Energie besparen, dat levert wat op!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie besparen, dat levert wat op!"

Transcriptie

1 Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS presenteert Keuzemenu Energie besparen, dat levert wat op!

2 Algemene informatie over energiebesparing: Er zijn vier manieren om energie te besparen: 1. Beperk het energieverbruik door bewust en zuinig woongedrag; 2. Beperk het warmteverlies via de schil van de woning; 3. Gebruik apparaten die zuinig omgaan met energie; 4. Wek actief energie op met behulp van alternatieve bronnen. 1. Bewust woongedrag De eenvoudigste manier om op energiekosten te besparen is door bewust stoken en ventileren. Dit levert vaak meer op dan u denkt. Door bijvoorbeeld de thermostaat van de verwarming standaard een graadje lager zetten krijgt u al een fikse besparing. Ook is het verstandig om de verwarming s avonds wat eerder lager te zetten en uw woning s nachts niet te veel te laten afkoelen. Net zo belangrijk als bewust stoken is bewust ventileren. Als er niet goed wordt geventileerd stijgt de luchtvochtigheid in de woning. En het verwarmen van vochtige lucht duurt nu eenmaal langer (en is dus duurder) dan het verwarmen van droge lucht. 2. Isolatie Als gevolg van betere isolatie en kierdichting zal het warmteverlies via de schil van een woning (gevel, dak en vloer) aantoonbaar afnemen. In deel 2 van deze brochure worden de verschillende vormen van isolatie verder toegelicht. Ook hier geldt dat goed isoleren alleen zin heeft in combinatie met (extra) goed ventileren. In een niet geïsoleerde woning wordt woonvocht ongemerkt door kieren en naden in de schil afgevoerd. Maar na het aanbrengen van isolatie zal dit veel minder het geval zijn. Om toch voldoende vocht kwijt te raken moeten ventilatievoorzieningen (klepramen, roosters, enz.) goed worden gebruikt. Slecht ventileren zorgt niet alleen voor een hogere energierekening, maar kan ook leiden tot vochtklachten en schimmelvorming. Om vochtproblemen voor te zijn kan de aanschaf van een hygrometer een hulpmiddel zijn. Hiermee kan de hoogte van de luchtvochtigheid in de woning worden gemeten. 3. Apparaten De laatste decennia is de hoeveelheid elektrische apparaten enorm toegenomen. Hoe zuiniger deze apparaten omgaan met energie, hoe lager de energierekening. Let bij aankoop bewust op het elektriciteitsverbruik van deze apparaten, zoals koelkasten, tv s, lampen, enzovoort. Vaak wegen de meerkosten van zuinige apparaten ruimschoots op tegen de energiebesparing die ze op termijn opleveren. Bij cv-ketel vervanging plaatst de NWS uitsluitend ketels met een zeer hoog rendement op verwarming en warm water.

3 4. Energie opwekken Huishoudens kunnen tegenwoordig ook zelf energie opwekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een zonnestroominstallatie. De opgewekte elektriciteit wordt voor 100% benut: wat iemand zelf niet nodig heeft, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit zorgt uiteraard voor een aanzienlijke verlaging van de energierekening. Niet voor niks is het aanbrengen van zonnepanelen één van de zes maatregelen uit het Keuzemenu Energiebesparing van de NWS. Kosten en baten Energiebesparende maatregelen verlagen altijd uw energierekening. De hoogte van de besparing verschilt per maatregel en per woning. Een combinatie van maatregelen levert meestal een hoger rendement op. Voor alle duidelijkheid: niet altijd weegt de besparing op tegen de kosten (huurverhoging) van een maatregel. Zo zijn bij dak- en vloerisolatie en het aanbrengen van dubbel glas de kosten meestal hoger dan de baten. Hoewel deze maatregelen dus in de meeste situaties geen financieel voordeel opleveren, zorgen ze wel voor een verhoging van het wooncomfort (minder tocht of koudeval, ruimte beter te verwarmen, enz.). Mocht u overwegen om een maatregel te laten uitvoeren, dan raden we u aan om u goed te vergewissen van de effecten van deze maatregel, zowel op uw wooncomfort als op uw portemonnee. Zoals aangegeven in de brief hoeft u in verreweg de meeste gevallen de kosten van deze maatregelen niet in één keer op tafel te leggen. Deze worden namelijk omgerekend in een (niet meer dan) kostendekkende huurverhoging. Deze constructie heeft als voordeel dat u niet in een keer een stevig bedrag moet betalen. Een bijkomend voordeel is dat de kosten en de opbrengsten tegelijkertijd starten en ook door de tijd heen gelijk op blijven lopen. U kunt immers meteen nadat de maatregel is uitgevoerd bij uw energiebedrijf het maandelijks voorschot verlagen. En mocht u na enkele jaren gaan verhuizen dan heeft u niet bij nader inzien meer betaald dan ontvangen. Op dit principe gelden twee uitzonderingen. Zo kan er een probleem ontstaan als uw huurprijs als gevolg van de extra huurverhoging boven de prijsgrens voor sociale huurwoningen zou komen (per : 700 per maand). In dat geval zou uw woning verschuiven van de sociale sector naar de vrije sector. De woning is dan niet langer betaalbaar voor de doelgroepen van de NWS. Als deze situatie zich voordoet zullen we samen met u op zoek gaan naar een alternatieve oplossing. Verder geldt in het geval van cv-ketelvervanging dat de kosten meestal zo gering zijn, dat in één keer afbetalen wellicht verstandiger is dan een langjarige huurverhoging (zie hierna bij punt 1). In het navolgende vindt u nadere informatie over de zes maatregelen uit ons Keuzemenu Energiebesparing: hoe werkt het, wat kost het, wat levert het op, enz.

4 Wilt u nog meer weten over de kosten en baten van energiebesparende maatregelen, dan kunt u terecht bij diverse informatieve websites. Bijvoorbeeld: en De zes maatregelen nader toegelicht: 1. Hoog rendement cv-ketel Als u nog een ouder type cv-ketel hebt dan kunt u ervoor kiezen om deze vervroegd te laten vervangen door een hoog rendement combi-ketel. Een HR-ketel verbruikt aanmerkelijk minder gas voor verwarming en warm water, en is daarom vrijwel altijd een financieel zeer voordelige optie. De meeste huurwoningen van de NWS hebben inmiddels een HR-ketel. Maar in circa 850 woningen is nog een ouder type ketel aanwezig. Deze ketels zijn geplaatst vóór 2001 en zijn te herkennen aan de aanwezigheid van een waakvlam. Alleen voor deze huurders is vroegtijdige vervanging dus een interessante optie. Wat levert het op? De NWS plaatst standaard een Intergas HRe 24/18 cv-ketel van Nederlandse makelij. Deze ketel heeft een aantal bijzondere kenmerken waardoor hij niet alleen erg zuinig is, maar ook minder storingsgevoelig. Met een HR-ketel kan gemakkelijk een besparing op het gasverbruik worden bereikt van 15% per jaar! (uitgaande van gelijkblijvend stookgedrag en een gemiddeld strenge winter). Wat kost het? De kosten die wij bij de huurder in rekening brengen zijn enkel gebaseerd op de versnelde afschrijving van uw oude cv-ketel. Hierbij is uitgegaan van een minimale levensduur van 18 jaar. De kosten van de nieuwe ketel zelf en de installatiekosten zijn niet voor de huurder, maar komen voor rekening van de NWS. Onderstaand overzicht geeft aan wat uw kosten zijn bij vervroegde vervanging (prijspeil 2014): Huidige ketel is 14 jaar oud: 440 contant of een huurverhoging van 2,51 per maand Huidige ketel is 15 jaar oud: 330 contant of een huurverhoging van 1,88 per maand

5 Huidige ketel is 16 jaar oud: 220 contant of een huurverhoging van 1,25 per maand Huidige ketel is 17 jaar oud: 110 contant of een huurverhoging van 0,63 per maand Huidige ketel is 18 jaar of ouder: 55 contant Vanaf het jaar 2001 heeft de NWS bij ketelvervanging standaard een HR-ketel geplaatst. Dus dit aanbod is alleen interessant als uw cv-ketel minimaal 14 jaar oud is. Overige informatie Als u niet zeker weet of uw ketel een HR-ketel is, dan kunt dit navragen bij de NWS (tel ). Bovendien is op onze website (www.nws-online.nl) informatie te vinden over de cv-ketel per adres. Nadere informatie over de HR-ketel van Intergas is te vinden op de website 2. Spouwmuurisolatie Bijna alle woningen in Nederland hebben als gevel een zogenaamde spouwmuur. Tussen de buiten- en binnenmuur zit een open ruimte die bij oudere woningen niet is voorzien van isolatie. Bij na-isoleren maakt de NWS gebruik van een nieuwe, moderne methode. Daarbij worden polystyreen (EPS) isolatiekorrels met een bindmiddel van buitenaf in de spouw gespoten. Het materiaal dat hiervoor wordt gebruikt is vochtongevoelig, waterdamp doorlatend en kan niet uitzakken of inklinken. Hoe breder de spouw is hoe hoger het isolerend vermogen van de gevel wordt. Circa 75% van onze woningen is reeds (geheel of gedeeltelijk) van spouwmuurisolatie voorzien. In de nieuwbouw wordt deze maatregel al sinds de jaren 80 standaard toegepast. Bovendien heeft de NWS een aantal oudere complexen naderhand alsnog nageïsoleerd. Op de website van de NWS staat een overzicht van alle complexen met en zonder spouwmuurisolatie. U kunt deze informatie ook telefonisch bij ons opvragen. Kosten en opbrengsten Op voorhand valt geen inschatting te geven van de kosten van de maatregel, deze zijn namelijk sterk afhankelijk van het aantal vierkante meters van uw gevel. Maar hoe

6 dan ook, spouwmuurisolatie is doorgaans zeer rendabel: gemiddeld levert elke euro aan huurverhoging maar liefst 3 euro aan energiebesparing op! Daarbij komt ook nog eens dat spouwmuurisolatie leidt tot een merkbare verbetering van het wooncomfort. Kan het overal? Spouwmuurisolatie is meestal zonder problemen aan te brengen. Soms komt het echter voor dat delen van een gevel een te smalle spouw hebben. Dan is isolatie helaas niet mogelijk. Bij sommige woningen kunnen aanvullende bouwkundige maatregelen nodig zijn om spouwmuurisolatie mogelijk te maken. Hiervoor wordt de spouw vooraf met een endoscoop gecontroleerd op eventuele gebreken of vervuiling. Ongunstig gesitueerde kopgevels op het zuiden en westen worden behandeld met een vochtwerend middel. Overige informatie Eengezinswoningen kunnen individueel worden geïsoleerd. Bij gestapelde bouw is spouwmuurisolatie alleen mogelijk als de huurders van boven elkaar gelegen woningen samen voor deze optie kiezen. Het aanbrengen van spouwmuurisolatie veroorzaakt weinig overlast, dit gebeurt namelijk van buitenaf. Voor complexen waar spouwmuurisolatie om bouwkundige redenen niet mogelijk is, kan de NWS op zoek gaan naar een alternatieve oplossing. Bij het toepassen van spouwmuurisolatie is bewust ventileren een noodzaak, anders kunnen er vochtproblemen ontstaan. De natuurlijke ventilatie via kieren en naden bij de kozijnen vermindert en vocht wordt door een gevulde spouwmuur minder goed afgevoerd. Meer informatie over spouwmuurisolatie kunt u o.a. vinden op de website 3. Zonnepanelen Een zonnestroominstallatie bestaat uit een aantal photovoltaïsche panelen geplaatst op het dak, die via een zogenaamde omvormer worden aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Alle opgewekte elektriciteit komt in mindering op uw energierekening, de elektriciteit die u niet zelf verbruikt wordt namelijk teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk.

7 Wat levert het op? De opbrengst van een zonnestroominstallatie hangt af van het aantal panelen, de hellingshoek van het dak en de situering van het dak ten opzichte van het zuiden. De opbrengst is het hoogst als de zon schijnt, maar ook als de zon niet schijnt wordt er stroom opgewekt. Omdat het aantal zonuren aan de kust gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land is de opbrengst van een zonnestroominstallatie in Noordwijk relatief gunstig. Wat kost het? De precieze opbrengst van een zonnestroom installatie kan dus variëren, is afhankelijk van de situering van uw woning. Daarentegen zijn de kosten voor alle (eengezins)woningen gelijk, deze hangen enkel af van het aantal zonnepanelen dat wordt geïnstalleerd. De kosten zijn extra laag gehouden, omdat de gemeente Noordwijk een subsidie beschikbaar stelt van 500 per woning. Deze subsidie is verrekend in de huurverhoging, zoals aangegeven in onderstaand overzicht (prijspeil 2014): Installatie met 3 panelen: huurverhoging 12,51 per maand Installatie met 4 panelen: huurverhoging 14,49 per maand Installatie met 6 panelen: huurverhoging 17,71 per maand Installatie met 8 panelen: huurverhoging 20,48 per maand Installatie met 9 panelen: huurverhoging 25,20 per maand In het algemeen geldt dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten gunstiger wordt naarmate het aantal panelen hoger is. Dit komt door de verhouding tussen vaste en variabele kosten. Hoewel de huurverhoging niet gering is, pakt deze maatregel financieel doorgaans behoorlijk gunstig uit voor de huurder. Gemiddeld genomen verhouden de kosten en opbrengsten zich als 3 : 5! Hoe gaat het in zijn werk? In eerste instantie geldt dit aanbod alleen voor eengezinswoningen. Het installeren van zonnepanelen op gestapelde bouw is ingewikkelder en duurder. Afhankelijk van de belangstelling willen wij de komende tijd wel onderzoeken of we ook de huurders van appartementen een aanbod kunnen doen. De NWS installeert de zonnepanelen niet zelf, maar heeft hiervoor een leverancier geselecteerd. Het gaat om Econed, een landelijk samenwerkingsverband van

8 elektromonteurs. Vertegenwoordiger in onze regio is de firma De Wit Totaal E-Techniek uit Rijnsburg. Als u interesse hebt voor deze optie, kan dit bedrijf voor u berekenen wat bij uw woning de opbrengst is. De NWS heeft bedongen dat de leverancier een systeemgarantie geeft van 20 jaar. Tegen die tijd is het rendement van een paneel afgenomen met circa 18%. De garantie bestaat daaruit dat het rendement nooit lager mag worden dan 80% van de oorspronkelijke waarde. Jaarlijks wordt het rendement van uw installatie doorgemeten. Meer weten? Als u meer precies wilt weten hoe de kosten en opbrengsten uitpakken voor uw woning, dan kunt u via de antwoordkaart vrijblijvend uw belangstelling kenbaar maken. Een medewerker van Econed zal dan een afspraak met u maken om de situatie ter plekke te komen bekijken en berekenen. Uitgebreidere informatie over de zonnepanelen kunt u vinden op de website 4. Zolder-/dakisolatie In eengezinswoningen met een zolder kan energie bespaard worden door middel van zolder- of dakisolatie. Afhankelijk van de situatie kan voor verschillende isolatiematerialen worden gekozen, zoals b.v. steenwol of geëxpandeerde polystyreen (EPS) platen. In het algemeen geldt: hoe dikker de isolatie, hoe hoger het isolerende vermogen. Er zijn meerdere methoden om de isolatie te bevestigen: tegen de dakconstructie (het dakbeschot), over de zoldervloer, of tegen het plafond van de slaap kamers op de eerste etage. De laatste twee methoden hebben als nadeel dat de zolder zelf niet mee wordt geïsoleerd. In alle gevallen geldt dat het isolatiemateriaal van binnenuit wordt aangebracht, dit kan enige overlast met zich meebrengen (ontruimen van de zolder).

9 Wat levert het op? Zolderisolatie verbetert het wooncomfort op de zolder zelf en in de slaapkamers op de eerste verdieping. Het zal in deze ruimten minder snel koud of vochtig zijn. En s zomers blijft het langer koel. De hoogte van de besparing is sterk afhankelijk van het gebruik van deze ruimten. Als u de zolder en de slaapkamers (bijna) nooit verwarmt, dan zal de besparing op energiekosten maar beperkt zijn en niet opwegen tegen de kosten. Als u deze ruimten wel regelmatig verwarmt, bijvoorbeeld voor het gebruik als werkkamer, dan kan de financiële uitkomst gunstiger uitpakken. Bij bergzolders wordt een eenvoudigere (goedkopere) vorm van isolatie toegepast dan bij slaapkamers. De isolatieplaten op slaapkamers zijn voorzien van een afgewerkte zichtzijde en zijn wat duurder waardoor de kosten, en dus de huurverhoging, wat hoger uitvallen. Als gezegd, zolder-/dakisolatie bevordert in de eerste plaats het wooncomfort, maar leidt meestal niet tot financieel voordeel. De besparing is in de meest gunstige situatie gelijk aan de huurverhoging, maar meestal wordt dit niet gehaald. Wat kost het? Omdat deze vorm van isolatie maatwerk is, zijn exacte bedragen van kosten en baten niet te geven. U moet er rekening mee houden dat de huurverhoging ongeveer uitkomt tussen de 15 en 20 per maand. Meer weten? U kunt de mogelijkheden van zolder-/dakisolatie in uw woning bespreken met een medewerker van de NWS. In dat geval kunt u deze optie aankruisen op de bijgevoegde antwoordkaart. Op basis van de bouwtechnische situatie en uw plannen met betrekking tot het gebruik van zolder en slaapkamers kunnen wij een meer precieze raming voor u maken van de kosten en opbrengsten. Uiteindelijk zal er een aannemer worden ingeschakeld om de isolatie aan te brengen. Uitgebreidere informatie over zolder-/dakisolatie kunt u bijvoorbeeld vinden op de website

10 5. Vloerisolatie Net als zolder-/dakisolatie zorgt vloer isolatie in eerste instantie voor een beter wooncomfort. Vloerisolatie zorgt voor een behaaglijke temperatuur (minder snel koude voeten), voorkomt dat warmte weglekt via de vloer en heeft ook een positieve invloed op de vochthuishouding in uw woning. Door de isolatie kan vocht uit de kruipruimte moeilijker de woning in komen. Omdat de lucht droger is, is deze ook weer eenvoudiger (en dus goedkoper) te verwarmen. Hoe werkt het? Vloerisolatie wordt onder de vloer in de kruipruimte aangebracht. Dit kan enige overlast met zich meebrengen. Soms moet de vloerbedekking tijdelijk verwijderd worden om een kruipluik te maken. En in sommige woningen is de kruipruimte maar beperkt of in het geheel niet toegankelijk. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan gekozen worden tussen verschillende isolatievormen. Bij lage of zeer vochtige kruipruimtes wordt vaak gewerkt met thermochips. Met behulp van een blaasunit wordt een laag van ca. 30 cm onder uw vloer gebracht, die niet alleen isolerend werkt maar ook het vocht tegen houdt. Een andere veel voorkomende aanpak voorziet in het aanbrengen van luchtkussens tegen de onderkant van de vloer, in combinatie met een dikke bodemfolie op de bodem van de kruipruimte. Kosten en opbrengsten Vloerisolatie zorgt voor extra wooncomfort en leidt tot energiebesparing. Maar levert meestal geen financieel voordeel op. De besparing op energiekosten is onvoldoende om de kosten (huurverhoging) geheel af te dekken. Het verschil tussen kosten en opbrengsten is mede afhankelijk van de gebruikte methode en het vloeroppervlak. Omdat deze vorm van isolatie maatwerk is, zijn exacte bedragen van kosten en baten niet te geven. U moet rekening houden met een huurverhoging tussen de 10 en 15 per maand.

11 Meer weten? U kunt u de mogelijkheden van vloerisolatie in uw woning bespreken met een medewerker van de NWS. In dat geval kunt u deze optie aankruisen op de bijgevoegde antwoordkaart. Verdere informatie over vloerisolatie kunt u bijvoorbeeld vinden op de websites (methode luchtkussens en bodemfolie) en (methode thermochips). 6. Dubbele beglazing Al sinds de jaren 80 wordt in de nieuwbouw standaard dubbelglas toegepast. Sindsdien is de isolerende werking van dit product steeds verder verbeterd. De meest gangbare toepassing is nu HR++ glas (HR staat voor hoog rendement), waarbij de ruimte tussen de glasdelen gevuld is met een isolerend gas. Ook is het glas aan de binnenzijde voorzien van een warmtereflecterende coating. Daardoor heeft dit glas een iets andere kleur dan gewoon glas. Wat levert het op? Dubbelglas leidt in veel gevallen tot een verbetering van het wooncomfort. Het vermindert namelijk de koudeval die als tocht wordt ervaren. Daarnaast werkt dubbelglas energiebesparend, maar dit effect is kleiner dan vaak wordt gedacht. HR++ glas presteert beter dan gewoon dubbel glas, maar is niet in alle gevallen toepasbaar. Dit glas is namelijk extra dik, waardoor het meestal niet in bestaande kozijnen kan worden toegepast. Wat kost het? Dubbel glas leidt altijd tot energiebesparing, maar de opbrengsten wegen meestal niet op tegen de kosten. Houdt u er rekening mee dat de huurverhoging 2 tot 3 keer zo hoog is dan de besparing op energiekosten. Het vervangen van gewoon dubbelglas door HR++ glas is eigenlijk altijd onrendabel. Het vervangen van enkelglas door dubbelglas komt gunstiger uit de bus.

12 Zowel de kosten als de opbrengsten van dubbel glas zijn afhankelijk van de omstandigheden. Zo hangen de kosten samen met het glasoppervlak en eventuele extra aanpassingen van het raamkozijn. De opbrengsten zijn o.a. afhankelijk van het type dubbelglas en het glasoppervlak. Ook weegt mee of de woning na het aanbrengen van dubbelglas evenwichtig geïsoleerd is. Omdat dit in alle gevallen maatwerk is en het meestal slechts gaat om enkele ruiten in een woning, zijn exacte bedragen dus niet op voorhand aan te geven. Meer weten? Als u dat wilt kunt u bij de NWS nadere informatie krijgen over het type glas dat nu reeds in uw woning aanwezig is en over de kosten en opbrengsten van het vervangen van een of meerdere glasdelen. In dat geval kunt u deze optie aankruisen op de bijgevoegde antwoordkaart. Ventileren! Tenslotte een aandachtspunt: na het vervangen van enkelglas door dubbelglas zal de condensatie van woonvocht op de ruiten merkbaar afnemen. Dit kan er toe leiden dat dit woonvocht op andere koude plaatsen in de woning gaat condenseren, bijvoorbeeld achter een kast die tegen een koude buitengevel staat. Als gevolg hiervan kan schimmelvorming optreden. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat alleen wordt voorkomen door goed en regelmatig ventileren. Maak daarom bewust gebruik van de ventilatiemogelijkheden in uw woning (zie de eerdere informatie in deze brochure over ventileren). Wie Wat Waar Bezoekadres Van Panhuysstraat JR Noordwijk Postadres Postbus AE Noordwijk Telefoon: Fax: Voor algemene vragen of opmerkingen:

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

101 Energiebespaartips

101 Energiebespaartips 101 Energiebespaartips (... om lekker en betaalbaar te wonen!) Geld besparen! Lekker wonen! BLG Wonen Jos Klijnenlaan 288 6164 AZ Geleen Goed voor het milieu! Geld besparen én lekker wonen Aan het eind

Nadere informatie

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert.

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Het groene boekje Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Bespaartips in en rondom het huis Inleiding 5 Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning 6 A. BESPAREN IN EEN HANDOMDRAAI 9 Verwarmen

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Duurzame oplossingen die generaties meegaan

Duurzame oplossingen die generaties meegaan Duurzame oplossingen die generaties meegaan Isotechniek Nederland B.V. Segment 3 6921 RC Duiven Tel Fax Email 0313-42 24 22 0313-42 08 50 post@isotechniek.nl Bank nr. IBAN BIC 1295.88.830 NL66RABO0129588830

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE www.watergrasgouda.nl VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE 24 september 2014 Inleiding... 3 1. Energie besparen... 4 2. Leveranciersselectie... 6 3. Warmtefoto s (thermografie)... 7 4. Isoleren...

Nadere informatie

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst oktober 2014 Inleiding Misschien staat u er niet bij stil, maar het is heel goed mogelijk om in uw bestaande woning uw muren, dak en vloeren te isoleren. Welk comfort deze isolatie met zich meebrengt vertellen

Nadere informatie

energiebesparing Pak nu uw kans! Ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. Overleg wel eerst met uw verhuurder.

energiebesparing Pak nu uw kans! Ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. Overleg wel eerst met uw verhuurder. energiebesparing Energie besparen is niet moeilijk, als u weet waar u op moet letten. Bovendien maakt u uw huis een stuk comfortabeler door energiebesparende maatregelen. Pak nu uw kans! Ook in een huurwoning

Nadere informatie

Over isoleren, besparen en comfort

Over isoleren, besparen en comfort Warm voor Weinig Over isoleren, besparen en comfort WARM VOOR WEINIG U woont in een huurwoning, en heeft er waarschijnlijk een aangename plek van gemaakt. Maar misschien kan het nog veel comfortabeler!

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Energiebesparing tips

Energiebesparing tips Energiebesparing tips Besparen op energie verbruik kan op verschillende manieren. In dit document behandelen wij de volgende onderwerpen: 1. Verlichting 1 A. Bespaar op Woonkamer verlichting 1 B. Bespaar

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzaam zwaag

Informatiepakket. duurzaam zwaag Informatiepakket Duurzaam Zwaag Duurzaam Zwaag is een bewonersinitiatief waarbij we als buurtbewoners ons hebben verenigd in een coöperatie. Ons doel is om onze buurt te verbeteren en te verduurzamen.

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie