Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen Eerste jaargang November 2002 Geachte lezer, Hierbij introduceren wij u overburen, de nieuwsbrief van de bewonersvereniging 't Groene Sticht. In overburen wordt verslaggedaan van de activiteiten van de bewonersvereniging en de ontwikkelingen van 't Groene Sticht. Ook kunt u lezen over uw (aanstaande) buren en diverse buurtactiviteiten. Vragen, reacties en redactieleden zijn welkom bij de redactie. Met een hartelijke groet, Christi van den Burger en Judith Metz Stand van zaken van 't Groene Sticht Door: Nico Ooms, projectleider. Nu de eerste paal is geslagen en de eerste steen is gelegd wil iedereen weten wanneer 't Groene Sticht eindelijk echt begint. De projectleider vertelt waarom dat nog niet duidelijk is. Nico Ooms geeft de huidige stand van zaken. Sinds op 26 april van dit jaar de bouw van 't Groene Sticht is gestart, is de meest gestelde vraag: 'wanneer wordt het opgeleverd?' Het klinkt misschien vreemd maar het antwoord kunnen we nu nog niet geven. Er wordt gebouwd zonder definitief contract tussen de woningbouwcorporatie Portaal en de aannemer Vios. Ook is er geen definitief contract tussen 't Groene Sticht en Vios. Zolang die contracten er niet zijn legt de aannemer zich niet vast op een einddatum. Op dit moment wordt er in de bouw gewerkt aan de sociale huurwoningen en aan het Emmaus gebouw (woongemeenschap plus winkel/opslag). De contouren van de woningen op de begane grondvloer zijn al goed te zien. Bij Emmaus kan je al een beeld krijgen van de grootte van de winkel. Als er geen heel strenge winter komt, verwacht ik dat de huurwoningen en het Emmaus gebouw in mei 2002 worden opgeleverd. De boerderij zal daar dan snel op volgen. Voor het voorhuis van de boerderij en de silo geldt een ander verhaal. Aanvankelijk gingen we ervan uit dat het voorhuis alleen opgeknapt hoefde te worden om geschikt te zijn als gastenverblijf voor daklozen. Later bleek dat uit het oogpunt van brandveiligheid en de privacy van de bewoners een grotere verbouwing nodig is. Daarvoor wordt nu een bouwaanvraag ingediend. Pas als deze is goedgekeurd, kunnen we aan de slag. De silo, waar de werkplaats en de buurtwerkplaats komen, was op de tekening een prachtig, maar veel te duur, gebouw. Nu wordt het ontwerp aangepast. Dat betekent dat hiervoor opnieuw een bouwaanvraag moet worden ingediend. Het is dan koffiedik kijken hoe snel met de bouw kan worden begonnen. Het streven is dat ook de silo voor de bouwvak van 2003 klaar is. Er is één tijdelijke verandering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Het vergadercentrum dat in de boerderij gehuisvest wordt gaat later van start. Hetzelfde geldt voor het atelier en het stiltecentrum van de bewonersvereniging. In plaats hiervan wordt tijdelijk het zorgstation in de boerderij gehuisvest. Zorgstations zijn locaties in een wijken van waaruit door een zorgteam zorg en diensten worden geboden aan mensen die zelfstandig wonen, maar voor hun functioneren aanvullende zorg en/of diensten nodig hebben. Het gaat daarbij om zowel mensen met een handicap of chronische ziekte, ouderen, en jong oude mensen. Het is de bedoeling dat de wijkbewoners die behoefte hebben aan zorg, vanuit het zorgstation aan huis bediend worden. Het zorgstation is een experiment dat in Parkwijk van start gaat. De ervaring die met dit experiment wordt opgedaan is van belang bij de beslissing over de invoering van zorgstations in de andere wijken van Leidsche Rijn. Voor het zorgstation is het dus belangrijk om zo snel mogelijk te starten. De definitieve nieuwbouw voor het zorgstation laat op zich wachten, het voorzieningcentrum staat gepland voor Het zorgstation is daarom naarstig op zoek geweest naar een tijdelijke locatie. In een ontmoeting tussen de projectleiders van 't zorgstation en van 't Groene Sticht is bekeken of tijdelijke huisvesting in de boerderij mogelijk is. Reinaerde wil daaraan meewerken door het vergadercentrum later te starten. Tijdelijke huisvesting in de boerderij is echter alleen mogelijk als ook 't Groene Sticht bereid zou zijn is de ruimte die gereserveerd was voor een atelier en voor het stiltecentrum later in gebruik te nemen. Het bestuur van 't Groene Sticht heeft daartoe besloten omdat het voor de wijkbewoners noodzakelijk is dat het zorgstation zo snel mogelijk van start gaat.

2 Ballotage-gesprek met de eerste bewoonster Door: Judith Metz 't Groene Sticht heeft al een eerste bewoonster. Christi van den Burger woont als kraakwacht in de boerderij. De boerderij wordt straks omgebouwd tot buurtrestaurant, vergaderruimte en nachtopvang voor daklozen. Christi verhuist dan door naar een huurwoning. Speciaal voor [NAAM NIEUWSBRIEF], een ballotagegesprek met Christi van den Burger. Wat doet Christi van den Burger? Ik ben full time software programmeur in Zeewolde. In mijn vrije tijd houd ik van klussen, film, theater, klaverjassen (gebeurt helaas te weinig) en de computer. Ik woon alleen. Kenneth, mijn pleegzoon, komt regelmatig langs. Het is jammer dat ik slechts tijdelijk in de boerderij woon, anders had ik die inmiddels verbouwd. Ik heb nooit structureel vrijwilligerswerk gedaan. Ik leef altijd nauw betrokken met mijn sociale omgeving en doe wat daaruit voortkomt, zoals oppassen op kinderen of helpen met klussen. Wat is je motivatie om in het Groene Sticht te gaan wonen? Toen ik in de hulpverlening werkte, heb ik wonen en werken altijd gecombineerd. Twee jaar geleden heb ik mij omgeschoold en ben ik alleen gaan wonen. Dat laatste beviel niet. Het Groene Sticht is een mooie tussenvorm. Extra aantrekkelijk is dat het project een gemêleerd gezelschap aanspreekt. Ik vind het leuk als op een dag als 28 september een divers gezelschap door de boerderij en over het terrein rondzwerft. Wat verwacht je van het Groene Sticht? Leven in de brouwerij. Niet alleen een sociale omgeving, maar ook nog activiteit. Maakt niet uit wat, als het maar geen gesloten buurt is waar mensen wonen met de deur dicht. Een verschil met de toekomstige bewoners van 't Groene Sticht is dat je er al woont. Hoe vind je het om er te wonen? Het is een fantastische plek, met veel groen en veel ruimte. Dus je toekomstige buren mogen nog even wegblijven? Wat mij betreft mag het project zo langzamerhand gaan beginnen. Ik mis de actie en de interactie. Het groen zal zo blijven. Met de verhuizing naar een sociale huurwoning is de ruimte wel beperkt. Daar staat tegenover dat ik daar voor langere tijd ga wonen en ik in mijn huis kan gaan klussen. Hoe is het wonen verder in 't Groene Sticht? Ik ben meer op Woerden georiënteerd dan op Utrecht-centrum, daar is het altijd zo druk. Voor de dagelijkse boodschappen ga ik naar de Edah, dat is vijf minuten met de auto of tien minuten lopen. Dat is een beetje behelpen. Ik heb liever een uitgebreid scala aan Turkse winkels en een slager voor de kant-en-klaar maaltijden. Je bent een potentiële klant voor het buurtrestaurant van Reinaerde? Ja, heerlijk lijkt mij dat. Niet meer direct uit het werk boodschappen doen, koken waar ik niet van houd en afwassen waar ik niet van houd. Gewoon kunnen aanschuiven en eten. Ik hoef Christi van den Burger niet te vragen wat haar bijdrage aan het Groene Sticht zou kunnen zijn. Christi is een actieve eerste bewoonster. Zij zit in het bestuur van de bewonersvereniging; regelt de planning van de ballotagegesprekken; houdt er een aantal zelf; en is de ontwerpster van de nieuwsbrief. Daarnaast heeft zij ideeën voor de toekomst: Het lijkt mij leuk als er in het buurtrestaurant internetcomputers komen voor buurtbewoners. Ook kijk ik uit naar actieve bewoners die mijn voortuin onder handen willen nemen. Sinds de archeologen die overhoop hebben gehaald, kan ik er alleen nog met de zeis doorheen. Misschien een klus voor de werkgroep 'biologische moestuin'? 12 Jongeren kamers 32 sociale huur woningen 9 koop woningen Woongroep NoiZ Woongroep Emmaus Winkel Emmaus Restaurant Reinaerde Vergaderfaciliteiten Leer/buurt werkplaats Stilte centrum

3 Colofon Overburen is een uitgave van Woonvereniging 't Groene Sticht en verschijnt 4 x per jaar. Woonvereniging 't Groene Sticht stelt zich ten doel om te werken aan de integratie van meer en minder draagkrachtige bewoners op het gebied van samen wonen en samen werken en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een groene en sociale leefomgeving. Redactie: Christi van den Burger en Judith Metz Fotografie: Annemieke Vink Redactieadres: Post : Keulsekade JX Utrecht tel. : Contributie 2002: E12.50 p.p. Giften en donaties zijn van harte welkom. Giro: t.n.v. Woonvereniging 't Groene Sticht te Utrecht De aanloop naar het wonen in het buurtje van 't Groene Sticht. Door: Tineke Verhoef, een toekomstig bewoonster Kandidaat-bewoonster Tineke las zomer 1998 een oproep van het project 't Groene Sticht. Er stond het volgende: De initiatiefnemers zoeken giften, leningen en toekomstige bewoners. Tineke voelde zich aangesproken door het project en meldde zich als toekomstige bewoner. In dit artikel beschrijft Tineke haar kennismaking en betrokkenheid bij 't Groene Sticht. Het project 't Groene Sticht werd in 1999 door de initiatiefnemer Ab Harrewijn en de gemeente Utrecht gepresenteerd. Op het scherm zagen we de indeling van het wijkje rondom de nog bewoonde boerderij aan de Groene Dijk. De boerderij zal omgebouwd worden als een gastenverblijf voor daklozen, een buurtrestaurant waar mensen met een verstandelijk handicap de maaltijden bereiden en vergaderruimten. De oude mestsilo wordt een buurtwerkplaats. Op het erf komt een emmaus woon-werkgemeenschap. Boven de winkelruimte zijn kamers voor jongeren. Verder komen er huurwoningen voor 1 en 2- persoonshuishoudens en koopwoningen. Het is de bedoeling een buurt te creëren waar mensen zich betrokken voelen bij elkaars leven. In het jaar 2000 werd bij Emmaus een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de toekomstige bewoners. Tijdens het kennismakingsrondje bleek dat de meesten een woonvorm zochten waar je iets voor elkaar kan betekenen en je toch je privacy behoudt. Ab Harrewijn hield een uitgebreide inleiding over het wonen in een buurt met minder en meer draagkrachtige mensen. Nieuwe bewoners meldden zich aan. In het jaar 2001 werd nogmaals een bijeenkomst gehouden. Sommige mensen zijn afgehaakt, nieuwe mensen kwamen erbij. Nu waren de bouwplannen rond. Op de maquette was te zien hoe de stijl van de boerderij is vastgehouden. Ook namen we een kijkje op het terrein van 't Groene Sticht. De boerderij stond leeg, de stallen en schuren waren afgebroken terwijl de mestsilo was blijven staan. Het erf lag er verlaten bij. Het groen van de bomen en de voortuin zorgde voor een natuurlijke sfeer. In de nazomer werd op het erf van de boerderij een informatiemarkt voor omwonenden georganiseerd. Reinaerde verzorgde in de boerderij koffie met allerlei lekkers en verkocht zelfgemaakte sieraden. Emmaus stond op het erf met tweedehands kleding, boeken en platen. De informatie-stand van 't Groene Sticht werd druk bezocht. Opnieuw meldden mensen zich aan, als toekomstig bewoner of als vriend van 't Groene Sticht. De omwonenden vonden het een gezellige markt en kijken uit naar de komst van een levendige buurt. Dan gaat het snel. In januari 2002 werd bekend dat de bouw nog dit jaar van start zal gaan. De woonvereniging werd opgericht. In april werd de eerste paal geslagen. Later, in mei, werd de vreugde gedempt door het plotseling ziek worden en overlijden van Ab Harrewijn. Op 21 juni is de eerste steen gelegd. Er is in tweetallen een muur gemetseld omdat zoveel mensen bijgedragen hebben aan het project. Nu is de bouw echt begonnen! Ik ben dankbaar dat ik mijn steentje mag bijdragen aan een menswaardige woonplek.

4 en was er gelegenheid tot vragen stellen. Naast enthousiaste reacties, waren er vragen over wat er verwacht werd van de bewoners, de loopafstand naar de supermarkt en de aanwezigheid van een huisarts. Na afloop konden de aanwezigen zich inschrijven voor een ballotage-gesprek met de bewonersvereniging. Daarin werden de kandidaat-bewoners bevraagd op hun motivatie voor het wonen in 't Groene Sticht. Inmiddels zijn 36 leden tot de vereniging toegelaten. Er zijn bewoners gevonden voor 29 huurwoningen en 4 koopwoningen. Dit najaar volgt er nog één voorlichtingsbijeenkomst om alle woningen bewoonbaar te kunnen verklaren. Bewoners actief voor 't Groene Sticht Door: Rene van Bemmel, voorzitter bewonersvereniging. Het woon- en werkproject 't Groene Sticht in Leidsche Rijn krijgt steeds meer gezicht. De eerste kandidaat-bewoners hebben zich georganiseerd in de woonvereniging 't Groene Sticht. De woonvereniging is aan de slag gegaan met de werving en selectie van meer toekomstige bewoners. Er zijn al voor 33 woningen bewoners gevonden. Op 25 maart j.l. werd de woonvereniging in de boeken van de notaris bijgeschreven. De oprichting van de woonvereniging is het startsein voor het opbouwen van een levendige, op elkaar betrokken buurtgemeenschap. In het huidige tijdsgewricht allerminst een vanzelfsprekendheid. Inzet van de woonvereniging is het scheppen van een optimaal woonmilieu voor alle leden. Daarbij wordt ook het milieu niet vergeten. Vijf kandidaat-bewoners van het eerste uur vormen het bestuur van de woonvereniging. Hun eerste activiteit was de werving en selectie van bewoners. Lidmaatschap van de bewonersvereniging is een voorwaarde voor wonen in 't Groene Sticht. In april verscheen de advertentie voor de huurwoningen in de woningkrant. Er waren meer dan 200 reacties. De belangstellenden, die voldoen aan de voorwaarden voor sociale huurwoningen van woningnet, werden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Op een drietal gehouden informatieavonden kregen de kandidaatbewoners informatie over de opzet van het project Woonvereniging 't Groene Sticht stelt zich ten doel om: Meer en minder draagkrachtige bewoners op het gebied van wonen, werken en leven te integreren. De onderlinge samenhang en sociale cohesie tussen de bewoners van 't Groene Sticht te bevorderen. Een heterogene buurt wat betreft leeftijd, inkomen, leefeenheid en sociaalmaatschappelijke positie te vormen en te onderhouden. Een bijdrage te leveren aan een groene buurt. De belangen van haar leden te behartigen. De statuten zijn voor de leden van de woonvereniging op te vragen bij Nico Ooms, Keulse Kade 36 te Utrecht, tel of Jongeren gezocht! 't Groene Sticht heeft ook kamers te huur voor jongeren. Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud, voel je je aangetrokken door een gevarieerde woonbuurt en wil je een bijdrage leveren aan het ideaal van 't Groene Sticht, meld je dan aan bij Nico Ooms, projectleider van 't Groene Sticht. Keulse Kade 36 te Utrecht, tel of

