KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen"

Transcriptie

1 KPN Informatiebeveiliging in de zorg Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen Onderzoek

2 2

3 Inhoud Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 KPN onderzoekt informatiebeveiliging in de zorg 6 Onderzoeksmethode 8 Organisatie en besturing 10 Compliance en aansprakelijkheid 14 Awareness 18 Budgettering 20 Risico- en incidentmanagement 24 Risico s en zorgen 26 Patiëntgegevens 28 Cybersecurity 30 ICT en bedrijfscontinuïteit 32 Conclusies en aanbevelingen 36 Contactgegevens 38 Maart,

4 Voorwoord Hoe is het in Nederland gesteld met de informatiebeveiliging in de zorg? Dat was de centrale vraag van een onderzoek dat KPN-consultants begin dit jaar onder negentien ziekenhuizen hielden. Het leverde een rapport op met wetenswaardige resultaten en bevindingen. Zo vinden de meeste ziekenhuizen dat (de aandacht voor) informatiebeveiliging thuishoort op het niveau van de Raad van Bestuur. Ook blijkt dat veel ziekenhuizen hun maatregelen nemen om kwetsbaarheden in hun ICT-systemen op te sporen. Tegelijkertijd komen er in het rapport aandachtspunten naar voren, waaruit blijkt dat informatiebeveiliging nog niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Zo blijken sommige ziekenhuizen onvoldoende in staat om continu te monitoren op de risico s van cybercriminaliteit en diefstal van patiëntgegevens. Voor KPN zijn de onderzoeksresultaten vanuit meerdere oogpunten waardevol, omdat we voor onszelf een belangrijke rol zien weggelegd om de gezondheidszorg via innovatieve, efficiënte en veilige ICT-diensten toegankelijk én betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld met e-health-toepassingen, het uitwisselen van informatie tussen zorgprofessionals of overal en altijd toegang tot de zorgwerkplek. Dat een goede (data) beveiliging en de privacy van patiënten daarbij gewaarborgd moeten zijn, is voor ons een vanzelfsprekendheid. Reden waarom KPN als eerste telecomprovider in Nederland van de overheid het Privacy Waarborg-keurmerk heeft ontvangen. Ook op dat vlak kan en wil KPN een substantiële bijdrage leveren aan de gezondheidszorg, met als basis ons betrouwbare vaste en mobiele netwerk. Zorg is onze zorg. Samen met ziekenhuizen en andere gezondheidsinstanties wil KPN nieuwe ICT-toepassingen ontwikkelen én de informatiebeveiliging naar een next level tillen. Het rapport geeft voldoende aanknopingspunten om daar verder invulling aan te geven. Tot slot wil ik de ziekenhuizen en hun Chief Information Security Officers bedanken voor hun medewerking aan het onderzoek. Zonder hun bijdrage zou de publicatie van dit rapport niet mogelijk zijn geweest. Eelco Blok Voorzitter Raad van Bestuur KPN 4

5 Managementsamenvatting Patiëntenzorg gaat tegenwoordig verder dan het zo snel mogelijk behandelen van een ziekte of aandoening. Ook de zorg voor de informatie van en over die betreffende patiënt valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling. In dit rapport zijn de resultaten verwoord van het KPN onderzoek naar informatiebeveiliging binnen de zorg. KPN Security Consultants hebben de Chief Information Security Officers van negentien ziekenhuizen bevraagd over uiteenlopende aspecten van informatiebeveiliging in hun ziekenhuis. Vanuit onze kennis en expertise zijn vragen geformuleerd die het thema informatiebeveiliging in de zorg in de breedte afdekken. De meest in het oog springende constateringen zijn: Het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging staat hoog op de agenda van de Raad van Bestuur en wordt als enigszins effectief ervaren in het verlagen van risico s. Meer dan de helft van de deelnemende ziekenhuizen voert dan ook periodieke compliance reviews uit om de benodigde processen te evalueren. Een derde van de ziekenhuizen voert deze momenteel niet uit. Een groot deel van de deelnemende ziekenhuizen zet op regelmatige basis ethical hackers in om kwetsbaarheden in systemen te identificeren. Echter continue monitoren op cybercriminelen en datadiefstal van onder meer patiëntgegevens wordt niet structureel toegepast. Maar liefst 79% van de ziekenhuizen beschouwt informatiebeveiliging als prioriteit op Raad van Bestuur niveau. Het budget blijft echter achter bij de toenemende risico s rond het verlies van patiëntgegevens, sociale media, malware en verouderde soft- en hardware. Het meten van return on security investment heeft nauwelijks aandacht. KPN heeft dit rapport met zorg samengesteld. Veel dank gaat daarbij uit naar de ziekenhuizen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit verslag. Zij staan aan de basis van dit onderzoek. We hopen met dit rapport een bijdrage te leveren aan de zorgsector. Daarnaast bieden we hiermee aanvullend inzicht in de huidige status en de volgende stappen in de informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen in Nederland. Marco Heemskerk Jan de Heer Erik van der Meij Alain Rees Tomas Smulders 5

6 KPN onderzoekt informatiebeveiliging in de zorg De Nederlandse zorgsector staat voor grote uitdagingen. De zorg moet efficiënter zonder verlies van kwaliteit; soms staat er zelfs grotere kwaliteit tegenover. Tegelijkertijd is er onder meer als gevolg van een vergrijzende samenleving steeds meer vraag naar zorg. Onder invloed van ICT neemt het gemak, maar ook de complexiteit toe. Overheden en maatschappij stellen steeds meer eisen, zowel aan de kwaliteit van zorg als aan de veiligheid ook van gegevens. ICT neemt in deze ontwikkelingen een centrale plek in: het levert innovatie en efficiëntie op. Medische informatie vindt snel haar weg naar de juiste specialisten. Patiënten kunnen vanuit huis chatten met hun arts of eenvoudig hun dossier inkijken en gegevens over hun bloeddruk invoeren. Straks nemen patiënten hun eigen ehealth-data mee en is het Internet of Things niet meer weg te denken uit de zorg. Samengevat kunnen we stellen dat ICT-systemen complexer worden en bovendien steeds vaker aan elkaar gekoppeld. De invloed van bedrijven die medische ICT leveren, groeit daarmee vanzelf. Parallel aan deze technische ontwikkelingen lopen organisatorische veranderingen binnen de zorgsector zelf. Ziekenhuizen besteden soms zorgtaken uit, werken intensiever samen of stoten taken af. Gevolg: ze moeten veel meer dan voorheen gegevens met elkaar delen. Logischerwijs brengt dit nieuwe risico s met zich mee. Daarbij groeit de bezorgdheid om de veiligheid van patiëntgegevens. Brussel werkt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit is nieuwe regelgeving rond privacy. Deze verordening heeft verstrekkende gevolgen voor organisaties die te weinig doen aan bescherming van persoonsgegevens. In ons eigen land werkt Den Haag aan de meldplicht datalekken en heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs de informatiebeveiligingsnormering voor de zorgsector (NEN 7510) vrijgegeven. Al deze ontwikkelingen hebben bij KPN de vraag doen rijzen hoe het eigenlijk gesteld is met informatiebeveiliging binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Bij een globale analyse van de situatie is een vergelijking tussen gezondheid en informatiebeveiliging bijzonder verhelderend. Mensen doorstaan in de relatief korte tijd tussen opstaan en op hun werk aankomen duizenden gevaren. Bijvoorbeeld in de vorm van op de loer liggende bacteriën die infecties kunnen veroorzaken. Gelukkig zijn we ons daar niet bewust van: de bescherming zit in ons systeem, ons lichaam. We maken daarbij onbewust gebruik van een enorme hoeveelheid preventieve maatregelen. Denk aan opvoeding, hygiëne, gezonde voeding, beweging, kennis en ervaring. En mocht het een keertje misgaan, dan geeft ons lichaam dit meestal aan in de vorm van koorts of pijn. Om de impact van een dergelijk incident te beperken gaat het lichaam vaak zelf aan de slag. Soms is er aanvullend medicatie of zelfs behandeling nodig. 6

7 Informatiebeveiliging is, in tegenstelling tot onze eigen gezondheid, nog lang niet zover. Het instinct, het automatisme ontbreekt. Bovendien is de urgentie niet bij iedereen even hoog en missen we eenvoudigweg duizenden jaren kennis en ervaring. Daarvoor is de informatietechnologie nog te jong. Conclusie: we moeten in de zorgsector wat ICT betreft goed nadenken over risico s, preventie, detectie en repressie. Zonder de kwaliteit van leven/gebruikersvriendelijkheid uit het oog te verliezen. Patiëntenzorg gaat tegenwoordig verder dan het zo snel mogelijk behandelen van een ziekte of aandoening. Ook de zorg voor de informatie van en over die betreffende patiënt valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling die deze informatie verzamelt, bewaart, bewerkt, verstuurt en uitwisselt. Meten is weten, ook in de zorg. Daarom steekt KPN met dit onderzoek naar informatiebeveiliging een thermometer in de zorg. 7

8 Onderzoeksmethode Negentien ziekenhuizen zijn door KPN bevraagd over essentiële voorwaarden en aspecten van informatiebeveiliging in hun ziekenhuis. In dit rapport gaan we in op die verschillende onderdelen. KPN heeft een representatieve groep ziekenhuizen geïnterviewd op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten. Vanuit onze kennis en expertise hebben we vragen geformuleerd die het thema informatiebeveiliging in de zorg volledig afdekken. KPN security consultants hebben de Chief Information Security Officers (verantwoordelijken voor informatiebeveiliging) van de deelnemende ziekenhuizen geïnterviewd. Uitgangspunt in de gesprekken waren 28 gestructureerde vragen, met bij bepaalde vragen nog een set subvragen. De geïnterviewden wisten van tevoren niet welke vragen KPN ging stellen. Bij de beantwoording van de vragen konden geïnterviewden een score aangeven op een schaal van 1 tot 5: 1 is erg laag, 5 erg hoog. Daarnaast is een aantal gesloten (ja/nee-vragen) en open vragen gesteld. Bij sommige antwoordscores is een beperkte toelichting opgenomen. Van elk interview zijn de antwoordscores schriftelijk vastgelegd. Om tot dit rapport te komen, zijn de resultaten van de interviews samengevoegd. De bevindingen en conclusies zijn generiek qua karakter en niet traceerbaar naar een individueel ziekenhuis. Het onderzoek is uitgebreid en degelijk: negentien ziekenhuizen geven kwalitatieve interviews af op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten In totaal hebben negentien ziekenhuizen meegewerkt aan dit onderzoek waarvan drie academisch: AMC (Amsterdam) Erasmus MC (Rotterdam) VUmc (Amsterdam) Zestien verschillende algemene ziekenhuizen verdeeld over heel Nederland: Amphia Ziekenhuis (Breda) Bernhoven (Uden) HagaZiekenhuis (Den Haag) Isala (Zwolle) Maasziekenhuis Pantein (Beugen) Martini Ziekenhuis (Groningen) Rijnstate (Arnhem) Röpcke-Zweers (Hardenberg) (Saxenburgh Groep) Sint Maartenskliniek (Nijmegen) Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp) VieCuri Medisch Centrum (Venlo) Ziekenhuis Bronovo (Den Haag) Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) Ziekenhuis Tergooi (Hilversum) ZorgSaam Ziekenhuis (Terneuzen). Daarnaast is André Beerten van Octopus informatiebeveiliging geïnterviewd. 8

9 9

10 Organisatie en besturing Informatiebeveiliging prioriteit Raad van Bestuur Buitenstaanders denken misschien dat een ziekenhuis uitsluitend bezig is met patiëntenzorg en declaraties. Voor de Raad van Bestuur is informatiebeveiliging echter een relatief belangrijk onderwerp. Zo n 63% van de ziekenhuizen beschouwt informatiebeveiliging als een prioriteit op Raad van Bestuur niveau. Ziekenhuizen zien in dat informatiebeveiliging cruciaal is om de geloofwaardigheid en kwaliteit van het ziekenhuis en zorg te waarborgen. Zie grafiek A Uit ons onderzoek blijkt dat het bestuur de randvoorwaarden en kaders voor informatiebeveiliging aangeeft. Doorgaans is het informatiebeveiligingsbeleid van toepas sing op de hele organisatie met aanvullende beperkende regels voor individuele, geografische en onderliggende entiteiten. In veel gevallen is een speciale (staf)functie gecreëerd om in het ziekenhuis de infor ma tie beveiliging in brede zin aan te jagen en te faciliteren. Denk aan een Chief Information Security Officer (CISO). De veelheid van eisen en belangen vragen om een voortdurend goede afstemming tussen het bestuur, specialisten, patiënten, ICT en informatiebeveiliging Zie grafiek B CISO s antwoorden heel verschillend op de vraag of ze met de business unit managers om organisatiedoelstellingen en informatiebeveiligingsbehoeften afstemmen: de resultaten uit ons onderzoek laten een verdeeld beeld zien. De Raad van Bestuur van meer dan de helft van de ziekenhuizen ontvangt eens per kwartaal of vaker rapporten met de informatiebeveiligingsstatus of veiligheidsincidenten. Zie grafiek C A Binnen mijn organisatie wordt informatiebeveiliging beschouwd als een prioriteit op Raad van Bestuur-niveau Helemaal mee eens Enigszins eens Eens noch oneens Enigszins oneens Helemaal niet mee eens % Q05-1 (IB pr veau): Histo Binnen m wordt in ging bes prioriteit Bestuur-n 10

11 B Communicatie 50 % 40 Hoe vaak wordt de Raad van Bestuur voorzien van rapporten met de informatiebeveiligingsstatus of incidenten? Hoe vaak worden de business doelstellingen en de informatiebeveiligingsbehoeften afgestemd met de business unit managers? 10 0 Maandelijks of vaker Per kwartaal Halfjaarlijks Jaarlijks Op ad hoc basis of op aanvraag Nooit C Welke zaken heeft uw organisatie ingezet? Het beveiligingsbeleid en de procedures worden op reguliere basis beoordeeld en herzien Controlemechanismen worden geïntroduceerd wanneer een nieuwe technologie is toegepast Het beveiligingsbeleid wordt gecommuniceerd De informatiebeveiligingsorganisatie communiceert op reguliere basis met de gebruikerspopulatie Een operationele security officer is benoemd Gebruikers ontvangen instructies hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie Werknemers ontvangen voortdurend training in beveiliging en controle % Ja Q09: (zaken ingezet): % ja/nee gesorteerd op effecti- Welke zaken heeft uw orga- 11

12 Informatiebeveiliging is een domeinoverstijgende tak van sport. Informatiebeveiliging en daarmee ook ICT heeft steeds meer invloed binnen de zorg. Wat organisatie betreft, zien we binnen ziekenhuizen een duidelijke samenhang tussen de verschillende domeinen. Uit ons onderzoek blijkt dat de informatiebeveiligingsafdeling doorgaans als ondersteunend aan de primaire processen wordt ervaren. patiënt financiën integrale bedrijfsvoering risk management arbeid governance management veiligheid patiënt kwaliteit medewerker apparatuur specialist imago risk management integraal kwaliteitssysteem gebouwen ICT Bron: De rol van ehealth en Gezondheid 2.0 in het veranderend ziekenhuislandschap; Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Ziekenhuislandschap; 2011; Denise van der Klauw) Risicomanagement is bepalend voor de reikwijdte en scope van informatiebeveiliging; dit voorkomt een te generieke aanpak. Een speciaal daarvoor aangewezen medewerker kan risico s in kaart brengen en afstemmen (namens het management). Uit ons onderzoek blijkt dat deze functie (nog) niet bestaat. Het proces van risicomanagement passen ziekenhuizen daarentegen wel toe. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdstuk risico- en incidentmanagement. Ziekenhuizen delen kennis en inzichten; ofwel samen sterker Uit ons onderzoek blijkt verder dat bijna alle algemene en academische ziekenhuizen regelmatig kennis en kunde delen over informatiebeveiliging. Dit doen ze via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of via de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). 12

13 13

14 Compliance en aansprakelijkheid Regelgeving draagt bij aan e ectievere informatiebeveiliging Ieder ziekenhuis heeft te maken met de naleving van wet en regelgeving. Vooral op bestuursniveau heeft compliance, het voldoen aan de regels, veel aandacht. De Raad van Bestuur is doorgaans gevoelig voor compliance en legt hier nadruk op. Zie grafiek A Impact van wet- en regelgeving op ziekenhuizen is hoog en heeft aandacht van het bestuur, het aantoonbaar en evenwichtig voldoen aan die regelgeving is geen sinecure Uit ons onderzoek blijkt dat de tijd die de meeste ziekenhuizen besteden aan informatiebeveiligingszaken naar verwachting toeneemt in 2015 (in vergelijking met 2014). Voor een aantal ziekenhuizen is hier een direct verband te zien met toenemende compliance-eisen, meestal wat de bescherming van persoonsgegevens (privacy) betreft. De aanstaande Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet meldplicht datalekken spelen hierbij een belangrijke rol. Naleving van de privacywetgeving vereist een geschikte structuur voor beheer en beveiliging. Ook ziekenhuizen moeten zich hierop voorbereiden. Zie grafiek B Tevens blijkt uit ons onderzoek dat wetgeving en overheidsnormeringen bijdragen aan het verlagen van risico s rondom informatiebeveiliging binnen de zorg. Over hoe effectief dit is, verschillen de meningen. Een enkel ziekenhuis vindt deze normeringen effectief, maar de meeste zien wet- en regelgeving als enigszins effectief. Hieruit kunnen we opmaken dat de behoefte aan zorgspecifieke regelgeving rond dit thema op bepaalde punten gewenst is. Zie grafiek C Ook zien we dat meer dan de helft van de deelnemende ziekenhuizen periodieke compliance reviews uitvoert om de compliance met informatiebeveiligingsprocedures te evalueren. Een derde voert deze niet uit. De Raad van Bestuur is zich meestal bewust van de noodzaak wet- en regelgeving na te leven. Zie grafiek D/E Naast compliance reviews is training van medewerkers een belangrijk vast onderdeel om compliance te verhogen. Het is immers nodig dat medewerkers zich bewust zijn van de noodzaak wet- en regelgeving na te leven. We zien dit niet direct terug: bij slechts de helft van de ziekenhuizen ontvangen de werknemers regelmatig training in beveiliging en controle. Meer hierover vindt u in het hoofdstuk over awareness. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs de informatiebeveiligingsnormering voor de zorgsector (NEN 7510) vrijgegeven. NEN 7510 is de norm voor het organiseren en borgen van (specifieke) informatiebeveiliging in de zorg (afgeleid van de ISO norm). De norm richt zich op alle kleine en grote organisaties die hiermee te maken hebben. NEN 7510 is een algemene norm. NEN 7512, NEN 7513 en NEN 7521 werken deze norm verder uit voor een specifiek aandachtsgebied. NEN 7510 geeft aanwijzingen over het organisatorisch en technisch inrichten van informatiebeveiliging in een zorginstelling. 14

15 A Hoe belangrijk is het voldoen aan regelgeving omtrent informatiebeveiliging? B Hoe verhoudt de tijd die uw organisatie aan informatiebeveiligingszaken besteedt zich in 2015 ten opzichte van 2014? 70 % 70 % Hoe belangrijk is het voldoen aan regelgeving omtrent informatiebeveiliging? Q24-2 (voldoen aan regelgeving): Histogram met antwoorden 10 H ti be va 0 Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk Zeer belangrijk 0 Toename Geringe Geen Geringe toename verandering afname Afname C In hoeverre dragen wetgeving en overheidsnormeringen bij aan het verlagen van risico s rondom informatiebeveiliging in uw organisatie? Zeer ineffectief Enigszins ineffectief Noch effectief noch ineffectief Enigszins effectief Zeer effectief % D Worden informatiebeveiligingsprocedures periodiek geëvalueerd met compliance reviews? E Q6 (Effectiviteit wet en regelgeving): Histogram van antwoorden In hoeverre dragen wetgeving en overheidsnormeringen bij aan het verlagen van risico's rondom informatiebeveiliging in uw organisatie? Effectiviteit van compliance reviews 50 % 32 % 68 % Ja Nee 40 Q12-1 (Compliancereviews): Histogram met antwoorden 30 Worden informatiebeveiligingsprocedures periodiek 20 geëvalueerd met compliance reviews? 10 0 Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog Ef 15

16 16

17 Een risico gedreven implementatieaanpak van de NEN 7510 geeft een optimale kans van slagen bij informatiebeveiliging in de zorg Zie grafiek F Als we vervolgens kijken naar de NEN 7510-certificering is dit nauwelijks een onderwerp. Dit wil niet zeggen dat de NEN 7510 zelf geen aandacht krijgt. In de regel vindt er collegiale toetsing plaats op basis van de NEN 7510-normering. Slechts een klein aantal ziekenhuizen overweegt certificering in Het advies is om een risico gedreven implementatieaanpak te hanteren voor de NEN 7510 en extra ervaring op te doen. Van groot belang is een NEN 7510-traject te starten met een brede en gedegen risicoanalyse; dit is een uitdaging omdat een grote groep stakeholders moet worden benaderd voor het (aantoonbaar) uitvoeren van de verschillende NEN 7510-maatregelen. Vaak is een cultuuromslag nodig voor het aantoonbaar uitvoeren van de verschillende maatregelen binnen complexe ziekenhuisorganisaties. F Is uw organisatie NEN 7510 gecertificeerd? 11 % Q25: % Nen7510 gecertificeerd e dat in 2015 certificering overwee 63 % 26 % Is uw organisatie NEN 7510 gecertificeerd? Ja Misschien in 2015 Nee 17

18 Awareness Beveiligingsbewustzijn blijft een risico In veel ziekenhuizen is informatiebeveiliging een priori teit van de Raad van Bestuur. Medewerkers vinden informatiebeveiliging belangrijk voor de organisatie en de securityafdeling kan hen dikwijls bereiken. Uit ons onderzoek blijkt dat ziekenhuizen het gebrek aan security awareness bij het ziekenhuispersoneel als een risico zien. Security awareness is de mate waarin iedere medewerker op elk niveau in de organisatie het belang en de mate van beveiliging begrijpt, zijn eigen individuele beveiligingsverantwoordelijkheden inziet en daar ook naar handelt. Awareness draagt bij aan de bescherming van informatie en bedrijfsmiddelen van het ziekenhuis. Aan de meeste beveiligingsincidenten ligt bewust of onbewust onveilig gedrag van medewerkers ten grondslag. Zij zijn daarmee een belangrijke schakel in de beveiligingsketen. Zie grafiek A A Beveiligingsbewustzijn Helemaal mee eens Enigszins eens Eens noch oneens Enigszins oneens Helemaal niet mee eens % Medewerkers vinden informatiebeveiliging belangrijk voor de organisatie Resultaatverantwoordelijke Eenheden of Unithoofden beschouwen investeringen in informatiebeveiliging als noodzakelijke uitgaven Beveiligingsbewustzijn om hun werk te kunnen doen Q5-1,2,3 (awareness op 3 niveaus): Histogram van antwoorden Binnen mijn organisatie wordt informatiebeveiliginveiliging beschouwd belangrijk als een prioriteit voor de organi- Medewerkers vinden informatiebesatie op Raad van Bestuur-niveau Resultaatverantwoordelijke Eenheden of Unithoofden beschouwen investeringen in informatiebeveiliging als noodzakelijke uitgaven om hun werk te kunnen doen. Binnen mijn organisatie wordt informatiebeveiliging beschouwd als een prioriteit op Raad van Bestuur-niveau 18

19 Q11-3 (Gebruikers getraind om verdachte Zijn Het risico van gebrek aan awareness en commitment op het niveau van Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE) en Unit hoofden geeft een verdeeld beeld. Het gebrek aan awareness bij gebruikers wordt wel als een groot risico ingeschat. Slechts de helft van de ziekenhuizen traint het personeel regelmatig in security en controle Zie grafiek B/C Geschikte trainingen en het op reguliere basis opfrissen van kennis dragen bij aan security awareness. Training in het verhogen van het bewustzijn is bedoeld om personen in staat te stellen informatiebeveiligingsproblemen en -incidenten te onderkennen en daarop te reageren. Slechts de helft van de ziekenhuizen traint het personeel regelmatig in security en controle. Dit is opvallend omdat de risico s bij het ontbreken van awareness onderkend worden. Geïnterviewden schatten de effectiviteit van trainingen overigens wel hoog in. Opmerkelijk is ook dat een derde van de geïnterviewde ziekenhuizen systeemgebruikers niet traint in het identificeren en melden van verdachte activiteiten. Zie grafiek D De informatiebeveiligingsorganisatie communiceert op reguliere basis met de gebruikerspopulatie. Over het beveiligingsbeleid communiceert het ziekenhuis met enige regelmaat. Het effect ervan verschilt per ziekenhuis, maar geïnterviewden beleven dit als enigszins effectief. Voor het komende jaar ligt de nadruk op het verhogen van awareness en training over informatiebeveiliging bij werknemers. Het belang van het verhogen van ontwikkeling en behoud van ICT-personeel scoort in ons onderzoek gemiddeld: ziekenhuizen vinden het niet onbelangrijk, maar ook niet heel belangrijk. B Ontvangen medewerkers voortdurend training in beveiliging en controle? C Effectiviteit training in beveiliging en controle 70 % % 53 % Ja Nee Q9-1 (Voordurende training): 50 Histogram van Ef antwoorden en effectiviteit co 40 Ontvangen de medewerkers 30 voortdurend training in 20 beveiliging en controle? 10 0 Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog D Zijn uw medewerkers getraind om verdachte activiteiten te identificeren en te melden? % Ja 19

20 Budgettering Budget blijft achter bij toenemende risico s Ons onderzoek laat wat budget voor informatiebeveiliging betreft grote verschillen tussen de ziekenhuizen zien. Tijdens het interview hebben we vanuit diverse invalshoeken vragen gesteld over budgettering van informatiebeveiliging. Budget zegt iets over de mogelijkheid om maatregelen te nemen die de risico s kleiner maken. Tegelijkertijd geven de uitkomsten in samenhang met andere antwoorden een beeld van de manier waarop ziekenhuizen met informatiebeveiliging omgaan. Zie grafiek A Wij vroegen ons af of het budget voor informatiebeveiliging toeneemt of afneemt ten opzichte van het afgelopen jaar. Opvallend is dat meer dan 50% van de geïnterviewde ziekenhuizen aangeeft dat het budget voor informatiebeveiliging niet toeneemt het komende jaar. Een aantal CISO s geeft verder aan dat er geen apart beveiligingsbudget is. Dit lijkt een zorgwekkend signaal, maar hier verschilt de werkwijze ten opzichte van de overige geïnterviewde ziekenhuizen. Per business case bepalen ze of er geïnvesteerd wordt. Wanneer we bij deze ziekenhuizen de samenhang bekijken met bijvoorbeeld het risico van een beperkt budget en de vraag of informatiebeveiliging een prioriteit is op Raad van Bestuur-niveau, zien we dat deze ziekenhuizen daar zeer goed op scoren. Uit ons onderzoek blijkt dat het budget voor informatiebeveiliging niet per se stijgt bij ziekenhuizen waar informatiebeveiliging wel als prioriteit gezien wordt. Dit geeft wel aan hoe moeilijk het in een groot aantal ziekenhuizen is om deze prioriteit van het bestuur te verzilveren. Het al dan niet kunnen aantonen van het belang van informatie beveiliging, zien de geïnterviewden meestal als een gemiddeld risico. Zie grafiek C Een groot gedeelte van de geïnterviewde ziekenhuizen neemt de nodige preventieve beveiligingsmaatregelen, maar monitoren het effect daarvan nauwelijks. Hierdoor is lastig aan te geven of er nog meer maat regelen nodig zijn. Omdat historische data en het lerend effect ontbreken, is het belang van de maatregelen moeilijk aan te tonen. Terwijl monitoren in de zorg juist ingeburgerd is. Zie grafiek D Toename van de informatiebeveiligingsrisico s leidt zelden tot verhoging van de informatiebeveiliging budgetten in de zorg Zie grafiek B 20

21 A Hoe verhouden de informatiebeveiligingsbudgetten van 2015 en 2016 zich tot het budget van 2014? B Hoe verhoudt de tijd die uw organisatie aan informatiebeveiligingszaken besteedt zich in 2015 ten opzichte van 2014? 50 % 70 % Hoe verhouden de informatiebeveiligingsbudgetten van 2015 en 2016 zich tot het budget van 2014? H ti be va Grote toename Kleine toename Geen verandering Kleine afname Grote afname Geen verandering, maar Toenameopnieuw Geringe afgestemd Geen met toename risico- verandering prioriteitsgebieden Geringe afname Afname Grote toename Kleine toename Geen verandering Kleine afname Grote afname Geen verandering, maar opnieuw afgestemd met risico- en prioriteitsgebieden C In hoeverre vormt een beperkt budget een risico voor het beveiligen van informatie binnen uw organisatie? D Hoe belangrijk is het meten van de return on security investments en het vergroten van het informatiebeveiligingsbudget? 50 % 70 % Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog In hoeverre vormt een beperkt budget een risico voor het beveiligen van informatie binnen uw 40 organisatie? Q8-2 (Risico Beperkt budget): Histogram 10 0 ROI-Security Budget vergroten v H va in va b Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk Zeer belangrijk 21

22 22

23 In de toekomst nemen de risico s bij ziekenhuizen toe, maar het budget stijgt niet mee. Dit kan een probleem zijn wanneer er maatregelen moeten worden genomen om informatiebeveiligingsrisico s te verkleinen. Intensivering van het ICT-risicomanagement wat informatiebeveiligingsbeleid betreft kan helpen het bewustzijn bij alle stakeholders te vergroten. De informatiebeveiligingsrisico s moeten met alle stakeholders (inclusief directieleden, waaronder financieel management) worden besproken. Het goed doorpakken consequenties bepalen van informatiebeveiligingsrisico s op bedrijfsdoelstellingen levert in dit kader winst op. Ook het nadrukkelijker bepalen van de financiële impact van informatiebeveiligingsrisico s kan helpen de budgettering op niveau en scherp te krijgen. Aandachtspunten 2015* Voldoen aan regelgeving omtrent informatiebeveiliging 4,5 Verbeteren van privacy / vertrouwelijkheid van data 3,9 Verhogen van awareness en training over informatiebeveiliging bij werknemers 3,9 Elimineren van verouderde of niet gesteunde technologie / software 3,8 Afstemmen van veiligheidsstrategie met businessdoelstellingen 3,6 Versterken van informatiebeveiligingsbeleid 3,4 Identificeren van open patches en gaten in applicatiesoftware 3,3 Verbeteren van netwerkbeveiliging 3,3 Versterken van business continuïteit programma 3,2 Standaardiseren van veiligheidstechnologie / beleid / procedures 3,1 Verhogen van ontwikkeling / behoud van personeel 3,1 Versterken van IT rampenherstelplan 2,9 Beveiligen van de fysieke werkplaatsen 2,9 Verhogen van informatiebeveiligingsbudget 2,4 Verhogen van beveiliging van data warehouse 2,3 Meten van return on investment op informatiebeveiligingsuitgaven 1,6 *De stellingen staan in volgorde van belangrijkheid (schaal 1-5) 23

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging HKZ, november 2016 Wie ik ben: adviseur/trainer/qarebase begeleiden bij kwaliteitsmanagement en certificering Lead Auditor Kiwa, o.a. HKZ, ISO 9001, ZKN, VMS, NEN 7510 en NEN-ISO

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Pagina 1 Introductie Tijdens de beurs infosecurity.nl, die gehouden werd op 11 en 12 oktober 2006, heeft Northwave een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers en exposanten.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

: Privacy & informatiebeveiliging. Rob Stadt IT coördinator, DPO (FG) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

: Privacy & informatiebeveiliging. Rob Stadt IT coördinator, DPO (FG) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie : Privacy & informatiebeveiliging Rob Stadt IT coördinator, DPO (FG) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Deel 1 Wet en regelgeving Risicoanalyse Bepalen kwetsbaarheden en bedreigingen

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

Nationale IT Security Monitor 2015. Peter Vermeulen Pb7 Research

Nationale IT Security Monitor 2015. Peter Vermeulen Pb7 Research Nationale IT Security Monitor 2015 Peter Vermeulen Over het Onderzoek Jaarlijks terugkerende vragen Organisatie en beleid Investeringen en groei 2015 Thema s Databeveiliging (incl. Algemene Data Protectie

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging

Bijlage 2 Beveiligingsplan. Informatiebeveiliging Bijlage 2 Beveiligingsplan Informatiebeveiliging De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het dagelijks bestuur. In de DB-vergadering van 31 augustus 2015 is stilgestaan bij een aantal

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft Security Operations Center CISO: Bob van Graft OPENING De digitale toekomst van Nederland is in het geding Onderwijs en bedrijfsleven geven te weinig aandacht aan cybersecurity Het is van groot belang

Nadere informatie

Een Information Security Management System: iedereen moet het, niemand doet het.

Een Information Security Management System: iedereen moet het, niemand doet het. ADVIESRAPPORT Een Information Security Management System: iedereen moet het, niemand doet het. Een onderzoek naar de betekenis van het ISMS ter borging van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Uw tandartspraktijk. Een goudmijn voor internetcriminelen

Uw tandartspraktijk. Een goudmijn voor internetcriminelen Uw tandartspraktijk Een goudmijn voor internetcriminelen Wat gaan we doen? De digitale data-explosie Nieuwe privacywetgeving (a giant leap for mankind) Wat wilt u onze hacker vragen? Help! Uw praktijk

Nadere informatie

Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur

Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur Zes KRACHTIGE NEN 7510 handvatten voor de Raad van Bestuur WHITEPAPER Inhoud Bereid je voor op NEN 7510... 3 1. De manier van informatieverwerking verandert; (h)erken dit ook... 4 2. Ga slim om met verandering...

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS HANDIGE CHECKLISTS In deze whitepaper bieden we u tips en checklists die kunnen bijdragen aan een optimale beveiliging van zowel uw eigen data als die van uw klanten.

Nadere informatie

Who are we? Madison Gurkha Protectors of your data and systems! Largest independant security testing and advisory company in NL

Who are we? Madison Gurkha Protectors of your data and systems! Largest independant security testing and advisory company in NL Privacy in de zorg Who are we? Madison Gurkha Protectors of your data and systems! Largest independant security testing and advisory company in NL Audit & Advisory Security Assessments Training and Awareness

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

RAAK-project Veilig Water Programma Informatieveiligheid. Marcel Spruit (HHS), Michiel Dirriwachter (UvW)

RAAK-project Veilig Water Programma Informatieveiligheid. Marcel Spruit (HHS), Michiel Dirriwachter (UvW) RAAK-project Veilig Water Programma Informatieveiligheid Marcel Spruit (HHS), Michiel Dirriwachter (UvW) Michiel Dirriwachter? Dit doet een waterschap Een Waterschap? Een Waterschap? Een Waterschap? Een

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving met betrekking tot de privacy van

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Beveilig klanten, transformeer jezelf

Beveilig klanten, transformeer jezelf Beveilig klanten, transformeer jezelf Managed Services Providers Hacks, ransomware en datalekken zijn dagelijks in het nieuws. Bedrijven moeten in 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

De GDPR AVG Privacy wetgeving richt zich op veel meer dan alleen Privacy

De GDPR AVG Privacy wetgeving richt zich op veel meer dan alleen Privacy De nieuwe EU - GDPR - AVG Privacy wetgeving Op 27 april 2016 is de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) vastgesteld, in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

CYBER SECURITY MONITORING

CYBER SECURITY MONITORING THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS CYBER SECURITY MONITORING Het continu monitoren van het netwerkverkeer en logbestanden draagt bij aan het vroegtijdig detecteren van bijvoorbeeld malware, ransomware of

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de. Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de. Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA Den Haag Aangelegenheden DJOA Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD 60% 32% 67% Van de ondernemers heeft te maken gehad met cybercrime (in 2014) Van de kleine bedrijven is door een cyberaanval met malware als

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid extern

Informatiebeveiligingsbeleid extern ISO 27001:2013 Informatiebeveiligingsbeleid extern 25 oktober 2016 Status document: versie 1.0 Auteur: Frankie Lipsius CONCLUSION LEARNING CENTERS Postbus 85030 3508 AA Utrecht Nederland T +31 (0)30 744

Nadere informatie

Informatiebeveiliging gemeenten

Informatiebeveiliging gemeenten Informatiebeveiliging gemeenten Terreinverkenning in 4 stappen FAMO Congres: Bedrijfsvoering in het sociaal domein! Vlaardingen, 7 september 2016 Pieter Schraverus Sr. Manager Cyber Security Helmer Berkhoff

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

Security Management Trendonderzoek. Chloë Hezemans

Security Management Trendonderzoek. Chloë Hezemans Security Management Trendonderzoek Chloë Hezemans Security Management Survey (5 e editie) Agenda Voorstellen Methode Trends Opvallende resultaten deze editie Security Management 2020? Voorstellen Chloë

Nadere informatie

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening?

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Inhoud 1. Introductie 2. Informatieveiligheid en privacy van alle kanten bedreigd 3. Het belang van privacy

Nadere informatie

IB RAPPORTAGE. Contactcenter Logius

IB RAPPORTAGE. Contactcenter Logius IB RAPPORTAGE [Kies de datum] Contactcenter Logius Dit document bevat een rapportage over de status van informatiebeveiliging bij het Contactcenter Logius en geeft inzicht in belangrijke beveiligingsaspecten.

Nadere informatie

ECIB/U Lbr. 17/010

ECIB/U Lbr. 17/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatieveiligheid en privacy uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201700133 Lbr. 17/010 bijlage(n) - datum 20 februari

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

NEN 7510: een ergernis of een hulpmiddel?

NEN 7510: een ergernis of een hulpmiddel? NEN 7510: een ergernis of een hulpmiddel? Tweedaagse van Ineen 17 September 2015 Nijmegen Den Haag SMASH en CIHN in cijfers i. 3 huisartsenposten/1 call center 2 huisartsenposten/ 1 call center ii. 4 visitewagens

Nadere informatie

NORTHWAVE Intelligent Security Operations

NORTHWAVE Intelligent Security Operations Intelligent Security Operations UW BUSINESS BETER BESCHERMD DOOR GEDREVEN EXPERTS Northwave (2006) helpt u bij het realiseren van een slim en integraal proces van informatiebeveiliging. Dat biedt u betere

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken.

Nadere informatie

Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte. Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor

Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte. Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor Doel en Agenda Aan de hand van de ontwikkelingen in de zorg wordt een globaal en praktisch beeld

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Compliance & Security Solutions ICT is een apart wereldje We geven niet graag geld

Nadere informatie

Is er een standaard oplossing voor Cyber Security?

Is er een standaard oplossing voor Cyber Security? Is er een standaard oplossing voor Cyber Security? Jaarcongres ECP 15 november 2012 Douwe Leguit Nationaal Cyber Security Centrum Wat staat u te wachten? Deagenda Trends Casuïstiek Uitdagingen Nationaal

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden

Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden 1 Programma 1. Waarom privacy er toe doet 2. Waar gaat privacy over 3. Bewust 6x Zorgvuldiger 4. Waar zitten de risico s 5. Vragen

Nadere informatie

De maatregelen in de komende NEN Beer Franken

De maatregelen in de komende NEN Beer Franken De maatregelen in de komende NEN 7510 Beer Franken Twee delen in komende NEN 7510 Deel 1: het infosec management system (ISMS) hoofdstuk 4 in huidige NEN 7510 Deel 2: de maatregelen hoofdstukken 5 t/m

Nadere informatie

Meldplicht datalekken. ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016

Meldplicht datalekken. ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016 Meldplicht datalekken ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016 Onderwerpen I. Inleiding II. Cijfers datalekken III. Recente voorbeelden datalekken in de zorg IV. Beveiliging en meldplicht

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

Information Security Management System ISMS ISO / NEN 7510

Information Security Management System ISMS ISO / NEN 7510 Information Security Management System ISMS ISO 27001 / NEN 7510 Uw (digitale) Informatie beveiligen 2 Uw (digitale) Informatie beveiligen Belang van uw patiënten Bescherming van uw onderneming Wettelijke

Nadere informatie

SpotOnMedics B.V. Informatieveiligheid en uw praktijk. U bent zelf verantwoordelijk

SpotOnMedics B.V. Informatieveiligheid en uw praktijk. U bent zelf verantwoordelijk SpotOnMedics B.V. Informatieveiligheid en uw praktijk U bent zelf verantwoordelijk Welkom Wilco Hamoen CTO SpotOnMedics Niels Rientjes Klant Succes Manager Onderwerpen van het webinar 1. Wat is informatieveiligheid

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 Collegebesluit Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 1. Inleiding In 2011 zorgde een aantal incidenten rond de beveiliging van overheidsinformatie er voor dat met andere

Nadere informatie

Informatiebeveiliging: de juridische aspecten. Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz

Informatiebeveiliging: de juridische aspecten. Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz Informatiebeveiliging: de juridische aspecten Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz 20 september 2012 Onderwerpen beveiligingsplicht Wbp aandachtspunten implementatie IAM en BYOD wat te doen bij een datalek?

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

Privacy Governance onderzoek Volwassenheid van privacybeheersing binnen Nederlandse organisaties

Privacy Governance onderzoek Volwassenheid van privacybeheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl/privacy Privacy Governance onderzoek Volwassenheid van privacybeheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Februari 2015 Inhoudsopgave Introductie Privacy Health Check 3 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen RISK & COMPLIANCE Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen 16 februari 2010 ADVISORY Onderwerp: Onderzoek Soft controls binnen interne accountantsdiensten Geachte

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg

NEN 7510: Een kwestie van goede zorg NEN 7510: Een kwestie van goede zorg Menig zorginstelling geeft aan nog niet te voldoen aan de NEN 7510 omdat deze (nog) niet verplicht is. Wettelijk is dit wellicht het geval, maar wat nu als men dit

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek

Ondersteunende processen Organisatie Informatiebeveiliging Melding Datalek 1 Toepassingsgebied De procedure is van toepassing wanneer er een incident plaatsvindt waardoor de exclusiviteit van de informatievoorziening wordt aangetast. 2 Doel Wanneer met betrekking tot informatiebeveiliging

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Datalekken (en privacy!)

Datalekken (en privacy!) Datalekken (en privacy!) Anita van Nieuwenborg Strategisch adviseur Privacy Gerard Heimans Adviseur Informatiebeveiliging 2 En wat is privacy? - Persoonlijke vrijheid - Recht op een persoonlijke levenssfeer

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Infrastructuur

Factsheet Penetratietest Infrastructuur Factsheet Penetratietest Infrastructuur Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY WHITEPAPER: DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY Moderne organisaties zijn een belangrijk doelwit van cybercriminelen. Dat is geen verrassing, want zij hebben veel gevoelige data in huis en daarmee veel

Nadere informatie

Informatiebeveiliging gemeenten. KPN logische partner bij invoering en uitvoering

Informatiebeveiliging gemeenten. KPN logische partner bij invoering en uitvoering Informatiebeveiliging gemeenten KPN logische partner bij invoering en uitvoering 2 Informatiebeveiliging is en blijft een hot issue, want de digitalisering neemt nog steeds toe. Ook binnen gemeenten. Sinds

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015.

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Ter info (AB) Afdeling: Team: Bedrijfsbureau Beh.door: Bos, M.G. Port.houder: DB, Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Memo Informatiebeveiliging Inleiding Met

Nadere informatie

Meldplicht datalekken in de praktijk Nationaal onderzoek onder > 300 organisaties

Meldplicht datalekken in de praktijk Nationaal onderzoek onder > 300 organisaties Meldplicht datalekken in de praktijk Nationaal onderzoek onder > 300 organisaties 1 Analyse Sinds het in werking treden van de Meldplicht Datalekken begin 2016 is de hoeveelheid meldingen van datalekken

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken 1 17-02-2016 Inhoud Context... 3 Concrete beroepstaken... 4 D1-K1: Monitort en evalueert de ICT-veiligheid van netwerken en of systemen...

Nadere informatie

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin www.pwc.nl Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin Even voorstellen Maurice Steffin Maurice is Manager Privacy binnen het Privacy team. Hij combineert zijn privacy kennis

Nadere informatie