- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juli 1999 (02.08) (OR. en) 9691/99 LIMITE PESC 207 COARM 2 BEGELEIDENDE NOTA van : het secretariaat van de Raad aan : de delegaties nr. vorig doc. : 12978/98 PESC 291 COARM 19 Betreft : Lijst van landen die onderworpen zijn aan door de EU, de VN-Veiligheidsraad en de OVSE ingestelde embargo's op de uitvoer van wapens 1. Zoals is overeengekomen in de Groep Export van Conventionele Wapens (COARM) tijdens de vergadering op 9 juni 1999, gaat voor de delegaties in bijlage: - een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I); - een bijgewerkt overzicht van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad waarin (zowel bindende als niet-bindende) beperkingen worden opgelegd aan de uitvoer van wapens en/of militaire uitrusting naar bepaalde landen (bijlage II); - een uittreksel uit de verklaring van het Comité van Hoge Ambtenaren van de OVSE van 1992 (wapenembargo ten aanzien van Nagorno-Karabach) (bijlage III). 2. De bijlagen bij deze nota zullen zo nodig worden geactualiseerd en ter informatie aan de geassocieerde landen worden toegezonden. 9691/99 van/hb/td NL DG E - CFSP IV 1

2 BIJLAGE I LANDEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN EEN EU-EMBARGO OP DE UITVOER VAN WAPENS ALGEMEEN Verbod op de uitvoer van wapens of andere militaire uitrusting naar landen die duidelijk betrokken zijn bij het verlenen van steun aan terrorisme. (Verklaring betreffende internationaal terrorisme van de ministers van Buitenlandse Zaken, 27 januari 1986) 1. AFGHANISTAN 2 Embargo op de uitvoer van wapens, munitie en militaire uitrusting. (Dit embargo heeft betrekking op vernietigingswapens en de munitie daarvoor, bewapende emplacementen, niet-bewapende emplacementen en bijkomende uitrusting zoals genoemd in de EG-embargolijst van 8 en 9 juli Het embargo betreft ook onderdelen, reparaties, onderhoud en overdracht van militaire technologie, alsmede contracten die vóór de datum van inwerkingtreding van het embargo van kracht zijn geworden.) (Besluit 96/746/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op basis van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 17 december 1996, PB nr. L 342 van 31/12/96, blz. 1) Handhaven van het embargo op de uitvoer van wapens, munitie en militaire uitrusting naar Afghanistan overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 96/746/GBVB van 17 december 1996, alsmede aandringen bij andere landen een soortgelijk restrictief beleid te voeren. (Besluit 1999/73/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op grond van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 25 januari 1999, PB nr. L 23 van 30/01/1999, blz. 1) 1 2) Zie bladzijde 6, Lybië. Zie Resoluties van de VN-Veiligheidsraad 1076 (1996) en 1214 (1998), bladzijde /99 van/hb/td NL BIJLAGE I DG E - CFSP IV 2

3 BOSNIË-HERZEGOVINA Besluit tot handhaving van het EU-embargo ten aanzien van Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de Federale Republiek Joegoslavië. Dit embargo geldt voor wapens, munitie en militair materieel (wapens ontworpen om te doden en daarvoor bestemde munitie, bewapende platforms, nietbewapende platforms en bijkomende uitrusting, alsmede reserve-onderdelen, reparaties, onderhoud, overdracht van militaire technologie en vóór de intreding van het embargo aangegane overeenkomsten). De overdracht van uitrustingen voor ontmijning valt niet onder dit embargo. (Besluit 96/184/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op grond van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 26 februari 1996, PB nr. L 58 van 07/03/96, blz. 1) BIRMA Besluit tot weigering van de verkoop van militaire uitrusting door lidstaten van de Gemeenschap aan Birma. (Verklaring van de Raad Algemene Zaken, 29 juli 1991) Bevestiging van het embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting (vernietigingswapens en de munitie daarvoor, bewapende emplacementen, niet-bewapende emplacementen en bijkomende uitrusting, alsmede onderdelen, reparaties, onderhoud en overdracht van militaire technologie; contracten die vóór de datum van inwerkingtreding van het embargo van kracht zijn geworden, blijven onverlet.) (Besluit 96/635/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op basis van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 28 oktober 1996, PB nr. L 287 van 08/11/96, blz. 1) Verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB van 28 oktober 1996 voor een nogmaals hernieuwbare periode van zes maanden. (Besluit 97/290/GBVB van 29 april 1997, PB nr. L 120 van 12/05/97, blz. 4) 9691/99 van/hb/td NL BIJLAGE I DG E - CFSP IV 3

4 Verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB van 28 oktober 1996 tot en met 29 april (Besluit 97/688/GBVB van 20 oktober 1997, PB nr. L 293 van 27/10/97, blz. 1) Verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB van 28 oktober 1996 tot en met 29 oktober (Besluit 98/303/GBVB van 27 april 1998, PB nr. L 138 van 09/05/98, blz. 5) Verlenging en wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB van 28 oktober 1996 tot en met 29 april (Besluit 98/612/GBVB van 26 oktober 1998, PB nr. L 291 van 30/10/98, blz. 1) Verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB van 28 oktober 1996 tot en met 29 oktober (Besluit 99/289/GBVB van 26 april 1999, PB nr. L 114 van 01/05/99, blz. 1) CHINA 3 Embargo op de wapenhandel met China. (Verklaring van de Europese Raad van Madrid, 27 juni 1989) KROATIË Besluit tot handhaving van het EU-embargo ten aanzien van Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de Federale Republiek Joegoslavië. Dit embargo geldt voor wapens, munitie en militair materieel (wapens ontworpen om te doden en daarvoor bestemde munitie, bewapende platforms, nietbewapende platforms en bijkomende uitrusting, alsmede reserve-onderdelen, reparaties, onderhoud, overdracht van militaire technologie en vóór de intreding van het embargo aangegane overeenkomsten). De overdracht van uitrustingen voor ontmijning valt niet onder dit embargo. 3 De lidstaten hebben in de Raad overleg gepleegd over de wijze van toepassing van het embargo op de Speciale Administratieve Regio Hong Kong (HKSAR) 9691/99 van/hb/td NL BIJLAGE I DG E - CFSP IV 4

5 (Besluit 96/184/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op grond van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 26 februari 1996, PB nr. L 58 van 07/03/96, blz. 1) DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO (voormalig Zaïre) Embargo op de verkoop van wapens. (Verklaring nr. 33/93 inzake Zaïre, 7 april 1993) ETHIOPIË en ERITREA 4 Tegen Ethiopië en Eritrea ingesteld embargo op de uitvoer van wapens, munitie en militaire uitrusting (vernietigingswapens en de munitie daarvoor, bewapende emplacementen, nietbewapende emplacementen en bijkomende uitrusting, alsmede onderdelen, reparaties, onderhoud en overdracht van militaire technologie; contracten die vóór de datum van inwerkingtreding van het embargo van kracht zijn geworden, blijven onverlet). (Besluit 1999/206/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op grond van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 15 maart 1999, PB nr. L 72 van 18/03/99, blz. 1) FEDERALE REPUBLIEK JOEGOSLAVIË (SERVIË, MONTENEGRO) Besluit tot handhaving van het EU-embargo ten aanzien van Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de Federale Republiek Joegoslavië. Dit embargo geldt voor wapens, munitie en militair materieel (wapens ontworpen om te doden en daarvoor bestemde munities, bewapende platforms, nietbewapende platforms en bijkomende uitrusting, alsmede reserve-onderdelen, reparaties, onderhoud, overdracht van militaire technologie en vóór de intreding van het embargo aangegane overeenkomsten). De overdracht van uitrustingen voor ontmijning valt niet onder dit embargo. 4 Zie resolutie van de VN-Veiligheidsraad 1227 (1999), blz /99 van/hb/td NL BIJLAGE I DG E - CFSP IV 5

6 (Besluit 96/184/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op basis van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 26 februari 1996, PB nr. L 58 van 07/03/96, blz. 1) 5 Bevestiging van het embargo op de uitvoer van wapens naar de Federale Republiek Joegoslavië zoals bepaald bij Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB. Uitbreiding van het embargo tot apparatuur die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie of terrorisme. (Besluit 98/240/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op grond van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 19 maart 1998, PB nr. L 95 van 27/03/98, blz. 1) 6 IRAK 7 Embargo op de verkoop van wapens en andere militaire uitrusting aan Irak. (Verklaring nr. 56/90 van 4 augustus 1990 betreffende de invasie van Koeweit door Irak) LYBIË Overeenkomstig de verklaring van 27 januari 1986, herbevestiging van het verbod op de uitvoer van wapens en andere militaire uitrusting naar Lybië. (Verklaring inzake internationaal terrorisme en de Middellandse Zee-crisis van de ministers van Buitenlandse Zaken van de twaalf lidstaten, 14 april 1986) In dit besluit wordt eveneens bepaald dat aanvragen voor exportvergunningen voor Slovenië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië per geval in beschouwing zullen worden genomen. Naderhand werden verwijzingen naar Slovenië in Besluit 96/184 GBVB geschrapt in overeenstemming met Besluit 98/498/GBVB van 10 augustus 1998 (PB nr. L 225 van 12/08/1998, blz. 1); de bepaling dat aanvragen voor exportvergunningen voor de FYROM per geval in beschouwing zullen worden genomen (opgenomen in Besluit 96/184/GBVB), werd daarentegen gehandhaafd. Zie resolutie van de VN-Veiligheidsraad 1160 (1998), blz. 11. Een gevolg van de VN-sancties (zie resolutie van de VN-Veiligheidsraad 661 (1990), blz. 11). 9691/99 van/hb/td NL BIJLAGE I DG E - CFSP IV 6

7 Bevestiging van de maatregelen waartoe de lidstaten op 27 januari en 14 april 1986 hebben besloten, o. a. handhaving van het embargo op de uitvoer van wapens en ander militair materieel. (Besluit 1999/261/GBVB (Gemeenschappelijk standpunt op basis van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 16 april 1999, PB nr. L 103 van 20/04/99, blz. 1) SIERRA LEONE (Besluit 98/409/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op grond van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 29 juni 1998, PB nr. L 187 van 01/07/98, blz. 1) 8 SOEDAN Embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting (vernietigingswapens en de munitie daarvoor, bewapende emplacementen, niet-bewapende emplacementen en bijkomende uitrusting, alsmede onderdelen, reparaties, onderhoud en overdracht van militaire technologie; contracten die vóór de datum van inwerkingtreding van het embargo van kracht zijn geworden, blijven onverlet). (Besluit 94/165/GBVB (Gemeenschappelijk Standpunt op basis van artikel J.2) door de Raad vastgesteld op 15 maart 1994, PB nr. L 75 van 17/03/94, blz. 1) 8 Zie resolutie van de VN-Veiligheidsraad 1171 (1998), blz /99 van/hb/td NL BIJLAGE I DG E - CFSP IV 7

8 BIJLAGE II DOOR DE VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE NATIES INGESTELDE EMBARGO'S OP DE UITVOER VAN WAPENS AFGHANISTAN 9 Verbod op de levering van wapens en munitie aan alle partijen in het Afghaanse conflict. Resolutie 1076 (22 oktober 1996) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 4: "roept alle staten op om de levering van wapens en munitie aan alle partijen in het Afghaanse conflict onmiddellijk te beëindigen.". Herhaling van de oproep om de levering van wapens en munitie aan alle partijen in het Afghaanse conflict onmiddellijk te beëindigen. Resolutie 1214 (8 december 1998) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 10: "herhaalt zijn oproep tot alle staten om vastberaden maatregelen te nemen teneinde hun personele hulpmiddelen te verbieden, militaire operaties in Afghanistan te plannen en daaraan deel te nemen, alsmede om de levering van wapens en munitie aan alle partijen in het conflict onmiddellijk te beëindigen;". ANGOLA Verbod op de verkoop en de levering van wapens en aanverwant materieel, alsmede op het verlenen van militaire steun aan UNITA. 9 Niet-bindend. BIJLAGE II DG E - CFSP IV 8

9 Resolutie 834 (1 juni 1993) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 10: "roept alle staten op, zich te onthouden van acties die de uitvoering van de "Acordos de Paz" al dan niet rechtstreeks in het gedrang kunnen brengen, en dringt er bij alle staten op aan, af te zien van het al dan niet rechtstreeks verlenen aan UNITA van militaire steun of andere bijstand die niet strookt met het vredesproces.". Verhindering van de verkoop en de levering van wapens en aanverwant materieel aan Angola via andere dan de aangewezen punten van binnenkomst. Resolutie 864 (15 september 1993) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 19: "besluit, met het oog op het verbieden van de verkoop en de levering aan UNITA van wapens en aanverwant materieel en militaire steun, alsmede van aardolie en aardolieproducten, dat alle staten dienen te verhinderen, de verkoop en de levering, door hun onderdanen, vanaf hun grondgebied dan wel met onder hun vlag opererende schepen of vliegtuigen, van wapens en alle soorten aanverwant materieel, inclusief munitie, militaire voertuigen en uitrusting en onderdelen hiervoor, alsmede van aardolie en aardolieproducten, al dan niet afkomstig van hun grondgebied, aan Angola via andere dan de aangewezen punten van binnenkomst. De Regering van Angola dient een lijst van deze punten van binnenkomst voor te leggen aan de secretaris-generaal, die de lidstaten van de Verenigde Naties daarvan onverwijld in kennis stelt.". Resolutie 1127 (28 augustus 1997) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 10: "... en roept alle staten tevens op, zich strikt te houden aan de maatregelen bedoeld in de paragrafen 19, 20 en 21 van Resolutie 864 (1993);". BIJLAGE II DG E - CFSP IV 9

10 Resolutie 1173 (12 juni 1998) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 18: "roept alle staten tevens op, de maatregelen bedoeld in de paragrafen 19, 20 en 21 van Resolutie 864 (1993) strikt uit te voeren...". AZERBEIDZJAN 10 Er wordt bij de staten op aangedrongen zich te onthouden van de levering van wapens en munitie. Resolutie 853 (29 juli 1993) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 10: "dringt er bij de staten op aan, zich te onthouden van de levering van wapens en munitie, die zou kunnen leiden tot een verscherping van het conflict of de voortdurende bezetting van grondgebied;". ETHIOPIË EN ERITREA 11 Dringt er bij alle staten op aan om de verkoop van wapens en munitie aan Ethiopië en Eritrea onmiddellijk te beëindigen. Resolutie 1227 (10 februari 1999) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 7: "7. dringt er bij alle staten met klem op aan, de verkoop van wapens en munitie aan Ethiopië en Eritrea onmiddellijk te beëindigen." Niet-bindend. Niet-bindend. BIJLAGE II DG E - CFSP IV 10

11 FEDERALE REPUBLIEK JOEGOSLAVIË Verhindering van de verkoop en de levering van wapens en aanverwant materieel. Resolutie 1160 (31 maart 1998) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 8: "besluit dat alle staten met het oog op bevordering van vrede en stabiliteit in Kosovo dienen te verhinderen de verkoop en de levering aan de Federale Republiek Joegoslavië, inclusief Kosovo, door hun onderdanen, vanaf hun grondgebied dan wel met onder hun vlag opererende schepen of vliegtuigen, van wapens en alle soorten aanverwant materieel, zoals munitie, militaire voertuigen en uitrusting alsmede onderdelen daarvoor; voorts dienen zij de bewapening en opleiding ten behoeve van terroristische activiteiten aldaar te verhinderen". IRAK Verbod op de verkoop en de levering van grondstoffen en producten, inclusief wapens en andere militaire uitrusting. Resolutie 661 (6 augustus 1990) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 3: "besluit dat alle staten dienen te verhinderen:... c) de verkoop en de levering, door hun onderdanen, vanaf hun grondgebied dan wel met onder hun vlag opererende schepen of vliegtuigen, van grondstoffen en producten, inclusief wapens en andere militaire uitrusting, al dan niet afkomstig van hun grondgebied - met uitzondering van louter voor medische doeleinden bestemde goederen en, in humanitaire gevallen, van voedsel - aan personen of instanties in Irak of Koeweit, dan wel aan personen of instanties ten behoeve van een in of vanuit Irak of Koeweit gerund bedrijf, alsmede andere activiteiten van hun onderdanen of op hun grondgebied die bedoelde verkoop of levering van grondstoffen en producten bevorderen dan wel daarop gericht zijn.". BIJLAGE II DG E - CFSP IV 11

12 LIBERIA Algemeen en volledig embargo op de levering van wapens en militaire uitrusting. Resolutie 788 (19 november 1992) van de VN-Veiligheidsraad Paragrafen 8 en 9: "8. besluit op grond van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties dat alle staten met het oog op de totstandbrenging van vrede en stabiliteit in Liberia onmiddellijk uitvoering dienen te geven aan een algemeen en volledig embargo op de levering van wapens en militaire uitrusting aan Liberia, zolang de Veiligheidsraad geen andersluidend besluit neemt; 9. besluit binnen hetzelfde kader dat het bij paragraaf 8 ingestelde embargo niet van toepassing is op wapens en militaire uitrusting die alleen bestemd zijn voor de vredeshandhavingstroepen van ECOWAS in Liberia; tenzij zulks in het licht van het rapport van de secretaris-generaal zou moeten worden herzien.". LIBIË Onmiddellijke schorsing van Resoluties 748 (1992) en 883 (1993) zodra de secretaris-generaal de Raad ervan in kennis heeft gesteld dat de twee personen die beschuldigd zijn van het opblazen van Pan Am vlucht 103, voor hun proces in Nederland zijn aangekomen. Resolutie 1192 (27 augustus 1998) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 8: " besluit dat bovengenoemde maatregelen onmiddellijk worden geschorst wanneer de secretarisgeneraal de Raad ervan in kennis stelt dat de twee beschuldigden voor hun proces in Nederland zijn aangekomen.". BIJLAGE II DG E - CFSP IV 12

13 RWANDA Verbod op de verkoop en de levering van wapens en alle soorten aanverwant materieel, inclusief munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen. Resolutie 918 (17 mei 1994) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 13: "besluit dat alle staten dienen te verhinderen de verkoop en de levering aan Rwanda, door hun onderdanen, vanaf hun grondgebied dan wel met onder hun vlag opererende schepen of vliegtuigen, van wapens en alle soorten aanverwant materieel, inclusief munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen.". Resolutie 1011 (16 augustus 1995) van de VN-Veiligheidsraad Paragrafen B7 en B8: "7. besluit dat de bij paragraaf 13 van Resolutie 918 (1994) opgelegde beperkingen, met onmiddellijke ingang en tot 1 september 1996, niet van toepassing zijn op de verkoop en de levering van wapens en aanverwant materieel aan de Regering van Rwanda via de aangewezen punten van binnenkomst. De Regering van Rwanda dient een lijst van deze punten van binnenkomst voor te leggen aan de secretaris-generaal, die alle lidstaten van de Verenigde Naties daarvan onverwijld in kennis stelt; 8. besluit tevens dat per 1 september 1996 de bij paragraaf 13 van Resolutie 918 (1994) opgelegde beperkingen op de verkoop en de levering van wapens en aanverwant materieel aan de Regering van Rwanda worden opgeheven, tenzij de Raad een andersluidend besluit neemt in het licht van het in paragraaf 12 hieronder bedoelde tweede rapport van de secretaris-generaal.". BIJLAGE II DG E - CFSP IV 13

14 SIERRA LEONE Beëindiging van het algemene embargo op de verkoop en de levering van aardolieproducten, wapens en aanverwant materieel aan de Regering van Sierra Leone; embargo op de verkoop en de levering van wapens en aanverwant materieel aan nongouvernementele strijdkrachten in Sierra Leone. Resolutie 1171 (5 juni 1998) van de VN-Veiligheidsraad Paragrafen 1 en 2: "1. besluit, de resterende beperkingen bedoeld in de paragrafen 5 en 6 van Resolutie 1132 (1997), op te heffen; 2. besluit tevens, met het oog op het verbieden van de verkoop en de levering van wapens en aanverwant materieel aan non-gouvernementele strijdkrachten in Sierra Leone, dat alle staten dienen te verhinderen de verkoop en de levering, door hun onderdanen, vanaf hun grondgebied dan wel met onder hun vlag opererende schepen of vliegtuigen, van wapens en alle soorten aanverwant materieel, inclusief munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen, anders dan aan de regering van Sierra Leone via de aangewezen punten van binnenkomst. De regering van Sierra Leone dient een lijst van deze punten van binnenkomst voor te leggen aan de secretaris-generaal, die alle lidstaten van de Verenigde Naties daarvan onverwijld in kennis stelt." SOMALIË Algemeen en volledig embargo op de levering van wapens en militaire uitrusting. Resolutie 733 (23 januari 1992) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 5: "besluit op grond van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties dat alle staten met het oog op de totstandbrenging van vrede en stabiliteit in Somalië onmiddellijke uitvoering dienen te geven aan een algemeen en volledig embargo op de levering van wapens en militaire uitrusting aan Somalië, zolang de Veiligheidsraad geen andersluidend besluit neemt.". BIJLAGE II DG E - CFSP IV 14

15 JEMEN 12 Resolutie 924 (1 juni 1994) van de VN-Veiligheidsraad Paragraaf 2: "dringt aan op een onmiddelllijke stopzetting van de levering van wapens en ander materieel waardoor het conflict zou kunnen voortduren.". 12 Niet-bindend. BIJLAGE II DG E - CFSP IV 15

16 BIJLAGE III OVSE-WAPENEMBARGO'S NAGORNO-KARABACH Instelling van een onmiddellijk embargo op de levering van wapens en munitie aan de strijdende partijen in het gebied van Nagorno-Karabach. Verklaring van het Comité van Hoge Ambtenaren van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, Bijlage 2 bij de handelingen van de achtste vergadering van het Comité, 13 maart 1992 (bevestiging besluit van het CHA van 28 februari 1992) Paragraaf 9: "herhaalt zijn verzoek aan alle deelnemende staten en alle staten in de regio, een onmiddelijk embargo in te stellen op de levering van wapens en munitie aan de strijdende partijen in het gebied van Nagorno-Karabach en aan alle deelnemende staten, het Conflictpreventiecentrum in kennis te stellen van stappen die in dit verband worden ondernomen;" BIJLAGE III DG E - CFSP IV 16

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD 31.7.2014 L 229/13 BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren DE RAAD VAN DE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Raadvande EuropeseUnie Brussel,30juli2014 (OR.en)

Raadvande EuropeseUnie Brussel,30juli2014 (OR.en) ConseilUE Raadvande EuropeseUnie Brussel,30juli2014 (OR.en) 12245/14 LIMITE PUBLIC PESC815 COEST279 FIN518 WETGEVINGSBESLUITENENANDEREINSTRUMENTEN Betreft: BESLUITVANDERAADbetrefendebeperkendemaatregelennaar

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) PUBLIC 12905/15 LIMITE WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: CORLX 122 CODUN 37 COARM 223 CFSP/PESC 633 COEST 308 Besluit

Nadere informatie

A 2014 N 72 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1

A 2014 N 72 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1 A 2014 N 72 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 12 de september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van resoluties van

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

LIJST VAN LANDEN EN VERENIGINGEN ONDER EMBARGO 1

LIJST VAN LANDEN EN VERENIGINGEN ONDER EMBARGO 1 LIJST VAN LANDEN EN VERENIGINGEN ONDER EMBARGO 1 AFGHANISTAN (bepaalde personen en entiteiten) AL-QAIDA (bepaalde personen en entiteiten) BELARUS - Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van 1.08.2011

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

BESLUIT (GBVB) 2015/740 VAN DE RAAD

BESLUIT (GBVB) 2015/740 VAN DE RAAD L 117/52 BESLUIT (GBVB) 2015/740 VAN DE RAAD van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van Besluit 2014/449/GBVB DE RAAD VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

L 198/28 Publicatieblad van de Europese Unie 23.7.2013

L 198/28 Publicatieblad van de Europese Unie 23.7.2013 L 198/28 Publicatieblad van de Europese Unie 23.7.2013 VERORDENING (EU) Nr. 697/2013 VAN DE RAAD van 22 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het

Nadere informatie

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD 19.1.2017 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 18/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD RESOLUTIE VAN DE RAAD BETREFFENDE EEN MODELOVEREENKOMST TER INSTELLING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 18 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 17 februari 2017 tot wijziging van het Sanctielandsbesluit DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, In overweging

Nadere informatie

L 198/22 Publicatieblad van de Europese Unie

L 198/22 Publicatieblad van de Europese Unie L 198/22 Publicatieblad van de Europese Unie 23.7.2013 VERORDENING (EU) Nr. 696/2013 VAN DE RAAD van 22 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 betreffende beperkende maatregelen ten

Nadere informatie

BESLUITEN. BESLUIT 2010/656/GBVB VAN DE RAAD van 29 oktober 2010 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust

BESLUITEN. BESLUIT 2010/656/GBVB VAN DE RAAD van 29 oktober 2010 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust L 285/28 Publicatieblad van de Europese Unie 30.10.2010 BESLUITEN BESLUIT 2010/656/GBVB VAN DE RAAD van 29 oktober 2010 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust DE RAAD VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) PUBLIC 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2559e zitting van de Raad van de Europese Unie (ALGEMENE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011D0101 NL 18.02.2016 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESLUIT 2011/101/GBVB VAN DE RAAD van 15 februari

Nadere informatie

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 335/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 335/3 14.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 335/3 VERORDENING (EU) Nr. 1332/2013 VAN DE RAAD van 13 december 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

P7_TA(2010)0236. Het Europees Parlement,

P7_TA(2010)0236. Het Europees Parlement, P7_TA(2010)0236 Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing Resolutie van het Europees

Nadere informatie

(8) Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

(8) Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen dient de verordening onmiddellijk in werking te treden, 12.9.2014 L 271/3 VERORDENING (EU) Nr. 960/2014 VAN DE RAAD van 8 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 december 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 NOTA van: het toekomstige Franse voorzitterschap aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 7370/00 EUROPOL 6 Betreft:

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

A 2014 N 69 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1

A 2014 N 69 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1 A 2014 N 69 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 9 de september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van resoluties van

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJD VAN DUBBELE BELASTING TOT HET VOORKOM VAN HET ONTDUIK HET ONTGAAN VAN BELASTING INZAKE

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) 5931/10 LIMITE PUBLIC JUR 56 INST 25 COUR 12 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep vrienden van het voorzitterschap

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2004 (23.09) (OR. fr) 12609/04 FISC 163. VOORSTEL de Commissie d.d.: 20 september 2004 Betreft:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2004 (23.09) (OR. fr) 12609/04 FISC 163. VOORSTEL de Commissie d.d.: 20 september 2004 Betreft: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 september 2004 (23.09) (OR. fr) 12609/04 FISC 163 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 20 september 2004 Betreft: Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Frankrijk

Nadere informatie

9405/08 CS/lg DG E VIII

9405/08 CS/lg DG E VIII RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9405/08 COSDP 383 PESC 562 COAFR 143 CONUN 46 CHAD 26 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 november 2009 (OR. en) 15053/09 COSDP 991 PESC 1409 BIH 32 COWEB 236

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 november 2009 (OR. en) 15053/09 COSDP 991 PESC 1409 BIH 32 COWEB 236 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 november 2009 (OR. en) 15053/09 COSDP 991 PESC 1409 BIH 32 COWEB 236 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, 15.9.2017 L 237/39 VERORDENING (EU) 2017/1548 VAN DE RAAD van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

Periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2009

Periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2009 stuk ingediend op 53-A (2009-2010) Nr. 1 9 april 2010 (2009-2010) Verslag van de Vlaamse Regering Jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034584/01 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2009 (05.11) (OR. en) 13381/1/09 REV 1 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 15 Regeling van de ministers van Algemene Zaken, Financiën, Justitie en Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 13 mei 2011, nr.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 10 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 17 e februari 2016 houdende beperkende maatregelen tegen bepaalde staten, gebieden, individuele

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 28.2.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 168/2012 VAN DE RAAD van 27 februari 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr.

Nadere informatie

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen.

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 april 2006 (2.04) (OR. en) PUBLIC 8426/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0805 (CNS) LIMITE COPEN 42 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 36 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 18 juli 2016, tot wijziging van het Sanctielandsbesluit De Minister van Algemene Zaken, In overweging

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z10404 Datum 15 juni

Nadere informatie

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juli 2002 (15.07) (OR. en) 10158/02 LIMITE PUBLIC DROIPEN 41 MIGR 58 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat aan: het Coreper/de Raad nr. vorig doc.: 9576/02

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 2004O0013 NL 22.12.2004 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van

Nadere informatie

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2009 (13.11) (OR. en) 13381/3/09 REV 3 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

Advies bij het voorstel van resolutie met het oog op de herziening van het Belgische buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië

Advies bij het voorstel van resolutie met het oog op de herziening van het Belgische buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië ADVIES 29 05 2017 Advies bij het voorstel van resolutie met het oog op de herziening van het Belgische buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië 2 \ 8 Advies bij resolutie herziening

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG 13.12.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 335/99 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB VAN DE RAAD

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 maart 2008 (25.03) (OR. en) 704/08 VISA 77 COMIX 72 NOTA van: de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse delegatie aan: de Groep visa Betreft: Initiatief van België,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) 11603/06 LIMITE PUBLIC YU 3 COWEB 159 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN

Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN COM/2016/0616 final - 2016/0295 (COD) Rol DCSG Coördinatie Belgisch Standpunt Vertegenwoordiging in Raadswerkgroep Rol Vlaamse ondernemingen

Nadere informatie

L 46/28 Publicatieblad van de Europese Unie 19.2.2013

L 46/28 Publicatieblad van de Europese Unie 19.2.2013 L 46/28 Publicatieblad van de Europese Unie 19.2.2013 BESLUIT 2013/88/GBVB VAN DE RAAD van 18 februari 2013 tot wijziging van Besluit 2010/800/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische

Nadere informatie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2013 (OR. en) 18056/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0440 (NLE) VOORSTEL van: ingekomen: 19 december 2013 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COASI 186 ASIE 61

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.11.2002 L 324/53 RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 november2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 14 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0027 (NLE) 6286/17 VOORSTEL van: ingekomen: 13 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 133 MI 128 WTO

Nadere informatie

PUBLIC 12644/1/02 REV 1

PUBLIC 12644/1/02 REV 1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2002 (14.10) (OR. en) PUBLIC 12644/1/02 REV 1 LIMITE PESC 378 COWEB 69 COSDP 301 CIVCOM 104 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat aan: de delegaties

Nadere informatie

De delegaties treffen hierbij de toelichting aan bij het in hoofde genoemde initiatief.

De delegaties treffen hierbij de toelichting aan bij het in hoofde genoemde initiatief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 augustus 2003 (25.08) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM BIJ DE NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep migratie-verwijdering Betreft: Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) PUBLIC 14504/1/04 REV 1 LIMITE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de Raad - het gemengd comité Nr. vorig doc.

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 349/20 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1290/2014 VAN DE RAAD van 4 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen

Nadere informatie

ZEVENDE JAARLIJKS VERSLAG EN VIJFTIENDE HALFJAARLIJKS VERSLAG

ZEVENDE JAARLIJKS VERSLAG EN VIJFTIENDE HALFJAARLIJKS VERSLAG ZEVENDE JAARLIJKS VERSLAG EN VIJFTIENDE HALFJAARLIJKS VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING AAN HET VLAAMS PARLEMENT OVER DE VERSTREKTE EN GEWEIGERDE VERGUNNINGEN VOOR WAPENS, MUNITIE EN SPECIAAL VOOR MILITAIR

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA Het ministerie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.11.2017 COM(2017) 635 final 2017/0278 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de bij het Verdrag

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0294 (NLE) 15208/15 ADD 1 VISA 385 CHINE 25 VOORSTEL van: ingekomen: 15 december 2015 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 9 februari 2016 (OR. en) 5969/16 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COMPET 43 ENT 26 EDUC 22 ETS 3 JUR 65 MI 70 DELACT 18 de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie