Handleiding voor Instructions pour TV500/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor Instructions pour TV500/1"

Transcriptie

1 Handleiding voor Instructions pour TV500 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen dat u VOOR het in gebruik nemen van dit product u deze handleiding volledig doorneemt? Deze handleiding moet bij de terrasverwarmer bewaard worden voor verdere verwijzing bij toekomstig gebruik. Reparatie moet altijd door een gekwalificeerd monteur gebeuren. Neem altijd eerst contact op met uw verkooppunt. Probeer op geen enkele wijze de terrasverwarmer om te bouwen. Wij raden aan om enkel propaangas te gebruiken in combinatie met een ontspanner van 37 mbar (ontspanner niet inbegrepen). Cher client, Tout d abord, nous voulons vous remercier pour votre achat de ce chauffeterrasse et pour votre confiance dans les produits Galico. Permettez nous d insister de bien lire et consulter les instructions de montage / d utilisation AVANT le premier usage de ce produit. Ce mode d emploi doit être gardé auprès du chauffe-terrasse, pour référence à toute date ultérieure. Réparation éventuelle doit être effectuée par un technicien qualifié. Contactez toujours en première instance votre fournisseur. Ne pas essayer de modifier cette unité de quelque façon que ce soit. Nous vous conseillons d utiliser uniquement du propane en combinaison avec un détendeur de 37 mbar (détendeur non-inclus). Met vriendelijke groet Het Galico-team Sincères salutations Le team de Galico VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES AANDACHTIG ONDERSTAANDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U DE TERRASVERWARMER MONTEERT OF GEBRUIKT! De gebruiker aanvaardt alle risico s van het monteren en gebruiken van de terrasverwarmer. Indien de waarschuwingen en instructies in dit handleiding niet worden opgevolgd, kunnen ernstige verwondingen, de dood of materiële schade het gevolg zijn. Begrijpt u de handleiding niet, neem dan contact op met de verkoper. De leverancier is niet aansprakelijk voor nalatigheid van de gebruiker. Een ontspanner van 37 mbar is nodig om de toevoer van propaangas te regelen. De ontspanner en slang moeten worden aangesloten volgens plaatselijk geldende voorschriften. De gasfles, ontspanner en de nodige koppelingen zijn NIET INBEGREPEN, deze zijn te bekomen bij de gasleverancier. Deze ontspanner moet samen met de gasfles gekocht worden. Vervang de ontspanner nooit door een andere ontspanner dan door de gasleverancier wordt aangegeven. De terrasverwarmer is gemaakt voor een gasfles van 11 kg. De terrasverwarmer is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis! Houd kinderen ALTIJD uit de buurt van de terrasverwarmer! Volwassenen en kinderen moeten uit de buurt blijven van gloeiende oppervlakten om brandwonden of verbrande kledij te voorkomen. Raak de brander en de reflector van een terrasverwarmer NOOIT aan wanneer deze brandt of niet afgekoeld is. Deze terrasverwarmer is niet bedoeld om gebruikt te worden op recreatieve vervoermiddelen of boten. Gebruik de terrasverwarmer niet voor het verwarmen van gebouwen. Gebruik de terrasverwarmer niet in de kelder of ondergronds. De terrasverwarmer is uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen waaronder een automatisch afsluitmechanisme bij omvallen. NOTICES DE SECURITE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT QUE VOUS ASSEMBLEZ OU UTILISEZ LE CHAUFFE-TERRASSE! L utilisateur accepte tous les risques de montage et d usage du chauffeterrasse. Dans le cas ou les instructions et les avertissements dans ce manuel ne sont pas suivi correctement, des blessures sévères, la mort, ou dommage matériel peuvent se produire. Si l utilisateur ne peut lire ou comprendre le manuel d instructions, il doit contacter son distributeur. Le distributeur n est pas responsable pour les négligences et nonchalances de l utilisateur. Un détendeur de 37 mbar est exigé pour bien régler l approvisionnement de gaz propane. Le détendeur et le tuyau doivent être branchés suivant les prescriptions et réglementations locaux. La bouteille de gaz, le détendeur et les raccords de branchement NE SONT PAS INCLUS, ceuxci sont à demander chez votre fournisseur de gaz. Ce détendeur doit être acheté en même temps que la bouteille de gaz. Ne remplacez jamais un détendeur par un autre que celui indiqué par votre fournisseur de gaz. Le chauffe-terrasse est conçu pour être utilisé avec une bouteille de gaz de 11 kg. Ce chauffe-terrasse est pour utilisation extérieur seulement! TOUJOURS maintenir les enfants à l écart du chauffe-terrasse! Les adultes et les enfants devraient garder une bonne distance des surfaces à haute température pour éviter les brûlures et l ignition des vêtements. Ne JAMAIS toucher le brûleur et le réflecteur d un chauffe-terrasse en fonctionnement ou non refroidi. Ce chauffe-terrasse n est pas conçu pour être installé sur des véhicules récréatifs ou sur bateaux. Ne pas utiliser le chauffe-terrasse pour chauffer des locaux domestiques. Ne pas utiliser le chauffe-terrasse dans un sous-sol ou un endroit en dessous du niveau du sol. TV500/1

2 Installatie moet geschieden conform de plaatselijk geldende voorschriften. Gebruik de terrasverwarmer niet wanneer deze niet volledig gemonteerd is. Onjuiste installatie, afstelling of verandering kan leiden tot verwondingen of beschadigingen. Probeer op geen enkele wijze de terrasverwarmer om te bouwen. Gebruik altijd teflontape voor gasaansluitingen met schroefdraadverbinding, om lekkage te voorkomen. Reparatie moet geschieden door een gekwalificeerde monteur. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen of vloeistoffen in de verwarmingseenheid. Beschilder NOOIT het vlamscherm, het bedieningspaneel of de reflector. Zorg ervoor dat er geen knikken in de gasslang komen. Verwijder voor gebruik de beschermende verpakking. Gebruik de terrasverwarmer pas nadat alle aansluitingen op lekken zijn gecontroleerd. Controle op lekkage moet worden uitgevoerd met een zeepoplossing. Gebruik nooit vuur (bijv. een aansteker) om een lek te zoeken. Voer steeds een lektest uit wanneer er een nieuwe gasfles gebruikt wordt. De gasslang en ontspanner moeten voor gebruik visueel gecontroleerd worden. Indien overmatige slijtage of beschadiging wordt vastgesteld, of indien er inkepingen in de gasslang zijn, moeten deze hersteld worden voor gebruik. Plaats geen kledij of andere materialen, gassen of vloeistoffen (al dan niet brandbaar) op, tegen of binnen een omtrek van 2 meter van de terrasverwarmer. Extra afstand ten opzichte van de terrasverwarmer kan noodzakelijk zijn bij glas, geverfde oppervlaktes of andere materialen die gevoelig zijn voor stralingswarmte. Adem de dampen die bij het eerste gebruik vrijkomen, niet in. Doordat de tijdens fabricage gebruikte olie verbrandt, treedt rook- en geurvorming op. Dit is na ca. 30 minuten weer over. Het vlammenpatroon moet visueel gecontroleerd worden wanneer de terrasverwarmer gebruikt wordt. Indien er vlammen aan de buitenkant van het vlamscherm van de brander zijn, of er vormen zich zwarte vlekken op het vlamscherm van de brander of op de reflector, moet de terrasverwarmer meteen uitgezet worden. De terrasverwarmer mag niet meer gebruikt worden totdat deze nagezien of hersteld is. Draai de gaskraan onmiddellijk dicht als er een gaslucht wordt waargenomen. Controleer de terrasverwarmer zodra: de terrasverwarmer niet op temperatuur komt; de brander tijdens gebruik een ploppend geluid maakt (als de brander wordt uitgezet, is een licht geluid normaal); een gaslucht ontstaat, waarbij de vlammen in de brander een lange gele punt krijgen. Spuit geen aerosols in de omgeving van de terrasverwarmer wanneer deze in gebruik is. Verplaats de terrasverwarmer niet terwijl hij brandt. Verplaats de terrasverwarmer pas nadat hij is uitgezet en afgekoeld. Wanneer de terrasverwarmer niet gebruikt wordt moet de gaskraan van de gasfles altijd goed dichtgedraaid zijn. Om de levensduur van het toestel te bevorderen en vroegtijdige roestvorming te voorkomen is het aangeraden de terrasverwarmer bij niet gebruik binnen te plaatsen en/of af te dekken met een hoes. OPGELET! Wij raden aan om enkel propaangas te gebruiken in combinatie met een ontspanner van 37 mbar (ontspanner niet inbegrepen). Indien u gas ruikt: sluit de gastoevoer naar de terrasverwarmer af; doof eventuele vlammen die door het gaslek veroorzaakt zijn; indien de gasgeur blijft, bel dan meteen uw gasleverancier. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen of vloeistoffen in de buurt van de terrasverwarmer of andere toestellen. Onjuiste installatie, afstelling, onderhoud of verandering kan leiden tot verwondingen of beschadigingen. ENKEL GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS! Le chauffe-terrasse est équipé avec différents mesures de sécurités entre autre une coupure automatique du gaz en cas de choc en tombant. L installation doit être conforme aux règlements locaux. N utilisez pas le chauffe-terrasse quand il n est pas assemblé entièrement. Une installation, un ajustement ou une altération faite de façon inappropriée peut causer des blessures personnelles ou des dommages à la propriété. Ne pas essayer de modifier cette unité de quelque façon que ce soit. Du ruban à plomberie doit être utiliser pour toutes les connections de filage afin de prévenir les fuites. Réparations devraient être effectuées par un technicien qualifié. Ne pas entreposer ou utiliser du pétrole ou autres liquides ou vapeurs inflammables dans ce chauffe-terrasse. Ne JAMAIS peindre l écran brûleur, le boîtier de contrôle ou le réflecteur. Évitez de tordre les tubes flexibles et les boyaux. Retirer l emballage protectrice avant l utilisation. Ne pas utiliser le chauffe-terrasse avant que toutes les connections aient été testées contre les fuites. Tous les tests pour vérifier s il y a des fuites devraient être effectués avec une solution d eau savonneuse. Ne jamais utiliser une flamme ou du feu (ex. un briquet) pour vérifier s il y a des fuites. Il faut toujours faire un test de fuite quand une nouvelle bouteille de gaz sera utilisée. Il faut visuellement vérifier le tuyau de gaz et le détendeur avant chaque usage. Si vous constatez une usure excessive, endommagement ou une coupure dans le tuyau, vous devez faire la réparation avant l usage du chauffe-terrasse. Ne placez pas des vêtements ou des autres matériaux, vapeurs ou liquides (inflammables ou pas) sur, contre ou dans un environ de 2 mètres du chauffe-terrasse. Une plus grande distance est recommandée près d une vitre, des surfaces peintes ou d autres objets qui sont inflammables ou sensible à la chaleur rayonnante. Évitez d inhaler les vapeurs émises du chauffe-terrasse lors de la première utilisation. Il peut y avoir des odeurs et de la fumée qui apparaissent dues aux huiles utilisées lors de la fabrication qui brûlent. Les odeurs et la fumée se dissiperont après environ 30 minutes. Il faut vérifier les flammes quand le chauffe-terrasse est en fonction. Quand les flammes sortent l écran brûleur, s il y a des taches noirs sur l écran brûleur ou sur le réflecteur, il faut immédiatement éteindre le chauffe-terrasse. Vous ne pouvez plus utiliser le chauffe-terrasse jusqu à ce qu il est révisé ou réparé. Éteignez la valve à gaz immédiatement si vous détectez une odeur de gaz. Vérifiez immédiatement le chauffe-terrasse si une de ces situations se produit: le chauffe-terrasse n atteint pas la température désirée; le brûleur fait des bruits d éclatement durant l utilisation (un petit bruit est normal lorsque le brûleur vient d être éteint); odeur de gaz et des flammes à point jaune. Ne vaporisez pas des aérosols dans l environs du chauffe-terrasse quand-t-il est en fonction. Ne pas transporter le chauffe-terrasse lorsqu il est en fonction. Ne pas déplacer le chauffe-terrasse immédiatement après l avoir éteint. Attendez qu il ait refroidi. Quand le chauffe-terrasse ne fonctionne pas, la valve de la bouteille de gaz doit être toujours bien fermée. Pour contribuer à un usage de longue durée et prévenir l usure et l oxydation prématuré, il est conseillé de mettre le chauffe-terrasse à l abri et/ou de le protéger par une housse durant les périodes de non utilisation. ATTENTION! Nous vous conseillons d utiliser uniquement du propane en combinaison avec un détendeur de 37 mbar (détendeur non-inclus). Si vous sentez du gaz: fermez l approvisionnement de gaz; étendez les flammes qui peuvent être causées par la fuite; quand l odeur de gaz reste, contacter immédiatement votre fournisseur de gaz. Ne pas utiliser cet appareil près d autres appareils ou dans un endroit où des explosifs sont entreposés, tel que de la gazoline, d autres liquides ou vapeurs inflammables. Une installation, un ajustement ou une altération faite de façon inappropriée peut causer des blessures personnelles ou des dommages à la propriété. UNIQUEMENT POUR UTILISATION EXTERIEUR! TV500/2

3 DE JUISTE PLEK De terrasverwarmer is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis! De terrasverwarmer moet op een harde, vlakke en stabiele ondergrond geplaatst worden die makkelijk toegankelijk is. De terrasverwarmer verspreidt sterke hitte en moet daarom op een niet ontvlambare ondergrond worden geplaatst. Plaats elke gasfles, gevuld of leeg, rechtopstaand en op een stabiele ondergrond. Wanneer de terrasverwarmer brandt moet er steeds gezorgd worden dat er rond de terrasverwarmer voldoende ruimte is en dat er voldoende ventilatie is. Bij het plaatsen van de terrasverwarmer onder een overkapping buiten, moet de minimumafstand tussen muur en plafond ten opzicht van de terrasverwarmer zijn: muur: 120 cm plafond: 120 cm Plaats geen kledij of andere materialen, gassen of vloeistoffen (al dan niet brandbaar) op, tegen of binnen een omtrek van 2 meter van de terrasverwarmer. Extra afstand ten opzichte van de terrasverwarmer kan noodzakelijk zijn bij glas, geverfde oppervlaktes of andere materialen die gevoelig zijn voor stralingswarmte. EMPLACEMENT DU CHAUFFE-TERRASSE Ce chauffe-terrasse est pour utilisation extérieur seulement! Le chauffe-terrasse doit être placé sur une surface plane, dure et stable qui est facilement accessible. Le chauffe-terrasse dégage une forte chaleur, il convient donc de le placer sur un sol non inflammable ou sensible à la chaleur. Placer chaque bouteille de gaz, plein ou vide, vertical et sur un sol stable. Il faut garder une bonne distance autour du chauffe-terrasse en fonction et assurez-vous qu il y a toujours une bonne ventilation d air frais. Quand vous placez le chauffe-terrasse sous un abri dehors, la distance du chauffe-terrasse au mur et plafond doit être au moins: mur: 120 cm plafond: 120 cm Ne placez pas des vêtements ou des autres matériaux, vapeurs ou liquides (inflammables ou pas) sur, contre ou dans un environ de 2 mètres du chauffe-terrasse. Une plus grande distance est recommandée près d une vitre, des surfaces peintes ou d autres objets qui sont inflammables ou sensible à la chaleur rayonnante. VOORSCHRIFTEN M.B.T. GAS Wij raden aan om enkel propaangas te gebruiken in combinatie met een ontspanner van 37 mbar (ontspanner niet inbegrepen). De terrasverwarmer is gemaakt voor een gasfles van 11 kg. Sluit nooit een niet-gereglementeerde propaantank op de terrasverwarmer aan. Een gedeukte, roestende of beschadigde gasfles kan gevaarlijk zijn en moet worden gecontroleerd door uw leverancier. Gebruik NOOIT een gasfles waarvan de gaskraan beschadigd is. Wanneer de terrasverwarmer niet gebruikt wordt moet de gaskraan van de gasfles altijd goed dichtgedraaid zijn. Koppel de gasfles af als de terrasverwarmer niet wordt gebruikt. Wanneer de terrasverwarmer voor langere tijd niet gebruikt wordt en dus opgeborgen wordt, moeten de gasfles, ontspanner en terrasverwarmer losgekoppeld worden en apart opgeborgen worden. EXIGENCES SUR L UTILISATION DU GAZ Nous vous conseillons d utiliser uniquement du propane en combinaison avec un détendeur de 37 mbar (détendeur non-inclus). Le chauffe-terrasse est conçu pour être utilisé avec une bouteille de gaz de 11 kg. Ne jamais raccorder une bouteille de gaz non réglementée au chauffeterrasse. Une bouteille de gaz bosselée, rouillée ou endommagée peut être dangereuse et doit être inspectée par votre fournisseur de gaz. Ne JAMAIS utiliser une bouteille de gaz qui aurait une valve de raccordement endommagée. Quand le chauffe-terrasse ne fonctionne pas, la valve de la bouteille de gaz doit être toujours bien fermée. La bouteille de gaz devrait être débranchée lorsque le chauffe-terrasse n est pas utilisé. Quand le chauffe-terrasse ne sera plus utilisé pour longtemps et vous le rangez, il faut débrayer le chauffe-terrasse, la bouteille de gaz et le détendeur et les ranger séparément. CONTROLE OP LEKKAGE Controleer nooit op lekkage terwijl u rookt! De gasaansluitingen van de terrasverwarmer zijn in de fabriek voor verzending op lekkage gecontroleerd. Tijdens installatie moet een volledige controle op lekkage worden uitgevoerd, in verband met mogelijke verkeerde behandeling of grote druk tijdens verzending. 1. Controleer de terrasverwarmer met een volle gasfles. 2. Zorg ervoor dat de bedieningsknop op OFF staat. 3. Maak een zeepoplossing van 1 deel vloeibare zeep en 1 deel water. U kunt het sopje met een plantenspuit, borstel of doekje opbrengen. 4. Zet de bedieningsknop op HI. 5. Is er een lek, dan ontstaan er zeepbelletjes. Constateert u een lek, zet de bedieningsknop dan op OFF. Draai eventuele lekkende fittingen aan, zet de gastoevoer weer open en controleer nogmaals. Neem contact op met de verkoper van uw terrasverwarmer of met uw gasleverancier als er zeepbellen blijven ontstaan. TEST DE FUITE Ne jamais vérifier pour d eventuelles fuites en fumant! Les raccordements de gaz du chauffe-terrasse ont été testés sur les fuites à l usine avant l expédition. Une vérification complète des raccords doit être effectuée lors de l installation puisqu il pourrait y avoir eu une mauvaise manutention ou un excès de pression sur le chauffe-terrasse durant le transport. 1. Le chauffe-terrasse doit être vérifié avec une bouteille de gaz plein. 2. Assurez-vous que le bouton de contrôle variable est à la position OFF. 3. Préparez une solution d eau savonneuse d une part de détergent liquide et une part eau. La solution d eau savonneuse peut être appliquée avec un vaporisateur, une brosse ou un linge à tous les raccordements de gaz. 4. Tournez le bouton de contrôle variable à HI. 5. Des bulles de savons vont apparaître s il y a une fuite. En cas de fuite, tourner à OFF le bouton de contrôle variable. Serrez toutes les installations qui fuient, ensuite ouvrez l alimentation de gaz et revérifiez. Contactez le marchand de votre chauffe-terrasse ou avec votre fournisseur de gaz pour de l assistance s il continu d apparaître des bulles. TV500/3

4 MONTAGEHANDLEIDING MEEGELEVERDE ONDERDELEN Brander met vlamscherm en beschermhoes Behuizing Voet met onderstel behuizing Reflector (driedelig) Paal Gasslang met 2 spanringen 9 keer M6 x 8 mm bout (reflector) 9 keer M6 moer (reflector) 6 keer M8 sluitring (reflector op brander) 3 keer M8 vleugelmoer (reflector op brander) 3 keer 90 mm steunpin met draad (reflector op brander) 4 keer M6 x 10 mm bout (brander) 6 keer M6 x 35 mm bout (paal) 6 keer M6 moer (paal) 3 keer M8 x 16 mm bout (voet) INSTRUCTIONS DE MONTAGE PIÈCES FOURNIES Brûleur avec écran brûleur et housse de protection Boîtier du cylindre Pied avec support du boîtier du cylindre Réflecteur (triparti) Mât Tuyau à gaz avec 2 colliers de serrage 9 fois boulon M6 x 8 mm (réflecteur) 9 fois écrou M6 (réflecteur) 6 fois cheville M8 (réflecteur sur brûleur) 3 fois écrou à oreilles M8 (réflecteur sur brûleur) 3 fois piquet avec filet de 90 mm (réflecteur sur brûleur) 4 fois boulon M6 x 10 mm (brûleur) 6 fois boulon M6 x 35 mm (mât) 6 fois écrou M6 (mât) 3 fois boulon M8 x 16 mm (pied) BENODIGD GEREEDSCHAP Steeksleutels 10 en 13 mm Engelse sleutel Schroevendraaier Tang OUTILS NÉCESSAIRES Clefs à fourche 10 et 13 mm Clef à molette Tournevis Pince à bec Reflector / Réflecteur Vlamscherm / Ecran brûleur Gasknop / Contrôleur de la valve à gaz Basis bedieningsgedeelte / Base du boîtier de contrôle Paal / Mât Behuizing / Boîtier du cylindre Voet / Pied TV500/4

5 Stap 1 Plaats de 3 bevestigingsbeugels op de voet zoals afgebeeld. Zet ze vast met de 3 M8 x 16 mm bouten. Etappe 1 Placez les 3 supports du mât sur la base comme illustré sur l image. Fixez les supports avec les 3 boulons M8 x 16 mm. Stap 2 Zet de basis van de paal bovenop de 3 bevestigingsbeugels. Zet deze op de bevestigingsbeugels vast met behulp van 6 M6 x 35 mm bouten en 6 M6 moeren. Etappe 2 Placez la base du mât sur les dessus des 3 supports de mât. Fixez celle-ci avec les 6 boulons M6 x 35 mm et 6 écrous M6. Stap 3 Plaats de behuizing op de basis. Etappe 3 Placez le boîtier du cylindre sur la base. Stap 4 Bevestig de 3 steunpinnen met draad van 90 mm (ter ondersteuning van de reflector) op de bovenkant van de brander. Etappe 4 Fixer les piquets avec 3 filets de 90 mm (pour soutien du réflecteur) sur le dessus du brûleur. TV500/5

6 Stap 5 De ene kant van de gasslang is reeds bevestigd op de brander. Begeleid de gasslang door de paal Bevestig de brander op de paal met 4 M6 x 10 mm bouten. Controleer of de paal en brander volgens de aanwijzingen zijn gemonteerd en of alle bouten en moeren stevig zijn aangedraaid. Etappe 5 Un côté du tuyau de gaz est déjà connecté au brûleur. Faire passer le tuyau de gaz dans le mât et attachez-le sur le dessous du brûleur en visant sens horaire. Bloquez l attache à l aide d un collier de serrage. Fixez le brûleur sur le tuyau avec les 4 boulons M6 x 10 mm. Contrôlez que le tuyau et le brûleur sont montés suivant les instructions et que tous les boulons et écrous sont bien serrés. Stap 6 Monteer de verschillende delen van de schaalreflector aan elkaar door middel van 9 M6 x 8 mm bouten en 9 M6 moeren. Etappe 6 Assemblez les différentes parties du réflecteur l un à l autre avec 9 boulons M6 x 8 mm et 9 écrous M6. Stap 7 Plaats op elke steunpin een M8 sluitring. Zet de reflector op de steunpinnen. Plaats opnieuw op elke steunpin een M8 sluitring. Bevestig door 3 M8 vleugelmoeren op de steunpinnen vast te draaien. Etappe 7 Placez sur chaque piquet un cheville M8. Placez le réflecteur sur les piquets. Placez à nouveau sur chaque piquet un cheville M8. Fixez les piquets à l aide de 3 écrous à oreilles M8. Stap 8 Schuif de behuizing omhoog en laat deze op de 3 bevestigingsbeugels rusten. Sluit het andere uiteinde van de gasslang aan op de ontspanner en zet hem vast met een spanring. (hebt u een gasslang met schroefdraadverbinding, omwikkel de aansluiting van de ontspanneruitvoer dan 2 maal of vaker met teflontape voordat u de gasslang aansluit) Sluit de ontspanner op de gasfles aan en draai hem vast met een Engelse sleutel. Zet de gasfles op de basis en zet de behuizing terug op de voet. Etappe 8 Soulevez le boîtier du cylindre et laissez-le reposer sur les 3 supports. Raccordez l autre extrémité du tuyau au détenteur et fixez-la avec un collier de serrage (au cas où vous auriez un tuyau avec extrémité à filet, entourez-la 2 fois avec un ruban adhésif teflon avant de la connecter au tuyau de gaz). Connectez le détenteur à la bouteille de gaz et fixez-la à l aide d une clef à molette. Placez la bouteille de gaz sur la base et remettez le boîtier du cylindre à sa place originale. TV500/6

7 BEDIENINGSINSTRUCTIES OPGELET! Er kan zich witte rook vormen rondom het brandergedeelte gedurende de eerste minuten wanneer de terrasverwarmer voor het eerst gebruikt wordt. De gasslang en ontspanner moeten voor gebruik visueel gecontroleerd worden. Indien overmatige slijtage of beschadiging wordt vastgesteld, of indien er inkepingen in de gasslang zijn, moeten deze hersteld worden voor gebruik. Houd de ventilatieopeningen van de behuizing, het bedieningsgedeelte, de brander en de luchtopeningen van de terrasverwarmer proper en vrij van vuil of rommel. Verwijder rommel, spinnen- en insectennesten met een zware pijpreiniger of perslucht om de terrasverwarmer proper en veilig voor gebruik te houden. Probeer openingen nooit schoon te peuteren met een tandenstoker of een ander voorwerp dat kan afbreken en de openingen kan blokkeren. Houd altijd een poederblusser (ABC-type) bij de hand. Laat de terrasverwarmer na gebruik altijd 5 minuten gedoofd voordat u hem opnieuw aanzet. Gebruik de terrasverwarmer nooit wanneer het regent. Zet de terrasverwarmer steeds af wanneer het regent. Besprenkel de brander nooit met eender welke vloeistof. De brander wordt zéér heet wanneer de terrasverwarmer werkt. Raak deze nooit aan en houd kinderen op een veilige afstand. Vergewis er u van dat de terrasverwarmer steeds op een horizontale en effen ondergrond staat. De terrasverwarmer kan beschadigd raken wanneer hij omvalt. AANZETTEN 1. Zorg er voor dat de bedieningsknop op OFF staat. Open de gasfles langzaam. 2. Druk de bedieningsknop in en draai tegen de richting van de klok naar PILOT. 3. Houd de bedieningsknop 30 seconden ingedrukt. Druk intussen herhaaldelijk op de ontstekingsknop (IGNITER) totdat de waakvlam aangaat. Laat de bedieningsknop 20~30 seconden na ontsteking weer los. NOTA: Hebt u net een nieuwe gasfles aangesloten, dan kan het langer dan 1 minuut duren voordat de in de gasslang aanwezige lucht via de opening van de waakvlam is afgevoerd. Als u de waakvlam aansteekt, let er dan op dat u de bedieningsknop continu ingedrukt houdt terwijl u op de ontstekingsknop drukt. Laat de bedieningsknop pas 10 seconden nadat de waakvlam is aangegaan weer los. De waakvlam is zichtbaar via het gaatje onder aan de brander. Indien een kleine vlam vereist is, draai de bedieningsknop dan naar LO. 4. Zet de bedieningsknop op de minimumstand en laat hem zo minimaal 5 minuten staan voordat u hem op de gewenste temperatuur zet. 5. Gaat de vlam van de brander per ongeluk uit (b.v. door de wind), zet de terrasverwarmer dan uit en wacht minimaal 5 minuten, zodat het gas kan vervliegen. Herhaal dan stap 2 t.e.m. 4. UITZETTEN De terrasverwarmer mag pas worden verplaatst of afgedekt nadat hij is uitgezet en volledig afgekoeld. 1. Draai de bedieningsknop naar OFF. 2. Draai de gasknop op de gasfles dicht en koppel de gasfles af. INSTRUCTIONS D ALLUMAGE ATTENTION! Fumée blanche peut être formée autour du brûleur pendant les premières minutes quand le chauffe-terrasse est utilisé pour la première fois. Il faut visuellement vérifier le tuyau de gaz et le détendeur avant chaque usage. Si vous constatez une usure excessive, endommagement ou une coupure dans le tuyau, vous devez faire la réparation avant l usage du chauffe-terrasse. Gardez des ouvertures d aération de la cache-bouteille, du boîtier de contrôle, du brûleur et des passages de circulation d air du chauffeterrasse libres de débris ou de saletés. Enlever tout débris, araignées et nids d insectes avec un nettoyant pour tuyaux ou de l air compressé de façon à garder le chauffe-terrasse propre et sécuritaire à utiliser. Ne jamais nettoyer les accès et autres ouvertures avec un cure-dents ou autres objets qui pourraient briser et bloquer l accès. Veuillez toujours garder un extincteur de feu fonctionnel à poudre sèche (type ABC) à la portée de la main. Par sécurité, toujours attendre une période de 5 minutes une fois que le chauffe-terrasse est complètement éteint avant de le rallumer. Ne jamais utiliser le chauffe-terrasse quand il pleut. Débrancher immédiatement le chauffe-terrasse quand il pleut. Ne jamais arroser le brûleur avec n importe quel produit liquide. Le brûleur devient très chaud pendant le fonctionnement du chauffeterrasse. Ne jamais toucher celui-ci et tenez les enfants à une distance sûre. Assurez vous que le chauffe-terrasse se trouve sur un sous sol plat et solide. Le chauffe-terrasse peut être endommagé quand il tombe. ALLUMER 1. Assurez-vous que le bouton de contrôle variable est à la position OFF. Ouvrez la bouteille de gaz lentement. 2. Appuyez sur le bouton de contrôle variable en tournant à la position PILOT (sens inverse des aiguilles d une montre à 90 ). 3. Pousser et tenir le bouton de contrôle variable pendant 30 secondes. En même temps, pousser sur le bouton d allumage (IGNITER) à quelques reprises jusqu à ce que la flamme pilot s allume. Relâcher le bouton de contrôle variable 20 à 30 secondes après l allumage. NOTE: Si un nouveau bouteille de gaz vient d être connecté, laisser du temps (une minute) pour que l air dans la tuyauterie puisse se purger par les trous du pilot. Lorsque vous allumez la flamme pilot, assurez-vous que le bouton de contrôle variable est bien pressé au fond pendant que vous poussez le bouton d allumage. Relâchez le bouton de contrôle variable une fois que la flamme brûle pendant 10 secondes. Vous pouvez voir et vérifier la flamme pilot en regardant par le trou en dessous du brûleur. Si la flamme doit être plus petite, tourner le bouton de contrôle à la position LO. 4. Assurez-vous que le bouton de contrôle variable est à la position minimal et laisse le ainsi pendant 5 minutes ou plus avant de tourner le bouton à la température désirée. 5. Si la flamme du brûleur s éteint accidentellement ou que le vent l éteint, éteignez le chauffe-terrasse et attendez 5 minutes ou plus de façon à ce que le gaz se dissipe avant de rallumer. Ceci évitera une possibilité d explosion. Répéter les étapes 2 jusqu à 4. ETEINDRE Ne pas déplacer le chauffe-terrasse ou le couvrir d une housse protectrice immédiatement après l avoir éteint. Attendre qu il ait refroidi. 1. Tourner le bouton de contrôle variable à la position OFF. 2. Fermer la valve de la bouteille de gaz et débrancher la bouteille. TV500/7

8 DE GASFLES VERVANGEN Vervang een gasfles altijd buitenshuis. Zorg ervoor dat alle kranen van de terrasverwarmer dichtgedraaid zijn. Sluit de gaskraan van de gasfles. Ontkoppel de ontspanner van de gasfles volgens de bijbehorende aanwijzingen. Vervang de gasfles. Verwijder de dop of het kapje die de gaskraan van de gasfles beschermt. Controleer voordat u de ontspanner aansluit of er een sluitring aanwezig is en of deze in goede staat verkeert. Controleer alle aansluitingen op lekkage met behulp van een sopje. OPBERGEN Om de levensduur van het toestel te bevorderen en vroegtijdige roestvorming te voorkomen is het aangeraden de terrasverwarmer bij niet gebruik binnen te plaatsen en/of af te dekken met een hoes. Koppel de gasfles af als de terrasverwarmer niet wordt gebruikt. Wanneer de terrasverwarmer voor langere tijd niet gebruikt wordt en dus opgeborgen wordt, moeten de gasfles, ontspanner en terrasverwarmer losgekoppeld worden en apart opgeborgen worden. Zorg er voor dat de gaskraan van de gasfles goed dichtgedraaid is. Berg de gasfles buitenshuis op, boven het aardoppervlak, in een goed geventileerde ruimte buiten het bereik van kinderen. De gasfles mag niet in een kelder, garage of andere afgesloten ruimte worden opgeborgen. De gasfles mag niet in de zon staan. Plaats elke gasfles, gevuld of leeg, rechtopstaand en op een stabiele ondergrond. De terrasverwarmer mag alleen binnen worden opgeborgen als de gasfles is afgekoppeld en zich buitenshuis, ergens anders dan de terrasverwarmer bevindt. REINIGING EN ONDERHOUD In een omgeving met zilte lucht, zoals aan zee, treedt eerder corrosie op dan normaal. Controleer de terrasverwarmer regelmatig op corroderende gedeelten en herstel deze direct. Begin pas met onderhoud nadat de terrasverwarmer is uitgezet en volledig is afgekoeld. Stel de terrasverwarmer en z n onderdelen niet bloot aan water. Gebruik de terrasverwarmer niet als dit het geval is (geweest) en laat het apparaat eerst nakijken of repareren door een gekwalificeerde monteur. De terrasverwarmer moet gecontroleerd worden voor gebruik, en ten minste jaarlijks door een gekwalificeerd persoon. Om de levensduur van het toestel te bevorderen en vroegtijdige roestvorming te voorkomen is het aangeraden de terrasverwarmer bij niet gebruik binnen te plaatsen en/of af te dekken met een hoes. Er moet gezorgd worden dat de koppelstukken van de gasfles en van de ontspanner beschermd en in goede staat opgeborgen worden. De terrasverwarmer moet beschermd worden tegen regen. Reinig de terrasverwarmer zo vaak als nodig is. Elk schoonmaakmiddel die gebruikt wordt op de terrasverwarmer moet van een niet ontvlambare en niet corrosieve aard zijn. Reinig oppervlakten in poedercoating met een zachte, vochtige doek en een sopje. De brander zelf moet normaalgezien nooit schoongemaakt worden. Indien er een koolstoflaagje ontstaat, verwijder dan de reflector en het vlamscherm en reinig ze met een sopje. Houd de ventilatieopeningen van de behuizing, het bedieningsgedeelte, de brander en de luchtopeningen van de terrasverwarmer proper en vrij van vuil of rommel. Verwijder rommel, spinnen- en insectennesten met een zware pijpreiniger of perslucht om de terrasverwarmer proper en veilig voor gebruik te houden. Probeer openingen nooit schoon te peuteren met een tandenstoker of een ander voorwerp dat kan afbreken en de openingen kan blokkeren. Afdekkappen of andere beschermende onderdelen die voor onderhoudsdoeleinden zijn verwijderd, moeten voor gebruik van de terrasverwarmer weer worden aangebracht. REMPLACER LA BOUTEILLE A GAZ Le changement de la bouteille de gaz doit être effectuée dans une atmosphère sans flamme. Assurez-vous que tous les robinets des parties brûlantes de l appareil sont en position fermés. Fermer la valve de la bouteille de gaz. Débrancher le détendeur de la bouteille de gaz en suivant les directives. Replacer la bouteille de gaz. Enlever le bouchon ou le capuchon qui protège la valve de la bouteille de gaz. Vérifier la présence et le bon état du joint d étanchéité avant de brancher le détendeur. Faites un test de fuite avec de l eau savonneuse. ENTREPOSAGE Pour contribuer à un usage de longue durée et prévenir l usure et l oxydation prématuré, il est conseillé de mettre le chauffe-terrasse à l abri et/ou de le protéger par une housse durant les périodes de non utilisation. La bouteille de gaz devrait être débranchée lorsque le chauffe-terrasse n est pas utilisé. Quand le chauffe-terrasse ne sera plus utilisé pour longtemps et vous le rangez, il faut débrayer le chauffe-terrasse, la bouteille de gaz et le détendeur et les ranger séparément. Veuillez que la valve de la bouteille de gaz est bien fermée. La bouteille de gaz doit être entreposée à l extérieur, au-dessus du niveau de la terre, dans un endroit bien aéré et hors de la portée des enfants. La bouteille de gaz ne doit pas être entreposée dans un soussol, garage ou d autres endroits fermés. Ne laisse pas la bouteille de gaz dans le soleil. Placer chaque bouteille de gaz, plein ou vide, vertical et sur un sol stable. L entreposage du chauffe-terrasse à l intérieur est admis seulement si la bouteille de gaz est débranchée et se situe dehors, dans un autre endroit que le chauffe-terrasse. NETTOYAGE ET ENTRETIEN Dans un environnement à air salé, tel que près de l océan, la corrosion apparaît plus rapidement que normal. Vérifier fréquemment pour des endroits rouillés et réparez-les aussitôt. Ne pas faire la maintenance de l appareil avant qu il n ait été éteint et qu il ait refroidi. Ne pas exposer le chauffe-terrasse et ses pièces détachées à l eau. N utilisez pas le chauffe-terrasse s il a été exposé à l eau jusqu à ce que le chauffe-terrasse ait été inspecté ou réparé par un technicien qualifié. Le chauffe-terrasse doit être contrôlé avant usage et au moins tous les ans par un technicien qualifié. Pour contribuer à un usage de longue durée et prévenir l usure et l oxydation prématuré, il est conseillé de mettre le chauffe-terrasse à l abri et/ou de le protéger par une housse durant les périodes de non utilisation. Il faut veiller à ce que les connexions de la bouteille de gaz et le détendeur sont protégés et à les ranger en bonnes conditions. Il faut protéger le chauffe-terrasse contre la pluie. Un nettoyage fréquent du chauffe-terrasse est nécessaire. Ne pas nettoyer le chauffe-terrasse avec des produits combustibles ou corrosifs. Essuyer la surface couverte de poudre avec un linge doux et humide et de l eau savonneuse. Le brûleur en-soi ne doit normalement pas être nettoyé. S il y a dépôt de carbone qui se forme, retirer le réflecteur et l écran brûleur et nettoyez-les avec de l eau savonneuse. Gardez des ouvertures d aération de la cache-bouteille, du boîtier de contrôle, du brûleur et des passages de circulation d air du chauffeterrasse libres de débris ou de saletés. Enlever tout débris, araignées et nids d insectes avec un nettoyant pour tuyaux ou de l air compressé de façon à garder le chauffe-terrasse propre et sécuritaire à utiliser. Ne jamais nettoyer les accès et autres ouvertures avec un cure-dents ou autres objets qui pourraient briser et bloquer l accès. Tous dispositifs de sûreté enlevés lors de la maintenance du chauffeterrasse doivent être remis en place avant l utilisation. TV500/8

9 ALGEMENE VEILIGHEID SECURITE GENERALE Zorg ervoor dat u altijd een poederblusser (ABC-type) in huis hebt. Plaats geen kledij of andere materialen, gassen of vloeistoffen (al dan niet brandbaar) op, tegen of binnen een omtrek van 2 meter van de terrasverwarmer. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen of vloeistoffen in de verwarmingseenheid. Als uw kledij vuur vat, ga dan niet rennen. Ga direct op de grond liggen en rol heen en weer om de vlammen te smoren. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES Gardez au moins un extincteur de feu fonctionnel à poudre sèche de type ABC dans la maison en tout temps. Ne placez pas des vêtements ou des autres matériaux, vapeurs ou liquides (inflammables ou pas) sur, contre ou dans un environ de 2 mètres du chauffe-terrasse. Ne pas entreposer ou utiliser du pétrole ou autres liquides ou vapeurs inflammables dans ce chauffe-terrasse. Si vos vêtements prennent feu, ne courrez pas. Couchez-vous immédiatement sur le sol et roulez sur vous-même de façon à étouffer les flammes. ACCESOIRES DISPONIBLES Bij deze terrasverwarmer horen volgende opties die los te verkrijgen zijn: g Beschermhoes (artikelreferentie: TV320). Vraag er naar in de winkel waar u dit toestel gekocht hebt. Pour ce chauffe-terrasse, l accessoire suivant est disponible sur commande: g Housse de protection (référence: TV320). Informez vous auprès de votre fournisseur. CHECKLIST BIJ PROBLEMEN LISTE DE CONTRÔLE PROBLEEM Er is geen of onvoldoende gastoevoer of er is een lage gasdruk g Controleer indien de gastoevoer op de gasfles opengedraaid is g Controleer indien de gasfles leeg is g Vervang de gasfles indien deze leeg is De terrasverwarmer wil niet branden g Controleer zoals bij onvoldoende gastoevoer of lage gasdruk g Ga na indien u de instructies correct volgt g Geef het gas de tijd om naar de brander te vloeien De terrasverwarmer is blootgesteld (geweest) aan regen g Verwijder het rooster aan de buitenkant van het brandergedeelte maak de brander schoon door alle vuiligheid weg te blazen OPGELET! Indien bovenstaande instructies er niet voor zorgen dat de terrasverwarmer werkt, mag het toestel niet gebruikt worden totdat deze nagezien is of gerepareerd door een gekwalificeerd persoon. PROBLÈME L amenée de gaz est insuffisante ou interrompue ou la pression de gaz est trop basse g Contrôlez que l amenée de gaz au niveau de la bouteille de gaz soit activée g Contrôlez le niveau de gaz dans la bouteille de gaz g Remplacez la bouteille de gaz lorsque celle-ci serait vide Le chauffe-terrasse brûle pas g Contrôlez l amenée de gaz comme si celle-ci serait insuffisante ou avec pression trop basse g Suivez bien les instructions du mode d emploi g Laissez le temps au gaz pour s écouler vers le brûleur Le chauffe-terrasse est resté dans la pluie g Enlevez la grille extérieure du brûleur, nettoyez le brûleur et éloignez toute salleté sous pression d air ATTENTION! Si après avoir suivi les instructions ci-dessus le chauffe-terrasse ne fonctionne pas, l appareil ne peut être utilisé sans avoir été inspecté ou contrôlé par un technicien qualifié. Copyright Galico N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galico N.V. Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor Galico-producten. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. (0115/ ). Copyright Galico S.A. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée et/ou rendue publique, sous quelque forme ou manière que ce soit, soit électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l accord préalable de Galico S.A. Cette publication peut être utilisée exclusivement pour des produits Galico. Sous réserve d erreurs et des changements. (0115/ ). TV500/9

TV109 /2

TV109 /2 www.practogarden.be TV109 /1 Installatie moet geschieden conform de plaatselijk geldende voorschriften. Gebruik de terrasverwarmer niet wanneer deze niet volledig gemonteerd is. Onjuiste installatie, afstelling

Nadere informatie

Handleiding voor Instructions pour TV499

Handleiding voor Instructions pour TV499 Handleiding voor Instructions pour TV499 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen dat

Nadere informatie

Handleiding voor Instructions pour TV109

Handleiding voor Instructions pour TV109 Handleiding voor Instructions pour TV109 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen dat

Nadere informatie

Handleiding voor Instructions pour TV600 / TV699

Handleiding voor Instructions pour TV600 / TV699 Handleiding voor Instructions pour TV600 / TV699 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen

Nadere informatie

Handleiding voor Instructions pour TV701/1

Handleiding voor Instructions pour TV701/1 Handleiding voor Instructions pour TV70 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen dat u

Nadere informatie

Industrieel rek. Handleiding M cm. 61 cm. 200 cm

Industrieel rek. Handleiding M cm. 61 cm. 200 cm Industrieel rek 200 cm 61 cm 200 cm Handleiding M880 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van dit industrieel rek. Mogen wij er op aandringen

Nadere informatie

Montagehandleiding - Notice de montage

Montagehandleiding - Notice de montage Montagehandleiding - Notice de montage Artikel - Article 771417 Omschrijving - Déscription Carport Hannover 604 x 760 cm Carport Hannover 604 x 760 cm Nederlands : De door u gekochte constructie werd zorgvuldig

Nadere informatie

PRIVA. Porte coulissante extensible pour douche Schuifdeur voor douche verstelbaar

PRIVA. Porte coulissante extensible pour douche Schuifdeur voor douche verstelbaar PRIVA Porte coulissante extensible pour douche Schuifdeur voor douche verstelbaar L R 819834 116-121 x 190cm 819835 116-121 x 190cm 819836 126-131 x 190cm 819837 126-131 x 190cm * Receveur de douche non

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION Ribbon douchecabine / cabine de douche (ref. 223216) Barna douchecabine / cabine de douche (ref. 223217)! Voor uw gemak zijn de wanden en tub van deze douchecabine

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Novo. onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm

Novo. onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm 481 120 465 300 300 712 742 900 Wanneer het meubel aan de muur wordt gehangen, moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de muur. Er wordt ten sterkste

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

RESERVOIR RONDO - TEMPO NOTICE DE MONTAGE - TECHNISCHE FICHE

RESERVOIR RONDO - TEMPO NOTICE DE MONTAGE - TECHNISCHE FICHE RESERVOIR RONDO - TEMPO NOTICE DE MONTAGE - TECHNISCHE FICHE DESCRIPTION Double volume Mono volume d b e f c Mono volume g a h i Double volume a b c d e f g h i Cuve Couvercle avec palette(s) de commande

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

TIPS MONTAGE TUNNELSERRE SERRABRIS

TIPS MONTAGE TUNNELSERRE SERRABRIS TIPS MONTAGE TUNNELSERRE SERRABRIS 1. De buizen moeten gemonteerd worden zoals aangeduid op de tekening op de handleiding. 2. De voor- en achterkant van de tunnel moeten gemonteerd worden alvorens het

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Sac à dos de sécurité Wolffepack

Sac à dos de sécurité Wolffepack 951-464 Sac à dos de sécurité Wolffepack Réf. 218-338 Veuillez lire cette notice d utilisation attentivement avant d utiliser le produit! Consignes de sécurité Veuillez lire attentivement les indications

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

CLOSY PACK. Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd)

CLOSY PACK. Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd) 1 560 350 5 30 570 600 (850) (1800) (390) 40 Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd) glu e Mitigeur Lavabo (non fourni) lavabomengkraan (niet bijgeleverd) 80551/55

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

Brix % While the Agriculture and Horticulture Development Board seeks to ensure that the information

Brix % While the Agriculture and Horticulture Development Board seeks to ensure that the information Refractometer Het gebruik van een Brix Refractometer Het is heel belangrijk om de kwaliteit van de biest bij ieder nieuw staal te controleren. Het beoordelen van de kwaliteit helpt u om te beslissen voor

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

TELEFOLD HANDLEIDING/ MANUEL D INSTRUCTIONS OPGELET ATTENTION

TELEFOLD HANDLEIDING/ MANUEL D INSTRUCTIONS OPGELET ATTENTION T HANDLEIDING/ MANUEL D INSTRUCTIONS TELEFOLD OPGELET Om uw veiligheid te verzekeren, lees eerst aandachtig de instructiehandleiding door. Deze handleiding moet bijgehouden worden voor toekomstig gebruik.

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M)

45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M) 45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M) Onderdelenlijst Liste d'inventaire 4004M Wandelementen / Eléments des parois Typ ovoïde 45mm 385x565 SDPAU Artikel nr Afmeting / Dimension # Functie/Fonction

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

KLUIS / COFFRE-FORT. Originele montagehandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

KLUIS / COFFRE-FORT. Originele montagehandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt. KLUIS / COFFRE-FORT Originele montagehandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt. Notice de montage originale Lire attentivement cette notice avant d utiliser le

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

P R AC H T I G E V L A M M E N I N E E N S L A N K O N T W E R P D E S B E L L E S F L A M M E S D A N S U N F OY E R S V E LT E

P R AC H T I G E V L A M M E N I N E E N S L A N K O N T W E R P D E S B E L L E S F L A M M E S D A N S U N F OY E R S V E LT E P R AC H T I G E V L A M M E N I N E E N S L A N K O N T W E R P D E S B E L L E S F L A M M E S D A N S U N F OY E R S V E LT E SLIMFIRES Compleet gamma strakke gashaarden passend bij modern en klassiek:

Nadere informatie

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL Installatie - en gebruikshandleiding Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie - en gebruiks handleiding lezen en deze erna goed bewaren. ATTENTIE

Nadere informatie

GEVELPANELEN PANNEAUX DE FACADE

GEVELPANELEN PANNEAUX DE FACADE Handleiding Manuel GEVELPANELEN PANNEAUX DE FACADE update van 11/09/2015 www.scalaplastics.com Gereedschappen en bevestigingsmiddelen: Hamer, meetlint, metaalzaag met een cirkelzaagblad met fijne tanden,

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing

Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Gebruiksaanwijzing 1 Particularités / Kenmerken: 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Particularités / Kenmerken: 1 Le multitalent pour loisirs, école et affaires: un grand casier (approprié pour un classeur

Nadere informatie

handleiding / Manuel Combi installatieset Set d installation Combi

handleiding / Manuel Combi installatieset Set d installation Combi handleiding / Manuel Combi installatieset Set d installation Combi nederlands VOORWOORD Inleiding Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Combi Installatieset.Met deze set kunt u naast kokend water

Nadere informatie

SQUADRA. onderkast meuble vasque SQD-O(D)(L)-07(-C)

SQUADRA. onderkast meuble vasque SQD-O(D)(L)-07(-C) 603,5 SQUADRA onderkast meuble vasque SQD-O(D)(L)-07(-C) 48 909 767 120 350 350 614 644 550 700 710 560 Wanneer het meubel aan de muur wordt gehangen, moet rekening worden gehouden met de draagkracht van

Nadere informatie

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION BS/16277 Standaard vuldoppen Manuele vuldop diameter 35, kleur zwart Bouchons de remplissage manuel standard Bouchon de remplissage manuel diamètre 35, couleur noir BS/22096 Drukvuldoppen Drukvuldop TPO

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

Jacob 1,25' Muurplaat Etagère Wall unit

Jacob 1,25' Muurplaat Etagère Wall unit Jacob Muurplaat Etagère Wall unit Gebruik deze handleiding van begin tot einde voor het probleemloos monteren van uw aangekocht meubel aub.. Veuillez bien suivre nos instructions ci-après lors du montage

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

HANDLEIDING TAFELHANGSTOEL INSTRUCTIONS SIÈGE DE TABLE

HANDLEIDING TAFELHANGSTOEL INSTRUCTIONS SIÈGE DE TABLE HANDLEIDING TAFELHANGSTOEL INSTRUCTIONS SIÈGE DE TABLE HANDLEIDING TAFELHANGSTOEL 8 BELANGRIJK! BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATER. LEES ZORGVULDIG. VOOR DE VEILIGHEID VAN JE KIND: LEES DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Zeildoeken Toiles. Langue. Taal. Nederlands. Français

Zeildoeken Toiles. Langue. Taal. Nederlands. Français Zeildoeken Toiles Taal Nederlands Langue Zeildoeken met ringen Nederlands Een PVC doek is een zeildoek dat geschikt is voor langdurig gebruik, zowel voor binnen als buiten. Laat de potten verf en zwarte

Nadere informatie

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Bâches et banderoles avec fourreaux, impression au recto Taal Langue Nederlands Français Nederlands Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoeken kunnen worden afgewerkt

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

douchebak receveur handleiding notice explicative

douchebak receveur handleiding notice explicative douchebak receveur handleiding notice explicative (NL) Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer.

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Taal Langue Aanstekers Altijd handig om er eentje bij je te hebben. Aanstekers! Helemaal mooi als jouw eigen ontwerp erop staat. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Nadere informatie

Beachflag Beachflag. Taal. Langue. Nederlands. Français

Beachflag Beachflag. Taal. Langue. Nederlands. Français Beachflag Beachflag Taal Langue Beachflag Een echte trendy vlag. Door het stabiele aluminium frame dat vele malen sterker is dan een vaakgebruikte hengel en het volledig doorgedrukte en stormsterke vlaggendoek

Nadere informatie

NEDERLANDS. FRANçais

NEDERLANDS. FRANçais NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz (versie M: met bewegingsdetector) Carte active longue portée - 433 Mhz (version M: avec capteur de mouvement) The installer

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

OMBOUWINSTRUCTIES VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION RELATIVES AUX MODÈLES DRU ART S2 NL FR DRU VERWARMING B.V. HOLLAND

OMBOUWINSTRUCTIES VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION RELATIVES AUX MODÈLES DRU ART S2 NL FR DRU VERWARMING B.V. HOLLAND OMBOUWINSTRUCTIES VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION RELATIVES AUX MODÈLES DRU ART S2 NL FR DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.395.07 INHOUD Pag.: 3 Nederlands 4 Technische gegevens 5 Français 6 Données techniques

Nadere informatie

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz Carte active longue portée - 433 Mhz The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Actieve lange

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

GSR 130 FA. Adaptation à un autre gaz. 1. Changer les injecteurs des brûleurs

GSR 130 FA. Adaptation à un autre gaz. 1. Changer les injecteurs des brûleurs I 0 0 I 0 0 C A FRANÇAIS B NEDERLANDS GSR 0 FA Adaptation à un autre gaz Les opérations décrites ci-après doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Après avoir effectué les opérations décrites

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

Prises électriques télécommandées DUN-90210. User manual. on off A B C D E

Prises électriques télécommandées DUN-90210. User manual. on off A B C D E Prises électriques télécommandées DUN-90210 User manual on off A B C D E NL Merci de nous avoir fait confiance, et félicitations pour l acquisition de nos prises électriques télécommandées DUN-90210! L

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Série FLEX / FLEX-reeks

Série FLEX / FLEX-reeks La série FLEX comprend une série de tuyaux fl exibles qui, avec les séries SPG et SP, complète le domaine spécifi que des tubages des cheminées existantes. De FLEX-reeks is samengesteld uit een gamma fl

Nadere informatie

Handleiding TV Simulator

Handleiding TV Simulator Handleiding TV Simulator NL Veiligheidsinstructies Bewaar het product en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen. De tv-simulator en de stroomkabel zijn uitsluitend geschikt voor gebruik

Nadere informatie

het slagen van coating is zeer afhankelijk van een goede voorbereiding

het slagen van coating is zeer afhankelijk van een goede voorbereiding MANUAL EPOXYCOATING EPOXY COATING NL 1. Voorbereiding - Stappenplan het slagen van coating is zeer afhankelijk van een goede voorbereiding 1. Voordat u coatings aanbrengt, is het heel belangrijk om alle

Nadere informatie

MARQUE: FALCON REFERENCE: FCON1092DFSS/CM-EU CODIC: 2475685

MARQUE: FALCON REFERENCE: FCON1092DFSS/CM-EU CODIC: 2475685 MARQUE: FALCON REFERENCE: FCON1092DFSS/CM-EU CODIC: 2475685 Français Sécurité avant tout 2 Brûleurs de table de cuisson 3 Brûleur Wok central 4 Cuisine au Wok 4 Fours 5 Rangement 8 Nettoyage de la cuisinière

Nadere informatie

Ansichtkaarten Cartes postales

Ansichtkaarten Cartes postales Ansichtkaarten Cartes postales Taal Langue Ansichtkaarten Wil je het eens persoonlijk aanpakken? Laat dan ansichtkaarten bedrukken met jouw ontwerp! Wat dacht je van een geboortekaartje, een verhuisbericht

Nadere informatie

Op het potje Sur le petit pot

Op het potje Sur le petit pot Op het potje Sur le petit pot Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet

Nadere informatie

KIDDY. Montage instructies Instructions de montage

KIDDY. Montage instructies Instructions de montage KIDDY Montage instructies Instructions de montage FR Attention! pour éviter le gonflement des planches à l'humidité, qui pourrait entraîner une déformation, traitez votre abri d'enfant sans attendre dès

Nadere informatie

Kerstkaarten Cartes de Noël

Kerstkaarten Cartes de Noël Kerstkaarten Cartes de Noël Taal Langue Kerstkaarten Op zoek naar een hippe vintage kerstkaart? Of heb je liever een zakelijk klassiek ontwerp? We hebben ruim 300 sprankelende ontwerpen voor je klaarstaan

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

900 Dual Fuel Deluxe

900 Dual Fuel Deluxe 900 Mixte Deluxe 210 GEO T DL Guide de l utilisateur et instructions d installation et d entretien 900 Dual Fuel Deluxe 210 GEO T DL Gebruikershandleiding en installatie- en onderhoudsinstructies U108111-01

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES EN DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING. Gebruik dit apparaat niet binnen om persoonlijk

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

handleiding fonteinmeubel notice explicative meuble lave-mains

handleiding fonteinmeubel notice explicative meuble lave-mains bino/fano handleiding fonteinmeubel notice explicative meuble lave-mains (NL) Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact

Nadere informatie

RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX

RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX RVS HERSTELLING MANCHETTE MANCHETTE DE REPARATION INOX HANDIRANGE Manchettes de réparation en inox avec joint gaufré. 1 pièce : Ø15 au Ø350, longueur max. : 300mm 2 pièces : Ø88 au Ø450, longueur max.

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

OMBOUWINSTRUCTIES NL/BE VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION FR/BE/LU/CH RELATIVES AUX MODÈLES: BERLIEN BREMEN DRU VERWARMING B.V. HOLLAND

OMBOUWINSTRUCTIES NL/BE VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION FR/BE/LU/CH RELATIVES AUX MODÈLES: BERLIEN BREMEN DRU VERWARMING B.V. HOLLAND OMBOUWINSTRUCTIES NL/BE VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION FR/BE/LU/CH RELATIVES AUX MODÈLES: BERLIEN BREMEN DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.533.03 INHOUD Pag.: 3 Nederlands 5 Français DRU Verwarming BV verklaart

Nadere informatie

Hulpstukken Accessoires BEMAL. Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: Fax: URL:

Hulpstukken Accessoires BEMAL. Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: Fax: URL: Hulpstukken Accessoires Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be 2 Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires Aansluitmond type

Nadere informatie

Roll-up banner Small (85 x 200 cm)

Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Taal Langue Nederlands Français Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Nederlands Deze banner op klein formaat is van prima kwaliteit voor actiematig gebruik. De zichtmaat

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat mm Opmaakformaat 235 x Envelop * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

E G U L O A T A C S G U O A T A L C Te l : + 3 2 5 1 2 5 0 6 8 7 sales@supremebelgium.com w w w. s u p r e m e b e l g i u m. c o m Drinkflessen/Bidons Alle drinkflessen zijn vervaardigd in de UK. De flessen

Nadere informatie

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Taal Langue Aanstekers Altijd handig om er eentje bij je te hebben. Aanstekers! Helemaal mooi als jouw eigen ontwerp erop staat. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Grootformaat stickers Autocollants grand format

Grootformaat stickers Autocollants grand format Grootformaat stickers Autocollants grand format Taal Langue Grootformaat stickers Raamstickers, deurstickers of andere bestickering: hoe groot wil je het hebben? Deze stickers bedrukken we tot een breedte

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Haut-Parleur Led Compact

Haut-Parleur Led Compact ENVIVO Haut-Parleur Led Compact GUIDE RAPIDE HAUT-PALEUR LED COMPACT Totalement sans fil - le haut-parleur EnVivo Bluetooth LED vous permet de diffuser votre musique préférée de n importe quel appareil.

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie