Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr."

Transcriptie

1 Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren lijkt voorbij. Niet meer de straat op met ludieke acties, met buttons en leuzen en liederen. En niet meer onderdak bieden aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De wereld verhardt. Een wereldwijde economische crisis laat zich nu toch ook in onze geldknip voelen. Keuzes en afwegingen worden gemaakt. In de politiek, op de werkvloer, maar ook in persoonlijke keuzes. Geloven lijkt niet in de mode. De tijd van samen naar de kerk gaan, jeugdclub, zusterkring, kerkkoor lijkt voorbij. Niet meer in de kerk zitten, met mooie woorden en samen liederen zingen. Niet meer vanzelfsprekend onderdak zijn voor mensen die zoeken. De wereld wordt individualistischer, de wereld verhardt. De verandering laat zich nu ook in onze kerkgemeenschap voelen. Mensen maken persoonlijke afwegingen, doen persoonlijke keuzes, en dit doet bij ons de vraag rijzen, wie zijn wij eigenlijk als Gemeente, als Kerk? Zijn wij een plek, gescheiden van staat en samenleving, waar mensen in hun eigen tijd komen om ook nog iets van geestelijk voer te vinden? Zijn wij een private aangelegenheid? Of hebben we als groep van kerkelijk gelovigen ook nog een stem in het grote geheel? Oké, de tijd van de grote acties zijn voorbij. Maar dat neemt niet weg, dat wij wel een bijzonder goede mening hebben over de wereld en de samenleving. Maar wat doen we met deze mening? Hebben we een stem? Waar laten we die horen? In de Doopsgezinde Broederschap buigen wij ons opnieuw over deze vraag. Zijn wij nog steeds een vredeskerk? En waar uit zich dat in? Ook hiertoe aangespoord door de ontwikkeling op het gebied van vredestheologie, waarvan we mogen horen van Prof. Fernando Enns, die de bijzondere leerstoel vredestheologie aan de Vrije Universiteit bekleedt in opdracht van o.a. Doopsgezind Wereldwerk. Een nieuw idee over rechtvaardige vrede, Shalom. Er is een nieuwe bewustwording van onze opdracht als kerken om in onze directe omgeving te werken aan vrede. Maar hoe? Nou, door heel direct in onze naaste omgeving te zoeken naar de thema s. Vandaar dat we in onze Gemeente zijn gestart met een vredeswerkgroep. Dit jaar is er gestart met een Ambassade van Vrede in de Vredesweek. Om het thema vrede weer dicht bij onze leefwereld te brengen. En is dat belangrijk? De vredeswerkgroep vindt van wel. Ik vind de Vredesweek belangrijk omdat: het christelijk geloof onlosmakelijk verbonden is met het gestalte geven van vrede en gerechtigheid; een ander geluid gegeven kan worden dan het nieuws en de media; het een mogelijkheid is om de van oudsher aan ons overgeleverde geweldloosheid ook in 2012 handen en voeten te geven. Een Vredesweek dwingt ons om stil te staan bij de vrede en houdt ons bij de les. We zouden niet zonder vrede moeten kunnen, maar het lijkt in de praktijk wel juist andersom. We kunnen met de Vredesweek hierin een kentering brengen. Als we met elkaar ergens in geloven dan verandert er iets. Vrede betekent er voor elkaar zijn, niet alleen tegen oorlog zijn, maar ook dichtbij huis goed zijn voor elkaar. We moeten denken aan rechtvaardige vrede. In de internationale vredesgemeente gaat het ook om wederkerigheid. Mediation en geweldloze communicatie moeten we verder in de praktijk brengen. In de Vredesweek kun je duidelijk maken waar je voor staat. Niet alleen maar naast anderen staan door gebed of op afstand. Er zijn heus dingen die je echt kunt dóen. Schrijven voor Amnesty, dat de ander als mens behandeld moet worden en het leven mag leven! Niet alleen maar tijdens deze week, maar altijd! Liesbet Geijlvoet Zijdstraat EB Aalsmeer 1

2 Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk 30 september 2012 inleveren bij zr. Paulien Walch, Oosteinderweg 21-b, 1432 AC Aalsmeer, tel Het volgende nummer verschijnt 17 oktober Levenslicht Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, tel (kosteres zr. E. Goezinne) De Loods, kantoor geestelijke leiding tel Aanleveren tekst en/of foto s voor website en andere pr-doeleinden: Redactie: zr. P. Walch, Oosteinderweg 21-b, 1432 AC Aalsmeer, tel zr. N.A. Peters, Stommeerweg 102, 1431 EZ Aalsmeer, tel Abonnement 21,00 per jaar. Opgave abonnementen en adreswijzigingen: zr. H. Niermeijer-Holleman, Burgemeester de Voogtlaan 98, 3648 XG Wilnis, tel Predikant: zr. E. Geijlvoet, Haya van Somerenstraat 31, 1433 PA Kudelstaart, tel Ouderenpastor: mw. E.C. van Houten-Oranje, Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar, tel Westhill: br. J.A. Broere jr., Zijdstraat 59 a, 1431 EB Aalsmeer, tel Voorzitter en penningmeester: zr. M.C. Hoffscholte-Spoelder, Uranusstraat 25, 1431 XH Aalsmeer, tel Secretaris: zr. Y. Lamers, Rozenhof 8, 1431 RS Aalsmeer, tel Rabobank ING KERKDIENSTEN Aanvang om uur, tenzij anders vermeld. 23 september Ds. Liesbet Geijlvoet; ons kerkgebouw is gesloten! (zie ook Oecumenische diensten op blz. 3) Oecumenische dienst Open Hofkerk (er is kindernevendienst met opvang voor de allerkleinsten) m.m.v. Bindingkoor 30 september Ds. Liesbet Geijlvoet, 5 e zondagsdienst Extra collecte: Jeugdfonds 7 oktober Br. Nico Tas Extra collecte: doopsgezinde zending 14 oktober Jan Broere jr.; kinderkerkdienst 21 oktober Mevrouw Ellen van Houten, m.m.v. doopsgezind kerkkoor Extra collecte: ouderenwerk 28 oktober Br. Nico Eveleens; jongerendienst Extra collecte: Nederlands Bijbel Genootschap Er is iedere zondag oppas aanwezig voor de allerkleinsten die nog niet op de zondagsschool terechtkunnen. AGENDA De hele maand september: tentoonstelling Vergeven verzoenen, zie rubriek Vredesweek voor meer informatie! Aanvang om uur, tenzij anders vermeld. 17 september Bijbelmiddagkring, uur 17 september Bijbelbasiskring, uur 19 september Bibliodrama voor ouderen, uur 19 september Kring JoB 20 september Middagzusterkring, uur 23 september GEEN Westhill 24 september Kring Zorgcentrum Aalsmeer, uur 26 september Kring Elia, Potluckmaaltijd, uur 27 september Zusterkring Oase, uur 30 september Westhill 4 oktober Kring Ruth 7 oktober Westhill 8 oktober Bijbelmiddagkring, uur 8 oktober Bijbelbasiskring, uur 9 oktober Besturenavond 10 oktober Oecumenische woensdagavondviering, pastor R. v.d. Kruk, uur 11 oktober Middagzusterkring, uur 12 t/m 14 oktober Najaarsconferentie Dopersduin (zie Gemengde berichten) 14 oktober Kinderkerkdienst 14 oktober Wake cellencomplex Schiphol Oost, uur 14 oktober Inloop op zondagmiddag, uur 15 oktober Cursus Geloof en oriëntatie : Wat betekent dat nou voor jou, geloven?, uur 17 oktober Bibliodrama voor ouderen, uur 18 oktober Ouderenmiddag, uur BIJ DE COLLECTEN Indien u genoemde collectedoelen wilt steunen door middel van een extra gift, kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer (Rabobank) of (ING) ten name van Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer onder vermelding van de naam van het project. De penningmeester zorgt dat uw gift naar het betreffende doel of project wordt overgemaakt. De papiercontainer staat WOENSDAG 3 OKTOBER op het PARKEERTERREIN VAN ZWEMBAD DE WATERLELIE 2

3 JAARTHEMa : Wat is Wijsheid? Komend seizoen volgen we zoals gebruikelijk het door de ADS aangereikte jaarthema Wat is wijsheid?. In de openingsdienst van het gemeentejaar op 9 september stond het thema al centraal en ook kringen en groepen kunnen, als zij dat willen, het thema het komende jaar gaan gebruiken. Er is niet zoals voorheen een introductieavond voor het jaarthema gehouden, omdat er materiaal vanuit de ADS beschikbaar is. Jaarlijks wordt er door het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw een jaarthema map uitgegeven. Ook nu ligt deze map in de kast in de kerkenraadskamer waar alle materialen met betrekking tot jaarthema s zijn opgeborgen. Iedereen kan voor programma s deze map raadplegen en inspiratie opdoen. Vraag er gerust naar bij de kerkenraad. Het DCG organiseert ook toerustingsdagen met betrekking tot het thema, voor een ieder die zich hierin wil verdiepen. In oktober vinden er onder leiding van Machteld Stam en Joke van der Heide bijeenkomsten plaats waarbij onderwerpen uit de inspiratiemap nader worden toegelicht en met elkaar geoefend o.a. op dinsdag 9 oktober van uur in de Johanneskerk in Amersfoort. De kosten zijn 5,- en opgave kan via de ADS, tel of Van de redactie Na een lange zomerstop ontvangt u eindelijk weer een Levenslicht, de zevende van dit jaar! We zijn inmiddels aardig ingewerkt en voorzien u zo goed mogelijk van allerlei leuke, interessante maar vooral ook zinvolle artikelen en verslagen, die u allemaal trouw instuurt. Ook proberen we om persoonlijke verhalen of een gedicht tussen al die belevenissen in onze gemeente een prominent(er) plekje te geven. Drukkerij Cocu, in de persoon van Ria Verlaan, is ons daarbij tot grote steun en brengt ons soms op goede ideetjes! Een lettertje hier, een kadertje daar, of een mooiere indeling, zonder haar zou ons Levenslicht echt een stuk saaier zijn, dat mag ook wel eens gezegd worden. We hebben voor dit nummer een berg kopij ontvangen met veel prachtige foto s. Soms verzuchten we wel eens dat het jammer is dat we geen kleuren gebruiken, want dan komt alles nog mooier uit. Het kostenplaatje komt dan toch echt om de hoek kijken, dus voorlopig blijven we gewoon met af en toe een steunkleur (zoals dat heet) het Levenslicht maken. Het thema van dit jaar is in onze Gemeente: Wat is wijsheid? zoals ds. Liesbet al schreef in het hoofdartikel op de voorkant. Wij trekken ons deze vraag als redactie natuurlijk ook aan en gaan het Levenslicht de komende tijd eens wat kritisch bekijken; we houden onszelf maar eens even een spiegel voor, en wellicht ontstaan daardoor nog meer interessante ideeën of gaan we sommige dingen een beetje anders doen. U zult het wel merken! Wij wensen u een prachtige nazomer, met veel kleur en warmte en bovenal: harmonie en gezondheid. De redactie OECUMENISCHE DIENSTEN Op 23 september zal een oecumenische viering plaatsvinden in het kader van de Vredesweek in de Open Hofkerk aan de Ophelialaan 247, waarbij Ds. Liesbet Geijlvoet zal voorgaan. De dienst wordt samen met haar voorbereid door de liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer en heeft als thema: Energie voor vrede. De dienst zal muzikaal worden ondersteund door Jan Raadgever op orgel en het Bindingkoor o.l.v. Henk Trommel en de aanvang van de dienst is uur. Op 10 oktober vindt de oecumenische woensdagavond- viering plaats in de kapel van t Kloosterhof. Het thema is dit jaar Bijbelse dromen en visioenen. De dienst wordt geleid door pastor Ronald v.d. Kruk. U bent van harte welkom. Aanvang om uur. MET DE BIJBEL ERBIJ Wat is Wijsheid? Marcus 8: Als Jezus aan de leerlingen vraagt: Wie zeggen de mensen dat ik ben? antwoorden zij: Johannes de doper, Elia, een van de profeten. En Petrus voegt daaraan toe: Ik denk dat je de Messias bent. Jezus vertelt dan over de lijdensweg die voor hem ligt. Messias zijn betekent in zijn geval: een persoonlijke weg van geloof gaan, ook al loopt die regelrecht naar de confrontatie met de machthebbers, met geweld. In de vredeskrant wordt deze tekst aangeraden als thema bij het opdiepen van wijsheid. Wijsheid als een schat in jezelf. Kostbaar als het goud of de steenkool of de edelstenen die je kunt opgraven uit de aarde. Wijsheid is in de Bijbel vaak: inzicht in de loop van de verschillende levensfasen. Levensinzicht in de loop van de natuur, zoals in Prediker en Spreuken. In het nieuwe testament wordt wijsheid in de brieven van Paulus vaak verbonden met geloof in de weg van Jezus. Voor mij stelt Paulus voor ogen dat wij als mensen de weg van Jezus in ons eigen leven als voorbeeld mogen nemen. Dat de keus voor een leven met God, op ieder moment van je leven, als mogelijkheid open ligt, en ook steeds opnieuw gemaakt kan worden. Een praktisch geloof. Je kiest voor eerlijkheid boven mistigheid. Voor geweldloze communicatie boven boze scheldwoorden, voor geduld met je medemens in plaats van haastig aan elkaar voorbij sjezen. Letterlijk, zoals met onze nieuwe snelheidslimiet op stille wegen als de snelweg langs Fredeshiem. In Marcus wordt je meegevoerd, langs deze wijsheid, maar dan in kleine stapjes. Wijsheid is in Jezus geloven. Hij is niet zomaar een wijs man, of een profeet, nee, hij is de Christus, de Messias. Zoon van God, blijkt hij in Marcus 9 ook nog te zijn. Niet zomaar een mens, maar een engelachtig wezen. Meer dan mens. Wat doen wij daarmee? Met het idee dat Jezus als zoon van God wordt voorgesteld? Wij kunnen daar niet zoveel mee. Jezus is voor ons een voorbeeld, of een inspiratie, een wijs man, of leermeester. Het hart van ons morele leven ook: zijn toespraak op de berg over geweldloosheid en zachtheid is voor ons meer dan een mooi verhaal. Het is ons streefdoel voor menselijke omgang als geheel, voor onze benadering van onze eigen naaste in het bijzonder. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wie zeggen wij dan zelf, dat Jezus is? Dat in onze kerk iedereen hierop een antwoord mag geven. Dat deze antwoorden gewoon naast elkaar mogen bestaan en zelfs even waar mogen zijn, dát is volgens mij Wijsheid. Wel wil ik ervoor pleiten, dat er een stuk wijsheid is waar wij niet alles over weten. Die we vermoeden maar niet makkelijk een plek weten te geven. De Jezus die als lichtende gestalte op de berg, met Elia en Mozes in gesprek, als zoon van God wordt aangeduid. De betekenis van deze Jezus zijn we misschien wat vergeten, kunnen we in onze tijd misschien wat minder mee. Toch is het deze meerwaarde van Jezus, die het geloof in Zijn soort van Wijsheid, van extra betekenis maakt. De cyclus van geboorte, leven en sterven. Van generatie op generatie. Van zaaien en oogsten. Het diepe besef van het wonder van deze cyclus kent nog een diepere wijsheid. Dat wij mensen daarin ook nog uitgenodigd worden om de vrijheid te hebben op eigen wijze invulling aan dit wondermooie leven te geven. Zoals bijvoorbeeld in de brief van Jacobus wordt aangegeven: De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. 3

4 Wat is Wijsheid dan? Of, de vraag aan de leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Een Messias die moet leiden. Een weg die niet altijd makkelijk is om te kiezen. Maar wel een weg die de wijsheid van God aan het licht brengt voor ons mensen. Dat je steeds opnieuw kunt kiezen voor de wijsheid van Jezus, Gods geliefde kind. (Deze tekst was deels zo uitgesproken tijdens de startzondagdienst.) Liesbet Geijlvoet loodsberichten De Inloop met muziek omlijst Soms komen er zomaar dingen op je toe. Dat gebeurde deze zomer, toen Wanda Bol, voorheen een bekende (stem) bij de klassieke programma s van Radio Aalsmeer, voorstelde om aansluitend aan het verhaal naar muziek te luisteren. Dankzij haar keuze ging het verhaal nog meer voor ons leven. Een paar weken later belt Jan Keessen. Geïnspireerd door de muziekkeuze van Wanda, wilde hij ook graag een muzikale bijdrage leveren! Zo wordt de Inloop steeds meer een activiteit van de deelnemers en groeit de verbondenen betrokkenheid. Inmiddels heeft Erna Belandi zich bereid verklaard om de vrijwillig(st)ers in te roosteren. Samen met Edith Goezinne zijn we een geolied team aan het worden. Heeft u zin om zich, op welke wijze dan ook, aan de Inloop te verbinden: welkom! Voor vragen en aanmeldingen kunt u bij mij terecht, tel Bibliodrama voor ouderen Op woensdagmorgen 25 juli kwamen zeven zusters op hun dappere schoenen de Bindingzaal binnen om Bibliodrama te beleven. En dat werd het: een belevenis. En wel zo, dat we het niet bij het eerste hoofdstuk van Ruth lieten (want dat was het verhaal dat centraal stond), maar dat we ook de volgende hoofdstukken haar werk in ons wilden laten doen. Ruth bleek een verhaal over zusterschap en over de beweging van je hart volgen. Een verhaal over keuzes maken en ergens voor staan en dat heimwee en wroeging daarin hun plaats hebben. Ruth hielp ons te herinneren en zo werd de verbinding met het eigen levensverhaal ontdekt. Ruth, Orpa en Naömi werden vrouwen van vlees en bloed; ze bleken zusters voor elkaar, zoals wij ook zusters voor elkaar willen zijn. Zusters die elkaar willen zien, maar die ook ruimte willen laten voor de eigen keuzes van mensen, zoals Naömi dat zo ruimhartig kon. Overigens: Bibliodrama is voor zusters èn broeders! Dus (oudere) broeders: sluit u aan. Er is nog plek voor vier mensen. De volgende bijeenkomsten zijn: woensdagochtend 19 september, 17 oktober en 14 november van uur ( koffie) tot uur. Centraal zullen staan resp. Ruth 2, 3 en 4. Aanmelden bij ondergetekende, tel Wij schrijven geschiedenis Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven is een veel gehoorde uitdrukking als ouderen over hun leven vertellen. De meeste mensen komen er echter niet toe om dat ook daadwerkelijk te doen. Dat was de achterliggende gedachte van de activiteit die in samenwerking met de ouderenpastor van IJmond zou plaatsvinden. Maar het kan ook te gek worden natuurlijk met al die activiteiten, want hiervoor bleek te weinig belangstelling. Wellicht dat op een later tijdstip dit nog terugkomt op de agenda. Bekomen mij jouw tederheden - en ik leef, ja, jouw wijzing is mijn lust! - Psalm 119:77 In juni was ik een weekje in Nijmegen om geïnspireerd door Kees Waaijman psalm 119, het langste lied uit het oudtestamentische psalmboek, te verkennen. Waaijman heeft de psalm opnieuw vertaald en vat de psalm op als een gesprek. De mens luistert naar God en reageert blij: Jij wijst mij. Jij spreekt mij. Jij biedt mij de kans er te wezen. Woorden waarin je thuis moet raken, maar die alleen al door de manier waarop Waaijman ze uitspreekt, je kunnen raken. De psalm is een lied van liefde en vertrouwen, juist in de moeilijkste omstandigheden. Wat ik nog niet wist, was dat de psalm ook over Aalsmeer ging. Daar waar Waaijman vers 7 uit de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt met Ik erken Jou oprecht van hart, wijl ik de schikkingen van jouw bewaring leer, legde hij uit dat de schikkingen verwijzen naar Gods schepping. De schepping gezien als een boeket bloemen, als een prachtige compositie, geschikt tot een gaaf en integer geheel, waarin iedere bloem (lees: ieder mens en ander levend wezen) tot zijn of haar recht komt en bewaard blijft. En dat dat God s intentie was en is met ons en deze wereld. Geïnspireerd door de verbondenheid met de Eeuwige kunnen ook onze schikkende handen bijdragen tot zo n schepping! Om vier dagen samen te vatten in een aantal regels is een onmogelijke opgave, maar het vers dat mij het meest heeft geïnspireerd, leest u bovenaan dit stukje. Ellen van Houten, ouderenpastor Na een lange zomer, die mooi opgedeeld was in drie weken studieverlof, drie weken vakantie en drie weken opstarten seizoen, is alles nu weer begonnen. In het studieverlof heb ik enkele boeken over spiritualiteit en geloof in deze tijd gelezen. In de vakantie waren we onder andere op bezoek bij onze partnergemeente in Duitsland. Een prachtige omgeving en heel goed om daar een kijkje te hebben genomen. Gelukkig al die tijd ook WIFI op de camping om contact te kunnen houden met het thuisfront in Syrië. En dat is met recht een front te noemen, omdat vooral in Aleppo, waar veel familie woont, een ware slag wordt uitgevochten. Gelukkig is iedereen gezond, maar de situatie wordt nijpend en is voortdurend gevaarlijk. Het opstarten van het seizoen is altijd gezellig, na een lange zomer waarin mensen eens hierheen gaan of daarheen, zie je iedereen weer. Hier volgen enkele activiteiten. Gemeentewerk/gemeenteactiviteiten Dit jaar willen we langzaam het gemeentewerk gaan toespitsen op de behoeften van deze tijd. Dat betekent niet dat we dingen willen gaan schrappen, de kringen en groepen gaan uitstekend. Maar we willen ook zoeken naar activiteiten voor een breder publiek. We zullen dit later in het seizoen met verschillende mensen in de Gemeente gaan bespreken. In het jaarthema willen we de komende jaren minder energie gaan stoppen, want het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw levert hiervoor zulk mooi materiaal, dat we dat gewoon zo kunnen gebruiken in kringen en groepen. Ook gaan we vanaf nu wat meer projectmatig aan de gang. We kiezen een project en gaan daarmee aan de slag. Dit najaar willen we meer aandacht geven aan Fair Trade Kerk zijn. Wat betekent dit en wat kunnen we daarmee doen? Ook voor de kringen een uitstekend thema. Informatie is op te vragen bij de nieuwe Fairtradewerkgroep o.l.v. Joland Amorison. Verder willen we de Vredesweek meer invulling geven met activiteiten voor jong en oud. Informatie is te krijgen bij de nieuwe vredeswerkgroep o.l.v. Liesbet Geijlvoet. Komend voorjaar komt er een totaaltheater in de kerk. Waarom totaal? Omdat iedereen mee mag doen die wil. Jong of oud, lid, vriend of belangstellende. Meer informatie is te verkrijgen bij de theatergroep o.l.v. Marlies van Leeuwen Visser, tel Cursus: geloven en oriëntatie, voor alle mensen die samen willen praten over geloven. Op verzoek verzorgen we dit jaar een cursus Geloven en orientatie. We willen dat deze keer anders aanpakken. Deze avond is namelijk voor iedereen die eens met anderen wil praten over geloven. Je hoeft niet van plan te zijn om je te laten dopen. Ben je belangstellend en wil je eens 4

5 meer weten over geloven? Ben je al jarenlang lid, maar wil je weer eens dieper op je geloof ingaan? Ben je al jarenlang bewust vriend van de gemeente maar wil je toch eens praten met anderen over je geloof? Kom dan naar de cursus Geloven en oriëntatie. Iedere derde maandag van de maand om uur. Meld je je even bij me aan als je wilt komen? tel oktober: Wat betekent dat nou voor jou? Geloven? 19 november: Waar haal jij je inspiratie vandaan? Bijbel, ervaring, spiritualiteit. 17 december: Kerstfeest: het feest van licht, het feest van Jezus? Ambassade van Vrede in Aalsmeer In de Vredesweek van 15 t/m 23 september is er voor het eerst een Ambassade van Vrede in Aalsmeer. In de Doopsgezinde Gemeente aan de Zijdstraat zullen door verschillende activiteiten de vrede dichtbij en veraf onder de aandacht worden gebracht. Naast de oecumenische viering in de Open Hofkerk op zondag 23 september zullen er gedurende de Vredesweek twee avonden worden verzorgd. Ook zal er de hele maand de expositie Vergeving en verzoening te bezichtigen zijn. Het IKV Pax Christi heeft vorige jaar een Ministerie van Vrede opgericht. Op veel plaatsen vindt dit navolging met het oprichten van Ambassades van Vrede, die door verschillende activiteiten vrede dichtbij en veraf onder de aandacht van de mensen willen brengen. Dit jaar willen wij van start gaan met een eigen Ambassade van Vrede in Aalsmeer. Volgend jaar willen we dit in de Vredesweek in een breder verband verder gestalte geven. Liesbet Geijlvoet Vredesweek, september De Vredesweek is als u dit leest in volle gang. De activiteiten die door onze Gemeente worden georganiseerd zijn vermeld in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen of waarvan u heeft gehoord tijdens de kerkdienst. Op 17 september ontvingen we Willy Hugo uit Honduras die ons van alles vertelde over vredestheologie zoals die leeft in het gewelddadige Honduras. Op 18 september bezocht Jan Jaap van Oosterzee, werkzaam bij IKV Pax Christi, onze Gemeente om te spreken over de burgeroorlog in Syrië. Over deze twee avonden zal in het volgende Levenslicht een verslag worden geplaatst. In het verschiet ligt nog de oecumenische dienst op 23 september in de Open Hofkerk en last but not least kunt u gedurende de hele maand september de tentoonstelling Vergeven Verzoenen bezoeken. Deze fototentoonstelling is in Engeland ontwikkeld door The Forgiveness Project, een organisatie die conflict oplossing en herstellende gerechtigheid wil bevorderen als alternatieven voor de eindeloze cycli van conflicten, geweld en misdaad die een stempel zetten op onze tijd. Ze geeft door middel van foto s en verhalen een indringend en persoonlijk beeld van vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen komen van mensen uit vele landen. Zij hebben zelf geweld doorgemaakt en verschrikkingen overleefd. Ze voelen in zichzelf de noodzaak om te vergeven en zich met elkaar te verzoenen. Lees bijvoorbeeld het ontroerende verhaal van twee medewerkers van Robbeneiland Museum, een voormalige cipier en een voormalige gevangene. De tentoonstelling is de hele maand september te bezichtigen op zondagen van tot uur en op woensdagmiddagen van tot uur. Ook is het mogelijk om voor een groep een afspraak te maken om de tentoonstelling te bezichtigen. Kosterij tel Voor informatie Ds. Liesbet Geijlvoet, tel of de website van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer: IN MEMORIAM Zr. Gerritje Hendrika Kempenaar - Venema Op 8 augustus 2012 is in de leeftijd van 85 jaar geheel onverwacht overleden mevrouw Gerritje Hendrika Kempenaar- Venema, Ger, weduwe van Jaap Kempenaar, moeder en schoonmoeder van Dini en Rieks Drewes. Ger Kempenaar, geboren en getogen op de Buurt, was trouw lid van de Zusterkring. Ook ging zij tien jaar lang mee met de ouderenreizen, bezocht de ouderenmiddagen en de Inloop. Na het overlijden van haar man, twintig jaar geleden, werd de Gemeente voor haar een plaats waar ze zich mee verbonden wist. Ze genoot van alle contacten en van de hartelijkheid die zij er ondervond. Bijzonder is dat mede door haar appèl de Inloop is gestart; het is een succes geworden. Op dinsdag 14 augustus hebben we haar leven herdacht en haar de laatste eer bewezen in Uitvaartcentrum Finnema. Het lied Wat de toekomst brengen moge stond daarbij op haar nadrukkelijk verzoek centraal. Het vertrouwen dat uit dit lied spreekt: als een kind je handen te mogen leggen in die van de Eeuwige op de reis naar het onbekende land, is haar tot troost geweest. Ellen van Houten, ouderenpastor Br. Cees Loef Op 17 augustus overleed Nicolaas Cornelis Jacobus Loef, lid van onze Gemeente, in de leeftijd van 85 jaar. Hij werd geboren in Ermelo maar kreeg kennis aan Deborah de Vries in Aalsmeer. Hierna is hij naar Aalsmeer verhuisd. Zij waren op enkele maanden na 60 jaar getrouwd. Uit hun huwelijk werden twee dochters en een zoon geboren. Anderhalf jaar geleden overleed zijn vrouw en een klein jaar daarna zijn zoon. Het is voor de familie dan ook moeilijk om nu ook hun vader te moeten missen. Cees Loef was uitermate handig en hield van techniek. In Ermelo had Cees gewerkt in een garage, in Aalsmeer ging hij werken als vrachtwagenchauffeur en later werkte hij bij een botenbouwer op de Uiterweg. Toen hij 37 jaar was kreeg hij een hartinfarct. De revalidatie in die tijd bestond uit absolute rust. Zijn vrouw hield het thuis helemaal draaiende. Daarna werkte hij bij de administratie van een installatie bedrijf. Ook stond hij klaar als mensen hem nodig hadden voor een klus. De techniek van de toneel vereniging of even klusje voor de buren. Op latere leeftijd kreeg zijn vrouw Deborah een spierziekte. Steeds meer zorgde hij voor haar en hierdoor kwamen ze ook niet in de kerk. Twee jaar geleden verhuisden zij op aandringen van de kinderen van Kudelstaart naar een appartement in Aalsmeer. Dit was wel even wennen, maar toch hebben ze daar nog met genoegen een half jaar samen gewoond. Na het overlijden van zijn vrouw maakte hij graag contact met de buren en stond klaar met een praatje of een klusje. Ondanks dat het levenspad niet over rozen is gegaan, was hij een mens dat het leven aan de dag wist te leven, wat hij ook in volle overgave deed. Op 24 augustus namen wij afscheid van hem in het crematorium in de Kwakel. Dat hij mag rusten in Gods vrede. Ds. Liesbet Geijlvoet GEMEENTEWERK Bijbelkringen We zijn verheugd dat we in het najaar ds. Afke Maas-Smilde weer bereid hebben gevonden de beide bijbelkringen te verzorgen. De bijbelmiddagkring is op maandagmiddag van uur en op de maandagavond komt de bijbelbasiskring van uur bijeen. 5

6 De volgende data kunt u in de agenda noteren: Bijbelmiddagkring: maandag 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december. Bijbelbasiskring: maandag 17 september, 8 oktober, 12 november, 10 december. U bent van harte welkom de bijbelkringen te bezoeken, ook als u nog niet eerder heeft deelgenomen aan de cursus. Het onderwerp van de bijbelkringen zal zijn: Het Onze Vader in de bijbelse context van Oude en Nieuwe Testament. We zullen kijken waar het Onze Vader in de bijbel te vinden is en waarom het juist daar staat. In welke tijd is het ontstaan en hoe functioneerde het toen? Welke versies van het Onze Vader zijn er en welke opvallende verschillen in vertaling kunnen we vinden? Een goed idee om daar thuis al eens naar te kijken als u tijd hebt. Vervolgens gaan we de indeling van dit prachtige gebed onderzoeken en het regel voor regel bekijken. De achterliggende teksten uit Oude en Nieuwe Testament zullen dan ruim aandacht krijgen. Bijvoorbeeld die over de Naam van God, over het Koninkrijk, over het dagelijks brood en over vergeving en verzoeking. Zo komt dit mooie gebed hopelijk dichterbij ons en kunnen we er elke dag opnieuw inspiratie voor ons geloofsleven in vinden. Uit ervaring weet ik dat dit een onderwerp is waar veel mensen wat aan hebben. Ik verheug me erop. Graag tot ziens en hartelijke groeten, Afke Maas-Smilde Inloop op zondagmiddag 8 juli De regen kwam af en toe met bakken tegelijk uit de hemel maar toch trotseerden 25 bezoekers de (dreigende) buien. Niet iedereen kwam helemaal droog binnen...er mag worden vermeld dat er weer drie nieuwe mensen waren bijgekomen. In de Bindingzaal stonden de groepjes van tafels en stoelen al klaar en voor iedereen was er thee of koffie met iets lekkers erbij. Het half uurtje extra bleek een toegift als gevolg van een andere aankondiging, maar dat bleek voor niemand een probleem, integendeel! Ellen las een mooi verhaal voor van Toon Tellegen over een krab die de zon meenam naar zijn werkplaats omdat hij gerepareerd moest worden. De krab bleek echter niet veel haast te hebben en zo moesten de dieren geruime tijd leven bij slechts het licht van de maan. Dat bleek niet mee te vallen. De meeste dieren werden daar erg somber van. Sommige dieren kregen zelfs ruzie maar andere dieren grepen in en zorgden ervoor dat de zon weer teruggeplaatst werd. We luisterden daarna naar toepasselijke muziek: Morgenstimmung van Edward Grieg, uitgezocht door Wanda Bol en er volgde een gedachtewisseling over de invloed van warmte en licht in ons leven. Dat we zonder niet kunnen leven en dat we warm worden van binnen van het in je armen houden van een baby. Jeltje Adema haakte aan op de constatering hoe blij een mens kan zijn als hij/zij na een donkere periode in het leven de zon weer over zijn of haar leven op voelt gaan, met de woorden uit Genesis 32:31: En de zon ging over hem op, toen hij door Penuël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. Daarna werden er spelletjes uitgezocht en bij een drankje en wat zoutjes vermaakte iedereen zich met Rummikub, Sjoelen, Domino enz. Het was een fijne middag waarop we elkaar konden ontmoeten, naar elkaar konden luisteren en met elkaar konden praten. De meesten zien al weer uit naar de volgende keer! Feest van de Inloop op zondag 12 augustus Prachtig zomerweer, zouden er nog mensen komen voor de Inloop? Ellen denkt van wel, en ja hoor, er komen 19 mensen op de oproep af. Binnen is het koel en gezellig. Buiten is het warm en ook gezellig: daar zitten de ouderen van de toekomst (de bazarcommissie, die een after-party heeft). Ellen heet allen welkom en in het bijzonder begroet zij de nieuwe gezichten. Ze leest: Leer van de slak, de traagste van alle dieren en betrekt dit op het ouder worden. Wanda Bol heeft voor bijpassende muziek gezorgd, klassieke mijmeringen: Air, suite 3 van Bach. Het overlijden van zr. Kempenaar - van Venema wordt herdacht, zij was het die Ellen erop attendeerde dat de zondagmiddag soms lang duurt als je ouder wordt en dat samenzijn dan een goede aanvulling is op de lange zondag. Jan Keessen heeft ook muziek meegebracht en daar luisteren we naar ter nagedachtenis van mevrouw Kempenaar: klarinettist Frost speelt met het Amsterdam Symfonietta het Adagio uit het klarinetconcert van Mozart. De spellen Triominos, Sjoelen en Rummikub komen nu op tafel en met een hapje en een drankje vliegt de middag om. Ook wordt er Jeux de Boules gespeeld. Het was gezellig! Tilly Overbeek Boottocht ouderen naar de Zaanse Schans Op dinsdag 10 juli beleefden we weer een heerlijke dag met 99 zusters, broeders en vrienden van de Gemeente op rondvaartboot Koningin Juliana. De boot lag afgemeerd bij Zorgcentrum Aelsmeer. De meeste ouderen kwamen op eigen gelegenheid, sommigen werden gebracht. Bijzonder was dat Lenie Woelinga zelf met de auto kwam. Met haar 93 jaren was zij de oudste deelnemer! Iedereen werd bij het instappen aan boord hartelijk begroet door het bestuur van de Bezoekcommissie en ouderen pastor Ellen van Houten. We namen plaats aan de tafels en het was meteen reuze gezellig! Voorzitter Lyda heette iedereen welkom en direct daarna werden we getrakteerd op koffie met gebak. Na het tweede kopje kregen we van Alderd drie munten voor consumpties. Zo n dag is een echt uitje, dus na de koffie gingen we over op de spa, frisdrank of wijn. De medewerkers van de Juliana hadden het maar druk met ons. De boot ging via Schiphol en het Amsterdamse Bos naar de sluis van de Nieuwe Meer, door de Kostverloren- 6

7 vaart dwars door Amsterdam naar het IJ. Omdat het weer ons goed gezind was konden we ook boven genieten Van de zon en het uitzicht. Half een was het lunchtijd. Heerlijke soep, een kroketje bij de boterham...iedereen genoot volop van de goed verzorgde lunch. Vooral het sàmen eten is zo fijn. Intussen waren we op het Noordzeekanaal. Via de Wilhelminasluis voeren we vervolgens de Zaan op. De kapitein voer tot de Zaanse Schans, om dan via dezelfde route terug te varen naar Amsterdam. De Julianabrug ging opnieuw voor ons open, gevolgd door de Beatrixbrug. We kwamen binnenvaart schepen tegen, o.a. de Edelweiss, die levensmiddelen vervoert. We zagen de Vermaning van de Doopsgezinden, passeerden de Duyvisfabriek en de Verkadefabriek en we roken de geur van cacao. Aan bakboord zagen we Scheepswerf Vooruit en de Jan van Riebeeckhaven. We verlieten het IJ door stuurboord uit te varen. Na de eerste brug waren we weer op de Staande Mastroute en zagen de Houtmankade. Via de Spoorbrug gingen we door de brug van het Haarlemmerplein. Hierna volgden nog acht bruggen, waarna we weer de sluizen van de Nieuwe Meer bereikten en de Schinkelbrug doorvoeren. Om uur moesten we vanwege een stremming wachten bij de Schipholdraaibrug. We hoorden dan ook dat de brug bij de N 201 om uur pas open zou gaan. De kapitein bracht ons naar het mooie Oosteinder Poeltje. Velen van ons verbaasden zich over het mooie natuurgebied. We hadden al eerder die middag genoten van de lekkere hartige hapjes, maar door de opgelopen vertraging kregen we nog een hapje en een drankje aangeboden. En toen kwam toch het moment dat Alderd de bemanning hartelijk dankte voor de fantastische service en het verblijf aan boord waar we allemaal van genoten hebben. Alderd benadrukte dat iedereen, dus ook de mensen die vandaag voor het eerst mee waren, na de zomer van harte welkom zijn op de komende ouderenmiddagen in de kerk, georganiseerd door de Bezoekcommissie. Van 9.30 tot uur zijn we als een grote familie met elkaar onderweg geweest. We zien terug op een frisse dag met zon en bewolking, maar zonder regen. Een dag met een gouden randje! Jopie Eveleens-Hilverda NIEUWS VAN TABITHA Coupe et Couture onder een regen van kogels in Kinshasa, Congo. Zoals het in Aalsmeer niet altijd stortbuien regent zo regent het niet altijd kogels in Kinshasa. Maar dikwijls zijn de omstandigheden zo gevaarlijk en bedreigend dat het een wonder mag heten dat de school van kinderhuis Kinkole in Kinshasa een confectie-opleiding heeft kunnen ontwikkelen die zoveel succes heeft dat de producten van de leerlingen al met winst kunnen worden verkocht. De confectieopleiding heeft dus twee kanten: de kinderen leren het vak van knippen, naaien en kleding maken en het kinderhuis Kinkole ontwikkelt een eenvoudige bron van inkomsten. Mede met behulp van de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) heeft de Doopsgezinde gemeente Aalsmeer samen met andere organisaties de aankoop van naaimachines, snijtafels, kasten en stoffen kunnen steunen en de opleiding Coupe et Couture draait! Dit weliswaar zo nu en dan onderbroken, als de situatie te gevaarlijk is. Wat nu nog dringend nodig is betreft de verbetering van de huisvesting. Elke dag worden namelijk, als de opleiding Coupe et Couture wordt opgestart, de machines vanuit een beveiligde opslagplaats, 300 meter verderop, naar het gewone schoolgebouwtje getransporteerd; dit met alle risico s van beschadiging, wanordelijkheid en andere storingen van dien. Er moet dus een eigen eenvoudig atelier komen. De laatste kostenschatting: 6.000,-. Bij de OSA loopt nu de aanvraag tot een bedrag van 2.500,-. Samen met de reeds aanwezige toezeggingen en enkele aanvullende acties kan hiermee de nieuwe huisvesting worden gerealiseerd. Je ziet wat zo n steun betekent.. Als de positieve ontwikkelingen, mede dankzij de burgers van Aalsmeer, zich zo doorzetten, dan vinden we de producten van Coudre et Couture Kinshasa misschien binnen 10 jaar terug in onze westerse winkels! Want ze houden daar vol ondanks alle dreigende en feitelijke problemen! Robert-Jan Koopman Hulp aan Syrië Tabitha heeft besloten om aan Kamal Khouja 500,- te geven ter ondersteuning van mensen in Syrië. De burgeroorlog heeft daar een situatie van schaarste doen ontstaan. Het voedsel is moeilijk verkrijgbaar en duur. De aanvoer van verse producten is in de steden gestagneerd. Dit is voor een miljoenenstad zoals Aleppo een groot probleem. Ook zijn veel mensen gevlucht uit de steden naar hun geboortedorp of het geboortedorp van hun ouders. Zonder verdere bron van inkomsten zijn zij nu aangewezen op de gastvrijheid van hun familie. De druk op de dorpen wordt zo verder vergroot. Via deze weg kunnen we steun geven aan enkele mensen om in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Nieuws van de Fairtradegroep In november is het drie jaar geleden dat onze kerk het certificaat Fair Trade Kerk verkreeg en we zijn er trots op dat het bordje op de gevel dat duidelijk laat zien. Maar het gaat er natuurlijk om hoe we er mee omgaan, wat we er praktisch aan doen. Hoe laten we zien dat we Fair Trade Kerk zijn? De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten geweest en momenten waarop we dit hebben proberen uit te dragen, zoals een Fairtradeontbijt samen met de zondagschoolkinderen, meer Fairtradeproducten gebruiken, informatie geven op de jubileumdag in Elspeet en meer. Vanuit de Fairtradecampagne wordt na drie jaar gevraagd om een soort bevestiging van deze status; kunnen we het nog steeds waarmaken dat we de titel Fair Trade Kerk hebben? Wij denken van wel en gaan de daarvoor benodigde formulieren invullen. Ook willen we u vast informeren over een activiteit in het najaar. Op dinsdagavond 30 oktober gaan we een zogenaamde wereldmaaltijd organiseren met Fairtradeproducten. Rond de maaltijd wordt er informatie over diverse producten gegeven, een film over Fairtradeproducenten en een verkoop van artikelen. De maaltijd zal in de voor de gelegenheid sfeervol aangeklede Bindingzaal plaatsvinden. Tegen die tijd wordt er een intekenlijst op de kerktafel gelegd en we hopen natuurlijk op een gezellige volle zaal. Dus, geef u op! Joland Amorison 7

8 Geluid Zoals de meesten wel weten zijn we in de afgelopen periode bezig geweest met het uitproberen van nieuw beeld en geluid in onze kerk. Het geluid gaat nu als eerste aangepakt worden en in de vakantie heb ik tijdens de open ruimte hier al wat over verteld. Wat gaat er allemaal veranderen? Er komen nieuwe speakers, boven bij het orgel en onder het balkon achter, ook bij de organist komt een speaker. Deze speakers zijn geschikt voor zowel spraak als muziek. Het geluid gaat aangestuurd worden door een nieuw systeem, een digitale mengtafel met nu al 16 kanalen. Het geheel is geschikt voor eventuele uitbreiding van bijvoorbeeld meerdere microfoons en beamer. Ook de recorder en CD-speler worden digitaal. Er komt ook nog een nieuwe microfoon op de kansel, een oorbeugelmicrofoon voor de voorganger en een zendermicrofoon om tijdens vergaderingen te gebruiken in de zaal. Dit alles zal bij het verschijnen van dit Levenslicht misschien al klaar zijn, of bijna. Deze veranderingen houden ook in dat de diensten niet meer opgenomen worden op een cassettebandje maar op een USB-stick waarna ze met de computer op CD worden gezet. Dit zal in het begin wel even wennen zijn en misschien gaat er een keer iets mis of is niet alles even goed te verstaan. Ronald Piké heeft voor alle aanschaf gezorgd en installeert ook alles, natuurlijk zorgt hij ook voor uitleg en begeleiding naar Edith en alle anderen die met de installatie te maken hebben. Wij hopen u hier hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Namens de kerkenraad, Nelleke de Graaff KRINGWERK Kring Zorgcentrum Aelsmeer Op 30 juli begon de bijeenkomst met het aansteken van de kaars, waarna er een rondje werd gedaan met de vraag hoe het een ieder gaat. Hierna zongen we Kinderen van één Vader, dit had te maken met het thema van deze middag: onze vaders en moeders, ons ouderlijk huis, waar voelen wij ons thuis? Na een lezing uit psalm 103 liet Ellen foto s zien o.a. van een grote flat, een rijtjeshuis, een groot modern landhuis en een knusse vrijstaande woning. De vraag werd gesteld: Waar zou u het liefste willen wonen?. De keus was niet zo moeilijk, de meesten kozen voor het landelijke boerderijtje, het landhuis werd mooi gevonden, maar de praktische mensen onder ons dachten dat daar wel heel veel werk aan was om alles netjes en schoon te houden. Na dit gespreksrondje werd er een CD gedraaid van een lied, gezongen door Paul van Vliet: Veilig achterop, bij vader op de fiets. Ellen stelde vragen zoals: Wat voor iemand waren uw vader en uw moeder? Lijkt u op uw vader of op uw moeder? Wat voor vader of moeder bent u voor uw eigen kinderen of voor de kinderen van een ander? Wij spreken God vaak aan als Vader, wat willen we daarmee zeggen? Een paar dames wilden er wel wat over vertellen; de één had goede herinneringen aan haar vader, en inderdaad, hij heeft veel gefietst met haar, zij natuurlijk achterop; een ander was groot gebracht op een boerderij, wat men daarin kan herkennen is vooral veel vrijheid, maar er moest hard gewerkt worden voor weinig geld. God als Vader, wat betekent het voor ons? Er kwam naar voren dat er bij God de Vader voor een ieder een plek zou zijn, hoe of waar, dat blijft de grote vraag. Daar hadden we een fijn gesprek over. Wat zal er zijn na onze dood; je kunt hopen en gissen dat het heel mooi is, maar niemand kan dat vertellen. We zongen een lied op een prachtige tekst van Jan van Opbergen: Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton, Elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon, Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan En te zoeken naar het wonder van de Heer in ons bestaan. Na het gebed en het Onze Vader zongen we tot slot met elkaar: Abba, vader, U alleen, U behoor ik toe. Anneke Eveleens Op 27 augustus verving ondergetekende Ellen van Houten, die met vakantie was. De opkomst was groot, buiten de twee helpsters om waren er ook nog drie andere bezoekers. Het thema was: bidden. Een mooi maar moeilijk onderwerp. Ik ging terug naar de bron, onze ouders, zij leerden ons bidden voor het eten: Here, zegen deze spijze, Amen, Ik ga slapen, ik ben moe, en de groep vulde zelf al aan met herkenbare gebeden. Op de Zondagsschool hoorden we mooie verhalen, bijbelverhalen. We leerden liederen: Op bergen en in dalen, ja, overal is God en Hij is een vriend die alle dagen. Op die manier leerden we toch dat we er niet alleen voorstonden in het leven. Alleen toen we volwassen werden, werd het wat moeilijker, met zoveel onrecht in de wereld. Het gesprek kwam goed los en op deze manier werd het mij duidelijk hoe men het bidden beleeft en nog steeds trouw iedere dag weer God vraagt om kracht en nabijheid. Niet alleen in nood maar ook uit dankbaarheid, zelfs als je 99 jaar bent, bid men nog steeds in rotsvast vertrouwen. Met een leuk verhaal, over een jongetje dat Izaak heet, en die er door zijn opa achter kwam dat zijn naam Lachen betekent, besloten we deze waardevolle middag af. Het was zo plezierig deze middag, om terug te gaan naar onze jeugd, met al onze mooie herinneringen, die we extra omlijsten door al deze oude zondagsschoolliederen te zingen en met elkaar te bidden. Met veel voldoening namen we afscheid van elkaar en Aaltje Buis had voor ons allemaal een leuk bloemstukje gemaakt, dat we met veel vreugde in ontvangst namen. Lyda Zondag Kring Oase Kring Oase begint het seizoen met een dag uit op 30 augustus 2012, een reuze goed begin. Gré van der Meulen schakelt chauffeur Pieter Korver weer in en samen bedenken zij een mooie route naar Ameide. Om verzamelen we ons op het Praamplein. In de bus en natellen! Ineke heet ons welkom en geeft het woord aan Gré. We hebben zes medereizigsters aan boord. Gré stelt ze voor en vertelt iets over hen. Zo, nu zijn zij ingeburgerd. Hoe simpel kan het gaan! Rie Eveleens vertelt welke mensen het komend seizoen het verslag gaan maken, omdat Clazien er mee stopt. Intussen rijden we langs de Vecht met de prachtige theehuizen. We gaan door Breukelen, Nijenrode, Nieuwersluis langs de Willem III-kazerne. Via Lexmond naar Het Wapen van Ameide. We worden verwelkomd door drie prachtige uilen en we krijgen een show te zien. De uilen zitten op een blok hout en kunnen zo aan ons wennen. Na de koffie vertelt Dennis ons over deze bijzondere vogels. Ze werken altijd met mannetjes omdat zij sneller tam te krijgen zijn. Hé, daar ook al? Er zijn veel verschillende soorten. Waarom zij zitten te bibberen? Dat is om hun evenwicht te bewaren. Zijn uilen nachtdieren? Nee, maar zij kunnen wel beter zien dan mensen. Ook beter horen. De uil volgt constant zijn baas. Wel makkelijk als je je nek 270 graden kan draaien. Wij hebben zeven nekwervels, de uil veertien. Een uil drinkt 8

9 niet, hij leeft op vocht wat in de prooi zit die hij vangt. Uilen zijn wijs, maar wel lui. Volgens Dennis kon de letter l beter aan het begin van zijn naam staan. Voor we aan tafel gaan wandelen we door Ameide en zitten op een bankje aan de Lek. Wat is het mooi hier. Na een heerlijke warme lunch stapt er een mevrouw bij ons in de bus die ons vertelt over de Alblasserwaard. De Lek is een getijderivier, met een verschil van anderhalve meter. We genieten van de mooie smalle dijken, de boerderijen in de diepte, de fruitbomen. Dan zijn we bij de pont, kan de bus daar wel op? Laat dat maar aan Pieter over. Nu gaan we naar het Silverhuys Rikkoert in Schoonhoven en krijgen een uitleg over het familiebedrijf, Oude gebruiken in het zilver. Veel van ons kopen iets moois uit de winkel. Anderen wandelen door Schoonhoven en belanden in een bruin café. Na de thee en koffie zoeken we de bus op en rijden via Bergambacht, Gouda, Waddinxveen en Leimuiden naar het Praamplein. Natuurlijk bedankt Gré de chauffeur, Lenie Wegman het bestuur. We hebben weer genoten van een leerzame gezellig Oasedag. Clazien Meivogel van vrijdag af en zondag braken we de dag aan met de Kijk op de wereld door B.G.J. van Leeuwen. Het verlies van een paard, berusting in rampen, vertrouwen in een goede afloop, ziektes en oorlog. Hoe gaan wij en andere godsdiensten ermee om? Het Taoïsme, Boeddhisme, Confucius en de joodse kijk op de wereld werden bediscussieerd. Wim liet in ieder geval geen steen op z n plaats. s Middags gingen we naar fort Sint Andries, we zagen Maas en Waal waar ze vlak bij elkaar komen met een ruïne ertussen. Helaas was het bezoekerscentrum al gesloten. Ter compensatie kregen we nog een ijsje. Dank aan de lijding (ze vonden het zelf met lange ij!). We kijken uit naar het weekend van volgend jaar en helemaal naar Shalom, De Musical, voor het 50-jarig bestaan het jaar erna. Johan Lanser Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer Zoals ieder jaar begonnen we weer met een etentje op woensdagavond 29 augustus, verzorgd door de eetcommissie. Alles was goed verzorgd en het was weer een gezellig samenzijn. Er wordt alweer uitgekeken naar de oefenavonden die iedere woensdagavond om uur zullen beginnen in het achterzaaltje van de kerk. Op woensdag 5 september is de eerste avond. Houdt u van zingen, komt u dan eens kijken op de woensdagavond. We kunnen altijd nog een paar stemmen erbij gebruiken. Graag op tijd komen zodat er om uur begonnen kan worden. Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar Janina van der Laarse tel: of Kring Elia Op zaterdag 14 juli heeft Elia haar geanimeerde seizoen afgesloten in het Stiltecentrum van De Stal op de Kaag. De tocht naar het Kaageiland zou per boot plaatsvinden, maar het druilerige weer liet dat niet toe. In het Stiltecentrum werden we op inspirerende wijze voorgelicht door stalmeester Adriaan Tieleman over doelstelling en activiteiten van het centrum. Men biedt hier, vanuit de christelijke traditie, een wisselend aanbod aan workshops en themabijeenkomsten; zoals onder meer een kookcursus Bijbels culinair, waar drie Elianen zich spontaan voor inschreven. Daarna volgde er een rondleiding door het Stiltecentrum, de Stal en het omliggende perceel. Na de lunch in het nabijgelegen restaurant Benjamin keerden we terug naar de Hooiberg van het Stiltecentrum. Hier brachten de Elianen een aantal liederen ten gehore onder de bezielende muzikale begeleiding van Hielke (accordeon), Eric (viool) en Gerbrand (drums). Tevreden en geïnspireerd keerden we daarna huiswaarts, in de vaste overtuiging terug te komen in de Stal op de Kaag. Neeltje Peters Kring Shalom Weekend 8 tot 11 juni Het weekend begon sober met brood, maar de soep was al super, dus het niveau was direct hoog en bleef ook hoog. Petje op en petje af was het spel voor de vrijdagavond met vraag en muziek. Zaterdag gingen we al vroeg op stap met de elektronische fiets naar Lith, waar we koffie kregen, naar de brouwers van Oijen en de ijssalon Ohlala. Toen keken we voetbal. Maar daarna ging het weer beter, want Shalom ging op haar bekende wijze eten, drinken etc. We maakten het spel JONGEREN Op reis in de Schoorlse duinen: 9 tot 11 november, Dopersduin Aan de hand van het boek Onderweg, Reisgids spiritualiteit wordt een spirituele reis voor jongeren van 18 tot 35 jaar in Dopersduin georganiseerd. Wegwijzers zijn de woorden: heimwee en verlangen, het lege midden, loslaten en vasthouden, moed en overgave. Er wordt geoefend met verschillende werkvormen, zoals schilder-, film- en beeldmeditatie. 9

10 - Weg van je eigen wereld de stilte in, en weer terug - Met je voeten en je hoofd, met je geest en je lijf - Werken aan jezelf, vragen stellen aan de wereld waarin je leeft - Met bezieling en engagement - Geïnspireerd onderweg Organisatie: Marion Bruggen, Christine Schlette, Margit Vellekoop, Andrea Wieffering, Hester Wouda e.a. Plaats: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl, van vrijdag uur t/m zondagmiddag uur. Kosten: 95,-. Opgave: Dopersduin, tel Verdere informatie bij Marion Bruggen, VAN DE KERKENRAAD Uit de kerkenraadsvergadering van 25 juni 2012 In haar opening vertelt Mariska de Graaf een geestig spiegelverhaal over een samenspraak van een ongeboren tweeling over geloven en dingen die je niet ziet. Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over de beleidsdag van 16 juni jl. (zie het juninummer van Levenslicht). In het najaar komt er nog een vervolgdag. De geestelijke leiding licht de plannen toe voor het nieuwe seizoen. Onderzocht wordt of er een nieuwe oriëntatiecursus kan worden gestart. Er is een ad hoc vredesgroep opgericht die diverse activiteiten gaat ontplooien in de Vredesweek in september a.s. We kijken terug op de diensten in juni, in het bijzonder op de dienst met de leden van de partnergemeenten uit Duitsland. Het hele weekend met onze gasten van 1 t/m 4 juni is als zeer warm en waardevol ervaren. Nico Tas, die sinds 1 januari 2012 geen lid meer is van de kerkenraad, leidt deze vergadering voor het laatst als technisch voorzitter. Miekje Hoffscholte bedankt hem voor zijn inzet en het vele werk dat hij gedurende anderhalf jaar voor de kerkenraad heeft verricht. Miekje zal nu een half jaar de functies van voorzitter en penningmeester combineren. Gerda Misset GEMENGDE BERICHTEN Kerktafel en prikbord Op de kerktafel en het prikbord vindt u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, enkele exemplaren van Doopsgezind nl, folders en actuele nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt regelmatig informatie over de projecten die we financieel steunen. U vindt o.a. - folders en Vredeskranten van Ministerie van Vrede/IKV Pax Christie - folder van Meldpunt discriminatie - folder van ThamerThuis over de werving van nieuwe vrijwilligers. Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) bestaat dit jaar 95 jaar. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september heeft de GDB dit jubileum in Schoorl gevierd. In organiseert de GDB ook weer doopsgezinde retraites op Fredeshiem. Retraite 1: vrouwenretraite, vrijdag 2 t/m zondag 4 november 2012; Retraite 2: voor vrouwen, mannen en (echt)paren, vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2013; Retraite 3: vrouwenretraite in de veertigdagentijd, vrijdag 22 maart t/m zondag 24 maart Informatie en/of opgave bij Marije Worst: tel ; Doopsgezind nl Doopsgezind nl verschijnt tienmaal per jaar en is vooral bestemd voor grote(re) verhalen, passend bij de thematiek van het blad. In Doopsgezind nl zoeken we naar verhalen, nieuws en activiteiten die passen bij het doopsgezinde en interessant zijn voor een breed publiek. Indien u tips heeft voor een artikel of onderwerp, raden we u aan om hierover, tijdig, te overleggen met de redactie. Momenteel ontvangen alle bij de ADS bekende doopsgezinde adressen het blad, tegen een vrijwillige bijdrage. Dit zijn voornamelijk leden van Doopsgezinde Gemeentes. Daarnaast kunnen ook de vrienden/belangstellenden van u zich aanmelden. Doen zij dit via de Gemeente, dan ontvangen zij het blad evenals de leden tegen een vrijwillige bijdrage. Diegenen die zich rechtstreeks bij ons melden, betalen de abonnementsprijs van 35. U kunt zich voor Doopsgezind nl aanmelden via of Najaarsconferentie Doopsgezind WereldWerk De najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk wordt op 13 en 14 oktober 2012 gehouden in Dopersduin Schoorl. De jongeren beginnen vrijdagavond 12 oktober. Thema: De wijsheid van Restorative Justice, van veroordeling naar vergeving, verzoening. Ons rechtssysteem legt het zwaartepunt bij het veroordelen van de dader en het bepalen van een rechtvaardige straf. De dader krijgt wat hij verdient. Restorative Justice (Herstelrecht) heeft aandacht voor de behoeften van het slachtoffer, de gemeenschap en voor de verantwoordelijkheid van de dader om mogelijk te herstellen wat is aangedaan. Restorative Justice streeft ernaar tot oplossingen te komen die schuld bij daders en leed bij slachtoffers helpen te verwerken. Doordat dader en slachtoffer met elkaar in gesprek gaan kan er een mogelijkheid ontstaan die uiteindelijk leidt tot een vorm van helen, vergeven en verzoenen. Meer informatie over het programma op Datum en tijd: Zaterdag 13 oktober 2012 van uur tot zondag 14 oktober uur. Desgewenst kan men op zaterdag om uur deelnemen aan de lunch. Graag aanmelden voor 1 oktober bij Jet Visser-Romijn, tel , Doopsgezinde Historische Kring De DHK-najaarsdag zal op 27 oktober worden gehouden van uur in Groningen; het thema is doopgezinde identiteit en beeldvorming. Tijdens deze dag wordt het boek Geloof en traditie beproefd gepresenteerd: hét boek (ca. 350 pagina s) over de Europese doperse diaspora. Auteurs zijn onder meer dr. Alle G. Hoekema en ds. Ed van Straten. Uitgave: Stichting Internationaal Menno Simons Centrum te Witmarsum. NHDS De Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit (NHDS) heeft een nieuwe website, De website biedt actuele informatie over activiteiten binnen het NHDS gebied. Lezing Jean Jacques Suurmond op 14 juli Ellen van Houten had in maart een prijs gewonnen bij Boekhuis Aalsmeer: een dag gastboekhandelaar zijn én een lezing organiseren. Zij nodigde Jean-Jacques Suurmond (predikant-geestelijk verzorger en columnist van dagblad Trouw) uit voor de lezing Gelukkig ouder worden de spiritualiteit van de ouderdom. Bijna honderd mensen kwamen op zaterdag 14 juli tijdens een regenachtige zomerochtend richting de Doopsgezinde kerk voor deze lezing. Het is helemaal niet zo makkelijk om in een kort verslag deze lezing weer te geven. Suurmond gebruikte de drie klassieke mystieke fasen als leidraad: Zuivering, Verlichting en Vereniging. Bij Zuivering: De illusie dat het leven maakbaar is, is in de ouderdom steeds moeilijker vol te houden. Ook ga je meer beseffen dat veel in je leven niet ging zoals je had gewenst, 10

11 anderzijds kun je, terugkijkend, inzien dat geluk je in wezen altijd geschonken werd. Ook het leven in het hier en nu kwam aan de orde. wilde verbinden met de thema s ouderen en zingeving. Dit leidde tot de organisatie van een lezing door theoloog en Trouw-columnist Jean-Jacques Suurmond. Zijn lezing met als thema Gelukkig ouder worden vond zaterdagochtend plaats in de Doopsgezinde kerk en trok 98 bezoekers. Na afloop was er boekverkoop. In de middag was de gastboekhandelaar in de winkel aanwezig om haar favoriete titels aan klanten te adviseren en zelf mee te draaien als verkoper. Ook hier was veel belangstelling voor van vrienden en kennissen die benieuwd waren hoe de gastboekhandelaar het er vanaf bracht. Bij Verlichting: De ouderdom slaat barsten in de illusie dat we de werkelijkheid kunnen toesnijden naar onze eigen maat, zodat het licht binnenvalt. Leonard Cohen zingt: In alles zit wel een barst, dat is waar licht ons verrast. Bij de fase Vereniging sprak Jean Jacques Suurmond over de gelatenheid, niet als passieve houding, maar juist vanuit de innerlijke vrijheid iets laten zijn, iets laten gebeuren, laten opbloeien. Bovenstaande citaten geven weer wat ik uit de lezing gehaald heb. Ik kan me voorstellen dat andere aanwezigen weer andere dingen gehoord of onthouden hebben. Dat vond ik het inspirerende van de lezing, dat iedereen er iets voor zichzelf van meepikt. Na de lezing was er de mogelijkheid om gesigneerde boeken van Jean-Jacques Suurmond of andere boeken aan te schaffen, allemaal geselecteerd door Ellen van Houten. Toen de grote regenbui voorbij was, kon je in het Boekhuis Ellen van Houten nog aantreffen, zij stond daar als boekverkoopster uit te vinden hoe het pinapparaat werkte en verkocht met veel plezier boeken en kaarten. Veel bekenden van de Gemeente lieten hun gezicht zien en toen dacht ik: gelukkig ouder worden kan best lukken. En zoals Jean- Jacques nog zei tijdens de vragenronde: Ouder worden is een weg. Probeer je te concentreren op het wezenlijke, leef met aandacht en laat het maar gebeuren en geniet, het enige wat blijft, is de verandering, de beweging. Marnel de Haan-Tas NB: Op verzoek van Jean-Jacques Suurmond is verspreiding van de lezing niet mogelijk, voor de liefhebbers is er in De Loods een exemplaar ter inzage aanwezig. Persbericht, afkomstig uit de plaatselijke bladen. Boekhandelaar voor een dag groot succes! Een lezing met bijna honderd bezoekers en een middag lang extra aanloop in de winkel. Dat is het resultaat van de actie Boekhandelaar voor een dag die Boekhuis Aalsmeer zaterdag 14 juli liet plaatsvinden. De boekhandel bedacht de actie rond de Boekenweek 2012 met als thema Vriendschap. Tussen de boekenweekgeschenken die in de winkel werden uitgedeeld, was een zogenaamde Gouden Vriend verstopt. De klant die dit geschenk in handen kreeg, verwierf het recht om een dag lang de leiding van de boekhandel over te nemen. Winnares werd Ellen van Houten, een trouwe klant van de winkel die werkzaam is als ouderenpastor van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Zij kreeg de mogelijkheid om op een nader overeen te komen datum samen met de boekhandel een activiteit te organiseren en haar favoriete boeken in de winkel te presenteren. Voor de gastboekhandelaar stond vast dat zij boeken graag Boekhuiseigenaar Constantijn Hoffscholte is zeer tevreden over het initiatief. Als dorpsboekhandel staan wij dicht bij onze klanten en deze actie is daar een goed voorbeeld van. We hebben enorm geboft met zo n enthousiaste gastboekhandelaar, die bovendien over een grote achterban bleek te beschikken. De belangstelling voor de lezing was fantastisch en het was ook leuk te merken dat mensen oprecht belangstelling toonden voor de favoriete boeken van de winnares. De tafel met deze titels bleef nog een week staan en we gaan nadenken over een vervolg van deze actie. Wereldwerk Tijdens de Wereldwerkdag in Zaandam afgelopen zomer maakten we opnieuw kennis met het Christian Peacemaker Team. Dit is een organisatie die onder verantwoording valt van Wereldwerk en werkzaam is in o.a. het Midden Oosten. Men post daar bijvoorbeeld bij Israëlische grensposten om te kijken of de Palestijnse schoolkinderen lastiggevallen worden. Ook elders in de wereld zijn mensen van CPT actief bezig. Om hier inzicht in te krijgen kunt u de digitale nieuwsbrief aanvragen. Op de website van de gemeente kunt u deze aanklikken. Als u een papieren versie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de kerkenraad of met ondergetekende. Arida van Oudenallen Vitaliteit 50+ markt! Op zaterdag 6 oktober a.s. zal van uur tot uur in het gemeentehuis van Aalsmeer voor de tweede keer de Vitaliteit 50+ markt worden gehouden. Tal van organisaties die zich bezighouden met zorg voor en om ouderen zullen zich op deze dag presenteren. Vorig jaar bezochten zo n 700 mensen deze dag. Naast allerlei disciplines zoals huisartsen, psychologen, ergotherapeuten en welzijns organisaties zal ook de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer dit jaar aanwezig zijn en daarmee zingeving en geloof als belangrijk levensgebied presenteren. Dat betekent concreet dat we een kraam zullen bemensen met informatie over de kracht van een geloofsgemeenschap door middel van flyers, foto s en een film over de Westhill. De jeugd van vroeger van Aalsmeer zal zich mogelijk her- 11

12 kennen, waardoor verhalen en herinneringen van toen mogelijk een schakel kunnen worden naar de toekomst. We hopen hiermee als DGA van betekenis te kunnen zijn voor hen die op zoek zijn naar verdieping en nieuwe levensvreugde. Drs. Paul Mulders, studieleider van de opleiding Geestelijke leiding aan ouderen, zal op onze uitnodiging rond uur een lezing geven over Zin in ouder worden, een aanrader! Ellen van Houten Vrijzinnig leerhuis Mennorode in Elspeet In september start de eerste van vier weekenden in Mennorode verdeeld over 2012 en Steeds meer mensen in kerkelijke gemeenten en daarbuiten hebben belangstelling voor geloofsdoordenking in relatie tot cultuur en maatschappij. De groep wordt gevormd rond thematisch opgezette bijeenkomsten. De thema s die aan bod komen zijn: Goed en kwaad, Muziek, Verzet en Overgave, Eer. Docenten en gespreksleiders zijn dr. Alfred van Wijk, drs. J. van Woerden, drs. M. Bruggen, drs. H. Pijlman en drs. J. van Kampen. Zij gaan aan de hand van film, literatuur en beeldende kunst dieper in op de thema s in relatie tot andere disciplines, zoals sociologie, psychologie en filosofie. De vaste contactpersoon van het leerhuis is dr. Alfred R. van Wijk. Elke bijeenkomst is van vrijdag uur tot zaterdag uur en de kosten bedragen in totaal 480,- voor het gehele seizoen, exclusief de geldende toeristenbelasting. Voor meer informatie kunt u bellen met of kijken op de site van Mennorode: Van harte aanbevolen! Nieuws van Fredeshiem: nieuwbouw in gebruik! Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan nieuwbouw op Buitengoed Fredeshiem. Er is nu een prachtige nieuwe zaal van circa 160 m² en de entree is vernieuwd. De aansluiting van de foyer en de rietgedekte Mennozaal (kerkje) wordt door gasten als zeer fraai ervaren: het rieten dak loopt door in de nieuwe ontvangstruimte. Ook de dakpannen daken zijn vanuit de ruime foyer te aanschouwen. Een echt buiten/binnengevoel... Op zondagmiddag 7 oktober wordt de nieuwbouw officieel geopend. Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u dat melden via of Maar ook kunt u de nieuwbouw bekijken als u aan één van bijgaande programma s deel zou nemen, bijvoorbeeld: Holy mails Dromen als stapstenen op uw geestelijke weg (16 en 17 oktober in Fredeshiem). Deze tweedaagse is bedoeld voor alle dromers die de relatie tussen hun dromen en hun spiritualiteit willen onderzoeken en dit met anderen willen uitwisselen. In onze tijd is de samenhang tussen dromen en het gaan van de geestelijke weg verloren gegaan. Dromen zijn echter te mooi om er geen acht op te slaan. Ze openbaren in bijzondere beeldtaal onze innerlijke wereld en kunnen betekenisvolle wenken bevatten voor ons levenspad. De visie van Anselm Grün in zijn boek Dromen zijn géén bedrog (1998, Kok) vormt hierbij de leidraad. Leiding: Dr. Barbara Roukema- Koning. Voor informatie: of Gedicht van Michel van der Plas, horend bij de evangelielezing uit Marcus 6 : Uit de bundel De man van Nazareth : Uitgezonden. Uitgezonden zijn wij, boden van het hemels heil, wij, doodarm en zelf aan noden lijdend onderwijl. Zonder wijsheid, zonder boeken, zonder eigenwaan, leerlingen die zelf nog zoeken waar zij voor bestaan. Uitgegaan om te berichten dat God bij ons is, dat zijn liefde op zal lichten in de duisternis. Alles gaat ons nog te boven. Zie toch hoe wij het maar nauwelijks geloven. Heer, kom ons nabij. Help ons spreken als in dromen, stamelen desnoods dat uw rijk eenmaal zal komen, koninklijk en groots. Bidden Bidden doen we vaak alleen maar in nood, onze dankbaarheid uiten we te weinig, maar we vragen wel heel veel. We vragen bijvoorbeeld om vrede, weg met honger in de wereld, acceptatie van de mens zoals hij is, gelijkheid, gerechtigheid, leren omgaan met ziekte en pijn, verdriet, wennen aan gemis, wijsheid en zelfs het onmogelijke durven we soms aan Hem te vragen. Als kind leerde ik bidden met eenvoudige woorden: Here zegen deze spijzen, Amen, zei ik dan zacht. Ik ging rustig slapen en wist dat God mij hoorde, want Hij hield ook die nacht getrouw de wacht. De oogjes gesloten en de handen gevouwen, geen vragen, geen twijfel, bidden was zekerheid. Ik zou willen dat ik nog kon bidden als dat kind, nog zo vol vertrouwen en zo onbevangen. Nu zijn er momenten dat ik bidden moeilijk vind; het wordt vaak een lied van onbegrensd verlangen. Je kunt God toch niet vragen: O Heer, zorg dat ik slaag en bidden: Heer, laat ons team deze wedstrijd winnen, of: Zorg ervoor dat het niet regenen gaat vandaag. Je kunt God niet bidden om een prijsvraag te winnen. Je kunt God toch niet biddend aan jouw zijde dwingen! In dat bidden geloof ik niet, dan hou ik mij stil. Ik laat als ik bid mijn gedachten soms wat zwerven en denk: Je kunt niet bidden of God je genezen wil als op de wereld nog zoveel kinderen sterven. Ik bid wel iedere dag en vraag om moed en kracht en Goddank voel ik dat het mij ook wordt gegeven; God houdt nog steeds over mij getrouw de wacht en ik hoop dat ik in dat vertrouwen kan bidden tot aan het einde van mijn leven. Lyda Zondag Musical Maria op 5 en 6 oktober in de Spil in Kudelstaart In mei van dit jaar heeft in de Open Hof Kerk de eerste serie uitvoeringen van de Musical Maria plaatsgevonden. Dat zorgde voor uitverkochte zalen en enthousiaste reacties van de toeschouwers. De musicalgroep, in totaal bijna 100 mannen, vrouwen en kinderen, is intussen gestart met de voorberei- 12

13 dingen voor de tweede serie voorstellingen, nu in de Spil in Kudelstaart. De verwachting is dat de belangstelling weer groot zal zijn. Nieuwe toeschouwers, maar ook veel mensen die nog een keer willen komen kijken. De Bijbel geeft verschillende beelden van de persoon Maria. Er is dan ook niet één persoon die de hoofdrol van Maria uitbeeldt; er zijn meerdere Maria s. De deelnemers komen uit veel verschillende kerken. Het werken aan de musical gaf de deelnemers een nieuw licht op de persoon van Maria en dit geldt vast ook voor de toeschouwers. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan op onderstaande adressen. De prijs van de kaarten bedraagt 10,- inclusief een consumptie. Het is verstandig om er op tijd bij te zijn. Voor meer informatie: Kaartverkoop Aalsmeer: Dio Drogist Piet van der Zwaard, Zijdstraat 2 en The Readshop, Ophelialaan 151. Kaartverkoop Kudelstaart: Marskramer Berg, Winkelcentrum Kudelstaart. Tom Parkerkoor Op zaterdag 6 oktober 2012, om uur en woensdag 10 oktober om uur, geeft het Tom Parkerkoor, een projectkoor van de Karmelkerk, een concert in de Karmelkerk, Stommeerweg 15 te Aalsmeer, met als thema De Karmel zingt Tom Parker. De arrangementen van Tom Parker zijn bekend van o.a. The Young Messiah, Verdi, Schubert, Mozart enz. Het Tom Parkerkoor is in april begonnen met repeteren en wordt gedirigeerd door Lous Zandvliet en begeleid door pianiste Oksana Polman, Leon Doeswijk op keyboard, Moniek Eigenhuis-Zandvliet op dwarsfluit en Kasper Zandvliet speelt drums. Het belooft niet alleen een mooi, maar ook een vrolijk concert te worden, met veel bekende melodieën. Kaartjes kunt u kopen bij Lia Pieterse, tel en ze kunnen ook gereserveerd worden via à 5,--. De kaarten voor 6 oktober zijn inmiddels uitverkocht, maar voor 10 oktober heeft men nog voldoende kaarten op voorraad. VAN DE BINDING De Binding wil verder!! In het overleg met de gemeente Aalsmeer is duidelijk geworden dat de Binding ondanks alle bezuinigingen ook de komende jaren een plek heeft in het Aalsmeerse jeugd- en jongerenwerk. De Binding krijgt naast haar huidige activiteiten zoals de kampen, de kindervakantieweek en de tienerinlopen ook een taak in het organiseren van allerlei activiteiten om onderwijs, sport, cultuur en welzijn voor kinderen en jongeren beter aan elkaar te verbinden. Een mooie taak. Maar dat alles vereist ook een sterk en betrokken bestuur van de Binding en daar ligt nog een grote uitdaging. Op korte termijn is er behoefte binnen het bestuur aan nieuwe enthousiaste en betrokken mensen die met name het dagelijks bestuur van de Binding voor de komende jaren vorm willen geven. Het is mede de verantwoordelijkheid van onze Doopsgezinde Gemeente om ervoor te zorgen dat de Binding ook bestuurlijk op een goede manier wordt ingevuld. Daarom een oproep aan u allen. Mocht u zelf interesse hebben of iemand kennen die hiervoor geknipt is, iemand die een betrokken en geschikte bestuurder voor het Bindingbestuur zou kunnen zijn, laat het ons weten. Suggesties graag naar Leo Bakker, voorzitter van de Binding, mailadres: We zijn u erg erkentelijk daarvoor. Met dank en vriendelijke groet namens het gehele Bindingbestuur. Leo Bakker KRONIEK Geboren: Op 20 juli is Ella Maria geboren, dochter van Astrid Hoffscholte en Hans Breuker, Van Reigersbergenstraat 234, 1052 WS Amsterdam. Ella is een kleindochter van Miekje en Joost Hoffscholte-Spoelder. Jubilea: 23 september 2012, fam. Kila-Hiddema, Mozartlaan 59, 1431 ZL Aalsmeer, 55 jaar getrouwd. 26 september 2012, fam. van der Pol-Buis, Rietgorsstraat 69, 1431 VV Aalsmeer, 50 jaar getrouwd. 29 september 2012, fam. van Maanen-Been, Uiterweg 154 ws4, 1431 AS Aalsmeer, 45 jaar getrouwd 1 oktober 2012, fam. de Jong-Lanser, Lorentzhof 40, 1433 LT Kudelstaart, 30 jaar getrouwd. 11 oktober 2012, fam. Visser-Metselaar, Watertuin 10, 3648 GC Wilnis, 40 jaar getrouwd. 17 oktober 2012, fam. Kooy-Janssens, Aalsmeerderdijk 446, 1436 BL Aalsmeerderbrug, 50 jaar getrouwd. Overleden: Mevrouw Gerritje (Ger) Hendrika Kempenaar-Venema, weduwe van Jaap Kempenaar, in de leeftijd van 85 jaar. De heer Nicolaas Cornelis Jacobus Loef, weduwnaar van Deborah de Vries, in de leeftijd van 85 jaar. Op 23 juli is overleden Elisabeth Helena de Grauw-van Schie (Els), weduwe van Aldert de Grauw, in de leeftijd van 80 jaar en vriendin van de Gemeente. Verhuisd: Mevrouw A. Buis is verhuisd van Fazant 13 in Mijdrecht naar Chrysantenstraat 30, 1431 BN Aalsmeer. BEDANKT Met een hartelijke groet, vanuit verpleeghuis Den Weeligenberg in Hillegom, van Matje den Boef en haar dochter Olga, vanwege haar 90ste verjaardag en omdat het gewoon heel erg lekker is: een gebakje bij de thee! Lieve mensen, Bij een bezoek van Arida en Cees van Oudenallen ontving ik prachtige bloemen en lieve groeten van de leden van de Gemeente. Heel veel dank hiervoor! Het heeft me erg goed gedaan en me weer veel nieuwe moed gegeven! Grietje Westerhof-Been Hartelijk bedankt voor de bloemen en de brief, die we mochten ontvangen van de kerk, die Tony Kooy en haar man Nico ons bezorgden. Het deed ons goed. Kees en Gerda Keessen 13

14 Achterlicht Agenda van de Westhill: 16 september eerste Westhill 23 september GEEN Westhill 30 september Westhill 07 oktober Westhill 14 oktober Kinderkerkdienst 21/28 oktober Westhill-vakantie Daar gaan we weer! Er is inmiddels veel drukte op de achtergrond om het nieuwe seizoen te starten. Tijden veranderen en dit vraagt elke keer om aanpassingen. Zoals eerder gemeld, zijn bij de Westhill nu vooral jonge kinderen, die we in één groep plaatsen. Tijdens de diensten zullen de oudsten van de groep regelmatig hun eigen dingen gaan doen, zodat we de ontwikkelingsfasen recht kunnen doen. De oudste Westhillers bevorderen we mee naar de 12+. Hiermee starten we een nieuwe groep, die op de zondag-vroege-avond bij elkaar gaan komen. In de Westhill-kinderkerkdienst gaan we aandacht besteden aan deze groep en de veranderde situatie, zoals we dat eerder bij een overgang deden. Ondanks de veranderingen willen we blijven staan voor een fijne en vertrouwde plek voor de kinderen met verhalen, activiteiten, projecten, waar de kinderen plezier, kennis en ervaringen opdoen rondom het geloof. Er verandert dus het één en ander. Eén van die dingen is dat ik iets minder uren voor de kerk werk en daardoor minder op zondagochtend aanwezig ben. Ik stuur de Westhill aan en zal mij vooral praktisch met de oudere groepen bezighouden. Om de Westhill-diensten tot een leuke activiteit te maken, hebben we gelukkig een goede groep vrijwilligers tot onze beschikking, die zich in hun taak goed ontplooien. Ook bij de 12+ gaan we proberen meer vrijwilligers te betrekken. Natuurlijk kan dit niet zonder kinderen! Daarom zijn we op zoek naar kinderen die graag met ons mee willen doen. Kinderen waarvan de ouders het belangrijk vinden dat hun kroost iets leert over het geloof en ervaart hoe dat kan zijn als zingeving voor het leven. Weet u iemand? Nodig hem of haar uit of geef het aan mij door, zodat ik contact kan zoeken. Iedereen zal weer van ons zien en horen gedurende het seizoen. Al is het niet altijd zoals u verwacht. Alle ouders ontvangen bij elke schoolvakantie een Westhillnieuwsbrief. Judit De eerste weken van het nieuwe seizoen worden we geïnspireerd door het verhaal van Judit. In dit verhaal wordt de stad Betulia bedreigd door Holofernes, een legeraanvoerder in het leger van Nebukadnezar. De mensen in Betulia zijn zo bang dat ze zich willen overgeven. Maar Judit zegt dat ze op God moeten vertrouwen. Ze verzint een plan en weet Holofernes te verslaan. Op de tegel kan je zien dat Judit en haar kamenierster iets in een levensmiddelentas stoppen. Dit spannende verhaal met natuurlijk een (.) oplossing, zullen we in de kinderkerkdienst op 14 oktober centraal stellen. De Westhillers zullen u een presentatie geven! De afloop zal later bekend worden, want de verhaallijn loopt nog eventjes door. Puzzel Bij het verhaal staat een woordzoeker. Streep de woorden weg en de resterende letters vormen een spreekwoord dat past bij Judit. Zij zorgt daarvoor en dat leidt tot de slimme oplossing. De woorden die moeten worden weggestreept: vrij, dreiging, oorlog, honger, dorst, soldaten, bron, omsingelen, geloof, vijand, zwak, sterkste, God, leger, pap, ellende, angst. 14

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk 7/8 2012 Groen! Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid Column milieudeskundige Martine Vonk Luxe van het moderne leven de energie van generaties foto Gert-Jan van der Tuuk juli-augustus 2012

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie