BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL"

Transcriptie

1 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014

2 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM 6 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE VOORZITTER VAN HET 8 DIRECTIECOMITÉ 8 BEHEERRAPPORT VOORUITZICHTEN DIVERSEN 14 WAARDERINGSREGELS BETREFFENDE DE VOORNAAMSTE POSTEN VAN DE BALANS 18 OP 31/12/ Inleiding 18 CONVERSIE VAN DEVIEZENVERRICHTINGEN 18 Waarderingsregels betreffende de voornaamste posten van de balans en van de resultatenrekening18 VORDERINGEN 18 Portefeuille van roerende waarden 19 HANDELSPORTEFEUILLE 19 Waarderingsregels van de handelsportefeuille 19 BELEGGINGS-/INVESTERINGSPORTEFEUILLE 19 Waarderingsregels van de beleggings-/investeringsportefeuille 19 Beleggingsportefeuille aangeschaft met het oog op rentabiliteit op middellange termijn 20 BELEGGINGSEFFECTEN DIE EEN LIQUIDITEITSSTEUN VORMEN 20 Arbitrageverrichtingen op de beleggings-/investeringsportefeuille 20 WAARDERINGSMETHODE 20 Financiële vaste activa 20 Materiële en immateriële vaste activa 21 Afgeleide producten FRA I.R.S. 21 Afgeleide producten verkoop van opties 21 Termijnwisselverrichtingen 22 Jaarlijkse dotatie aan F.I.S. 22 Schulden aan kredietinstellingen en klanten 22 In effecten belichaamde schulden (kasbon) 22 Voorzieningen voor risico s en kosten 22 Fonds voor algemene bankrisico s 22 BESPREKINGEN DOOR DE RAAD 24 VAN BESTUUR VAN DE 24 2

3 BALANS OP 31/12/ VOORSTELLEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING 25 VOORSTEL VAN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 26 BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 17/04/ BOEKHOUDKUNDIGE BALANS CONTACTGEGEVENS 73 3

4 Bestuur en controle RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Ondervoorzitter Marco Massacesi Fabrizio Schintu (***) Bestuurders Dino Albanese Fabio Giannotti (**) Anna Armento Alain Cools Cristiano Ciappei DIRECTIECOMITÉ Voorzitter Fabio Giannotti (*) Leden Dino Albanese Alain Cools AUDITCOMITÉ Coördinator Fabrizio Schintu (***) Leden Anna Armento Cristiano Ciappei REMUNERATIECOMITÉ Voorzitter Marco Massacesi Leden Fabrizio Schintu (***) Anna Armento Cristiano Ciappei COMITÉ VAN ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS Leden Anna Armento Cristiano Ciappei CONTROLE Commissaris ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door Jean-François Hubin DIRECTIE Algemeen Directeur Fabio Giannotti (*) Algemeen Adjunct-Directeur Alain Cools Administratief Directeur Dino Albanese Commercieel Directeur Massimo Bencardino Organisatorisch Directeur Bruno De Santis (****) (*) tot 29/10/2013 (**) tot 14/11/2013 (***) tot 12/12/2013 (****) sinds 05/04/2013 4

5 Vennootschappen van de groep met deelneming in het moederbedrijf AIACE REOCO S.r.l. ANTONVENETA CAPITAL L.L.C. I ANTONVENETA CAPITAL L.L.C. II ANTONVENETA CAPITAL TRUST I ANTONVENETA CAPITAL TRUST II BANCA ANTONVENETA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. CIRENE FINANCE SRL CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MONTEPASCHI CONSUM.IT S.P.A. ENEA REOCO S.r.l. G.IMM.ASTOR S.R.L. IMMOBILIERE VICTOR HUGO S.C.I. MAGAZZINI GENERALI FIDUCIARI DI MANTOVA SOCIETA' PER AZIONI MANTEGNA FINANCE II S.R.L. IN LIQUIDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A MONTE PASCHI BANQUE S.A. MONTE PASCHI CONSEIL FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE MONTE PASCHI FIDUCIARIA S.P.A. MONTE PASCHI IRELAND LTD MONTEPASCHI LUXEMBOURG S.A. MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. MPS COVERED BOND 2 SRL MPS COVERED BOND SRL MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. MPS IMMOBILIARE SPA MPS PREFERRED CAPITAL I LLC MPS PREFERRED CAPITAL II LLC MPS TENIMENTI POGGIO BONELLI E CHIGI SARACINI SOC. AGR. SPA PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA IMMOBILIARI S.C.P.A. 5

6 Personeel en organigram Op 31/12/2013 bestond het personeel van de bank uit 110 eenheden (*). De samenstelling is als volgt: Leidinggevend personeel 4 (**) Kaderleden 51 Langdurige zieken 0 Gevolmachtigden 4 Bedienden 50 Ouderschapsverlof (100 %) 0 Arbeider 1 (*) 111 eenheden op 1 januari 2014 (**) 5 leidinggevende personeelsleden op 1 januari 2014 (M. Bastianelli) 6

7 Integratie van de Banca Monte Paschi Belgio N.V. in de Bankgroep Monte dei Paschi di Siena De Banca Monte Paschi Belgio N.V. maakt sinds 1992 deel uit van de Bankgroep Monte dei Paschi di Siena, waarvan het moederbedrijf de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA is, een van de oudste kredietinstellingen ter wereld, gesticht te Siena in In 1995 wijzigde de Banca Monte dei Paschi di Siena haar juridische statuut van Publiekrechtelijke Kredietinstelling in een Naamloze Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de 'Legge Amato' van 02/08/1990. Ten gevolge van deze transformatie was het volledige maatschappelijke kapitaal van de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA tot in juli 1999 in handen van de Stichting Monte dei Paschi di Siena. In die maand werden de aandelen op de beurs genoteerd via een openbaar verkoopbod en het uitschrijven van een kapitaalverhoging. De Algemene Directie van de Bank bleef in Siena, waar ook de zetel van de Stichting gevestigd is. De aandelen van de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA zijn momenteel op de Beurs van Milaan genoteerd. Vandaag staat de Banca Monte dei Paschi di Siena in Italië aan het hoofd van een van de drie grootste bankgroepen met een belangrijk marktaandeel in alle bedrijfssectoren waarin de Bank werkzaam is. De Groep MPS is actief in het hele land en op de belangrijkste internationale plaatsen, met een werkgebied dat gaat van traditionele bankactiviteiten tot Asset Management en Private Banking (gemeenschappelijk investeringsfonds in roerende goederen, patrimoniumbeheer, pensioenfondsen en levensverzekeringen), van bankinvesteringen tot vernieuwende bedrijfsfinanciering, met een bijzondere voorliefde voor gezinnen en KMO s. Met meer dan werknemers, ongeveer filialen en een sterk ontwikkeld netwerk van distributiekanalen, waaronder een uitgebreid netwerk van financiële promotoren, biedt de Groep MPS zijn diensten aan ongeveer 5,5 miljoen klanten aan. Het doel van de Groep MPS bestaat erin om waarde in de tijd te creëren voor alle stakeholders, met bijzondere aandacht voor de tevredenheid van de klanten, de professionele ontwikkeling van de mensen, de belangen van de aandeelhouders en het referentiegebied. Dit alles gebeurt binnen een geconsolideerd en door alle werknemers gedeeld waardensysteem dat op de volgende waarden berust: - verantwoordelijkheidszin; - klantgerichtheid; - aandacht voor verandering; - ondernemingszin en productiviteit; - professionele vakkennis; - teamgeest en samenwerking. In de rest van Europa is de Groep MPS aanwezig in Frankrijk en in België met banken naar plaatselijk recht. Het buitenlandse netwerk wordt aangevuld met operationele branches in Londen, New York, Hongkong en Shanghai. Vertegenwoordigingen in Moskou, Cairo, Tunis, Istanbul, Beijing, Guangzhou, Mumbai, Casablanca, Algiers en Frankfurt zorgen 24 uur per dag voor een intercontinentale werking. De Banca Monte Paschi Belgio N.V., waarvan de maatschappelijke zetel in Brussel gevestigd, is, is goed geïntegreerd in de strategie van de Groep Monte dei Paschi di Siena, die sinds lang aandacht heeft voor Europa en voor de interne markt, met als belangrijkste doelstelling de verbetering van haar competitiviteit en haar rentabiliteit door de versterking van de synergieën met betrekking tot de organisatie en op handelsvlak. De aandeelhoudersstructuur van de Bank per 31/12/2013 is als volgt samengesteld: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA: 100 % De Bank is sinds 1947 op het Belgische grondgebied aanwezig. De Banca Monte Paschi Belgio N.V. is welbekend en geïntegreerd in de activiteitensectoren die verband houden met bewaargevingen, met de toekenning van kredieten aan particulieren en ondernemingen, alsook met dienstverlening, en dan voornamelijk voor de talrijke families van Italiaanse oorsprong en de ambtenaren van de internationale instellingen die in het land gevestigd zijn. 7

8 Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en van de Voorzitter van het Directiecomité In 2013 heeft de Bank op een moeilijke markt de goede prestaties van alle balanscijfers bevestigd en een winst geboekt die - hoewel lager dan de winst van het jaar voordien - de Bank in staat stelde om haar patrimoniale stevigheid nog te vergroten. De relatie met de klanten is het centrale punt van de activiteiten van een commerciële bank. De Bank zal zich in 2014 concentreren op haar corebusiness, het aanbieden van producten en diensten aan de klanten en dan meer bepaald aan particulieren en aan kleine en middelgrote ondernemingen met de bedoeling om het klantenbestand uit te breiden en te diversifiëren en om gelijktijdig haar positie als belangrijk referentiepunt voor de Italiaanse en internationale gemeenschap in België te versterken. Er zal naar een grotere sectorale diversificatie worden gestreefd via een hogere impact van de wederbeleggingen in verschillende economische sectoren, waarbij voorrang zal worden gegeven aan de commerciële operaties. De toename van het volume van de deposito's van de klanten, die onlosmakelijk verbonden zijn met de ontwikkeling van de bank, zal hierin van essentieel belang zijn. In dat opzicht kan de kapitaalverhoging die door het Moederbedrijf voorzien is, een belangrijke etappe vormen in de perceptie van de bankgroep op de markt - en dan meer bepaald in het wholesale-segment. Deze doelstellingen moeten worden nagestreefd in het kader van een voorzichtig risicobeheer, in overeenstemming met de gebruikelijke benadering van de Bank. Het tweede semester van het jaar 2014 zal belangrijk zijn voor de Italiaanse gemeenschap in België, aangezien het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie gedurende die zes maanden aan Italië zal worden toevertrouwd. De Bank moet klaar zijn om de kansen te grijpen die zich naar aanleiding daarvan zullen aanbieden. Net als vorig jaar willen we nog het sterke en permanente engagement onderstrepen van de structuren van de Bank in 2014 met betrekking tot de voorbereidende activiteiten voor de installatie van het nieuwe informaticasysteem. Dit vormt een cruciale overgang voor de Bank, die een nieuwe wending aan haar activiteiten zal geven, nieuwe energieën zal vrijmaken, haar in staat zal stellen om nieuwe potentialiteiten te benutten en haar operationele hulpmiddelen zal versterken. Door de invoering van het nieuwe systeem zullen we, aansluitend op het industriële plan van de Groep, een nieuw industrieel plan kunnen opstellen, dat het potentieel van de Bank op de Belgische markt tot uitdrukking zal kunnen brengen. De Bank beschikt over alle competenties, capaciteiten en energieën om deze uitdagingen met succes aan te gaan. Wij zullen onze doelstellingen kunnen realiseren als alle personeelsleden hierbij worden betrokken ongeacht of ze commerciële of administratieve taken uitvoeren. Wij wensen dan ook alle Bestuurders en medewerkers te bedanken voor het engagement en de toewijding waarvan ze blijk hebben gegeven en voor alles wat ze komend jaar ten gunste van de Bank zullen doen. Daniele Bastianelli Guido Ravoet Voorzitter van het Directiecomité (*) Voorzitter van de Raad van Bestuur (**) * sinds 1 januari 2014 ** sinds 4 maart

9 BEHEERRAPPORT 2013 Ondanks de moeilijke context heeft de Banca Monte Paschi Belgio N.V. (BMPB) de nodige inspanningen geleverd om haar beleid voort te zetten dat erop gericht is om haar activiteiten in het binnenland toe te spitsen. Ze doet dit door een bijzondere aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de relaties die ze onderhoudt met de wereld van de kleine en de middelgrote ondernemingen en de wereld van de particulieren. De inplanting van een nieuw agentschap in het hart van het economische en commerciële weefsel van Luik past in deze benadering. De verstrenging van de prudentiële normen die door Europa worden opgelegd, en dan meer bepaald op het vlak van de eigen middelen, heeft een invloed gehad het aanbod van nieuwe kredieten aan de reële economie. De grotere fiscale druk met betrekking tot de dekking van de inningen bleef evenmin zonder gevolgen voor de economische rekening. De BMPB kon daarentegen, net als de andere kredietinstellingen, voordeel halen uit het beleid van de belangrijkste centrale banken - en dan meer bepaald op het vlak van de evolutie van de waardering van haar aandelenportefeuille. RETAIL BANKING De relaties met het segment van de particulieren kenden in 2013 een vrij positieve evolutie, ondanks de moeilijke context. Op het vlak van de patrimoniale gegevens vertoonden de toegekende kredieten een stijging van 7 % tot 250 miljoen dankzij de goede resultaten die werden geboekt op het vlak van de productie van hypothecaire leningen. De rechtstreekse inningen bleven daarentegen globaal gezien bijna ongewijzigd op 533 miljoen (+ 1 %), waarbij de erosie van de uitstaande bedragen in de onlinebank werd opgevangen door de stijging van de uitstaande bedragen via het netwerk van de agentschappen. De fondsen onder beheer werden in een context van lage rente en een bepaald herstel van de beursmarkten op 161 miljoen gebracht (+ 7 %). CORPORATE BANKING Ook in 2013 bleef het vermogen van de bank om het aandeel liquiditeiten die bij ondernemingen en instellingen werden opgehaald en die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van het kredietaanbod, onder druk staan ten gevolge van de verlaging van de rating van het moederbedrijf (momenteel bedraagt de long term rating BBB bij Fitch, B2 bij Moody s en BBB bij DBRS). De deposito s die aan ons werden toevertrouwd, liepen daardoor op jaarbasis met 29 % terug tot 204 miljoen. Deze evolutie woog op het niveau van de kredieten, dat op jaarbasis een daling liet zien van 9 % tot 491 miljoen. AANDELENPORTEFEUILLE De BMPB heeft in 2013 het hele jaar lang de nodige inspanningen geleverd om dit bestanddeel van haar activa zo goed mogelijk te beheren - en dan meer bepaald met betrekking tot de risico's. De omvang van de obligatieportefeuille vertoonde weliswaar een beperkte terugval met 2 % tot 343 miljoen, maar in de praktijk vonden er mutaties plaats, waardoor achteraf een kwalitatieve verbetering kon worden geboekt: eind 2013 was 94,2 % van de aandelen van het Investment Grade-niveau (tegenover 93,1 % in 2012). De gemiddelde rating bedraagt A-/A3. Bovendien beantwoordt 93 % van de effecten aan de criteria voor de E.C.B. (90 % in 2012). De positieve latenties van de aandelenportefeuille bedroegen op 31/12/2013 4,0 miljoen. Wat de rentevoeten betreft, nam het gewicht van het bestanddeel met vaste rente om redenen van rentabiliteit van het ene jaar op het andere toe van 56 % naar 62 % en vertegenwoordigt een uitstaand bedrag van 214 miljoen. De looptijd bedraagt 3,4 jaar. Wat de emittenten betreft, zag de openbare sector omwille van kosten in eigen fondsen zijn blootstelling toenemen van 45 miljoen tot 230 miljoen (van 52 tot 67 %), terwijl de banksector en de bedrijfssector hun blootstelling gevoelig zagen dalen, van respectievelijk 446 miljoen tot 95 miljoen (van 41 % tot 28 %) en van 8 miljoen tot 17 miljoen (van 7 % tot 5 %). Teneinde eventuele toekomstige risico s op verliezen te dekken, heeft de BMPB in haar boeken een algemene voorziening voor effecten behouden ten bedrage van 632 duizend. 9

10 Gestructureerde effectenportefeuille Dit bestanddeel van de beleggingsportefeuille bevat op 31/12/2013 nog slechts één positie waarvoor de BMPB conform een van onze evaluatieregels gehouden is om bij elke afsluiting van de rekeningen een waardevermindering ten bedrage van de geldende negatieve latentie te boeken, nl. 484 duizend. PORTEFEUILLE VASTGELOPEN KREDIETEN Hoewel de BMPB in 2013 nog steeds bijzonder veel aandacht had voor de kwaliteit van haar kredietportefeuille, konden de negatieve gevolgen van de economische crisis niet worden vermeden. Zo is het aandeel van alle wederbeleggingen voor klanten met kredieten in contentieuze en precontentieuze portefeuilles en kredieten met een heel hoog risico licht verslechterd en in een tijdspanne van twaalf maanden van 3,6 % naar 5,7 % gestegen. De dekkingsgraad voor contentieuze kredieten bedroeg op 31/12/ % (tegenover 64 % op 31/12/2012) en 55 % op het totale uitstaande bedrag van 41 miljoen van de portefeuille vastgelopen kredieten. PATRIMONIALE EN ECONOMISCHE SITUATIES Patrimoniale gegevens Van eind december 2012 tot eind december 2013 daalde de balans met 6,7 % tot 1,157 miljard tegenover 1,240 miljard twaalf maanden eerder. Op het vlak van de verschillende bestanddelen kan het volgende worden benadrukt: op het vlak van de activa een inkrimping van zowel de kredieten die aan de klanten werden toegekend met 53 miljoen tot 759 miljoen (- 6,5 %) als van de interbancaire leningen met 25 miljoen tot 34 miljoen (- 42,2 %), terwijl het uitstaande bedrag in roerende waarden dicht bij zijn niveau van 2012 bleef - d.w.z. op 343 miljoen (- 2,0 %); op het vlak van de financieringsbronnen een erosie van de inning uitgaand van de klanten met 78 miljoen tot 755 miljoen (- 9,3 %), terwijl het beroep op kredietinstellingen van zijn kant slechts licht teruggevallen is tot 275 miljoen (- 3,2 %). Evolutie van de wederbeleggingen De vorderingen op de kredietinstellingen werden vastgelegd op 34 miljoen en hebben meer bepaald betrekking op de monetaire reserve en de punctuele kasoverschotten die op de rekening blijven staan bij onze belangrijkste correspondenten. De vorderingen op de klanten bedroegen 759 miljoen tegenover 811 miljoen een jaar eerder. De jaarlijkse variatie van 53 miljoen houdt verband met de zoektocht naar een optimalisatie van de geabsorbeerde eigen fondsen en een beperking van de risicoconcentratie op dezelfde tegenpartij, maar ook en vooral met de afstemming van het niveau van de wederbeleggingen met het niveau van de stabiele inning. Op het vlak van de concentratie is de situatie ten gevolge van de voortijdige terugbetaling van belangrijke lijnen en de beperking van andere verbeterd. Zo is voor de grootste tien risicoblootstellingen het percentage in één jaar tijd van 24 % naar 21 % teruggebracht. Op geografisch vlak bedraagt het aandeel van de kredieten die aan de Belgische economie werden toegekend, 75 % - wat overeenstemt met een bedrag van 569 miljoen, waarvan 168 miljoen in de vorm van hypothecaire leningen. De obligatievorderingen vertegenwoordigen in totaal een uitstaand bedrag van 343 miljoen tegenover 350 miljoen een jaar eerder. Evolutie van de financieringsbronnen In het verlengde van 2012, toen de BMPB collateral damage ondervond van de verlaging van de rating van het moederbedrijf, diende de bank haar aandacht te concentreren op haar liquiditeit en algemeen 10

11 gesteld op de naleving van de bijbehorende reglementaire ratio's. In die context waakte onze instelling erover om de essentie van haar thesauriebehoeften enerzijds door de inning bij klanten en anderzijds door de verpanding van effecten te waarborgen. Overigens begint het grondige werk dat dagelijks wordt verricht om onze bestaande klanten te omkaderen en om nieuwe klanten te ontvangen, vruchten af te werpen en dit niet alleen in de wereld van de particulieren, maar ook in die van de kleine en middelgrote ondernemingen en de meer institutionele instellingen. De rechtstreekse inning uit het segment van de particulieren vertoonde in een ongunstige omgevingscontext en ondanks de terugval van de online inningen met ongeveer 11 % tot 109 miljoen, een groei met 1,3 % tot 533 miljoen. Algemeen gesteld bleven de klanten de voorkeur geven aan meer lonende deposito s zoals de L.D. PASCHI FEDELTA en de deposito's met meerjarige termijnen 'PASCHI PREMIUM'. De rechtstreekse inningen uit het segment van de ondernemingen en de supranationale instellingen bedroegen 204 miljoen, wat overeenstemt met een inkrimping van ongeveer 28,6 % of ongeveer 82 miljoen. Op geografisch vlak is de inning aanzienlijk toegespitst op het binnenlandse terrein. Belgische bewoners droegen er voor 77 % toe bij met een waarde van 579 miljoen (tegenover 63 % in 2012). Het aandeel van de klanten uit de andere landen van de eurozone en de rest van de wereld bedraagt respectievelijk 17 % met 130 miljoen (15 % in 2012) en 6 % met 46 miljoen (22 % in 2012). Bij de inningen uit de banksector daalde het uitstaande bedrag met 3,2 % tot 275 miljoen. Van dat bedrag is 183 miljoen afkomstig van liquiditeiten die worden verkregen via effecten die in pand worden gegeven, waarvan de waarde met 33 miljoen steeg. Op het vlak van de liquiditeitsrisico s leeft de BMPB de reglementaire limieten en haar interne limieten na, zoals de BNB STRESS TEST RATIO op één week, die op 31/12/ % bedroeg en de NET STABLE FUNDING RATIO (N.S.F.R.) die 97 % bedroeg. Evolutie van bepaalde bestanddelen buiten balans Avalkredieten De kredieten die in het kader van de uitgifte van bankwaarborgen werden toegekend, bedroegen 76 miljoen (+ 5 %). Verrichtingen op rentevoeten De BMPB is slechts aanwezig op swaps van rentevoeten. Ze doet daar alleen een beroep op voor de dekking van een deel van haar kredietportefeuille met vaste rente en op lange termijn, die vooral uit hypothecaire leningen en beleggingskredieten bestaat. Op 31/12/2013 vertegenwoordigden de uitstaande bedragen in totaal 163 miljoen tegenover 174 miljoen een jaar eerder. De jaarlijkse variatie is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat de laatste effecten in de portefeuille waartegen I.R.S. sen gesteund waren hetzij nominaal 9 miljoen verliepen tijdens het boekjaar dat hier wordt beschouwd. Deposito s effecten van derden De effectenfondsen onder beheer bedroegen op 31/12/ miljoen, wat overeenstemde met een groei van 11 % ten opzichte van de situatie bij de afsluiting van het vorige boekjaar, hetzij 225 miljoen. De gunstige evolutie van de beurs- en de obligatiemarkten werkte de terugkeer in de hand van beleggers die op zoek waren naar hogere rendementen en droeg bij tot de goede economische prestaties die door ons Departement PRIVATE werden gerealiseerd. Gegevens omtrent eigen fondsen Na boeking van het resultaat van het boekjaar 2013, ofwel 2,6 miljoen, bedroeg het niveau van de nuttige eigen fondsen ongeveer 113,0 miljoen, als volgt uitgesplitst: Eigen fondsen sensu stricto : 94,1 miljoen TIER 1 Aanvullende eigen fondsen : 18,9 miljoen TIER 2 Eigen fondsen : 113,0 miljoen 11

12 Bedragen in K Reglementaire Reglementaire evaluatie evaluatie RWA Ratio Core Tier I 9,8 % 11,2 % Ratio Tier I 10,3 % 11,6 % Regulatory Solvency ratio (Tier I + Tier II) 12,4 % 13,9 % Economische gegevens De BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. sloot het jaar 2013 af met een netto boekhoudwinst van 2,6 miljoen tegenover 4,0 miljoen een jaar eerder (- 35 %). 1. De inkomsten uit rente en gelijkgestelde inkomsten droegen bij tot de economische rekening van 2013 voor een bedrag van 15,8 miljoen - wat een daling met 1,7 % betekent ten opzichte van het niveau van 2012 ( 16,1 miljoen). De lichte inkrimping op jaarbasis heeft slechts betrekking op het bestanddeel van rente in de strikte zin, die aan de P&L van het boekjaar heeft bijgedragen voor 13,7 miljoen tegenover 14,0 miljoen een jaar eerder. De commissies die in het kader van de kredietactiviteiten per kas werden ontvangen, bleven immers ongewijzigd op 2,1 miljoen. 2. De inkomsten uit de commissies vertoonden ondanks de ongunstige economische situatie een globaal genomen gunstige trend, waarbij onder meer werd geprofiteerd van de gunstige omstandigheden op de beurs- en de obligatiemarkten. Ze vertoonden op jaarbasis een stijging van 9,7 % en bedroegen 3,0 miljoen tegenover 2,7 miljoen eerder. 3. De inkomsten uit financiële verrichtingen, bestaande uit 1,9 miljoen netto meerwaarde uit de verlenging van een geschikt beheer van de aandelenportefeuille, droegen bij tot het resultaat van 2013 ter waarde van 2,5 miljoen tegenover 4,0 miljoen op het einde van het boekjaar 2012 (- 37 %). 4. De overige bedrijfsopbrengsten werden gunstig beïnvloed door de inning van niet alleen liquidatiebonussen op contentieuze zaken die werden afgesloten, maar ook door de inning van waarborgen die in het kader van achterstallige kredieten werden ontvangen. De combinatie van beide elementen heeft tot gevolg dat dit type inkomsten van het ene jaar op het andere van 0,4 miljoen tot 1,2 miljoen gestegen is. 5. De overige bedrijfskosten lieten een lichte stijging zien van 4,2 % tot 2,0 miljoen. Net als in 2012 heeft het grootste bestanddeel van deze post betrekking op overheidstaksen op de inningen, die rekening houdend met de recuperatie van ons quotum in de vereffening van het voormalige I.R.G. - op een bedrag van 1,1 miljoen uitkwamen - een stijging van 9,0 % op jaarbasis. 6. De algemene kosten konden op het niveau van 2012 worden gehouden en bedroegen 13,9 miljoen (- 1,1 %) en dit zowel voor het bestanddeel personeelskosten ( 10,0 miljoen of - 1,9 %) als voor de overige administratieve kosten ( 3,9 miljoen of + 1,1 %). 7. De afschrijvingskosten op immateriële en materiële vaste activa stegen globaal genomen met 3,7 % tot 1,7 miljoen. Deze variatie is grotendeels toe te schrijven aan het toenemende gewicht van de uitgaven die betrekking hebben op de implementatie van een nieuwe informaticatool, die met 33,7 % stegen tot 0,6 miljoen. 8. Voor de kredietrisico s boekte de bank waardeverminderingen op de vorderingen ten bedrage van 2,5 miljoen tegenover 2,6 miljoen in 2012 (- 6,7 %). We noteren hierbij dat de bank over het jaar 2013 een dotatie van 3,2 miljoen heeft samengesteld om de kredietrisico's te dekken. Op het einde van het boekjaar beschikte de bank over een algemene voorziening voor de klanten van 1,0 miljoen. We merken ook op dat de bank in de loop van het boekjaar terugnemingen heeft uitgevoerd van overtollige voorzieningen op individuele klanten ten bedrage van 1,6 miljoen. 12

13 9. In het verlengde van de verbetering van de waardering van de laatste gestructureerde effectenpositie in 2013 waarvoor de BMPB conform een van onze evaluatieregels een negatieve latentie dient te boeken, werd overgegaan tot een terugneming van een overtollige waardevermindering van 620 duizend. Gelijktijdig werd de algemene voorziening voor effecten in één jaar tijd van 174 duizend op 632 duizend gebracht. 10. Rekening houdend met de belangrijke beschikbare fiscale latenties, hoefde de bank geen enkele belasting op het resultaat te dragen. Het geschatte bedrag voor terugvorderbare en tegenwerpbare fiscale verliezen bedroeg op 31 december 2013 bijna 55,6 miljoen. 13

14 VOORUITZICHTEN 2014 De Banca Monte Paschi Belgio N.V. zal in de loop van het boekjaar 2014 met de volgende grote uitdagingen worden geconfronteerd: haar activiteiten zullen worden toegespitst op de corebusiness van de commerciële bank en de relaties met de klanten en dan meer bepaald met de kleine en de middelgrote ondernemingen en met de particulieren. Daarnaast moet de bank aanwezig blijven in de markt van de kredieten voor de plaatselijke economie en zal ze het niveau van de deposito s moeten opvoeren, die onlosmakelijk verbonden zijn met haar ontwikkeling. De relatie met de klanten is het centrale punt van de activiteiten van de bank. De bank zal streven naar een maximalisatie van de verhoudingen met haar klanten; de nodige aandacht zal met name worden besteed aan de dienstverlening met de bedoeling om exclusieve producten en diensten aan te bieden. Via een dynamische en proactieve benadering zal op de potentiële behoeften van de klanten worden geanticipeerd. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de groei van het klantenbestand. Voor het corporate segment zal een voorzichtige ontwikkeling worden nagestreefd door meer commerciële dan financiële activiteiten en een opsplitsing van de risico's. Er zal een grotere sectorale diversificatie worden nagestreefd via een hogere incidentie van de herbeleggingen naar verschillende economische sectoren. Hierbij zal aan de commerciële verrichtingen voorrang worden verleend: dienstverlening, unfunded verrichtingen en de ontwikkeling van de Trade Finance (import-export). de voortzetting van de implementatie van een nieuwe onmisbare informaticatool, die de uitbreiding van het aanbod producten, diensten en opdrachten zal ondersteunen, die de structuur zal moeten realiseren. Die uitdagingen zullen met succes kunnen worden aangegaan als alle personeelsleden van de Bank erbij worden betrokken - ongeacht of ze commerciële of administratieve opdrachten vervullen. DIVERSEN Gebruik van financiële instrumenten door de vennootschap Het beleid van de Bank betreffende het beheer van de risico s die verband houden met de financiële instrumenten, wordt beheerd door het ALM-Comité, dat tijdens vergaderingen de volgende punten onderzoekt: de situatie van de activa en de passiva van de Bank; de situatie van mismatching die ermee verband houdt; de thesaurie- en liquiditeitssituatie; de vastrentende bestanddelen; de evolutie van het renterisico; het onderzoek van alle operationele en marktproblematieken. Het ALM-Comité levert een belangrijke bijdrage aan de beheeroriëntatie en de controle op de marktrisico's. Het Comité zorgt ook voor de opvolging van de beslissingen en de naleving van de grenzen die door de Raad van Bestuur werden vastgelegd. De door de Bank ontwikkelde activiteiten inzake afgeleide instrumenten zijn momenteel bijzonder beperkt. Deze activiteiten betreffen voornamelijk interest swaps. Er dient te worden opgemerkt dat de BMPB in het kader van de dekking van het renterisico op het product 'hypothecaire lening' van amortizing swaps gebruikmaakt. Backoffice voert regelmatig controles uit op de naleving van deze 14

15 beperkingen. Bovendien maken deze beperkingen het voorwerp uit van een controle door de Interne Auditdienst, die aan het Auditcomité rapporteert. De frontoffice-activiteiten worden omkaderd door een systeem van beperkingen betreffende de verschillende types van risico s die inherent zijn aan de bankactiviteiten. Deze beperkingen hebben zowel betrekking op het type verrichting (renteopbrengst, opbrengst van deviezen, ) als op het type product (I.R.S., termijnwisselcontracten, ). Gegevens omtrent belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar Er is na de afsluiting van het boekjaar geen enkele gebeurtenis voorgevallen die een invloed zou kunnen hebben op de jaarrekeningen. Indicaties over de omstandigheden die een merkelijke invloed op de ontwikkeling van de vennootschap zouden kunnen hebben De groei en de rentabiliteit van de bank worden beïnvloed door: de constante zoektocht naar synergieën en rationalisering met de verschillende entiteiten van de BMPS Groep; de voortdurende inspanningen om het handelsfonds in functie van de opportuniteiten te laten groeien; de evolutie van de beheerde kapitalen en van de markten; de investeringen die werden toegestaan om de bank van spitstechnologie te voorzien; het reputatierisico; de macro-economische omgeving. Onderzoek en ontwikkeling In de loop van het boekjaar 2013 werd geen enkele activiteit uitgevoerd inzake onderzoek en ontwikkeling. Bijkantoor De bank beschikt niet over bijkantoren. Auditcomité De bank voldoet aan de voorschriften van de wet van 17 december 2008, die van kracht is sinds 9 januari 2009, met name het bestaan binnen het beheerorgaan van een auditcomité, dat samengesteld is uit niet-uitvoerende bestuurders, van wie een van de leden onafhankelijk is en over specifieke bekwaamheden beschikt op het vlak van boekhouding en auditing. De Raad van Bestuur bevestigt dat de heer Ciappei en mevrouw Armento over de gewenste bekwaamheden beschikken. Belangrijkste risico s waaraan de bank wordt blootgesteld De BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. wordt omwille van haar activiteiten aan bepaalde risico s blootgesteld. De belangrijkste daarvan zijn: de marktrisico s, die voornamelijk verband houden met de beleggingsactiviteiten in effectenportefeuilles (obligaties) en de activiteiten van de transformatie van de rentevoet (A.L.M.); het liquiditeitsrisico dat voortkomt uit de verschillen in de vervaldagen tussen de inningen en hun wederbeleggingen; het tegenpartijrisico dat verbonden is met de kredietactiviteiten; het reputatierisico; het operationele risico. 15

16 Liquiditeitsbeleid Sinds de diverse financiële crisissen is de liquiditeit uitgegroeid tot een bijzonder belangrijke parameter voor het beheer van een bank. Het liquiditeitsrisico vertegenwoordigt de moeilijkheid of het onvermogen van de bank om haar vervallen engagementen na te komen. Deze situatie vloeit voort uit het onvermogen om geld te innen of uit de beperkingen van de demobilisering van activa. Dit risico omvat ook de mogelijkheid dat de bank een meer dan normale kostprijs moet betalen om zich te financieren of om activa te verkopen en het risico dat dit tot een verlies van patrimoniale waarde leidt. De bank probeert het liquiditeitsrisico zoveel mogelijk te beperken. Vermits het niet mogelijk is om de actieve en passieve vervaldagen perfect op elkaar af te stemmen en de bank een rol van omvormer van vervaldagen speelt, wordt er toch gestreefd naar een zekere weerstand tegen massale terugtrekkingen door een kwalitatieve effectenportefeuille aan te houden die voldoende liquide is en bijgevolg een potentiële bron van liquiditeit vormt via financieringsverrichtingen bij de BNB, Repurchase Agreements of zelfs de vereffening indien de financieringsmarkten volledig bevroren zijn. De Banca Monte Paschi Belgio financiert zich op korte termijn hoofdzakelijk op twee manieren. Enerzijds en hoofdzakelijk met het klantenbestand (zichtrekeningen, deposito s, ), dat een zekere historische stabiliteit vertoont, en anderzijds met schulden op korte termijn tegenover het moederbedrijf. De BMPB is bijgevolg weinig onderhevig aan het risico op opdroging van de liquiditeiten en blokkering van de interbancaire markt, vermits ze hoofdzakelijk met de Groep MPS werkt, die haar gemakkelijker een kortetermijnfinanciering toekent dan wanneer de Bank systematisch met andere marktspelers zou moeten onderhandelen. De Bank beschikt bij haar moederbedrijf over een bevestigde kredietlijn voor een bedrag van We verduidelijken verder dat de Bank voor het beheer van het liquiditeitsrisico een beleid voert dat in de toepassingsperimeter van het groepsbeleid inzake het beheer van het liquiditeitsrisico past. Remuneratiebeleid In overeenstemming met de aanbeveling van de Nationale Bank van België heeft de Bank bij de Nationale Bank van België haar remuneratiebeleid ingediend. Dit maakt integraal deel uit van de beleidsnota van goed bestuur en werd in overleg met de Raad van Bestuur door het Directiecomité vastgelegd. Dit remuneratiebeleid bevordert een gezond en efficiënt risicobeheer. De leden van het personeel en van het Directiecomité kunnen in geen geval aanspraak maken op een verworven recht op een variabele vergoeding. Remuneratiecomité In overeenstemming met de wet van 22 juli 2011 tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen, moet de Raad van Bestuur in zijn jaarverslag aantonen dat de leden van het Remuneratiecomité over de nodige individuele en collectieve deskundigheid beschikken. In 2013 bestond het Remuneratiecomité uit de volgende personen: Voorzitter: dhr. Marco Massacesi Leden: mevr. Anna Armento, dhr. Cristiano Ciappei en dhr. Fabrizio Schintu (tot 12/12/2013). Voor hen geldt dat: - allen niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur zijn; - drie leden van het Remuneratiecomité ook lid van het Auditcomité zijn; - twee onafhankelijke bestuurders lid zijn van het Remuneratiecomité; - de leden van het Remuneratiecomité over aanvullende beroepservaring in verschillende sectoren beschikken. De Raad van Bestuur oordeelt bijgevolg dat de leden van het Remuneratiecomité over de vereiste deskundigheid beschikken om een bekwaam en onafhankelijk oordeel te vellen over het remuneratiebeleid en de incentives die werden gecreëerd voor het beheer van de diverse risico's, het eigen vermogen en de liquiditeit. De bestuurders die voldoen aan alle criteria die bedoeld zijn in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, worden als onafhankelijk beschouwd. Op basis hiervan beschouwt de Raad de volgende leden van het Remuneratiecomité als onafhankelijke bestuurders: mevr. Anna Armento en dhr. Cristiano Ciappei. Toepassing van de wet van 3 mei 2002 tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor bestuurders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en van het reglement van de 16

17 Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 9 juli ter toepassing van deze wet De lijst van de externe mandaten die worden uitgeoefend door het leidinggevende personeel van de Banca Monte Paschi Belgio, die ter publicatie werd voorgelegd, is beschikbaar op de website 17

18 Waarderingsregels betreffende de voornaamste posten van de balans Op 31/12/2013 Inleiding De waarderingsregels worden vastgelegd door de Raad van Bestuur met inachtneming van hetgeen voorgeschreven is in het Koninklijk besluit van 23/09/1992 betreffende de jaarrekeningen van kredietinstellingen. Conversie van deviezenverrichtingen De monetaire elementen van het actief en van het passief alsook de termijncontracten in deviezen werden geconverteerd in euro door toepassing van de gemiddelde koers contante koop-verkoop op balansdatum. De negatieve en de positieve wisselverschillen werden op de resultatenrekening geboekt, met uitzondering van deze die de financiering van deelnemingen in deviezen betreffen en in de overlopende rekeningen worden gehandhaafd. De niet-monetaire elementen worden gewaardeerd in euro op basis van de wisselkoers die van kracht is op de aanschaffingsdatum of op de betalingsdatum. De conversie in euro van de resultaten uitgedrukt in deviezen (opbrengsten en kosten) gebeurt op basis van de contante wisselkoers op het ogenblik dat zij als opbrengsten of kosten worden gedefinieerd. Waarderingsregels betreffende de voornaamste posten van de balans en van de resultatenrekening Vorderingen De vorderingen op kredietinstellingen en op klanten worden opgenomen in de balans voor het bedrag van de fondsen die ter beschikking worden gesteld van de schuldenaars, na aftrek van de eventueel verrichte terugbetalingen en waardeverminderingen zoals hieronder vermeld. Wanneer het bedrag dat ter beschikking werd gesteld van de schuldenaar, verschilt van het nominale bedrag van de vordering, wordt het verschil prorata temporis als renteopbrengst of kost behandeld. Elk kredietdossier wordt met de gepaste voorzichtigheid gewaardeerd, rekening houdend met de situatie van de schuldenaar en de waarde van de ontvangen zakelijke en persoonlijke zekerheden. De vorderingen die oninbaar of betwist zijn, worden overgeboekt in een specifieke rubriek van het schema A (Post 150: oninbare of dubieuze vorderingen). Indien de vordering definitief oninbaar wordt geacht, wordt een integrale waardevermindering verricht. Indien er daarentegen een kans bestaat op gedeeltelijke invordering, worden waardeverminderingen geboekt ten belope van het gedeelte van de vordering dat als verloren wordt beschouwd. Wanneer de Raad van Bestuur oordeelt dat er voor een vordering geen enkele mogelijkheid op recuperatie bestaat, voornamelijk ten gevolge van een attest van de curator, wordt de verrichting volledig afgeschreven. De interesten waarvan de inning onzeker is en de oninbare interesten worden niet in de resultaten geboekt. Voor de dekking van de risico s verbonden met landen die hun schulden laattijdig terugbetalen, zijn de regels van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van toepassing. 18

19 Portefeuille van roerende waarden Effecten die geen financiële vaste activa zijn, worden gewaardeerd op basis van het onderscheid of zij behoren tot de handelsportefeuille (Trading) dan wel tot de beleggings-/investeringsportefeuille (Hedging) overeenkomstig artikel 35ter van het Koninklijk besluit op de jaarrekeningen. Handelsportefeuille Onder effecten die behoren tot de handelsportefeuille, moet worden verstaan de vastrentende en vlottende effecten die in het kader van een uitgifte zijn verworven met de bedoeling om ze bij derden te plaatsen, alsook de effecten die anderszins zijn verworven met de bedoeling om ze door te verkopen met het oog op het kortetermijnrendement, normaal gezien niet langer dan zes maanden en die, voor effecten op vaste termijn, korter is dan de resterende looptijd van de betrokken effecten. Elke overboeking in investering moet worden verricht tegen de beursprijs op de dag van de overboeking. Deze laatste is automatisch wanneer de handelsportefeuille langer dan zes maanden wordt gehouden. Waarderingsregels van de handelsportefeuille De effecten die tot de handelsportefeuille behoren, alsook de contante aankoopverrichtingen in uitvoering met betrekking tot effecten in de handelsportefeuille, waarvoor er een liquide markt bestaat, worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op balansdatum. In het andere geval worden ze gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde of tegen hun marktwaarde op balansdatum indien deze laatste lager is. Onverminderd de toerekening van de gelopen interesten over de verstreken periode, die worden geïnjecteerd op basis van de nominale rentevoet, worden de maandelijks vastgestelde waarderingsverschillen ten laste gebracht van de resultatenrekening als bestanddeel van de post V.I.A. Winst (Verlies) uit financiële transacties uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten'. (Art. 35ter 2) Beleggings-/investeringsportefeuille Onder effecten die tot de beleggingsportefeuille behoren, moet worden verstaan de effecten die niet behoren tot de handelsportefeuille en die geen financiële vaste activa zijn. De effecten die worden aangeschaft in het kader van Asset Swap en Floating Rate Note behoren eveneens tot de beleggingsportefeuille. Waarderingsregels van de beleggings-/investeringsportefeuille De vlottende effecten die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille, worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde of tegen hun realisatiewaarde op de balansdatum indien deze laatste lager is. (Art. 35ter 3) De meer- of minderwaarden van terugbetaling worden op dit moment op dezelfde wijze als de vastrentende effecten over de resterende looptijd van de effecten gespreid. De vastrentende effecten in de beleggingsportefeuille worden gewaardeerd op grond van hun actuariële rendement, dat bij de aankoop werd berekend, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op de vervaldag. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde wordt prorata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten. De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het reële rendementspercentage bij aankoop. In de balans worden deze effecten opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde, vermeerderd of verminderd met het (maandelijkse) gedeelte van het bedoelde verschil dat in resultaat wordt genomen. (Art. 35ter 4) Hoewel ze tot de beleggingsportefeuille behoren, zijn sommige gestructureerde effecten (*) het voorwerp van een herwaardering overeenkomstig artikel 35ter 6 van het Koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekeningen van de kredietinstellingen voor zover aan de hierna bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Onder duurzame minderwaarde of waardeverlies wordt verstaan deze die langer dan 12 maanden na het voorvallen ervan blijven bestaan en die op het ogenblik van de maandelijkse afsluiting van de rekening een decote van meer dan 10 % zouden voorstellen ten opzichte van de aanschaffingsprijs, dit wil zeggen een negatieve latentie van meer dan ,-." Door toepassing van genoemd lid zal elk van de gestructureerde effecten waarvan de negatieve latentie gelijk zou zijn aan hetzij meer dan 10 % van de aankoopprijs, hetzij een hoger bedrag dan ,- en die langer dan 12 maanden zou worden behouden, het voorwerp uitmaken van een waardevermindering die in rubriek van schema A zal worden geboekt. In geval van een latere verbetering of verslechtering van de inventariswaarde van de betrokken effecten door toepassing van deze regel zal het niveau van de waardevermindering worden aangepast. 19

20 Bovendien spreekt het voor zich dat, indien een minderwaarde op deze effecten zou plaatsvinden ten gevolge van een ongunstige evolutie van het kredietrisico, eveneens een ad hoc waardevermindering zal worden toegepast om met genoemd kredietrisico rekening te houden. Voor de posities die ook al zouden ze afzonderlijk de hierboven genoemde limieten niet bereiken toch globaal een negatieve latentie van meer dan ,- zouden bereiken, wordt een waardevermindering opgemaakt voor het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt. De opbrengsten uit ontvangen interesten worden geboekt in de economische rekening tijdens het jaar waarin ze worden vastgesteld. (*) Worden in het bijzonder beoogd de posities waarvan het rendement slechts kan inkrimpen of zelfs nul kan worden tegen de vervaldag van het papier en dit ongeacht de evolutie van de rentecurve. Zo worden onder meer uitgesloten de effecten waarvan de vergoeding verbonden is aan een percentage van de CMS 10 jaar. Beleggingsportefeuille aangeschaft met het oog op rentabiliteit op middellange termijn In het kader van een prudentieel beheer van het renterisico werd een beleggingsportefeuille samengesteld, bestaande uit effecten aangeschaft in een optiek van rentabiliteit op middellange termijn. Naast de toepassing van de specifieke waarderingsregels voor de investeringsportefeuille (cf. punt B hierboven) worden de eventuele latente minderwaarden die voortvloeien uit de waardering, aan de marktprijs geboekt en ondergebracht in een specifieke voorziening genaamd: Voorziening voor risico s van posities in roerende waarden. Net zoals voor de effecten die werden aangeschaft in het kader van de handelsportefeuille, is het de bestemming die wordt gekozen op het ogenblik van de aanschaffing die als basis zal dienen voor de toepassing van de geschikte herwaarderingsmethode. Beleggingseffecten die een liquiditeitssteun vormen De effecten in de beleggingsportefeuille die tevens als liquiditeitssteun dienen, worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde indien die lager is dan de waarde die wordt verkregen met toepassing van de vorige paragrafen. Net zoals voor de effecten die werden aangeschaft in het kader van de handelsportefeuille, is het de bestemming die wordt gekozen op het ogenblik van de aanschaffing die als basis zal dienen voor de toepassing van de geschikte herwaarderingsmethode. Arbitrageverrichtingen op de beleggings-/investeringsportefeuille Met arbitrageverrichting wordt bedoeld elke gecombineerde aan- en verkoop van vastrentende beleggingseffecten binnen een relatief korte tijdsspanne die een reële rendementsverbetering van de vastrentende beleggingseffecten tot gevolg heeft. Waarderingsmethode De meer- en minderwaarden uit de verkoop van vastrentende beleggingseffecten in het kader van arbitrageverrichtingen worden gespreid in resultaat genomen samen met de toekomstige opbrengsten uit de arbitrage. In dat geval worden de minder- of meerwaarden in de resultatenrekening tegengeboekt en in afwachting van hun toerekening opgenomen in de rekeningen waarin de gekochte effecten zijn geboekt. De betrokken minder- of meerwaarden worden op basis van het constante reële jaarlijkse rendement toegerekend aan de renteopbrengsten van vastrentende effecten, over de periode die loopt tot de dichtstbijzijnde vervaldag van de gekochte of verkochte effecten. Bij een latere verkoop van de gekochte effecten moet het resterende bedrag in de daarop betrekking hebbende correctierekening integraal worden verwerkt in het resultaat van het boekjaar waarin die verkoop heeft plaatsgevonden, tenzij de verkoop in het kader van een nieuwe arbitrage geschiedt. (Art. 35ter 5) Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden geregistreerd en behouden aan hun aankoopwaarde. In geval van duurzame minderwaarde en ontwaarding worden waardeverminderingen opgenomen. De waardeverminderingen maken het voorwerp uit van opname wanneer ze overtollig worden. 20

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 13 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 13 APRIL 67e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 13 APRIL 2015 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen A. Beginselen 1. Handelsgoederen in voorraad worden krachtens artikel 69, 1, eerste lid van het koninklijk

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR 2014 Today's Tomorrovv Handelsregister Kamer van n Koo oophandel V voor aststellingj aarre, kening arn, door dossiernummer de Algernen 50749032 ne V ' 0000 ergaderin van

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

68ste JAARRAPPORT ALGEMENE VERGADERING 11 APRIL

68ste JAARRAPPORT ALGEMENE VERGADERING 11 APRIL 68 ste JAARRAPPORT ALGEMENE VERGADERING 11 APRIL 2016 1 Inhoud ADMINISTRATIE EN CONTROLE 3 VENNOOTSCHAPPEN MET PARTICIPATIE VAN HET MOEDERBEDRIJF 4 PERSONEEL EN ORGANISATIESCHEMA 5 MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie