Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr."

Transcriptie

1 Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren lijkt voorbij. Niet meer de straat op met ludieke acties, met buttons en leuzen en liederen. En niet meer onderdak bieden aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De wereld verhardt. Een wereldwijde economische crisis laat zich nu toch ook in onze geldknip voelen. Keuzes en afwegingen worden gemaakt. In de politiek, op de werkvloer, maar ook in persoonlijke keuzes. Geloven lijkt niet in de mode. De tijd van samen naar de kerk gaan, jeugdclub, zusterkring, kerkkoor lijkt voorbij. Niet meer in de kerk zitten, met mooie woorden en samen liederen zingen. Niet meer vanzelfsprekend onderdak zijn voor mensen die zoeken. De wereld wordt individualistischer, de wereld verhardt. De verandering laat zich nu ook in onze kerkgemeenschap voelen. Mensen maken persoonlijke afwegingen, doen persoonlijke keuzes, en dit doet bij ons de vraag rijzen, wie zijn wij eigenlijk als Gemeente, als Kerk? Zijn wij een plek, gescheiden van staat en samenleving, waar mensen in hun eigen tijd komen om ook nog iets van geestelijk voer te vinden? Zijn wij een private aangelegenheid? Of hebben we als groep van kerkelijk gelovigen ook nog een stem in het grote geheel? Oké, de tijd van de grote acties zijn voorbij. Maar dat neemt niet weg, dat wij wel een bijzonder goede mening hebben over de wereld en de samenleving. Maar wat doen we met deze mening? Hebben we een stem? Waar laten we die horen? In de Doopsgezinde Broederschap buigen wij ons opnieuw over deze vraag. Zijn wij nog steeds een vredeskerk? En waar uit zich dat in? Ook hiertoe aangespoord door de ontwikkeling op het gebied van vredestheologie, waarvan we mogen horen van Prof. Fernando Enns, die de bijzondere leerstoel vredestheologie aan de Vrije Universiteit bekleedt in opdracht van o.a. Doopsgezind Wereldwerk. Een nieuw idee over rechtvaardige vrede, Shalom. Er is een nieuwe bewustwording van onze opdracht als kerken om in onze directe omgeving te werken aan vrede. Maar hoe? Nou, door heel direct in onze naaste omgeving te zoeken naar de thema s. Vandaar dat we in onze Gemeente zijn gestart met een vredeswerkgroep. Dit jaar is er gestart met een Ambassade van Vrede in de Vredesweek. Om het thema vrede weer dicht bij onze leefwereld te brengen. En is dat belangrijk? De vredeswerkgroep vindt van wel. Ik vind de Vredesweek belangrijk omdat: het christelijk geloof onlosmakelijk verbonden is met het gestalte geven van vrede en gerechtigheid; een ander geluid gegeven kan worden dan het nieuws en de media; het een mogelijkheid is om de van oudsher aan ons overgeleverde geweldloosheid ook in 2012 handen en voeten te geven. Een Vredesweek dwingt ons om stil te staan bij de vrede en houdt ons bij de les. We zouden niet zonder vrede moeten kunnen, maar het lijkt in de praktijk wel juist andersom. We kunnen met de Vredesweek hierin een kentering brengen. Als we met elkaar ergens in geloven dan verandert er iets. Vrede betekent er voor elkaar zijn, niet alleen tegen oorlog zijn, maar ook dichtbij huis goed zijn voor elkaar. We moeten denken aan rechtvaardige vrede. In de internationale vredesgemeente gaat het ook om wederkerigheid. Mediation en geweldloze communicatie moeten we verder in de praktijk brengen. In de Vredesweek kun je duidelijk maken waar je voor staat. Niet alleen maar naast anderen staan door gebed of op afstand. Er zijn heus dingen die je echt kunt dóen. Schrijven voor Amnesty, dat de ander als mens behandeld moet worden en het leven mag leven! Niet alleen maar tijdens deze week, maar altijd! Liesbet Geijlvoet Zijdstraat EB Aalsmeer 1

2 Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk 30 september 2012 inleveren bij zr. Paulien Walch, Oosteinderweg 21-b, 1432 AC Aalsmeer, tel Het volgende nummer verschijnt 17 oktober Levenslicht Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, tel (kosteres zr. E. Goezinne) De Loods, kantoor geestelijke leiding tel Aanleveren tekst en/of foto s voor website en andere pr-doeleinden: Redactie: zr. P. Walch, Oosteinderweg 21-b, 1432 AC Aalsmeer, tel zr. N.A. Peters, Stommeerweg 102, 1431 EZ Aalsmeer, tel Abonnement 21,00 per jaar. Opgave abonnementen en adreswijzigingen: zr. H. Niermeijer-Holleman, Burgemeester de Voogtlaan 98, 3648 XG Wilnis, tel Predikant: zr. E. Geijlvoet, Haya van Somerenstraat 31, 1433 PA Kudelstaart, tel Ouderenpastor: mw. E.C. van Houten-Oranje, Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar, tel Westhill: br. J.A. Broere jr., Zijdstraat 59 a, 1431 EB Aalsmeer, tel Voorzitter en penningmeester: zr. M.C. Hoffscholte-Spoelder, Uranusstraat 25, 1431 XH Aalsmeer, tel Secretaris: zr. Y. Lamers, Rozenhof 8, 1431 RS Aalsmeer, tel Rabobank ING KERKDIENSTEN Aanvang om uur, tenzij anders vermeld. 23 september Ds. Liesbet Geijlvoet; ons kerkgebouw is gesloten! (zie ook Oecumenische diensten op blz. 3) Oecumenische dienst Open Hofkerk (er is kindernevendienst met opvang voor de allerkleinsten) m.m.v. Bindingkoor 30 september Ds. Liesbet Geijlvoet, 5 e zondagsdienst Extra collecte: Jeugdfonds 7 oktober Br. Nico Tas Extra collecte: doopsgezinde zending 14 oktober Jan Broere jr.; kinderkerkdienst 21 oktober Mevrouw Ellen van Houten, m.m.v. doopsgezind kerkkoor Extra collecte: ouderenwerk 28 oktober Br. Nico Eveleens; jongerendienst Extra collecte: Nederlands Bijbel Genootschap Er is iedere zondag oppas aanwezig voor de allerkleinsten die nog niet op de zondagsschool terechtkunnen. AGENDA De hele maand september: tentoonstelling Vergeven verzoenen, zie rubriek Vredesweek voor meer informatie! Aanvang om uur, tenzij anders vermeld. 17 september Bijbelmiddagkring, uur 17 september Bijbelbasiskring, uur 19 september Bibliodrama voor ouderen, uur 19 september Kring JoB 20 september Middagzusterkring, uur 23 september GEEN Westhill 24 september Kring Zorgcentrum Aalsmeer, uur 26 september Kring Elia, Potluckmaaltijd, uur 27 september Zusterkring Oase, uur 30 september Westhill 4 oktober Kring Ruth 7 oktober Westhill 8 oktober Bijbelmiddagkring, uur 8 oktober Bijbelbasiskring, uur 9 oktober Besturenavond 10 oktober Oecumenische woensdagavondviering, pastor R. v.d. Kruk, uur 11 oktober Middagzusterkring, uur 12 t/m 14 oktober Najaarsconferentie Dopersduin (zie Gemengde berichten) 14 oktober Kinderkerkdienst 14 oktober Wake cellencomplex Schiphol Oost, uur 14 oktober Inloop op zondagmiddag, uur 15 oktober Cursus Geloof en oriëntatie : Wat betekent dat nou voor jou, geloven?, uur 17 oktober Bibliodrama voor ouderen, uur 18 oktober Ouderenmiddag, uur BIJ DE COLLECTEN Indien u genoemde collectedoelen wilt steunen door middel van een extra gift, kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer (Rabobank) of (ING) ten name van Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer onder vermelding van de naam van het project. De penningmeester zorgt dat uw gift naar het betreffende doel of project wordt overgemaakt. De papiercontainer staat WOENSDAG 3 OKTOBER op het PARKEERTERREIN VAN ZWEMBAD DE WATERLELIE 2

3 JAARTHEMa : Wat is Wijsheid? Komend seizoen volgen we zoals gebruikelijk het door de ADS aangereikte jaarthema Wat is wijsheid?. In de openingsdienst van het gemeentejaar op 9 september stond het thema al centraal en ook kringen en groepen kunnen, als zij dat willen, het thema het komende jaar gaan gebruiken. Er is niet zoals voorheen een introductieavond voor het jaarthema gehouden, omdat er materiaal vanuit de ADS beschikbaar is. Jaarlijks wordt er door het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw een jaarthema map uitgegeven. Ook nu ligt deze map in de kast in de kerkenraadskamer waar alle materialen met betrekking tot jaarthema s zijn opgeborgen. Iedereen kan voor programma s deze map raadplegen en inspiratie opdoen. Vraag er gerust naar bij de kerkenraad. Het DCG organiseert ook toerustingsdagen met betrekking tot het thema, voor een ieder die zich hierin wil verdiepen. In oktober vinden er onder leiding van Machteld Stam en Joke van der Heide bijeenkomsten plaats waarbij onderwerpen uit de inspiratiemap nader worden toegelicht en met elkaar geoefend o.a. op dinsdag 9 oktober van uur in de Johanneskerk in Amersfoort. De kosten zijn 5,- en opgave kan via de ADS, tel of Van de redactie Na een lange zomerstop ontvangt u eindelijk weer een Levenslicht, de zevende van dit jaar! We zijn inmiddels aardig ingewerkt en voorzien u zo goed mogelijk van allerlei leuke, interessante maar vooral ook zinvolle artikelen en verslagen, die u allemaal trouw instuurt. Ook proberen we om persoonlijke verhalen of een gedicht tussen al die belevenissen in onze gemeente een prominent(er) plekje te geven. Drukkerij Cocu, in de persoon van Ria Verlaan, is ons daarbij tot grote steun en brengt ons soms op goede ideetjes! Een lettertje hier, een kadertje daar, of een mooiere indeling, zonder haar zou ons Levenslicht echt een stuk saaier zijn, dat mag ook wel eens gezegd worden. We hebben voor dit nummer een berg kopij ontvangen met veel prachtige foto s. Soms verzuchten we wel eens dat het jammer is dat we geen kleuren gebruiken, want dan komt alles nog mooier uit. Het kostenplaatje komt dan toch echt om de hoek kijken, dus voorlopig blijven we gewoon met af en toe een steunkleur (zoals dat heet) het Levenslicht maken. Het thema van dit jaar is in onze Gemeente: Wat is wijsheid? zoals ds. Liesbet al schreef in het hoofdartikel op de voorkant. Wij trekken ons deze vraag als redactie natuurlijk ook aan en gaan het Levenslicht de komende tijd eens wat kritisch bekijken; we houden onszelf maar eens even een spiegel voor, en wellicht ontstaan daardoor nog meer interessante ideeën of gaan we sommige dingen een beetje anders doen. U zult het wel merken! Wij wensen u een prachtige nazomer, met veel kleur en warmte en bovenal: harmonie en gezondheid. De redactie OECUMENISCHE DIENSTEN Op 23 september zal een oecumenische viering plaatsvinden in het kader van de Vredesweek in de Open Hofkerk aan de Ophelialaan 247, waarbij Ds. Liesbet Geijlvoet zal voorgaan. De dienst wordt samen met haar voorbereid door de liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer en heeft als thema: Energie voor vrede. De dienst zal muzikaal worden ondersteund door Jan Raadgever op orgel en het Bindingkoor o.l.v. Henk Trommel en de aanvang van de dienst is uur. Op 10 oktober vindt de oecumenische woensdagavond- viering plaats in de kapel van t Kloosterhof. Het thema is dit jaar Bijbelse dromen en visioenen. De dienst wordt geleid door pastor Ronald v.d. Kruk. U bent van harte welkom. Aanvang om uur. MET DE BIJBEL ERBIJ Wat is Wijsheid? Marcus 8: Als Jezus aan de leerlingen vraagt: Wie zeggen de mensen dat ik ben? antwoorden zij: Johannes de doper, Elia, een van de profeten. En Petrus voegt daaraan toe: Ik denk dat je de Messias bent. Jezus vertelt dan over de lijdensweg die voor hem ligt. Messias zijn betekent in zijn geval: een persoonlijke weg van geloof gaan, ook al loopt die regelrecht naar de confrontatie met de machthebbers, met geweld. In de vredeskrant wordt deze tekst aangeraden als thema bij het opdiepen van wijsheid. Wijsheid als een schat in jezelf. Kostbaar als het goud of de steenkool of de edelstenen die je kunt opgraven uit de aarde. Wijsheid is in de Bijbel vaak: inzicht in de loop van de verschillende levensfasen. Levensinzicht in de loop van de natuur, zoals in Prediker en Spreuken. In het nieuwe testament wordt wijsheid in de brieven van Paulus vaak verbonden met geloof in de weg van Jezus. Voor mij stelt Paulus voor ogen dat wij als mensen de weg van Jezus in ons eigen leven als voorbeeld mogen nemen. Dat de keus voor een leven met God, op ieder moment van je leven, als mogelijkheid open ligt, en ook steeds opnieuw gemaakt kan worden. Een praktisch geloof. Je kiest voor eerlijkheid boven mistigheid. Voor geweldloze communicatie boven boze scheldwoorden, voor geduld met je medemens in plaats van haastig aan elkaar voorbij sjezen. Letterlijk, zoals met onze nieuwe snelheidslimiet op stille wegen als de snelweg langs Fredeshiem. In Marcus wordt je meegevoerd, langs deze wijsheid, maar dan in kleine stapjes. Wijsheid is in Jezus geloven. Hij is niet zomaar een wijs man, of een profeet, nee, hij is de Christus, de Messias. Zoon van God, blijkt hij in Marcus 9 ook nog te zijn. Niet zomaar een mens, maar een engelachtig wezen. Meer dan mens. Wat doen wij daarmee? Met het idee dat Jezus als zoon van God wordt voorgesteld? Wij kunnen daar niet zoveel mee. Jezus is voor ons een voorbeeld, of een inspiratie, een wijs man, of leermeester. Het hart van ons morele leven ook: zijn toespraak op de berg over geweldloosheid en zachtheid is voor ons meer dan een mooi verhaal. Het is ons streefdoel voor menselijke omgang als geheel, voor onze benadering van onze eigen naaste in het bijzonder. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wie zeggen wij dan zelf, dat Jezus is? Dat in onze kerk iedereen hierop een antwoord mag geven. Dat deze antwoorden gewoon naast elkaar mogen bestaan en zelfs even waar mogen zijn, dát is volgens mij Wijsheid. Wel wil ik ervoor pleiten, dat er een stuk wijsheid is waar wij niet alles over weten. Die we vermoeden maar niet makkelijk een plek weten te geven. De Jezus die als lichtende gestalte op de berg, met Elia en Mozes in gesprek, als zoon van God wordt aangeduid. De betekenis van deze Jezus zijn we misschien wat vergeten, kunnen we in onze tijd misschien wat minder mee. Toch is het deze meerwaarde van Jezus, die het geloof in Zijn soort van Wijsheid, van extra betekenis maakt. De cyclus van geboorte, leven en sterven. Van generatie op generatie. Van zaaien en oogsten. Het diepe besef van het wonder van deze cyclus kent nog een diepere wijsheid. Dat wij mensen daarin ook nog uitgenodigd worden om de vrijheid te hebben op eigen wijze invulling aan dit wondermooie leven te geven. Zoals bijvoorbeeld in de brief van Jacobus wordt aangegeven: De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. 3

4 Wat is Wijsheid dan? Of, de vraag aan de leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Een Messias die moet leiden. Een weg die niet altijd makkelijk is om te kiezen. Maar wel een weg die de wijsheid van God aan het licht brengt voor ons mensen. Dat je steeds opnieuw kunt kiezen voor de wijsheid van Jezus, Gods geliefde kind. (Deze tekst was deels zo uitgesproken tijdens de startzondagdienst.) Liesbet Geijlvoet loodsberichten De Inloop met muziek omlijst Soms komen er zomaar dingen op je toe. Dat gebeurde deze zomer, toen Wanda Bol, voorheen een bekende (stem) bij de klassieke programma s van Radio Aalsmeer, voorstelde om aansluitend aan het verhaal naar muziek te luisteren. Dankzij haar keuze ging het verhaal nog meer voor ons leven. Een paar weken later belt Jan Keessen. Geïnspireerd door de muziekkeuze van Wanda, wilde hij ook graag een muzikale bijdrage leveren! Zo wordt de Inloop steeds meer een activiteit van de deelnemers en groeit de verbondenen betrokkenheid. Inmiddels heeft Erna Belandi zich bereid verklaard om de vrijwillig(st)ers in te roosteren. Samen met Edith Goezinne zijn we een geolied team aan het worden. Heeft u zin om zich, op welke wijze dan ook, aan de Inloop te verbinden: welkom! Voor vragen en aanmeldingen kunt u bij mij terecht, tel Bibliodrama voor ouderen Op woensdagmorgen 25 juli kwamen zeven zusters op hun dappere schoenen de Bindingzaal binnen om Bibliodrama te beleven. En dat werd het: een belevenis. En wel zo, dat we het niet bij het eerste hoofdstuk van Ruth lieten (want dat was het verhaal dat centraal stond), maar dat we ook de volgende hoofdstukken haar werk in ons wilden laten doen. Ruth bleek een verhaal over zusterschap en over de beweging van je hart volgen. Een verhaal over keuzes maken en ergens voor staan en dat heimwee en wroeging daarin hun plaats hebben. Ruth hielp ons te herinneren en zo werd de verbinding met het eigen levensverhaal ontdekt. Ruth, Orpa en Naömi werden vrouwen van vlees en bloed; ze bleken zusters voor elkaar, zoals wij ook zusters voor elkaar willen zijn. Zusters die elkaar willen zien, maar die ook ruimte willen laten voor de eigen keuzes van mensen, zoals Naömi dat zo ruimhartig kon. Overigens: Bibliodrama is voor zusters èn broeders! Dus (oudere) broeders: sluit u aan. Er is nog plek voor vier mensen. De volgende bijeenkomsten zijn: woensdagochtend 19 september, 17 oktober en 14 november van uur ( koffie) tot uur. Centraal zullen staan resp. Ruth 2, 3 en 4. Aanmelden bij ondergetekende, tel Wij schrijven geschiedenis Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven is een veel gehoorde uitdrukking als ouderen over hun leven vertellen. De meeste mensen komen er echter niet toe om dat ook daadwerkelijk te doen. Dat was de achterliggende gedachte van de activiteit die in samenwerking met de ouderenpastor van IJmond zou plaatsvinden. Maar het kan ook te gek worden natuurlijk met al die activiteiten, want hiervoor bleek te weinig belangstelling. Wellicht dat op een later tijdstip dit nog terugkomt op de agenda. Bekomen mij jouw tederheden - en ik leef, ja, jouw wijzing is mijn lust! - Psalm 119:77 In juni was ik een weekje in Nijmegen om geïnspireerd door Kees Waaijman psalm 119, het langste lied uit het oudtestamentische psalmboek, te verkennen. Waaijman heeft de psalm opnieuw vertaald en vat de psalm op als een gesprek. De mens luistert naar God en reageert blij: Jij wijst mij. Jij spreekt mij. Jij biedt mij de kans er te wezen. Woorden waarin je thuis moet raken, maar die alleen al door de manier waarop Waaijman ze uitspreekt, je kunnen raken. De psalm is een lied van liefde en vertrouwen, juist in de moeilijkste omstandigheden. Wat ik nog niet wist, was dat de psalm ook over Aalsmeer ging. Daar waar Waaijman vers 7 uit de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt met Ik erken Jou oprecht van hart, wijl ik de schikkingen van jouw bewaring leer, legde hij uit dat de schikkingen verwijzen naar Gods schepping. De schepping gezien als een boeket bloemen, als een prachtige compositie, geschikt tot een gaaf en integer geheel, waarin iedere bloem (lees: ieder mens en ander levend wezen) tot zijn of haar recht komt en bewaard blijft. En dat dat God s intentie was en is met ons en deze wereld. Geïnspireerd door de verbondenheid met de Eeuwige kunnen ook onze schikkende handen bijdragen tot zo n schepping! Om vier dagen samen te vatten in een aantal regels is een onmogelijke opgave, maar het vers dat mij het meest heeft geïnspireerd, leest u bovenaan dit stukje. Ellen van Houten, ouderenpastor Na een lange zomer, die mooi opgedeeld was in drie weken studieverlof, drie weken vakantie en drie weken opstarten seizoen, is alles nu weer begonnen. In het studieverlof heb ik enkele boeken over spiritualiteit en geloof in deze tijd gelezen. In de vakantie waren we onder andere op bezoek bij onze partnergemeente in Duitsland. Een prachtige omgeving en heel goed om daar een kijkje te hebben genomen. Gelukkig al die tijd ook WIFI op de camping om contact te kunnen houden met het thuisfront in Syrië. En dat is met recht een front te noemen, omdat vooral in Aleppo, waar veel familie woont, een ware slag wordt uitgevochten. Gelukkig is iedereen gezond, maar de situatie wordt nijpend en is voortdurend gevaarlijk. Het opstarten van het seizoen is altijd gezellig, na een lange zomer waarin mensen eens hierheen gaan of daarheen, zie je iedereen weer. Hier volgen enkele activiteiten. Gemeentewerk/gemeenteactiviteiten Dit jaar willen we langzaam het gemeentewerk gaan toespitsen op de behoeften van deze tijd. Dat betekent niet dat we dingen willen gaan schrappen, de kringen en groepen gaan uitstekend. Maar we willen ook zoeken naar activiteiten voor een breder publiek. We zullen dit later in het seizoen met verschillende mensen in de Gemeente gaan bespreken. In het jaarthema willen we de komende jaren minder energie gaan stoppen, want het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw levert hiervoor zulk mooi materiaal, dat we dat gewoon zo kunnen gebruiken in kringen en groepen. Ook gaan we vanaf nu wat meer projectmatig aan de gang. We kiezen een project en gaan daarmee aan de slag. Dit najaar willen we meer aandacht geven aan Fair Trade Kerk zijn. Wat betekent dit en wat kunnen we daarmee doen? Ook voor de kringen een uitstekend thema. Informatie is op te vragen bij de nieuwe Fairtradewerkgroep o.l.v. Joland Amorison. Verder willen we de Vredesweek meer invulling geven met activiteiten voor jong en oud. Informatie is te krijgen bij de nieuwe vredeswerkgroep o.l.v. Liesbet Geijlvoet. Komend voorjaar komt er een totaaltheater in de kerk. Waarom totaal? Omdat iedereen mee mag doen die wil. Jong of oud, lid, vriend of belangstellende. Meer informatie is te verkrijgen bij de theatergroep o.l.v. Marlies van Leeuwen Visser, tel Cursus: geloven en oriëntatie, voor alle mensen die samen willen praten over geloven. Op verzoek verzorgen we dit jaar een cursus Geloven en orientatie. We willen dat deze keer anders aanpakken. Deze avond is namelijk voor iedereen die eens met anderen wil praten over geloven. Je hoeft niet van plan te zijn om je te laten dopen. Ben je belangstellend en wil je eens 4

5 meer weten over geloven? Ben je al jarenlang lid, maar wil je weer eens dieper op je geloof ingaan? Ben je al jarenlang bewust vriend van de gemeente maar wil je toch eens praten met anderen over je geloof? Kom dan naar de cursus Geloven en oriëntatie. Iedere derde maandag van de maand om uur. Meld je je even bij me aan als je wilt komen? tel oktober: Wat betekent dat nou voor jou? Geloven? 19 november: Waar haal jij je inspiratie vandaan? Bijbel, ervaring, spiritualiteit. 17 december: Kerstfeest: het feest van licht, het feest van Jezus? Ambassade van Vrede in Aalsmeer In de Vredesweek van 15 t/m 23 september is er voor het eerst een Ambassade van Vrede in Aalsmeer. In de Doopsgezinde Gemeente aan de Zijdstraat zullen door verschillende activiteiten de vrede dichtbij en veraf onder de aandacht worden gebracht. Naast de oecumenische viering in de Open Hofkerk op zondag 23 september zullen er gedurende de Vredesweek twee avonden worden verzorgd. Ook zal er de hele maand de expositie Vergeving en verzoening te bezichtigen zijn. Het IKV Pax Christi heeft vorige jaar een Ministerie van Vrede opgericht. Op veel plaatsen vindt dit navolging met het oprichten van Ambassades van Vrede, die door verschillende activiteiten vrede dichtbij en veraf onder de aandacht van de mensen willen brengen. Dit jaar willen wij van start gaan met een eigen Ambassade van Vrede in Aalsmeer. Volgend jaar willen we dit in de Vredesweek in een breder verband verder gestalte geven. Liesbet Geijlvoet Vredesweek, september De Vredesweek is als u dit leest in volle gang. De activiteiten die door onze Gemeente worden georganiseerd zijn vermeld in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen of waarvan u heeft gehoord tijdens de kerkdienst. Op 17 september ontvingen we Willy Hugo uit Honduras die ons van alles vertelde over vredestheologie zoals die leeft in het gewelddadige Honduras. Op 18 september bezocht Jan Jaap van Oosterzee, werkzaam bij IKV Pax Christi, onze Gemeente om te spreken over de burgeroorlog in Syrië. Over deze twee avonden zal in het volgende Levenslicht een verslag worden geplaatst. In het verschiet ligt nog de oecumenische dienst op 23 september in de Open Hofkerk en last but not least kunt u gedurende de hele maand september de tentoonstelling Vergeven Verzoenen bezoeken. Deze fototentoonstelling is in Engeland ontwikkeld door The Forgiveness Project, een organisatie die conflict oplossing en herstellende gerechtigheid wil bevorderen als alternatieven voor de eindeloze cycli van conflicten, geweld en misdaad die een stempel zetten op onze tijd. Ze geeft door middel van foto s en verhalen een indringend en persoonlijk beeld van vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen komen van mensen uit vele landen. Zij hebben zelf geweld doorgemaakt en verschrikkingen overleefd. Ze voelen in zichzelf de noodzaak om te vergeven en zich met elkaar te verzoenen. Lees bijvoorbeeld het ontroerende verhaal van twee medewerkers van Robbeneiland Museum, een voormalige cipier en een voormalige gevangene. De tentoonstelling is de hele maand september te bezichtigen op zondagen van tot uur en op woensdagmiddagen van tot uur. Ook is het mogelijk om voor een groep een afspraak te maken om de tentoonstelling te bezichtigen. Kosterij tel Voor informatie Ds. Liesbet Geijlvoet, tel of de website van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer: IN MEMORIAM Zr. Gerritje Hendrika Kempenaar - Venema Op 8 augustus 2012 is in de leeftijd van 85 jaar geheel onverwacht overleden mevrouw Gerritje Hendrika Kempenaar- Venema, Ger, weduwe van Jaap Kempenaar, moeder en schoonmoeder van Dini en Rieks Drewes. Ger Kempenaar, geboren en getogen op de Buurt, was trouw lid van de Zusterkring. Ook ging zij tien jaar lang mee met de ouderenreizen, bezocht de ouderenmiddagen en de Inloop. Na het overlijden van haar man, twintig jaar geleden, werd de Gemeente voor haar een plaats waar ze zich mee verbonden wist. Ze genoot van alle contacten en van de hartelijkheid die zij er ondervond. Bijzonder is dat mede door haar appèl de Inloop is gestart; het is een succes geworden. Op dinsdag 14 augustus hebben we haar leven herdacht en haar de laatste eer bewezen in Uitvaartcentrum Finnema. Het lied Wat de toekomst brengen moge stond daarbij op haar nadrukkelijk verzoek centraal. Het vertrouwen dat uit dit lied spreekt: als een kind je handen te mogen leggen in die van de Eeuwige op de reis naar het onbekende land, is haar tot troost geweest. Ellen van Houten, ouderenpastor Br. Cees Loef Op 17 augustus overleed Nicolaas Cornelis Jacobus Loef, lid van onze Gemeente, in de leeftijd van 85 jaar. Hij werd geboren in Ermelo maar kreeg kennis aan Deborah de Vries in Aalsmeer. Hierna is hij naar Aalsmeer verhuisd. Zij waren op enkele maanden na 60 jaar getrouwd. Uit hun huwelijk werden twee dochters en een zoon geboren. Anderhalf jaar geleden overleed zijn vrouw en een klein jaar daarna zijn zoon. Het is voor de familie dan ook moeilijk om nu ook hun vader te moeten missen. Cees Loef was uitermate handig en hield van techniek. In Ermelo had Cees gewerkt in een garage, in Aalsmeer ging hij werken als vrachtwagenchauffeur en later werkte hij bij een botenbouwer op de Uiterweg. Toen hij 37 jaar was kreeg hij een hartinfarct. De revalidatie in die tijd bestond uit absolute rust. Zijn vrouw hield het thuis helemaal draaiende. Daarna werkte hij bij de administratie van een installatie bedrijf. Ook stond hij klaar als mensen hem nodig hadden voor een klus. De techniek van de toneel vereniging of even klusje voor de buren. Op latere leeftijd kreeg zijn vrouw Deborah een spierziekte. Steeds meer zorgde hij voor haar en hierdoor kwamen ze ook niet in de kerk. Twee jaar geleden verhuisden zij op aandringen van de kinderen van Kudelstaart naar een appartement in Aalsmeer. Dit was wel even wennen, maar toch hebben ze daar nog met genoegen een half jaar samen gewoond. Na het overlijden van zijn vrouw maakte hij graag contact met de buren en stond klaar met een praatje of een klusje. Ondanks dat het levenspad niet over rozen is gegaan, was hij een mens dat het leven aan de dag wist te leven, wat hij ook in volle overgave deed. Op 24 augustus namen wij afscheid van hem in het crematorium in de Kwakel. Dat hij mag rusten in Gods vrede. Ds. Liesbet Geijlvoet GEMEENTEWERK Bijbelkringen We zijn verheugd dat we in het najaar ds. Afke Maas-Smilde weer bereid hebben gevonden de beide bijbelkringen te verzorgen. De bijbelmiddagkring is op maandagmiddag van uur en op de maandagavond komt de bijbelbasiskring van uur bijeen. 5

6 De volgende data kunt u in de agenda noteren: Bijbelmiddagkring: maandag 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december. Bijbelbasiskring: maandag 17 september, 8 oktober, 12 november, 10 december. U bent van harte welkom de bijbelkringen te bezoeken, ook als u nog niet eerder heeft deelgenomen aan de cursus. Het onderwerp van de bijbelkringen zal zijn: Het Onze Vader in de bijbelse context van Oude en Nieuwe Testament. We zullen kijken waar het Onze Vader in de bijbel te vinden is en waarom het juist daar staat. In welke tijd is het ontstaan en hoe functioneerde het toen? Welke versies van het Onze Vader zijn er en welke opvallende verschillen in vertaling kunnen we vinden? Een goed idee om daar thuis al eens naar te kijken als u tijd hebt. Vervolgens gaan we de indeling van dit prachtige gebed onderzoeken en het regel voor regel bekijken. De achterliggende teksten uit Oude en Nieuwe Testament zullen dan ruim aandacht krijgen. Bijvoorbeeld die over de Naam van God, over het Koninkrijk, over het dagelijks brood en over vergeving en verzoeking. Zo komt dit mooie gebed hopelijk dichterbij ons en kunnen we er elke dag opnieuw inspiratie voor ons geloofsleven in vinden. Uit ervaring weet ik dat dit een onderwerp is waar veel mensen wat aan hebben. Ik verheug me erop. Graag tot ziens en hartelijke groeten, Afke Maas-Smilde Inloop op zondagmiddag 8 juli De regen kwam af en toe met bakken tegelijk uit de hemel maar toch trotseerden 25 bezoekers de (dreigende) buien. Niet iedereen kwam helemaal droog binnen...er mag worden vermeld dat er weer drie nieuwe mensen waren bijgekomen. In de Bindingzaal stonden de groepjes van tafels en stoelen al klaar en voor iedereen was er thee of koffie met iets lekkers erbij. Het half uurtje extra bleek een toegift als gevolg van een andere aankondiging, maar dat bleek voor niemand een probleem, integendeel! Ellen las een mooi verhaal voor van Toon Tellegen over een krab die de zon meenam naar zijn werkplaats omdat hij gerepareerd moest worden. De krab bleek echter niet veel haast te hebben en zo moesten de dieren geruime tijd leven bij slechts het licht van de maan. Dat bleek niet mee te vallen. De meeste dieren werden daar erg somber van. Sommige dieren kregen zelfs ruzie maar andere dieren grepen in en zorgden ervoor dat de zon weer teruggeplaatst werd. We luisterden daarna naar toepasselijke muziek: Morgenstimmung van Edward Grieg, uitgezocht door Wanda Bol en er volgde een gedachtewisseling over de invloed van warmte en licht in ons leven. Dat we zonder niet kunnen leven en dat we warm worden van binnen van het in je armen houden van een baby. Jeltje Adema haakte aan op de constatering hoe blij een mens kan zijn als hij/zij na een donkere periode in het leven de zon weer over zijn of haar leven op voelt gaan, met de woorden uit Genesis 32:31: En de zon ging over hem op, toen hij door Penuël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. Daarna werden er spelletjes uitgezocht en bij een drankje en wat zoutjes vermaakte iedereen zich met Rummikub, Sjoelen, Domino enz. Het was een fijne middag waarop we elkaar konden ontmoeten, naar elkaar konden luisteren en met elkaar konden praten. De meesten zien al weer uit naar de volgende keer! Feest van de Inloop op zondag 12 augustus Prachtig zomerweer, zouden er nog mensen komen voor de Inloop? Ellen denkt van wel, en ja hoor, er komen 19 mensen op de oproep af. Binnen is het koel en gezellig. Buiten is het warm en ook gezellig: daar zitten de ouderen van de toekomst (de bazarcommissie, die een after-party heeft). Ellen heet allen welkom en in het bijzonder begroet zij de nieuwe gezichten. Ze leest: Leer van de slak, de traagste van alle dieren en betrekt dit op het ouder worden. Wanda Bol heeft voor bijpassende muziek gezorgd, klassieke mijmeringen: Air, suite 3 van Bach. Het overlijden van zr. Kempenaar - van Venema wordt herdacht, zij was het die Ellen erop attendeerde dat de zondagmiddag soms lang duurt als je ouder wordt en dat samenzijn dan een goede aanvulling is op de lange zondag. Jan Keessen heeft ook muziek meegebracht en daar luisteren we naar ter nagedachtenis van mevrouw Kempenaar: klarinettist Frost speelt met het Amsterdam Symfonietta het Adagio uit het klarinetconcert van Mozart. De spellen Triominos, Sjoelen en Rummikub komen nu op tafel en met een hapje en een drankje vliegt de middag om. Ook wordt er Jeux de Boules gespeeld. Het was gezellig! Tilly Overbeek Boottocht ouderen naar de Zaanse Schans Op dinsdag 10 juli beleefden we weer een heerlijke dag met 99 zusters, broeders en vrienden van de Gemeente op rondvaartboot Koningin Juliana. De boot lag afgemeerd bij Zorgcentrum Aelsmeer. De meeste ouderen kwamen op eigen gelegenheid, sommigen werden gebracht. Bijzonder was dat Lenie Woelinga zelf met de auto kwam. Met haar 93 jaren was zij de oudste deelnemer! Iedereen werd bij het instappen aan boord hartelijk begroet door het bestuur van de Bezoekcommissie en ouderen pastor Ellen van Houten. We namen plaats aan de tafels en het was meteen reuze gezellig! Voorzitter Lyda heette iedereen welkom en direct daarna werden we getrakteerd op koffie met gebak. Na het tweede kopje kregen we van Alderd drie munten voor consumpties. Zo n dag is een echt uitje, dus na de koffie gingen we over op de spa, frisdrank of wijn. De medewerkers van de Juliana hadden het maar druk met ons. De boot ging via Schiphol en het Amsterdamse Bos naar de sluis van de Nieuwe Meer, door de Kostverloren- 6

7 vaart dwars door Amsterdam naar het IJ. Omdat het weer ons goed gezind was konden we ook boven genieten Van de zon en het uitzicht. Half een was het lunchtijd. Heerlijke soep, een kroketje bij de boterham...iedereen genoot volop van de goed verzorgde lunch. Vooral het sàmen eten is zo fijn. Intussen waren we op het Noordzeekanaal. Via de Wilhelminasluis voeren we vervolgens de Zaan op. De kapitein voer tot de Zaanse Schans, om dan via dezelfde route terug te varen naar Amsterdam. De Julianabrug ging opnieuw voor ons open, gevolgd door de Beatrixbrug. We kwamen binnenvaart schepen tegen, o.a. de Edelweiss, die levensmiddelen vervoert. We zagen de Vermaning van de Doopsgezinden, passeerden de Duyvisfabriek en de Verkadefabriek en we roken de geur van cacao. Aan bakboord zagen we Scheepswerf Vooruit en de Jan van Riebeeckhaven. We verlieten het IJ door stuurboord uit te varen. Na de eerste brug waren we weer op de Staande Mastroute en zagen de Houtmankade. Via de Spoorbrug gingen we door de brug van het Haarlemmerplein. Hierna volgden nog acht bruggen, waarna we weer de sluizen van de Nieuwe Meer bereikten en de Schinkelbrug doorvoeren. Om uur moesten we vanwege een stremming wachten bij de Schipholdraaibrug. We hoorden dan ook dat de brug bij de N 201 om uur pas open zou gaan. De kapitein bracht ons naar het mooie Oosteinder Poeltje. Velen van ons verbaasden zich over het mooie natuurgebied. We hadden al eerder die middag genoten van de lekkere hartige hapjes, maar door de opgelopen vertraging kregen we nog een hapje en een drankje aangeboden. En toen kwam toch het moment dat Alderd de bemanning hartelijk dankte voor de fantastische service en het verblijf aan boord waar we allemaal van genoten hebben. Alderd benadrukte dat iedereen, dus ook de mensen die vandaag voor het eerst mee waren, na de zomer van harte welkom zijn op de komende ouderenmiddagen in de kerk, georganiseerd door de Bezoekcommissie. Van 9.30 tot uur zijn we als een grote familie met elkaar onderweg geweest. We zien terug op een frisse dag met zon en bewolking, maar zonder regen. Een dag met een gouden randje! Jopie Eveleens-Hilverda NIEUWS VAN TABITHA Coupe et Couture onder een regen van kogels in Kinshasa, Congo. Zoals het in Aalsmeer niet altijd stortbuien regent zo regent het niet altijd kogels in Kinshasa. Maar dikwijls zijn de omstandigheden zo gevaarlijk en bedreigend dat het een wonder mag heten dat de school van kinderhuis Kinkole in Kinshasa een confectie-opleiding heeft kunnen ontwikkelen die zoveel succes heeft dat de producten van de leerlingen al met winst kunnen worden verkocht. De confectieopleiding heeft dus twee kanten: de kinderen leren het vak van knippen, naaien en kleding maken en het kinderhuis Kinkole ontwikkelt een eenvoudige bron van inkomsten. Mede met behulp van de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) heeft de Doopsgezinde gemeente Aalsmeer samen met andere organisaties de aankoop van naaimachines, snijtafels, kasten en stoffen kunnen steunen en de opleiding Coupe et Couture draait! Dit weliswaar zo nu en dan onderbroken, als de situatie te gevaarlijk is. Wat nu nog dringend nodig is betreft de verbetering van de huisvesting. Elke dag worden namelijk, als de opleiding Coupe et Couture wordt opgestart, de machines vanuit een beveiligde opslagplaats, 300 meter verderop, naar het gewone schoolgebouwtje getransporteerd; dit met alle risico s van beschadiging, wanordelijkheid en andere storingen van dien. Er moet dus een eigen eenvoudig atelier komen. De laatste kostenschatting: 6.000,-. Bij de OSA loopt nu de aanvraag tot een bedrag van 2.500,-. Samen met de reeds aanwezige toezeggingen en enkele aanvullende acties kan hiermee de nieuwe huisvesting worden gerealiseerd. Je ziet wat zo n steun betekent.. Als de positieve ontwikkelingen, mede dankzij de burgers van Aalsmeer, zich zo doorzetten, dan vinden we de producten van Coudre et Couture Kinshasa misschien binnen 10 jaar terug in onze westerse winkels! Want ze houden daar vol ondanks alle dreigende en feitelijke problemen! Robert-Jan Koopman Hulp aan Syrië Tabitha heeft besloten om aan Kamal Khouja 500,- te geven ter ondersteuning van mensen in Syrië. De burgeroorlog heeft daar een situatie van schaarste doen ontstaan. Het voedsel is moeilijk verkrijgbaar en duur. De aanvoer van verse producten is in de steden gestagneerd. Dit is voor een miljoenenstad zoals Aleppo een groot probleem. Ook zijn veel mensen gevlucht uit de steden naar hun geboortedorp of het geboortedorp van hun ouders. Zonder verdere bron van inkomsten zijn zij nu aangewezen op de gastvrijheid van hun familie. De druk op de dorpen wordt zo verder vergroot. Via deze weg kunnen we steun geven aan enkele mensen om in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Nieuws van de Fairtradegroep In november is het drie jaar geleden dat onze kerk het certificaat Fair Trade Kerk verkreeg en we zijn er trots op dat het bordje op de gevel dat duidelijk laat zien. Maar het gaat er natuurlijk om hoe we er mee omgaan, wat we er praktisch aan doen. Hoe laten we zien dat we Fair Trade Kerk zijn? De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten geweest en momenten waarop we dit hebben proberen uit te dragen, zoals een Fairtradeontbijt samen met de zondagschoolkinderen, meer Fairtradeproducten gebruiken, informatie geven op de jubileumdag in Elspeet en meer. Vanuit de Fairtradecampagne wordt na drie jaar gevraagd om een soort bevestiging van deze status; kunnen we het nog steeds waarmaken dat we de titel Fair Trade Kerk hebben? Wij denken van wel en gaan de daarvoor benodigde formulieren invullen. Ook willen we u vast informeren over een activiteit in het najaar. Op dinsdagavond 30 oktober gaan we een zogenaamde wereldmaaltijd organiseren met Fairtradeproducten. Rond de maaltijd wordt er informatie over diverse producten gegeven, een film over Fairtradeproducenten en een verkoop van artikelen. De maaltijd zal in de voor de gelegenheid sfeervol aangeklede Bindingzaal plaatsvinden. Tegen die tijd wordt er een intekenlijst op de kerktafel gelegd en we hopen natuurlijk op een gezellige volle zaal. Dus, geef u op! Joland Amorison 7

8 Geluid Zoals de meesten wel weten zijn we in de afgelopen periode bezig geweest met het uitproberen van nieuw beeld en geluid in onze kerk. Het geluid gaat nu als eerste aangepakt worden en in de vakantie heb ik tijdens de open ruimte hier al wat over verteld. Wat gaat er allemaal veranderen? Er komen nieuwe speakers, boven bij het orgel en onder het balkon achter, ook bij de organist komt een speaker. Deze speakers zijn geschikt voor zowel spraak als muziek. Het geluid gaat aangestuurd worden door een nieuw systeem, een digitale mengtafel met nu al 16 kanalen. Het geheel is geschikt voor eventuele uitbreiding van bijvoorbeeld meerdere microfoons en beamer. Ook de recorder en CD-speler worden digitaal. Er komt ook nog een nieuwe microfoon op de kansel, een oorbeugelmicrofoon voor de voorganger en een zendermicrofoon om tijdens vergaderingen te gebruiken in de zaal. Dit alles zal bij het verschijnen van dit Levenslicht misschien al klaar zijn, of bijna. Deze veranderingen houden ook in dat de diensten niet meer opgenomen worden op een cassettebandje maar op een USB-stick waarna ze met de computer op CD worden gezet. Dit zal in het begin wel even wennen zijn en misschien gaat er een keer iets mis of is niet alles even goed te verstaan. Ronald Piké heeft voor alle aanschaf gezorgd en installeert ook alles, natuurlijk zorgt hij ook voor uitleg en begeleiding naar Edith en alle anderen die met de installatie te maken hebben. Wij hopen u hier hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Namens de kerkenraad, Nelleke de Graaff KRINGWERK Kring Zorgcentrum Aelsmeer Op 30 juli begon de bijeenkomst met het aansteken van de kaars, waarna er een rondje werd gedaan met de vraag hoe het een ieder gaat. Hierna zongen we Kinderen van één Vader, dit had te maken met het thema van deze middag: onze vaders en moeders, ons ouderlijk huis, waar voelen wij ons thuis? Na een lezing uit psalm 103 liet Ellen foto s zien o.a. van een grote flat, een rijtjeshuis, een groot modern landhuis en een knusse vrijstaande woning. De vraag werd gesteld: Waar zou u het liefste willen wonen?. De keus was niet zo moeilijk, de meesten kozen voor het landelijke boerderijtje, het landhuis werd mooi gevonden, maar de praktische mensen onder ons dachten dat daar wel heel veel werk aan was om alles netjes en schoon te houden. Na dit gespreksrondje werd er een CD gedraaid van een lied, gezongen door Paul van Vliet: Veilig achterop, bij vader op de fiets. Ellen stelde vragen zoals: Wat voor iemand waren uw vader en uw moeder? Lijkt u op uw vader of op uw moeder? Wat voor vader of moeder bent u voor uw eigen kinderen of voor de kinderen van een ander? Wij spreken God vaak aan als Vader, wat willen we daarmee zeggen? Een paar dames wilden er wel wat over vertellen; de één had goede herinneringen aan haar vader, en inderdaad, hij heeft veel gefietst met haar, zij natuurlijk achterop; een ander was groot gebracht op een boerderij, wat men daarin kan herkennen is vooral veel vrijheid, maar er moest hard gewerkt worden voor weinig geld. God als Vader, wat betekent het voor ons? Er kwam naar voren dat er bij God de Vader voor een ieder een plek zou zijn, hoe of waar, dat blijft de grote vraag. Daar hadden we een fijn gesprek over. Wat zal er zijn na onze dood; je kunt hopen en gissen dat het heel mooi is, maar niemand kan dat vertellen. We zongen een lied op een prachtige tekst van Jan van Opbergen: Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton, Elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon, Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan En te zoeken naar het wonder van de Heer in ons bestaan. Na het gebed en het Onze Vader zongen we tot slot met elkaar: Abba, vader, U alleen, U behoor ik toe. Anneke Eveleens Op 27 augustus verving ondergetekende Ellen van Houten, die met vakantie was. De opkomst was groot, buiten de twee helpsters om waren er ook nog drie andere bezoekers. Het thema was: bidden. Een mooi maar moeilijk onderwerp. Ik ging terug naar de bron, onze ouders, zij leerden ons bidden voor het eten: Here, zegen deze spijze, Amen, Ik ga slapen, ik ben moe, en de groep vulde zelf al aan met herkenbare gebeden. Op de Zondagsschool hoorden we mooie verhalen, bijbelverhalen. We leerden liederen: Op bergen en in dalen, ja, overal is God en Hij is een vriend die alle dagen. Op die manier leerden we toch dat we er niet alleen voorstonden in het leven. Alleen toen we volwassen werden, werd het wat moeilijker, met zoveel onrecht in de wereld. Het gesprek kwam goed los en op deze manier werd het mij duidelijk hoe men het bidden beleeft en nog steeds trouw iedere dag weer God vraagt om kracht en nabijheid. Niet alleen in nood maar ook uit dankbaarheid, zelfs als je 99 jaar bent, bid men nog steeds in rotsvast vertrouwen. Met een leuk verhaal, over een jongetje dat Izaak heet, en die er door zijn opa achter kwam dat zijn naam Lachen betekent, besloten we deze waardevolle middag af. Het was zo plezierig deze middag, om terug te gaan naar onze jeugd, met al onze mooie herinneringen, die we extra omlijsten door al deze oude zondagsschoolliederen te zingen en met elkaar te bidden. Met veel voldoening namen we afscheid van elkaar en Aaltje Buis had voor ons allemaal een leuk bloemstukje gemaakt, dat we met veel vreugde in ontvangst namen. Lyda Zondag Kring Oase Kring Oase begint het seizoen met een dag uit op 30 augustus 2012, een reuze goed begin. Gré van der Meulen schakelt chauffeur Pieter Korver weer in en samen bedenken zij een mooie route naar Ameide. Om verzamelen we ons op het Praamplein. In de bus en natellen! Ineke heet ons welkom en geeft het woord aan Gré. We hebben zes medereizigsters aan boord. Gré stelt ze voor en vertelt iets over hen. Zo, nu zijn zij ingeburgerd. Hoe simpel kan het gaan! Rie Eveleens vertelt welke mensen het komend seizoen het verslag gaan maken, omdat Clazien er mee stopt. Intussen rijden we langs de Vecht met de prachtige theehuizen. We gaan door Breukelen, Nijenrode, Nieuwersluis langs de Willem III-kazerne. Via Lexmond naar Het Wapen van Ameide. We worden verwelkomd door drie prachtige uilen en we krijgen een show te zien. De uilen zitten op een blok hout en kunnen zo aan ons wennen. Na de koffie vertelt Dennis ons over deze bijzondere vogels. Ze werken altijd met mannetjes omdat zij sneller tam te krijgen zijn. Hé, daar ook al? Er zijn veel verschillende soorten. Waarom zij zitten te bibberen? Dat is om hun evenwicht te bewaren. Zijn uilen nachtdieren? Nee, maar zij kunnen wel beter zien dan mensen. Ook beter horen. De uil volgt constant zijn baas. Wel makkelijk als je je nek 270 graden kan draaien. Wij hebben zeven nekwervels, de uil veertien. Een uil drinkt 8

9 niet, hij leeft op vocht wat in de prooi zit die hij vangt. Uilen zijn wijs, maar wel lui. Volgens Dennis kon de letter l beter aan het begin van zijn naam staan. Voor we aan tafel gaan wandelen we door Ameide en zitten op een bankje aan de Lek. Wat is het mooi hier. Na een heerlijke warme lunch stapt er een mevrouw bij ons in de bus die ons vertelt over de Alblasserwaard. De Lek is een getijderivier, met een verschil van anderhalve meter. We genieten van de mooie smalle dijken, de boerderijen in de diepte, de fruitbomen. Dan zijn we bij de pont, kan de bus daar wel op? Laat dat maar aan Pieter over. Nu gaan we naar het Silverhuys Rikkoert in Schoonhoven en krijgen een uitleg over het familiebedrijf, Oude gebruiken in het zilver. Veel van ons kopen iets moois uit de winkel. Anderen wandelen door Schoonhoven en belanden in een bruin café. Na de thee en koffie zoeken we de bus op en rijden via Bergambacht, Gouda, Waddinxveen en Leimuiden naar het Praamplein. Natuurlijk bedankt Gré de chauffeur, Lenie Wegman het bestuur. We hebben weer genoten van een leerzame gezellig Oasedag. Clazien Meivogel van vrijdag af en zondag braken we de dag aan met de Kijk op de wereld door B.G.J. van Leeuwen. Het verlies van een paard, berusting in rampen, vertrouwen in een goede afloop, ziektes en oorlog. Hoe gaan wij en andere godsdiensten ermee om? Het Taoïsme, Boeddhisme, Confucius en de joodse kijk op de wereld werden bediscussieerd. Wim liet in ieder geval geen steen op z n plaats. s Middags gingen we naar fort Sint Andries, we zagen Maas en Waal waar ze vlak bij elkaar komen met een ruïne ertussen. Helaas was het bezoekerscentrum al gesloten. Ter compensatie kregen we nog een ijsje. Dank aan de lijding (ze vonden het zelf met lange ij!). We kijken uit naar het weekend van volgend jaar en helemaal naar Shalom, De Musical, voor het 50-jarig bestaan het jaar erna. Johan Lanser Doopsgezind Kerkkoor Aalsmeer Zoals ieder jaar begonnen we weer met een etentje op woensdagavond 29 augustus, verzorgd door de eetcommissie. Alles was goed verzorgd en het was weer een gezellig samenzijn. Er wordt alweer uitgekeken naar de oefenavonden die iedere woensdagavond om uur zullen beginnen in het achterzaaltje van de kerk. Op woensdag 5 september is de eerste avond. Houdt u van zingen, komt u dan eens kijken op de woensdagavond. We kunnen altijd nog een paar stemmen erbij gebruiken. Graag op tijd komen zodat er om uur begonnen kan worden. Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar Janina van der Laarse tel: of Kring Elia Op zaterdag 14 juli heeft Elia haar geanimeerde seizoen afgesloten in het Stiltecentrum van De Stal op de Kaag. De tocht naar het Kaageiland zou per boot plaatsvinden, maar het druilerige weer liet dat niet toe. In het Stiltecentrum werden we op inspirerende wijze voorgelicht door stalmeester Adriaan Tieleman over doelstelling en activiteiten van het centrum. Men biedt hier, vanuit de christelijke traditie, een wisselend aanbod aan workshops en themabijeenkomsten; zoals onder meer een kookcursus Bijbels culinair, waar drie Elianen zich spontaan voor inschreven. Daarna volgde er een rondleiding door het Stiltecentrum, de Stal en het omliggende perceel. Na de lunch in het nabijgelegen restaurant Benjamin keerden we terug naar de Hooiberg van het Stiltecentrum. Hier brachten de Elianen een aantal liederen ten gehore onder de bezielende muzikale begeleiding van Hielke (accordeon), Eric (viool) en Gerbrand (drums). Tevreden en geïnspireerd keerden we daarna huiswaarts, in de vaste overtuiging terug te komen in de Stal op de Kaag. Neeltje Peters Kring Shalom Weekend 8 tot 11 juni Het weekend begon sober met brood, maar de soep was al super, dus het niveau was direct hoog en bleef ook hoog. Petje op en petje af was het spel voor de vrijdagavond met vraag en muziek. Zaterdag gingen we al vroeg op stap met de elektronische fiets naar Lith, waar we koffie kregen, naar de brouwers van Oijen en de ijssalon Ohlala. Toen keken we voetbal. Maar daarna ging het weer beter, want Shalom ging op haar bekende wijze eten, drinken etc. We maakten het spel JONGEREN Op reis in de Schoorlse duinen: 9 tot 11 november, Dopersduin Aan de hand van het boek Onderweg, Reisgids spiritualiteit wordt een spirituele reis voor jongeren van 18 tot 35 jaar in Dopersduin georganiseerd. Wegwijzers zijn de woorden: heimwee en verlangen, het lege midden, loslaten en vasthouden, moed en overgave. Er wordt geoefend met verschillende werkvormen, zoals schilder-, film- en beeldmeditatie. 9

10 - Weg van je eigen wereld de stilte in, en weer terug - Met je voeten en je hoofd, met je geest en je lijf - Werken aan jezelf, vragen stellen aan de wereld waarin je leeft - Met bezieling en engagement - Geïnspireerd onderweg Organisatie: Marion Bruggen, Christine Schlette, Margit Vellekoop, Andrea Wieffering, Hester Wouda e.a. Plaats: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl, van vrijdag uur t/m zondagmiddag uur. Kosten: 95,-. Opgave: Dopersduin, tel Verdere informatie bij Marion Bruggen, VAN DE KERKENRAAD Uit de kerkenraadsvergadering van 25 juni 2012 In haar opening vertelt Mariska de Graaf een geestig spiegelverhaal over een samenspraak van een ongeboren tweeling over geloven en dingen die je niet ziet. Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over de beleidsdag van 16 juni jl. (zie het juninummer van Levenslicht). In het najaar komt er nog een vervolgdag. De geestelijke leiding licht de plannen toe voor het nieuwe seizoen. Onderzocht wordt of er een nieuwe oriëntatiecursus kan worden gestart. Er is een ad hoc vredesgroep opgericht die diverse activiteiten gaat ontplooien in de Vredesweek in september a.s. We kijken terug op de diensten in juni, in het bijzonder op de dienst met de leden van de partnergemeenten uit Duitsland. Het hele weekend met onze gasten van 1 t/m 4 juni is als zeer warm en waardevol ervaren. Nico Tas, die sinds 1 januari 2012 geen lid meer is van de kerkenraad, leidt deze vergadering voor het laatst als technisch voorzitter. Miekje Hoffscholte bedankt hem voor zijn inzet en het vele werk dat hij gedurende anderhalf jaar voor de kerkenraad heeft verricht. Miekje zal nu een half jaar de functies van voorzitter en penningmeester combineren. Gerda Misset GEMENGDE BERICHTEN Kerktafel en prikbord Op de kerktafel en het prikbord vindt u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, enkele exemplaren van Doopsgezind nl, folders en actuele nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt regelmatig informatie over de projecten die we financieel steunen. U vindt o.a. - folders en Vredeskranten van Ministerie van Vrede/IKV Pax Christie - folder van Meldpunt discriminatie - folder van ThamerThuis over de werving van nieuwe vrijwilligers. Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) bestaat dit jaar 95 jaar. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september heeft de GDB dit jubileum in Schoorl gevierd. In organiseert de GDB ook weer doopsgezinde retraites op Fredeshiem. Retraite 1: vrouwenretraite, vrijdag 2 t/m zondag 4 november 2012; Retraite 2: voor vrouwen, mannen en (echt)paren, vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2013; Retraite 3: vrouwenretraite in de veertigdagentijd, vrijdag 22 maart t/m zondag 24 maart Informatie en/of opgave bij Marije Worst: tel ; Doopsgezind nl Doopsgezind nl verschijnt tienmaal per jaar en is vooral bestemd voor grote(re) verhalen, passend bij de thematiek van het blad. In Doopsgezind nl zoeken we naar verhalen, nieuws en activiteiten die passen bij het doopsgezinde en interessant zijn voor een breed publiek. Indien u tips heeft voor een artikel of onderwerp, raden we u aan om hierover, tijdig, te overleggen met de redactie. Momenteel ontvangen alle bij de ADS bekende doopsgezinde adressen het blad, tegen een vrijwillige bijdrage. Dit zijn voornamelijk leden van Doopsgezinde Gemeentes. Daarnaast kunnen ook de vrienden/belangstellenden van u zich aanmelden. Doen zij dit via de Gemeente, dan ontvangen zij het blad evenals de leden tegen een vrijwillige bijdrage. Diegenen die zich rechtstreeks bij ons melden, betalen de abonnementsprijs van 35. U kunt zich voor Doopsgezind nl aanmelden via of Najaarsconferentie Doopsgezind WereldWerk De najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk wordt op 13 en 14 oktober 2012 gehouden in Dopersduin Schoorl. De jongeren beginnen vrijdagavond 12 oktober. Thema: De wijsheid van Restorative Justice, van veroordeling naar vergeving, verzoening. Ons rechtssysteem legt het zwaartepunt bij het veroordelen van de dader en het bepalen van een rechtvaardige straf. De dader krijgt wat hij verdient. Restorative Justice (Herstelrecht) heeft aandacht voor de behoeften van het slachtoffer, de gemeenschap en voor de verantwoordelijkheid van de dader om mogelijk te herstellen wat is aangedaan. Restorative Justice streeft ernaar tot oplossingen te komen die schuld bij daders en leed bij slachtoffers helpen te verwerken. Doordat dader en slachtoffer met elkaar in gesprek gaan kan er een mogelijkheid ontstaan die uiteindelijk leidt tot een vorm van helen, vergeven en verzoenen. Meer informatie over het programma op Datum en tijd: Zaterdag 13 oktober 2012 van uur tot zondag 14 oktober uur. Desgewenst kan men op zaterdag om uur deelnemen aan de lunch. Graag aanmelden voor 1 oktober bij Jet Visser-Romijn, tel , Doopsgezinde Historische Kring De DHK-najaarsdag zal op 27 oktober worden gehouden van uur in Groningen; het thema is doopgezinde identiteit en beeldvorming. Tijdens deze dag wordt het boek Geloof en traditie beproefd gepresenteerd: hét boek (ca. 350 pagina s) over de Europese doperse diaspora. Auteurs zijn onder meer dr. Alle G. Hoekema en ds. Ed van Straten. Uitgave: Stichting Internationaal Menno Simons Centrum te Witmarsum. NHDS De Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit (NHDS) heeft een nieuwe website, De website biedt actuele informatie over activiteiten binnen het NHDS gebied. Lezing Jean Jacques Suurmond op 14 juli Ellen van Houten had in maart een prijs gewonnen bij Boekhuis Aalsmeer: een dag gastboekhandelaar zijn én een lezing organiseren. Zij nodigde Jean-Jacques Suurmond (predikant-geestelijk verzorger en columnist van dagblad Trouw) uit voor de lezing Gelukkig ouder worden de spiritualiteit van de ouderdom. Bijna honderd mensen kwamen op zaterdag 14 juli tijdens een regenachtige zomerochtend richting de Doopsgezinde kerk voor deze lezing. Het is helemaal niet zo makkelijk om in een kort verslag deze lezing weer te geven. Suurmond gebruikte de drie klassieke mystieke fasen als leidraad: Zuivering, Verlichting en Vereniging. Bij Zuivering: De illusie dat het leven maakbaar is, is in de ouderdom steeds moeilijker vol te houden. Ook ga je meer beseffen dat veel in je leven niet ging zoals je had gewenst, 10

11 anderzijds kun je, terugkijkend, inzien dat geluk je in wezen altijd geschonken werd. Ook het leven in het hier en nu kwam aan de orde. wilde verbinden met de thema s ouderen en zingeving. Dit leidde tot de organisatie van een lezing door theoloog en Trouw-columnist Jean-Jacques Suurmond. Zijn lezing met als thema Gelukkig ouder worden vond zaterdagochtend plaats in de Doopsgezinde kerk en trok 98 bezoekers. Na afloop was er boekverkoop. In de middag was de gastboekhandelaar in de winkel aanwezig om haar favoriete titels aan klanten te adviseren en zelf mee te draaien als verkoper. Ook hier was veel belangstelling voor van vrienden en kennissen die benieuwd waren hoe de gastboekhandelaar het er vanaf bracht. Bij Verlichting: De ouderdom slaat barsten in de illusie dat we de werkelijkheid kunnen toesnijden naar onze eigen maat, zodat het licht binnenvalt. Leonard Cohen zingt: In alles zit wel een barst, dat is waar licht ons verrast. Bij de fase Vereniging sprak Jean Jacques Suurmond over de gelatenheid, niet als passieve houding, maar juist vanuit de innerlijke vrijheid iets laten zijn, iets laten gebeuren, laten opbloeien. Bovenstaande citaten geven weer wat ik uit de lezing gehaald heb. Ik kan me voorstellen dat andere aanwezigen weer andere dingen gehoord of onthouden hebben. Dat vond ik het inspirerende van de lezing, dat iedereen er iets voor zichzelf van meepikt. Na de lezing was er de mogelijkheid om gesigneerde boeken van Jean-Jacques Suurmond of andere boeken aan te schaffen, allemaal geselecteerd door Ellen van Houten. Toen de grote regenbui voorbij was, kon je in het Boekhuis Ellen van Houten nog aantreffen, zij stond daar als boekverkoopster uit te vinden hoe het pinapparaat werkte en verkocht met veel plezier boeken en kaarten. Veel bekenden van de Gemeente lieten hun gezicht zien en toen dacht ik: gelukkig ouder worden kan best lukken. En zoals Jean- Jacques nog zei tijdens de vragenronde: Ouder worden is een weg. Probeer je te concentreren op het wezenlijke, leef met aandacht en laat het maar gebeuren en geniet, het enige wat blijft, is de verandering, de beweging. Marnel de Haan-Tas NB: Op verzoek van Jean-Jacques Suurmond is verspreiding van de lezing niet mogelijk, voor de liefhebbers is er in De Loods een exemplaar ter inzage aanwezig. Persbericht, afkomstig uit de plaatselijke bladen. Boekhandelaar voor een dag groot succes! Een lezing met bijna honderd bezoekers en een middag lang extra aanloop in de winkel. Dat is het resultaat van de actie Boekhandelaar voor een dag die Boekhuis Aalsmeer zaterdag 14 juli liet plaatsvinden. De boekhandel bedacht de actie rond de Boekenweek 2012 met als thema Vriendschap. Tussen de boekenweekgeschenken die in de winkel werden uitgedeeld, was een zogenaamde Gouden Vriend verstopt. De klant die dit geschenk in handen kreeg, verwierf het recht om een dag lang de leiding van de boekhandel over te nemen. Winnares werd Ellen van Houten, een trouwe klant van de winkel die werkzaam is als ouderenpastor van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Zij kreeg de mogelijkheid om op een nader overeen te komen datum samen met de boekhandel een activiteit te organiseren en haar favoriete boeken in de winkel te presenteren. Voor de gastboekhandelaar stond vast dat zij boeken graag Boekhuiseigenaar Constantijn Hoffscholte is zeer tevreden over het initiatief. Als dorpsboekhandel staan wij dicht bij onze klanten en deze actie is daar een goed voorbeeld van. We hebben enorm geboft met zo n enthousiaste gastboekhandelaar, die bovendien over een grote achterban bleek te beschikken. De belangstelling voor de lezing was fantastisch en het was ook leuk te merken dat mensen oprecht belangstelling toonden voor de favoriete boeken van de winnares. De tafel met deze titels bleef nog een week staan en we gaan nadenken over een vervolg van deze actie. Wereldwerk Tijdens de Wereldwerkdag in Zaandam afgelopen zomer maakten we opnieuw kennis met het Christian Peacemaker Team. Dit is een organisatie die onder verantwoording valt van Wereldwerk en werkzaam is in o.a. het Midden Oosten. Men post daar bijvoorbeeld bij Israëlische grensposten om te kijken of de Palestijnse schoolkinderen lastiggevallen worden. Ook elders in de wereld zijn mensen van CPT actief bezig. Om hier inzicht in te krijgen kunt u de digitale nieuwsbrief aanvragen. Op de website van de gemeente kunt u deze aanklikken. Als u een papieren versie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de kerkenraad of met ondergetekende. Arida van Oudenallen Vitaliteit 50+ markt! Op zaterdag 6 oktober a.s. zal van uur tot uur in het gemeentehuis van Aalsmeer voor de tweede keer de Vitaliteit 50+ markt worden gehouden. Tal van organisaties die zich bezighouden met zorg voor en om ouderen zullen zich op deze dag presenteren. Vorig jaar bezochten zo n 700 mensen deze dag. Naast allerlei disciplines zoals huisartsen, psychologen, ergotherapeuten en welzijns organisaties zal ook de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer dit jaar aanwezig zijn en daarmee zingeving en geloof als belangrijk levensgebied presenteren. Dat betekent concreet dat we een kraam zullen bemensen met informatie over de kracht van een geloofsgemeenschap door middel van flyers, foto s en een film over de Westhill. De jeugd van vroeger van Aalsmeer zal zich mogelijk her- 11

12 kennen, waardoor verhalen en herinneringen van toen mogelijk een schakel kunnen worden naar de toekomst. We hopen hiermee als DGA van betekenis te kunnen zijn voor hen die op zoek zijn naar verdieping en nieuwe levensvreugde. Drs. Paul Mulders, studieleider van de opleiding Geestelijke leiding aan ouderen, zal op onze uitnodiging rond uur een lezing geven over Zin in ouder worden, een aanrader! Ellen van Houten Vrijzinnig leerhuis Mennorode in Elspeet In september start de eerste van vier weekenden in Mennorode verdeeld over 2012 en Steeds meer mensen in kerkelijke gemeenten en daarbuiten hebben belangstelling voor geloofsdoordenking in relatie tot cultuur en maatschappij. De groep wordt gevormd rond thematisch opgezette bijeenkomsten. De thema s die aan bod komen zijn: Goed en kwaad, Muziek, Verzet en Overgave, Eer. Docenten en gespreksleiders zijn dr. Alfred van Wijk, drs. J. van Woerden, drs. M. Bruggen, drs. H. Pijlman en drs. J. van Kampen. Zij gaan aan de hand van film, literatuur en beeldende kunst dieper in op de thema s in relatie tot andere disciplines, zoals sociologie, psychologie en filosofie. De vaste contactpersoon van het leerhuis is dr. Alfred R. van Wijk. Elke bijeenkomst is van vrijdag uur tot zaterdag uur en de kosten bedragen in totaal 480,- voor het gehele seizoen, exclusief de geldende toeristenbelasting. Voor meer informatie kunt u bellen met of kijken op de site van Mennorode: Van harte aanbevolen! Nieuws van Fredeshiem: nieuwbouw in gebruik! Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan nieuwbouw op Buitengoed Fredeshiem. Er is nu een prachtige nieuwe zaal van circa 160 m² en de entree is vernieuwd. De aansluiting van de foyer en de rietgedekte Mennozaal (kerkje) wordt door gasten als zeer fraai ervaren: het rieten dak loopt door in de nieuwe ontvangstruimte. Ook de dakpannen daken zijn vanuit de ruime foyer te aanschouwen. Een echt buiten/binnengevoel... Op zondagmiddag 7 oktober wordt de nieuwbouw officieel geopend. Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u dat melden via of Maar ook kunt u de nieuwbouw bekijken als u aan één van bijgaande programma s deel zou nemen, bijvoorbeeld: Holy mails Dromen als stapstenen op uw geestelijke weg (16 en 17 oktober in Fredeshiem). Deze tweedaagse is bedoeld voor alle dromers die de relatie tussen hun dromen en hun spiritualiteit willen onderzoeken en dit met anderen willen uitwisselen. In onze tijd is de samenhang tussen dromen en het gaan van de geestelijke weg verloren gegaan. Dromen zijn echter te mooi om er geen acht op te slaan. Ze openbaren in bijzondere beeldtaal onze innerlijke wereld en kunnen betekenisvolle wenken bevatten voor ons levenspad. De visie van Anselm Grün in zijn boek Dromen zijn géén bedrog (1998, Kok) vormt hierbij de leidraad. Leiding: Dr. Barbara Roukema- Koning. Voor informatie: of Gedicht van Michel van der Plas, horend bij de evangelielezing uit Marcus 6 : Uit de bundel De man van Nazareth : Uitgezonden. Uitgezonden zijn wij, boden van het hemels heil, wij, doodarm en zelf aan noden lijdend onderwijl. Zonder wijsheid, zonder boeken, zonder eigenwaan, leerlingen die zelf nog zoeken waar zij voor bestaan. Uitgegaan om te berichten dat God bij ons is, dat zijn liefde op zal lichten in de duisternis. Alles gaat ons nog te boven. Zie toch hoe wij het maar nauwelijks geloven. Heer, kom ons nabij. Help ons spreken als in dromen, stamelen desnoods dat uw rijk eenmaal zal komen, koninklijk en groots. Bidden Bidden doen we vaak alleen maar in nood, onze dankbaarheid uiten we te weinig, maar we vragen wel heel veel. We vragen bijvoorbeeld om vrede, weg met honger in de wereld, acceptatie van de mens zoals hij is, gelijkheid, gerechtigheid, leren omgaan met ziekte en pijn, verdriet, wennen aan gemis, wijsheid en zelfs het onmogelijke durven we soms aan Hem te vragen. Als kind leerde ik bidden met eenvoudige woorden: Here zegen deze spijzen, Amen, zei ik dan zacht. Ik ging rustig slapen en wist dat God mij hoorde, want Hij hield ook die nacht getrouw de wacht. De oogjes gesloten en de handen gevouwen, geen vragen, geen twijfel, bidden was zekerheid. Ik zou willen dat ik nog kon bidden als dat kind, nog zo vol vertrouwen en zo onbevangen. Nu zijn er momenten dat ik bidden moeilijk vind; het wordt vaak een lied van onbegrensd verlangen. Je kunt God toch niet vragen: O Heer, zorg dat ik slaag en bidden: Heer, laat ons team deze wedstrijd winnen, of: Zorg ervoor dat het niet regenen gaat vandaag. Je kunt God niet bidden om een prijsvraag te winnen. Je kunt God toch niet biddend aan jouw zijde dwingen! In dat bidden geloof ik niet, dan hou ik mij stil. Ik laat als ik bid mijn gedachten soms wat zwerven en denk: Je kunt niet bidden of God je genezen wil als op de wereld nog zoveel kinderen sterven. Ik bid wel iedere dag en vraag om moed en kracht en Goddank voel ik dat het mij ook wordt gegeven; God houdt nog steeds over mij getrouw de wacht en ik hoop dat ik in dat vertrouwen kan bidden tot aan het einde van mijn leven. Lyda Zondag Musical Maria op 5 en 6 oktober in de Spil in Kudelstaart In mei van dit jaar heeft in de Open Hof Kerk de eerste serie uitvoeringen van de Musical Maria plaatsgevonden. Dat zorgde voor uitverkochte zalen en enthousiaste reacties van de toeschouwers. De musicalgroep, in totaal bijna 100 mannen, vrouwen en kinderen, is intussen gestart met de voorberei- 12

13 dingen voor de tweede serie voorstellingen, nu in de Spil in Kudelstaart. De verwachting is dat de belangstelling weer groot zal zijn. Nieuwe toeschouwers, maar ook veel mensen die nog een keer willen komen kijken. De Bijbel geeft verschillende beelden van de persoon Maria. Er is dan ook niet één persoon die de hoofdrol van Maria uitbeeldt; er zijn meerdere Maria s. De deelnemers komen uit veel verschillende kerken. Het werken aan de musical gaf de deelnemers een nieuw licht op de persoon van Maria en dit geldt vast ook voor de toeschouwers. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan op onderstaande adressen. De prijs van de kaarten bedraagt 10,- inclusief een consumptie. Het is verstandig om er op tijd bij te zijn. Voor meer informatie: Kaartverkoop Aalsmeer: Dio Drogist Piet van der Zwaard, Zijdstraat 2 en The Readshop, Ophelialaan 151. Kaartverkoop Kudelstaart: Marskramer Berg, Winkelcentrum Kudelstaart. Tom Parkerkoor Op zaterdag 6 oktober 2012, om uur en woensdag 10 oktober om uur, geeft het Tom Parkerkoor, een projectkoor van de Karmelkerk, een concert in de Karmelkerk, Stommeerweg 15 te Aalsmeer, met als thema De Karmel zingt Tom Parker. De arrangementen van Tom Parker zijn bekend van o.a. The Young Messiah, Verdi, Schubert, Mozart enz. Het Tom Parkerkoor is in april begonnen met repeteren en wordt gedirigeerd door Lous Zandvliet en begeleid door pianiste Oksana Polman, Leon Doeswijk op keyboard, Moniek Eigenhuis-Zandvliet op dwarsfluit en Kasper Zandvliet speelt drums. Het belooft niet alleen een mooi, maar ook een vrolijk concert te worden, met veel bekende melodieën. Kaartjes kunt u kopen bij Lia Pieterse, tel en ze kunnen ook gereserveerd worden via à 5,--. De kaarten voor 6 oktober zijn inmiddels uitverkocht, maar voor 10 oktober heeft men nog voldoende kaarten op voorraad. VAN DE BINDING De Binding wil verder!! In het overleg met de gemeente Aalsmeer is duidelijk geworden dat de Binding ondanks alle bezuinigingen ook de komende jaren een plek heeft in het Aalsmeerse jeugd- en jongerenwerk. De Binding krijgt naast haar huidige activiteiten zoals de kampen, de kindervakantieweek en de tienerinlopen ook een taak in het organiseren van allerlei activiteiten om onderwijs, sport, cultuur en welzijn voor kinderen en jongeren beter aan elkaar te verbinden. Een mooie taak. Maar dat alles vereist ook een sterk en betrokken bestuur van de Binding en daar ligt nog een grote uitdaging. Op korte termijn is er behoefte binnen het bestuur aan nieuwe enthousiaste en betrokken mensen die met name het dagelijks bestuur van de Binding voor de komende jaren vorm willen geven. Het is mede de verantwoordelijkheid van onze Doopsgezinde Gemeente om ervoor te zorgen dat de Binding ook bestuurlijk op een goede manier wordt ingevuld. Daarom een oproep aan u allen. Mocht u zelf interesse hebben of iemand kennen die hiervoor geknipt is, iemand die een betrokken en geschikte bestuurder voor het Bindingbestuur zou kunnen zijn, laat het ons weten. Suggesties graag naar Leo Bakker, voorzitter van de Binding, mailadres: We zijn u erg erkentelijk daarvoor. Met dank en vriendelijke groet namens het gehele Bindingbestuur. Leo Bakker KRONIEK Geboren: Op 20 juli is Ella Maria geboren, dochter van Astrid Hoffscholte en Hans Breuker, Van Reigersbergenstraat 234, 1052 WS Amsterdam. Ella is een kleindochter van Miekje en Joost Hoffscholte-Spoelder. Jubilea: 23 september 2012, fam. Kila-Hiddema, Mozartlaan 59, 1431 ZL Aalsmeer, 55 jaar getrouwd. 26 september 2012, fam. van der Pol-Buis, Rietgorsstraat 69, 1431 VV Aalsmeer, 50 jaar getrouwd. 29 september 2012, fam. van Maanen-Been, Uiterweg 154 ws4, 1431 AS Aalsmeer, 45 jaar getrouwd 1 oktober 2012, fam. de Jong-Lanser, Lorentzhof 40, 1433 LT Kudelstaart, 30 jaar getrouwd. 11 oktober 2012, fam. Visser-Metselaar, Watertuin 10, 3648 GC Wilnis, 40 jaar getrouwd. 17 oktober 2012, fam. Kooy-Janssens, Aalsmeerderdijk 446, 1436 BL Aalsmeerderbrug, 50 jaar getrouwd. Overleden: Mevrouw Gerritje (Ger) Hendrika Kempenaar-Venema, weduwe van Jaap Kempenaar, in de leeftijd van 85 jaar. De heer Nicolaas Cornelis Jacobus Loef, weduwnaar van Deborah de Vries, in de leeftijd van 85 jaar. Op 23 juli is overleden Elisabeth Helena de Grauw-van Schie (Els), weduwe van Aldert de Grauw, in de leeftijd van 80 jaar en vriendin van de Gemeente. Verhuisd: Mevrouw A. Buis is verhuisd van Fazant 13 in Mijdrecht naar Chrysantenstraat 30, 1431 BN Aalsmeer. BEDANKT Met een hartelijke groet, vanuit verpleeghuis Den Weeligenberg in Hillegom, van Matje den Boef en haar dochter Olga, vanwege haar 90ste verjaardag en omdat het gewoon heel erg lekker is: een gebakje bij de thee! Lieve mensen, Bij een bezoek van Arida en Cees van Oudenallen ontving ik prachtige bloemen en lieve groeten van de leden van de Gemeente. Heel veel dank hiervoor! Het heeft me erg goed gedaan en me weer veel nieuwe moed gegeven! Grietje Westerhof-Been Hartelijk bedankt voor de bloemen en de brief, die we mochten ontvangen van de kerk, die Tony Kooy en haar man Nico ons bezorgden. Het deed ons goed. Kees en Gerda Keessen 13

14 Achterlicht Agenda van de Westhill: 16 september eerste Westhill 23 september GEEN Westhill 30 september Westhill 07 oktober Westhill 14 oktober Kinderkerkdienst 21/28 oktober Westhill-vakantie Daar gaan we weer! Er is inmiddels veel drukte op de achtergrond om het nieuwe seizoen te starten. Tijden veranderen en dit vraagt elke keer om aanpassingen. Zoals eerder gemeld, zijn bij de Westhill nu vooral jonge kinderen, die we in één groep plaatsen. Tijdens de diensten zullen de oudsten van de groep regelmatig hun eigen dingen gaan doen, zodat we de ontwikkelingsfasen recht kunnen doen. De oudste Westhillers bevorderen we mee naar de 12+. Hiermee starten we een nieuwe groep, die op de zondag-vroege-avond bij elkaar gaan komen. In de Westhill-kinderkerkdienst gaan we aandacht besteden aan deze groep en de veranderde situatie, zoals we dat eerder bij een overgang deden. Ondanks de veranderingen willen we blijven staan voor een fijne en vertrouwde plek voor de kinderen met verhalen, activiteiten, projecten, waar de kinderen plezier, kennis en ervaringen opdoen rondom het geloof. Er verandert dus het één en ander. Eén van die dingen is dat ik iets minder uren voor de kerk werk en daardoor minder op zondagochtend aanwezig ben. Ik stuur de Westhill aan en zal mij vooral praktisch met de oudere groepen bezighouden. Om de Westhill-diensten tot een leuke activiteit te maken, hebben we gelukkig een goede groep vrijwilligers tot onze beschikking, die zich in hun taak goed ontplooien. Ook bij de 12+ gaan we proberen meer vrijwilligers te betrekken. Natuurlijk kan dit niet zonder kinderen! Daarom zijn we op zoek naar kinderen die graag met ons mee willen doen. Kinderen waarvan de ouders het belangrijk vinden dat hun kroost iets leert over het geloof en ervaart hoe dat kan zijn als zingeving voor het leven. Weet u iemand? Nodig hem of haar uit of geef het aan mij door, zodat ik contact kan zoeken. Iedereen zal weer van ons zien en horen gedurende het seizoen. Al is het niet altijd zoals u verwacht. Alle ouders ontvangen bij elke schoolvakantie een Westhillnieuwsbrief. Judit De eerste weken van het nieuwe seizoen worden we geïnspireerd door het verhaal van Judit. In dit verhaal wordt de stad Betulia bedreigd door Holofernes, een legeraanvoerder in het leger van Nebukadnezar. De mensen in Betulia zijn zo bang dat ze zich willen overgeven. Maar Judit zegt dat ze op God moeten vertrouwen. Ze verzint een plan en weet Holofernes te verslaan. Op de tegel kan je zien dat Judit en haar kamenierster iets in een levensmiddelentas stoppen. Dit spannende verhaal met natuurlijk een (.) oplossing, zullen we in de kinderkerkdienst op 14 oktober centraal stellen. De Westhillers zullen u een presentatie geven! De afloop zal later bekend worden, want de verhaallijn loopt nog eventjes door. Puzzel Bij het verhaal staat een woordzoeker. Streep de woorden weg en de resterende letters vormen een spreekwoord dat past bij Judit. Zij zorgt daarvoor en dat leidt tot de slimme oplossing. De woorden die moeten worden weggestreept: vrij, dreiging, oorlog, honger, dorst, soldaten, bron, omsingelen, geloof, vijand, zwak, sterkste, God, leger, pap, ellende, angst. 14

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Thema: Deel je leven. 25 september uur. Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl 25 september 2016-18.00 uur Thema: Deel je leven Medewerking: Jeugdkoor OP WEG met combo uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Bastiaan van der Pijl Organist: Jan Teeuw Verbindende teksten: Gerard de Haan

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 1 e Paasdag 2016 Stap voor stap op weg naar Pasen Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 Afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan, zijn kruisweg,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand Viering voor de eerste zondag van de missiemaand 1 oktober 2017 26 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens Begroeting

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Jeremia, Michelangelo, Fresco, 1511, Sixtijnse Kapel voorganger orgel : ds. Guus A.V. Fröberg

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Zondag 4 oktober 2015

Zondag 4 oktober 2015 Zondag 4 oktober 2015 Zuiderkerk Nieuw Amsterdam Veenoord Thema: De mens heeft een maatje nodig. Voorganger: Ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v. de Cantorij o.l.v. Willy Misker Groen

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie