Downloaded from OFFICEJET Gebruikersgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Downloaded from www.vandenborre.be OFFICEJET 6100. Gebruikersgids"

Transcriptie

1 OFFICEJET 6100 Gebruikersgids

2

3 HP Officejet 6100 eprinter Gebruikershandleiding

4 Copyright informatie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 1, 1/2012 Kennisgeving van Hewlett- Packard Company De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, aanpassing of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, met uitzondering van wat is toegestaan onder de wet op de auteursrechten. De garantie voor HP-producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of omissies in de verklaringen. Handelsmerken Windows, Windows XP en Windows XP zijn in de V.S. gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn in de VS gedeponeerde handelsmerken. Veiligheidsinformatie Volg altijd de standaard veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van dit product. Op deze manier beperkt u het risico van verwondingen door brand of elektrische schokken. 1. Zorg dat u alle instructies in de printerdocumentatie hebt gelezen en begrepen. 2. Neem alle op dit product vermelde waarschuwingen en instructies in acht. 3. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u dit product reinigt. 4. Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van water of als u nat bent. 5. Zorg dat het product stevig op een stabiel oppervlak staat. 6. Zet het product op een veilige plaats waar niemand op het netsnoer kan trappen of erover kan struikelen en waar het netsnoer niet kan worden beschadigd. 7. Zie Een probleem oplossen als het product niet naar behoren werkt. 8. Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Laat onderhoudswerkzaamheden over aan erkende onderhoudsmonteurs. Toegankelijkheid De printer beschikt over een aantal functies die de printer toegankelijk maken voor gebruikers met bepaalde handicaps. Visuele handicap De printersoftware is geschikt voor personen met een visuele handicap of verminderd zicht dankzij de toegankelijkheidsopties en -functies van uw besturingssysteem. Bovendien zijn er ondersteunende technieken beschikbaar voor gebruikers met een visuele beperking, zoals schermlezers, braillelezers en spraakherkenningstechnologie. Voor gebruikers die kleurenblind zijn, beschikken de gekleurde knoppen en tabs in de software over tekstlabels en pictogrammen die de vereiste actie aangeven. Mobiliteit Gebruikers met een mobiliteitsbeperking kunnen de functies van de printersoftware uitvoeren door middel van toetscombinaties. De toegankelijkheidsopties van Windows zoals Plaktoetsen, Schakeltoetsen en Muistoetsen worden ook door de software ondersteund. De printerkleppen, knoppen, papierladen en papiergeleiders kunnen bediend worden met beperkte kracht en beperkt bereik. Ondersteuning Meer informatie over de toegankelijkheid van dit product en HP's streven naar optimale producttoegankelijkheid vindt u op de website van HP op accessibility. Voor informatie over de toegankelijkheid op Mac OS X gaat u naar de website van Apple op

5 Inhoudsopgave 1 Aan de slag Toegankelijkheid...6 Eco...7 Stroom beheren...7 Afdrukbenodigdheden besparen...8 De onderdelen van de printer kennen...8 Vooraanzicht...8 Gedeelte met afdrukbenodigdheden...9 Bedieningspaneel...9 Achterzijde...10 Het modelnummer van de printer vinden...10 Afdrukmateriaal selecteren...10 Aanbevolen papier voor afdrukken en kopiëren...11 Aanbevolen papiersoorten om foto's af te drukken...12 Tips voor de keuze en het gebruik van afdrukmateriaal...13 Afdrukmateriaal plaatsen...14 Afdrukmateriaal met een standaardformaat plaatsen...14 Enveloppen plaatsen...15 Kaarten en fotopapier plaatsen...16 Afdrukmateriaal met een speciaal formaat plaatsen...17 Onderhoud van de printer...18 De buitenkant reinigen...18 De printer updaten...18 De printer uitschakelen Afdrukken Documenten afdrukken...20 Documenten afdrukken (Windows)...21 Documenten afdrukken (Mac OS X)...21 Brochures afdrukken...21 Brochures afdrukken (Windows)...22 Brochures afdrukken (Mac OS X)...22 Afdrukken op enveloppen...23 Afdrukken op enveloppen (Windows)...23 Afdrukken op enveloppen (Mac OS X)...24 Foto's afdrukken...24 Foto's afdrukken op fotopapier (Windows)...24 Foto's afdrukken op fotopapier (Mac OS X)...25 Afdrukken op afdrukmateriaal van speciaal formaat...26 Afdrukken op speciaal papier of een aangepast papierformaat (Mac OS X)...26 Documenten zonder rand afdrukken...27 Documenten zonder rand afdrukken (Windows)...28 Documenten zonder rand afdrukken (Mac OS X)

6 3 HP eprint Instellen van HP eprint...30 Stel HP eprint in door middel van de HP-printersoftware Stel HP eprint in via het bedieningspaneel van de printer...31 Stel HP eprint in via de geïntegreerde webserver...31 HP eprint gebruiken...31 Afdrukken met HP eprint...32 Het- adres van de printer zoeken...32 Schakel HP eprint uit...32 Webservices verwijderen Werken met inktcartridges Informatie over inktcartridges en de printkop...33 De geschatte inktniveaus bekijken...34 Afdrukken met een of meer lege inktcartridges...34 inktcartridges vervangen...35 Printerbenodigdheden bewaren...37 Gebruik informatieverzameling Een probleem oplossen HP-ondersteuning...38 Elektronische ondersteuning krijgen...39 Telefonische ondersteuning van HP...39 Voordat u belt...40 Periode voor telefonische ondersteuning...40 Telefoonnummers voor telefonische ondersteuning...40 Na de periode van telefonische ondersteuning...42 Algemene tips en bronnen voor het oplossen van problemen...42 Printerproblemen oplossen...43 De printer wordt onverwacht uitgeschakeld...43 Het uitlijnen is mislukt...43 De printer reageert niet (drukt niet af)...43 De printer drukt langzaam af...44 De printer maakt onverwachte geluiden...45 Er wordt een blanco of deels bedrukte pagina afgedrukt...46 De afdruk is niet correct of er ontbreken gedeelten...46 Tekst of afbeeldingen zijn verkeerd geplaatst...47 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen...48 Problemen met de papierinvoer oplossen...53 Problemen oplossen bij gebruik van HP eprint en HP-websites...54 Problemen oplossen bij gebruik van HP eprint...55 Problemen oplossen bij gebruik van HP-websites...56 Problemen met het vaste (Ethernet-)netwerk oplossen...56 Algemene netwerkproblemen oplossen

7 Inhoudsopgave Problemen met draadloze verbindingen oplossen...57 Draadloze basisproblemen oplossen...57 Geavanceerde draadloze problemen oplossen...58 Stap 1: Controleer of de computer verbinding heeft met het netwerk...58 Stap 2: Controleer of de printer op uw netwerk is aangesloten...59 Stap 3: Controleer of de firewall-software de communicatie blokkeert...61 Stap 4: Controleer of de computer is ingeschakeld en gereed is...61 Stap 5: Controleer of de draadloze versie van de printer is ingesteld als het standaardstuurprogramma van de printer (alleen Windows)...62 Stap 6: Zorg ervoor dat uw computer niet is aangesloten op uw netwerk via een Virtual Private Network (VPN)...62 Na het oplossen van de problemen...63 Uw firewall-software configureren voor gebruik met de printer...63 Problemen met het printerbeheer oplossen...64 De geïntegreerde webserver kan niet worden geopend...64 Installatieproblemen oplossen...65 Suggesties voor hardware-installatie...65 Suggesties voor de installatie van de HP-software...66 Netwerkproblemen oplossen...66 Het printerstatusrapport begrijpen...69 De netwerkconfiguratiepagina begrijpen...71 Onderhoud aan de printkop...73 De printkop reinigen...73 Printkop uitlijnen...74 Papierstoringen oplossen...75 Papierstoringen verhelpen...75 Papierstoringen voorkomen...77 Referentie voor de lampjes van het bedieningspaneel...78 A Technische informatie Informatie over de garantie...87 Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard...88 Garantie-informatie inktcartridge...89 Printerspecificaties...90 Fysieke specificaties...90 Productkenmerken en -mogelijkheden...90 Specificaties processor en geheugen...91 Systeemvereisten...91 Netwerkprotocolspecificaties...91 Specificaties van de geïntegreerde webserver...92 Specificaties afdrukmateriaal...92 Informatie over de specificaties van ondersteund afdrukmateriaal...92 Minimummarges instellen...95 Afdrukspecificaties...95 Specificaties HP eprint en HP-website...96 Specificaties HP eprint...96 HP-websitespecificaties...96 Omgevingsspecificaties...96 Elektrische specificaties...96 Geluidsspecificaties

8 Wettelijk verplichte informatie...98 Wettelijk verplicht modelnummer...98 FCC-verklaring...99 Kennisgeving voor gebruikers in Korea...99 VCCI (Class B) compatibiliteitsverklaring voor gebruikers in Japan...99 Kennisgeving over netsnoer voor gebruikers in Japan Kennisgeving over geluidsproductie voor Duitsland Glans van de behuizing van randapparatuur voor Duitsland Bericht voor de Europese Unie Wettelijke informatie inzake draadloze producten Blootstelling aan de straling van radiofrequenties Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië Kennisgeving voor gebruikers in Canada Kennisgeving voor gebruikers in Taiwan Programma voor milieubeheer Papiergebruik Kunststof Veiligheidsinformatiebladen Kringloopprogramma Recyclingprogramma van HP Inkjet-onderdelen Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Stroomverbruik Chemische stoffen Batterijen Wegwerpen van batterijen in Taiwan Bericht aan gebruikers in California EU-batterijrichtlijn RoHS-kennisgevingen (alleen voor China) RoHS-kennisgevingen (alleen voor Oekraïne) Licenties van derden B C HP-benodigdheden en -accessoires Afdrukbenodigdheden online bestellen Benodigdheden inktcartridges HP-afdrukmateriaal Netwerkinstallatie Basisnetwerkinstellingen wijzigen Netwerkinstellingen weergeven en afdrukken De draadloze radio in- en uitschakelen Geavanceerde netwerkinstellingen wijzigen De verbindingssnelheid instellen IP-instellingen bekijken IP-instellingen wijzigen De netwerkinstellingen herstellen

9 Inhoudsopgave De printer instellen voor draadloze communicatie Voordat u begint De printer instellen op uw draadloos netwerk De printer instellen door middel van de HP printersoftware (Aanbevolen) De printer instellen met WiFi-beschermde instellingen (WPS) De printer instellen vanaf de geïntegreerde webserver (EWS) Wijzig de verbindingsmethode Een Ethernet-verbinding wijzigen in een draadloze verbinding Een USB-verbinding wijzigen in een draadloze verbinding Een draadloze verbinding wijzigen in een USB- of Ethernet-verbinding De draadloze verbinding testen Richtlijnen voor het verzekeren van beveiliging op een draadloos netwerk Overzicht beveiligingsinstellingen Hardware-adressen toevoegen aan een draadloze router (MAC-filteren) Andere draadloze veiligheidsrichtlijnen Richtlijnen voor het verminderen van storing op een draadloos netwerk Verwijder de HP-software volledig en installeer deze opnieuw D Hulpprogramma's printerbeheer Werkset (Windows) HP-hulpprogramma (Mac OS X) Geïntegreerde webserver Over cookies De geïntegreerde webserver openen Index

10 1 Aan de slag In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van de printer en het oplossen van problemen. Toegankelijkheid Eco De onderdelen van de printer kennen Het modelnummer van de printer vinden Afdrukmateriaal selecteren Afdrukmateriaal plaatsen Onderhoud van de printer De printer updaten De printer uitschakelen Opmerking Indien u de printer gebruikt met een computer onder Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition of Windows 7 Starter Edition, zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar. Zie Systeemvereisten voor meer informatie. Toegankelijkheid De printer beschikt over een aantal functies die de printer toegankelijk maken voor gebruikers met bepaalde handicaps. Visuele handicap De HP-software die bij de printer is geleverd, is geschikt voor gebruikers met een visuele handicap of verminderd zicht door gebruik van de toegankelijkheidsopties en - functies van uw besturingssysteem. Ook ondersteunt de software de meeste technologische hulpprogramma's zoals schermlezers, braillelezers en spraak-naar-tekst-toepassingen. Voor gebruikers die kleurenblind zijn, beschikken de gekleurde knoppen en tabs in de HP-software over tekstlabels en pictogrammen die de vereiste actie aangeven. Mobiliteit Voor gebruikers met mobiliteitsproblemen kunnen de functies van de HP-software worden uitgevoerd via toetsenbordopdrachten. De HP-software ondersteunt ook de toegankelijkheidsopties van Windows zoals StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys en MouseKeys. De printerkleppen, knoppen, papierladen en papiergeleiders kunnen bediend worden met beperkte kracht en beperkt bereik. Ondersteuning Meer informatie over de toegankelijkheid van dit product en HP's streven naar optimale producttoegankelijkheid vindt u op de website van HP op Voor informatie over de toegankelijkheid op Mac OS X gaat u naar de website van Apple op 6 Aan de slag

11 Eco Hewlett-Packard streeft ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Dit product is ontworpen met het oog op recycling. Zie Programma voor milieubeheer voor meer informatie. HP zet zich ervoor in om klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verminderen. HP biedt deze Eco-tips, zodat u zich kunt richten op manieren om de impact vast te stellen en te verminderen die uw afdrukkeuzen op het milieu hebben. Voor meer informatie over de milieu-initiatieven van HP, zie Stroom beheren Om elektriciteit te besparen, bevat de printer de volgende functies: Slaapstand In slaapstand wordt het stroomverbruik verminderd. Na eerste installatie van de printer, gaat de printer na 5 minuten inactiviteit automatisch naar de slaapstand. U kunt de duur alvorens slaapstand ingaat niet wijzigen. Autom. Uitsch. Autom. Uitsch. wordt standaard automatisch ingeschakeld wanneer u de printer aan zet. Wanneer Autom. Uitsch. is ingeschakeld, valt de printer na twee uur inactiviteit automatisch uit om stroom te sparen. Autom. Uitsch. wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de printer draadloos of via Ethernet (indien ondersteund) een netwerkverbinding maakt. U kunt de instellingen voor Autom. Uitsch. wijzigen via het printersoftware. Wanneer u de instelling wijzigt, onthoudt de printer automatisch de gekozen instelling. Autom. Uitsch. schakelt de printer volledig uit. U moet dus opnieuw op de startknop drukken om de printer weer aan te zetten. Windows: Werkset openen. (Zie Werkset (Windows) voor meer informatie.) Klik in het tabblad Geavanceerde instellingen op Wijzigen en selecteer vervolgens de gewenste periode. Mac OS X: Open Hulpprogramma's van HP. (Zie HP-hulpprogramma (Mac OS X) voor meer informatie.) Klik in de sectie Printerinstellingen op Stroombeheer en selecteer vervolgens de gewenste periode. Tip Indien u afdrukt via een draadloos netwerk of via een Ethernet-netwerk, moet Autom. Uitsch. worden uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat er geen afdruktaken verloren gaan. Ook wanneer Autom. Uitsch. is uitgeschakeld, gaat de printer na 5 minuten inactiviteit in slaapstand om energie te sparen. Opmerking De functies Slaapstand en Autom. Uitsch zijn tijdelijk niet beschikbaar als er een of meerdere cartridges ontbreken. Nadat de cartridge opnieuw is geïnstalleerd, zijn de functies opnieuw beschikbaar. Let op HP raadt aan om ontbrekende cartridges zo snel mogelijk te vervangen om problemen met de afdrukkwaliteit, mogelijk extra inktverbruik of schade aan het inktsysteem te voorkomen. Schakel de printer nooit uit wanneer er inktcartridges ontbreken. Eco 7

12 Hoofdstuk 1 Afdrukbenodigdheden besparen Om afdrukbenodigdheden zoals inkt en papier te besparen, probeert u het volgende: Wijzig de afdrukmodus naar een conceptinstelling. Conceptinstellingen verbruiken minder inkt. Maak de printkop alleen schoon als dat nodig is. Dit verspilt inkt en verkort de levensduur van de printcartridges. Het papierverbruik verlagen door op beide kanten van het papier af te drukken. U kunt eerst enkel de oneven pagina's afdrukken, de pagina's omdraaien en vervolgens enkel de even pagina's afdrukken. De onderdelen van de printer kennen Vooraanzicht Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Vooraanzicht Gedeelte met afdrukbenodigdheden Bedieningspaneel Achterzijde Toegangsklep voor de inktcartridge 2 Invoerlade 3 Papierbreedteregelaars 4 Knop Aan/Uit en lampje 5 Uitvoerlade 8 Aan de slag

13 (vervolg) 6 Verlengstuk van uitvoerlade Gedeelte met afdrukbenodigdheden Toegangsklep voor de inktcartridge 2 inktcartridges 3 Printkopeenheid Opmerking De printerbenodigdheden moeten in de printer blijven, om mogelijke problemen met de afdrukkwaliteit of schade aan de printkop te voorkomen. Verwijder de benodigdheden geen langere tijd. Schakel de printer niet uit wanneer een cartridge ontbreekt. Bedieningspaneel Zie Referentie voor de lampjes van het bedieningspaneel voor meer informatie De onderdelen van de printer kennen 9

14 Hoofdstuk 1 1 inktcartridgelampjes 2 knop Doorgaan en lampje 3 knop Annuleren 4 knop Draadloos en lampje 5 knop HP eprint knop en lampje 6 Knop Aan/Uit en lampje Achterzijde USB-poort 2 Ethernet-netwerkpoort 3 Stroomaansluiting 4 Toegangspaneel aan achterkant Het modelnummer van de printer vinden Naast de modelnaam die op de voorkant van de printer verschijnt, heeft deze printer een specifiek modelnummer. U kunt dit nummer gebruiken als u contact opneemt met de klantenservice en om te bepalen welke benodigdheden en accessoires er beschikbaar zijn voor uw product. Het modelnummer staat op een label aan de binnenkant van de toegangsklep voor inktcartridges, in de buurt van de inktcartridges. Afdrukmateriaal selecteren De printer is ontwikkeld voor het correct verwerken van de meeste afdrukmaterialen voor kantoorgebruik. Wij raden aan om enkele afdrukmaterialen te testen voordat u er grote hoeveelheden van aankoopt. Gebruik HP-afdrukmateriaal voor de beste 10 Aan de slag

15 afdrukkwaliteit. Bezoek de website van HP op voor meer informatie over HP-afdrukmateriaal. HP raadt eenvoudig papier met het ColorLok-logo aan voor het afdrukken en kopiëren van alledaagse documenten. Al het papier met het ColorLok-logo is onafhankelijk getest om aan de hoogste standaarden van betrouwbaarheid en afdrukkwaliteit te voldoen, en documenten te produceren met heldere kleuren, scherper zwart en die sneller drogen dan normaal eenvoudig papier. Zoek naar papier met het ColorLok-logo in verschillende gewichten en formaten van grote papierfabrikanten. Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Aanbevolen papier voor afdrukken en kopiëren Aanbevolen papiersoorten om foto's af te drukken Tips voor de keuze en het gebruik van afdrukmateriaal Aanbevolen papier voor afdrukken en kopiëren Voor een optimale afdrukkwaliteit adviseren wij u alleen HP-papier te gebruiken dat voor deze bepaalde afdruktaak is bedoeld. Het is mogelijk dat in uw land/regio bepaalde papiersoorten niet beschikbaar zijn. HP Brochurepapier HP Professioneel papier 180gsm HP Premium Presentatiepapier 120 gsm HP Professioneel papier 120 gsm HP Helderwit Inkjetpapier HP-afdrukpapier HP Office-papier HP Office Gerecycled papier Papier met aan beide zijden een glanzend of mat gecoate laag voor dubbelzijdig afdrukken. Dit papier is de ideale keuze voor de productie van marketingmateriaal van professionele kwaliteit, zoals brochures en mailings, en voor zakelijke illustraties op de omslagen van bedrijfsrapporten en kalenders. Dit is zwaar dubbelzijdig mat papier, perfect voor presentaties, voorstellen, rapporten en nieuwsbrieven. Ze hebben een professioneel gewicht en bieden daardoor een indrukwekkende hoogwaardige uitstraling. HP Helderwit Inkjetpapier levert contrastrijke kleuren en scherp afgedrukte tekst op. Dit papier is dik genoeg voor dubbelzijdig afdrukken in kleur, zodat het ideaal is voor nieuwsbrieven, rapporten en folders. Het heeft ColorLok-technologie voor minder vlekken, scherpere zwart en intensere kleuren. HP-afdrukpapier is multifunctioneel papier van hoge kwaliteit. Hiermee maakt u documenten die er veel professioneler uitzien dan documenten die op standaardpapier of kopieerpapier zijn afgedrukt. Het heeft ColorLok-technologie voor minder vlekken, scherpere zwart en intensere kleuren. HP Office-papier is multifunctioneel papier van hoge kwaliteit. Het is geschikt voor kopieën, schetsen, memo's en andere alledaagse documenten. Het heeft ColorLok-technologie voor minder vlekken, scherpere zwart en intensere kleuren. HP Office Gerecycled papier is multifunctioneel papier van hoge kwaliteit, gemaakt met 30% gerecyclede vezels. Het heeft ColorLok- Afdrukmateriaal selecteren 11

16 Hoofdstuk 1 (vervolg) technologie voor minder vlekken, scherpere zwart en intensere kleuren. HP Premium Plus Fotopapier HP Geavanceerd fotopapier HP Everyday Fotopapier HP Opstrijkpatronen HP's beste fotopapier is zwaar genoeg voor de productie van foto's van professionele kwaliteit. Dit papier heeft een sneldrogende, veegvaste afwerking. Het papier is bestand tegen water, vegen, vingerafdrukken en vochtigheid. Het is beschikbaar in verschillende formaten, waaronder A4, 8,5 x 11 inch, 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 13 x 18 cm (5 x 7 inch) en met twee afwerkingen glanzend of semi-glans (gesatineerd mat). Het is zuurvrij voor duurzame documenten. Dit dikke fotopapier heeft een sneldrogende, veegvaste afwerking. Het papier is bestand tegen water, vegen, vingerafdrukken en vochtigheid. De foto's die u op deze papiersoort afdrukt, lijken op foto's die u in een winkel hebt laten afdrukken. Dit papier is verkrijgbaar in diverse formaten, waaronder A4, 8,5 x 11 inch, 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 13 x 18 cm (5 x 7 inch) en twee afwerkingen hoogglanzend of licht glanzend (satijn mat). Het is zuurvrij voor duurzame documenten. Druk kleurrijke, alledaagse kiekjes tegen lage kosten af, met papier dat voor het afdrukken van gewone foto's is ontworpen. Dit voordelige fotopapier droogt snel en is direct te verwerken. Dit papier produceert scherpe foto's met elke inkjetprinter. Beschikbaar met semiglanzende afwerking in 8,5 x11 inch, A4, 4x6 inch and 10x15 cm. Het is zuurvrij voor duurzame documenten. HP Opstrijkpatronen (voor gekleurd textiel of voor lichtgekleurd of wit textiel) is het ideale materiaal voor het maken van uw eigen T-shirts met uw digitale foto's. Ga naar om HP-papier en andere benodigdheden te bestellen. Ga naar Producten en diensten kopen en selecteer Inkt, toner en papier. Opmerking Momenteel zijn sommige delen van de website van HP alleen beschikbaar in het Engels. Aanbevolen papiersoorten om foto's af te drukken Voor een optimale afdrukkwaliteit adviseren wij u alleen HP-papier te gebruiken dat voor de bepaalde afdruktaak is bedoeld. Het is mogelijk dat in uw land/regio bepaalde papiersoorten niet beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat in uw land/regio bepaalde papiersoorten niet beschikbaar zijn. HP Premium Plus Fotopapier HP Geavanceerd fotopapier HP's beste fotopapier is zwaar genoeg voor de productie van foto's van professionele kwaliteit. Dit papier heeft een sneldrogende, veegvaste afwerking. Het papier is bestand tegen water, vegen, vingerafdrukken en vochtigheid. Het is beschikbaar in verschillende formaten, waaronder A4, 8,5 x 11 inch, 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 13 x 18 cm (5 x 7 inch) en met twee afwerkingen glanzend of zachte glans (gesatineerd mat). Het is zuurvrij voor duurzame documenten. Dit dikke fotopapier heeft een sneldrogende, veegvaste afwerking. Het papier is bestand tegen water, vegen, vingerafdrukken en vochtigheid. De foto's die u op deze papiersoort afdrukt, lijken op foto's die u in een winkel hebt laten afdrukken. Het is beschikbaar in verschillende formaten, waaronder A4, 8,5 x 11 inch, 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 13 x 18 cm (5 x 7 inch) en met twee afwerkingen glanzend 12 Aan de slag

17 (vervolg) of zachte glans (gesatineerd mat). Het is zuurvrij voor duurzame documenten. HP Everyday Fotopapier HP Photo Value Packs: Druk kleurrijke, alledaagse kiekjes tegen lage kosten af, met papier dat voor het afdrukken van gewone foto's is ontworpen. Dit voordelige fotopapier droogt snel en is direct te verwerken. Dit papier produceert scherpe foto's met elke inkjetprinter. Beschikbaar met semiglanzende afwerking in 8,5 x 11 inch, A4, 4 x 6 inch en 10 x 15 cm. Het is zuurvrij voor duurzame documenten. HP Photo Value Packs zijn pakketten die originele inktcartridges van HP en HP Geavanceerd fotopapier bevatten waardoor u tijd bespaart en u niet meer hoeft na te denken over het afdrukken van betaalbare professionele foto's met uw HP-printer. Originele HP-inkt en HP Geeavanceerd fotopapier zijn op elkaar afgestemd zodat de levensduur van uw foto's wordt verlengd en uw foto's, afdruk na afdruk, levendig zijn. Zeer geschikt voor het afdrukken van een vakantie vol foto's of meerdere afdrukken die men kan delen. Ga naar om HP-papier en andere benodigdheden te bestellen. Ga naar Producten en diensten kopen en selecteer Inkt, toner en papier. Opmerking Momenteel zijn sommige delen van de website van HP alleen beschikbaar in het Engels. Tips voor de keuze en het gebruik van afdrukmateriaal Voor de beste resultaten moet u zich aan de volgende richtlijnen houden. Gebruik altijd afdrukmateriaal dat geschikt is voor de printerspecificaties. Zie Specificaties afdrukmateriaal voor meer informatie. Plaats slechts één papiersoort tegelijkertijd in een lade. Zorg er bij het laden van de lades voor dat het papier juist geplaatst is. Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor meer informatie. Plaats niet te veel papier in de lade. Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor meer informatie. Om papierstoringen, een matige afdrukkwaliteit en andere afdrukproblemen te vermijden, kunt u de volgende papiersoorten beter niet in de laden plaatsen: Formulieren die uit meerdere delen bestaan Afdrukmateriaal dat is beschadigd, gekruld of verkreukeld Afdrukmateriaal met inkepingen of perforaties Afdrukmateriaal met een zware textuur of reliëf of afdrukmateriaal dat inkt niet goed absorbeert Afdrukmateriaal dat te dun is of gemakkelijk kan worden uitgerekt Afdrukmateriaal met nietjes of paperclips Afdrukmateriaal selecteren 13

18 Hoofdstuk 1 Afdrukmateriaal plaatsen Dit gedeelte biedt instructies voor het plaatsen van papier in de printer en bevat de volgende onderwerpen: Afdrukmateriaal met een standaardformaat plaatsen Enveloppen plaatsen Kaarten en fotopapier plaatsen Afdrukmateriaal met een speciaal formaat plaatsen Afdrukmateriaal met een standaardformaat plaatsen Afdrukmateriaal met een standaardformaat plaatsen Gebruik deze instructies om standaard afdrukmateriaal te plaatsen. 1. Trek de uitvoerlade naar boven. 2. Schuif de papierbreedtegeleider zo ver mogelijk naar buiten. 3. Hef het veerslot aan de voorkant van de lade op als het papier te lang is, en breng de voorkant van de lade omlaag Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden langs de rechterrand van de hoofdlade. Zorg ervoor dat de stapel papier op een lijn ligt met de rechterkant en achterkant van de lade en dat het papier de lijnmarkering op de lade niet overschrijdt. Opmerking Vul nooit papier bij terwijl de printer nog aan het afdrukken is. 5. Stel de papiergeleiders in de lade af op het formaat dat u in de lade hebt geplaatst. 14 Aan de slag

19 6. Klap de uitvoerlade naar beneden. 7. Trek het verlengstuk van de lade eruit. Enveloppen plaatsen Enveloppen plaatsen Plaats enveloppen volgens deze instructies. 1. Trek de uitvoerlade naar boven. 2. Schuif de papierbreedtegeleider zo ver mogelijk naar buiten. 3. Plaats de enveloppen met de afdrukzijde omlaag, volgens de afbeelding. Zorg ervoor dat de stapel enveloppen de markering in de lade niet overschrijdt. Opmerking is. Vul nooit enveloppen bij terwijl de printer nog aan het afdrukken 4. Stel de papiergeleiders in de lade af op het envelopformaat dat u in de lade hebt geplaatst. Afdrukmateriaal plaatsen 15

20 Hoofdstuk 1 5. Klap de uitvoerlade naar beneden. 6. Trek het verlengstuk van de lade eruit. Kaarten en fotopapier plaatsen Kaarten en fotopapier plaatsen Gebruik deze instructies om fotopapier te plaatsen. 1. Trek de uitvoerlade naar boven. 2. Schuif de papierbreedtegeleider zo ver mogelijk naar buiten. 3. Hef het veerslot aan de voorkant van de lade op als het papier te lang is, en breng de voorkant van de lade omlaag Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden langs de rechterrand van de hoofdlade. Zorg ervoor dat de stapel papier op een lijn ligt met de rechterkant en achterkant van de lade en dat het papier de lijnmarkering op de lade niet overschrijdt. Als het fotopapier een tab langs de rand heeft, zorg er dan voor dat de tab naar de voorkant van de printer wijst. Opmerking Vul nooit kaarten of fotopapier bij terwijl de printer nog aan het afdrukken is. 5. Stel de papiergeleiders in de lade af op het formaat dat u in de lade hebt geplaatst. 16 Aan de slag

21 6. Klap de uitvoerlade naar beneden. 7. Trek het verlengstuk van de lade eruit. Afdrukmateriaal met een speciaal formaat plaatsen Kaarten en fotopapier plaatsen Plaats afdrukmateriaal met een speciaal formaat aan de hand van deze instructies. Let op Gebruik alleen afdrukmateriaal van speciaal formaat dat wordt ondersteund door de printer. Zie Specificaties afdrukmateriaal voor meer informatie. 1. Trek de uitvoerlade naar boven. 2. Schuif de papierbreedtegeleider zo ver mogelijk naar buiten. 3. Hef het veerslot aan de voorkant van de lade op als het papier te lang is, en breng de voorkant van de lade omlaag Laad het afdrukmateriaal met de afdrukzijde naar beneden langs de rechterzijde van de hoofdlade. Controleer of de stapel goed tegen de rechter- en achterkant van de lade ligt en niet over de lijnmarkering in de lade hangt. Opmerking Vul nooit papier bij terwijl de printer nog aan het afdrukken is. 5. Stel de papiergeleiders in de lade af op het formaat dat u in de lade hebt geplaatst. Afdrukmateriaal plaatsen 17

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100 Gebruikershandleiding HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) Mobile Printer Copyright informatie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett- Packard

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Help bij HP Deskjet 2540 series... 1 2 Kennis maken met de HP Deskjet 2540 series... 3 Printeronderdelen... 4 Functies van het bedieningspaneel... 5 Draadloze

Nadere informatie

HP Photosmart 5520 series

HP Photosmart 5520 series HP Photosmart 5520 series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Photosmart 5520 series...3 2 Kennis maken met de HP Photosmart Printeronderdelen...5 Functies van het bedieningspaneel...6 Statuslampje en knoppen...7

Nadere informatie

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Kennis maken met de HP Officejet 4630 series... 3 Printeronderdelen... 4 Bedieningspaneel en

Nadere informatie

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Hoe kan ik?...3 2 Kennis maken met de HP All-in-One Printeronderdelen...5 Kenmerken van het bedieningspaneel...6 Statuslampjes...6 3 Afdrukken Documenten

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

HP Photosmart Wireless B110 series

HP Photosmart Wireless B110 series HP Photosmart Wireless B110 series Inhoudsopgave 1 Hulp bij de HP Photosmart Wireless B110 series...3 2 Kennis maken met de HP Photosmart Printeronderdelen...5 Functies van het bedieningspaneel...6 TouchSmart

Nadere informatie

Dell V725w Gebruikershandleiding

Dell V725w Gebruikershandleiding Dell V725w Gebruikershandleiding Januari 2012 www.dell.com support.dell.com Machinetype(n): 4449 Model(len): 7d1, 7dE Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...6 Over de printer...7 Bedankt

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Gebruikershandleiding LaserJet Pro 100 color MFP M175 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5088-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIE Gebruikershandleiding HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD4862-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

LASERJET PRO 400 MFP. Gebruikershandleiding M425

LASERJET PRO 400 MFP. Gebruikershandleiding M425 LASERJET PRO 400 MFP Gebruikershandleiding M425 HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J552DW DCP-J752DW Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J552DW en DCP-J752DW

Nadere informatie

LASERJET PRO MFP. Gebruikershandleiding M521

LASERJET PRO MFP. Gebruikershandleiding M521 LASERJET PRO MFP Gebruikershandleiding 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5094-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-9020CDW Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u contact moet opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in om deze later eenvoudig te kunnen raadplegen: Modelnummer: DCP-9020CDW

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL NPD4893-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding Gebruik van het apparaat Beheer van het apparaat Onderhoud van het apparaat Problemen oplossen Aanvullende informatie over het apparaat: www.hp.com/support/ljp3010series

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

MX410 en MX510 Series

MX410 en MX510 Series MX410 en MX510 Series Gebruikershandleiding Juni 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7015 Model(len): 470, 630, 670, 675, 679 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de

Nadere informatie

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 T656dne Gebruikershandleiding September 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...9 Algemene informatie

Nadere informatie