FUSION IV NVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document Rev A 06/09

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUSION IV NVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document 800-05388 Rev A 06/09"

Transcriptie

1 FUSION IV NVR Digitaal Opname en Transmissie Systeem Handleiding Document Rev A 06/09

2 Waarschuwingen en beveiligingen 2

3 Fusion IV NVR Handleiding Waarschuwingen en beveiligingen Verklaring van overeenstemming met FCC INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER: DIT APPARAAT IS GETEST EN VOLDOET AAN DE BEPERKINGEN VOOR EEN KLASSE A DIGITAAL APPARAAT, OVEREENKOMSTIG SECTIE 15 VAN DE FCC REGELS. DEZE BEPERKINGEN ZIJN ONTWORPEN OM EEN REDELIJKE BESCHERMING TE GEVEN TEGEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE ALS HET APPARAAT IN EEN COMMERCIËLE OMGEVING WORDT INGEZET. DIT APPARAAT WEKT RADIOFREQUENTIE ENERGIE OP, GEBRUIKT HET EN KAN DEZE UITSTRALEN EN HET APPARAAT KAN, INDIEN NIET VOLGENS DE GEBRUIKSAANWIJZING GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT, SCHADELIJKE INTERFERENTIE TOT RADIOCOMMUNICATIES VEROORZAKEN. BEDIENING VAN DIT APPARAAT IN EEN WOONGEBIED KAN MOGELIJK SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN, IN WELK GEVAL DE GEBRUIKER DE INTERFERENTIE OP EIGEN KOSTEN DIENT TE CORRIGEREN. LET OP: VERANDERINGEN OF AANPASSINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ VOOR DE NALEVING, KUNNEN HET GEBRUIKERSRECHT ONGELDIG MAKEN. DIT KLASSE A DIGITALE APPARAAT VOLDOET AAN DE CANADESE ICES-003. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA. BEDIENING VAN DIT APPARAAT IS ONDERHEVIG AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: DIT APPARAAT MAG GEEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN. DIT APPARAAT DIENT ONTVANGEN INTERFERENTIE TE ACCEPTEREN, INCLUSIEF INTERFERENTIE DIE MOGELIJK EEN ONGEWENSTE WERKING VEROORZAAKT. DE KABELS DIE VOOR DIT APPARAAT GEBRUIKT WORDEN, MOETEN GOED AFGESCHERMD ZIJN OM TE VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE FCC. IEDERE ANDERE VERANDERING OF AANPASSING DIE NIET UITDRUKKELIJK IS GOEDGEKEURD IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, KAN UW GEBRUIKERSRECHT ONGELDIG MAKEN. GEBRUIKERS VAN HET PRODUCT ZIJN VERANTWOORDELIJK ALLE NATIONALE EN LOKALE WETTEN EN STATUTEN INZAKE HET TOEZICHT HOUDEN EN OPNEMEN VAN VIDEO- EN AUDIOSIGNALEN TE CONTROLEREN EN NA TE LEVEN. HONEYWELL VIDEO SYSTEMS IS NIET VERANTWOORDELIJK WANNEER DIT PRODUCT GEBRUIKT WORDT IN OVERTREDING MET DE HUIDIGE WETTEN EN STATUTEN. Document Rev A 3 06/09

4 Waarschuwingen en beveiligingen Verschillende nationale elektriciteitsstandaarden AUSTRALIË / NIEUW ZEELAND ELEMENTEN ZIJN OVEREENKOMSTIG DE RELEVANTE DELEN VAN IEC OF DE VAN TOEPASSING ZIJNDE COMPONENTEN NORM OF DE RELEVANTE NORM IN AUSTRALIË / NIEUW ZEELAND. STROOMDISTRIBUTIESYSTEMEN DIE GEKLASSIFICEERD ZIJN ALS TT OF IT ZIJN NIET BESTEMD VOOR GEBRUIK OP EEN TN SYSTEEM Klasse Nominaal Stroom van dwarsprofiel Apparaatuur oppervlakte (A) (mm²) <= 3 0.5* 3 <= <= 10 (0.75) <= 16 (1,0) <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= DENEMARKEN BEPAALDE SOORTEN KLASSE I APPARATEN KUNNEN WORDEN GELEVERD MET EEN STEKKER DIE GEEN AARDING HEBBEN WANNEER ZE IN EEN DEENS STOPCONTACT WORDEN GESTOKEN. "VIGTIGT! LEDEREN MED GRØN/GUL ISOLATION MÅ KUN TILSLUTTES EN KLEMME MÆRKET (IEC 417, NO. 5019) ELLER (IEC 417, NO. 5017) FOR TILSLUTNING AF DE ØVRIGE LEDERE, SE MEDFØLGENDE INSTALLATIONSVEJLEDNING EEN VOEDINGSKABEL VAN EEN ENKELFASIG APPARAAT MET EEN NOMINALE STROOM DIE NIET HOGER IS DAN 13 A, ZAL WORDEN GELEVERD MET EEN STEKKER VOLGENS DE REGELGEVING INZAKE STERKSTROOM, ARTIKEL D1. KLASSE I APPARATUUR DIE MET ONGEAARDE CONTACTDOZEN GELEVERD WORDEN OF DIE BESTEMD ZIJN VOOR GEBRUIK OP LOCATIES WAAR BESCHERMING TEGEN INDIRECT CONTACT VEREIST IS VOLGENS DE BEDRADINGSREGELS, ZAL GELEVERD WORDEN MET EEN STEKKER VOLGENS HET NORMBLAD DK 2-1A OF DK 2-5A. INDIEN MEERFASIGE APPARATUUR EN ENKELFASIGE APPARATUUR MET EEN NOMINALE STROOM VAN MEER DAN 13 A, IS GELEVERD MET EEN VOEDINGSKABEL MET STEKKER, ZAL DEZE STEKKER VOLDOEN AAN DE REGELS INZAKE STERKSTROOM. 4

5 Fusion IV NVR Handleiding DUITSLAND (GESETZ UBER TECHNISCHE ARBEITSMITTEL (GARATESICHERHEITSGESETZ) [LAW OF TECHNICAL LABOUR EQUIPMENT {EQUIPMENT SAFETY LAW}], OF 23RD OCTOBER 1992, ARTICLE 3, 3RD PARAGRAPH, 2ND SENTENCE, TOGETHER WITH THE "ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUR URCHFUHRUNG DES ZWEITEN ABSCHRITTS DES GERATESICHERHEITSGESETZES" [ALGEMENE BESTUURSREGELGEVING VAN DE UITVOERING VAN HET TWEEDE ARTIKEL VAN DE VEILIGHEIDSWET VAN APPARATUUR], VAN 10 JANUARI 1996, ARTIKEL 2, PARAGRAAF, ITEM 2). KOREA STEKKERS VOOR DE AANSLUITING VAN HET APPARAAT OP HET VOEDINGSNET VOLDOEN AAN DE KOREAANSE EISEN (KSC 8305). EMC HET APPARAAT ZAL VOLDOEN AAN DE DESBETREFFENDE CISPR NORMEN. ZWITSERLAND VOEDINGSKABELS VAN DE APPARATUUR MET EEN NOMINALE STROOM VAN MINDER DAN 10 A ZULLEN GELEVERD WORDEN MET EEN STEKKER DIE VOLDOET AAN SEV 1011 OF IEC EN EEN VAN DE VOLGENDE AFMETINGSBLADEN: SEV , STEKKER TYPE 15, 3P+N+PE 250/400 V,10 A SEV , STEKKER TYPE 11, L+N 250 V,10 A SEV , STEKKER TYPE 12, L+N+PE 250 V,10 A OVER HET ALGEMEEN GELDT EN VOOR STEKKERS MET STROOMSTERKTES DIE HOGER ZIJN DAN 10 A. ER ZAL ECHTER EEN STEKKER- EN CONTACTDOOSSYSTEEM VAN 16 A IN ZWITSERLAND GEÏNTRODUCEERD WORDEN, WAARVAN DE STEKKERS VOLDOEN AAN DE VOLGENDE AFMETINGSBLADEN DIE IN FEBRUARI 1998 UITGEGEVEN ZIJN: SEV , STEKKER TYPE 25, 3P+N+PE 230/400 V,16 A SEV , STEKKER TYPE 21, L+N 250 V,16 A SEV , STEKKER TYPE 23, L+N+PE 250 V,16 A VERENIGD KONINKRIJK DE NOMINALE STROOM VAN DE SCHAKELING ZAL 13 A ZIJN EN NIET 16 A. NOMINALE STROOM VAN DE SCHAKELING TIJDENS DE TEST WAS 20 A. HET APPARAAT DAT UITGERUST IS MET EEN FLEXIBELE KABEL OF SNOER EN DAT ONTWORPEN IS VOOR DE AANSLUITING OP EEN WANDCONTACTDOOS IN OVEREENSTEMMING MET BS 1363 DOOR MIDDEL VAN DIE FLEXIBELE KABEL OF SNOER EN STEKKER, ZAL UITGERUST ZIJN MET EEN STANDAARD STEKKER IN OVEREENSTEMMING MET HET WETTELIJKE INSTRUMENT (SI)1786: 1994 DE STEKKERS EN CONTACTDOZEN ENZ. (VEILIGHEIDS-) VOORSCHRIFTEN 1994, TENZIJ ONTHEVEN VAN DEZE VOORSCHRIFTEN. OPMERKING: STANDAARD STEKKER WORDT OMSCHREVEN IN SI 1786: 1994 EN BETEKENT IN WEZEN EEN GOEDGEKEURDE STEKKER DIE VOLDOET AAN BS 1363 OF EEN GOEDGEKEURDE OMSCHAKELINGSSTEKKER. Document Rev A 5 06/09

6 Waarschuwingen en beveiligingen UL mededeling Underwriters Laboratories Inc. heeft de werking of betrouwbaarheid van de beveiligings- of waarschuwingsaspecten van dit product niet getest. UL heeft alleen de brand-, schok- en ongevalsrisico s zoals omschreven in de Veiligheidsnormen UL van UL getest. De UL certificatie omvat niet de werking of betrouwbaarheid van beveiligings- of waarschuwingsaspecten van dit product. UL MAAKT GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING, GARANTIE OF CERTIFICATIE MET BETREKKING TOT DE WERKING OF BETROUWBAARHEID VAN FUNCTIES DIE VERBAND HOUDEN MET DE BEVEILIGINGS- OF WAARSCHUWINGSFUNCTIES VAN DIT PRODUCT. CE Mededeling Dit product voldoet aan de volgende Europese Richtlijnen: ELECTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT RICHTLIJN, 89/336/EEC (gewijzigd door 92/31/EEC en door Artikel 5 van 93/68/EEC) volgens de bepalingen van: EN 55022:1994 EN 55024:1998 EN :1995 EN :1995 CISPR 24:1997 EN :1995 EN :1995 EN :1995 EN :1995 CISPR 22:1997 EN :2002 EN :1994 LAAGSPANNINGSRICHTLIJN, 73/23/EEC (gewijzigd door Artikel 13 van 93/68/EEC) volgens de bepalingen van: EN :

7 Fusion IV NVR Handleiding EN :1996 Mededeling Uninterrupted Power supply [ononderbroken voeding] (UPS) De maximum bedradingslengte naar de sensor input en de control output is 30 meter. EN KLASSE A Mededeling WAARSCHUWING Dit is een klasse A product. Binnen een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken waartegen de gebruiker afdoende maatregelen dient te nemen. WAARSCHUWING STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. BINNEN DE BEHUIZING KUNNEN GEVAARLIJKE HOOGSPANNINGEN AANWEZIG ZIJN. DE BEHUIZING NIET OPENEN. LAAT ONDERHOUD SLECHTS OVER AAN ERKEND PERSONEEL. LET OP! CAUTION LET OP! RISK SCHOKGEVAAR. OF ELECTRIC SHOCK NIET DO NOT OPENEN LET CAUTION: OP: OM SCHOKGEVAAR TO REDUCE THE TE VERMINDEREN, RISK OF ELECTRIC DEKSEL SHOCK, (OF ACHTERKANT) NIET OPENEN. GEBRUIKER DO KAN NOT GEEN REMOVE ONDERHOUD COVER UITVOEREN (OR BACK). AAN DE ONDERDELEN NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER LAAT SLECHTS SERVICING ERKEND TO PERSONEEL QUALIFIED ONDERHOUD SERVICE PERSONNEL. UITVOEREN. Document Rev A 7 06/09

8 Waarschuwingen en beveiligingen 8

9 Fusion IV NVR Handleiding Inhoud 1 Waarschuwingen en beveiligingen Inhoud Bedieningen en aansluitingen Bedieningen en LEDs voorpaneel Connectors achterpaneel Instellingen Camera Installatie Nieuwe Camera Installatie Netwerk Video Een Netwerkapparaat aansluiten Handmatig Aansluiten Aansluiten met Camerazoeker Een Netwerkapparaat toewijzen aan een Kanaal Toewijzen van Audiokanalen aan een Netwerkapparaat Cameraconfiguratie Toegang krijgen tot het Menu Apparaatconfiguratie Beweging Opnemen met Regelmatige Intervallen Aanmaken van een bewegingsdetectieveld Algemene instellingen Audio waarschuwing Aansluiten op een Breed Beeldscherm Een secundaire monitor verbinden Instellingen opnameprogramma Dag van de week Het aanmaken van een eenvoudig programma (Voorbeeld) Programmeren van Sensors en Relais (voorbeeld) Netwerkinstelling Gebruikersbeheer Nieuwe gebruiker toevoegen Paswoord beheerder wijzigen Standaard paswoord Beheerder Zoekmogelijkheden Zoekoverzicht Document Rev A 9 06/09

10 Inhoud Tijd Sync Een basiszoekactie uitvoeren Zomertijd / Wintertijd Opslaan Backup van één clip Index zoekactie Vertonen van resultaten index zoekactie Preview zoekactie Een preview zoekactie uitvoeren Object zoekactie Een Object zoekactie uitvoeren Status zoekactie Een statuszoekactie uitvoeren Beweging Zoeken Een Beweging Zoeken opdracht uitvoeren Audio Pan / Tilt / Zoom Instellen van een PTZ Camera PTZ Presets Een voorinstelling toer aanmaken Gebruik de kompas op het scherm Backup van Videodata Overzicht backup Nero Express Overzicht algemeen scherm Een algemene backup maken Honeywell Video Analytics Integration Overzicht Belangrijke opmerkingen Inloggen bij de Honeywell Video Analytics configuratie De Fusion Server Login toevoegen aan de Video Analytics Instellen van Honeywell Video Analytic Communicatie Honeywell Video Analytics Modules Opstarten Honeywell Video Analytics Modules Zoeken naar Honeywell Video Analytics momenten

11 Fusion IV NVR Handleiding Bedieningen en aansluitingen Bedieningen en LEDs voorpaneel Hard Drive Trays Power Switch USB Port System Reset Button Alarm Mute Button Cooling Fan Air Intake LEDs DVD RW Drive Power HDD Activity LAN1 (disabled) LAN 2 (disabled) Fan Fail Document Rev A 11 06/09

12 Bedieningen en aansluitingen Connectors achterpaneel AC Power Connector PS/2 Mouse Input PS/2 Keyboard Input DVI-D Port SVGA Output Fire Wire RJ-45 Network Jack USB Ports Audio Line In Speaker Out Mic In 12

13 Fusion IV NVR Handleiding Instellingen Camera Installatie Nieuwe Camera 1. Sluit de camera aan aan de achterkant van de NVR. 2. Klik op Installatie op het scherm Live Beeld. 3. Klik op de tab Installatie Camera om het venster Installatie Camera te openen. 4. Kies uit de lijst Kies Camera het kanaal dat overeenstemt met de nieuwe camera. 5. Geef een naam in voor de camera in het kadertje Naam Camera. 6. Klik op Toepassen wanneer u klaar bent. Document Rev A 13 06/09

14 Instellingen Installatie Netwerk Video Aangesloten Apparaten Automatische Camerazoeker Een Netwerkapparaat aansluiten Handmatig Aansluiten Opm. Zie gebruikershandleiding camera EQUIP Series Network IP voor gedetailleerde informatie in verband met de installatie van de camera door middel van de IP Utility toepassing. 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Toevoegen/Verwijderen Apparaat. 4. Kies uw netwerkapparaat uit de lijst Type Apparaat. 5. Tik een Naam in voor een Apparaat. 6. Tik het IP/URL adres, de Poort, de User ID en het Paswoord van het Apparaat in. 7. Klik op Toevoegen. 14

15 Fusion IV NVR Handleiding Aansluiten met Camerazoeker 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Toevoegen/Verwijderen Apparaat. 4. Klik op Camera s Zoeken om alle aangesloten Honeywell camera s te zoeken. 5. Kies het selectievakje naast de camera van uw keuze. 6. Klik op Apparaat Ophalen. 7. Tik de User ID en het Paswoord van het apparaat in. 8. Klik op Update. Een Netwerkapparaat toewijzen aan een Kanaal 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Installatie Kanaal. 4. Klik op een beschikbaar kanaal in de Kanalenlijst. 5. Tik de Positie van uw keuze in. 6. Kies het passende netwerkapparaat dat eerder toegevoegd werd. 7. Als het apparaat beschikt over PTZ-mogelijkheden, kies dan het selectievakje PTZ Camera om die beschikbaar te maken. 8. Kies het selectievakje Gebuik Netwerk Camera Bewegingsdetectie indien dit ondersteund wordt. 9. Selecteer Intensive Motion, Intensive Sensor, en/of Intensive Instant om de opnamesnelheid van een gebeurtenis te verhogen. Document Rev A 15 06/09

16 Instellingen Toewijzen van Audiokanalen aan een Netwerkapparaat 1. Klik op Installatieprogramma in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de tab Installatie Audio. 4. Klik op een beschikbaar audiokanaal in de Kanalenlijst. 5. Kies een netwerkapparaat dat eerder toegevoegd werd. 6. Kies het selectievakje Opname Netwerk Audio om netwerkaudio op te nemen. Het audiokanaal zal beschikbaar zijn op het zoekscherm. 7. Kies het selectievakje Beschikbaar maken Netwerk Video in Live Beeld om toegang te krijgen tot het audiokanaal vanuit het scherm Live Beeld. 16

17 Fusion IV NVR Handleiding Cameraconfiguratie De tab Cameraconfiguratie toont informatie over alle camera s (analoog en netwerk) die aangesloten zijn op de Fusion NVR. Toegang krijgen tot het Menu Apparaatconfiguratie Gebruik de Fusion interface om toegang te krijgen tot de basisfuncties van het menu netwerkapparaten. 1. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld. 2. Klik op de tab Netwerk Video. 3. Klik op de Camera Configuratie tab. 4. Duid de gewenste camera aan. 5. Klik op Installatie Netwerkapparaat. Document Rev A 17 06/09

18 Instellingen Beweging Opnemen met Regelmatige Intervallen Opnemen met Regelmatige Intervallen laat gebruikers toe om om de paar minuten of uren een opname te maken van een stilstaand beeld. Deze optie is enkel beschikbaar wanneer u opname Beweging heeft gekozen in het opnameschema. Hoe activeert men de opname met regelmatige interval: 1. Selecteer het keuzevakje "Regular Interval Recording. 2. Geef aan hoe vaak een beeld genomen moet worden indien er geen beweging plaatsvindt. Systeem kan ingesteld worden tot maximum één beeld per seconde. Aanmaken van een bewegingsdetectieveld Tip Creëer tot 15 bewegingsdetectie-gebieden. 1. Klik op de bewegings-tab (motion) in de instellingen. 2. Selecteer een camera van de Select Camera lijst. 3. Selecteer het keuzevakje "Detect Detail Motion Area. 4. Klik op Clear Motion Area. 5. Klik op Advanced Motion Area Setup. 6. Click op een Motion Detection Area Shape -knop (vorm bewegingsveld). 7. Sleep de muis over het camerabeeld. Tip Om een veelhoekige vorm aan te maken, klik met de muis op iedere hoek en dubbelklik om de vorm af te sluiten. 8. Klik OK. 9. Beweeg de schuifbalk om de bewegingsgevoeligheid en de ruisfilter af te stellen. 10. Definiëer de pre- en postalarm opnametijd in het geval er beweging plaatsvindt. Pre-alarm 0 > 50 seconden [Het aantal seconden dat de NVR opneemt voordat beweging is gedetecteerd] Post Alarm (BEWEGING) 0 > 50 seconden [Het aantal seconden dat de NVR opneemt nadat beweging is gedetecteerd] 18

19 Fusion IV NVR Handleiding Algemene instellingen Audio waarschuwing De NVR kan zo ingesteld worden dat een geluidsbestand gespeeld wordt in het geval van een bewegingsdetectie of sensoralarm. Dit bestand kan een persoonlijk aangemaakt geluidsbestand zijn dat uniek is tot de applicatie. Het geselecteerde.wav bestand wordt afgespeeld door de luidsprekers die door de gebruiker aangesloten zijn op de NVR. Test Sound File Locate Sound File 1. Klik op de Browse knop om een.wav bestand te zoeken. Het geselecteerde bestand zal getoond worden in het geluidenvenster. 2. Klik op de test icoon om het audiobestand te controleren. 3. Selecteer Activate on Motion, Activate on Sensor (Alarm), en/of "Activate on Sabotage Detection om het audiobestand te later afspelen bij een van deze gebeurtenissen. Aansluiten op een Breed Beeldscherm 1. Klik op Verlaten op het scherm Live Beeld en kies Verlaten in Windows Mode. 2. Klik rechts op de Desktop en kies Eigenschappen. 3. Klik op de tab Instellingen. 4. Sleep de Schermresolutiebalk naar de gepaste resolutie van het aangesloten scherm. Tip Zie documentatie van het scherm voor de juiste resolutie-instellingen. 5. Klik op OK en bevestig de wijziging. 6. Dubbelklik op het icoontje Fusion Server op de Desktop. 7. Klik op Installatie in het scherm Live Beeld en klik dan op de tab Algemeen. 8. Kies het selectievakje Volledig Scherm onder Scherminstellingen. 9. Klik op Toepassen. Document Rev A 19 06/09

20 Instellingen Een secundaire monitor verbinden 1. Klik op Verlaten (Exit) op het Live View Scherm en selecteer Herstarten in Windows Modus. 2. Klik rechts op het bureaublad en selecteer Eigenschappen. 3. Klik op de Instellingen tab. 4. Klik op de secundaire monitor en schakel de optie Het Windows Bureaublad uitbreiden naar deze monitor aan. Tip U kunt meer informatie vinden over de correcte resolutie-instellingen in de beeldschermen documentatie. 5. Klik op OK en bevestig de veranderingen. 6. Dubbelklik op het Fusion Server icoon op het bureaublad. 7. Klik op instellen op het Live View scherm en klik dan op de algemene tab. 8. Onder functie, selecteer de dual monitor functie. 9. Klik op toepassen. 20

21 Fusion IV NVR Handleiding Instellingen opnameprogramma Het aanmaken van een persoonlijk programma is belangrijk om de efficiëntie van de NVR te maximaliseren. De Fusion NVR biedt talloze opties die een grote verscheidenheid aan verschillende behoeften en eisen toestaat. Standaard programma 1 Alle camera s zijn ingesteld op: 8AM-5PM Constante opname 5PM-8AM Bewegingsopname Standaard programma 2 Alle camera s zijn ingesteld op: Bewegingsopname 24uur/dag, 7 dagen/week. Camera 1 aangesloten op sensor input 1 Camera 2 aangesloten op sensor input 2 Camera 3 aangesloten op sensor input 3, enz. Programmanummer Opnameprogramma Bijzondere dag Alarm-opties Het programmanummer is een groep van instellingen. Er kunnen max. 32 programma s aangemaakt worden. Beschouw de programma s als transparante bladen met woorden erop. Wanneer deze op elkaar geplaatst worden, kunnen de woorden van de lagen die eronder liggen nog steeds gezien worden. Met deze programma s kan een effectief gedetailleerd opnameprogramma aangemaakt worden. Personaliseer een programma voor een bijzondere dag zoals bij optochten, feestdagen, vakantiedagen enz. Dit zijn geavanceerde opties die alarmsignalen sturen (via bewegingsdetectie of sensoralarmen) naar de remote alarmsysteemsoftware en FVMS. Tip Kies de selectievakjes Beweging en Map Alarm om bewegingen naar FVMS te sturen. Uitschakelopties Hiermee kan de gebruiker de tijdframes aangeven voor het automatisch uitzetten en opnieuw opstarten van de NVR. Document Rev A 21 06/09

22 Instellingen Dag van de week De dag van de week is de dag van de week waarvoor het programma bewerkt wordt. Indien WED is aangekruisd, dan wordt het programma van woensdag bewerkt. Met de Single Day Selection -knop kan men meerdere dagen tegelijkertijd selecteren. Door op de Single Day Selection te klikken, zal de knop in Multi-Day Selection veranderen. Hiermee kan de gebruiker meerdere dagen selecteren om ze in één keer te configureren. Door de Single Day Selection -knop te selecteren, kan men meerdere keuzevakjes aankruisen waarbij men meerdere dagen tegelijkertijd selecteert. Het aanmaken van een eenvoudig programma (Voorbeeld) Het aanmaken van programma s is gemakkelijk met een beetje ervaring. In het volgende voorbeeld zijn de stappen voor het aanmaken van een eenvoudig programma voor camera s 1 tot en met 4 uiteengelegd. Het programma is als volgt: 1. MA-VRIJ ( uur) alle 4 camera's zullen opnemen aan de hand van bewegingsopname (MOTION). 2. MA-VRIJ ( uur) alle 4 camera's zullen opnemen, aan de hand van constante opname (CONTINUOUS). 3. ZA-ZON ( uur) alle 4 camera's zullen opnemen aan de hand van bewegingsopname. Met behulp van deze voorbeelden zullen in totaal 3 programma s aangemaakt worden. 22

23 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 1-6: Programmeer camera s 1-4 om in beweging (MOTION) op te nemen van uur van maandag tot en met vrijdag. 1. Selecteer Sch01 van het pulldown-menu onder Programmanummer. (Dit dient reeds standaard geselecteerd te zijn) 2. Selecteer de Single Day Selection -knop. 3. Selecteer in de keuzevakjes MON, TUE, WED, THU en FRI de dagen van de week. 4. Op de lijn Sch01 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren door op de juiste vakjes te klikken. Bevestig keuze door op set te klikken.. 5. Klik Camera knoppen 1-4 totdat de groene bewegingsknoppen (Motion) geselecteerd zijn. 6. Klik Apply om het op te slaan. Step 3 Step 2 Step 4 Step 1 Step 5 Document Rev A 23 06/09

24 Instellingen Stappen 7-11: Programmeer camera s 1-4 om CONSTANT op te nemen van maandag tot en met vrijdag. 7. Selecteer Sch02 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 8. Op de lijn Sch02 van het tijdskeuzerooster dient men de uren (voor tot middernacht) te selecteren en op Set te klikken. 9. Op de lijn Sch02 van het tijdskeuzerooster dient men de uren (voor middernacht tot 8.59 s ochtends) te selecteren en op Set te klikken. 10. Klik Camera knoppen 1-4 totdat de bruinrode constant-knoppen (continuous) geselecteerd zijn. 11. Klik Apply om het op te slaan. Step 9 Step 8 Step 7 Step 10 24

25 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 12-16: Programmeer camera s 1-4 om in beweging (motion) op te nemen uur zaterdag en zondag 12. Selecteer Sch03 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 13. Selecteer de keuzevakjes SAT en SUN. 14. Op de lijn Sch03 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op de Set -knop te klikken. 15. Klik Camera knoppen 1-4 totdat de groene Motie -knoppen geselecteerd zijn. 16. Klik Apply om het op te slaan. Step 13 & 14 Step 15 Step 12 Step 16 Document Rev A 25 06/09

26 Instellingen Programmeren van Sensors en Relais (voorbeeld) SENSOR - Sensor Inputs kunnen geprogrammeerd worden zodat ze onmiddellijk één of meerdere camera s laten opnemen als een alarm plaatsvindt. Deze alarm detecties kunnen ook relais outputs activeren indien gewenst. Relais output Relais outputs kunnen dusdanig ingesteld worden dat ze geactiveerd worden als bewegingsalarmen of sensoralarmen plaatsvinden. Het programma voorbeeld is als volgt: Dit zal drie programma s aanmaken. 1. ZON-ZA ( uur) Camera s 1 en 2 zullen geactiveerd worden op Sensor #3 en/of sensor #5, welke dan relais output #7 en #13 zal activeren. 2. ZON-ZA ( uur) Camera 3 zal ingesteld worden zodat deze opneemt op beweging. Als er beweging plaatsvindt, zal het relais Output #7 en #10 activeren. 3. ZON-ZA ( uur) Sensor #6 zal Relais Output #8 activeren als een alarm plaatsvindt. Deze gebeurtenis zal er NIET voor zorgen dat camera s opnemen. 26

27 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 1-8: Programmeer camera s 1 en 2 zodat ze geactiveerd worden op Sensor #3 en/of Sensor #5 welke dan Relais Output #7 en #13 zal activeren. 1. Selecteer Sch01 van het pulldown-menu onder Programmanummer. (Dit dient reeds standaard geselecteerd te zijn) 2. Selecteer de Single Day Selection -knop. 3. Selecteer in de keuzevakjes SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI en SAT de dagen van de week. 4. Op de lijn Sch01 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op Set te klikken. 5. Klik Camera knoppen #1 en #2 totdat de Rode Sensor-knoppen geselecteerd zijn. 6. Klik Sensorknoppen #3 en #5. 7. Klik Relais knoppen #7 en # Klik Apply om het op te slaan. Step 3 Step 2 Step 7 Step 4 Step 1 Step 5 Step 6 Document Rev A 27 06/09

28 Instellingen Stappen 9-13: Programmeer camera 3 om in beweging (MOTION) op te nemen Als er beweging plaatsvindt, zal het relais Output #7 en #10 activeren. 9. Selecteer Sch02 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 10. Op de lijn Sch02 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op Set te klikken. 11. Klik Camera knoppen #3 totdat de groene Motion-knoppen geselecteerd zijn. 12. Klik Relais knoppen #7 en # Klik Apply om het op te slaan. Step 12 Step 10 Step 9 Step 11 28

29 Fusion IV NVR Handleiding Stappen 14-18: Programmeer Sensor #6 om Relais #8 te activeren wanneer een alarm plaatsvindt. Opmerking Deze gebeurtenis zal er NIET voor zorgen dat camera s opnemen. 14. Selecteer Sch03 van het pulldown-menu onder Programmanummer. 15. Op de lijn Sch03 van het tijdskeuzerooster dient men de uren te selecteren en op Set te klikken. 16. Klik Sensor-knop # Klik Relais-knop # Klik Apply om het op te slaan. Step 16 Step 17 Step 15 Step 14 Document Rev A 29 06/09

30 Instellingen Netwerkinstelling Waarschuwing Sluit deze NVR niet aan op een netwerk domein. Enable 1-way audio from remote client to NVR Enable RS-232 Keyboard Timeout Value Emergency Port Center Port Indien de aansluiting van de NVR niet lukt tijdens de onderbrekingstijd (secondes), zal de verbinding verbroken worden. Om de alarmsysteemsoftware op aan te sluiten. Om verbinding te maken met de remote software. Deze poort moet gespecificeerd worden in de Fusion Remote Software om verbinding te maken met de NVR. Opm. Centrale Poort 1025 is niet beschikbaar voor aansluitingen van op afstand. Ze wordt gebruikt door de ATI VGA management suite. Image Port Search Port Upgrade Port Om video naar de Fusion remote software over te brengen. Om zoekinformatie over te brengen naar de Fusion remote software. Wordt gebruikt om software te upgraden via een remote verbinding. Opmerking Indien men door een firewall verbinding maakt met de NVR, moeten de bovenstaande poorten openstaan voor inkomend- en uitgaand verkeer. Internet poort Controlepunt Poort Resolutie Transportsnelheid Om de video via internet over te brengen met Web Viewer. Hierdoor kan de FVMS informatie ontvangen worden ongeacht de toestand van de NVR. Door de resolutie laag te zeggen, zullen de beelden sneller verzonden worden. De beeldkwaliteit zal echter aanzienlijk verminderd worden. Wanneer dit is ingesteld op Origineel, zal de volledige videokwaliteit [720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)] verstuurd worden. De originele resolutie vereist veel bandbreedte. Onderdrukt de bandbreedte op de NVR. Deze optie is gebaseerd op het percentage verzonden beelden. 30

31 Fusion IV NVR Handleiding Gebruikersbeheer De User Management Console biedt de mogelijkheid tot het aanmaken, bijwerken en wissen van gebruikersaccounts. Enable Auto Log Off Nieuwe gebruiker toevoegen Log Off User After x Minute(s) of Inactivity* *Auto Log Off affects all users Tip Voor maximale beveiliging, geeft u best eerst het paswoord van de Beheerder in, vooraleer nieuwe gebruikers te creëren. 1. Klik op de Administration setup tab. 2. Klik op de User Management -knop. 3. Klik Add User om het User Management (gebruikersbeheer) venster te openen. 4. Vul het paswoord van de beheerder in en klik op OK. 5. Vul een gebruikersnaam en wachtwoord in 6. Selecteer de juiste vergunningen 7. Selecteer camera- en audiokanalen die verborgen moeten zijn voor de gebruiker 8. Ken een gebruikerswaardering toe. 9. Klik OK om de gegevens op te slaan en de instellingen te verlaten. Opm. Iedere NVR heeft een beheerdersaccount en een standaardaccount. Wij raden aan de standaardaccount niet te gebruikten als primaire account. De standaardaccount wordt automatisch geladen bij opnieuw starten van de NVR. Honeywell raadt aan om alle privileges van de standaardaccount te verwijderen en alle camera s in te stellen op verborgen voor toepassingen waarbij maximale veiligheid vereist is. Document Rev A 31 06/09

32 Instellingen Paswoord beheerder wijzigen 1. Klik binnen de Instellingen op de Administration -tab en klik vervolgens op de User Management -knop. 2. Klik op de "Change Password"-knop in het inlogvenster, en vul daarna het nieuwe paswoord in. Standaard paswoord Beheerder De standaard inloggegevens van de beheerder zijn: Gebruikersnaam: Administrator Paswoord: <niet invullen> De gebruikersnaam is NIET hoofdlettergevoelig 32

33 Fusion IV NVR Handleiding Zoekmogelijkheden Zoekoverzicht De NVR heeft verschillende mogelijkheden waarmee men gemakkelijk kan zoeken om een bepaald gedeelte van een video te vinden. Opmerking Onderstaande afbeelding toont 16 Kanaal model Actual Date/Time Search Options Play Controls Screen Division Buttons Search Date/Time Select Cameras Calendar Button Hour Minute Control Document Rev A 33 06/09

34 Zoekmogelijkheden Tijd Sync De Sync optie synchroniseert een enkel videokanaal om in real time terug te spelen. Gebruikelijk is de weergave van de video langzamer of sneller, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal opgenomen IPS en camera's dat tegelijkertijd speelt. Tevens zal de Time Sync optie automatisch geactiveerd worden als een audiokanaal binnen Search geselecteerd is. 1. Selecteer een enkele afbeelding om te synchroniseren door de afbeelding te dubbelklikken. 2. Select een kanaal of audio (optioneel). 3. Klik op de Time Synch -knop. De video zal nu in real time afspelen. Een basiszoekactie uitvoeren Er zijn verschillende soorten zoekacties die uitgevoerd kunnen worden op de NVR. De meest eenvoudige is om de datum, tijd, camera te selecteren en op "play" te klikken. 4. Klik de Calendar -knop om een datum te selecteren. 5. Selecteer een tijd door de schuifbalk van de uren en minuten aan te passen. 6. Select één of meer camera s. 7. Klik Play. Video kan vooruit, achteruit of frame-voor-frame afgespeeld worden. Zomertijd / Wintertijd De NVR stelt automatisch de veranderingen van de zomertijd in. Als het uur vooruit gezet wordt, is geen video verloren door een overgeslagen uur. Als de tijd echter achteruit gaat, is er een dubbel uur waar onder normale omstandigheden overheen wordt opgenomen. De NVR neemt beide uren op en laat de gebruiker kiezen welk uur afgespeeld moet worden indien dit nodig is. Om toegang te krijgen tot het 'verloren uur'. 1. Selecteer de Calendar -knop vanuit het zoekvenster. 2. Kies de laatste dag van de zomertijd. De Daylight Saving optie verschijnt. 3. Selecteer het keuzevakje Daylight Saving. 4. Klik OK om de datum te bevestigen en begin de video af te spelen door standaard zoekkenmerken te gebruiken. 34

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10 H.264 HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-06887 Rev A 08/10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 Performance Series DVR Gebruiker

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

DS-9000/DS-9100 Series DVR GEBRUIKERS HANDLEIDING Version 1.0.2

DS-9000/DS-9100 Series DVR GEBRUIKERS HANDLEIDING Version 1.0.2 DS-9000/DS-9100 Series DVR GEBRUIKERS HANDLEIDING Version 1.0.2 Hikvision Network Digital Video Recorder User s Manual This manual, as well as the software described in it, is furnished under license and

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING iras (Remote Administration System) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 1 1.1 Kenmerken... 1 Hoofdstuk 2 Installatie... 2 2.1 Product informatie... 2 Verpakkingsinhoud... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Divitec Nederland BV 2 Remote Administration System Plus (RASplus) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht 5 1.1 In deze handleiding.... 5 1.2 Functies in RASplus... 5 1.3 Productinformatie..

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech IDR 4016 Intelligente Digitale Recorder Handleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Product informatie...1

Nadere informatie

TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding

TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding TruVision TVN 20 Gebruikershandleiding P/N 1070712B-NL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCCrichtlijnen Naleving van ACMArichtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Installatie en Bedienings Handleiding

Installatie en Bedienings Handleiding Installatie en Bedienings Handleiding Paragon Series DVR EVERFOCUS ELECTRONICS CORPORATION Paragon Series DVR Bedienings handleiding 2009 EverFocus Electronics Corp www.everfocus.com Alle rechten zijn

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available VER1.1 4Channel Stand Alone DVR Audio, USB Backup available Installation & Safeguards INSTALLATION & SAFEGUARDS All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated. Environment

Nadere informatie

VeiligheidVeiligheid Instruct

VeiligheidVeiligheid Instruct VeiligheidVeiligheid Instruct Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO 17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO ** Dit document moet gezien worden als een naslagwerk. ** Het product kan op ieder moment zonder kennisgeving

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Hoofdstuk 2 Installatie... 8 2.1 Productinformatie... 8 Verpakkingsinhoud... 8

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding DU8496 Eerste editie juli 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten

Nadere informatie