Handboek voor monteur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek voor monteur"

Transcriptie

1 Handboek voor monteur Motoren en besturingen voor rolluiken en zonwering Editie: 01/2011

2 Voorwoord Gebruik van het handboek voor de monteur In het handboek voor de monteur worden de ingebruikname van Becker buismotoren voor rolluiken en zonwerigen alsmede de ingebruikname van afzonderlijke Becker besturingen beschreven. Dit handboek is bestemd voor de monteurs die zijn opgeleid door de firma Becker-Antriebe GmbH. Neem absoluut de veiligheidsinstructies voor de montage en ingebruikname van buismotoren en besturingen op de pagina s IV - V in acht. Veronachtzaming kan tot ernstige verwondingen leiden. Het handboek voor de monteur is geen vervanging voor de montage en gebruiksaanwijzingen die bij de Becker producten zijn gevoegd. Neem bij het gebruik van de installatie of bij reparatie de aanwijzingen in het handboek voor de monteur alsmede de bij het product gevoegde montage- en gebruiksaanwijzing in acht. Bij ondeskundig handelen kan Becker-Antriebe GmbH niet aansprakelijk gesteld worden voor daardoor veroorzaakte schade. Technische wijzigingen voorbehouden. II

3 Inhoud Rolluik Identificatie van het buismotortype Pagina R- 2 Buismotoren type M Pagina R- 4 Buismotoren type PicoR+ Pagina R- 8 Buismotoren type R(+) Pagina R-12 Buismotoren type RP(+) Pagina R-16 Buismotoren type PR+ Pagina R-20 Buismotoren type PRF+ Pagina R-24 Buismotoren type PROF+ Pagina R-28 Besturing SC431-II Pagina R-32 Rolluik aandrijvingen Zonwering Draadloos Identificatie van het buismotortype Pagina S- 2 Buismotoren type M Pagina S- 4 Buismotoren type S(+) Pagina S- 8 Buismotoren type PS(+) Pagina S-12 Buismotoren type SE-B(+) Pagina S-16 Buismotoren type PSF(+) Pagina S-20 Besturingsset SWS241 Pagina S-24 Besturingsset SWS441/SWS641 Pagina S-26 Besturing SC211 Pagina S-28 Principe: opbouw van enkel-,groepsen centraalbesturingen Pagina F- 2 Programmeren van de zender Pagina F- 4 Wissen van de zender Pagina F- 6 Rolluik besturingen Zonwerings aandrijvingen Zonwerings besturingen Draadlozetechniek III

4 Algemeen Welke rolluikaandrijving werd ingebouwd? Mogelijke buismotortypes: Type M: buismotor met mechanische eindschakelaar Type R(+): buismotor met elektronische eindschakelaar en gevoelige obstakelherkenning ( ) Type Pico R+: buismotor met elektronische eindschakelaar voor de mini-as ( ) Type RF(+): buismotoren met draadloze ontvanger (40 MHz) en gevoelige obstakelherkenning ( ) Type PRF+: buismotoren met draadloze ontvanger (868,3 MHz) en punt naar punt programmering (vanaf 2003) Type PR+: buismotor met elektronische eindschakelaar en punt naar punt programmering (vanaf 2005) Type RP(+): buismotor met elektronische eindschakelaar, punt naar punt programmering en gevoelige obstakelherkenning (vanaf 2009) + betekent: geschikt voor vaste asverbinders resp. omhoogschuifbeveiligingen Identificatie van het buismotortype: Via de instelset kunnen de buismotortypes ook in ingebouwde toestand worden geïdentificeerd. Verbind hiervoor de draden van de aansluitleidingen van de buismotor met dezelfde kleur bedrading van de Becker instelset. Voer achtereenvolgens de volgende stappen uit. Druk gedurende 2 seconden op de programmeertoets. Als de buismotor een hard geluid laat horen, zonder dat de as draait, dan werd een type M ingebouwd. Vervang meteen de instelset door een set die geschikt is voor het type M. Klikt de buismotor 2x, dan werd een type R(+) ingebouwd. Klikt de buismotor 1x of laat geen reactie zien, dan gaat het om de types PicoR+, PP(+), PR+, RF(+) of PRF+. Laat de buismotor 2 omwentelingen lopen en druk opnieuw gedurende 2 seconden op de programmeertoets (bij opnieuw klikken werd nu een 2e eindpositie ingesteld). Laat de buismotor 1 omwenteling in tegengestelde richting lopen en voer de wishandelingen uit: R-2

5 Druk op de programmeertoets en houd deze ingedrukt Druk op de -toets en houd deze ingedrukt Laat de programmeertoets los Druk nogmaals op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt Rolluik aandrijvingen Geeft de motor geen reactie dan zijn motoren met geïntegreerde draadloze ontvanger ingebouwd. RF(+) (tot 2002) of PRF(+) (vanaf 2003) of PROF+ (vanaf 2011). Klikt de buismotor 2x, dan werden de types PicoR+, RP(+) of PR+ ingebouwd. Druk opnieuw op de programmeertoets. Laat de buismotor geen reactie zien, dan werd een type PicoR+ (tot 2007) ingebouwd. Klikt de buismotor 1x, dan werden de types RP(+) of PR+ ingebouwd. U heeft nu een eindpositie geprogrammeerd. Laat de buismotor 2 omwentelingen uit de eindpositie lopen. Loopt de buismotor zonder onderbreking, dan gaat het om het type PR+ (vanaf 2003). Onderbreekt de buismotor het lopen na een omwenteling en loopt dan verder, dan gaat het om het type RP(+) (vanaf 2009). R-3

6 Buismotoren type M Typeplaatje buismotoren type M Typebenaming: b.v. R 8/17 C M R buismotordiameter P - 35mm R - 45mm L - 58mm 8/17 nominaal moment/aandrijftoerental C steekbare aansluitleiding M mechanische eindschakelaar Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type M Buismotoren met mechanische eindschakelaar mogen niet parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Door de ontlading van de condensator kunnen de eindschakelaars worden beschadigd. Het gevolg is dat over de eindposities heen wordt gelopen. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een OMHOOG- resp. OMLAAG-commando uitvoeren. Buismotor Net Buismotor 1 Buismotor 2 Net R-4

7 Informatie over de buismotor type M Controleer vóór de inbouw of de meenemerborgstift vastgeklikt (vastschroefd) is. Markeer de positie van de meenemer op de as en boor op dit punt een gat van 4 mm. Borg met een schroef of klinknagel de meenemer tegen axiale verschuivingen in de as. Rolluik aandrijvingen De pijl op de aandrijfkop geeft de draairichting aan. Bij de betreffende instelinrichting wordt de eindpositie, b.v. met het flexibele instelhulpmiddel (artikelnr ), ingesteld. Draaien in + richting vergroot het bereik, draaien in - richting verkort het bereik. De maximale verplaatsingsweg bedraagt 38 omwentelingen van de wikkelas. R-5

8 Buismotoren type M Instellen van de eindposities buismotoren type M 1. Instellen van de onderste eindpositie Na de inbouw van de as laat u de buismotor naar beneden lopen tot deze vanzelf uitschakelt. Draai met het flexibele instelhulpmiddel de betreffende instelinrichting in plusrichting (met de klok mee) tot de as zich in een geschikte positie bevindt, om het rolluik met de as te verbinden. Schakel naar beneden lopen uit en verbind het rolluik met de as (veren inhangen). R-6

9 2. Instellen van de bovenste eindpositie Laat het rolluik naar boven lopen tot de buismotor via de eindschakelaar voor de bovenste eindpositie vanzelf uitschakelt. Aanwijzing: In uitl e v e r i n g s t o e s t a n d (af fabriek) is het eindschakelaarbereik vooringesteld op 2 omwentelingen voor naar boven en beneden lopen. Tijdens het naar boven lopen schakelt de buismotor na 4-5 omwentelingen uit. Rolluik aandrijvingen Draai de betreffende instelinrichting in plusrichting (met de klok mee) tot het rolluik zich in de bovenste eindpositie bevindt. R-7

10 Buismotoren type PicoR+ Typeplaatje buismotoren type PicoR+ Typebenaming: b.v. P 9/16 R+ P buismotordiameter P - 35mm 9/16 nominaal moment/aandrijftoerental R elektronische eindschakelaar voor rolluik + geschikt voor omhoogschuifbeveiliging Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type PicoR+ Meerdere buismotoren met elektronische eindschakelaar kunnen parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Het maximale aantal synchroon gestuurde buismotoren moet afhankelijk van de betreffende opgenomen stroom niet meer dan 5 buismotoren bedragen. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een OMHOOG- resp. OMLAAG-commando uitvoeren. Buismotor Net Buismotor 1 Buismotor 2 Net R-8

11 Informatie over de buismotor type PicoR+ De buismotoren met elektronische eindschakelaar van het type PicoR+ herkennen en programmeren vanzelf de bovenste eindpositie. Om de bovenste eindpositie probleemloos te herkennen, moet een gedefinieerde aanslag aanwezig zijn (hoeklijst of stopper). Rolluik aandrijvingen De veren worden via asklemmen aan de mini-as bevestigd. Daardoor wordt voorkomen dat de veren tegen de buismotor schuren. De eindposities kunnen via elk bedieningselement worden ingesteld. De eindposities worden via de instelset gewist. De draden van de aansluitleiding van de buismotor worden verbonden met dezelfde kleur draden van de instelset. R-9

12 Buismotoren type PicoR+ Programmeren van de eindposities type PicoR+ 1. Programmeren van de bovenste eindpositie Laat het rolluik eerst tegen de bovenste eindpositie lopen tot de buismotor vanzelf uitschakelt. Aanwijzing: Bij de eerste keer naar boven lopen (installatierun) loopt de buismotor om veiligheidsredenen met verminderde kracht. Als de kracht dichtbij de limiet is geconfigureerd, kan de buismotor stil blijven staan voordat de bovenste eindpositie is bereikt. Na een reset (wissen van de eindposities) wordt de buismotor opnieuw gestart tot deze de bovenste eindpositie bereikt. 2. Programmeren van de onderste eindpositie Vervolgens laat u het rolluik naar de gewenste onderste eindpositie lopen. (Bij installatie met omhoogschuifbeveiligingen of starre veiligheidsveren laat u het rolluik naar beneden lopen tot de buismotor vanzelf uitschakelt.) R-10

13 3. Programmeren van verplaatsingsweg Laat het rolluik nogmaals zonder onderbreking tegen de bovenste eindpositie lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Hierdoor wordt het wegtraject tussen de eindposities in de buismotor geprogrammeerd en wordt de programmering vanzelf afgesloten. Rolluik aandrijvingen Wissen van de eindposities met de instelset Druk de programmeertoets totdat de motor 2 keer klikt. 2x klik R-11

14 Buismotoren type R(+) Typeplaatje buismotoren type R(+) Typebenaming: b.v. R 8/17 R+ R buismotordiameter R - 45mm 8/17 nominaal moment/aandrijftoerental R elektronische eindschakelaar voor rolluik + geschikt voor omhoogschuifbeveiliging Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type R(+) Meerdere buismotoren met elektronische eindschakelaar kunnen parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Het maximale aantal synchroon gestuurde buismotoren moet afhankelijk van de betreffende opgenomen stroom niet meer dan 5 buismotoren bedragen. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een OMHOOG- resp. OMLAAG-commando uitvoeren. Buismotor Buismotor 1 Net Buismotor 2 Net R-12

15 Informatie over de buismotor type R(+) De buismotoren met elektronische eindschakelaar van het type R(+) herkennen en programmeren vanzelf beide eindposities. Om de bovenste eindpositie probleemloos te herkennen, moet een gedefinieerde aanslag aanwezig zijn (hoeklijst of stopper). Rolluik aandrijvingen Installatie met veren type R Er mag niet meer dan één rolluiklamel boven de invoeropening uitsteken. In de onderste eindpositie moeten de veren tegen de draaibeweging van de as werken. De veren moeten op een afstand van 30 cm worden gemonteerd. Installatie met omhoogschuifbeveiligingen type R+ De omhoogschuifbeveiliging moet vastgeklikt zijn en het rolluik op de vensterbank drukken. De eindposities kunnen via elk bedieningselement worden ingesteld. De eindposities worden via de instelset gewist. De draden van de aansluitleiding van de buismotor worden verbonden met dezelfde kleur draden van de instelset. R-13

16 Buismotoren type R(+) Programmeren van de eindpositie bij de installatie met veren type R 1. Programmeren van de bovenste eindpositie Laat het rolluik eerst tegen de bovenste eindpositie lopen tot de buismotor vanzelf uitschakelt. Aanwijzing: Bij de eerste keer naar boven lopen (installatierun) loopt de buismotor om veiligheidsredenen met verminderde kracht. Als de kracht dichtbij de limiet is geconfigureerd, kan de buismotor stil blijven staan voordat de bovenste eindpositie is bereikt. Na een reset (wissen van de eindposities) wordt de buismotor opnieuw gestart tot deze de bovenste eindpositie bereikt. 2. Programmeren van de onderste eindpositie Laat het rolluik daarna tegen de onderste eindpositie lopen tot de buismotor vanzelf uitschakelt. Eindposities wissen met de instelset Druk op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt. 2x klik R-14

17 Programmeren van de eindpositie bij de installatie met omhoogschuifbeveiligingen type R+ 1. Programmeren van de bovenste eindpositie Laat het rolluik eerst tegen de bovenste eindpositie lopen tot de buismotor vanzelf uitschakelt. Aanwijzing: Bij de eerste keer naar boven lopen (installatierun) loopt de buismotor om veiligheidsredenen met verminderde kracht. Als de kracht dichtbij de limiet is geconfigureerd, kan de buismotor stil blijven staan voordat de bovenste eindpositie is bereikt. Na een reset (wissen van de eindposities) wordt de buismotor opnieuw gestart tot deze de bovenste eindpositie bereikt. 2. Programmeren van de onderste eindpositie Laat het rolluik daarna tegen de onderste eindpositie lopen tot de buismotor vanzelf uitschakelt. Rolluik aandrijvingen Eindposities wissen met de instelset Druk op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt. 2x klik R-15

18 Buismotoren type RP(+) Typeplaatje buismotoren type RP(+) Typebenaming: b.v. R 8/17RP+ R buismotordiameter R - 45mm 8/17 nominaal moment/aandrijftoerental P punt naar punt programmeerbaar R elektronische eindschakelaar voor rolluik + geschikt voor omhoogschuifbeveiliging Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type RP(+) Meerdere buismotoren met elektronische eindschakelaar kunnen parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Het maximale aantal synchroon gestuurde buismotoren moet afhankelijk van de betreffende opgenomen stroom niet meer dan 5 buismotoren bedragen. DDe omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een OMHOOG- resp. OMLAAG-commando uitvoeren. Buismotor Buismotor 1 Net Buismotor 2 Net R-16

19 Informatie over de buismotor type RP(+) De buismotoren met elektronische eindschakelaar van het type RP(+) herkennen en programmeren vanzelf beide eindposities. Bij ontbrekende aanslagen worden einduitschakelpunten geprogrammeerd. Om ervoor te zorgen dat de buismotor de bovenste eindpositie vanzelf herkent, moet een gedefinieerde aanslag aanwezig zijn (hoeklijst of stopper). Rolluik aandrijvingen Installatie met veren - type RP Er mag niet meer dan één rolluiklamel boven de invoeropening uitsteken. In de onderste eindpositie moeten de veren tegen de draaibeweging van de as werken. De veren moeten op een afstand van 30 cm worden gemonteerd. Installatie met omhoogschuifbeveiligingen - type RP+ De omhoogschuifbeveiliging moet vastgeklikt zijn en het rolluik op de vensterbank drukken. De eindposities kunnen via elk bedieningselement worden ingesteld. De eindposities worden via de instelset gewist. De draden van de aansluitleiding van de buismotor worden verbonden met dezelfde kleur draden van de instelset. R-17

20 Buismotoren type RP(+) Instellen van de eindposities met de instelset type RP(+) 1. Programmeren van de bovenste eindpositie Verbind de draden van de aansluitleidingen van de buismotor met dezelfde kleur bedrading van de Becker instelset. Naar aanslag boven Laat het rolluik tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt boven Laat het rolluik in de gewenste bovenste positie lopen en druk op de programmeertoets van de instelset tot de buismotor 1 x klikt. 2. Programmeren van de onderste eindpositie Naar aanslag beneden Laat het rolluik naar beneden lopen tot de buismotor door de opstopping via de veren (type PR) of via het blokkeren van de omhoogschuifbeveiliging (type RP+) vanzelf uitschakelt. 1x klik Type RP Type RP+ Naar punt beneden Laat het rolluik in de gewenste positie lopen en druk op de programmeertoets van de instelset tot de buismotor 1 x klikt. 1x klik R-18

21 3. Eindposities wissen met de instelset Druk op de programmeertoets en houd deze ingedrukt Druk op de -toets en houd deze ingedrukt Laat de programmeertoets los Druk nogmaals op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt Aanwijzing: Bij de eerste keer naar boven lopen (installatierun) loopt de buismotor om veiligheidsredenen met verminderde kracht. Als de kracht dichtbij de limiet is geconfigureerd, kan de buismotor stil blijven staan voordat de bovenste eindpositie is bereikt. Na een kort tegencommando (vrijmaken) wordt de buismotor opnieuw gestart tot deze de bovenste eindpositie bereikt. Als een eindpositie ontbreekt, laat de buismotor dat zien door kort starten, stoppen en verder lopen (ESI: Eindpositie-Status-Indicator). Nadat de eindposities 3x achter elkaar probleemloos werden herkend (3x naar boven en beneden lopen), slaat de buismotor de eindposities definitief op. Rolluik aandrijvingen 4. Cyclische lengtecompensatie van het rolluikpantser activeren (optie) Door 10 seconden lang op de programmeertoets van de instelset te drukken wordt de cyclische lengtecompensatie van het rolluikpantser geactiveerd. De buismotor bevestigt de procedure door 3x klikken. Na voltooide programmering (3x helemaal naar boven en beneden lopen) stopt het rolluik kort voor bereiken van de bovenste eindpositie en loopt nog maar elke 32e keer tegen de aanslag (correctierun). 3x klik R-19

22 Buismotoren type PR+ Typeplaatje buismotoren type PR+ Typebenaming: b.v. R 8/17 C PR+ R buismotordiameter P - 35mm R - 45mm 12/17 nominaal moment/aandrijftoerental C steekbare aansluitleiding P punt naar punt programmeerbaar R elektronische eindschakelaar voor rolluik + geschikt voor omhoogschuifbeveiliging Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type PR+ Meerdere buismotoren met elektronische eindschakelaar kunnen parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Het maximale aantal synchroon gestuurde buismotoren moet afhankelijk van de betreffende opgenomen stroom niet meer dan 5 buismotoren bedragen. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een OMHOOG- resp. OMLAAG-commando uitvoeren. Buismotor Buismotor 1 Net Buismotor 2 Net R-20

23 Informatie over de buismotor type PR+ De buismotoren met elektronische eindschakelaar van het type PR+ herkennen en programmeren vanzelf de eindposities bij aanwezige aanslagen. Bij ontbrekende aanslagen worden einduitschakelpunten geprogrammeerd. Om de bovenste eindpositie probleemloos te herkennen, moet een gedefinieerde aanslag aanwezig zijn (hoeklijst of stopper). Rolluik aandrijvingen Installatie met omhoogschuifbeveiligingen De omhoogschuifbeveiliging moet vastgeklikt zijn en het rolluik op de vensterbank drukken. De eindposities kunnen via de instelset of via de schakelaars op de aandrijfkop worden ingesteld. De draden van de aansluitleiding van de buismotor worden verbonden met dezelfde kleur draden van de instelset. R-21

24 Buismotoren type PR+ Instellen van de eindposities met de schakelaars type PR+ 1. Beide eindposities wissen met de schakelaars Zet beide schakelaars op en geef een kort commando. 2. Instellen van de onderste eindpositie met de schakelaars Naar punt beneden Laat het rolluik in de gewenste positie lopen en zet de betreffende schakelaar van op. Naar aanslag beneden Zet de beide schakelaars op. Laat het rolluik bij gebruikmaking van omhoogschuifbeveiligingen (starre ophangingen) naar beneden lopen tot de buismotor vanzelf stopt. 3. Instellen van de bovenste eindpositie met de schakelaars Naar aanslag boven Laat het rolluik tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt boven Laat het rolluik in de gewenste bovenste positie lopen en zet de betreffende schakelaar van op (bij omhoogschuifbeveiligingen alleen mogelijk met instelset). R-22

25 Instellen van de eindposities met de instelset type PR+ 1. Instellen van de onderste eindpositie met de instelset Verbind de draden van de aansluitleidingen van de buismotor met dezelfde kleur bedrading van de Becker instelset. Zet beide schakelaars in de programmeerstand ( ). Naar punt beneden Laat het rolluik in de gewenste positie lopen en druk op de programmeertoets van de instelset tot de buismotor 1x klikt. Naar aanslag beneden Laat het rolluik bij gebruikmaking van omhoogschuifbeveiligingen (starre ophangingen) naar beneden lopen tot de buismotor vanzelf stopt. 1x klik Rolluik aandrijvingen 2. Instellen van de bovenste eindpositie met de instelset Naar aanslag boven Laat het rolluik tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt boven Laat het rolluik in de gewenste bovenste positie lopen en druk op de programmeertoets van de instelset tot de buismotor 1 x klikt. 1x klik 3. Eindposities wissen met de instelset Druk op de programmeertoets en houd deze ingedrukt. Druk op de -toets en houd deze ingedrukt. Laat de programmeertoets los. Druk nogmaals op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt. Als de buismotor zich tussen de eindposities bevindt, dan worden beide eindposities gewist. Als de buismotor zich in een eindpositie bevindt, dan wordt alleen deze gewist. R-23

26 Buismotoren type PRF+ Typeplaatje buismotoren type PRF+ Typebenaming: b.v. R8/17 C PRF+ R buismotordiameter P - 35mm R - 45mm 8/17 nominaal moment/aandrijftoerental C steekbare aansluitleiding P punt naar punt programmeerbaar R elektronische eindschakelaar voor rolluik F draadloze ontvanger + geschikt voor omhoogschuifbeveiliging Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type PRF+ Buismotoren met elektronische eindschakelaar en geïntegreerde draadloze ontvanger worden direct op de spanningsvoorziening aangesloten. De bruine en de zwarte draden worden samen op de fase L1 geklemd. Buismotor Net R-24

27 Informatie over de buismotor type PRF+ De buismotoren met elektronische eindschakelaar PRF+ herkennen en programmeren vanzelf de eindposities bij aanwezige aanslagen. Bij ontbrekende aanslagen worden einduitschakelpunten geprogrammeerd. Om de bovenste eindpositie probleemloos te herkennen, moet een gedefinieerde aanslag aanwezig zijn (hoeklijst of stopper). Installatie met omhoogschuifbeveiligingen De omhoogschuifbeveiliging moet vastgeklikt zijn en het rolluik op de vensterbank drukken. Rolluik aandrijvingen Programmeren van masterzender Zet de buismotor gedurende 3 minuten in de programmeermodus door de spanningsvoorziening in te schakelen (Power On) of door de draadloze schakelaar in de stand te schakelen. Druk daarna op de programmeertoets van de masterzender tot de buismotor 2x klikt (3 sec. bij eerste installatie, 10 sec. voor overschrijven van een reeds geprogrammeerde masterzender). 2x klik Draairichting corrigeren Schakel bij verkeerde draairichting de draairichtingschakelaar op de buismotor om. Opgelet: De draairichting kan alleen worden omgeschakeld, wanneer geen eindposities zijn geprogrammeerd. R-25

28 Buismotoren type PRF+ Instellen van de eindposities type PRF + 1. Programmeren van de bovenste eindpositie met de masterzender Naar aanslag boven Laat het rolluik tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt boven Laat het rolluik in de gewenste bovenste positie lopen. Druk daarna op de programmeer- en OMHOOGtoets tot de buismotor 1x klikt. 1x klik 2. Programmeren van de onderste eindpositie met de masterzender Naar punt beneden Laat het rolluik in de gewenste positie lopen. Druk daarna op de programmeer- en OMLAAG-toets tot de buismotor 1x klikt. Naar aanslag beneden (alleen bij omhoogschuifbeveiligingen) Laat het rolluik naar beneden lopen tot de buismotor vanzelf uitschakelt. 3. Eindposities wissen met de masterzender Druk tegelijkertijd op de programmeer en STOP-toets tot de buismotor na 10 seconden 2x klikt. Als het rolluik zich tussen de eindposities bevindt, dan worden door het wissen beide eindposities gewist. Als het rolluik zich in een eindpositie bevindt, dan wordt alleen deze gewist. 2x klik R-26

29 Instellen van de tussenposities type PRF + 4. Programmeren van de tussenpositie Laat de buismotor in de gewenste tussenpositie lopen en druk op de STOP- en OMLAAG-toets tot de buismotor 1x klikt. Om het rolluik naar de tussenpositie te laten lopen, drukt u binnen een seconde 2x op de OMLAAG-toets (dubbele toetsdruk). 1x klik Rolluik aandrijvingen 5. Programmeren van de ventilatiepositie Laat de buismotor in de gewenste ventilatiepositie lopen en druk op de STOP en OMHOOG-toets tot de buismotor 1x klikt. Om het rolluik naar de ventilatiepositie te laten lopen, drukt u binnen een seconde 2x op de OMHOOG-toets (dubbele toetsdruk). 6. Wissen van de tussenpositie/ ventilatiepositie Laat de buismotor in de positie lopen die moet worden gewist, en herhaal de programmeerprocedure (op STOP- en OMLAAG-toets of STOP- en OMHOOGtoets drukken) tot de buismotor 2x klikt. 2x klik 2x klik R-27

30 Buismotoren type PROF+ Typeplaatje buismotoren type PROF+ Typebenaming: b.v. R8/17 C PROF+ R buismotordiameter P - 35mm R - 45mm 8/17 nominaal moment/aandrijftoerental C steekbare aansluitleiding P punt naar punt programmeerbaar R elektronische eindschakelaar voor rolluik O gevoelige obstakelherkenning F draadloze ontvanger + geschikt voor omhoogschuifbeveiliging Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type PROF+ Buismotoren met elektronische eindschakelaar en geïntegreerde draadloze ontvanger worden direct op de spanningsvoorziening aangesloten. De bruine ader wordt samen met de blauwe ader op de N aangesloten. Buismotor Net Wil de gevoelige obstakelherkenning werken, moet de meenemer met obstakelherkenning op de motor gemonteerd zijn. Meenemer Meenemer met obstakelherkenning R-28

31 Informatie over de buismotor type PROF+ De buismotoren met elektronische eindschakelaar PROF+ herkennen en programmeren vanzelf de eindposities bij aanwezige aanslagen. Bij ontbrekende aanslagen worden einduitschakelpunten geprogrammeerd. Om de bovenste eindpositie probleemloos te herkennen, moet een gedefinieerde aanslag aanwezig zijn (hoeklijst of stopper). Installatie met omhoogschuifbeveiligingen De omhoogschuifbeveiliging moet vastgeklikt zijn en het rolluik op de vensterbank drukken. Rolluik aandrijvingen Programmeren van masterzender Zet de buismotor gedurende 3 minuten in de programmeermodus door de spanningsvoorziening in te schakelen (Power On) of door de draadloze schakelaar in de stand te schakelen. Druk daarna op de programmeertoets van de masterzender tot de buismotor 2x klikt (3 sec. bij eerste installatie, 10 sec. voor overschrijven van een reeds geprogrammeerde masterzender). 2x klik Draairichting corrigeren Schakel bij verkeerde draairichting de draairichtingschakelaar op de buismotor om. Opgelet: De draairichting kan alleen worden omgeschakeld, wanneer geen eindposities zijn geprogrammeerd. R-29

32 Buismotoren type PROF+ Instellen van de eindposities type PROF+ 1. Programmeren van de bovenste eindpositie met de masterzender Naar aanslag boven Laat het rolluik tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt boven Laat het rolluik in de gewenste bovenste positie lopen. Druk daarna op de programmeer- en OMHOOGtoets tot de buismotor 1x klikt. 1x klik 2. Programmeren van de onderste eindpositie met de masterzender Naar aanslag onder Laat de motor naar onder lopen tot deze zelfstandig afschakelt (voor de installatie met ophangveren moet de meenemer met obstakelherkenning gebruikt worden. Naar punt onder Laat de motor naar de gewenste positie lopen en druk daarna de programmeer- en OMLAAG-toets tot de motor 1 x klikt. 3. Eindposities wissen met de masterzender Druk tegelijkertijd op de programmeer en STOP-toets tot de buismotor na 10 seconden 2x klikt. Als het rolluik zich tussen de eindposities bevindt, dan worden door het wissen beide eindposities gewist. Als het rolluik zich in een eindpositie bevindt, dan wordt alleen deze gewist. 2x klik 1x klik R-30

33 Instellen van de tussenposities type PROF+ 4. Programmeren van de tussen-/ventilatiepositie Laat de motor in de gewenste tussen-/ ventilatiepositie lopen en druk de STOPen OMLAAG-toets resp. STOP- en OMHOOG-toets. Om het rolluik naar de tussen-/ventilatiepositie te laten lopen druk binnen een seconde 2 x de OMLAAG-toets resp. OMHOOG-toets. 1x klik 1x klik Rolluik aandrijvingen 5. Wissen van de tussen-/ ventilatiepositie Laat de buismotor in de positie lopen die moet worden gewist, en herhaal de programmeerprocedure (op STOP- en OMLAAG-toets of STOP- en OMHOOGtoets drukken) tot de buismotor 2x klikt. tussenpositie ventilatiepositie 6. Activeren beveiliging tegen vastvriezen Laat de motor tegen de aanslag lopen. Druk vervolgens de programmeer-, STOP- en OMHOOG-toets tot de motor 3 x klikt. Op dezelfde manier wordt de beveiliging tegen vastvriezen weer gedeactiveert. 1x klik 3x klik Aanwijzing: Tijdens de installatie (eerste keer OMHOOG/OMLAAG) loopt de motor in dodemansmodus. Het ontbreken van een eindpositie in een richting laat de motor zien door het kort stoppen en weer verder lopen (ESI: eindpositie-status-indicator). Als de eindposities 3 keer achtereen op dezelfde plaats heeft gevonden, worden de eindposities definitief opgeslagen. R-31

34 Inbedrijfstelling van de draadloze lichtsensor SC431-II SC431-II programmeren 1. Druk de programmeertoets van de masterzender (de eerste ingeleerde zender) tot de ontvanger 1 x klikt. 1x klik Mastersender 2. Druk de programmeertoets van de SC431-II tot de ontvanger 1 x klikt. 1x klik 3. Druk nu nog een keer op de programmeertoets van de SC431-II tot de ontvanger 2 x klikt. 2x klik R-32

35 Zonweringsfunctie instellen 1. Door het verdraaien van de instelling zondrempelwaarde kan de zondrempelwaarde met behulp van het controlelampje aangepast worden. Schemerfunctie instellen 2. Door het verdraaien van de instelling schemerdrempelwaarde kan de schemerdrempelwaarde met behulp van het controlelampje aangepast worden. LED groen Zonweringsfunctie wordt uitgevoerd LED rood Zonweringsfunctie wordt niet uitgevoerd LED knippert geel Instelling in stand 0 Zonweringsfunctie is uitgeschakeld Rolluik besturing LED rood Schemerfunctie wordt niet uitgevoerd LED groen Schemerfunctie wordt uitgevoerd LED knippert geel Instelling in stand 0 Schemerfunctie is uitgeschakeld Hand-/Auto-drukknop Met de Hand-/Auto-drukknop is het mogelijk de automatische commando s in en uit te schakelen (zonweringsfunctie, schemerfunctie). Glasbreukfunctie Druk de -toets tot de LED groen oplicht. De glasbreukfunctie is nu geactiveerd. Door opnieuw drukken van de -toets word de glasbreukfunctie weer gedeactiveerd. De LED brandt nu rood. Automatische stand uit Automatische stand aan R-33

36 Algemeen Welke zonweringsaandrijving werd ingebouwd? Mogelijke buismotortypes: Type M: buismotor met mechanische eindschakelaar Type S(+): buismotor met elektronische eindschakelaar ( ) Type SF(+): buismotoren met elektronische obstakelherkenning en draadloze ontvanger ( ) Type PS(+): buismotoren met elektronische eindschakelaar en punt naar punt programmering (vanaf 2003) Type SEB(+): buismotoren met elektronische eindschakelaar en automatische omkering (doek strak trekken) in de uitloop-eindpositie (vanaf 2003) Type PSF(+): buismotoren met draadloze ontvanger en punt naar punt programmering (vanaf 2003) + betekent: verhoogde sluitkracht voor cassetteschermen Identificatie van het buismotortype: Via de instelset kunnen de buismotortypes ook in ingebouwde toestand worden geïdentificeerd. Verbind hiervoor de draden van de aansluitleidingen van de buismotor met dezelfde kleur bedrading van de Becker instelset. Voer achtereenvolgens de volgende stappen uit. Druk gedurende 2 seconden op de programmeertoets. Als de buismotor een hard geluid laat horen, zonder dat de as draait, dan werd een type M ingebouwd. Vervang meteen de instelset door een set die geschikt is voor het type M. Bij geen reactie of 1x of 2x klikken gaat het om de types S(+), PS(+), SEB(+), SF(+) of PSF(+). Bedien de bewegingstoets in beide richtingen. Laat de buismotor geen reactie zien, dan werden buismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger type SF(+) (tot 2002) of type PSF+ (vanaf 2003) ingebouwd. S-2

37 Laat de zonwering naar beneden lopen en druk opnieuw gedurende 2 seconden op de programmeertoets. Bij geen reactie of 1x klikken laat u de zonwering in inlooprichting lopen tot de buismotor bij de aanslag van de eindpositie of door een tevoren geprogrammeerd uitschakelpunt stopt. Als de buismotor 2x klikt, drukt u opnieuw op de programmeertoets tot de buismotor 1x klikt en laat u daarna de zonwering in inlooprichting lopen tot de buismotor bij de aanslag van de eindpositie of door een tevoren geprogrammeerd uitschakelpunt stopt. Nu zijn beide eindposities in de buismotor geprogrammeerd. Druk opnieuw gedurende 2 seconden op de programmeertoets. Bij 2x klikken werd een buismotor type S(+) (tot 2003) ingebouwd. Bij geen reactie werden de types PS(+) of SEB(+) ingebouwd. Voer nu de wishandelingen uit: Druk op de programmeertoets en houd deze ingedrukt Druk op de -toets en houd deze ingedrukt Laat de programmeertoets los Druk nogmaals op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt Zonwerings aandrijvingen Druk gedurende 2 seconden 2x achter elkaar op de programmeertoets. Als de buismotor 1x en daarna 2x klikt, dan werd een type SEB(+) (vanaf 2003) ingebouwd. Als de buismotor maar 1x klikt, dan werd een type PS(+) (vanaf 2003) ingebouwd. S-3

38 Buismotoren type M Typeplaatje buismotoren type M Typebenaming: b.v. R 8/17 C M R buismotordiameter P - 35mm R - 45mm L - 58mm 8/17 nominaal moment/aandrijftoerental C steekbare aansluitleiding M mechanische eindschakelaar Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type M Buismotoren met mechanische eindschakelaar mogen niet parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Door de ontlading van de condensator kunnen de eindschakelaars worden beschadigd. Het gevolg is dat over de eindposities heen wordt gelopen. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een INLOOP- resp. UITLOOPcommando uitvoeren. Buismotor Buismotor 1 Net Buismotor 2 Net S-4

39 Informatie over de buismotor type M Controleer vóór de inbouw of de meenemerborgstift vastgeklikt (vastschroefd) is. Markeer de positie van de meenemer op de as en boor op dit punt een gat van 4 mm. Borg met een schroef of klinknagel de meenemer tegen axiale verschuivingen in de as. De pijl op de aandrijfkop geeft de draairichting aan. Bij de betreffende instelinrichting wordt de eindpositie met het flexibele instelhulpmiddel (artikelnr ) ingesteld. Draaien in + richting vergroot het bereik, draaien in - richting verkort het bereik. De maximale verplaatsingsweg bedraagt 38 omwentelingen van de wikkelas. Zonwerings aandrijvingen S-5

40 Buismotoren type M Instellen van de eindposities buismotoren type M 1. Instellen van de uitloopeindpositie Na de inbouw van de as laat u de buismotor in uitlooprichting lopen tot deze vanzelf uitschakelt. Draai met het flexibele instelhulpmiddel de betreffende instelinrichting in plusrichting (met de klok mee) tot de as zich in een geschikte positie bevindt, om de zonwering met de as te verbinden. Verbind de zonwering met de as. Laat de zonwering in inlooprichting lopen tot de buismotor via de eindschakelaar voor de inloop-eindpositie vanzelf uitschakelt. Aanwijzing: In uitleveringstoestand (af fabriek) is het eindschakelaarbereik vooringesteld op 2 omwentelingen in inloopen uitlooprichting. Tijdens het inlopen schakelt de buismotor na 4-5 omwentelingen uit. Draai met het flexibele instelhulpmiddel de betreffende instelinrichting in plusrichting (met de klok mee) tot de zonwering zich in de inloop-eindpositie bevindt. S-6

41 Schakel de inlooprichting uit. Draai met het flexibele instelhulpmiddel de instelinrichting voor de uitloopeindpositie 3-10 omwentelingen in min-richting (dit hangt af van het aantal keren dat het doek nog rond de as is gewikkeld bij uitgelopen zonwering). 2. Instellen van de inloopeindpositie Laat de zonwering in uitlooprichting lopen tot de buismotor via de eindschakelaar voor de uitloopeindpositie vanzelf uitschakelt. Zonwerings aandrijvingen Draai met het flexibele instelhulpmiddel de betreffende instelinrichting voor de uitloop-eindpositie in plusrichting (met de klok mee) tot de gewenste uitlooppositie is bereikt. S-7

42 Buismotoren type S(+) Typeplaatje buismotoren type S(+) Typebenaming: b.v. R 20/17 S+ R buismotordiameter R - 45mm L - 58mm 20/17 nominaal moment/aandrijftoerental S elektronische eindschakelaar voor zonwering + verhoogde sluitkracht voor cassetteschermen Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type S(+) Meerdere buismotoren met elektronische eindschakelaar kunnen parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Het maximale aantal synchroon gestuurde buismotoren hangt af van de belastbaarheid van het bedieningselement. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een INLOOP- resp. UIT- LOOP-commando uitvoeren. Bij bedieningselementen met een contactbelastbaarheid van 5A geldt: R8/17 S - R12/17 S(+) = max. 5 buismotoren R20/17 S(+) - R60/17 S(+) = max. 3 buismotoren R70/17 S(+) - R120/11 S(+) = max. 2 buismotoren Buismotor Buismotor 1 Net Buismotor 2 S-8

43 Informatie over de buismotor type S(+) De buismotoren met elektronische eindschakelaar S(+) herkennen en programmeren vanzelf de inloop-eindpositie bij een permanent aanwezige aanslag. Buismotoren type S S buismotoren worden gebruikt voor de bediening van screens, schermen en verandazonweringen. Buismotoren type S+ S+ buismotoren worden gebruikt voor de bediening van cassetteschermen waarbij het sluitmoment hoger moet zijn. De cassette wordt hierbij altijd compleet gesloten. Zonwerings aandrijvingen De eindposities kunnen via de instelset worden ingesteld. De draden van de aansluitleiding van de buismotor worden verbonden met dezelfde kleur draden van de instelset. S-9

44 Buismotoren type S(+) Instellen van de eindposities met de instelset type S(+) 1. Programmeren van de uitloop-eindpositie met de instelset Verbind de draden van de aansluitleidingen van de buismotor met dezelfde kleur bedrading van de Becker instelset. Laat de zonwering in de gewenste positie lopen en druk op de programmeertoets tot de buismotor 1x klikt. 1x klik 2. Programmeren van de inloop-eindpositie met de instelset Laat de zonwering tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. S-10

45 3. Eindposities wissen met de instelset Druk op de programmeertoets van de instelset tot de buismotor 2x klikt. 2x klik Zonwerings aandrijvingen S-11

46 Buismotoren type PS(+) Typeplaatje buismotoren type PS(+) Typebenaming: b.v. R 30/17 C PS+ R buismotordiameter P - 35mm R - 45mm L - 58mm 30/17 nominaal moment/aandrijftoerental C steekbare aansluitleiding P punt naar punt programmeerbaar S elektronische eindschakelaar voor zonwering + verhoogde sluitkracht voor cassetteschermen Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type PS(+) Meerdere buismotoren met elektronische eindschakelaar kunnen parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Het maximale aantal synchroon gestuurde buismotoren hangt af van de belastbaarheid van het bedieningselement. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een INLOOP- resp. UITLOOPcommando uitvoeren. Bij bedieningselementen met een contactbelastbaarheid van 5A geldt: R5/20 PS - R12/17 C PS(+) = max. 5 buismotoren R20/17 C PS(+) - R60/17 C PS(+) = max. 3 buismotoren R70/17 C PS(+) - R120/11 C PS(+) = max. 2 buismotoren Buismotor Buismotor 1 Net Buismotor 2 S-12

47 Informatie over de buismotor type PS(+) De buismotoren met elektronische eindschakelaar PS(+) herkennen en programmeren vanzelf de inloop-eindpositie bij een permanent aanwezige aanslag. Bij ontbrekende aanslag wordt een einduitschakelpunt geprogrammeerd. Buismotoren type PS PS buismotoren worden gebruikt voor de bediening van screens, schermen en verandazonweringen. Buismotoren type PS+ PS+ buismotoren worden gebruikt voor de bediening van cassetteschermen waarbij het sluitmoment hoger moet zijn. De cassette wordt hierbij altijd compleet gesloten. Zonwerings aandrijvingen De eindposities kunnen via de instelset of via de schakelaars op de aandrijfkop worden ingesteld. De draden van de aansluitleiding van de buismotor worden verbonden met dezelfde kleur draden van de instelset. S-13

48 Buismotoren type PS(+) Instellen van de eindposities met de schakelaars type PS(+) 1. Beide eindposities wissen met de schakelaars Zet beide schakelaars op en geef een kort commando. 2. Programmeren van de uitloop-eindpositie Laat de zonwering in de gewenste positie lopen en zet de betreffende schakelaar van op. 3. Programmeren van de inloop-eindpositie Aanslag inloop-eindpositie Laat de zonwering tegen de aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt inloop-eindpositie Laat de zonwering in de gewenste positie lopen en zet de betreffende schakelaar van op. S-14

49 Instellen van de eindposities met de instelset type PS(+) 1. Programmeren van de uitloop-eindpositie met de instelset Verbind de draden van de aansluitleidingen van de buismotor met dezelfde kleur bedrading van de Becker instelset. Ten minste 1 schakelaar op de motorkop moet in de stand staan. Laat de zonwering in de gewenste positie lopen en druk op de programmeertoets tot de buismotor 1x klikt. 2. Programmeren van de inloop-eindpositie met de instelset Naar aanslag inloop-eindpositie Laat de zonwering tegen de aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt inloop-eindpositie Laat de zonwering in de gewenste bovenste positie lopen en druk op de programmeertoets van de instelset tot de buismotor 1x klikt. 1x klik 1x klik Zonwerings aandrijvingen 3. Eindposities wissen met de instelset Druk op de programmeertoets en houd deze ingedrukt Druk op de -toets en houd deze ingedrukt Laat de programmeertoets los Druk nogmaals op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt Als de buismotor zich tussen de eindposities bevindt, dan worden beide eindposities gewist. Als de buismotor zich in een eindpositie bevindt, dan wordt alleen de desbetreffende eindpositie gewist. S-15

50 Buismotoren type SE-B(+) Typeplaatje buismotoren type SE-B(+) Typebenaming: b.v. R 40/17 SE-B+ R buismotordiameter R - 45mm L - 58mm 40/17 nominaal moment/aandrijftoerental S elektronische eindschakelaar voor zonwering E-B automatisch strak trekken van doek in de uitloop-eindpositie + verhoogde sluitkracht voor cassetteschermen Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type SE-B(+) Meerdere buismotoren met elektronische eindschakelaar kunnen parallel op een bedieningspunt worden aangesloten. Het maximale aantal synchroon gestuurde buismotoren hangt af van de belastbaarheid van het bedieningselement. De omschakeltijd bij het omschakelen van de draairichting moet minstens 0,5 seconden bedragen. Schakelaars en besturingen mogen niet gelijktijdig een INLOOP- resp. UITLOOPcommando uitvoeren. Bij bedieningselementen met een contactbelastbaarheid van 5A geldt: R20/17 SE-B(+) - R60/17 SE-B(+) = max. 3 buismotoren R70/17 SE-B(+) - R120/11 SE-B(+) = max. 2 buismotoren Buismotor Buismotor 1 Net Buismotor 2 S-16

51 Informatie over de buismotor type SE-B(+) De buismotoren met elektronische eindschakelaar SE-B(+) herkennen en programmeren vanzelf de inloop-eindpositie. In de inloop-eindpositie moet een vaste aanslag aanwezig zijn. Een automatische omkeerfunctie in de uitloop-eindpositie zorgt voor een gespannen doek. Buismotoren type SE-B SE-B buismotoren worden gebruikt voor de bediening van screens, schermen en verandazonweringen. Buismotoren type SE-B+ SE-B+ buismotoren worden gebruikt voor de bediening van cassetteschermen waarbij het sluitmoment hoger moet zijn. De cassette wordt hierbij altijd compleet gesloten. Zonwerings aandrijvingen De eindposities worden via de instelset ingesteld. De draden van de aansluitleiding van de buismotor worden verbonden met dezelfde kleur draden van de instelset. S-17

52 Buismotoren type SE-B(+) Instellen van de eindposities met de instelset type SE-B(+) 1. Programmeren van de uitloop-eindpositie met de instelset Verbind de aansluitdraden van de buismotor met dezelfde kleur bedrading van de instelset. Laat de zonwering in de gewenste positie lopen en druk op de programmeertoets tot de buismotor 1x klikt. Aanwijzing: Als de buismotor 2x klikt, was al een uitloop-eindpositie opgeslagen, die nu werd gewist. Druk in dit geval opnieuw op de programmeertoets tot u 1x klikken hoort. 2. Programmeren van de inloop-eindpositie met de instelset Laat de zonwering tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. 1x klik S-18

53 3. Eindposities wissen met de instelset Druk op de programmeertoets en houd deze ingedrukt Druk op de -toets en houd deze ingedrukt Laat de programmeertoets los Druk nogmaals op de programmeertoets tot de buismotor 2x klikt Als de buismotor zich tussen de eindposities bevindt, dan worden beide eindposities gewist. Als de buismotor zich in een eindpositie bevindt, dan wordt alleen de desbetreffende eindpositie gewist. Zonwerings aandrijvingen S-19

54 Buismotoren type PSF(+) Typeplaatje buismotoren type PSF(+) Typebenaming: b.v. R30/17C PSF+ R buismotordiameter P - 35mm R - 45mm L - 58mm 30/17 nominaal moment/aandrijftoerental C steekbare aansluitleiding P punt naar punt programmeerbaar S elektronische eindschakelaar voor zonwering F draadloze ontvanger + verhoogde sluitkracht voor cassetteschermen Gebruiksmodus (korte looptijd S2) Na een continu gebruik van 4 minuten moet een afkoelfase volgen. Serienummer: b.v jaar kalenderweek doorlopend nummer Aansluiting buismotoren type PSF+ Buismotoren met elektronische eindschakelaar en geïntegreerde draadloze ontvanger worden direct op de spanningsvoorziening aangesloten. De bruine en de zwarte draden worden samen op de fase L1 geklemd. Buismotor Net S-20

55 Informatie over de buismotor type PSF(+) De buismotoren met elektronische eindschakelaar PSF(+) herkennen en programmeren vanzelf de inloop-eindpositie bij een permanent aanwezige aanslag. Bij ontbrekende aanslag wordt een einduitschakelpunt geprogrammeerd. Buismotoren type PSF PSF buismotoren worden gebruikt voor de bediening van screens, schermen en verandazonweringen. Buismotoren type PSF+ PSF+ buismotoren worden gebruikt voor de bediening van cassetteschermen waarbij het sluitmoment hoger moet zijn. De cassette wordt hierbij altijd compleet gesloten. Programmeren van masterzender Door de spanningsvoorziening in te schakelen (Power On) of door de draadloze schakelaar in de stand te schakelen zet u de buismotor gedurende 3 minuten in de programmeermodus. Druk daarna op de programmeertoets van de masterzender tot de buismotor 2x klikt (3 sec. bij nieuwe buismotoren, 10 sec. voor overschrijven van een reeds geprogrammeerde masterzender). 2x klik Zonwerings aandrijvingen Draairichting corrigeren Schakel bij verkeerde draairichting de draairichtingschakelaar op de buismotor om. Opgelet: De draairichting kan alleen worden omgeschakeld, wanneer geen eindposities zijn geprogrammeerd. S-21

56 Buismotoren type PSF(+) Instellen van de eindposities type PSF(+) 1. Programmeren van de uitloop-eindpositie met de masterzender Laat de zonwering in de uitlooppositie lopen. Druk daarna op de programmeer- en UITLOOP-toets tot de buismotor 1x klikt. 1x klik 2. Programmeren van de inloop-eindpositie met de masterzender Aanslag inloop-eindpositie Laat de zonwering tegen de bovenste aanslag lopen tot de buismotor vanzelf stopt. Naar punt inloop-eindpositie Laat de zonwering in de gewenste inlooppositie lopen. Druk daarna op de programmeer- en INLOOP-toets tot de buismotor 1x klikt. 1x klik 3. Eindposities wissen met de masterzender Druk tegelijkertijd op de programmeer- en STOP-toets tot de buismotor na 10 seconden 2x klikt. Als de zonwering zich tussen de eindposities bevindt, dan worden door het wissen beide eindposities gewist. Als de zonwering zich in een eindpositie bevindt, dan wordt alleen deze gewist. 2x klik S-22

Handboek voor monteur

Handboek voor monteur Handboek voor monteur Voorwoord Gebruik van het handboek voor de monteur In het handboek voor de monteur worden de ingebruikname van Becker buismotoren voor rolluiken en zonwerigen alsmede de ingebruikname

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger P3/30PSF - P9/16PSF nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 4 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger

Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger P5...R40 Model: C01 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken P5/16PR+ - P9/16PR+ R8/17PR+ - R40/17PR+ NL Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

B-Tronic EasyControl EC5415B

B-Tronic EasyControl EC5415B B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 5 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 50 -

Aandachtspunten RTS - 50 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger

Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger P5/20C...L120/11C Uitvoering: PSF(+) nl Montage- en gebruiksaanwijzing Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker

Nadere informatie

Buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Nieuwe PROF+ serie is de maatstaf inzake flexibiliteit

Buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Nieuwe PROF+ serie is de maatstaf inzake flexibiliteit PERSMEDEDELING BECKER buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Buismotoren voor rolluiken ronduit PROFessioneel Nieuwe PROF+ serie is de maatstaf inzake flexibiliteit Ongecompliceerde inbouw, eenvoudige

Nadere informatie

Somfy Orea buismotor

Somfy Orea buismotor Handleiding voor het afstellen van een: Somfy Orea buismotor Merkzonwering.nl Wagenstraat 29 3142 CR Maassluis T: 010-592 29 76 info@merkzonwering.nl Controle RTS motor op locatie Altus RTS, Altea RTS,

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

R8/17 - R40/17. Uitvoering: RP(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken RP(+) V:2.1

R8/17 - R40/17. Uitvoering: RP(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken RP(+) V:2.1 R8/17 - R40/17 Uitvoering: RP(+) nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de tijdklok. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich niet

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren!

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! MemoTec elero Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 55 -

Aandachtspunten RTS - 55 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel

Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel Werken met de buitenontvanger RTS ontvanger Universeel Indicatie LED Programmeertoets Toets voor handmatige bediening Aansluitklemmen voor Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Toepassingen Methode 1 Buitenontvanger

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage NL Rolluik en zonneschermaandrijving VariEco868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de buismotor voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfunctie: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS

Aandachtspunten RTS Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen Inhoudsapgave Veiligheidsinstructies... 56 Verklaring van display en toetsen... 57 Algemeen... 58 Reglementaire toepassing... 58 Montage... 59 Verklaring van functies en begrippen... 60 Programmeren van

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING MOTORMODULE CENTRALIS RTS 2 Belangrijk:

MONTAGEHANDLEIDING MOTORMODULE CENTRALIS RTS 2 Belangrijk: MONTAGEHANDLEIDING MOTOMODULE CENTALIS TS 2 Belangrijk: SOMFY afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten van het bedieningsgemak van zonwering en rolluiken in de woonomgeving. Houd er rekening

Nadere informatie

Buismotor Type M Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17

Buismotor Type M Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 Buismotor Type M Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 11352V006-232004-0-OCE-Rev.B Inhoudsopgave Algemeen 1 Veiligheidsinstructies 1 EG-Producentenverklaring 2 Technische gegevens 3 Toepassing volgens de

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor rolluiken met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor rolluiken met geïntegreerde ontvanger R8/17C PRF+ - R40/17C PRF+ nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor rolluiken met geïntegreerde ontvanger Met de Becker C-plug (steekbare motorkabel) Nieuw: Belangrijke informatie voor: de monteur

Nadere informatie

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

B-Tronic VarioControl VC4200B

B-Tronic VarioControl VC4200B B-Tronic VarioControl VC4200B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Draadloze ontvanger inbouw Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

Herkennen type Oximo RTS

Herkennen type Oximo RTS Herkennen type Oximo RTS Herkennen op locatie, versie voor na december 2007 Test is alleen mogelijk met een MY positie Stuur rolluik naar bovenste eindpositie Druk kort op MY toets Druk na 1 seconde kort

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17

Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 11353V000-232004-0-OCE-Rev.B Inhoudsopgave Algemeen 1 Veiligheidsinstructies 1 EG-Producentenverklaring 2 Technische gegevens 3 Toepassing volgens de

Nadere informatie

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht

Nadere informatie

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 1 - FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type 27A batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460

FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING X460 FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING 520109X460 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type CR2450 batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aandachtspunten Rollup batterijmotor

Aandachtspunten Rollup batterijmotor Aandachtspunten Rollup batterijmotor Het rolgordijn, met de batterijmotor RTS, is al gemonteerd. De batterij is al gemonteerd. De batterijmotor RTS en de batterij zijn op elkaar aangesloten. Roll Up WireFree

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM Bedieningshandleiding 1. Functie De memory-adatper JM is een component van het Jalousiemanagersysteem en wordt in combinatie met het motorregelmoduul in een wanddoos conform DIN 49073 (advies: diepe doos)

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING R R MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING Belangrijk: Module RTS voor o.a. verlichting SOMFY afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten van het bedieningsgemak in de woonomgeving.

Nadere informatie

ASUN-650 ZONWERING SCHAKELAAR. Draadloos bedienen

ASUN-650 ZONWERING SCHAKELAAR. Draadloos bedienen Draadloos bedienen Deze ontvanger is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 6 KlikAanKlikUit zenders. Bijvoorbeeld de 16-kanaals afstandsbediening AYCT-102, de draadloze wandschakelaar AWST-8800,

Nadere informatie

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop NL Zonneschermaandrijving SunTop Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

AWMD-250 MINI INBOUWDIMMER MULTI

AWMD-250 MINI INBOUWDIMMER MULTI GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWMD-250 MINI INBOUWDIMMER MULTI *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Welke soort verlichting kunt u gebruiken, per AWMD-250? Gloeilampen

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig.

1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Afstellen en programmeren buismotor ETR (uitgaan van een gesloten product) 1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor. Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V). Tegelijk 2 Controleer

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig.

1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Afstellen en programmeren buismotor ETR (uitgaan van een gesloten product) 1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor. Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V). Tegelijk 2 Controleer

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor verlichting

Inbouwontvanger RTS voor verlichting Inbouwontvanger RTS voor verlichting Installatiehandleiding Artikelnummer 1811251 Inbouwontvanger RTS voor verlichting Voor het aansturen van verlichting. Met de Lighting in-wall receiver RTS kunt u de

Nadere informatie

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

Afstellen motortype Altus RTS

Afstellen motortype Altus RTS Afstellen motortype Altus RTS Monteer eerst de stekker aan het snoer Het snoer heeft een bruine, blauwe en een groen/gele kabel. U moet hiervoor een stekker met randaarde klemmen hebben (is bijgeleverd).

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Sonesse 40 RTS Ref: A

Sonesse 40 RTS Ref: A www.somfy.com Sonesse 40 RTS Ref: 506487 INHOUD Inleiding Veiligheid. lgemene informatie. lgemene veiligheidsvoorschriften 4 Inbedrijfstelling 4. Programmeren van de RTS-zender 4. Controle van de draairichting

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

Belangrijk: MONTAGEHANDLEIDING DRAADLOZE ZON- EN WINDAUTOMAAT SOLIRIS SENSOR RTS IN COMBINATIE MET ALTUS OF OREA RTS MET INDICATIE LED S VANAF 2009

Belangrijk: MONTAGEHANDLEIDING DRAADLOZE ZON- EN WINDAUTOMAAT SOLIRIS SENSOR RTS IN COMBINATIE MET ALTUS OF OREA RTS MET INDICATIE LED S VANAF 2009 MONTAGEHANDLEIDING DRAADLOZE ZON- EN WINDAUTOMAAT SOLIRIS SENSOR RTS IN COMBINATIE MET ALTUS OF OREA RTS MET INDICATIE LED S VANAF 2009 Belangrijk: SOMFY afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Motoren en besturingen voor zonwering

Motoren en besturingen voor zonwering Motoren en besturingen voor zonwering De draadloze technologie Buismotoren C PSF(+) met geïntegreerde ontvanger Eenvoudige programmering In luttele zes seconden kunnen de SunWindControl besturingen worden

Nadere informatie

Telescopische TV liften serie John vta

Telescopische TV liften serie John vta Telescopische TV liften serie John vta Binnen deze serie zijn 3 types leverbaar, te weten: John 40vta 550/668 voor schermen tot 40 John 65vta 716/970 voor schermen tot 65 John 65vta 816/1170 voor schermen

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Orea RTS / Altus RTS buismotor. VOEDING 230 V - 50 Hz. Handzender Telis 1/Telis 4

Orea RTS / Altus RTS buismotor. VOEDING 230 V - 50 Hz. Handzender Telis 1/Telis 4 R R MONTAGEHANDLEIDING DRAADLOZE ZON- EN WINDAUTOMAAT SOLIRIS SENSOR RTS IN COMBINATIE MET ALTUS EN OREA RTS TYPE VANAF 2005 Belangrijk: 'Draadloze' zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS SOMFY afstandsbedieningen

Nadere informatie

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD RadioBlack Mechanisch met Radio INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie van de buismotor... 3 4. Keuzetabel... 4 4.1 Voor rolluiken...

Nadere informatie

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M Technische gegevens M-type buismotoren zijn bedoeld voor de geautomatiseerde werking van rolluiken buiten en rolpoorten. Ze beschikken over een kop voor noodopening en de poorten of rolluiken kunnen worden

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER

HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER HANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND BELGIË Valkenswaardseweg 46A Heikant 15 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40 2233890

Nadere informatie

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

1 ASA motoren en toebehoren

1 ASA motoren en toebehoren 1 motoren en toebehoren Hoofdstuk 1 DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN BEDRADE TECHNOLOGIE RADIO TECHNOLOGIE (ETR) Bedrade bediening voor besturing van één of enkele producten. Meerkanaals afstandsbediening voor

Nadere informatie

R8/17R - R40/17R R8/17R+ - R20/17R+

R8/17R - R40/17R R8/17R+ - R20/17R+ R8/17R - R40/17R R8/17R+ - R20/17R+ NL Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Control 701, 702, 703

Control 701, 702, 703 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing

Nadere informatie

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR De met infrarood is een besturing voor één motor of een groep WKS-delen. Behalve de toetsen op en neer heeft hij een toets voor in- of uitschakelen van de centrale besturing. Als centrale besturing onder

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 83 -

Aandachtspunten RTS - 83 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

altron Radioschakelklok

altron Radioschakelklok altron Radioschakelklok De altron Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende easywave-radio-ontvangers. De zender

Nadere informatie

Afstellen en programmeren Solus RTS met Telis 1

Afstellen en programmeren Solus RTS met Telis 1 Afstellen en programmeren Solus RTS met Telis 1 Controleer als eerste de draairichting van de motor 1 Zender tijdelijk aanmelden 1 sec. Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V) Tegelijk Korte

Nadere informatie

elero VarioTec-868 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec-868 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec-868 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309025 Nr. 18 100.4601/0604 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding WWW.FUHR.NL www.fuhr.nl Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding Deze handleiding dient door de monteur aan de gebruiker te worden overhandigd MBW22-NL/02.12-4 Inhoud 1 Toepassingen 3 2 Belangrijke

Nadere informatie

Motoren en besturingen voor zonwering. Alles wat u voor de automatisering nodig heeft

Motoren en besturingen voor zonwering. Alles wat u voor de automatisering nodig heeft Motoren en besturingen voor zonwering Alles wat u voor de automatisering nodig heeft De draadloze technologie Eenvoudige programmering In luttele zes seconden kunnen de SunWindControl besturingen worden

Nadere informatie

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45 RM

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45 RM Technische gegevens RM-type buismotoren zijn aandrijvingen met een radio-ontvanger die bediening met een afstandsbediening mogelijk maakt. Ze zijn bedoeld voor de automatische werking van buitenrolluiken

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

Elke motor is met een schakelaar indivueel te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

Elke motor is met een schakelaar indivueel te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 2 X 1 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-345 N/1 De motorsturing CD 2 X 1 P laat de individuele aansturing toe van 2 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren individueel

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

R8/17...R30/17. Uitvoering: RO(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken

R8/17...R30/17. Uitvoering: RO(+) Montage- en gebruiksaanwijzing. Buismotoren voor rolluiken R8/17...R30/17 Uitvoering: RO(+) nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotoren voor rolluiken Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

Eolis 3D Sensor RTS

Eolis 3D Sensor RTS Eolis 3D Sensor RTS Algemeen: De Eolis 3D is geen windsnelheidsmeter. De instelwaarden van de Eolis 3D komen niet overeen met een bepaalde windsnelheid. De Eolis 3D is een bewegingssensor. De Sensor meet

Nadere informatie

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB 3 (data-interface) Batterijhouder open Toetsenbord Batterijhouder dicht ALGEMEEN Het slot werkt met een 7-cijferige code of met een woord bestaande uit zeven letters. Elke druk op de knop wordt met een

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen Sleutelhanger afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings-

Nadere informatie

Werken met de KeyPad 2 CH RTS

Werken met de KeyPad 2 CH RTS Werken met de KeyPad 2 CH RTS Uitgangspunten: De KeyPad kan werken in combinatie met de garagedeuropener DexxoPro en de RTS buismotoren Altus RTS, Orea RTS, Solus RTS en Oximo RTS. Universele buitenontvanger

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie