Control 701, 702, 703

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Control 701, 702, 703"

Transcriptie

1 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

2 O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing Open E LED eindpositie Open F LED eindpositie Dicht G Display H LED afstandsbediening I LED stuurspanning J LED storing K Krachtbegrenzing Dicht L Testknop Dicht M Stekerverbinding bedieningspaneel N Zekering magneetrem F1, 0.63 A max. O Aansluitklem X2e voor aansluiting fotocel 24 V P Aansluitbus elektronische antenne Q Stekerverbinding X2g voor aansluiting Control 300 R Stekerverbinding X2f S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 Schakelaar S19, S20 Aansluitklem X2d voor veiligheidskontaktlijst Dicht Aansluitklem X2c voor aansluiting drukknopkast Open, Dicht en Stop Aansluitklem X2a voor aansluiting eindschakelaar S11 en S13 Aansluitklem X2b voor toerentalsensor Dynamic aandrijvingen Aansluitklem X2 voor aansluiting knipperlicht Aansluitklem X2 voor aansluiting van de motor Netzekeringen F2-F4, 6.3 A max. Hoofdschakelaar Aansluitklem X2 voor aansluiting netspanning CEE-stekker Programmeerschakelaar krachtbegrenzing Blz. 2

3 O 2a Schakelschema Control 701 F2-F4 Zekering 6.3A max F1 Zekering 0.63A max H20 Zwaai-/knipperlicht K3 Relais voor zwaai-/knipperlicht K11 Omkeerrelais Open K21 Omkeerrelais Dicht KL Fotocel (indien aanwezig) M1 Motor met thermische beveiliging S Hoofdschakelaar SO Drukknop Stop (indien aanwezig) S1 Drukknop Impuls (indien aanwezig) S2 Drukknop Open (indien aanwezig) S4 Drukknop Dicht (indien aanwezig) S10 Eindschakelaar Noodhandbediening S11 Eindschakelaar Open S13 Eindschakelaar Dicht S14 Eindschakelaar Dicht 50 mm S19 Programmeerschakelaar S20 Programmeerschakelaar fotocel SKS1 Veiligheidskontaktlijst 1 SKS2 T1 V3 V3a V4 X1 X1a X2 X2a X2b X2c X2d X2e X2f X3 X4 Bij aansluiting Brug verwijderen resp. programmeerschakelaar op OFF zetten. Gebrugde klemmen / stand programmeerschakelaar Veiligheidskontaktlijst 2 (indien aanwezig) Transformator met thermische beveiliging Gelijkrichter magneetrem Gelijkrichter besturing Toerentalsensor aandrijving (indien aanwezig) CEE-stekker CEE-stekker (indien aanwezig) Aansluitklem netspanning / motor Aansluitklem eindschakelaar Aansluitklem toerentalsensor Aansluitklem drukknopkast Open / Stop / Dicht Aansluitklem veiligheidskontaktlijst Aansluitklem fotocel Aansluitklem potentiaalvrij eindschak. kontakt Aansluitklemmen aandrijving Aansluitbus elektronische antenne Attentie! Laagspanning Spanning van buitenaf aan de klemmen leidt tot beschadiging van de komplete elektronica. Benaming aansluitklem gebrugde programmeerklem schakelaar Drukknop Stop X Fotocel KL - S20 Autom. sluiten X2f - S19 Verkeerslichtbest. X2f - S19 Attentie! Plaatselijke veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Netvoedings- en stuurstroomleidingen absoluut gescheiden leggen! Stuurspanning 24 V DC Blz. 3

4 O 2b Schakelschema Control 702 DW F2-F4 F1 H20 K3 K11 K21 KL M1 S SO S1 S2 S4 S10 S11 S13 S14 Pneumatisch kontakt Dicht Zekering 6.3A max Zekering 0.63A max Zwaai-/knipperlicht Relais voor zwaai-/knipperlicht Omkeerrelais Open Omkeerrelais Dicht Fotocel (indien aanwezig) Motor met thermische beveiliging Hoofdschakelaar Drukknop Stop (indien aanwezig) Drukknop Impuls (indien aanwezig) Drukknop Open (indien aanwezig) Drukknop Dicht (indien aanwezig) Eindschakelaar noodhandbediening Eindschakelaar Open Eindschakelaar Dicht Eindschakelaar Dicht 50 mm S19 S20 T1 V3 V3a V4 X1 X1a X2 X2a X2b X2c X2d X2e X2f X3 X4 Programmeerschakelaar Programmeerschakelaar fotocel Transformator met thermische beveiliging Gelijkrichter magneetrem Gelijkrichter besturing Toerentalsensor aandrijving (indien aanwezig) CEE-stekker CEE-stekker (indien aanwezig) Aansluitklem netspanning / motor Aansluitklem eindschakelaar Aansluitklem toerentalsensor Aansluitklem drukknopkast Open / Stop / Dicht Aansluitklem veiligheidskontaktlijst Aansluitklem fotocel Aansluitklem potentiaalvrij eindsch.kontakt Aansluitklemmen aandrijving Aansluitbus elektronische antenne Attentie! Laagspanning Bij aansluiting Brug verwijderen resp. programmeerschakelaar op OFF zetten. Gebrugde klemmen / stand programmeerschakelaar Benaming aansluitklem gebrugde programmeerklem schakelaar Drukknop Stop X Fotocel KL - S20 Autom. sluiten X2f - S19 Verkeerslichtbest. X2f - S19 Spanning van buitenaf aan de klemmen leidt tot beschadiging van de komplete elektronica. Attentie! Plaatselijke veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Netvoedings- en stuurstroomleidingen absoluut gescheiden leggen! Stuurspanning 24 V DC Blz. 4

5 O 2c Schakelschema Control 703 F2-F4 Zekering 6.3A max F1 Zekering 0.63A max H20 Zwaai-/knipperlicht K3 Relais voor zwaai-/knipperlicht K11 Omkeerrelais Open K21 Omkeerrelais Dicht KL Fotocel (indien aanwezig) M1 Motor met thermische beveiliging S Hoofdschakelaar S0 Drukknop Stop (indien aanwezig) S1 Drukknop Impuls (indien aanwezig) S2 Drukknop Open (indien aanwezig) S4 Drukknop Dicht (indien aanwezig) S5 Loopdeurkontakt S6a, S6b Eindschakelaar slappekabelbeveiliging of vangbeveiliging (indien aanwezig) S10 Eindschakelaar noodhandbediening S11 Eindschakelaar Open S13 Eindschakelaar Dicht S14 Eindschakelaar Dicht 50 mm S19 Programmeerschakelaar S20 Programmeerschakelaar fotocel T1 Transformator met thermische beveiliging V3 Gelijkrichter magneetrem V3a Gelijkrichter besturing V4 Toerentalsensor aandrijving (indien aanwezig) V5 Optosensor zender grijs V6 X1 X1a X2 X2a X2b X2c X2d X2e X2f X3 X4 X7c X7d X7e X7f X7g X7h X7i Optosensor ontvanger zwart CEE-stekker CEE-stekker (indien aanwezig) Aansluitklem netspanning / motor Aansluitklem eindschakelaar Aansluitklem toerentalsensor Aansluitklem drukknopkast Open / Stop / Dicht Aansluitklem veiligheidskontaktlijst Aansluitklem fotocel Aansluitklem potentiaalvrij eindsch. kontakt Aansluitklemmen aandrijving Aansluitbus elektronische antenne Aansluitklem spiraalsnoer optosensor Aansluitbus slappekabelbeveiliging (bij Dynamic 210 gebrugd) Aansluitbus optosensor ontvanger Aansluitbus optosensor zender Aansluitbus loopdeurkontakt Aansluitklem ruststroomketen Aansluitbus loopdeurkontakt (indien aanwezig) Attentie! Laagspanning Bij aansluiting Brug verwijderen resp. programmeerschakelaar op OFF zetten. Gebrugde klemmen / stand programmeerschakelaar Benaming aansluitklem gebrugde programmeerklem schakelaar Drukknop Stop X Fotocel KL - S20 Autom. sluiten X2f - S19 Verkeerslichtbest. X2f - S19 Spanning van buitenaf aan de klemmen leidt tot beschadiging van de komplete elektronica. Attentie! Plaatselijke veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Netvoedings- en stuurstroomleidingen absoluut gescheiden leggen! Stuurspanning 24 V DC Blz. 5

6 O 3 Afstandsbediening: A Controlelampje van de batterij B Druktoets C Batterijvakje - klepje D Batterij 12 V A 23 Voor het vervangen van de batterij, het klepje (C) openen. Zorg bij het verwisselen van de batterij dat de juiste polen kontakt maken. Batterijen vallen niet onder de garantie. O C O D O A Let op: Handzender alleen gebruiken als u vastgesteld heeft dat er zich geen personen of voorwerpen in het bewegingsbereik van de garagedeur bevinden. Houdt de handzender buiten bereik van kinderen! O B O 4 Elektronische antenne IP 65 (niet standaard) O B O A O C Antennestekker in aansluitbus ST2 van de besturingsunit steken (zie afb. 1, punt "P"). De reikwijdte kan licht variëren afhankelijk van de gekozen digitale veiligheidscode. A antennekastje IP 65 B antennedraad C aansluitkabel met stekker Blz. 6

7 O 5 O 5a Programmeren van de besturingsunit Inbedrijfstelling Netspanning aansluiten. LED knippert. De deur kan zonder zelfhoudend kontakt met de druktoetsen in de gewenste postie gezet worden. Het instellen van de krachtbegrenzing kan nu plaats vinden, zie afb. 5c. Voor het programmeren van de afstandsbediening, zie afb. 5d. Voor het programmeren t.b.v. de funktie zelfhoudend kontakt, zie afb. 5e. O 5b Funktieaanduiding Programmeertoets Krachtinstelling Open Krachtinstelling Dicht Testtoets Open Testtoets Dicht Eindpositie Open Eindpositie Dicht Afstandsbediening In bedrijf / Programmering Storingsmelding O 5c Instellen van de krachtbegrenzing Programmering van de trekkracht "hek open" toets, programmering van de drukkracht "hek dicht" toets indrukken, de ingestelde waarde wordt aangeduid. Door de toets herhaaldelijk in te drukken, kan de kracht in stappen van 0 tot 19 ingesteld worden (standaard ingesteld op waarde 9). Let op: Ter bescherming van personen en mechanische delen van het hek en de aandrijving moet de krachtbegrenzing op de gevoeligste waarde ingesteld worden en mag absoluut niet meer bedragen dan 150N (ca.15kg)! Op de CPU printplaat bevindt zich een programmeerschakelaar, zie D1 afb. 1. Stand OFF is zonder krachtbegrenzing, stand On is met krachtbegrenzing voor Dynamic-aandrijvingen. Klemmen 74, 75 (X2b) moeten d.m.v. een draadbrug verbonden worden. draairichting hek "open" draairichting hek"dicht" Programmering beëindigd. Blz. 7

8 O 5d Codering van de ontvanger bij een enkel draaihek (alleen met elektronische antenne) Toets "P" 2 seconden indrukken Aanduiding "F" verschijnt LED brandt LED knippert Drukknop van de handzender indrukken Aanduiding "-" verschijnt Ontvanger-codering is nu in het geheugen opgeslagen (alleen in combinatie met een elektronische antenne) Marant ec Bij meerkanaalshandzender: Drukknop van de handzender indrukken (b.v. de tweede drukknop ) Marant ec Toets "P" indrukken alleen bij autom. sluiten Toets "P" indrukken LED brandt Programmering beëindigd Blz. 8

9 O 5e Programmering zelfhoudend kontakt (vooraf ingesteld op aanduiding 2, kan echter naar keuze veranderd worden) O 5f Programmering lichtrelais K6 (vooraf ingesteld op 3 min. licht naar keuze te veranderen) Toets indrukken en gelijktijdig de netspanning inschakelen. Keuze met toets, en vastleggen in het geheugen met programmeertoets P. Toets indrukken en gelijktijdig de netspanning inschakelen.keuze met toets, en vastleggen in het geheugen met programmeertoets P. Aanduiding bedrijfsaard 2 Open/Dicht zonder zelfhoudend kontakt 3 Open met/ Dicht zonder zelfhoudend kontakt 4 Open zonder/ Dicht met zelfhoudend kontakt 5 Impuls/Stop/Impuls in tegengestelde richting 6 Open/Dicht met zelfhoudend kontakt en Control Open/Dicht met zelfhoudend kontakt en Autom. sluiten 8 Open/Dicht met zelfhoudend kontakt en Autom. sluiten na het passeren van de fotocel Aanduiding bedrijsaard 2 t/m min. licht 2 knipperimpuls 3 beweging van de deur Aanduiding bedrijfsaard 7, 8, 9 1 knipperlicht 2 zwaailicht NB:Plaatselijke verlichting, knipperlicht of zwaailicht vlg,s het schakelschema aansluiten. 9 Open/Dicht met zelfhoudend kontakt en Autom. sluiten met 2 sec. waarschuwingstijd voor elke deurstart Aanduiding 7 t/m 9: Voor programmering van de tijdsduur dat de deur open moet blijven staan of instelling van de waarschuwingstijd, zie afb. 5h. Het aansluiten van het rode signaallicht H20 aan klem 8 en N (klem X2, zie afb. 2a, 2b en 2c).Aanduiding 7 t/m 9: O 5g Aanduiding Funktiemeldingen Storingsmeldingen Aanduiding Funktie Aanduiding Storing (LED knippert) 0 stoptoets 5 na aanspreken van kontaktlijst 2 impuls Open (toets/afstandsbediening) 9 toerentalsensor 4 impuls Dicht (toets/afstandsbediening) 10 krachtbegrenzing 6 fotocel passering 11 looptijdbegrenzing 13 veiligheidskontaktlijst, zonder funktie * 14 eindschakelaar - Fout * alleen bij Control 703 Blz. 9

10 O 5h Instellen autom. sluiten Toets "P" 2 seconden indrukken Aanduiding "F" verschijnt LED brandt LED knippert Aanduiding Tijdsduur open Waarschuwingstijd Drukknop "P" herhaald indrukken totdat in de display de aanduiding "A" verschijnt. 0 5 sec. 2 sec sec. 4 sec sec. 6 sec sec. 8 sec sec. 10 sec sec. 12 sec sec. 14 sec sec. 16 sec sec. 18 sec sec. 20 sec sec. 22 sec sec. 24 sec sec. 26 sec sec. 28 sec sec. 30 sec sec. 32 sec. Aanduiding "A" Tijdsduur hek "open" Waarschuwingstijd Toets indrukken voor instellen tijdsduur hek 'open' of toets indrukken voor instellen waarschuwingstijd, de ingestelde waarde wordt aangeduid. Door het herhaald indrukken van de toets wordt de "tijdsduur hek open" of de "waarschuwingstijd" in stappen van 0 tot 15 instelbaar (de waarde is vooraf ingesteld op 1). Toets "P" indrukken Ingestelde tijden zijn nu in het geheugen opgeslagen!led of brandt. Programmering beëindigd. Blz. 10

11 O 6 Storingshandleiding voor de vakman (eventueel optredende storingen als volgt verhelpen) Storingsindikatie Oorzaak Storing opheffen Indikator groen Spanning ontbreekt Kontroleren of netspanning aanwezig is. brandt niet Netzekering F1 kontroleren Aandrijving is ontgrendeld Thermische beveiliging van de motor is in werking getreden Aandrijving inkoppelen Motor af laten koelen Indikator rood Uitschakelautomaat te gevoelig afgesteld Uitschakelautomaat, zie afb. 5c, minder gevoelig knippert Deur loopt te zwaar. Deur blokkeert afstellen,alleen bij Dynamic-aandrijvingen. Deur Aanduiding 10 gangbaar maken. Indikator rood knippert Toerentalsensor defekt Aanduiding 9 Aandrijving loopt zonder zelfhoudend kontakt Toerentalsensor vernieuwen, alleen bij Dynamic-aandrijvingen. Geen funktie Elektronik defekt. Netspanning uitschakelen. Printplaten eruit halen en laten testen. Geen reaktie na het Aansluiklemmen voor drukknop impuls, Eventueel de sleutelschakelaar of geven van een bijv. door kabelbreuk of verkeerde aansluiting besturingsunit loskoppelen en bekabelingsfout impuls gebrugd zoeken. O 7a Testen van het pneumatisch kontakt bij de Control 702 Luchtslang uit het rubberbodemprofiel verwijderen. Deur open en dicht laten lopen. De daarop volgende deurbeweging moet zonder zelfhoudend kontakt plaats vinden. O 7b Testen van de optosensor bij de Control 703 Zender of ontvanger uit het rubberbodemprofiel verwijderen. Deur open en dicht laten lopen. De daarop volgende deurbeweging moet zonder zelfhoudend kontakt plaats vinden. EN EN Blz. 11 Wijzigingen voorbehouden! Datum: # NL M

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding

Montage- en gebruikshandleiding Montage- en gebruikshandleiding Filterbesturing 230V met zonneregelaar Art. nr.: 310.000.0530 Functie De filterbesturing PC-30 maakt een tijdgestuurd in- en uitschakelen van een 230V wisselstroom-filterpomp

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies RCR-2 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat het apparaat in werking wordt gesteld. 2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING E024S INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 1 WAARSCHUWINGEN...3 2 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 3.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 4 3.2 BESCHRIJVING KLEMMENBORDEN... 4 4 PROGRAMMERING

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

Bedieningshandboek MULTIMIG 300

Bedieningshandboek MULTIMIG 300 Bedieningshandboek MULTIMIG 300 ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach 10 59 60 D - 28059 Bremen Telefon +49 / (0)421 / 54 90 6-0 Telefax +49 / (0)421 / 54 90 619 vertrieb@elektron-bremen.de

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

Vingerscanner NB649N Montage- en gebruikshandleiding

Vingerscanner NB649N Montage- en gebruikshandleiding WWW.FUHR.NL autotronic www.fuhr.nl Vingerscanner NB649N Montage- en gebruikshandleiding Deze handleiding dient door de monteur aan de gebruiker te worden overhandigd MBW22a-NL/05.14-2 Contents 1 Toepassingen...3

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

De extra spanningverzorging moet via de modelbaan transformator plaatsvinden, die in geval van kortsluiting geen brand veroorzaken kan.

De extra spanningverzorging moet via de modelbaan transformator plaatsvinden, die in geval van kortsluiting geen brand veroorzaken kan. Kuehn WD10 Handleiding vertaling is voor eigen gebruik P.Heinst De schakeldecoder WD10 wordt bij het schakelen van wissels (spoelaandrijving), signalen, ontkoppelrails, lichtsignalen (twee en meerbegrips).

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 LAND AARDGAS PROPAAN NEDERLAND UNICA 50 NN/NB UNICA 50 PN/PB BELGIË UNICA 52 NN/NB UNICA 52 PN/PB UNICA 65 NN/NB

Nadere informatie

Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V.

Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V. Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V. Instellingen bij het inschakelen van de PPB... 11 VI. Overzicht

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen made by Honeywell Kenmerken 7-daags verwarmingsprogramma 6 vrij programmeerbare perioden

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw

Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw Specificaties-Veiligheid -Gebruik-Onderhoud Copyright 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie