Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën."

Transcriptie

1 Het Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 1 van 30 gezegende leven Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën.

2 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 2 van 30 Dit is de letterlijke tekst van de ondertiteling van de Bijbelstudies van "Het gezegende leven" van Pastor Robert Morris. Pastor Morris is een begaafd spreker met meer dan 20 jaar ervaring in de bediening. Hij biedt praktisch en vaak grappig inzicht in de bijbelse principes van geven en ontvangen wanneer hij de ware bedoeling laat zien van het gezegende leven. Het kan dus zijn dat het een beetje moeilijk leest. Dit komt doordat het in "spraak" stijl is opgeschreven. De Bijbelstudies over het op Bijbelse manier omgaan met geld bestaat uit 4 delen: 1. Prioriteiten eerst 2. Principe van vermenigvuldiging 3. De hart-test 4. De geest van Mammon breken Les 1 Prioriteiten eerst Dit is het meest opwindende wat de Heer mij heeft laten zien als christen. En ik heb jaren en jaren moeten wachten voordat ik in staat was om deze boodschap te delen met u en met iedereen die dit leest. We gaan op de Schrift in, we gaan het over een aantal zaken hebben. Het eerste waar we het deze les over gaan hebben is getiteld prioriteiten eerst. Met andere woorden: We moeten God als eerste plaatsen in ons leven, in elk gebied. Het eerste in onze financiën, het eerste in onze tijd, het eerste in onze families, het eerste in ons huis. Prioriteit in elk gebied van ons leven. vandaar de titel: prioriteiten eerst. Nu: wat we laten zien in deze les zal elk gebied van je leven beïnvloeden. Het zal je huwelijk beïnvloeden. Men zegt dat de eerste reden voor echtscheiding is: een tekort aan communicatie. Maar weet je de nr. 1 reden waar mensen ruzie over hebben? Geld, financiën! En dus moeten we dit goed begrijpen: Er zijn ongeveer 500 verzen in de Bijbel over gebed. Er zijn er ongeveer 500 over geloof. Er zijn er meer dan 2000 over geld en bezittingen. En de reden dat dit zo belangrijk is, en we gaan dit straks terug zien, is dat Jezus zegt: waar je schat is, zal je hart ook zijn. Zo waar je schat is; dat is ons geld. Dus dat beïnvloedt ons hart, dus het is extreem belangrijk dat we deze waarheid inzien. Prioriteiten eerst:, laat me u wat teksten tonen. Exodus 13 vers 1 en 2 zeggen: 1 De Here sprak tot Mozes: 2 Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom. Ik wil dat we begrijpen; de eerstgeborene is van God. Wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, is van Mij. Dit is een principe door de hele bijbel. Door de hele bijbel. Het eerstgeborene is van Mij. Kijk eens naar de tekst in Exodus 13;12 en 13: Exodus 12 dan zult gij al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, de Here wijden; Ook van elke eerste worp van het vee dat gij hebt, zullen de mannelijke dieren voor de Here zijn. 13 Maar elk eerste ezelsveulen zult gij lossen met een stuk kleinvee; of, indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. Iedere menselijke eerstgeborene onder uw zonen echter zult gij lossen. Hier is een principe wat we moeten begrijpen van de bijbel: Het eerstgeborene moet worden geofferd of afgekocht.

3 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 3 van 30 Het eerstgeborene moet worden geofferd of worden afgekocht. Elke keer, als jij een schaapherder was, elke keer als jouw schaap lammeren kreeg, moest je de eerstgeborene doden. Dus degene die eerst geboren werd. Dit nam geloof. En dit gold voor een schaap. Maar als er een ezel geboren werd, moest je een eerstgeboren lam voor de ezel doden. Zie, de regel is de reine moest worden opgeofferd de onreine moest worden afgekocht. De reine dieren, de dieren die rein waren moesten worden geofferd. Maar die onrein waren moesten worden afgekocht. Dit is een van de mooiste beelden uit de bijbel en de meeste missen dit! Dit is een beeld van de Heer Jezus Christus. Zie, een ieder van ons is onrein geboren, een ieder van ons is als zondaar geboren. De hele weg vanaf Adam; toen Adam en Eva door God gemaakt waren hadden ze geen zonde. Maar vanaf hun zonde is vanaf die tijd elk persoon geboren in zonde. Wij zijn geboren in zonde! Dus wij zijn onrein ter wereld gekomen. Onthoudt het principe: het reine moet worden geofferd, het onreine moet worden vrijgekocht! Zie, wij zijn van geboorte onrein: Jezus is van geboorte rein. Dus Jezus moest worden geofferd voor ons, die onrein van geboorte zijn. Het is erg belangrijk dat je dit begrijpt; het is een beeld van het evangelie. Jezus is Gods eerstgeboren Zoon. En Jezus is totaal, volkomen rein, zonder zonde geboren. Dus, we hebben het over financiën, maar dit principe gaat door alles in de bijbel heen. Jezus is opgeofferd, zodat wij konden worden vrijgekocht. Het reine is geofferd, het onreine is vrijgemaakt. Hij was geofferd, zodat wij vrij kunnen zijn. Nu, ik weet niet of je hier wel eens over nagedacht hebt Jezus is Gods tiende. Met andere woorden: God gaf Jezus eerst in geloof Voordat we ook maar geloofden of niet voordat we ook maar geloofden en Hem bespotten en bespuugden terwijl Hij aan het kruis stierf; de bijbel zegt: toen wij nog zondaren waren, stierf Jezus voor ons aan het kruis. God gaf Jezus eerst, in geloof. Daarom zeg ik: Jezus is Gods tiende want God gaf Jezus eerst. Het eerste principe van tienden geven ligt mij zeer na aan het hart, en er zijn heel wat mensen die hier tegen in willen komen. Het probleem is, ik heb zelfs boeken hierover gelezen, het is een principe wat door het hele Schrift heen vloeit, en het is niet alleen maar een tien procent principe, en het gaat ook niet alleen maar om geld! Het is het principe van God op de eerste plaats in je leven! Wie komt eerst? Is God eerst? En God gaf Jezus als Zijn tiende aan de hele wereld! God gaf Jezus tot ons voordat we ook maar ooit geloofden. En God gaf Hem in geloof. En dat is waar tienden geven precies om draait, het gaat om God op de eerste plaats zetten. God zegt door de hele bijbel: het eerstgeborene is van Mij. Ik wil dat je hier over nadenkt. Want..wat gaf God het recht om de eerstgeborenen te nemen met de tiende plaag in Egypte? God zei: Als jij mijn mensen niet laat gaan, zal Ik al je eerstgeborenen doden. En je weet: Hij deed het. Alle eerstgeborenen doden. Maar wat gaf God het recht om dat te doen? Het is erg simpel. De eerstgeborenen zijn van Hem.Zie, de eerstgeborenen behoren tot God. Hij had dat recht, dat is wat velen vaak niet begrijpen, God bezit alle eerstgeborenen; dit is het principe door de hele bijbel heen. Trouwens, Israël was bevrijd door het bloed door een onbevlekt Lam. Israël moest hiervoor offeren. En sommigen weten dat misschien niet de manier waarop ze werden behouden; ze namen het bloed en ze smeerden dat op de deurpost. Denk je dat eens in,ze nemen ze dat bloed en dan smeren ze dat op de bovenkant de dorpel van de deurpost, en dan smeerden ze dat op de linkerkant en op de rechterkant. En wanneer ze het op de bovendorpel smeerden, druppelde het naar beneden. En ik wil dat je voor je ziet een deurpost. Ik sta in een deuropening,okay. En ze smeren het op de linker- en de rechterkant. En ze smeren het in het midden op de bovenkant En het druppelt naar beneden. En wat stelt het voor, wat dat bloed vormt, wat stelt het voor? Een kruis! Zij werden gered door het bloed van het lam in de vorm van een kruis. Hoe zijn wij gered: door het

4 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 4 van 30 bloed van het Lam, in de vorm van het kruis! Waarom? Omdat het eerstgeborene aan God toebehoort. En als hij rein is, moet hij worden geofferd, en als hij onrein is,moet hij worden vrijgekocht. Het boek van Handelingen zegt dat zij zichzelf eerst aan God gaven. Eerst aan God. We praten over een ieder van ons onszelf eerst aan God geven. Weet je waarom de nieuwe testamentkerk op zondag samenkwam? Omdat het de eerste dag van de week was. Ze gaven het eerste weg aan God. Het was ook de dag dat Jezus uit het graf opstond; dat is toch zo? Dus ze kwamen samen om de opstanding van Jezus te vieren, maar ze kwamen ook samen op de eerste dag van de week. Zie je; wij zouden de eerste dag van de week aan God moeten geven. Wij zouden het eerste van onze tijd aan God moeten geven. We zouden onze eerste deel van de dag aan God moeten geven. We moeten onze eerste financiën aan God geven. Dat is het principe: het is zoveel meer dan wat vele mensen zeggen; het is zoveel meer dan 10 procent! Het is God als eerste plaatsen in ons leven. Je weet dat we het hebben over de samenkomsten op zondag voor de Heer te prijzen en het eerste deel van de week aan de Heer te geven. sommige mensen geloven dat de week op maandag begint. Weet je wel: maandag ga ik er op uit, ga ik mooie zaken doen ga ik geld maken, ga ik alles doen; dat is wanneer de week begint. Andere mensen, je kent waarschijnlijk zulke mensen, hun week start op vrijdag. He, ik ga feesten, ik ga een goede tijd ervan maken, ik ga weekend vieren. Maar voor gelovigen,onze week begint op zondag. En wij geven elke week aan de Heer door in Zijn huis te lofprijzen. Dus dit is het principe van de eerstgeborene. Nu, het tweede principe is: Het principe van de eerste vrucht. En de eerste vruchten moeten worden geofferd. Het eerstgeborene moet worden geofferd of worden vrijgekocht; maar de eerste vruchten moeten worden geofferd. Ik zal je iets uit de bijbel laten zien: Exodus 23 vers 19: Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God, brengen. Het beste der eerstelingen, God is heel specifiek hier. Hij zegt niet: de eerste vruchten zult gij in het huis van de Here, uw God, brengen. Hij zegt:het BESTE van de eerste vruchten, zult gij in het huis van het huis van de Heer brengen. Dat is erg, erg specifiek. Laat me je vertellen wat God hier eigenlijk zegt: Hij zal nooit de tweede zijn. God zal nooit de tweede zijn. Hij zal alleen op de eerste plaats staan. Ik zal je een andere tekst laten zien: Spreuken 3 vers 9 en 10: Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Dit is een geweldige tekst, en ik vertel het je nog eens: er is een aanval gaande tegen het geven van tienden op dit moment in de kerk! En wie denk je wil niet dat gelovigen geven aan de kerk zodat missionarissen kunnen gaan, zodat kerkgebouwen gebouwd kunnen worden, zodat scholen gestart kunnen worden: dat is de vijand! En daar is een aanval en de aangevallene begrijpt niet eens het principe van God op de eerste plaats zetten! Hier zegt de Schrift iets over de eerste vrucht, wat onze tienden zijn: Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Dit is de belofte voor iedereen! Als wij het eerste geven van onze eerste vrucht. wat je baan ook mag zijn. Of je nou een bankier bent. Of je nu een leraar bent. Of je nou een taxichauffeur bent. Wat het ook mag zijn, het eerste van je inkomsten gaat naar God. En wanneer je dat doet zul je gezegend zijn..waarom? Omdat je God op de eerste plaats zet; dat is hoe dit principe in elkaar zit. Denk eens met me mee over toen zij het beloofde land betraden. De eerste stad die ze innamen was Jericho; weet je nog; ze marcheerden eromheen en God vertelde iets zeer belangrijks daar. Hij zei: ik krijg al het zilver, en al het goud van Jericho. Elk deel. Elk beetje ervan! Alles hiervan is gewijd aan de Heer, alles. En alles komt in Mijn huis, alles. Waarom zou God zoiets zeggen? Wat denk je? Erg simpel: Het is de eerste

5 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 5 van 30 stad. God zei: geef mij de eersteling En dan luister wat Hij zegt: je mag de rest behouden. Je mag alle andere steden Al het andere zilver en al het andere goud. En Achan nam een deel ervan; weet je nog? En dit is wat God zegt: Achan heeft genomen van het vervloekte deel. Maar voordat Achan het nam; weet je hoe het toen genoemd werd: Het gewijde deel. Het was gewijd aan het huis van God voordat hij het nam. Nadat hij het genomen had, was het vervloekt. Dat zijn de tienden! Voor ons is het toegewijd, apart gezet, gewijd aan het huis van de Heer. En als we het nemen, is het vervloekt. Dat zijn de tienden. God zei niet: als je die tien steden genomen hebt geef me er dan maar een van. Hij zei: geef me de eerste, daarna mag je de rest hebben. Dit is een principe die door heel de bijbel heen gaat. Geef mij het eerste: trouwens, het neemt geloof dit te doen! Ze moesten er maar op vertrouwen dat er een tweede zou komen en de derde en de vierde, toch? Als jij een schaap hebt, moet je dat schaap op laten groeien tot een bepaalde leeftijd ik weet niet zoveel van schapen af, weet je, maar dat schaap moet gaan groeien dan heb je een lam en dat lam moet worden doodgemaakt. Je weet helemaal niet of je er wel meer gaat krijgen en dat neemt geloof! Dit is wat tienden geven is: tienden geven neemt geloof! Tienden geven zegt: ik geef U eerst voordat wie dan ook betaald wordt. Voordat ik mijn rekeningen betaal. Voordat ik weet of ik wel genoeg heb ga ik aan U geven en ik ga U vertrouwen. Gods deel is altijd toegewijd of apart gezet voordat het weggegeven is of ook maar tot je genomen is. Het is jouw eersteling. Anders wordt het stelen van God Daarom zegt God: Maleachi je hebt me bestolen. Want jij hebt gestolen van wat aan Mijn huis toebehoort en hebt het voor jezelf gebruikt. Ik zal je een andere tekst laten zien: Genesis 4. En dit is helemaal terug naar het begin. Sommigen zeggen: tienden geven begon met de wet, anderen zeggen: tienden geven begon 500 jaar voor de wet dit is 2500 jaar voor de wet! 2500 Jaar voor de wet; ik zal het je laten zien: Genesis 4 vers 3 tot 5: 3 Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een offer; 4 ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de Here sloeg acht op Abel en zijn offer, 5 maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Nu zijn er talloze theologische debatten waarom God Abels offer accepteerde en Kaïns offer niet. Het is erg simpel! Het staat er; het zegt: Abel, in vers 4, bracht van de eerstelingen, en als je in vers 3 kijkt zegt het: na verloop van tijd! Na verloop van tijd: Nadat Kaïn zag, hoeveel hij had of hij wel genoeg had voor zijn eigen noden, of alles wel voorspoedig kon verlopen, of zijn gewassen wel goed genoeg waren. Na verloop van tijd bracht hij EEN offer. En merk op dat er geen eerstelingen staat! Zie, we praten over het principe van het eerstgeborene en we praten over het principe van de eerste vruchten. Abel bracht zijn eerstelingen. Kaïn bracht niet zijn eerste vruchten. Kaïns offer werd niet geaccepteerd, Abels offer werd wel geaccepteerd. Ok, laat me je het laatste principe laten zien: de tiende moet prioriteit zijn. We praten over het eerstgeborene moet worden geofferd of worden vrijgekocht de eerste vruchten moeten worden geofferd. En hier is het derde ding: de tienden moeten prioriteit zijn! Het moet eerst zijn; het is het principe van God eerst te plaatsen. Leviticus 27 vers 30: Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Here. Met andere woorden: het is van God. En dan maakt het dit standpunt(vers 30): het is de Here heilig. Nu zegt het: Alle tiende van het land. Alles. God is nooit veranderd. God stelt een principe hier en zegt: laat Me je even wat uitleggen. Alle tienden zijn van Mij. Het behoort aan Mij. Het eerstgeborene behoort aan God. De eerste vrucht behoort aan God. En de tiende behoort aan God, maar hier is het principe: Hij zal op de eerste plaats moeten staan. Anders is het niet eens een tiende geven. In andere woorden: we geven het aan God eerst. We nemen dat als standaard. Als ik laten we zeggen tien 100 dollarbiljetten hier neerleg en ik doe het niet echt want van jullie krijg ik het toch niet Tien 100 dollarbiljetten liggen hier. Laten we even net doen alsof er hier tien liggen. En ik wil je twee vragen

6 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 6 van 30 stellen over deze biljetten. Ten eerste hoeveel is de tiende? Hoeveel? Een ervan, toch? Honderd dollar.dus als er duizend dollar liggen, is honderd dollar de tiende. Welke van deze is de tiende? Maar welke is de eerste dan? Is het degene aan mijn linkerkant of is het die aan uw linkerkant? Welke is nou de eerste? Nu, het is erg simpel je moet dit gewoon weten het is de eerste die wordt uitgegeven. In andere woorden: het is de eerste dat gegeven wordt; Jij kan hier komen en een uit het midden halen maar de eerste die weggaat dat is de eerste. Dat is hoe je de eerste herkent. In andere woorden: de eerste die eruit gaat is de eerste. Nu, waarom zeg ik dit: Omdat veel mensen gaan zitten en ze krijgen hun salaris, en ze betalen al hun rekeningen, en dan gaan ze naar de supermarkt, en dan pas geven ze hun tienden. En ik denk dat het mogelijk is om tien procent te geven maar geen tienden. Want tienden geven is geven aan God. Eerst,eerst! Luister: dit bedoel ik niet wettisch! Ik zeg niet dat, als je op donderdag betaald krijgt voordat je tijd gekregen hebt om je rekeningen te betalen en je tienden te geven. Je vrouw gaat naar de winkel, doet boodschappen je moet zeggen: oh, vrouw doe dat nou niet; nou zijn we vervloekt, of zoiets. Dat is niet waar ik over spreek; ik zeg niet dat je wettisch moet gaan worden. God is niet wettisch; laat me je vertellen waar ik over spreek: ik spreek over het hart. Dat is waar ik over spreek. Waar ik nu over spreek is dat God op de eerste plaats in je hart staat. Wacht je tot het eind om te zien of je wel genoeg hebt of zeg je: ik ga dit eerst geven omdat het van U is; en ik zal erop vertrouwen dat ik genoeg zal hebben. Ga je liever door het leven met de volle honderd procent van je geld en alles daarvan is vervloekt, of negentig procent en alles daarvan gezegend. Dit is een principe door de hele schrift heen. Is het waar geloof om tien procent te geven na het betalen van de rekeningen? Nu, het eerste deel is het vrijgemaakte deel. Het eerste deel heeft de zegen op zich. Met andere worden: de zegen was op Jericho voor hen om de rest van de steden in te nemen. Toen zij namen van het toegewijde deel, toen Achan van het zilver en goud van Jericho nam. Je weet wat er gebeurde: de volgende stad was een heel klein stadje genaamd Ai. Geen mens had ervan gehoord. Men zei: maar een paar lui daar en ze werden verslagen! Waarom? Omdat de zegen van God weg was. Het eerste deel heeft de zegen op zich, dus luister aandachtig: Geef het eerste deel niet aan het elektriciteitsbedrijf. want het elektriciteitsbedrijf kan jouw financiën niet zegenen! Geef je eerste deel niet aan de supermarkt, geef het eerste deel niet aan de gasleverancier! Geef je eerste deel niet aan je overlijdensverzekering. want jouw begrafenismaatschappij heeft niet de kracht om jouw financiën te zegenen! Maar God wel.en het eerste deel behoort aan God. Dit is het principe van God op de eerste plaats, en het eerste deel zet de rest vrij. Het eerste deel heeft de kracht om de rest te zegenen. Zie; hier is het probleem: Nu, dit gaat hard over komen, ik weet het: Het probleem is: wij hebben meer vrees voor de belastingdienst,de gasleverancier,de overlijdensverzekeraar en elektriciteitsbedrijf dan voor God. En een andere manier om dit te zeggen is: wij respecteren hen meer dan we God respecteren. Zie, want wanneer je je tienden geeft zeg je: God ik respecteer U het meest! Ik vrees U het meest! Het gaat er niet om of ik tekort kom deze maand, ik ga dingen op orde brengen, en dat begrijpen we. Hier hebben we het boek, The Blessed Life, wat ik heb geschreven. Hierin heb ik het over dingen op de juiste manier doen; het juiste doen. Een deel hiervan zijn schulden, overzichten, budgettering, al deze dingen zijn hier ook deel van maar hier is de prioriteit: de prioriteit eerst,is dat we eerst aan God gaan geven. En als je niet eerst aan God geeft komt er een vloek op je financiën. En hier is het probleem: ik geloof dat vele mensen in het lichaam van Christus onder een vloek leven. Want ze begrijpen niet dat ze nemen hetgeen van God is, en het is van God om dat het het eerste is.zie je: tienden geven zegt: ik heb een stapel rekeningen hier,maar ik vertrouw op God. Dat is wat tienden geven zegt. Het tegenovergestelde hiervan is: Ik betaal deze en ik zie wel of er dan genoeg over is. En als jij God als laatste stelt in jouw financiën, ben je in de problemen. Wanneer je God op de eerste plaats zet, zul je gezegend

7 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 7 van 30 worden.en dan zul je een gezegend leven hebben. Denk hier eens over na: God vroeg aan Abraham, welke onze vader van het geloof is volgens de bijbel. God vroeg aan Abraham om zijn eerstgeboren zoon. God zei niet: krijg er vier of vijf, en geef er dan een van. Krijg er tien, want alles wat ik wil is slechts een tiende God vraagt om zijn eerstgeboren toen hij niet meer had, en alleen de belofte had voor meer. Dat is tienden geven, zie je. Abraham had gewoon niet meer Hij had 25 jaar op Isaak gewacht! En toen zei God: Nou, geef Mij Isaak. Geef de eerste. En vertrouw Mij.. Op het vervolg hiervan. Dat is tienden geven: God wil altijd het eerste. Hij zal nooit op de tweede plaats komen. Hij zal nooit als tweede komen in je leven. En daar raakt het rubber de weg. In andere woorden: als jij zegt dat God als eerste komt in je leven zou ik kunnen zeggen: laat me je bankboekje dan eens zien, en ik zal je vertellen wat op de eerste plaats komt in jouw leven. Ik zeg je: het ding waar jij iedere maand het eerst mee aan de slag gaat voordat je ook maar iets anders aanpakt. Dat is wat de prioriteit is in je leven. Tienden geven is God op de eerste plaats zetten. Het geweldige van het zijn van een tiendengever,en we gaan in een andere les naar deze belofte kijken,maar de bijbel zegt: God zal de afvreter dreigen om Mijnentwil. Hij zegt niet: om het Koninkrijks wil. Hij zegt: om Mijnentwil. Dat betekent als satan tot mij zegt: jij gaat blut, je gaat tekort komen,je gaat het huis verliezen,je pensioen gaat er aan. Je gaat niet genoeg hebben wanneer je ouder wordt. Wanneer satan al deze dingen tot mij zegt, kan ik zeggen: Dat is een leugen, want ik ben een tiendengever! Want ik heb zulk geloof: als ik eerst aan God geef en God op de eerste plaats zet Zie je, wanneer ik Hem eerst zet: wat denk je? Dan maakt Hij mij prioriteit. Al mijn noden zet Hij bovenaan Zijn lijst omdat ik Hem bovenaan heb staan. Dus Hij zet mij op de eerste plaats. En dan hoef ik niet door angst heen te gaan, omdat ik God op de eerste plaats heb staan. Ik preek niet over tienden, geven en financiën omdat ik een prediker ben en ik heb iets nodig om over te preken. Ik preek niet over tienden, geven en financiën in onze kerk omdat de kerk geld nodig heeft. Ik preek over tienden, vrijgevigheid en financiën omdat ik om u geef. Want ik heb raadsgesprekken gehad met mensen door de jaren heen, keer op keer op keer. Met mensen die het gezegende leven niet leiden. Hun financiën zijn een grote puinhoop. En het doet me versteld staan hoe de vijand een veldslag met hen levert. En als een pastor zeg ik: ik wil mensen toerusten hier! Waarom begrijpen ze nou niet dat er principes in Gods woord staan. En als zij deze niet praktiseren, dan hebben ze deze problemen voor de rest van hun levens. Ze zullen altijd te kort hebben. Altijd, wanneer ze denken in te lopen, iets zal mislopen, en ze zullen altijd achterlopen. Waarom? Omdat ze dit principe niet snappen: God op de eerste plaats. Ik laat je nog een tekst zien: 1 Korinthiers 16. Vers een en twee zeggen: 1 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik het in de gemeenten van Galatië geregeld heb; Kijk nu aandachtig naar vers twee: Op de eerste dag van de week. Welke dag? Op de eerste dag van de week. 2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden. Nu. Twee dingen: Paul zegt eerst: doe het op de eerste dag, op de eerste dag van de week; dat is wat ik wil dat jullie doen. De eerste dag. En dan zegt hij: legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg. Laat me je vertellen wat een andere versie zegt: De andere versie zegt: in proportie tot de hoeveelheid die je verdient. In verhouding tot hetgeen wat je verdient. Met andere woorden: Paul zei niet: ik wil dat elk persoon elke week honderd dollar geeft of ik wil dat elk persoon elke week duizend dollar geeft. Hij zegt: ik wil dat je geeft in verhouding tot je inkomen. In andere woorden: een percentage! En God stelde een percentage in, Een lange tijd geleden, en het percentage was tien procent. Een tiende, dat is wat het is: een tiende. God is Degene die dit bedacht heeft. Als je daar een probleem mee hebt moet je

8 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 8 van 30 maar boos worden op Hem, niet mij! Want ik ben niet degene die hiermee gekomen is, God kwam hiermee, een hele lange tijd geleden. En realiseer je dat, als elke gelovige tienden zou geven, konden we elke missionaris zenden waar nodig, kunnen we elk gebouw bouwen wat nodig is, We kunnen mensen winnen voor Jezus, het evangelie preken, hongerigen voeden, we kunnen de naakten kleden, kunnen we het werk van het Koninkrijk doen. God bracht dit tot stand, zodat overal voor gezorgd kan worden. We hoeven geen auto's te wassen om de jeugd op zending te laten gaan, We hoeven geen snoep te verkopen aan de voorkant van de kerk als iedereen simpel zou geven. God heeft zijn eigen fonds opgesteld maar wij hebben het gelaten voor wat het is. En het heet tienden geven en het is heel, heel simpel. In de meeste kerken, de meesten, geeft gemiddeld 20 procent tienden. Twintig procent geeft tienden. En we vragen waarom we blut zijn, en we schulden hebben En we vragen ons af waarom we het land zijn met de meeste schulden ter wereld. Wist je trouwens, dat men in derde wereld landen gemiddeld meer geeft dan Amerika? Wist je dat? Wij zijn het rijkste land ter wereld en derde wereldlanden geven in verhouding meer dan wij! Zij begrijpen het principe; we praten over het hart! Zie je; als ik je bankboekje opensla en inkijk, ik vertel je, kijk ik in je hart. Ik kijk hoeveel van je hart in je huis zit, hoeveel in je auto, hoeveel in je kleding zit en hoeveel in de kerk zit: juist daar. En het geweldige is: het is prima als jouw overlijdensdekking je 25 of 30 procent kost. God heeft daar nooit een woord over gezegd: Hij heeft alleen gezegd: geef mij er tien. En geef dat eerst aan Mij. Omdat we God op de eerste plaats zetten. Ik zei dat het de laatste tekst was, maar er is er nog een, We begonnen met Exodus 10 ver 1 en 2 en 12 en 13 en we zijn geëindigd in vers dertien maar kijk eens in Exodus 13 Vers 14 en 15; dit is erg belangrijk Exodus 13 vers 14 en 15: 14 En wanneer uw zoon u later zal vragen: wat betekent dat? Met andere woorden: deze kinderen komen wanneer ze die lammeren aan het slachten zijn Toch? En jouw kinderen komen en vragen: wat is dit? Waarom doe je dit? Waarom dit principe? Dan zult gij tot hem zeggen: met een sterke hand heeft de Here ons uit Egypte, uit het diensthuis, geleid. 15 Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Here alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de Here te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen mijner zonen los. De bijbel zegt eigenlijk laat me je dit zeggen: Je kinderen gaan naar je toe komen en gaan vragen waarom doen we dit pap? En wanneer ze dat doen, zeg je tegen hen: Zoon, je weet dit misschien niet, maar pap was eerst een slaaf. Papa had eerst eigenlijk geen land. Ik had geen schapen,ik had geen huis, ik was een slaaf. En zoon, ik zal vertellen hoe het was in Egypte. En ik wil je vertellen hoe gebondenheid en slavernij voelt. Ik zal je iets laten zien, zodat je begrijpt wat God gedaan heeft. En misschien neemt hij zijn shirt af en zegt: dit is wat en zweep met je rug doet wanner hij een slaaf is. Maar de reden waarom ik dit aan het doen ben is vanwege God die ons bevrijd heeft van de slavernij. God heeft ons vrijgezet. En ik ben geen slaaf meer. En daarom geef ik graag aan de Heer van mijn eerste vruchten. daarom geef ik graag het eerstgeborene aan de Heer. wij doen dit graag: dit is een heilig verbond! tussen de Heer en mij; een vrij man nu. Ik doe dit omdat ik van God houd! en ik doe dit omdat God me heeft vrijgemaakt. Toen ik dit vers in de bijbel zag begon ik te huilen want dit is mij overkomen. Met al mijn kinderen op een gegeven moment. En als jij tienden geeft zal het met jou ook overkomen, als het niet al gebeurd is. Je kinderen zullen je kantoor binnenstappen wanneer je je tienden op de envelop schrijft en ze zullen naar het bedrag kijken, en voor een kind is dat een heel groot getal! En ze zullen zeggen: oh, waar ga je dat heen sturen pap? Dat gaat naar de kerk, of mijn kinderen vroegen eens:kan ik dat in de collecte doen?

9 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 9 van 30 Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je kinderen vragen: mag ik die envelop, en je geeft het hen, Weet je wel, ze houden het een tijdje vast, en ze moeten gewoon even zien hoeveel het is. En dan ineens: oh, pap! Waarom geef je nou zoveel geld? En ik ben in staat geweest om, aan alle drie mijn kinderen te zeggen; nou, laat me je iets uitleggen:..papa is niet altijd een christen geweest, en laat me je vertellen hoe het is om geen christen te zijn. En laat me je vertellen hoe slecht mijn leven was, en hoe miserabel ik was voordat ik de Heer tegenkwam, en ik kan ze zelfs littekens laten zien en zeggen:dit is hoe het is. Maar God..maar God... In een motelkamer is je vader bevrijd. Daarom geef ik graag het eerste van al mij financiën aan de Heer. Weet je, ik had geen huis zoals deze. Ik had geen auto als deze. Ik had geen kleding, ik had die prachtige vrouw en kinderen niet. God redde mij! maakte me vrij door Zijn genade! En ik zeg tegen mijn kinderen: Dit doe ik niet met tegenzin Dit is iets wat ik met liefde doe! En feitelijk is het meer dan tien procent. Elke week is meer omdat God me heeft vrijgezet, omdat God mijn leven veranderd heeft. Dat is hetgeen we over praten; we praten over God op de eerste plaats. En als jij God prioriteit maakt in je financiën begint het over te vloeien naar elk gebied van je leven. Nu, ik wil dat je God hierom vraagt. Vraag de Heilige Geest wat wilt U tegen mij zeggen met deze boodschap; heb ik U beroofd? heb ik u bestolen? Heb ik U wel op de eerste plaats in mijn leven? En wanneer de Heilige Geest dit vertelt aan jou bekeer je gewoon. God kwam niet om je te vervloeken; Hij kwam om je vrij te zetten. Zo, bekeer je, en zeg Hem: Heer ik wil U als eerste plaatsen in mijn leven. In deze plaats en in elk gebied in mijn leven. Les 2 - Principe van vermenigvuldiging Laten we nu gaan kijken naar het principe van vermenigvuldiging. waar we het de vorige keer over hadden prioriteiten eerst, God op de eerste plaats in elk gebied van ons leven, vooral onze financiën. En wanneer we God als eerste plaatsen in onze financiën begint het over te vloeien naar elk ander gebied van ons leven. Dus we gaan het hebben over het principe van vermenigvuldiging. En ik wil een stuk uit de bijbel met je delen, een waarheid uit de schrift. En dan wil ik delen hoe het feitelijk begint in het eerste hoofdstuk van het boek is waar het allemaal begint. En ik wil mijn en Debbie haar getuigenis delen op het gebied van vrijgevigheid. Lukas hoofdstuk 9. Lukas hoofdstuk 9 vers 12. Een heel bekende passage. En de dag begon te dalen; en de twaalven kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Zend de schare weg, opdat zij naar de dorpen en hoeven in de omtrek gaan om onderdak en spijs te vinden, want wij zijn hier in een eenzame plaats. 13 Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden moeten heengaan om voor al dit volk voedsel te kopen. 14 Want er waren ongeveer vijfduizend man. En Hij zeide tot zijn discipelen: Laat hen gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig. 15 En zij deden het en lieten hen allen neder zitten. 16 Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de schare voor te zetten. 17 En zij aten en werden allen verzadigd en het overschot werd door hen opgeraapt: twaalf manden met brokken. Nou stel je eens voor dat jij een van die discipelen bent. We nemen dit verhaal, wat we allemaal kennen, en we plaatsen het in het heden. Beeld je eens in dat jij een van die discipelen bent en je bent er, op die bewuste dag. En dit gebeurt allemaal om je heen. De bijbel zegt: er waren ongeveer vijfduizend man en dat was de manier waarop men een menigte telde. Als er staat: 5000 mannen, lees je eigenlijk 5000 gezinnen. Er waren 5000 mannen, dus je had de vrouwen, de kinderen, alle families bij elkaar genomen waren er waarschijnlijk zo'n tot mensen aanwezig.

10 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 10 van 30 Dus het was een grote groep, een grote menigte. Dus laten we alsof jij een van de discipelen bent, een van de twaalf, o.k, we zitten er samen in, jij bent een van de twaalf en je hebt Jezus er bij., Hij is de gastspreker. Hij heeft al wat grootse bijeenkomsten gedaan in verschillende steden en nu is Hij naar jouw stad gekomen, en Hij preekt echt geweldig, alles is echt fantastisch.je hebt geadverteerd en jij hebt de grootste menigte die je ooit hebt gehad. Je hebt die grote menigte, zo'n tot mensen en in vers 12 zegt het dan: "En de dag begon te dalen(tegen de avond) Toen de dag begon te dalen; in andere woorden:je bent er de hele dag geweest. Dit moet je je voorstellen: Je hebt deze gast en de grootste menigte die je ooit hebt gehad uur: Hij blijft preken uur: Hij preekt nog steeds uur: Nou heb je waarschijnlijk de eerste helft van het voetbal gemist Hopelijk haal je de wedstrijd van uur nog Je hebt er al een gemist uur, Hij gaat door; uur: Hij is nog bezig uur; Hij is nog niet klaar. Kijk, dat is waar de bijbel bedoelt: de dag begon te dalen. Ze zijn er de hele dag geweest! Dus jij bent een van de discipelen. En,zoals we wel vaker zien; we vormen een bestuur. En ik denk dat zij een bestuur gevormd hebben die dag, en ik denk dat ze drie of vier bij elkaar hadden en zeiden; o.k. wat gaan we doen? dit is ongelooflijk; ik bedoel die kerel preekt goed; ik bedoel ik verga van de honger en nou zij we hier al de hele dag en ik ga dood van de honger; weet je, en nou zitten we in deze verlaten plek, geen Burger King, geen Mc Donald's, geen friettent; echt een verlaten plaats. En je denkt: wat gaan we doen? Je krijgt een idee,en je zegt: weet je wat; laten we zeggen dat we bezorgd zijn voor hen.. okee, dat is goed, we zijn bezorgd om de mensen natuurlijk! Je gaat naar Jezus en Jezus is daar aan het leren. Zo jij bent degene; jij bent aangewezen, en je gaat naar Jezus en zegt: ehm Heer,sorry,eh heeft U een momentje? het was goed ooh, het was zoo goed vandaag,de lessen waren zoo goed, en eh we hadden de hele dag wel kunnen blijven, ik bedoel;wij twaalven, wij houden het de hele dag wel vol, maar eh wij denken dat de mensen een beetje moe beginnen te worden.en ik denk dat ze een beetje trek gaan krijgen, dus,eh,heer,wij dachten: misschien is het een goed idee als U de dienst gaat afsluiten, want eh de mensen moeten weer terug naar huis en sommigen zijn echt hongerig. Let op wat Jezus dan zegtin vers 13 zegt Hij: "Geven jullie hun te eten" Weet je; wij lezen de bijbel en denken daar vaak niet over na ga eens in de schoenen van deze persoon staan. Er zijn mensen daar, en je zegt,eh Heer sluit de dienst af, want de mensen worden hongerig. En Jezus zegt dan:"oh, je denkt dat ze hongerig zijn? Geef ze dan te eten". "Sorry?" "Ik zei: jij zegt dat de mensen hongerig zijn, dus geef ze iets te eten". "Okee." Dus je moet terug naar het bestuur. Je moet verslag uitbrengen. En dan bij het bestuur aangekomen, vragen ze je "en, heb je verteld dat de mensen honger hebben?" "Eh,ja, ik heb Hem dat verteld" "Wel eh gaat ie de dienst afsluiten?" "Nee? Wat zei Hij dan?" "(onverstaanbaar)""wat? wat zei ie?" "Hij zei dat wij voor eten moeten zorgen" "Wat? Moet je al die mensen zien!!", Een kind rent voorbij met z'n lunchpakketje en je zegt: kom hier, kind, geef hier! schiet op! En je opent dat ding en er zitten twee stukjes vis in en vijf broodjes. Dat joch hield van zijn broodjes,die had íe extra meegekregen van zijn moeder. Dus: twee stukjes vis en vijf broodjes. "Wat moeten we nou met zo weinig?" "dit is alles wat we hebben", en dan zie je Petrus graaien naar dat brood. O.k, wel dit is wat we gaan doen: vertel Hem gewoon dat dit alles is wat we hebben en dan gaat 'ie wel akkoord; vertel Hem dat we het hebben geprobeerd vertel het Hem nou maar! goed idee, goed idee! Dus je gaat erheen en zegt: "Heer,excuseer eh", "Heer U zei U eh zei ehm, U wilde dat wij ehm" ehm dat wij hen te eten moesten geven en we hebben er aan gewerkt en ehm en we hebben 2 visjes en ehm en ehm vijf broodjes en eh dus wij dachten misschien eh wij dachten En Jezus zegt:"mooi. Vorm groepen van vijftig mensen". Ehm Heer ehm, Ehm Heer,U begrijpt het niet ehm we hebben eh twee vissen en vijf,

11 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 11 van 30 vijf broodjes" Ja, dat is mooi. laat ze zitten in groepen van vijftig". Dus je gaat terug naar het bestuur. Je moet verslag uitbrengen. Dus daar aangekomen zeggen ze:"wat gaat ie doen? Gaat ie nou afsluiten? "Nee? Doet Hij dat niet? Wat zei Hij dan?" "(onverstaanbaar)" "Wat?" "Wat zei Hij? "We moeten groepjes van vijftig maken" "Wat? Zei je niet: vijf broden en twee visjes en wat gaan we doen" En je zegt: okay en nu moet je de mensen gaan vertellen wat er gaat gebeuren. denk hier eens over na Ik weet niet hoeveel mensen je al aangestuurd hebt, maar mensen gaan echt niet zomaar doen wat ze verteld wordt. ze gaan vragen stellen of niet soms? dus je zegt: "Kunt u gaan zitten in groepen van vijftig alstublieft, zitten in groepen van vijftig;en dan komt er zo'n grote vent "Ga je ons wat te eten geven? En geef die broodjes maar snel door!" Eh als u allemaal even kunt gaan zitten, alstublieft; dus je hebt iedereen zitten Nu,ik denk persoonlijk dat ze het uiteindelijk wel wisten. De reden daarvoor is dat ze de schriften kenden.en in het oude testament staat een verhaal waarin Elisa 100 mannen voedde met twaalf broden. Dus ik denk dat ze nu denken dat Hem door hebben. Ik wed..weet je we hebben Hem uit de dood zien opstaan en toen we belasting moesten betalen,toen we moesten vissen en er was een geldstuk in die vissenbek,die man heeft wel wat in huis. Ik wed dat 'ie de boel gaat vermenigvuldigen. Ik denk dat ze daar zelf wel achter gekomen zijn. Het enige probleem is,het gebeurde niet.. Dat was niet de manier waarop het gebeurde. En wij missen dit Nu, ik wil dat je dit vast grijpt,goed? Ze gaan weer terug en zeggen: "Jezus?" o.k., Heer we hebben ze zitten en hier is het voedsel, ga Uw gang Heer. Gaat U ervoor bidden? "Ja, Ik ga er voor bidden" O.k. Heer bidt,bidt er maar voor. Nou moet je opletten. Kijk, hier is het: kijk wat er gebeurt. Vers 16 zegt: Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de schare voor te zetten. Denk hier eens over na: Hier heb jij dat stuk brood en je zegt: "Hier, Heer, bid er maar voor" En de Heer neemt het brood, kijkt naar de hemel en zegt: "Vader, zegen het", en toen brak Hij het. Hij brak het, en gaf jou de helft terug. Nu is het kleiner dan wat je eerst gaf. Het zou groter moeten worden, zie je, en Hij geeft je de helft. Daar sta je dan. En de Heer zegt: ga dat halve broodje uitdelen. Ehm... "bent U klaar met bidden?" "Ja Ik ben klaar,ga, en deel het uit "Wilt U niet wat verder bidden?" "Nee, het is goed; ik heb het gezegend" Zie je, let op ze gaven het eerst aan de Heer. Hij zegende het, maar heeft het nog niet vermenigvuldigd. En Hij zegt : "Je moet het eerst weggeven". En dat nam geloof. Zie je kijk hier eens naar; hij gaat heen naar de eerste persoon. Hij zegt neem een heel klein stukje! Moet je nagaan: zo'n mensen, klein stukje maar, klein stukje, neem maar een klein stukje, klein stukje,ik zei KLEIN stukje! En hij gaat door, geeft het brood tot aan de laatste persoon en het groeit gewoon in zijn handen!. En dan zegt 'ie: hier neem wat meer, hier neem ook wat meer en het blijft groeien! Zie: dit is wat we missen. Het wonder gebeurde niet in de Meester Zijn handen, het gebeurde in de discipel zijn hand! Jezus vermenigvuldigde het niet totdat het weggegeven werd. Alles wat Hij deed was het zegenen! Dit wordt niet begrepen: er zijn twee principes: Ten eerste moet het aan de Heer gegeven worden. Eerst moet het gezegend worden voordat het kan vermeerderen, en de manier om het te zegenen is om het aan God te geven. Dit is de reden waarom de mensen hun financiën niet vermenigvuldigd zien; Omdat het zo is als we al eerder zagen, ze geven hun eerste deel niet aan God! Dus alles wat ze hebben. Al het andere is NIET gezegend! Het moet worden gezegend voordat het vermenigvuldigd kan worden. En ik hoor mensen: "Ik heb gegeven, ik heb eens gegeven, wat gespaard en wat gegeven en ik heb nooit ervaren". wel, het is niet gezegend! Het is niet gezegend, totdat je het eerst aan de Heer geeft..

12 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 12 van 30 En je geeft het eerst aan de Heer; het eerste deel waar we over gepraat hebben is het deel wat de mogelijkheid heeft om de rest te zegenen. Dus dat is het eerste. Als we het eerst aan de Heer geven zegent Hij het dat is het eerste principe. Het tweede principe is het moet eerst weggegeven worden voordat het kan vermenigvuldigen. Met andere woorden: het moet gezegend zijn voordat het kan vermenigvuldigen; dat is het eerste, dat is het eerste deel aan de Heer geven. Dan moeten we meer geven en daar bovenop moeten we het weggeven. We geven aan Life Outreach, dat kinderen over de hele wereld voedt, we geven aan een kerkgebouw ergens,we geven aan een missionaris, maar we geven meer dan de tienden. onze offergaven; en daar zien we de vermenigvuldiging. Zie je; net als bij deze discipelen: Twee dingen; Een: als ze het nooit aan de Heer gegeven hadden,was het nooit gezegend geweest. dan werd het niet vermenigvuldigd. Maar ten tweede: als ze het gewoon gegeten hadden, en nooit hadden weggegeven, was het ook nooit meer geworden. Volgen jullie mij? Zie; dat is het probleem; misschien zeg je: ik geef al jaren tienden, maar ik heb nooit vermenigvuldigingen gezien waar pastors over spreken. Ze hebben nog nooit weggegeven, ze hebben nooit meer gegeven! Ze eten wat wordt gezegend. Ze nemen wat is gezegend, wat de potentie heeft om te vermenigvuldigen, en ze geven het nooit weg. Zie; tienden geven en geven zijn twee verschillende dingen. Nou, ik ga je waarschijnlijk shockeren met wat ik je ga zeggen. Maar persoonlijk geloof ik niet dat tienden geven vrijgevigheid is. Persoonlijk geloof ik dat tienden geven retourneren is, omdat de tienden aan God toebehoren. Weet je; als ik iemand mijn auto leen; laten we zeggen; ik leen jou mijn auto. En dan na een week breng je me de sleutels terug. En dan zeg je; "weet je wat?". Omdat ik je wel mag, pastor,krijg je van mij deze auto! Dan zeg ik: Jij geeft me deze auto niet,je geeft aan mij terug wat van mij is. Deze auto is mijn eigendom! Zie je; dat is wat mensen doen. Ze zeggen: "Heer,hier geef ik U mijn tienden." Nee,het is terug geven! Het is terug geven: het is van Hem! Zo luister, ik heb de laatste les met je gesproken over het eerste geven aan God. En ik heb sommigen van jullie misschien uitgedaagd. Sommigen van jullie zijn misschien geen tiendengevers, je mag gepikeerd zijn, en ik ga je misschien meer pikeren, want tienden geven is gewoon terug geven. Geven bovenop de tienden en in de collecte is het echte geven. Laat me je een verhaal delen uit de bijbel: Ik wil deze passage openslaan.in Mattheus hoofdstuk 25 is er een verhaal over de vergelijking van de talenten. Hij geeft er één vijf. En deze kerel neemt de vijf talenten terug en nog vijf erbij. Hij geeft een ander twee talenten. En die man neemt de twee talenten en nog twee erbij. Hij geeft één kerel één talent. En die man neemt de ene talent terug die Hij gegeven heeft maar geeft Hem niets anders erbij: niets meer. Sta hier eens bij stil, als we zeggen: tienden geven is terug geven. Degene die de vijf had zei: "Hier zijn de vijf talenten die U mij gegeven heeft en hier zijn er vijf bij". Degene die de twee gekregen had zei:"hier zijn Uw twee talenten" de twee talenten die U mij gegeven heeft, en hier zijn er twee bij". En degene die de ene had, zei: "Hier is het geen wat al reeds van U was". Dat is wat hij zei. Ik ga U terug geven wat reeds van U is.

13 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 13 van 30 Nu, tegen degenen die terug gegeven hadden en meer zei Hij: "Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf". Maar tegen degene die zei: "Hier heeft gij het Uwe" maar ik geef U er niets bij Herinner je je wat Jezus tegen hem zei? Jij bent een slechte en een luie slaaf. Want alles wat je Mij gegeven hebt is hetgeen wat al reeds van Mij was. is dat niet verbazend? Ik weet niet hoeveel pastors tiendengevers hebben betiteld als slechte, luie slaven En ik doe het als je geen tienden geeft; dit daagt je uit; ik weet het,ik wil juist dat je tienden gaat geven. Maar ik vertel je dit: als ik je niet aan het tienden geven krijg, krijg ik je ook niet aan het geven. Als jij tienden gaat geven, zeg je eigenlijk dat de afvreter gedreigd wordt, en dat God de vensters van de hemel opent en je gaat zegenen. ij zal dan ook gaan geven, bovenop je tienden. En dat is waar we over praten. We praten over geven aan God; terug geven aan God. tienden geven; wat al van God is en dan daar bovenop geven. Mannen, ik ga je vragen om iets te gaan doen, goed? Ik wil dat alle mannen gaan staan,alle mannen. Ik wil dat je je portefeuille pakt, neem je portefeuille uit je zak of uit je handtas.. Schatje, mag ik van jou een beetje geld? Pak je portemonnee d'r uit, heb je 'm? Goed, ruil met iemand. Alleen voor even gewoon ruilen. Als íe er geen heeft; gewoon geven; geef het maar gewoon. Niks aan de hand; gewoon een illustratie O.k; iedereen heeft een andere portemonnee? Nou Hier is wat je moet doen. We gaan een collecte ophalen. En pak die portemonnee en geef zoals je altijd al had willen geven. Nee; grapje, geef die portemonnee maar weer terug en ga maar weer zitten. Geef zoals je altijd al had willen geven. Dit is waarom. Je kunt iemand anders zijn geld wel geven. Moeilijk om dat van jezelf te geven. Denk daar eens over na. Alles wat ik heb.. is van God. Als de Heer tegen me zegt: "Ik wil dat je tienduizend dollar voor het gebouw geeft" Het is toch niet van mij, ik zeg: "tuurlijk" het is van U, Heer, niet van mij. Zie je; we hebben een probleem als we denken dat het van ons is. Dan hebben we een echt probleem. Waar ik over spreek: Als God een werk in je hart doet, en we zeggen: het is allemaal van God; niet alleen de tienden, het is allemaal van U; het kwam allemaal van U af, God, het is allemaal van U; U kunt het hebben; wanneer dan ook. Ik zeg je; het mooiste ter wereld is te kunnen geven op het moment dat God het van je vraagt. Dit begon voor Debbie en voor mij zo'n twintig jaar geleden. En God deed een wonder in ons hart op dit gebied, en ik wil je ons getuigenis vertellen op dit gebied. Het is verbazingwekkend wat God heeft gedaan. Ik was een reizende prediker en dit is het eerste hoofdstuk van het boek. Dit is hoe het verhaal begint.ik was een reizende prediker en ik had geen salaris van de kerk. Mijn gehele salaris kwam van liefdegaven. Met andere woorden; wanneer ik ging en sprak voor een kerk ontvingen ze een liefdeoffer, of een ik-mag-jou-wel-offer in sommige gevallen, of een ik-mag-jouniet-offer en kom-niet-meer-terug-offer. Zij ontvingen dat offeren zij gaven ons dat offer, en dat was ons inkomen. Dat was het. Soms hadden we twee diensten per maand,soms drie diensten per maand, soms hadden we vier diensten per maand,weet je. Maar dat was het; wat het ook was; en zo zorgde God voor ons. Op een dienst,zal ik nooit vergeten; het was juli; juli was een langzame maand; mensen hielden niet veel diensten in juli vanwege vakanties en zo. Dus in juli had ik één dienst voor de hele maand. Dat was alles; eentje voor de hele maand. Ik ging, preekte. De pastor kwam achteraf naar me toe en was enthousiast. Hij zei: "Ik snap het echt niet: de mensen gaven vanavond; ongelooflijk!" En ik dacht: God heeft inzake tienden tot mij gesproken en Hij heeft altijd voor me gezorgd. En we hadden altijd een beetje extra gegeven maar nooit buitengewoon. Er zijn drie niveaus in het geven Ik zal er later meer over zeggen, maar er zijn drie niveaus in het geven. Dat zijn. Tienden, offers en buitengewone offers. En je ziet ze door de hele bijbel heen: Tienden, offers en buitengewone offers. Een vriend van mij is erg vrijgevig: hij zegt de drie niveaus zijn tienden, offers en pijnlijke offers. Daarom noem ik hem wel eens buitensporig. Dus ik gaf de

14 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 14 van 30 tienden, gaf wel eens offers, maar nooit buitensporig. Die avond, de pastor kwam naar me toe en zei: Ik kan het gewoon niet geloven: dit is het grootste liefde offer, en ik ben zo blij dat ik je dit kan geven, je hebt het heel goed gedaan: hij geeft me een cheque. Ik keek ernaar en het was genoeg voor de hele maand. Het was een heel maandsalaris.en ik had geen dienst de rest van de maand. Nou, dit is perfect; dit is God, dit is geweldig dank U Heer, en terwijl ik Hem aan het danken was, terwijl ik Hem aan het danken was sprak Hij tot mij. Die avond voordat ik moest preken had een missionaris zijn getuigenis verteld. En ik zei:"dank U Heer!", en ik ving een glimp op van de man dwars door de zaal heen, deze missionaris, en die kleine stem zei: geef hem het offer. Ik zei: "Ik bestraf je" Ik luister niet naar je, kom nu niet tegen me aan praten". En ik dacht: dat is God niet, dat is God niet; dit is mijn voorziening voor de hele maand, God heeft net voorzien! God, dat kan U toch niet zijn. En God zei: geef de missionaris het collectegeld. Heer, U bedoelt zeker een deel van de collecte. geef hem de collecte, geef hem de collecte; Het werd luider en luider, en ik wilde even zo doen als kinderen soms: LALALALA! ik hoor u toch niet! Geef hem de collecte, geef hem de collecte ik zei: God U redeneert heel krom. En het werd luider en luider. En als je dit nog nooit gedaan hebt; ik zeg je het geeft een geweldig gevoel, wanneer je toegeeft. Maar ik bedoel; het rekt je uit. O, Heer ik kan niet, ik kan niet. Nu; laat me je iets zeggen: één van de hoofdstukken van het boek heet "doe het goede." Het goede doen betekent ook bijbelse principes gehoorzamen. Bijvoorbeeld: voordat God me iets hierover vertelde had Hij al wat principes in mijn leven opgebouwd. Tienden geven is er een van.. uit de schulden komen, was een ander principe. niet manipuleren voor geld. Ik was toen evangelist en ik had een adressenlijst, weet je, en het is prima om een adressenlijst te hebben en het is prima om financiële ondersteuning te vragen, maar er mag geen manipulatie zijn, weet je. En de Heer sprak tot mij hierover. En het andere wat Hij zei was: "Open een spaarrekening". Dus ik hoor verhalen over mensen die zeggen: "God zei me te geven", weet je, en en dan kunnen ze hun rekeningen niet betalen dat is niet waar ik over spreek. Ik spreek over dat wij een spaarrekening hadden, en die raakten we niet aan. Ik wist, ik kon gewoon doen wat ik moest doen, mijn gezin zou niet sterven, maar je zult nooit kunnen geven zoals je wilt geven totdat je je financiën op orde hebt. Dus ik moet dit wel zeggen.ik moest wel de financiën op orde hebben voordat ik deze dingen kon doen: Dus: hoe dan ook; die stem wordt luider en luider uiteindelijk zei ik: o.k., Heer, eh, ik ga het doen. Dus ik loop naar de missionaris en ik zei: "Vertel niemand wat ik nu ga doen, ik wil niet dat iemand dit weet. En ik had de cheque ondertekend. En ik zei: "De Heer wil dat ik dit aan je geef", "dit offer."en ik vouwde het zo, dat je het bedrag niet kon zien en ik gaf het aan hem, en zei: "Ontvang het gewoon van de Heer" en hij zei "Dank je", en het was geweldig. Daarna gingen we wat eten met ongeveer twintig mensen van de kerk. En we zaten die avond met mannen en vrouwen apart te praten,weet je, zodat we even konden praten over weet je wel: zij praatten over supermarkten, wij over football. zo op die manier. En zo praatten we dan, en ineens tegenover me zat ook een man die ik maar een keer daarvoor ontmoet had. Een keer tijdens een jacht-uitje in Colorado. En hij zat tegenover me aan de tafel en deze man had de gave om te geven. Hij was de eerste persoon die ik ontmoette met de gave om te geven. En er staat in de bijbel een verhaal over de gave van het geven wist je dat? Sommigen van jullie hebben die gave. En dus ik zit tegenover hem aan die tafel en het was alsof de anderen praatten, en hij en ik bevonden ons plotseling in een soort vacuüm. En hij leunt over de tafel heen en zegt "Hoeveel was het liefde offer?" gewoon zo. Ik kende die man niet eens! Ik had hem één keer ontmoet. en dan vraagt ie mijn inkomen, weet je wel. "hoeveel was het liefde offer?" en ik buig,ik

15 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 15 van 30 weet niet waarom, naar hem toe en ik vertel hem hoeveel het was En toen zei ie: "Waar is de cheque?" En ik weet dat het verkeerd was, maar ik wilde niet dat iemand het wist.. en ik vertelde hem de waarheid niet. Ik zei:"debbie heeft het". Dat is mijn vrouw, weet je, en zij zit aan de andere kant van de tafel. En we zitten nog steeds naar elkaar toe, en dan zegt hij: "Ga het halen. Ik wil het zien". Ik zei: "Okee". Dus ik sta op, loop naar de andere kant van de tafel waar Debbie zat, en ik leun voorover en zeg: "Is de pizza goed? Mmm? Okee, best" Tja, wat moet ik zeggen? Weet je, er is geen cheque, dus ik ga terug en ik leun voorover, hij ook, en en ik zei: "Ehm, het ligt in de auto". Ik weet dat het verkeerd was, maar ik wilde gewoon dat niemand het wist, dus ik zei: "het ligt in de auto". En deze man zijn ogen zaten gewoon vast aan die van mij; hij zei: "Het ligt niet in de auto". Ik zei: "Waarom zeg je dat nou?" Hij zei: "God heeft me dat verteld". Hij zei: "Je hebt het weggegeven he?" En ik zei: "Ja, dat klopt". En hij greep in zijn zak en trok er een cheque uit die hij geschreven had voordat hij hier kwam. En hij maakt het open zodat ik het kon zien, en het was precies tien keer het bedrag tot op de cent. Het liefde offer was geen afgerond bedrag, het was wat mensen hadden gegeven. In het bedrag waren centen op het eind,en dat van hem had centen; tot op de cent. En hij zei tegen me, hij overhandigde die cheque; hij zei: "God gaat je iets leren over vrijgevigheid". zodat jij het kan overbrengen op het lichaam van Christus". En ik zal dat nooit meer vergeten. En daar begon het allemaal, en wij hadden het gevoel dat, weet je,god had,dit was bijna een jaarsalaris! Weet je, een maandsalaris had ik weggegeven, nu hadden we tien keer zoveel. Maar we wisten dat dit het eigendom van God was. We hadden echt de overtuiging dat het Gods eigendom was En dat was ook relevant. we begonnen ons te realiseren dat het allemaal Gods eigendom was, het is allemaal Gods eigendom! En we gingen op weg in deze reis met God. En we werden in staat om noden te lenigen en te geven. Een maand later waren we in een kerk. En de Heer zei tot mij: "Ze hebben een geluidssysteem nodig". En ik zei:"o.k." en God zei:"ik wil dat je over vrijgevigheid preekt". Ik had nog nooit over vrijgevigheid gepreekt, en de eerste keer dat ik ooit over vrijgevigheid heb gepreekt was tijdens de voordienst. De Heer zei tegen me: ik wil dat je die,die en die tekst noemt en ik schreef de boodschap tijdens de voordienst. De eerste keer dat ik over vrijgevigheid gepreekt heb. En ik kwam op en ik preekte, en de pastor vertelde me die dag over een gebruikt Geluidssysteem. En het kostte tweeduizend dollar; het was een kleine kerk zo'n zestig mensen waren aanwezig die avond. En hij zei: het is een gebruikt geluidssysteem, het is tienduizend dollar waard en de kerk kan hem krijgen voor tweeduizend dollar.. We hebben alleen geen tweeduizend dollar Dus ik preekte die avond en zei: God wil dat wij een collecte op gaan halen van tweeduizend dollar. zodat we dat geluidssysteem kunnen kopen. En dit is wat we gaan doen en ieder geeft exact hetgeen wat God tegen je zegt. En ik zei dit,ik hoorde het mezelf zeggen. "en het offer zal exact tweeduizend dollar zijn". En ik herinner me dat ik dacht: "Heer, misschien hadden we dat niet moeten zeggen". Dus we haalden de collecte op en ik zei:"heer:ik bid U, spreek tot een ieder wat ze moeten geven", en de Heer zei:geef honderd dollar. En ik zei: "o.k" En ik liep naar Debbie om het chequeboek te vragen, maar zij was een cheque aan het schrijven. en ik zei:"wacht,wacht" "de Heer vroeg mij om te geven" en ze zei: "Hij vroeg mij ook om te geven". Dus ik vroeg: "Wat heeft Hij jou verteld dan?" "200 dollar" ooh, dank je" Dus zij schreef een cheque van tweehonderd, ik een cheque van honderd. we haalden de collecte op en telden; het was precies tweeduizend dollar. De avond daarop zei de Heer:"Ik wil dat je weer over vrijgevigheid preekt". "Hmm heeft U nog een boodschap?" En Hij zei: "Ja" Dus ik schreef mijn tweede preek. En daarna, zei ik: nu wil ik dat je aan iemand geeft die hier aanwezig is, wie en wat het ook is, wat God je ingeeft, geef het. En God sprak tot mij, en zei:"zie je die man daar?" Ik zei: "Ja" Ik herinner me nog dat ik dacht: "oh,oh" Ik wist dat het geld op de bank van de Heer was, maar ik had het daar eigenlijk wel willen houden, weet je wel. En de Heer zei:"zie je die man daar?" en ik zei: "Ja"

16 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 16 van 30 Hij zei: "Hij is zijn baan kwijtgeraakt" Ik zei:"uh-huh" De Heer zei:"hij krijgt een andere baan over een maand" Maar ik wil dat jij zijn salaris voor deze maand betaalt totdat hij weer een baan heeft". Ik zei:"o.k." "wat is zijn salaris?", en Hij zei: "drieduizend dollar" "o.k." En de Heer zei: "O, maar dat is zijn oude salaris, zijn nieuwe salaris is vierduizend per maand" "en ik wil dat je hem vertelt dat ie een baan krijgt in dertig dagen en dat hij vierduizend gaat verdienen". Ik zei:"o.k." En ik deed het en dertig dagen later had hij een baan en vierduizend dollar per maand. We lachten en reden en we sloegen af naar een benzinestation om te tanken. Mijn vrouw en kinderen in de auto kunnen hiervan getuigen: ik tankte, liep naar binnen om te betalen, en de mevrouw achter de toonbank zegt: Er is voor gezorgd. Ik zei: "Waarom is er voor gezorgd?" Ze Zei: "Toen jij kwam aanrijden vertelde God dat jij een evangelist was en je auto moest voltanken". Ik liep naar buiten, naar mijn auto en ik zei: "God, Uw manier is zeker beter dan de mijne". En het bleef doorgaan, de auto die we trouwens reden was een Ford station uit 1973 met ruim kilometer op de teller. De reden waarom we die auto reden was omdat we uit de schulden moesten komen. Weet je nog? God zei: "Kom uit je schulden". En alles wat we ons konden veroorloven was een auto van 750 dollar. Dat was alles wat we ons konden veroorloven. Toch hielden we van die auto, want we hadden hierdoor geen schulden! Het was de eerste auto die we hadden zonder schulden. Ik bedoel, we hielden van dat ding; we baden er voor, we zalfden 'm met olie: ongeveer een kwart liter per week. En we hadden deze auto, en alles ging geweldig. En toen gingen we eten met die man, die avond en we gingen naar het restaurant en hij had dat gloednieuwe busje. Die kostte dollars. D'r zat een t.v., video, al dat spul. Dit was in '84. Enne. En we gingen eten, en hij vroeg: "Vind je die bus mooi?"en ik zei:"jazeker, prachtig", We gingen terug naar zijn huis en hij zei: Help me even om die spullen eruit te halen, dus ik begon hem te helpen, wist ik veel. En hij zegt:"geef die paraplu" Ik zei: "Wat moet je nou met een paraplu in je huis,waarom laat je hem niet in de bus liggen?" Hij zei: "Man, ik geef je die bus; van die paraplu blijf je af!" Ik zei:"wat ga je doen?" "Ja, want de Heer heeft het ons gezegd". En toen vertelde hij me iets. Hij zei: "de Heer zei me dat Hij je gaat zegenen zodat je anderen kunt gaan zegenen". Dus we namen de stationwagen welke we hadden, en we gaven die weg. En toen gaf iemand ons een andere wagen, en dus gaven we weer een ander weg, weer een ander en we gaven er weer een weg, Nou luister: in achttien maanden gaven we negen wagens weg. Van één auto zei God ons dat we die niet weg moesten geven. We hadden die bus en het ding was dollar waard. En de Heer zei: "Verkoop het". En ik begon het eigenlijk wel leuk te vinden om auto's weg te geven. En ik zei: "Heer, ik hoef geen auto's te verkopen,ik geef ze wel weg, en de Heer zei: weet je; "Jij gehoorzaamt" Hij zei:"verkoop het" Ik zei:"o.k." Dus ik verkocht het.en we verkochten het een dag voor dat we op reis gingen voor de missie. En we gingen naar Costa Rica, en we hadden dollar op de bank van de verkoop van de wagen. We gingen naar Costa Rica, en ik weet niet meer hoe vaak we op reis zijn geweest maar we rijden in een missionariswagen. Weet je, hoe missionaris auto's eruit zien? Het was oud, wrakkig, en op het punt uit elkaar te vallen. En we rijden zo langs de weg, en ik zeg tegen die missionaris: "Waarom koop je geen nieuwe bus?" En die man zegt: "Ik ben er juist mee bezig!" Hij werd helemaal enthousiast. Hij zei: "Vorige week, reed ik langs die garage en daar was die wagen en de Heer sprak tot mij "Ik ga je die wagen geven", en ik ging er heen, bad er voor, en God gaat me die wagen geven. Ik zei: "Wat kost dat ding?" emand even raden? dollar. En als je nooit een missionaris auto hebt gehad, dan heb je iets gemist in het leven Want het is gaaf om tegen die missionaris te kunnen zeggen: Ga die wagen maar halen ik regel het verder wel. En dan die cheque kunnen uitschrijven. Ik zeg je, God is geweldig! Een persoon zei tegen ons "He, we willen een auto aan iemand geven en we weten dat jullie er veel hebben weggegeven." "En nu willen we deze auto aan iemand geven maar we willen niet dat men weet dat het van ons is." "Kunnen we het dan aan jullie bediening geven en dan

17 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 17 van 30 kunnen jullie het anoniem aan hen geven". En jullie zeggen dan: Iemand gaf dit aan de kerk om aan jullie te geven. En ik zei: "Prima!" Ze gaven me die auto. Ik moest het op de naam van de kerk laten overschrijven. Het stond een dag op de kerk zijn naam. En op de dag dat het op de kerk zijn naam stond ging de motor kapot. En een nieuwe motor kost tweeduizend dollar. En ik was een beetje boos op de Heer, en ik zei"heer U weet dat die motor er ook wel een dag eerder uit had kunnen gaan, toen die andere kerel hem nog had of een dag later, waarom moet dit nou gebeuren? Nu, luister goed, dit is wat de Heer tegen me zei: Hij zei: "De man die het weggaf had het geld niet en de man die het krijgt heeft het geld niet, maar jij hebt het omdat Ik je gezegend heb". En Ik heb het zo geregeld zodat jij er een nieuwe motor in kan zetten zodat het wel een zegen kan zijn. En ik gaf je het geld zodat je het kan doen maar als je het niet wilt dat ik je geld geef, zodat je dit soort dingen kunt doen wil ik het ook wel aan iemand anders geven". Ik zei:"nee, ik wil graag dat U het aan ons geeft!" En we zullen er ons over verblijden en goede rentmeesters zijn. En we gingen door met geven en door te gaan met wat God ons gezegd had te doen, en God bleef spreken en spreken en zo vormde de Heer ons en dat was de eerste keer dat we alles weggaven en we hebben dat sindsdien meer gedaan, en het is een fantastisch gevoel. En de Heer zei tegen ons Ik wil dat je alles weggeeft. En wij zeiden, als de Heer zoiets zegt, is de volgende vraag: Wat bedoelt U met: alles? Hij zei: alles. IK wil dat je elke cent geeft die je hebt. We hadden destijds twee auto's: "Ik wil dat je allebei de auto's geeft" en Ik wil dat je je huis weggeeft." Ik wil dat je alles geeft wat je hebt. En Debbie en ik baden ervoor, en we wisten dat de Heer het gezegd had. We gaven het huis niet meteen weg, maar we gaven het al wel in onze harten want Hij zei: "Ik zal je laten zien wanneer, want het is de tijd nog niet. Drie, vier jaar later, ik weet niet precies in welk jaar maar toen waren we in staat om het huis aan een jong stel te geven. "Hier is het huis"nou, da's ook erg leuk om te doen! En dus gaven we al het geld weg wat we hadden en we gaven alle twee de auto's weg. En ik zat thuis, en zat in m'n stoel in de woonkamer en ik had een gesprek met de Heer, en ik zei: "Weet U ik denk dat ik U deze keer door heb". En de Heer heeft echt gevoel voor humor echt waar, en de Heer zei:"wat bedoel je met: ik heb je nu echt door?" Ik zei: "Nou, ik gaf een auto weg en U gaf me een auto, toen gaf ik een auto weg, maar ik gaf pas een heleboel geld weg ik heb alles gegeven wat op mijn rekening stond we hebben het huis gegeven. en we gaven en we hadden en het vulde m'n hele denkwereld,het was erg veel geld, en ik zei: "Heer Ik weet, ik preek zelfs: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar ik denk dat ik U nu doorheb. En dit is wat Hij zei: "O, denk je dat echt?" En toen rinkelde de telefoon. En ik nam op en zei: "Hallo, en de man aan de andere kant zei: "Robert?" "De Heer zei me je te helpen met je vervoer" En ik dacht: "Hij heeft een auto voor ons gekocht", weet je wel want we hadden er tenslotte negen in achttien maanden weggegeven, en de Heer heeft ze niet voor niets in onze bediening gebracht. En in mijn gedachten dacht ik dit: "en toch heb ik U door!" En ook al koopt ie geen auto, dan heb ik je toch want ik heb er twee weggegeven". En ik heb al dat geld weggegeven; ik heb U toch Dus ik vroeg aan hem: "Wat heeft de Heer verteld dat je moest doen?" En de man aan de andere kant zei: "Ik heb een vliegtuig voor je gekocht" Ik zei: "Wat?" Hij zei: "Ik heb een vliegtuig gekocht. En ik heb het vandaag gekocht.en ik heb hem in Michamville gestald en ik betaal de hangar en ik ga het onderhoud bekostigen en ik ga voor de verzekeringen betalen, en ik heb een piloot ingehuurd,en hier is z'n nummer,en wanneer je ergens heen wilt, bel hem,en je vertelt hem waar en wanneer je er heen wilt en hij vliegt je er heen. En ik betaal al de kerosine die je verbruikt. En de Heer zei tegen mij: "Hebbes!" En hier vertel ik je je kunt God niet bevatten. Je zult eerst aan de Heer moeten geven voordat je gezegend kunt worden en dan moet je het weer weg geven, daarna, wil je het weer kunnen vermenigvuldigen. En dat zal gebeuren.

18 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 18 van 30 Les 3 - De hart test We gaan beginnen met de hart-test. Laten we kijken naar Maleachi 3. We gaan praten over dat 'geven' een werk doet in ons hart. Dat is het belangrijkste onderwerp. Laat me dit nog even zeggen voordat we het hoofdstuk lezen; wanneer je dit gebied in je leven onder de invloed van Heilige Geest krijgt, zal dit elk gebied van je leven zal beïnvloeden. En ik zeg dit omdat het je hart verandert. Ik heb nog nooit zo'n waarheid gezien die mensenharten veranderde, als de waarheid over het geven Want als ons hart is veranderd, heeft dat invloed op ons huwelijk, gezondheid, verandert 'stresszaken' en zorgen. We hebben veel gezondheidszorgen door financiële problemen, omdat we ons zorgen maken. Als God ons hart verandert op dit gebied, en wij ons realiseren dat wij niets bezitten, maar hij de eigenaar van alles is en wij leven naar de 'wetten' uit dit boek, als dat gebeurt verandert dat elk gebied in ons leven. Maleachi 3 vers 6 tot 12 6 Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.7 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. Merk dit op dat in hetboek Maleachi drie keer over 'terugkeren' wordt gesproken. En het is hoofdzakelijk over terugkeren in drie gebieden: in onze financiën in ons gezin en in onze aanbidding. In deze drie gebieden. Keer tot mij terug met Uw aanbidding, keer tot mij terug met Uw gezin, en keer terug tot mij in Uw financiën", want ik wil dat je deze drie gebieden op orde krijgt in je leven, zegt God. En hier heeft hij het over onze financiën. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? En dan vers 8: de meesten weten het: het is Gods antwoord hoe mensen naar Hem terug moeten keren. 8 Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? (Nu, kijk naar Gods antwoord:) In de tienden en de heffing. 9 Met de vloek zijt gij vervloekt. Nu even een opfrissertje: stond er in vers 6 niet dat God niet verandert? 9 Met de vloek zijt gij vervloekt en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis;beproeft Mij toch daarmede. Dit is de enige plaats in de bijbel waar het zegt dat je God kan beproeven, in het gebied van financiën en het geven. Beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. 12 En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Here der heerscharen Dit zegt; "als wij dit gehoorzamen, zullen wij niet alleen niet vervloekt worden,maar God zal ons zo zegenen dat er zegen in overvloed over ons uitgestort zal worden, zoveel zegen dat er geen ruimte over zal zijn om het te bevatten. Ik wil U een eerlijke vraag stellen, u hoeft het niet openlijk te beantwoorden: Hebt U hier naar geleefd? Heeft u ooit zo geleefd? Of is het vers wat we gewoon lezen, iets wat God niet voor ons bedoelde? God zegt; "Als U in mij huis al de tienden en de heffing brengt, en al de offers, niet alleen de tienden, maar ook de collecten, zal ik zo veel zegen over je uitgieten dat je het niet eens kunt bevatten. Heb je ooit zo geleefd? Mijn vrouw en ik hebben zo geleefd! Wij hebben zo geleefd: wij kregen zo veel zegen, dat we het niet voor onszelf konden houden. We moesten het wel weggeven. We moesten doorgaan met zaaien. Ik heb in een eerder stadium hier al over gedeeld

19 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 19 van 30 En gedurende die tijd zijn mijn vrouw en ik door tijden heen gegaan in ons leven,dat we 70 procent van ons inkomen weggaven. niet tien of twintig,..zeventig procent! Omdat hoe meer we gaven des te meer God ons terug bleef geven; we konden het niet allemaal houden! We moesten het weggeven, we moesten blijven zaaien, want Hij bleef het over ons heen storten. Ik geloof dat dit waar is: Ik geloof dat wij het probleem hebben, niet God. Want wij gehoorzamen dit niet eerst. En ik geloof dat er iets in dit vers is wat we niet begrijpen: Hij zoekt naar ons hart. Hij is nooit op zoek naar uiterlijkheden, Hij is op zoek naar ons hart. Door de hele schrift heen; zelfs in het Oude Testament staat het: je hart is onbesneden. God wilde altijd al ons hart veranderen. En geven zal sneller je hart veranderen dan wat dan ook.want het heeft te maken met jouw schat Mattheus 6 vers 21 zegt: 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als je hier over nadenkt; als jij investeert in een aandeel,ga je eerst controleren in de papieren hoe dat aandeel het doet, jij gaat het toch niet bekijken als het je toch niet interesseert? Pas wanneer je je schat erin gelegd hebt, gaat je hart er ook in. Als je een boot hebt, ben je daar om dat ding schoon te maken en te zorgen voor die boot. Waarom: omdat een deel van je schat daar ligt, dus een deel van je hart ligt er ook. En het is prima wanneer we goederen bezitten. Maar wanneer we ons hart in het huis van God willen hebben zitten, in het koninkrijk van God, volgt ons hart onze schat. Dat vers; Mattheus 6;21 zegt: 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Met andere woorden: je hart volgt je schat. Zie je; sommige mensen zien het andersom; met andere woorden..sommige mensen zeggen: waar je hart is, daar zal je schat zijn. Dat is niet hetgeen wat Jezus zei. Hij zei: Jouw hart volgt de schat; waar jij je schat legt, daar zal je hart zijn. Weet je toen de beurs daalde in het jaar 2000 verloor ik met mijn pensioen rekening 75 procent. mijn hart was verdrietig. omdat ik een deel van mijn schat verloor; zie, je hart is verbonden met je schatten. En God zit niet achter jouw schatten aan,hij zit achter je hart aan. Maar de manier waarop Hij je hart krijgt, is om je schatten te nemen. Nu, deze verzen in Maleachi zijn fantastische verzen. Ik werd eigenlijk een beetje kwaad op God omdat ze niet in het Nieuwe Testament stonden en nu is er dat grote probleem in de kerk vandaag. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament, zo van; ja maar dat is niet uit het Nieuwe Testament, dat is niet het nieuwe testament. Wel, laat me je vertellen Maleachi 3 vers 6, wat we net lazen, zegt dit: 6 Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd,en God veranderde niet tussen het oude en nieuwe testament. Jij wordt dan niet gered door genade in het nieuwe testament en tegelijk door de wet in het oude testament. Noach vond genade in de ogen van de Heer; dat is Genesis 6. Je benaderde God op dezelfde manier in het oude of nieuwe testament. Iedereen die naar de hemel gaat, gaat daar heen door genade. Niemand gaat daarheen door de wet. Dus we moeten begrijpen: God verandert niet. Ik herinner me eens tegen God gezegd te hebben: :"God ik weet niet waarom u deze verzen in het oude testament gezet hebt. Als u gewoon even gewacht zou hebben,gewoon maar even, weet je; deze verzen missen het nieuwe testament maar op 15 verzen, als je natelt, Als u maar even gewacht zou hebben, zou het mijn werk hier een stuk gemakkelijker hebben gemaakt als ik moet gaan preken over tienden geven en vrijgevigheid. En weet je wat de Heer zei: "ik heb ze juist gezet waar Ik ze wilde hebben. Weet je waarom: Omdat tienden geven een test is het is een test tot je hart. En laat me je vertellen wie er tegen tienden geven inkomt.verharde harten van mensen.ik heb voor jaren met ze gepraat En mensen die van God houden, en open voor God zijn, zeggen: ik ga geen tien procent geven, ik geef meer! Meer dan dat! Zie: dit is een test tot je hart. Tienden zijn een test. Het is de enige plaats in de bijbel waar we God mogen beproeven.maar het is ook een plaats waar Hij ons beproeft! Hij zegt: geef Mij tien procent, en je kan de rest houden; geef Mij tien procent. En waar Hij achter komt is: mensen die smoezen

20 Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 20 van 30 verzinnen,mensen die proberen de schrift te verdraaien, proberen te beargumenteren, alles proberen en zeggen: nee,nee, ik ga hier niet mee in zee,en zie je; het is niet die tien procent, het is je hart het is een test tot je hart. Wat betekent het woord tiende? Het betekent een tiende deel en het cijfer tien representeert de test in zijn algemeenheid door de hele schrift heen. Neem het cijfer tien en ga door de hele schrift heen: het staat voor het getest worden. Bijvoorbeeld laat me je wat vragen stellen, je zult het antwoord op sommige weten, en de anderen zul je wel te weten komen. Hoe veel plagen waren er in Egypte? Tien. Weet je wat God deed? Farao's hart testen. En hoeveel keer testte Hij zijn hart? Tien, toch? Hoeveel wetten zijn er? Tien. Weet je wat God doet? Hij test daar ons hart. Hoeveel keer, misschien weet je deze niet Hoeveel keer testte God Israël toen ze door de wildernis heen moesten? Ja raad maar; het is goed: Hoeveel keer werd het loon van Jakob veranderd? Hoeveel dagen werd Daniel getest? Hoeveel maagden werden er getest; weet je nog, ik help je even: er waren er eerst vijf dwaze Er waren vijf dwaze en vijf wijze en ze werden getest. Hoeveel maagden werden er beproefd? Hoeveel dagen van beproeving zijn er in Openbaringen 2 vers10? Hoeveel discipelen waren er? Nee, er waren er twaalf. Had ik je daar mooi even te pakken. Ik was je aan het testen Het cijfer tien staat voor beproeving door de hele bijbel en God beproeft ons met een tiende van ons inkomen! Hij beproeft ons daarmee. En dit is wat God zegt: Beproef Mij. Ok, laten we dit in de huidige wereld plaatsen. Dit is wat Maleachi zegt: Ik daag je uit". Laten we dit eens in het Amsterdams proberen: "Mot je probere!" Mot je gewoon as de sodemieter probere! En kijk gewoon wat er gebeurt. Dat is wat God zegt. Ik heb tegen mensen gezegd: probeer het voor een maand, en kijk wat er gebeurt! Het is niet ik die ze moet gaan zegenen het is God die achter Zijn woord moet gaan staan. Dus God zegt; ga je gang, en kijk wat er gebeurt. Deze passage is zo simpel tot mij. Denk hier eens over na: Als ik tienden en collecten geef, ben ik gezegend. als ik het niet doe, ben ik vervloekt. Hmmmm. Ik zie gezegend vervloekt. Hier hoef je niet lang naar te vissen, mensen. Gezegend of vervloekt, het is het een of het ander. Hier is het argument wat altijd om de hoek komt; ik ben een christen, een gelovige, dus ik kan niet onder een vloek komen. Jezus droeg de vloek van de wet, nu, dat deed Hij wel Hij droeg de vloek van de wet, en we zijn niet meer onder de vloek van de wet, maar dat betekent niet dat we er maar op los kunnen leven en dat allemaal zonder consequenties, begrijp je? In andere woorden: Geloof jij dat je gezegend kunt zijn maar wel gewoon lekker doen waar je zin in hebt? Weet je, ik begrijp dat ik gezegend kan zijn en niet gezegend. Wel, het woord voor "niet gezegend" in de Bijbel is vervloekt. En je zegt: ik kan niet vervloekt zijn omdat ik een christen ben o.k. denk hier eens aan; Droeg Jezus onze ziekten aan het kruis? Mattheus 8 vers 17 zegt: en onze ziekten heeft Hij gedragen. O.k? Dat is wat de bijbel zegt. Droeg Hij ziekten aan het kruis? Laat me je iets vragen: Ben je als christen ooit ziek geweest? Ja, dat ben je. En dan zul je moeten toepassen wat Jezus aan het kruis gegeven heeft tot jou. En dan zeggen we: Jezus droeg mijn vloek, maar Hij droeg ook je ziekte. En als een christen ervaar je ziekte. Hier is er nog een: Droeg Jezus zonde aan het kruis? 1 Petrus 2; 24 zegt: die (Jezus) zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Dus Hij droeg je zonden, maar heb je als gelovige ooit gezondigd? Ja! En wat moet je doen als je zondigt. Dan pas je toe hetgeen Jezus aan het kruis je gegeven heeft. Begrijp je? Dus Hij droeg onze zonden, maar we hebben zonden als christenen, en Hij droeg onze ziekten en we zijn ziek geweest. En Hij droeg onze vloeken ook. Maar velen van ons leven onder de vloek.vanwege ons hart omdat we een verhard hart hebben. Omdat we God niet toe staan een werk te doen op dit gebied in ons leven. Tienden geven Dat is wat sommigen zeggen: tienden geven was een deel van de Wet en we zijn niet onder de wet, we zijn

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Hee# God ook een geldpers?

Hee# God ook een geldpers? Hee# God ook een geldpers? Natuurlijke we7en Als er meer vraag is dan aanbod dan s

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Lucas 9 11b -17 Geven jullie hen maar te eten Omdat Jezus zulke mooie verhalen over

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Oefenen in gehoorzaamheid

Oefenen in gehoorzaamheid LES Oefenen in gehoorzaamheid Sabbat Doe Lees om te beginnen Efeziers 6. Stel je eens voor dat je geen keus had over wanneer je opstond 's morgens, geen keus over wat je at of waar je naar toe ging of

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Omgaan met geld Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Geef je niet dan leef je niet! Karakter van God: Hij is een Gever!! Wat van God komt past bij het leven Geld speelt voor ieder een belangrijke rol.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Kingdom Faith Cursus KF05 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Bijbel Open Kaïn & Abel. Kaïn & Abel twee soorten mensen. Elk mens is godsdienstig.

De Bijbel Open Kaïn & Abel. Kaïn & Abel twee soorten mensen. Elk mens is godsdienstig. & twee soorten mensen Elk mens is godsdienstig. Toch accepteert God maar één manier om tot Hem te komen: op grond van een offer. De mens bekende Eva. = gemeenschap Eva zei: ik heb een man van de Here gekregen.

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva?

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Genesis 4:1-2, eerste deel 1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2 En zij

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst zondag 12 februari 2017 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie ochtenddienst zondag 12 februari 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie ochtenddienst zondag 12 februari 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Psalm 92 : 1 en 2 (NB) 1.Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Here prijst, dat men Hem eer bewijst: zijn naam is eerbied

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen.

Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen. Lezen: Joh 6:1-15 Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen. Maar eerst een vraag. Wie heeft er een paar weken geleden meegedaan met

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, We zijn begonnen aan een bijbelboek dat niet makkelijk is, dat was ook de ervaring van sommigen vorige week, toen ik heb uitgelegd over die schijnapostelen,

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was?

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? De geboorte van Izak. In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Genesis 21 Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? Genesis 11:30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie