FUSION IV NVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document Rev A 06/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUSION IV NVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document 800-05388 Rev A 06/09"

Transcriptie

1 FUSION IV NVR Digitaal Opname en Transmissie Systeem Handleiding Document Rev A 06/09

2 Waarschuwingen en beveiligingen 2

3 Fusion IV NVR Handleiding Waarschuwingen en beveiligingen Verklaring van overeenstemming met FCC INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER: DIT APPARAAT IS GETEST EN VOLDOET AAN DE BEPERKINGEN VOOR EEN KLASSE A DIGITAAL APPARAAT, OVEREENKOMSTIG SECTIE 15 VAN DE FCC REGELS. DEZE BEPERKINGEN ZIJN ONTWORPEN OM EEN REDELIJKE BESCHERMING TE GEVEN TEGEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE ALS HET APPARAAT IN EEN COMMERCIËLE OMGEVING WORDT INGEZET. DIT APPARAAT WEKT RADIOFREQUENTIE ENERGIE OP, GEBRUIKT HET EN KAN DEZE UITSTRALEN EN HET APPARAAT KAN, INDIEN NIET VOLGENS DE GEBRUIKSAANWIJZING GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT, SCHADELIJKE INTERFERENTIE TOT RADIOCOMMUNICATIES VEROORZAKEN. BEDIENING VAN DIT APPARAAT IN EEN WOONGEBIED KAN MOGELIJK SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN, IN WELK GEVAL DE GEBRUIKER DE INTERFERENTIE OP EIGEN KOSTEN DIENT TE CORRIGEREN. LET OP: VERANDERINGEN OF AANPASSINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ VOOR DE NALEVING, KUNNEN HET GEBRUIKERSRECHT ONGELDIG MAKEN. DIT KLASSE A DIGITALE APPARAAT VOLDOET AAN DE CANADESE ICES-003. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA. BEDIENING VAN DIT APPARAAT IS ONDERHEVIG AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: DIT APPARAAT MAG GEEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN. DIT APPARAAT DIENT ONTVANGEN INTERFERENTIE TE ACCEPTEREN, INCLUSIEF INTERFERENTIE DIE MOGELIJK EEN ONGEWENSTE WERKING VEROORZAAKT. DE KABELS DIE VOOR DIT APPARAAT GEBRUIKT WORDEN, MOETEN GOED AFGESCHERMD ZIJN OM TE VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE FCC. IEDERE ANDERE VERANDERING OF AANPASSING DIE NIET UITDRUKKELIJK IS GOEDGEKEURD IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, KAN UW GEBRUIKERSRECHT ONGELDIG MAKEN. GEBRUIKERS VAN HET PRODUCT ZIJN VERANTWOORDELIJK ALLE NATIONALE EN LOKALE WETTEN EN STATUTEN INZAKE HET TOEZICHT HOUDEN EN OPNEMEN VAN VIDEO- EN AUDIOSIGNALEN TE CONTROLEREN EN NA TE LEVEN. HONEYWELL VIDEO SYSTEMS IS NIET VERANTWOORDELIJK WANNEER DIT PRODUCT GEBRUIKT WORDT IN OVERTREDING MET DE HUIDIGE WETTEN EN STATUTEN. Document Rev A 3 06/09

4 Waarschuwingen en beveiligingen Verschillende nationale elektriciteitsstandaarden AUSTRALIË / NIEUW ZEELAND ELEMENTEN ZIJN OVEREENKOMSTIG DE RELEVANTE DELEN VAN IEC OF DE VAN TOEPASSING ZIJNDE COMPONENTEN NORM OF DE RELEVANTE NORM IN AUSTRALIË / NIEUW ZEELAND. STROOMDISTRIBUTIESYSTEMEN DIE GEKLASSIFICEERD ZIJN ALS TT OF IT ZIJN NIET BESTEMD VOOR GEBRUIK OP EEN TN SYSTEEM Klasse Nominaal Stroom van dwarsprofiel Apparaatuur oppervlakte (A) (mm²) <= 3 0.5* 3 <= <= 10 (0.75) <= 16 (1,0) <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= DENEMARKEN BEPAALDE SOORTEN KLASSE I APPARATEN KUNNEN WORDEN GELEVERD MET EEN STEKKER DIE GEEN AARDING HEBBEN WANNEER ZE IN EEN DEENS STOPCONTACT WORDEN GESTOKEN. "VIGTIGT! LEDEREN MED GRØN/GUL ISOLATION MÅ KUN TILSLUTTES EN KLEMME MÆRKET (IEC 417, NO. 5019) ELLER (IEC 417, NO. 5017) FOR TILSLUTNING AF DE ØVRIGE LEDERE, SE MEDFØLGENDE INSTALLATIONSVEJLEDNING EEN VOEDINGSKABEL VAN EEN ENKELFASIG APPARAAT MET EEN NOMINALE STROOM DIE NIET HOGER IS DAN 13 A, ZAL WORDEN GELEVERD MET EEN STEKKER VOLGENS DE REGELGEVING INZAKE STERKSTROOM, ARTIKEL D1. KLASSE I APPARATUUR DIE MET ONGEAARDE CONTACTDOZEN GELEVERD WORDEN OF DIE BESTEMD ZIJN VOOR GEBRUIK OP LOCATIES WAAR BESCHERMING TEGEN INDIRECT CONTACT VEREIST IS VOLGENS DE BEDRADINGSREGELS, ZAL GELEVERD WORDEN MET EEN STEKKER VOLGENS HET NORMBLAD DK 2-1A OF DK 2-5A. INDIEN MEERFASIGE APPARATUUR EN ENKELFASIGE APPARATUUR MET EEN NOMINALE STROOM VAN MEER DAN 13 A, IS GELEVERD MET EEN VOEDINGSKABEL MET STEKKER, ZAL DEZE STEKKER VOLDOEN AAN DE REGELS INZAKE STERKSTROOM. 4

5 Fusion IV NVR Handleiding DUITSLAND (GESETZ UBER TECHNISCHE ARBEITSMITTEL (GARATESICHERHEITSGESETZ) [LAW OF TECHNICAL LABOUR EQUIPMENT {EQUIPMENT SAFETY LAW}], OF 23RD OCTOBER 1992, ARTICLE 3, 3RD PARAGRAPH, 2ND SENTENCE, TOGETHER WITH THE "ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUR URCHFUHRUNG DES ZWEITEN ABSCHRITTS DES GERATESICHERHEITSGESETZES" [ALGEMENE BESTUURSREGELGEVING VAN DE UITVOERING VAN HET TWEEDE ARTIKEL VAN DE VEILIGHEIDSWET VAN APPARATUUR], VAN 10 JANUARI 1996, ARTIKEL 2, PARAGRAAF, ITEM 2). KOREA STEKKERS VOOR DE AANSLUITING VAN HET APPARAAT OP HET VOEDINGSNET VOLDOEN AAN DE KOREAANSE EISEN (KSC 8305). EMC HET APPARAAT ZAL VOLDOEN AAN DE DESBETREFFENDE CISPR NORMEN. ZWITSERLAND VOEDINGSKABELS VAN DE APPARATUUR MET EEN NOMINALE STROOM VAN MINDER DAN 10 A ZULLEN GELEVERD WORDEN MET EEN STEKKER DIE VOLDOET AAN SEV 1011 OF IEC EN EEN VAN DE VOLGENDE AFMETINGSBLADEN: SEV , STEKKER TYPE 15, 3P+N+PE 250/400 V,10 A SEV , STEKKER TYPE 11, L+N 250 V,10 A SEV , STEKKER TYPE 12, L+N+PE 250 V,10 A OVER HET ALGEMEEN GELDT EN VOOR STEKKERS MET STROOMSTERKTES DIE HOGER ZIJN DAN 10 A. ER ZAL ECHTER EEN STEKKER- EN CONTACTDOOSSYSTEEM VAN 16 A IN ZWITSERLAND GEÏNTRODUCEERD WORDEN, WAARVAN DE STEKKERS VOLDOEN AAN DE VOLGENDE AFMETINGSBLADEN DIE IN FEBRUARI 1998 UITGEGEVEN ZIJN: SEV , STEKKER TYPE 25, 3P+N+PE 230/400 V,16 A SEV , STEKKER TYPE 21, L+N 250 V,16 A SEV , STEKKER TYPE 23, L+N+PE 250 V,16 A VERENIGD KONINKRIJK DE NOMINALE STROOM VAN DE SCHAKELING ZAL 13 A ZIJN EN NIET 16 A. NOMINALE STROOM VAN DE SCHAKELING TIJDENS DE TEST WAS 20 A. HET APPARAAT DAT UITGERUST IS MET EEN FLEXIBELE KABEL OF SNOER EN DAT ONTWORPEN IS VOOR DE AANSLUITING OP EEN WANDCONTACTDOOS IN OVEREENSTEMMING MET BS 1363 DOOR MIDDEL VAN DIE FLEXIBELE KABEL OF SNOER EN STEKKER, ZAL UITGERUST ZIJN MET EEN STANDAARD STEKKER IN OVEREENSTEMMING MET HET WETTELIJKE INSTRUMENT (SI)1786: 1994 DE STEKKERS EN CONTACTDOZEN ENZ. (VEILIGHEIDS-) VOORSCHRIFTEN 1994, TENZIJ ONTHEVEN VAN DEZE VOORSCHRIFTEN. OPMERKING: STANDAARD STEKKER WORDT OMSCHREVEN IN SI 1786: 1994 EN BETEKENT IN WEZEN EEN GOEDGEKEURDE STEKKER DIE VOLDOET AAN BS 1363 OF EEN GOEDGEKEURDE OMSCHAKELINGSSTEKKER. Document Rev A 5 06/09

6 Waarschuwingen en beveiligingen UL mededeling Underwriters Laboratories Inc. heeft de werking of betrouwbaarheid van de beveiligings- of waarschuwingsaspecten van dit product niet getest. UL heeft alleen de brand-, schok- en ongevalsrisico s zoals omschreven in de Veiligheidsnormen UL van UL getest. De UL certificatie omvat niet de werking of betrouwbaarheid van beveiligings- of waarschuwingsaspecten van dit product. UL MAAKT GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING, GARANTIE OF CERTIFICATIE MET BETREKKING TOT DE WERKING OF BETROUWBAARHEID VAN FUNCTIES DIE VERBAND HOUDEN MET DE BEVEILIGINGS- OF WAARSCHUWINGSFUNCTIES VAN DIT PRODUCT. CE Mededeling Dit product voldoet aan de volgende Europese Richtlijnen: ELECTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT RICHTLIJN, 89/336/EEC (gewijzigd door 92/31/EEC en door Artikel 5 van 93/68/EEC) volgens de bepalingen van: EN 55022:1994 EN 55024:1998 EN :1995 EN :1995 CISPR 24:1997 EN :1995 EN :1995 EN :1995 EN :1995 CISPR 22:1997 EN :2002 EN :1994 LAAGSPANNINGSRICHTLIJN, 73/23/EEC (gewijzigd door Artikel 13 van 93/68/EEC) volgens de bepalingen van: EN :

7 Fusion IV NVR Handleiding EN :1996 Mededeling Uninterrupted Power supply [ononderbroken voeding] (UPS) De maximum bedradingslengte naar de sensor input en de control output is 30 meter. EN KLASSE A Mededeling WAARSCHUWING Dit is een klasse A product. Binnen een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken waartegen de gebruiker afdoende maatregelen dient te nemen. WAARSCHUWING STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. BINNEN DE BEHUIZING KUNNEN GEVAARLIJKE HOOGSPANNINGEN AANWEZIG ZIJN. DE BEHUIZING NIET OPENEN. LAAT ONDERHOUD SLECHTS OVER AAN ERKEND PERSONEEL. LET OP! CAUTION LET OP! RISK SCHOKGEVAAR. OF ELECTRIC SHOCK NIET DO NOT OPENEN LET CAUTION: OP: OM SCHOKGEVAAR TO REDUCE THE TE VERMINDEREN, RISK OF ELECTRIC DEKSEL SHOCK, (OF ACHTERKANT) NIET OPENEN. GEBRUIKER DO KAN NOT GEEN REMOVE ONDERHOUD COVER UITVOEREN (OR BACK). AAN DE ONDERDELEN NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER LAAT SLECHTS SERVICING ERKEND TO PERSONEEL QUALIFIED ONDERHOUD SERVICE PERSONNEL. UITVOEREN. Document Rev A 7 06/09

8 Waarschuwingen en beveiligingen 8

9 Fusion IV NVR Handleiding Inhoud 1 Waarschuwingen en beveiligingen Inhoud Bedieningen en aansluitingen Bedieningen en LEDs voorpaneel Connectors achterpaneel Instellingen Camera Installatie Nieuwe Camera Installatie Netwerk Video Een Netwerkapparaat aansluiten Handmatig Aansluiten Aansluiten met Camerazoeker Een Netwerkapparaat toewijzen aan een Kanaal Toewijzen van Audiokanalen aan een Netwerkapparaat Cameraconfiguratie Toegang krijgen tot het Menu Apparaatconfiguratie Beweging Opnemen met Regelmatige Intervallen Aanmaken van een bewegingsdetectieveld Algemene instellingen Audio waarschuwing Aansluiten op een Breed Beeldscherm Een secundaire monitor verbinden Instellingen opnameprogramma Dag van de week Het aanmaken van een eenvoudig programma (Voorbeeld) Programmeren van Sensors en Relais (voorbeeld) Netwerkinstelling Gebruikersbeheer Nieuwe gebruiker toevoegen Paswoord beheerder wijzigen Standaard paswoord Beheerder Zoekmogelijkheden Zoekoverzicht Document Rev A 9 06/09

10 Inhoud Tijd Sync Een basiszoekactie uitvoeren Zomertijd / Wintertijd Opslaan Backup van één clip Index zoekactie Vertonen van resultaten index zoekactie Preview zoekactie Een preview zoekactie uitvoeren Object zoekactie Een Object zoekactie uitvoeren Status zoekactie Een statuszoekactie uitvoeren Beweging Zoeken Een Beweging Zoeken opdracht uitvoeren Audio Pan / Tilt / Zoom Instellen van een PTZ Camera PTZ Presets Een voorinstelling toer aanmaken Gebruik de kompas op het scherm Backup van Videodata Overzicht backup Nero Express Overzicht algemeen scherm Een algemene backup maken Honeywell Video Analytics Integration Overzicht Belangrijke opmerkingen Inloggen bij de Honeywell Video Analytics configuratie De Fusion Server Login toevoegen aan de Video Analytics Instellen van Honeywell Video Analytic Communicatie Honeywell Video Analytics Modules Opstarten Honeywell Video Analytics Modules Zoeken naar Honeywell Video Analytics momenten

11 Fusion IV NVR Handleiding Bedieningen en aansluitingen Bedieningen en LEDs voorpaneel Hard Drive Trays Power Switch USB Port System Reset Button Alarm Mute Button Cooling Fan Air Intake LEDs DVD RW Drive Power HDD Activity LAN1 (disabled) LAN 2 (disabled) Fan Fail Document Rev A 11 06/09

12 Bedieningen en aansluitingen Connectors achterpaneel AC Power Connector PS/2 Mouse Input PS/2 Keyboard Input DVI-D Port SVGA Output Fire Wire RJ-45 Network Jack USB Ports Audio Line In Speaker Out Mic In 12

13 Fusion IV NVR Handleiding Instellingen Camera Installatie Nieuwe Camera 1. Sluit de camera aan aan de achterkant van de NVR. 2. Klik op Installatie op het scherm Live Beeld. 3. Klik op de tab Installatie Camera om het venster Installatie Camera te openen. 4. Kies uit de lijst Kies Camera het kanaal dat overeenstemt met de nieuwe camera. 5. Geef een naam in voor de camera in het kadertje Naam Camera. 6. Klik op Toepassen wanneer u klaar bent. Document Rev A 13 06/09

14 Instellingen Installatie Netwerk Video Aangesloten Apparaten Automatische Camerazoeker Een Netwerkapparaat aansluiten Handmatig Aansluiten Opm. Zie gebruikershandleiding camera EQUIP Series Network IP voor gedetailleerde informatie in verband met de installatie van de camera door middel van de IP Utility toepassing. 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Toevoegen/Verwijderen Apparaat. 4. Kies uw netwerkapparaat uit de lijst Type Apparaat. 5. Tik een Naam in voor een Apparaat. 6. Tik het IP/URL adres, de Poort, de User ID en het Paswoord van het Apparaat in. 7. Klik op Toevoegen. 14

15 Fusion IV NVR Handleiding Aansluiten met Camerazoeker 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Toevoegen/Verwijderen Apparaat. 4. Klik op Camera s Zoeken om alle aangesloten Honeywell camera s te zoeken. 5. Kies het selectievakje naast de camera van uw keuze. 6. Klik op Apparaat Ophalen. 7. Tik de User ID en het Paswoord van het apparaat in. 8. Klik op Update. Een Netwerkapparaat toewijzen aan een Kanaal 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Installatie Kanaal. 4. Klik op een beschikbaar kanaal in de Kanalenlijst. 5. Tik de Positie van uw keuze in. 6. Kies het passende netwerkapparaat dat eerder toegevoegd werd. 7. Als het apparaat beschikt over PTZ-mogelijkheden, kies dan het selectievakje PTZ Camera om die beschikbaar te maken. 8. Kies het selectievakje Gebuik Netwerk Camera Bewegingsdetectie indien dit ondersteund wordt. 9. Selecteer Intensive Motion, Intensive Sensor, en/of Intensive Instant om de opnamesnelheid van een gebeurtenis te verhogen. Document Rev A 15 06/09

16 Instellingen Toewijzen van Audiokanalen aan een Netwerkapparaat 1. Klik op Installatieprogramma in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Installatie Audio. 4. Klik op een beschikbaar audiokanaal in de Kanalenlijst. 5. Kies een netwerkapparaat dat eerder toegevoegd werd. 6. Kies het selectievakje Opname Netwerk Audio om netwerkaudio op te nemen. Het audiokanaal zal beschikbaar zijn op het zoekscherm. 7. Kies het selectievakje Beschikbaar maken Netwerk Video in Live Beeld om toegang te krijgen tot het audiokanaal vanuit het scherm Live Beeld. 16

17 Fusion IV NVR Handleiding Cameraconfiguratie De tab Cameraconfiguratie toont informatie over alle camera s (analoog en netwerk) die aangesloten zijn op de Fusion NVR. Toegang krijgen tot het Menu Apparaatconfiguratie Gebruik de Fusion interface om toegang te krijgen tot de basisfuncties van het menu netwerkapparaten. 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de Camera Configuratie tab. 4. Duid de gewenste camera aan. 5. Klik op Installatie Netwerkapparaat. Document Rev A 17 06/09

18 Instellingen Beweging Opnemen met Regelmatige Intervallen Opnemen met Regelmatige Intervallen laat gebruikers toe om om de paar minuten of uren een opname te maken van een stilstaand beeld. Deze optie is enkel beschikbaar wanneer u opname Beweging heeft gekozen in het opnameschema. Hoe activeert men de opname met regelmatige interval: 1. Selecteer het keuzevakje "Regular Interval Recording. 2. Geef aan hoe vaak een beeld genomen moet worden indien er geen beweging plaatsvindt. Systeem kan ingesteld worden tot maximum één beeld per seconde. Aanmaken van een bewegingsdetectieveld Tip Creëer tot 15 bewegingsdetectie-gebieden. 1. Klik op de bewegings-tab (motion) in de instellingen. 2. Selecteer een camera van de Select Camera lijst. 3. Selecteer het keuzevakje "Detect Detail Motion Area. 4. Klik op Clear Motion Area. 5. Klik op Advanced Motion Area Setup. 6. Click op een Motion Detection Area Shape -knop (vorm bewegingsveld). 7. Sleep de muis over het camerabeeld. Tip Om een veelhoekige vorm aan te maken, klik met de muis op iedere hoek en dubbelklik om de vorm af te sluiten. 8. Klik OK. 9. Beweeg de schuifbalk om de bewegingsgevoeligheid en de ruisfilter af te stellen. 10. Definiëer de pre- en postalarm opnametijd in het geval er beweging plaatsvindt. Pre-alarm 0 > 50 seconden [Het aantal seconden dat de NVR opneemt voordat beweging is gedetecteerd] Post Alarm (BEWEGING) 0 > 50 seconden [Het aantal seconden dat de NVR opneemt nadat beweging is gedetecteerd] 18

19 Fusion IV NVR Handleiding Algemene instellingen Audio waarschuwing De NVR kan zo ingesteld worden dat een geluidsbestand gespeeld wordt in het geval van een bewegingsdetectie of sensoralarm. Dit bestand kan een persoonlijk aangemaakt geluidsbestand zijn dat uniek is tot de applicatie. Het geselecteerde.wav bestand wordt afgespeeld door de luidsprekers die door de gebruiker aangesloten zijn op de NVR. Test Sound File Locate Sound File 1. Klik op de Browse knop om een.wav bestand te zoeken. Het geselecteerde bestand zal getoond worden in het geluidenvenster. 2. Klik op de test icoon om het audiobestand te controleren. 3. Selecteer Activate on Motion, Activate on Sensor (Alarm), en/of "Activate on Sabotage Detection om het audiobestand te later afspelen bij een van deze gebeurtenissen. Aansluiten op een Breed Beeldscherm 1. Klik op Verlaten op het scherm Live Beeld en kies Verlaten in Windows Mode. 2. Klik rechts op de Desktop en kies Eigenschappen. 3. Klik op de tab Instellingen. 4. Sleep de Schermresolutiebalk naar de gepaste resolutie van het aangesloten scherm. Tip Zie documentatie van het scherm voor de juiste resolutie-instellingen. 5. Klik op OK en bevestig de wijziging. 6. Dubbelklik op het icoontje Fusion Server op de Desktop. 7. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld en klik dan op de tab Algemeen. 8. Kies het selectievakje Volledig Scherm onder Scherminstellingen. 9. Klik op Toepassen. Document Rev A 19 06/09

20 Instellingen Een secundaire monitor verbinden 1. Klik op Verlaten (Exit) op het Live View Scherm en selecteer Herstarten in Windows Modus. 2. Klik rechts op het bureaublad en selecteer Eigenschappen. 3. Klik op de Instellingen tab. 4. Klik op de secundaire monitor en schakel de optie Het Windows Bureaublad uitbreiden naar deze monitor aan. Tip U kunt meer informatie vinden over de correcte resolutie-instellingen in de beeldschermen documentatie. 5. Klik op OK en bevestig de veranderingen. 6. Dubbelklik op het Fusion Server icoon op het bureaublad. 7. Klik op instellen op het Live View scherm en klik dan op de algemene tab. 8. Onder functie, selecteer de dual monitor functie. 9. Klik op toepassen. 20

21 Fusion IV NVR Handleiding Instellingen opnameprogramma Het aanmaken van een persoonlijk programma is belangrijk om de efficiëntie van de NVR te maximaliseren. De Fusion NVR biedt talloze opties die een grote verscheidenheid aan verschillende behoeften en eisen toestaat. Standaard programma 1 Alle camera s zijn ingesteld op: 8AM-5PM Constante opname 5PM-8AM Bewegingsopname Standaard programma 2 Alle camera s zijn ingesteld op: Bewegingsopname 24uur/dag, 7 dagen/week. Camera 1 aangesloten op sensor input 1 Camera 2 aangesloten op sensor input 2 Camera 3 aangesloten op sensor input 3, enz. Programmanummer Opnameprogramma Bijzondere dag Alarm-opties Het programmanummer is een groep van instellingen. Er kunnen max. 32 programma s aangemaakt worden. Beschouw de programma s als transparante bladen met woorden erop. Wanneer deze op elkaar geplaatst worden, kunnen de woorden van de lagen die eronder liggen nog steeds gezien worden. Met deze programma s kan een effectief gedetailleerd opnameprogramma aangemaakt worden. Personaliseer een programma voor een bijzondere dag zoals bij optochten, feestdagen, vakantiedagen enz. Dit zijn geavanceerde opties die alarmsignalen sturen (via bewegingsdetectie of sensoralarmen) naar de remote alarmsysteemsoftware en FVMS. Tip Kies de selectievakjes Beweging en Map Alarm om bewegingen naar FVMS te sturen. Uitschakelopties Hiermee kan de gebruiker de tijdframes aangeven voor het automatisch uitzetten en opnieuw opstarten van de NVR. Document Rev A 21 06/09

22 Instellingen Dag van de week De dag van de week is de dag van de week waarvoor het programma bewerkt wordt. Indien WED is aangekruisd, dan wordt het programma van woensdag bewerkt. Met de Single Day Selection -knop kan men meerdere dagen tegelijkertijd selecteren. Door op de Single Day Selection te klikken, zal de knop in Multi-Day Selection veranderen. Hiermee kan de gebruiker meerdere dagen selecteren om ze in één keer te configureren. Door de Single Day Selection -knop te selecteren, kan men meerdere keuzevakjes aankruisen waarbij men meerdere dagen tegelijkertijd selecteert. Het aanmaken van een eenvoudig programma (Voorbeeld) Het aanmaken van programma s is gemakkelijk met een beetje ervaring. In het volgende voorbeeld zijn de stappen voor het aanmaken van een eenvoudig programma voor camera s 1 tot en met 4 uiteengelegd. Het programma is als volgt: 1. MA-VRIJ ( uur) alle 4 camera's zullen opnemen aan de hand van bewegingsopname (MOTION). 2. MA-VRIJ ( uur) alle 4 camera's zullen opnemen, aan de hand van constante opname (CONTINUOUS). 3. ZA-ZON ( uur) alle 4 camera's zullen opnemen aan de hand van bewegingsopname. Met behulp van deze voorbeelden zullen in totaal 3 programma s aangemaakt worden. 22

23 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 1-6: Programmeer camera s 1-4 om in beweging (MOTION) op te nemen van uur van maandag tot en met vrijdag. 1. Selecteer Sch01 van het pulldown-menu onder Programmanummer. (Dit dient reeds standaard geselecteerd te zijn) 2. Selecteer de Single Day Selection -knop. 3. Selecteer in de keuzevakjes MON, TUE, WED, THU en FRI de dagen van de week. 4. Op de lijn Sch01 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren door op de juiste vakjes te klikken. Bevestig keuze door op set te klikken.. 5. Klik Camera knoppen 1-4 totdat de groene bewegingsknoppen (Motion) geselecteerd zijn. 6. Klik Apply om het op te slaan. Step 3 Step 2 Step 4 Step 1 Step 5 Document Rev A 23 06/09

24 Instellingen Stappen 7-11: Programmeer camera s 1-4 om CONSTANT op te nemen van maandag tot en met vrijdag. 7. Selecteer Sch02 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 8. Op de lijn Sch02 van het tijdskeuzerooster dient men de uren (voor tot middernacht) te selecteren en op Set te klikken. 9. Op de lijn Sch02 van het tijdskeuzerooster dient men de uren (voor middernacht tot 8.59 s ochtends) te selecteren en op Set te klikken. 10. Klik Camera knoppen 1-4 totdat de bruinrode constant-knoppen (continuous) geselecteerd zijn. 11. Klik Apply om het op te slaan. Step 9 Step 8 Step 7 Step 10 24

25 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 12-16: Programmeer camera s 1-4 om in beweging (motion) op te nemen uur zaterdag en zondag 12. Selecteer Sch03 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 13. Selecteer de keuzevakjes SAT en SUN. 14. Op de lijn Sch03 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op de Set -knop te klikken. 15. Klik Camera knoppen 1-4 totdat de groene Motie -knoppen geselecteerd zijn. 16. Klik Apply om het op te slaan. Step 13 & 14 Step 15 Step 12 Step 16 Document Rev A 25 06/09

26 Instellingen Programmeren van Sensors en Relais (voorbeeld) SENSOR - Sensor Inputs kunnen geprogrammeerd worden zodat ze onmiddellijk één of meerdere camera s laten opnemen als een alarm plaatsvindt. Deze alarm detecties kunnen ook relais outputs activeren indien gewenst. Relais output Relais outputs kunnen dusdanig ingesteld worden dat ze geactiveerd worden als bewegingsalarmen of sensoralarmen plaatsvinden. Het programma voorbeeld is als volgt: Dit zal drie programma s aanmaken. 1. ZON-ZA ( uur) Camera s 1 en 2 zullen geactiveerd worden op Sensor #3 en/of sensor #5, welke dan relais output #7 en #13 zal activeren. 2. ZON-ZA ( uur) Camera 3 zal ingesteld worden zodat deze opneemt op beweging. Als er beweging plaatsvindt, zal het relais Output #7 en #10 activeren. 3. ZON-ZA ( uur) Sensor #6 zal Relais Output #8 activeren als een alarm plaatsvindt. Deze gebeurtenis zal er NIET voor zorgen dat camera s opnemen. 26

27 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 1-8: Programmeer camera s 1 en 2 zodat ze geactiveerd worden op Sensor #3 en/of Sensor #5 welke dan Relais Output #7 en #13 zal activeren. 1. Selecteer Sch01 van het pulldown-menu onder Programmanummer. (Dit dient reeds standaard geselecteerd te zijn) 2. Selecteer de Single Day Selection -knop. 3. Selecteer in de keuzevakjes SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI en SAT de dagen van de week. 4. Op de lijn Sch01 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op Set te klikken. 5. Klik Camera knoppen #1 en #2 totdat de Rode Sensor-knoppen geselecteerd zijn. 6. Klik Sensorknoppen #3 en #5. 7. Klik Relais knoppen #7 en # Klik Apply om het op te slaan. Step 3 Step 2 Step 7 Step 4 Step 1 Step 5 Step 6 Document Rev A 27 06/09

28 Instellingen Stappen 9-13: Programmeer camera 3 om in beweging (MOTION) op te nemen Als er beweging plaatsvindt, zal het relais Output #7 en #10 activeren. 9. Selecteer Sch02 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 10. Op de lijn Sch02 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op Set te klikken. 11. Klik Camera knoppen #3 totdat de groene Motion-knoppen geselecteerd zijn. 12. Klik Relais knoppen #7 en # Klik Apply om het op te slaan. Step 12 Step 10 Step 9 Step 11 28

29 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 14-18: Programmeer Sensor #6 om Relais #8 te activeren wanneer een alarm plaatsvindt. Opmerking Deze gebeurtenis zal er NIET voor zorgen dat camera s opnemen. 14. Selecteer Sch03 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 15. Op de lijn Sch03 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op Set te klikken. 16. Klik Sensor-knop # Klik Relais-knop # Klik Apply om het op te slaan. Step 16 Step 17 Step 15 Step 14 Document Rev A 29 06/09

30 Instellingen Netwerkinstelling Waarschuwing Sluit deze NVR niet aan op een netwerk domein. Enable 1-way audio from remote client to NVR Enable RS-232 Keyboard Timeout Value Emergency Port Center Port Indien de aansluiting van de NVR niet lukt tijdens de onderbrekingstijd (secondes), zal de verbinding verbroken worden. Om de alarmsysteemsoftware op aan te sluiten. Om verbinding te maken met de remote software. Deze poort moet gespecificeerd worden in de Fusion Remote Software om verbinding te maken met de NVR. Opm. Centrale Poort 1025 is niet beschikbaar voor aansluitingen van op afstand. Ze wordt gebruikt door de ATI VGA management suite. Image Port Search Port Upgrade Port Om video naar de Fusion remote software over te brengen. Om zoekinformatie over te brengen naar de Fusion remote software. Wordt gebruikt om software te upgraden via een remote verbinding. Opmerking Indien men door een firewall verbinding maakt met de NVR, moeten de bovenstaande poorten openstaan voor inkomend- en uitgaand verkeer. Internet poort Controlepunt Poort Resolutie Transportsnelheid Om de video via internet over te brengen met Web Viewer. Hierdoor kan de FVMS informatie ontvangen worden ongeacht de toestand van de NVR. Door de resolutie laag te zeggen, zullen de beelden sneller verzonden worden. De beeldkwaliteit zal echter aanzienlijk verminderd worden. Wanneer dit is ingesteld op Origineel, zal de volledige videokwaliteit [720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)] verstuurd worden. De originele resolutie vereist veel bandbreedte. Onderdrukt de bandbreedte op de NVR. Deze optie is gebaseerd op het percentage verzonden beelden. 30

31 Fusion IV NVR Handleiding Gebruikersbeheer De User Management Console biedt de mogelijkheid tot het aanmaken, bijwerken en wissen van gebruikersaccounts. Enable Auto Log Off Nieuwe gebruiker toevoegen Log Off User After x Minute(s) of Inactivity* *Auto Log Off affects all users Tip Voor maximale beveiliging, geeft u best eerst het paswoord van de Beheerder in, vooraleer nieuwe gebruikers te creëren. 1. Klik op de Administration setup tab. 2. Klik op de User Management -knop. 3. Klik Add User om het User Management (gebruikersbeheer) venster te openen. 4. Vul het paswoord van de beheerder in en klik op OK. 5. Vul een gebruikersnaam en wachtwoord in 6. Selecteer de juiste vergunningen 7. Selecteer camera- en audiokanalen die verborgen moeten zijn voor de gebruiker 8. Ken een gebruikerswaardering toe. 9. Klik OK om de gegevens op te slaan en de instellingen te verlaten. Opm. Iedere NVR heeft een beheerdersaccount en een standaardaccount. Wij raden aan de standaardaccount niet te gebruikten als primaire account. De standaardaccount wordt automatisch geladen bij opnieuw starten van de NVR. Honeywell raadt aan om alle privileges van de standaardaccount te verwijderen en alle camera s in te stellen op verborgen voor toepassingen waarbij maximale veiligheid vereist is. Document Rev A 31 06/09

32 Instellingen Paswoord beheerder wijzigen 1. Klik binnen de Instellingen op de Administration -tab en klik vervolgens op de User Management -knop. 2. Klik op de "Change Password"-knop in het inlogvenster, en vul daarna het nieuwe paswoord in. Standaard paswoord Beheerder De standaard inloggegevens van de beheerder zijn: Gebruikersnaam: Administrator Paswoord: <niet invullen> De gebruikersnaam is NIET hoofdlettergevoelig 32

33 Fusion IV NVR Handleiding Zoekmogelijkheden Zoekoverzicht De NVR heeft verschillende mogelijkheden waarmee men gemakkelijk kan zoeken om een bepaald gedeelte van een video te vinden. Opmerking Onderstaande afbeelding toont 16 Kanaal model Actual Date/Time Search Options Play Controls Screen Division Buttons Search Date/Time Select Cameras Calendar Button Hour Minute Control Document Rev A 33 06/09

34 Zoekmogelijkheden Tijd Sync De Sync optie synchroniseert een enkel videokanaal om in real time terug te spelen. Gebruikelijk is de weergave van de video langzamer of sneller, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal opgenomen IPS en camera's dat tegelijkertijd speelt. Tevens zal de Time Sync optie automatisch geactiveerd worden als een audiokanaal binnen Search geselecteerd is. 1. Selecteer een enkele afbeelding om te synchroniseren door de afbeelding te dubbelklikken. 2. Select een kanaal of audio (optioneel). 3. Klik op de Time Synch -knop. De video zal nu in real time afspelen. Een basiszoekactie uitvoeren Er zijn verschillende soorten zoekacties die uitgevoerd kunnen worden op de NVR. De meest eenvoudige is om de datum, tijd, camera te selecteren en op "play" te klikken. 4. Klik de Calendar -knop om een datum te selecteren. 5. Selecteer een tijd door de schuifbalk van de uren en minuten aan te passen. 6. Select één of meer camera s. 7. Klik Play. Video kan vooruit, achteruit of frame-voor-frame afgespeeld worden. Zomertijd / Wintertijd De NVR stelt automatisch de veranderingen van de zomertijd in. Als het uur vooruit gezet wordt, is geen video verloren door een overgeslagen uur. Als de tijd echter achteruit gaat, is er een dubbel uur waar onder normale omstandigheden overheen wordt opgenomen. De NVR neemt beide uren op en laat de gebruiker kiezen welk uur afgespeeld moet worden indien dit nodig is. Om toegang te krijgen tot het 'verloren uur'. 1. Selecteer de Calendar -knop vanuit het zoekvenster. 2. Kies de laatste dag van de zomertijd. De Daylight Saving optie verschijnt. 3. Selecteer het keuzevakje Daylight Saving. 4. Klik OK om de datum te bevestigen en begin de video af te spelen door standaard zoekkenmerken te gebruiken. 34

FUSION IV DVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document 800-05297 Rev A 06/09

FUSION IV DVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document 800-05297 Rev A 06/09 FUSION IV DVR Digitaal Opname en Transmissie Systeem Handleiding Document 800-05297 Rev A 06/09 Waarschuwingen en beveiligingen 2 Fusion IV DVR Handleiding Waarschuwingen en beveiligingen Verklaring van

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012 Inloggen Open de webservice in uw internetbrowser, bijvoorbeeld: http://243.273.23.125:85/ Vul uw gebruikersnaam (User Name) en wachtwoord (Password) in. Klik op Login om in te loggen. Krijgt u geen loginscherm

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Verkorte handleiding 1200MX

Verkorte handleiding 1200MX Verkorte handleiding 1200MX Systeem opstarten 1. Ieder keer als u de recorder opstart wordt u gevraagd een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 2. Vul dan een geldige gebruikersnaam en de

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

Handleiding Gold- en Superstation

Handleiding Gold- en Superstation 1 Configuratie... 3 On Site... 4 Live bekijken... 4 Uitleg scherm... 4 1. Omschrijving beeld... 5 2. Selecteren Beeldscherm... 5 3. Selecteren Camera en weergave type Opname... 5 4. Datum en Uur van de

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

EDGE RECORDING MANAGER

EDGE RECORDING MANAGER EDGE RECORDING MANAGER INHOUD 1. Edge Recording Manager Windows... 3 1.1 Interface... 3 1.1.1 Algemene instellingen... 4 1.1.2 Hosts... 4 1.1.3 Live beeld... 5 1.1.4 Zoomen, PTZ en Fisheye... 7 1.1.5 Opgenomen

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het 1. Bediening met de muis Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het icoontje in beeld verschijnt. Beweeg uw muis om uw wachtwoord in het keypad in te voeren. Dat

Nadere informatie

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING INHOUD GV Smartphone applicatie handleiding... 3 1 Enkele nota s:... 3 2 Windows Smartphone GV-MSView... 3 2.1 GV-MSView Live beelden instellen... 3 2.2 GV-MSView Opgenomen

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

Mirasys Quick Guide voor gebruikers

Mirasys Quick Guide voor gebruikers Mirasys Quick Guide voor gebruikers Deze gids is een verkorte versie van de Mirasys NVR software User's Guide. Inhoud Inloggen... 2 Gebruikersinterface... 3 Real-time monitoring... 4 PTZ Camera besturen...

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

NV6004I. Real IP harddisk recorder. Verkorte Nederlandse Handleiding. Franciscusweg 277 1216 SG Hilversum (NL) telefoon: 035-6282245 fax: 035-6210885

NV6004I. Real IP harddisk recorder. Verkorte Nederlandse Handleiding. Franciscusweg 277 1216 SG Hilversum (NL) telefoon: 035-6282245 fax: 035-6210885 Franciscusweg 277 1216 SG Hilversum (NL) telefoon: 035-6282245 fax: 035-6210885 info@teleconnect.nl www.teleconnect.nl NV6004I Real IP harddisk recorder Verkorte Nederlandse Handleiding Versie 102201 Systeem

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding 1. Bediening van de DVR 1.1 Bediening met de muis De muis moet aan de ACHTERKANT van de recorder worden aangesloten op de USB ingang. Als de muis actief is dan

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding Overzicht De exacqvision Client-software kent drie bedrijfsmodi: Live (live), Search (zoeken) en Config (instellingen). Om de gewenste bedrijfsmodus te openen, klikt u op

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands 1 Inhoudsopgave Live view Camera... 3 Real-time beelden bekijken... 3 Record/Opnemen... 6 Snapshot/schermafdruk... 6 PTZ functie...

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn Videorapporten gebruiken Overzicht Met videorapporten kunnen gebruikers videobeelden bekijken en systeemgebeurtenissen continu monitoren. Met de videorapportfunctie van Paxton10 kunnen live en reeds gearchiveerde

Nadere informatie

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5 VIEWLOG HANDLEIDING INHOUD Viewlog... 3 1. Viewlog Interface... 4 1.1 Functiepaneel... 5 2. Bestanden bewaren... 5 2.1 Dmv Logboek... 5 2.2 Dmv Exporteren als AVI of EXE... 6 2.3 Dmv Favorieten... 7 2.4

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie

Service Note VUpoint. Simpele Installatie. VU-Point. Simpele Installatie

Service Note VUpoint. Simpele Installatie. VU-Point. Simpele Installatie Service Note VUpoint Simpele Installatie VU-Point Simpele Installatie Internal VU-Point Camera functies: Microfoon Luidspreker SD Card slot Voor opgeslagen videobeelden Infrarood verlichting (NIet voor

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BDR104 recorder Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving... 2 2 Aansluitingen...

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

HANDLEIDING. Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2

HANDLEIDING. Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2 HANDLEIDING Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2 De event player: Selecteer een camera door het desbetreffende beeld 1 keer aan te klikken met de muis. Rondom het live beeld verschijnt

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL. Hij werkt op zo goed als ieder oppervlak. Wanneer u nieuwe e- mail binnen krijgt geeft de muis een

Nadere informatie

Eocortex handleiding voor eindgebruikers

Eocortex handleiding voor eindgebruikers Eocortex handleiding voor eindgebruikers 1. Inloggen 2. Live beelden bekijken a. Grid aanpassen naar wens b. Aantal camera s selecteren c. Maximaliseren van 1 beeld d. Snapshots en quick record 3. Archief

Nadere informatie

GV-VMS... 3. Live beelden... 3. Content List... 4. Ontwerp... 4. Inzoomen... 5 PTZ... 5. Opgenomen beelden... 6. Content List... 6. Opzoeken...

GV-VMS... 3. Live beelden... 3. Content List... 4. Ontwerp... 4. Inzoomen... 5 PTZ... 5. Opgenomen beelden... 6. Content List... 6. Opzoeken... GEOVISION VMS INHOUD GV-VMS... 3 Live beelden... 3 Content List... 4 Ontwerp... 4 Inzoomen... 5 PTZ... 5 Opgenomen beelden... 6 Content List... 6 Opzoeken... 6 Object Search... 6 Bewaren... 8 2 GV-VMS

Nadere informatie

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Recorder en Camera s firmware + IP instellen... 2 2. Internet Explorer Instellen... 4 3. Recorder + Camera s Instellen...

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INHOUD Modellen... 1 In de doos... 1 Installatie IP Camera Babyfoon... 2 Stap 1: aansluiten... 2 Stap 2: software downloaden... 2 Stap 3: software

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding Nederlands Dit is de gebruikershandleiding voor de software (voor ipad) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOODCorporatie. De

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding

JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding Nederlands Dit is de handleiding voor de software (voor Windows) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOOD Onderneming. Windows 7 is het

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NUUO Software

Gebruikershandleiding NUUO Software Gebruikershandleiding NUUO Software Handleiding voor het gebruik van de software wat geleverd wordt bij uw NUUO netwerkrecorder In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma

Nadere informatie

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen NV-2040-EU NV-4080-EU NV-2040-EU 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU 8 kanalen NAS - NVR Eigenschappen Linux Embedded Vrij van PC instabiliteit en virus aanvallen Server Cliënt architectuur Web gebaseerd Netwerk

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing Systeemvereisten o Intel of AMD 600 MHz processor (1 GHz of hoger aanbevolen) o 256 MB RAM-geheugen (256 MB of meer beschikbaar geheugen aanbevolen) o 60

Nadere informatie

Snelgids DVR : DIXE Serie

Snelgids DVR : DIXE Serie Snelgids DVR : DIXE Serie Inhoud Taalkeuze :... 2 Opname configuratie... 3 Netwerk configuratie :... 6 Configuratie van het paswoord en klantgegevens... 9 Alvorens te beginnen : Deze gids is bedoeld om

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

Eminent DVR App voor Apple en Android

Eminent DVR App voor Apple en Android Eminent DVR App voor Apple en Android 2 NEDERLANDS Eminent DVR App voor Apple en Android Inhoudsopgave 1.0 Installeren van de App op je smartphone... 3 2.0 Eminent DVR de eerste keer opstarten... 3 3.0

Nadere informatie

PnP IP/Network Camera

PnP IP/Network Camera PnP IP/Network Camera Quick Install Handleiding PnP T series Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen: EP-PM12WP EP-M30WP EP-P22WP HD EP-P22W EP-P10W EP-M04WP EP-PT09IP EP-M12WP EP-PM11WP

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: aansluiten van

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

Configuratiehandleiding

Configuratiehandleiding Configuratiehandleiding Inleiding Comelit beidt graag hulp en service bij het installeren van een systeem. Door de volgende stappen in de configuratiehandleiding te volgen, wordt verwachte de installatietijd

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik

COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik COMELIT IP RAS (ios) Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik INHOUD 1.1 Over COMELIT IP RAS mobile viewer... 3 1.2 Systeemvereisten... 3 1.3 Ondersteunde

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding

Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding MENU Geeft het menu weer PLAYBACK Direct afspelen DISPLAY Kort indrukken is veranderen van Beeldweergave. Lang indrukken verschuift de focus van

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

I-remote gebruikers handleiding 5.1.1 NL. I-remote. Gebruikers handleiding

I-remote gebruikers handleiding 5.1.1 NL. I-remote. Gebruikers handleiding I-remote Gebruikers handleiding 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inkijken op afstand (remote log-in)...3 1.1 Gebruik internet verkenner...3 1.2 Installatie van de software om in te kijken op afstand...6 1.3

Nadere informatie

Client configuratie voor Synapse voor huisartsen

Client configuratie voor Synapse voor huisartsen Client configuratie voor Synapse voor huisartsen Inleiding: AZ Klina biedt als service aan zijn verwijzende artsen de mogelijkheid om de beelden van Medische Beeldvorming on-line te bekijken. Hiervoor

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

ARCHIEFBEHEER. Basis gebruikersgids. > RS-Web

ARCHIEFBEHEER. Basis gebruikersgids. > RS-Web Basis gebruikersgids > RS-Web >> Januari 2011 > Inhoud Toegang tot RS-Web 1. Home 1a. Intro 1b. My Preferences 1c. Change Password 1d. User Admin 2. Meest gebruikte functies 2a. Doos laten ophalen ter

Nadere informatie

Handleiding EasyCap Video adapter:

Handleiding EasyCap Video adapter: Handleiding EasyCap Video adapter: Gefeliciteerd met uw aankoop! U kunt nu al uw oude video banden digitaal opslaan en bewerken. De EasyCAP Video adapter kan hoge kwaliteit video beelden en audio geluid

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Voor uw mobiele app

Gebruikers Handleiding Voor uw mobiele app Gebruikers Handleiding Voor uw mobiele app Aangeboden door uw dealer: Mobiele Surveillance Afstand maakt geen verschil 1. Klik om uit te vouwen. 2. Lijst met apparaten. 3. Groep apparaten. 4. Groep kanalen.

Nadere informatie