TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement B&O Fashion BV/ Faillissement Faillissementsnummers : F/ F/ F/ F/ F Datum uitspraak : 27 oktober, 30 oktober en 13 november 2009 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming : ontwerp en verkoop damesmode Verslagperiode : 11 december 2009 tot en met 19 maart 2010 Bestede uren verslagperiode : 146 uren en 48 minuten (Meerdal BV) (bijlage 1) 45 uren en 18 minuten (EvR Winkels BV) 36 uren 48 minuten (Erny Shops BV) 21 uren en 54 minuten (The Sample Shop) 10 uren en 18 minuten (B&O Fashion) Bestede uren totaal : 728 uren en 30 minuten Referentie curator : /JL Algemeen Op 27 oktober 2009 werd door de Rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEERDAL B.V. (tot 14 september 2009 genaamd ERNY VAN REIJMERSDAL PRODUCTIONS B.V.) statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1060 CG) Amsterdam aan het Koningin Wilhelminaplein 13, in staat van faillissement verklaard. Op 30 oktober 2009 werden door de Rechtbank Amsterdam de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ERNY VAN REIJMERSDAL WINKELS B.V., ERNY SHOPS B.V. en THE SAMPLE SHOP B.V., allen statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1060 CG) Amsterdam aan het Koningin Wilhelminaplein 13, in staat van faillissement verklaard. Op 13 november 2009 werd door de Rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B&O FASHION B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1062 HH) Amsterdam aan het Koningin Wilhelminaplein 13, in staat van faillissement verklaard. Tot rechter-commissaris werd benoemd mr M.L.D. Akkaya. Ondergetekende werd aangesteld tot curator. Een tussentijds financieel verslag wordt als bijlage 2 aan dit verslag gehecht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie, organisatie en activiteiten 1.2 Winst en verlies

2 1.3 Balanstotaal 1.4 Verzekeringen De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. 1.5 Huur De huurovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd. De boedelvorderingen van de verhuurders zijn in kaart gebracht en dienen nog voldaan te worden. Enkele verhuurders hebben een bankgarantie ingeroepen waardoor de huurachterstand verminderde dan wel op nihil werd gesteld. Een overzicht van de boedelvorderingen: - Hoofdkantoor Keienbergweg 57: ,50 - Winkel Laren: 9.798,48 - Winkel Utrecht: ,39 - Winkel Rotterdam: 1.582,37 - Winkel Den Haag: 4.118,34 - Winkel Den Bosch: 3.724,16 - Winkel Heemstede: 9.203,57 Aan de overnemende partij van enkele winkels is verzocht een bedrag van ,76 (incl. BTW) te betalen vanwege de overname van huurverplichtingen. 1.6 Oorzaken faillissement 2. Personeel Een tiental personeelsleden hebben hun werkzaamheden na datum faillissement, tijdens de faillissementsuitverkoop, gecontinueerd. 3. Activa 3.1 Onroerende zaken Er werden geen onroerende zaken aangetroffen. 3.2 Bedrijfsmiddelen Er werden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 3.3 Bodemvoorrecht fiscus Gelet op de openstaande fiscale schulden dient de curator de belangen van de hoog bevoorrechte fiscus te behartigen op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet.

3 3.4 Voorraden In het eerste verslag is melding gemaakt van de faillissementsuitverkoop die heeft plaatsgevonden van 7 november 2009 tot en met 5 december De verkoopopbrengst van de kleding in de winkels heeft in totaal ,02 opgeleverd. Buiten de faillissementsuitverkoop in de winkels om, zijn restpartijen kleding verkocht. De verkoopopbrengst van de kleding die bij distributiecentrum Fashion Wheels te Helmond opgeslagen lag, is verkocht voor een bedrag van ,-. Daarnaast zijn er nog bedragen van ,70 en 9.859,15 op de rekening binnengekomen in verband met verkochte kleding. 3.5 Overige activa Stoffen: De stoffen die lagen opgeslagen bij distributiecentrum R&W Fashion Transport BV (R&W) te Mill, zijn inmiddels verkocht voor een bedrag van ,-. Ook lagen er nog stoffen in het World Fashion Centre en op het hoofdkantoor in Zuid-Oost. Deze stoffen zijn verkocht voor een bedrag van 4.879,-. Inventaris: De verkoop van goederen en inventaris uit de winkels, de locatie in Zuid-Oost en in het World Fashion Centre heeft in totaal een bedrag van ,05 opgeleverd. Merkrechten en domeinnamen: De verkoop van merkrechten en domeinnamen brachten een bedrag op van , Stand van de boedel Op de boedelrekeningen staan de volgende bedragen: - Meerdal BV: ,56 - Erny van Reijmersdal Winkels BV ,50 - Erny Shops BV ,57 - Sample Shop BV ,47 - B&O Fashion BV ,46 Enkele bedragen zijn nog onderweg. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren/ 4.2 Opbrengst Acht debiteuren hebben een bedrag van in totaal ,70 overgemaakt naar de faillissementsrekening. Vijf debiteuren worden nog aangemaand te betalen. De grootste debiteur, Oger Donna BV, heeft inmiddels een bedrag van ,- overgemaakt naar de faillissementsrekening. De overige debiteuren hebben afdoende aangetoond dat de facturen reeds door hen waren voldaan. 4.3 Boedelbijdrage Nu de volledige vordering van de ING-bank (zie punt 5.1) wordt voldaan, staat het de curator vrij om weer tot inning van de debiteuren over te gaan.

4 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)/ pandrechten Rabobank: De vordering van Rabobank bedraagt volgens haar meest recente opgave ,03 exclusief een aantal PM-posten. Nu de Rabobank een rechtsgeldig pandrecht had verkregen op de voorraden van Meerdal BV, zal uit de opbrengst van de verkopen van de voorraden de vordering van ,03 (plus PM) in het geheel worden voldaan. ING-Bank: De vordering van de ING-bank bedraagt ,81. De curator heeft het gevestigde pandrecht erkend en zal de vordering van ,81 nog voldoen. Clairefontaine Holding BV en de heer P.H. Landeweer: Clairefontaine Holding BV claimde een vordering te hebben van ,19 op Meerdal BV. Met betrekking tot deze vordering zou een pandrecht gevestigd zijn op de voorraden van Meerdal BV. Het pandrecht werd door de curator betwist omdat de verpanding als onverplicht moet worden aangemerkt, waarbij schuldenaar en wederpartij op de hoogte waren van benadeling van de schuldeisers. Clairefontaine stelt dat er wel sprake was van een verplichte rechtshandeling. Partijen zijn, met toestemming van de rechter-commissaris, overeengekomen dat aan Clairefontaine een bedrag van ,- wordt voldaan, waarbij Clairefontaine afstand doet van haar pandrecht ten aanzien van haar vorderingen boven de ,-. Het pandrecht dat de heer P.H. Landeweer gevestigd zou hebben op de wintervoorraad van Erny van Rijmersdal Winkels BV, wordt onverminderd als paulianeus aangemerkt door de curator, evenals de door de heer Landeweer verrichtte overboekingen kort voor faillissement. De curator heeft de vestiging van het pandrecht vernietigd en is in overleg met de heer Landeweer over een minnelijke regeling. 5.2 Leasecontracten De leasecontracten bij Athlon Car Lease Nederland BV en Hyundai Lease zijn inmiddels beëindigd. De leaseauto s zijn ingeleverd. 5.3 Beschrijving zekerheden Zie punt Separatistenpositie Zie punt Boedelbijdrage Met de Rabobank werden afspraken gemaakt ten aanzien van het te gelde maken van de voorraad waarop het pandrecht rust.

5 5.6 Eigendomsvoorbehoud Met twee leveranciers die een beroep hebben gedaan op het eigendomsvoorbehoud is afgesproken dat de goederen verkocht werden tegen een afgesproken boedelbijdrage. De betalingen aan deze leveranciers dienen nog te geschieden. 5.7 Reclamerechten Er werden tot heden geen reclamerechten uitgeoefend. 5.8 Retentierechten In mijn vorige verslag maakte ik melding dat Fashion Wheels te Helmond en R&W Fashion Transport BV zich beroepen op een retentierecht. De retentierechten zijn door de curator erkend. De financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. 6. Doorstart / voortzetten Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding van de failliete vennootschappen wordt onderzocht door de curator. 7.2 Depot jaarrekeningen Wordt onderzocht. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Wordt onderzocht. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft dat onderwerp in onderzoek genomen. 7.6 Paulianeus handelen Zie paragraag 5.1 met betrekking tot Clairefontaine en de heer P.H. Landeweer. 8. Crediteuren De curator heeft alle bekende crediteuren aangeschreven. In bijlage 3 treft u de crediteurenlijsten aan.

6 8.1 Boedelvorderingen De volgende boedelvorderingen zijn reeds betaald: - Kosten NTAB verkoop kleding ,52 - Kosten NTAB verkoop inventaris 9.720,39 - MG Fashion begeleiding 310,60 - Retentor Fashion Wheels ,90 - Retentor R& W Fashion Mill 8.858,46 - MacBay vertaalbureau 464,16 - vergoedingen werknemers 6.485,41 - R. Beckers Holding BV ,- - Berghoef Accountants 595,- De volgende boedelkosten dienen nog betaald te worden: - Salaris curator PM - Publicatiekosten PM - Rabobank ,03 - ING-bank ,81 - verschillende verhuurders (zie 1.5) ,81 - Lochcarron Scotland (evb) 405,- 8.2 Preferente vordering van de fiscus Meerdal BV: De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van ,- Erny van Reijmersdal Winkels BV: De Belastingdienst heeft in dit faillissement geen vordering ingediend. Erny Shops BV: De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van ,-. The Sample Shop BV: De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 6.774,-. B&O Fashion BV: De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van , Preferente vordering van het UWV Meerdal BV: Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van ,55 en een boedelvordering ter hoogte van ,20. Erny van Reijmersdal Winkels BV: Het UWV heeft in dit faillissement geen vordering ingediend. Erny Shops BV: Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van ,14 en voorts een boedelvordering ter hoogte van ,62.

7 The Sample Shop BV: Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van ,38 en voorts een boedelvordering ter hoogte van ,16. B&O Fashion BV: Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van 8.554,54 en voorts een boedelvordering ter hoogte van , Andere preferente vorderingen Er hebben zich thans geen andere preferente crediteuren gemeld. 8.5 Aantal / bedrag concurrente crediteuren Meerdal BV: Er hebben zich thans 75 crediteuren gemeld met een totale concurrente vordering ter hoogte van ,39. Erny van Reijmersdal Winkels BV: Er hebben zicht thans 17 crediteuren gemeld met een totale concurrente vordering ter hoogte van ,49. Erny Shops BV: Er hebben zich thans 23 crediteuren gemeld met een totale concurrente vordering ter hoogte van ,94. The Sample Shop BV: Er hebben zich thans 3 crediteuren gemeld met een totale concurrente vordering ter hoogte van 1.054,12. B&O Fashion BV: Er hebben zicht thans 8 crediteuren gemeld met een totale concurrente vordering ter hoogte van , Verwachte wijze van afwikkeling In de huidige fase van het faillissement bestaat hierover nog geen duidelijkheid. 9. Procedures Er zijn, voorzover thans bekend, geen lopende gerechtelijke procedures. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In de huidige fase van het faillissement bestaat hierover nog geen duidelijkheid Plan van aanpak Er zal nader onderzoek gedaan worden naar de gevoerde administratie. De onderwerpen rechtmatigheid behoeft verdere aandacht Indiening volgend openbaar verslag

8 Het volgend openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend. Vertrouwende u hiermee zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd, maar tot nadere toelichting graag bereid, Hoogachtend, J. Lensink Curator

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ocean Warrior B.V. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris : mr

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie