Welkom in Utrecht! Geesteswetenschapper: ken je geschiedenis! De mooiste hofjes van Utrecht Wij maken je wegwijs op de faculteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in Utrecht! Geesteswetenschapper: ken je geschiedenis! De mooiste hofjes van Utrecht Wij maken je wegwijs op de faculteit"

Transcriptie

1 Facultair magazine voor Geesteswetenschappen Utrecht Jaargang 7 Eerstejaarsnummer september 2011 Welkom in Utrecht! Geesteswetenschapper: ken je geschiedenis! De mooiste hofjes van Utrecht Wij maken je wegwijs op de faculteit

2 COLOFON INHOUD GEESTDRIFT september Geestdrift is een onafhankelijk magazine voor de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en verschijnt in een oplage van tweeduizend exemplaren. De redactie bestaat uit studenten en het blad wordt financieel ondersteund door de faculteit. Geestdrift verschijnt vier keer per jaar en is gratis te verkrijgen in de verschillende gebouwen van de faculteit. Redactie Claudia Aldenkamp (hoofdredacteur), Irene Hofman (beeldredacteur), Marlot van der Kolk (eindredacteur), Aaron Mirck, Lauren Smits en Joost van Zoest Verder werkten mee Mette en Wisse de Jonge en Maartje Kloeg Redactieraad Karen van Andel, Erik de Bruin, Emiel van Dongen, Christien Reichardt (voorzitter), Luuk Schokker en Jorg van Velzen Fotografie Myrthe Lenselink en Stéphanie Versteeg (coverfoto) Vormgeving Gerda Kramer Druk Zalsman, Zwolle CONTACT Postadres: Drift 13, 3512 BS Utrecht Website: van de redactie 2 Wat komt er van alfa s terecht 3 interview met rens bod 4 efficiënt studeren 6 de vork in de steel der Geesteswetenschappen 7 klein, klein studentje wat doe je in mijn hof? 8 perverzen / puzzel 11 herman mist een stukje 12 van de redactie Beste eerstejaarsstudent, welkom in Utrecht! En uiteraard ook niet geheel onbelangrijk: welkom op de Universiteit Utrecht! Na de zomer gaat het zware leven echt beginnen. Hele dagen en nachten zal je doorbrengen in en rondom de universiteitspanden in de binnenstad. Een voordeel: in al die schitterende oude panden vind je bij de ingang een rek met een onwijs mooi tijdschrift, Geestdrift. Je hebt nu al een voorproefje in je handen, maar tijdens het collegejaar ligt er elke drie maanden een nieuwe editie in die rekken. Wat kan je allemaal in Geestdrift lezen? In dit speciale Eerstejaarsnummer staan vooral artikelen waar jij als nieuwe student in Utrecht iets aan hebt. Lees bijvoorbeeld over de bijzondere historie van de geesteswetenschappen en doe gelijk wat tips op om brutale bèta s de les te lezen. Tips om efficiënt te studeren geven we ook, want iedereen wil immers zo min mogelijk tijd aan studeren besteden. Met al de vrije tijd die je dan hebt, kan je bijvoorbeeld ontspannen in de mooiste hofjes van Utrecht. Uiteraard hebben wij die voor je op een rijtje gezet. De reguliere Geestdrift is altijd twee keer zo dik als dit nummer. Daarin hebben we bijvoorbeeld interviews met bekende Nederlanders, faculteitsnieuws, reportages en achtergrondverhalen over alles wat een student geesteswetenschappen interesseert. Rest ons alleen nog je heel veel leesplezier, een geweldige UIT en een mooie studententijd te wensen. De redactie Door Mette de Jonge Is het niet beter om een hbo-opleiding Journalistiek te volgen? Hbo ers zijn veel meer van het aanpakken. Ik was terughoudender en vroeg me eerst af hoe alles in elkaar zat voor ik iets ging ondernemen. Hbo ers, en nu chargeer ik, hebben minder kennis en hebben minder gelezen. Hbo ers compenseren een achterstand in feitenkennis met een voorsprong in het journalistieke ambacht. Zij vragen gewoon alles aan iemand die ze interviewen en als die het niet weet dan bellen ze iemand anders. Ze weten van aanpakken. Hbo ers hebben een betere neus voor journalistiek, maar hebben minwat komt er van alfa s terecht? Geestdrift zoekt afgestudeerden op om te laten zien waar je zoal terecht kunt komen. Dit keer is het woord aan Herman van der Zandt (1974), nieuwslezer van het NOS-journaal. Van der Zandt studeerde Geschiedenis aan de UU en rondde zijn studie in 1999 af. Hoe ben je bij de NOS terecht gekomen? Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij het Radio 1-journaal van de NOS. Ik was gewend aan de werkwijze op de Universiteit: de tijd nemen om je in te lezen en na te denken. Ik liep stage bij een club die juist heel proactief te werk ging. Alles ging sneller, alles liep dynamischer. Dit sprak mij aan. Na mijn stage heb ik mijn scriptie geschreven en ben ik afgestudeerd. Al gauw na mijn studie kon ik bij het radionieuws terecht. Zij maakten toen de bulletins die elk uur werden uitgezonden. Ik was eerst redacteur, foto: Hans Peter van Velthoven toen schreef ik teksten voor de nieuwslezers. Later werd ik presentator en eindredacteur. Na een fusie van de tv- en radiotak van de NOS, waardoor het allemaal onder een hoofdredactie kwam te vallen, was voor mij de overstap naar de tv vrij logisch. Is het anders om voor de televisie te presenteren dan voor de radio? Het is hetzelfde vak, maar je bent natuurlijk zichtbaarder op tv. De kleine kring van vrienden en familie om me heen was heel enthousiast over het feit dat ik op tv kwam, maar het is niet zo dat als ik met een biertje in de kroeg sta ik bestormd word. Mensen herkennen je, ze kijken even: hé, is dat die gast? En ik moet er nu gesoigneerd uitzien: geschoren, netjes in pak. Dat was op de radio anders. Ben je naast nieuwslezer nog steeds redacteur of eindredacteur? Ik ben nu alleen nog tv-presentator, maar ik buig me wel samen met de redactie over de teksten. Ik bemoei me erg met de teksten, want ík moet ze presenteren op camera, dus ik moet ze mezelf eigen kunnen maken. De tekst moet me lekker in de mond liggen, ik let dus niet alleen op taalen stijlfouten. Je moet erg van taal houden om dit goed te doen. Heb je voor dit beroep baat bij een studie Geschiedenis? Heel veel mensen die geschiedenis studeren zijn generalisten: ze weten van heel veel een beetje. Ik denk dat geschiedenisstudenten een heel brede interesse hebben. Ze kunnen goed schrijven, tenminste dat zouden ze moeten kunnen, en ze kunnen verhalen overbrengen. Je bent als geschiedenisstudent niet helemaal blanco, waardoor je een gebeurtenis vrij makkelijk in een groter geheel kunt plaatsen: wat was Reagan ook weer voor man, hoe zat het conflict in het Midden-Oosten in elkaar, wat is de geschiedenis van Zuid-Afrika, et cetera.

3 4 een Interview met Rens Bod GEESTDRIFT september foto: Bob Bronshoff Geesteswetenschapper, omarm uw geschiedenis! De herontdekking van de vergeten wetenschappen De geesteswetenschappen hebben zelfs de natuurwetenschappen beïnvloed. Rens Bod heeft een complete geschiedenis van de geesteswetenschappen geschreven: De vergeten wetenschappen. Dit is het eerste boek dat een overkoepelende geschiedenis van de alfawetenschappen omvat. Het resultaat: een ontdekkingstocht langs de vergeten parels van de humaniora. Door Claudia Aldenkamp Newton, Darwin en Galileo Galilei: slechts drie bètawetenschappers uit de eindeloze reeks grote namen, voortgebracht door de exacte wetenschappen. Wanneer je een willekeurig persoon confronteert met deze namen, is de kans groot dat ze meteen weten dat deze mannen belangrijke uitvindingen hebben voortgebracht. Zouden namen van alfawetenschappers zoals Valla, Scaliger en Pãnini hetzelfde effect hebben? Waarschijnlijk niet. Het is tijd om daar verandering in te brengen, want beste geesteswetenschappers: jullie doen niet onder voor de bèta s! Het bewijs wordt geleverd in het boek De vergeten wetenschappen geschreven door Rens Bod, ironisch genoeg zelf een bèta (cognitiewetenschappen). Het boek beschrijft de ontwikkeling van de geesteswetenschappen vanaf de oudheid tot de moderne tijd. Bod behandelt per periode de verschillende geesteswetenschappen, zoals de taalkunde, geschiedschrijving, filologie, muziektheorie, kunsttheorie, logica, retorica en poëtica in de oudheid. Met dit boek is er voor het eerst een overzichtsgeschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de alfawetenschappen. Waarom ben jij de eerste die een dergelijk overzicht schrijft? Er bestonden al wel vergelijkbare overzichten, maar die beperkten zich altijd tot een bepaald vakgebied. Al in mijn tienerjaren werd mijn interesse voor de geesteswetenschappen gewekt, maar een boek met het totaalbeeld was er niet. Jaren later bleek een dergelijk overzicht nog steeds niet geschreven te zijn, dus toen besloot ik dat maar te doen. Collega s vonden het nogal ambitieus van me. Als ze het in Amerika en in Oxford nog niet geschreven hadden, zeiden ze, dan was daar een reden voor; het was gewoon niet te doen. Daarnaast werd vaak gedacht dat zo n overzicht minder noodzakelijk was dan een overzicht van de natuurwetenschappen. Hebben de geesteswetenschappen dan niets belangrijks op hun naam staan? De geesteswetenschappen hebben een heel fascinerende geschiedenis en hebben wel degelijk een aantal grote maatschappelijke veranderingen tot stand gebracht. In sommige gevallen hebben ze zelfs de natuurwetenschappen beïnvloed. Neem bijvoorbeeld de filologie, een wetenschap die zich bezighoudt met het interpreteren van teksten en originele bronnen van vervalsingen wil onderscheiden. In de negentiende eeuw hebben filologen de stemmatische filologie ontwikkeld. Daar wordt gebruikt gemaakt van een soort genealogische stamboom die toont hoe bronnen zich tot elkaar verhouden. Deze techniek is letterlijk overgenomen door genetici en later gebruikt in DNA-analyse. Hoe komt het dat zulke ontdekkingen zo onbekend zijn, zelfs onder alfawetenschappers? Hoewel de geesteswetenschappen soms bepaalde concrete methodes hebben opgeleverd, zijn de ontdekkingen over het algemeen niet direct toepasbaar in de samenleving, zoals dat in de geneeskunde bijvoorbeeld wel is. Maar de alfa s zijn er voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor dat hun ontdekkingen niet algemeen bekend zijn. De theorieën die zij bedenken zijn eenvoudig te bekritiseren, omdat ze zo weinig concreet zijn. Geesteswetenschappers leveren dus continu kritiek op elkaar, omdat ze zich echt willen onderscheiden van de bètawetenschappen. Het gevolg is dat veel theorieën, ook de hele recente, opzij worden geschoven en vaak zelfs vergeten worden. Wat kunnen de geesteswetenschappers hier aan veranderen? Ik vind dat de geesteswetenschappen meer verantwoordelijkheidsbesef moeten tonen. Ze moeten de oude, gouden theorieën blijven behandelen en zich niet beperken tot de laatste mode. Zelfs de natuurwetenschappen hebben soms meer historisch besef dan de geesteswetenschappen. Iedereen weet dat Newtons mechanica niet klopt en gebaseerd is op verkeerde aannames, maar toch wordt het nog steeds bestudeerd. De filologie van Karl Lachmann wordt daarentegen al vijftig jaar vrijwel niet meer gedoceerd. In je boek ga je uitgebreid in op hoe de geesteswetenschappen zich in India, China en Afrika hebben ontwikkeld. Je zegt daarbij dat er tot nog toe geen aandacht is geweest voor de interactie tussen verschillende regio s. Bedoel je daarmee dat de huidige geesteswetenschapper een westers georiënteerde blik heeft? Het is heel tragisch, maar de geesteswetenschappers van deze tijd hebben een vernauwende eurocentrische blik. De Chinese geschiedenis tot de Opiumoorlog wordt op de meeste universiteiten niet behandeld, terwijl de Wei Dynastie in de zesde eeuw na Christus al heel uitgebreide en systematische biografieën kende, die in de Chinese kunsttheorie een grote rol speelden en spelen. De basis voor de taalwetenschap ligt in India bij Pãnini. Hij legde een systeem van taalregels vast, de grammatica, waarmee met een eindig aantal regels een oneindig aantal combinaties kon worden gemaakt. Voor zijn taal, het Sanskriet, is deze theorie al ruim twee eeuwen niet weerlegd. Bovendien heeft zijn complexe systeem van regels model gestaan voor de eerste computerprogrammeertaal. Als een alfa een discussie voert met een bèta over het belang van de eigen wetenschap, met welke namen kan hij dan echt indruk maken? Lorenzo Valla was een filoloog die in de vijftiende eeuw de legitimering van de kerkelijke macht een deuk bezorgde door het document Donatio Constantini, de Schenking van Constantijn, als een vervalsing te ontmaskeren. In het document staat dat de Romeinse keizer Constantijn het West- Romeinse rijk aan paus Silvester I schonk als dank voor Constantijns genezing van Geesteswetenschappers moeten meer verantwoordelijkheidsbesef tonen. melaatsheid. Volgens Valla bevat de tekst chronologische, logische en taalkundige inconsistenties. Een andere belangrijke naam is Joseph Scaliger die zijn standplaats in Leiden had. Aan de hand van een lijst van Egyptische farao s kon hij concluderen dat de aarde veel ouder was dan de christelijke Bijbelse visie. Dit heeft geleid tot een nieuwe visie op mens en maatschappij en je zou zelfs kunnen zeggen dat de Verlichting hieruit voortkwam. Rens Bod Rens Bod (Bergh, 1965) is hoogleraar cognitiewetenschappen aan de Universiteit van St Andrews (GB) en leidt een bekroonde VICI-onderzoeksgroep aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke artikelen en 8 boeken over onder meer taal- en muziekmodellen.

4 6 GEESTDRIFT september Efficiënt studeren De vork in de steel der Geesteswetenschappen Rutger Bregman (22) schreef in slechts tien uur hét boek dat een antwoord geeft op de vraag: Hoe haal ik mijn tentamen? Zijn dertig tips zijn gebundeld en verschijnen begin juni in de winkels. Voor minder dan tien euro legt deze student uit hoe jij zo efficiënt mogelijk jouw tentamens kunt halen. Door Aaron Mirck Bregman volgde de bachelors Geschiedenis en Filosofie naast elkaar en haalde in drie jaar tijd rond de driehonderd ECTS. Indrukwekkend, vooral als je in acht neemt dat hij naast zijn studie erg actief was bij studentenvereniging S.S.R.-N.U. en ook nog een bestuursjaar deed. Je studententijd is meer dan louter studeren, meent Rutger. De universiteit wordt door de maatregelen van het kabinet een pakjesfabriek waar je een achttienjarige instopt en een wereldvreemde tweeëntwintigjarige uithaalt. Rutger heeft daar de oplossing voor: Dit boek helpt je om meer tijd over te hebben voor activiteiten naast je studie. We mogen je een paar tips cadeau doen, voordat het boek in de schappen ligt. Lees en leer! Schop jezelf je nest uit Tijdens het gehele blok is het essentieel om naar de colleges te gaan. Rutger gaat zelfs zo ver dat hij beweert dat twee uur hoorcollege meer bijdraagt aan een goed cijfer dan vijf uur het handboek doorpluizen. Docenten en hoogleraren zijn eigengeilers : wat zij op een college vertellen vinden ze interessant, en dat komt dus al snel terug in een tentamen. Eerlijkheid duurt het langst Je moet de afweging maken of het zin heeft om af te kijken. Wie geeft jou de garantie dat de student voor je de literatuur beter onder de knie heeft dan jij? Word je betrapt terwijl je spiekt, dan kom je op een zwarte lijst met andere plagiaatplegers. Vervolgens zal bij ieder tentamen op jou gewezen worden. Let goed op hem, hij heeft in zijn eerste jaar afgekeken. Samenvatten of onderstrepen? Voordat je überhaupt begint aan het doorlezen van een boek, moet je de hoorcolleges onder de knie hebben. Vervolgens is het verstandig om de stof samen te vatten, als je daar de tijd voor hebt. Heb je dat niet, dan is het onderstrepen van kernbegrippen en het maken van aantekeningen in de kantlijn de beste oplossing. Zo kan je belangrijke stof eenvoudig terugvinden, ben je direct met de tekst bezig en bespaar je kostbare tijd. Drank maakt meer kapot dan je lief is Onlangs werd bekend dat de beroemde filosoof Hegel een kwart van zijn salaris aan wijn besteedde. Dat verklaart een hoop van zijn onbegrijpelijke geraaskal. Filosofiestudenten breken nu nog steeds hun hoofd over zijn teksten. Doe dat je docent niet aan. Drink dus niet na het leren, want je vergeet tussen de dertig en veertig procent méér van alle stof die je hebt opgenomen ten opzichte van als je even hard leert en niets drinkt. Seks tevens zinvol Een vluggertje voor het tentamen draagt bij aan een goed cijfer. Door de seks wordt er oxytocin aangemaakt die er niet alleen voor zorgt dat je graag met je bedpartner wil samenzijn, maar ook het concentratievermogen verhoogt. Zorg er wel voor dat je jouw bedpartner weer snel de deur uitzet: efficiëntie is een kernwoord. Welkom op de faculteit Geesteswetenschappen! Vanaf nu maak je deel uit van de grootste faculteit van de Universiteit Utrecht. Onder de bijna dertigduizend UU-studenten bevinden zich ongeveer zevenduizend geesteswetenschappers. Bovendien is Geesteswetenschappen de jongste faculteit binnen de universiteit; pas in 2006 ontstond zij uit een fusie van de faculteiten Wijsbegeerte, Letteren en Godgeleerdheid. Het reilen en zeilen binnen deze dynamische vleugel van de UU vergt een extensieve coördinatie. Hoe werkt dat precies en wat heb jij eraan? Door Irene Hofman Het lijkt misschien ver van je bed, maar over die ervoor kan zorgen dat kwesties op een hoger een aantal maanden rond je je eerste vakken niveau besproken gaan worden. alweer af. Wellicht krijg je een enquête onder De FR heeft een aantal rechten waarmee ze je neus gedrukt waarin je gevraagd wordt de invloed kan uitoefenen op het faculteitsbestuur. cursus te beoordelen. Die enquêtes gaan uit van Een van de belangrijkste is het instemmingsrecht. de opleidingscommissie (OC) van jouw studie. Met name in kwesties wat betreft rechten, plichten De OC bestaat uit studenten en docenten die en onderwijskwaliteit vraagt het faculteitsbestuur samen de kwaliteit van de studie bewaken en om goedkeuring van de FR. Als de faculteitsraad adviseren over het onderwijsbeleid. Samen met een voorstel afkeurt, gaat het niet door. De FR de enquête-evaluaties belanden de evaluaties heeft daarin dus het laatste woord en het toch van de docenten over hun vak bij de onderwijsdirecteur van je opleiding. afkeuring van de FR is onwettig. uitvoeren van een plan door het bestuur na Maar de opleidingscommissie doet meer. Ze controleert bijvoorbeeld ook of de Onderwijs- en kortste eind hoeft te trekken. De OC van jouw Zo zie je dat je als student heus niet altijd aan het Examenregeling (OER) wordt nageleefd. In de studie en de faculteitsraad staan altijd klaar om OER staan opleidingsspecifieke richtlijnen voor gegronde klachten in behandeling te nemen. Ben eindtermen, exameneisen en de rechten en je een kritische en ambitieuze student, dan kan plichten van studenten en docenten. Met andere je ook zelf onderdeel uitmaken van een van deze woorden: de OER vormt de leidraad onderweg organen. Tegen het eind van ieder collegejaar naar het felbegeerde papiertje aan het eind van gaan de raden weer op zoek naar een nieuwe je studie. bezetting. Dit betekent naast een leerervaring ook Tot dusver is het toezicht op je opleiding goed te een mooie aanvulling op je cv en een uitgelezen overzien, maar het wordt ingewikkelder. Naast de mogelijkheid om te netwerken binnen de UU. OC s bestaat er namelijk een faculteitsraad (FR). Voelt een dergelijke functie voor jou te hoog De OC s en de FR werken samen via het Facultair Overlegorgaan (FOO), dat vijf keer per jaar een keer je hart luchten? Dan kun je problemen en gegrepen, maar wil je in de toekomst wellicht toch vergadert. Er worden dan onderwerpen besproken als het Bindend studieadvies (BSA), mede- faculteitsraad: klachten kwijt aan de studentengeleding van de zeggenschap door studenten en contacten met studieverenigingen. Bij de vergaderingen zit ook altijd een contactpersoon van de universiteitsraad,

5 8 Tuinen in de binnenstad GEESTDRIFT september Het bruntenhofje De Pandhof bij de Domkerk Klein, klein studentje, wat doe jij in mijn hof? Door Irene hofman Utrecht is de stad van terrasjes en parken, waar het in de zomer goed toeven is. Helaas telt Utrecht meer zonaanbidders dan terrasstoelen, waardoor je van geluk mag spreken als je nog ergens een vrij plekje vindt. Heb je geen zin in opgehoopte mensenmassa s? Geestdrift zet de vijf mooiste verborgen tuinen van de binnenstad op een rij. 1 De Pandhof De onbetwiste nummer een is De Pandhof naast de Dom, op loopafstand van diverse broodjeszaken. Je kunt je met je boeken tussen de zuilen rondom de binnentuin nestelen en afgezien van af en toe een passerende toerist, zit je hier in een oase van rust. Een kanttekening: het gekletter van de fontein werkt na verloop van tijd op je blaas, waardoor je toch weer de bewoonde wereld in moet voor een toilet. de nu zo rustieke Pandhof de afgelopen eeuwen veel meer functies heeft gehad dan die van sier- en kruidentuin? Ooit was het een vleesmarkt, een wachtlokaal voor soldaten en zelfs een kermis! 2 Het Bruntenhofje Het Bruntenhofje, vernoemd naar zijn oprichter Mr. Frederik Brunt, kan met recht het meest idyllische hofje van Utrecht genoemd worden. Daar waar het Lepelenburg en de Schalkwijkstraat op elkaar aansluiten, geeft een gietijzeren hek toegang tot een romantisch tuintje, dat omringd wordt door schattige huisjes. Genoeg bankjes om een middag in de zon door te brengen. het Bruntenhofje een bijzonderheid is voor Utrecht? Het is een voorbeeld van een complex van Godskameren; kleine huisjes die in de Middeleeuwen werden gesticht door rijke burgers als opvang voor arme bejaarden. Tot in de jaren zestig werden de Godskameren nog altijd bewoond door bejaarden. Maar door gebrek aan moderne voorzieningen en steile trappen is hun plaats steeds meer ingenomen door jongeren. Zoek je na je studie dus een karakteristieke starterswoning? Neem een Godskamer! 3 De Oude Hortus De huidige Botanische Tuinen zijn gelegen op de Uithof, maar relatief onbekend is de museumtuin van het Universitieitsmuseum: de oude Hortus Botanicus aan de Lange Nieuwstraat. Een mooie, grote tuin, met genoeg mogelijkheden om je te onttrekken aan de drukte van de binnenstad. Ook ideaal voor een moment van studieontwijkend gedrag, aangezien er genoeg te zien valt. Niet voor niets wordt er entreegeld gevraagd aan bezoekers, maar met je collegekaart mag je er gratis in! er in de Oude Hortus een Pindakaasboom en een Kiespijnboom staan? Als je de bladeren van de Pindakaasboom tegen elkaar aan wrijft, komt de geur van pindakaas vrij. De Kiespijnboom dankt zijn naam aan het feit dat indianen de bast gebruikten om kiespijn te verminderen. 4 De Bikkershof Net als het Bruntenhofje is De Bikkershof een onverwacht stukje groen omsloten door huizen. De ingang tot de Bikkershof is een groot, gekleurd hekwerk aan de Bekkerstraat, een zijstraat van de Biltstraat. De langwerpige tuin heeft een vijver, moes- en heemtuin en genoeg bankjes om met je voltallige werkgroep te kunnen zitten. Helaas beschikt de tuin ook over een speelterrein voor het naastgelegen kinderdagverblijf, waardoor de rust vooral bij mooi weer verstoord wordt. Heb je geen probleem met schreeuwende peuters, of van bekijks van omwonenden, dan is De Bikkershof ideaal voor een tussenuurtje op loopafstand van de UBB. Wist je dat......er in de Bikkershof gestreefd wordt naar een permacultuur? Dit is een begrip dat in de jaren zeventig overgewaaid is vanuit Australië, en betekent dat er gewerkt wordt aan een gesloten kringloop in de tuin. Het natuurlijk afval van alle organismen in de tuin, zowel dieren als planten, wordt opnieuw gebruikt om de grond zo vruchtbaar mogelijk te houden. Op die manier is dit relatief kleine stukje grond eigenlijk volledig zelfvoorzienend; een ecologische cultuur waar de Bikkershof één van de weinigen van is in Nederland. 5 Pandhof Sinte Marie Redelijk open aan de Mariaplaats ligt Pandhof Sinte Marie, de tuin van de in 1843 gesloopte Mariakerk. Om de hoek zit de Wok to Go, waardoor je niet ver hoeft te lopen om een maaltijd te scoren en die vervolgens in t zonnetje op een bankje in de tuin te verorberen. Bovendien staat naast Pandhof Sinte Marie het gebouw van het Conservatorium. Als in de zomer de ramen open staan, kun je gratis genieten van de muzikale activiteiten. Als dat niet als muziek in de oren klinkt! in Pandhof Sinte Marie hoe toepasselijk de grootste verzameling Mariaplanten en planten met Bijbelse symboliek van Nederland is aangelegd? Dit zijn planten die naar de Heilige Maria verwijzen, zoals de roos of de lelie, of planten die in de Bijbel een bepaalde betekenis krijgen. In het midden van de pandhof staat een grote stenen roos, De Steenroos, om deze symboliek nog eens extra te onderstrepen.

6 10 perverzen GEESTDRIFT september Ontdekken Laat me dit ontdekken. Neem me mee op avontuur langs verschillende plekken. Ik verlang naar die ervaring. Het nieuwe onbekende, jouw toenadering. Geef me vrijheid om me te ontplooien. Spreid mijn wereld en laat me ontdooien. Neem me mee op deze tocht. Laat me vinden wat ik zocht. Laat me hoogte nemen. Om deze ontgroening te vernemen. Geef me iets om aan vast te houden, met wat speling. Gun me deze beleving. Gooi me in het diepe. Laat me mijzelf verdiepen. Een introductie in dit leven één om door te geven. De spanning is niet te snijden. Als de tijd rijp is zal jij mij verleiden. Maartje Kloeg Maartje Kloeg (1987) studeert Theater-, Film en Televisiewetenschappen in Utrecht. Zij is eigenlijk een heel keurig en net meisje, maar met een dirty mind. Gastschrijvers gezocht Puzzel Vind de ZEVEN studierichtingen! Heb jij goede ideeën en lijkt het je leuk om eens iets te schrijven voor Geestdrift? Eén van onze rubrieken, een artikel, proza of poëzie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje via Frans, Engels, filosofie, Spaans, literatuur, Keltisch, muziek

7 Foto: Myrthe Lenselink Stel je voor dat van de ene op de andere dag je jeugd volledig uit je geheugen is gewist. Ondenkbaar? Het overkwam Herman van den Berg (24) toen hij op zijn vijftiende getroffen werd door hersenvliesontsteking. Herman mist een stukje Het laatste wat ik zag, was een mooie zuster Door Irene Hofman Elf uur is toch wel een beetje vroeg na drie uurtjes slaap!, zucht Herman als hij aanschuift voor het interview. Herman studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen en heeft een druk sociaal leven naast zijn studie. Niets doet vermoeden dat deze grote gestalte met een indrukwekkende tatoeage op zijn onderarm ooit zeven maanden moest revalideren van hersenvliesontsteking. Herman zelf is er nuchter onder. Mijn omgeving heeft mijn ziekte als erger ervaren dan ik. Op zijn vijftiende wordt Herman door zijn voetbalcoach naar huis gestuurd, omdat hij hem er slecht uit vindt zien. Ik had zelf nog niet in de spiegel gekeken die dag en ik voelde me eigenlijk prima. Pas s avonds voelde ik me wat beroerd worden. De volgende ochtend werd ik wakker met enorme spierpijn. Ik kon me amper bewegen. Als Herman ook nog last krijgt van paarse bloeduitstortingen op zijn lijf, besluit zijn broer hun ouders terug te halen van hun vakantie. Daarna ging alles heel snel. Ik werd naar het ziekenhuis gereden waar de artsen mijn symptomen direct herkenden. Volgens de dokter hadden we niet veel later moeten zijn. Door infusen kreeg ik verschillende antibiotica toegediend. Vervolgens werd ik kunstmatig in slaap gehouden. Herman gniffelt. Het laatste was ik me kan herinneren was een hele mooie zuster die voorbijkwam. Daarna werd alles zwart. Na vier dagen komt Herman weer bij kennis. Nog anderhalve week ligt hij in het ziekenhuis, waar hij twee uurtjes per etmaal wakker is. Ik had een Playstation gekregen van het ziekenhuis om mijn hersenen weer enigszins te activeren en mijn motoriek te trainen. Dit was het begin van een revalidatieproces van zeven maanden waarin Herman zelfs weer moest leren lopen. De eerste dag dat ik uit bed mocht, moest ik proberen zelf op mijn benen te staan. Maar ik zakte door mijn enkel, waardoor ik met een verstuiking nog langer op bed lag. Lichamelijk is Herman er goed bovenop gekomen, maar een deel van zijn geheugen is hij kwijt. Tot drie maanden voor mijn hersenvliesontsteking kan ik me weinig meer herinneren. Bijna alle herinneringen van mijn jeugd zijn afkomstig van verhalen van vrienden, familie en van foto s. Dat moet wel eens ongemakkelijke situaties opleveren! Mijn ouders hebben een grote collectie foto s van mijn jeugd. Ik nam ooit een vriendinnetje mee naar huis waarmee ik die foto s wilde kijken. Ik kon er alleen niks bij vertellen; ik kan me die locaties en gebeurtenissen niet meer herinneren. Ook mensen die ik niet zo vaak zag kan ik me niet meer heugen. Verder mist Herman een groot deel algemene kennis en woordenschat. Een jaar geleden ben ik begonnen met het lezen van uiteenlopende soorten boeken om mezelf een beetje bij te scholen. Hij merkt nu weinig meer van zijn hersenvliesontsteking. Ik sta wel anders in het leven. Vroeger deed ik niet zoveel op school omdat ik lui was, nu doe ik niet zoveel voor mijn studie omdat ik leuke dingen doen veel belangijker vind. Ik doe waar ik zin in heb en geniet nog meer van het leven. Het kan zo over zijn. Zijn tatoeage op zijn arm is tekenend voor deze instelling. Ik wilde hem al vanaf mijn vijftiende en toen ik achttien werd heb ik hem meteen laten zetten. Ondanks zijn relaxte levensstijl heeft Herman absoluut ambities voor de toekomst. Ik zou graag nieuwe mediaontwerper bij de NOS willen worden, of politiek consultant. En hoe

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR N I E U WS M AG A Z I N E VA N D E S C H O O L O F C O M M U N I C AT I O N & M E D I A 0 - N U M M E R - J U N I 20 05 PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR 0bjectief! PAGINA 1 ONAFHANKELIJKE

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor!

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor! M(e)ER weten 06/12 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Internationale ambities? Ga ervoor! inleiding MER Wereldopleiding p.3 Rick

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Verademing Koen de Jong Bram Bakker Verademing Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

waar je goed in bent

waar je goed in bent Extra dik MAGAZINE OKTOBER 2012 Zarayda Groenhart vertelt over haar angsten, haar lef en nieuwsgierigheid Kim Lammers over Olympisch goud Doe vooral de dingen waar je goed in bent Schrijf je in voor dit

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

Ben jij de volgende? Studentenhuizen zijn inbrekersparadijzen

Ben jij de volgende? Studentenhuizen zijn inbrekersparadijzen Folia Magazine weekblad voor HvA en UvA nr. 20 12/02/2014 Ben jij de volgende? Studentenhuizen zijn inbrekersparadijzen (advertentie) STUDENT AMSTERDAMSE ONDERNEMERSPRIJS Ben jij de Beste studentondernemer

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Lustrumalmanak 2007 TWIST

Lustrumalmanak 2007 TWIST Lustrumalmanak 2007 TWIST Inhoudsopgave Voorwoord (of het verhaal) van Malus (Appel) deel 3 3 door Marieke Meelen Woord van het bestuur 4 Interview Guus Kroonen en Michaël Peyrot, oprichtingsbestuur 5

Nadere informatie

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal werk & carrière Een uitgave van LOI Hogeschool over arbeidsmarkt en carrièrekansen jaargang 4 2012 8 Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Filmmaker/presentatrice Fidan Ekiz Goed idee?

Nadere informatie

mini-glossy voor ouders

mini-glossy voor ouders mini-glossy voor ouders Gouden leestips 3 e editie! Voorlees Tips & Tricks Zo houd je (voor)lezen leuk! INTERVIEW met ronald giphart Voorlezen is een voorbeeld geven De wereld via een beeldscherm Media-opvoeding

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens U veel leesplezier! Talitha Our Vision. Amsterdam, mei 2012. Interview Michiel - mei 2012 - Talitha 1 Onderzoek Poppodia

Voorwoord. Ik wens U veel leesplezier! Talitha Our Vision. Amsterdam, mei 2012. Interview Michiel - mei 2012 - Talitha 1 Onderzoek Poppodia Voorwoord In het kader van de minor Beeld en Meningsvorming, hebben wij (team) vanuit het lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap, de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe Poppodia De Kade optimaal gebruik

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie