Inleiding. Werk aan de wereld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Werk aan de wereld"

Transcriptie

1

2 Inleiding Voor je ligt de. Hierin vind je informatie over de internationale vrijwilligersprojecten die Service Civil International (SCI, de internationale organisatie waar VIA deel van uitmaakt) en haar partners over de hele wereld organiseren. In deze brochure kun je lezen hoe je in de online-database een projecten naar je smaak vindt en hoe je je daarvoor in kunt schrijven. In elk van de ruim 1000 projecten wordt door een internationale groep vrijwilligers gewerkt aan een maatschappelijk relevant doel. De meeste projecten duren twee tot vier weken. Kortom, perfect om vakantie te vieren en je tegelijkertijd in te zetten voor je idealen. Werk aan de wereld VIA is een vredesorganisatie die zich op verschillende manieren inzet voor een vreedzame wereld. Internationaal vrijwilligerswerk is één van de middelen waarmee we werken. Het begrip vrede wordt hierbij breed opgevat en betekent niet slechts geen oorlog. Samenleven en werken brengt mensen dichter tot elkaar. Het bevordert begrip en verdraagzaamheid. Samenwerken binnen een ideëel project leert deelnemers met conflicten om te gaan en die geweldloos op te lossen. Hierbij wordt een anti-autoritaire, actieve en open houding gestimuleerd. Vrede begint immers niet in officiële gebouwen met diplomatieke betrekkingen, maar bij mensen en hoe ze met elkaar omgaan. Vrijwillige Internationale Aktie Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat SP Amsterdam Tel.: Fax: website: giro: Colofon VIA projecten brochure 2011 Illustraties: Bas van der Schot Layout en eindredactie: Florian van Kuijk Druk: Kaboem Foto s: SCI-archieven, Annemarie Boschloo, Bredsjö kulturkooperativ, Goedele Raes, Hiekelien van den Herik, Laia Vinyes. Vrijwillige Internationale Aktie 2011 Oprichter SCI 2

3 Over VIA Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) is de Nederlandse tak van Service Civil International (SCI), een internationale vredesorganisatie. SCI is vlak na de eerste wereldoorlog opgericht met als doel bestaande vooroordelen tussen mensen uit verschillende landen te bestrijden, en bij te dragen aan verzoening door samen te werken aan de wederopbouw van een dorpje in Frankrijk. In de loop der jaren is SCI uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk, met takken en partnerorganisaties in de hele wereld. Deze takken en partners organiseren allemaal hun eigen werkprojecten, waaraan internationale vrijwilligers deelnemen. Het motto van SCI is Deeds and words. Belangrijk voor elk project is dat het voldoet aan de missie van SCI: het bevorderen van vrede! VIA organiseert internationale vrijwilligersprojecten in Nederland en zendt Nederlandse vrijwilligers uit naar projecten in het buitenland. We proberen via deze projecten concrete hulp te bieden aan organisaties die bijdragen aan maatschappelijke verandering en hierbij steun kunnen gebruiken. Het werk dat vrijwilligers doen komt dus rechtstreeks ten goede aan de organisatie waarvoor ze werken, of ze nu meehelpen in een natuurgebied, tweedehands spullen inzamelen en opknappen, werken met gehandicapten of activiteiten organiseren in een asielzoekerscentrum. Internationale projecten zijn niet het enige waar VIA zich mee bezig houdt. We zijn ook aktief op (internationale) netwerken, helpen mee bij het organiseren van seminars, doen aan informatievoorziening over diverse thema s en zijn soms aanwezig bij protesten. Toch vormen de korte vrijwilligersprojecten de hoofdmoot van de activiteiten, omdat zij een bijzondere vorm van activisme vertegenwoordigen. Wat is een internationaal vrijwilligersproject? Tijdens een internationaal vrijwilligersproject leef en werk je samen met mensen van over de hele wereld in een gemeenschap of organisatie. Één of twee begeleiders, meestal uit het land zelf, begeleiden de groep. Zij hebben het project vaak ook voorbereid en kennen de mensen van de gastorganisatie. Een kamp duurt twee tot vier weken en er wordt gemiddeld zes uur per dag gewerkt. Het werk varieert van een buurtgebouw opknappen, het voorbereiden van een festival, werken op een ecologische boerderij tot activiteiten organiseren voor kinderen in een vluchtelingenkamp. Tijdens het project wordt aandacht besteed aan de achtergrond en doelen. Vaak is er een studiethema waarin dieper wordt ingegaan op bepaalde onderwerpen. Daarnaast is er natuurlijk vrije tijd. Door het contact met de plaatselijke bevolking leer je het land waar het project plaatsvindt anders kennen dan wanneer je het als toerist bezoekt. De meeste vrijwilligers die terugkomen van een SCI-project vinden het een inspirerende ervaring en zijn een beetje anders tegen de wereld gaan aankijken. 3

4 Verwachtingen en criteria Iedereen van 18 jaar en ouder kan deelnemen aan een vrijwilligersproject. Voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar worden speciale projecten georganiseerd. Aan sommige projecten worden extra voorwaarden gesteld; bijvoorbeeld dat je minimaal 20 moet zijn of ruime ervaring in iets dient te hebben. Deze voorwaarden worden in de projectinformatie vermeld. Voor deelname aan een kamp betaal je 110 euro inschrijfgeld. Tien euro hiervan wordt gebruikt voor een solidariteitsfonds dat het mogelijk maakt om vrijwilligers uit Azië en Afrika mee te laten doen aan een Nederlands project. De voertaal is meestal Engels. Als dit niet zo is, staat dit vermeld in de projectbeschrijving. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen en fi nancieren van de reis naar het project. Ook eventuele benodigde visa moet je zelf regelen. Defi nitieve inschrijving gebeurt zodra je het inschrijfgeld hebt voldaan. Wat kun je van ons verwachten? Als je besluit een project te gaan doen en je inschrijft, proberen wij ervoor te zorgen dat je geplaatst wordt op het project van je keuze en dat je tijdig over alle relevante informatie beschikt. Bij VIA werken alleen vrijwilligers, ook op kantoor. We zijn geen professioneel uitzend- of reisbureau. Dat geldt vaak ook voor de organisaties en groepen waarmee we samenwerken. We doen ons best degelijk onderdak en voldoende werk te bieden, maar stel je er op in dat er wel eens iets anders kan gaan dan voorzien. Wat verwachten wij van jou? We hopen dat je je kunt vinden in de ideeën van VIA en dat je daar ook voor wilt staan op het project waaraan je deelneemt. We verwachten dat je creativiteit en je sociale vermogens gebruikt om het te maken tot een leerzame en plezierige ervaring voor iedereen. Voor alle duidelijkheid: Als een project anders loopt dan je verwacht, of als je vindt dat iets niet goed verloopt, is het belangrijk dat je daarover praat met de begeleider en je collega-vrijwilligers en samen tot een oplossing komt. Ten slotte horen we graag over jouw ervaringen als je weer terug bent, bijvoorbeeld tijdens het evaluatieweekend. 4

5 Wat kun je doen? Bij het kiezen van je vrijwilligersproject, kun je een voorkeuze maken op diverse thema s. Wij raden je aan om na te denken over wat je wilt gaan doen en je keuze hierop te baseren. Veel thema s zijn relevant in allerlei regio s in de wereld. Bij armoede denk je misschien in eerste instantie aan in Afrika, maar armoede blijkt ook in Albanië voor te komen en zelfs in Nederland. Vluchtelingen komen vaak naar landen in Europa, dus projecten met dit thema vinden hier vaak plaats. Werken met kinderen blijkt overal te kunnen en blijkt overal even enerverend. En bij het werken op een ecologische boerderij in Spanje, ben je opeens in de onbewoonde wereld. In veel gevallen zullen werk en studiethema elkaar aanvullen. Maar het thema van het project wordt gedefi nieerd aan de hand van het werk dat je doet. Dus als je bomen gaat planten in Palestina, zal het thema milieu zijn, terwijl het studiethema waarschijnlijk gericht is op de situatie in Palestina. Ook zullen in veel projecten verschillende thema s gecombineerd worden. Staar je dus ook niet blind op het thema. Houd er ook rekening mee dat in bij een vrijwilligersproject de totale ervaring voorop staat. Hierin speelt het samenwerken en samenleven in een internationale groep een grote rol. Deze ervaring is onafhankelijk van het thema en het type werk dat er op het project wordt uitgevoerd. Overzicht van thema s 1. Antifascisme, -racisme en minderheden 2. Solidariteit met het zuiden 3. Ontwapening en vredesopvoeding 4. Mensen met een handicap 5. Kinderen, tieners, bejaarden 6. Milieu 7. Gender 8. Sociaal achtergestelde groepen 9. Artistieke en culturele onderwerpen, lokale geschiedenis 10. Ideologische en spirituele gemeenschappen 11. Overig 5

6 Waar kun je heen? Voor onderstaande regio s kun je je aanmelden via de normale inschrijfprocedure. Europa Albanië, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland. In Europa zijn bijna dertig SCI-takken. We zenden al jaren vrijwilligers uit naar deze zusterorganisaties, waarvan sommigen jaarlijks tientallen zomerprojecten organiseren, met uiteenlopende thema s. Daarnaast wisselen we ook uit met een aantal partnerorganisaties in Europa. Voor cultuur, spanning en nieuwe ervaringen hoef je helemaal niet ver weg! Zo kun je zelfs in Nederland deelnemen aan een project in een asielzoekerscentrum, waar je mensen van over de hele wereld leert kennen en ervaart hoe het is om drie weken in een asielzoekerscentrum te leven. Ook thema s als duurzaamheid, armoede, vooroordelen tegenover minderheden en achterstandsjongeren spelen in Europa een grote rol. Noord-Amerika Canada, Groenland, Verenigde Staten In de Verenigde Staten heeft SCI een tak. Deze is gevestigd in Virginia, bij een gemeenschap voor verstandelijk gehandicapten waar ook zomerprojecten georganiseerd worden. Daarnaast hebben we ook een partner in de VS, en in Canada. Soms worden er door onze tak in Denemarken ook in Groenland projecten georganiseerd. Australië Australië, Vanuatu Let op: in deze landen worden vaak in hun zomer (dus in onze winter) projecten georganiseerd. Het kan dus zijn dat je ze nog niet vindt in het projectenoverzicht op de website. Azië (reguliere uitwisseling) Japan, Zuid-Korea, Mongolië Aan projecten in deze landen kun je volgens het reguliere inschrijfproces deelnemen. Jaarlijks worden er enkele projecten georganiseerd door onze takken in Japan en Zuid-Korea en partners in Japan en Mongolië. 6

7 Bijzondere Bestemmingen Voor onderstaande regio s geldt een speciale aanmeldingsprocedure en in sommige gevallen ook een hoger inschrijfbedrag. Lees de criteria per regio goed door en volg de procedure. Midden-Oosten / Noord Afrika Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestina/Israel, Syrië, Tunesië, Turkije De groep binnen VIA die de uitwisseling met deze landen organiseert, de MOCANAgroep, is de afgelopen jaren stevig gegroeid. Er is intensief contact met de partners ter plaatse en die zijn erg enthousiast om vrijwilligers te ontvangen. Wij zijn op onze beurt weer erg geïnteresseerd in jouw ervaringen en adviezen bij terugkomst. Het is een uitgebreide regio, en je zult veel verschillende situaties tegenkomen, maar ook weer overeenkomsten. Bijvoorbeeld de gastvrijheid van de mensen, sterke koffie, cultuurverschillen en de islam als algemene godsdienst. Thema s hebben vaak te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Let op: Vanwege de specifieke omstandigheden in veel van de landen, gelden er voor deelname aan de kampen in het MOCANA-gebied aanvullende criteria: - We vragen een motivatiebrief en al enige vrijwilligerservaring. - Kennis van of ervaring met de regio. - Het voorbereidingsweekend (18 en 19 juni) is verplicht. - We verwachten na afloop van iedereen een evaluatie. - Er geldt een leeftijdseis (18 of 20 jaar, afhankelijk van het land) Deze eisen zijn flexibel en gelden voor sommige landen (bijvoorbeeld Palestina) meer dan voor andere (zoals Turkije). We proberen alle vrijwilligers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun project in een soms erg bewogen regio, maar we verwachten bij de voorbereiding ook veel eigen initiatief van de vrijwilliger. Voor de projecten wordt vaak ter plaatse nog extra inschrijfgeld gevraagd door de organisaties. Financiering in deze regio is vaak lastig en hiermee wordt het mogelijk gemaakt het project te organiseren. Het exacte bedrag wordt in het projectenoverzicht vermeld. Wil je je aanmelden of meer weten, stuur een naar Als je al een keuze hebt gemaakt, stuur dan een motivatiebrief en CV mee. Pas als we akkoord gaan, kun je je definitief aanmelden en zal het kantoor je aanmelding verwerken. 7

8 Kaukasus Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Azië (bijzondere bestemmingen) Bangladesh, India, Maleisië, Mongolië, Nepal, Sri Lanka In bovenstaande landen heeft SCI een tak, waarmee VIA samenwerkt volgens de Noord-Zuid uitwisseling. Wil je deelnemen aan een project op de Kaukasus of in India, Sri-Lanka, Nepal, Bangladesh of Maleisië, stuur dan een motivatiebrief en CV naar het kantoor Na beoordeling krijg je het speciale Noord-Zuid inschrijfformulier toegestuurd. Criteria zijn: - Je moet 20 jaar of ouder zijn; - ervaring hebben met vrijwilligersprojecten bij SCI of vergelijkbaar; - ervaring hebben met reizen en/of leven/werken in groepen; - interesse in/affiniteit met Azië en de Noord-Zuid (Oost-west) problematiek. - Deelname aan het voorbereidingsweekend (18-19 juni) is verplicht. Let op: voor de Aziatische landen geldt een hoger inschrijfbedrag (150 euro). Daarnaast wordt er door de Aziatische takken extra inschrijfgeld gevraagd, dat je ter plaatse dient te voldoen. Hiermee wordt het project mogelijk gemaakt. Voor sommige gebieden is het verstandig aan het voorbereidingsweekend van VIA-België deel te nemen, omdat intensiever uitwisselen met bepaalde regio s. Voor meer informatie, neem contact op met het kantoor. Onze Aziatisch takken zien de vrijwilligers uit Nederland graag tegemoet! In de afgelopen jaren hebben wij diverse vrijwilligers van deze organisaties in Nederland uitgenodigd en er zijn goede contacten ontstaan. Mensen met een open blik en interesse in hun cultuur nodigen zij van harte uit om deel te nemen aan de projecten en je zult ongetwijfeld uitgenodigd worden om langer te blijven. 8

9 Afrika, Sub-Sahara Kenia, Tanzania Let op: Landen in Noord-Afrika (Egypte, Marokko en Tunesië) vallen hier niet onder. Zie voor informatie over deze landen de sectie Midden-Oosten / Noord Afrika. In 2009 en 2010 zond VIA voor het eerst sinds een aantal jaar weer vrijwilligers uit naar Sub-Sahara Afrika. Ook in 2011 is er de mogelijkheid om aan projecten deel te nemen in twee Afrikaanse landen. De partners in de geselecteerde landen zijn zeer betrouwbaar. Toch willen we er op wijzen dat er een groot cultuurverschil is met Nederland en dat je je hier als vrijwilliger goed op moet voorbereiden. Dit is essentieel, omdat de problemen in Afrika complex zijn. We vragen de vrijwilligers zich te verdiepen in de Noord- Zuid problematiek en zich voor hun reis af te vragen wat de eigen rol is in de oneerlijke verdeling van voedsel en rijkdom over de wereld. Weet dat VIA geen liefdadigheidsinstelling is. In een project staat altijd solidariteit centraal, net als wederzijdse kennisoverdracht en respect. Wil je deelnemen aan een project in deze regio, stuur dan een motivatiebrief en CV naar kantoor Je mail zal dan doorgestuurd worden naar de Afrika groep. Na akkoord, zul je het speciale Noord-Zuid inschrijfformulier ontvangen. Criteria zijn: - Je moet 20 jaar of ouder zijn; - ervaring hebben met vrijwilligersprojecten bij SCI of vergelijkbaar; - ervaring hebben met reizen en/of leven/werken in groepen; - interesse in/affi niteit met Afrika en de Noord-Zuid problematiek. - Deelname aan het voorbereidingsweekend (18-19 juni) is verplicht. Let op: Ook voor deze landen geldt een hoger inschrijfbedrag (150 euro). Daarnaast wordt er door de partners extra inschrijfgeld gevraagd, dat je ter plaatse dient te voldoen. Hiermee wordt het voor de partners mogelijk gemaakt het project te organiseren, omdat zij geen subsidie kunnen aanvragen. Latijns-Amerika In 2011 wordt niet uitgewisseld met Latijns-Amerika. Wel zijn er enkele opkomende SCI-groepen en takken actief, dus in de toekomst wordt dit misschien mogelijk. Kijk voorlopig vooral of het kamp met het thema van jouw keuze in een andere regio beschikbaar is! 9

10 Het inschrijfformulier Hiernaast en op de volgende bladzijden vind je het inschrijfformulier. Kies je ervoor om je op deze manier aan te melden, vul het dan in met zwarte pen, en in het Engels. De onderstaande vragen corresponderen met de getallen op het formulier. Dat gedeelte wordt doorgestuurd naar de tak of partnerorganisatie in het land van je keuze. Als je meerdere keuzes opgeeft, heb je meer kans om geplaatst te worden. Vul ook de vragen in op de achterzijde van het inschrijfformulier en zet je handtekening. Maak het inschrijfgeld ( 110/150, tweede kamp 25 korting) over op giro , t.n.v. Stichting VIA, Amsterdam. Stuur het inschrijfformulier per post op naar: VIA M.v.B. Bastiaansestraat SP Amsterdam 1. Surname/ Family name 2. First name 3. Sex (M=male;F=female) 4. a) Date of birth (day, month, year) b) Age 5. Nationality 6. Present occupation (if student, state subject) 7. Address where we can send the camp information to. Put street, postal code, town and country! 8. a) home number b) mobile / work number c) address : please use capital letters 9. Emergency contact: name of the contact person and telephone number 10. Passport number 11. Give details of your voluntary / community work experience including workcamps (both in SCI and outside of it) 12. a) Why do you want to do a workcamp with SCI? (for extra motivation, use a separate sheet of paper) b) What do you think can you contribute to the workcamp as a volunteer? 13. a) Mother tongue b) Other languages you speak. Put language : G for good, F for fair, S for slight. (e.g. English G, Spanish S if you speak English well and a bit of Spanish.) 14. a) Special wishes, e.g. vegetarian/muslim/jewish food etc, if you want to take a child with you, please give detalis about age, gender, etc. b) Any serious accidents, illnesses, special needs, allergies, regular medication. SCI aims to provide volunteer opportunities to all. Please give details. 15. Workcamps chosen in order of preference. Put camp code, name and dates e.g. BE-VIA 6.2 De Wroeter 12/7-26/7 16. Motivation : answer the following questions for each of your choices Repeat the name of each camp. Why do you choose this particular workcamp? What do you expect from it?

11 Vul onderstaande vragen in (in het Nederlands), teken onderaan en stuur dit blad, samen met het tweede deel van je inschrijfformulier, op naar het kantoor. Voor VIA is het gemakkelijk om alle informatie over je inschrijving per naar je te versturen. Wil en kun je deze informatie per ontvangen? Ja / Nee Hoe ken je VIA? Ik, ondergetekende, heb de voorwaarden voor deelname aan een project gelezen zoals op de website omschreven in de algemene voorwaarden of zoals omschreven voor in de projectengids en verklaar met deze voorwaarden akkoord te gaan; verklaar akkoord te gaan met de verzekeringsclausules zoals omschreven op de VIA-website in de algemene voorwaarden, zowel als in de brochure; geef hierbij een eenmalige machtiging aan Stichting Vrijwillige Internationale Aktie om binnen ongeveer één maand het inschrijfgeld voor een project (bedrag zie onder) van onderstaande rekening af te schrijven; ben ervan op de hoogte dat deze incassering binnen 30 dagen door mij teruggeboekt kan worden, maar dat dan de inschrijving vervalt. Te Incasseren Bedrag (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is en onderaan optellen) O O O Totaalbedrag: 110,- (honderdtien euro) voor een eerste project via reguliere uitwisseling 150,- (honderdvijftig euro) voor een eerste project via Noord-zuid uitwisseling Een tweede en/of derde project in hetzelfde jaar met 25 korting (vijfentwtwintig) Giro- of Bankrekeningnummer: Naam Rekeninghouder: Naam Vrijwilliger (indien anders dan rekeninghouder): Plaats: Datum: Handtekening Rekeninghouder Handtekening Vrijwilliger (indien anders dan rekeninghouder)

12 SCI Volunteers Exchange Form Sending branch: NL-VIA Please use a black pen, capital letters and fill in in english a) - - b) years old a. 8.b. 8.c a b. 13. a b.

13 b Code Name Dates 2. Code Name Dates 3. Code Name Dates 4. Code Name Dates 5. Code Name Dates 6. Code Name Dates a b. 2. a b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b. 6. a. b.

14 Voorbeelden vrijwilligersprojecten 2011 RS-SCI 6.3 Pace of nature, Servië 01/08/ /08/2011 Becej is een typsiche mul culturele plaats in Vojvodina, meer dan 900 jaar oud. In Becej zijn vele cultureel-historische monumenten te vinden alsmede veel parken. In deze parken ontbreekt het vaak aan recrea egebieden, speelplaatsen, informa epunten etcetera. De vrijwilligers zullen in dit project werken aan het renoveren Goranski Park. Het werk zal bestaan uit schoonmaken en onderhouden van het groen, het bestraten van een gebied voor het jongerencentrum en het plaatsen van spor aciliteiten langs de paden. In het studiedeel zal onder andere aandacht zijn voor vredeseduca e, geweldloosheid en interculturele dialoog. Ook in de vrije jd worden veel ac viteiten georganiseerd. ES-MAD 8.5 Basida Manzanares, Spanje 17/07/ /07/2011 Basida is een s ch ng die mensen die medische en psychologische hulp biedt aan mensen die HIV-posi ef zijn en drugsproblemen hebben. Een van hun centra ligt in een klein dorp in de regio Cas lla-la Mancha. Basida wil mensen die door sociale uitslui ng (nog verder) zijn afgezakt, nieuwe hoop geven en hun zelfvertrouwen opbouwen. De vrijw. helpen vooral bij onderhoud en dagelijkse bezigheden zoals koken, de was doen, etc. Mogelijk ook persoonlijke hulp voor bepaalde bewoners. Het is belangrijk dat je goed integreert met leven in het centrum en tegelijk een jdelijke frisse wind brengt. Geen drugs en alcohol. Voertaal Spaans. BE-SCI 9.2 Florenville and Chiny, België 02/07/ /07/2011 Het jongerencentrum in Florenville wil een bijdrage te leveren aan de sociale en culturele ontwikkeling van de regio door jongeren de kans te geven elkaar te ontmoeten en samen nieuwe ac viteiten te ontdekken. In dit kader neemt het jongerencentrum in samenwekring met het cultureel centrum Beau Canton deel aan het Tale Fes val, een fes val voor verhalenvertellers,in Chiny. Het werk bestaat uit de voorbereiding van het fes valterrein, onder andere het plaatsen en uiteindelijk weer verwijderen van trappen, podia en geluidssystemen. Ook zullen de vrijwilligers jdens het fes val meehelpen met enkele logis eke taken. Voertaal is Engels, goede kennis van het Frans is noodzakelijk om met de lokale vrijwilligers te kunnen communiceren. TZ-UVI 5.10 Girl Child Education, Mbeya, Tanzania 26/06/ /07/2011 Dit project wordt georganiseerd het onderwijs in de regio te bevorderen. TIjdens het project zullen de vrijwillgers klaslokalen schilderen, bomen planten, ac viteiten organiseren voor eners, Engels leren aan jongeren en deelnemen aan deba en met studenten. In het studiedeel zal onder andere ingegaan worden op het realiseren van de millenniumdoelen rondom onderwijs en vrouwenemancipa e. Extra inschrijgeld is 250 euro, ter plaatse te voldoen. 14

15 Vrijwilligerswerk met VIA in tien stappen 1. Maak je keuze Bedenk wat je wilt doen. Ga naar en zoek bij projectenoverzicht naar de projecten die het beste bij je voorkeuren passen. Je kunt zoeken op thema, bestemming en data. Beperk je uiteindelijke keuze niet tot één project. Hoe meer keuzes je opgeeft, des te groter de kans dat we je ook echt kunnen plaatsen. Je kunt zien bij welke projecten nog plaats is. Dat er plaats is, wil echter niet zeggen dat je automatisch geplaatst wordt. Er wordt ook gekeken naar motivatie en samenstelling van de groep. Is een project vol, maar wil je er héél graag heen, neem dan contact op met het VIA-kantoor. Wie weet valt er nog iemand uit, of kunnen we op een andere manier nog een plaatsje voor je veroveren. Mocht je geen beschikking hebben over internet of er zelf niet uitkomen, dan kun je ook altijd contact opnemen met het kantoor of bij VIA langs gaan. We helpen je graag. 2. Meld je aan Aanmelden via internet gaat het snelst. Zo heb je minder kans dat het project van jouw keuze al volgeboekt is. Voor bijzondere bestemmingen in Azië, Midden-Oosten en Afrika kun je je niet online aanmelden. Kijk bij het hoofdstuk Waar kun je heen hoe je je kunt aanmelden voor deze landen. Vind je online inschrijven niet handig? Vul dan het inschrijfformulier in dat je in deze brochure vindt (goed leesbaar, met zwarte of blauwe pen en in het Engels!) en stuur het op naar VIA. Als je weet welk project je wilt doen, meld je dan meteen aan. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans dat het project van jouw keuze nog beschikbaar is. Op 15 maart staan de meeste projecten die deze zomer worden georganiseerd online. Zodra een project in de database staat, kun je je ervoor inschrijven. Online aanmelden doe je als volgt: - Ga naar - Ga naar projectenoverzicht - Registreer je via registreer (register) 15

16 Als je de melding to register you must first select country of residence krijgt, moet je naar selecteer land (country selection) gaan en Nederland selecteren. - Activeer je registratie via het mailtje dat je direct ontvangt. - Werk nu alle knoppen af die je bovenin beeld ziet: Zoek (search) de projecten van je keuze, vink ze aan en klik op mijn selectie (my selection) om ze aan je lijstje toe te voegen. Pas in mijn selectie de volgorde van je keuze aan met behulp van de pijltjes. Ga naar profiel (profile): vul je gegevens in en sla op (update). Vul je motivatie (motivation) voor alle keuzes in en sla op. Druk op 'versturen (submit) om je aan te melden met de selectie die je gemaakt hebt (definitive submission). Onder 'status kun je zien hoe je aanmelding ervoor staat. Heb je een fout gemaakt bij je inschrijving? Bel of mail met het VIA-kantoor. Tweede project Je kunt je ook inschrijven voor een tweede project in hetzelfde kalenderjaar. Wil je je hiervoor weer online aanmelden, ga dan na te zijn ingelogd in het projectenoverzicht naar de knop versturen (submit) en druk op de knop verzoek tweede aanvraag (request new application). VIA stuurt je een bericht wanneer je toestemming hebt om je in te schrijven voor een tweede project. Log dan weer in en maak een nieuwe selectie aan, voeg je motivaties toe en druk op de knop versturen (submit). 3. Betaal Je inschrijving wordt pas definitief zodra je het inschrijfgeld hebt betaald. Als je je online inschrijft, moet je zelf het inschrijfgeld overmaken naar giro t.n.v. Vrijwillige Internationale Aktie in Amsterdam. Maak je gebruik van het inschrijfformulier, dan machtig je VIA om het bedrag af te schrijven van je bankrekening. Het inschrijfgeld voor een standaardproject is 110. Noord-Zuid projecten in Azië en Sub-Sahara Afrika kosten 150. Het inschrijfgeld voor een tweede project in hetzelfde kalenderjaar is 25 lager. Let op: voor sommige projecten betaal je bij aankomst nog extra inschrijfgeld. Dat wordt altijd vermeld bij het project in het projectenoverzicht. 16

17 4. Word geplaatst De meeste kampen van het seizoen staat in elk geval 15 maart in de database, maar voor die tijd kun je al inschrijven op projecten die je kunt vinden. Ook na 15 maart komt er soms nog iets bij, dus blijf alert als je nog niks hebt gevonden. Op het moment dat we je formulier en je inschrijfgeld hebben, sturen we je formulier naar het land van je eerste keuze. Dan moeten we op antwoord wachten; dat kan dezelfde dag komen, en kan maximaal drie dagen duren (dit is de tijd die organisaties mogen nemen om te beslissen). Als je niet geplaatst bent op het project van je eerste keuze, sturen we je formulier naar de organisatie van je tweede keuze, dan moeten we opnieuw op antwoord wachten, etc. 5. Bevestig Zodra we bericht binnen hebben dat je geplaatst bent, laten we je dat weten - bij voorkeur per . Het is belangrijk dat jij je plaatsing bevestigt, zodat we zeker weten dat jij weet dat je geplaatst bent. Zodra je dat gedaan hebt, is je plaatsing defi nitief. 6. Lees de infosheet Na enige tijde ontvang je van VIA of de ontvangende organisatie een infosheet. Hierop staat uitgebreidere informatie over het project waaraan je gaat deelnemen: waar je precies moet zijn, wanneer je verwacht wordt, wat je moet meenemen, of er nog bijzondere dingen van je verwacht worden, etc. Heb je de infosheet twee weken voor je vertrek nog niet in huis, neem dan contact met ons op. 7. Kom naar het voorbereidingsweekend Een goede voorbereiding begint bij het VIA-voorbereidingsweekend. Dit wordt op 18 en 19 juni gehouden en is bestemd voor iedereen die een project gaat doen. Je krijgt er een indruk van de projecten, doordat we het weekend organiseren als een soort mini-zomerproject: we doen met z n allen samen een klus en koken en eten samen. Ook krijg je informatie over werkzaamheden, landen, wat je kunt verwachten, ideeën voor spelletjes, mogelijke problemen, etc. Er zijn mensen van VIA die je kunnen vertellen over hun ervaringen en die misschien wel het project hebben gedaan waar jij heen gaat. Ook kun je mensen ontmoeten die naar hetzelfde land gaan als jij. 17

18 8. Regel je reis Je bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar je bestemming en terug. Boek je reis op tijd, zodat je zeker weet dat je op tijd aankomt en je wellicht nog gebruik kunt maken van goedkope tarieven. Denk ook eens na over vervoersmethodes die het milieu minder belasten. Controleer ook ruim van tevoren (bijvoorbeeld op minbuza.nl) of je een visum en inentingen nodig hebt voor het land waar je heengaat en zorg dat je goed verzekerd bent. Informeer je familie en vrienden over hoe ze je kunnen bereiken. Zie Praktische informatie verderop in deze brochure. 9. Project Doe en geniet! Maak er een onvergetelijke ervaring van. 10. Evalueer Het is voor VIA erg belangrijk te weten hoe de projecten zijn verlopen. Jouw ervaringen kunnen toekomstige vrijwilligers die aan hetzelfde project willen meedoen erg helpen. Na terugkomst stuurt VIA je een evaluatieformulier. Neem even de tijd om dit goed en eerlijk in te vullen. In het najaar is er een evaluatiedag (17 september). Dan kun je ervaringen uitwisselen met andere VIA-vrijwilligers. Graag horen wij hoe je project was en of wij nog iets kunnen doorgeven aan de organiserende tak. 18

19 Na je project Als je terugkomt van je project, is het nog niet afgelopen. Hoe was je ervaring en wat heb je daarvan opgestoken? Heb je iets geleerd over jezelf of over de wereld? En het belangrijkste: ga je daar iets mee doen? Er zijn in Nederland tal van mogelijkheden om iets met je ervaringen te doen. Zo zijn er buurthuizen, asielzoekerscentra, duurzaamheidsinitiatieven en tal van andere organisaties die op jouw ervaringen en jouw bijdrage zitten te wachten. Je kunt je ook aansluiten bij een thematisch netwerk, bijvoorbeeld over Palestina, of over Noord-Zuid verhoudingen. Werken aan de wereld doe je immers het beste in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door morgen de fair-trade koffie in de supermarkt te kiezen, de auto te laten staan of met mensen te praten over de ervaringen die jij hebt opgedaan met de islam. Bij VIA kunnen we je adviseren over wat je kunt doen. VIA is zelf ook bij diverse netwerken aangesloten. Natuurlijk kun je ook voor VIA actief worden. Dat kan op heel veel verschillende manieren, die lang niet allemaal veel tijd hoeven te kosten. Hier een paar voorbeelden: - Organiseer een avond waarin je vrienden en familie uitnodigt en vertelt over je project, wat je daar hebt gedaan en wat je hebt geleerd. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de reacties. - Schrijf een artikel voor onze website of ons kwartaalblad (ViadeVIA) over je ervaringen, maar kijk ook of je het ergens anders kwijt kan, bijvoorbeeld in een lokale krant. - Na een ervaring op een vrijwilligersproject, heb je misschien het idee dat je het zelf beter kan word begeleider van een van onze projecten volgend jaar! - Misschien heb je leuke ideeën voor interessante, ideële projecten. Meld je aan bij de werkkampgroep en organiseer volgend jaar zelf een project! - Sluit je aan bij een van de vele thematische, regionale of praktische groepen van VIA. Voor alles geldt: geef je interesse door bij het kantoor of op het evaluatieweekend. 19

20 Praktische Info Annuleren Wie zich afmeldt voor een project nadat zij/hij geplaatst is, krijgt tot drie weken voor aanvang van het project 50% van het inschrijfgeld terug. Als je je later afmeldt, krijg je niets terug. We vragen je in dat geval om je toch af te melden zodat iemand anders je plek kan innemen. Slechts in speciale gevallen (overmacht, ziekte e.d.) kan van deze regeling worden afgeweken. Visa Voor sommige landen heb je een visum nodig. Dit moet je zelf regelen en ook de kosten hiervan zijn voor je eigen rekening. Vaak moet je hiervoor één of twee keer naar de betreffende ambassade in Den Haag. Voor sommige visa heb je een uitnodigingsbrief nodig uit het land waar je heengaat. Die sturen we je toe zodra je geplaatst bent. Als je je inschrijft voor een project in Rusland, hebben we een kopie van je paspoort nodig. De regels voor visa zijn soms complex en kunnen op korte termijn veranderen. VIA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor extra kosten die dit eventueel met zich meebrengt. Kijk voor informatie op Verzekeringen Tijdens het project ben je verzekerd via de SCI-verzekering. Deze verzekering is een aanvulling op andere verzekeringen (reis- of ziektekostenverzekering). De SCIverzekering dekt ongevallen en ziekte die je tijdens het werk oploopt, en daarnaast wettelijke aansprakelijkheid. Uitgesloten zijn dus diefstal en medische hulp voor ziektes en ongevallen waarvan de oorzaak buiten het project ligt. Let wel: de SCI verzekering is slechts een aanvullende verzekering, in die zin dat eerst je eigen (WA- of ziektekosten) verzekering moet aanspreken. Vergeet ook niet bij je eigen verzekeraar na te vragen of je bepaalde formulieren moet meenemen naar het buitenland, bijvoorbeeld je World Assistance Card. Als je je plaatsing bevestigt, onderteken je daarmee ook een verklaring dat je van de voorwaarden van de aanvullende SCI-verzekering op de hoogte bent. Meer informatie over de verzekering krijg je bij je plaatsingsbericht. Lees deze goed door zodat je voorbereid op reis gaat! Achterblijvers Geef aan je familie en vrienden het telefoonnummer door van het VIA-kantoor, zodat ze kunnen bellen in geval van nood. Beloof niet dat je hen op een bepaalde tijd zult bellen, want het is niet van tevoren te voorzien waar je op die tijd zult zijn en of daar een telefoon of GSM-bereik in de buurt is. Op de meeste projecten kun je post ontvangen (adres staat op de infosheet). 20

21 Vrijwilligen met een handicap We proberen ervoor te zorgen dat een handicap geen obstakel is voor deelname. In de praktijk zijn er hier en daar nog wel toegankelijkheidsproblemen. Vermeld daarom op het inschrijfformulier wat je beperkingen zijn en neem contact op met het secretariaat als je vermoedt dat je handicap een hinderpaal kan zijn. We doen dan ons best om een geschikte plaats voor je te vinden. Kinderen meenemen Kinderen meenemen kan soms. Neem tijdig contact op met het kantoor, dan kunnen we uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Deelnemen in een groep Het is niet mogelijk om als groep geplaatst te worden. Eigenlijk hebben we het liefst dat je alleen gaat, zoals bijna iedereen. Als je het echt graag wilt kun je je samen met een vriend(in) opgeven. We kunnen je echter niet garanderen dat het ook lukt om jullie samen te plaatsen. Ik kan het niet betalen Wij zijn de goedkoopste organisatie in Nederland die uitzendt naar internationale zomerkampen. We denken dat het inschrijfbedrag niet groot is. Toch weten we dat het voor sommige mensen echt een struikelblok kan zijn. Daarom is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om (een deel van) het inschrijfgeld kwijt te schelden. Wil je hiervoor in aanmerking komen, schrijf dan een brief met een verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling, waarin je uitlegt waarom je het berdrag niet kunt betalen en waarom je aan het project van je keuze wilt deelnemen. Stuur deze brief naar VIA, t.a.v de vrijstellingscommissie. Langer weg Het is ook mogelijk om met VIA aan lange termijnprojecten deel te nemen. Dit zijn vrijwilligersprojecten van een maand tot een jaar. Hiervoor gelden speciale criteria en het overzicht vind je niet op de website, maar kun je wel bij ons opvragen. Als je interesse hebt, neem dan contact op met de Lange Termijn Vrijwilligersgroep (LTV groep): 21

EVS. European Voluntary Service

EVS. European Voluntary Service EVS European Voluntary Service Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Nationaal Agentschap (NA) voor Vlaanderen Waarom

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

EVS. European Voluntary Service

EVS. European Voluntary Service EVS European Voluntary Service Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Nationaal Agentschap (NA) voor Vlaanderen Wat

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action

Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Factsheet Europees Vrijwilligerswerk (EVS) - Youth in Action Met EVS naar het buitenland Met deze factsheet willen wij je informeren voordat je met EVS naar het buitenland vertrekt. Er staat informatie

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal V.U. : Michel Jadot NMBS Europe Hallepoortlaan 40 1060 Brussel Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal Ierland Grootbrittannië Spanje belgië frankrijk turkije van 01.01.2010 t/m 31.12.2010

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid Algemeen 1. Vodafone BloX Prepaid zijn alle Vodafone BloX die genoemd worden in de actuele Vodafone BloX folder, op internet en in het Vodafone verkooppunt.

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Algemeen 1. Deze dienstvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Consumenten en eventueel andere toepasselijke dienstvoorwaarden van Vodafone

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Algemeen 1. Deze dienstvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Consumenten en eventueel andere toepasselijke dienstvoorwaarden van Vodafone

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Op stage met IFMSA Stages via IFMSA Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Introductie IFMSA International Federation of Medical Student s Associations

Nadere informatie

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten.

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten. 0 1 Werkblad: Geografie van Europa. Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. -a-geef de landen van Europa allemaal een eigen kleurtje. (je mag dezelfde kleur vaker gebruiken) -b-zet

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG Bel gratis 0800-023 00 24 24 uur per dag, 7 dagen per week. Buiten Nederland: bel +31 800 023 00 24 (gratis) of +31 33 4949600 (niet gratis). ŠKODA MOBILITEITSSERVICE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. "Sony BRAVIA Actie"

Algemene voorwaarden. Sony BRAVIA Actie Algemene voorwaarden "Sony BRAVIA Actie" 1. De aanbieder van de Sony BRAVIA Actie (de "actie") is Home Entertainment & Sound Europe, een divisie van Sony Europe Limited ("Sony"), met vestigingsadres The

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Hoe te registreren voor een wedstrijd?

Hoe te registreren voor een wedstrijd? Hoe te registreren voor een wedstrijd? Het registreren voor een wedstrijd onder auspiciën van de WorldCDF gebeurt on-line, via de website van de WorldCDF (www.worldcdf.com). Om te kunnen registreren voor

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

SEAT MOBILITEITSSERVICE

SEAT MOBILITEITSSERVICE SEAT SERVICE SEAT MOBILITEITSSERVICE Hulp bij pech onderweg Bel gratis 0800-0242500 24 uur per dag, 7 dagen per week Buiten Nederland: bel +31 70 3145375 (gratis) SEAT MOBILITEITS SERVICE WAT IS SEAT MOBILITEITSSERVICE?

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Vodafone Zakelijke tarieven

Vodafone Zakelijke tarieven Vodafone Zakelijke tarieven Geldig per december 2008 Make the most of now Vodafone OndernemersBundel Maandbedrag Belminuten Tarief per minuut 15,00 75 0,20 22,50 150 0,15 35,00 300 0,12 50,00 500 0,10

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Jaaruitwisseling Voor wie Dit programma van Rotary International is bestemd voor scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+

Stages in Europa. Erasmus+ Stages in Europa Erasmus+ Inhoud presentatie Waarom? Financiering? Erasmus+ programma Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Hoe vind je een buitenlandse stage? Tips voor een succesvolle stage Sociaal

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART ITALIË

HANDLEIDING SIM KAART ITALIË HANDLEIDING SIM KAART ITALIË Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw.

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw. Naam: Vakantie _ Een groot aantal Nederlanders gaat ieder jaar één keer op vakantie. Vaak gaat de reis naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, of nog verder. Maar Nederlanders

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar 3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar Vrijwilligerswerk in Guatemala, Quetzaltenango In samenwerking met onze partnerorganisatie FDI hebben we subsidie

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Deadline: 30 juni 2011 Stap 2 Geld storten op de Inholland bankrekening en/of een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Athlon Mobility Card Getting started!

Athlon Mobility Card Getting started! Athlon Mobility Card Getting started! Proficiat! Proficiat met uw Athlon Mobility Card. Hier leest u hoe u deze kunt activeren en ten volle kunt benutten. 1. Kies uw wachtwoord en pincode 2. Activatie

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

MSN - Skype. Live Messenger. http://be.msn.com. Kies Live Messenger. De Taey John

MSN - Skype. Live Messenger. http://be.msn.com. Kies Live Messenger. De Taey John Live Messenger http://be.msn.com Kies Live Messenger 1 Kies Gratis aanmelden En downloaden en installeren 2 Onderaan rechts in het systeemvak zie je dat je online bent: Door erop te dubbelklikken later

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request Aan Alle KNBSB-verenigingen in de Dutch National Softball League Van Competitiezaken Datum 9 oktober 2015 Onderwerp DNSL-procedure rondom een speelster die in het buitenland speelt of heeft gespeeld Dit

Nadere informatie

InterRail ÉÉN PASS. DERTIG LANDEN. EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN. korting op je Global Pass 01/01/2014-31/12/2014. Zoveel meer dan een treinticket

InterRail ÉÉN PASS. DERTIG LANDEN. EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN. korting op je Global Pass 01/01/2014-31/12/2014. Zoveel meer dan een treinticket InterRail korting op je Global Pass ÉÉN PASS. DERTIG LANDEN. EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN. 01/01/2014-31/12/2014 Zoveel meer dan een treinticket Europa verkennen met InterRail. En jij bepaalt het tempo.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie