STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN"

Transcriptie

1 ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober LB Icon AB (Euronext Amsterdam, OMX Stockholm: ICON) (LB Icon; de onderneming), de full-service provider, internationaal actief op het gebied van digitale marketing en technologie, maakt vandaag haar resultaten bekend over de eerste 9 maanden en het derde kwartaal. Kerncijfers eerste negen maanden van 2005 EUR in miljoenen jan - sept 2005 jan - sept 2004 % change Netto omzet % EBITDA EBIT Netto resultaat EPS (in EUR) Kasstroom uit operationele activiteiten Hoofdpunten eerste negen maanden van 2005 Stijging van de netto omzet met 48%; autonome groei circa 9% Omzet per medewerker met 19% gestegen naar EUR (op jaarbasis) Solide operationele/genormaliseerde EBIT en verbeterd netto resultaat Gecontinueerde winstgevendheid en stijging van winstmarges EBIT en netto resultaat extra toegenomen door buitengewone baten van in totaal EUR 3,8 miljoen Robert Pickering, CEO van LB Icon, over bedrijfsprestaties en vooruitzichten: De operationele resultaten over de eerste negen maanden en met name in het derde kwartaal waren sterker dan verwacht. De bedrijfsactiviteit is normaal gesproken in deze derde periode lager door het vakantieseizoen. Duidelijk is dat management en medewerkers in de verschillende landen zich blijven richten op verbetering van onze operationele effectiviteit en kwaliteit. De bedrijfsactiviteiten blijven in al onze markten groeien en we zijn er van overtuigd dat de groei naar het einde van het jaar onze oorspronkelijke verwachtingen zal overtreffen. Door middel van selectieve overnames, zoals recent die van Inpact in Nederland, zullen we ook in de komende jaren deze groei extra kracht bijzetten. We zijn ervan overtuigd dat we de sterke omzetgroei en margeverbetering kunnen voortzetten. Met een algemeen sterke markt als uitgangspunt, zijn wij aan de voorbereiding begonnen van onze planning voor Wij gaan 2005 met winst en sterker dan ooit afsluiten. Onze internationale spreiding van activiteiten, de toenemende synergie en samenwerking tussen de bedrijven binnen de groep, in combinatie met aanhoudende groei van investeringen door bedrijven in technologie gedreven online marketing oplossingen in Europa en de Verenigde Staten, vormen een stevige basis om deze cijfers in 2006 te overtreffen. Mail address: LB Icon AB (publ.) Reg. nr Birger Jarlsgatan 26 2tr Tel SE Stockholm Fax

2 OPERATIONELE ONTWIKKELINGEN Aansluitend op de trend in de eerste zes maanden toont het derde kwartaal in alle landen verdere verbetering van de orderportefeuille. Een groter percentage van de verkoopinspanningen werd omgezet in opdrachten en bij een aantal grote klanten is de bestaande relatie en positie verder versterkt. Dit zijn opnieuw positieve signalen van ondernemingen en organisaties die, aangespoord door de als maar groeiende mogelijkheden die het digitale medium biedt, steeds meer interactieve bedrijfsactiviteiten ontwikkelen en bereid zijn te zoeken naar nieuwe markten en nieuwe distributiekanalen. De reputatie en erkenning van LB Icon in de markt worden sterker. Grote ondernemingen met behoefte aan een nieuwe positionering en strategische focus met betrekking tot hun activiteiten in een multi-channel omgeving kiezen voor een organisatie als LB Icon, dat een internationaal bedrijvennetwerk heeft en bewezen heeft innovatieve business & brand strategie te kunnen combineren met marketing & communicatie expertise en de inzet van nieuwe digitale technologieën. LB Icon is erin geslaagd in het afgelopen kwartaal belangrijke nieuwe opdrachten binnen te halen. De activiteiten binnen de sectoren reizen en transport, logistiek, financiële diensten en telecommunicatie breiden zich snel uit. Daarnaast heeft ons bureau in New York erkenning gekregen voor uitstekend werk aan twee projecten. Het bureau ontving de New York Award for Communications Excellence in de categorie Elektronische en Digitale Communicatie voor werk dat voor de Tower Group is uitgevoerd. Ook werd een Web Marketing Association Award ontvangen voor werk aan het Rebirth project in het kader van de herontwikkeling van het World Trade Centre. Strategische investering in Framfab In september heeft de Groep haar strategische investering in Framfab uitgebreid door de aankoop van nog eens 76 miljoen aandelen, waardoor het totale belang steeg naar 181 miljoen eind september. Dit vertegenwoordigt 15,08% van het uitstaande aandelenkapitaal. De aankoop werd deels gefinancierd door een lening ten bedrage van EUR 4,8 miljoen met een looptijd van 2 jaar, uitgegeven door Red Valley Ltd, een grote aandeelhouder van LB Icon. Doordat de lening kan worden terugbetaald in aandelen (vanaf januari 2006), betreft het een effectieve hedge voor deze met de lening aangekochte aandelen. Eventuele winsten of verliezen op deze extra aandelen hebben hierdoor geen invloed op het netto resultaat over het vierde en daarop volgende kwartalen. De waarde van de investering op de balans per 30 september is EUR 15,9 miljoen. De niet gerealiseerde winst bedraagt EUR 3,7 miljoen. Desinvesteringen Zoals het vorige kwartaal aangegeven, evalueert LB Icon de bijdrage van elke entiteit en kernmarkt aan de totale lange termijn groei en winstgevendheid van de groep voortdurend. Niet-kernactiviteiten of entiteiten, zullen worden afgestoten. In dat kader heeft LB Icon op 1 juli 2005 haar activiteiten in St Louis, Verenigde Staten (IconMedialab, Inc.) gedesinvesteerd. De verkoop geschiedde middels een MBO (Management Buy- Out) die een netto positieve invloed van EUR 0,2 miljoen had op de resultaten in het derde kwartaal (opgenomen als overige operationele baten). Onderdeel van het resultaat op deze desinvestering was een afkoop regeling (met daaraan verbonden kosten) voor de resterende huurverplichtingen voor een kantoor in San Francisco. Daarnaast was er sprake van een positieve bijdrage door het vrijvallen van de opgebouwde reserve voor valuta omrekeningsverschillen met betrekking tot deze dochtermaatschappij. De positieve invloed van deze desinvestering op de kasstroom in het derde kwartaal was EUR 0,4 miljoen. In totaal is deze echter EUR 4,1 miljoen negatief, waarvan EUR 2,2 miljoen in het volgende kwartaal zal vallen. Voor deze transactie is een fairness opinion afgegeven. Aan het einde van het kwartaal werd tevens een dochtermaatschappij in de Verenigde Staten (Escador Inc.) (New York) ontbonden die sinds halverwege 2004 een slapende vennootschap was. De impact van deze deconsolidatie had geen materiële invloed op het resultaat van de groep. 2

3 Ontwikkelingen na kwartaalafsluiting Op 13 oktober, net na de afsluiting van het kwartaal, maakte LB Icon de overname van Inpact B.V. ( Inpact ) in Utrecht bekend. Inpact is een van de grotere onafhankelijke full-service bureaus in digitale marketing in Nederland (en maakt deel uit van de Fast50, de 50 snelst groeiende bedrijven in Nederland). In combinatie met de bestaande bedrijfsactiviteiten levert deze acquisitie LB Icon in Nederland een duidelijke marktleiderspositie op. De online media, database en direct marketing activiteiten van Inpact zijn een goede aanvulling op de activiteitenportefeuille van Lost Boys. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN Eerste negen maanden van 2005 Omzet De netto-omzet is in de eerste negen maanden van 2005 gestegen tot EUR 68,8 miljoen. Dit is 47,7% meer dan in dezelfde periode van het afgelopen jaar. De autonome groei over de eerste negen maanden van 2005 kwam uit op ongeveer 9% in vergelijking met de eerste negen maanden van De netto omzet per medewerker (op jaarbasis) steeg met 19% naar EUR in vergelijking met dezelfde periode in De sterke omzetstijging kan worden toegerekend aan gestage groei in bestaande markten en aan nieuwe kernmarkten in het Verenigd Koninkrijk en België. Hier is de groep nu sterk aanwezig als gevolg van de vorig jaar gerealiseerde acquisities in het Verenigd Koninkrijk en de overname van Wheel in Londen en DAD in Brussel in de loop van dit jaar. In de eerste negen maanden droeg het Verenigd Koninkrijk EUR 17,5 miljoen bij aan de omzet in vergelijking met EUR 5,2 miljoen in de eerste negen maanden van België droeg EUR 4,5 miljoen bij in vergelijking met EUR 0,9 miljoen over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Net sales by country first nine months 2004 Net sales by country first nine months 2005 Italy 6% Spain 9% UK 11% Germany 27% Italy 4% Spain 7% UK 25% Germany 37% Benelux 18% USA 19% Benelux 21% USA 16% Het Verenigd Koninkrijk vormt nu 25% van de netto-omzet van de groep, Duitsland 27% en de Benelux is gestegen naar 21%. De Nederlandse omzet zal in het vierde kwartaal stijgen als gevolg van de recente overname van Inpact. Kosten en resultaten Ondanks aanhoudende prijsdruk in de meeste landen zijn de marges op de projecten verbeterd door de inspanningen van de groep om zo kostenefficiënt mogelijk te werken. Dit heeft geresulteerd in een sterke verbetering van de EBITDA (gecorrigeerd voor buitengewone baten) in de eerste negen maanden naar EUR 5,3 miljoen positief in vergelijking met EUR 0,3 miljoen over dezelfde periode in EBIT (gecorrigeerd voor buitengewone baten) kwam uit op EUR 3,1 miljoen in vergelijking met EUR 1,7 miljoen in de eerste negen maanden van Deze sterke verbetering weerspiegelt de continue focus van LB Icon op zowel kostenbesparingsprogramma s gericht op verbetering van efficiency, als op een onmiddellijke positieve bijdrage van nieuwe acquisities aan de resultaten van de groep. 3

4 Derde kwartaal 2005 Kerncijfers derde kwartaal 2005 EUR in miljoenen juli - sept 2005 juli - sept 2004 % change Netto omzet % EBITDA EBIT Netto resultaat EPS (in EUR) Kasstroom uit operationele activiteiten Hoofdpunten derde kwartaal 2005 Netto-omzet stijging van 37,5% ten opzichte van derde kwartaal 2004, en 2% in vergelijking met tweede kwartaal van 2005, ondanks afstoten van Amerikaanse dochtermaatschappij Aanhoudende stijging van de omzet per medewerker naar EUR (op jaarbasis), ten opzichte van EUR in derde kwartaal 2004 Positief netto resultaat voor het vierde opeenvolgende kwartaal, EUR 2,9 miljoen in derde kwartaal 2005 Omzet De netto-omzet van LB Icon in het derde kwartaal kwam uit op EUR 24,1 miljoen, een stijging van 37% ten opzichte van het derde kwartaal 2004 en 2% ten opzichte van het tweede kwartaal van Daarbij moet rekening worden gehouden met de invloed van het afstoten van de dochteronderneming in St. Louis per 1 juli. Als de resultaten overeenkomstig worden aangepast voor deze gebeurtenis, komt de omzetstijging feitelijk uit op 6,1% ten opzichte van het tweede kwartaal van Dit terwijl het derde kwartaal normaal gesproken minder sterk is vanwege het vakantieseizoen. Kosten en resultaten De aanhoudend sterke omzetprestaties in het derde kwartaal gingen vergezeld met iets lagere EBITDA en EBIT resultaten(beiden gecorrigeerd voor buitengewone baten), hetgeen de seizoensinvloed illustreert. EBITDA (gecorrigeerd voor buitengewone resultaten) voor het derde kwartaal kwam uit op EUR 1,8 miljoen in vergelijking met EUR 2,0 miljoen in het tweede kwartaal en EUR 0,4 miljoen voor hetzelfde kwartaal in het vorige boekjaar. Dit was het vierde opeenvolgende kwartaal met een positief EBITDA resultaat. EBIT (gecorrigeerd voor buitengewone resultaten) voor het derde kwartaal kwam uit op EUR 1,0 miljoen in vergelijking met EUR 1,3 miljoen in het tweede kwartaal 2005 en EUR 1,2 miljoen voor het derde kwartaal in het vorige boekjaar. Het verschil tussen EBIT en het gecorrigeerde EBIT is een gevolg van de buitengewone resultaten met betrekking tot de winsten op de investering in Framfab (EUR 0,6 miljoen in het eerste kwartaal 2005; EUR 0,6 miljoen in het tweede kwartaal 2005 en EUR 2,5 miljoen in het derde kwartaal 2005) en de kosten van de beursnotering aan Euronext (EUR 0,5 miljoen in het tweede kwartaal van 2004). Netto resultaat Het netto resultaat over de eerste negen maanden was positief en kwam uit op EUR 3,8 miljoen, terwijl over dezelfde periode van het vorige boekjaar een verlies van EUR 3,0 miljoen werd gerealiseerd. Het netto resultaat steeg naar een winst van EUR 2,9 miljoen in het derde kwartaal in vergelijking met een verlies van EUR 0,4 miljoen in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar en een positief resultaat van EUR 0,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit was het vierde opeenvolgende kwartaal met een positief netto resultaat. 4

5 De winst per aandeel kwam daarmee uit op EUR 0,15 over de eerste negen maanden, in vergelijking met EUR 0,13 vorig jaar. Het aantal uitstaande aandelen per eind september bedroeg In het netto resultaat voor het derde kwartaal is een hoger bedrag aan buitengewone baten opgenomen dan in voorgaande perioden. Voor de komende kwartalen worden verdere buitengewone baten verwacht. De invloed op het netto resultaat zal dan naar verwachting geringer zijn. Balans en kasstroom Balans Het gemiddeld aantal debiteurendagen daalde naar 61 aan het einde van het derde kwartaal, dit in vergelijking met 63 dagen voor hetzelfde kwartaal vorig jaar en een gemiddelde van 63 aan het eind van juni LB Icon werkt er hard aan om dit cijfer verder omlaag te brengen in de volgende kwartalen. Traditioneel is het gemiddeld aantal debiteurendagen in onze Zuid Europese vestigingen hoog, waardoor de ratio van de groep als geheel negatief wordt beïnvloed. Ondanks de converteerbare leningen die eerder dit jaar zijn uitgegeven en de reguliere leningen die zijn aangegaan, is de solvabiliteit van LB Icon stabiel gebleven op het vereiste niveau. De solvabiliteitsratio (eigen vermogen/ balanstotaal) bedroeg per eind september 34,6%, in vergelijking met 39,6% eind september van het vorige boekjaar. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat een deel van de kortlopende schulden bestaat uit earn-out verplichtingen, die in de komende twee jaar worden afgewikkeld in aandelen. Als gevolg daarvan zal het eigen vermogen uiteindelijk met EUR 13,8 miljoen stijgen, waardoor de solvabiliteitsratio zal verbeteren naar 48,1%. De onderneming betaalt circa EUR 1,5 miljoen aan rente op jaarbasis. Door de aanhoudend sterke EBIT, is de rentedekking (EBIT gedeeld door betaalde rente) verbeterd tot ongeveer 6,2. Eind september is de groep erin geslaagd om nieuw kapitaal ten bedrage van EUR 2,8 miljoen aan te trekken, dat gerelateerd is aan de eerdere uitgifte van warrants. 100% van alle uitstaande warrants die in september vervallen zijn, werden uitgeoefend tegen een koers van SEK 40 (EUR 4,25) per aandeel. Per saldo beschikt LB Icon per eind september over EUR 11,4 miljoen in contanten, waarvan EUR 6,0 miljoen bij de moedermaatschappij. Kasstroom De kasstroom uit operationele activiteiten over de eerste negen maanden was positief voor EUR en steeg met EUR 2,7 miljoen, terwijl over dezelfde periode van het vorige boekjaar EUR 2,65 miljoen werd opgetekend. Door LB Icon werden langlopende schulden met een hoog rentepercentage afgelost en werden dure lokale kredietfaciliteiten van kredietinstellingen in de eerste jaarhelft terug betaald voor in totaal EUR 4,3 miljoen. In het derde kwartaal is EUR 4,8 miljoen van Red Valley Ltd. aangetrokken om de nieuwe investering in Framfab te financieren. De groep ontving opbrengsten uit de green shoe verbonden aan de converteerbare obligatie ter hoogte van EUR 2,25 miljoen in januari, EUR 0,6 miljoen door het uitoefenen van aandelenopties en EUR 2,8 miljoen door het uitoefenen van warrants in september. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten kwam uit op EUR 7,8 miljoen. Stockholm, 20 oktober 2005 Namens het Bestuur Robert Pickering CEO Dit interim rapport is niet gecontroleerd door de accountant van de Onderneming. 5

6 Over LB Icon Het Nederlands/Zweedse LB Icon, actief sinds 1993, is één van de internationaal leidende full-service providers met een geïntegreerde aanpak van business & brand strategie consulting in combinatie met marketing & communicatie expertise en digitale technologie. De onderneming biedt werk aan meer dan 800 professionals die voornamelijk gevestigd zijn in belangrijke Europese en Amerikaanse steden, waaronder Amsterdam, Londen, New York, Brussel, München, Berlijn, Madrid en Milaan. Door middel van multidisciplinaire teams creëert LB Icon innovatieve multi-channel oplossingen voor haar nationaal en internationaal opererende zakelijke klanten. Dit wordt gerealiseerd door de unieke combinatie van strategie ontwikkeling en creatief ontwerp met behulp van specifieke industrie expertise en inzet van de nieuwste digitale technologieën. Aandelen van LB Icon worden verhandeld op Euronext Amsterdam en OMX Stockholm (symbool: ICON). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Robert Pickering Theo Cordesius Chief Executive Officer Chief Operating Officer Amsterdam: Tel Amsterdam: Tel Stockholm: Tel Stockholm: Tel Website: AANKOMENDE BERICHTGEVING LB Icon zal de resultaten van het vierde kwartaal 2005 publiceren op 23 februari FINANCIELE BIJLAGEN: Accounting principles Summary consolidated income statement Summary consolidated balance sheets Shareholders equity Consolidated cash flow analysis Key ratios IFRS 6

7 Accounting grondslagen Dit tussentijdse rapport is opgesteld in overeenstemming met IAS34, Interim Financial Reporting (Tussentijdse Financiële Rapportage), hetgeen in overeenstemming is met RR31, Interim Consolidated Financial Reporting (Tussentijdse Geconsolideerde Financiële Rapportage). De IFRS standaarden en IFRIC interpretaties die per 31 december 2005 van toepassing zijn, met inbegrip van de elementen die op vrijwillige basis van toepassing zijn, waren ten tijde van het voorbereiden van deze tussentijdse financiële rapportage nog niet definitief. In vergelijking met het vorige jaarverslag zijn de grondslagen voor financiële verslaggeving aangepast vanwege de invoering van IFRS. De aansluitingen en de omschrijvingen van het effect van de overgang van Zweedse GAAP naar IFRS op het eigen vermogen en de netto resultaten van de Groep zijn weergegeven in een separate bijlage. De grondslagen zijn sinds 1 januari 2005 van toepassing, en de vergelijkende cijfers over 2004 zijn herberekend. De regels voor eerste toepassing die beschikbaar zijn in IFRS 1 (First-time Adoption of International Financing Reporting Standards), schrijven voor dat alle grondslagen met terugwerkende kracht zullen worden toegepast. Een aantal verplichte en vrijwillige uitzonderingen op de hoofdregel zijn echter vastgesteld. LB Icon past de vrijwillige uitzonderingen toe die van toepassing zijn voor de Groep. Vanaf 1 januari 2005 De Groep rubriceert haar investeringen in de volgende categorieën: financiële activa tegen de reële waarde als winst of verlies, leningen en vorderingen, tot einde looptijd aangehouden bezittingen, en beschikbaar voor verkoop financiële activa. De categorie wordt bepaald op basis van de doelstelling waarvoor de investeringen zijn verworven. Het management bepaalt de rubricering van haar investeringen bij de eerste opname in de boeken en op elke rapportagedatum wordt deze bestemming opnieuw geëvalueerd. Financiële activa tegen reële waarde als winst of verlies Deze categorie heeft twee subcategorieën: Financiële activa die worden aangehouden voor de handel, en Financiële activa die aanvankelijk tegen reële waarde als winst of verlies opgenomen zijn. Financiële activa worden in deze categorie ingedeeld als deze voornamelijk zijn verworven om deze op korte termijn te verkopen, of als voor deze rubricering wordt beslist door het management. Activa in deze categorie worden als kortlopend aangeduid als deze worden aangehouden voor verkoop, of als verwacht wordt dat deze binnen 12 maanden na de balansdatum gerealiseerd worden. De samenstelling van financiële rapportages in overeenstemming met IAS 34 vereist bepaalde kritieke boekhoudkundige inschattingen. De Groep maakt inschattingen en veronderstellingen omtrent de toekomst. De hieruit voortvloeiende boekhoudkundige inschattingen zullen derhalve per definitie zelden precies overeenkomen met de later gerealiseerde resultaten. De inschattingen en veronderstellingen, die een belangrijk risico met zich meebrengen in de vorm van significante aanpassingen van de opgenomen waarden van activa en passiva worden hieronder besproken. Inschatting bijzondere waardeverminderingen van goodwill De Groep onderzoekt regelmatig of de goodwill enige afwaardering behoeft, in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving. Als er aanwijzingen zijn dat een afwaarderingnodig is, dan wordt de realiseerbare waarde van de kasstroom genererende eenheden bepaald op basis van een berekening van de ingezette waarde. Voor deze berekeningen zijn inschattingen nodig. Hedge accounting In het tweede kwartaal heeft het bedrijf IAS 39 toegepast voor twee overnames. Dit heeft geresulteerd in een omrekeningsverlies op het onbetaalde deel van de overnamesom (converteerbare obligaties en voorzieningen) dat direct ten laste van het eigen vermogen is geboekt. Vennootschapsbelasting De Groep is in verscheidene rechtsgebieden belastingplichtig. Voor het bepalen van de voorziening voor deze vennootschapsbelasting is een zeer goed inzicht nodig. Er zijn veel transacties en berekeningen waarvan de uiteindelijke bepaling van het belastingbedrag niet zeker is tijdens de normale bedrijfsuitoefening. 7

8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Jul - Sep Jul - Sep Jan - Sep Jan - Sep Jan - Dec EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 Netto omzet 24,105 17,537 68,744 46,534 66,205 Kostprijs omzet - 17,072-12,449-49,244-35,036-49,467 Bruto marge 7,033 5,088 19,500 11,498 16,738 Verkoopkosten - 1,479-1,605-5,488-3,741-5,667 Algemene kosten - 4,759-3,969-12,059-10,238-13,136 Overige operationale baten 2, , Overige operationele kosten Operationeel resultaat 3, ,948-2,164-1,317 Aandeel in resultaat overige deelnemingen Financiele baten en lasten , Resultaat na financiele posten 3, ,841-2,869-1,928 Vennootschapsbelasting , ,122 Netto resultaat voor de periode 2, ,794-3,035 2,194 Netto resultaat voor minderheids aandeelhouders Netto resultaat voor aandeelhouders 2, ,794-3,035 2,194 Resultaat per aandeel Gemiddeld aantal aandelen 26,388,137 25,326,475 25,906,034 22,981,136 23,854,277 Winst per aandeel na verwatering Gemiddeld aantal aandelen na verwatering 29,778,989 27,476,609 29,294,283 23,944,113 26,242,415 * kostprijs omzet is inclusief personeelskosten, consultant kosten, overige directe kosten en een deel van de overhead van kantoorruimte, kosten voor kantooruitrusting en afschrijving ** 2004 resultaat per aandeel is niet aangepast voor verwatering in geval van een positief effect op het resultaat per aandeel 8

9 GECONSOLIDEERDE BALANS Activa Sep 30, 2005 Sep 30, 2004 Dec 30, 2004 EUR 000 EUR 000 EUR 000 Immateriele vaste activa 3,999 1,280 1,384 Goodwill 36,392 21,917 21,920 Materiele vaste activa 3,451 3,424 3,372 Financiele vaste activa 18, ,708 Totaal vaste activa 62,823 27,164 31,384 Handelsvorderingen 19,092 14,441 18,014 Overige vorderingen 8,615 6,746 5,753 Liquide middelen, korte termijn beleggingen 11,434 5,518 17,450 Totaal kortlopende vorderingen 39,141 26,705 41,217 Totaal Activa 101,964 53,869 72,601 Eigen Vermogen en Schulden Gebonden eigen vermogen 59,348 54,831 60,848 Resultaat voorgaande jaren - 27,878-30,453-33,988 Resultaat voor de periode 3,794-3,035 2,194 Minderheids aandeel Totaal eigen vermogen 35,264 21,343 29,054 Lange termijn voorzieningen Lange termijn leningen van aandeelhouders 4,818 2,532 - Lange termijn converteerbare lening 15,998-13,681 Overige lange termijn leningen 1,512 4,547 3,871 Korte termijn converteerbare lening 4, Korte termijn voorzieningen 13,791 7,612 6,387 Overige kortlopende schulden 25,415 16,854 18,638 Totaal schulden 66,700 32,527 43,547 Totaal Eigen Vermogen en Schulden 101,964 53,869 72,601 9

10 WIJZIGINGEN IN EIGEN VERMOGEN Jul - Sep Jul - Sep Jan - Sep Jan - Sep Jan - Dec EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 Openingsbalans eigen vermogen 34,794 17,883 29,054 5,215 5,215 Aandelenuitgifte etc 2,825 3,965 6,447 19,215 22,556 Valutakoersverschillen , Vrijval van de reserve valutaomrekeningsverschillen als gevolg van desinvesteringen - 4, , Netto resultaat voor de periode Eindbalans eigen vermogen 35,264 21,343 35,264 21,343 29,054 10

11 GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT Jul - Sep Jul - Sep Jan - Sep Jan - Sep Jan - Dec EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 Operationele activiteiten Netto resultaat voor de periode 2, ,794-3,035 2,194 Aanpassingen voor posten niet in de cashflow Afschrijvingen en afwaarderingen ,162 1,394 1,921 Financiele posten - 2, , Belastingen ,313 Overige posten , ,793-2,720 Kasstroom uit operationele activitieiten voor veranderingen in het werkkapitaal 1, ,460-3,028-2,969 Veranderingen in het werkkapitaal - 2, , ,937 Kasstroom uit operationele activiteiten , ,650-5,906 Investeringsactiviteiten - 5,672-2,402-13,589-4,048-3,790 Financieringsactiviteiten Uitgifte aandelen tegen contanten 2,825 3,296 3,411 8,082 8,576 Opname/ aflossing (netto) leningen 6, ,340-1,097 13,247 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9,040 3,493 7,751 6,985 21,823 Mutaties in liquide middelen 2, , ,127 Liquide middelen aan het begin van de periode 8,712 5,605 17,450 5,207 5,207 Valutakoersverschillen op liquide middelen Liquide middelen per einde van de periode 11,434 5,518 11,434 5,518 17,450 * investerings en financierings transacties waarvoor geen cash benodigd is, zijn buiten het kasstroomoverzicht gehouden 11

12 KENGETALLEN July - Sep July - Sep Jan - Sep Jan - Sep Jan - Dec EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 Eigen vermogen/activa ratio 34.6% 39.6% 34.6% 39.6% 40.0% Schuld/Eigen vermogen ratio Liquiditeitsratio, % 90% 109% 90% 109% 165% Winstmarge, % 14% - 2% 7% - 6% - 3% EBITDA 4, , EBIT 3, ,948-2,164-1,317 EBITDA (% of netto omzet) 18% 2% 13% - 2% 1% EBIT (% of netto omzet) 15% - 1% 10% - 5% - 2% Kengetallen per werknemer Aantal werknemers aan het eind van de periode Gemiddeld aantal werknemers gedurende de periode Netto omzet per werknemer Netto omzet per consultant Data per aandeel Aantal aandelen (inclusief niet geregistreerd) 26,836,145 24,552,816 26,836,145 24,552,816 25,187,256 Gemmiddeld aantal aandelen 26,388,137 25,326,475 25,906,034 22,981,136 23,854,277 Aantal aandelen na volledige conversie 33,981,047 26,777,316 33,981,047 26,777,316 32,211,514 Eigen vermogen per aandeel (SEK/EUR) Eigen vermogen per aandeel (SEK/EUR) na verwatering Resultaat per aandeel (SEK/EUR) EBITDA per aandeel (SEK/EUR) EBIT per aandeel (SEK/EUR) Kasstroom uit operationele activiteiten (SEK/EUR) Aandelenkoers Marktkapitalisatie 172,386 83, ,386 83,390 94,239 Marktkapitalisatie/Netto-omzet Eigen vermogen / Activa ratio Schuld / Eigen vermogen ratio Liquiditeitsratio Winstmarge EBITDA EBIT Netto omzet per medewerker Netto omzet per consultant Gemiddeld aantal aandelen Eigen vermogen per aandeel EBITDA per aandeel EBIT per aandeel Resultaat per aandeel P/S Berekend door het eigen vermogen (met inbegrip van minderheidsdeelnemingen) te delen door de totale activa Berekend door de financiële passiva te delen door het eigen vermogen (met inbegrip van minderheidsdeelnemingen) Vlottende activa in verhouding tot kortlopende schulden Resultaat na financiële posten in verhouding tot de netto omzet Winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie Winst voor aftrek van rente en belastingen Netto omzet gedurende de betreffende periode gedeeld door het gemiddelde aantal medewerkers tijdens deze periode (op jaarbasis) Netto omzet gedurende de betreffende periode gedeeld door het gemiddelde aantal consultants tijdens deze periode (op jaarbasis) Wordt berekend in aanmerking nemende wanneer de uitgiftebedragen of het kapitaal opneembaar werd. Berekend door het eigen vermogen te delen door het totale aantal geregistreerde aandelen aan het einde van de periode. Vanwege de verwatering is het aandelenbezit verhoogd met de ontvangen uitgiftebetalingen; de winst per aandeel betreft de winst na alle belastingen gedeeld door het gemiddelde aantal aandelen. De EBITDA voor de betreffende periode in relatie tot het gemiddelde aantal aandelen De EBIT voor de betreffende periode in relatie tot het gemiddelde aantal aandelen Netto resultaat per aandeel (Earnings Per Share) Wordt berekend door de marktkapitalisatie te delen door de omzet van het voorgaande jaar. 12

13 Eigen vermogen volgens IFRS (K EUR) Sep 30, 2004 Dec. 31, 2004 Eigen vermogen volgens Zweedse verslaggevingsgrondslagen 18,691 24,800 - aangepast voor de afschrijving van goodwill 2,555 3,804 - koersverschil op afschrijving van goodwill aangepast voor de marktwaarde van uitgegeven opties aangepast voor de kosten van uitgifte van aandelenopties aangepast voor de afschrijving van overige immateriele vaste activa Eigen vermogen volgens IFRS 21,343 29,054 Winst en verlies rekening volgens IFRS (K EUR) Jul - Sep Jan - Sep Jan - Dec Netto resultaat volgens Zweedse verslaggevingsgrondslagen -1,490-5,442-1,402 - aangepast voor de afschrijving van goodwill 1,168 2,555 3,804 - aangepast voor de kosten van uitgifte van aandelenopties aangepast voor de afschrijving van overige immateriele vaste activa Netto resultaat volgens IFRS ,035 2,194 Amortisatie van goodwill Volgens IFRS 3 wordt goodwill beschouwd als een object met een oneindige levensduur en daarom wordt hierop niet langer geamortiseerd. In plaats daarvan wordt jaarlijks getoetst of de waarde duurzaam verminderd is (impairment tests). Voor bedrijven die voor het eerst IFRS invoeren betekent dit dat het goodwill bedrag zoals dat in de jaarrekening per 31 december 2003 (de overgangsdatum voor LB Icon) is opgenomen, zal worden bevroren, en dat vanaf 1 januari 2004 op goodwill niet meer zal worden afgeschreven. Acquisities De invoering van IFRS 3 heeft geen radicale veranderingen met zich meegebracht met betrekking tot de allocatie van overnamebedragen, maar dit is nu strikter gereguleerd. Alle aanwijsbare immateriele activa van het overgenomen bedrijf moeten tegen de actuele waarde worden opgenomen. Immateriele activa die vroeger onder goodwill zouden zijn opgenomen, moeten nu apart worden geidentificeerd en gewaardeerd. Daarbij worden meer immateriele activa betrokken dan normaal worden opgenomen. Voor alle acquisities in 2004 heeft LB Icon een verdeling van het overnamebedrag toegepast in overeenstemming met IFRS 3. Aandelengerelateerde betalingen Volgens de Zweedse verslaggevingregels wordt geen post opgenomen in de resultatenrekening voor opties die toegekend zijn aan personeelsleden. IFRS 2 is de nieuwe norm voor financiele rapportage met betrekking tot aandelengerelateerde betalingen. Volgens deze nieuwe verslaggevingregel moet de resultatenrekening worden belast voor het toekennen van opties aan personeelsleden. Volgens IFRS 2 moeten bedrijven de kosten van alle beloningen in aandelenvorm aan personeelsleden opnemen over de periode vanaf de datum van toekenning tot aan het moment van uitoefening. De kosten worden geschat op basis van actuele waarde, waarbij de datum van toekenning als meetpunt dient. Een corresponderende creditpost voor het eigen vermogen moet ook opgenomen worden. IFRS 2 zal worden toegepast op financiele verslaggevingperiodes die beginnen op of na 1 januari 2005, met een herberekening van vergelijkende cijfers. De overgangsmaatregelen schrijven een aantal wijzigingen met terugwerkende kracht voor. Hierbij is rekening gehouden met aandelenbeloningen die op of na 7 november 2002 toegekend waren en die per 1 januari 2005 nog niet opeisbaar waren. 13

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2011 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Directie

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2010

Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2010 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 1 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2010 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Directie

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie