BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing"

Transcriptie

1 BECK-O-TRONIC 4 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient deze originele gebruiksaanwijzing te bewaren. Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße Sinn/Germany

2 Inhoudsopgave Inhoud... 3 Algemeen... 3 Garantieverlening... 4 Veiligheidsaanwijzingen... 5 Doelmatig gebruik... 6 Verklaring van aanduidingen en toetsen... 7 Programmeren van de draadloze bediening... 8 Zenders wissen... 9 Masterzender overschrijven... 9 Montage Aansluiting Configuratie Onderhoud Schoonmaken Technische gegevens Aansluitschema Conformiteitsverklaring

3 Inhoud Algemeen Deze besturing is een kwaliteitsproduct met talrijke goede eigenschappen en voordelen: eenvoudige, comfortabele aansluiting eenvoudig gebruik bij een hoge flexibiliteit automatische eindpositieherkenning gedefinieerde toetsen voor OP, STOP en NEER, ook op de handzender modulair systeem door steekbare draadloze besturing en analysator ontwerp met duidelijke aanduidingen voor werking en foutmelding optische sluitkantbeveiliging kan zonder externe analysator worden aangesloten Volg bij de installatie en de instelling van de motor de instructies in deze montage- en gebruiksaanwijzing op. Voorzichtig Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie. Indien ze niet vermeden wordt, kan ze verwondingen tot gevolg hebben. Opgelet Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie. Indien ze niet vermeden wordt, kan het product of iets in zijn omgeving beschadigd worden. Aanwijzing Duidt op gebruikstips en andere nuttige informatie. 3

4 Garantieverlening Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzerzijds, kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en vooral de instructies in de voorliggende montage- en gebruiksaanwijzing beslist in acht moeten worden genomen. Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan. De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMC-voorschriften. 4

5 Veiligheidsaanwijzingen De volgende veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen dienen voor het afwenden van gevaren en voor het voorkomen van lichamelijke letsels en materiële schade. Bewaar deze gebruiksaanwijzing! Voorzichtig De werkzaamheden aan elektrische inrichtingen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Leef de wettelijke voorschriften (veiligheid, preventie van ongevallen) na, met name de voorschriften van de beroepsvereniging (BGR 232) resp. EN "Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren" en de van toepassing zijnde VDE- resp. EN-normen. De bouwer van de installatie moet zorg dragen voor een correcte bouw, instructie van de gebruiker en voor de verstrekking van het CE-keurmerk. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de installatie alleen in foutloze toestand wordt gebruikt en dat het goed functioneren van de veiligheidsinrichtingen regelmatig door een vakman wordt gecontroleerd. Een beschadigde motorkabel moet direct door een elektricien worden vervangen. Bij gebruik van rolpoorten moet er door de opdrachtgever (ter plaatse) op worden gelet dat het rolpoortpantser is beschermd en bijv. geen gevaarlijke situatie kan veroorzaken, wanneer over de eindpositie heen wordt gelopen. De besturing is ontworpen voor een levensduur van gebruikscycli. Buismotoren met motorkabel van het type H05VV-F zijn enkel voor binnengebruik toegelaten. Bij het leggen buiten moet de motorkabel in een doorvoermantel worden gelegd. 5

6 Doelmatig gebruik Het besturingstype in deze gebruiksaanwijzing mag alleen worden gebruikt voor de aansturing van buismotoren in rolpoorten die over vaste aanslagen in de eindposities of over een bekleding op de wikkelbuis beschikken (EN 12453). De draadloze ontvanger kan met alle zenders van het Centronic besturingsprogramma worden aangestuurd (uitzonderingen zijn zenders met tijdschakelfunctie en/of zonweringsfunctie). Voor de neerwaartse richting in zelfvergrendeling is een sluitkantbeveiliging nodig. Dit besturingstype mag niet worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar heerst. Een andere toepassing, ander gebruik of wijzigingen zijn om veiligheidsredenen ter bescherming van de gebruiker en van derden niet toegestaan, aangezien deze afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van de installatie en er daardoor gevaar bestaat voor personen en goederen. Voor schade die in deze gevallen ontstaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden. Neem bij het gebruik van de installatie of bij reparatie de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht. Bij ondeskundig handelen kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden voor daardoor veroorzaakte schade. 6

7 Verklaring van aanduidingen en toetsen B D F C E A) Draadloze PRG-toets B) Programmeertoets op de draadloze ontvanger C) Programmeertoets op de zender D) LED E) Kanaalkeuzetoets F) DIP-schakelaar (DIP ON: gedefinieerde bewegingstoetsen Op, Stop, Neer DIP OFF: impulsvolgorde Op Stop Neer Stop enz.) FUNK A 7

8 Programmeren van de draadloze bediening Aanwijzing Bedien de programmeertoets op de zender met een geschikt cilindrisch gereedschap (bijv. balpen). Eerste zender (masterzender) programmeren Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de draadloze ontvanger (B). [ De LED (D) knippert en de draadloze ontvanger gaat gedurende 3 minuten naar de programmeermodus. Druk vervolgens gedurende 3 seconden op de programmeertoets op de zender (C). [ De LED op de handzender brandt gedurende 3 seconden en de LED (D) gaat uit. Æ Hiermee is het programmeren afgesloten en de besturing gaat weer naar de normale gebruiksmodus. Nu sluit u het deksel van de besturing weer met de vier dekselschroeven. Andere zenders programmeren Aanwijzing Er kunnen behalve de masterzender nog max. 7 zenders in de draadloze ontvanger worden geprogrammeerd. Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets (C) van de masterzender. [ Bevestiging geschiedt door eenmalig oplichten van de LED (D). Druk nu gedurende 3 seconden op de programmeertoets van een nieuwe zender, die bij de draadloze ontvanger nog niet bekend is. Hierdoor wordt de programmeermodus van de draadloze ontvanger voor een nieuwe zender gedurende 3 minuten geactiveerd. [ Bevestiging geschiedt door eenmalig oplichten van de LED (D). Druk nu nog eens gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de nieuw te programmeren zender. [ Bevestiging geschiedt door twee keer oplichten van de LED (D). Æ De nieuwe zender is nu geprogrammeerd. 8

9 Zenders afzonderlijk wissen Zenders wissen Aanwijzing De geprogrammeerde masterzender kan niet worden gewist. Deze kan alleen worden overschreven. Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets (C) van de masterzender. [ Bevestiging geschiedt door eenmalig oplichten van de LED (D). Druk nu gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de zender die moet worden gewist. [ Bevestiging geschiedt door eenmalig oplichten van de LED (D). Druk daarna nog eens gedurende 10 seconden op de programmeertoets van de zender die moet worden gewist. [ Bevestiging geschiedt door twee keer oplichten van de LED (D). Æ De zender werd uit de draadloze ontvanger gewist. Alle zenders wissen (behalve masterzender) Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets (C) van de masterzender. [ Bevestiging geschiedt door eenmalig oplichten van de LED (D). Druk nog eens gedurende 3 seconden op de programmeertoets (C) van de masterzender. [ Bevestiging geschiedt door eenmalig oplichten van de LED (D). Druk nog eens gedurende 10 seconden op de programmeertoets (C) van de masterzender. [ Bevestiging geschiedt door twee keer oplichten van de LED (D). Æ Alle zenders (behalve de masterzender) werden uit de draadloze ontvanger gewist. Masterzender overschrijven Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de draadloze ontvanger (B). [ De LED (D) knippert en de draadloze ontvanger gaat gedurende 3 minuten naar de programmeermodus. Druk nu gedurende 10 seconden op de programmeertoets van de nieuwe masterzender. [ Bevestiging geschiedt door doven van de LED (D). Æ De nieuwe masterzender werd geprogrammeerd en de oude masterzender werd overschreven. 9

10 Montage Open het deksel van de besturing. Trek het stekker van het flexibele toetsenbord uit de besturing en leg het deksel voorzichtig aan de kant. Verwijder de vereiste uitsparingen in het onderste deel van de behuizing. Aanwijzing Snijd de kanten in, zodat de uitsparingen gemakkelijker kunnen worden verwijderd. Boor met behulp van het meegeleverde kartonnen sjabloon de gaten voor de bevestiging van de behuizing in de muur. Aansluiting Aansluiting van motor, terreinlicht/voorwaarschuwingslamp, fotocel, externe sleutelschakelaar en onderlatanalysator Sluit de afzonderlijke componenten conform aansluitschema aan. Voorzichtig Elektrotechnische werkzaamheden mogen uitsluitend door elektriciens of geïnstrueerde personen worden uitgevoerd. In elk geval moet de geaarde netstekker worden uitgetrokken, voordat de componenten worden aangesloten. Aanwijzing Trek eerst de insteekmoffen over de motorkabel en schuif de insteekmoffen na aansluiting van alle aders in het onderste deel van de behuizing. 10

11 Configuratie 1 Met de 8 DIP-schakelaars (1) kunt u de besturing volgens uw eisen configureren: Gebruiksmodus Sluitkantbeveiliging Terreinlicht- of voorwaarschuwingslamp Automatisch weer dichtlopen Fabrieksinstellingen Fabrieksinstelling dodemansbedrijf: ON DIP Fabrieksinstelling modus zelfvergrendeling (alleen met veiligheidscontactgeleider-analysator): ON DIP Gebruiksmodus Instelmodus De eindpositieherkenning en de looptijdbewaking zijn uitgeschakeld. De besturing schakelt de buismotor na bereiken van een eindpositie niet spanningsvrij. Daarmee kan de eindpositie van de poortinstallatie onder spanning worden afgesteld. Daardoor wordt bereikt dat de poortinstallatie de instellingen van de eindschakelaars direct volgt. Bedien de STOP-toets om de installatie spanningsvrij te schakelen. Opgelet De instelmodus is alleen geschikt voor buismotoren met mechanische eindschakelaar. Na beëindiging van de instellingen moet de DIP-schakelaar 1 op OFF (poortmodus) worden gezet. Werking in de instelmodus is niet toegestaan! 11

12 Poortmodus De besturing is gereed voor gebruik. De eindpositieherkenning en de looptijdbewaking zijn ingeschakeld. Sluitkantbeveiliging Voorzichtig Bij de modus zelfvergrendeling moet de installatie met een sluitkantbeveiliging zijn uitgerust. De analysator van de sluitkantbeveiliging moet aangesloten zijn. Let erop dat hoofd- en secundaire sluitkantbeveiliging voldoende worden beveiligd en dat de toegestane sluitkantkrachten niet worden overschreden! Dodemansbedrijf De poort kan alleen via kabelgebonden componenten (bijv. schakelaars met vaste stand) worden bestuurd. In neerwaartse richting moet de NEER-toets permanent worden bediend. In opwaartse richting loopt de poort in zelfvergrendeling. Met de handzender kan men de poort alleen in opwaartse richting laten lopen. Sluitkantmodus Stop Terwijl de poort sluit, wordt fotocel of sluitkantbeveiliging bediend. De poort stopt zodra de sluitkantbeveiliging bediend of de fotocel onderbroken wordt. In opwaartse richting zonder functie. Nadat op een hindernis werd gelopen, moet de poort eerst worden weggereden, voordat men deze weer omlaag kan laten lopen. 12

13 Sluitkantmodus vrijmaken Terwijl de poort sluit, wordt fotocel of sluitkantbeveiliging bediend. De poort stopt en maakt de hindernis vrij zodra de sluitkantbeveiliging bediend of de fotocel onderbroken wordt. In opwaartse richting zonder functie. Sluitkantmodus Opnieuw omhooglopen Terwijl de poort sluit, wordt fotocel of sluitkantbeveiliging bediend. De poort stopt en loopt naar de bovenste eindpositie zodra de sluitkantbeveiliging bediend of de fotocel onderbroken wordt. In opwaartse richting zonder functie. Terreinlicht- of voorwaarschuwingslamp Terreinlichtmodus Bij elke poortbeweging wordt het licht gedurende 2 minuten ingeschakeld. Het licht kan ook worden ingeschakeld via de Stop- of draadloze lichttoets (met handzender met 4 kanalen). Trappenhuisautomaat Bij elke poortbeweging wordt een aangesloten trappenhuisautomaat gedurende 2 seconden aangestuurd. Het licht kan ook worden ingeschakeld via de Stop- of draadloze lichttoets (met handzender met 4 kanalen). Algemene voorwaarschuwing Voor elke poortbeweging wordt gedurende 3 seconden een voorwaarschuwing gegeven. De waarschuwingslamp wordt pas na bereiken van een eindpositie weer uitgeschakeld. Voorwaarschuwing voor automatisch weer dichtlopen Telkens voor het automatisch dichtlopen wordt gedurende 3 seconden een voorwaarschuwing gegeven. De waarschuwingslamp wordt pas na bereiken van een eindpositie weer uitgeschakeld. 13

14 Type waarschuwingslamp: zelfknipperende waarschuwingslamp bijv.: zwaailamp. Type waarschuwingslamp: waarschuwingslamp met pulswerking De waarschuwingslamp is niet zelfknipperend. Om toch een knipperwerking te verkrijgen, wordt de uitgang in pulsen van 1 Hz geschakeld. Automatisch weer dichtlopen Automatisch weer dichtlopen gedeactiveerd. Automatisch weer dichtlopen zonder fotocelverkorting Na een vertragingstijd van 1 minuut sluit de poort. Als de poort daarbij op een hindernis loopt, wordt het automatisch weer dichtlopen na 5 mislukte pogingen afgebroken. De poort moet dan via de toetsen op de besturing of een kabelgebonden component naar de onderste eindpositie worden gestuurd. 14

15 Automatisch weer dichtlopen met fotocelverkorting naar 3 seconden Na een vertragingstijd van 1 minuut wordt de poort gesloten. Deze tijd wordt verkort naar 3 seconden door het passeren van de fotocel. Als de poort daarbij op een hindernis loopt, wordt het automatisch weer dichtlopen na 5 mislukte pogingen afgebroken. De poort moet dan via de toetsen op de besturing of een kabelgebonden component naar de onderste eindpositie worden gestuurd. Automatisch weer dichtlopen met fotocelverkorting naar 15 seconden Na een vertragingstijd van 1 minuut wordt de poort gesloten. Deze tijd kan worden verkort naar 15 seconden door het passeren van de fotocel. Als de poort daarbij op een hindernis loopt, wordt het automatisch weer dichtlopen na 5 mislukte pogingen afgebroken. De poort moet dan via de toetsen op de besturing of een kabelgebonden component naar de onderste eindpositie worden gestuurd. Analysator voor sluitkantbeveiligingen 2 1 Deze instellingen zijn alleen mogelijk, wanneer de steekbare analysator voor sluitkantbeveiligingen is aangesloten. Pneumatische sluitkantbeveiligingen worden bij elke neerwaartse beweging uit veiligheidsoverwegingen getest. Deze procedure wordt testen genoemd. 1. DIP-schakelaar configuratie USA 2. Analysator Sluitkantbeveiliging met 1k2 ohm afsluitweerstand zonder testen Sluitkantbeveiliging met 1k2 ohm afsluitweerstand met testen De sluitkantbeveiliging wordt bij elke sluitbeweging getest: Na bedienen van de vooreindschakelaar moet de sluitkantbeveiliging binnen 2 seconden worden bediend (positief testen). Sluitkantbeveiliging met 8k2 ohm afsluitweerstand zonder testen 15

16 Sluitkantbeveiliging met 8k2 ohm afsluitweerstand met testen De sluitkantbeveiliging wordt bij elke sluitbeweging getest: Na bedienen van de vooreindschakelaar moet de sluitkantbeveiliging binnen 6 seconden worden bediend (positief testen). Optische sluitkantbeveiliging van de firma Fraba Aanwijzing Bij pneumatische sluitkantbeveiligingen (testen) moet altijd een vooreindschakelaar (artikelnr ) worden aangesloten. Deze besturing is onderhoudsvrij. Onderhoud Schoonmaken Maak de behuizing alleen aan de buitenkant met een geschikte doek schoon. Gebruik geen schoonmaakmiddel, omdat dit het kunststof kan aantasten. 16

17 Technische gegevens Behuizingsafmetingen (B x H x D) Behuizingsmateriaal Beschermklasse 155 x 130 x 50 mm PC IP54, alleen voor montage binnen Aansluitspanning 230 V / 50 Hz (aansluitwijze Y) Opgenomen vermogen Apparaatzekering 6 VA 2 A traag Aandrijvingsschakelvermogen 1 aandrijving 230 V / 50 Hz maximaal 260 VA Lichtschakelvermogen Stuurspanning Temperatuurbereik Radiofrequentie 230 V / 50 Hz maximaal 100 W 24 V maximaal 100 ma -10 C C 868,3 MHz 17

18 Aansluitschema Externe vooreindschakelaar voor starten van het testen bij DW-contact. Elektrische sluitkantbeveiliging USA-analysator wit bruin groen DW-contact Vooreindschakelaar Optische sluitkantbeveiliging fa. FRABA Draadloze besturing Toetsenbord Draadloos PRG Fotocel bijv. sleutelschakelaar Noodstopkring of afrolbeveiliging Motor Terreinlicht Waarschuwingslamp Net 230 V / 50 Hz Noodstop 18

19 Conformiteitsverklaring 19

20

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 5 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing BECK-O-TRONIC 5 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Torsteuerung Door Control Commande de porte Deurbediening BECK-O-TRONIC 4. Betriebs- und Montageanleitung. Operating and Installation Instructions

Torsteuerung Door Control Commande de porte Deurbediening BECK-O-TRONIC 4. Betriebs- und Montageanleitung. Operating and Installation Instructions Wichtige Informationen für den Elektroanschluss Important information about the electric supply connection Informations importantes pour le branchement électrique Belangrijke informaties voor de elektrische

Nadere informatie

B-Tronic VarioControl VC4200B

B-Tronic VarioControl VC4200B B-Tronic VarioControl VC4200B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Draadloze ontvanger inbouw Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger P3/30PSF - P9/16PSF nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing HazardControl HC520 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Vluchtwegbesturing voor de tweede vluchtweg Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger

Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger P5/20C...L120/11C Uitvoering: PSF(+) nl Montage- en gebruiksaanwijzing Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker

Nadere informatie

Handboek voor monteur

Handboek voor monteur Handboek voor monteur Motoren en besturingen voor rolluiken en zonwering Editie: 01/2011 Voorwoord Gebruik van het handboek voor de monteur In het handboek voor de monteur worden de ingebruikname van Becker

Nadere informatie

Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger

Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger P5...R40 Model: C01 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende

Nadere informatie

R8/17 - R40/17. Uitvoering: RP(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken RP(+) V:2.1

R8/17 - R40/17. Uitvoering: RP(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken RP(+) V:2.1 R8/17 - R40/17 Uitvoering: RP(+) nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

B-Tronic EasyControl EC5415B

B-Tronic EasyControl EC5415B B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing

Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing S80 met AE Professional Card nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient

Nadere informatie

R8/17...R30/17. Uitvoering: RO(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken

R8/17...R30/17. Uitvoering: RO(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken R8/17...R30/17 Uitvoering: RO(+) nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken P5/16PR+ - P9/16PR+ R8/17PR+ - R40/17PR+ NL Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor rolluiken met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor rolluiken met geïntegreerde ontvanger R8/17C PRF+ - R40/17C PRF+ nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor rolluiken met geïntegreerde ontvanger Met de Becker C-plug (steekbare motorkabel) Nieuw: Belangrijke informatie voor: de monteur

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz

Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Afbeelding: 24V-uitvoering, 433MHz Radiografische ontvanger E18 1-kanaal AM-radiografische ontvanger in 433 MHz of 868 MHz. 12V of 24V AC/DC (zie etiket op de ontvanger). Potentiaalvrije relaisuitgang

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

AW50/25 + AW50AE/25. Montage- en gebruiksaanwijzing. Sectionaalpoortaandrijvingen

AW50/25 + AW50AE/25. Montage- en gebruiksaanwijzing. Sectionaalpoortaandrijvingen AW50/25 + AW50AE/25 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Sectionaalpoortaandrijvingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 50 -

Aandachtspunten RTS - 50 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren!

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! MemoTec elero Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze jaloezieactor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best. nr. : 0425 00. Bedieningshandleiding

Draadloze bussysteem Draadloze jaloezieactor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best. nr. : 0425 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen Inhoudsapgave Veiligheidsinstructies... 56 Verklaring van display en toetsen... 57 Algemeen... 58 Reglementaire toepassing... 58 Montage... 59 Verklaring van functies en begrippen... 60 Programmeren van

Nadere informatie

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten.

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten. Best.nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CS-269-A externe ontvanger

CS-269-A externe ontvanger CS-269-A externe ontvanger Pagina 1 Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 55 -

Aandachtspunten RTS - 55 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

BDC-i440. Uitvoering: R/S. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BDC-i440. Uitvoering: R/S. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BDC-i44 Uitvoering: R/S nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Cody Light HF 1/1 1/2

Cody Light HF 1/1 1/2 NL De montage, aansluitingen en het onderhoud mogen alleen door geschoolde vakmannen worden uitgevoerd. De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd.

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

STURING R70/2AC : 2 motoren

STURING R70/2AC : 2 motoren TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning Aantal motoren Max. vermogen motor Max. vermogen knipperlicht Max. vermogen garageverlichting Max. vermogen controlelampje Max. vermogen elektrisch slot Max. stroom

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L

MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L D E U T S C H ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L E N G L I S H MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING AANDRIJFBESTURING UST

Nadere informatie

Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel

Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel Indicatie LED Programmeertoets Toets voor handmatige bediening Aansluitklemmen voor Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Toepassingen Methode 1 Buitenontvanger

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING R R MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING Belangrijk: Module RTS voor o.a. verlichting SOMFY afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten van het bedieningsgemak in de woonomgeving.

Nadere informatie

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

Control 701, 702, 703

Control 701, 702, 703 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing

Nadere informatie

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage NL Rolluik en zonneschermaandrijving VariEco868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de buismotor voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfunctie: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Leest a.u.b deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen,

Nadere informatie

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 1 - FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type 27A batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische stuureenheid 1-10 V, voor DIN-rail. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische stuureenheid 1-10 V, voor DIN-rail. Art.-Nr. Art.-Nr.: FST 1240 REG Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing S20 Uitvoering: MLS nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker dient deze

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding WWW.FUHR.NL www.fuhr.nl Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding Deze handleiding dient door de monteur aan de gebruiker te worden overhandigd MBW22-NL/02.12-4 Inhoud 1 Toepassingen 3 2 Belangrijke

Nadere informatie

Gelijkstroom-buismotor zonder eindschakelaar

Gelijkstroom-buismotor zonder eindschakelaar P6/20 Uitvoering: G1 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Gelijkstroom-buismotor zonder eindschakelaar Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Somfy Orea buismotor

Somfy Orea buismotor Handleiding voor het afstellen van een: Somfy Orea buismotor Merkzonwering.nl Wagenstraat 29 3142 CR Maassluis T: 010-592 29 76 info@merkzonwering.nl Controle RTS motor op locatie Altus RTS, Altea RTS,

Nadere informatie

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

R8/17R - R40/17R R8/17R+ - R20/17R+

R8/17R - R40/17R R8/17R+ - R20/17R+ R8/17R - R40/17R R8/17R+ - R20/17R+ NL Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop NL Zonneschermaandrijving SunTop Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460 FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING 520109X460 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type CR2450 batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS

Aandachtspunten RTS Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen huismerk RTS motor aan afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

elero VarioTec-868 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec-868 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec-868 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309025 Nr. 18 100.4601/0604 Inhoudsopgave

Nadere informatie

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Handleiding AS 100 Nederlands

Handleiding AS 100 Nederlands Handleiding AS 100 Nederlands Gecontroleerd conform: EN 12453 pagina 1 van 6 revisie 06 Nederlands Handleiding AS 100 De besturing AS 100 is geconcipieerd voor het bedrijf van deurinstallaties met 3-fase-motoren

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen Sleutelhanger afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings-

Nadere informatie

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR De met infrarood is een besturing voor één motor of een groep WKS-delen. Behalve de toetsen op en neer heeft hij een toets voor in- of uitschakelen van de centrale besturing. Als centrale besturing onder

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

Rolluik- en zonweringsaandrijvingen met mechanische eindschakelaar

Rolluik- en zonweringsaandrijvingen met mechanische eindschakelaar R7/17 Uitvoering: M nl Montage- en gebruiksaanwijzing Rolluik- en zonweringsaandrijvingen met mechanische eindschakelaar Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze actor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Draadloze bussysteem Draadloze actor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat Draadloze schakelactor mini Best.nr. : 0413 00 Draadloze tastactor mini Best.nr. : 0565 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door

Nadere informatie

HANDLEIDING TS970- FU/BM

HANDLEIDING TS970- FU/BM HANDLEIDING TS970- FU/BM deurbesturing voor: Industriële deuren met brandmeld contact NL. Inhoudsopgaven: 1 Verklaring besturing 2 2 Veiligheidsvoorschriften 3 3 Montage 4 4 Installatieschema 5 5 In bedrijf

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

R15...L44. Model: M05. Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren met handbediening

R15...L44. Model: M05. Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren met handbediening R15...L44 Model: M05 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren met handbediening Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

Buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Nieuwe PROF+ serie is de maatstaf inzake flexibiliteit

Buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Nieuwe PROF+ serie is de maatstaf inzake flexibiliteit PERSMEDEDELING BECKER buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Nieuwe PROF+ serie is de maatstaf inzake flexibiliteit Ongecompliceerde inbouw, eenvoudige

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor verlichting

Inbouwontvanger RTS voor verlichting Inbouwontvanger RTS voor verlichting Installatiehandleiding Artikelnummer 1811251 Inbouwontvanger RTS voor verlichting Voor het aansturen van verlichting. Met de Lighting in-wall receiver RTS kunt u de

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie