Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws"

Transcriptie

1 Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Oktober November 2014

2 Adressen: Kerkgebouw Chasséstraat RV Den Haag Postbus : EN Den Haag Homepage Predikant: Ds. C. Welschen Rozendaal XS Gouda Tel / Spreekuur : ma. 11:00-14:00 uur (kerkkantoor) ma. t/m za. 7:30 8:00 Pastoralewerker Zr. G. Bendt- Wijsman Synodeafgevaardigden: Zr. G. Bendt- Wijsman zr. L. Anders Werkgroep Zoetermeer Zr. R. Moi Tuk-Shung Werkgroep Leiden Zr. L.Pronk / Werkgroep Laak Zr. S. Pengel Oudstenraad : Zr. M.Linger ( voorzitter) Zr.S.Derby( vice-voorzitter) Zr. I..Becker ( secretaris) Br. E. Woerdings (2e secretaris) Zr.E.Bronne ( lid) Zr.M.Weidum (lid) ING EBG Haaglanden IBAN nummer: NL 86INGB Evangelische Broedergemeente Den Haag

3 Inhoudsopgave Woord voor de maanden oktober / november Overdenking 03 Mededelingen van de dominee 05 Mededelingen van de OR 09 Verslag stage Kinderhuis Saron 09 Kerstactie 2014 voor Suriname 11 Weekoverzicht 12 God is altijd online 13 Dienstenrooster 14 Bemoediging / Dankbetuiging 16 Viering 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag 16 Terugblik 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag 17 Nieuws van Prosisa 19 Aankondiging Landelijke contactdag CVR 22 Om over na te denken 23 Javaanse Immigratie deel 2 23 Eerste Surinaamse hoogleraar van Javaanse afkomst 25 Nieuws uit Zoetermeer 26 Advertenties 28 1

4 Woord voor de maand oktober: Verheerlijk de Heer met een blij gezicht en onttrek niets aan de eerstelingen die je moet geven. Jezus Sirach 35: 10 ( WV ) Woord voor de maand november: Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij. Jes. 1: 17 2

5 Overdenking God maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. Deut Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Joh Beste zusters en broeders, Wedden, dat wij meer dan tien wijsheden vinden in de Bijbel om goed te leven? In de dagteksten van het oudstenfeest lezen wij twaalf van deze wijsheden kort en krachtig samengevat. Daarin ontdekken wij diepe wijsheden die ons helpen zodat duidelijk wordt dat God het goed met elk individu meent, dat God ons helpt tot werkelijk vrije keuzes, dat Hij ons bevrijdt van de ketenen van dat, wat in ons verleden speelde. dat Hij door zijn geboden oriëntatie schenkt om als mensen op een goede manier samen te leven, dat Hij ons leven een doel geeft buiten ons zelf God eren als het centrum van ons leven. dat wij Zijn geliefden worden door Zijn zoon Jezus Christus en dat wij daarom liefde kunnen delen met vrienden en onbekenden. Alle kerken proberen dit uit te dragen. De EBG is daar een van. Liefhebben te vertalen in concrete omstandigheden was en is niet makkelijk. De EBG koos ervoor de gelijkheid van alle mensen voor God uit te dragen in die vorm dat alle leden, onafhankelijk of lijfeigen, slaaf of graaf, broeders en zusters genoemd werden. Natuurlijk werkt een gemeenschap alleen, als er mensen zijn die in deze gelijkheid verschillende functies vervullen: creativiteit ruimte geven, informeren, coördineren, eindverantwoordelijkheid dragen, controleren, motiveren, bij elkaar houden, iedereen apart individueel kunnen benaderen... 3

6 In al deze functies werden en worden de geboden in praktijk gebracht. Maar niet altijd zijn er mensen beschikbaar om al die functies waar te maken: creativiteit ruimte geven, informeren, coördineren, eindverantwoordelijkheid dragen, controleren, motiveren, bij elkaar houden... In de EBG heeft traditioneel elk gemeentelid minstens een van deze genoemde functies. Moge de herinnering aan Zijn adviezen ons allemaal bij de invulling van onze functie (vroeger ook ambt genoemd) helpen. Een kijkje terug: Woord voor de maand september: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. 1. Kron Beste zusters en broeders, na deze zomer merkten wij, dat mensen ook in de moderne tijd geneigd kunnen zijn hun opvatting door te zetten, zonder de ander te zien of te horen. In een mum van tijd heeft IS met haar terreur daarvoor gezorgd. Jammer genoeg vergeten wij mensen al te vaak, dat de meeste moslims vredelevende mensen zijn. Elke religie kent jammer genoeg dat misverstand, dat voortkomt uit de oproep, je identiteit vastberaden en standvastig na te leven. De spreuk die wij aan het begin van deze maand lezen staat in samenhang van de bouw van de tempel van Salomon: Nu dan, mijn zoon, de HERE zij met u, opdat gij het huis van de HERE, uw God, voorspoedig zult kunnen bouwen, zoals Hij aangaande u gesproken heeft. Voorwaar, de HERE geve u verstand en inzicht, en stelle u over Israël, opdat gij de wet van de HERE, uw God, onderhoudt. Dan zult gij voorspoed hebben, indien gij stipt onderhoudt de instellingen en de verordeningen, die de HERE Mozes geboden heeft Israël op te leggen. Wees sterk en moedig; vrees niet en wees niet verschrikt.! Op samenhang komt het dus aan! Voor de oproep, hoe wij het geloof zullen leven staat de herinnering, dat wij gelovigen onder de wet van de Heer staan. 4

7 Bij de wet van de Heer hoort het, de ander te zien, te horen en te respecteren onafhankelijk van zijn of haar geloof. Wij vinden dit terug zowel in de tien geboden als ook in het liefdesgebod van Jezus. De oproep, weest vastberaden en standvastig betreft de manier waarop wij deze geboden invulling zullen geven. Dus laten wij vastberaden en standvastig zijn in de manier waarop wij de ander waarderen. Daarmee bedoel ik niet, dat wij hem of haar kunnen vleien. Waardering is er ook, als de ander anders denkt en een struikelblok voor ons is. Daarom waardeer ik iedereen, die opkomt voor zijn geloof of zijn mening. Wel hoop ik, dat wij ook de moed opbrengen om degenen, die de ander de vrijheid ontnemen om hun geloof te beleven, duidelijk een halt! toe te roepen. Ds. Chr. Welschen Mededelingen van de dominee Uit de wereldwijde EBG: Palestina staat deze dagen weer in de pictures van de wereldpolitiek. Onze school Starmountain was wel niet op televisie te zien. Was dit, omdat er geen erge dingen gebeurden? 76 kinderen en 10 gasten waren bij elkaar gekomen, om zich te ontplooien op muzikaal terrein onder de bekwame leiding van de groep»al Kamndjati«. Doel was het: muziek en natuur samen te brengen in een Musical-Show die afsluitend in Ramallah te beluisteren was. Geweldig is dit, wals wij bedenken, als haast alle families, die bij het werk van de Starmountain betrokken zijn ook familie leden in Gaza hebben. Noord-Amerika is solidair met Honduras De mensen in Honduras, dus ook de broedergemeenteleden in Honduras lijden sinds een paar jaar onder de geweld i.v.m. met drugshandel van Zuid- naar Noord -Amerika. 5

8 Onze zusters en broeders in Noord-Amerika zien, dat het de mensen uit Noord-Amerika zijn, die deze drugs consumeren en zien het als hun taak, als christenen tegen drugsconsumptie in te gaan. Op de synode werd een resolutie aangenomen, waarin de broeders en zusters getuigen, dat het onvoldoende is, de slachtoffers van geweld te helpen, maar iets tegen het drugsprobleem in het eigen land te doen. All Things Moravian Sinds 3 juli 2013 bestaat op»facebook«een nieuwe Engelstalige communicatieplatform voor de wereldwijde Broederuniteit. U kunt daar informatie inwinnen niet alleen over het verleden maar ook over actualiteiten van vandaag. Uit de Oecumene Vanuit de Haagse gemeenschap van kerken: Uitnodiging tot een oecumenisch vredesgebed! De wereld is en blijft onrustig: van de Oekraïne tot in Nigeria, van Thailand tot de verwoeste bomen van de Tent of Nations in het Heilig Land. Deze onrust en de angst van mensen vragen om een antwoord van gebed. Den Haag, internationale stad van Vrede en recht heeft een VREDESPLEIN nodig. Daarom heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de H. Jacobusparochie besloten om op de eerste vrijdag in de maand te bidden voor de vrede op het kerkplein van deze kerk (Parkstraat 65A) om uur. We sluiten daarbij aan bij het Conventry-gebed dat in veel steden van Europa op vrijdag wordt gebeden. Het gebed verbindt. 6

9 Gemeente Den Haag blijft straatpastoraat structureel ondersteunen, maar de subsidie wordt wel gehalveerd Deze week heeft wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie in een gesprek met het Straatpastoraat Den Haag meegedeeld, wat zijn beslissing is met het oog op de nabije en verdere toekomst. Het goede nieuws is dat de Gemeente Den Haag structureel zal blijven bijdragen aan het werk van het Straatpastoraat Den Haag. Het slechte nieuws is, dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2015 wel zal worden gehalveerd. In 2014 zal de gemeente nog een eenmalige extra bijdrage toekennen ter ondersteuning van de overgang naar een nieuwe situatie. Eind 2012 had het Straatpastoraat al te horen gekregen, dat de wethouder geen mogelijkheden zag om de subsidie aan het Straatpastoraat te handhaven binnen de kaders van het beleidsprogramma Den Haag onder Dak. De gemeente Den Haag zou haar bijdrage aan het Straatpastoraat per medio 2013 geheel beëindigen. In januari zegde de wethouder echter toe, op zoek te willen gaan naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Om hier tijd en ruimte voor te scheppen werd de subsidie voor 2013 daarom volledig gehandhaafd. Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat is blij met de toegezegde structurele bijdrage vanuit de gemeente, maar ziet zich tevens gesteld voor de moeilijke taak de aangekondigde bezuiniging op te vangen. Het zal de nodige tijd en creativiteit vergen om tot weloverwogen en passende oplossingen te komen. In memoriam Op 18 juli 2014 is na langdurig lijden van ons heen gegaan onze lieve zuster Hermiene Agnes Smith- Olivieira op de leeftijd van 79 jaar. Zij was lid van de werkgroep Leiden. Zuster Hermiene was een rechtvaardige dame, voorzichtig, doortastend, op zoek naar nieuwe ideeën, begerig om iets bij te leren en temperamentvol. 7

10 Als ze een oordeel klaar had kon ze ook consequent handelen. Zij genoot van haar rol om de groep van Leiden zo te laten draaien, zoals zij het graag wilde. Haar opvolgers zullen het niet makkelijk hebben. Wat ik heb ik mogen leren van zr. Hermiene Smith? Ik zie haar nog op de open EBG dag in Leiden. Heel rustig, goed uitkijkend wat een ieder deed, informerend hoe het bij een ieder ging, of met een goed woord van bemoediging. Maar dan, als de verkoop niet zo wilde gaan zoals zij het wilde, kwam haar temperament naar boven. De verkoop van de kleding begon niet goed. Toen ze zelf één van de jurken aantrok die ze wilde verkopen, lukt de verkoop. Ze kon zich zelf totaal geven in deze vorm van reclame. Dan zie ik haar nog bij het uitstapje van de 60+ club, rustig en toch volop genieten van de gemeenschap. Daarbij had zij altijd oog voor degene die misschien ook niet meer zo goed kon lopen. Zij hield de touwtjes in handen, niet alleen in de groep van Leiden, maar ook in de groep van Afimo, zolang zij daar voorzitster was. Aan het einde van haar leven had ze zich zelf bewust overgeven aan de Heer. Ze wist dat ze veilig was bij Hem. Verdriet over het heengaan van br. Ernest Bronne Als gemeente delen wij in het verdriet van zr Etina Bronne over het heengaan van haar geliefde man broeder Ernest op 9 september Moge God haar en de kinderen tot grote troost zijn in de dagen van verdriet om het verlies. 8

11 Mededelingen van de Oudstenraad Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen en Pastoraalwerker zr. G. Bendt-Wijsman Adres : Rozendaal 6 Postcode: 2801 XS Gouda Telefoon: : Maandag: uur tot uur op het kerkkantoor en verder dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot 8.00 uur. Pastoraalwerker: zr. G. Bendt-Wijsman: o / Bereikbaarheid kerkkantoor: U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken van uur op In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn beleven, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.: Je adreswijziging door te geven, Een verjaardagszegen aan te vragen, Verhuur van de kerkruimte enz. Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig: De dominee, zr. Georgine Bendt Wijsman en zr. Etina Bronne. Mededelingen uit de gemeente Verslag stage Kinderhuis Saron Van 15 februari tot en met 15 juli 2014, heb ik, Latonya Lo-Kioeng-Shioe, stage gelopen in Kinderhuis Saron in Suriname te Paramaribo voor mijn HBO studie Toegepaste Psychologie. Kinderhuis Saron is een internaat voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met veertien jaar en is onderdeel van de EBGS. De pupillen die in het internaat verblijven komen voornamelijk uit het binnenland van Suriname en wonen tijdelijk in 9

12 Kinderhuis Saron, om de kans op onderwijs en ontwikkeling te vergroten en/of vanwege privéomstandigheden. Als trouwe bezoekster van de EBG Haaglanden, als zondagschoolleidster, mijn liefde voor kinderen, de interesse in moeilijke en kwetsbare doelgroepen en mijn Surinaamse achtergrond, was mijn keus voor de stageplaats al snel gemaakt. Tijdens mijn stageperiode heb ik mij vooral gericht op het begeleiden en coachen van de pupillen en het ontwerpen en uitvoeren van een voorlichting over gezonde voeding. Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie wordt namelijk het gedrag van anderen onderzocht en in samenwerking met de desbetreffende persoon of personen wordt gekeken hoe dit gedrag in positieve zin verbeterd kan worden. Omdat een groot aantal van de kinderen ook een leer- en taalachterstand heeft, werd er ook dagelijks tijd besteed aan de huiswerkbegeleiding. Naast de ontwikkeling op het gebied van onderwijs, wordt er ook gewerkt aan de Christelijke ontwikkeling. Zo werden er elke dag ochtend- en avondzegeningen gehouden en op de zondagen bezoeken de leidsters en de pupillen de kerk (EBG Saron). Eén van de meest mooie momenten vond ik de avondzegeningen, omdat de kinderen dan uit volle borst vele christelijke liederen zongen, wat zorgde voor een warm gevoel. 10

13 In het begin van de stageperiode was het contact met de pupillen soms moeilijk, maar naarmate de vertrouwensband sterker werd ging het vanzelf en kwam ook meteen de angst voor het afscheid. Om dit op een leuke manier te doen werd er een talentenshow georganiseerd met een DJ, eten en drinken, cadeaus en werd de avond afgesloten met het toeren door Paramaribo met een tourbus. Hiervoor wil ik nogmaals alle personen bedanken die hier hun bijdrage aan hebben geleverd tijdens de collecte op 11 mei jl. aan de Chasséstraat 1 in Den Haag. Met heel veel plezier kijk ik terug naar deze periode en ik zal het dan ook zeker missen. Latonya Lo-Kioeng-Shioe Kerstactie 2014 ZZg voor Suriname De kerstactie voor de Kinderhuizen en ouderen in Suriname gaat iets later dan gebruikelijk van start, namelijk in oktober. De kerstactie is al een oude traditie van het ZZg. Dankzij een trouwe groep van donateurs krijgen de kinderen in de Kinderhuizen bij hun kerstviering een lekkere maaltijd, een kerstcadeau en een pakketje voor thuis. Een klein gebaar, maar met een grote betekenis voor de kinderen. Ook ouderen die het niet zo breed hebben delen mee in de Kerstactie. Zij krijgen via de diaconie een levensmiddelenpakket. Uw gift is natuurlijk alvast welkom! Banknummer: NL-74RABO ; vermeld erbij: Kerstactie 2014 overgenomen uit het ZZg blad van september 2014 Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Het ZZg is ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente en assisteert bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië. 11

14 Weekoverzicht van onze kerk Dag Tijd Activiteit Verantwoording zondag 10:00 Preekdienst ds. Chr. Welschen 1 ste -3 e - 4e 13:00 Pasensi zr. Clark zondag oefent maandag 11:00-14:00 Kerkkantoor zr. Bendt maandag: 1 ste en 4e Gebedssamenkomst zr. Bendt 3 de dinsdag 20:00- Zusterkring Prosisa 22:oo woensdag 15:00 Sitara oefent zr. Akkal donderdag 12:00-14: Scipio 60+ club Redactie zr. Keeks en zr. Harrevelt br. Belfor en zr. Kappel Redactie zaterdag Schoonmaak zr. G. Louz kerk Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur. Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond en na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met elkaar. Diensten: - Hindostaanse Christelijke werkgroep: Elke 2e zondag van de maand dienst om uur Ds. Stam: Laak: Eens in de twee weken dienst in Huize Stanfasti Zr. S. Pengel: Zoetermeer: 1 e en 3 e zondag dienst aan de Julianalaan 3 Ds. Welschen : Leiden: Elke 1 e zaterdag van de maand om uur dienst in Merenwijk, Rosmolen 28 Zr. L. Pronk: /

15 God is altijd online God is altijd online op het wereldwijde web. Bij Hem is nooit een storing en zijn server is nooit bezet. Met God chatten is altijd mogelijk Het contact is levensecht. De verbinding is gelukkig draadloos ook zonder computer kun je bij hem terecht. Hackers kunnen niet storen God s firewall werkt altijd correct. Je zult hem wel zelf moeten installeren dan is jouw verbinding perfect. God s computer zoekt heel het net af Om te verbinden met jou en mij. We mogen gratis downloaden en virussen zijn er niet bij. De beste programma s kun je bij hem krijgen dan loopt je computer als een trein. En mocht je harde schrijf toch crashen dan is God voor jou altijd online. Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen. Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt. Als je die gebruikt als leidraad voor het leven Dan wordt jouw levenscomputer nooit meer gekraakt. Uit KBO Nieuwsbrief maart 2014! 13

16 Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Kerk: Oktober en November 2014 In de kerk UW KONINKRIJK KOME Chasséstraat 1 DEN HAAG 5 okt uur Oogstfeest ds. Ch. Welschen en 60 + club 12 okt uur Preekdienst / Avondmaal ds. Ch. Welschen m.m.v. zr. M. Weidum 19 okt uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 26 okt uur Zangdienst zr. G. Bendt-Wijsman 2 nov uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 8 nov uur Steungroepvergadering 9 nov uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 16 nov uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 23 nov uur Preekdienst Srefidensi / Bezinningsdag zr. G. Bendt-Wijsman 30 nov uur 1 e Advent Hosianna ds. Ch. Welschen 30 nov uur Candle Light viering Prosisa 7 dec uur 2 e Advent Preekdienst Kerstconcert ds. Ch. Welschen Gebedsgroep voorafgaande aan de kerkdiensten (ongeveer 30 minuten) Diensten van de Hindostaans Christelijke Werkgroep in de Chasséstraat 1 12 okt uur 9 nov uur Hindostaans Chr. Werkgroep Hindostaans Chr. Werkgroep ds. Stam ds. Stam 14

17 In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER 5 okt uur 19 okt uur 2 nov uur 16 nov uur Preekdienst Zangdienst Preekdienst Zangdienst ds. Ch. Welschen zr. E. Bronne ds. Ch. Welschen br. H.J.C. Belfor In HUIZE STANFASTI 1 ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG 11 okt uur 25 okt uur 08 nov uur 22 nov uur Zangdienst Zangdienst ARIA Zangdienst Zangdienst zr. S. Pengel en zr. I. Blijd br. H.J.C. Belfor en zr. A. Gersie zr. E. Bronne en zr. Y. Karon zr. S. Pengel en zr. I. Blijd In WIJK - en DIENSTENCENTRUM MOLENWIJK Rosmolen 28, Merenwijk, LEIDEN 4 okt uur 1 nov uur Preekdienst Preekdienst ds. Ch. Welschen ds. Ch. Welschen Zondag 5 oktober: Viering van het jaarlijkse oogstfeest in Den Haag 15

18 Voor de zieken en bedroefden Als je in nood niet op een mens durft te bouwen, dan is er Eén die alles van je weet. Die peilen kan, de diepte van je leed, Hij is de Rots waarop je kunt bouwen. Veel sterkte en beterschap aan alle bedroefden en zieken. Hartelijk dank Op 24 augustus jl. hadden wij na een inspirerende kerkdienst een gezellige barbecue die verzorgd was door de dienaren. Het vlees en alles wat er bij hoorde was verrukkelijk. Er was een gezellige sfeer. Je voelde de saamhorigheid. Dienaren, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. Moge de Here jullie zegenen voor al het werk dat jullie voor Hem doen. Viering 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag op 14 september jl. Om te beginnen wil ik, mede namens U allen, hartelijk dank zeggen aan alle broeders en zusters, die deze bijzondere dienst mogelijk hebben gemaakt. Wat mij diep ontroerde tijdens de dienst waren de woorden : Zegeningen, Danken, Vreugde, Genade, Troost en Prijzen. Met al deze woorden mogen we God loven en prijzen en dankzeggen dat Hij ons nabij is in ziekte, verdriet maar ook in vreugde. En dat we de genade van onze lieve Heer mogen ontvangen. 16

19 Zo mogen we met elkaar de komende jaren verder gaan, samen op weg. Als laatste wil ik de kinderen van de zondagsschool bedanken voor hun geweldig lied. Zr. Marijke Pocorni Terugblik 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag Broeder Hedwig Callender vertelde in een toespraak hoe de toenmalige OR tot aankoop van ons kerkgebouw kwam. Wij hielden daarvoor kerk in een kapel van het ziekenhuis Bronovo. 17

20 Na veel gediscussieer in de OR kwam men tot de conclusie dat het op den duur toch gunstiger zou zijn om dit kerkgebouw te kopen. Het was vooral broeder Strijk die zich hier hard voor heeft gemaakt. Hij ging er in zijn vrije tijd op uit om allerlei instanties te benaderen die ons financieel zouden willen steunen onder andere de Hervormde Diaconie. Ons kerkgebouw was vroeger in het bezit van prinses Emma. Zij stelde een voorwaarde in verband met eventuele verkoop. Het gebouw mocht alleen maar verkocht worden aan een instantie voor religieuze doeleinden. De winkelketen Konmar wilde het gebouw graag kopen, maar dat ging daardoor niet door. Ook Islamieten hadden hun oog laten vallen op het kerkgebouw met haar gunstige ligging. Gelukkig stemde de Hervormde Diaconie in om het aan ons te verkopen. Dankzij de OR van 40 jaar geleden hebben wij God zij dank een eigen kerk waar helaas nog een hypotheek op rust. Aan het laatste kunnen wij huidige leden werken om die schuld te verkleinen. Wij mogen terugkijken op een gezegende dienst, waarbij wij de geschiedenis die vooraf ging aan het kopen van deze mooie kerk niet mogen vergeten. De leden waarvan de meesten al zijn overleden hebben er voor moet knokken om deze koop voor elkaar te krijgen. 18

21 Nieuws van Prosisa Ons jaarlijkse uitstapje Wat was het een mooie gezellige dag in Antwerpen. Veel gezien/geleerd en folklore meegemaakt. Een leuke aftrap voor een vakantie. Voor degenen die er niet bij konden zijn en/of nog eens na willen lezen is er ook een "verslagje" gemaakt. De bus vertrok om 7.00u vanaf Den Haag CS en onderweg haalden we nog andere passagiers op in Rotterdam en Dordrecht. Na Dordrecht reden we door naar Antwerpen waar wij om 9.20u arriveerden. We waren dus een uur te vroeg, maar hebben dat extra uurtje benut door op een terras een lekker kopje koffie te nuttigen. Sisa Dulcine trakteerde op zelfgebakken Helena cupcakes ( vanwege Sarah ). Om 11.00u ontmoetten wij onze gids Anne-Marie voor de stadswandeling van 2 uur. Het was een leuke tocht waarbij we veel te weten zijn gekomen over Antwerpen. Uit de verhalen/anekdotes die de gids vertelde blijken veel overeenkomsten te zijn uit andere landen zoals het verhaal van de waterrioolgeest bij het beeld van Lange Wapper ( stoute kindertjes kregen dat vaak te horen net zoals Boeboelaas in Suriname ). De schepen uit Congo die aanmeerden aan de kade van de Schelde, daarvan werd er aan kinderen gezegd dat die baby's meebrachten ( wij kennen het als de ooievaar die baby's brengt of de kool waar een baby uitkomt ). Kinderen gingen dan aan de kade staan en riepen naar schepen om een broertje of zusje mee te brengen ) wat best hilarisch was. Het water van de Schelde zorgt bij springtij voor wateroverlast. 19

22 Hierdoor is het begin van Antwerpen ook op een heuvel ontstaan. Daar staat nog een ( verbouwd overblijfsel ) van het oude kasteel genaamd "Het Steen". Nu is het een centrum waar ze workshops en activiteiten voor kinderen organiseren. De verdere rondleidingen en anekdotes leidden ons naar "De Poesje". Daar is een kelder waar een poppenspel/marionetten ( uit Italië ) werd opgevoerd ter vermaak van het gewone volk. We zijn ook de vroegere vleeshal binnen geweest. In vroegere tijden waren de vleeshouwers de rijksten van de stad en lieten mooie gebouwen neerzetten. Je trouwde dan een goede partij ( zoals in Nederland een boer of boerendochter een goede partij was ). Vleeshouwer werd je van vader op zoon ( of je trouwde met de enige dochter als je de zaak wilde overnemen ). We hebben nog meer gezien en gehoord over de klokkentoren van de kerk die als baken diende voor de stad( iedereen had d.m.v. belasting ervoor betaald, (de kerk eronder was betaald door de kerkgangers ). We kregen uitleg over de gevel van het Spiegelhuis nog daterend uit de tijd toen er nog geen huisnummers bestonden. Het stadhuis van Antwerpen dateert uit 1564 en we zagen verschillende bruidsparen die net getrouwd waren. Aan de gevel van het stadhuis hingen vlaggen van steden, maar ook van landen die consulaten in Antwerpen hebben. We zagen mooie gildewoningen ( van oude ambachtslieden ). In één van ze is de Kamer van Koophandel gevestigd. Verder vertelde Anne-Marie één van de anekdotes over het mogelijke ontstaan van Antwerpen en gaf uitleg over het beeld dat Antwerpen 20

23 uitbeeldt: De reus en de held, kasteel Het Steen, Water, Vissen en ander waterleven. We gingen een barokkerk binnen ( vroeger was Antwerpen protestants ) en hier vertelde de gids ook het verhaal erover. Deze kerk is ook een paar door brand beschadigd. Buiten de kerk was een volksdansgroep om een net getrouwd bruidspaar aan het dansen. ( net getrouwd in de kerk waar we binnen waren geweest ). Dus we hadden ook wat folklore meegemaakt. Tegen het eind van de rondleiding gingen we museum Plantin-Moretus binnen, de oudste boekdrukkerij van Europa en het verhaal over het ontstaan ervan. Voor afloop kregen we nog een korte toegift van de gids die ons nog even rondleidde in een ondergrondse gang/vluchtweg van vroeger onder een restaurant. Na afloop van de rondleiding hadden we tijd voor onszelf om op eigen gelegenheid te genieten van Antwerpen. Om uur gingen wij weer voldaan naar Nederland. Zr. Dulcine Leisberger Candlelight viering Op zondag 30 november om uur zullen wij onze jaarlijkse Candle Service vieren aan de Chassé straat 1. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. U bent allen van harte welkom! Heer Gij hebt zoveel gegeven, zoveel schuld van ons gewend. Zouden wij niet ook vergeven, nu ons hart uw liefde kent. Uit: dagtekstenboek

24 Landelijke Contactdag Centrale Vrouwenraad [CVR] De Centrale Vrouwenraad bestaat 15 jaar! Wij nodigen u uit om dit heuglijk feit samen met ons te vieren op onze Landelijke Contactdag in Rotterdam. Het thema van deze dag is: Sterke Vrouwen Datum: Tijd: Zaterdag 11 oktober a.s uur uur [inloop vanaf uur] Locatie: EBG Rotterdam Avenue Concordia LE Rotterdam Deze dag zullen we afsluiten met een Liefdemaalviering die om uur begint. Voor de lunch zal een bijdrage van 3,- gevraagd worden. De toegang is gratis! 22

25 Om over na te denken. Toen God klaar was met het maken van de wereld, wilde Hij voor de mens een stukje van zijn goddelijkheid achterlaten. Een vonk van zijn wezen, een belofte aan de mens wat hij kon worden, als hij zich inspande. Hij zocht naar een plaats om deze goddelijke vonk te verbergen. Want wat de mens al te gemakkelijk kan vinden, zou hij niet naar waarde schatten. Dan moet u de vonk op de hoogste berg verbergen, zeiden de engelen. God schudde het hoofd: De mens is een avontuurlijk schepsel en hij zal vlug genoeg leren de hoogste berg te beklimmen. Verberg het dan, O Eeuwige, midden in de oceaan. Nee, antwoordde God. Ik heb de mens verstand gegeven en op een zekere dag zal hij leren om schepen te bouwen en de machtigste oceaan over te steken. Waar dan Meester, riepen de engelen. God glimlachte: Ik zal het op de meest ontoegankelijke plaats verbergen, de enige plaats waar de mens nooit zal zoeken. Ik zal het diep in de mens zelf verbergen. Uit het kerkblad van de Herv. Gemeente. Deel 2: De komst van de Javanen in Suriname Van 1890 tot 1939 werden er zo ongeveer Javaanse contractarbeiders aangevoerd. De immigratie van Javanen eindigde in 1939 door hat uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 23

26 Van de Javaanse contractarbeiders zijn er ruim na afloop(of na een verlenging omdat er geen retourboot beschikbaar was na afloop van hun eerste contract)teruggekeerd naar Nederlands-Indië. Ook konden velen de roep van het vaderland niet weerstaan; zo keerden in 1954, nadat Indonesië onafhankelijk werd, ongeveer personen terug. Daarnaast vestigden zich ongeveer 150 Javanen in Frans Guyana. Velen hadden nog tot de onafhankelijkheid van Suriname de Indonesische nationaliteit. Na vervulling van de vijfjarige werkovereenkomst kon men ook het contract verlengen en op de plantage blijven. In zo n geval kregen de Javanen een bonus van 200 honderd gulden voor elk jaar dat zij langer bleven. De immigranten die besloten om zich na afloop van het contract permanent in Suriname te vestigen kregen een stukje grond. Daarnaast kregen zij de 100 gulden repatriëringgeld terug. Dit stuk is overgenomen van het internet 24

27 Eerste Surinaamse hoogleraar van Javaanse afkomst Dr. Steven Samijo werd op 12 juli 2014 in Kerkrade beëdigd tot hoogleraar in de leerstoel van Humanity and Orthopedic Surgery aan de Martin Buber Universiteit, Rolduc, Kerkrade. Deze Universiteit reikt jaarlijks een prijs uit aan personen die voor de mensheid veel betekenen of veel betekend hebben o.a. Gary Kasparov, Michael Gorbatjov, Hans-Dietrich Genscher, prinses Irene en Herman van Veen. Met trots mogen wij de eerste Javaanse Surinaamse Hoogleraar binnen onze gelederen verwelkomen. Proficiat! Achtergrond professor Steven Samijo: Steven komt uit een onderwijzersgezin en is het oudste kind van vier. Hij is opgegroeid te Lelydorp, aan de Van Hattemweg. Uit gesprekken met zijn jongere broer komt naar voren, dat de educatieve- en pedagogische aspecten in de opvoeding door hun ouders beslissend waren voor de verdere vorming van de kinderen. Hoewel de kinderen alle vrijheid werd gegund, was er wel een ding dat hen helder en duidelijk werd bijgebracht: om tijd niet ijdel te gebruiken en altijd te geven en zich in te zetten voor de medemens. De vader van Steven, wijlen, was naast zijn werk als onderwijzer, ook leider van het internaat Taman Putro. Ook was hij sociaal coördinator van de Van Hattemweg om openbare voorzieningen voor de gemeenschap te bepleiten. Uit EBG Nieuws aug./ sept Nieuws uit Zoetermee 25

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Jaargang 27 juni 2012. Adullam. contact. Begeleider bij Adullam m/v. Ik wil daar altijd wel werken. Het is een plan van én voor de bewoner

Jaargang 27 juni 2012. Adullam. contact. Begeleider bij Adullam m/v. Ik wil daar altijd wel werken. Het is een plan van én voor de bewoner Jaargang 27 juni 2012 2 Adullam contact Begeleider bij Adullam m/v 4 28 Het is een plan van én voor de bewoner 32 Ik wil daar altijd wel werken Regio Noordoost Voorplaat: Begeleider Bernard Speksnijder

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie