Opdracht: Bouwknopen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht: Bouwknopen"

Transcriptie

1 Opdracht: Bouwknopen Van: Richting: In opdracht an: Willen Jonathan 1 e Bachelor Makelaardij Gijsemans Dirk Constructies 1 Coördinaten: Bouwheer: Oosthoek Nathalie / Verlent Joris Ninoofsesteenweg, 101 Itterbeek Geerhoek 2, 20 Blaaseld Aannemer: Woningbouw & Renoatie Verelst Smets Jimmy (Project manager) Mechelsesteenweg, 2 Rumst Ligging werf: Breemweg 20a, 11 Westrode (Wolertem)

2 Bouwknoop opgeolgde werf: Opbouw à Afmetingen uit uitoeringsplan architect (zie pg.9) De bouwknoop tussen de muur en de loer is op de opgeolgde werf geconstrueerd olgens hoe het aanbeolen wordt en hoe het effectief ook aak gebeurt. Aan de buitenzijde zit men met geelstenen die worden gemetseld. Tussen de geelsteen en de isolatie heeft men een luchtspouw die rond de 2cm is, met ertussen spouwhaken die het buiten- en binnenblad an de spouwmuur met mekaaar erbinden om zo tot een steige constructie te komen. Op de spouwhaken zijn ook nog rozetten beestigd, die eroor zorgen dat de isolatie krachtig tegen het binnenspouwblad wordt aangetrokken. Het binnenspouwblad is gemaakt met snelbouwsteen om zo een snellere uitoering mogelijk te maken. De snelbouwsteen wordt niet gebruikt tot helemaal onderaan, omdat er tussen de gewapende loerplaat en de snelbouwsteen nog gebruik wordt gemaakt an cellenbeton. Dit cellenbeton wordt gekenmerkt door een laag olumegewicht en een sterk isolerend ermogen. Het is een an de ormen an een isolerend bouwblok. Boenop de draagloer komt eerst een uitullingschape met daarboen de loerisolatieplaten. Verolgens komt er boenop de isolatieplaten een laag chape. Tenslotte blijft de loerafwerking nog oer. Op de werf is er echter nog niet eel gebeurd rondom de loer. 2

3 Constructiedetail: Gedeeltelijke spouwulling Tijdens het bouwen plaatst men in de spouw een isolatiemateriaal met een kleinere dikte dan de spouw, zodat er tussen de isolatie en het geelmetselwerk een luchtspouw open blijft. Deze luchtspouw moet bij oorkeur minimaal cm dik zijn. Om de oegen tussen de platen beter te sluiten, zijn sommige oorzien an tand en groef. Ze worden doorgaans beestigd met speciale haken en/of geschikte afstandhouders. Voor een optimale gedeeltelijke spouwulling raden wij dan ook aan het bouwproces te wijzigen, opdat de isolatie óór de uitoering an het geelmetselwerk zou aangebracht zijn en olkomen tegen het binnenmetselwerk zou beestigd zijn. Bron: nl Aangezien het parement onoldoende waterdicht is, worden er draineeropeningen (bij oor- beeld 1 open stootoeg op ) aangebracht in de muuroet en bij iedere onderbreking an de spouw. De spouw met een breedte an tot cm of meer wordt olledig of gedeeltelijk geuld met isolatiemateriaal. Het raaklak isolatie/parement of de spouw tussen de isolatie en het parement zorgt oor de drainage an het door het buitenspouwblad dringende water. Bron: 1. Geelmetselwerk 2. Luchtspouw. Isolatiemateriaal. Binnenspouwblad. Binnenafwerking. Spouwhaak

4 Vergelijking uitoering op werf met wetenschappelijke bronnen Op de opgeolgde werf is er gekozen oor een gedeeltelijke spouwopulling, waarbij men in de spouw een isolatiemateriaal plaatst met een kleinere dikte dan de spouw zodat er tussen isolatie en geelmetselwerk een luchtspouw open blijft. Het wordt in de technische oorlichting aanbeolen om deze luchtspouw minimaal cm dik te maken, wat ook min of meer op de juiste manier is gebeurd, op het plan ermeldt men +- 2 cm. De isolatiematerialen worden door middel an tand en groef met mekaar erbonden om de oegen tussen de erschillende platen goed te dichten. De isolatieplaten worden goed aangetrokken tegen het binnenspouwblad door gebruik te maken an spouwhaken, waaroer rozetten zijn geklemd. Die worden gebruikt om de isolatie krachtig tegen het binnenspouwblad aan te trekken. Dit kan men zien op de foto hiernaast, de witte ronde schijfjes zijn de rozetten. Maar niet alleen moeten de isolatieplaten goed aangetrokken zijn tegen het binnenspouwblad, ook wordt er in de technische oorlichting aanbeolen om de isolatie reeds oor het geelmetselwerk te beestigen, om zo een optimale gedeeltelijke spouwulling te garanderen. Op de foto ziet men dat dit ook zo wordt gedaan. Ook wordt er op een juiste manier gebruikt gemaakt an draineeropeningen in de muuroet en bij iedere onderbreking an de spouw, om eroor te zorgen dat het door het buitenspouwblad dringende water zich niet ophoopt in de spouw en het dus op een goede manier kan aflopen.

5 Bouwknoop hoekraam Wat? De olgende bouwknoop die ik zal bespreken is er één ter hoogte an een hoekraam. Ook bij een hoekraam moet er eel aandacht besteed worden aan zowel het ontwerp als de uitoering eran. Wanneer men bij deze constructie fouten maakt, kunnen er eel problemen ontstaan zoals grote warmteerliezen, ochtproblemen en dergelijke meer. Wanneer men het uitoeringsplan bekijkt, met de specifieke opbouw an deze bouwknoop, ziet men dat deze constructie rij ingewikkeld is om zo een optimale constructie te erzekeren. In wat olgt zal ik wat meer uitleg geen oer deze opbouw en zal ik erolgens wat meer informatie geen oer één bepaald constructiedetail uit deze knoop, met name de zweende dekloer `

6 Bouwknoop opgeolgde werf: Opbouw Hoe de loer in het huis op het gelijkloers geconstrueerd zal worden aan de binnenzijde an het grote hoekraam, zal uiteraard op gelijkaardige wijze gebeuren dan werd gedaan bij de bouwknoop muur- loer. Het enige erschil is dat er in de hoek nog een stalen kolom wordt geplaatst, waardoor ik oor de constructie an de loer erwijs naar orige bouwknoop en naar pg.- (constructiedetail zweende dekloer ). Onder de buitendorpel an het raam, komt een geelsteen, met daaronder een Thermoblock R2 an het merk MARMOX met een hoogte an cm. Tussen de geelsteen en de binnenzijde an het huis, wordt de spouw opgeuld met spouwisolatie, waaran de dikte en het type niet duidelijk is op het plan. Ook kan men op het plan aflezen dat er PUR platen moeten komen an cm dik, die zowel links als rechts tot 1 meter an de stalen kolom moeten komen. Deze gaan, gemeten anaf de boenkant an de Thermoblock, tot een diepte an 0. meter geplaatst worden, dus tot op een deel an de fundering om koudebruggen te ermijden.

7 Constructiedetail: Zweende dekloer Tegenwoordig dient men om akoestische en energetische redenen normaliter steeds een akoestische en/of thermische isolatie te oorzien in de loeropbouw. Deze wordt doorgaans rechtstreeks aangebracht op de draagloer of op een uitullingslaag die op deze laatste aangebracht werd (en waarin de leidingen erat zitten). De dekloer wordt erolgens aangebracht op deze isolatielaag. We spreken in dit geal an een zweende dekloer. Bron: contact&pag=contact1&art=2 Zijn er punten met opgelegd nieau, zoals bij deur- dorpels, rioolputten, putdeksels enz., dan moet de dekloer daar uiteraard op aansluiten, rekening houdend met de dikte an de loerafwerking. Er mag geen direct contact zijn tussen de dekloer en andere onderliggende of aanliggende bouw- elementen zoals draagloer, muren, plinten, tussendorpels, enz. Zijn er eel leidingen op de draagloer aanwezig of is de beschikbare hoogte te groot oor de normale uitoering an de dekloer, dan stort men best eerst een uitullaag. Zijn de loeren in contact met de olle grond, dan dient een waterkerende laag oorzien te worden. Volgens deze tabel is de aanbeolen dikte oor een cementgebonden zweende dekloer 0mm. Bron: ubl&doc=wtcb_digest_nr_2.pdf&lang=nl

8 Vergelijking uitoering op werf met wetenschappelijke bronnen In het huis zal binnenin een zweende dekloer gelegd worden. Dat houdt in dat de dekloer (= chape) aangebracht zal worden op een isolatielaag die op haar beurt aangebracht wordt op de uitullingschape. Deze uitullingschape komt boenop de draagloer. De isolatielaag is een akoestische of thermische isolatie. Belangrijk is dat bij punten met opgelegd nieau, zoals in dit concreet geal de dorpel an het hoekraam, de dekloer daar mooi moet op aansluiten, rekening houdend met de dikte an de loerafwerking. Dit wordt bij dit huis ook correct gedaan: men ziet op onderstaande tekening an de architect dat de dekloer met daarboen de loerafwerking, op dezelfde hoogte loopt als de dorpel. Daarnaast mag er geen contact zijn tussen de dekloer en de andere onderliggende of aanliggende bouwelementen zoals draagloer, muren, plinten, Ook dit wordt correct gedaan: men merkt op het plan dat de dekloer gescheiden wordt an de dorpel en andere aanliggende bouwelementen door middel an isolatie. Tussen de draagloer en de isolatie zal een uitullingschape aangebracht worden, doordat de beschikbare hoogte oor de normale uitoering an de dekloer te groot is, net zoals aanbeolen wordt in erschillende wetenschappelijke bronnen. Wat ik echter niet op de plannen an de architect terugind, is de waterkerende laag, die normaal gezien aanbeolen wordt wanneer de loeren in contact staan met de olle grond. Dergelijk membraan wordt sterk aangeraden en lijkt mij niet aanwezig te zijn op de plannen. Uiteraard kan het zijn dat dit membraan in werkelijkheid wel wordt aangebracht, maar het niet in de plannen is opgenomen. Ook de aanbeolen dikte an een cementgebonden zweende dekloer wordt gerespecteerd: op het uitoeringsplan op pg. 9 kan men aflezen dat de gewapende chape cm dik is, wat dus meer is dan de aanbeolen minimumdikte an 0mm.

9 lm drainagebuis + grind oerloop regenwaterput 0 raeel raeel raeel mg mg mg 20 mg 0 mg Uitoeringsplan bk spantjes = +9, pannen: panlatten + tengellatten onderdak houten prefabspanten Epicea 20x, kussentjes aan dakdooroer h.o.h 0cm D.A D.1 ramen met C + EVO 2 IsoConfort dikte 20cm borstwering pleisterwerk op regelwerk bk muurplaat = + D.0 bk goot = + D.0 D.01 V.0A F.0B F.0B omlijsting zie foto Baeken nr. deur in hout Sectionaalpoort STC automatisatie dorpel met afronding bk dorpel= -2, cm SNEDE A - A HOUT PVC ALU PANNEN SNELDEK KLEUR: BUITENSCHRIJNWERK IN PVC : FOLIE KLEUR.. MET KLEINHOUTEN TUSS. HET GLAS VOORDEUR IN HOUT 2x gronderf GLAS U = 1.0 BUITENSCHRIJNWERK OP TE SPUITEN MET SILICONEN KLEUR:..? HANGGOTEN IN ZINK NR. 1 ROND AFLOOP IN ZINK ROND + SPONDE KOPPENLAAG LINTEEL IN BLAUWE HARDSTEEN 2 lagen + oeg VELUX 11 x 11 1 stuk DEUROMLIJSTING BAEKEN NR. zie foto F.0B F.0B V.01 V.02 V.0A V.12B V.1 D.01 D.0 D.0 D.0 D.A D.1B D.1 D.1 Lijst bouwknopen EPB Dossier : VERLENT Beschrijing bouwknoop 1. FUNDERING BUITENMUREN / VLOER kruipruimte ( loerisolatie gespoten ) BINNENMUREN / MET 000 PAS standardfundering ( loerisolatie gespoten ) 2. GELIJKVLOERS en VERDIEPINGEN BUITENMUREN : RECHTE BUITENHOEK en RECHTE BINNENHOEK BUITENMUREN / VERDIEPINGSVLOER AANSLUITING PVC RAAMPROFIEL / DORPEL / DAGKANT / LINTEEL / HOEKRAAM SECTIONALE POORT loerisolatie gespoten VOORDEUROMLIJSTING IN BLAUWE HARDSTEEN ( dikte 12 cm ). DAK BUITENMUREN / HELLEND DAK ISOLATIE OP BINNENMUREN VAN PUNTGEVELS VELUX IN HELLEND DAK BINNENHOEKEN DAKVERDIEPING PUNTGEVEL / HELLEND DAK ( zijkant zolder onder nok isolatie platen ) DAKKAPEL ( lucarne oorzijde hout ) HELLEND DAK / OPEN VIDE of TRAP SCHOUW / HELLEND DAK V.02 D.1B V.12B 2 SNEDE B - B SNEDE C - C SNEDE C' A B C A B C A B C sifon RWA socarex KK BK BETONBLOKKEN = - 1 KK KK socarex keuken aatwas boenkomen socarex 2 x bocht KK wasm. OPRIT wachtbuizen elektriciteit, water, gas, t en telefoon ia bochtstuk elektrabel sifon GWA V.01 EETHOEK VVW hoogte = cm KEUKEN SLAAPK. 2 A B C C' A B C C' A B C C' GRONDPLAN VERDIEPINGSPLAN ZOLDERPLAN binnendeuren hoogte = 211,cm NIET-DRAGENDE MUREN 1 CM LAGER METSELEN binnendeuren hoogte = 211,cm binnendeuren hoogte = 211,cm KORBO BOUWHOOGTE = 21cm L - ijzers BOUWHOOGTE = 21cm L - ijzers BOUWHOOGTE = 21cm SLAAPK. 1 2m- lijn kniklijn plafond D.0 Straat: Breemweg lot 1 Sectie: B nr. 1y, 2 Afd. Gemeente: B-11 Meise 2 Nr. Nr. Nr. wc wc H=10 0 H=0 0 H=0 H= H= H=10 BOOG,, H= PLAN VOLGENS BA plan d.d. 0/0/201 H= WERFADRES BOUWHEER H=10 loerafwerking 1 cm chape cm druklaag cm bk muurplaat = + holle welfsels 1cm holle welfsels, zie studie bk goot = + bk goot = + en plan IR. B= bk loer = + LINTEEL IN BLAUWE bk goot = + HARDSTEEN oploper stuks bk goot = + bk goot = + B= * NIVEAU 000 = 2cm boen as an de weg * VOOR AANVANG DER WERKEN STEEDS DE BOUWVERGUNNING RAADPLEGEN * UITZETTEN VAN DE BOUWLIJN EN DE PASHOOGTE DOOR BEVOEGD PERSOON * AANSLUITING OP OPENBAAR NET (oa. water, elektriciteit, gas, t en telefoon) DOOR BOUWHEER * AANSLUITING RIOLERING VANAF ROOILIJN TOT OPENBARE RIOLERING DOOR BOUWHEER * KOPEREN AARDINGSLUS TE PLAATSEN VOLGENS VOORSCHRIFTEN * ONDERGRONDS METSELWERK IN BETONBLOKKEN 19 EN 9 CM BREEDTE, AANRAKING MET DE GROND GECEMENTEERD - GEVELSTEEN: MOD. 0 - LUCHTSPOUW: ± 2 cm - SPOUWISOLATIE: EUROWALL PUR cm - SNELBOUWSTEEN: WIENERBERGER THERMOBRICK 1cm Isolfix spouwankers H= H=12 H= +BOOG onzichtbare KORBO H= H= H= werkput x1.00x1.00 H=10 H=10 H=2 H=2,+212, H= H= H= H= +BOOG FUNDERINGSPLAN RIOLERINGSPLAN Verlent - Oosthoek PLANNEN SNEDEN GEVELS INPLANTINGSPLAN BLAD 1/1 WIJZIGINGEN OPMERKINGEN DATUM 1/0/201 A 1/0/201 VOORLOPIG PLAN SCHALEN 1/0 B 01/09/201 DEFINITIEF PLAN TEKENAAR A&C: RN C 0/09/201 2de DEFINITIEF PLAN AFM. x 10 D 2/09/201 de DEFINITIEF PLAN DOSSIER- NUMMER VOOR AKKOORD OPGEMAAKT TE : DE BOUWHEER DE AANNEMER DATUM : DE ARCHITECT E F G H GEVEL ZIJGEVEL LINKS GEVEL 1 VOORGEVEL GEVEL 2 ZIJGEVEL RECHTS GEVEL ACHTERGEVEL B= B= B= B= B= B= B=10 B= B= B=1 B=22 B=0 B=0 B= B= B= B=00 B= B=19 B=2 B= OPMERKING PLAATSING DORPELS OPMERKINGEN SPOUWMUUR: BUITENSCHRIJNWERK IN: (plaatsing achter normale slag) 1. RAMEN 2. DEUREN (opkant inbegrepen) * indien deur in massief hout dat hoger komt dan klink. SCHUIFRAMEN VERALU ramen VERALU deuren VERALU schuiframen *,, 11, 1, 2,,,, Geelmaterialen Alle afmetingen op het plan zijn ruwbouwmaten GEVELSTEEN MOD.0 FLOREN ALBION + SEIFERT VOEG DIEPER TE LEGGEN L - IJZERS / ONZICHTBARE KORBO STREKKENLAAG WAAIERVORM DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN DIKTE cm + KUSSENTJES DAKKAPEL VOORZIJDE EIK - ZIJKANTEN LEIEN LODEN SLABBEN PLAATS VENTILATIEROOSTERS bk muurplaat = + bk muurplaat = +0 bk muurplaat = +0 bk muurplaat = +01 bk muurplaat = + B/0. B/0. S/1. TELEFOON: BOUWHEER : Dhr. en Mer. Verlent - Oosthoek Geerhoek 2, 20 Blaaseld af. badk. +af. unit af. douc. water - ontharder KK REGEN- WATER- PUT.000 L met mangat Recticel welfsels met uitstekende wapening Eurowall cm Recticel Eurowall cm B/1.1 elux 11x11 welfsels met uitstekende wapening B/0. 9 SLAAPK. 2m- lijn dakdooroer B/0. UNIT C + EVO 2 stalen deur Recticel kniklijn plafond B/0. erl. keuken 1,, S/1. Eurowall cm ZOLDER stalen ligger erl. wc stalen ligger ZOLDER topgeel te tussen de welfsels tussen de welfsels DRESSING afwerken pleisteren hoogte =cm LEEFRUIMTE P1 NOK VVW WC 22 9 NACHTHAL raeel S/1.2 VVW WASM DROOG KAST warmtepomp stalen ligger hang - WC hang - tussen de welfsels rookkanaal OH sectie 2/2 erl. wc erl. keuken kniklijn plafond erl. wc rookkanaal OH sectie 2/2 GARAGE met uuraste potten met uuraste potten kepend erl. berg. af. droogk. lus in loer af. wc condens hoogte = erl. douc. af. wc erl. keuken SLAAPK. erl. berg. 20cm 2m- lijn erl. berg. INKOM est. VVW DOUCHE erl. badk. af. wc erl. badk. erl. wc gesloten 1 open erl. wc 9 9 erl. douc. af. douc. trap trap af. badk af. unit 0 0 +af. unit S/1.1 GLAD X 10 af. unit inloop - BADK. douche lus in loer RB1 water - RB2 ontharder einde welfsels V.1 opstapje boenkomen kniklijn plafond D.1 S/1. deur in hout socarex toegang kruipkelder 2m- lijn x0 NIET-DRAGENDE MUREN 1 CM LAGER METSELEN L - ijzers VVW:VLOERVERWARMING RANDISOLATIE VOORZIEN K/1.1 B/0.2 B/0.1 K/1.1 RB RB RB 0 K/1.1 K/1.1 RB RB Inplantingsplan 2 meterkast einde welfsels einde welfsels bk goot = + bk goot = + bk goot = +9 loerafwerking 1 cm chape cm druklaag cm holle welfsels 1cm holle welfsels, zie studie en plan IR. loerafwerking 1 cm gewap. chape cm PUR gespoten Nestaan SD2/2 9cm holle welfsels 1cm 2mm achteruit - springend leien 2mm achteruit - springend dorpel met opkant bk goot = +0 bk goot = +0 leien dorpel met opkant 2mm achteruit - springend afoer dampkap Ø10mm bk goot = +1 bk goot = +1 onzichtbare KORBO oorzien 2mm achteruit - springend onzichtbare KORBO bk goot = +9 bk goot = + bk goot = +1 bk goot = +0 bk goot = + buitenuinit / warmtepomp strook boen - wapening in welfsels strook boen - wapening in welfsels handwas af. wc uitg. bak warmte - pomp toegang kruipkelder x0 2x wachtbuis dia. 1 mm onzichtbare KORBO STRAAT afoer dampkap Ø10mm einde welfsels aansluiting op openbare = erluchting mg = mangat riolering hemelwaters olgens oorschriften 1 niet bk loer = +29 VLOERVERWARMING holle welfsels, zie studie en plan IR. bk loer = 000 inisient EVO inisient EVO inisient EVO HF inisient EVO inisient EVO inisient EVO bk loer = 000 bk loer = +29 bk loer = + bk loer = 000 bk loer = +29 bk loer = + wc (2x bocht oor aansl. ) boenkomen aardingslus aansluiting op openbare riolering uile waters olgens oorschriften 9 9 EIK EIK VVW:VLOERVERWARMING fundering tot op aste RANDISOLATIE VOORZIEN draagkrachtige grond VVW:VLOERVERWARMING RANDISOLATIE VOORZIEN eindstop SEPTISCHE PUT 000 L met mangat VVW EIK , 212, , , 0, 09 0, 0, , 0 12, , 0, 0 299, 2, 9 29, , 0, ,, 9,, , 9 0 2, 2, , , 212, 11, 11 22, ,, R 9 R , , R 11 1,

10 Bronnen: 19/NL%20Houenaghel.pdf ang=nl contact&pag=contact1&art=2

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

G E L I J K V L O E R S

G E L I J K V L O E R S 0 892, TERRAS 3.70 m 320/2 60 70 2/ 102, tuinmuur 4.00m diep / 2.00m hoog TERRAS 3.70 m 4 412, 20 412, 4 102, 2/ 70 892, 60 320/2 0 t: t: dampkap 360 20 dampkap 20 360 1460 12 20 60 /2 /2 2 2 620 /2 RTO

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120 LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT Mantawijk LOT LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 8 LOT 9 LOT. Paramentsteen: licht buin-rood 2. Crepi: wit 3. Paramentsteen: lichtgrijs 4. Paramentsteen: donkergrijs 5: Paramentsteen:

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

r = donker metselwerk

r = donker metselwerk muizetand arduin dorpel r = 45 2 zink kraal / 3 110 / 110 145 / 1 2 / 135 0 450 1.350 0 donkere steen plint muizetand muizetand zie detail 1 r= deksteen r=45 r=45 arduindorpel R 235 235 zinkkraal V 40

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

Heikestraat 20 - ruwbouw

Heikestraat 20 - ruwbouw Heikestraat 20 - ruwbouw De funderingszool in beton (60 x 65 cm) wordt door de bouwheer aangebracht (eventueel dramix staalvezelbeton, 30 kg/m3 wapening) Metselwerken buiten (alle oppervlakten zijn netto

Nadere informatie

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200 FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6 3,8 ZONSOPGANG MAARTSEPTEMBER bouwzone ZONSONDERGANG MAARTSEPTEMBER 3,6. LINKERBUUR ONBEBOUWD 4,58,8 5,46 AS VAN DE WEG MOLENBERG NR GEMEENTEWEG BETONVERHARDING ALLE NUTSVOORZIENINGEN;

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan 13/08/2014 YDEPREOB03

Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan 13/08/2014 YDEPREOB03 KEUZELIJST BOUWHEER : Dhr. De Preter WERFADRES : VERKOPER : CALCULATOR : DATUM PLAN : Heist-op-den-Berg, Berthoutlaan Peter Schaltin WH /08/04 YDEPREOB0 RUWBOUW WERFINRICHTING Bodemonderzoek Bodemonderzoek

Nadere informatie

uitgraving nieuwbouw! bestaande regenwaterafvoer huisnr. 9 te behouden, juiste positie te bekijken bij 5,7 83,3 holle welfsels holle welfsels

uitgraving nieuwbouw! bestaande regenwaterafvoer huisnr. 9 te behouden, juiste positie te bekijken bij 5,7 83,3 holle welfsels holle welfsels / 68 7 A 1 68 10 10 B' 10 10 7 aansluiting aansluiting op openbare op openbare riolering riolering ROOILIJN 60 toezichtsput te plaatsen door gemeente of nutsmaatschappij 2,2 2,8 72 28 2,2 21, reukafsluiter

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 374 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 12/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706 Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan Adres: gistelsteenweg 161 8490 Varsenare Telefoon: 056371706 1 WAT IS EEN CONSTRUCTIEDETAIL

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

U- waardeberekening klik op wand nr Wandtype

U- waardeberekening klik op wand nr Wandtype Samenvatting modulair handboek centrale verwarming Bouwheer : Naam : Janssens Pieter Janssens Kerkstraat 134 a Voornaam: Adres : Pieter 9300 Aalst Kerkstraat 134 b Werfadres: Pieter Janssens Tel.: Kerkstraat

Nadere informatie

1ste verdieping. h = 2.00m. h = 2.00m. h = 2.35m. h = 2.35m. slaapkamer nachthal /207 zolderluik 80/207 80/207. slaapkamer 3. h = 2.

1ste verdieping. h = 2.00m. h = 2.00m. h = 2.35m. h = 2.35m. slaapkamer nachthal /207 zolderluik 80/207 80/207. slaapkamer 3. h = 2. 34 34 cv 5 50 35 20 2 35 5 5 25 0 25 305.5 50 250 50 04 600 540 30 200 340 0 0 0 40 3 20 25 3 60 30.20 20 eethoek 4 inkom zithoek 2 23 3 4 5 fwatering verharding naar naburige groenzones 200.5 40 0 6 4

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen VERSLAG DOORREKENING EPB dd.15.05.11 In het kader van de geplande werken zijn de volgende eisen betreffende de EPB-wetgeving van toepassing : Aard van

Nadere informatie

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN 2015 2016 Faculteit Natuur en Techniek CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN PROJECT CHOCOLATERIE WILLAERT BOUWHEER: FRANCIS WILLAERT ARCHITECT: CHARLOTTE PATTYN INE DECOCK GROEP 1F 0 DOCENT: DHR. GIJSEMANS Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 koopappartementen + 11 koopwoningen Bouwproject IDDERGEM. Leliestraat 29/001 Hoekstraat 40A/011 Hoekstraat 20 -> 40

2 koopappartementen + 11 koopwoningen Bouwproject IDDERGEM. Leliestraat 29/001 Hoekstraat 40A/011 Hoekstraat 20 -> 40 2 koopappartementen + 11 koopwoningen Bouwproject Leliestraat 29/001 Hoekstraat 40A/011 Hoekstraat 20 -> 40 2 Bouwproject 1 2 3 $ # "! voorgestelde rooilijn 3 garage 1 garage 2 garage 3 garage 4 voorgestelde

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT 1 I VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN RUWBOUW Voorafgaande werken Het uitzetten van de woning gebeurt overeenkomstig de gegevens van de uitvoeringsplannen

Nadere informatie

3T-Projects bouwt Slei 3 moderne woningen. Sleistraat 9550 Woubrechtegem. 1 3T-Projects Sleistraat Woubrechtegem

3T-Projects bouwt Slei 3 moderne woningen. Sleistraat 9550 Woubrechtegem. 1 3T-Projects Sleistraat Woubrechtegem bouwt Slei 3 moderne woningen Sleistraat 9550 Woubrechtegem 1 Sleistraat Woubrechtegem Wat hebben wij U te bieden: De gebouwen worden op 100 % traditionele wijze gebouwd; Dankzij een ver doorgevoerd planningsysteem

Nadere informatie

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN Bouwheer: Dhr. Manu Jouret & Mevr. Els Vandenhoute Luxembrugstraat 96, 9890 Gavere Architect: Jacobs Architectenbureau Kerkstraat 114, 9890 Gavere Inleiding: De term "koudebrug"

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

Individuele Taak Opleidingsonderdeel Constructies 1

Individuele Taak Opleidingsonderdeel Constructies 1 Individuele Taak Opleidingsonderdeel Constructies 1 Jonas Bertier 1c1 opdrachtgever/ bouwheer: Marleen Verdonck Kriekstraat 17 8970 Reningelst architect: J. Vanhamme Bellestraat 36 B 8950 Heuvelland- Westouter

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg V V V V VENTILATIE TOEVOER MIDDELS DUCOTOP ROOSTERS, AFVOER MIDDELS WTW-BOX RENVOOI GEVELS VOEGWERK PLINT METSELWERK 2mm VERDIEPT DOORGESTREKEN METSELWERK LICHT ROOD GENUANCEERD GRIJS LICHT ROOD GENUANCEERD

Nadere informatie

Taak Constructies 1: Bouwknopen

Taak Constructies 1: Bouwknopen Taak Constructies 1: Bouwknopen Bossuyt Matthias 1 e Bachelor Vastgoed: Landmeten Bouwheer: Lloyd Hamilton 1. Inleiding De bouwknopen die ik bespreek bevinden zich in een bijbouw die onlangs nog werd gebouwd.

Nadere informatie

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor.

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei Spouwanker type droge muur Mortel Samendrukbaar materiaal Chape en afwerking Slab waterkering Gevelmetselwerk Neopreen Betonvloer Thermische scheiding

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 01: Inrichtingswerken Hoofdstuk 02: Funderingswerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 01: Inrichtingswerken Hoofdstuk 02: Funderingswerken

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Voorwoord : De Woninggalerij BVBA is de opdrachtgever voor dit project. Dit project bestaat uit 2 woningen

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

4. Bouwplan. Noodzaak van een plan. Het plan als communicatiemiddel. De technische tekentaal

4. Bouwplan. Noodzaak van een plan. Het plan als communicatiemiddel. De technische tekentaal Noodzaak van een plan. De meeste bouwers maken niet zelf het plan voor hun woning. Dit is een gespecialiseerd werk dat je best overlaat aan een vakman: een architect, al of niet bijgestaan door een bouwkundig

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Ypsilon Architecten 8,90 HW, KLOKPUTJE BESTAANDE RIOLERING TE SUPRIMEREN. WC, glvl HW, FW VERDIEPING KELDER VP 168-1.85

Ypsilon Architecten 8,90 HW, KLOKPUTJE BESTAANDE RIOLERING TE SUPRIMEREN. WC, glvl HW, FW VERDIEPING KELDER VP 168-1.85 VERMOEDELIJKE AANSLUITING DWA MET DE OPENBARE RIOLERING GAS + WATER 3,74 23 3,76 S2 S2 3,74 23 80 2,96 75 4,15 8,90 90 HW, KLOKPUTJE RWA OUD KELDERMASSIEF OPBOUW ONBEKEND BESTAANDE RIOLERING TE SUPRIMEREN

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B8 Gentsesteenweg 436 B8 9420 Erondegem - Erpe-Mere

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B8 Gentsesteenweg 436 B8 9420 Erondegem - Erpe-Mere APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B8 Gentsesteenweg 436 B8 9420 Erondegem - Erpe-Mere Verkoop onder registratie. Kadastraal inkomen >745 EUR Prijs 218.000 EUR Aantal slaapkamers 3 Grondoppervlakte

Nadere informatie

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011

Infosessies voor energiedeskundigen type A. januari/februari 2011 Infosessies voor energiedeskundigen type A januari/februari 0 Deel IV Verduidelijkingen en aanpassingen in de werkwijze voor het bepalen van de U-waarden van de gebouwschil U-waarde bepaling Invoerveld

Nadere informatie

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B9 Gentsesteenweg 436 B9 9420 Erondegem - Erpe-Mere

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B9 Gentsesteenweg 436 B9 9420 Erondegem - Erpe-Mere APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B9 Gentsesteenweg 436 B9 9420 Erondegem - Erpe-Mere Verkoop onder registratie. Kadastraal inkomen >745 EUR Prijs 233.000 EUR Aantal slaapkamers 2 Grondoppervlakte

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

B4 Technische details

B4 Technische details B Technische details B B. Technische details B.. B.. B.. B.. B.. Gelijmde blokken B...a Ytong-blokken met ergonomische handgrepen. B...b Verwerkingsvoorschriften. Ytong-blokken met ergonomische handgrepen.

Nadere informatie

HOESELT LIMBURG. dhr HANSEN JOHAN HERNERWEG 14 3730 HOESELT. bouwaanvraag voor: afbraak van een woning met bijbouwen bouwen van een woongeheel

HOESELT LIMBURG. dhr HANSEN JOHAN HERNERWEG 14 3730 HOESELT. bouwaanvraag voor: afbraak van een woning met bijbouwen bouwen van een woongeheel dorpel op 10. 98 10.11 10.02 10.17 10.14 10.16 9. 94 0 9. 99 0 10.08 10. 57 5 10. 0 10.14 52 5 9. 92 0 0 9. 92 10.06 59 0 10.10 0 9. 88 9. 9. 93 9. 70 10.02 10.03 10.12 9. 98 9. 83 9. 82 10.12 9. 9. 83

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Zinken kraal. Voorzijde gevelmetselwerk. Hardsteen neut tot 400+P. Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale kraaldelen binnenzijde paneel

Zinken kraal. Voorzijde gevelmetselwerk. Hardsteen neut tot 400+P. Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale kraaldelen binnenzijde paneel 200 120 100 114 46 2 Tussenkalf verlijmd Zinken kraal Neut Rode meranti 28x106 160 mm hoog Batanker Geprofileerde deklijst Rode meranti 26x102mm Eiken kozijn 90x114 Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

Voor dak, wand, vloer en zolder

Voor dak, wand, vloer en zolder ISOLATIEPLATEN PIR Voor dak, wand, vloer en zolder DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com Al meer dan 30 jaar maakt UNILIN, division insulation dakelementen met poly urethaanisolatie voor het hellende

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

DEEL 1: Buitenmuren. L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB

DEEL 1: Buitenmuren. L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Constructiedelen en bouwdetails DEEL 1: Buitenmuren L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Thermische isolatie Luchtdichtheid 1 Film luchtdichtheid De volgende film van een 10-tal minuten

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

09 701 B03. Lugten Malschaert Architecten bv. nieuwe toestand plattegronden, gevels, doorsneden. Poort6

09 701 B03. Lugten Malschaert Architecten bv. nieuwe toestand plattegronden, gevels, doorsneden. Poort6 Lugten Malschaert Architecten b Buiten Waleest AD Dordrecht telefoon: 0 9 telefax: 0 9 www.lmarchitecten.nl info@lmarchitecten.nl Algemeen WBDBO: - brandcompartiment : begane grond - brandcompartiment

Nadere informatie

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen 1. Elementaire verschillen in principes barok en moderne periodes. Barok veel detail en versiering. Maakt gebruik van ovale en ellipsvormige toepassingen Moderne periodes abstract, versiering buitensluiten.

Nadere informatie

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien X-ECO Ing. Gert Vanden Boer Leonard Meesstraat 16 3970 Leopoldsburg 0472-32.20.98 www.x-eco.net Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Simulatie Projectwoning type

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Goed isoleren is belangrijk. Voor het milieu, maar ook voor de energiefactuur. Wie zijn dak

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER 60 350 100 100 350 60 20 LEEFRUIMTE CV CV vent. gasketel uitlaat volgens voorschriften fabrikant WM DK DK KEUKEN 20 368 10 368 416 316 17 17 316 416 WM TERRS 300 300 TERRS RW RW 12,4m² KEUKEN 12,4m² LEEFRUIMTE

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

Studiedag EPB passief 2015 CBB-H 30 mei 2013

Studiedag EPB passief 2015 CBB-H 30 mei 2013 De bouwknopen Studiedag passief 2015 CBB-H 30 mei 2013 Antoine Tilmans Laboratorium Energiekarakteristieken WTCB Met de steun van de Technologische Dienstverlening Ecobouwen en Duurzame ontwikkeling in

Nadere informatie

ac coördinatie gcv Roeselare 06-06-2015

ac coördinatie gcv Roeselare 06-06-2015 ac coördinatie gcv Roeselare 06-06-25 veiligheidscoördinatie bouwcoördinatie EPB-verslaggeving - preventie plaatsbeschrijvingen Betreft dossier B8 : De Mandel Lijsterbesse GITS voorstelling nr 2tris Geachte

Nadere informatie

Project Zerkegem Vedastusstraat

Project Zerkegem Vedastusstraat Project Zerkegem Vedastusstraat Rustig wonen in het groene, gezellige Zerkegem Beste klant, Bouwkantoor Danneels is blij om jou een zeer kleinschalig nieuwbouwproject voor te stellen in de Vedastusstraat

Nadere informatie

Waterlek na verwijderen faiences tegels

Waterlek na verwijderen faiences tegels Linter,22december2008 GeachteBIKverantwoordelijken, Volgensjullieproceduremoetikgebrekennadevoorlopigeopleveringmelden via een aangetekend schrijven. Hieronder een lijst van soms ernstige gebreken dieikhebwaargenomen.geziendeernstvansommigegebrekenenhetfeitdat

Nadere informatie

+590 5.55. perceelsgrens. +000 as van waterloop nr26 (deels ingebuisd) -0.35. Foto 1. dorpel 0.00 buur. Foto 19 -0.29. dwa-put -0.31. dwa-put -0.

+590 5.55. perceelsgrens. +000 as van waterloop nr26 (deels ingebuisd) -0.35. Foto 1. dorpel 0.00 buur. Foto 19 -0.29. dwa-put -0.31. dwa-put -0. +. +00 + +0 perceelsgrens huidig peil maaiveld thv wning huidig peil maaiveld thv achterste perceelsgrens + as van waterlp nr (deels ingebuisd) -0. perceelsgrens terrein perceelsgrens peil maaiveld te

Nadere informatie

S. MAURISSEN b.v.b.a.. VERBOUWING WONING 2 WONINGEN LOT 19-20 BLAD 1/6 1/50-1/100 ONTWERP BIESENWEG 21. Architectenburo Sijlvain Maurissen BVBA

S. MAURISSEN b.v.b.a.. VERBOUWING WONING 2 WONINGEN LOT 19-20 BLAD 1/6 1/50-1/100 ONTWERP BIESENWEG 21. Architectenburo Sijlvain Maurissen BVBA b.v.b.a I S E S. M A U R I S S E b.v.b.a OTWERP OTWERP BOUWHEER TERREI Architectenburo Sijlvain Maurissen BVBA.. Residentie Ridderpoort Residentie Ridderstraat Ridderpoort bus, 370 BILZE Ridderstraat telefoon:

Nadere informatie

DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK

DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK ARCHITECTEN 6 8 10 12 14 DAKOPBOUW SCHEVENINGEN Nieuwe dakopbouwen in PELLENAERSTRAAT EN JONGE- NEELSTRAAT, SCHEVENINGEN 16 18 20 22 24 26 HARTEVELTSTRAAT GEVERS DEYNOOTWEG

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP

VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP 8 KOPPELWONINGEN St.-Jorisstraat 3570 ALKEN (St.-Joris) VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP Vandebos Algemene Bouwonderneming NV DIGITALE IMPRESSIES: Achterzijde gebouwen: Voorzijde woningen: 2 3 PROJECTONTWIKKELING:

Nadere informatie