Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen Eerste jaargang November 2002 Geachte lezer, Hierbij introduceren wij u overburen, de nieuwsbrief van de bewonersvereniging 't Groene Sticht. In overburen wordt verslaggedaan van de activiteiten van de bewonersvereniging en de ontwikkelingen van 't Groene Sticht. Ook kunt u lezen over uw (aanstaande) buren en diverse buurtactiviteiten. Vragen, reacties en redactieleden zijn welkom bij de redactie. Met een hartelijke groet, Christi van den Burger en Judith Metz Stand van zaken van 't Groene Sticht Door: Nico Ooms, projectleider. Nu de eerste paal is geslagen en de eerste steen is gelegd wil iedereen weten wanneer 't Groene Sticht eindelijk echt begint. De projectleider vertelt waarom dat nog niet duidelijk is. Nico Ooms geeft de huidige stand van zaken. Sinds op 26 april van dit jaar de bouw van 't Groene Sticht is gestart, is de meest gestelde vraag: 'wanneer wordt het opgeleverd?' Het klinkt misschien vreemd maar het antwoord kunnen we nu nog niet geven. Er wordt gebouwd zonder definitief contract tussen de woningbouwcorporatie Portaal en de aannemer Vios. Ook is er geen definitief contract tussen 't Groene Sticht en Vios. Zolang die contracten er niet zijn legt de aannemer zich niet vast op een einddatum. Op dit moment wordt er in de bouw gewerkt aan de sociale huurwoningen en aan het Emmaus gebouw (woongemeenschap plus winkel/opslag). De contouren van de woningen op de begane grondvloer zijn al goed te zien. Bij Emmaus kan je al een beeld krijgen van de grootte van de winkel. Als er geen heel strenge winter komt, verwacht ik dat de huurwoningen en het Emmaus gebouw in mei 2002 worden opgeleverd. De boerderij zal daar dan snel op volgen. Voor het voorhuis van de boerderij en de silo geldt een ander verhaal. Aanvankelijk gingen we ervan uit dat het voorhuis alleen opgeknapt hoefde te worden om geschikt te zijn als gastenverblijf voor daklozen. Later bleek dat uit het oogpunt van brandveiligheid en de privacy van de bewoners een grotere verbouwing nodig is. Daarvoor wordt nu een bouwaanvraag ingediend. Pas als deze is goedgekeurd, kunnen we aan de slag. De silo, waar de werkplaats en de buurtwerkplaats komen, was op de tekening een prachtig, maar veel te duur, gebouw. Nu wordt het ontwerp aangepast. Dat betekent dat hiervoor opnieuw een bouwaanvraag moet worden ingediend. Het is dan koffiedik kijken hoe snel met de bouw kan worden begonnen. Het streven is dat ook de silo voor de bouwvak van 2003 klaar is. Er is één tijdelijke verandering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Het vergadercentrum dat in de boerderij gehuisvest wordt gaat later van start. Hetzelfde geldt voor het atelier en het stiltecentrum van de bewonersvereniging. In plaats hiervan wordt tijdelijk het zorgstation in de boerderij gehuisvest. Zorgstations zijn locaties in een wijken van waaruit door een zorgteam zorg en diensten worden geboden aan mensen die zelfstandig wonen, maar voor hun functioneren aanvullende zorg en/of diensten nodig hebben. Het gaat daarbij om zowel mensen met een handicap of chronische ziekte, ouderen, en jong oude mensen. Het is de bedoeling dat de wijkbewoners die behoefte hebben aan zorg, vanuit het zorgstation aan huis bediend worden. Het zorgstation is een experiment dat in Parkwijk van start gaat. De ervaring die met dit experiment wordt opgedaan is van belang bij de beslissing over de invoering van zorgstations in de andere wijken van Leidsche Rijn. Voor het zorgstation is het dus belangrijk om zo snel mogelijk te starten. De definitieve nieuwbouw voor het zorgstation laat op zich wachten, het voorzieningcentrum staat gepland voor Het zorgstation is daarom naarstig op zoek geweest naar een tijdelijke locatie. In een ontmoeting tussen de projectleiders van 't zorgstation en van 't Groene Sticht is bekeken of tijdelijke huisvesting in de boerderij mogelijk is. Reinaerde wil daaraan meewerken door het vergadercentrum later te starten. Tijdelijke huisvesting in de boerderij is echter alleen mogelijk als ook 't Groene Sticht bereid zou zijn is de ruimte die gereserveerd was voor een atelier en voor het stiltecentrum later in gebruik te nemen. Het bestuur van 't Groene Sticht heeft daartoe besloten omdat het voor de wijkbewoners noodzakelijk is dat het zorgstation zo snel mogelijk van start gaat.

2 Ballotage-gesprek met de eerste bewoonster Door: Judith Metz 't Groene Sticht heeft al een eerste bewoonster. Christi van den Burger woont als kraakwacht in de boerderij. De boerderij wordt straks omgebouwd tot buurtrestaurant, vergaderruimte en nachtopvang voor daklozen. Christi verhuist dan door naar een huurwoning. Speciaal voor [NAAM NIEUWSBRIEF], een ballotagegesprek met Christi van den Burger. Wat doet Christi van den Burger? Ik ben full time software programmeur in Zeewolde. In mijn vrije tijd houd ik van klussen, film, theater, klaverjassen (gebeurt helaas te weinig) en de computer. Ik woon alleen. Kenneth, mijn pleegzoon, komt regelmatig langs. Het is jammer dat ik slechts tijdelijk in de boerderij woon, anders had ik die inmiddels verbouwd. Ik heb nooit structureel vrijwilligerswerk gedaan. Ik leef altijd nauw betrokken met mijn sociale omgeving en doe wat daaruit voortkomt, zoals oppassen op kinderen of helpen met klussen. Wat is je motivatie om in het Groene Sticht te gaan wonen? Toen ik in de hulpverlening werkte, heb ik wonen en werken altijd gecombineerd. Twee jaar geleden heb ik mij omgeschoold en ben ik alleen gaan wonen. Dat laatste beviel niet. Het Groene Sticht is een mooie tussenvorm. Extra aantrekkelijk is dat het project een gemêleerd gezelschap aanspreekt. Ik vind het leuk als op een dag als 28 september een divers gezelschap door de boerderij en over het terrein rondzwerft. Wat verwacht je van het Groene Sticht? Leven in de brouwerij. Niet alleen een sociale omgeving, maar ook nog activiteit. Maakt niet uit wat, als het maar geen gesloten buurt is waar mensen wonen met de deur dicht. Een verschil met de toekomstige bewoners van 't Groene Sticht is dat je er al woont. Hoe vind je het om er te wonen? Het is een fantastische plek, met veel groen en veel ruimte. Dus je toekomstige buren mogen nog even wegblijven? Wat mij betreft mag het project zo langzamerhand gaan beginnen. Ik mis de actie en de interactie. Het groen zal zo blijven. Met de verhuizing naar een sociale huurwoning is de ruimte wel beperkt. Daar staat tegenover dat ik daar voor langere tijd ga wonen en ik in mijn huis kan gaan klussen. Hoe is het wonen verder in 't Groene Sticht? Ik ben meer op Woerden georiënteerd dan op Utrecht-centrum, daar is het altijd zo druk. Voor de dagelijkse boodschappen ga ik naar de Edah, dat is vijf minuten met de auto of tien minuten lopen. Dat is een beetje behelpen. Ik heb liever een uitgebreid scala aan Turkse winkels en een slager voor de kant-en-klaar maaltijden. Je bent een potentiële klant voor het buurtrestaurant van Reinaerde? Ja, heerlijk lijkt mij dat. Niet meer direct uit het werk boodschappen doen, koken waar ik niet van houd en afwassen waar ik niet van houd. Gewoon kunnen aanschuiven en eten. Ik hoef Christi van den Burger niet te vragen wat haar bijdrage aan het Groene Sticht zou kunnen zijn. Christi is een actieve eerste bewoonster. Zij zit in het bestuur van de bewonersvereniging; regelt de planning van de ballotagegesprekken; houdt er een aantal zelf; en is de ontwerpster van de nieuwsbrief. Daarnaast heeft zij ideeën voor de toekomst: Het lijkt mij leuk als er in het buurtrestaurant internetcomputers komen voor buurtbewoners. Ook kijk ik uit naar actieve bewoners die mijn voortuin onder handen willen nemen. Sinds de archeologen die overhoop hebben gehaald, kan ik er alleen nog met de zeis doorheen. Misschien een klus voor de werkgroep 'biologische moestuin'? 12 Jongeren kamers 32 sociale huur woningen 9 koop woningen Woongroep NoiZ Woongroep Emmaus Winkel Emmaus Restaurant Reinaerde Vergaderfaciliteiten Leer/buurt werkplaats Stilte centrum

3 Colofon Overburen is een uitgave van Woonvereniging 't Groene Sticht en verschijnt 4 x per jaar. Woonvereniging 't Groene Sticht stelt zich ten doel om te werken aan de integratie van meer en minder draagkrachtige bewoners op het gebied van samen wonen en samen werken en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een groene en sociale leefomgeving. Redactie: Christi van den Burger en Judith Metz Fotografie: Annemieke Vink Redactieadres: Post : Keulsekade JX Utrecht tel. : Contributie 2002: E12.50 p.p. Giften en donaties zijn van harte welkom. Giro: t.n.v. Woonvereniging 't Groene Sticht te Utrecht De aanloop naar het wonen in het buurtje van 't Groene Sticht. Door: Tineke Verhoef, een toekomstig bewoonster Kandidaat-bewoonster Tineke las zomer 1998 een oproep van het project 't Groene Sticht. Er stond het volgende: De initiatiefnemers zoeken giften, leningen en toekomstige bewoners. Tineke voelde zich aangesproken door het project en meldde zich als toekomstige bewoner. In dit artikel beschrijft Tineke haar kennismaking en betrokkenheid bij 't Groene Sticht. Het project 't Groene Sticht werd in 1999 door de initiatiefnemer Ab Harrewijn en de gemeente Utrecht gepresenteerd. Op het scherm zagen we de indeling van het wijkje rondom de nog bewoonde boerderij aan de Groene Dijk. De boerderij zal omgebouwd worden als een gastenverblijf voor daklozen, een buurtrestaurant waar mensen met een verstandelijk handicap de maaltijden bereiden en vergaderruimten. De oude mestsilo wordt een buurtwerkplaats. Op het erf komt een emmaus woon-werkgemeenschap. Boven de winkelruimte zijn kamers voor jongeren. Verder komen er huurwoningen voor 1 en 2- persoonshuishoudens en koopwoningen. Het is de bedoeling een buurt te creëren waar mensen zich betrokken voelen bij elkaars leven. In het jaar 2000 werd bij Emmaus een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de toekomstige bewoners. Tijdens het kennismakingsrondje bleek dat de meesten een woonvorm zochten waar je iets voor elkaar kan betekenen en je toch je privacy behoudt. Ab Harrewijn hield een uitgebreide inleiding over het wonen in een buurt met minder en meer draagkrachtige mensen. Nieuwe bewoners meldden zich aan. In het jaar 2001 werd nogmaals een bijeenkomst gehouden. Sommige mensen zijn afgehaakt, nieuwe mensen kwamen erbij. Nu waren de bouwplannen rond. Op de maquette was te zien hoe de stijl van de boerderij is vastgehouden. Ook namen we een kijkje op het terrein van 't Groene Sticht. De boerderij stond leeg, de stallen en schuren waren afgebroken terwijl de mestsilo was blijven staan. Het erf lag er verlaten bij. Het groen van de bomen en de voortuin zorgde voor een natuurlijke sfeer. In de nazomer werd op het erf van de boerderij een informatiemarkt voor omwonenden georganiseerd. Reinaerde verzorgde in de boerderij koffie met allerlei lekkers en verkocht zelfgemaakte sieraden. Emmaus stond op het erf met tweedehands kleding, boeken en platen. De informatie-stand van 't Groene Sticht werd druk bezocht. Opnieuw meldden mensen zich aan, als toekomstig bewoner of als vriend van 't Groene Sticht. De omwonenden vonden het een gezellige markt en kijken uit naar de komst van een levendige buurt. Dan gaat het snel. In januari 2002 werd bekend dat de bouw nog dit jaar van start zal gaan. De woonvereniging werd opgericht. In april werd de eerste paal geslagen. Later, in mei, werd de vreugde gedempt door het plotseling ziek worden en overlijden van Ab Harrewijn. Op 21 juni is de eerste steen gelegd. Er is in tweetallen een muur gemetseld omdat zoveel mensen bijgedragen hebben aan het project. Nu is de bouw echt begonnen! Ik ben dankbaar dat ik mijn steentje mag bijdragen aan een menswaardige woonplek.

4 en was er gelegenheid tot vragen stellen. Naast enthousiaste reacties, waren er vragen over wat er verwacht werd van de bewoners, de loopafstand naar de supermarkt en de aanwezigheid van een huisarts. Na afloop konden de aanwezigen zich inschrijven voor een ballotage-gesprek met de bewonersvereniging. Daarin werden de kandidaat-bewoners bevraagd op hun motivatie voor het wonen in 't Groene Sticht. Inmiddels zijn 36 leden tot de vereniging toegelaten. Er zijn bewoners gevonden voor 29 huurwoningen en 4 koopwoningen. Dit najaar volgt er nog één voorlichtingsbijeenkomst om alle woningen bewoonbaar te kunnen verklaren. Bewoners actief voor 't Groene Sticht Door: Rene van Bemmel, voorzitter bewonersvereniging. Het woon- en werkproject 't Groene Sticht in Leidsche Rijn krijgt steeds meer gezicht. De eerste kandidaat-bewoners hebben zich georganiseerd in de woonvereniging 't Groene Sticht. De woonvereniging is aan de slag gegaan met de werving en selectie van meer toekomstige bewoners. Er zijn al voor 33 woningen bewoners gevonden. Op 25 maart j.l. werd de woonvereniging in de boeken van de notaris bijgeschreven. De oprichting van de woonvereniging is het startsein voor het opbouwen van een levendige, op elkaar betrokken buurtgemeenschap. In het huidige tijdsgewricht allerminst een vanzelfsprekendheid. Inzet van de woonvereniging is het scheppen van een optimaal woonmilieu voor alle leden. Daarbij wordt ook het milieu niet vergeten. Vijf kandidaat-bewoners van het eerste uur vormen het bestuur van de woonvereniging. Hun eerste activiteit was de werving en selectie van bewoners. Lidmaatschap van de bewonersvereniging is een voorwaarde voor wonen in 't Groene Sticht. In april verscheen de advertentie voor de huurwoningen in de woningkrant. Er waren meer dan 200 reacties. De belangstellenden, die voldoen aan de voorwaarden voor sociale huurwoningen van woningnet, werden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Op een drietal gehouden informatieavonden kregen de kandidaatbewoners informatie over de opzet van het project Woonvereniging 't Groene Sticht stelt zich ten doel om: Meer en minder draagkrachtige bewoners op het gebied van wonen, werken en leven te integreren. De onderlinge samenhang en sociale cohesie tussen de bewoners van 't Groene Sticht te bevorderen. Een heterogene buurt wat betreft leeftijd, inkomen, leefeenheid en sociaalmaatschappelijke positie te vormen en te onderhouden. Een bijdrage te leveren aan een groene buurt. De belangen van haar leden te behartigen. De statuten zijn voor de leden van de woonvereniging op te vragen bij Nico Ooms, Keulse Kade 36 te Utrecht, tel of Jongeren gezocht! 't Groene Sticht heeft ook kamers te huur voor jongeren. Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud, voel je je aangetrokken door een gevarieerde woonbuurt en wil je een bijdrage leveren aan het ideaal van 't Groene Sticht, meld je dan aan bij Nico Ooms, projectleider van 't Groene Sticht. Keulse Kade 36 te Utrecht, tel of

5 Ab Harrewijnstraat Bij de eerste steen legging, op 21 juni j.l., werd door de gemeente Utrecht de 'Ab Harrewijnstraat' onthuld. De straat is genoemd naar Ab Harrewijn, Groen Links tweede kamerlid en initiatiefnemer en inspirator van 't Groene Sticht. Hij overleed onverwacht in mei 2002, op 47-jarige leeftijd. Harrewijns' doorzettingsvermogen, visie en overredingskracht maakten het idee van een woon-werkgemeenschap van kwetsbare bewoners met draagkrachtige medestanders (een modern klooster) tot een haal- en betaalbaar perspectief. Als geen ander kon hij de hokjesgeest doorbreken en beleidsmakers, subsidiegevers en mensen aan de rafelrand op een nieuw spoor zetten. Wissels omzetten was zijn missie om mensen aan de rafelrand uitzicht te bieden op een respectabele plek in de samenleving, mede ondersteund door solidaire buurtbewoners. De 'Ab Harrewijnstraat' zal ons steunen bij de realisatie van zijn droom: 'rijk en arm die kruisbestuiven'. Rene van Bemmel, voorzitter bewonersvereniging. Rubriek????? De rubriek????? Bevat wetenswaardigheden over 't Groene Sticht. Heb je zelf ook een 'weetje' of heb je juist een vraag, stuur het naar de redactie. Het wordt in de volgende nieuwsbrief geplaatst of beantwoord. Wist je dat als het aan de woningvoorkeur van de bewoners ligt, sommige mensen hun huis moeten delen? Wist je dat de buurtwerkplaats al een ceramiekoven heeft? Wist je dat de eerste ledenvergadering van de woonvereniging 't Groene Sticht op zaterdag 25 januari 2003 is en dat je daarvoor bent uitgenodigd? Wist je dat de woningtoewijzing plaats vindt op basis van inschrijvingsduur bij woningnet? Wist je dat de contributie voor lidmaatschap van de woonvereniging E25,- per persoon per jaar is en dat je voor 2002 slechts E12.50 hoeft te betalen? Wist je dat er nog een aantal luxe eengezinswoningen te koop zijn binnen 't Groene Sticht? Voor informatie, Van Scherpenzeel Makelaars, mevrouw Diana Blom, Een berichtje van de tuingroep van de bewonersvereniging van 't Groene Sticht De tuingroep is begonnen met de voorbereidingen voor de Eko-tuin/dieren. Wij willen graag een beeld krijgen van wat uw wensen zijn omtrent de tuin. U kunt uw inbreng aangeven door onderstaande bon in te vullen. Uw reactie kunt u voor 30 november sturen naar: Contactpersoon Eko-tuingroep, Buitenlust 6, 2804 KD Gouda Deelname aan de tuin JA NEE Gezamenlijke tuin JA NEE Individuele tuin JA NEE Groente tuin JA NEE Bloementuin JA NEE Keuze (kleine) dieren: Overige ideeën: Afz:

6 Kennismakingsdag voor de toekomstige bewoners Tekst : Judith Metz Foto s : Martin van Wijk Zaterdag 28 september j.l. was de eerste kennismakingsdag voor de toekomstige bewoners van het Groene Sticht. De dag werd gehouden bij Emmaus Haarzuilens. Behalve kennismaken met elkaar, konden de toekomstige bewoners ook een kijkje nemen bij de Emmaus-markt. Aan het einde van de middag werd gezamenlijk het terrein van 't Groene Sticht bezocht. Rene van Bemmel, voorzitter van de bewonersvereniging, opent de kennismakingsdag. Onder het drinken van een kopje koffie en het maken van een mooie tekening luisteren de toekomstige bewoners naar Rene's verhaal over de bewonersvereniging (zie ook het artikel over oprichting bewonersvereniging en over de onthulling van de Ab Harrewijn straat). Daarna vertelt Nico Ooms, projectleider van 't Groene Sticht, over de voortgang van de bouw. De sociale huurwoningen zullen als eerste worden opgeleverd, de planning is april Na het officiële gedeelte, is het eindelijk tijd voor onderlinge kennismaking. Het gezelschap splitst zich in kleine groepen. Er worden namen uitgewisseld. Mensen vertellen over hun huidige woonvorm, dagelijkse bezigheden en motivatie om in 't Groene Sticht te gaan wonen. Na afloop van deze dag zegt een toekomstig bewoonster dat het lijkt alsof we elkaar al zo lang kennen, het is net één grote familie. Dan neemt de voorzitter weer het woord. Hij vertelt dat de kennismakingsdag voor toekomstige bewoners ook de dag is waarop de werkgroepen van de bewonersvereniging van start gaan. De groene en sociale woonbuurt 't Groene Sticht moet immers nog helemaal gebouwd en ingericht worden. De bewonersvereniging wil ook haar steentje bijdragen. Er komt een werkgroep buurtwerkplaats; werkgroep stiltecentrum; werkgroep publiciteit; werkgroep wijkmilieupunt en werkgroep biologische moestuin / kinderboerderij.

7 Om uur is het lunchtijd. Er is karnemelk, melk, koffie en broodjes. Sommigen schenken drinken voor elkaar in en gaan verder met de onderlinge kennismaking. Anderen brengen een bezoek aan de tweedehands-markt van Emmaus. Na de lunch is het verzamelen en vertrekken we gezamenlijk per auto en per fiets naar het terrein van 't Groene Sticht. De eerste bewoonster, Christi van den Burger, opent het hek van het bouwterrein. Het terrein staat er frisgroen bij. De hoge bomen worden afgewisseld door een enkele bouwkeet, stapels bouwmateriaal en de eerste verdieping van de huurwoningen. In de boerderij, het huidige woonhuis van Christi en de toekomstige nachtopvang voor daklozen, is er gelegenheid tot vragen stellen. Ook zijn er al toekomstig bewoners die zich aanmelden voor de werkgroepen. Tot slot wordt op de dag teruggeblikt. Er zijn veel en positieve reacties: 'Ik ben nog nooit bij Emmaus geweest en nu weet ik eindelijk wat het is.' 'Leuk om de andere mensen te ontmoeten.' En 'Mijn hoofd tolt van alle informatie. Ik had nog tegen mijn dochter gezegd, als de mensen niet leuk zijn, dan haak ik af. Nou, en dat is de grootste opsteker van vandaag.'

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof Laurens De Oudelandse Hof is een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie is gelegen in de wijk Meerpolder in

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

HET GROENE DAK. Voorlichtingsbrochure voor aspirant-leden. Oktober 2007. Inhoudsopgave. Inleiding 2. De vereniging 3. Tuinhuis en tuin 4

HET GROENE DAK. Voorlichtingsbrochure voor aspirant-leden. Oktober 2007. Inhoudsopgave. Inleiding 2. De vereniging 3. Tuinhuis en tuin 4 HET GROENE DAK Voorlichtingsbrochure voor aspirant-leden Oktober 2007 Inhoudsopgave Inleiding 2 De vereniging 3 Tuinhuis en tuin 4 Woningtypen: huur en koop 5 Hoe kom je aan een woning 6 Samenvatting van

Nadere informatie

Dorpsveld, uw persoonlijke keuze. laurens Dorpsveld

Dorpsveld, uw persoonlijke keuze. laurens Dorpsveld Dorpsveld, uw persoonlijke keuze laurens Dorpsveld Dorpsveld Laurens Dorpsveld is een klein woonzorgcentrum voor ouderen in het zuiden van Rotterdam. De locatie kenmerkt zich door de gemoedelijke en open

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN Delfshaven, uw persoonlijke keuze laurens DELFSHAVEN Delfshaven Laurens Delfshaven is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in de bruisende deelgemeente Delfshaven. Er heerst een gemoedelijke en gezellige

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

OVER BUREN OVER BUREN. Blad van de bewoners van sociale woon- en werkbuurt t Groene Sticht LENTE _2014 OVER OVER BUREN BUREN

OVER BUREN OVER BUREN. Blad van de bewoners van sociale woon- en werkbuurt t Groene Sticht LENTE _2014 OVER OVER BUREN BUREN 1. LENTE 2014 Blad van de bewoners van sociale woon- en werkbuurt t Groene Sticht 1_2014 2. Colofon: Overburen is een blad van de bewoners Jojanneke(Parana) 3. Van de bestuurstafel Mirjam 1_2014 Architectuur

Nadere informatie

Overburen. Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van t Groene Sticht. Geachte lezer,

Overburen. Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van t Groene Sticht. Geachte lezer, Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van t Groene Sticht Overburen Derde jaargang juni 2004 Geachte lezer, Ik moet er soms nog steeds aan wennen dat alles weer groeit. En hard ook! Terwijl de herinnering

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen

uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen De Tuinen, uw persoonlijke keuze laurens De Tuinen De Tuinen Laurens De Tuinen is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in Bleiswijk. De locatie kenmerkt zich door de gemoedelijke en open sfeer. Door

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Naber

uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber, uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber Laurens De Naber is herhaaldelijk tot één van de beste woonzorglocaties voor dementerende ouderen in Nederland uitgeroepen. De locatie ligt in

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LINGEWAARDE juli augustus september 2017

NIEUWSBRIEF LINGEWAARDE juli augustus september 2017 NIEUWSBRIEF LINGEWAARDE juli augustus september 2017 VAN DE REDACTIE Beste lezers van de nieuwsbrief, Welkom bij de editie van: WIST U DAT? - We twee echte mannequins hebben in Lingewaarde. Riet Spies

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna, uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is het bekende woonzorgcentrum in de deelgemeente Feijenoord, waar alles erop is gericht om tot op hoge

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Wonen met zorg. Gemeente Gennep. Voelt beter

Wonen met zorg. Gemeente Gennep. Voelt beter Wonen met zorg Gemeente Gennep Voelt beter Wonen met zorg Zorgcentrum Norbertushof in Gennep besteedt veel aandacht aan een aangename, huiselijke woonomgeving voor haar bewoners. Welzijn, persoonlijke

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Jouw thuis vind je bij Daelzicht

Jouw thuis vind je bij Daelzicht Jouw thuis vind je bij Daelzicht Kijk voor de mogelijkheden en het complete woningaanbod op onze nieuwe woonsite www.daelzicht.nl/wonen en zoek de woning die bij jou past. Kennismaken met wonen Wonen bij

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna Laurens Joachim en Anna is een gezellig woonzorgcentrum aan de Slinge in Rotterdam. Er heerst een ongedwongen en open sfeer.

Nadere informatie

Hoge Weide - Leidsche Rijn - Utrecht

Hoge Weide - Leidsche Rijn - Utrecht Hoge Weide - Leidsche Rijn - Utrecht Het beste van twee werelden Leidsche Rijn heeft alles Voorzieningen Basis plattegrond De thuisbasis van Linda en Jeroen De Smaakmakers Interieurimpressie De Smaakmakers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015 Werkbezoek wethouder Blok Op 2 maart bracht wethouder Dilia Blok een bezoek aan de Overtuin. Na een wandeling in de tuin is door enkele bestuursleden een toelichting gegeven over de plannen voor de tuin.

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Regio Waardenlanden December 2016 Van de redactie Prettige feestdagen allemaal!!!! Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. De laatste alweer van dit jaar. In deze nieuwsbrief natuurlijk

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Start bouw dit jaar Eerste paal in juli 2017

Start bouw dit jaar Eerste paal in juli 2017 nieuwsbrief MAART 2017 nr 7 Start bouw dit jaar Eerste paal in juli 2017 Velen van u zagen we half december tijdens de kerstmarkt. We onthulden het bouwdoek en de aannemers presenteerden hun woningen.

Nadere informatie

Woongroep TRIADE

Woongroep TRIADE Woongroep TRIADE www.groepswonen-ouderen-gouda.nl Vereniging Woongroep TRIADE. Opgericht 8 november 2007 - KvK nr: 24424544 Secretariaatsadres: Oranjepoldererf 56, 2807 NG Gouda, tel. 0182-516583, triade.gouda@kpnmail.nl

Nadere informatie

Laurens Nijeveld. Gezellige locatie in de groene wijk Ommoord. meer dan zorg

Laurens Nijeveld. Gezellige locatie in de groene wijk Ommoord. meer dan zorg Laurens Nijeveld Gezellige locatie in de groene wijk Ommoord meer dan zorg Nijeveld Laurens Nijeveld is een woonzorglocatie voor ouderen in de wijk Ommoord. De locatie kenmerkt zich door de vriendelijke

Nadere informatie

CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN

CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN Moderne appartementen in een veilige omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving

Nadere informatie

Ten Tije sport en wellness beleving

Ten Tije sport en wellness beleving Geachte ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ziet u onze Nieuwsbrief van april 2017. Er is weer heel wat te melden, veel leesplezier gewenst! Thema Smakelijk eten Op 2 mei vindt met

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Vriendenerf. Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers. Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW)

Vriendenerf. Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers. Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW) Vriendenerf Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW) Werkdocument Visie en ambitie Versie 1.0, 16 september 2012 1 Visie en ambitie Vriendenerf

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur aan jongeren

Tijdelijke verhuur aan jongeren Ik voel me hier erg thuis. Tijdelijke verhuur aan jongeren Dudok Wonen verhuurt leegstaande woningen in de Bloemenbuurt tijdelijk aan jongeren. Dit is belangrijk voor de goede sfeer in de buurt en het

Nadere informatie

Den Hollantschen Post

Den Hollantschen Post Den Hollantschen Post editie 10 juni 2015 Burgemeester op de Craenenbroecker koffie W e hadden speciaal bezoek in zorgvilla Craenenbroeck. Dit naar aanleiding van een bericht op onze Facebookpagina over

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg Laurens Maasveld Een modern, multicultureel woonzorgcentrum meer dan zorg Maasveld Laurens Maasveld is een modern, multicultureel woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie ligt aan de Maashaven in de levendige

Nadere informatie

Laurens Blijdorp. Wonen en zorg op een bruisende locatie. meer dan zorg

Laurens Blijdorp. Wonen en zorg op een bruisende locatie. meer dan zorg Laurens Blijdorp Wonen en zorg op een bruisende locatie meer dan zorg Blijdorp Laurens Blijdorp is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de wijk Blijdorp, in het noorden van Rotterdam. De locatie

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners.

De boerderij wordt gerenoveerd en is daarmee weer een lust voor het oog. Voor zowel voorbijgangers als buurtbewoners. Erve Oostermaet. Niet voor niets een gemeentelijk monument. Jarenlang al bepaalt de boerderij het beeld van deze prachtige omgeving. Drie partijen gaan Erve Oostermaet in ere herstellen. Maar wel met een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief september 2016 Uitnodiging Ledenvergadering

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief september 2016 Uitnodiging Ledenvergadering Nieuwsbrief september 2016 Uitnodiging Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 november a.s. De algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 2 november a.s. in De Kantine (Hanzeplein 11

Nadere informatie