De Kleine Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kleine Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 De Kleine Schoolgids Basisschool St. Martinus, Leukenstraat 4, 6099AR Beegden Tel; Pagina 1

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz Voorwoord door de algemeen directeur 3 3. Inleiding van de schoolleiding 3 4. De samenstelling van het team en de groepen 3 5. De organisatie 4 6. Bibliotheek 6 7. Afspraken 6 8. Hoe onze ex-groep 8 leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen 8 9. BSO TSO Jaarverslag schooljaar Speerpunten in het schooljaar Ondersteunende instanties De klachtenregeling Lijst van gebruikte afkortingen Vakanties en vrije dagen Religie 12 Pagina 2

3 2. VOORWOORD Beste ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool St. Martinus. Bs. St. Martinus is één van de vier scholen van de stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM). SKOM wordt gevormd door de volgende basisscholen: De Sleye in Heel, St Medardus in Wessem, De Koningsspil in Thorn en St. Martinus in Beegden. Met deze 4 scholen, de leerkrachten, zo n 600 leerlingen en hun ouders vormt SKOM een relatief kleine maar ook bijzondere stichting. Dit bijzondere zit in de verbondenheid met de vier dorpen die een warme betrokkenheid tussen de mensen in en om de school oplevert. De scholen van SKOM hebben dan ook een belangrijke functie in het dorp en dragen bij aan de leefbaarheid en aan de binding die er in de plaatselijke samenleving is. SKOM en haar scholen zijn ook bijzonder door de keuzes die gemaakt zijn in de organisatie. Hierbij is gekozen voor zoveel mogelijk inzet in rechtstreeks contact met de leerlingen. Samen met uw actieve betrokkenheid bij de school en de stichting zal dat leiden tot krachtige scholen met goede resultaten. In de komende jaren werken de vier scholen samen aan groei van eigenaarschap (voor leerlingen, ouders en leerkrachten). Zo hebben ouders, leerlingen en leerkrachten in samenwerking de visie en visiedoelen voor de komende jaren bepaald. Onder het motto: Samen Krachtig Onderwijs Maken gaan we ons richten op eigenaarschap, ontwikkeling en samenwerking. Met dit gezamenlijke verlangen geven we vorm aan nog betere resultaten voor alle leerlingen. Voor meer informatie zie website SKO Maasdal (strategisch beleidsplan). De schoolgids vormt een handboek met informatie over de school en over het schooljaar U treft informatie aan over de doelen van de school, de behaalde resultaten, hoe de zorg wordt vormgegeven en wat de grenzen van die zorg zijn, over onderwijstijd, geldelijke bijdrage en ga zo maar door. In de schoolgids worden aanzetten gegeven en wordt regelmatig doorverwezen naar aanvullende informatie op de websites van de school en van SKO Maasdal. Ik wens u, uw kind(eren) en alle medewerkers van SKOM een goed, fijn en succesvol schooljaar toe. Laten we samen krachtig onderwijs maken! Ben van Lieshout (Algemeen directeur SKOM) 3. INLEIDING VAN DE SCHOOLLEIDING Middels de schoolgids wil de school u informeren over doelstellingen, werkwijzen en over de organisatie van de basisschool van uw kind. Deze schoolgids is voor u de praktische gids met de noodzakelijke informatie over schoolzaken voor dit schooljaar. U ontvangt de Kleine Schoolgids voor het begin van het nieuwe schooljaar of op het moment dat uw kind voor het eerst op onze basisschool wordt ingeschreven. Informatie m.b.t. het leerlingenbeleid voor de SKOM-scholen is te vinden op de website Het onderwijs kent veel afkortingen. Voor uw gemak hebben we als hoofdstuk 15 een lijst van de gebruikte afkortingen en hun betekenis opgenomen. Wij hopen u met deze gids van dienst te zijn. Mede namens het team van St. Martinus wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe, Ron van Mierlo, schoolleider St. Martinus. Pagina 3

4 4. DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM EN DE GROEPEN GROEPSBEZETTING groep leerkracht werkdagen adres Gr. 1-2 Anja Cams maandag t/m donderdag Hofstraat 1 BHV-er 3631 Boorsem (B) Gr. 3-4 BHV er Gr. 5-6 BHV-er Gabby Sniekers van de Braak Willy Joris Femke Smits Willy Joris woensdag, en vrijdag donderdag maandag en dinsdag, vrijdag maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag woensdag Bogenstraat AT Thorn De Speye 4, 6019 EG, Wessem Strateris PD Nederweert Gr.7-8 IB-er Aanspreekpunt Linda Cretskens Gabby Sniekers van de Braak maandag t/m vrijdag Walnootstraat BZ Echt dinsdag Schoolleider BHV-er Ron van Mierlo maandagmiddag, woensdag en vrijdagochtend Karel de Grotestr EG Sittard SCHOOLTIJDEN Groep 1 en 2: maandag, dinsdag, donderdag u u. woensdag u. vrijdag vrij van school Groep 3 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag u en u. woensdag u. In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de SWT/LWT tijd. In verband met organisatorische redenen vind de SWT/LWT tijd op verschillende momenten van de dag plaats. Elke ochtend hebben de kinderen 15 minuten pauze (van uur) Bij de aanvang van de lestijden klinkt eerst een signaal dat aangeeft dat de kinderen rustig naar binnen mogen komen, bij de tweede bel dient iedereen in de klas te zijn. 5. DE ORGANISATIE 5.1 Het schoolbestuur: SKO-Maasdal (Stichting Kath. Onderwijs Maasdal). Postadres: Algemeen directeur: Postbus 5104, 6097 ZJ, Heel Ben van Lieshout SKO Maasdal kent een toezicht houdend bestuur Contacten verlopen via het bovenstaande postadres Pagina 4

5 5.2 Directieoverleg Maasdal In het directieoverleg hebben de schoolleiders van de scholen van SKO-Maasdal zitting, te weten dhr. Ron van Mierlo (St. Martinus, Beegden en de Sleye, Heel) en dhr. Ben van Lieshout (De Koningsspil, Thorn en St. Medardus, Wessem). Het directieoverleg wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Het bestuur van SKO-Maasdal laat zich adviseren door het directieoverleg. 5.3 Medezeggenschap en medezeggenschapsraad (MR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij de formulering van nieuw beleid op schoolniveau en bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid op schoolniveau. Zij hebben via dit kanaal inspraak. Momenteel hebben in de medezeggenschapsraad van St. Martinus de onderstaande personen zitting: Ouders: Bahram Amirshahaghi Chantal Jeuriens-Vanneer Personeel: Will Joris Femke Smits 5.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De wet medezeggenschap (WMS) op scholen regelt dat er een GMR dient te zijn als het bevoegd gezag meer dan één school telt. Vanuit elke medezeggenschapsraad is dan minimaal één lid afgevaardigd. De leden worden gekozen door de MR. Evenals bij de MR zit altijd een gelijk aantal ouders en personeelsleden in de raad. Het GMR-reglement ligt voor u ter inzage op school en is tevens gepubliceerd op de website van SKO Maasdal (www.sko-maasdal.nl). De GMR van SKO-Maasdal bestaat uit 8 leden; namens het personeel van St. Martinus heeft Linda Cretskens zitting in de GMR en namens de ouders is dat Chantal Jeuriens-Vanneer Een totaal overzicht: Voorzitter: Ineke van der Stoel (ouder Heel) Secretaris: Linda Cretskens (pers. Beegden) Penningmeester: René Smeets (pers. Thorn) Leden: Jack Munnecom (pers. Heel) Jantine van der Ham (pers. Wessem) Chantal Jeuriens -Vanneer (ouder Beegden) Nathalie Dehing (ouder Thorn) Lizette Egas (ouder Wessem) 5.5 De oudervereniging De Oudervereniging (OV) is een groep enthousiaste ouders die namens de ouders overleg heeft met school over allerlei lopende zaken en vragen van ouders en daarnaast het team helpt bij de organisatie van activiteiten. U bent als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging. Voor ideeën, vragen of opmerkingen kunt u zich melden bij de Oudervereniging (via of één van de leden). Als u actief betrokken wilt zijn, bent u altijd welkom op de vergaderingen. Data, oproepen voor hulp bij activiteiten of vacatures worden in het Martinusgezetje geplaatst. Over kandidatuur van de Oudervereniging wordt gestemd in de openbare vergaderingen. Informatie is ook te vinden op de website van school: het jaarplan, de notulen (enkele weken na een vergadering) en ook de uitgaven worden hier openbaar gemaakt. De statuten en het financiële jaaroverzicht kunnen ingezien worden op verzoek, u kunt zich hiervoor wenden tot de voorzitter. (Dhr. Ralf Jenniskens) Ouderbijdrage Per kind vragen we een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Hiervan worden alle extraatjes betaald zoals: schoolreisjes en busvervoer, traktaties, (zaal)huur, aanschaf van materialen en spellen, kleine attenties namens de ouders (bv. bij geboorte, huwelijk, jubilea, langdurige ziekte, afscheid) etc. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden met acties als Jantje Beton. Leerlingen van groep 8 brengen zelf een deel van het schoolkamp bij elkaar met de Heitje voor een karweitje actie. Aan het begin van het schooljaar volgt de jaarlijkse infobrief van de Oudervereniging, met de bijdrage voor uw kind(eren). Samenstelling Oudervereniging We streven naar vertegenwoordiging van ouders uit iedere groep. Er kan slechts één persoon per gezin zitting nemen in de Oudervereniging. Per activiteit wordt er een werkgroep samengesteld, die wordt gecoördineerd door 1 teamlid en 1 ouderverenigingslid. Als er extra hulp nodig is, worden ouders via works of door de leerkracht benaderd om te helpen. Contact: Pagina 5

6 * De statutaire naam is: Oudervereniging Sint Martinus. Deze vereniging is lid van het overkoepelingsorgaan NKO (Nederlandse vereniging van Katholieke Ouders). Hierdoor blijft de Oudervereniging op de hoogte van algemene ontwikkelingen in Nederland en op andere scholen. Verder biedt het NKO de gelegenheid om via het volgen van cursussen of het bijwonen van congressen geïnformeerd te blijven over actuele zaken en de kennis van ouderraadleden op peil te houden. U bent als ouder/verzorger automatisch lid van Oudervereniging St. Martinus tenzij u schriftelijk te kennen geeft dit niet te willen. Hiermee ziet u af van inspraak en deelname aan activiteiten van de Ouderraad en kan uw kind niet mee op schoolreisje. Voor ouders met een krappe kas, bestaan gemeentelijke subsidieregelingen, of kan er in overleg een schikking plaatsvinden. Dit zal per individu bekeken worden. Als u hier gebruik van wenst te maken, neem dan contact op met lid een van de Oudervereniging of met de schoolleiding. (stichting leergeld) 6. BIBLIOTHEEK De kinderen kunnen onder schooltijd gebruik maken van de bibliotheek. De medewerkers uit de bibliotheek begeleiden de kinderen tijdens dit bibliotheekbezoek. Na school kunnen kinderen of volwassenen gebruik maken van de bieb. Openingstijden: dinsdag van tot uur donderdag van tot uur De bieb is tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar onder tel.nr , het adres is Tijdens vakanties en vrije dagen is het steunpunt gesloten. U kunt dan wel bij andere bibliotheken of steunpunten van Bibliocenter terecht. 7. AFSPRAKEN 7.1 Melden van afwezigheid en aanvragen van verlof Om onnodig schoolverzuim te voorkomen vragen we u om slechts bij uiterste noodzaak onder schooltijd een afspraak te maken met de huisarts, ortho of een specialist. Indien het toch noodzakelijk is dat u met uw kind onder schooltijd naar een arts gaat, richt u zich daartoe tijdig bijv. via mail tot de schoolleider en tegelijkertijd tot de leraar van de dag. Hiervoor is geen verlofformulier nodig. In het geval het nodig is -buiten de vastgestelde schoolvakanties- vrij van school te vragen, dan vult u daartoe het verlofaanvraagformulier in en biedt dat vervolgens aan de schoolleiding aan. ( Dit formulier kunt u downloaden, uitprinten en ingevuld inleveren) Volgens de leerplichtwet mag de schoolleiding een leerling alleen vrij van school verlenen, indien daarvoor een zeer belangrijke reden is, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, huwelijk of jubileum. Hierbij dient een kopie-document toegevoegd te worden. Als uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, ontvangen wij daarvan graag bericht vóór schooltijd. Als een leerling weer beter is dat ook graag melden. Dan kunnen we ook controleren of een leerling weer op school is. 7.2 Ziek tijdens schooltijd Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt en daardoor de lessen niet meer kan bijwonen, neemt de school altijd contact op met u om uw kind aan school op te halen. We laten onder schooltijd een leerling nooit alleen naar huis gaan. Ziekmeldingen gaarne voor half negen doorgeven. 7.3 PC Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen eenmalig een headset uitgereikt. Deze kunnen ze gebruiken tijdens werkzaamheden aan de computer. Ze zitten ook in een handige pouche. Als dit versleten is krijgen kinderen van school een nieuwe. Ook alle nieuwe kinderen van groep 3 ontvangen dit. Als kinderen van groep 8 van school gaan mogen ze de oortjes meenemen. (de pouche niet). Worden de oortjes stukgemaakt of anders niet meer bruikbaar dient daarvoor een bijdrage van 5 euro betaald te worden. Deze headset gebruiken we om eventuele geluiden niet storend te laten zijn voor andere kinderen. Tevens hebben we een Internetprotocol voor het PC gebruik en een sterk family-filter op onze servers staan. 7.4 Trakteren op school bij verjaardagen Op St. Martinus wordt bij verjaardagen niet getrakteerd. De leraren zien genoeg mogelijkheden uw kind bij zijn/haar feest op een andere manier in het zonnetje te zetten. Als de groepsleraar zelf jarig is, organiseert deze rond de verjaardag een klassenfeest. Pagina 6

7 7.5 Schrijfonderwijs en schrijfmateriaal. De kinderen krijgen begin schooljaar in groep 3 een potlood, kleurpotloden en gum waardoor het niet nodig is eigen materiaal mee te nemen. Op onze school wordt vanaf januari in groep 3 met een vulpen geschreven. De eerste vulpen krijgt uw kind (in groep 3) gratis. Naderhand kunnen altijd nog vulpennen op school gekocht worden; een vulpen kost op school 5, Rapportgesprekken De rapportgesprekken voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 staan gepland in de week van 30 november 2015 en van 11 april Mocht er aan het eind van het schooljaar nog een gesprek nodig zijn, wordt u vóór het laatste rapport door de leerkracht uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken gaat het om de ontwikkeling van uw kind. De eindbeslissing van een verlengde kleuterperiode en/of doubleren van een jaargroep wordt genomen door school. Uiteraard gaat dit in overleg. De kleuters die na 1 oktober instromen in groep 1 blijven in principe het jaar daarna ook nog groep 1. Als we hiervan willen afwijken wordt dit met u als ouder besproken. 7.7 Gymnastiekonderwijs Voor het gymnastiekonderwijs in de sporthal dienen de kinderen sportkleding (bijv. T-shirt en korte broek) en schone gymschoenen mee te nemen; dit alles graag in een stevige draagtas/rugzak. De jongens en meisjes van de groepen 3 tot en met 8 zijn bij het omkleden gescheiden. We vragen er op toe te zien dat de leerlingen geen deodorant-spray mee naar school nemen omdat leerlingen en leerkrachtenproblemen hebben met hun ademhaling in de kleedkamer waar gesprayd wordt. Gymschoenen die buiten gedragen zijn kunnen niet in de gymzaal worden toegestaan; dit i.v.m. voethygiëne en behoud van de zaalvloer. Ballet- en turnschoentjes zijn niet geschikt voor onze gymlessen. De tas met gymkleding wordt na elke les mee naar huis genomen en pas de volgende zaalles weer mee naar school gebracht. Voor de groepen l en 2 zijn gymschoenen ook noodzakelijk. De gymtas van de kleuters blijft op school. Deze gaat voor iedere vakantie mee naar huis (ter controle van schoenen en verdere inhoud) 7.8 ROOSTER VAN GYMLESSEN maandag dinsdag donderdag vrijdag groep 1/ groep 7/ groep 5/ groep 7/ groep 5/ groep 3/ groep 1/ groep 3/4 7.9 Veilig op en naar school Het is belangrijk dat onze kinderen veilig op school komen. Daar kunnen ouders, verzorgers, opa s, oma s en natuurlijk de leerlingen- samen aan bijdragen. Er staan geen brigadiers meer op de Heerbaan. Verder zijn de schooldeuren onder schooltijd gesloten. De voordeur is voorzien van een bel. Alle deuren zijn wel van binnen uit te openen dit in verband met de veiligheid. De poorten worden zoveel mogelijk dicht gedaan, met name tijdens de pauzes Mobieltjes Leerlingen nemen geen mobieltje mee naar school; het meenemen van gsm s naar school leverde in toenemende mate overlast op en werd een bron van conflicten tussen leerlingen. Het kan voorkomen dat een leerling om dringende reden zijn ouders moet kunnen bellen. Deze mag dan gebruik maken van de schooltelefoon. Wanneer ouders/verzorgers vanwege een dringende reden hun kind een boodschap moeten doorgeven, vragen wij hen contact op te nemen met de school. De school zorgt er dan voor dat het betreffende kind zijn ouders/verzorgers kan bellen Protocollen In elke groep is een protocollenboek aanwezig. Dit boek bevat allerlei protocollen en zijn (worden) feitelijk de verantwoording (borging) van allerlei beleid. Het protocollenboek is een vraagbaak voor vervangers en nieuwe leerkrachten; een soort opzoekboek van zo doen wij dat hier works Als een leerling op onze school start wordt er eenmalig een account aangemaakt in works. Hierover ontvangen ouders nieuwe leerlingen een aanmeldbrief van school. Als er daarna wijzigingen zijn in dit account dient u dit zelf te wijzigen en bij te houden. Ter info is het wel zinvol dit separaat ook aan school te melden. Pagina 7

8 8. HOE ONZE EX-GROEP 8 LEERLINGEN HUN ONDERWIJSLOOPBAAN VERVOLGEN Voordat de kinderen van groep 8 de school verlaten is er goed nagedacht over welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij hen past. De leraren van de bovenbouw baseren hun schooladvies hierover op bijna 8 jaren onderwijs. In december krijgen de kinderen en hun ouders een voorlopig advies van de school. Een definitief advies werd einde februari gegeven, vóórdat de uitslag van de CITO-eindtoets bekend was. (nadat de CITO-toets gemaakt was) Schooljaar scoorde onze school met 535,8 boven het niveau dat van een school als de onze op basis van onze leerlingen-populatie mag worden verwacht. Van de 13 schoolverlaters van groep 8 gaan: 14 % (=2) leerlingen naar de VWO-brugklas 35 % (=5) leerlingen naar de HAVO-brugklas 7 % (=1) leerling naar de brugklas Mavo, VMBO-theoretisch + gemengd 28% (=4) leerlingen naar VMBO-kader/basis 7% (=1) leerling naar VMBO-basisberoeps De leerlingen die in 2014 onze school verlieten, ontwikkelden zich grotendeels zoals we voorzagen in onze adviezen. 9. BSO De buitenschoolse opvang van de Martinusschool wordt geregeld door de Speelark in Heel. Ouders die gebruik willen maken van deze opvang kunnen contact opnemen met: Opvang de Speelark, Sportparklaan 60, 6097 CW te Heel, tel U betaalt de kosten van de opvang zelf. Via de website kunt u berekenen wat u eventueel terugkrijgt. Voor vragen en/of anderszins kunt u altijd contact opnemen met de school, de kinderopvangorganisatie, of het landelijk informatiecentrum voor ouders 5010, telefoon en op de website Van de Speelark krijgt de school te horen welke kinderen op welk moment gebruik maken van de opvang. Ouders moeten hun kinderen altijd aan- of afmelden bij de Speelark en niet op school. De Speelark neemt in voorkomende gevallen contact op met de school. De kinderen worden door een leidster van de Speelark opgehaald. Ze worden dus met eigen vervoer opgehaald en meegenomen naar de Speelark. De juf van groep 1-2 houdt in de gaten of de jongere kinderen ook naar de leidster lopen. De oudere kinderen lopen zelf naar de leidster toe. 10. TSO Coördinatoren tussenschoolse opvang (overblijven): Paula Schreurs ) en Jeannette vd Borgh ) De TSO duurt van tot uur. Van tot uur wordt samen gegeten in de klas. Voor de langzame eters en voor het troostend woord, een gesprek of een pleister is de middenruimte na uur beschikbaar. Iedereen blijft in principe over mits er redenen zijn om dit niet te doen. Dit in overleg en afspraak met school. Incidenteel kost de TSO voor deze leerlingen 2,50 Voor kleuters kost de TSO jaarlijks 45 euro en voor groep 3 t/m 8 60 euro. Dit is ook in twee termijnen te betalen. De TSO wordt uitgevoerd door ouders. De overblijfouders ontvangen per overblijfdag 5 euro. Als school stimuleren we het eten van gezonde voeding. Dit willen we dan ook graag zien in de tussendoortjes en de lunchpakketten die kinderen mee naar school nemen. 11. JAARVERSLAG Gedurende het afgelopen schooljaar hebben we ons met een heleboel zaken bezig gehouden. Behalve het gewone lesgeven o.a. met: - gestart met weerbaarheidstrainingen in groep 7 ( door Ton Coolen van Trapezium) die moeten uitlopen in een complete sociaal emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en eigenaarschaplijn voor groep 1-8 en alle betrokkenen bij school. - de visie van school is herijkt en hieruit zijn drie kernwoorden geformuleerd. Ontwikkeling, samenwerking en eigenaarschap. De letters SKOM die staan voor stichting katholiek onderwijs maasdal betekenen ook samen krachtig onderwijs maken. Pagina 8

9 12 SPEERPUNTEN De school is voortdurend in ontwikkeling. Elk jaar opnieuw proberen we ons onderwijs verder gestalte te geven, daarbij gebruik makend van allerlei nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen. Na de evaluatie van de prioriteiten van het vorige schooljaar (het schooljaarverslag), zijn er vervolgafspraken gemaakt voor verdere ontwikkeling. - het 4-jarige masterplan weerbaarheid, seo en eigenaarschap wordt verder vormgegeven - de herijkte visie wordt handen en voeten gegeven. - uitwerken van een nieuw (digitaal) rapport - verdieping van de taakstelling mbt begrijpend lezen, hoogbegaafdheid en ICT WEERBAARHEID Zoals, uit het jaarverslag en de prioriteiten blijkt is er veel ruimte gegeven aan het masterplan weerbaarheid, sociaal emotionele ontwikkeling en eigenaarschap. Onze filosofie is namelijk dat deze zaken vanaf groep 1 gefundeerd besproken, uitgevoerd en nageleefd dienen te worden. Om dat te laten slagen is nodig dat op alle niveaus het gedachtengoed nagestreefd wordt. Bij zowel bestuur, directie, leerkrachten, ouders en leerlingen ontstaat er dan een gevoel van eenheid die cruciaal is bij deze filosofie. Afgelopen jaar heeft er oa. Weerbaarheidstrainingen aan groep 7 plaatsgevonden, zijn alle leerkrachten middels twee vergaderingen en twee trainingen geschoold, is er een werkgroep op bovenschools niveau gestart om het proces te begeleiden en voor te bereiden. Zijn de tso-ouders geschoold en zijn er 2 ouderavonden geweest voor ouders van groep 7 leerlingen. Tenslotte heeft ook de directie coaching hierop gehad. Komend jaar willen we deze activiteiten uitbreiden met de train de trainer gedachte voor leerkrachten. En effectief met weerbaarheidstrainingen in groep Verder zal er een ouderavond/ thema-avond voor alle ouders plaatsvinden. De jaren erna zullen we de trainingen uitbreiden naar alle groepen. Op den duur zou een gedragen beeld voortvloeiend uit het masterplan moeten leiden tot een goede school waar het veilig toeven is. Dat maakt ingewikkelde protocollen overbodig. Wij als St. Martinus gaan ervoor, u als ouder toch ook! 12.2 PASSEND ONDERWIJS Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Midden-Limburg Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het wat en het hoe van het SWV voor de periode Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingondersteuning in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met organisaties als bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ), enz. Extra ondersteuning Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst in het SBO of het SO. Informatie Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Pagina 9

10 Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website van het SWV Midden- Limburg: Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is: SWV PO Midden-Limburg Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen Tel ONDERSTEUNENDE INSTANTIES 13.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op de gedragswetenschapper van de GGD. U kunt het Jeugd Gezondheidsteam (JGZ-team) bereiken via de vestiging van de GGD te Roermond Vestiging Midden Oranjelaan BA Roermond (secretariaat) U kunt contact opnemen met: dokter Annegien Steinbusch tel assistente Patricia Spijkers logopediste Manon Meuwissen-Kramer, Tel: / Werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag verpleegkundige Ceciel Wolfhagen tel Voor het pedagogisch spreekuur een afspraak maken onder via website: DYSLEXIEPLATFORM MAASGOUW: Tel. nr.: Fax: CJG (=Centrum voor Jeugd en Gezin) Maasgouw: Tel.nr.: Website: BUREAU JEUGDZORG: Dagelijks bereikbaar van uur Roermondseweg 12, 6004 AS Weert Pagina 10

11 13.5 INSPECTIE BASISONDERWIJS Als u met de inspectie in contact wilt treden kan dat via: of via Voor vragen over onderwijs belt u: Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld neemt u contact op met:meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Tot slot: Als u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen, kunt u informatie inwinnen via het gratis telefoonnummer Deze informatielijn is op werkdagen open van uur, uitgezonderd in de schoolvakanties.u kunt ook de website bezoeken: Via deze site kunt u uw vragen ook mailen Diverse contactpersonen. Werkgroep Hoofdluis Kim Loyen en Nathalie de Graef BHV-ers op school: Ron van Mierlo, Anja Cams, Gabby Sniekers, Femke Smits en Vivian Fonteijn (PSZ) 14. KLACHTENREGELING In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling dient te hebben. De volledige tekst van de klachtenregeling incl. formulier kunt u bekijken op de website: Het schoolbestuur heeft voor speciale vertrouwelijke zaken een overeenkomst gesloten met de GGD. Op de website van de GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl) staat de tekst voor de externe vertrouwenspersoon. Op het moment van een advies of een klacht wordt binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gekeken wie van de externe vertrouwenspersonen beschikbaar is. De school of de ouders kunnen via het secretariaat Jeugdgezondheidszorg ( ) vragen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon zal dan contact opnemen met de vrager. GGD Limburg Noord, postbus 1150, 5900 BD Venlo. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, zoals grove pesterijen. Besloten is om aan deze aandachtspunten toe te voegen: signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme etc. Wordt u binnen, of in relatie tot onze school geconfronteerd met dergelijke signalen dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken onder nummer: Het schoolbestuur SKO-Maasdal is aangemeld bij de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. U kunt uw eventuele klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs t.a.v. de heer Mr. H. Nentjens, Postbus 82324, 2508 ED Den Haag, tel De namen van de leden van de commissie en de modelklachtenregeling kunt u vinden op: Wanneer alles normaal verloopt, kunnen kinderen terecht bij hun eigen leerkracht. Met hem of haar hebben zij een vertrouwensband en kunnen hun plezierige en minder plezierige dingen bij hem of haar kwijt. Wanneer een ouder een probleem ervaart dat men niet wil delen met de eigen leerkracht, kan men terecht bij de interne vertrouwenspersonen, meester René Smeets en Jose Curvers van de school in Thorn (568011). Deze leerkrachten bieden een luisterend oor en proberen de ouders te helpen. Ook zijn ze vertrouwenspersonen indien het een probleem van de leerkrachten is. De vertrouwenspersonen werken onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De schoolleider ondersteunt en adviseert hem/haar, indien nodig. 15. AFKORTINGEN BSO TSO CITO BHV GGD GMR MR HP IB ICT LVS SWV VEBO SKOM LWT SWT HGW buitenschoolse opvang tussenschoolse opvang centraal instituut voor toetsontwikkeling bedrijfshulpverlening gewestelijke gezondheidsdienst gemeenschappelijke medezeggenschapsraad medezeggenschapsraad handelingsplan (voor leerlingenzorg) intern begeleider leerlingenzorg intern coördinator informatietechnologie leerlingvolgsysteem samenwerkingsverband verkeerseducatie Basisonderwijs Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal leerwerktijd speelwerktijd handelingsgericht werken Pagina 11

12 16. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Vakanties: Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Carnavals/voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 Vaste vrije dagen: Pasen Maandag 28 maart 2016 Hemelvaart Valt in meivakantie Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Studie/vrije dagen: Leerlingen vrij, leerkrachten studie Maandag 5 oktober 2015 Maandag 23 november 2015 Maandag 15 februari 2016 Vrijdag 25 maart 2016 Vrijdag 17 juni 2016 Maandag 20 juni 2016 Extra vrije dagen kleuters: Maandag 18 januari 2016 Dinsdag 19 januari 2016 Maandag 14 maart 2016 (ter compensatie van vrijdag 5 februari school ivm carnaval) Donderdag 30 juni 2016 (ter compensatie van de Koningsspelen op vrijdag 22 april 2016) 17. RELIGIE De katholieke identiteit is de bron van ons dagelijkse doen en laten. Onze omgeving is al eeuwen gevoed door de normen en waarden van het Christendom en katholicisme. Onze jaarkalender (en daarmee ons jaarprogramma) wordt gedomineerd door christelijke feesten en gebeurtenissen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen respect hebben voor levenswijze en levensbeschouwing van anderen. De scholen werken waar mogelijk (faciliterend) samen met de parochie en de kerk. Dit vanuit de opvatting dat het primaat van de geloofsopvoeding bij de ouders ligt. Tot slot: Elk jaar wordt er een groot beroep gedaan op ouders en leerkrachten voor het regelen van allerlei schoolse of buitenschoolse activiteiten. Om een en ander in de juiste proporties te stellen is het van belang, dat er keuzes gemaakt worden; de primaire taak van de school moet daarbij niet uit het oog verloren worden. Dit houdt dan in, dat welbedoelde suggesties niet altijd gehonoreerd kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de school: en via het MartinusGezêtje wat regelmatig verschijnt. Pagina 12

Kleine Schoolgids 2015 2016

Kleine Schoolgids 2015 2016 Basisschool de Sleye Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Kleine Schoolgids 2015 2016 Basisschool de Sleye Sportparklaan 58 Postbus 5094 6097 ZG Heel tel. 0475-571586 e-mail: r.vanmierlo@desleye.nl www.desleye.nl

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

De Kleine Schoolgids

De Kleine Schoolgids De Kleine Schoolgids 2014-2015 Basisschool St. Martinus, Leukenstraat 4, 6099AR Beegden Tel; 0475-571312 Pagina 1 van 11 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz. 2 2. Voorwoord door de algemeen directeur

Nadere informatie

Kleine Schoolgids 2014 2015

Kleine Schoolgids 2014 2015 Basisschool de Sleye Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Kleine Schoolgids 2014 2015 Basisschool de Sleye Sportparklaan 58 Postbus 5094 6097 ZG Heel tel. 0475-571586 e-mail: r.vanmierlo@desleye.nl www.desleye.nl

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede Waarom dit jaarboekje? De schoolgids bestaat uit bestaat uit informatie betreffende de achtergrond van de school, de manier waarop wij werken, de keuzes die wij gemaakt hebben. Deze informatie verandert

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Basisschool de Sleye. Schoolgids Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Basisschool de Sleye. Schoolgids Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Basisschool de Sleye Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal Schoolgids 2017-2018 Basisschool de Sleye Sportparklaan 58 Postbus 5094 6097 ZG Heel tel. 0475-571586 e-mail: directie@desleye.nl www.desleye.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2016-2017 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465 Beste ouders, De school maakt sinds februari 2009 gebruik van het nieuwe betalingssysteem voor de Tussen de Middag Opvang The Nanny. Dit verloopt tot nu toe goed. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010 is er

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

BROODSCHOOLREGLEMENT

BROODSCHOOLREGLEMENT CNBS DE REGENBOOG Zuiderzeestraatweg West 79 8085 AC DOORNSPIJK 0525 661 666 www.regenboog-doornspijk.nl BROODSCHOOLREGLEMENT Broodschoolreglement CNBS De Regenboog (01-09-2014) Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

De kleine schoolgids 2015-2016. Basisschool de Koningsspil Thorn

De kleine schoolgids 2015-2016. Basisschool de Koningsspil Thorn De kleine schoolgids 2015-2016 Basisschool de Koningsspil Thorn Inhoud blz. 1. Voorwoord 2 2. Algemeen 3 3. Veiligheidsbeleid 5 4. Buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang 6 5. Terugblik schooljaar

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Heeft u opmerkingen over de regelingen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op school kenbaar te maken?

Heeft u opmerkingen over de regelingen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op school kenbaar te maken? Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs biedt de leerlingen van de basisscholen de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Dit wordt tussenschoolse opvang (TSO) genoemd. De wettekst

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie