Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers"

Transcriptie

1 Non-Fictie Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Analyzing the analyzers : an introspective survey of data scientists and their work / Harlan D. Harris, Sean Patrick Murphy and Marck Vaisman. - 1st edition. - Sebastopol, CA : O'Reilly, juni , 46 ongenummerde pagina's : illustraties ; 23 cm ISBN : 003 : 13 Wetenschap en Techniek : : Despite the excitement around "data science," "big data," and "analytics," the ambiguity of these terms has led to poor communication between data scientists and organizations seeking their help. In this report, authors Harlan Harris, Sean Murphy, and Marck Vaisman examine their survey of several hundred data science practitioners in mid-2012, when they asked respondents how they viewed their skills, careers, and experiences with prospective employers. The results are striking.based on the survey data, the authors found that data scientists today can be clustered into four subgroups, each with a different mix of skillsets. Their purpose is to identify a new, more precise vocabulary for data science roles, teams, and career paths. This report describes: Four data scientist clusters: Data Businesspeople, Data Creatives, Data Developers, and Data Researchers Cases in miscommunication between data scientists and organizations looking to hire Why "T-shaped" data scientists have an advantage in breadth and depth of skills How organizations can apply the survey results to identify, train, integrate, team up, and promote data scientists 1

2 Non-Fictie Caputo, John D. The insistence of God The insistence of God : a theology of perhaps / John D. Caputo. - Bloomington [etc.] : Indiana University Press, [2013]. - XII, 307 p ; 23 cm. - (Indiana series in the philosophy of religion). - Met index, lit.opg. ISBN : 204 : 27 Religie : : : : 27 Religie : : The Insistence of God presents the provocative idea that God does not exist, God insists, while God's existence is a human responsibility, which may or may not happen. For John D. Caputo, God's existence is haunted by "perhaps," which does not signify indecisiveness but an openness to risk, to the unforeseeable. Perhaps constitutes a theology of what is to come and what we cannot see coming. Responding to current critics of continental philosophy, Caputo explores the materiality of perhaps and the promise of the world. He shows how perhaps can become a new theology of the gaps God opens Law, Timothy Michael When God spoke Greek When God spoke Greek : the Septuagint and the making of the Christian Bible / Timothy Michael Law. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop p ; 24 cm. - Met index, lit. opg. ISBN How did the New Testament writers and the earliest Christians come to adopt the Jewish scriptures as their first Old Testament? And why are our modern Bibles related more to the rabbinic Hebrew Bible than to the Greek Bible of the early Church? The Septuagint, the name given to the translation of the Hebrew scriptures between the third century BC and the second century AD, played a central role in the Bible's history. Many of the Hebrew scriptures were still evolving when they were translated into Greek, and these Greek translations, along with several new Greek writings, became Holy Scripture in the early Church. Yet, gradually the Septuagint lost its place at the heart of Western Christianity. At the end of the fourth century, one of antiquity's brightest minds rejected the Septuagint in favor of the Bible of the rabbis. After Jerome, the Septuagint never regained the position it once had. Timothy Michael Law recounts the story of the Septuagint's origins, its relationship to the Hebrew Bible, and the adoption and abandonment of the first Christian Old Testament. 2

3 Non-Fictie Studiebijbel Studiebijbel Oude Testament Studiebijbel Oude Testament / [red.] M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette. Veenendaal : Centrum voor Bijbelonderzoek, cop , 881 p : ill ; 27 cm. - Dl. 10: Bijbelcommentaar Jeremia, Klaagliederen / [krt. en ill.: M.A. Paul]. - Met lit. opg. ISBN : : 27 Religie : : : : 27 Religie I : : Jeremia, Klaagliederen Studiebijbel Oude Testament, Jeremia, Klaagliederen Van Van rozenkassen tot dialoog Van rozenkassen tot dialoog / Michael Elias en Simon Schoon (red.). - Gorinchem : Narratio, [2013] p : illustraties, foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Met deze bundel hebben wij niet de pretentie de geschiedenis van vijftig jaar Nes Ammim in kaart te brengen. De titel van het boek heeft de vraag als achtergrond die bestuursleden van Nes Ammim Nederland, meer dan tien jaar na het beëindigen van de rozenkassen, nog vaak te horen krijgen: 'Wat doen jullie daar nu eigenlijk sinds die rozenkwekerij is opgedoekt?' Wij realiseerden ons dat men zich bij het kweken van rozen gemakkelijker iets kan voorstellen dan bij het opzetten van studieprogramma's en dialoogprojecten. Vandaar de titel van het boek Van Rozenkassen tot dialoog. 3

4 Non-Fictie Kwakkel, G. Als geen ander Als geen ander : de God van de profeten / Gert Kwakkel. - Barneveld : De Vuurbaak, [2013] p ; 23 cm. - (TU-bezinningsreeks ; 12). - Met lit. opg. ISBN : : 27 Religie I : : : : 27 Religie I : 8.90 : Hoe kon God opdracht geven om de volken in Kanaän uit te roeien? Waarom moest Uzza sterven toen hij de ark tegenhield omdat die ging glijden? Wat heeft God te maken met het kwaad in je eigen leven? Hoe kwamen profeten aan hun boodschap, en bestaan zij eigenlijk nog steeds? In Als geen ander behandelt prof. Kwakkel deze vragen op diepgravende maar toegankelijke wijze. Het boek bestaat uit een selectie van artikelen, lezingen en colleges uit de afgelopen jaren, waarin de oudtestamenticus zijn licht laat schijnen over ons Godsbeeld, oudtestamentische profeten en de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament. Als geen ander is een leerzame bundel voor ieder die nieuwsgierig is naar wat de Bijbel te zeggen heeft over onze unieke God Wijngaarden, Herman van 'Oke, ik ben dus homo' 'Oke, ik ben dus homo' : over homoseksualiteit en het volgen van Jezus / Herman van Wijngaarden. - Zoetermeer : Jes!, [2013] p ; 18 cm ISBN Voor het gesprek van homoseksuele christenjongeren met hun omgeving - en andersom. 'Het is alles of niks.' Zo verloopt anno 2012 vaak het gesprek over homoseksualiteit, ook onder christenen. Óf je accepteert je homo-zijn met alles wat daar bij hoort, óf je stopt je homoseksuele gevoelens weg. Bij de eerste keuze doe je te kort aan de Bijbel, bij de tweede aan jezelf. Dit boekje laat een derde weg zien. Vanuit hun eigen ervaringen beschrijven de auteurs hoe je als christenhomo helemaal jezelf kunt zijn: trouw aan Jezus én trouw aan jezelf. Met onder andere aandacht voor vragen als: wat zegt de Bijbel (en wat niet), hoe vertel je het in je omgeving, hoe belangrijk is seksualiteit, en hoe ga je om met vriendschappen? 4

5 Non-Fictie Meiden, A. van der Dagenraad Dagenraad : dagboek voor ochtend- en avondmensen / Anne van der Meiden. Zoetermeer : Meinema, cop p ; 23 cm ISBN : : 27 Religie I : : : 255 : 27 Religie I : : Een dagboek voor opmerkzame mensen, die elke dag wel een keer denken: hoe zit dat? Waarom is dat zo en hoe denk ik daarover? Anne van der Meiden verzamelde herinneringen en gebeurtenissen die hem verrasten, en stelde daaruit een dagboek samen voor ochtend- en avondmensen. Elke dag kan immers wel een snufje spiritualiteit gebruiken, een beetje raad om wat wijzer te worden uit de bonte werkelijkheid, in de wetenschap dat onwijze mensen de meeste discipelen, maar het minst gelijk hebben Feijen, A.P. Bijbelse liederen Bijbelse liederen : de beste zangvoorbeelden uit de Bijbel / [auteurs] Albert Pieter Feijen en Joanne van der Velden. - [Bedum] : Woord en Wereld, p : ill ; 23 cm. - (Woord en wereld ; 97) ISBN De beste zangvoorbeelden uit de Bijbel. 5

6 Non-Fictie Mortelmans, Dimitri Naar de bron Naar de bron : informatie zoeken en gebruiken in de sociale en humane wetenschappen / Dimitri Mortelmans, Pieter Spooren en Olivier Chandesais. - 2e, herz. dr. - Leuven ; Den Haag : Acco, p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: Met index, lit. opg. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij I : : Iedereen kan zoeken, iedereen kan vinden. Online zoekmachines toveren in microseconden miljoenen resultaten tevoorschijn. Maar wie zoekt en vindt de juiste informatie? De relevante informatie? Of wetenschappelijke informatie? Dit boek gaat over het zoeken en verwerken van wetenschappelijke informatie in de eenentwintigste eeuw. Het wil op een toegankelijke wijze tonen hoe zoekmachines efficiënt ingezet kunnen worden om snel de juiste bronnen voor een literatuurstudie te vinden. Het wil ook een kritische blik werpen in de wetenschappelijke publicatiecultuur, de uitgeversmonopolies en de tegenbeweging van Open Access. Het boek wil daarnaast ingaan op het schrijfproces van een wetenschapper. Hoewel schrijven een dagelijkse opdracht is voor wie met wetenschap bezig is, is het een verre van eenvoudige taak. Zonder de ambitie een grammatica- of stijlboek te schrijven, gaan we in op veelgemaakte fouten en bekijken we het groeiproces van een vlotte en toegankelijke tekst. Naar de bron is gericht op studenten en beginnende onderzoekers in de sociale en humane wetenschappen. Het biedt een ruim arsenaal aan instrumenten die inzicht geven in de herkomst, het gebruik en het verwoorden van informatie Project Project X in Haren Project X in Haren : maatschappelijke facetten van een feestje dat in rellen uitmondde / Gabrie l van den Brink... [et al.]. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2013] p : ill ; 24 cm. - Titelpagina vermeldt tevens: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. - Met lit. opg. ISBN Op 21 september 2012 vonden in het centrum van de Haren ongeregeldheden plaats. Zo'n 3000 tot 5000 jongeren verzamelden zich daar om een inmiddels afgelast feestje te komen vieren: Project X in Haren. De impact is groot. Iets wat begon als een 'feestje' eindigt met gewonden, een totale schade van tegen de miljoen euro, plunderingen, geweld tegen politie en een forse deuk in het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente. Hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen? Hoe heeft de situatie in Haren zich kunnen ontwikkelen van een Facebook-evenement tot een menigte van relschoppers? Belangrijker nog: welke lessen kunnen we hieruit leren? Project X in Haren richt zich op de maatschappelijke facetten achter de rellen in Haren. Het boek neemt hierbij onder andere de volgende onderwerpen onder de loep: de film Project X, tendensen binnen de huidige jeugdcultuur, de beleving van de rellen door bewoners van Haren en de belevingsverschillen tussen jongeren en volwassenen. Het boek sluit af met een reflectie op de belangrijkste bevindingen en een reeks aanbevelingen om toekomstige rellen te voorkomen. Gabriël van den Brink is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector aan de Politieacademie 6

7 Non-Fictie Sel, Katrien De pauzeknop De pauzeknop : time-out voor jongeren / Katrien Sel en Franky D'Oosterlinck. Leuven : LannooCampus, cop p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg. ISBN : 323 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : In de Kruiskenshoeve te Sint-Laureins vinden probleemjongeren een plek om tot rust te komen en te herbronnen. Door hen uit hun moeilijke situatie te halen, hun een uitnodigende omgeving aan te bieden met steun vanuit een relatie, herontdekken deze jongeren hun eigen sterktes en zwaktes en worden ze aangemoedigd hiermee aan de slag te gaan. De Pauzeknop. Timeout voor jongeren neemt de lezer mee doorheen dit project. Vertrekkend vanuit een wetenschappelijke analyse beschrijft het boek de 'werkbare elementen' op de hoeve en de omgeving. Het situeert deze in de literatuur en komt tot een bruikbare, ruimer inzetbare time-outmethodiek. Met de concrete methodiek van De Kruiskenshoeve als vertrekpunt, is De pauzeknop. Time-out voor jongeren een inspirerend werk voor ouders, begeleiders, leerkrachten, jeugdwerkers en iedereen die professioneel of persoonlijk wel eens geconfronteerd wordt met jongeren die het moeilijk hebben Kuyper, Lisette Seksuele orie ntatie en werk Seksuele orie ntatie en werk : ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers / Lisette Kuyper. - 's-gravenhage : Sociaal en Cultureel Planbureau, p : ill ; 25 cm. - (Publicatie ; ). - Ook verschenen als online resource. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN In Nederland worden regelmatig grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de arbeidssituatie en werkbeleving van werknemers. Maar sommige groepen werknemers blijven hier onderbelicht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar één van deze groepen: lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) werknemers. Zijn er verschillen in werkbeleving, bejegening en welzijn van LHB en heteroseksuele werknemers in Nederland anno 2012? En zo ja, wat zijn hier de verklaringen voor? De resultaten gaan in op de overeenkomsten en verschillen tussen LHB en heteroseksuele werknemers. In hoeverre zijn verschillende groepen tevreden over hun werk, ervaren zij dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden, worden ze gepest of op andere wijze negatief bejegend, hebben zij last van een burnout en zitten ze ziek thuis? Bij het bewoorden van deze vragen wordt rekening gehouden met mogelijke verschillen tussen lesbische/homoseksuele en biseksuele werknemers. Daarnaast besteedt de rapportage aandacht aan de mate van openheid over een LHB oriëntatie en in hoeverre diversiteitsbeleid van invloed is op de werkbeleving van werknemers. 7

8 Non-Fictie Sociaal Sociaal memo Sociaal memo. - [Ed.] Deventer : Kluwer, p ; 19 cm. - Arbeid & inkomen. - Verschijnt 1 per jaar. - Ten dele voortz. van: Sociaal memo 1, ISSN ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2013 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema's arbeid en inkomen. Aan bod komen onder andere: *Arbeid (arbeidsrecht, minimumloon, Wet arbeid & zorg) *Toeslagen (draagkracht, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag) *Sociale voorzieningen (bijstand, BBZ, IOAW, IOAZ) *Sociale verzekeringen (AOW, Anw, AKW, WW, Toeslagenwet) *Inkomensbesluiten *Re-integratiemaatregelen *Premieheffing *Bezwaar en beroep Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2013 regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften Heemskerk, Mark Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie : naar een nieuw pensioenevenwicht voor jong en oud / Mark Heemskerk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p : ill ; 25 cm. - Inaugurele rede Radboud Universiteit Nijmegen. - Met lit. opg. ISBN Pensioen wordt minder zeker en het wordt zeker minder. In deze inaugurele rede gaat Mark Heemskerk in op de pensioencrisis en de pensioenkloof tussen jong en oud. Hij bespreekt de voorgestelde pensioenhervorming naar een nieuw pensioencontract. Naast een analyse van juridische belemmeringen doet hij suggesties voor een nieuw pensioenevenwicht voor jong en oud. 8

9 Non-Fictie Erk, Jan Politiek in een veranderende wereld: Nederland en Belgie in vergelijkend perspectief Politiek in een veranderende wereld: Nederland en Belgie in vergelijkend perspectief / Jan Erk, Kavita Heijstek-Ziemann en Tom Louwerse. - 1e dr. - Leuven ; Den Haag : Acco, p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : De politiek staat in het laatste decennium onder druk: de opkomst van populistische partijen, fragmentatie van het partijstelsel en instabiele regeringen. De eurocrisis zet de verhouding tussen politiek en burgers onder druk. Wie naar de historische ontwikkeling van democratie in West- Europa en Amerika kijkt, zal zien dat sommige ontwikkelingen nieuw zijn, maar andere zich al eerder of elders hebben voorgedaan. Dit boek bespreekt de politiek van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten en trekt vergelijkende lessen. Dit boek biedt een toegankelijke inleiding tot de vergelijkende politiek voor zowel studenten als een breder publiek. Het helpt lezers hun eigen politieke argumenten te ontwikkelen en daarmee geïnformeerd en kritisch te zijn. De auteurs introduceren de concepten en analytische methoden die lezers nodig hebben om de complexiteit van de politieke wereld van vandaag te begrijpen, patronen te herkennen en landen met elkaar te vergelijken. In vijf landenhoofdstukken staan de geschiedenis, politieke scheidslijnen, politieke instituties, actoren en politieke partijen centraal. Nederland en België worden in deze vergelijkende context geplaatst: waarin zijn de Lage Landen bijzonder, op welk vlak zijn we eigenlijk maar heel gewoon? 9

10 Non-Fictie Dijkman, Loek 50 Jaar anders ondernemen 50 Jaar anders ondernemen : verdeling van inkomen, bezit en tijd : de Topa Groep en de Stichting Utopa / Loek Dijkman. - [Leiden] : Stichting Utopa, [2013] p : ill ; 22 cm. - Met lit. opg., reg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Dit boek is op de eerste plaats een filosofische en sociale visie op ondernemen. Er worden kanttekeningen geplaatst bij het algemeen aanvaarde kapitalistische model en de dogma's van het kapitalistische systeem. De auteur heeft een niet zo gebruikelijke weg gekozen in het ondernemen. Vijfentwintig jaar geleden bracht hij het vermogen van zijn ondernemingen onder in een stichting met een maatschappelijk doel. Hij deed afstand van zijn vermogen. Het hoe en waarom van deze beslissing en van de Stichting Utopa komt in dit boek aan de orde Hoek, Marga Zakendoen in de nieuwe economie Zakendoen in de nieuwe economie : zeven vensters op succes / Marga Hoek ; red. Felix de Fijter ; [infographics en figuren: Dorus Galama]. - Deventer : Kluwer, p : ill ; 24 cm. - Licentieuitgave Creative Commons. - Met lit. opg. ISBN Hoe verdien je als ondernemer je geld in een nieuwe duurzame economie? Marga Hoek geeft met Zakendoen in de Nieuwe Economie het langverwachte antwoord. Terwijl ondernemers in alle uithoeken van de wereld de frontlinie van de nieuwe economie verkennen, proberen wij ons in het Westen zich een weg uit de crisis te banen. Marga Hoek, directeur van ondernemersplatform De Groene Zaak, beantwoordt vragen als: *Hoe schaar je je als ondernemer bij de koplopers? *Hoe innoveer je? *Hoe smeed je businesscases? *Hoe vind je er financiering voor? *En vooral: hoe doe je dat morgen? Het boek geeft u bruikbare handvatten om innovatiever en slagvaardiger te ondernemen en geeft een business case voor duurzaam ondernemerschap: juist door te laten zien dat duurzaam ondernemerschap een business case op zichzelf is. De inhoud van dit boek is het resultaat van intensieve crowd sourcing, zo'n honderd interviews met ceo's van (inter)nationale ondernemingen en de input van cutting edge wetenschap. Dit alles omlijst met de visie waarmee Hoek - ondernemer pur sang - in de afgelopen jaren De Groene Zaak op de kaart heeft gezet. 10

11 Non-Fictie Santvoord, Koen van Hoe verkoop ik mijn bedrijf? Hoe verkoop ik mijn bedrijf? / Koen van Santvoord, Wietze Willem Mulder ; met medew. van Peter Rikhof. - 1e dr. - Muiderberg : C365 Business Media, cop p ; 24 cm. - Ondertitel op omslag: exit-strategiee n voor de professionele ondernemer. - Met lit. opg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : In Handboek studievaardigheden voor het hbo staan 74 verschillende leeractiviteiten opgenomen met de daarbij horende werkwijze. Hoe bereid je een project, presentatie, tentamen of een stage voor? Hoe geef je constructieve feedback? Iedere activiteit is uitgewerkt naar inhoud, met een doel en stappenplan. En geeft antwoord op tal van vragen over onder andere samenwerken, studeren en projectmatig werken. Verder krijg je bij het onderdeel Tips adviezen hoe je missers kunt voorkomen en hoe je variatie en diepgang in de activiteit kunt aanbrengen. Het handboek sluit aan bij actuele onderwijsontwikkelingen zoals de inzet van digitale toepassingen en competentiegericht opleiden. Daarnaast is er aandacht voor literatuurstudie en studeren voor een tentamen, maar ook voor werken in een elektronische leeromgeving, onderzoek doen en verzamelen van je portfolio. Individueel leren en samenwerken komen beiden aan bod. Met deze 2e herziene druk leer je op een actieve manier voor je toekomstige beroep. De speciaal voor deze druk ontwikkelde website biedt de daarbij horende digitale en gebruiksvriendelijke ondersteuning. Met alle kwaliteiten die daarvoor nodig zijn: gedegen vakkennis, praktische vaardigheden en een goede beroepshouding Graham, Robert Managerial economics for dummies Managerial economics for dummies / Robert Graham ; [cartoons: Rich Tennant]. Hoboken, NJ : Wiley, cop XVI, 365 p : ill., fig ; 24 cm. - Met index. ISBN Does the study of Managerial Economics make your head spin? Relax! This hands-on, friendly guide helps you make sense of complex business concepts and explains to you in plain English how Managerial Economics enhances analytical skills, assists in rational configuration, and aids in problem-solving. Managerial Economics For Dummies gives you a better understanding of all the major concepts you'll encounter in the classroom: supply and demand, elasticity, decision-making, quantitative analysis of business situations, risk analysis, production analysis, pricing analysis, capital budgeting, critical thinking skills, and much more.tracks to a typical Managerial Economics course Includes easy-to-understand explanations and examples Serves as a valuable classroom supplement If you're enrolled in business courses looking for a supplemental guide to aid your understand of the complex theories associated with this difficult topic, or a manager already in the corporate world looking for a refresher, Managerial Economics For Dummies has you covered. 11

12 Non-Fictie Schulte, Esther Financie n voor ondernemers Financie n voor ondernemers : praktische handleiding voor kleine bedrijven / Esther Schulte ; [ill.: Annet Scholte]. - Deventer : Kluwer, cop p : ill ; 25 cm. - Met lit. opg., reg. ISBN : 362 : 11 Bedrijf en Beroep : : : 362 : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit is een boek voor ondernemers met kleine bedrijven, met of zonder personeel. Het gaat over hoe je geld kunt verdienen, zekerheid, winst, pensioenen, belastingen en andere zaken met financiële consequenties waar iedere ondernemer mee te maken krijgt Van Hoe, J. Financieel management Financieel management : de essentie / J. Van Hoe, C. Lammens, S. Vanderhaegen. - Leuven : LannooCampus, cop p : ill ; 24 cm. - (Campus handboek). Auteursnamen op omslag: Jan Van Hoe, Christel Lammens, Steven Vanderhaegen. Met lit. opg. ISBN Nv XYZ is een commercieel bedrijf dat reeds enkele decennia actief is in België en gespecialiseerd is in de productie en verkoop van voedingswaren. We beschikken over de jaarrekeningen van de voorbije jaren. Wat kunnen we op basis van deze gegevens concluderen? Financieel management - De essentie is een overzicht van de belangrijkste elementen in het financiële beheer van een onderneming. Behalve een uitvoerige beschrijving van alle basisbegrippen biedt dit basisboek ook inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van financieel beleid. Theorie, diepgaande analyse en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af en maken van het geheel een toegankelijke basis voor al wie inzicht wil krijgen in het thema of zijn kennis wil verdiepen: van studenten hoger onderwijs tot beleidsvoerders in bedrijven. 12

13 Non-Fictie Mosmans, A.P. Ondernemingssucces Ondernemingssucces : hoe ondernemers en organisaties hun eigen toekomst cree ren / Andy Mosmans ; [eindred.: Gerdie Kienhorst]. - [Nieuwe uitgebr. versie]. - Amsterdam : Adfo Groep, cop p : ill ; 21 cm. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Kluwer, (MarketingWatch, ISSN ). - Met lit. opg. ISBN : 366 : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Ondernemingssucces! Hoe ondernemers en organisaties hun eigen toekomst creëren Wat maakt een onderneming tot een succes? En wat maakt (nieuwe) ondernemers succesvol? Sommige ondernemingen lijken meer dan andere in staat om op een authentieke manier hun eigen toekomst te creëren. Deze 'industry shapers' spelen het klaar om continu te veranderen, zonder zichzelf daarbij te verliezen. Andy Mosmans ondernam voor dit boek een zoektocht naar de onderliggende drivers van ondernemingssucces. Hij interviewde ruim 40 bestuurders en commissarissen van 's lands meest bewonderde ondernemingen, in het boek ook wel 'legendaries' genoemd. Andy Mosmans onderscheidt in 'Ondernemingssucces' namelijk drie soorten ondernemingen: - 'legendaries that make things happen'; - 'laggards that watch things happen'; - 'losers that wonder what happened'. 'Legendaries' onderscheiden zich in essentie op drie manieren van de overige ondernemingen. Ze beschikken over een bovengemiddeld gevoel van identiteit. Ze bezitten een sterk ontwikkeld vermogen tot innovatie. En ze worden bestuurd door leiders die de dans tussen identiteit en innovatie in goede banen leiden. In 'Ondernemingssucces' is zowel theoretisch als praktisch uitgebreid aandacht voor de onderwerpen identiteit, innovatie en leiderschap Pennington, Randy Make change work Make change work : staying nimble, relevant, and engaged in a world of constant change / Randy Pennington. - Hoboken, NJ : Wiley, [2013]. - XIX, 167 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN What would happen if you, your team, and your entire organization were constantly focused on adapting, changing, and improving your business? Imagine the results that a nimble and engaged organization could achieve? and how that will help you stay relevant in a competitive marketplace. Make Change Work presents real ideas for thriving in a world of constant change. This isn't just another book that tells you change is coming, so get ready. It is a field guide to help you design and implement a strategy for leading change and delivering meaningful business results. You will learn: How to rate your organization on a scale of Dodos to Coyotes Why change fails and what good change looks like in today's organizations How to be bold in the face of change How to make your company faster, better, cheaper, and friendlier? by simply listening to your customers How to take the uncertainty out of the change process for your employees Six leadership strategies for creating urgency, building support, and ensuring successful change The specific challenges that occur when change isn't a choice (such as a downsizing or merger) How to lead by example and not by decree 13

14 Non-Fictie Put, J.A.M. van de Manarm produceren Manarm produceren / Jo van de Put ; [technische illustraties: Barbalina den OtterMatakena]. - [Geldermalsen] : Maj Engineering Publishing, [2011]. - VIII, 164 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Om concurrerend te zijn en te blijven streven organisaties ernaar om zo manarm mogelijk te kunnen produceren. Hierbij is de focus vrijwel altijd gericht op technische oplossingen in de vorm van robotisering. Natuurlijk dragen technische oplossingen bij aan manarm produceren, maar dat is slechts een deel van het invulling geven aan manarm produceren. Organisaties die de oplossing zien in de vorm van robotisering zien hun concurrentiepositie vaak niet verbeteren. Sterker nog, het kan hun concurrentiepositie zelfs verslechteren. De reden daarvan is dat er onvoldoende aandacht is voor de organisatorische aspecten die nodig zijn om de productie manarm in te richten. Manarm produceren behandelt alle aspecten die van belang zijn om een industriële organisatie zo manarm mogelijk te laten functioneren. Het boek besteedt veel aandacht aan de organisatorische aspecten van manarm produceren. Aan de hand van een stappenplan wordt op een systematische manier aangegeven hoe we een productieproces manarmer kunnen maken. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden die laten zien hoe we technische en organisatorische mogelijkheden kunnen combineren om tot een manarme productie te komen Burt, Micheal J. Zebras & cheetahs Zebras & cheetahs : look different and stay agile to survive the business jungle / Micheal J. Burt and Colby B. Jubenville. - Hoboken, N.J : John Wiley & Sons, cop XXX, 207 p ; 23 cm ISBN Leaders, business owners, entrepreneurs, managers, and CEOs are all obsessed with one thing: Growth. But, growth can be incredibly complicated, disconnected, and confusing for everyone involved. Enter the Zebra and Cheetah Philosophy, Model, and Leader. Zebras and Cheetahs is a philosophy that redefines leadership and results in a new perspective and mind-set. Zebras and Cheetahs is a model that takes the complicated growth of organizations and makes it simple, engaging, and fun. It allows leadership to define roles so that everyone understands where they fit, offers the highest value of everyone's time toward a dominant aspiration and focus, increases accountability, tracks and measures success, and drastically enhances the energy of your tribe in exciting ways. A competitive marketplace demands that you distinguish yourself from your competitors, be quicker to market, and change course whenever you find your organization on the wrong side of the profit-and-loss sheet. This book teaches you how to look different and stay agile to survive the business jungle. 14

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

McCandless, David Knowledge is beautiful

McCandless, David Knowledge is beautiful Non-Fictie - 000 2015-12-1456 McCandless, David Knowledge is beautiful Knowledge is beautiful / David McCandless. - [1e oplage]. - London : William Collins, 2014. - 255 pagina's : illustraties ; 26 cm.

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book Non-Fictie - 000 2014-50-5607 Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book The library beyond the book / Jeffrey T. Schnapp, Matthew Battles. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Lost Lost in translation?

Lost Lost in translation? Non-Fictie - 200 2014-41-4831 Lost Lost in translation? Lost in translation? : de (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving / onder redactie van Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Ryan van Eijk.

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

De uitdagingen van MD. Juist nu géén MD-lite. De realiteit van intuïtie. MD en organisatieverandering. Het effect van vertrouwen

De uitdagingen van MD. Juist nu géén MD-lite. De realiteit van intuïtie. MD en organisatieverandering. Het effect van vertrouwen jaargang 17 nummer 1 voorjaar 2009Md De uitdagingen van MD Juist nu géén MD-lite Md De realiteit van intuïtie MD en organisatieverandering Het effect van vertrouwen Leiderschap zonder daadkracht Sinds

Nadere informatie