5 Ab Harrewijnstraat Bij de eerste steen legging, op 21 juni j.l., werd door de gemeente Utrecht de 'Ab Harrewijnstraat' onthuld. De straat is genoemd naar Ab Harrewijn, Groen Links tweede kamerlid en initiatiefnemer en inspirator van 't Groene Sticht. Hij overleed onverwacht in mei 2002, op 47-jarige leeftijd. Harrewijns' doorzettingsvermogen, visie en overredingskracht maakten het idee van een woon-werkgemeenschap van kwetsbare bewoners met draagkrachtige medestanders (een modern klooster) tot een haal- en betaalbaar perspectief. Als geen ander kon hij de hokjesgeest doorbreken en beleidsmakers, subsidiegevers en mensen aan de rafelrand op een nieuw spoor zetten. Wissels omzetten was zijn missie om mensen aan de rafelrand uitzicht te bieden op een respectabele plek in de samenleving, mede ondersteund door solidaire buurtbewoners. De 'Ab Harrewijnstraat' zal ons steunen bij de realisatie van zijn droom: 'rijk en arm die kruisbestuiven'. Rene van Bemmel, voorzitter bewonersvereniging. Rubriek????? De rubriek????? Bevat wetenswaardigheden over 't Groene Sticht. Heb je zelf ook een 'weetje' of heb je juist een vraag, stuur het naar de redactie. Het wordt in de volgende nieuwsbrief geplaatst of beantwoord. Wist je dat als het aan de woningvoorkeur van de bewoners ligt, sommige mensen hun huis moeten delen? Wist je dat de buurtwerkplaats al een ceramiekoven heeft? Wist je dat de eerste ledenvergadering van de woonvereniging 't Groene Sticht op zaterdag 25 januari 2003 is en dat je daarvoor bent uitgenodigd? Wist je dat de woningtoewijzing plaats vindt op basis van inschrijvingsduur bij woningnet? Wist je dat de contributie voor lidmaatschap van de woonvereniging E25,- per persoon per jaar is en dat je voor 2002 slechts E12.50 hoeft te betalen? Wist je dat er nog een aantal luxe eengezinswoningen te koop zijn binnen 't Groene Sticht? Voor informatie, Van Scherpenzeel Makelaars, mevrouw Diana Blom, Een berichtje van de tuingroep van de bewonersvereniging van 't Groene Sticht De tuingroep is begonnen met de voorbereidingen voor de Eko-tuin/dieren. Wij willen graag een beeld krijgen van wat uw wensen zijn omtrent de tuin. U kunt uw inbreng aangeven door onderstaande bon in te vullen. Uw reactie kunt u voor 30 november sturen naar: Contactpersoon Eko-tuingroep, Buitenlust 6, 2804 KD Gouda Deelname aan de tuin JA NEE Gezamenlijke tuin JA NEE Individuele tuin JA NEE Groente tuin JA NEE Bloementuin JA NEE Keuze (kleine) dieren: Overige ideeën: Afz:

6 Kennismakingsdag voor de toekomstige bewoners Tekst : Judith Metz Foto s : Martin van Wijk Zaterdag 28 september j.l. was de eerste kennismakingsdag voor de toekomstige bewoners van het Groene Sticht. De dag werd gehouden bij Emmaus Haarzuilens. Behalve kennismaken met elkaar, konden de toekomstige bewoners ook een kijkje nemen bij de Emmaus-markt. Aan het einde van de middag werd gezamenlijk het terrein van 't Groene Sticht bezocht. Rene van Bemmel, voorzitter van de bewonersvereniging, opent de kennismakingsdag. Onder het drinken van een kopje koffie en het maken van een mooie tekening luisteren de toekomstige bewoners naar Rene's verhaal over de bewonersvereniging (zie ook het artikel over oprichting bewonersvereniging en over de onthulling van de Ab Harrewijn straat). Daarna vertelt Nico Ooms, projectleider van 't Groene Sticht, over de voortgang van de bouw. De sociale huurwoningen zullen als eerste worden opgeleverd, de planning is april Na het officiële gedeelte, is het eindelijk tijd voor onderlinge kennismaking. Het gezelschap splitst zich in kleine groepen. Er worden namen uitgewisseld. Mensen vertellen over hun huidige woonvorm, dagelijkse bezigheden en motivatie om in 't Groene Sticht te gaan wonen. Na afloop van deze dag zegt een toekomstig bewoonster dat het lijkt alsof we elkaar al zo lang kennen, het is net één grote familie. Dan neemt de voorzitter weer het woord. Hij vertelt dat de kennismakingsdag voor toekomstige bewoners ook de dag is waarop de werkgroepen van de bewonersvereniging van start gaan. De groene en sociale woonbuurt 't Groene Sticht moet immers nog helemaal gebouwd en ingericht worden. De bewonersvereniging wil ook haar steentje bijdragen. Er komt een werkgroep buurtwerkplaats; werkgroep stiltecentrum; werkgroep publiciteit; werkgroep wijkmilieupunt en werkgroep biologische moestuin / kinderboerderij.

7 Om uur is het lunchtijd. Er is karnemelk, melk, koffie en broodjes. Sommigen schenken drinken voor elkaar in en gaan verder met de onderlinge kennismaking. Anderen brengen een bezoek aan de tweedehands-markt van Emmaus. Na de lunch is het verzamelen en vertrekken we gezamenlijk per auto en per fiets naar het terrein van 't Groene Sticht. De eerste bewoonster, Christi van den Burger, opent het hek van het bouwterrein. Het terrein staat er frisgroen bij. De hoge bomen worden afgewisseld door een enkele bouwkeet, stapels bouwmateriaal en de eerste verdieping van de huurwoningen. In de boerderij, het huidige woonhuis van Christi en de toekomstige nachtopvang voor daklozen, is er gelegenheid tot vragen stellen. Ook zijn er al toekomstig bewoners die zich aanmelden voor de werkgroepen. Tot slot wordt op de dag teruggeblikt. Er zijn veel en positieve reacties: 'Ik ben nog nooit bij Emmaus geweest en nu weet ik eindelijk wat het is.' 'Leuk om de andere mensen te ontmoeten.' En 'Mijn hoofd tolt van alle informatie. Ik had nog tegen mijn dochter gezegd, als de mensen niet leuk zijn, dan haak ik af. Nou, en dat is de grootste opsteker van vandaag.'

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009 > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes nr.2 in Post van Portaal Ruim baan voor de toekomst! pagina 4 Voor Brian is het

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Nieuwe woonvormen Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Rotterdam, maart 2010 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie september 2009 43 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Lekker veilig spelen in speeltuin Kindervreugd Koopgarantmarkt een succes De Kombinatie is van huis uit sober, doelmatig

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 Inhoud Actie 300 Leden werven. 28 sept. en 11 okt. kraampje Beethovenstraat. Een minuut spreektijd Nieuwe gewoonte slaat aan. Trap er niet in Een gewaarschuwd

Nadere informatie

MOON, Mond, Ogen, Oren, Neus van de Generalenbuurt

MOON, Mond, Ogen, Oren, Neus van de Generalenbuurt ? Lente MOON REDACTIE 2009, nummer 1 MOON, Mond, Ogen, Oren, Neus van de Generalenbuurt 6 april 2009 4 de jaargang Het vernieuwende buurtblad Kijk op pagina 5 GGzE voelt zich thuis in onze Generalenbuurt

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie