huis duurzaam verbouwen- --

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "huis duurzaam verbouwen- --"

Transcriptie

1 InSsta je huis duurzaam verbouwen- -- Je huis verbouwen kan op verschillende manieren. Eén van de trends van de laatste jaren is om dat op een duurzame manier te doen. Maar pas op! Duurzaamheid heeft veel_ I:-=~ gezichten. Te pas en te onpas wordt het woord gebruikl Zo her en der vang je tips op of hoor je over duurzame materialen. "

2 "Het gaat erom dat er een minimum produceren van de bouwmaterialen, - -.

3 Maa r het is versch rikkelijk lasti g om te bepalen wat nu ècht duurzaa m is. Wat zijn nu de beste stappen die je kan nemen om j e huis op een gezonde manier aa n te pakken? Deze v raag leg ik neer bij co llega-architect Shai va n Vlijmen, expert op het gebied van duurzaam en ecologisch bouwen. Hij runt het architectenbureau NarrativA Architecten en bouwt ecologische architectuur met een verhaa l. Hij begeleidt particulieren tijdens het ontwerp- en (ve r)bouwtraject va n hun ecologische woning. Shai is een bron van informatie wat betreft duurzaam bouwen en verb ouwen!,,,,-

4 = Duurzaamheid is 'in' Vo lgens Shai is alles en iedereen in eens 'duurzaa m'. Het lijkt wel of deze term soms voor meer verwarring dan duidelijkheid zorgt. Voor hem is ecologische bouwen geen nieuwe trend of mode, maar een bewuste keuze. Wat houdt duurzaamheid volgens Shai in? "Het gaat erom dat er een minimum aan energie gebruikt wordt tijd ens het produceren va n de bouwmaterialen, tijdens het bouwproces en in het gebruikvanje woning. Duurzaam bouwen kenmerkt zich door het gebruik va n gezonde materialen die zorgen voor een goed binn en klimaat. Hoge kwaliteit en waardevaste gebouwen zijn daarbij belangrijk ", aldus Shai. Maar denk ook aan demontabele gebouwen, waarbij componenten eenvoudig te hergebru i ken of te recyclen zijn. Biologisch afbreekbare materialen zij n eveneens een goede keuze." Ecolog ische architectuur is een combinati e va n factoren die zorgen voor een betere leefom-

5 factoren die zorgen voor een betere leefomgeving, zowel binnen als buiten. De vorm, materi alen, constru ctie en in stallati es word en zorgvuldig gekozen. Samen vormen ze een milieuvriendelijk en energiezuinig object. Een goed uitgebalanceerd ontwerp is heel belangrijk voor het slagen. 5 stappen voor een duurzame verbouwing Maa r hoe kan j e nu zelf aa n de slag omje huis op een duurza me manier te verb ouwen? Shai geeft me 5 stappen. > "Het gaat erom dat er een minimum produceren van de bouwmaterialen, 1. Maak een goed plan Om je woning duurzaam te verbouwen is een goed onderbouwd plan een mu st. Uitgangspunt is natuurlijk je bestaa nde woning. Jouw woonwensen vorm en de basis voor het nieuwe ontwerp. Door ecologische principes in te zetten voeg j e nog meer kwaliteit toe aa n j e huis en aa nje woongenot. Materi aa lkeuz e, de indelin g va n de ruimtes, de o riëntatie op de zon, opbouw van gevel en wanden; allerlei factoren die samen zorgen voor een goed werkend geheel. Op intern et is veel informatie te vinden. Toch is het raadzaam om j e echt te focussen op een totaalplan, zodat je optimaal gebruik maakt va n de voord elen die ecologisch bouwen en wonen te bi eden heeft. - _. --

6 2. Maak slim gebruik van de zon Passieve zonnen-energie is een geweldige manier om op een natuurluke manier de warmte van de zon te benutten. Laat de zon binnenkomen in de herfst en w inter om je woning op te warmen. In de zomer houd j e hem buiten de deur. Met een paar simpele maatregelen bereikje snel resultaat. Pas aan de zuidzude va n j e wonin g meer glas toe. Houd de gevel aan de noordzud e, de kant waar geen zoninval is, zo dicht mogeluk. Doe dat op zo'n manier datje in de zomer weinig last hebt van directe zoninva l. Dat voorkomt oververhitting en zorgt datje actieve koeling zoals airco niet nodig hebt. Dat kan met een dakoverstek of veranda aan de zuidkant. Buiten-zonwering zoals (rol) luiken, lame llen of j aloezie zijn toepasbaar op alle gevels. Een groen altern atief zijn bladve rliezende bomen zoa ls Leilindes. Voor de zonneschijn en schad uwva l rond je huis kun je op zo nnegrens. nl een indicatie kru gen. > "Het gaat erom dat er een minimum produceren van de bouwmaterialen, 3. Zorg voor een goede isolatieschil rond het huis Goede isolatie houdt de warmte binnen. En vormt een beschermin g tegen de kou va n buiten. Kijk eens of je de gevels, begane grondvloer en het dak (of de zoldervloer) beter kan isoleren. Een egale schil met een gelijke isolati ewaarde is va n belang om vochtproblemen te voorkomen. De isolatie waa rd e voor wanden, v loer en dak wordt meestal aangege- - _. --

7 ven met een Re-waa rd e. Een hoge Re-waa rd e sta at voor een betere isolatie. Een Re waa rd e rond de 5-6 is de meest gunstig qua prijs-kwaliteit verh ouding. Let op met ramen! Ramen vormen een groot gat in de isolatieschil. Gebruik daarom glas met een goede isolatiewaard e. Isolatiewaarde va n glas wordt uitgedrukt in de U-waarde. Des te lager de waa rd e, des te beter het glas isoleert. Gebruik tenminste dubbelglas HR++ (U-waa rd e van 1,1) of driedubbel glas (U-waa rde van 0,7 a 0,8) met geïsoleerde kozijn en. 4. Verminder je elektriciteitsgebnlik Door bewust om te gaan met elektriciteit woon je duurzaam. Net als bij j e bankrekening is een goed in zicht in j e verbruik onmisbaar om vat te krijgen op j e inkomsten en uitgaven. Zo werkt het ook bij elektra. Meet daarom je energie-verbruik. Bouw tijd ens je verbouwing mogelijkh eden in om bij te kunnen houden wat je energi everbruik is. Dit kan heel eenvoudig met bijvoorbeeld een slimme meter of een app op je telefoon oftab let. Door het benutten va n daglicht, gebru ik va n energiezuinige verli chtin g zoals LE D, en energiezuinige apparaten schroef je het gebruik van elektra drastisch te rug. Doe het licht uit, haal opladers uit het stopcontact en schakel apparaten uit in plaats va n ze standby te laten staa n. Het scheelt veel in j e energieverbruik. Wi l j e toch meer energie gebruiken? Dan kan je ze lf energie opwekken > "Het gaat erom dat er een minimum produceren van de bouwmaterialen, - _. --

8 met bijvoorbeeld zonnece llen. Ook bestaan er wa rmteterugwinningssystemen, om tijd ens het douchen de wa rmte van het water opnieuw te gebruiken. Google eens op douche-wtw voor de mogelijkh eden. S. Duurzame en natuurlijke materialen Gebruik natuurlijke, duurzame material en tij dens je verbouwing. Maar wat zijn nu duurzame mate ri ale n? Hout Hout is een natuurproduct. Het grootschalige gebruik van tropisch hardh out is niet meer va n deze tijd. De ongecontro leerd e kap van regenwouden komt niet ten goede aan ons milieu. Tegenwoordig word en er verschillende technieken ingezet om snelgroeiend zacht naaldhout geschikt te maken voor de bouw. Pl ato-hout en mod iwood zijn gemodificeerd e houtprod ucten, bewerkt om de duurzaamheid te vergroten. Ook Accoya-hout is verduurzaamd en bewerkt met azij n. Een hele goede vervanger va n hardhout, bijvoorbeeld voor kozijnen. Andere houtsoorten, zoals Douglas hout en Weste rn Red Cedar, zijn van zichzelf hardere houtsoorten. > "Het gaat erom dat er een minimum produceren van de bou_aterialen, Constructiehout Als je extra ruimte wilt toevoegen aan je hui s, in de vorm van uit- of aa nbouw, is een dampo- - -.

9 pen, ademend e co nstru cti e in hout (houtskeletbouw/hsb) een uitstekend alte rn ati ef voor de traditionele dampdichte bouw. Het gebruik van hout in j e constructie is een prettige manier van bouwen. Je bent flexibel in de vorm en hout is op veel verschillende manieren afte werken. Leem Naast on behandeld hout is ook leem een pretti g mate riaa l voor de afwerking va n je interi eur. Leem heeft een vochtreg ulerend e werkin g. Heel fijn voor het binnenklimaat. En prachtig voor een natuurlijke uitstralin g. Isolatiemateriaal Natuurlijke isolatiematerialen zijn een gezond alternatief voor de reguliere glas- of steenwol. Denk aan houtveze lisolatie, cellulose isolatie (papiervlokken) en vlaswol. De prijze n liggen ongeveer 10% hoger. Maa r goed voor jouw gezondheid. Bovendien kan natuurlijk iso lati e materiaa l zond er mondkap en hand schoenen geplaatst word en. > "Het gaat erom dat er een minimum produceren van de bouwmaterialen, Een paar handige adressen voor duurzame bouw materi alen zijn : Eco-Iogisch 0 in Amsterdam is een milieuvriendelijke en duurza me bouw markt. Kijk ook eens op de website va n warmteplan.nl 0, voor oplossingen en natuurlijke bouwmaterialen. - _. --

10 Eco1ogische bouwen is een prima manier om je huis te verbouwen. Mits je het op een goede, geïntegreerde manier toepast Ecolog ische bouwen is een prima manier omje huis te verb ouwen. Mitsje het op een goede, geïntegreerde manier toepast. Slim in zetten va n de zon, terugbrengen va n j e elektraverbruik en het gebruik va n duurza me materialen zijn prima manieren om j e verbouw ing te verduurzamen. Voor het maken va n een optimaal plan is het raadzaam om een expert in te schakelen die je nog beter kennis laat maken met de vele mogelukheden. Shai orga niseert regelmati g bueenkomsten over het th e ma Ecologisch Bouwen. Voor data, inform atie en in schruven kuk dan op narrativa.nl 0 I1 _ \ Wil j e meer weten over de aanpak van Lisette of haa r gratis werkboek aanvragen? Ga naar lisetteschoenmaker.com >

11 Ecologische bouwen is een prima manier om je huis te verbouwen. Mits je het op een goede, geïntegreerde manier toepast I1 Wil j e meer weten over de aanpak van Lisette of haa r gratis werkboek aanvragen? Ga naar lisetteschoenmaker.com >

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie

Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen?

Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen? Gratis brochure met praktische tips! Slim gebouwd, goed bekeken! Bent u van plan om een huis te gaan bouwen? Dan moet u deze brochure zeker lezen. Hier vindt u een groot aantal tips voor slim bouwen op

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS inhoud voorwoord 1 passief bouwen Wat is een passiefhuis? 2 Hoe energiezuinig is passiefbouw? 3 Wat zijn de belangrijkste principes? 4 Wat is de meerkost en waar zit de winst?

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert.

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Het groene boekje Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Bespaartips in en rondom het huis Inleiding 5 Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning 6 A. BESPAREN IN EEN HANDOMDRAAI 9 Verwarmen

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS EnergyStyle Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD

Nadere informatie

Green4energy is specialist in advies

Green4energy is specialist in advies Green4energy is specialist in advies en ontwerp van duurzame energiesystemen, energiemonitoring en besparingsonderzoeken. Ook verzorgen wij EnergiePrestatieAdviezen voor woningen, bedrijfs- en utiliteitsgebouwen.

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

87 tips om je energieverbruik te verlagen en om honderden euro s en het milieu te besparen

87 tips om je energieverbruik te verlagen en om honderden euro s en het milieu te besparen 87 tips om je energieverbruik te verlagen en om honderden euro s en het milieu te besparen Kijk eens om je heen, bijna alle apparaten in je huis hebben energie nodig om te functioneren. Aangezien het s

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ 1 Voorwoord Welkom in het passiefhuistijdperk / / 03 / 04 1/ Het passiefhuis van onder tot boven Een hart voor het milieu / Laat uw geld niet in rook opgaan / Op

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzaam zwaag

Informatiepakket. duurzaam zwaag Informatiepakket Duurzaam Zwaag Duurzaam Zwaag is een bewonersinitiatief waarbij we als buurtbewoners ons hebben verenigd in een coöperatie. Ons doel is om onze buurt te verbeteren en te verduurzamen.

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst oktober 2014 Inleiding Misschien staat u er niet bij stil, maar het is heel goed mogelijk om in uw bestaande woning uw muren, dak en vloeren te isoleren. Welk comfort deze isolatie met zich meebrengt vertellen

Nadere informatie

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken!

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Als jongste gemeente van Nederland zijn we al goed bezig als het om duurzaamheid gaat! De

Nadere informatie

Samen energie besparen

Samen energie besparen Samen energie besparen Samen energie besparen. Dat is hard nodig om stijgende energieprijzen het hoofd te bieden én het milieu een handje te helpen. Veel verhuurders gaan de komende jaren wooncomplexen

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Zonne-energie en uw monument. Wegwijzer voor eigenaren en huurders

Zonne-energie en uw monument. Wegwijzer voor eigenaren en huurders Zonne-energie en uw monument Wegwijzer voor eigenaren en huurders Overige groene gidsen en wegwijzers: Groene gids: zonne-energie in de historische omgeving Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer

Nadere informatie

101 Energiebespaartips

101 Energiebespaartips 101 Energiebespaartips (... om lekker en betaalbaar te wonen!) Geld besparen! Lekker wonen! BLG Wonen Jos Klijnenlaan 288 6164 AZ Geleen Goed voor het milieu! Geld besparen én lekker wonen Aan het eind

Nadere informatie

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx EnergieBesparen Alle tips in een overzicht Pascal Wierckx Inleiding De meeste huishoudens betalen teveel voor hun energierekening. Door eenvoudige tips op te volgen kan met weinig moeite veel geld bespaard

Nadere informatie

Eerste hulp bij energie besparen!

Eerste hulp bij energie besparen! Eerste hulp bij energie besparen! Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) wordt steeds belangrijker: zowel voor ondernemers als voor hun klanten, blijkt uit onderzoek van MVO Nederland. Een van de

Nadere informatie