Maakt Microsoft tape-backup overbodig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maakt Microsoft tape-backup overbodig?"

Transcriptie

1 BACKUP Opslagleveranciers geven zegen aan DPM Maakt Microsoft tape-backup overbodig? 48 Microsoft heeft het nieuwe Data Protection Manager (DPM) product ontwikkeld dat een efficiënte, near-continuous bescherming biedt. Het is snel en maakt een betrouwbaar herstel van data mogelijk gecombineerd met een operationele eenvoud. Betekent dit het einde van de vertrouwde tape-backup? DOOR BRAM DONS Bij de toepassing en het functioneren van systemen voor dataprotectie spelen diverse factoren een belangrijke rol. De drie belangrijkste problemen met conventionele backup-systemen zijn bekend. Ten eerste is het herstelproces onbetrouwbaar en omslachtig. De snelheid van het tape-gebaseerde herstelsysteem wordt bepaald door de tape-hardware en is foutgevoelig. Er is altijd het gevaar van verlies van een tape of een beschadiging daarvan. Sommige IT-analisten schatten dat meer dan 40 procent van alle herstelpogingen mislukt. Ten tweede, de bestaande backup-systemen zijn vaak te complex, te langzaam en inefficiënt. Conventionele backup-methoden vereisen te veel handmatige planning, zijn lastig te monitoren en vaak niet flexibel genoeg om eenvoudig in te spelen op een verandering in een bestaand disaster recovery-planningsysteem. Backup-systemen worden doorgaans om een viertal redenen toegepast: bij verlies of beschadiging van een bepaald deel of een compleet herstel van individuele bestanden; het bieden van offsite-bescherming van data en archivering op lange termijn. De tapegebaseerde systemen bieden voor de laatste twee genoemde gevallen een betere oplossing dan voor de eerste. Tenslotte, de kosten voor een backupsysteem zijn hoog. Bij een gecentraliseerd backupsysteem is voor elk te beschermen systeem individuele agent software nodig met bijbehorende licentie. Bij de niet-gecentraliseerde oplossing moet backup lokaal op elk individueel systeem worden uitgevoerd dat, afgezien van de benodigde backup-hardware, enorme beheerkosten met zich meebrengt. Al deze factoren leiden tot een aantal problemen met conventionele backupimplementaties. Gebruikers kunnen hun eigen bestanden niet herstellen zodat voor het herstel, zelfs van een enkel bestand, al de directe betrokkenheid van een beheerder nodig is en het in het algemeen uren duurt voordat het bestand weer is hersteld. In vergelijking met disk-gebaseerde backup zijn tape-systemen minder betrouwbaar. Echter, proprietary diskgebaseerde backup-systemen zijn in het algemeen te duur voor algemene toepassing, gedeeltelijk vanwege de hoge aanschafprijs en gedeeltelijk doordat ze niet goed binnen het NT operating system

2 zijn geïntegreerd of met de bestaande conventionele backup-systemen zijn te combineren. DPM Microsoft heeft het nieuwe Data Protection Manager (DPM) product ontwikkeld dat een efficiënte, near-continuous bescherming biedt. Het is snel en maakt een betrouwbaar herstel van data mogelijk gecombineerd met een operationele eenvoud. De integratie met het Windows operating system biedt meer dan de conventionele tape- of hybride disk/tape backup-systemen kunnen bieden. Hierna bespreken we uitvoerig de architectuur van DPM en zien we hoe installatie van de allereerste beta-versie van DPM verloopt. DPM is weliswaar ontworpen voor ondernemingen en organisaties in uiteenlopende groottes, maar richt zich in de praktijk toch meer op het middelgrote data center met tussen de 5 en 50 servers. Deze omgevingen hebben in het algemeen een dure en inefficiënte backupoplossing, zodat er vaak geen genoeg tijd is voor het maken van een reguliere backup. Voor het herstel van bepaalde gegevens die verloren zijn gegaan, moeten vaak enkele malen per maand bestanden van tape worden teruggehaald. De doelgroep die in aanmerking komt voor de implementatie van een DPM oplossing is vaak al wel bekend met de voordelen van Volume Shadow Copy Services (VSS), shadow copy s of Shared Folder-voorzieningen van de Windows Server 2003 omgeving. Deze ondernemingen hebben vaak een Recovery Point Objective (RPO) van ongeveer een uur of minder en een Recovery Time Objective (RTO) die vaak korter is dan hun Active Directory bestaande tape-oplossing kan bieden. In tegenstelling tot de conventionele tape-gebaseerde backup-systemen biedt DPM wel een efficiënte continu bescherming. Met behulp van logging en replicatie worden alleen veranderingen aan bestanden op byte-niveau bijgehouden, in plaats van een kopie van het hele bestand. Dit heeft als voordeel dat het de backup efficiënter maakt en het zogenaamde backup window probleem elimineert. Naast replicatie zijn tussentijds point-in-time backups met behulp van shadow copy s te maken (ook wel DPM HET DPM SYNCHRONISATIEPROCES Synchronisatie is het proces waarbij DPM alleen de veranderingen aan het bestand naar de DPM server stuurt en deze veranderingen ook op de replica van de protected data doorvoert. Het synchronisatieproces brengt, vanaf het tijdstip dat het de synchronisatie begint, wijzigingen aan op de replica, in overeenstemming met de protected data. De DPM updates gebeuren op byte-niveau binnen protected bestanden, de bestandsbewerkingen zelf (hernoemen, verwijderen en creëren) worden gerepliceerd alsof ze de echte bytes zijn die naar een protected bestand worden geschreven. DPM-synchronisatie gebeurt asynchroon zodat de disk-i/o niet wordt geblokkeerd. Veranderingen aan beschermde objecten worden in de agent synchronization log opgeslagen en daarna via het netwerk gerepliceerd naar de DPM server, waar ze in een transfer log worden opgeslagen. Door het lokale synchronisatie log-bestand op de protected server te bewaren, biedt dit naderhand de mogelijkheid om bij netwerkproblemen of onderbrekingen van het synchronisatieproces de veranderingen bij herstel daarvan alsnog naar de DPM-server te sturen. De data in het transfer log-bestand worden gebruikt om naderhand complete replica s te construeren voor het creëren van een point-in-time shadow copy. Naarmate het synchronisatieproces voortschrijdt, worden checkpoints gebruikt als fallback methode voor hersynchronisatie. Nadat er twee minuten verstreken zijn, of 10 MB aan data-veranderingen verstuurd zijn, wordt een checkpoint ingesteld. Bij onderbreking van het netwerk of synchronisatieproces gaat bij een herstart het synchroniseren verder vanaf het laatste checkpoint. Er worden twee communicatiekanalen tussen de DPM servers en agents gebruikt: besturingscommando s worden via het DCOM-protocol verstuurd en de replicatie-updates via TCP in combinatie met een beveiligde data mover protocol. Beide kanalen zijn met behulp van IP-sec te beveiligen. Third-party tape backup software snapshot, past-time of cache copy s genoemd). DPM maakt van de Windows Server 2003 VSS-component gebruik om captured data van beveiligde servers op te nemen en replica s te creëren die op een DPM-server worden opgeslagen. Hiermee zijn verwijderde of gecorrumpeerde bestanden op bepaalde tijdstippen uit het verleden terug te halen of om shadow copy s op tape te bewaren, die deel van een backup-proces kunnen uitmaken. Er kunnen per volume maximaal 64 shadow copy s worden aangemaakt. De DPM agents zorgen voor de logging en backup van elk van de productie-servers die zijn gekoppeld aan de server waarop DPM draait. Als het netwerk uitvalt, dan houdt de agent op de productie-server alle veranderingen bij totdat het netwerk weer beschikbaar is. Tenslotte, DPM is als aanvulling, dus niet als vervanging, te integreren met bestaande backup-systemen. IT-beheerders kunnen nog steeds op elk moment een backup naar tape maken van de server waarop DPM draait. 49 Clients File Servers Afbeelding 1: Microsoft DPM architectuur. DPM Server Tape Server Architectuur DPM Een DPM data protection-infrastructuur bestaat uit verschillende componenten: de DPM server software; DPM agent software op de Protected File Server(s); Windows XP en Windows Server 2003 clients; een of meer te beschermen File

3 Afbeelding 2: Installatieproces. Servers en optioneel tape-backup agent software op de DPM Server voor de koppeling naar een optionele Tape Server. De DPM Server software wordt op een dedicated server geïnstalleerd waarop Windows Server 2003 SP1 of Windows Storage Server 2003 SP1 draait (zie afbeelding 1). Op elke te beschermen File Server wordt de DPM protection software geïnstalleerd, die zorgt voor de afhandeling en uitvoering van het DPM data protection proces; naast Windows 2003 mogen dat ook Windows 2000 servers zijn. Verder is een Windows Active Directory (AD) Domain nodig voor de registratie van servers en de beveiliging van alle files en folders binnen een bepaald Domain. Het AD-schema bevat ook de configuratie-instellingen die een eindgebruiker nodig heeft om data via een shadow copy vanaf de DMP Server op te vragen. De DPM Server slaat de meta-data op in een Microsoft SQL Server 2000; het DPM product bevat een beperkte licentie voor het exclusief gebruik van SQL Server 2000, in combinatie met de DPM software. DPM is ontworpen om een efficiënt, near-continuous backup en snel herstel van beschermde data te bieden. Dit proces wordt in een drietal stappen uitgevoerd. Ten eerste, op het moment dat een object of server wordt opgenomen in een protection group dan wordt een initiële copy (een replica) van de protected server naar de DPM server gemaakt. De DPM agent houdt de beschermde data bij en stuurt daarna op basis van een synchronisatie schedule alleen de veranderde datablocken naar de DPM server. Verder worden op van te voren, door de beheerder gedefinieerde tijdstippen, shadow copy s van de replica op de DPM server Afbeelding 3: Installatie SQL Server. gecreëerd. Deze kunnen daarna op elk moment voor een herstel van data worden gebruikt. Omdat DPM volledig met VSS is geïntegreerd, bepaalt de protection policy hoeveel shadow copy s of snapshots beschikbaar zijn. Het default shadow copy schedule is bedoeld voor het maken van ongeveer 30 dagen aan shadow copy s met drie kopieën per dag. Dit biedt voor de meeste IT-omgevingen een goede bescherming in combinatie met een efficiënt gebruik van diskcapaciteit. Wanneer men een hogere beschermingsgraad wenst dan kan men bijvoorbeeld kiezen voor de synchronisatie om het uur en na beëindiging daarvan een shadow copy uitvoeren. In dat geval worden dagelijks acht shadow copy s opgeslagen, maar gezien de 64 shadow copy limiet kan dit dan maar voor acht dagen. Naast de beheerder, is het mogelijk dat gebruikers zelf direct toegang hebben tot de snapshots om zelf bestanden te herstellen binnen Windows Explorer en Office Installatie DPM Als eerste wordt de DPM server geïnstalleerd op een Windows 2003 server (Standard of Enterprise Edition). Deze server moet een member zijn van dezelfde AD domain als de File Servers die het moet beschermen, maar mag zelf geen Domain Controller of applicatieserver zijn. Aan disk-ruimte voor de storage pool moet minimaal 1,5 maal de hoeveelheid te beschermen data aanwezig zijn. De DPM installatie-wizard begeleidt de gebruiker bij het specificeren van de DPM configuratie-instellingen en de installatie van SQL Server 2000 en Reporting Services. Na installatie van DPM scant de Active Directory service het netwerk op aanwezige file servers. Vanuit HET IS MOGELIJK DAT GEBRUIKERS ZELF DIRECT TOEGANG HEBBEN TOT DE SNAPSHOTS de DPM s server administratieve console wordt vervolgens de DPM agents remote geïnstalleerd op de te beschermen file servers. Zoals gesteld, de agent software is verantwoordelijk voor het bewaken van de te beschermen data op de file server en de veranderingen te synchroniseren met de DPM server. De DPM agent bestaat uit twee componenten: een file system filter die binnen de Windows kernel draait en een DPM File Agent service die in user mode draait en die de synchronisatie uitvoert. Voor het maken van shadow copy s door eindgebruikers moet op ieder systeem de DPM client-software worden geïnstalleerd. Na de installatie van de DPM Server en Agents, wordt de voor DPM hoeveelheid benodigde opslagcapaciteit bepaald, Protection Groups gedefinieerd en daarvoor geldende restricties en richtlijnen aangemaakt. 51

4 Afbeelding 4: Creatie Protection Group. Afbeelding 5: DPM disk-allocatie. 52 Protection Groups De eerste stap bij het plannen van een backup-strategie is het maken van een selectie van de te beschermen data. Alhoewel DPM primair ontworpen is voor de bescherming van bestanden is het mogelijk om ook andere type data, zoals databases of messaging data, te exporteren naar een vlak bestand en deze daarna in de DPM backup mee te nemen. Op dezelfde manier kan men het systeem beveiligen door met de standaard Windows Backup utility de system state naar een bestand te exporteren. DPM kan data beschermen op volume-, folders-, of share-niveau. Data-typen die vaak veranderen, en voor welke men een snelle restore via point-in-time copie wenst, komen als eerste in aanmerking voor backup met DPM. Het alternatief is om gewoonweg alle data in de backup mee te nemen, maar daar hangt natuurlijk een (disk) prijskaartje aan. Op basis van dezelfde protection policy groepeert men de te beschermen data in een Protection Group. De protection policy omvat een bepaald synchronisatie- en shadow copy schedule. Zo is het mogelijk om data te groeperen in groepen die een relatief laag of hoog risico voor het verlies van data vormen. Bij de selectie van group members geldt een aantal beperkingen en richtlijnen: een data-bron kan slechts lid zijn van één protection BIJ UITVAL VAN DE DATA PROTECTION SERVER GAAN WEL ALLE DATA VERLOREN group; data-bronnen van meer dan één volume kunnen deel uitmaken van een enkele group; subfolders zijn niet uit te sluiten bij de selectie van een folder. DPM ondersteunt de bescherming van data via twee methoden: volumes and folder paths of share names. Het is mogelijk om beide methoden te gebruiken maar Microsoft beveelt aan om voor een van de twee te kiezen. Elk methode heeft zijn voordelen. Het volume en folder namespace model is bij de meeste beheerders bekend en maakt het eenvoudig om exact te identificeren welke items moeten worden beschermd en welke niet. Het share namespace model biedt een eenvoudiger restore-operatie omdat het daarbij niet nodig is om het data path te specificeren. Bij verplaatsing van een bescherm-object blijft de bescherming via DPM gewaarborgd. De hoeveelheid voor DPM server beschikbare diskcapaciteit bepaald hoe ver de backup-historie reikt. De totale hoeveelheid data voor replica s en shadow copy s

5 die zich in de beschikbare opslag pool bevindt, kan over meerdere disks worden verspreid en zonodig worden uitgebreid. Default gaat DPM voor een protected volume uit van een bepaalde grootte. Daarbij wordt voor een replica 1,5 maal de ruimte van het te beschermen volume gereserveerd, voor een shadow copie 20 procent van de grootte van de replicatoewijzing (met een minimum van 550 MB) en voor transfer logging 1,4 maal de ruimte die is toegewezen voor synchronisatie-logging. DPM in combinatie met tape backup Met behulp van de standaard NTBackup utility kunnen DPM replica s naar tape worden geschreven, waarbij geen gebruik van VSS wordt gemaakt voor het maken van een snapshot. Een backup softwarepakket die dat al wel kan is Yosemite Backup (versie 8.00). maakt van VSS gebruik om snapshots van gerepliceerde data te creëren en te mounten, zodat ze op tape kunnen worden opgeslagen. Daartoe biedt Yosemite Backup een geïntegreerde DPM Agent die vaststelt of het een backup vanaf een DPM s service replica maakt, waarbij het VSS gebruikt om native een snapshot te creëren en mounten als onderdeel van een backup job. Met kan men de door DPM-gearchiveerde data direct, zonder tussenkomst van de DPM server, vanaf het gearchiveerde medium (tape of virtual tape drive) restoren. Men kan ook data naar de DPM server restoren. Maakt DPM tape-backup overbodig? Doel van DPM s disk-gebaseerde backupoplossing is om alle inefficiënte en complexiteit van bestaande tape-gebaseerde backup- en restore oplossingen op te heffen, een loffelijk streven. Het backup-proces is gebaseerd op Microsoft s Distributed File System (DFS) en Volume Shadow Copy service, wat voor het backup-proces een paar belangrijke voordelen biedt. Ten eerste kunnen geopende bestanden tijdens de backup worden meegenomen en ten tweede hoeft men niet langer te wachten op een geschikt moment om de backup te draaien. Bovendien kan men zoveel keer als men wenst een backup maken (zelfs elk uur). Dit klinkt allemaal fantastisch maar is daar niet een geweldige hoeveelheid diskruimte voor nodig? Nee dus, door een bestand eenmalig op te slaan en daarna alleen de veranderingen op byte-niveau bij File Servers running DPM agent Volume synchronizations (hourly) Afbeelding 6: DPM en Windows Backup. Master Server Production Server Afbeelding 7: DPM en. te houden, kunnen maximaal 64 versies van het bestand worden bewaard. Deze backup-techniek op byte-niveau bespaart natuurlijk enorm veel diskruimte en netwerkbandbreedte; bovendien biedt DPM een bandwidth throttling voorziening in gevallen waarbij de backup te veel hinder veroorzaakt voor het overige netwerkverkeer. De directe disk-benadering voor restore biedt gebruikers de mogelijkheid om binnen enkele minuten een bestand te restoren, waarvoor geen systeembeheerder langer meer nodig is. De gebruiker, of een help disk, kan zelf vorige versies van bestanden weer terughalen; men zou het kunnen zien als een beperkte vorm van file versioning, een techniek die we al dertig geleden zagen op de mini-computers. De schaduwkant van dergelijke nearcontinuous disk-gebaseerde backupoplossingen wordt meestal niet door de leveranciers van dergelijke producten genoemd. Want, bij uitval van de Data Protection Server gaan wel alle data verloren. Door replica s op een andere server binnen het netwerk op te slaan DPM Server Full tape backups (weekly) DPM server running Windows Backup, backing up to local media Media Server SAN SAN Media Server (via bijvoorbeeld iscsi) kan het genoemde nadeel echter worden geminimaliseerd. Daar hangt natuurlijk wel een stevig prijskaartje aan (extra server met opslagcapaciteit). DPM is dus absoluut geen vervanger van alle bestaande tape-gebaseerde backup-oplossingen! Voor een volledige bescherming blijft de noodzaak aanwezig om van de bestaande tape-gebaseerde oplossingen gebruik te moeten maken. De eerste DPM release zal hoofdzakelijk bedoeld zijn voor backup van file servers, toekomstige versies zullen de mogelijkheid bieden om specifieke applicaties, zoals SQL en Exchange, te combineren met DPM. Tientallen opslagleveranciers hebben al hun zegen gegeven aan de DPMoplossing (gezien de invloed van Microsoft kunnen ze ook niet veel anders). De betaversie van DPM is te downloaden vanaf dpm/download/default.mspx Microsoft heeft DPM voor de tweede helft van 2005 gepland, de prijs is nog niet bekend. BRAM DONS IS ONAFHANKELIJK IT-ANALIST. 53

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

Volume snapshots. Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie

Volume snapshots. Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie Volume snapshots Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie 10 Voor het gebruik van volume snapshots komt steeds meer belangstelling. Er zijn legio redenen om er handig gebruik van te maken. NetOpus gaat

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE VOORKOM DE ZONDEN VAN STORAGE Gebruik Flashgeheugen en Baanbrekende Architectuur om Performance te Verhogen, het Beheer te Vereenvoudigen en Uw Data te Beschermen DETRON: Voorkom de zeven zonden van Storage

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen 3 1.2 Opslagruimte vergroten 4 Hoofdstuk 2. Installatie

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Betere back-ups voor iedereen Datasheet: Back-up en disaster recovery Overzicht is één geïntegreerd product dat virtuele en fysieke omgevingen beschermt, back-up en disaster recovery vereenvoudigt, en

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Gebruikershandleiding Back-up Online Pagina 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Agenda Wat is uitwijk? Wat is disaster recovery? Begrippen Traditionele voorzieningen Oplossingen Stepco Uitwijk Gericht op

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Handleiding. Online backup PC

Handleiding. Online backup PC Handleiding Online backup PC Inhoudsopgave 1. Installatie 2 2. Configuratie eerste keer 4 3. Bepalen waarvan een backup gemaakt moet worden 5 4. Instellen wanneer de backup wordt uitgevoerd 5 5. Beveiliging

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Ad van Leeuwen Client Technical Professional Tivoli 18 april 2013 IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Document number TSM licentie modellen Standaard model: PVU s Aantal cpus x aantal cores x

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van NPRO_SOHO licentie 1 25 juli 2011 Inhoud Inhoudsopgave Algemeen... 3 Introductie...

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

Veiligheid van uw data

Veiligheid van uw data Cloud Harddrive; uw bestanden in de Cloud, veilig, snel, te delen met anderen en overal toegankelijk. Cloud Harddrive creëert een beveiligd gebied op uw lokale harde schijf, waar de Cloud Harddrives in

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Backup procedure Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Configuratie De VEEAM software draait rechtstreeks op onze supermicro Disc enclosure. Zo kan er een optimale snelheid gegarandeerd

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010 Uit welke producten bestaat deze versie van de Symantec Backup Exec -serie? Symantec Backup Exec 2010 biedt betrouwbare back-up en herstel, ontworpen voor uw groeiende onderneming. Bescherm op eenvoudige

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Productmeeting EqualLogic

Productmeeting EqualLogic Productmeeting EqualLogic Storage - algemeen Donderdag 8 november 2007 Peter Van Waeleghem Agenda Opslag van gegevens Principe Technologie Optimalisatie van de opslag RAID Opslag via een netwerk Extra

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl VMware View 4.5 een overview Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl Eline Klooster Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 DATABESCHERMING DOOR BRAM DONS Third parties voegen dimensie toe Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 42 Bedrijven doen er goed aan hun Windows Server-omgeving goed te beschermen tegen catastrofes.

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES AdBackup 6.22 - Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES Pagina 1 van 10 1. BACK-UP EN HERSTEL VMWARE... 3 2. NIEUWE MELDING VOOR GEMISTE PLANNING... 6 3. BESCHERMING BIEDEN TEGEN HET GEVAAR VAN RANSOMWARE... 7

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

SQL SERVER 2008. Werking van Database Snapshots

SQL SERVER 2008. Werking van Database Snapshots KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN GEEL SQL SERVER 2008 Werking van Database Snapshots ELINE STEYVERS BRAM DE SMEDT JOEY LEMMENS WOORD VOORAF Werking van Database Shapshots is bedoeld om mensen wegwijs te maken

Nadere informatie

Backups in een gevirtualiseerde omgeving

Backups in een gevirtualiseerde omgeving Backups in een gevirtualiseerde omgeving Erik De Nert, Centix Storage Expo, 24-03-2010 2010 Centix Olsenesteenweg 56-9770 Kruishoutem - Belgium : T - (+32) 9 222 58 88 Agenda Inleiding Problematiek Overzicht

Nadere informatie

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro AdBackup 6.21 - Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro Pagina 1 van 8 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. BACK-UP EN HYPER-V GRANULAIR

Nadere informatie

Zeg gewoon JA. Lees verder.

Zeg gewoon JA. Lees verder. Zeg gewoon JA PartSmart Internet Updating Service is Sneller dan Ooit We zijn verheugd bekend te kunnen maken, dat de PartSmart Internet Updating Service vanaf nu beschikbaar is. Het PartSmart-team heeft

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Microsoft Exchange 2010 SP1

Microsoft Exchange 2010 SP1 Microsoft Exchange 2010 SP1 Heeft uw organisatie behoefte aan efficiënte en flexibele communicatiemogelijkheden? Dan kunt u met behulp van Microsoft Exchange Server 2010 uw beheer eenvoudiger maken, uw

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Les nr Onderwerp Datum 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP Maandag 1 Februari 2016 i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Algemeen Het programma kan worden geïnstallleerd op zowel standalone desktop pc's, laptops als in een netwerk. De installatie gebeurt op een locatie

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Office 365 Backup. Whitepaper Karsten Herben, Oktober KEMBIT Services

Office 365 Backup. Whitepaper Karsten Herben, Oktober KEMBIT Services Office 365 Backup Whitepaper Karsten Herben, Oktober 2017 KEMBIT Services +31 (0)88 5700 500 contactus@kembit.nl www.kembit.nl Kantoor Wijnandsrade Opfergeltstraat 2, 6363 BW Wijnandsrade Kantoor Eindhoven

Nadere informatie