Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep"

Transcriptie

1 1 Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep Welkom bij Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep Opleidingsinformatie Opleiding Training Coaching

2 2 Online coaching burnout door werk Werkstress hebben we allemaal. Iedereen kent het gevoel van te veel werk, een hoge werkdruk of zaken niet afkrijgen. Soms kan de werkdruk echter voor lange tijd zo hoog zijn dat u een gevoel van burnout heeft. Coaching door een gespecialiseerd persoon kan dan voor u een uitkomst zijn. Programma Tijdens deze training komen de volgende 6 onderwerpen uitgebreid aan de orde: Uw resultaat 1. Bewustwording Na afloop van deze praktische online training beschikt u - informatie over de symptomen, oorzaken en beloop van burnout over een aantal zeer concrete methoden, technieken en - registratie activiteiten en stemming werkbare tips die uw burnout aanzienlijk zal verminderen. U weet uw leven beter en doelmatiger in te richten waardoor 2. Balans en herstel een burnout kan worden voorkomen. U heeft meer inzicht in - balans terug vinden uw burnout problematiek. U weet hoe u de balans terug kunt - versterken lichaam en energie, energie opbouwen vinden. Ook heeft u inzicht in welke stressfactoren en - kijken naar leefgewoontes en sociale kontakten eigenschappen u gevoelig maken voor een burnout. Verder kunt u meer evenwichtige, oplossingsgerichte gedachten 3. Inzicht en verbetering formuleren. Daarnaast weet u welke persoonlijke motieven - kijken naar stressfactoren in uw leven een rol spelen voor u bij het ervaren van tijdgebrek en heeft - kijken naar persoonlijke eigenschappen in relatie tot uw burnout u effectieve sociale vaardigheden ontwikkelt voor uw werk. Als laatste weet u een mogelijke burnout te voorkomen. 4. Denken en voelen - onderzoeken van gedachten over uw burnout Doelgroep - werken aan evenwichtige, oplossingsgerichte gedachten Werknemers en managers die burnout door werk hebben of een burnout willen voorkomen Kosten Totaal zijn deze 6 onderdelen E 300,= (incl. btw) Per onderdeel E 60,= Duur Individuele online begeleiding van gemiddeld 8 weken voor een paar uur per week Geen wachttijd; binnen een week beginnen is mogelijk 5. Timemanagement - onderzoeken van persoonlijke motieven voor uw tijdgebrek - ontwikkelen van sociale vaardigheden op uw werk - het maken van een planning 6. Terugvalpreventie - analyseren en herkennen van een mogelijke terugval - weten wat u kunt doen bij overmatige werkstress Werkwijze Psychologiepraktijk Kuit staat bekend om een zeer professionele en resultaatgerichte aanpak. Uw eigen situatie vormt het uitgangspunt van de training. De kennis en vaardigheden die gerelateerd zijn aan en invloed hebben op uw burnout worden in verband gebracht met uw persoonlijk functioneren. U gaat actief aan de slag met oefeningen, waarin de verschillende programmaonderdelen duidelijk worden toegepast op uw praktijksituatie. Centraal staat het bewust maken van uw specifieke bronnen van stress en leren daar anders mee om te gaan. Er wordt een passende oplossing geboden om stressvolle situaties actief en effectief aan te pakken. Uiteindelijk beschikt u over een concreet persoonlijk actieplan om uw burnout voor nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Voor vragen: Telefoon: tussen en uur Skype naam: hilbrand.kuit

3 3 Vergoeding door verzekeraars Psychologiepraktijk Kuit heeft voor verzekeraars een AGB-code zorgverlener: en Praktijkcode: Voor verzekeraars staat Psychologiepraktijk Kuit, Schokland 171, 1181 HT in Amstelveen geregistreerd bij de beroepsverenigingen ABvC en de overkoepelende beroepsvereniging RBNG. Kosten behandeling Kennismaking en bespreking klacht kosteloos via telefoon: of Skype: hilbrand.kuit - Zes vervolgonderdelen voor een bedrag van in totaal E 300,= Er bestaat de mogelijkheid, al naar gelang de behoefte, één of meerdere onderdelen te volgen voor E 60,= per onderdeel. Voor een goed behandelresultaat is het echter raadzaam om het totale behandelplan in zijn geheel te doorlopen. Online training De burnout behandeling van Psychologiepraktijk Kuit is een intensieve online behandeling met een gemiddelde duur van 8 weken. De behandeling is zowel geschikt voor mensen met een baan als voor mensen die niet werkzaam zijn en wordt ook preventief ingezet om een dreigende burnout te helpen voorkomen voor mensen die overspannen zijn. De opleider - Ik ben een 46-jarige man, klinisch psycholoog, en heb een eigen praktijk in Amstelveen. Als persoon ben ik rustig, kan goed luisteren en ben invoelend. Diverse cliënten heb ik van hun burnoutklachten afgeholpen. Het slagingspercentage is hoog; meer dan 75% van mijn cliënten is na internetbehandeling vrij van burnout. Waarom een internetbehandeling tegen burnout? Meer info? - U werkt met een gespecialiseerde psycholoog die u Telefoon: tussen en uur wetenschappelijk onderbouwde, op u toegespitste opdrachten geeft. - De meeste mensen kunnen zich in hun eigen omgeving beter Skype naam: hilbrand.kuit concentreren op hun klachten en op de behandeling. Met een computer en een mailadres kunt u de behandeling volgen. - Omdat u van huis uit kunt werken is het een geschikte behandeling voor minder mobiele mensen. - U maakt een eigen planning en bepaalt dus zelf de tijdstippen waarop u aan uw behandeling werkt. Daardoor kan de behandeling goed worden ingepast tussen werk en andere bezigheden. - Psychologiepraktijk Kuit is een discrete behandelvorm. Als u dat niet wilt, hoeft niemand in uw omgeving te weten dat u een behandeling volgt. - Aan het eind van de behandeling heeft u een op uw eigen ervaringen gebaseerde handleiding om uw problemen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. - Alle uitgewisselde gegevens blijven anoniem. - Uw behandelaar heeft altijd 4 werkdagen de tijd om te reageren op uw werkstukken en reageert nooit direct, zoals dat gebeurt tijdens een gesprek. Ondertussen werkt u rustig verder aan uw herstel. Dit komt de kwaliteit van de interventies ten goede. - Er is geen wachtlijst. Na aanmelding kunt u dezelfde week al met de behandeling beginnen. - Een uitgebreide intakeprocedure bepaalt of de behandeling van Psychologiepraktijk Kuit voor u geschikt is. Als mocht blijken dat er voor u op een of andere wijze risico s aan de behandeling kleven, zoeken we samen met u naar een alternatief. - De behandeling duurt in de regel acht weken. Ruim 75% van de cliënten die de behandeling heeft doorlopen, is klachtenvrij en weer aan het werk.

4 4 Drs. Hilbrand Kuit Klinisch psycholoog - Registercounselor - Registertherapeut Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep voor een burnoutvrije toekomst Aangesloten bij de Algemene beroepsvereniging voor Counseling (ABvC) onder lidcode en lidsoort: REG. Aangesloten bij de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) onder licentienummer: R en de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). AGB praktijkcode AGB-code zorgverlener Inschrijfformulier U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier handmatig in te vullen, scannen en te mailen naar: U kunt dit inschrijfformulier ook in een envelop opsturen naar: Psychologiepraktijk Kuit t.a.v. Opleidingsgroep Schokland HT Amstelveen

5 Inschrijfformulier 2014/2015 Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep Ik schrijf me in voor: Datum aanvang: (binnen 1 week is mogelijk) Soort opleiding: E-learning voorkom burnout UW GEGEVENS Naam en voorletter(s): heer mevrouw Indien gehuwd meisjesnaam: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Telefoon privé: werk: adres (verplicht): Mobiel (verplicht): Ik wil de correspondentie en het studiemateriaal van Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep op de volgende manier ontvangen via: privé zakelijk Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep. Inschrijfformulieren zonder handtekening van particulier/werknemer (en werkgever, indien die de kosten draagt) worden niet geaccepteerd. Handtekening werknemer: Datum: BETALING Wie draagt de kosten voor de opleiding/training? Ik werkgever/instelling De gewenste betaalwijze is: in 1x in 3 termijnen Ik verleen hierbij toestemming het verschuldigde bedrag automatisch af te schrijven van het vermelde IBAN (rekeningnummer) volgens de aangegeven betalingswijze. Handtekening: IBAN (rekeningnummer): Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank-/girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. IN TE VULLEN DOOR BETALENDE WERKGEVER/INSTELLING OF PERSONEELSMEDEWERKER Indien de opleiding door uw werkgever/instelling wordt betaald, kan een directe betalingsregeling met uw werkgever/instelling worden getroffen. Naam bedrijf/instelling: T.a.v. (werkgever/personeelsmedewerker): heer mevrouw Afdeling: Functie: Postadres: Betalingskenmerk/order/kostenplaats: verkrijgbaar bij uw organisatie) Postcode: Plaats: Btw-nummer: Namens bovengenoemd bedrijf/instelling verklaart ondergetekende hiermee de betalingsverplichtingen over te nemen voor de op dit inschrijfformulier genoemde medewerk(st)er, overeenkomstig de algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep. via factuur (uitsluitend voor bedrijven/instellingen) automatische incasso van IBAN (rekeningnummer): Handtekening werkgever/instelling: Naam: Datum:

6 Algemene voorwaarden Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep Deze algemene voorwaarden dateren van december 2014 artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van de Opleiding inclusief inschrijfgeld. Klant: (i) elke particulier die bij Psychologiepraktijk Kuit Opleidingsgroep een opleiding afneemt, afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke BTW-regime als bedoeld in artikel 11 lid 5. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding. Open Lijn-opleiding: een Opleiding die voor iedere geïnteresseerde open staat. Opleiding: een door Psychologiepraktijk Kuit verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Psychologiepraktijk Kuit verzorgt een Opleiding in de vorm van een E-learning. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsmaanden. Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie ( ). Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Psychologiepraktijk Kuit en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Psychologiepraktijk Kuit, ook genoemd PK, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. Trainingskosten: de trainingskosten van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld in de brochure. Website: de website van Psychologiepraktijk Kuit: artikel 2 Abvc PK is lid van de A l g e m e n e B e r o e p s v e r e n i g i n g v o o r C o u n s e l o r s (ABVC). Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de ABVC. artikel 3 Toepasselijkheid 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Psychologiepraktijk Kuit op alle gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Psychologiepraktijk Kuit wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand. 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukke - lijk schriftelijk tussen Psychologiepraktijk Kuit en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communi-catie (bijvoorbeeld of op de Website). 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien zal Psychologiepraktijk Kuit een regeling treffen naar redelijkheid 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Psychologiepraktijk Kuit en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. artikel 4 Aanbod 1. Psychologiepraktijk Kuit brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is. 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst; b. wanneer de Opleiding start; c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat; d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen; e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; f. de wijze van betaling; en g. de duur van de Studieovereenkomst. 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Psychologiepraktijk Kuit. Op verzoek van de Klant zal Psychologiepraktijk Kuit een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden. 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens: a. de identiteit en het adres van Psychologiepraktijk Kuit, inclusief het bezoekadres. b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1; en c. de geldigheidsduur van het aanbod. artikel 9 Annulering Opleiding 1. Voorafgaand aan de aanvang van een Open Lijn-opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Open Lijn-opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Psychologiepraktijk Kuit van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een de verzendda-tum van de betreffende . De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open Lijn-opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Psychologiepraktijk Kuit gerechtigd is de volgende kosten te berekenen: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Open Lijn-opleiding: 10% van het Cursusgeld of de Trainingskosten met een minimum van EUR 50,-; b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Open Lijnopleiding: 25% van het Cursusgeld of de Trainingskosten; c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Open Lijnopleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten; en d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Open Lijn-opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten. 3 In geval de Klant een Open Lijn-opleiding annuleert nadat deze door Psychologiepraktijk is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat Psychologiepraktijk Kuit gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant te berekenen: a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Open Lijn-opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten; en b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Open Lijn Opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten. 4 In geval de Klant een Open Lijn-opleiding annuleert nadat deze door PK is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 8, geldt dat PK gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen: c. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open Lijn-opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten van de Open Lijn-opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij het Cursusgeld of de Trainingskosten voor de gewijzigde Open Lijn-opleiding meer bedragen dan het Cursusgeld of de Trainingskosten voor de oorspronkelijke Open Lijn-opleiding, in welk geval 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten van de gewijzigde Opleiding in rekening worden gebracht; en b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open Lijnopleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten van de Open Lijn-opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de gewijzigde Open Lijn-opleiding meer bedragen dan het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de oorspronkelijke Open Lijn-opleiding, in welk geval het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de gewijzigde Opleiding in rekening worden gebracht. artikel 10 Beëindiging/verplaatsen Opleiding Overeenkomst op Afstand 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal. 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Psychologiepraktijk Kuit terug te zenden. Psychologiepraktijk Kuit is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. 3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 bestaat als de Opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst 4. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Psychologiepraktijk Kuit betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 5 en 6, en (ii) voor het (nog) niet geleverde materiaal. 5. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat PK een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van dege-nen die de Opleiding volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de Opleiding te vervolgen, en (iv) de verwachte duur van ongeschiktheid. Verplaatsen Opleiding 6. PK kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij PK. PK zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (exclusief BTW) bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van PK tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. artikel 13 Betaling Betaling vind plaats door het verlenen van een machtiging tot automatische incasso De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan PK. De klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door PK, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Open Lijn-opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven, en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd. 3. Indien de Klant geen particulier is, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. 4. De Klant dient de volledige kosten van een E-learning opleiding voorafgaand aan de eerste sessie aan PK te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de Studieovereenkomst. 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt PK de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die PK moet maken om het aan PK toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten wor-den berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. 7. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan PK op grond van de Studieovereenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever. artikel 14 Legitimatie 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden. artikel 15 Prijs 1. De kosten van iedere E-learning opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die E-learning opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de Website. 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door PK worden doorberekend aan de Klant. 3. Psychologiepraktijk Kuit zal een passend btw tarief voor elke e-learning opleiding doorberekenen aan de klant. artikel 16 Aansprakelijkheid Psychologiepraktijk Kuit 1. Voor zover PK toerekenbaar tekortschiet en de Klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van PK voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.de aansprakelijkheid van PK voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. 2. De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich eveneens uit tot personen in dienst van PK, dan wel tot personen die door PK zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst. 3. Het door Pk ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal of brochures, of verband houdend met een Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door PK samengesteld. Pk is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. artikel 17 Vertrouwelijkheid PK, zijn personeel en/of voor PK werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. P K conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. artikel 18 Persoonsgegevens PK verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van PK. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door PK. artikel 5 Studieovereenkomst 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met Psychologiepraktijk Kuit aan door middel van de inschrijving via het daartoe bestemde inschrijfformulier zoals vermeld in de brochure of op de website van Psychologiepraktijk Kuit. 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Psychologiepraktijk Kuit de inschrijving schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Psychologiepraktijk Kuit schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. artikel 11 Levering Onderwijsmateriaal 1. PK levert het Onderwijsmateriaal in gedeeltes tijdens de opleiding aan de klant. Alle door PK gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereen- komst aan PK bekend waren. PK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor over- schrijding van de leveringstermijnen. 2 PK is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereen- komst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal PK de Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen PK en de Klant trachten tot een passende oplossing te komen. 3. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kos- ten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking. artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door PK verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij PK. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van PK. artikel 6 Business partners PK is gerechtigd een Opleiding, in bepaalde regio s of ten aanzien van bepaalde Opleidingen, door een door P K geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en PK en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. artikel 7 Wijziging van de Algemene Voorwaarden 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door PKworden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten min- ste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt. 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website. artikel 12 Uitval trainer 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal PK voor zover mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal PK de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven. 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een trainer of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een trainer.. artikel 8 Geschillenregeling 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 2. Geschillen tussen de Klant en PK over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door PK te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Klant als door PK aanhangig worden gemaakt bij de beroepsvereniging voor counselors, Postbus 96, 4000 AB in Tiel ( 3. De abvc neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij PK heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de abvc aanhangig te worden gemaakt. 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de abvc is PK aan deze keuze gebonden. 7. Wanneer PK een geschil wil voorleggen aan de a b v c die nt P K eerst de Klant schriftelijk te vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. PK dient daarbij aan te kondigen dat PK zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 8. De abvc doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de abvc gebeurt in de vorm van een bindend advies...

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden COMBALEE B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Arrangementskosten: de kosten voor de catering

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden: Arrangementskosten: Cursusgeld: Extern Examen: Incompany-/Maatwerkopleiding: Klant: Escape opleidingen:

artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden: Arrangementskosten: Cursusgeld: Extern Examen: Incompany-/Maatwerkopleiding: Klant: Escape opleidingen: artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Escape opleidingen beschikbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: : deze

Nadere informatie

e) Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan LOGAVAK een opdracht verstrekt.

e) Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan LOGAVAK een opdracht verstrekt. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) LOGAVAK: LOGAVAK Opleidingsgroep B.V. gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Bestuursacademie beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Bestuursacademie beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN BESTUURSACADEMIE NEDERLAND Deze algemene voorwaarden dateren van 1 april 2015 artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Schoevers beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Schoevers beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOEVERS Deze algemene voorwaarden dateren van 1 april 2015 artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Algemene Voorwaarden Taalinstituut Spaans in Nijmegen Afgeleid van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEAR Business Academy Datum 27 maart Versie 1.0

Algemene Voorwaarden van BEAR Business Academy Datum 27 maart Versie 1.0 Algemene Voorwaarden van BEAR Business Academy Datum 27 maart 2012. Versie 1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V. Jo Bos & Co Opleidingen B.V. verklaart de Algemene Voorwaarden Particulier Onderwijs en Opleidingen, zoals overeengekomen tussen de brancheorganisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Centrum Vakerkenningen B.V. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities

Centrum Vakerkenningen B.V. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities Centrum Vakerkenningen B.V. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities 1.1 Aanvangsdatum: de datum waarop de Opdrachtgever de inlogcode voor de EVC portaal van Centrum Vakerkenningen heeft ontvangen. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - Abonnee: een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die recht heeft op regelmatige toezending van een Uitgave;

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden opleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Cursuscontract: de specifieke afspraken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eerste Hulp Groep B.V.

Algemene voorwaarden Eerste Hulp Groep B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Op al onze cursussen, aanbiedingen, offertes, diensten, contracten en op de door de Eerste Hulp Groep gesloten overeenkomsten zijn, tenzij hiervan conform

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Skills TrainingsCentrum Limburg Januari 2015

Algemene Voorwaarden Skills TrainingsCentrum Limburg Januari 2015 Algemene Voorwaarden Skills TrainingsCentrum Limburg Januari 2015 INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - Aanbod 4 ARTIKEL 4 - Overeenkomst 5 ARTIKEL 5 - Annulering 5

Nadere informatie

Ervaringsprofiel (EVP)

Ervaringsprofiel (EVP) Ervaringsprofiel (EVP) Ervaringsprofiel EVC Centrum Nederland helpt u graag bij het opstellen van een Ervaringsprofiel (EVP). Net als een EVC laat een EVP zien over welke kwaliteiten iemand beschikt, met

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dutch Learning Company B.V.

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dutch Learning Company B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH LEARNING COMPANY B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dutch Learning Company B.V.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Opleidingsvoorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. Versie Definities

Opleidingsvoorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. Versie Definities Opleidingsvoorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. Versie 1.1 01-09-2014 1. Definities Opdracht: de tussen Hewlett-Packard Nederland B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl Algemene voorwaarden onderwijs Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl Versie februari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. Afspraak: is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EVC-Trajecten

Algemene Voorwaarden EVC-Trajecten ARTIKEL 1: Algemeen 1 Deze Algemene Voorwaarden EVC-Trajecten maken onverkort onderdeel uit van de algemene voorwaarden van HaKa Nederland B.V. alsmede van HaKa Competent B.V., hierna te noemen HaKa. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Ervaringsprofiel (EVP)

Ervaringsprofiel (EVP) Ervaringsprofiel (EVP) Ervaringsprofiel Wilt u graag richting geven aan uw carrière, maar weet u niet wat voor u een logische vervolgstap is? Bij EVC Centrum Nederland kunt u een Ervaringsprofiel (EVP)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl Versie juli 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - NEDERLOF CENTRUM / REIKI-INSTITUUT - versie 27-03-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN - NEDERLOF CENTRUM / REIKI-INSTITUUT - versie 27-03-2014 Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de voorwaarden van door de Branchevereniging PAEPON, het platform voor aangewezen / erkende particuliere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendrikx Van der Spek trainingen

Algemene voorwaarden Hendrikx Van der Spek trainingen Algemene voorwaarden Hendrikx Van der Spek trainingen "Deze Algemene Voorwaarden zijn op 29 maart 2010 totstandgekomen tussen de Brancheorganisatie en de Consumentenbond (en eventueel andere consumentenorganisaties)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Deze Algemene Voorwaarden zijn in aart 2010 tot stand gekomen tussen de brancheorganisatie en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching KORTE EN INTENSIEVE TRAINING MET MAXIMAAL EFFECT MINDMAPPEN In deze boeiende training van Boertien Vergouwen Overduin leert u mindmappen te hanteren als methode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Definities KIKI TRAINING & COACHING-s KIKI TRAINING & COACHING Training & Coaching is de werknaam van MILIKIVI BV. Educatieve diensten

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching DE ONDERNEMINGSRAAD: KADERS EN PRAKTIJK BASISTRAINING VOOR DE OR UW INVESTERING [code: B-TBOR] 890,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage. PLANNING

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT EN DIRECT TOEPASBAAR PROJECTASSISTENT UW INVESTERING [code: B-TPA] 1.290,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage. PLANNING Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (Algemene) Voorwaarden: Deze Algemene leveringsvoorwaarden. Cursusgeld: Het

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Opleidingen van Finpact B.V.

Algemene voorwaarden voor Opleidingen van Finpact B.V. Algemene voorwaarden voor Opleidingen van Finpact B.V. Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden staan de basisafspraken die we met u maken. Als u producten van ons koopt of diensten afneemt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training / Webshop Pro

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training / Webshop Pro Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training / Webshop Pro Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (Algemene) Voorwaarden: Deze Algemene leveringsvoorwaarden. Cursusgeld:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Springest ), kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Deze Algemene Voorwaarden zijn in november 2011 tot stand gekomen tussen de brancheorganisatie en de Consumentenbond in het kader

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT EN DIRECT TOEPASBAAR PROVOCATIEF COACHEN Wat is provocatief trainen en coachen? Een beetje prikkelen, een beetje plagen, overdrijven, je bewust van

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE TRAINING MET VERBLUFFENDE RESULTATEN SNELLEZEN Een training snellezen is effectief voor iedereen die zijn leessnelheid wil verhogen en zijn inzicht

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN PERSOONLIJK EN INSPIREREND PROGRAMMA PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRESENTATIE In deze boeiende training van Boertien Vergouwen Overduin leert u hoe u uw werk

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE 2-DAAGSE TRAINING FINANCIËLE BASISKENNIS VOOR DE OR Succesvolle OR-leden praten en beslissen mee over allerlei bedrijfskundige aangelegenheden.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching GRIP OP TALENTONTWIKKELING TALENTMANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-TMG] 1.490,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage. PLANNING Deze training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden onderwijs

Algemene voorwaarden onderwijs Algemene voorwaarden onderwijs Algemene Voorwaarden VERENIGING EMDR NEDERLAND Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdr.nl Versie april 2015

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen AV CZ / 165 Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl

Algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl Algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl De algemene voorwaarden van Boekhoudcollege.nl zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging PAEPON, het platform voor aangewezen/erkende

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Trainen en opleiden Train de Trainer: groepsdynamica programma Tijdens deze training, waarin diverse praktische vaardigheden

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA Deze voorwaarden voor Opleidingen met een Open Inschrijving van Management of Change Coöperatie UA zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE IPMA-CERTIFICERING IPMA-B CERTIFIED SENIOR PROJECT MANAGER In dit programma wordt op effectieve wijze toegewerkt naar succesvolle

Nadere informatie

Cindypendant Solutions

Cindypendant Solutions ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen u ) en Cindypendant Solutions Comm. V., handelend onder de naam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching ZEER PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING OP POST BACHELOR-NIVEAU POST BACHELOR STRATEGISCH OPLEIDEN In veel organisaties wordt opleiden en trainen gezien als een belangrijk

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Klantgericht Telefoneren programma In deze training wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten en (digitaal) lesmateriaal aan scholen, particulieren en organisaties van http://www.wiskundezonderboek.nl/ Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Personeel en Organisatie Talentmanagement Weten welke mensen en talenten u in uw organisatie en team heeft, is van groot

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE IPMA-CERTIFICERING IPMA-C CERTIFIED PROJECT MANAGER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 2.690,- Studiemateriaal:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Studievoorwaarden Manuels Opleidingen

Studievoorwaarden Manuels Opleidingen Studievoorwaarden Manuels Opleidingen Studievoorwaarden De studievoorwaarden van Manuels Opleidingen zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging PAEPON, het platform voor aangewezen/erkende

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - GREEN BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 2.390,- Studiemateriaal: 125,-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Januari 2016

Algemene Voorwaarden Januari 2016 Algemene Voorwaarden Januari 2016 Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen AV CZ / 165, welke tot stand zijn gekomen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk Wetboek. Contractant:

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CIVA B.V. Consumenten / open opleidingen

Algemene Voorwaarden CIVA B.V. Consumenten / open opleidingen Algemene Voorwaarden CIVA B.V. Consumenten / open opleidingen 1. Definities - Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. - Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Ervaringsprofiel (EVP)

Ervaringsprofiel (EVP) Ervaringsprofiel (EVP) Ervaringsprofiel Wilt u graag richting geven aan uw carrière, maar weet u niet wat voor u een logische vervolgstap is? Bij EVC Centrum Nederland kunt u een Ervaringsprofiel (EVP)

Nadere informatie

Bachelor of Cabaret. Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Bachelor of Cabaret. Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Algemene voorwaarden Bachelor of Cabaret De Koningstheateracademie hanteert voor de Bachelor of Cabaret die zij aanbiedt de Algemene Voorwaarden van Avans+, die formeel verantwoordelijk is voor deze bachelor.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching UNIEKE OPLEIDING VOOR PROFESSIONELE COACHES VOLGENS DE NOBCO-RICHTLIJNEN LEERGANG PROFESSIONEEL COACH UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 2.990,- Studiemateriaal:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Een eenmanszaak gevestigd te Curacao, met kantooradres,rooi Santu 671, geregistreerd bij het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bachelor of Cabaret

Algemene voorwaarden Bachelor of Cabaret Algemene voorwaarden Bachelor of Cabaret De Koningstheateracademie hanteert voor de Bachelor of Cabaret die zij aanbiedt de Algemene Voorwaarden van Avans+, die formeel verantwoordelijk is voor deze bachelor.

Nadere informatie