NEDERLANDSE WANDELSPORT BOND Pieterskerkhof 22, 3512 JS Utrecht - Tel.: info@nwb-wandelen.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE WANDELSPORT BOND Pieterskerkhof 22, 3512 JS Utrecht - Tel.: 030 2 31 95 58 - e-mail: info@nwb-wandelen.nl"

Transcriptie

1 Routewijzigingen Duinweg. Aanvullingen en correcties op de Duinweg De genummerde PWN-wandelroutes, waarnaar in de routebeschrijving van de Duinweg wordt verwezen, zijn vervangen door wandelroutes met een kleurencode. De nu houten routepaaltjes zijn nog wel aanwezig, maar zijn thans voorzien van gekleurde pijltjes. Soms zijn deze paaltjes, speciaal wanneer u tegen de aangegeven wandelroute inloopt, een eindje in het pad geplaatst. Aangezien deze wandelroutes zelf enigszins zijn gewijzigd corresponderen de oude nummers en de nieuwe kleuren niet met elkaar en is het dus niet mogelijk eenduidig aan te geven welk nummer door welke kleur is vervangen. Door de inrichting als begrazingsgebied (Konikpaardjes en Schotse Hooglanders) zijn er op diverse plaatsen wildroosters, klaphekjes en doorgangssluisjes aangebracht die niet in de tekst zijn vermeld. Ook zijn diverse zitbanken vervangen door zitboomstammen helaas dus zonder leuning. Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 1 Blz. 3 bovenaan; De geel-blauwe markering vanaf NS-station Castricum is die van het Willibrorduspad, een NWB-wandelpad van Alkmaar naar Utrecht v.v. Al op de driesprong bij P 21400/001 gaat dit wandelpad linksaf, waar u als Duinwegwandelaar rechtdoor moet. Blz. 3 onderaan; Door het aanleggen van een verbindingspad tussen de Helmweg en camping Geversduin is het mogelijk de route wat leuker en een ook beetje korter te maken. Bladzijde 3 onderaan wordt dan: Op de Helmweg alle zijpaadjes naar links negeren. Na een haakse bocht naar rechts vlak voor de volgende bocht rechts aanhouden over een grasveld in de richting van een oranje en een blauw pijltje. (Wat verder ligt achter een houten sluisje aan de rechterhand een toiletgebouw). Bij het kantinegebouw (met aangrenzende winkel) rechtsaf over een klinkerpad langs speelwerktuigen. Rechtdoor een klinkerweg kruisen en door een houten sluisje, steeds in de richting van een oranje en een blauw pijltje.

2 Een asfaltweggetje oversteken en rechtdoor een bospad in. Dit is het bospad wat op de bovenste regel van blz. 4 wordt genoemd. Verder gaan met: Linksaf op een T-splitsing. (regel 2) etc. Blz. 4 even boven het midden; De zitbank bij het eerste pad rechts na de samenkomst van Wilgenlaan en Elzenweg is verdwenen; er staat nu wel een houten routepaaltje. Blz. 4 even onder het midden; In de uit 1870 daterende boerderij De Kruisberg is kort na het verschijnen van deze uitgave een horecaonderneming gevestigd Gasterij De Kruisberg genaamd. Het gehele jaar geopend van dinsdag t/m zondag. s Winters van tot uur, s zomers nog wat langer. Deze uitspanning is te bereiken door op de asfaltweg midden op pagina 4, vlak voor (7,2 km) niet linksaf maar rechtsaf te gaan. Onderaan de afdaling (pas op de snelle fietsers die omlaag suizen!) het eerste weggetje linksaf naar de gasterij (Zie ook kaart nr. 1, waar deze boerderij op vermeld staat) Let op: Uit de gasterij linksaf een voetpad omhoog, zijpaden links negeren, tot aan de driehoekssteen met Bloembergweg ; hier rechtsaf. U bent dan weer op de route, zie de tekst vlak boven het cursieve gedeelte over het zweefvlieg-seizoen. Het genoemde klinkerweggetje is inmiddels een gewoon zandpad geworden. Blz. 4 even onder het midden; Bij het uitzetten van de Duinweg bleek de trap naar en van de eigenlijke Kruisberg dermate slecht, dat er is besloten dit uitzichtpunt niet in de route op te nemen. Inmiddels is de gehele trap vervangen door een beter ijzeren exemplaar, maar het blijft een hele klim. Het uitzicht is door de begroeiïng nog steeds slecht, maar het is mogelijk om de route over de berg zelf te volgen. Na de afdaling met de bocht naar links en bij een driesprong rechts aanhouden. Dat is de genoemde driesprong op de regel onder (7,2 km).

3 Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 2 Blz. 5, even boven kaart 2a ; De driehoekssteen op de splitsing van Johanna s weg en Groeneweg is verdwenen; er staat nu wel een routepaaltje met een oranje pijltje. Blz. 5 onder kaart 2a ; de hier genoemde paaltjes met een rood plaatje zijn vervangen door paaltjes met een rood kaboutermutsje op een groene achtergrond. Blz. 5 onderste regel; Op de kruising bij de achteringang van camping Bakkum is inmiddels een klaphekje geplaatst. Het bordje verboden voor honden bij het eerste zijpaadje is verdwenen. Blz. 6 bovenaan; Na het passeren van het duinmeer(tje) aan de rechterhand, buigt het pad iets naar rechts de genoemde afrastering en ook de kruising zijn verdwenen dan bij het eerste pad linksaf bij een route paaltje met een geel en een blauw pijltje. Vlak daarna de klinkerweg oversteken en rechtdoor etc. Blz. 16 even boven het midden; hier staat Kroftlaan. Op de genoemde driehoekssteen staat echter Krochtlaan, maar die twee namen worden door elkaar gebruikt. Blz. 16 ongeveer op ¾ van bladzij; Net onder de informatie over het meertje Vogelenzang staat iets over autokeringspaaltjes. Ook die zijn inmiddels verdwenen en vervangen door een hek met een klaphekje als doorgang. Blz. 16 onderaan; Hier staat een stukje over een rode wandelroute door een natuurgebied van Dijk en Duin. Helaas zijn de paden dermate slecht onderhouden, dat het volgen van dit stukje parcours onbegonnen werk is. Voor iedereen geldt dan ook: volg vanaf het pleintje met de informatiepanelen de route voor wandelaars met honden. Wanneer u de watertoren verborgen in het groen aan uw linkerhand in de gaten houdt, is de beschrijving van de route goed te volgen. Blz. 17 net boven het cursieve gedeelte; De rode brievenbus is thans oranje, maar gelukkig wijst ook een bordje Clinghe u de weg.

4 Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 3 Blz. 19, 7e regel van boven. (Alleen Rondwandeling 3 en de Duinweg-variant). U passeert direct na het begin van het toegangspad een driehoekssteen met Vlewoscheweg. Vlak voor de daarop genoemde driesprong bevindt zich thans een klaphek, vanwege het begrazingsgebied. Helaas is het paaltje in het pad bij het eerste smalle pad rechts verdwenen. Kijk even naar links; u bevindt zich recht tegenover het midden van de twee kerktorens van Egmond aan Zee; dit omdat het genoemde pad er in het allereerste begin er niet erg uitziet als een pad. Blz. 15 onderaan; Het zanderige pad met veel klim- en daalwerk helemaal uitlopen en rechts aanhouden aan het eind van het pad. Daarna rechtsaf het eerste pad.etc. Blz. 16; na Kaart 2b ; De afrastering in het begin is verdwenen, die komt pas weer een eindje na de bocht naar rechts. Blz. 16 bij s, splitsingspunt. Hier is een stukje tekst voor Rondwandeling 3 verdwenen. De doorgaande route de Duinweg gaat hier linksaf, maar Rondwandeling 3 gaat rechtdoor, zijpaden links en rechts negeren. Bij de volgende kruising met een routepaaltje punt c op blz. 6 rechtsaf het bos in. De Duinweg komt van de tegenovergestelde kant en gaat dus linksaf het bos in. Nu samen rechts aanhouden op de onduidelijke driesprong met een graspad, etc. Blz. 7 bovenaan even boven d. splitsingspunt ; Bij het verlaten van het strand staat daar in de periode maart tot oktober strandpaviljoen-restaurant De Uitkijk ; de strandafgang loopt daar links naast.

5 Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 4 Blz. 19 midden op de bladzij (Alleen voor Rondwandeling 4); Het is mogelijk om een stukje van de route af te steken door vanaf de Voorstraat rechtsaf de Smidstraat richting vuurtoren in te gaan en via een trapje omhoog vlak voor de vuurtoren op het Westeinde uit te komen. Hier rechtsaf. Blz. 7 onderaan en blz. 8 bovenaan; Het bordje Oliepad is een gewild object voor souvenirjagers en dus meestal verdwenen. Het hoofdpad vanaf de ingang Kerdijk steeds blijven volgen in de richting van Bergen aan Zee en alle zijpaden negeren; de groen-witte paaltjes zijn weggehaald. Na een klaphek (een vorig klaphek bij een zijpad rechts negeren dus) wordt de route gemarkeerd door witte paaltjes. Deze goed in de gaten houden en bij een splitsing het linkerpad met witte paaltjes nemen. De vermelding van 1,5 km zandpad is wel erg optimistisch gesteld. Blz. 8 onderaan; Het pad tegenover huize Hoog en Droog begint tussen 4 kunststofpaaltjes door. Achter het kerkje het (middelste) breedste pad naar rechts nemen en daarna links aanhouden naar het hek toe. Blz. 14 even boven kaart 3b ; De trappen in dit terrein zijn ook vervangen door wat degelijker exemplaren, terwijl het aantal zomerhuisjes sterk is gedaald. Op de genoemde kruising staat links een bordje verboden doorgang. Ook in dit gebied steeds de paaltjes met witte kop volgen. Blz. 19 onderaan na Nu verder op blz. 14. (Alleen voor Rondwandeling 4 en de Duinweg-variant); Dat eerste pad bij Ingang wandelaars (het ruiterpad daarvoor dus negeren) maakt een bocht naar links en dan een naar rechts, bij die laatste bocht het zijpad direct naar links dus negeren. Het doorgaande zebrapad na de Prins Hendrik Stichting is verdwenen.

6 Duinweg-variant Blz. 15 na q, splitsingspunt ; Op de Van Oldenborghweg bij het eerste pad met Ingang wandelaars splitst de Duinweg zich af van Rondwandeling 4. Wilt u als Duinwegwandelaar eigenlijk niet te lang op het soms drukke fietspad verblijven en ook nog even in Egmond aan Zee een kijkje nemen, ga dan met Rondwandeling 4 mee; zie blz 19 onder de tekst Nu verder op blz. 14 Het eerste pad ingaan bij het bordje ingang wandelaars langs de slagboom (het ruiterpad dus negeren), dit pad met een bocht naar links en naar rechts volgen, bij die laatste bocht het zijpad direct naar links dus negeren. Zie verder blz. 19. Uitgekomen bij het busstation met aan de overkant de VVV nog even rechtdoor (ook hier zijn horecabedrijven) en dan linksaf de Schoolstraat in. Dit is Rondwandeling 3, zie bovenaan blz. 19. Bij de T-splitsing na het smalle pad in het duin bent u weer op de Duinweg; nu verder op blz. 15 na r, samenkomst met Rondwandeling 3. Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 5 Blz. 9 even onder de cursieve regel; Op de kruising aan de overzijde van het dal linksaf; hier staat nog een enkel routepaaltje terwijl ook het pad rechts verdwenen is. Aan het eind van het verharde pad scherp naar links bij driesprong net voor de waterloop. Blz. 20 net boven Nu verder op blz. 12. (Alleen voor Rondwandeling 5); Na Een zijpad links aan het eind van het duinmeer negeren ontbreekt de zin rechtdoor de klinkerweg oversteken. Nu verder gaan op blz. 12 bij m, samenkomst met Rondwandeling 5 met.en het bospad volgen. De zin Op T-splitsing linksaf behoort bij de Duinweg en niet bij Rondwandeling 5. Blz. 12 midden op de bladzij; Het verraderlijke afstapje is gelukkig verdwenen. Op de volgende alinea is het zijpaadje rechts verdwenen en het kruisinkje met een smal paadje nog onduidelijker geworden. Op de kruising met een breder bospad waar u rechtsaf moet is de bank zonder leuning ook verdwenen. Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 6a Blz. 21, 2e stukje; Op de vijfsprong het eerste pad links ingaan net voor een routepaaltje. De zitbank zonder leuning (ook op blz. 12) op de kruising met een bospad is verdwenen. In datzelfde stukje wordt een trap genoemd naar een uitzichtpunt. Die trap is vlak na het onduidelijke pad rechts, waar overigens wel een routepaaltje staat. Het uitzicht is prachtig, maar de trap omlaag is een kleine ramp. Je kunt het uitzichtpunt ook overslaan door gewoon het pad rechtdoor te volgen.

7 Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 6b Blz. 12 onderaan de eerste alinea; Uitgekomen (na de trap van 100 treden) op een klinkerweg linksaf, onduidelijke zandpaden links negeren. Nu rechtsaf het eerste pad bij een zitbank en een routepaaltje. Dit pad tussen en langs diverse duinmeertjes volgen. Doorgaan met Op een T-splitsing met een klinkerweggetje linksaf Wijzigingen en aanvullingen op de Duinweg en Rondwandeling 6a en 6b Blz. 9 onderaan. De genoemde Frederikslaan heet echter Frederiksweg. Blz. 10 bovenaan, route langs het Vogelmeer; Het bordje 25 jaar Vogelmeer is evenals de houtsnippers helaas verdwenen. Er staat alleen nog een routepaaltje; enkele meters na dit paaltje linksaf een pad evenwijdig aan de oever van het Vogelmeer ingaan. Blz. 10 midden op de pagina. Na de zitbank met het fraaie uitzicht rechtdoor op een kruising met een zandpad. De genoemde verharding met schelpen is ook al verdwenen.

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km)

Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km) Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km) Afstand 15 km Startpunt Bilderberg Hotel Wolfheze, Wolfhezerweg 17 Wolfheze Wolfheze ligt op de Veluwe en dat staat garant voor mooie oude bossen. Deze wandeling

Nadere informatie

De korte variant van deze wandeling is circa 20 KM en de lange variant circa 24 KM. De route is laatstelijk gecontroleerd op 24 juli 2004.

De korte variant van deze wandeling is circa 20 KM en de lange variant circa 24 KM. De route is laatstelijk gecontroleerd op 24 juli 2004. Wandeling Heuvelrug Bron: Wandelkrant Te Voet (feb. 2001) Auteur Berry Schutten Correcties: Henk Swart De korte variant van deze wandeling is circa 20 KM en de lange variant circa 24 KM. De route is laatstelijk

Nadere informatie

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be 9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen Geuldal en Vijlenerbos. We maken een wandeling in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, dus dat wordt klimmen en dalen. Vanuit Vijlen lopen we over veldwegen naar

Nadere informatie

Jubileum Wandelroute. Lengte ± 25 km

Jubileum Wandelroute. Lengte ± 25 km Jubileum Wandelroute Lengte ± 25 km 02 Start Einde Legenda Jubileumwandeling 04 Gezinswandeling door Kale Duinen. 05 Verkorte route. Naar keuze via punt 15 over Groote Veen oost of naar punt 17 over Groote

Nadere informatie

Vanaf de Tippe als je er met de rug naar toestaat. RA. Van Royenlaan. Daarna tweede RA fietspad ri. Vledderveen.

Vanaf de Tippe als je er met de rug naar toestaat. RA. Van Royenlaan. Daarna tweede RA fietspad ri. Vledderveen. Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17 Km : Drenthe : Vledder : Restaurant de Tippe : Lesturgeonplein 5 : 8381 EX Vledder Bijzonderheden : bos, heide en vennen : 90% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf

Nadere informatie

KORTE STRUIN 14 Mei Op de But: groen avontuur in het Nederrijkbos

KORTE STRUIN 14 Mei Op de But: groen avontuur in het Nederrijkbos KORTE STRUIN 14 Mei 2017 Op de But: groen avontuur in het Nederrijkbos Door: Frans Sijben - Nijmegen De But is een oud gebied bij Groesbeek. Het valt onder de boswachterij Groesbeek. De But is een onderdeel

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85%

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Trage Tocht Voorstonden Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Duur : 4 uur Toegankelijkheid : Graspad langs de Oekense beek kan op sommige stukken begroeidzijn of flink nat

Nadere informatie

: De Koog-Texel. : De Koog : : heide en uitkijktoren

: De Koog-Texel. : De Koog : : heide en uitkijktoren Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt Bijzonderheden : 16 KM : Noord Holland : De Koog-Texel : P Badweg : De Koog : : strand, duinen, bos : heide en uitkijktoren : versie februari 2018 RA = Rechtsaf LA

Nadere informatie

: Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten. Bijzonderheden : onverhard 80% : heide, bos en ven : Versie februari Restaurant Boszicht

: Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten. Bijzonderheden : onverhard 80% : heide, bos en ven : Versie februari Restaurant Boszicht Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17 KM : Drenthe : Echten : P van Restaurant Boszicht : Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri. = Richting Bijzonderheden :

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4 Rondje Mook Anders Aangepaste Versie Maart 2011 Zicht op de Mookerheide Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens Door: Frans Sijben - Nijmegen Korte Struin 4: Rondje

Nadere informatie

Legenda. Veluwe_zwerfpad_Hoenderloo_Schaarsbergen. Oude situatie. Huidige situatie

Legenda. Veluwe_zwerfpad_Hoenderloo_Schaarsbergen. Oude situatie. Huidige situatie Legenda Veluwe_zwerfpad_Hoenderloo_Schaarsbergen Oude situatie Huidige situatie Kaart 05 blz. 037 Datum, 16-05-2014 Geel: Deelense Zand Hoenderloo (vervalt) Het wordt een gewone route, De Droge-Voeten-Variant

Nadere informatie

ETAPPE 1 ASSEN - GASTEREN

ETAPPE 1 ASSEN - GASTEREN ROUTEWIJZIGINGEN LOOP LANGS DE HUNEBEDDEN (181203, blad 1) In maart 2017 verscheen de tweede editie van De Loop van de Hunebedden waarin we de wijzigingen die op dat moment bekend waren, uiteraard meegenomen

Nadere informatie

Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving. Informatie

Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving. Informatie Lange Bleek tocht Sterksel te Noord-Brabant (17 km) Omschrijving Tocht door de Somerense Heide en de Lange Bleek. Het voorheen saaie bosgebied Somerense heide heeft in enkele jaren tijd een metamorfose

Nadere informatie

Wandelroute Rondom de Soester Duinen

Wandelroute Rondom de Soester Duinen Wandelroute Rondom de Soester Duinen Deze route wordt aangeboden door de toeristisch georiënteerde bedrijven rondom de Soester Duinen Start- en eindpunt: De route heeft 8 mogelijke startpunten Afstand:

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN STRUINROUTE Augustus Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder

STRUIN BULLETIN STRUINROUTE Augustus Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder STRUIN BULLETIN STRUINROUTE 26 16 Augustus 2015 Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder Door Frans Sijben Nijmegen Deze Struinroute start midden in de bewoonde wereld van de stad Nijmegen. Maar

Nadere informatie

: Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees. : 70% onverhard

: Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees. : 70% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 21 km : Drenthe : Gees : Tourist Info Gees : Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees Bijzonderheden : bos, heide, mooie ven : 70% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD =

Nadere informatie

: Rondom Bakkeveen. : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West. : 80% onverhard

: Rondom Bakkeveen. : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West. : 80% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17.5 KM : Friesland : Rondom Bakkeveen : De Drie Provinciën : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West Bijzonderheden : Hei, bos mooie vennen : 80% onverhard RA = Rechtsaf

Nadere informatie

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie 33 t/m 43-07, 09 10, en 11

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie 33 t/m 43-07, 09 10, en 11 Routewijzigingen Streekpad WaddenWandelen (1 e druk 2013) 33 t/m 43-07, 09 10, en 11 33 t/m 43-07 t/m 11 Van maart t/m september 2019 is op verschillende stukken de aangegeven route buiten de dijk afgesloten

Nadere informatie

Traject Assen - Anderen 11,5 km

Traject Assen - Anderen 11,5 km 1 Hondsrugpad Assen - Drouwen Traject Assen - Anderen 11,5 km Deze Assen variant is een afsplitsing van het Hondsrugpad tussen Emmen en Groningen. Het begint bij het station van Assen en gaat in zuidoostelijke

Nadere informatie

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be 27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen Galgenberg en Paardenslenkte. We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum.

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN. April Korte Struin 9. Bos en water rondom Plasmolen

STRUIN BULLETIN. April Korte Struin 9. Bos en water rondom Plasmolen STRUIN BULLETIN April 2015 Korte Struin 9 Bos en water rondom Plasmolen Bos en Water rondom Plasmolen Door: Frans Sijben - Nijmegen In het Achterbroek Korte Struin 9 Bos en water rondom Plasmolen 1 Hoe

Nadere informatie

STRUINBULLETIN. Juni 2010 KORTE STRUIN 7. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler

STRUINBULLETIN. Juni 2010 KORTE STRUIN 7. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler STRUINBULLETIN Juni 2010 KORTE STRUIN 7 Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler Canadese Erebegraafplaats Groesbeek Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler Door Frans Sijben, Nijmegen Hoe bereikt u het

Nadere informatie

ROUTE VOORBESPREKING GROEN 32 KM

ROUTE VOORBESPREKING GROEN 32 KM ROUTE VOORBESPREKING GROEN 32 KM Algemeen: Limburg en zeker Zuid-Limburg is erg toeristisch. Je bent dus zelden of nooit alleen op een pad en de wegen en paden worden ook door wandelaars en mountainbikers

Nadere informatie

P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor

P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Leersum P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Routes A & B In periode 15 maart 15 juli zijn routes A & B niet mogelijk i.v.m. het vogelbroedseizoen.

Nadere informatie

: Diever, Drents Friese Wold. : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever

: Diever, Drents Friese Wold. : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 18 KM : Drenthe : Diever, Drents Friese Wold : P Diever : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri. = Richting

Nadere informatie

Bijzonderheden : Aekingerzand, Kale Duinen, Canadameer en de ven Grenspoel --

Bijzonderheden : Aekingerzand, Kale Duinen, Canadameer en de ven Grenspoel -- Afstand : 13 km Provincie : Drenthe Plaats : Appelscha Vertrekpunt : Buitencentrum Drents- : : Friese Wold : Terwisscha 6a : 8426 SJ Appelscha Bijzonderheden : 80% onverhard : Heide, bos en vennen RA =

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN. Korte Struin 2. Uitgave: december De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven

STRUIN BULLETIN. Korte Struin 2. Uitgave: december De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven STRUIN BULLETIN Korte Struin 2 Uitgave: december 2009 De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven Door: Frans Sijben - Nijmegen

Nadere informatie

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz.

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz. Dommelroute Mooie wandeling, veel langs en over de rivier den Dommel. Van Liempde richting Gemonde, st. Michielsgestel en via Boxtel weer terug naar Liempde. Start en finish in café Het wapen van Liempde,

Nadere informatie

Lefkada ten Voeten Uit

Lefkada ten Voeten Uit Lefkada ten Voeten Uit Wandeling nr. 1 p.10, tussen LE3 en LE4, er is geen ketting meer. p.10, na LE4, twee bankjes (achter de vuilnisbakken), de vuilnisbakken waren weg. Wandeling nr. 2 p.12, toen wij

Nadere informatie

NS ROUTE MOOKERHEIDE

NS ROUTE MOOKERHEIDE NS ROUTE MOOKERHEIDE De NS tocht Mookerheide is een route van station Cuijck naar station Nijmegen en is in totaal ruim 31 kilometer lang. De route leidt je langs de Mookerheide, de Sint-Jansberg en de

Nadere informatie

Te gek om los te lopen Castricum

Te gek om los te lopen Castricum Te gek om los te lopen Castricum Duin en Bosch Auteurs: Rutger Burgers en Ruurd van der Loo Met een leuke wandeling langs de bollenvelden loop je vanaf station Castricum snel het terrein van Duin en Bosch

Nadere informatie

** De Vilterhof is een monumentale karakteristieke carré boerderij

** De Vilterhof is een monumentale karakteristieke carré boerderij WANDELRONDJE - KASTEELDOMEIN Afstand 8,8 km (ca 2 uur) Deze wandeling vereist stevige wandelschoenen en gaat deels over onverharde paden. 1 Tijdens deze wandeling is er geen horeca langs de wandelroute.

Nadere informatie

LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO

LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO tocht Hoenderloo - Loenen (ongeveer 12 km) De tocht is bedoeld zo te gebruiken of als bouwsteen te dienen bij het maken van een eigen tocht van Hoenderloo

Nadere informatie

: Zuiderhoofdstraat 1 : 7875 BW Exloo Of: : Hotel Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 70% onverhard

: Zuiderhoofdstraat 1 : 7875 BW Exloo Of: : Hotel Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 70% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 18 KM : Drenthe : Exloo - Ees : Bussemaker Diner Cafe : Zuiderhoofdstraat 1 : 7875 BW Exloo Of: : Hotel Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees RA = Rechtsaf LA =

Nadere informatie

Aan het eind linksaf, opnieuw langs een water en bij stenen brug rechtsaf (Paulus Potterlaan).

Aan het eind linksaf, opnieuw langs een water en bij stenen brug rechtsaf (Paulus Potterlaan). Heideroute Auteur: Henk Swart Door Gooise heidevelden Routebeschrijving Loop perron 2 of 3 af richting Amsterdam en ga temidden van de overweg rechtsaf de Comeniuslaan in, maar wie op perron 1 aankwam

Nadere informatie

: De Schaapskooi : bij de Renderklippen : Elburgerweg 31 : 8181 EM Heerde

: De Schaapskooi : bij de Renderklippen : Elburgerweg 31 : 8181 EM Heerde Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 16 KM : Gelderland : Heerde : Uitspanning : De Schaapskooi : bij de Renderklippen : Elburgerweg 31 : 8181 EM Heerde RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri.

Nadere informatie

115 Twee beekjes over en door beeldentuin, landgoed Quadenoord.

115 Twee beekjes over en door beeldentuin, landgoed Quadenoord. 115 Twee beekjes over en door beeldentuin, landgoed Quadenoord. Op kruising met betonfietspad rechtsaf. Waar fietspad afsplitst, pad rechts Pad boven langs beek volgen, verderop onder langs beek. Door

Nadere informatie

Jubileum uitgave 50 jaar IVN-Oisterwijk

Jubileum uitgave 50 jaar IVN-Oisterwijk 50 Jubileum uitgave 50 jaar IVN-Oisterwijk Inhoudsopgave Voorwoord Voorzitter.pag 1 Felicitaties pag 2 IVN landelijk NME IVN Boxtel Heemkundekring Natuurmonumenten LNMH Brabants Landschap Werkgroepen pag

Nadere informatie

Amsterdamse. Waterleidingduinen en N.P. N.P. Zuid-Kennemerland Wandelen, Nederland. De gebieden

Amsterdamse. Waterleidingduinen en N.P. N.P. Zuid-Kennemerland Wandelen, Nederland. De gebieden Praktische informatie Herfst tussen de herten de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Op Pad 7-2011 Amsterdamse Waterleidingduinen en N.P. Zuid-Kennemerland Wandelen, Nederland

Nadere informatie

STRUINBULLETIN 22. September Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed

STRUINBULLETIN 22. September Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed STRUINBULLETIN 22 September 2012 Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed Jeneveren in de Boshuijzer Bergen Begeijsteren op het Landgoed Door: Frans Sijben - Nijmegen 22 : Landgoed

Nadere informatie

Routewijzigingen Groot-Frieslandpad (1 e druk 2016)

Routewijzigingen Groot-Frieslandpad (1 e druk 2016) Routewijzigingen Groot-Frieslandpad (1 e druk ) 21 6 t/m 15 04 terug Gedurende sommige delen van het jaar loopt er een stier door het weiland bij de Dwangburcht. Dan geldt er een omleiding die in het veld

Nadere informatie

Het eindpunt van de wandeling is niet gelijk aan het beginpunt, maar in Vaals.

Het eindpunt van de wandeling is niet gelijk aan het beginpunt, maar in Vaals. Drielandenroute Auteur: Henk Swart Over de Limburgse heuvels Routebeschrijving De 3-landenroute start bij de bushalte kasteel Vaalserbroek van de lijn 59 van Mamelis naar Vaals via Vijlen. Wie van Maastricht

Nadere informatie

Route samengesteld door Wandelvanuit.nl. Wandelvanuit.nl

Route samengesteld door Wandelvanuit.nl. Wandelvanuit.nl Afstand : 17 km Provincie : Drenthe Plaats : Anloo Kenmerk : verhard en onverhard, bos, heide Start : P Staatsbosbeheer Lunsenhof, Anloo Update : 09-05-2016 RA = Rechstaf LA = Linksaf Ri = Richting --

Nadere informatie

paadjes langs de gasopslag bij Langelo, via Westervelde terug naar Norg.

paadjes langs de gasopslag bij Langelo, via Westervelde terug naar Norg. Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 20 KM : Drenthe : Norg : P op de Brink voor de kerk : Norg Bijzonderheden : Bos, heide en essen : 80% onverhard : versie Augustus 2017 RA = Rechtsaf LA = Linksaf

Nadere informatie

1. Start route Wijlre:

1. Start route Wijlre: Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt Bijzonderheden : 12 KM : Limburg : Wijlre-Gulpen : Wijlre of Gulpen : Wijlre P Marchierstraat : Gulpen P Zwembad : Heuvels met enkele klimmetjes, en mooi vergezichten

Nadere informatie

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km.

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km. Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk bos (naaldbos en loofbos). De paden kunnen op sommige

Nadere informatie

De ommetjes van Gemeente Boxmeer. .nl

De ommetjes van Gemeente Boxmeer. .nl De ommetjes van Gemeente Boxmeer De ommetjes van Gemeente Boxmeer Gekoppeld aan het wandelroutenetwerk zijn verspreid over de gemeente Boxmeer korte wandelroutes uitgezet. Tijdens de wandeltochten kunt

Nadere informatie

Dörenther Klippen II

Dörenther Klippen II Dörenther Klippen II Dörenther Berg - Hockendes Weib - Kletterwand - Trimmpfad - Brochterbeck - Dörenther Berg ***** - 12,5 Km - 300 Hm - 4:00 uur Over onze eerste Dörenther Klippen rondwandeling krijgen

Nadere informatie

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 2. Lefokastro Argalasti Kalamos Lefokastro Een prachtige en afwisselende wandeling vanaf de Pagasitische kust bij Lefokastro omhoog, gedeeltelijk langs een door steeneiken omzoomde kalderimi (stenen pad),

Nadere informatie

Amsterdam. Amsterdams Rondje Hondje Diemen /

Amsterdam. Amsterdams Rondje Hondje Diemen / 2 GROOTTE TERREIN NVT SOORT TERREIN (JONG) BOS MET WATER TOEGANKELIJKHEID GEHELE JAAR LENGTE 5, 5 EN 15 KM BEWEGWIJZERING NEE HORECA NEE Amsterdams Rondje Hondje Diemen / Amsterdam Amsterdam, het drukste

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

Wandeling Beek-Ubbergen

Wandeling Beek-Ubbergen Wandeling Beek-Ubbergen P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Routes A, B & C 1 Vanaf Hotel t Spijker oversteken en rechtsaf (Rijksstraatweg).

Nadere informatie

Mokerheide en Mokerplas

Mokerheide en Mokerplas Korte Struin 10 Januari 2018 Mokerheide en Mokerplas Frans Sijben Nijmegen Zicht op de Mokerplas Startpunt N271 Plasmolen bij bushalte Rijksweg / Witteweg Plasmolen. Openbaar vervoer: Trein Nijmegen Centraal

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN Ommetje B

STRUIN BULLETIN Ommetje B STRUIN BULLETIN Ommetje B Versie: maart 2018 Gofferts Groen Door Frans Sijben Nijmegen Dit struinommetje brengt u in een dik uur naar een van de vele parken in Nijmegen. Temidden van straten en woningen

Nadere informatie

1) Dorpsstraat oversteken en L-af voor langs het (oude) gemeentehuis van Liempde, bij splitsing R-door(Den Achterhof)

1) Dorpsstraat oversteken en L-af voor langs het (oude) gemeentehuis van Liempde, bij splitsing R-door(Den Achterhof) Wandeling:2 Liempde-Olland-Kasteren-Liempde Start: Café Het Wapen van Liempde 1) Dorpsstraat oversteken en L-af voor langs het (oude) gemeentehuis van Liempde, bij splitsing R-door(Den Achterhof) 2) Bij

Nadere informatie

Wandelroute dag 1. Schematische weergave, niet op schaal Geschatte wandeltijd exclusief pauzes: 5,5 uur rustig wandelen

Wandelroute dag 1. Schematische weergave, niet op schaal Geschatte wandeltijd exclusief pauzes: 5,5 uur rustig wandelen Routeboekje Dag 1 1 Wandelroute dag 1 Schematische weergave, niet op schaal Geschatte wandeltijd exclusief pauzes: 5,5 uur rustig wandelen 41 29 85 12 28 74 93 92 82 94 95 2 De gebruikte symbolen en hun

Nadere informatie

STRUINBULLETIN. Nummer 23 Uitgave: September Struinen door de Overasseltse en Hatertse Vennen

STRUINBULLETIN. Nummer 23 Uitgave: September Struinen door de Overasseltse en Hatertse Vennen STRUINBULLETIN Nummer 23 Uitgave: September 2016 Struinen door de Overasseltse en Hatertse Vennen Een Struintocht door de Overasseltse en Hatertse Vennen Door: Frans Sijben Nijmegen Vennen: een overblijfsel

Nadere informatie

1. Wandeling Kala Nera Milies Kala Nera

1. Wandeling Kala Nera Milies Kala Nera 1. Wandeling Kala Nera Milies Kala Nera Een prachtige afwisselende wandeling vanuit Kala Nera, een toeristisch kustplaatsje, naar Milies dat 400 meter hoger tegen de helling ligt, en vervolgens via een

Nadere informatie