Opdracht: Bouwknopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht: Bouwknopen"

Transcriptie

1 Opdracht: Bouwknopen Van: Richting: In opdracht an: Willen Jonathan 1 e Bachelor Makelaardij Gijsemans Dirk Constructies 1 Coördinaten: Bouwheer: Oosthoek Nathalie / Verlent Joris Ninoofsesteenweg, 101 Itterbeek Geerhoek 2, 20 Blaaseld Aannemer: Woningbouw & Renoatie Verelst Smets Jimmy (Project manager) Mechelsesteenweg, 2 Rumst Ligging werf: Breemweg 20a, 11 Westrode (Wolertem)

2 Bouwknoop opgeolgde werf: Opbouw à Afmetingen uit uitoeringsplan architect (zie pg.9) De bouwknoop tussen de muur en de loer is op de opgeolgde werf geconstrueerd olgens hoe het aanbeolen wordt en hoe het effectief ook aak gebeurt. Aan de buitenzijde zit men met geelstenen die worden gemetseld. Tussen de geelsteen en de isolatie heeft men een luchtspouw die rond de 2cm is, met ertussen spouwhaken die het buiten- en binnenblad an de spouwmuur met mekaaar erbinden om zo tot een steige constructie te komen. Op de spouwhaken zijn ook nog rozetten beestigd, die eroor zorgen dat de isolatie krachtig tegen het binnenspouwblad wordt aangetrokken. Het binnenspouwblad is gemaakt met snelbouwsteen om zo een snellere uitoering mogelijk te maken. De snelbouwsteen wordt niet gebruikt tot helemaal onderaan, omdat er tussen de gewapende loerplaat en de snelbouwsteen nog gebruik wordt gemaakt an cellenbeton. Dit cellenbeton wordt gekenmerkt door een laag olumegewicht en een sterk isolerend ermogen. Het is een an de ormen an een isolerend bouwblok. Boenop de draagloer komt eerst een uitullingschape met daarboen de loerisolatieplaten. Verolgens komt er boenop de isolatieplaten een laag chape. Tenslotte blijft de loerafwerking nog oer. Op de werf is er echter nog niet eel gebeurd rondom de loer. 2

3 Constructiedetail: Gedeeltelijke spouwulling Tijdens het bouwen plaatst men in de spouw een isolatiemateriaal met een kleinere dikte dan de spouw, zodat er tussen de isolatie en het geelmetselwerk een luchtspouw open blijft. Deze luchtspouw moet bij oorkeur minimaal cm dik zijn. Om de oegen tussen de platen beter te sluiten, zijn sommige oorzien an tand en groef. Ze worden doorgaans beestigd met speciale haken en/of geschikte afstandhouders. Voor een optimale gedeeltelijke spouwulling raden wij dan ook aan het bouwproces te wijzigen, opdat de isolatie óór de uitoering an het geelmetselwerk zou aangebracht zijn en olkomen tegen het binnenmetselwerk zou beestigd zijn. Bron: nl Aangezien het parement onoldoende waterdicht is, worden er draineeropeningen (bij oor- beeld 1 open stootoeg op ) aangebracht in de muuroet en bij iedere onderbreking an de spouw. De spouw met een breedte an tot cm of meer wordt olledig of gedeeltelijk geuld met isolatiemateriaal. Het raaklak isolatie/parement of de spouw tussen de isolatie en het parement zorgt oor de drainage an het door het buitenspouwblad dringende water. Bron: 1. Geelmetselwerk 2. Luchtspouw. Isolatiemateriaal. Binnenspouwblad. Binnenafwerking. Spouwhaak

4 Vergelijking uitoering op werf met wetenschappelijke bronnen Op de opgeolgde werf is er gekozen oor een gedeeltelijke spouwopulling, waarbij men in de spouw een isolatiemateriaal plaatst met een kleinere dikte dan de spouw zodat er tussen isolatie en geelmetselwerk een luchtspouw open blijft. Het wordt in de technische oorlichting aanbeolen om deze luchtspouw minimaal cm dik te maken, wat ook min of meer op de juiste manier is gebeurd, op het plan ermeldt men +- 2 cm. De isolatiematerialen worden door middel an tand en groef met mekaar erbonden om de oegen tussen de erschillende platen goed te dichten. De isolatieplaten worden goed aangetrokken tegen het binnenspouwblad door gebruik te maken an spouwhaken, waaroer rozetten zijn geklemd. Die worden gebruikt om de isolatie krachtig tegen het binnenspouwblad aan te trekken. Dit kan men zien op de foto hiernaast, de witte ronde schijfjes zijn de rozetten. Maar niet alleen moeten de isolatieplaten goed aangetrokken zijn tegen het binnenspouwblad, ook wordt er in de technische oorlichting aanbeolen om de isolatie reeds oor het geelmetselwerk te beestigen, om zo een optimale gedeeltelijke spouwulling te garanderen. Op de foto ziet men dat dit ook zo wordt gedaan. Ook wordt er op een juiste manier gebruikt gemaakt an draineeropeningen in de muuroet en bij iedere onderbreking an de spouw, om eroor te zorgen dat het door het buitenspouwblad dringende water zich niet ophoopt in de spouw en het dus op een goede manier kan aflopen.

5 Bouwknoop hoekraam Wat? De olgende bouwknoop die ik zal bespreken is er één ter hoogte an een hoekraam. Ook bij een hoekraam moet er eel aandacht besteed worden aan zowel het ontwerp als de uitoering eran. Wanneer men bij deze constructie fouten maakt, kunnen er eel problemen ontstaan zoals grote warmteerliezen, ochtproblemen en dergelijke meer. Wanneer men het uitoeringsplan bekijkt, met de specifieke opbouw an deze bouwknoop, ziet men dat deze constructie rij ingewikkeld is om zo een optimale constructie te erzekeren. In wat olgt zal ik wat meer uitleg geen oer deze opbouw en zal ik erolgens wat meer informatie geen oer één bepaald constructiedetail uit deze knoop, met name de zweende dekloer `

6 Bouwknoop opgeolgde werf: Opbouw Hoe de loer in het huis op het gelijkloers geconstrueerd zal worden aan de binnenzijde an het grote hoekraam, zal uiteraard op gelijkaardige wijze gebeuren dan werd gedaan bij de bouwknoop muur- loer. Het enige erschil is dat er in de hoek nog een stalen kolom wordt geplaatst, waardoor ik oor de constructie an de loer erwijs naar orige bouwknoop en naar pg.- (constructiedetail zweende dekloer ). Onder de buitendorpel an het raam, komt een geelsteen, met daaronder een Thermoblock R2 an het merk MARMOX met een hoogte an cm. Tussen de geelsteen en de binnenzijde an het huis, wordt de spouw opgeuld met spouwisolatie, waaran de dikte en het type niet duidelijk is op het plan. Ook kan men op het plan aflezen dat er PUR platen moeten komen an cm dik, die zowel links als rechts tot 1 meter an de stalen kolom moeten komen. Deze gaan, gemeten anaf de boenkant an de Thermoblock, tot een diepte an 0. meter geplaatst worden, dus tot op een deel an de fundering om koudebruggen te ermijden.

7 Constructiedetail: Zweende dekloer Tegenwoordig dient men om akoestische en energetische redenen normaliter steeds een akoestische en/of thermische isolatie te oorzien in de loeropbouw. Deze wordt doorgaans rechtstreeks aangebracht op de draagloer of op een uitullingslaag die op deze laatste aangebracht werd (en waarin de leidingen erat zitten). De dekloer wordt erolgens aangebracht op deze isolatielaag. We spreken in dit geal an een zweende dekloer. Bron: contact&pag=contact1&art=2 Zijn er punten met opgelegd nieau, zoals bij deur- dorpels, rioolputten, putdeksels enz., dan moet de dekloer daar uiteraard op aansluiten, rekening houdend met de dikte an de loerafwerking. Er mag geen direct contact zijn tussen de dekloer en andere onderliggende of aanliggende bouw- elementen zoals draagloer, muren, plinten, tussendorpels, enz. Zijn er eel leidingen op de draagloer aanwezig of is de beschikbare hoogte te groot oor de normale uitoering an de dekloer, dan stort men best eerst een uitullaag. Zijn de loeren in contact met de olle grond, dan dient een waterkerende laag oorzien te worden. Volgens deze tabel is de aanbeolen dikte oor een cementgebonden zweende dekloer 0mm. Bron: ubl&doc=wtcb_digest_nr_2.pdf&lang=nl

8 Vergelijking uitoering op werf met wetenschappelijke bronnen In het huis zal binnenin een zweende dekloer gelegd worden. Dat houdt in dat de dekloer (= chape) aangebracht zal worden op een isolatielaag die op haar beurt aangebracht wordt op de uitullingschape. Deze uitullingschape komt boenop de draagloer. De isolatielaag is een akoestische of thermische isolatie. Belangrijk is dat bij punten met opgelegd nieau, zoals in dit concreet geal de dorpel an het hoekraam, de dekloer daar mooi moet op aansluiten, rekening houdend met de dikte an de loerafwerking. Dit wordt bij dit huis ook correct gedaan: men ziet op onderstaande tekening an de architect dat de dekloer met daarboen de loerafwerking, op dezelfde hoogte loopt als de dorpel. Daarnaast mag er geen contact zijn tussen de dekloer en de andere onderliggende of aanliggende bouwelementen zoals draagloer, muren, plinten, Ook dit wordt correct gedaan: men merkt op het plan dat de dekloer gescheiden wordt an de dorpel en andere aanliggende bouwelementen door middel an isolatie. Tussen de draagloer en de isolatie zal een uitullingschape aangebracht worden, doordat de beschikbare hoogte oor de normale uitoering an de dekloer te groot is, net zoals aanbeolen wordt in erschillende wetenschappelijke bronnen. Wat ik echter niet op de plannen an de architect terugind, is de waterkerende laag, die normaal gezien aanbeolen wordt wanneer de loeren in contact staan met de olle grond. Dergelijk membraan wordt sterk aangeraden en lijkt mij niet aanwezig te zijn op de plannen. Uiteraard kan het zijn dat dit membraan in werkelijkheid wel wordt aangebracht, maar het niet in de plannen is opgenomen. Ook de aanbeolen dikte an een cementgebonden zweende dekloer wordt gerespecteerd: op het uitoeringsplan op pg. 9 kan men aflezen dat de gewapende chape cm dik is, wat dus meer is dan de aanbeolen minimumdikte an 0mm.

9 lm drainagebuis + grind oerloop regenwaterput 0 raeel raeel raeel mg mg mg 20 mg 0 mg Uitoeringsplan bk spantjes = +9, pannen: panlatten + tengellatten onderdak houten prefabspanten Epicea 20x, kussentjes aan dakdooroer h.o.h 0cm D.A D.1 ramen met C + EVO 2 IsoConfort dikte 20cm borstwering pleisterwerk op regelwerk bk muurplaat = + D.0 bk goot = + D.0 D.01 V.0A F.0B F.0B omlijsting zie foto Baeken nr. deur in hout Sectionaalpoort STC automatisatie dorpel met afronding bk dorpel= -2, cm SNEDE A - A HOUT PVC ALU PANNEN SNELDEK KLEUR: BUITENSCHRIJNWERK IN PVC : FOLIE KLEUR.. MET KLEINHOUTEN TUSS. HET GLAS VOORDEUR IN HOUT 2x gronderf GLAS U = 1.0 BUITENSCHRIJNWERK OP TE SPUITEN MET SILICONEN KLEUR:..? HANGGOTEN IN ZINK NR. 1 ROND AFLOOP IN ZINK ROND + SPONDE KOPPENLAAG LINTEEL IN BLAUWE HARDSTEEN 2 lagen + oeg VELUX 11 x 11 1 stuk DEUROMLIJSTING BAEKEN NR. zie foto F.0B F.0B V.01 V.02 V.0A V.12B V.1 D.01 D.0 D.0 D.0 D.A D.1B D.1 D.1 Lijst bouwknopen EPB Dossier : VERLENT Beschrijing bouwknoop 1. FUNDERING BUITENMUREN / VLOER kruipruimte ( loerisolatie gespoten ) BINNENMUREN / MET 000 PAS standardfundering ( loerisolatie gespoten ) 2. GELIJKVLOERS en VERDIEPINGEN BUITENMUREN : RECHTE BUITENHOEK en RECHTE BINNENHOEK BUITENMUREN / VERDIEPINGSVLOER AANSLUITING PVC RAAMPROFIEL / DORPEL / DAGKANT / LINTEEL / HOEKRAAM SECTIONALE POORT loerisolatie gespoten VOORDEUROMLIJSTING IN BLAUWE HARDSTEEN ( dikte 12 cm ). DAK BUITENMUREN / HELLEND DAK ISOLATIE OP BINNENMUREN VAN PUNTGEVELS VELUX IN HELLEND DAK BINNENHOEKEN DAKVERDIEPING PUNTGEVEL / HELLEND DAK ( zijkant zolder onder nok isolatie platen ) DAKKAPEL ( lucarne oorzijde hout ) HELLEND DAK / OPEN VIDE of TRAP SCHOUW / HELLEND DAK V.02 D.1B V.12B 2 SNEDE B - B SNEDE C - C SNEDE C' A B C A B C A B C sifon RWA socarex KK BK BETONBLOKKEN = - 1 KK KK socarex keuken aatwas boenkomen socarex 2 x bocht KK wasm. OPRIT wachtbuizen elektriciteit, water, gas, t en telefoon ia bochtstuk elektrabel sifon GWA V.01 EETHOEK VVW hoogte = cm KEUKEN SLAAPK. 2 A B C C' A B C C' A B C C' GRONDPLAN VERDIEPINGSPLAN ZOLDERPLAN binnendeuren hoogte = 211,cm NIET-DRAGENDE MUREN 1 CM LAGER METSELEN binnendeuren hoogte = 211,cm binnendeuren hoogte = 211,cm KORBO BOUWHOOGTE = 21cm L - ijzers BOUWHOOGTE = 21cm L - ijzers BOUWHOOGTE = 21cm SLAAPK. 1 2m- lijn kniklijn plafond D.0 Straat: Breemweg lot 1 Sectie: B nr. 1y, 2 Afd. Gemeente: B-11 Meise 2 Nr. Nr. Nr. wc wc H=10 0 H=0 0 H=0 H= H= H=10 BOOG,, H= PLAN VOLGENS BA plan d.d. 0/0/201 H= WERFADRES BOUWHEER H=10 loerafwerking 1 cm chape cm druklaag cm bk muurplaat = + holle welfsels 1cm holle welfsels, zie studie bk goot = + bk goot = + en plan IR. B= bk loer = + LINTEEL IN BLAUWE bk goot = + HARDSTEEN oploper stuks bk goot = + bk goot = + B= * NIVEAU 000 = 2cm boen as an de weg * VOOR AANVANG DER WERKEN STEEDS DE BOUWVERGUNNING RAADPLEGEN * UITZETTEN VAN DE BOUWLIJN EN DE PASHOOGTE DOOR BEVOEGD PERSOON * AANSLUITING OP OPENBAAR NET (oa. water, elektriciteit, gas, t en telefoon) DOOR BOUWHEER * AANSLUITING RIOLERING VANAF ROOILIJN TOT OPENBARE RIOLERING DOOR BOUWHEER * KOPEREN AARDINGSLUS TE PLAATSEN VOLGENS VOORSCHRIFTEN * ONDERGRONDS METSELWERK IN BETONBLOKKEN 19 EN 9 CM BREEDTE, AANRAKING MET DE GROND GECEMENTEERD - GEVELSTEEN: MOD. 0 - LUCHTSPOUW: ± 2 cm - SPOUWISOLATIE: EUROWALL PUR cm - SNELBOUWSTEEN: WIENERBERGER THERMOBRICK 1cm Isolfix spouwankers H= H=12 H= +BOOG onzichtbare KORBO H= H= H= werkput x1.00x1.00 H=10 H=10 H=2 H=2,+212, H= H= H= H= +BOOG FUNDERINGSPLAN RIOLERINGSPLAN Verlent - Oosthoek PLANNEN SNEDEN GEVELS INPLANTINGSPLAN BLAD 1/1 WIJZIGINGEN OPMERKINGEN DATUM 1/0/201 A 1/0/201 VOORLOPIG PLAN SCHALEN 1/0 B 01/09/201 DEFINITIEF PLAN TEKENAAR A&C: RN C 0/09/201 2de DEFINITIEF PLAN AFM. x 10 D 2/09/201 de DEFINITIEF PLAN DOSSIER- NUMMER VOOR AKKOORD OPGEMAAKT TE : DE BOUWHEER DE AANNEMER DATUM : DE ARCHITECT E F G H GEVEL ZIJGEVEL LINKS GEVEL 1 VOORGEVEL GEVEL 2 ZIJGEVEL RECHTS GEVEL ACHTERGEVEL B= B= B= B= B= B= B=10 B= B= B=1 B=22 B=0 B=0 B= B= B= B=00 B= B=19 B=2 B= OPMERKING PLAATSING DORPELS OPMERKINGEN SPOUWMUUR: BUITENSCHRIJNWERK IN: (plaatsing achter normale slag) 1. RAMEN 2. DEUREN (opkant inbegrepen) * indien deur in massief hout dat hoger komt dan klink. SCHUIFRAMEN VERALU ramen VERALU deuren VERALU schuiframen *,, 11, 1, 2,,,, Geelmaterialen Alle afmetingen op het plan zijn ruwbouwmaten GEVELSTEEN MOD.0 FLOREN ALBION + SEIFERT VOEG DIEPER TE LEGGEN L - IJZERS / ONZICHTBARE KORBO STREKKENLAAG WAAIERVORM DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN DIKTE cm + KUSSENTJES DAKKAPEL VOORZIJDE EIK - ZIJKANTEN LEIEN LODEN SLABBEN PLAATS VENTILATIEROOSTERS bk muurplaat = + bk muurplaat = +0 bk muurplaat = +0 bk muurplaat = +01 bk muurplaat = + B/0. B/0. S/1. TELEFOON: BOUWHEER : Dhr. en Mer. Verlent - Oosthoek Geerhoek 2, 20 Blaaseld af. badk. +af. unit af. douc. water - ontharder KK REGEN- WATER- PUT.000 L met mangat Recticel welfsels met uitstekende wapening Eurowall cm Recticel Eurowall cm B/1.1 elux 11x11 welfsels met uitstekende wapening B/0. 9 SLAAPK. 2m- lijn dakdooroer B/0. UNIT C + EVO 2 stalen deur Recticel kniklijn plafond B/0. erl. keuken 1,, S/1. Eurowall cm ZOLDER stalen ligger erl. wc stalen ligger ZOLDER topgeel te tussen de welfsels tussen de welfsels DRESSING afwerken pleisteren hoogte =cm LEEFRUIMTE P1 NOK VVW WC 22 9 NACHTHAL raeel S/1.2 VVW WASM DROOG KAST warmtepomp stalen ligger hang - WC hang - tussen de welfsels rookkanaal OH sectie 2/2 erl. wc erl. keuken kniklijn plafond erl. wc rookkanaal OH sectie 2/2 GARAGE met uuraste potten met uuraste potten kepend erl. berg. af. droogk. lus in loer af. wc condens hoogte = erl. douc. af. wc erl. keuken SLAAPK. erl. berg. 20cm 2m- lijn erl. berg. INKOM est. VVW DOUCHE erl. badk. af. wc erl. badk. erl. wc gesloten 1 open erl. wc 9 9 erl. douc. af. douc. trap trap af. badk af. unit 0 0 +af. unit S/1.1 GLAD X 10 af. unit inloop - BADK. douche lus in loer RB1 water - RB2 ontharder einde welfsels V.1 opstapje boenkomen kniklijn plafond D.1 S/1. deur in hout socarex toegang kruipkelder 2m- lijn x0 NIET-DRAGENDE MUREN 1 CM LAGER METSELEN L - ijzers VVW:VLOERVERWARMING RANDISOLATIE VOORZIEN K/1.1 B/0.2 B/0.1 K/1.1 RB RB RB 0 K/1.1 K/1.1 RB RB Inplantingsplan 2 meterkast einde welfsels einde welfsels bk goot = + bk goot = + bk goot = +9 loerafwerking 1 cm chape cm druklaag cm holle welfsels 1cm holle welfsels, zie studie en plan IR. loerafwerking 1 cm gewap. chape cm PUR gespoten Nestaan SD2/2 9cm holle welfsels 1cm 2mm achteruit - springend leien 2mm achteruit - springend dorpel met opkant bk goot = +0 bk goot = +0 leien dorpel met opkant 2mm achteruit - springend afoer dampkap Ø10mm bk goot = +1 bk goot = +1 onzichtbare KORBO oorzien 2mm achteruit - springend onzichtbare KORBO bk goot = +9 bk goot = + bk goot = +1 bk goot = +0 bk goot = + buitenuinit / warmtepomp strook boen - wapening in welfsels strook boen - wapening in welfsels handwas af. wc uitg. bak warmte - pomp toegang kruipkelder x0 2x wachtbuis dia. 1 mm onzichtbare KORBO STRAAT afoer dampkap Ø10mm einde welfsels aansluiting op openbare = erluchting mg = mangat riolering hemelwaters olgens oorschriften 1 niet bk loer = +29 VLOERVERWARMING holle welfsels, zie studie en plan IR. bk loer = 000 inisient EVO inisient EVO inisient EVO HF inisient EVO inisient EVO inisient EVO bk loer = 000 bk loer = +29 bk loer = + bk loer = 000 bk loer = +29 bk loer = + wc (2x bocht oor aansl. ) boenkomen aardingslus aansluiting op openbare riolering uile waters olgens oorschriften 9 9 EIK EIK VVW:VLOERVERWARMING fundering tot op aste RANDISOLATIE VOORZIEN draagkrachtige grond VVW:VLOERVERWARMING RANDISOLATIE VOORZIEN eindstop SEPTISCHE PUT 000 L met mangat VVW EIK , 212, , , 0, 09 0, 0, , 0 12, , 0, 0 299, 2, 9 29, , 0, ,, 9,, , 9 0 2, 2, , , 212, 11, 11 22, ,, R 9 R , , R 11 1,

10 Bronnen: 19/NL%20Houenaghel.pdf ang=nl contact&pag=contact1&art=2

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure biedt

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Hoofdstuk 1 CALDURAN Kalkzandsteen bv Inhoudsopgave Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering Het Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering van Calduran Kalkzandsteen

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen?

Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen? Gratis brochure met praktische tips! Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen? Dan moet u deze brochure zeker lezen. Hier vindt u een groot aantal tips voor slim bouwen op

Nadere informatie

Wat is een earthship?

Wat is een earthship? Duurzaam duurt het langst Duurzaam duurt het langst Duurzaam duurt het langst Dit is een Earthship! Een duurzaam en ecologisch gebouwd huis dat volledig onafhankelijk is van energie- en watervoorziening

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Technische voorschriften voor de installateur Inhoud Inleiding... 3 Hoe een aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen?... 4 Definities...

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 XXLight GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 Gebruiksklare lichte mortel in zakken. Hij bevat zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde grootte (2 mm diameter) omhuld

Nadere informatie

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling

Bouwen met baksteen 3/2011. Uitstraling Bouwen met baksteen 3/2011 Uitstraling nr 135 - driemaandelijks tijdschrift - juli-augustus-september 2011 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1-2de afdeling Bouwen met baksteen is het driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel

Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel Alles over je aansluiting op de Telenet-kabel Met Telenet tover je je nieuwe huis zo om in een fantastische leefwereld. Supersnel surfen, onbeperkt bellen en voluit van digitale televisie genieten. Je

Nadere informatie

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08

VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08 De verzekering F10 van Federale Verzekering dekt gedurende 10 jaar de aanspr akelijkheid van architecten en

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie