Bepalingen Rubicon Maart 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepalingen Rubicon Maart 2016"

Transcriptie

1 Bepalingen Rubicon Maart 2016 Den Haag, februari 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

2 Inhoud 1 Algemene bepalingen NWO 1 2 Normbedragen Normbedrag buitenland Normbedrag Nederland 6 3 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in het buitenland Startformulier Promotiedatum Dienstverband Uitbetalingen Besteding Intellectueel eigendom Verslaglegging Eindafrekening 8 4 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in Nederland Startformulier Promotiedatum Uitbetalingen Verslaglegging Eindafrekening 10 5 Overige bepalingen Bereikbaarheid Ethische aspecten Overige financiering Deeltijd Tussentijdse beëindiging 12

3 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen NWO / Bepalingen Rubicon 1 Algemene bepalingen NWO De NWO Regeling Subsidies 2015 is van toepassing voor zover daar niet van wordt afgeweken in dit document met de specifieke bepalingen voor Rubiconsubsidies.

4 2 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Bepalingen Rubicon 2 Normbedragen 2.1 Normbedrag buitenland De vergoeding voor verblijf in het buitenland is afhankelijk van de gekozen bestemming en kent drie componenten: een basisbedrag, reiskosten en onderzoekskosten. Het is niet mogelijk andere toelagen aan te vragen dan de drie hieronder beschreven componenten. Over de fiscale behandeling van deze onkostenvergoeding kan NWO geen informatie verstrekken. Hiervoor dient u contact op te nemen met de belastinginspecteur in uw eigen (woon)district. Onderzoekskosten Het bedrag voor onderzoekskosten is voor iedereen 230 per maand ongeacht de bestemming met uitzondering van Nederland. Reiskosten De reiskosten worden gebaseerd op de afstand in rechte lijn (hemelsbreed) tussen Amsterdam en het gastinstituut. Bij een verblijf van 12 maanden worden de reiskosten éénmalig toegekend, bij een verblijf langer dan 12 maanden worden de reiskosten tweemaal toegekend. De reiskosten worden overgemaakt naar de bankrekening van de laureaat zelf. Afstand (km) Vaste tegemoetkoming per 12 maanden (EUR) < > Het basisbedrag Het basisbedrag is in eerste instantie bedoeld voor het betalen van het salaris van de laureaat en de daarbij horende werkgeverslasten. Indien het basisbedrag niet volledig besteed wordt aan het salaris en de werkgeverslasten mag het restant besteed worden aan overige kosten ten behoeve van het Rubicononderzoek. Het basisbedrag wordt berekend door een jaarbedrag van euro aan te passen met gebruik van de correctiecoëfficiënten in de lijst hieronder. Het jaarbedrag en de correctiecoëfficiënten zijn ontleend aan de Marie Curie Fellowships. Aan de bedragen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De onderzoeker blijft/gaat in dienst bij een Nederlands kennisinstituut of gaat in dienst bij een buitenlands gastinstituut. Er bestaat geen dienstverband met NWO.

5 3 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Bepalingen Rubicon Rubicon Normbedragen voor 2016 op basis van een jaarbedrag van per jaar en de correctie coëfficiënten hieronder per land. Voorbeeld: het bedrag voor 12 maanden in Albanië is * 0,761 = euro, hierbij kan men 12 * 230 euro onderzoekskosten = euro optellen. Voor de berekening van reiskosten zie hierboven. Land Correctie coëfficiënt Albania 76.1 Algeria 81.7 Angola Argentina 58.5 Armenia 89.9 Australia Austria Azerbaijan 93.0 Bangladesh 47.2 Barbados Belarus 65.0 Belgium Belize 75.3 Benin 92.6 Bermuda Bolivia 51.3 Bosnia & Herzegovina 73.6 Botswana 55.3 Brazil 93.0 Bulgaria 71.5 Burkina Faso 93.8 Cambodia 70.5 Cameroon Canada 86.4 Cape Verde 76.4 Cen African Rep Chad Chile 67.1 China 85.0 Colombia 76.6 Congo Costa Rica 76.7 Côte d Ivoire Croatia 97.5 Cuba 83.8 Cyprus 91.8 Czech Republic 83.8 Dem Rep Congo Denmark Djibouti 93.4 Dominican Rep Ecuador 68.8 Egypt 48.6 El Salvador 74.3 Eritrea 61.2 Estonia 78.3 Ethiopia 85.2 Faroe Islands 134.1

6 4 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Bepalingen Rubicon Fiji 68.1 Finland France Gabon Gambia 67.7 Georgia 89.5 Germany 98.8 Ghana 68.2 Greece 92.7 Guatemala 78.8 Guinea 60.4 Guinea-Bissau Guyana 58.9 Haiti Honduras 69.0 Hong Kong 93.8 Hungary 76.2 Iceland India 52.8 Indonesia 75.3 Ireland Israel Italy Jamaica 94.9 Japan Jordan 75.5 Kazakhstan Kenya 78.1 Kyrgyzstan 83.1 Laos 77.7 Latvia 75.9 Lebanon 86.4 Lesotho 56.7 Liberia Libya 60.0 Liechtenstein Lithuania 73.1 Luxembourg Macedonia (FYROM) 68.4 Madagascar 80.0 Malawi 76.0 Malaysia 71.6 Mali 90.4 Malta 89.6 Mauritania 64.5 Mauritius 72.7 Mexico 70.4 Moldova 61.1 Montenegro 66.9 Morocco 83.5 Mozambique 71.6 Namibia 68.3 Nepal 73.5 New Caledonia New Zealand 94.1

7 5 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Bepalingen Rubicon Nicaragua 57.3 Niger 87.9 Nigeria 92.4 Norway Pakistan 49.4 Panama 57.0 Papua New Guinea 83.0 Paraguay 71.9 Peru 75.5 Philippines 65.8 Poland 76.4 Portugal 89.1 Romania 68.3 Russia Rwanda 87.3 Samoa 75.8 Saudi Arabia 84.8 Senegal 86.2 Serbia 67.1 Sierra Leone 85.2 Singapore Slovakia 82.6 Slovenia 86.1 Solomon Islands 93.3 South Africa 55.8 South Korea Spain 97.6 Sri Lanka 61.6 State of Palestine Sudan 65.1 Suriname 50.6 Swaziland 56.8 Sweden Switzerland Syria 74.8 Taiwan 83.6 Tajikistan 64.9 Tanzania 65.2 Thailand 65.0 East Timor 78.3 Togo 88.7 Tonga 85.0 Trinidad & Tobago 74.1 Tunisia 70.5 Turkey 86.6 Uganda 65.7 UK Ukraine 92.3 Uruguay 75.3 US 99.4 Uzbekistan 51.4 Vanuatu Venezuela 70.0 Vietnam 51.1 Yemen 68.1

8 6 Hoofdstuk 2: Normbedragen / Bepalingen Rubicon Zambia 66.4 Zimbabwe Normbedrag Nederland Bij verblijf aan een Nederlands instituut wordt ervan uitgegaan dat dit instituut optreedt als werkgever. Hiervoor wordt een lumpsum vergoeding van maximaal euro op jaarbasis aan het instituut verstrekt, dit gebeurt in zesmaandelijkse tranches. NWO treedt niet zelf op als werkgever en de regeling Overlaten Werkgeverschap is hier niet van toepassing.

9 7 Hoofdstuk 3: Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in het buitenland / Bepalingen Rubicon 3 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in het buitenland 3.1 Startformulier Het onderzoek dient te worden aangevangen tussen 1 september en 1 december Het ingevulde en ondertekende Startformulier Rubiconsubsidie buitenland dient u uiterlijk vier weken voor de startdatum aan NWO te versturen. Het is vereist dat het ontvangende onderzoeksinstituut meeondertekent en daarmee verklaart dat de laureaat bij dit instituut in dienst komt voor tenminste de duur van het in de aanvraag beschreven onderzoek. Het onderzoek dient in een aaneengesloten periode plaats te vinden. 3.2 Promotiedatum Indien u nog niet gepromoveerd bent, dient u vóór aanvang van het onderzoek de promotiedatum aan NWO door te geven voor zover niet reeds vermeld in uw aanvraag. Indien uw promotiedatum nog niet bekend is, kan het Rubicononderzoek niet van start gaan. 3.3 Dienstverband NWO geeft er voorkeur aan dat de onderzoekers tijdens hun verblijf in het buitenland in dienst blijven/gaan bij een Nederlands kennisinstituut die het project in beheer neemt en de onderzoeker bij het buitenlandse gastinstituut detacheert. Zodoende kunnen de vrouwelijke onderzoekers gebruik maken van de Nederlandse regelgeving van 16 weken doorbetaald zwangerschapsverlof. Wanneer deze mogelijkheid niet bestaat kan de onderzoeker ook in dienst treden van het buitenlandse gastinstituut en valt dan onder de daar geldende arbeidsrechtelijke voorwaarden. In beide gevallen zal NWO garanderen dat het salaris tijdens een zwangerschapsverlof, voor maximaal 16 weken, wordt doorbetaald. Wanneer u van deze regeling gebruikt wilt maken kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij NWO 3.4 Uitbetalingen Betaling van het toegekende bedrag wordt in zesmaandelijkse tranches overgemaakt aan het instituut waar u in dienst bent. Dat kan het buitenlandse gastinstituut zijn of het Nederlandse kennisinstituut die uw project in beheer heeft. De (eerste) betaling van het bedrag voor de internationale reiskosten wordt tijdig voor uw vertrek overgemaakt op uw rekening (zie Startformulier). Indien uw buitenlandsverblijf een periode langer dan 12 maanden betreft, is rekening gehouden met een tweede vergoeding voor internationale reiskosten. Dit bedrag ontvangt u in het laatste kwartaal van de onderzoeksperiode op uw rekening.

10 8 Hoofdstuk 3: Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in het buitenland / Bepalingen Rubicon 3.5 Besteding Het gastinstituut gebruikt de subsidie om uw salaris te betalen, inclusief de sociale lasten. Het budget voor onderzoekskosten mag u besteden aan publicatiekosten, reis- en verblijfskosten voor werk- en congresbezoek tijdens de subsidieperiode en andere kosten samenhangend met het Rubicononderzoek. Wanneer de salaris- en werkgeverskosten het basisbedrag niet volledig benutten, mag het restant aan onderzoekskosten worden besteed. NWO zal geen aanspraak maken op met subsidie aangeschafte materiële zaken en apparatuur. Hiermee vervalt art.13 van de NWO Algemene Bepalingen voor Rubiconprojecten bij een buitenlands gastinstituut. Het is niet toegestaan overhead of administratiekosten, doorbetaling tijdens zwangerschapsverlof dan wel ziekte of ander personeel dan de aanvrager zelf uit de subsidie te betalen. Als en voor zover de gesubsidieerde activiteiten kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor derden zoals bijv. bij patiëntenonderzoek zal de projectleider, subsidiair zijn werkgever, NWO in geen geval ter zake aansprakelijk stellen. Deze voorwaarde vervangt Art.8 van de NWO Algemene Bepalingen voor Rubiconprojecten bij een buitenlands gastinstituut. 3.6 Intellectueel eigendom Voor kennis die voortvloeit uit onderzoek uitgevoerd in het kader van het Rubiconprogramma geldt, dat de octrooiwetgeving van het gastland, anders dan Nederland, bepalend is voor de vestiging van intellectuele eigendomsrechten hierop, met dien verstande dat van het onderzoeksinstituut wordt verwacht dat deze een dusdanige toegang tot de onderzoeksresultaten respectievelijk een dusdanige licentie op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten geeft aan de onderzoeker, dat de carrièremogelijkheden van deze onderzoeker niet worden gehinderd. Hierover kunnen de onderzoeker en het gastinstituut in goed vertrouwen nadere afspraken maken. Art. 29 van de NWO Algemene Bepalingen is niet van toepassing op Rubiconprojecten in het buitenland. Voor zover het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd, geldt hiervoor het staande NWO beleid. 3.7 Verslaglegging Voor Rubiconprojecten worden geen voortgangsverslagen gevraagd. Art. 19 en 21 in de NWO Algemene Bepalingen zijn daarom niet van toepassing. Binnen 13 weken na einde van uw onderzoeksverblijf verwacht NWO een beknopt eindverslag van de verrichte werkzaamheden en resultaten van uw onderzoek en uw ervaringen gedurende de uitvoering van uw Rubicononderzoek. NWO stuurt u hiertoe een verzoek inclusief een formulier voor het verslag. 3.8 Eindafrekening Binnen 13 weken na de einddatum van de subsidie dient een verantwoording over de uitvoering van het gesubsidieerde onderzoek te zijn overlegd door het instituut waar de laureaat het onderzoek heeft uitgevoerd. Voor Rubicon kan volstaan worden met een verklaring van het gastinstituut dat de laureaat in de genoemde periode voor uitvoering van het Rubicononderzoek aan het instituut werkzaam is geweest. Deze verklaring wordt meeondertekend door de laureaat.

11 9 Hoofdstuk 3: Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in het buitenland / Bepalingen Rubicon In het geval het project in beheer is geweest bij een Nederlands instituut is de ontvangen subsidie onderdeel van de reguliere controle uit het controleprotocol WO van het Ministerie OCW. NWO behoudt zich het recht voor om zo nodig nog aanvullende informatie ten behoeve van de financiële verantwoording op te vragen. Art. 22 t/m 23 van de NWO Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing op Rubiconprojecten.

12 10 Hoofdstuk 4: Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in Nederland / Bepalingen Rubicon 4 Specifieke bepalingen voor onderzoeksverblijf in Nederland 4.1 Startformulier Het onderzoek dient te worden aangevangen tussen 1 september en 1 december Het ingevulde en ondertekende Startformulier Rubiconsubsidie Nederland dient u vier weken voor de startdatum aan NWO te versturen. Het is vereist dat het ontvangende onderzoeksinstituut meeondertekent en daarmee verklaart dat de laureaat bij dit instituut in dienst komt voor tenminste de duur van het in de aanvraag beschreven onderzoek. Het gastinstituut verplicht zich hiermee de laureaat in de gelegenheid te stellen het Rubicononderzoek uit te voeren. Het onderzoek dient in een aaneengesloten periode plaats te vinden. 4.2 Promotiedatum Indien u nog niet gepromoveerd bent, dient u vóór aanvang van het onderzoek de promotiedatum aan NWO door te geven voor zover niet reeds vermeld in uw aanvraag. Indien uw promotiedatum nog niet bekend is, kan het Rubicononderzoek niet van start gaan. 4.3 Uitbetalingen Het toegekende bedrag wordt overgemaakt aan het gastinstituut in zesmaandelijkse tranches. 4.4 Verslaglegging Voor Rubiconprojecten worden geen voortgangsverslagen gevraagd. Art. 19 en 21 in de NWO Algemene Bepalingen zijn daarom niet van toepassing. Binnen 13 weken na einde van uw onderzoeksverblijf verwacht NWO een beknopt eindverslag (maximaal twee pagina s A4 exclusief referenties en publicaties) van de verrichte werkzaamheden en resultaten van uw onderzoek en uw ervaringen gedurende de uitvoering van uw Rubicononderzoek. NWO stuurt u hiertoe een verzoek inclusief een formulier voor het verslag. 4.5 Eindafrekening Binnen 13 weken na de einddatum van de subsidie dient een verantwoording over de uitvoering van het gesubsidieerde onderzoek te zijn overlegd door het instituut waar de laureaat het onderzoek heeft uitgevoerd. Voor Rubicon kan volstaan worden met een verklaring van het gastinstituut dat de laureaat in de genoemde periode aangesteld was voor uitvoering van het onderzoek; deze verklaring wordt meeondertekend door de laureaat. De ontvangen subsidie is onderdeel van de reguliere controle uit het controleprotocol WO van het Ministerie OCW. NWO behoudt zich het recht voor om zo nodig nog aanvullende informatie ten behoeve van de financiële verantwoording op te vragen. Art. 22 t/m 23 van de NWO Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing.

13 11 Hoofdstuk 5: Overige bepalingen / Bepalingen Rubicon 5 Overige bepalingen 5.1 Bereikbaarheid Gedurende de looptijd van de subsidie tot aan de ontvangst van de eindverklaring dienstverband en wetenschappelijk eindverslag dient u bereikbaar te zijn en uw medewerking te verlenen als NWO tussentijds informatie vraagt. Hiertoe wil NWO tenminste beschikken over een geldig adres naast het reeds bekende correspondentieadres. Zodra bekend ontvangen wij graag het correspondentieadres tijdens uw onderzoeksverblijf aan het gastinstituut. NWO wil in kaart brengen waar de onderzoekers terecht komen na afloop van het Rubicononderzoek. Daarvoor blijft NWO graag de adreswijzigingen van de laureaten ontvangen zodat NWO twee en vijf jaar na de einddatum van het project op kan vragen waar u op dat moment werkt, of u nog steeds wetenschappelijk onderzoek doet, of u na het project publicaties heeft uitgebracht over de resultaten, enz. Deze gegevens worden alleen cumulatief gebruikt in rapportages van NWO over het Rubicon programma en zijn niet tot een individu te herleiden. 5.2 Ethische aspecten Bij de uitvoering en verslaglegging van het onderzoek, en bij publicatie van de resultaten van dat onderzoek dient te worden gehandeld overeenkomstig hetgeen verwacht mag worden omtrent ethisch verantwoord en integer gedrag in het kader van wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek. Onderstaande tekst vervangt art. 7 van de NWO Algemene Bepalingen. Voor u een aanvraag indient, moet u nagaan of het uitvoeren van het geplande onderzoek ethische vragen oproept en of uw onderzoeksvoorstel getoetst moet worden door een ethische commissie. Voor bepaalde onderzoeksprojecten is een goedkeurende verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of een Dier Experimenten Commissie (DEC) nodig. Daarnaast is voor bepaalde onderzoeksvoorstellen een vergunning nodig op grond van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Meer informatie over de METC is beschikbaar bij de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO), bij de Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies is informatie over DEC te vinden en bij o.a. de Gezondheidsraad is informatie over de WBO beschikbaar. NWO onderschrijft de code Openheid Dierproeven en de code Biosecurity. Voor aanvragen in Rubicon geldt dat de aanvragers de bestaande codes moeten onderschrijven en naleven. Een onderzoeksproject kan pas starten als NWO (indien nodig) een kopie van de goedkeurende ethische verklaring en/of vergunning WBO ontvangen heeft. NWO verwacht dat de kandidaten rekening houden met het tijdpad van de beoordeling en de tijd die nodig is voor de toetsing door een ethische commissie of de aanvraag voor een WBO vergunning. Voor complexe vragen op het gebied van ethische vraagstukken, behoudt NWO zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen. Indien NWO na overleg met de aanvrager van mening is dat een ethische toets voor een aanvraag nodig is, is de aanvrager verplicht alsnog maatregelen te nemen voor een toetsing door een ethische commissie. Bij het uitblijven van een noodzakelijke

14 12 Hoofdstuk 5: Overige bepalingen / Bepalingen Rubicon goedkeurende verklaring van een ethische commissie wordt de subsidie direct ingetrokken. Na het starten van het project geldt dat indien uw onderzoek niet ethisch verantwoord uitgevoerd wordt, NWO zich het recht voorbehoudt de subsidie stop te zetten. 5.3 Overige financiering De ontvanger van een Rubiconsubsidie mag naast deze subsidie nog andere financiële steun verwerven. Alleen indien deze steun evident bedoeld is voor dezelfde kosten als de Rubiconsubsidie zal de Rubiconsubsidie evenredig worden verlaagd. Indien voor het onderzoek van andere zijde financiële steun toegezegd wordt, mag u dit niet aanvaarden voordat NWO daar akkoord mee is gegaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen en na instemming door NWO kan op bovenstaande punten afgeweken worden. 5.4 Deeltijd Het in deeltijd uitvoeren van het onderzoek is mogelijk als minimaal 75% van een normale 40-urige werkweek aan het Rubicononderzoek besteed wordt. Naast het Rubicononderzoek mag de onderzoeker in dat geval de overige tijd tot maximaal 25% van een normale 40-urige werkweek betaalde werkzaamheden verrichten. De subsidie wordt naar rato gekort of de subsidieperiode wordt naar rato van het percentage vermindering werktijd verlengd. 5.5 Tussentijdse beëindiging Bij eventueel voortijdig afbreken bepaalt NWO of de subsidie geheel of ten dele moet worden gerestitueerd. Indien de laureaat door ziekte of om andere redenen niet of niet voldoende in staat geacht wordt het programma te voltooien of de door NWO gestelde voorwaarden na te komen, kan NWO, zo nodig met terugwerkende kracht, de subsidie intrekken of als reeds betalingen zijn gedaan verdere uitbetalingen staken. Mocht de laureaat zich op het moment van de intrekking van de subsidie of van de staking van de uitbetaling in het buitenland bevinden, dan komen de kosten voor de terugreis voor rekening van NWO. Bij het tijdelijk stopzetten van een project vanwege zwangerschapsverlof, wordt het project evenredig met de duur van het zwangerschapsverlof verlengd.

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

Controle over al uw importzendingen

Controle over al uw importzendingen Controle over al uw importzendingen Het Express Import systeem Met TNT Express heeft u uw importzendingen zelf in de hand Dirigeer uw eigen verzendingssymfonie Express Import is een TNT Express systeem

Nadere informatie

Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS

Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS Netherlands vast FIX 0,017 0,016 0,015 Netherlands mobiel MOB 0,080 0,075 0,070 Netherlands

Nadere informatie

IBAN: NL82RABO0385683189 KvK: 37102400 BTW: NL81092414.B.01 ViaVoIP is een handelsnaam van Netformatie BV

IBAN: NL82RABO0385683189 KvK: 37102400 BTW: NL81092414.B.01 ViaVoIP is een handelsnaam van Netformatie BV ViaVoIP tarieven binnenland (hosted telefonie) Type Bestemming Starttarief Tarief per minuut Vast NL 0,03 0,0189 Vast ViaVoIP GRATIS GRATIS Mobiel NL 0,03 0,0850 Mobiel ViaVoIP 0,03 0,0850 Collect Call

Nadere informatie

Bellen vanuit Bellen naar Gebeld worden in sms'en vanuit of naar Data vanuit Land

Bellen vanuit Bellen naar Gebeld worden in sms'en vanuit of naar Data vanuit Land Afghanistan 11,86 1,52 1,49 0,23 Prijs op aanvraag Albania 10,74 1,08 1,07 0,23 Prijs op aanvraag Algeria 10,61 1,35 1,33 0,23 Prijs op aanvraag American Samoa 1,96 1,91 0,23 Prijs op aanvraag Andorra

Nadere informatie

Internationaal bellen, sms en, MMS, mobiel internet en roaming

Internationaal bellen, sms en, MMS, mobiel internet en roaming BELLEN Prijzen per minuut, excl. BTW Ontvangen: Canada & USA ET 0,15 0,29 (*) 0,58 (*) 0,29 (*) 0,58 (*) 0,58 (*) 8,00 0,0114 0,05 0,05 0,58 ET 0,58 0,58 Tunesië & AE 1,98 8,00 (*) 0,12 / min naar vaste

Nadere informatie

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek?

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? De verkoopcijfers Cindy Van Mulders Business Unit Manager GfK Retail and Technology GfK introductie GfK Group actief in meer dan 100 landen

Nadere informatie

Buitenlandse forfaitaire dagvergoedingen

Buitenlandse forfaitaire dagvergoedingen Buitenlandse forfaitaire dagvergoedingen Situering Voor buitenlandse dienstreizen door werknemers en bedrijfsleiders kan aan hen een forfaitaire dagvergoeding betaald worden. Deze vergoeding is een kost

Nadere informatie

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX is de Standaard CENELEC EN 50090 de enige Europese Standaard voor Elektronische Huisen gebouwsystemen (HBES) gebaseerd op KNX. CEN EN 13321-1

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Elk project begint met KNX

Elk project begint met KNX Elk project begint met KNX Woning- en gebouwautomatisering voor een toekomstvaste investering Toekomstbestendig Toekomstbestendig vastgoed een flexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw dat veel comfort

Nadere informatie

HANDLEIDING AIRTEL SIM KAART INDIA

HANDLEIDING AIRTEL SIM KAART INDIA HANDLEIDING AIRTEL SIM KAART INDIA Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

DPD CLASSIC BY AIR Standaard tarieven en voorwaarden 2013

DPD CLASSIC BY AIR Standaard tarieven en voorwaarden 2013 Standaard tarieven en voorwaarden 2013 Tarief gewicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,5 31,94 25,97 25,86 39,74 26,30 12,91 18,24 16,97 19,02 20,27 53,79 99,92 1 39,24 30,85 29,68 46,25 30,06 15,24 19,25

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

KPN ÉÉN MKB Prijslijst

KPN ÉÉN MKB Prijslijst KPN ÉÉN MKB Prijslijst Basisproducten Prijs per maand Eenmalige toevoegen profiel KPN ÉÉN Vergaderzaal profiel 10,00 15,00 KPN ÉÉN Kantoor profiel 12,50 40,00 KPN ÉÉN Onderweg profiel 45,00 30,00 29,95

Nadere informatie

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in million euro Factsheet cutflowers export worldwide november 2015 FACTSHEET CUTFLOWERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL SNIJBLOEMEN: 7 MILJARD EURO

Nadere informatie

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 Marco Wolters Director Retail & Services Benelux GfK marco.wolters@gfk.com www.gfk.com/nl @MarcoWoltersGfK GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 2 Our big thinking is at home in more

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

KPN ÉÉN MKB Prijslijst

KPN ÉÉN MKB Prijslijst KPN ÉÉN MKB Prijslijst Basisproducten Prijs per maand Installatiekosten KPN ÉÉN Vergaderzaal profiel 10,00 15,00 KPN ÉÉN Kantoor profiel 12,50 40,00 KPN ÉÉN Onderweg profiel 45,00 30,00 29,95 KPN ÉÉN Overal

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Frank Knopers 03-10-2012 Op GoldSilver.com verscheen begin deze week een uitgebreide tabel die inzichtelijk maakt hoe de goudprijs zich heeft ontwikkeld van

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

De jungle in kaart. De opmars van retail & reisbureau. Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure

De jungle in kaart. De opmars van retail & reisbureau. Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure 1 De jungle in kaart De opmars van retail & reisbureau Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure GfK Group actief in meer dan 100 landen 2 Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2014 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017 Female Cancer Foundation Strategie 2013-2017 Missie Female Cancer Foundation FCF levert een zichtbare en erkende bijdrage aan een wereld zonder baarmoederhalskanker middels preventieve screening & behandeling,

Nadere informatie

Documentatie importeren gegevens

Documentatie importeren gegevens Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opbouw van bestand... 3 Importeren klanten... 4 Importeren standaardproducten... 7 Importeren periodieke producten... 8 Bijlage 1: Landcodes... 9 Bijlage 2: Voorbeeldbestand

Nadere informatie

Asylum Trends. Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands. January 2015

Asylum Trends. Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands. January 2015 Asylum Trends Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands January 2015 Colophon Title Subtitle Author Asylum Trends Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands Ministry of Security

Nadere informatie

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8%

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8% FACTSHEET Mangoes Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Nederland spil in EU handel van mango s Wereldhandel stabiel De wereldhandel in mango s is stabiel. De laatste

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

PPA Managersgids Managen en motiveren voor betere resultaten

PPA Managersgids Managen en motiveren voor betere resultaten PPA Managersgids Managen en motiveren voor betere resultaten PPA // MANAGERSGIDS Managen betekent in de eerste plaats motiveren Lee Iacocca Wij hopen dat deze gids u de nodige informatie geeft. Indien

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2016 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

Safe and Secure. Het verschil tussen veilig zijn en je veilig voelen?

Safe and Secure. Het verschil tussen veilig zijn en je veilig voelen? Safe and Secure Het verschil tussen veilig zijn en je veilig voelen? CGC i.s.m. NVVK 21 januari 2010 Den Bosch Erik de Vries, CPP Manager Consultancy G4S Chairman ASIS Benelux Introductie Erik de Vries

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Tele2 zakelijk mobiel 4G tarieven per 27 APRIL 2016

Tele2 zakelijk mobiel 4G tarieven per 27 APRIL 2016 Tele2 zakelijk mobiel 4G tarieven per 27 APRIL 2016 Zakelijk Mobiel 4G Mobiel Internet 1GB 2GB 4GB 8GB 24GB Sim Only maandbedrag van 14,88 van 17,36 van 19,83 van 28,93 9,92 voor 13,07* voor 14,88* voor

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Export-update november 2013

Export-update november 2013 Export-update november 2013 0. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is over de periode januari-mei 2013 met 0,2% in waarde gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012. Deze bescheiden groei

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Rubicon geldig vanaf Oktober 2015

Veelgestelde vragen Rubicon geldig vanaf Oktober 2015 Veelgestelde vragen Rubicon geldig vanaf Oktober 2015 1. Kom ik in aanmerking voor Rubicon met een Masterdiploma? Nee, om in aanmerking te komen voor Rubicon dient u (niet langer dan een jaar) gepromoveerd

Nadere informatie

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl Overkomstduur, bestelling en Track en Trace (binnenland) Voor de overkomst van alle brieven en pakketten met of zonder services geldt in het binnenland de slagzin van PostNL: Vandaag gepost, morgen bezorgd.

Nadere informatie

Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015

Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015 Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015 Zakelijk Mobiel Zakelijk Mobiel Sim Only 24 maanden contract Small Medium Large Extra Large Maandbedrag 22,80 26,40 28,80 37,20 Mobiel Internet 1 GB 2,5 GB

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

De invloed van een staatsindeling op de economische groei van een land

De invloed van een staatsindeling op de economische groei van een land De invloed van een staatsindeling op de economische groei van een land Een crosssectie analyse op verschillende landen 341364 Stefan Twigt stwigt@live.nl Begeleider: Dr. B.S.Y. Crutzen ERASMUS UNIVERSITEIT

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 29 juli 2011 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Wereldwijde productie van bananen nu vrijwel stabiel; export groeit nog

Wereldwijde productie van bananen nu vrijwel stabiel; export groeit nog FACTSHEET BANANEN Fruit&VegetabelFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldwijde productie van bananen nu vrijwel stabiel; export groeit nog Exportwaarde wereldwijd: 9 miljard dollar

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

IPedia HANDVAT VOOR MERKEN EN OCTROOIEN

IPedia HANDVAT VOOR MERKEN EN OCTROOIEN IPedia HANDVAT VOOR MERKEN EN OCTROOIEN K FISCALE VOORDELEN GELDIGHEID OCTROOI GOOGLE HANDELSNAMEN HANDELSREGISTER INBREUK INTERNATIONALE O KLASSE KIEZEN VOOR EEN MERK KRUISLICENTIES LANDEN KIEZEN VOOR

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies Zakelijke VoIP Aansluitingen Per maand Virtuele PBX omgeving gratis Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55 Hunt groepen Intern nummerplan Telefoonboek Wachtmuziek Wachtrij Keuzemenu

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij de EMO-persconferentie. Dr. Andreas Gruchow Lid van de Raad van Bestuur. 18 mei 2011, Bosch en Duin. Pagina 1

Hartelijk welkom bij de EMO-persconferentie. Dr. Andreas Gruchow Lid van de Raad van Bestuur. 18 mei 2011, Bosch en Duin. Pagina 1 Hartelijk welkom bij de EMO-persconferentie Dr. Andreas Gruchow Lid van de Raad van Bestuur 18 mei 2011, Bosch en Duin Pagina 1 Beurzen in de communicatiemix AUMA beurstrend 2011 Beurzen in de communicatiemix*

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms binnen

Nadere informatie

Servicegids DHL Express 2016 1 SERVICEGIDS 2016 DHL EXPRESS DHL EXPRESS SERVICEGIDS 2016

Servicegids DHL Express 2016 1 SERVICEGIDS 2016 DHL EXPRESS DHL EXPRESS SERVICEGIDS 2016 Servicegids DHL Express 2016 1 SERVICEGIDS 2016 DHL EXPRESS DHL EXPRESS SERVICEGIDS 2016 2 Servicegids DHL Express 2016 Servicegids DHL Express 2016 3 WELKOM IN DE WERELD VAN DHL EXPRESS Logistiek is meer

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

SOLIDARITEIT IN KAART. Jaaratlas 2015. Jaaratlas Mondiaal FNV 2015 1

SOLIDARITEIT IN KAART. Jaaratlas 2015. Jaaratlas Mondiaal FNV 2015 1 Dankzij cao Albemarle en cao Grontmij kan zij straks naar school SOLIDARITEIT IN KAART Jaaratlas 2015 Jaaratlas Mondiaal FNV 2015 1 SOLIDARITEIT IN KAART JAARATLAS 2015 INHOUDSOPGAVE Wereldkaart PROGRAMMALANDEN

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

FACTSHEET NETHERLANDS International trade

FACTSHEET NETHERLANDS International trade FACTSHEET NETHERLANDS International trade Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Nederlandse import en export verse groenten en fruit 2013: minder kilo s; meer euro s

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 no. 16 Landsbesluit van de 13 de april 2011 tot vaststelling van een visumplicht voor de Jamaicaanse en Guyanese nationaliteit conform artikel 3, eerste

Nadere informatie

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000 FACTSHEET UIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldhandel in uien stagneert Productie groeit wel door India grootste exporteur Wereldwijd neemt de productie van

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

» JAAR «ATLAS. FNV Mondiaal in kaart * 2013 * FINLAND NORWAY SWEDEN UNITED KINGDOM BELARUS IRELAND POLAND GERMANY UKRAINE FRANCE ROMANIA ITALY

» JAAR «ATLAS. FNV Mondiaal in kaart * 2013 * FINLAND NORWAY SWEDEN UNITED KINGDOM BELARUS IRELAND POLAND GERMANY UKRAINE FRANCE ROMANIA ITALY » JAAR «ATLAS FNV Mondiaal in kaart * 2013 * ALASKA C A N A D A ICELAND UNITED KINGDOM NORWAY SWEDEN FINLAND R U S S I A N F E D E R A T I O N UNITED STATES OF AMERICA THE BAHAMAS MEXICO DOMINICAN MEXICO

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 1 Samenwerking Taiwan (MOST) Call for proposals Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS)

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 1 Call for proposals Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een overeenkomst

Nadere informatie