prestatieladder 1e half jaar 2014 Cor Millenaar B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "prestatieladder 1e half jaar 2014 Cor Millenaar B.V."

Transcriptie

1 1 van 13 Periodieke rapportage: CO2- prestatieladder 1e half jaar 2014 Cor Millenaar B.V. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

2 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1 Verantwoordelijkheden b 2.2 Basisjaar j 2.3 Rapportageperiode c 2.4 Verificatie q 2.5 Afbakening Organisatorische grenzen d 3.1 Wijzigingen organisatie 3.2 Berekeningsmethodiek Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren l,n 4.1 Wijzigingen berekeningsmethodiek m 4.2 Uitsluitingen h 4.3 Opname van CO2 g 4.4 Biomassa f 4.5 Directe en indirecte emissies Herberekening basisjaar en historische gegevens j,k 5.1 Directe en indirecte emissies e, i 5.2 Trends 5.3 Voortgang reductiedoelstellingen 5.4 Maatregelen komende periode 5.5 Onzekerheden o 5.6 Medewerker bijdrage 5.7 Gerelateerd aan 7.3 uit ISO

3 3 van 13 1 Inleiding Cor Millenaar B.V. is een middelgrote MKB onderneming in de automotive branche en officiële Mercedes- Benz aftersales partner voor het gehele assortiment van Mercedes-Benz voertuigen. Onder de Holding is tevens een specialistische organisatie gepositioneerd - G-center - waar zeer specifieke tailormade werkzaamheden op verzoek van de relaties worden verricht. Het Milieu : De verantwoordelijkheid die op ons rust om ook vanuit de automotive branche bij te dragen aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, telt zwaar bij de directie en het jonge team van medewerkers in de organisatie. Het in kaart brengen van de milieu aspecten en - risico's en het daadwerkelijk formuleren van een plan van aanpak tot een vermindering van de belasting is een belangrijk criterium in de organisatie. Hierbij letten we natuurlijk op wet- en regelgeving, maar voortdurend worden initiatieven genomen die al veel verder vooruitlopen. Wij zijn in het stadium van permanente coaching van het team door voorlichting en gerichte training, voor het zorgvuldig en bewust (her)gebruik van grondstoffen en energie. CO2 prestatieladder Midden 2013 is actief gestart met het registreren van data in de CO2-prestatieladder. Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het energiemanagement systeem. Deze periodieke rapportage is opgesteld door de energiemanager en het hoofd KAM en beschrijft alle zaken zoals beschreven in 7.3 uit de ISO Een koppelingstabel is opgenomen als onderdeel van de inleiding.

4 4 van 13 2 Basisgegevens 2.1 Beschrijving van de organisatie De organisatie bestaat sinds 1996 en was verdeeld over twee vestigingsplaatsen. In februari 2011 werd G-center B.V. als eerste in het huidige pand gevestigd. In Augustus 2011 is Cor Millenaar B.V. gevolgd. Het verhogen van de efficiëncy tussen de afdelingen en het vermijden van te rijden kilometers waren de eerste stappen in de richting van meer duurzaam ondernemen. Er werken 21 employees. De Missie: Het aanbieden van een excellent service niveau waardoor de klant zorgeloos kan genieten van een willekeurig Mercedes-Benz voertuig. Dit met een duurzaamheid aspect in het achterhoofd die tot een, in de toekomst, klimaat neutrale onderneming uitgroeit. De Visie : De markt van de autobranche is gevoelig voor economische veranderingen. De marges staan onder druk. De versnippering van de occasion markt brengt de noodzaak tot profilering. Dit is een kernwaarde voor de organisatie. Een persoonlijke benadering en een gerichte afstemming van het aanbod gecombineerd met ons hoogstaand specialisme maken van de organisatie een gewaardeerde relatie. Onze ambitie : "telkens beter" maakt ons onderscheidend in de markt. Voor beide ondernemingen is zowel klant-tevredenheid als werknemer-tevredenheid van essentieel belang voor een optimaal resultaat. Daarnaast is oog voor de community om ons heen en het milieu voor onze gezamenlijke toekomst een speerpunt van de organisatie. Alleen op deze wijze zullen wij in staat zijn ons marktaandeel te vergroten met behoud van een goed rendement op materieel en immaterieel vlak. 2.2 Verantwoordelijkheden Organisatie Eindverantwoordelijke Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM) Contactpersoon emissie inventaris Cor Millenaar B.V. Cor Millenaar Ed van der Linden Ed van der Linden 2.3 Basisjaar Het basisjaar is Rapportageperiode Deze periodieke rapportage beschrijft de CO -emissies in de periode 1 januari t/m 30 juni Verificatie De footprint is niet extern geverifieerd.

5 3 Afbakening 5 van Organisatorische grenzen Cor Millenaar B.V. G-center B.V. Werkmaatschappij Cor Millenaar B.V. is officieel aftersalespartner Mercedes-Benz. Onder de Holding is tevens een specialistische organisatie gepositioneerd - G-center - waar zeer specifieke tailormade werkzaamheden op verzoek van relaties worden verricht. Werkmaatschappij. Cor Millenaar B.V. is officieel aftersales partner Mercedes-Benz (4x4 Klasse / G-Klasse / M-Klasse). Onder de Holding is tevens een specialistische organisatie gepositioneerd - G-center - waar zeer specifieke tailormade werkzaamheden op verzoek van de relaties worden verricht. 3.2 Wijzigingen organisatie In deze paragraaf zijn veranderingen die worden veroorzaakt in de CO 2 uitstoot door aan- of verkoop van bedrijven of onderdelen daarvan vermeld. Dergelijke meldingen kunnen ook reeds zijn vastgelegd in het logboek. Deze meldingen worden in onderstaande tabel weergegeven. Geen relevante items in het logboek gevonden!

6 4 Berekeningsmethodiek 6 van Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is van een CO2-prestatieladder certificaat wordt de methodiek aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek 2.2, geldig m.i.v. april 2014, zoals uitgegeven door de SKAO. Deze methode schrijft voor om business air travel en personal cars for business travel tot Scope 2 te rekenen. De gebruikte conversiefactoren zijn afkomstig uit het SKAO Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 18 juli Wijzigingen berekeningsmethodiek Geen relevante items in het logboek gevonden! 4.3 Uitsluitingen Er zijn geen uitsluitingen. 4.4 Opname van CO2 Niet van toepassing. 4.5 Biomassa Momenteel wordt onderzocht of het technisch en financieel haalbaar en interessant is om de serviceauto op bio brandstof te laten rijden. In dit geval plantaardige olie. (Biobrandstoffen in benzine en diesel Biomassa kunnen ook als basis dienen voor de productie van biodiesel en bio-ethanol. Deze biobrandstoffen kunnen (voor een deel) de gewone benzine en diesel aan de pomp vervangen. Benzineen dieselleveranciers zijn verplicht om in hun product een klein percentage biobrandstoffen bij te mengen. In 2013 bevat brandstof aan de pomp enkele procenten biobrandstof. In 2020 moet dat 10% zijn.

7 5 Directe en indirecte emissies 7 van Herberekening basisjaar en historische gegevens Het basisjaar berekend op basis van de meest actuele conversiefactoren is: Emissiestroom Uitstoot (ton CO₂) Elektra 24,0 Brandstof LPG 0,1 Brandstof benzine 2,7 Aardgas 8,1 Brandstof diesel 16,5 Totale uitstoot: 51 ton CO Directe en indirecte emissies 1 januari t/m 30 juni 2014

8 8 van 13 Emissiestroom Uitstoot (ton CO₂) Elektra 20,3 Brandstof LPG 0,1 Brandstof benzine 2,5 Aardgas 7,1 Brandstof diesel 6,8 Totale uitstoot: 37 ton CO Trends In deze paragraaf wordt voor één of meerdere entiteiten c.q. bedrijfsonderdelen de tijdslijn getoond van de werkelijke uitstoot en de verwachte uitstoot op basis van de geplande maatregelen. Daarnaast zijn indien van toepassing per trendlijn de doelstellingen vermeld, waarmee het ambitieniveau vergeleken kan worden met de werkelijke resultaten. Emissies en voorspellingen Cor Millenaar B.V.

9 9 van 13 Doelstellingen Jaar Scope 1 [%] Scope 2 [%] Scope 3 [%] Trendanalyse Geen relevante items in het logboek gevonden! 5.4 Voortgang reductiedoelstellingen Maatregel: Reductie Scope 2 Bedrijf: Emissiestroom: Cor Millenaar B.V. Elektraverbruik Ultimo juni 2014 is een overeenkomst met Green Choice aangegaan. Green Choice gaat groene stroom leveren met garantie van oorsprong. Oorspronkelijk was de bedoeling dit op 1 oktober 2013 te hebben gerealiseerd opdat dit in 2013 al ruim 17% reductie op scope 2 op zou leveren.en voorts besparingen: oktober % november % december % januari % februari % maart % april % mei % juni % juli % augustus % september % oktober % november % december % Streefwaarde bereikt: Nee Streefdatum gerespecteerd: Ja Acties Uitvoerder Beschrijving Opmerkingen Streefdatum Voltooid Cor Millenaar Vervanging traditionele verlichting in twee werkplaatsen, kantoren en showroom door LED verlichting. Offertes zijn ontvangen voor de vervanging van alle traditionele verlichting binnen het pand met meer dan 3 branduren per dag (2 werkplaatsen, kantoren en showroom) Nee Ed van der Linden Omzetting huidig contract met de energieleverancier (NUON) naar energieleverancier (Green Choice) NUON levert uitsluitend grijze stroom en gas. Green Choice levert groene stroom voor beide met certificaat van oorsprong Ja 5.5 Maatregelen komende periode Maatregel: Reductie Scope 2 Bedrijf: Cor Millenaar B.V. Emissiestroom: Elektraverbruik Op 1 augustus 2014 is de overeenkomst met Green Choice afgesloten. Green Choice gaat groene stroom leveren met garantie van oorsprong. Dit levert in 2014 al ruim 17% reductie op scope 2 op.

10 Besparingen: 10 van 13 augustus % september % oktober % november % december % Streefwaarde bereikt: Streefdatum gerespecteerd: Nee Ja Acties Uitvoerder Beschrijving Opmerkingen Streefdatum Voltooid Werkplaats Pas aanzetten verlichting per afdeling bij aanvang van de werkzaamheden. Dit in plaats van het inschakelen van alle units ongeacht aanwezigheid Ja MT Onderzoek doen naar de koppeling van het externe Alarm met automatische uitschakeling van bepaalde electragroepen. Met name de werkplaats waarin uitschakeling van verbruikers plaatsvindt en daarmee energieverbruik wordt gereduceerd Contact opnemen met Van Limpt (onze Alarmkamer) om de mogelijkheid / haalbaarheid te onderzoeken Nee Showroommedewerkers TL verlichting na uur uit doen. Met name op dins- en donderdagen scheelt dat in totaal 8 lichtbranduren p/week Ja Magazijn Separate schakelaar voor Bali en Magazijnopslagruimte installeren Ja Chef werkplaats Afsluitklep e/o timers plaatsen op compressoren en ventilatoren e.d. Verder onderzoeken welke apparaten continu verbruikers zijn welke kunnen worden voorzien c.q. aangepast om het Nee

11 electraverbruik te verminderen.. 11 van 13 Cor Millenaar Vervanging traditionele verlichting in twee werkplaatsen, kantoren en showroom door LED verlichting. Offertes zijn ontvangen voor de vervanging van alle traditionele verlichting binnen het pand met meer dan 3 branduren per dag (2 werkplaatsen, kantoren en showroom) Nee Ed van der Linden Omzetting huidig contract met de energieleverancier (NUON) naar energieleverancier (Green Choice) NUON levert uitsluitend grijze stroom en gas. Green Choice levert groene stroom voor beide met certificaat van oorsprong Ja Maatregel: Vervangen vervangend vervoer ML Bedrijf: Cor Millenaar B.V. Emissiestroom: Diesel Verkoop ML / Aankoop SMART in 3de kwartaal 2014 Besparingen: augustus % Streefwaarde bereikt: Streefdatum gerespecteerd: Ja Ja Acties Uitvoerder Beschrijving Opmerkingen Streefdatum Voltooid Ed van der Linden Aankoop SMART / verkoop ML vervangend vervoer Ja 5.6 Onzekerheden Geen relevante items in het logboek gevonden! 5.7 Medewerker bijdrage Geen relevante items in het logboek gevonden!

12 Bijlage 12 van 13 Diversen Beschrijving Geldt voor organisatie Aangemaakt door Datum aangemaakt MT overleg 2 september 2014 Tijdens het MT overleg van 2 september 2014 is met de MT leden de komende Audit TUV besproken. Voorts zijn de maatregelen en initiatieven nogmaals de revue gepasseerd. Tot slot zijn de doelstellingen versus de behaalde resultaten/uitkomsten overlegd en toegelicht. Aanwezigen MT overleg 2 september 2014: * Cor Millenaar - Algemeen Directeur * Ed van der Linden - Financieel Directeur / KAM Coordinator * MT-leden Cor Millenaar B.V. Ed van der Linden MT overleg 23 september 2014 In het komende MT overleg van 23 september 2014 zullen de uitkomsten van de door de TUV gehouden audit van 16 september 2014 worden besproken. Cor Millenaar B.V. Ed van der Linden MT overleg 27 augustus 2013 Tijdens het laatste MT overleg van 27 augustus is vastgesteld dat er voor de automotive geen sectorbrede initiatieven zijn waaraan deelgenomen kan worden. Cor Millenaar B.V. zal daarom in de 2e helft van 2013 een aantal eigen initiatieven ontwikkelen en implementeren in de automotive sector. Deze initiatieven kunnen later als sectorbrede initiatieven ingezet gaan worden. Cor Millenaar B.V. zal deze initiatieven binnen de keten en aan andere belanghebbenden openbaar maken. Bovenstaande is vastgelegd in het MT overleg verslag. Er is echter geen behoefte om het het volledig MT overleg verslag vast te leggen als document in deze administratie. Aanwezigen MT overleg 27 augustus: * Cor Millenaar - Algemeen Directeur * Ed van der Linden - Financieel Directeur / KAM Coördinator * Veronica de Vries - Marketing / Communicatie * MT Team Cor Millenaar B.V. Leon Riemers

13 13 van 13

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: Sitech 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 Inhoudopgave Inleiding...3 1 Basisgegevens...4 1.1 Beschrijving van de organisatie...4 1.2 Verantwoordelijkheden...4 1.3 Basisjaar...5 1.4 Rapportageperiode...6

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1 id.: 3.A.1 CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 211 Jetmix KAM -A- 6-8-12 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 6-8-12 Paraaf:

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie