Samenvatting. Q&A Research & Consultancy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Q&A Research & Consultancy"

Transcriptie

1 Samenvatting Q&A Research & Consultancy

2 Gemeente van het jaar Vrijdag 17 april 2009 vond de bekendmaking plaats van de Gemeente van het Jaar Dit was de eerste keer dat deze verkiezing heeft plaatsgevonden in Nederland. Ruim burgers hebben hun mening gegeven over hun eigen gemeente. In deze korte rapportage geven we u een overzicht van de resultaten van deze eerste verkiezing. Voor een standaard rapportage of een uitgebreide specifieke rapportage voor uw gemeente kunt u terecht bij Q&A Research & Consultancy. Onderzoeksopzet Het onderzoek heeft online plaatsgevonden waarbij burgers hun beoordeling konden geven op een tiental hoofdonderwerpen. Deze tien hoofdonderwerpen kennen in totaliteit 42 onderliggende aspecten. Het onderzoek geeft inzicht in hoe de inwoners van alle 441 gemeenten die in het onderzoek zijn betrokken deze aspecten beoordelen en hoe belangrijk zij deze vinden. De beoordelingen van de verschillende aspecten zijn gewogen voor het belang en het gewogen cijfer is uiteindelijk gecorrigeerd voor de foutmarge op basis van het aantal waarnemingen per gemeente. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ranglijst. Er zijn resultaten bekend gemaakt per provincie en naar inwonertal. Dit laatste is gedaan in een viertal klassen: Klein (< inwoners) Middel ( inwoners) Groot ( inwoners) Top 25 (> inwoners) Samenvatting van de onderzoeksresultaten De tien hoofd onderwerpen die aan de orde zijn gekomen staan in onderstaand overzicht met de hoogste gemiddelde score op het hoofdonderwerp per gemeente. Onderwerpen Gemeente Cijfer 1. Veiligheid Groningen 6,97 2. Verkeer & Vervoer Houten 7,45 3. Openbare Ruimte & Afval Houten 7,61 4. Wonen Drechterland 7,74 5. Jeugd & Welzijn Zwolle 7,57 6. Werken & Ondernemen Haarlemmermeer 7,42 7. Winkelaanbod Veenendaal 8,22 8. Recreatie & Toerisme Haarlem 7,73 9. Sociaal Klimaat Groningen 7, Dienstverlening Gemeente Drechterland 6,75 Het hoogste cijfer is behaald door Veenendaal op het onderwerp Winkelaanbod met een eindcijfer van 8,22. Het laagst gemiddeld van alle onderwerpen werd gescoord op Dienst-verlening Gemeente waarbij Drechterland het hoogste scoorde met een 6,75. In de volgende grafiek kunt u tevens zien hoe belangrijk de verschillende onderwerpen zijn voor uw inwoners. Gemiddeld voor alle gemeenten in Nederland zien we dat veiligheid het belangrijkste onderwerp is voor de burgers. Recreatie en toerisme is voor een inwoner van een gemeente het minst belangrijke onderwerp. Dienstverlening Gemeente Sociaal Klimaat Recreatie & Toerisme Winkelaanbod Werk & Ondernemen Jeugd & Welzijn Wonen Openbare Ruimte & Afval Verkeer & Vervoer Veiligheid Gemiddeld Belangen 3,6% 6,1% 8,0% 7,5% 9,2% 9,6% 11,2% 10,9% 15,8% 18,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% De mate waarin de verschillende onderwerpen van belang zijn, laten een verschil zien naar mate een gemeente meer inwoners heeft. In het onderzoek hebben we de vier klassen naar inwonertal gebruikt voor de weging van de belangen. De verschillen tussen de gemeenten aan de hand van het inwonertal zijn niet groot maar wel bepalend voor de scores op een aantal onderwerpen. Zoals te zien is in onderstaand grafiek is voor burgers in een kleine gemeente bijvoorbeeld Dienstverlening Gemeente en Winkelaanbod belangrijker dan voor een grote gemeente. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Veiligheid Verkeer & Vervoer Openbare Ruimte & Afval Belang aspecten naar inwoneraantal Klein Middel Groot Top 25 Wonen Jeugd & Welzijn Werk & Ondernemen Winkelaanbod Recreatie & Toerisme Sociaal Klimaat Dienstverlening Gemeente Veiligheid, Verkeer & Vervoer en Openbare Ruimte & Afval worden juist belangrijker gevonden door burgers uit grotere gemeenten. Interessant om te zien is dat op de aspecten die het belangrijkst worden niet de hoogste scores worden behaald, duidelijk te zien als de grafiek met belangen vergeleken wordt met de gemiddelde beoordelingen. rapportcijfer 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Veiligheid Verkeer & Vervoer Beoordeling aspecten naar inwoneraantal Klein Middel Groot Top 25 Openbare Ruimte & Afval Wonen Jeugd & Welzijn Werk & Ondernemen Winkelaanbod Recreatie & Toerisme Sociaal Klimaat Dienstverlening Gemeente Veiligheid is zeer belangrijk en wordt slecht beoordeeld, en ook dienstverlening is relatief belangrijk maar behaald lage gemiddelde beoordelingen. In de volgende paragrafen zullen we nader ingaan op de 10 hoofdonderwerpen. Bij ieder onderwerp laten we van twee subvragen de vijf hoogste scores zien en van één de laagste vijf scores.

3 Veiligheid Het onderwerp Veiligheid is onderverdeeld naar de volgende drie aspecten: 1. Het optreden en de aanwezigheid van de politie 2. De hoeveelheid criminaliteit in uw gemeente 3. De mate waarin u zich veilig voelt in uw omgeving Optreden en aanwezigheid politie 1. Groningen 7,00 2. Enschede 6,98 3. Zwolle 6,92 4. Smallingerland 6,81 5. Rijswijk 6, Westland 5, Hilversum 5, De Bilt 5, Den Helder 5, Enkhuizen 5,49 Mate waarin men zich veilig voelt in de omgeving 1. Drechterland 7,99 2. Hardenberg 7,84 3. Houten 7,81 4. Goes 7,81 5. Noordoostpolder 7,80 Opvallend is dat het voortreffelijk optreden van de politie niet noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan het veilige gevoel in je eigen directe omgeving. Ook is zichtbaar dat burgers zich het veiligst lijken te voelen in een kleinere gemeente. De verschillen in scores tussen de gemeenten in Nederland zijn op het gebied van optreden en aanwezigheid van de politie niet extreem groot. Het grootste verschil op dit vlak is 1,5 punt op basis van rapportcijfers met Groningen als best scorende gemeente en Enkhuizen als hekkensluiter. Verkeer & Vervoer Het onderwerp Verkeer & Vervoer is onderverdeeld naar vijf aspecten: 1. Het aanbod en het functioneren van het openbaar vervoer 2. Het parkeerbeleid en de parkeergelegenheid binnen uw gemeente 3. De verkeersveiligheid in uw buurt 4. De bereikbaarheid van uw gemeente 5. Het onderhoud van wegen en fietspaden Parkeerbeleid en de parkeergelegenheid 1. Huizen 7,88 2. Stadskanaal 7,79 3. Noordoostpolder 7,79 4. Zoetermeer 7,72 5. Dronten 7, Schiedam 4, Leiden 4, Amsterdam 4, Maastricht 4, Hilversum 4,72 Aanbod en functioneren van het openbaar vervoer 1. Almere 7,99 2. Rijswijk 7,94 3. Zoetermeer 7,53 4. Purmerend 7,49 5. Den Haag 7,47 Grote gemeenten scoren minder goed op parkeerbeleid en parkeergelegenheid, maar beter op het aanbod en het functioneren van het openbaar vervoer dan kleine gemeenten. Een uitzondering is Zoetermeer, die op beide aspecten in de top vijf staat. De scores op het gebied van parkeerbeleid lopen extreem uit elkaar. Maarliefst drie volle punten verschil. Op dit vlak worden de nodige onvoldoendes uitgedeeld door burgers van diverse gemeenten. De vijf slechtst scorende gemeenten krijgen zelfs een forse onvoldoende. Hilversum is de laagst scorende gemeente gevolgd door Maastricht en Amsterdam. Openbare ruimte & Afval Het onderwerp Openbare ruimte & Afval is onderverdeeld naar vijf aspecten: 1. Het onderhoud van trottoirs en pleintjes 2. De hoeveelheid groenvoorzieningen 3. Het onderhoud van perken, plantsoenen en parken 4. Het functioneren van de afvaldiensten 5. Het schoonhouden van de straat Onderhoud trottoirs en pleintjes 1. Houten 7,15 2. Rijswijk 6,90 3. Goes 6,79 4. Amstelveen 6,76 5. Veenendaal 6, Emmen 5, Schiedam 5, Zaanstad 5, Roosendaal 5, Den Helder 5,20 Functioneren van de afvaldiensten 1. Houten 8,01 2. Goes 7,89 3. Dronten 7,89 4. Drechterland 7,86 5. Smallingerland 7,85 Noemenswaardig is dat kleine gemeenten over het algemeen het best scoren op het functioneren van de afvaldiensten. Het onderhoud van trottoirs en pleintjes wordt het laagst beoordeeld binnen de categorie Openbare Ruimte & Afval, waarbij de laagste vijf allen een onvoldoende hebben behaald. De afstand tussen de best en de slechtst scorende gemeenten zijn beperkt tot bijna twee punten op de tienpuntsschaal. Den Helder is regelmatig in de onderste regionen aan te treffen zo ook op het vlak van onderhoud trottoirs en pleintjes.

4 Wonen Het onderwerp Wonen is onderverdeeld in drie aspecten: 1. De woonomgeving 2. De leefbaarheid (stedenbouwkundige gebruiksen belevingswaarde) 3. De prijs/kwaliteitverhouding van de woningen Woonomgeving 1. Drechterland 8,05 2. Houten 7,99 3. Dronten 7,89 4. Rijswijk 7,87 5. De Bilt 7, Zaanstad 7, Hilversum 7, Leiden 7, Schiedam 7, Roosendaal 7,02 Prijs/kwaliteitverhouding woningen 1. Noordoostpolder 7,54 2. Drechterland 7,53 3. Dronten 7,48 4. Lelystad 7,37 5. Enkhuizen 7,33 Burgers zijn tevreden over hun woonomgeving; alle gemeenten behaalden een cijfer boven de zeven. In de provincie Flevoland is men het meest tevreden over de prijs/kwaliteitverhoudingen van de woningen met de gemeenten Noordoostpolder, Dronten en Lelystad in de top vijf. Jeugd & Welzijn Het onderwerp Jeugd & Welzijn is onderverdeeld in zeven aspecten: 1. De gezondheidszorgvoorzieningen 2. Welzijnsvoorzieningen: ouderen en gehandicapten 3. Welzijnsvoorzieningen: kinderen en jeugd 4. De kindvriendelijkheid in uw gemeente 5. Het aanbod van basisscholen 6. Het aanbod van middelbarescholen 7. Het aanbod van vervolg onderwijs (MBO, HBO, WO) Aanbod middelbare scholen 1. Zwolle 7,98 2. Oss 7,86 3. Woerden 7,84 4. Etten-Leur 7,83 5. Smallingerland 7, Maassluis 6, Houten 6, Steenwijkerland 6, Beek 4, Drechterland 4,90 Kindvriendelijkheid 1. Houten 7,74 2. Drechterland 7,62 3. Dronten 7,37 4. Goes 7,36 5. Smallingerland 7,30 Het valt op dat Houten de meest kindvriendelijke gemeente is maar ook één van gemeenten is die het laagst scoort op het aanbod van middelbare scholen. Ook is opvallend dat Drechterland bij veel aspecten in de top vijf staat, maar het slechtst beoordeelde aanbod van middelbare scholen heeft van alle gemeenten. De verschillen op het gebied van de middelbare scholen is groot met ruim drie punten verschil tussen de best scorende gemeente Zwolle en de slechtst scorende gemeente. Groningen, de overall winnaar dit jaar, kreeg de beste score voor hoger en Universitair onderwijs. Werk & Ondernemen Het onderwerp Werk & Ondernemen is onderverdeeld in twee aspecten: 1. De werkgelegenheid 2. Het bedrijfsklimaat Werkgelegenheid 1. Haarlemmermeer 7,50 2. Etten-Leur 7,30 3. Westland 7,28 4. Amstelveen 7,21 5. Zwolle 7, Emmen 6, Maassluis 6, Heerlen 5, Stadskanaal 5, Den Helder 5,35 Bedrijfsklimaat 1. Amstelveen 7,37 2. Haarlemmermeer 7,35 3. Houten 7,34 4. Barendrecht 7,30 5. Rijswijk 7,29 Een goed bedrijfsklimaat in Amstelveen en Haarlemmermeer leidt ook tot een goed cijfer voor werkgelegenheid voor beide gemeenten. Het verschil tussen de best in class op het gebied van werkgelegenheid Haarlemmermeer en de slechtst presterende gemeenten is groot. Den Helder, gevolgd door Stadskanaal en Heerlen scoorden op het gebied van werkgelegenheid een onvoldoende.

5 Winkelaanbod Het onderwerp Winkelaanbod is onderverdeeld in drie aspecten: 1. De afstand tot de winkelfaciliteiten 2. De diversiteit in het aanbod van winkels 3. Uw algemene tevredenheid over de winkelfaciliteiten Afstand tot winkelfaciliteiten 1. Rijswijk 8,27 2. Leidschendam-Voorburg 8,20 3. Veenendaal 8,19 4. Amstelveen 8,12 5. Veldhoven 8, Zaanstad 7, Almelo 7, Hellendoorn 6, Steenwijkerland 6, Terneuzen 6,53 Diversiteit winkelaanbod 1. Veenendaal 8,26 2. Roermond 8,18 3. Etten-Leur 8,05 4. Leidschendam-Voorburg 8,02 5. Haarlem 7,99 Veenendaal scoort verassend goed op winkelaanbod en staat meerdere malen in de top vijf. Noemenswaardig is de afwezigheid van grote winkelsteden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht in de top in de categorie winkelaanbod. Zeker als bedacht wordt dat uit andere onderzoeken van Q&A deze steden altijd in de top staan van aantrekkelijke winkelsteden. Blijkbaar wennen de inwoners van de grote steden snel aan hun aanbod en verwachten ze steeds meer. De verschillen zijn enigszins beperkt en alle gemeenten scoren ruime voldoendes. Recreatie & Toerisme Het onderwerp Recreatie & Toerisme is onderverdeeld in zes aspecten: 1. De uitgaansmogelijkheden en horeca aanbod 2. De culturele voorzieningen 3. Het aanbod van verenigingen, clubs en cursussen 4. De sportvoorzieningen 5. De aanwezigheid en kwaliteit van natuur en recreatiegebied (strand, duinen, bos) 6. Het aanwezige toerisme Uitgaansmogelijkheden en horeca aanbod 1. Groningen 8,19 2. Breda 7,95 3. Enschede 7,78 4. Maastricht 7,73 5. Amsterdam 7, Haarlemmermeer 5, Lelystad 5, Dronten 5, Zwijndrecht 5, Nieuwegein 4,98 Aanwezigheid en kwaliteit van natuur en recreatiegebied 1. Velsen 8,44 2. Apeldoorn 8,33 3. Hellendoorn 8,28 4. De Bilt 8,25 5. Vlissingen 8,21 De top vijf uitgaansmogelijkheden zijn niet verassend te vinden in steden met meer dan inwoners. Natuur en recreatie heeft zeer hoge scores met de top vijf allen met een ruime acht. Velsen scoort opvallend hoog voor de kwaliteit van natuur en recreatie gebied, maar staat van de 42 aspecten zesmaal bij de laagste vijf. De verschillen zijn zeer groot op het gebied van de horeca met ruim 3,5 punt verschil tussen Groningen en hekkensluiter Nieuwegein. Sociaal Klimaat Het onderwerp Sociaal Klimaat is onderverdeeld in drie aspecten: 1. De sfeer en gezelligheid 2. Binnen de gemeente georganiseerde evenementen en festiviteiten 3. De samenstelling van de Gezelligheid en sfeer 1. Breda 8,02 2. Groningen 8,00 3. Enkhuizen 7,96 4. 's-hertogenbosch 7,89 5. Maastricht 7, Zwijndrecht 6, Schiedam 6, Lelystad 5, Nieuwegein 5, Den Helder 5,54 Binnen de gemeente georganiseerde evenementen en festiviteiten 1. Deventer 8,00 2. Breda 7,81 3. Nijmegen 7,80 4. Bergen op Zoom 7,79 5. Etten-Leur 7,64 Bij Gezelligheid & Sfeer valt Enkhuizen op als kleine gemeente tussen de grote gemeenten. In de onderste regionen komen we wederom Den Helder en Nieuwegein tegen met dikke onvoldoendes. Breda scoort het best op gezelligheid en sfeer en als één na beste gemeente op het gebied van de georganiseerde evenementen en festiviteiten

6 Dienstverlening gemeente Het onderwerp Dienstverlening onderverdeeld in vijf aspecten: Gemeente is 1. Het functioneren van het gemeentebestuur en de organisatie in het algemeen 2. De hoogte van de prijzen die uw gemeente rekent (belastingen, heffingen, andere tarieven) 3. De mate waarin uw gemeente u betrekt bij beslissingen en u informatie verschaft 4. De kwaliteit van de service en klachtenbehandeling 5. De toekomstplannen die uw gemeente heeft Weet u wie uw burgemeester is? Vindt u uw burgemeester een leuk persoon? In dit hoofdstuk zullen we een aantal vragen bekijken uit het thematische gedeelte van het onderzoek. De antwoorden op deze vragen wogen niet mee in de eindcijfers van de gemeenten. In Limburg en Utrecht vind men de burgemeester over het algemeen het minst leuk. In Zeeland vinden burgers hun burgemeester relatief vaak een leuk persoon. Een van de thematische onderwerpen was de burgemeester van de gemeente. Dit thema is in kaart gebracht per provincie. De eerste vraag luidde, Weet u wie uw burgemeester is?. In Drenthe weet 79% van de burgers wie hun burgemeester was terwijl in Flevoland het gemiddelde op 95% ligt zoals zichtbaar op de kaart. Functioneren van het gemeentebestuur en de organisatie in het algemeen Huizen Drechterland Zoetermeer Woerden Etten-Leur 6,90 6,88 6,75 6,73 6, Schiedam Hilversum Zaanstad Almelo Den Helder 5,52 5,49 5,39 5,36 3,30 GEMIDDELD: 56% JA 12% NEE 32% WEET NIET Kwaliteit van de service en klachtenbehandeling Houten Drechterland Huizen Etten-Leur Smallingerland 6,75 6,71 6,67 6,60 6,49 Dienstverlening is de laagst scorende categorie overall en de enige categorie waarbij er een gemeente is die lager scoort dan een vier. Den Helder is deze uitschieter en behaalt ook overall de laatste plaats op de ranglijst. Den Helder staat bij maarliefst 25 van de 42 aspecten bij de laatste vijf. Zaanstad volgt met 20 keer bij de laatste vijf en daarna Schiedam met 19 keer. De verschillen zijn extreem groot met 3,6 punt. Als we echter naar de gemiddelde afstand kijken is het verschil tussen hoog en laag 1,2 punt. Leukste: Woerden Minst leuke: Gouda Voor de rest van de vragen over de burgemeester is een indexcijfer gebruikt, bestaande uit het percentage mensen die de vraag met Ja beantwoorde min het percentage Nee. Hierbij werd de derde antwoordcategorie Weet niet niet mee genomen.

7 Vindt u uw burgemeester betrouwbaar? Is uw burgemeester toe aan vervanging? Burgers in Flevoland hebben het minste vertrouwen in hun burgemeester. In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland vind men de burgemeester het meest betrouwbaar Groningen is de provincie waar men het vaakst van mening is dat de burgemeester toe is aan vervanging.. GEMIDDELD: 55% JA 8% NEE 37% WEET NIET Meest betrouwbaar: Oss Minst betrouwbaar: Den Helder GEMIDDELD: 17% JA 62% NEE 21% WEET NIET Meest toe aan vervanging: Den Helder* Minst toe aan vervanging: De Bilt * De burgemeester van Den Helder is inmiddels al vervangen.

8 De top 50 Gemeenten van Nederland 1. Groningen 6, Smallingerland 6, Utrecht 6,29 2. Zwolle 6, Almere 6, Purmerend 6,29 3. Zoetermeer 6, Deventer 6, Ede 6,28 4. Breda 6, Apeldoorn 6, Dronten 6,28 5. Enschede 6, Maastricht 6, Leeuwarden 6,28 6. Alkmaar 6, Haarlem 6, Doetinchem 6,27 7. Amersfoort 6, Veldhoven 6, Hengelo 6,26 8. Amstelveen 6, Emmen 6, Vlaardingen 6,25 9. Rijswijk 6, Wijchen 6, Dordrecht 6, Leidschendam-Voorburg 6, Drechterland 6, Oss 6, Etten-Leur 6, Arnhem 6, Helmond 6, Houten 6, Huizen 6, Heerhugowaard 6, 's-hertogenbosch 6, Veenendaal 6, Lelystad 6, Nijmegen 6, Goes 6, Roermond 6, Den Haag 6, Tilburg 6, Hellevoetsluis 6, Assen 6, Eindhoven 6, Stadskanaal 6, Amsterdam 6, Haarlemmermeer 6,30

9 Aantal gemeenten met meer dan 60 beoordelingen Gemeente N Amsterdam 1237 Dordrecht 239 Gouda 145 Wijchen 100 Oud-Beijerland 83 Horst aan de Maas 69 Rotterdam 1121 Delft 238 Oss 134 De Bilt 100 Delfzijl 83 Leudal 69 Den Haag 976 Heerlen 235 Hellevoetsluis 132 Harderwijk 99 Waalwijk 83 Oude IJsselstreek 69 Almere 677 Deventer 231 Heerhugowaard 130 Soest 99 Zevenaar 82 Waddinxveen 69 Utrecht 543 Assen 229 Middelburg 129 Heusden 98 Pijnacker-Nootdorp 82 Rijssen-Holten 68 Eindhoven 513 Hoorn 229 Velsen 127 Uden 97 Utrechtse Heuvelrug 82 Culemborg 68 Tilburg 490 Ede 218 Zeist 126 Venray 96 Landgraaf 82 Noordenveld 67 Groningen 449 Den Helder 218 Oosterhout 126 Meppel 95 Moerdijk 80 Stein 67 Breda 438 Leeuwarden 216 Houten 124 Geldrop-Mierlo 95 Borger-Odoorn 80 IJsselstein 67 Amersfoort 402 Roosendaal 209 Zutphen 124 Kerkrade 95 Heemskerk 79 Deurne 66 Maastricht 384 Hellendoorn 203 Etten-Leur 121 Heerenveen 94 Overbetuwe 78 Teylingen 66 Zoetermeer 381 Hilversum 203 Veldhoven 118 Sneek 94 Dongen 78 Bernheze 66 Apeldoorn 364 Venlo 201 Hardenberg 118 Enkhuizen 92 Uithoorn 77 Coevorden 66 Zaanstad 360 Hengelo 196 Smallingerland 117 Oldenzaal 92 Barneveld 76 Epe 65 Arnhem 356 Westland 190 Doetinchem 116 Kampen 92 Boxmeer 76 Echt-Susteren 65 Haarlemmermeer 352 Capelle aan den IJssel 186 Zwijndrecht 116 Leusden 90 Tytsjerksteradiel 75 Beek 64 's-hertogenbosch 346 Helmond 184 Huizen 114 Schouwen-Duiveland 90 Twenterand 75 Duiven 64 Nijmegen 338 Alphen aan den Rijn 180 Stadskanaal 114 Rheden 89 Binnenmaas 74 Ermelo 64 Haarlem 335 Leidschendam-Voorburg 179 Vlissingen 114 Lansingerland 89 Hoogezand-Sappemeer 74 Langedijk 64 Enschede 321 Nieuwegein 176 Dronten 111 Tiel 89 Bronckhorst 73 Drimmelen 64 Zwolle 318 Bergen op Zoom 174 Woerden 108 Wageningen 88 Aa en Hunze 72 Woensdrecht 63 Amstelveen 269 Vlaardingen 169 Ridderkerk 108 Weert 88 Midden-Drenthe 72 Sluis 62 Spijkenisse 265 Hoogeveen 167 Noordoostpolder 108 Lingewaard 87 Skarsterlân 71 Tholen 62 Lelystad 264 Schiedam 165 Maassluis 107 Beverwijk 87 Hendrik-Ido-Ambacht 71 Castricum 61 Alkmaar 255 Almelo 155 Steenwijkerland 107 Berkelland 87 Bussum 71 Renkum 61 Purmerend 255 Roermond 154 Goes 104 Papendrecht 86 Veghel 70 Zeewolde 60 Sittard-Geleen 252 Rijswijk 150 Barendrecht 104 Katwijk 84 Hulst 70 Leiderdorp 60 Leiden 248 Terneuzen 149 Drechterland 102 Gorinchem 84 Diemen 70 Nijkerk 60 Emmen 247 Veenendaal 147 Maarssen 102 Veendam 84 Valkenswaard 69 Maasgouw 60

10 Contactgegevens Q&A Research & Consultancy Maanlander MN Amersfoort T: 0031 (0) F: 0031 (0) W: E: Gemeente van het Jaar Q&A Research B.V., Amersfoort. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Q&A Research B.V.

Rapportage gemeente Goes

Rapportage gemeente Goes Rapportage gemeente Goes Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Introductie en winnaars Methode Leeswijzer Resultaten Scores 10 thema s en algemeen belang Score gemeente per subthema Resultaten

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; besluit van tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 in verband met verlenging en aanvullende bekostiging voor andere gemeenten Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 442 Besluit van 30 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011 2014 in verband

Nadere informatie

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland W.A.C. van Tilburg 13 januari 2009 1 Inleiding BZK heeft het KLPD, dienst IPOL verzocht om de problematiek ten aanzien van criminele Marokkanen

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Figuur 1. geletterdheid per gemeente Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Ineke Bijlsma 1, Jan van den Brakel 2, Rolf van der Velden 1 en

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn Actievoorwaarden Sony VAIO promotie Actietermijn - Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 25 juni 2012 t/m 29 juli 2012. - Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 13 augustus

Nadere informatie

Managementinformatie. Afdeling Publiekszaken. Onderdeel Werk, Inkomen en Zorg. Verantwoording 2009. + aanvullende toelichting op de cijfers (bijlage)

Managementinformatie. Afdeling Publiekszaken. Onderdeel Werk, Inkomen en Zorg. Verantwoording 2009. + aanvullende toelichting op de cijfers (bijlage) Stuknummer: b!. Managementinformatie Afdeling Publiekszaken Onderdeel Werk, Inkomen en Zorg Verantwoording 9 + aanvullende toelichting op de cijfers (bijlage) Managementinformatie afdeling WIZ 9 Managementinformatie

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag www.

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property markets mid 215 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 215 Office jobs 2,236,85 214 vs. 213.9% Availability 8,36 sqm.6% Stock 49,533, sqm.1% Take-up

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Servicenormen. Rapport. De kennis en houding van burgers ten aanzien van servicenormen

Servicenormen. Rapport. De kennis en houding van burgers ten aanzien van servicenormen Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Servicenormen De kennis en houding

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen Gemeenten waarbij de betrokken ondernemingen in 1998 onderling contact hebben opgenomen, de Gemeente Betrokken onderneming Documentnummer Alphen aan de Rijn 04200593390201 Amsterdam Baarsjes 04200593390205,

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Voorwoord Voor u ligt het resultaat van het in 2010 en 2011 gehouden onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Op basis van dit onderzoek

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB Nederland Postbus 93002 2509 AA Den Haag november 2013 Voorwoord Groningen, september 2013 In dit rapport presenteren we u het in 2012 en 2013 gehouden

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Referentielijst - Pagina 1

Referentielijst - Pagina 1 Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente Beek Gemeente Bellingwedde Gemeente

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property market mid 216 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 216 Office jobs 2,275, 215 vs. 214 1.7% Availability 7,861, m 2 3.6% Stock 49,2, m 2.7% Take-up

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2 CA-ICT 400 202,286 69 84,998 13 39,819 Opleidingsfonds Groothandel (SOG), Stichting 29 53,743 6 79,184 38 47,686 Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie 13 18,110 9 56,976 1 15,792 CWI 4 14,639

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

PROMOTOUR VNG; EEN IMPRESSIE

PROMOTOUR VNG; EEN IMPRESSIE PROMOTOUR VNG; EEN IMPRESSIE 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van groot maatschappelijk belang en dat belang zal de komende jaren alleen maar groeien. Het Europees

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Première Rapport. Week#:

Première Rapport. Week#: Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Eisenstein in Guanajuato # Kopieën: 12 Land v. Herkomst: NL; BE; FI; FR Amsterdam EYE zaal 2 Amsterdam Movies 2 Amsterdam Amsterdam Zaal 1 Rialto Boven Den Haag

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 4 november 2009 Locatie: Raadszaal

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk... 32 6.1 Brede deelname... 32 6.2 Tilburg wint...

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie