VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007"

Transcriptie

1 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator : mr L.I. Boes Rechter-Commissaris : mr H.M. Patijn Verslagperiode : 6 juni t/m 27 september 2007 Bestede uren verslagperiode : 29 uren en 12 minuten (bijlage 3) Bestede uren totaal : 238 uren en 24 minuten (bijlage 4) Referentie curator : /LB/EJB/et Algemeen Bij vonnis van 24 oktober 2006 werd op eigen verzoek in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Premium Connection BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer , gevestigd te (1059 CJ) Amsterdam aan het adres Pilotenstraat 6F. Tot rechter-commissaris werd benoemd mr H.M. Patijn. Ondergetekende werd aangesteld tot curator. Het onderhavige verslag bevat een korte weergave van de informatie die tot nu toe werd verkregen. Het is niet uitgesloten dat deze informatie in een later stadium aanpassing behoeft. Aan dit verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht (bijlage 2) 1. Inventarisatie 1.1 Directie, organisatie, activiteiten 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal Geen aanvullingen op mijn vorige (eerste) openbaar verslag. 1.4 Lopende procedures Er zijn geen lopende gerechtelijke procedures. 1.5 Verzekeringen De premierestitutie van Delta Lloyd ad 3.029,20 werd op 8 juni 2007 ontvangen op de boedelrekening. 1.6 Huur

2 1.7 Oorzaken faillissement De curator heeft inmiddels overleg gepleegd met de heer A. Mook, (indirect) 50% aandeelhouder van Premium Connection BV en Retail Connection BV. Dhr. Mook heeft, op enkele punten een andere visie op de oorzaken van het faillissement dan de heer Proost. De curator heeft de verklaring van de heer Mook in onderzoek. 2. Personeel 3. Activa 3.1 Onroerende zaken Er werden geen onroerende zaken aangetroffen. 3.2 Bedrijfsmiddelen / voorraden / onderhanden werk 3.3 Andere activa De premierestitutie van Delta Lloyd ad 3.029,20 werd op 8 juni 2007 ontvangen op de boedelrekening (zie par. 1.5), evenals een klein creditsaldo op de bankrekening van Premium Connection. Op 11 mei en 7 juni 2007 werd een bedrag van (totaal) ,- van Unilever France ontvangen op de boedelrekening.deze betaling kon niet verklaard worden, en er bleek evident sprake te zijn van een administratieve fout aan de zijde van Unilever. Op verzoek van Unilever en ABN-AMRO, en met toestemming van de rechter-commissaris, werd het bedrag teruggestort onder aftrek van een boedelbijdrage van 500,- wegens de kosten die de boedel heeft moeten maken om deze kwestie op te helderen. 3.4 Boedelactief Bij de Kas-Bank werd een boedelrekening geopend onder rekening nummer Het saldo van de faillissementsrekening per verslagdatum bedraagt , Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Heineken Uit gesprekken met de heer Proost en de heer Mook is naar voren gekomen dat het faillissement uiteindelijk naar verwachting eveneens onafwendbaar zou zijn geweest als de kwestie met Heineken zich niet had afgespeeld. Het feit dat Heineken het op een procedure heeft laten aankomen kan op zichzelf niet worden beoordeeld als onrechtmatig. De curator ziet dan ook geen mogelijkheden om Heineken aansprakelijk te houden.

3 4.3 Opbrengst 4.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing: de debiteuren zijn niet verpand (zie par. 5.3). 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Er werden geen zekerheden verstrekt. 5.4 Seperatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er werden tot heden geen zaken aangetroffen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding van PC wordt onderzocht door de curator. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Wordt onderzocht.

4 7.4 Stortingsverplichting aandelen De aandelen werden volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft hieromtrent nog geen definitief standpunt kunnen innemen; er dient nog nader onderzoek te worden verricht naar de geldstromen die kort voorafgaand aan het faillissement (na ontvangst van het bedrag van Heineken) hebben plaatsgevonden. 7.6 Paulianeus handelen Wordt onderzocht; op dit moment bestaan hiervoor geen concrete aanwijzingen. 8. Crediteuren De curator heeft alle bekende crediteuren aangeschreven. Aan dit verslag wordt een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen gehecht (bijlage 1). Deze vertoont een totaalsaldo van ,86 (niet gewijzigd sinds vorig openbaar verslag). 8.1 Boedelvorderingen Tot nu toe werden vier boedelschuldeisers betaald: - het door de curator ingeschakelde taxatiebureau (Nederlands Taxatie- en Adviesbureau), nota 773,50 incl. BTW; - het door de curator ingeschakelde vertaalbureau (Vertaalburo Synthese), nota 48,20 incl. BTW; - de kosten van een uittreksel handelsregister ad 22,-; - een voorschot op het salaris van de curator ad ,91 - een nota van de accountant van gefailleerde voor verrichte werkzaamheden ad 357,- incl. BTW. Ook de toepassing van de loongarantieregeling zal mogelijk leiden tot een boedelschuld aan het UWV. Voorts worden de huurtermijnen die verschuldigd zijn over de faillissementsperiode beschouwd als boedelschuld. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van , Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft laten weten dat het geen vordering heeft op Premium Connection BV. 8.4 Andere preferente vorderingen Er werden twee loonvorderingen aangemeld voor een totaalbedrag van 5.200, Aantal / bedrag concurrente crediteuren Tot heden werden 55 concurrente schuldvorderingen aangemeld voor een totaalbedrag van ,86.

5 8.6 Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zal sprake zijn van vereenvoudigde afwikkeling, waarbij uitsluitend de preferente crediteuren een uitdeling kunnen verwachten. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement In de huidige fase van het faillissement bestaat hierover nog geen duidelijkheid. 9.2 Plan van aanpak De curator verricht met name nog onderzoek naar de geldstromen na ontvangst van het bedrag van Heineken (zie par. 7.5). 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Het volgend openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend. Hoogachtend, namens L.I. Boes curator E.J.G. Beerdsen

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ocean Warrior B.V. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris : mr

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie