De Kleine Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kleine Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 De Kleine Schoolgids Basisschool St. Martinus, Leukenstraat 4, 6099AR Beegden Tel; Pagina 1

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz Voorwoord door de algemeen directeur 3 3. Inleiding van de schoolleiding 3 4. De samenstelling van het team en de groepen 3 5. De organisatie 4 6. Bibliotheek 6 7. Afspraken 6 8. Hoe onze ex-groep 8 leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen 8 9. BSO TSO Jaarverslag schooljaar Speerpunten in het schooljaar Ondersteunende instanties De klachtenregeling Lijst van gebruikte afkortingen Vakanties en vrije dagen Religie 12 Pagina 2

3 2. VOORWOORD Beste ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool St. Martinus. Bs. St. Martinus is één van de vier scholen van de stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM). SKOM wordt gevormd door de volgende basisscholen: De Sleye in Heel, St Medardus in Wessem, De Koningsspil in Thorn en St. Martinus in Beegden. Met deze 4 scholen, de leerkrachten, zo n 600 leerlingen en hun ouders vormt SKOM een relatief kleine maar ook bijzondere stichting. Dit bijzondere zit in de verbondenheid met de vier dorpen die een warme betrokkenheid tussen de mensen in en om de school oplevert. De scholen van SKOM hebben dan ook een belangrijke functie in het dorp en dragen bij aan de leefbaarheid en aan de binding die er in de plaatselijke samenleving is. SKOM en haar scholen zijn ook bijzonder door de keuzes die gemaakt zijn in de organisatie. Hierbij is gekozen voor zoveel mogelijk inzet in rechtstreeks contact met de leerlingen. Samen met uw actieve betrokkenheid bij de school en de stichting zal dat leiden tot krachtige scholen met goede resultaten. In de komende jaren werken de vier scholen samen aan groei van eigenaarschap (voor leerlingen, ouders en leerkrachten). Zo hebben ouders, leerlingen en leerkrachten in samenwerking de visie en visiedoelen voor de komende jaren bepaald. Onder het motto: Samen Krachtig Onderwijs Maken gaan we ons richten op eigenaarschap, ontwikkeling en samenwerking. Met dit gezamenlijke verlangen geven we vorm aan nog betere resultaten voor alle leerlingen. Voor meer informatie zie website SKO Maasdal (strategisch beleidsplan). De schoolgids vormt een handboek met informatie over de school en over het schooljaar U treft informatie aan over de doelen van de school, de behaalde resultaten, hoe de zorg wordt vormgegeven en wat de grenzen van die zorg zijn, over onderwijstijd, geldelijke bijdrage en ga zo maar door. In de schoolgids worden aanzetten gegeven en wordt regelmatig doorverwezen naar aanvullende informatie op de websites van de school en van SKO Maasdal. Ik wens u, uw kind(eren) en alle medewerkers van SKOM een goed, fijn en succesvol schooljaar toe. Laten we samen krachtig onderwijs maken! Ben van Lieshout (Algemeen directeur SKOM) 3. INLEIDING VAN DE SCHOOLLEIDING Middels de schoolgids wil de school u informeren over doelstellingen, werkwijzen en over de organisatie van de basisschool van uw kind. Deze schoolgids is voor u de praktische gids met de noodzakelijke informatie over schoolzaken voor dit schooljaar. U ontvangt de Kleine Schoolgids voor het begin van het nieuwe schooljaar of op het moment dat uw kind voor het eerst op onze basisschool wordt ingeschreven. Informatie m.b.t. het leerlingenbeleid voor de SKOM-scholen is te vinden op de website Het onderwijs kent veel afkortingen. Voor uw gemak hebben we als hoofdstuk 15 een lijst van de gebruikte afkortingen en hun betekenis opgenomen. Wij hopen u met deze gids van dienst te zijn. Mede namens het team van St. Martinus wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe, Ron van Mierlo, schoolleider St. Martinus. Pagina 3

4 4. DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM EN DE GROEPEN GROEPSBEZETTING groep leerkracht werkdagen adres Gr. 1-2 Anja Cams maandag t/m donderdag Hofstraat 1 BHV-er 3631 Boorsem (B) Gr. 3-4 BHV er Gr. 5-6 BHV-er Gabby Sniekers van de Braak Willy Joris Femke Smits Willy Joris woensdag, en vrijdag donderdag maandag en dinsdag, vrijdag maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag woensdag Bogenstraat AT Thorn De Speye 4, 6019 EG, Wessem Strateris PD Nederweert Gr.7-8 IB-er Aanspreekpunt Linda Cretskens Gabby Sniekers van de Braak maandag t/m vrijdag Walnootstraat BZ Echt dinsdag Schoolleider BHV-er Ron van Mierlo maandagmiddag, woensdag en vrijdagochtend Karel de Grotestr EG Sittard SCHOOLTIJDEN Groep 1 en 2: maandag, dinsdag, donderdag u u. woensdag u. vrijdag vrij van school Groep 3 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag u en u. woensdag u. In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de SWT/LWT tijd. In verband met organisatorische redenen vind de SWT/LWT tijd op verschillende momenten van de dag plaats. Elke ochtend hebben de kinderen 15 minuten pauze (van uur) Bij de aanvang van de lestijden klinkt eerst een signaal dat aangeeft dat de kinderen rustig naar binnen mogen komen, bij de tweede bel dient iedereen in de klas te zijn. 5. DE ORGANISATIE 5.1 Het schoolbestuur: SKO-Maasdal (Stichting Kath. Onderwijs Maasdal). Postadres: Algemeen directeur: Postbus 5104, 6097 ZJ, Heel Ben van Lieshout SKO Maasdal kent een toezicht houdend bestuur Contacten verlopen via het bovenstaande postadres Pagina 4

5 5.2 Directieoverleg Maasdal In het directieoverleg hebben de schoolleiders van de scholen van SKO-Maasdal zitting, te weten dhr. Ron van Mierlo (St. Martinus, Beegden en de Sleye, Heel) en dhr. Ben van Lieshout (De Koningsspil, Thorn en St. Medardus, Wessem). Het directieoverleg wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Het bestuur van SKO-Maasdal laat zich adviseren door het directieoverleg. 5.3 Medezeggenschap en medezeggenschapsraad (MR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij de formulering van nieuw beleid op schoolniveau en bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid op schoolniveau. Zij hebben via dit kanaal inspraak. Momenteel hebben in de medezeggenschapsraad van St. Martinus de onderstaande personen zitting: Ouders: Bahram Amirshahaghi Chantal Jeuriens-Vanneer Personeel: Will Joris Femke Smits 5.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De wet medezeggenschap (WMS) op scholen regelt dat er een GMR dient te zijn als het bevoegd gezag meer dan één school telt. Vanuit elke medezeggenschapsraad is dan minimaal één lid afgevaardigd. De leden worden gekozen door de MR. Evenals bij de MR zit altijd een gelijk aantal ouders en personeelsleden in de raad. Het GMR-reglement ligt voor u ter inzage op school en is tevens gepubliceerd op de website van SKO Maasdal (www.sko-maasdal.nl). De GMR van SKO-Maasdal bestaat uit 8 leden; namens het personeel van St. Martinus heeft Linda Cretskens zitting in de GMR en namens de ouders is dat Chantal Jeuriens-Vanneer Een totaal overzicht: Voorzitter: Ineke van der Stoel (ouder Heel) Secretaris: Linda Cretskens (pers. Beegden) Penningmeester: René Smeets (pers. Thorn) Leden: Jack Munnecom (pers. Heel) Jantine van der Ham (pers. Wessem) Chantal Jeuriens -Vanneer (ouder Beegden) Nathalie Dehing (ouder Thorn) Lizette Egas (ouder Wessem) 5.5 De oudervereniging De Oudervereniging (OV) is een groep enthousiaste ouders die namens de ouders overleg heeft met school over allerlei lopende zaken en vragen van ouders en daarnaast het team helpt bij de organisatie van activiteiten. U bent als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging. Voor ideeën, vragen of opmerkingen kunt u zich melden bij de Oudervereniging (via of één van de leden). Als u actief betrokken wilt zijn, bent u altijd welkom op de vergaderingen. Data, oproepen voor hulp bij activiteiten of vacatures worden in het Martinusgezetje geplaatst. Over kandidatuur van de Oudervereniging wordt gestemd in de openbare vergaderingen. Informatie is ook te vinden op de website van school: het jaarplan, de notulen (enkele weken na een vergadering) en ook de uitgaven worden hier openbaar gemaakt. De statuten en het financiële jaaroverzicht kunnen ingezien worden op verzoek, u kunt zich hiervoor wenden tot de voorzitter. (Dhr. Ralf Jenniskens) Ouderbijdrage Per kind vragen we een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Hiervan worden alle extraatjes betaald zoals: schoolreisjes en busvervoer, traktaties, (zaal)huur, aanschaf van materialen en spellen, kleine attenties namens de ouders (bv. bij geboorte, huwelijk, jubilea, langdurige ziekte, afscheid) etc. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden met acties als Jantje Beton. Leerlingen van groep 8 brengen zelf een deel van het schoolkamp bij elkaar met de Heitje voor een karweitje actie. Aan het begin van het schooljaar volgt de jaarlijkse infobrief van de Oudervereniging, met de bijdrage voor uw kind(eren). Samenstelling Oudervereniging We streven naar vertegenwoordiging van ouders uit iedere groep. Er kan slechts één persoon per gezin zitting nemen in de Oudervereniging. Per activiteit wordt er een werkgroep samengesteld, die wordt gecoördineerd door 1 teamlid en 1 ouderverenigingslid. Als er extra hulp nodig is, worden ouders via works of door de leerkracht benaderd om te helpen. Contact: Pagina 5

6 * De statutaire naam is: Oudervereniging Sint Martinus. Deze vereniging is lid van het overkoepelingsorgaan NKO (Nederlandse vereniging van Katholieke Ouders). Hierdoor blijft de Oudervereniging op de hoogte van algemene ontwikkelingen in Nederland en op andere scholen. Verder biedt het NKO de gelegenheid om via het volgen van cursussen of het bijwonen van congressen geïnformeerd te blijven over actuele zaken en de kennis van ouderraadleden op peil te houden. U bent als ouder/verzorger automatisch lid van Oudervereniging St. Martinus tenzij u schriftelijk te kennen geeft dit niet te willen. Hiermee ziet u af van inspraak en deelname aan activiteiten van de Ouderraad en kan uw kind niet mee op schoolreisje. Voor ouders met een krappe kas, bestaan gemeentelijke subsidieregelingen, of kan er in overleg een schikking plaatsvinden. Dit zal per individu bekeken worden. Als u hier gebruik van wenst te maken, neem dan contact op met lid een van de Oudervereniging of met de schoolleiding. (stichting leergeld) 6. BIBLIOTHEEK De kinderen kunnen onder schooltijd gebruik maken van de bibliotheek. De medewerkers uit de bibliotheek begeleiden de kinderen tijdens dit bibliotheekbezoek. Na school kunnen kinderen of volwassenen gebruik maken van de bieb. Openingstijden: dinsdag van tot uur donderdag van tot uur De bieb is tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar onder tel.nr , het adres is Tijdens vakanties en vrije dagen is het steunpunt gesloten. U kunt dan wel bij andere bibliotheken of steunpunten van Bibliocenter terecht. 7. AFSPRAKEN 7.1 Melden van afwezigheid en aanvragen van verlof Om onnodig schoolverzuim te voorkomen vragen we u om slechts bij uiterste noodzaak onder schooltijd een afspraak te maken met de huisarts, ortho of een specialist. Indien het toch noodzakelijk is dat u met uw kind onder schooltijd naar een arts gaat, richt u zich daartoe tijdig bijv. via mail tot de schoolleider en tegelijkertijd tot de leraar van de dag. Hiervoor is geen verlofformulier nodig. In het geval het nodig is -buiten de vastgestelde schoolvakanties- vrij van school te vragen, dan vult u daartoe het verlofaanvraagformulier in en biedt dat vervolgens aan de schoolleiding aan. ( Dit formulier kunt u downloaden, uitprinten en ingevuld inleveren) Volgens de leerplichtwet mag de schoolleiding een leerling alleen vrij van school verlenen, indien daarvoor een zeer belangrijke reden is, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, huwelijk of jubileum. Hierbij dient een kopie-document toegevoegd te worden. Als uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, ontvangen wij daarvan graag bericht vóór schooltijd. Als een leerling weer beter is dat ook graag melden. Dan kunnen we ook controleren of een leerling weer op school is. 7.2 Ziek tijdens schooltijd Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt en daardoor de lessen niet meer kan bijwonen, neemt de school altijd contact op met u om uw kind aan school op te halen. We laten onder schooltijd een leerling nooit alleen naar huis gaan. Ziekmeldingen gaarne voor half negen doorgeven. 7.3 PC Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen eenmalig een headset uitgereikt. Deze kunnen ze gebruiken tijdens werkzaamheden aan de computer. Ze zitten ook in een handige pouche. Als dit versleten is krijgen kinderen van school een nieuwe. Ook alle nieuwe kinderen van groep 3 ontvangen dit. Als kinderen van groep 8 van school gaan mogen ze de oortjes meenemen. (de pouche niet). Worden de oortjes stukgemaakt of anders niet meer bruikbaar dient daarvoor een bijdrage van 5 euro betaald te worden. Deze headset gebruiken we om eventuele geluiden niet storend te laten zijn voor andere kinderen. Tevens hebben we een Internetprotocol voor het PC gebruik en een sterk family-filter op onze servers staan. 7.4 Trakteren op school bij verjaardagen Op St. Martinus wordt bij verjaardagen niet getrakteerd. De leraren zien genoeg mogelijkheden uw kind bij zijn/haar feest op een andere manier in het zonnetje te zetten. Als de groepsleraar zelf jarig is, organiseert deze rond de verjaardag een klassenfeest. Pagina 6

7 7.5 Schrijfonderwijs en schrijfmateriaal. De kinderen krijgen begin schooljaar in groep 3 een potlood, kleurpotloden en gum waardoor het niet nodig is eigen materiaal mee te nemen. Op onze school wordt vanaf januari in groep 3 met een vulpen geschreven. De eerste vulpen krijgt uw kind (in groep 3) gratis. Naderhand kunnen altijd nog vulpennen op school gekocht worden; een vulpen kost op school 5, Rapportgesprekken De rapportgesprekken voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 staan gepland in de week van 30 november 2015 en van 11 april Mocht er aan het eind van het schooljaar nog een gesprek nodig zijn, wordt u vóór het laatste rapport door de leerkracht uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken gaat het om de ontwikkeling van uw kind. De eindbeslissing van een verlengde kleuterperiode en/of doubleren van een jaargroep wordt genomen door school. Uiteraard gaat dit in overleg. De kleuters die na 1 oktober instromen in groep 1 blijven in principe het jaar daarna ook nog groep 1. Als we hiervan willen afwijken wordt dit met u als ouder besproken. 7.7 Gymnastiekonderwijs Voor het gymnastiekonderwijs in de sporthal dienen de kinderen sportkleding (bijv. T-shirt en korte broek) en schone gymschoenen mee te nemen; dit alles graag in een stevige draagtas/rugzak. De jongens en meisjes van de groepen 3 tot en met 8 zijn bij het omkleden gescheiden. We vragen er op toe te zien dat de leerlingen geen deodorant-spray mee naar school nemen omdat leerlingen en leerkrachtenproblemen hebben met hun ademhaling in de kleedkamer waar gesprayd wordt. Gymschoenen die buiten gedragen zijn kunnen niet in de gymzaal worden toegestaan; dit i.v.m. voethygiëne en behoud van de zaalvloer. Ballet- en turnschoentjes zijn niet geschikt voor onze gymlessen. De tas met gymkleding wordt na elke les mee naar huis genomen en pas de volgende zaalles weer mee naar school gebracht. Voor de groepen l en 2 zijn gymschoenen ook noodzakelijk. De gymtas van de kleuters blijft op school. Deze gaat voor iedere vakantie mee naar huis (ter controle van schoenen en verdere inhoud) 7.8 ROOSTER VAN GYMLESSEN maandag dinsdag donderdag vrijdag groep 1/ groep 7/ groep 5/ groep 7/ groep 5/ groep 3/ groep 1/ groep 3/4 7.9 Veilig op en naar school Het is belangrijk dat onze kinderen veilig op school komen. Daar kunnen ouders, verzorgers, opa s, oma s en natuurlijk de leerlingen- samen aan bijdragen. Er staan geen brigadiers meer op de Heerbaan. Verder zijn de schooldeuren onder schooltijd gesloten. De voordeur is voorzien van een bel. Alle deuren zijn wel van binnen uit te openen dit in verband met de veiligheid. De poorten worden zoveel mogelijk dicht gedaan, met name tijdens de pauzes Mobieltjes Leerlingen nemen geen mobieltje mee naar school; het meenemen van gsm s naar school leverde in toenemende mate overlast op en werd een bron van conflicten tussen leerlingen. Het kan voorkomen dat een leerling om dringende reden zijn ouders moet kunnen bellen. Deze mag dan gebruik maken van de schooltelefoon. Wanneer ouders/verzorgers vanwege een dringende reden hun kind een boodschap moeten doorgeven, vragen wij hen contact op te nemen met de school. De school zorgt er dan voor dat het betreffende kind zijn ouders/verzorgers kan bellen Protocollen In elke groep is een protocollenboek aanwezig. Dit boek bevat allerlei protocollen en zijn (worden) feitelijk de verantwoording (borging) van allerlei beleid. Het protocollenboek is een vraagbaak voor vervangers en nieuwe leerkrachten; een soort opzoekboek van zo doen wij dat hier works Als een leerling op onze school start wordt er eenmalig een account aangemaakt in works. Hierover ontvangen ouders nieuwe leerlingen een aanmeldbrief van school. Als er daarna wijzigingen zijn in dit account dient u dit zelf te wijzigen en bij te houden. Ter info is het wel zinvol dit separaat ook aan school te melden. Pagina 7

8 8. HOE ONZE EX-GROEP 8 LEERLINGEN HUN ONDERWIJSLOOPBAAN VERVOLGEN Voordat de kinderen van groep 8 de school verlaten is er goed nagedacht over welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij hen past. De leraren van de bovenbouw baseren hun schooladvies hierover op bijna 8 jaren onderwijs. In december krijgen de kinderen en hun ouders een voorlopig advies van de school. Een definitief advies werd einde februari gegeven, vóórdat de uitslag van de CITO-eindtoets bekend was. (nadat de CITO-toets gemaakt was) Schooljaar scoorde onze school met 535,8 boven het niveau dat van een school als de onze op basis van onze leerlingen-populatie mag worden verwacht. Van de 13 schoolverlaters van groep 8 gaan: 14 % (=2) leerlingen naar de VWO-brugklas 35 % (=5) leerlingen naar de HAVO-brugklas 7 % (=1) leerling naar de brugklas Mavo, VMBO-theoretisch + gemengd 28% (=4) leerlingen naar VMBO-kader/basis 7% (=1) leerling naar VMBO-basisberoeps De leerlingen die in 2014 onze school verlieten, ontwikkelden zich grotendeels zoals we voorzagen in onze adviezen. 9. BSO De buitenschoolse opvang van de Martinusschool wordt geregeld door de Speelark in Heel. Ouders die gebruik willen maken van deze opvang kunnen contact opnemen met: Opvang de Speelark, Sportparklaan 60, 6097 CW te Heel, tel U betaalt de kosten van de opvang zelf. Via de website kunt u berekenen wat u eventueel terugkrijgt. Voor vragen en/of anderszins kunt u altijd contact opnemen met de school, de kinderopvangorganisatie, of het landelijk informatiecentrum voor ouders 5010, telefoon en op de website Van de Speelark krijgt de school te horen welke kinderen op welk moment gebruik maken van de opvang. Ouders moeten hun kinderen altijd aan- of afmelden bij de Speelark en niet op school. De Speelark neemt in voorkomende gevallen contact op met de school. De kinderen worden door een leidster van de Speelark opgehaald. Ze worden dus met eigen vervoer opgehaald en meegenomen naar de Speelark. De juf van groep 1-2 houdt in de gaten of de jongere kinderen ook naar de leidster lopen. De oudere kinderen lopen zelf naar de leidster toe. 10. TSO Coördinatoren tussenschoolse opvang (overblijven): Paula Schreurs ) en Jeannette vd Borgh ) De TSO duurt van tot uur. Van tot uur wordt samen gegeten in de klas. Voor de langzame eters en voor het troostend woord, een gesprek of een pleister is de middenruimte na uur beschikbaar. Iedereen blijft in principe over mits er redenen zijn om dit niet te doen. Dit in overleg en afspraak met school. Incidenteel kost de TSO voor deze leerlingen 2,50 Voor kleuters kost de TSO jaarlijks 45 euro en voor groep 3 t/m 8 60 euro. Dit is ook in twee termijnen te betalen. De TSO wordt uitgevoerd door ouders. De overblijfouders ontvangen per overblijfdag 5 euro. Als school stimuleren we het eten van gezonde voeding. Dit willen we dan ook graag zien in de tussendoortjes en de lunchpakketten die kinderen mee naar school nemen. 11. JAARVERSLAG Gedurende het afgelopen schooljaar hebben we ons met een heleboel zaken bezig gehouden. Behalve het gewone lesgeven o.a. met: - gestart met weerbaarheidstrainingen in groep 7 ( door Ton Coolen van Trapezium) die moeten uitlopen in een complete sociaal emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en eigenaarschaplijn voor groep 1-8 en alle betrokkenen bij school. - de visie van school is herijkt en hieruit zijn drie kernwoorden geformuleerd. Ontwikkeling, samenwerking en eigenaarschap. De letters SKOM die staan voor stichting katholiek onderwijs maasdal betekenen ook samen krachtig onderwijs maken. Pagina 8

9 12 SPEERPUNTEN De school is voortdurend in ontwikkeling. Elk jaar opnieuw proberen we ons onderwijs verder gestalte te geven, daarbij gebruik makend van allerlei nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen. Na de evaluatie van de prioriteiten van het vorige schooljaar (het schooljaarverslag), zijn er vervolgafspraken gemaakt voor verdere ontwikkeling. - het 4-jarige masterplan weerbaarheid, seo en eigenaarschap wordt verder vormgegeven - de herijkte visie wordt handen en voeten gegeven. - uitwerken van een nieuw (digitaal) rapport - verdieping van de taakstelling mbt begrijpend lezen, hoogbegaafdheid en ICT WEERBAARHEID Zoals, uit het jaarverslag en de prioriteiten blijkt is er veel ruimte gegeven aan het masterplan weerbaarheid, sociaal emotionele ontwikkeling en eigenaarschap. Onze filosofie is namelijk dat deze zaken vanaf groep 1 gefundeerd besproken, uitgevoerd en nageleefd dienen te worden. Om dat te laten slagen is nodig dat op alle niveaus het gedachtengoed nagestreefd wordt. Bij zowel bestuur, directie, leerkrachten, ouders en leerlingen ontstaat er dan een gevoel van eenheid die cruciaal is bij deze filosofie. Afgelopen jaar heeft er oa. Weerbaarheidstrainingen aan groep 7 plaatsgevonden, zijn alle leerkrachten middels twee vergaderingen en twee trainingen geschoold, is er een werkgroep op bovenschools niveau gestart om het proces te begeleiden en voor te bereiden. Zijn de tso-ouders geschoold en zijn er 2 ouderavonden geweest voor ouders van groep 7 leerlingen. Tenslotte heeft ook de directie coaching hierop gehad. Komend jaar willen we deze activiteiten uitbreiden met de train de trainer gedachte voor leerkrachten. En effectief met weerbaarheidstrainingen in groep Verder zal er een ouderavond/ thema-avond voor alle ouders plaatsvinden. De jaren erna zullen we de trainingen uitbreiden naar alle groepen. Op den duur zou een gedragen beeld voortvloeiend uit het masterplan moeten leiden tot een goede school waar het veilig toeven is. Dat maakt ingewikkelde protocollen overbodig. Wij als St. Martinus gaan ervoor, u als ouder toch ook! 12.2 PASSEND ONDERWIJS Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Midden-Limburg Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het wat en het hoe van het SWV voor de periode Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingondersteuning in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met organisaties als bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ), enz. Extra ondersteuning Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst in het SBO of het SO. Informatie Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Pagina 9

10 Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website van het SWV Midden- Limburg: Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is: SWV PO Midden-Limburg Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen Tel ONDERSTEUNENDE INSTANTIES 13.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op de gedragswetenschapper van de GGD. U kunt het Jeugd Gezondheidsteam (JGZ-team) bereiken via de vestiging van de GGD te Roermond Vestiging Midden Oranjelaan BA Roermond (secretariaat) U kunt contact opnemen met: dokter Annegien Steinbusch tel assistente Patricia Spijkers logopediste Manon Meuwissen-Kramer, Tel: / Werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag verpleegkundige Ceciel Wolfhagen tel Voor het pedagogisch spreekuur een afspraak maken onder via website: DYSLEXIEPLATFORM MAASGOUW: Tel. nr.: Fax: CJG (=Centrum voor Jeugd en Gezin) Maasgouw: Tel.nr.: Website: BUREAU JEUGDZORG: Dagelijks bereikbaar van uur Roermondseweg 12, 6004 AS Weert Pagina 10

11 13.5 INSPECTIE BASISONDERWIJS Als u met de inspectie in contact wilt treden kan dat via: of via Voor vragen over onderwijs belt u: Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld neemt u contact op met:meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Tot slot: Als u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen, kunt u informatie inwinnen via het gratis telefoonnummer Deze informatielijn is op werkdagen open van uur, uitgezonderd in de schoolvakanties.u kunt ook de website bezoeken: Via deze site kunt u uw vragen ook mailen Diverse contactpersonen. Werkgroep Hoofdluis Kim Loyen en Nathalie de Graef BHV-ers op school: Ron van Mierlo, Anja Cams, Gabby Sniekers, Femke Smits en Vivian Fonteijn (PSZ) 14. KLACHTENREGELING In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling dient te hebben. De volledige tekst van de klachtenregeling incl. formulier kunt u bekijken op de website: Het schoolbestuur heeft voor speciale vertrouwelijke zaken een overeenkomst gesloten met de GGD. Op de website van de GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl) staat de tekst voor de externe vertrouwenspersoon. Op het moment van een advies of een klacht wordt binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gekeken wie van de externe vertrouwenspersonen beschikbaar is. De school of de ouders kunnen via het secretariaat Jeugdgezondheidszorg ( ) vragen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon zal dan contact opnemen met de vrager. GGD Limburg Noord, postbus 1150, 5900 BD Venlo. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, zoals grove pesterijen. Besloten is om aan deze aandachtspunten toe te voegen: signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme etc. Wordt u binnen, of in relatie tot onze school geconfronteerd met dergelijke signalen dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken onder nummer: Het schoolbestuur SKO-Maasdal is aangemeld bij de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. U kunt uw eventuele klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs t.a.v. de heer Mr. H. Nentjens, Postbus 82324, 2508 ED Den Haag, tel De namen van de leden van de commissie en de modelklachtenregeling kunt u vinden op: Wanneer alles normaal verloopt, kunnen kinderen terecht bij hun eigen leerkracht. Met hem of haar hebben zij een vertrouwensband en kunnen hun plezierige en minder plezierige dingen bij hem of haar kwijt. Wanneer een ouder een probleem ervaart dat men niet wil delen met de eigen leerkracht, kan men terecht bij de interne vertrouwenspersonen, meester René Smeets en Jose Curvers van de school in Thorn (568011). Deze leerkrachten bieden een luisterend oor en proberen de ouders te helpen. Ook zijn ze vertrouwenspersonen indien het een probleem van de leerkrachten is. De vertrouwenspersonen werken onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De schoolleider ondersteunt en adviseert hem/haar, indien nodig. 15. AFKORTINGEN BSO TSO CITO BHV GGD GMR MR HP IB ICT LVS SWV VEBO SKOM LWT SWT HGW buitenschoolse opvang tussenschoolse opvang centraal instituut voor toetsontwikkeling bedrijfshulpverlening gewestelijke gezondheidsdienst gemeenschappelijke medezeggenschapsraad medezeggenschapsraad handelingsplan (voor leerlingenzorg) intern begeleider leerlingenzorg intern coördinator informatietechnologie leerlingvolgsysteem samenwerkingsverband verkeerseducatie Basisonderwijs Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal leerwerktijd speelwerktijd handelingsgericht werken Pagina 11

12 16. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Vakanties: Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Carnavals/voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 Vaste vrije dagen: Pasen Maandag 28 maart 2016 Hemelvaart Valt in meivakantie Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Studie/vrije dagen: Leerlingen vrij, leerkrachten studie Maandag 5 oktober 2015 Maandag 23 november 2015 Maandag 15 februari 2016 Vrijdag 25 maart 2016 Vrijdag 17 juni 2016 Maandag 20 juni 2016 Extra vrije dagen kleuters: Maandag 18 januari 2016 Dinsdag 19 januari 2016 Maandag 14 maart 2016 (ter compensatie van vrijdag 5 februari school ivm carnaval) Donderdag 30 juni 2016 (ter compensatie van de Koningsspelen op vrijdag 22 april 2016) 17. RELIGIE De katholieke identiteit is de bron van ons dagelijkse doen en laten. Onze omgeving is al eeuwen gevoed door de normen en waarden van het Christendom en katholicisme. Onze jaarkalender (en daarmee ons jaarprogramma) wordt gedomineerd door christelijke feesten en gebeurtenissen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen respect hebben voor levenswijze en levensbeschouwing van anderen. De scholen werken waar mogelijk (faciliterend) samen met de parochie en de kerk. Dit vanuit de opvatting dat het primaat van de geloofsopvoeding bij de ouders ligt. Tot slot: Elk jaar wordt er een groot beroep gedaan op ouders en leerkrachten voor het regelen van allerlei schoolse of buitenschoolse activiteiten. Om een en ander in de juiste proporties te stellen is het van belang, dat er keuzes gemaakt worden; de primaire taak van de school moet daarbij niet uit het oog verloren worden. Dit houdt dan in, dat welbedoelde suggesties niet altijd gehonoreerd kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de school: en via het MartinusGezêtje wat regelmatig verschijnt. Pagina 12

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Veiligheid en vertrouwen bieden leidt tot groei op elk gebied. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM BEDUM Tel: 050-3015467

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie