BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER"

Transcriptie

1 BIJSLUITER

2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ASPIRINE CAFEINE 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt ASPIRINE CAFEINE ingenomen? 2. Wanneer mag u ASPIRINE CAFEINE niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u ASPIRINE CAFEINE in? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u ASPIRINE CAFEINE? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. WAARVOOR WORDT ASPIRINE CAFEINE INGENOMEN? ASPIRINE CAFEINE is een pijnstiller en een ontstekingwerend medicijn. De behandeling stilt de pijn en doet de koorts dalen, maar heeft geen effect op de oorzaak ervan. Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 2. WANNEER MAG U ASPIRINE CAFEINE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Geef ASPIRINE CAFEINE niet aan baby's en kleine kinderen (want bij hen wordt cafeïne zeer traag uitgescheiden). Wanneer mag u ASPIRINE CAFEINE niet gebruiken? als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6 bij maagzweren en zweren op de twaalfvingerige darm (duodenumzweren). in toestanden met risico op bloedingen als u tegelijkertijd ook stollingsremmende geneesmiddelen inneemt (bv. cumarinederivaten, heparine) bij een tekort aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (een stofwisselingsenzym). als u aan astma lijdt

3 bij bekende overgevoeligheid (allergie) voor salicylaten (geneesmiddelen van dezelfde familie als ASPIRINE CAFEINE), voor niet-steroïdale ontstekingswerende geneesmiddelen en voor tartrazine (een kleurstof) bij een ernstig verminderde werking van de nieren tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden bij een ernstig verminderde werking van de lever, voornamelijk in geval van langdurig gebruik van grote hoeveelheden als u tegelijkertijd ook methotrexaat gebruikt (vaak gebruikt om kanker te behandelen) (bij dosissen van 15 mg of meer per week). Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker, voordat u dit middel inneemt. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ASPIRINE CAFEINE? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt: dit geneesmiddel is niet bestemd voor kinderen / jongeren onder de 12 jaar als u allergische reacties vertoont (bv.: hooikoorts, veelvuldige neuspoliepen, netelroos) of chronische infecties van de luchtwegen, of als u allergisch bent voor niet-steroïdale ontstekingwerende geneesmiddelen. U heeft dan kans op astma-aanvallen. Wanneer u een astmaaanval heeft, moet u de behandeling onderbreken en uw arts raadplegen. Indien u weet dat u overgevoelig bent voor niet-steroïdale ontstekingwerende geneesmiddelen, mag u absoluut geen ASPIRINE CAFEINE gebruiken als u vroeger reeds maag- of darmzweren of maag- of darmbloedingen had, of indien u op dit ogenblik aan spijsverteringsstoornissen lijdt. Ook als u in het verleden reeds problemen had met bloedingen moet u voorzichtig zijn. In deze gevallen raadpleegt u best uw arts bij leverproblemen. Dat is omdat ASPIRINE CAFEINE voornamelijk afgebroken wordt door de lever en dit proces vertraagd kan worden in geval van een verminderde leverfunctie als u een verminderde nierwerking heeft. Praat eerst met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt bij salicylisme (zie beschrijving in de rubriek Mogelijke bijwerkingen ). Bij oorsuizen is het aangeraden de behandeling te stoppen en onmiddellijk uw arts te raadplegen als u zwanger wordt tijdens de behandeling. Dan stopt u best met de inname van het product als u dit geneesmiddel aan een kind met koorts wilt geven. Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur en kan schadelijk zijn voor het kind. U dient uw arts of apotheker te raadplegen (zie rubriek: Gebruik bij kinderen ) kort voor of kort na het trekken van tanden of kiezen. Indien u ASPIRINE CAFEINE gebruikt en u een heelkundige of tandheelkundige ingreep moet ondergaan, raadpleegt u best uw arts als u lijdt aan hartritmestoornissen (gevaar voor verergeren), aan levercirrose (gevaar voor cafeïneopstapeling), indien u een verhoogde schildklierwerking vertoont (gevaar voor verergeren van cafeïne-nevenwerkingen) of angstsyndromen heeft (gevaar voor verergeren). In de voorgaande gevallen mag u wegens de dosis cafeïne slechts maximaal 2 tabletten ASPIRINE CAFEINE in één keer innemen als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? te lezen alleen te gebruiken bij klachten. Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Langdurig gebruik Langdurig gebruik van hoge dagdosissen wordt afgeraden. Dit is zo omdat u mogelijk nierproblemen zou kunnen ontwikkelen.

4 Gebruik bij kinderen Geef ASPIRINE CAFEINE niet aan kinderen met koorts die jonger zijn dan 12 jaar. Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur. Niet gebruiken bij kinderen met koorts zonder medisch advies. Bij kinderen jonger dan 12 jaar met koorts die vermoedelijk door een virus veroorzaakt is, zal de arts geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur alleen voorschrijven als andere geneesmiddelen onvoldoende resultaat opleverden. Indien een kind met koorts aan bewustzijnsstoornissen lijdt of hevig moet braken na inname van het geneesmiddel, dient het gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk te worden stopgezet. Er moet dan onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye, een zeer zeldzame maar soms fatale aandoening, die onmiddellijk behandeld moet worden. Het is echter nog niet met zekerheid aangetoond dat geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur deze ziekte kunnen veroorzaken Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast ASPIRINE CAFEINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. De aanwezigheid van acetylsalicylzuur (een actief ingrediënt) in ASPIRINE CAFEINE kan de werking van de volgende geneesmiddelen beïnvloeden: bloedstollingsremmende middelen (bv. cumarinederivaten, heparine) geneesmiddelen die het suikergehalte in het bloed verlagen geneesmiddelen die digoxine (gebruikt bij bepaalde hartaandoeningen) of barbituraten (een bepaalde klasse van kalmeringsmiddelen) bevatten (voornamelijk bij hoge doses acetylsalicylzuur) corticoïden (ontstekingsremmende geneesmiddelen). Het risico van maag-darmbloeding kan dan toenemen methotrexaat (een antikanker-geneesmiddel). De nevenwerkingen van methotrexaat kunnen dan versterkt zijn spironolacton (een kaliumsparend waterafdrijvend middel) furosemide (alsook alle andere lisdiuretica, dit is een bepaalde klasse waterafdrijvende middelen) geneesmiddelen die de uitscheiding van urinezuur bevorderen (ter behandeling van jicht). bloeddrukverlagende geneesmiddelen niet-steroïdale ontstekingwerende geneesmiddelen met inbegrip van pyrazolonen. De aanwezigheid van cafeïne in ASPIRINE CAFEINE kan de werking van volgende geneesmiddelen beïnvloeden: barbituraten (een bepaalde klasse van kalmeringsmiddelen) en antihistaminica (stoffen die allergische reacties onderdrukken). Cafeïne werkt de kalmerende werking van deze geneesmiddelen tegen. De afbraak van cafeïne in het lichaam wordt versneld door barbituraten sympathomimetica (vaak gebruikt om de neus te ontstoppen) en thyroxine (schildklierhormoon). Cafeïne doet de hartslagversnellende werking van deze geneesmiddelen toenemen diazepines (een bepaalde klasse van kalmeringsmiddelen). De wisselwerking van deze geneesmiddelen met cafeïne kan verschillen van persoon tot persoon

5 orale voorbehoedsmiddelen, cimetidine (gebruikt bij de behandeling van zweren van maag of twaalfvingerige darm) en disulfiram (gebruikt bij alcoholverslaving). De afbraak van cafeïne in het lichaam wordt vertraagd door deze geneesmiddelen theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma): cafeïne vermindert de uitscheiding van theofylline geneesmiddelen van het efedrinetype (gebruikt bij neusverstopping): cafeïne verhoogt de afhankelijkheid van deze geneesmiddelen. Roken versnelt de afbraak van cafeïne in het lichaam. Het zou verondersteld kunnen worden dat de aanwezigheid van cafeïne in dit combinatiepreparaat langdurig gebruik in de hand zou kunnen werken. Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol? Kort voor of kort na alcoholgebruik neemt u best geen ASPIRINE CAFEINE. Alcohol doet het effect van acetylsalicylzuur op de maag toenemen. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts. Vrouwelijke patiënten die zwanger worden tijdens een behandeling, stoppen best met de inname van ASPIRINE CAFEINE. Gebruik dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode uitsluitend op advies van de arts. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gevallen bekend waarin het gebruik van dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te besturen zou beïnvloeden. 3. HOE NEEMT U ASPIRINE CAFEINE IN? Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wanneer de pijn of de koorts niet verdwenen zijn na enkele dagen, raadpleegt u best uw arts. Langdurig gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden. De gebruikelijke dosering is: Indien uw arts het niet anders voorschrijft, worden de volgende dosissen aanbevolen. Tussen twee opeenvolgende innamen kan best een periode van minstens 6 uur gelaten worden. Eenmalige dosis Dosis per dag Kinderen ouder dan 12 jaar en 1 tablet tot 3 tabletten volwassenen* * Voor volwassenen (niet voor jongeren!) kunnen indien noodzakelijk 2 tot 3 maal per dag 2 tabletten met een tijdsinterval van 6 uur ingenomen worden. Het gebruik van deze verhoogde dosissen dient onder medisch toezicht te gebeuren.. Wijze van gebruik Los de tabletten op in water en neem ze liefst na de maaltijd. Doorspoelen met nog een half glas water (of andere drank).

6 Heeft u te veel van ASPIRINE CAFEINE ingenomen? Wanneer u te veel ASPIRINE CAFEINE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Neem de verpakking indien mogelijk mee, wanneer u advies gaat vragen. Tekens die op een overdosis kunnen wijzen: misselijkheid, braken, maagpijn, duizeligheid, oorsuizen, slaperigheid, verwardheid, ademhalingsmoeilijkheden, stuipen en overvloedig zweten. Bij inname van te grote hoeveelheden is hospitalisatie noodzakelijk. Kinderen zijn een risicogroep voor intoxicatie (vergiftiging). Bent u vergeten ASPIRINE CAFEINE in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het innemen van ASPIRINE CAFEINE Niet van toepassing. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende ongewenste effecten werden gemeld na behandeling met ASPIRINE CAFEINE: Bijwerkingen te wijten aan acetylsalicylzuur: Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) maagklachten Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de mensen) allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) zoals huidreacties maagzweer Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de mensen) overgevoeligheidsreacties zoals aanvallen van ademnood en anafylactische shock (een wijdverspreide en zeer ernstige allergische reactie die een onmiddelijke spoedbehandeling vereist). spasmen van de luchtpijptakken (bronchospasmen) maag-darmbloedverlies, zwarte stoelgang en niet direct waarneembaar bloedverlies dat kan leiden tot bloedarmoede door ijzergebrek acuut nierfalen, vooral bij patiënten met bestaande ontoereikende nierwerking (nierinsufficiëntie), of met hartzwakte, levercirrhose, aantasting van de nierbloedvaatjes of bij gelijktijdige behandeling met diuretica (waterafdrijvende middelen). Andere bijwerkingen Salicylisme (een vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten, als u al lang te grote doses aan het nemen bent). Bij langdurig toedienen van hoge dosissen acetylsalicylzuur, kan salicylisme optreden. Oorsuizen is veelal het eerste teken. Verder hardhorigheid, vermoeidheid, dorst, hyperventilatie, braken. De gevoeligheid voor salicylisme verschilt sterk van persoon tot persoon. Oudere personen zijn méér

7 gevoelig dan jonge volwassenen. Bij oorsuizen is het aangeraden de behandeling te stoppen en de arts te raadplegen. Bijwerkingen te wijten aan cafeïne: Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10,000 patiënten) slapeloosheid zenuwachtigheid innerlijke rusteloosheid. versnelde hartslag (tachycardie). Frequenties onbekend huidreacties maagklachten. Jicht De uitscheiding van urinezuur wordt beïnvloed door salicylaten. Dit is o.a. van belang voor jichtpatiënten. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U ASPIRINE CAFEINE? Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bij kamertemperatuur (15-25 C) bewaren. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking of op de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in ASPIRINE CAFEINE? De werkzame stoffen in dit middel zijn: acetylsalicylzuur 650 mg en cafeïne 65 mg. Acetylsalicylzuur behoort tot de familie van de salicylaten De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel en cellulosepoeder. Hoe ziet ASPIRINE CAFEINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking? ASPIRINE CAFEINE is verkrijgbaar in de vorm van tabletten. Volgende verpakkingen zijn beschikbaar: dozen met 10, 20 en 30 tabletten verpakt in Al/PVC blisterverpakkingen. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem (Machelen)

8 Fabrikant: Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen (Duitsland) Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen BE Afleveringswijze Geneesmiddel niet op medisch voorschrift Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem (Machelen), tel. 02/ Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 04/2012 Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2012.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur / ascorbinezuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur / ascorbinezuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur / ascorbinezuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat

Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat Benaming Aspirine R -C bruistabletten Samenstelling Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat Vormen en verpakkingen vorm :

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER. Aspirine 500 Instant, 500mg granulaat Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER. Aspirine 500 Instant, 500mg granulaat Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Aspirine 500 Instant, 500mg granulaat Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne BIJSLUITER CCDS 3.0; QRD VERSION 3.0, 04/2013 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CARDIOASPIRINE 100 mg maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CARDIOASPIRINE 100 mg maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CARDIOASPIRINE 100 mg maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TROC TABLETTEN. Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TROC TABLETTEN. Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1, Pagina 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TROC TABLETTEN Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat

Nadere informatie

Aspirine PB 1/7. Benaming Aspirine 500 - tabletten Aspirine 100

Aspirine PB 1/7. Benaming Aspirine 500 - tabletten Aspirine 100 PB 1/7 Aspirine Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u dit geneesmiddel al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne Product ASPIRINE CAFEINE 650 mg/65 mg tabletten Farmaceutisch bedrijf (BAYER) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER 8/9 12I07 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER 8/9 12I07 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine 500, 500 mg tabletten Aspirine 300, 300 mg tabletten Aspirine 100, 100 mg tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

P.B. 1/8 PATIENTENBIJSLUITER. Benaming. Cardioaspirine. Samenstelling

P.B. 1/8 PATIENTENBIJSLUITER. Benaming. Cardioaspirine. Samenstelling 1/8 PATIENTENBIJSLUITER Benaming Cardioaspirine Samenstelling Acetylsalicylzuur 100 mg Cellulosepoeder / Maïszetmeel / Methacrylzuur-ethylacrylaat Copolymeer / Natrium laurylsulfaat / Polysorbaat 80 /

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TROC TABLETTEN. Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TROC TABLETTEN. Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1, Pagina 1 van 10 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TROC TABLETTEN Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur, ascorbinezuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur, ascorbinezuur BIJSLUITER CCDS 3.0; QRD VERSION 3.0, 04/2013 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur, ascorbinezuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u

Nadere informatie

ASPIRINE INSTANT 500 MG GRANULAAT BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

ASPIRINE INSTANT 500 MG GRANULAAT BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Aspirine Instant 500 mg zorgvuldig gebruiken

Nadere informatie

Roundup Pagina 1 van 10. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker TROC TABLETTEN. Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat

Roundup Pagina 1 van 10. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker TROC TABLETTEN. Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1, Roundup Pagina 1 van 10 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker TROC TABLETTEN Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500, 500 mg, tabletten Aspirine 300, 300 mg, tabletten Aspirine 100, 100 mg, tabletten

BIJSLUITER 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500, 500 mg, tabletten Aspirine 300, 300 mg, tabletten Aspirine 100, 100 mg, tabletten BIJSLUITER 1/9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500, 500 mg, tabletten Aspirine 300, 300 mg, tabletten Aspirine 100, 100 mg, tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want

Nadere informatie

BIJSLUITER 6/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER 6/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine 500, 500 mg tabletten Aspirine 300, 300 mg tabletten Aspirine 100, 100 mg tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u ALKA-SELTZER bruistabletten inneemt

2. Wat u moet weten voordat u ALKA-SELTZER bruistabletten inneemt BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ALKA-SELTZER, 324mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CARDIOASPIRINE 100 mg maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CARDIOASPIRINE 100 mg maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CARDIOASPIRINE 100 mg maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Alka-Seltzer 324 mg bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Alka-Seltzer 324 mg bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER CCDS 5.0; QRD VERSION 3.0, 04/2013 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Alka-Seltzer 324 mg bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur, ascorbinezuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur, ascorbinezuur Product ASPIRINE C 400 mg / 240 mg bruistabletten Farmaceutisch bedrijf (BAYER) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine C 400 mg / 240 mg bruistabletten acetylsalicylzuur, ascorbinezuur Lees

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules Roundup Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paracetamol en chloorfenaminemaleaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Product ASPIRINE 500 mg bruistabletten Farmaceutisch bedrijf (BAYER) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten RENNIE MINT ZONDER SUIKER 680 mg / 80 mg, kauwtabletten RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten Calciumcarbonaat

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne BIJSLUITER CCDS 3.0; QRD VERSION 3.1, 06/2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine Cafeine 650 mg/65 mg tabletten acetylsalicylzuur, cafeïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Laburide 200 mg TABLETTEN Feneturide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER CCDS 5.0; QRD VERSION 3.1, 06/2015

BIJSLUITER CCDS 5.0; QRD VERSION 3.1, 06/2015 BIJSLUITER CCDS 5.0; QRD VERSION 3.1, 06/2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Aspirine 100, 100 mg tabletten Aspirine 500, 500 mg tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl 8 mg Teva, Betahistine dihcl 16 mg Teva, betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing Tetryzolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER

Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker PYRIDOXINE LABAZ 250 mg tabletten Pyridoxine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER paracetamol en vitamine C Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat.

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat. Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol 1.3.1.3 Bijsluiter Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 500 mg tabletten 1 g tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Sucralfaat 1 gram PCH, granulaat in sachets Sucralfaat

Sucralfaat 1 gram PCH, granulaat in sachets Sucralfaat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sucralfaat 1 gram PCH, Sucralfaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder : informatie voor de gebruiker Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SEDISTRESS Omhulde tabletten Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Version 2010_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Noscaflex 15 mg tabletten. Noscapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Noscaflex 15 mg tabletten. Noscapine IAin A.1: Wijziging naam Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

MYOCHOLINE-GLENWOOD, 10 mg. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten bethanecholchloride

MYOCHOLINE-GLENWOOD, 10 mg. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg tabletten bethanecholchloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MYOCHOLINE-GLENWOOD 10 mg bethanecholchloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Venoplant 50 mg omhulde tabletten met vertraagde afgifte droog extract van Aesculus hippocastanum L. zaad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER. PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop

BIJSLUITER. PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop BIJSLUITER PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Nadere informatie

1. Wat is Asa Sandoz 100 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt

1. Wat is Asa Sandoz 100 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Asa Sandoz 100 mg tabletten Acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GAVISCON BABY suspensie voor oraal gebruik. natriumalginaat en natriumbicarbonaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GAVISCON BABY suspensie voor oraal gebruik. natriumalginaat en natriumbicarbonaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GAVISCON BABY suspensie voor oraal gebruik natriumalginaat en natriumbicarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ASA Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urispas 200 mg omhulde tabletten Flavoxaat hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten Perdolan 500 mg, bruistabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten Perdolan 500 mg, bruistabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten Perdolan 500 mg, bruistabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1 BIJSLUITER November 2013 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt LACTEOL 170 mg, capsule Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER

Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PYRIDOXINE LABAZ 250 mg tabletten Pyridoxine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten BIJSLUITER CLOZAPINE 6,25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC)

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC) BIJSLUITER (Ref. 11.03.2016) (CCDS 0052-02 + PRAC) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisolvon 8 mg tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Version 2014_02 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER (27.10.2010)

BIJSLUITER (27.10.2010) BIJSLUITER (27.10.2010) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BISOLTUSSIN 2 mg/ml siroop volwassenen (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1]

GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1] BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1] Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Urgenin druppels. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Urgenin druppels. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie