Ontspanning april jaargang 60. meld je aan voor de glasvezel! 11 juni extra vergadering pb A&O serie bij buurtvereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontspanning. 9 30 april 2014. jaargang 60. meld je aan voor de glasvezel! 11 juni extra vergadering pb A&O serie bij buurtvereniging"

Transcriptie

1 & Sport Ontspanning 9 30 april jaargang 60 Nieuwsblad voor en door Witteveners vrijdag 24 april 2015, is onze dorpsgenote Jannie Dolfing tot haar grote verrassing benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar verdiensten voor dorpshuis De Tille en haar inzet voor ons dorp Witteveen. meld je aan voor de glasvezel! 11 juni extra vergadering pb A&O serie bij buurtvereniging Sport & Ontspanning 30 april 2015

2 Advertenties Gespecialiseerd in slootonderhoud en kraanwerk Tevens levering grondsoorten Roelof Huizing Cultuurtechniek Ir.e.Biewingaweg PL Witteveen Tel administratiekantoor De Koningin van Frankrijk goedkoper dan een accountant Winfried Vermeulen R. Huizing Bosweg TL Witteveen Website: 2 Sport & Ontspanning 30 april 2015

3 Het Nieuws Beste lezers van onze nieuwsbrief, Onze campagne is inmiddels in volle gang. We hebben presentatieavonden gehouden in Brunsting/Beilervaart, Oranje, Hijken en Hoogersmilde. Tijdens deze avonden merkten we echter dat er een aantal terugkerende vragen zijn. We zullen ze middels deze nieuwsbrief voor u beantwoorden. Aanmelden voor glasvezel Veel mensen die zich aangemeld hebben voor onze nieuwsbrief denken dat er ook voor glasvezel is aangemeld. Dat is echter niet zo. Deze onduidelijkheid is opgelost door onze website op dit punt te verbeteren. Aanmelden voor glasvezel kan meteen vanaf de homepage waar een koppeling gemaakt is naar Netvisit en PlinQ, de twee providers waar de coöperatie een contract mee afgesloten heeft. Wellicht was ú ook in de veronderstelling dat u zich had aangemeld voor glasvezel, maar blijkt dat bij nader inzien niet zo te zijn. Geen probleem. U kunt het alsnog doen. Zodra de 65% gehaald is, kan de financiering rondgemaakt worden en gaan we aan de slag. Keuze bij aanmelden Onze twee providers bieden tal van pakketten aan, met verschillende opties. Zo kunt u uw televisie pakket uitbreiden met bepaalde zenders of het aantal MB van uw internetpakket verhogen. Het is helemaal aan u welk pakket u kiest. Het enige wat echt noodzakelijk is, is dat u zich inschrijft voor een internetpakket. Dit is de goedkoopste aanbieding, waarmee u bijdraagt aan het mogelijk maken van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Sowieso krijgt u dan een internetsnelheid die u nog niet eerder op uw computer heeft ervaren. Tot het moment dat met de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt begonnen, kunt u altijd nog wijzigingen in uw aanmelding aan de provider van uw keuze doorgeven. Moderne criminaliteit. Hoe herken je dat en hoe kan je voorkomen dat het jou overkomt? Donderdag 28 mei organiseert de Buurtacademie een voorlichtingsavond met Bert Eefting, onze wijkagent. Het eerste gedeelte zal Bert een kort inzicht geven in zijn werk als wijkagent en de vragen waarmee je bij hem terecht kunt. Tijdens het tweede gedeelte zal hij ingaan op de moderne criminaliteit. In de snel veranderende wereld veranderen criminelen net zo hard, zo niet harder, mee. Zij vinden steeds nieuwe methodes om goedgelovige burgers zoals jij en ik te grazen te nemen. Hierbij kan je denken aan babbeltrucs om binnen te komen, telefonisch proberen je gegevens te ontfutselen en niet te vergeten via het internet. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal Bert ons vertellen waar je op moet letten om te voorkomen dat je hiervan slachtoffer wordt. De dingen die je moet doen en vooral niet moet doen. De avond wordt gehouden in de Tille, van tot uur. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Sport & Ontspanning 30 april

4 De Column Joly Slot Een extra tijd..... In één van de wijsheidsboeken kunnen wij lezen: Er is een tijd om ons te verwonderen, er is een tijd om ruzie te maken. Het tweede deel van deze zin zou ik liever niet al te letterlijk willen nemen. In deze wereld verkeren wij in tal van brandhaarden. Tegenover de verwondering om tal van gelukkige momenten, zinvolle ontmoetingen, is er tegelijkertijd zoveel lijden in de wereld en onder mensen om ons heen dat op ons afkomt.. Het contrast kan welhaast niet groter zijn. Ik verwonder mij om een leven in vrede in Nederland. Vrede in Nederland, die 70 jaren geleden zwaar is bevochten. Vrede in Nederland, die wij gelukkig op tal van plaatsen (zullen) blijven gedenken en vieren! Niet zonder een diepe dankbaarheid om de vrijheid, die wij door onze vrede bezitten; verwondering om het leven, dat ons is geschonken en in andere mensen zichtbaar wordt. Mijn gevoelens uiten zich tot de diepe wens dat de vrede het blijvend mag winnen van de ruzie, het eigen gelijk. Waar gaat het in het eigen gelijk dikwijls over? Is het dat we van een mug een olifant maken? En in bepaalde situaties vraag ik mij soms werkelijk af: waar is die mug eigenlijk, is die er wel? Een zondebok van onze eigen onlustgevoelens is gauw gevonden. Onze eigen onlustgevoelens mogen nooit uitmonden in een oorlog. Te midden van tal van herdenkingen en bevrijdingsmanifestaties verliezen wij de omgekomenen door IIWO niet uit het oog. En dat zijn er zeer velen geweest. Gedood door een bom, door een kogel uit een geweer, door ziekte t.g.v. ondervoeding. Mentaal als fysiek is er onnoemelijk veel leed toegebracht aan onschuldige mensen. Mensen, die ons reeds zijn ontvallen, mensen die wij onder ons weten of niets daarover van hen weten! Voor een antwoord op het eigen gelijk ga ik te rade bij Franciscus van Assisi ( ). Hij stelt dat het goede automatisch kwaad wordt als het ten prooi valt aan de toeeigeningsreflex. Het gebruik van het woord toe-eigeningsreflex kunnen we in dit verband lezen in de betekenis dat ik mij de waarheid toe eigen als mijn waarheid, mijn absolute waarheid. Wat valt er nog te verwachten wanneer mensen slaaf van hun eigen boze gevoelens blijven? (JS). In dezelfde lijn zo zegt Franciscus van Assisi kunnen we dan stellen dat de waarheid automatisch een kwaad, een leugen wordt als ze ten prooi valt aan onze toe-eigeningsreflex. Zoals de aardse goederen in de eerste plaats bestaan om mensen in onderlinge zorg met elkaar te verbinden, zo is de waarheid er in de eerste plaats om mensen met elkaar te verbinden, niet om kloven te slaan. In ons land hechten wij aan herdenken en het stilstaan bij bevrijding. Voor veel landen is dit niet mogelijk. Tegelijkertijd voel ik mij juist nu meer dan voorheen wereldburger. Voorbij de EUgrenzen ben ik mij bewust dat wij mensen wereldwijd elkaar nodig hebben! Uiteindelijk gaat het om de vraag of de mensheid kan bijleren voorbij de uitwerkingen van politieke invloeden van religie en filosofie. We weten dat er vooruitgang valt waar te nemen in de wereld; dat het niet onmogelijk is voor religies en andere denksystemen om humane vormen aan te nemen (aldus columnist Stevo Akkerman, , in een dagblad). Wij weten echter ook dat ondanks alle voorzichtige stappen vooruit zo maar ergens ter wereld een negatieve gebeurtenis de vrede ernstig kan bedreigen en doet kantelen. Als waarheid bekleed is met macht, prestige, superioriteit of met angst, is ze zichzelf niet en is ze voor de ander onherkenbaar. Ze wordt dan, zoals geld, een machtsmiddel, maar ze is niet meer waar. Aan de hand van enkele voorbeelden probeer ik dit te verduidelijken. De waarheid is niet meer waar in een tientallen jaren durende strijd gevoerd door een echtpaar, dat haar alleenstaande buurvrouw onophoudelijk treitert. Zelfs nadat de buurvrouw haar man en enkele jaren later haar zoon verliest, weten de echtelieden niet van ophouden. Om uit deze impasse te komen moet er een dialoog tot stand komen waarin er een extra tijd, een tussenruimte, van de naakte waarheid voelbaar kan worden gemaakt. Te denken valt evenzeer aan het koppel Angela en François (zie column 5 maart 2015), dat uit de diepte van een ernstig conflict tussenruimte tracht te creëren. Het omsmeden van een geweer tot een gitaar door de zanger César López, is de eerste aanzet geworden tot praten over vrede in Colombia. Tal van groeperingen, betrokken in een jarenlang geweldconflict participeren in het vredesoverleg. De hieruit voortgekomen extra tijd wordt daarnaast benut om vanuit een overgangsfase te komen tot handelsbetrekkingen tussen Colombia en Nederland. Dankzij die tussenruimte wordt niemand uitgedaagd tot rivaliteit of fanatisme en hoeft niemand zich in zijn/haar identiteit bedreigd te voelen. In die extra tijd zijn er geen winnaars en verliezers, daar is niemand heer en iedereen dienaar. In de extra tijd kun je zowel jezelf blijven als de ander zichzelf laten zijn. In de extra tijd wordt behoedzaam gezocht te komen tot een dialoog. Beide partijen worden door hun veranderend inzicht verzoend door hun inzicht in hun tekortkomingen en in hun gebrekkige inschatting van de ander. In menselijke onvolmaaktheid ligt een bron voor menselijke rechtvaardigheid. Een parel van een zin, die te denken geeft. Die ons uitdaagt uit het wij en zij denken (wij zijn goed en zij zijn slecht) te voorschijn te komen! Eenvoudiger gezegd: als de ene mens zich bewust wordt dat zijn/haar waarheid geen absolute waarheid is, als hij/zij zich van de onvolmaaktheid van zijn/haar waarheid bewust wordt en erkend en de andere mens evenzo, kan er toenadering, verzoening ontstaan en krijgt het kwaad geen kans (meer). Woorden uit een ver verleden woorden van 4 Sport & Ontspanning 30 april 2015

5 De Column De Sport Franciscus van Assisi zo actueel anno 2015! Herdenken, bevrijding vieren vraagt om onderhoud! Bevrijding als gave en opgave! Waartoe wij allen als wereldburgers worden opgeroepen in het dragen van onze verantwoordelijk! Onder vrede en alle goeds, mijn allerbeste wensen, hartelijke groeten, Joly Slot. NB. Het geciteerde (tussen ) ontleen ik aan het boek: Franciscus van Assisi ( Mysticus van nabijheid ), door André Jansen o.f.m., uitgave Halewijn, 2013, ISBN , 18,95 euro); De kolonel krijgt eindelijk post. Verhalen over geweld en verzoening in Colombia; door Henk Vijver, uitgave Skandalon, 16,95 euro en De kunst van het vreedzaam vechten. Hoe beschavingen zich hebben bekwaamd in het beteugelen van geweld bij botsingen en conflicten, door Hans Achterhuis en Nico Koning. Vier dagen wandelen voor jong en oud! In de meivakantie, van woensdag 6 mei tot en met zaterdag 9 mei 2015, vindt de Drentse Hooglanden Wandel4daagse plaats. Na het succes van de eerste editie afgelopen jaar is besloten om dit evenement een vervolg te geven. Dus, trek uw wandelschoenen aan en wandel één of meerdere dagen mee! Drie verschillende afstanden De Drentse Hooglanden Wandel4- Daagse is een vierdaags evenement die start vanuit Beilen, het hart van Drenthe. Tijdens deze vier dagen kunt u kiezen uit mooie, gevarieerde routes met drie verschillende afstanden: 8, 20 en 30 kilometer. Met name de 8 kilometer route is een leuke route om samen met uw kinderen of kleinkinderen te lopen. Alle vier de dagen loopt de route een andere kant op en wordt u -geheel in stijl- teruggebracht naar de startplek. Op deze manier kunt u nog beter al het moois van de Drentse Hooglanden ontdekken. Prachtig gevarieerde routes Er zijn voor u iedere dag mooie routes uitgezet en u wandelt door bossen, landerijen en heidevelden, waar het heerlijk vertoeven is. De deelnemers van vorig jaar waren zeer enthousiast over deze routes, omdat ze op plekken geweest zijn waarvan ze van het bestaan tot die tijd nog niet afwisten! Onderweg komt u een aantal rustplaatsen tegen waar u iets kunt eten en drinken en een sanitaire stop kunt maken. De routes worden uitgezet met behulp van de bekende KWBN-borden en daarnaast krijgt u bij de start een uitgebreide routebeschrijving. Organisatie en meer informatie Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting Magisch Volksvermaak Drenthe in samenwerking met het toeristisch platform de VTRB en gemeente Midden-Drenthe. Meer informatie vindt u op Op deze site kunt u zich ook al inschrijven, maar het is tevens mogelijk om u bij de start in te schrijven. Locatie van de startplaats is kantine Op Dreef (korfbalvereniging Vitesse), Klootschieten: Hebt u belangstelling of lijkt het u leuk om mee te doen, schroom niet en kom gewoon eens kijken en doe lekker mee. Het is meteen de gelegenheid om de sociale contacten eens weer wat op te vijzelen. Klootschieten: Uitslag klootschieten d.d. 26 april 2015: 1. Groep 3: Sip Wiersma, Jans Boertien 63 worpen en 36 meter 2. Groep 1: Wim Huizing, Jeanette de Blecourt, 65 worpen en 42 meter 3. Groep 2: Jan Snoeijing, Jannie Dolfing, Gösta van Reijn 67 worpen en 55 meter 4. Groep 4: Henri Snoeijing, Hennie Boertien, Robbert 69 worpen en 82 meter De volgende keer is op 17 mei De volgende data zijn: 7 juni en 21 juni Aanvang is uur vanuit de Tille te Witteveen. Namens de klootschietcommissie: Jannie Dolfing en Jan Snoeijing Sport & Ontspanning 30 april

6 Advertenties Hond in de Kast Tweedehands boeken Gedichten en verhalen Of volgens afspraak Telefoon Mr.J.B.Kanweg 20 (hoek Bente) Witteveen De Noesten TC Westerbork Internet: Onderhoud en APK 6 Sport & Ontspanning 30 april 2015

7 De Sport van de Grote Loterij. Er waren loten verkocht (van de 1.600). De uitslag staat verderop in dit blad. De uitslag van de trekking van de Grote Loterij van 26 april 2015 Voorlopig staat met nog twee wedstrijden te gaan het 1 ste elftal op een mooie 6 de plaats in de 4 de klasse D. Een mooie prestatie van de mannen van Roel Smand. Aanstaande zondag speelt het 1 ste elftal uit bij DSC 65, maar op 10 mei spelen ze de laatste wedstrijd van seizoen 2014/2015 thuis op De Roskamp tegen Weerdinge. Er wordt een sfeeractie georganiseerd voor deze laatste thuiswedstrijd. Ik zou zeggen: kom de Boys nog een keer aanmoedigen! Het 3 de elftal heeft onlangs getafeltennist in de Broekstreek. Om sommige spelers een extra handicap mee te geven, kregen ze speciale badjes. Zo had Jan van der Veen een speciaal Nummer 7 badje en stond Michel Knippels met een vis te tafeltennissen. Het 3 de speelt aanstaande zondag om uur een thuiswedstrijd op De Roskamp. RTV Drenthe komt van deze wedstrijd opnames maken en het 3 de zal dan ook op een speciale wijze het veld betreden. De stijger voor de cameraman en commentator wordt dit weekend opgebouwd. Wilt u het 3 de zien en de opnames meemaken? Kom dan om uur naar de Roskamp zondag! Afgelopen weekend was De Nacht van Witteveen weer een zeer geslaagde avond. De evenementencommissie had de avond perfect georganiseerd. Ondanks dat het een beetje fris was, stonden toch de hele avond mensen buiten te dansen op de muziek van DJ Jee- Wee. Ere-lid Engbert de Vries deed de trekking Het is al weer mei en dat betekent ook dat de competitie al weer aardig opschiet. Het 1 ste is 10 mei klaar, het 2 de en 3 de een paar weken later. Daarna beginnen de toernooien voor de jeugd. WNBC 09 organiseert op 13 juni een F en E toernooi op De Roskamp. Op 20 juni is er op De Roskamp een toernooi voor D-pupillen en in Nieuw Balinge een toernooi voor B en C junioren. Op vrijdagavond 15 mei wordt het jaarlijkse Bedrijvenvoetbaltoernooi weer georganiseerd. Geef uw team op bij Patricia Hooyer en doe gezellig mee! Overigens wordt het voetbalseizoen op 31 mei afgesloten met een BBQ voor alle senioren heren en dames. De kosten bedragen 10 voor de BBQ, opgave bij Roel Seele. Roel Seele Voorzitter 1. reis cheque van vakantiexpert Beilen t.w.v. 500 gewonnen door Harrie de Vries uit Klazienaveen. 2. Tablet van De Plakletter uit Mantinge gewonnen door F. Akse (lot verkocht door J. Sallomons) 3. Terrasheater van Welkoop uit Westerbork gewonnen door S. Linde uit Mantinge 4. Levensmiddelenpakket aangeboden door P. De Koning gewonnen door Henk Westerhof uit Hardenberg. 5. PC muis aangeboden door Rijsdijk Computers uit Westerbork gewonnen door P. De Koning uit Mantinge 6. Vuurkorf gewonnen door Joep Steenkamer uit Witteveen 7. Een koffer gewonnen door Geert Rossing uit Witteveen 8. Een woondeken gewonnen door Alex Prijs uit Witteveen 9. Een autowasset gewonnen door Paul Reichenfeld uit Alkmaar 10. Een bakset gewonnen door Jako en Teun uit Witteveen 11. Een koeltas met Witteveense Boys logo en inhoud gewonnen door Korthuis/Wilmink uit Witteveen 12. een plantenrek gewonnen door Addy Veldman 13. Tuin woonbord gewonnen door K.J. van veen uit Witteveen 14. Een Witteveense Boys tas met muismat aangeboden door de Plakletter gewonnen door Ido v.d. Veen uit Witteveen 15. Een Witteveense Boys tas met muismat aangeboden door De Plakletter gewonnen door Witteveense Boys Een bal met de handtekeningen van de selectiespelers van de Witteveense Boys gewonnen door Carina Kerssies uit Beilen. Sport & Ontspanning 30 april

8 Advertenties Klussenbedrijf R.Snippe Mr. J. B. Kanweg PC Witteveen Mr. H. Smeengeweg PA Witteveen Tel.: / In en verkoop van auto s (nieuw en occasions) Onderhoud en APK van alle merken Eventueel gratis leenauto Schade afhandeling met verzekering mogelijk 8 Sport & Ontspanning 30 april 2015

9 Nieuwe leerling Van harte welkom en veel succes en plezier op de Wenteling: Lola ter Bork Groep 1 Dit is voor alle kinderen vanaf groep 3 en wordt georganiseerd door BRAK. Blogs van de klassen Stampertjes: dewenteling.blogspot.nl/ Weerwolven: weerwolvenbalinge.wordpress.com/ Koningsontbijt Vrijdag 24 april kwamen de kinderen in hun pyjama met knuffel, verkleed of met iets van oranje op school. We hebben we met z n allen lekker gesmuld van het Koningsontbijt. Na het ontbijt gingen we met de hele school door elkaar spelletjes doen, floorball, sjoelen, twister en pak mijn staart. Tomanies: / Beweegcourt Op vrijdag 24 april zijn de doelen met baskets geplaatst! Het beweegcourt is nu helemaal klaar om o.a. floorbal te kunnen spelen. IPC KUNST Nog één nachtje slapen en dan start onze tentoonstelling KUNST! Met een spetterend optreden van enkele kinderen openen we rond uur de tentoonstelling, die voor iedereen toegankelijk is. Voorronde Kampioenschap Knikkeren Op woensdag 20 mei vinden de voorrondes voor het Landelijk kampioenschap knikkeren om 13:30 uur op het schoolplein van de Wenteling plaats. Oud papier: 2 mei 2015 Sport & Ontspanning 30 april

10 Het Nieuws Kobus en de rokkers wint Sweelpop: The Battle! Wezup Zaterdag 25 april heeft de derde editie van Sweelpop: The Battle bij café Hegen te Wezup weer gezorgd voor een knallend feest! Tijdens the Battle hebben vier bands gestreden om een plek op het hoofdpodium tijdens Sweelpop op 14 augustus! Stichting Sweelpop kijkt tevreden en vereert terug op een geweldige avond vol passie voor muziek. 300 bezoekers kwamen de vier bands aanmoedigen en genoten van de bands. De sfeer was uitzinnig en belooft veel goeds voor de 34 ste editie van Sweelpop waarop de winnende band: Kobus en de rokkers Sweelpop zal gaan openen. Kobus en de rokkers is opgericht tijdens een optreden van Normaal. De vier jonge, enthousiaste muzikanten uit Midden-Drenthe besloten om met elkaar in navolging van hun helden Mooi Wark de 2e boerenrock band van Drenthe te worden. Het leven van Alex, Jenze, Yorrick en Jeroen bestaat sindsdien uit Rock n Roll en dat vertaald zich in hun muziek. Naast een eigen repertoire bestaat een optreden van Kobus en de rokkers uit covers van o.a. Normaal, Status Quo, Jovink en natuurlijk Mooi Wark. Deze zomer staat de winnaar van Sweelpop: The Battle: Kobus en de rokkers op het podium van Sweelpop naast The Euros, Navarone, Coldplace en The Dirty Daddies! Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Sweelpop 2015? Volg ons dan op twitter, like onze facebook-pagina en houd de website (www.sweelpop.nl) goed in de gaten. Peuternieuws april 2015 De lente is in het land, de blauwe druifjes bloeien en de narcis in de klas staat in bloei. We zingen ook van de kippen. Kipje tok Kipje tok tok tok tok (wijs: poesje miauw) Kom toch uit je kippenhok Leg voor mij een lekker ei O wat heerlijk smullen wij. En Rode stippen op een ei En ook nog een strik erbij En een ei voor jouw en een ei voor mij Welke kleur kies jij? Met dit liedje zijn we druk bezig geweest om de kleuren te oefenen. Ook hebben we buiten eieren verstopt. De peuters zijn goede speurders want alle eieren zijn weer gevonden. Het is een prachtig spel. We zijn ook met de paaseitjes langs de deuren geweest en alle zakjes zijn verkocht. Hartelijk dank daarvoor. Ook bij de huiskamer van de Tille zijn we op bezoek geweest, op woensdagmorgen, om onze liedjes en dansjes te laten zien, het was daar heel gezellig. We zijn nu bezig met de lente, en vieren de verjaardagen en we nemen afscheid, want 2 peuters zijn 4 jaar geworden. Niels gaat naar de Wegwijzer in Westerbork en Lola gaat naar de Wenteling in Balinge, daar ziet ze ook Sam en Meadow want die zijn in maart naar groep 1 gegaan. Heel veel plezier allemaal op de basisschool. Gelukkig komen er ook een nieuwe peuter bij in de woensdagvrijdag groep, fijn Joey dat je bij ons komt spelen en meedoen. De ouderavond is 20 april geweest met het thema spraakontwikkeling, kinderen zijn steeds in ontwikkeling en het is fijn als ook de taal te verstaan is. Daarom lezen we veel voor en zingen we ook veel dat is allemaal belangrijk voor de taal ontwikkeling. Op koningsdag 27 april en op 29 april is de peuterspeelzaal gesloten, juf heeft dan een BHV- studiedag. Na de meivakantie ( 4 tot en met 8 mei) gaan we verder met een ander thema Water. Hartelijke groeten van alle Witte Broekies: Maandag/donderdag groep: Niels- Morten-Rik- Kevin- Nola -Maud- Jorick- Alwin-Mila - Lauren - Priscilla -Ties- Liz- Ilse - Juf Michelle, juf Margery, stagiaire Lisanne Woensdag/vrijdaggroep: Lola- Kobus- Ray- Lindsey- Sil- Sam- Nadia- Wesley- Joey- juf Ingrid en Juf Hilda, juf Thea 10 Sport & Ontspanning 30 april 2015

11 Het Nieuws JAARVERSLAG PLAATSELIJK BELANG MAART MAART 2015 Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang van 15 april De ledenvergadering van Plaatselijk Belang is goed bezocht. Er waren bijna 40 aanwezigen, alle leeftijden waren vertegenwoordigd, een goed teken dat PB bij alle leeftijden begint et leven. Er heerste een goede, positieve sfeer. Voor de pauze was het een traditionele bijeenkomst met de vaste onderwerpen. Zie ook het jaarverslag elders in deze S&O. Na een jaar hard werk van de visiegroep is na de pauze het nieuwe Plaatselijk Belang, middels een presentatie, ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Kern van verandering is dat er een werkwijze en een vorm is ontwikkeld waarmee de Witteveense bevolking zo optimaal mogelijk wordt betrokken, in deelbelang groepen (Sport, Zorg en Welzijn, Kind en Jeugd, Ondernemers) of in werkgroepen. Deze goedkeuring is unaniem gegeven. Een werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de communicatie heeft de nieuwe website gepresenteerd die in de zomer in de lucht gaat en heeft het fenomeen dorpsomroepers geherintroduceerd. De naam Plaatselijk Belang gaat worden gewijzigd in Dorpsbelang Witteveen DBW. Dit alles betekend dat er een statuten wijziging moet worden doorgevoerd. De visiegroep gaat nu de laatste fase in, het nieuwe Dorpsbelang handen en voeten geven. De definitieve werkwijze, het nieuwe bestuur en het voorstel voor de wijziging van de statuten worden op een extra ledenvergadering, op 11 juni 2015 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Voor u ligt het jaarverslag van Plaatselijk Belang Witteveen over de periode Zoals u in de notulen van 26 maart 2014 heeft kunnen lezen heeft 2015 zich gekenmerkt als overgangsjaar. In deze tijd van veranderende bevolkingssamenstelling, regelgeving en samenleving was PB toe aan herbezinning. Daarom heeft PB tijdens de jaarvergadering van 2014 een visiegroep ingesteld die bestaat uit een aantal PB-bestuursleden (Jitske Voortman, Yvon Veldhoen, Matthijs Jansen, Liesbeth Langen) en geïnteresseerden (Marc Oortwijn, Walter de Boer, Roos Glastra, Marga Seubring en Ludo Jansens). Zij hebben, begeleid door Ingrid Jansen de volgende opdracht gekregen: ontwikkel een visie op en werkwijze vanaf 2015, rekening houdend met de ontwikkelingen op het terrein van leefbaarheid prioriteer werkzaamheden en maak keuze s onderhoud contacten met het dorp over de vernieuwingen c.q. veranderingen en probeer communicatie op verschillende wijze vorm te geven zorg dat alle groepen die er in Witteveen zijn zich positief kunnen verbinden aan PB 2.0. Dit alles moet leiden tot een voorstel voor PBW nieuwe stijl 2.0 die op de jaarvergadering van 2015 wordt voorgelegd aan de leden. De andere PB bestuursleden (Roel Jan Scheper, Richard Dolfing en Sipke Wiersma) maken deel uit van een activiteitenteam (met een boel andere Witteveners) en hebben het afgelopen jaar daar concrete werkzaamheden voor ons dorp verricht. Over de uitkomsten van de visiegroep wordt apart verslag gedaan tijdens de jaarvergadering van 15 april Ik beperk mij daarom tot het in willekeurige volgorde puntsgewijs weergeven van die zaken die naast het hele traject rondom ontwikkeling van een Plaatselijk Belang ns aan de orde zijn geweest. Op de jaarvergadering 2014 is besloten dat een groep van 4 personen dit overgangsjaar verantwoordelijk zou zijn voor de lopende zaken: Liesbeth Langen, Jitske Voortman, Roos Glastra en Matthijs Jansen. Door omstandigheden heeft Matthijs Jansen zich uit deze groep terug getrokken en zijn zijn werkzaamheden over genomen door Yvon Veldhoen. Op 24 april heeft Veilig door t Veen de nationale verkeersveiligheidsprijs ontvangen. Samen met de Broekstreek is dit gevierd, o.a. door het uitdelen van feestelijk gebak in de Broekstreek en Witteveen. Het stokje is doorgegeven aan Nieuw Balinge; dankzij de prijs konden wij ons buurdorp het bezoek van een mobiel verkeerspark cadeau doen; dat hebben zij enthousiast opgepakt. Het project wordt elders uitgerold als veilig door t dorp. Op 16 november is in samenwerking met de Provincie Drenthe en Stichting NAHzorg (Niet Aangeboren Hersenletsel), de (noordelijke) nationale herdenking voor verkeersslachtoffers in Witteveen gehouden. Het heeft PB verheugd dat er door verschillende bewoners uit Witteveen actief is deelgenomen aan de voorberei- Sport & Ontspanning 30 april

12 Het Nieuws dingen en de uitvoering van deze activiteit. Speciale dank aan de beheerders van de Tille, Roel Seele en muziekgroep De Groeten. Naar aanleiding van de themadag is het boekje samen veilig door t dorp gemaakt. Dit wordt aan alle adressen in Witteveen uitgereikt. Communicatie; inmiddels wordt er hard gewerkt aan de website van Witteveen. De inrichting hiervan zal op dezelfde wijze gebeuren zoals we Plaatselijk Belang ns gaan vormgeven. Er wordt hard gewerkt aan verschillende initiatieven op het gebied van communicatie. De vaste input van de lagere school de Wenteling in Sport en Ontspanning is gerealiseerd. In overleg met een aantal (jong volwassenen) is aan de orde geweest dat zij een aantal activiteiten missen in ons dorp. Heel voorzichtig ontstaan hier en daar wat initiatieven. Voor het museum in oprichting in het Munitiedepot zit Helen Wilmink in het bestuur. Henk Köhnke en Engbert de Vries nemen deel aan de werkgroep die de historie van ons gebied in kaart brengt. De buurtacademie is weer opgestart. Initiatiefnemers zijn Yolanda van Enter en Yvon Veldhoen. Inmiddels is een programma samengesteld. Het Rabobankprojetenfonds heeft voor 5 buurtacademies, waaronder Witteveen, dertien tablets beschikbaar gesteld. Na het vertrek van Marga Seubring uit het Raboprojectenfonds heeft PB Karel Roos bereid gevonden namens ons dorp hierin zitting te nemen In het kader van duurzame dorpen is er een voorjaarsmarkt georganiseerd. De opbrengt van deze plantenmarkt zal worden besteedt aan de verfraaiing van het dorpsplein. De werkgroep dorpsplein heeft dit jaar een dorpsavond georganiseerd. Nadat er met diverse betrokkenen (o.a. met kinderen uit het dorp) en direct belanghebbenden is gesproken is er een voorstel dat de goedkeuring van de inwoners kan dragen. Op verschillende momenten is er door een groep vrijwilligers hard gewerkt aan het bos en schouwen van de speeltoestellen. In augustus is in ons contact met de woningbouwvereniging Woonservice gebleken dat er 61 opties zijn voor huurwoning in Witteveen. Het totaal aantal huurwoningen is 21. Tevens zal de woningbouwvereniging 1 koopwoning tzt om te zetten in een huurwoning. Daarmee zullen er in de nieuwbouw straks 6 huurwoningen zijn. Daarmee komt het totaal in ons dorp op 22. Het overleg tussen Broekstreek, Nieuw Balinge en Witteveen (BNW) is halfjaarlijks en betreft uitwisseling en waar nodig versterking. Glasvezel wordt opgepakt door de Stichting Sterk Midden Drenthe!. Dit gaat alleen maar lukken als de dorpsinwoners zich hiervoor hard maken. Kom allemaal naar de info avond op 11 mei (20.00 in de Tille). Voor de AEDers onder ons was er de mogelijkheid om de herhalingscursus te volgen. De mensen die de basiscursus hebben gedaan en geen vergoeding krijgen via hun werk of zorgverzekering konden hiervoor een vergoeding bij PB aanvragen. Er blijft een wens om een fietspad langs de Smeengeweg naar Balinge te realiseren. Dit zal, samen met een oude wens uit de Broekstreek (fietsen langs de Garmingerstukken) in het kader van Vitaal Platteland verder bekeken worden. Zowel het Paasvuur als de kerstavondactiviteit zijn weer perfect georganiseerd, met dank aan allen die hieraan hebben meegeholpen. PB is gestart met het aanleggen van een lijst van terugkerende werkzaamheden. Er bestaat een groslijst van dingen die moeten gebeuren, vergunningen aanvragen maar ook bijhouden wanneer er bv met een organisatie zoals de woningbouw gesproken moet worden. Er is een aantal mensen die (voorzichtig) aan het inventariseren zijn wat er voor kinderen georganiseerd kan worden, met het stoppen van de hobbyclub is er een groot gat gevallen. PB wordt heel blij van het initiatief dat er voor het eieren zoeken genomen is!!! 12 Sport & Ontspanning 30 april 2015

13 Het Nieuws De door de Tille met PB en een aantal jongeren georganiseerde Sint Maarten was een voor herhaling vatbaar initiatief. Op koningsdag worden er ook activiteiten georganiseerd. Nieuw Grijs heeft tijdens een bijeenkomst de resultaten van de enquête en het AAN TAFEL project gepresenteerd en geconcludeerd dat zij zich moet verdiepen op de gebieden van bewustwording, zorg, welzijn en dienstverlening bij de totale bevolking. Studenten van het van Hallinstituut hebben hiervoor eind 2014 een oriënterend vooronderzoek gedaan. In juni zal hiervoor een dorpsavond worden georganiseerd. Dit project zal onder de naam noaberkracht verder gestalte krijgen. De gezamenlijke kerstactiviteit met de Tille voor jong en oud was een groot succes. De fotowand (prijzengeld van MOEK) is op feestelijke wijze geopend door wethouder Dolfing. Onder het mom van een bespreking over de verkeersregelaars werd Jannie Dolfing meegelokt naar het gemeentehuis te Beilen. Daar stond haar een enorm grote verrassing te wachten. Een aantal families uit Witteveen hebben zich hard gemaakt om voor Jannie een lintje aan te vragen vanwege haar verdiensten voor ons dorp Witteveen. Dus toen zij totaal onwetend van wat haar te wachten stond het gemeentehuis betrad en daarna werd meegenomen richting de Raadszaal, bekroop haar toch wel een vreemd gevoel. Vooral toen zij daar enkele wel zeer bekende gezichten tussen het publiek ontdekte. Even overviel haar een beetje schrik, haar altijd zo vrolijke gezicht vertrok toch een klein beetje, zo overvallen als zij was door wat zij daar zag. Haar man Meeuwes, die ook in het komplot zat, wachtte haar al op en zij nam nog helemaal beduusd naast hem plaats. Samen met nog een aantal mensen die ook aangemeld waren voor een Koninklijke Onderscheiding, hoorden zij de soms humoristische anekdotes van ieder van hen aan, door de burgemeester met veel verve gebracht. Daarna werden de versierselen opgespeld en kon het feliciteren van alle meegekomen vrienden, familie en bekenden beginnen. De gemeente trakteerde op een oranje bitter en wat heerlijke hapjes. Voor Jannie was er s avonds een feestelijke avond georganiseerd in dorpshuis de Tille, waarbij dorpsgenoten de gelegenheid kregen om met een drankje en een hapje haar nog eens van harte te feliciteren met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau! Jannie het is je van harte gegund en zeer wel verdiend! We zijn blij dat alle geheimzinnigheid naar jou toe nu voorbij is, want we hebben nogal eens een jokkertje moeten maken om jouw vragen over een afgehuurde Tille op de bewuste avond te moeten omzeilen. April 2015, Yvon Veldhoen Sport & Ontspanning 30 april

14 De Historie 14 Sport & Ontspanning 30 april 2015

15 De Historie Sport & Ontspanning 30 april

16 Colofon Jaargang 60, nummer 9 30 april 2015 Sport&Ontspanning is een uitgave van Stichting Sport en Ontspanning. Stichtingbestuur: J. Jansens (voorzitter) W. Vermeulen I. Voortman Redactie: W. Vermeulen & M. Voortman Drukker: De Koningin van Frankrijk Inleverdata volgende S&O: (verschijnt ) Insturen of reageren? mark voortman W. Vermeulen ( ) Adverteren in de S&O? jaaradvertenties (excl btw) 9 x 6 cm (standaard) 80,- per jaar; 4,5 x 6 cm (liggend) 80,- per jaar; 4,5 x 6 cm (half) 40,- per jaar Zakelijk incidenteel (excl btw) 1/1 pag 35,- ; 1/2 pagina 20,- ; 1/4 pagina 12,50. Verenigingen en particulieren van buiten Witteveen (incl btw) 1/1 pagina 20,- 1/2 pagina 10,-; 1/4 pagina 5,- Bank: NL58 ASNB stg. Sport en Ontspanning Oude nummers vind je op de website: & Sport Ontspanning Agenda Oud papier Het oud papier wordt met een oude vuilniswagen opgehaald. Het is dus mogelijk om je papier aan te bieden in een container. Dit vindt plaats elke eerste zaterdag van de maand, uitgezonderd augustus. Vanaf uur wordt er gestart met ophalen. Graag het oud papier pas zaterdag bij de weg zetten dit is voor de mensen die het op moeten halen wel zo prettig. Alvast bedankt.bij vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Tijdens activiteiten in de Tille kan de pooltafel en het biljart gebruikt worden. Overleg met de bardienst. oud ijzer en frituurvet u kunt oud ijzer iedere eerste zaterdag van de maand inleveren op Kanweg 21. Als het om grote voorwerpen gaat kan het ook opgehaald worden. Bel dan met Teun Hooijer: Met het inleveren van uw oud ijzer steunt u de Witteveense Boys. Gebruikt frituurvet kunt u bij de kantine inleveren. Verpakt vet in de gele container, los vet in de blauwe. 16 Sport & Ontspanning 30 april 2015

17 Advertentie Schapendijk TA Garminge- Tel Sport & Ontspanning 30 april

18 PLANTJES MARKT WITTEVEEN BLIJFT B(L)OEIEN ZATERDAG 2 MEI DORPSPLEIN Onze tweede plantjesmarkt komt er aan. Ook dit jaar zijn er weer plantjes, stekjes, potten, boeken, tijdschriften en allerlei tuinspullen voor kleine prijsjes. Heb je nog plantjes of andere tuindingen? Alles is welkom. Inbrengen van de spullen kan op de dag van de markt van tot uur. Plantjes en stekjes, in een potje of plastic zak, als het kan graag voorzien van naam, kleur en hoogte. Wil je de spulletjes eerder kwijt? Neem dan contact op met Els den Os: ; of Yvon Veldhoen: ; 18 Sport & Ontspanning 30 april 2015

Ontspanning. 22 8 december 2011, jaargang 56

Ontspanning. 22 8 december 2011, jaargang 56 & Sport Ontspanning 22 8 december 2011, jaargang 56 Nieuwsblad voor en door Witteveners Arjan Keizer, Piet Borgman, Elwin en Menno Geerlig bezig met het oud papier voor basisschool de Tille nestkasten

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

7 e j a a r g a n g n u m m e r 14 woensdag 23 maart 2011. Addy Peters, Jasmijnhof 5 tel. 201720. Mark Hilderink, Warande 9 tel.

7 e j a a r g a n g n u m m e r 14 woensdag 23 maart 2011. Addy Peters, Jasmijnhof 5 tel. 201720. Mark Hilderink, Warande 9 tel. D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Commissieleden Promotiecommissie en Feestcommissie nemen afscheid De leden van de Promotiecommissie, Silvia Pees en Henk Suelmann en Gert Elschot, voorzitter

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Koningsdag 2015. Heikoop Optiek 2 jaar in Smilde! 40e Jaargang, nr. 18 29 april 2015. LET OP! In verband met Bevrijdingsdag

Koningsdag 2015. Heikoop Optiek 2 jaar in Smilde! 40e Jaargang, nr. 18 29 april 2015. LET OP! In verband met Bevrijdingsdag 40e Jaargang, nr. 18 29 april 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde,, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Koningsdag 2015 Heikoop Optiek 2 jaar in! Ze zeggen wel de tijd vliegt, maar dat is

Nadere informatie

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen 27E JAARGANG NR. 8 7 JULI 2014 D É K R A N T V O O R U L F T E N O M S T R E K E N 3 5 7 9 Het is voor de leden van de schutterijen niet altijd een pretje, maar het is wel vaste prik bij zowel de Eendracht,

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Op naar de 3e Diabetes

Op naar de 3e Diabetes 40e Jaargang, nr. 21 19 mei 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Op naar de 3e Diabetes Classic Martijn Verschoor van 24 mei Brandweer rukt uit

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009 CLIFANieuws LENTE editie: Nog meer sfeerbeelden van Ria de Boer Nel Bak Gedichtenbundel Even voorstellen: Theo Schonewille Uit de oude doos Honderdste geboortejaar Van Juliana Voorwerpen komen tot leven

Nadere informatie