Jubileum Wandelroute. Lengte ± 25 km

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jubileum Wandelroute. Lengte ± 25 km"

Transcriptie

1 Jubileum Wandelroute Lengte ± 25 km

2 02 Start Einde Legenda Jubileumwandeling 04 Gezinswandeling door Kale Duinen. 05 Verkorte route. Naar keuze via punt 15 over Groote Veen oost of naar punt 17 over Groote Veen west. 08 Verkorte route van punt 08 naar punt 12, Adderveen west. 09 Hoofdroute jubileumwandeling. Verkorte route van punt 09 naar punt 11, Ganzenpoel west

3 Start Vanaf het bezoekerscentrum loopt u over het brede deel van het familiepad (de allee ), langs de parkeerplaats en het speelveld. Aan het eind van de allee ziet u aan de linkerkant de startplaats voor drie gemarkeerde rondwandelingen. Hier start ook de jubileum rondwandeling. Van Start naar routepunt 02 Kies voor de Bultwandeling (witte route) die u, rechtsaf, leidt over een verhard pad. U volgt dit pad, langs het Boshuis tot even voorbij de laatste woning aan de rechter kant van het pad. Het pad gaat over in een zandpad. Passeer de afsluitboom en vervolg de wandeling langs dit pad. U komt aan een verharde binnenweg met aan uw kant een fietspad. Dit is de Canadaweg. De Bultwandeling steekt hier het fietspad en de weg over. U steekt niet over, maar gaat linksaf over het fietspad. Van routepunt 02 naar routepunt 03 U loopt nu over een deel van de Terwisscha rondwandeling, maar tegen de looprichting in. De witgekopte markeringspaaltjes staan voor u aan de linker kant van het pad en let op daarom niet altijd in de zichtlijn (nadat u voor de tweede keer wegloopt van de Canada is het paaltje helemaal niet te zien). Volg de route tot aan de omheining van het begraasde gebied. Ga even met de laatste bocht naar links mee en ga door de doorgang, over het veerooster het gebied binnen. Van routepunt 03 naar routepunt 04 Ga meteen binnen de omheining naar rechts naar het brede graspad. Op dit punt gaat u linksaf en vervolgt u de wandeling over dit graspad. Het pad eindigt op een T-splitsing. Hier gaat u rechtsaf. U loopt nu langs een deel van de gemarkeerde Aekingerzand/Kale Duinen rondwandeling, maar tegen de looprichting in. De roodgekopte markerings paaltjes staan voor u aan de linkerkant van het pad en daarom niet altijd in de zichtlijn. Blijf desalniettemin deze wandelroute volgen, maar Let op; Op enig moment treft u een markeringspaaltje van deze rondwandeling aan de rechterkant van het pad (met nummer bosvak 64). Laat u niet verleiden om hier rechtsaf te gaan, maar vervolg de wandelroute in linkerrichting. De (juiste) route leidt u terug in open veld; langs de Grenspoel en brengt u uiteindelijk bij ANWB-paddenstoel en de houten uitkijktoren. Gezinswandeling Voor ouders met jonge kinderen en/of voor mensen die wel een mooie wan deling willen lopen, maar over een beperkte afstand, een goed alternatief. Van routepunt 04 naar Einde Loop volgens de, op de kaart met bruine ovaaltjes, aangegeven route. Vervolg vanaf de uitkijktoren de met roodgekopte routepaaltjes aangegeven Aekingazand/Kale Duinen rondwandeling. Tegengesteld aan de looprichting, dus de markeringspaaltjes voor u links van het pad.

4 Op een vijfsprong van paden waar de Aekingazand/Kale Duinen wandeling scherp naar links afbuigt, loopt u rechtdoor(dit is de 2e weg links of 3e weg rechts). Even verder, op het volgende kruispunt van paden gaat u rechtsaf. Steek verderop het kruisende fietspad schuin over en volg let op weer tegen de looprichting in, de met witgekopte routepaaltjes gemarkeerde Terwisscha wandelroute. U verlaat over een doorgang met veerooster het omheinde gebied. De gezinswandeling sluit tussen routepunt 19 en Einde aan op de hoofdroute. Hier gaat u links en vervolgt de route naar Einde. Van routepunt 04 naar routepunt 05 Vanaf de uitkijktoren volgt u rechtsaf het brede zandpad langs het fietspad, door open gebied in de richting van de bosrand. Over een doorgang met veerooster en hek verlaat u het omheinde gebied. Oude Willem zuid Van routepunt 05 naar routepunt 13 Steek het kruispunt van paden direct buiten de omheining rechtdoor over en vervolg de wandeling over het fietspad. Houdt de Meeuwenpoel rechts van u. Negeer alle zijpaden en steek het kruispunt met een met klinkers verharde weg rechtdoor over. Direct aan de overzijde van dit kruispunt ziet u aan de rechterzijde van het pad de geelgekopte routepaaltjes van de Oude Willem rondwandeling. Volg dit traject, het brengt u bij punt 13 (de Stoevert) van de hoofdroute. Vervolg: van routepunt 13 naar routepunt 14 in de beschrijving hoofdroute. Oude Willem noord/groote Veen west of Groote Veen oost Van routepunt 05 rechtstreeks naar routepunt 17 (west) of via routepunt 15 naar routepunt 17 (oost) Beide trajecten verkorten de hoofdroute met ongeveer de helft. Loop volgens de, op de kaart met blauwe ovaaltjes, aangegeven routes. Steek het kruispunt van paden direct buiten de omheining rechtdoor over en vervolg de wandeling over het fietspad. Houdt de Meeuwenpoel rechts van u en volg het fietspad tot aan een kruispunt met een met klinkers verharde weg. Hier gaat u linksaf. Aan de voor u linkerkant van de weg, let op dus tegengesteld aan de loop richting ervan, ziet u de geelgekopte markeringspaaltjes van de Oude Willem rondwandeling. Waar de klinkerweg een bocht naar links gaat, gaat u rechtsaf een zandpad op. Negeer vervolgens alle zijpaden en blijf de Oude Willem rondwandeling tegen looprichting in volgen tot een kruising met een brede zandweg. Route Groote Veen west U gaat op dit kruispunt linksaf en volgt de brede zandweg. Het kruispunt met de met klinkers verharde weg steekt u rechtdoor over om aan de overzijde van het kruispunt de zandweg te vervolgen. Eventjes verder ziet u aan de voor u linkerkant van de zandweg de roodgekopte

5 routepaaltjes van de Groote Veen rondwandeling. Volg, let op tegen de looprichting ervan in, deze rondwandeling. Dit traject brengt u op routepunt 17 van de hoofdroute. Vervolg: van routepunt 17 naar routepunt 18 in de beschrijving hoofdroute. Route Groote Veen oost U steekt het brede zandpad schuin naar links over. Aan de overkant vindt u het vervolg van de met geelgekopte routepaaltjes aangegeven Oude Willem rondwandeling. Volg deze route let op tegen de looprichting ervan in. Het kruispunt met de met klinkers verharde weg steekt u rechtdoor over. Hier verlaat u de gele route. Het bospad waarover u nu loopt brengt u op routepunt 15 van de hoofdroute. Vervolg: van routepunt 15 naar routepunt 16 in de beschrijving hoofdroute. Van routepunt 05 naar routepunt 06 Nog even rechtdoor lopen voorbij de meeuwenpoel aan uw rechterkant en dan rechtsaf het mountainbiker-pad in gaan. Van routepunt 06 naar routepunt 07 Het mountainbikerspad komt uit op een kruising met een brede zandweg. Ga op dit kruispunt linksaf. Van routepunt 07 naar routepunt 08 U volgt dit zandpad totdat u uitkomt bij een met klinkers verharde weg. Ga hier rechtsaf en vervolg uw wandeling over de klinkerweg. Adderveen Van routepunt 08 naar routepunt 12 Verkort de hoofdroute met ongeveer vier kilometer. Loop volgens de, op de kaart met gele ovaaltjes, aangegeven route. De klinkerweg brengt u aan een doorgang in de omheining van begraasd ge bied. Net voor de omheining kruist de met roodgekopte routepaaltjes aange geven Ganzenpoel rondwandeling de klinkerweg. Op dit punt en buiten de omheining gaat u linksaf. Vervolg uw wandeling over de Ganzenpoel rondwandeling let op tegen de looprichting in. Het pad brengt u op de vijfsprong van paden bij routepunt 12 van de hoofd route. Pak hier (linksom) de hoofdroute weer op. Vervolg: van routepunt 12 naar routepunt 13 in de beschrijving hoofdroute. Van routepunt 08 naar routepunt 09 De klinkerweg brengt u aan een doorgang in de omheining van begraasd ge bied. Net voor de omheining kruist de met roodgekopte routepaaltjes aange geven Ganzenpoel rondwandeling

6 de klinkerweg. Op dit punt en buiten de omheining gaat u rechtsaf. Langs de omheining volgt u de Ganzenpoel rondwandeling in looprichting. Ganzenpoel west Van routepunt 09 naar routepunt 11 Verkort de hoofdroute met ongeveer drie kilometer. Ga linksaf het pad naar de parkeerplaats naar het startpunt van de Ganzenpoel rondwandeling. Vervolg vanaf het startpunt deze rondwandeling in looprichting. De rode route brengt u op de T-splitsing op routepunt 11 van de hoofdroute. Vervolg de rode route richting routepunt 12. Vervolg: van routepunt 11 naar routepunt 12 in de beschrijving hoofdroute. Van routepunt 09 naar routepunt 10 Op dit punt, waar de Ganzenpoel rondwandeling linksaf naar de parkeer plaats gaat, loopt u rechtdoor en volgt u het pad. Passeer de afsluitboom, steek het kruispunt van paden recht over naar het met klinkers verharde deel. Aan het einde van deze weg, bij ANWB-paddenstoel (links van de weg) steekt u denk erom; autoverkeer de doorgaande weg over. Van routepunt 10 naar routepunt 11 Aan de overzijde van de doorgaande weg, een fietspad. Hier gaat u rechtsaf. Heel goed opletten (moeilijk zichtbaar tracé) Vanaf dit punt bevindt u zich al op de Hertenkamp en loopt u de rondwande ling tegen de looprichting in. De rondwandeling is gemarkeerd met kleine, on opvallende en ongeverfde vierkante paaltjes die vanuit uw positie gezien aan de linkerkant van paden en/of wegen staan. De routepaaltjes zijn alleen in loop richting voorzien van rode plastic pijltjes. Die pijltjes zijn, lopende tegen de looprichting in, niet te zien. De routepaaltjes staan meestal bij of in de buurt van de houten hekjes. Houd hier, gedurende de hele tracé van de Herten kamp rondwandeling, rekening mee. Bij eerste gelegenheid gaat u linksaf de Huenderweg op en loopt u over het fietspad parallel aan deze weg. Ongeveer vijftig meter voordat het fietspad invoegt op de Huenderweg gaat u door een hek het pad linksaf in. Ongeveer honderd meter verder een vaag kruispunt van paden met schuin rechts voor u uit een hek in de omheining. Ga door dit hek het omheinde gebied binnen en meteen daarna rechtsaf het paadje over het dijkje op. Het open, laaggelegen en dus natte gebied van Hertenkamp is verdeeld in een aantal kleinere percelen; allen omheind, met toegang en uitgang door houten hekjes. Loop na het tweede hekje langs de omheining rechtdoor. Het pad eindigt op een T-splitsing. Hier linksaf gaan en langs de omheining lo pen. Door een hekje en vervolgens over een direct daarachter gelegen houten brug je loopt u opnieuw een omheind perceel binnen. Even verder, door een vol gend hekje er weer uit; een zich herhalend patroon. Voor u is het belangrijk om de Hertenkamp rondwandeling tegen de looprich ting in te blijven volgen. De hekjestocht eindigt bij een laatste groot houten hek met

7 daarnaast een doorgang door een klein houten hekje. Loop het pad af richting de doorgaande weg met naastliggend fietspad, tevens het startpunt van de Hertenkamp rondwandeling. Steek het fietspad en de doorgaande weg denk om (auto)verkeer over en ga even naar rechts en dan naar links het met klinkers verharde pad op. Even verder op dit pad gaat u scherp naar rechts een bospad in. U bent weer terug op de ganzenpoelwandeling met rode paaltjes. Van routepunt 11 naar routepunt 12 Een weinig gecompliceerd tracé. U volgt gewoon de met roodgekopte routepaaltjes gemarkeerde Ganzenpoel rondwandeling in looprichting. Bij het omheinde gebied aangekomen gaat u schuin naar links het kleine hekje door. Vervolg de Ganzenpoel rondwande ling. Routepunt 12 ligt midden in het open gebied. Van routepunt 12 naar routepunt 13 Op de vijfsprong van paden kiest u voor het pad rechtdoor. Het leidt u door open heidegebied naar de Stoevert ; punt 13 van de hoofdroute. Van routepunt 13 naar routepunt 14 Op het kruispunt van paden gaat u rechtsaf, de met geelgekopte routepaaltjes gemarkeerde Oude Willem rondwandeling op. Vervolg de wandeling in loop richting van deze rondwandeling. Van routepunt 14 naar routepunt 15 U blijft deze gele rondwandeling in de looprichting volgen tot het punt waarop het op een met klinkers verharde weg uitkomt. Hier even naar links en bij eerste gelegenheid weer rechtsaf een bospad op gaan. Op dit moment verlaat u de gele wandelroute. Van routepunt 15 naar routepunt 16 Het bospad waarop u loopt sluit aan op de met roodgekopte routepaaltjes ge markeerde Groote Veen rondwandeling (oost). Met het Groote Veen aan uw linkerkant vervolgt u de wandeling over deze rondwandeling. Van routepunt 16 naar routepunt 17 Op routepunt 16, bij ANWB-paddenstoel links van het pad, gaat de Groote Veen rondwandeling rechtsaf. U verlaat hier (voor even) de route van deze rondwandeling en volgt het pad rechtdoor. Van punt routepunt 17 naar routepunt 18 Op routepunt 17 komt het pad weer uit op de Groote Veen rondwandeling. Hier gaat u rechtsaf en volgt u de rondwandeling tegen de looprichting in; dus met de roodgekopte routepaaltjes aan de voor u linkerkant van het pad. Op ongeveer halfweg het pad dat u nu volgt, gaat de Groote Veen rondwande ling rechtsaf. U gaat echter rechtdoor en volgt dit pad totdat het uitkomt op een T-splitsing voor een open natte heidegebied.

8 Van routepunt 18 naar routepunt 19 Ga op dit punt linksaf en langs of over het greppeltje dat dit pad doorsnijdt. Steek het kruispunt met een breed zandpad rechtdoor over en vervolg het pad totdat het uitkomt op een T-splitsing met een volgend breed zandpad. Hier gaat u rechtsaf. Van routepunt 19 naar Einde Loop langs de omheining, over het zandpad (in noordelijke richting) naar route-punt Einde en van daar, verder rechtdoor via routepunt Start, terug naar het bezoekerscentrum. Colofon Route + tekst J. Gehem Grafische verzorging Docucentrum provincie Drenthe Foto s NP Drents-Friese Wold Verkoopprijs 1,--

Bijzonderheden : Aekingerzand, Kale Duinen, Canadameer en de ven Grenspoel --

Bijzonderheden : Aekingerzand, Kale Duinen, Canadameer en de ven Grenspoel -- Afstand : 13 km Provincie : Drenthe Plaats : Appelscha Vertrekpunt : Buitencentrum Drents- : : Friese Wold : Terwisscha 6a : 8426 SJ Appelscha Bijzonderheden : 80% onverhard : Heide, bos en vennen RA =

Nadere informatie

: Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees. : 70% onverhard

: Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees. : 70% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 21 km : Drenthe : Gees : Tourist Info Gees : Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees Bijzonderheden : bos, heide, mooie ven : 70% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD =

Nadere informatie

Jubileum uitgave 50 jaar IVN-Oisterwijk

Jubileum uitgave 50 jaar IVN-Oisterwijk 50 Jubileum uitgave 50 jaar IVN-Oisterwijk Inhoudsopgave Voorwoord Voorzitter.pag 1 Felicitaties pag 2 IVN landelijk NME IVN Boxtel Heemkundekring Natuurmonumenten LNMH Brabants Landschap Werkgroepen pag

Nadere informatie

: Diever, Drents Friese Wold. : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever

: Diever, Drents Friese Wold. : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 18 KM : Drenthe : Diever, Drents Friese Wold : P Diever : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri. = Richting

Nadere informatie

: Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten. Bijzonderheden : onverhard 80% : heide, bos en ven : Versie februari Restaurant Boszicht

: Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten. Bijzonderheden : onverhard 80% : heide, bos en ven : Versie februari Restaurant Boszicht Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17 KM : Drenthe : Echten : P van Restaurant Boszicht : Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri. = Richting Bijzonderheden :

Nadere informatie

De korte variant van deze wandeling is circa 20 KM en de lange variant circa 24 KM. De route is laatstelijk gecontroleerd op 24 juli 2004.

De korte variant van deze wandeling is circa 20 KM en de lange variant circa 24 KM. De route is laatstelijk gecontroleerd op 24 juli 2004. Wandeling Heuvelrug Bron: Wandelkrant Te Voet (feb. 2001) Auteur Berry Schutten Correcties: Henk Swart De korte variant van deze wandeling is circa 20 KM en de lange variant circa 24 KM. De route is laatstelijk

Nadere informatie

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85%

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Trage Tocht Voorstonden Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Duur : 4 uur Toegankelijkheid : Graspad langs de Oekense beek kan op sommige stukken begroeidzijn of flink nat

Nadere informatie

Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km)

Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km) Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km) Afstand 15 km Startpunt Bilderberg Hotel Wolfheze, Wolfhezerweg 17 Wolfheze Wolfheze ligt op de Veluwe en dat staat garant voor mooie oude bossen. Deze wandeling

Nadere informatie

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

STRUINBULLETIN. Nummer 23 Uitgave: September Struinen door de Overasseltse en Hatertse Vennen

STRUINBULLETIN. Nummer 23 Uitgave: September Struinen door de Overasseltse en Hatertse Vennen STRUINBULLETIN Nummer 23 Uitgave: September 2016 Struinen door de Overasseltse en Hatertse Vennen Een Struintocht door de Overasseltse en Hatertse Vennen Door: Frans Sijben Nijmegen Vennen: een overblijfsel

Nadere informatie

: De Schaapskooi : bij de Renderklippen : Elburgerweg 31 : 8181 EM Heerde

: De Schaapskooi : bij de Renderklippen : Elburgerweg 31 : 8181 EM Heerde Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 16 KM : Gelderland : Heerde : Uitspanning : De Schaapskooi : bij de Renderklippen : Elburgerweg 31 : 8181 EM Heerde RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri.

Nadere informatie

KORTE STRUIN 14 Mei Op de But: groen avontuur in het Nederrijkbos

KORTE STRUIN 14 Mei Op de But: groen avontuur in het Nederrijkbos KORTE STRUIN 14 Mei 2017 Op de But: groen avontuur in het Nederrijkbos Door: Frans Sijben - Nijmegen De But is een oud gebied bij Groesbeek. Het valt onder de boswachterij Groesbeek. De But is een onderdeel

Nadere informatie

STRUINBULLETIN. Juni 2010 KORTE STRUIN 7. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler

STRUINBULLETIN. Juni 2010 KORTE STRUIN 7. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler STRUINBULLETIN Juni 2010 KORTE STRUIN 7 Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler Canadese Erebegraafplaats Groesbeek Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler Door Frans Sijben, Nijmegen Hoe bereikt u het

Nadere informatie

Route samengesteld door Wandelvanuit.nl. Wandelvanuit.nl

Route samengesteld door Wandelvanuit.nl. Wandelvanuit.nl Afstand : 17 km Provincie : Drenthe Plaats : Anloo Kenmerk : verhard en onverhard, bos, heide Start : P Staatsbosbeheer Lunsenhof, Anloo Update : 09-05-2016 RA = Rechstaf LA = Linksaf Ri = Richting --

Nadere informatie

: Zuiderhoofdstraat 1 : 7875 BW Exloo Of: : Hotel Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 70% onverhard

: Zuiderhoofdstraat 1 : 7875 BW Exloo Of: : Hotel Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 70% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 18 KM : Drenthe : Exloo - Ees : Bussemaker Diner Cafe : Zuiderhoofdstraat 1 : 7875 BW Exloo Of: : Hotel Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees RA = Rechtsaf LA =

Nadere informatie

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM STROOMAFWAARTS De afstand van zuil 1 (Cottessen) tot zuil 14 (Stokhem) is circa 14 km. De gedichtenroute in de Gemeente Gulpen-Wittem begint bij de Heimansgroeve:

Nadere informatie

Route Exloo Valthe - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS

Route Exloo Valthe - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS Route Exloo Valthe - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS lengte: startpunt: eindpunt: circa 24 km Schaapskooi tegenover het gemeentehuis Exloo parkeerplaats bij Vakantiepark Hunzepark in Gasselternijveen 1

Nadere informatie

LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO

LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO tocht Hoenderloo - Loenen (ongeveer 12 km) De tocht is bedoeld zo te gebruiken of als bouwsteen te dienen bij het maken van een eigen tocht van Hoenderloo

Nadere informatie

Routewijzigingen Groot-Frieslandpad (1 e druk 2016)

Routewijzigingen Groot-Frieslandpad (1 e druk 2016) Routewijzigingen Groot-Frieslandpad (1 e druk ) 21 6 t/m 15 04 terug Gedurende sommige delen van het jaar loopt er een stier door het weiland bij de Dwangburcht. Dan geldt er een omleiding die in het veld

Nadere informatie

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be 9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen Geuldal en Vijlenerbos. We maken een wandeling in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, dus dat wordt klimmen en dalen. Vanuit Vijlen lopen we over veldwegen naar

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

KORTE STRUIN 16 Maart 2018

KORTE STRUIN 16 Maart 2018 KORTE STRUIN 16 Maart 2018 Langs Groene Woonwijken van Nijmegen Zuid Door Frans Sijben Nijmegen Deze Korte Struin vertrekt vanuit Neerbosch. Van daaruit gaat het langs woonwijken van Nijmegen Zuid: niet

Nadere informatie

De ommetjes van Gemeente Boxmeer. .nl

De ommetjes van Gemeente Boxmeer. .nl De ommetjes van Gemeente Boxmeer De ommetjes van Gemeente Boxmeer Gekoppeld aan het wandelroutenetwerk zijn verspreid over de gemeente Boxmeer korte wandelroutes uitgezet. Tijdens de wandeltochten kunt

Nadere informatie

STRUINBULLETIN. Nummer 25 Juli 2014. Rondom Afferden Door de Maasduinen. Rondom Afferden door de Maasduinen

STRUINBULLETIN. Nummer 25 Juli 2014. Rondom Afferden Door de Maasduinen. Rondom Afferden door de Maasduinen STRUINBULLETIN Nummer 25 Juli 2014 Rondom Afferden Door de Maasduinen Rondom Afferden door de Maasduinen Door: Frans Sijben - Nijmegen Hoe bereikt u het startpunt? U begint deze wandeling in Afferden bij

Nadere informatie

Legenda. Veluwe_zwerfpad_Hoenderloo_Schaarsbergen. Oude situatie. Huidige situatie

Legenda. Veluwe_zwerfpad_Hoenderloo_Schaarsbergen. Oude situatie. Huidige situatie Legenda Veluwe_zwerfpad_Hoenderloo_Schaarsbergen Oude situatie Huidige situatie Kaart 05 blz. 037 Datum, 16-05-2014 Geel: Deelense Zand Hoenderloo (vervalt) Het wordt een gewone route, De Droge-Voeten-Variant

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4 Rondje Mook Anders Aangepaste Versie Maart 2011 Zicht op de Mookerheide Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens Door: Frans Sijben - Nijmegen Korte Struin 4: Rondje

Nadere informatie

KORTE STRUIN 13. Mei 2017

KORTE STRUIN 13. Mei 2017 Door het Nederrijkswald Door: Frans Sijben - Nijmegen KORTE STRUIN 13 Mei 2017 Kent u het Duitse Reichswald? Het grote bos tussen Gennep, Groesbeek, Kranenburg en Kleef? Het is een overblijfsel van een

Nadere informatie

NEDERLANDSE WANDELSPORT BOND Pieterskerkhof 22, 3512 JS Utrecht - Tel.: 030 2 31 95 58 - e-mail: info@nwb-wandelen.nl

NEDERLANDSE WANDELSPORT BOND Pieterskerkhof 22, 3512 JS Utrecht - Tel.: 030 2 31 95 58 - e-mail: info@nwb-wandelen.nl Routewijzigingen Duinweg. Aanvullingen en correcties op de Duinweg De genummerde PWN-wandelroutes, waarnaar in de routebeschrijving van de Duinweg wordt verwezen, zijn vervangen door wandelroutes met een

Nadere informatie

Vanaf de Tippe als je er met de rug naar toestaat. RA. Van Royenlaan. Daarna tweede RA fietspad ri. Vledderveen.

Vanaf de Tippe als je er met de rug naar toestaat. RA. Van Royenlaan. Daarna tweede RA fietspad ri. Vledderveen. Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17 Km : Drenthe : Vledder : Restaurant de Tippe : Lesturgeonplein 5 : 8381 EX Vledder Bijzonderheden : bos, heide en vennen : 90% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf

Nadere informatie

STRUINBULLETIN 22. September Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed

STRUINBULLETIN 22. September Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed STRUINBULLETIN 22 September 2012 Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed Door: Frans Sijben - Nijmegen 22 : Landgoed

Nadere informatie

P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor

P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Leersum P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Routes A & B In periode 15 maart 15 juli zijn routes A & B niet mogelijk i.v.m. het vogelbroedseizoen.

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

Maastricht-Geuldalroute

Maastricht-Geuldalroute Maastricht-Geuldalroute Van Maastricht naar Plaat Auteur: Henk Swart De wandeling is beschreven met als startpunt NS-station Maastricht (hoofdingang) en loopt via Gronsveld, St. Geertruid, Mheer, Noorbeek,

Nadere informatie

Traject Assen - Anderen 11,5 km

Traject Assen - Anderen 11,5 km 1 Hondsrugpad Assen - Drouwen Traject Assen - Anderen 11,5 km Deze Assen variant is een afsplitsing van het Hondsrugpad tussen Emmen en Groningen. Het begint bij het station van Assen en gaat in zuidoostelijke

Nadere informatie

Wandelroute Rondom de Soester Duinen

Wandelroute Rondom de Soester Duinen Wandelroute Rondom de Soester Duinen Deze route wordt aangeboden door de toeristisch georiënteerde bedrijven rondom de Soester Duinen Start- en eindpunt: De route heeft 8 mogelijke startpunten Afstand:

Nadere informatie

Plattegrond. Veel wandel- en kijkplezier in het oudste landschap van Nederland.

Plattegrond. Veel wandel- en kijkplezier in het oudste landschap van Nederland. Verspreid over de gemeente zijn korte wandelroutes uitgezet. Tijdens de wandeltochten kunt u op informatieborden lezen over bijzonderheden die u tegenkomt in het landschap. Voor een langere wandeltocht

Nadere informatie

: Hotel Restaurant Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 80% onverhard. Route samengesteld door Wandelvanuit.nl.

: Hotel Restaurant Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 80% onverhard. Route samengesteld door Wandelvanuit.nl. Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 12 KM : Drenthe : Ees : Hotel Restaurant Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees Bijzonderheden : Bos, heide, stormbos : 80% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN. April Korte Struin 9. Bos en water rondom Plasmolen

STRUIN BULLETIN. April Korte Struin 9. Bos en water rondom Plasmolen STRUIN BULLETIN April 2015 Korte Struin 9 Bos en water rondom Plasmolen Bos en Water rondom Plasmolen Door: Frans Sijben - Nijmegen In het Achterbroek Korte Struin 9 Bos en water rondom Plasmolen 1 Hoe

Nadere informatie

KORTE STRUIN 17. Maart Vanuit Hatert door Elshof en ander Heumens groen

KORTE STRUIN 17. Maart Vanuit Hatert door Elshof en ander Heumens groen KORTE STRUIN 17 Maart 2018 Vanuit Hatert door Elshof en ander Heumens groen Door Frans Sijben Nijmegen Deze korte Struin vertrekt vanuit Hatert. U loopt een tijd langs de rand van de wijk. Maar al gauw

Nadere informatie

: Rondom Bakkeveen. : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West. : 80% onverhard

: Rondom Bakkeveen. : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West. : 80% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17.5 KM : Friesland : Rondom Bakkeveen : De Drie Provinciën : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West Bijzonderheden : Hei, bos mooie vennen : 80% onverhard RA = Rechtsaf

Nadere informatie

ROUTE VOORBESPREKING GROEN 32 KM

ROUTE VOORBESPREKING GROEN 32 KM ROUTE VOORBESPREKING GROEN 32 KM Algemeen: Limburg en zeker Zuid-Limburg is erg toeristisch. Je bent dus zelden of nooit alleen op een pad en de wegen en paden worden ook door wandelaars en mountainbikers

Nadere informatie

: Beetsterzwaag. : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag. : Bos, weiland, heide, meer

: Beetsterzwaag. : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag. : Bos, weiland, heide, meer Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 13 KM : Friesland : Beetsterzwaag : Bakkerij Verloop : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag Bijzonderheden : 90% onverhard : Bos, weiland, heide, meer RA = Rechtsaf

Nadere informatie

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 2. Lefokastro Argalasti Kalamos Lefokastro Een prachtige en afwisselende wandeling vanaf de Pagasitische kust bij Lefokastro omhoog, gedeeltelijk langs een door steeneiken omzoomde kalderimi (stenen pad),

Nadere informatie

Door de heuvels langs kapelletjes

Door de heuvels langs kapelletjes ROUTE 7 afstand: DUUR: type: ZWAARTE: LAAGSTe punt: 12,0 km 3,5 uur rondwandeling 2 (afstand, klimmen) 0m, Hoogste punt: 300m kokkari Door de heuvels langs kapelletjes Er naar toe Kokkari ligt aan de noordkust

Nadere informatie

** De Vilterhof is een monumentale karakteristieke carré boerderij

** De Vilterhof is een monumentale karakteristieke carré boerderij WANDELRONDJE - KASTEELDOMEIN Afstand 8,8 km (ca 2 uur) Deze wandeling vereist stevige wandelschoenen en gaat deels over onverharde paden. 1 Tijdens deze wandeling is er geen horeca langs de wandelroute.

Nadere informatie

Aan het eind linksaf, opnieuw langs een water en bij stenen brug rechtsaf (Paulus Potterlaan).

Aan het eind linksaf, opnieuw langs een water en bij stenen brug rechtsaf (Paulus Potterlaan). Heideroute Auteur: Henk Swart Door Gooise heidevelden Routebeschrijving Loop perron 2 of 3 af richting Amsterdam en ga temidden van de overweg rechtsaf de Comeniuslaan in, maar wie op perron 1 aankwam

Nadere informatie

Met de (OV-)fiets van station Hilversum naar het Autisme Expertisecentrum.

Met de (OV-)fiets van station Hilversum naar het Autisme Expertisecentrum. Met de (OV-)fiets van station Hilversum naar het Autisme Expertisecentrum. Van tevoren: Vanaf station Hilversum (centraal) is het nog ongeveer 50 minuten lopen. Mocht u het niet kunnen vinden, bel ons

Nadere informatie

paadjes langs de gasopslag bij Langelo, via Westervelde terug naar Norg.

paadjes langs de gasopslag bij Langelo, via Westervelde terug naar Norg. Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 20 KM : Drenthe : Norg : P op de Brink voor de kerk : Norg Bijzonderheden : Bos, heide en essen : 80% onverhard : versie Augustus 2017 RA = Rechtsaf LA = Linksaf

Nadere informatie

Dag 1 (24 mei) Bij Anna 10 km

Dag 1 (24 mei) Bij Anna 10 km Dag 1 (24 mei) Bij Anna 5 km Vertrek vanuit het t Stokperdje meteen rechtsaf Het Laantje op Loop de fietsbrug helemaal af Aan het eind van de fietsbrug loop je linksaf via de helling Anna s tuin in Houd

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN Ommetje B

STRUIN BULLETIN Ommetje B STRUIN BULLETIN Ommetje B Versie: maart 2018 Gofferts Groen Door Frans Sijben Nijmegen Dit struinommetje brengt u in een dik uur naar een van de vele parken in Nijmegen. Temidden van straten en woningen

Nadere informatie

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz.

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz. Dommelroute Mooie wandeling, veel langs en over de rivier den Dommel. Van Liempde richting Gemonde, st. Michielsgestel en via Boxtel weer terug naar Liempde. Start en finish in café Het wapen van Liempde,

Nadere informatie

Het Heide-Erlebnispfad bij Altenlotheim

Het Heide-Erlebnispfad bij Altenlotheim Het Heide-Erlebnispfad bij Altenlotheim Lengte van de wandeling: Hoogte verval: Korte omschrijving: Aanvullende informatie: Soort wandelroute: 4,1 km.(± 2 uur) 100 meter (laagste punt is 292 meter; hoogste

Nadere informatie

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be 27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen Galgenberg en Paardenslenkte. We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum.

Nadere informatie

Route Schoonoord - Eesergroen - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS

Route Schoonoord - Eesergroen - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS Route Schoonoord - Eesergroen - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS lengte: startpunt: eindpunt: circa 20 km parkeerplaats Openluchtmuseum Ellert en Brammert, Schoonoord parkeerplaats Vakantiepark Hunzepark,

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN STRUINROUTE Augustus Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder

STRUIN BULLETIN STRUINROUTE Augustus Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder STRUIN BULLETIN STRUINROUTE 26 16 Augustus 2015 Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder Door Frans Sijben Nijmegen Deze Struinroute start midden in de bewoonde wereld van de stad Nijmegen. Maar

Nadere informatie

Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving. Informatie

Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving. Informatie Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving Tocht door de Somerense Heide en de Lange Bleek. Het voorheen saaie bosgebied Somerense heide heeft in enkele jaren tijd een metamorfose

Nadere informatie

HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km

HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km 001 Start fietstocht op de Johan van den Kornputkazerne bij het Kelderbarretje met wandschilderingen Duitse Kriegsmarine

Nadere informatie

1) Dorpsstraat oversteken en L-af voor langs het (oude) gemeentehuis van Liempde, bij splitsing R-door(Den Achterhof)

1) Dorpsstraat oversteken en L-af voor langs het (oude) gemeentehuis van Liempde, bij splitsing R-door(Den Achterhof) Wandeling:2 Liempde-Olland-Kasteren-Liempde Start: Café Het Wapen van Liempde 1) Dorpsstraat oversteken en L-af voor langs het (oude) gemeentehuis van Liempde, bij splitsing R-door(Den Achterhof) 2) Bij

Nadere informatie

115 Twee beekjes over en door beeldentuin, landgoed Quadenoord.

115 Twee beekjes over en door beeldentuin, landgoed Quadenoord. 115 Twee beekjes over en door beeldentuin, landgoed Quadenoord. Op kruising met betonfietspad rechtsaf. Waar fietspad afsplitst, pad rechts Pad boven langs beek volgen, verderop onder langs beek. Door

Nadere informatie

Wandeling Beek-Ubbergen

Wandeling Beek-Ubbergen Wandeling Beek-Ubbergen P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Routes A, B & C 1 Vanaf Hotel t Spijker oversteken en rechtsaf (Rijksstraatweg).

Nadere informatie

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel Staatsbosbeheer Regio West Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Scootmobiel De Vuursche Door de bossen met de scootmobiel Scootmobielroute in De Vuursche In deze folder

Nadere informatie

Bron: Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

Bron:  Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 2. Lefokastro Argalasti Kalamos Lefokastro Een prachtige en afwisselende wandeling vanaf de Pagasitische kust bij Lefokastro omhoog, gedeeltelijk langs een door steeneiken omzoomde kalderimi (stenen pad),

Nadere informatie

STRUINBULLETIN. Nummer 13. Aangepaste versie: 15 Augustus 2016

STRUINBULLETIN. Nummer 13. Aangepaste versie: 15 Augustus 2016 STRUINBULLETIN Nummer 13 Aangepaste versie: 15 Augustus 2016 Knikkerend door de natuur tussen Well en Wellerlooi Frans Sijben - Nijmegen Struintocht "Knikkerdorp" start in Well. Deze leidt u in 11 of 19

Nadere informatie

: Assen-Rolde vv : Achterkant Station Assen : Bij de looptunnel naast de P : Oosterparallelweg : Assen. : Horeca in Rolde

: Assen-Rolde vv : Achterkant Station Assen : Bij de looptunnel naast de P : Oosterparallelweg : Assen. : Horeca in Rolde Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 21 KM : Drenthe : Assen-Rolde vv : Achterkant Station Assen : Bij de looptunnel naast de P : Oosterparallelweg : Assen Bijzonderheden : 70% onverhard hei, weiland

Nadere informatie

Mokerheide en Mokerplas

Mokerheide en Mokerplas Korte Struin 10 Januari 2018 Mokerheide en Mokerplas Frans Sijben Nijmegen Zicht op de Mokerplas Startpunt N271 Plasmolen bij bushalte Rijksweg / Witteweg Plasmolen. Openbaar vervoer: Trein Nijmegen Centraal

Nadere informatie

Mokerheide en Mokerplas

Mokerheide en Mokerplas Korte Struin 10 September 2017 Struinbulletin Mokerheide en Mokerplas Zicht op de Mokerplas Startpunt N271 Plasmolen bij bushalte Rijksweg / Witteweg Plasmolen. Openbaar vervoer: Trein Nijmegen Centraal

Nadere informatie

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute Gemeente Veghel De Bunders Water- wandelroute Water- wandelroute De Bunders 2 In de wijk De Bunders ligt een gescheiden rioolstelsel Dat wil zeggen dat het regenwater van de straat niet via het riool wordt

Nadere informatie

Wandel mee met de SP!

Wandel mee met de SP! Wandel mee met de SP! De Veghelse Verbindingsroute De SP in Veghel heeft een wandelroute bedacht, de Veghelse Verbindingsroute, om aandacht te vragen voor de natuurwaarde van het Duits Lijntje. Er zijn

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN. Korte Struin 2. Uitgave: december De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven

STRUIN BULLETIN. Korte Struin 2. Uitgave: december De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven STRUIN BULLETIN Korte Struin 2 Uitgave: december 2009 De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven Door: Frans Sijben - Nijmegen

Nadere informatie

Amsterdamse. Waterleidingduinen en N.P. N.P. Zuid-Kennemerland Wandelen, Nederland. De gebieden

Amsterdamse. Waterleidingduinen en N.P. N.P. Zuid-Kennemerland Wandelen, Nederland. De gebieden Praktische informatie Herfst tussen de herten de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Op Pad 7-2011 Amsterdamse Waterleidingduinen en N.P. Zuid-Kennemerland Wandelen, Nederland

Nadere informatie

ETAPPE 1 ASSEN - GASTEREN

ETAPPE 1 ASSEN - GASTEREN ROUTEWIJZIGINGEN LOOP LANGS DE HUNEBEDDEN (181203, blad 1) In maart 2017 verscheen de tweede editie van De Loop van de Hunebedden waarin we de wijzigingen die op dat moment bekend waren, uiteraard meegenomen

Nadere informatie

: De Koog-Texel. : De Koog : : heide en uitkijktoren

: De Koog-Texel. : De Koog : : heide en uitkijktoren Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt Bijzonderheden : 16 KM : Noord Holland : De Koog-Texel : P Badweg : De Koog : : strand, duinen, bos : heide en uitkijktoren : versie februari 2018 RA = Rechtsaf LA

Nadere informatie