Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws"

Transcriptie

1 Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Oktober November 2014

2 Adressen: Kerkgebouw Chasséstraat RV Den Haag Postbus : EN Den Haag Homepage Predikant: Ds. C. Welschen Rozendaal XS Gouda Tel / Spreekuur : ma. 11:00-14:00 uur (kerkkantoor) ma. t/m za. 7:30 8:00 Pastoralewerker Zr. G. Bendt- Wijsman Synodeafgevaardigden: Zr. G. Bendt- Wijsman zr. L. Anders Werkgroep Zoetermeer Zr. R. Moi Tuk-Shung Werkgroep Leiden Zr. L.Pronk / Werkgroep Laak Zr. S. Pengel Oudstenraad : Zr. M.Linger ( voorzitter) Zr.S.Derby( vice-voorzitter) Zr. I..Becker ( secretaris) Br. E. Woerdings (2e secretaris) Zr.E.Bronne ( lid) Zr.M.Weidum (lid) ING EBG Haaglanden IBAN nummer: NL 86INGB Evangelische Broedergemeente Den Haag

3 Inhoudsopgave Woord voor de maanden oktober / november Overdenking 03 Mededelingen van de dominee 05 Mededelingen van de OR 09 Verslag stage Kinderhuis Saron 09 Kerstactie 2014 voor Suriname 11 Weekoverzicht 12 God is altijd online 13 Dienstenrooster 14 Bemoediging / Dankbetuiging 16 Viering 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag 16 Terugblik 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag 17 Nieuws van Prosisa 19 Aankondiging Landelijke contactdag CVR 22 Om over na te denken 23 Javaanse Immigratie deel 2 23 Eerste Surinaamse hoogleraar van Javaanse afkomst 25 Nieuws uit Zoetermeer 26 Advertenties 28 1

4 Woord voor de maand oktober: Verheerlijk de Heer met een blij gezicht en onttrek niets aan de eerstelingen die je moet geven. Jezus Sirach 35: 10 ( WV ) Woord voor de maand november: Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij. Jes. 1: 17 2

5 Overdenking God maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. Deut Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Joh Beste zusters en broeders, Wedden, dat wij meer dan tien wijsheden vinden in de Bijbel om goed te leven? In de dagteksten van het oudstenfeest lezen wij twaalf van deze wijsheden kort en krachtig samengevat. Daarin ontdekken wij diepe wijsheden die ons helpen zodat duidelijk wordt dat God het goed met elk individu meent, dat God ons helpt tot werkelijk vrije keuzes, dat Hij ons bevrijdt van de ketenen van dat, wat in ons verleden speelde. dat Hij door zijn geboden oriëntatie schenkt om als mensen op een goede manier samen te leven, dat Hij ons leven een doel geeft buiten ons zelf God eren als het centrum van ons leven. dat wij Zijn geliefden worden door Zijn zoon Jezus Christus en dat wij daarom liefde kunnen delen met vrienden en onbekenden. Alle kerken proberen dit uit te dragen. De EBG is daar een van. Liefhebben te vertalen in concrete omstandigheden was en is niet makkelijk. De EBG koos ervoor de gelijkheid van alle mensen voor God uit te dragen in die vorm dat alle leden, onafhankelijk of lijfeigen, slaaf of graaf, broeders en zusters genoemd werden. Natuurlijk werkt een gemeenschap alleen, als er mensen zijn die in deze gelijkheid verschillende functies vervullen: creativiteit ruimte geven, informeren, coördineren, eindverantwoordelijkheid dragen, controleren, motiveren, bij elkaar houden, iedereen apart individueel kunnen benaderen... 3

6 In al deze functies werden en worden de geboden in praktijk gebracht. Maar niet altijd zijn er mensen beschikbaar om al die functies waar te maken: creativiteit ruimte geven, informeren, coördineren, eindverantwoordelijkheid dragen, controleren, motiveren, bij elkaar houden... In de EBG heeft traditioneel elk gemeentelid minstens een van deze genoemde functies. Moge de herinnering aan Zijn adviezen ons allemaal bij de invulling van onze functie (vroeger ook ambt genoemd) helpen. Een kijkje terug: Woord voor de maand september: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. 1. Kron Beste zusters en broeders, na deze zomer merkten wij, dat mensen ook in de moderne tijd geneigd kunnen zijn hun opvatting door te zetten, zonder de ander te zien of te horen. In een mum van tijd heeft IS met haar terreur daarvoor gezorgd. Jammer genoeg vergeten wij mensen al te vaak, dat de meeste moslims vredelevende mensen zijn. Elke religie kent jammer genoeg dat misverstand, dat voortkomt uit de oproep, je identiteit vastberaden en standvastig na te leven. De spreuk die wij aan het begin van deze maand lezen staat in samenhang van de bouw van de tempel van Salomon: Nu dan, mijn zoon, de HERE zij met u, opdat gij het huis van de HERE, uw God, voorspoedig zult kunnen bouwen, zoals Hij aangaande u gesproken heeft. Voorwaar, de HERE geve u verstand en inzicht, en stelle u over Israël, opdat gij de wet van de HERE, uw God, onderhoudt. Dan zult gij voorspoed hebben, indien gij stipt onderhoudt de instellingen en de verordeningen, die de HERE Mozes geboden heeft Israël op te leggen. Wees sterk en moedig; vrees niet en wees niet verschrikt.! Op samenhang komt het dus aan! Voor de oproep, hoe wij het geloof zullen leven staat de herinnering, dat wij gelovigen onder de wet van de Heer staan. 4

7 Bij de wet van de Heer hoort het, de ander te zien, te horen en te respecteren onafhankelijk van zijn of haar geloof. Wij vinden dit terug zowel in de tien geboden als ook in het liefdesgebod van Jezus. De oproep, weest vastberaden en standvastig betreft de manier waarop wij deze geboden invulling zullen geven. Dus laten wij vastberaden en standvastig zijn in de manier waarop wij de ander waarderen. Daarmee bedoel ik niet, dat wij hem of haar kunnen vleien. Waardering is er ook, als de ander anders denkt en een struikelblok voor ons is. Daarom waardeer ik iedereen, die opkomt voor zijn geloof of zijn mening. Wel hoop ik, dat wij ook de moed opbrengen om degenen, die de ander de vrijheid ontnemen om hun geloof te beleven, duidelijk een halt! toe te roepen. Ds. Chr. Welschen Mededelingen van de dominee Uit de wereldwijde EBG: Palestina staat deze dagen weer in de pictures van de wereldpolitiek. Onze school Starmountain was wel niet op televisie te zien. Was dit, omdat er geen erge dingen gebeurden? 76 kinderen en 10 gasten waren bij elkaar gekomen, om zich te ontplooien op muzikaal terrein onder de bekwame leiding van de groep»al Kamndjati«. Doel was het: muziek en natuur samen te brengen in een Musical-Show die afsluitend in Ramallah te beluisteren was. Geweldig is dit, wals wij bedenken, als haast alle families, die bij het werk van de Starmountain betrokken zijn ook familie leden in Gaza hebben. Noord-Amerika is solidair met Honduras De mensen in Honduras, dus ook de broedergemeenteleden in Honduras lijden sinds een paar jaar onder de geweld i.v.m. met drugshandel van Zuid- naar Noord -Amerika. 5

8 Onze zusters en broeders in Noord-Amerika zien, dat het de mensen uit Noord-Amerika zijn, die deze drugs consumeren en zien het als hun taak, als christenen tegen drugsconsumptie in te gaan. Op de synode werd een resolutie aangenomen, waarin de broeders en zusters getuigen, dat het onvoldoende is, de slachtoffers van geweld te helpen, maar iets tegen het drugsprobleem in het eigen land te doen. All Things Moravian Sinds 3 juli 2013 bestaat op»facebook«een nieuwe Engelstalige communicatieplatform voor de wereldwijde Broederuniteit. U kunt daar informatie inwinnen niet alleen over het verleden maar ook over actualiteiten van vandaag. Uit de Oecumene Vanuit de Haagse gemeenschap van kerken: Uitnodiging tot een oecumenisch vredesgebed! De wereld is en blijft onrustig: van de Oekraïne tot in Nigeria, van Thailand tot de verwoeste bomen van de Tent of Nations in het Heilig Land. Deze onrust en de angst van mensen vragen om een antwoord van gebed. Den Haag, internationale stad van Vrede en recht heeft een VREDESPLEIN nodig. Daarom heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de H. Jacobusparochie besloten om op de eerste vrijdag in de maand te bidden voor de vrede op het kerkplein van deze kerk (Parkstraat 65A) om uur. We sluiten daarbij aan bij het Conventry-gebed dat in veel steden van Europa op vrijdag wordt gebeden. Het gebed verbindt. 6

9 Gemeente Den Haag blijft straatpastoraat structureel ondersteunen, maar de subsidie wordt wel gehalveerd Deze week heeft wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie in een gesprek met het Straatpastoraat Den Haag meegedeeld, wat zijn beslissing is met het oog op de nabije en verdere toekomst. Het goede nieuws is dat de Gemeente Den Haag structureel zal blijven bijdragen aan het werk van het Straatpastoraat Den Haag. Het slechte nieuws is, dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2015 wel zal worden gehalveerd. In 2014 zal de gemeente nog een eenmalige extra bijdrage toekennen ter ondersteuning van de overgang naar een nieuwe situatie. Eind 2012 had het Straatpastoraat al te horen gekregen, dat de wethouder geen mogelijkheden zag om de subsidie aan het Straatpastoraat te handhaven binnen de kaders van het beleidsprogramma Den Haag onder Dak. De gemeente Den Haag zou haar bijdrage aan het Straatpastoraat per medio 2013 geheel beëindigen. In januari zegde de wethouder echter toe, op zoek te willen gaan naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Om hier tijd en ruimte voor te scheppen werd de subsidie voor 2013 daarom volledig gehandhaafd. Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat is blij met de toegezegde structurele bijdrage vanuit de gemeente, maar ziet zich tevens gesteld voor de moeilijke taak de aangekondigde bezuiniging op te vangen. Het zal de nodige tijd en creativiteit vergen om tot weloverwogen en passende oplossingen te komen. In memoriam Op 18 juli 2014 is na langdurig lijden van ons heen gegaan onze lieve zuster Hermiene Agnes Smith- Olivieira op de leeftijd van 79 jaar. Zij was lid van de werkgroep Leiden. Zuster Hermiene was een rechtvaardige dame, voorzichtig, doortastend, op zoek naar nieuwe ideeën, begerig om iets bij te leren en temperamentvol. 7

10 Als ze een oordeel klaar had kon ze ook consequent handelen. Zij genoot van haar rol om de groep van Leiden zo te laten draaien, zoals zij het graag wilde. Haar opvolgers zullen het niet makkelijk hebben. Wat ik heb ik mogen leren van zr. Hermiene Smith? Ik zie haar nog op de open EBG dag in Leiden. Heel rustig, goed uitkijkend wat een ieder deed, informerend hoe het bij een ieder ging, of met een goed woord van bemoediging. Maar dan, als de verkoop niet zo wilde gaan zoals zij het wilde, kwam haar temperament naar boven. De verkoop van de kleding begon niet goed. Toen ze zelf één van de jurken aantrok die ze wilde verkopen, lukt de verkoop. Ze kon zich zelf totaal geven in deze vorm van reclame. Dan zie ik haar nog bij het uitstapje van de 60+ club, rustig en toch volop genieten van de gemeenschap. Daarbij had zij altijd oog voor degene die misschien ook niet meer zo goed kon lopen. Zij hield de touwtjes in handen, niet alleen in de groep van Leiden, maar ook in de groep van Afimo, zolang zij daar voorzitster was. Aan het einde van haar leven had ze zich zelf bewust overgeven aan de Heer. Ze wist dat ze veilig was bij Hem. Verdriet over het heengaan van br. Ernest Bronne Als gemeente delen wij in het verdriet van zr Etina Bronne over het heengaan van haar geliefde man broeder Ernest op 9 september Moge God haar en de kinderen tot grote troost zijn in de dagen van verdriet om het verlies. 8

11 Mededelingen van de Oudstenraad Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen en Pastoraalwerker zr. G. Bendt-Wijsman Adres : Rozendaal 6 Postcode: 2801 XS Gouda Telefoon: : Maandag: uur tot uur op het kerkkantoor en verder dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot 8.00 uur. Pastoraalwerker: zr. G. Bendt-Wijsman: o / Bereikbaarheid kerkkantoor: U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken van uur op In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn beleven, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.: Je adreswijziging door te geven, Een verjaardagszegen aan te vragen, Verhuur van de kerkruimte enz. Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig: De dominee, zr. Georgine Bendt Wijsman en zr. Etina Bronne. Mededelingen uit de gemeente Verslag stage Kinderhuis Saron Van 15 februari tot en met 15 juli 2014, heb ik, Latonya Lo-Kioeng-Shioe, stage gelopen in Kinderhuis Saron in Suriname te Paramaribo voor mijn HBO studie Toegepaste Psychologie. Kinderhuis Saron is een internaat voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met veertien jaar en is onderdeel van de EBGS. De pupillen die in het internaat verblijven komen voornamelijk uit het binnenland van Suriname en wonen tijdelijk in 9

12 Kinderhuis Saron, om de kans op onderwijs en ontwikkeling te vergroten en/of vanwege privéomstandigheden. Als trouwe bezoekster van de EBG Haaglanden, als zondagschoolleidster, mijn liefde voor kinderen, de interesse in moeilijke en kwetsbare doelgroepen en mijn Surinaamse achtergrond, was mijn keus voor de stageplaats al snel gemaakt. Tijdens mijn stageperiode heb ik mij vooral gericht op het begeleiden en coachen van de pupillen en het ontwerpen en uitvoeren van een voorlichting over gezonde voeding. Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie wordt namelijk het gedrag van anderen onderzocht en in samenwerking met de desbetreffende persoon of personen wordt gekeken hoe dit gedrag in positieve zin verbeterd kan worden. Omdat een groot aantal van de kinderen ook een leer- en taalachterstand heeft, werd er ook dagelijks tijd besteed aan de huiswerkbegeleiding. Naast de ontwikkeling op het gebied van onderwijs, wordt er ook gewerkt aan de Christelijke ontwikkeling. Zo werden er elke dag ochtend- en avondzegeningen gehouden en op de zondagen bezoeken de leidsters en de pupillen de kerk (EBG Saron). Eén van de meest mooie momenten vond ik de avondzegeningen, omdat de kinderen dan uit volle borst vele christelijke liederen zongen, wat zorgde voor een warm gevoel. 10

13 In het begin van de stageperiode was het contact met de pupillen soms moeilijk, maar naarmate de vertrouwensband sterker werd ging het vanzelf en kwam ook meteen de angst voor het afscheid. Om dit op een leuke manier te doen werd er een talentenshow georganiseerd met een DJ, eten en drinken, cadeaus en werd de avond afgesloten met het toeren door Paramaribo met een tourbus. Hiervoor wil ik nogmaals alle personen bedanken die hier hun bijdrage aan hebben geleverd tijdens de collecte op 11 mei jl. aan de Chasséstraat 1 in Den Haag. Met heel veel plezier kijk ik terug naar deze periode en ik zal het dan ook zeker missen. Latonya Lo-Kioeng-Shioe Kerstactie 2014 ZZg voor Suriname De kerstactie voor de Kinderhuizen en ouderen in Suriname gaat iets later dan gebruikelijk van start, namelijk in oktober. De kerstactie is al een oude traditie van het ZZg. Dankzij een trouwe groep van donateurs krijgen de kinderen in de Kinderhuizen bij hun kerstviering een lekkere maaltijd, een kerstcadeau en een pakketje voor thuis. Een klein gebaar, maar met een grote betekenis voor de kinderen. Ook ouderen die het niet zo breed hebben delen mee in de Kerstactie. Zij krijgen via de diaconie een levensmiddelenpakket. Uw gift is natuurlijk alvast welkom! Banknummer: NL-74RABO ; vermeld erbij: Kerstactie 2014 overgenomen uit het ZZg blad van september 2014 Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Het ZZg is ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente en assisteert bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië. 11

14 Weekoverzicht van onze kerk Dag Tijd Activiteit Verantwoording zondag 10:00 Preekdienst ds. Chr. Welschen 1 ste -3 e - 4e 13:00 Pasensi zr. Clark zondag oefent maandag 11:00-14:00 Kerkkantoor zr. Bendt maandag: 1 ste en 4e Gebedssamenkomst zr. Bendt 3 de dinsdag 20:00- Zusterkring Prosisa 22:oo woensdag 15:00 Sitara oefent zr. Akkal donderdag 12:00-14: Scipio 60+ club Redactie zr. Keeks en zr. Harrevelt br. Belfor en zr. Kappel Redactie zaterdag Schoonmaak zr. G. Louz kerk Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur. Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond en na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met elkaar. Diensten: - Hindostaanse Christelijke werkgroep: Elke 2e zondag van de maand dienst om uur Ds. Stam: Laak: Eens in de twee weken dienst in Huize Stanfasti Zr. S. Pengel: Zoetermeer: 1 e en 3 e zondag dienst aan de Julianalaan 3 Ds. Welschen : Leiden: Elke 1 e zaterdag van de maand om uur dienst in Merenwijk, Rosmolen 28 Zr. L. Pronk: /

15 God is altijd online God is altijd online op het wereldwijde web. Bij Hem is nooit een storing en zijn server is nooit bezet. Met God chatten is altijd mogelijk Het contact is levensecht. De verbinding is gelukkig draadloos ook zonder computer kun je bij hem terecht. Hackers kunnen niet storen God s firewall werkt altijd correct. Je zult hem wel zelf moeten installeren dan is jouw verbinding perfect. God s computer zoekt heel het net af Om te verbinden met jou en mij. We mogen gratis downloaden en virussen zijn er niet bij. De beste programma s kun je bij hem krijgen dan loopt je computer als een trein. En mocht je harde schrijf toch crashen dan is God voor jou altijd online. Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen. Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt. Als je die gebruikt als leidraad voor het leven Dan wordt jouw levenscomputer nooit meer gekraakt. Uit KBO Nieuwsbrief maart 2014! 13

16 Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Kerk: Oktober en November 2014 In de kerk UW KONINKRIJK KOME Chasséstraat 1 DEN HAAG 5 okt uur Oogstfeest ds. Ch. Welschen en 60 + club 12 okt uur Preekdienst / Avondmaal ds. Ch. Welschen m.m.v. zr. M. Weidum 19 okt uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 26 okt uur Zangdienst zr. G. Bendt-Wijsman 2 nov uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 8 nov uur Steungroepvergadering 9 nov uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 16 nov uur Preekdienst ds. Ch. Welschen 23 nov uur Preekdienst Srefidensi / Bezinningsdag zr. G. Bendt-Wijsman 30 nov uur 1 e Advent Hosianna ds. Ch. Welschen 30 nov uur Candle Light viering Prosisa 7 dec uur 2 e Advent Preekdienst Kerstconcert ds. Ch. Welschen Gebedsgroep voorafgaande aan de kerkdiensten (ongeveer 30 minuten) Diensten van de Hindostaans Christelijke Werkgroep in de Chasséstraat 1 12 okt uur 9 nov uur Hindostaans Chr. Werkgroep Hindostaans Chr. Werkgroep ds. Stam ds. Stam 14

17 In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER 5 okt uur 19 okt uur 2 nov uur 16 nov uur Preekdienst Zangdienst Preekdienst Zangdienst ds. Ch. Welschen zr. E. Bronne ds. Ch. Welschen br. H.J.C. Belfor In HUIZE STANFASTI 1 ste Laakdwarsweg 7, DEN HAAG 11 okt uur 25 okt uur 08 nov uur 22 nov uur Zangdienst Zangdienst ARIA Zangdienst Zangdienst zr. S. Pengel en zr. I. Blijd br. H.J.C. Belfor en zr. A. Gersie zr. E. Bronne en zr. Y. Karon zr. S. Pengel en zr. I. Blijd In WIJK - en DIENSTENCENTRUM MOLENWIJK Rosmolen 28, Merenwijk, LEIDEN 4 okt uur 1 nov uur Preekdienst Preekdienst ds. Ch. Welschen ds. Ch. Welschen Zondag 5 oktober: Viering van het jaarlijkse oogstfeest in Den Haag 15

18 Voor de zieken en bedroefden Als je in nood niet op een mens durft te bouwen, dan is er Eén die alles van je weet. Die peilen kan, de diepte van je leed, Hij is de Rots waarop je kunt bouwen. Veel sterkte en beterschap aan alle bedroefden en zieken. Hartelijk dank Op 24 augustus jl. hadden wij na een inspirerende kerkdienst een gezellige barbecue die verzorgd was door de dienaren. Het vlees en alles wat er bij hoorde was verrukkelijk. Er was een gezellige sfeer. Je voelde de saamhorigheid. Dienaren, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. Moge de Here jullie zegenen voor al het werk dat jullie voor Hem doen. Viering 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag op 14 september jl. Om te beginnen wil ik, mede namens U allen, hartelijk dank zeggen aan alle broeders en zusters, die deze bijzondere dienst mogelijk hebben gemaakt. Wat mij diep ontroerde tijdens de dienst waren de woorden : Zegeningen, Danken, Vreugde, Genade, Troost en Prijzen. Met al deze woorden mogen we God loven en prijzen en dankzeggen dat Hij ons nabij is in ziekte, verdriet maar ook in vreugde. En dat we de genade van onze lieve Heer mogen ontvangen. 16

19 Zo mogen we met elkaar de komende jaren verder gaan, samen op weg. Als laatste wil ik de kinderen van de zondagsschool bedanken voor hun geweldig lied. Zr. Marijke Pocorni Terugblik 40 jaar zelfstandigheid EBG Den Haag Broeder Hedwig Callender vertelde in een toespraak hoe de toenmalige OR tot aankoop van ons kerkgebouw kwam. Wij hielden daarvoor kerk in een kapel van het ziekenhuis Bronovo. 17

20 Na veel gediscussieer in de OR kwam men tot de conclusie dat het op den duur toch gunstiger zou zijn om dit kerkgebouw te kopen. Het was vooral broeder Strijk die zich hier hard voor heeft gemaakt. Hij ging er in zijn vrije tijd op uit om allerlei instanties te benaderen die ons financieel zouden willen steunen onder andere de Hervormde Diaconie. Ons kerkgebouw was vroeger in het bezit van prinses Emma. Zij stelde een voorwaarde in verband met eventuele verkoop. Het gebouw mocht alleen maar verkocht worden aan een instantie voor religieuze doeleinden. De winkelketen Konmar wilde het gebouw graag kopen, maar dat ging daardoor niet door. Ook Islamieten hadden hun oog laten vallen op het kerkgebouw met haar gunstige ligging. Gelukkig stemde de Hervormde Diaconie in om het aan ons te verkopen. Dankzij de OR van 40 jaar geleden hebben wij God zij dank een eigen kerk waar helaas nog een hypotheek op rust. Aan het laatste kunnen wij huidige leden werken om die schuld te verkleinen. Wij mogen terugkijken op een gezegende dienst, waarbij wij de geschiedenis die vooraf ging aan het kopen van deze mooie kerk niet mogen vergeten. De leden waarvan de meesten al zijn overleden hebben er voor moet knokken om deze koop voor elkaar te krijgen. 18

21 Nieuws van Prosisa Ons jaarlijkse uitstapje Wat was het een mooie gezellige dag in Antwerpen. Veel gezien/geleerd en folklore meegemaakt. Een leuke aftrap voor een vakantie. Voor degenen die er niet bij konden zijn en/of nog eens na willen lezen is er ook een "verslagje" gemaakt. De bus vertrok om 7.00u vanaf Den Haag CS en onderweg haalden we nog andere passagiers op in Rotterdam en Dordrecht. Na Dordrecht reden we door naar Antwerpen waar wij om 9.20u arriveerden. We waren dus een uur te vroeg, maar hebben dat extra uurtje benut door op een terras een lekker kopje koffie te nuttigen. Sisa Dulcine trakteerde op zelfgebakken Helena cupcakes ( vanwege Sarah ). Om 11.00u ontmoetten wij onze gids Anne-Marie voor de stadswandeling van 2 uur. Het was een leuke tocht waarbij we veel te weten zijn gekomen over Antwerpen. Uit de verhalen/anekdotes die de gids vertelde blijken veel overeenkomsten te zijn uit andere landen zoals het verhaal van de waterrioolgeest bij het beeld van Lange Wapper ( stoute kindertjes kregen dat vaak te horen net zoals Boeboelaas in Suriname ). De schepen uit Congo die aanmeerden aan de kade van de Schelde, daarvan werd er aan kinderen gezegd dat die baby's meebrachten ( wij kennen het als de ooievaar die baby's brengt of de kool waar een baby uitkomt ). Kinderen gingen dan aan de kade staan en riepen naar schepen om een broertje of zusje mee te brengen ) wat best hilarisch was. Het water van de Schelde zorgt bij springtij voor wateroverlast. 19

22 Hierdoor is het begin van Antwerpen ook op een heuvel ontstaan. Daar staat nog een ( verbouwd overblijfsel ) van het oude kasteel genaamd "Het Steen". Nu is het een centrum waar ze workshops en activiteiten voor kinderen organiseren. De verdere rondleidingen en anekdotes leidden ons naar "De Poesje". Daar is een kelder waar een poppenspel/marionetten ( uit Italië ) werd opgevoerd ter vermaak van het gewone volk. We zijn ook de vroegere vleeshal binnen geweest. In vroegere tijden waren de vleeshouwers de rijksten van de stad en lieten mooie gebouwen neerzetten. Je trouwde dan een goede partij ( zoals in Nederland een boer of boerendochter een goede partij was ). Vleeshouwer werd je van vader op zoon ( of je trouwde met de enige dochter als je de zaak wilde overnemen ). We hebben nog meer gezien en gehoord over de klokkentoren van de kerk die als baken diende voor de stad( iedereen had d.m.v. belasting ervoor betaald, (de kerk eronder was betaald door de kerkgangers ). We kregen uitleg over de gevel van het Spiegelhuis nog daterend uit de tijd toen er nog geen huisnummers bestonden. Het stadhuis van Antwerpen dateert uit 1564 en we zagen verschillende bruidsparen die net getrouwd waren. Aan de gevel van het stadhuis hingen vlaggen van steden, maar ook van landen die consulaten in Antwerpen hebben. We zagen mooie gildewoningen ( van oude ambachtslieden ). In één van ze is de Kamer van Koophandel gevestigd. Verder vertelde Anne-Marie één van de anekdotes over het mogelijke ontstaan van Antwerpen en gaf uitleg over het beeld dat Antwerpen 20

23 uitbeeldt: De reus en de held, kasteel Het Steen, Water, Vissen en ander waterleven. We gingen een barokkerk binnen ( vroeger was Antwerpen protestants ) en hier vertelde de gids ook het verhaal erover. Deze kerk is ook een paar door brand beschadigd. Buiten de kerk was een volksdansgroep om een net getrouwd bruidspaar aan het dansen. ( net getrouwd in de kerk waar we binnen waren geweest ). Dus we hadden ook wat folklore meegemaakt. Tegen het eind van de rondleiding gingen we museum Plantin-Moretus binnen, de oudste boekdrukkerij van Europa en het verhaal over het ontstaan ervan. Voor afloop kregen we nog een korte toegift van de gids die ons nog even rondleidde in een ondergrondse gang/vluchtweg van vroeger onder een restaurant. Na afloop van de rondleiding hadden we tijd voor onszelf om op eigen gelegenheid te genieten van Antwerpen. Om uur gingen wij weer voldaan naar Nederland. Zr. Dulcine Leisberger Candlelight viering Op zondag 30 november om uur zullen wij onze jaarlijkse Candle Service vieren aan de Chassé straat 1. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. U bent allen van harte welkom! Heer Gij hebt zoveel gegeven, zoveel schuld van ons gewend. Zouden wij niet ook vergeven, nu ons hart uw liefde kent. Uit: dagtekstenboek

24 Landelijke Contactdag Centrale Vrouwenraad [CVR] De Centrale Vrouwenraad bestaat 15 jaar! Wij nodigen u uit om dit heuglijk feit samen met ons te vieren op onze Landelijke Contactdag in Rotterdam. Het thema van deze dag is: Sterke Vrouwen Datum: Tijd: Zaterdag 11 oktober a.s uur uur [inloop vanaf uur] Locatie: EBG Rotterdam Avenue Concordia LE Rotterdam Deze dag zullen we afsluiten met een Liefdemaalviering die om uur begint. Voor de lunch zal een bijdrage van 3,- gevraagd worden. De toegang is gratis! 22

25 Om over na te denken. Toen God klaar was met het maken van de wereld, wilde Hij voor de mens een stukje van zijn goddelijkheid achterlaten. Een vonk van zijn wezen, een belofte aan de mens wat hij kon worden, als hij zich inspande. Hij zocht naar een plaats om deze goddelijke vonk te verbergen. Want wat de mens al te gemakkelijk kan vinden, zou hij niet naar waarde schatten. Dan moet u de vonk op de hoogste berg verbergen, zeiden de engelen. God schudde het hoofd: De mens is een avontuurlijk schepsel en hij zal vlug genoeg leren de hoogste berg te beklimmen. Verberg het dan, O Eeuwige, midden in de oceaan. Nee, antwoordde God. Ik heb de mens verstand gegeven en op een zekere dag zal hij leren om schepen te bouwen en de machtigste oceaan over te steken. Waar dan Meester, riepen de engelen. God glimlachte: Ik zal het op de meest ontoegankelijke plaats verbergen, de enige plaats waar de mens nooit zal zoeken. Ik zal het diep in de mens zelf verbergen. Uit het kerkblad van de Herv. Gemeente. Deel 2: De komst van de Javanen in Suriname Van 1890 tot 1939 werden er zo ongeveer Javaanse contractarbeiders aangevoerd. De immigratie van Javanen eindigde in 1939 door hat uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 23

26 Van de Javaanse contractarbeiders zijn er ruim na afloop(of na een verlenging omdat er geen retourboot beschikbaar was na afloop van hun eerste contract)teruggekeerd naar Nederlands-Indië. Ook konden velen de roep van het vaderland niet weerstaan; zo keerden in 1954, nadat Indonesië onafhankelijk werd, ongeveer personen terug. Daarnaast vestigden zich ongeveer 150 Javanen in Frans Guyana. Velen hadden nog tot de onafhankelijkheid van Suriname de Indonesische nationaliteit. Na vervulling van de vijfjarige werkovereenkomst kon men ook het contract verlengen en op de plantage blijven. In zo n geval kregen de Javanen een bonus van 200 honderd gulden voor elk jaar dat zij langer bleven. De immigranten die besloten om zich na afloop van het contract permanent in Suriname te vestigen kregen een stukje grond. Daarnaast kregen zij de 100 gulden repatriëringgeld terug. Dit stuk is overgenomen van het internet 24

27 Eerste Surinaamse hoogleraar van Javaanse afkomst Dr. Steven Samijo werd op 12 juli 2014 in Kerkrade beëdigd tot hoogleraar in de leerstoel van Humanity and Orthopedic Surgery aan de Martin Buber Universiteit, Rolduc, Kerkrade. Deze Universiteit reikt jaarlijks een prijs uit aan personen die voor de mensheid veel betekenen of veel betekend hebben o.a. Gary Kasparov, Michael Gorbatjov, Hans-Dietrich Genscher, prinses Irene en Herman van Veen. Met trots mogen wij de eerste Javaanse Surinaamse Hoogleraar binnen onze gelederen verwelkomen. Proficiat! Achtergrond professor Steven Samijo: Steven komt uit een onderwijzersgezin en is het oudste kind van vier. Hij is opgegroeid te Lelydorp, aan de Van Hattemweg. Uit gesprekken met zijn jongere broer komt naar voren, dat de educatieve- en pedagogische aspecten in de opvoeding door hun ouders beslissend waren voor de verdere vorming van de kinderen. Hoewel de kinderen alle vrijheid werd gegund, was er wel een ding dat hen helder en duidelijk werd bijgebracht: om tijd niet ijdel te gebruiken en altijd te geven en zich in te zetten voor de medemens. De vader van Steven, wijlen, was naast zijn werk als onderwijzer, ook leider van het internaat Taman Putro. Ook was hij sociaal coördinator van de Van Hattemweg om openbare voorzieningen voor de gemeenschap te bepleiten. Uit EBG Nieuws aug./ sept Nieuws uit Zoetermee 25

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws oktober-november 2015 Adressen: Kerkgebouw Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag 070-2.15.05.65 Postbus :18565 2502 EN Den Haag Homepage www.ebg-haaglanden.nl

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus,

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: 28-34 ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. En dan volgen, met andere woorden dan wij meestal

Nadere informatie

"Reis naar Jeruzalem"

Reis naar Jeruzalem Reis naar Jeruzalem Sabbat Hoe zou jij je voelen als je familie van plan Doe Lees alvast was om te verhuizen naar een plek waar jij nooit Ezra 1-3 en eerder geweest? Bang, opgewonden of beiden? Nehemia

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

April Lieve allemaal,

April Lieve allemaal, April. 2013 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen.

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen. Heb God lief zo goed als je kunt, en heb elkaar lief zoals Jezus ons liefhad. Het is niet niks, wat we net gelezen hebben. Eerst het verhaal van het volk Israel. Gevlucht uit Egypte, een lange vermoeiende

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Augustus-September2014 Adressen: Kerkgebouw Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag 070-2.15.05.65 Postbus :18565 2502 EN Den Haag Homepage www.ebg-haaglanden.nl

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws december 2015 - januari 2016 Adressen: Kerkgebouw Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag 070-2.15.05.65 Postbus :18565 2502 EN Den Haag Homepage www.ebg-haaglanden.nl

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

Sterzingen 2016 Viering

Sterzingen 2016 Viering Sterzingen 2016 Viering Bouwen aan een wereld Sterzanger Vandaag vieren we dat wijze mensen hoopvol op weg wilden gaan. Zij lieten zich leiden door een ster, hadden aandacht voor het nieuwe dat zich aandiende.

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws April Mei 2015 Adressen: Kerkgebouw Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag 070-2.15.05.65 Postbus :18565 2502 EN Den Haag Homepage www.ebg-haaglanden.nl

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen als intochtslied: Psalm 98: 1 Stil gebed, bemoediging en groet Wij zingen: Psalm 98: 2 Kyriëgebed Wij zingen: Lied 158a: 1 Gebed 1 e Schriftlezing

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Oefenen in gehoorzaamheid

Oefenen in gehoorzaamheid LES Oefenen in gehoorzaamheid Sabbat Doe Lees om te beginnen Efeziers 6. Stel je eens voor dat je geen keus had over wanneer je opstond 's morgens, geen keus over wat je at of waar je naar toe ging of

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf,

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed Voorhof, 25 augustus 2013 - Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer Orgelspel Welkom en drempelgebed Intochtslied (staande) Tussentijds 3 : 1, 2, 4 en 6 Hier vraagt Hij ons Hem toegewijd te wezen, het

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Zondag : 17 juli 2016 Aanvang : 19.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak Lector : Judith Amels Organist

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Week 3 2 Zondag Want alzo lief Johannes 3:14-21 Overdenk vandaag Gods liefde voor uw en mijn redding in Jezus de Messias. Gods liefde gaat uit naar een wereld verloren in zonden en schuld. Ook wij waren

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie