Landenoverzicht; eisen aan aspirant-adoptieouders per land

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landenoverzicht; eisen aan aspirant-adoptieouders per land"

Transcriptie

1 Landenoverzicht; eisen aan aspirant-adoptieouders per land Land/vergunninghouder(s) ARMENIË (0) Stichting Kind & Toekomst; BENIN (1) Stichting Kind & Toekomst: BOLIVIA (7) Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) alleenstaande hetero vrouwen alleenaanvraag binnen huwelijk (m/v) nee, minimaal 5 getrouwd. er wordt voorrang gegeven aan echtparen die nog geen kind in het gezin hebben alleenaanvragers (v) binnen een heteroseksuele relatie waarvan het samenlevingscontract langer dan 5 geleden is opgesteld. max. 2 biologische kinderen geen alleenaanvraag mogelijk indien oudste ouder 38 : alleen plaatsing kind ouder dan 48 mnd of SNkind verblijfsduur ca. 5 weken verblijfsduur ca. 2,5 weken 2 e rechtbankzitting in Benin na 1 voor afronding procedure verblijfsduur ca weken. En beide ouders moeten reizen en de gehele periode samen aanwezig zijn. kinderen van 2-6. soms meerlingen leeftijd van de kinderen varieert van 1 tot 6. Franstalig vondelingen, uithuisgeplaatste kinderen, 6 mnd. tot 6 steeds meer SN- en oudere kinderen incidenteel meerlingen Deze informatie is beschikbaar gesteld door de vergunninghouders en gebundeld door Stichting Adoptievoorzieningen. De landeninformatie verandert snel en vergunninghouders kunnen aanvullende voorwaarden stellen. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Een aantal landen waar erg weinig kinderen vandaan komen is niet opgenomen of slechts benoemd met een verwijzing naar de website van de vergunninghouder. Deze informatie wordt ca. drie keer per herzien. Kijk voor de meest actuele stand van zaken op de websites van de vergunninghouders. U vindt de adressen op onder voorbereiding > informatie over vergunninghouders.

2 BULGARIJE (4) Stichting Kind & Toekomst alleenaanvraag binnen huwelijk (m/v) samenwonenden (m/v) alleenaanvragers (v) verblijfsduur voor kennismaking 5 dagen. 4 7 maanden later kind ophalen. Vereist dat tenminste één van de aanvragers Duits of Engels begrijpt en spreekt. zigeunerkinderen van 18 mnd 6 soms (operabele) handicap CHINA (48) Stichting Meiling: wachtlijst open voor SN-kinderen, minimaal 2 getrouwd na scheiding minimaal 5 hertrouwd max. 4 kinderen in gezin beide ouders zijn min. 30 jr. 42+ ouders bemiddelbaar voor special-need beide ouders geestelijk en lichamelijk gezond, en geen fors overgewicht. vast dienstverband van één ouder; inkomen min. US$ per gezinslid. Totaal bezit min. US$ ,- ouders min. havo/ afgeronde mbo kennis Engelse taal geen geslachtsvoorkeur verblijfsduur ca. 14 dagen in het algemeen jongens tussen 9 en 24 maanden, te vondeling gelegd of achtergelaten SN-kinderen

3 CHINA (147) Stichting Kind & Toekomst, minimaal 2 getrouwd na scheiding minimaal 5 hertrouwd max. 4 kinderen in gezin. Uitzondering: bij opname van een SN-kindje wordt deze eis losgelaten en mogen er meer kinderen in het gezin aanwezig zijn. Alleenaanvrager (v) mag een kind uit het special focus programma adopteren. Moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij een aanvraag door een echtpaar. Er mogen niet meer dan 2 kinderen in het gezin zijn, waarvan de jongste minimaal 6 is. Indien de alleenaanvraagster een stabiele relatie met een man heeft en daarmee samenwoont, zijn de extra eisen niet van toepassing en gelden dezelfde voorwaarden als bij een aanvraag door een echtpaar. beide ouders zijn min.30 jr. 42+ ouders bemiddelbaar voor special-need beide ouders geestelijk en lichamelijk gezond, en geen fors overgewicht. vast dienstverband van één ouder; inkomen min. US$ per gezinslid. Totaal bezit min. US$ ,- Nettowaarde van de bezittingen van een alleenaanvraagster moeten minimaal US$ ,- bedragen. ouders min. havo/ afgeronde mbo kennis Engelse taal geen geslachtsvoorkeur verblijfsduur ca. 19 dagen bijna allemaal jongens, te vondeling gelegd of achtergelaten voornamelijk SN-kinderen

4 CHINA (111) COLOMBIA (19) wachtlijst open voor gevarieerde aanvragen (ca 2 dossiers per maand), mits men openstaat voor SN. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO (20) Stichting Kind & Toekomst; alleen inschrijving mogelijk voor ouders die open staan voor opname van een tribling en voor ouders die al eerder uit Congo geadopteerd hebben., minimaal 2 getrouwd na scheiding minimaal 5 hertrouwd max. 4 kinderen in gezin, minimaal 3 getrouwd. Bij kortere huwelijksduur aantoonbaar minimaal 3 hebben samengewoond (samenlevingscontract). nee, minimaal 5 getrouwd alleenaanvragers binnen huwelijk (m/v), minimaal 5 getrouwd beide ouders zijn min.30 jr. bij verzenden documenten. beide ouders min. 25 leeftijd ouder(s) bepalend voor leeftijd kind: : kind 0-2, : kind 3-4, : kind 5-6, 45 : kind vanaf 7 beide ouders geestelijk en lichamelijk gezond, en geen fors overgewicht. vast dienstverband van één ouder; inkomen min. US$ per gezinslid. Totaal bezit min. US$ ,- ouders min. havo/ afgeronde mbo kennis Engelse taal geen geslachtsvoorkeur verblijfsduur 3 weken en beide ouders moeten reizen beide ouders reizen verblijfsduur 6-8 weken zelf reizen is niet mogelijk: escortland. Incidenteel kan er vanuit D.R. Congo verzocht worden om zelf af te reizen. SN-kinderen procedures voor gezonde kinderen worden afgebouwd. Er worden geen nieuwe aanvragen voor gezonde kinderen opgenomen. via ICBF zijn kinderen tussen 1 en 6. Vrijwel altijd uithuisgeplaatst en verblijvend in pleeggezin. Alle kinderen behoren bij de SNplaatsingen ivm hun sociale achtergrond. Lichamelijk gaat het meestal om gezonde kinderen. Kinderen vanaf ca. 2,5 tot 6. Relatief meer jongens dan meisjes. regelmatig meerlingen.

5 ETHIOPIE (15). (Voorwaarden worden bekend gemaakt als wachtlijst weer open gaat) ETHIOPIË (8) Stichting Afrika: (pré-wachtlijst) FILIPPIJNEN (13) wachtlijst open voor aanvragen van kinderen voor echtparen die open staan voor 0-6 (gehele categorie) nee, minimaal 2 getrouwd bij start van de proc. max. 5 kinderen in het gezin, inclusief de te plaatsen kinderen min. 2 leeftijdsverschil tussen de aanwezige kinderen en het adoptiekind, geen tussenplaatsing, minimaal 2 getrouwd bij start van de matching. Alleenaanvraag binnen huwelijk (m/v) beperkt mogelijk. niet uit meer dan 2 landen geadopteerd, minimaal 3 getrouwd of 1 getrouwd en daarnaast een tijd samenwonend indien ongewenst kinderloos moet de reden hiervan beschreven zijn in het gezinsrapport aanvragers mogen niet jonger zijn dan 25 en niet ouder dan 45 één van de ouders is min. 25 beide ouders ouder dan 27 leeftijdsverschil tussen adoptiemoeder en adoptiekind max. 45 jr. inkomen uit arbeid beide ouders moeten reizen verblijfsduur ca. 8 dagen geen aanvragen voor tussenplaatsingen tenminste één ouder spreekt Engels inkomen uit arbeid beide ouders moeten reizen verblijfsduur ca. 21 dagen tenminste één ouder spreekt Engels beide ouders fysiek en mentaal gezond beide ouders reizen praktiserend christen beide ouders gezond en geen medisch verleden (fysiek en psychisch) goede relatie eigen ouders psychologische test wordt gevraagd verblijfsduur ca. 2 weken kinderen van alle leeftijden, ook oudere meerlingen ondervoeding, luchtweginfecties, Hepatitis B-dragerschap, huidproblemen en darmstoornissen komen voor kinderen worden HIV getest ondervoeding, luchtweginfecties, Hepatitis B-dragerschap, huidproblemen en darmstoornissen. kinderen worden HIV getest vaak vondelingen en weeskinderen, kinderen van ongehuwde moeders en van ouders die niet in staat zijn voor hun kind te zorgen. kinderen tussen 0-6, af en toe meerlingen afgestaan door ongehuwde moeders of problematische achtergrond veel kinderen hebben belaste achtergrond waarover veel informatie beschikbaar is HIV-test alleen op verzoek

6 GHANA (1) NAS: wachtlijst open HAÏTI (70) NAS: wachtlijsten gesloten HONGARIJE (13) NAS: wachtlijst open Nee nee Echtparen (m/v) Alleenaanvraag binnen huwelijk (m/v) mogelijk door zowel man als vrouw, minimaal 10 getrouwd alleenstaande vrouwen (niet samenwonend of getrouwd) geen kinderen in het gezin alleenaanvragers binnen huwelijk (m/v) Aanvragers zijn tenminste 25 en 21 ouder dan het kind één van beide ouders moet minstens 35 zijn; is de oudste aanvrager nog geen 35, maar wel ouder dan 30, kan de NAS een speciaal verzoek indienen. oudste ouder max. 40 (evt. uitzondering mogelijk bij zeer brede SN) De rechtbank spreekt een een interim order uit waardoor de ouders 2x moeten reizen. Verblijfsduur: circa 3 maanden men moet actief christelijk zijn (bij 1 van de 2 tehuizen) beide ouders moeten 2x naar Haïti reizen (1x persoonlijk accepteren voorstel en 1x ophalen kind) verblijfsduur minimaal 6 weken Kinderen tussen 1-6 HIV komt regelmatig voor, evenals malaria, operabele en inoperabele handicaps. Veel ondervoeding en verwaarlozing kinderen tussen 8 mnd. en 6, regelmatig meerlingen veel kinderen uit de sloppenwijken worden vanwege armoede afgestaan of na overlijden van (één van de) ouders soms vondelingen bij alle kinderen is sprake van (ernstige) ondervoeding met mogelijk gevolgen voor de ontwikkeling bij veel kinderen is sprake van verwaarlozing en/of (huiselijk) geweld, met gedragsproblematiek als gevolg hiervan kinderen tenminste 3 regelmatig meerlingen (ernstige) SN (zigeuner)kinderen uit tehuizen Regelmatig Down-kinderen plaatsbaar

7 INDIA (0) KENIA (20) Stichting Afrika: Momenteel wachtlijst voor alleenaanvragers gesloten. KENIA (2) experimenteel contact, 1 e procedures lopen minimaal 2 à 3 getrouwd niet meer dan één (adoptie)kind, uitzonderingen mogelijk bij kind met SN., minimaal 3 getrouwd bij opsturen van documenten. Alleenstaande vrouwen mogen alleen meisjes adopteren met SN. (nog experimenteel) beide ouders moeten min. 30 zijn. minimaal 25 u dient (secundair) ongewenst kinderloos te zijn en een verklaring van de huisarts te overleggen beide ouders moeten gezond zijn adoptie van een kind met medisch probleem moet bespreekbaar zijn beide ouders moeten min.3 maanden in Kenia voor het kind zorgen. Totale verblijfsduur ongeveer 6-9 maanden. kennis van Engelse taal kennis van Engelse taal meestal kinderen tussen 4-6 of kinderen met medisch probleem kinderen van ongehuwde moeders, van weggelopen of overleden ouders kinderen met ontwikkelingsachterstand summiere achtergrondinfo soms meerlingen ondervoeding, luchtweginfecties, Hepatitis B-dragerschap kinderen worden HIV getest vaak vondelingen en weeskinderen, kinderen van ongehuwde moeders en van ouders die niet in staat zijn voor hun kind te zorgen. Leeftijd kinderen vanaf 12 maanden. Momenteel alleen jongens of meisjes met een SN (hiv, hep-b, schisis etc) kinderen tussen 1-6, bijna geen meerlingen, alleen als een SN-kindje gematched wordt.

8 LESOTHO (9) Stichting Kind & Toekomst;. nee alleenstaande heterovrouwen (1 e of 2 e kind) samenwonenden (m/v) binnen relatie van minimaal 7. alleen reizen toegestaan verblijfsduur ca. 2 weken HIV-positieve kinderen Kinderen tussen 9 mnd en 6, vaak vondelingen Kinderen die bij geboorte HIVpositief waren en inmiddels HIVnegatief zijn MALAWI (0) Stichting Kind & Toekomst: nee max. 5 kinderen al aanwezig in gezin verblijfsduur minimaal 5 weken (kan uitlopen tot enkele maanden) leeftijd tussen 7 mnd en 6, vaak vondelingen kinderen die bij geboorte HIVpositief waren en nu HIVnegatief zijn regelmatig tweelingen MAROKKO (2) Vereniging Wereldkinderen Nee uitsluitend islamitische echtparen zie website kafala-procedure (voogdij). Zowel deel- als volledige bemiddeling MONGOLIE (0) NAS: NICARAGUA (0) NAS: wachtlijst open Ja affiniteit met Mongolië Leeftijd tussen 6 maanden en 6. In het algemeen lichte behandelbare SN Nee alleenstaande vrouwen evt. alleenstaande mannen Max. 44 open staan voor SN verblijfsduur ca. 5 maanden Leeftijd tussen 2 en 8 Merendeel SN (misvormingen, HIV, Downsyndroom, hartaandoeningen) Mogelijk meerling

9 NIGERIA (13) Stichting Kind & Toekomst:. OEGANDA (5) Stichting Kind & Toekomst POLEN (22) Stichting Kind & Toekomst SLOWAKIJE (11) Stichting Kind & Toekomst: nee Nee alleenaanvragers binnen huwelijk (m/v) alleenstaande hetero vrouwen max. 3 kinderen in gezin, waarvan minstens 1 kind al geadopteerd is uit Nigeria alleenaanvragers binnen huwelijk (m/v) minimaal 25 leeftijdsverschil tussen oudste ouder en kind max. 40 leeftijdverschil tussen oudste ouder en kind max. 40 beide ouders reizen verblijfsduur 5 tot 8 weken het kunnen spreken en begrijpen van de Engelse taal is een vereiste belijdend christen zijn verblijfsduur 6-7 weken kennis Engelse taal ouders moeten openstaan voor kind met FAS verblijfsduur: 1 x 7 dagen en 1 x 7 weken onderzoek door de Raad naar mogelijkheid opname van FASkinderen bruto inkomen. 1,5 x minimumloon verblijf ca. 4 wk na 1 terug met kind voor laatste rechtszaak het kunnen spreken en begrijpen van de Duitse of Engelse taal door minimaal een van aanvragers is een vereiste leeftijd tussen paar maanden en 6 vaak vondelingen soms kinderen die HIV-positief zijn geboren en nu HIV-negatief zijn SN, waar onder HIV-positieve kinderen en/of kinderen met Hepatitis B toestemming MvJ voor adoptie meerling of adoptie van een special need kind leeftijd kinderen varieert 1-6 kinderen van 10 mnd tot 6 ook meerlingen, soms wordt leeftijd van 6 bij oudste kind overschreden kinderen uit achterstandsgezinnen met drankmisbruik achterstand in ontwikkeling, niet altijd in te halen meestal zigeunerkinderen, ouder dan 3 SN

10 SRI LANKA (11) Stichting Kind & Toekomst; wachtlijst open voor plaatsing van oudere meerling SRI LANKA (3) NAS; wachtlijst open SURINAME (2) Stichting Meiling: wachtlijst gesloten met stabiele relatie van meerdere ren primair of secundair kinderloos zijn max. 1 kind in gezin adoptie van een 3 e kind is mogelijk mits het een special need kindje betreft moeten primair of secundair kinderloos zijn. Minstens 1 getrouwd Max. 1 kind in het gezin beide ouders minimaal 25. Maximaal 37. Beide ouders minimaal 25. Maximaal 37. beiden reizen verblijfsduur ca. 5 weken Engels spreken Godsdienst aanhangen beiden reizen verblijfsduur ca. één maand Engels spreken Nee openstaan voor contact biologische ouder(s) samen reizen, verblijf ca 3 weken kinderen meestal onder 24 maanden. kunnen ook kinderen met een handicap zijn kinderen meestal afkomstig uit tehuizen kinderen meestal onder 24 maanden. kunnen ook kinderen met een handicap zijn kinderen meestal afkomstig uit tehuizen kinderen uit tehuizen of pleeggezinnen soms meerlingen TAIWAN (28) Stichting Meiling nee moeten getrouwd en 5 aantoonbaar samenwonend zijn (Cathwell) en/of min. 4 à 5 getrouwd zijn (Christian Salvation Service (CSS) geen biol. kinderen indien men al een biologisch eigen kind heeft, komen ouders alleen in aanmerking voor een SNkind ouders mogen max. 35 zijn bij intake (Cathwell) en 37 (CSS) Voor Cathwell min. 30 ouders moeten bereid zijn een kind met SN op te nemen CSS stelt eisen aan geloofsovertuiging geen fors overgewicht verblijfsduur ca. 1 week veelal jonger dan 1 oud; ook oudere kinderen van 2 tot 6 de biologische moeder en vaak ook familie is bekend praktisch alle kinderen hebben een medisch/sociale achtergrond

11 THAILAND (6), minimaal 1 getrouwd bij aankomst documenten in Thailand beide ouders minimaal 25 beide ouders moeten reizen verblijfsduur ca. 3 weken kinderen 2-6 (SN-kinderen) er wordt vrijwel geen achtergrondinfo gegeven alle kinderen worden getest op HIV TURKIJE (0) NAS: wachtlijst open VS (26) Stichting Kind & Toekomst, minimaal 5 getrouwd samenwonenden (m/v), minimaal relatie van 5 alleenstaanden (m/v) één ouder minimaal 30 maximaal 40 leeftijdverschil tussen kind en jongste ouder Goede lichamelijke en psychische gezondheid Bij opname van kind ouder dan 3 dient één van de ouders Turks te spreken als moedertaal of 2 e taal regels van Atatürk volgen brede SN en leeftijdsgrenzen Veelal SN-kinderen, zowel psychisch als fysiek, operabel en niet-operabel Veelal vondelingen of waarbij de biologische ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet Leeftijd 1-6 beheersen Engelse taal pasgeborenen bereidheid contact met afstandouder(s) te onderhouden VS (0) NAS: wachtlijst open Contact Full Circle Adoptions: volledig bemiddeling echtparen en samenwonenden (m/v, m/m, v/v) Max. 37,5 van jongste aanvrager/partner op moment van dossier verzenden beheersen Engelse taal open staan voor SN pasgeborenen bereidheid contact met afstandouder(s) te onderhouden meerlingen zijn uitzonderlijk tenzij een tweeling ZAMBIA (0) NAS; nee samenwonenden (m/v) alleenstaande vrouwen alleenaanvraag binnen relatie (m/v) verblijfsduur minimaal 4 maanden. Bereidheid vrijwilligerswerk te doen. HIV-positieve kinderen

12 ZUID-AFRIKA (21) wachtlijst open voor SNkinderen nee, minimaal 5 getrouwd geen biologisch eigen kinderen in het gezin beide ouders minimaal 25 bij 1e aanvraag max. 38 beide ouders reizen verblijfsduur ca. 3 weken beide ouders overtuigd praktiserend christen één van beide ouders moet werk hebben beiden goed Engels sprekend beiden goed gezond kinderen tussen 0-24 mnd. kinderen die te vondeling zijn gelegd of afgestaan doordat de moeder niet voor het kind kan zorgen alle kinderen worden getest op HIV kinderen met HIV kunnen worden voorgesteld

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Meiling en adoptie uit India

Meiling en adoptie uit India Meiling en adoptie uit India Onderzoek naar het handelen van vergunninghouder interlandelijke adoptie Meiling in de periode 1995 t/m 2002 naar aanleiding van signalen over mogelijke misstanden in India.

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Verenigde Staten (Illinois-Family Resource Center) (update 02/2015)

Verenigde Staten (Illinois-Family Resource Center) (update 02/2015) Verenigde Staten (Illinois-Family Resource Center) (update 02/2015) De Verenigde Staten is een federatie van 50 staten. Bevolking: 313 miljoen. Gemiddelde levensverwachting in 2011 was 78,8 jaar. 1 Godsdiensten:

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Het kind in Vlaanderen

Het kind in Vlaanderen Het kind in Vlaanderen 2013 Het kind in Vlaanderen 2013 Woord vooraf Het kind in Vlaanderen 2013 Kind en Gezin Waarom deze publicatie? De bronnen 2 In navolging van het Internationaal Verdrag inzake de

Nadere informatie

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN?

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? Barrières bij de gezinshereniging van vluchtelingen voorwoord inhoud Voorwoord...... 3 Voorwoord Hoe lang duurt het nog voordat we naar onze moeder

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie