Informatie Jeugd. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Jeugd. Inhoud"

Transcriptie

1 Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014 ook op de website vermeld. Inhoud Deel 1:Algemene zaken jeugdafdeling vv DEES 1.1 : Contactgegevens 1.2 : De waarde(n)volle club 1.3 : Aanmeldingen/afmeldingen/adreswijzigingen 1.4 : Boetes en registraties 1.5 : Verzekeringen 1.6 : Blessures 1.7 : Kantine, alcohol en roken 1.8 : Jeugdscheidsrechters 1.9 : Ouders Deel 2: Organisatorische en technische zaken jeugdafdeling 2.1 : Doelstelling jeugdbeleidsplan 2.2 : Criteria indeling teams 2.3 : Afmeldingen 2.4 : Uit- en thuiswedstrijden Deel 3: Afspraken en gedragsregels 3.1 : Inleiding 3.2 : Algemeen 3.3 : Algemene gedragsregels 3.4 : Gedragsregels voor de speler/speelster 3.5 : Gedragsregels voor de leider 3.6 : Gedragsregels voor de trainer 3.7 : Gedragsregels voor de ouders/verzorgers 3.8 : Gedragsregels voor de vrijwilliger 3.9 : Sancties 1

2 Deel 1: Algemene zaken Algemeen : Belangrijk telefoonnummers : Alarmnummer Contactgegevens Huisartsenpraktijk Vessem Huisartsenpraktijk Vessem (spoed) Fysiotherapie Hellings K.N.V.B. District Zuid 1, regio 19 Postadres : Postbus 5504, 4801 DE, Breda Bezoekadres : Takkebijsters 3, 4817 BL, Breda, Tel : V.V. DEES : SPORTPARK DE MEREN Opgericht: 17 April 1943 De Merenweg 2, 5513 NZ Verenigingsnummer: BB-HX-155 Wintelre TERREINFUNCTIONARISSEN : Theo Senders Tinus vd Bosch Arnold Coppelmans SECRETARIAAT : Huib van asten LEDENADMINISTRATIE JEUGD : Erwin Loeffen en Lenneke Albers 2

3 JEUGDCOMMISSIE : Contact via; Voorzitter : Secretaris : Wedstrijd secretariaat : Lid: Lid: Lid: Mark Smits Mariette Veldman Erwin Loeffen en Lenneke Albers Henri van de Ven Huub van den Bosch Jos Fonken 1.2 De Waarde(n)volle Club In de loop van het seizoen is de N.K.S., in samenwerking met de K.N.V.B., van start gegaan met een project tegen spelverruwing en agressiviteit door spelers, leiders en publiek. Daartoe zijn clusters van verenigingen gevormd, die op 10 Maart 1999 een intentieverklaring hebben getekend, waarin de verenigingen zich hebben voorgenomen om actief te strijden tegen vervaging van normen en waarden op en naast het voetbalveld. Ook de vereniging vv DEES heeft deze intentieverklaring ondertekend en kan zich dus vanaf die datum een Waarde(n)volleClub noemen. Dit houdt in dat we van leiders, ouders, publiek en leden verwachten dat ze zich respectvol opstellen t.o.v. tegenstanders, medespelers, (assistent-)scheidsrechters, leiders, bezoekers en eigen publiek, kortom voor iedereen die op de een of andere manier bij de voetbalsport betrokken is. Dit alles om de kinderen duidelijk te maken dat niet alles zomaar normaal is, maar dat waarden en normen te leren zijn. Alle verenigingen, die zich Waarde(n)volle Club noemen en herkenbaar zijn door middel van een plaquette op hun clubgebouw, hebben zich dezelfde bovenstaande doelstellingen gesteld. NOG CONCRETER HOUDT DIT IN : Taalgebruik: vloeken, bepaalde drieletterwoorden en racistisch taalgebruik naar tegenspelers, scheidsrechters, elkaar of bezoekers kunnen niet; niet door spelers, leiders, ouders noch supporters. 3

4 Obscene gebaren kunnen eveneens niet. Respectvol omgaan met elkaar en tegenstanders. Schoon achterlaten van kleedlokaal en goed omgaan met materiaal van de vereniging. Houden aan de spelregels van de sport en sportief zijn. Mondje dicht tegen de scheidsrechter! Belangrijke taken liggen hier voor de leiders. Maar zij kunnen het niet alleen. Waarden en normen gaan ons immers allemaal aan. Daarom vragen we ook van de ouders steun in woord en gebaar, zodat we ons met recht een Waarde(n)volle Club kunnen noemen. Natuurlijk is het toegestaan om fouten te maken. Anders blijft het altijd maar 0-0. Belangrijk is echter om deze fouten van elkaar te accepteren en, daar waar nodig, elkaar hierop aan te spreken of corrigerend op te treden. Dit laatste zullen wij dan indien hiertoe aanleiding bestaat- ook zeker doen. Dit kan zijn in de vorm van het opleggen van schorsingen of het uitvoeren van alternatieve straffen. Ook zijn wij er door de K.N.V.B. reeds op geattendeerd dat ook door hen zware straffen zullen worden opgelegd indien spelers zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag, waardoor de naam van onze vereniging, de K.N.V.B. of de voetbalsport in het algemeen wordt geschaad. Met de bij De Waarde(n)volle Club aangesloten verenigingen is in het kader van het bovenstaande besloten om: 1. Voor en na de wedstrijd worden door ALLE jeugdteams handen geschud met de tegenstander, leiders en scheidsrechters. De achterliggende gedachte van het handen schudden voor de wedstrijd is om de tegenstander welkom te heten bij onze vereniging en dat we voornemens zijn er een sportieve wedstrijd van te maken. Een goed begin kan al het halve werk zijn. Ook na de wedstrijd is het belangrijk om elkaar te bedanken voor het spelen van de wedstrijd. Na de wedstrijd is het een gebaar om de goede waarden en normen te bevestigen na de eventuele emoties van een wedstrijd. 2.Mondje dicht tegen de scheidsrechter. Het kan soms heel moeilijk zijn om je emoties te bedwingen, maar toch zullen spelers, leiders, supporters en publiek moeten proberen dat te doen, Een scheidsrechter is ook maar een mens en mensen maken fouten. We roepen leiders, maar ook ouders op om desnoods elkaar te corrigeren. Respect en begrip gelden op elk niveau. 4

5 1.3 Aanmeldingen/afmeldingen/ Adreswijzigingen Alle spelers dienen zich, bij voorkeur schriftelijk, aan- of af te melden als lid bij de ledenadministratie van vv DEES (zie ook downloadformulieren op de website) ; uiteraard geldt dit ook voor adreswijzigingen en verhuizingen. Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te worden van het vv DEES aanmeldingsformulier. Spelers die uitkomen vanaf de D-jeugd dienen in verband met de K.N.V.B. spelerspas een pasfoto in te leveren. Spelers ouder dan 16 jaar moeten zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. In verband met aanmelding en indeling van teams voor het nieuwe seizoen heeft het de voorkeur dat aan- en afmeldingen voor het nieuwe seizoen vóór 1 april van dat jaar plaats vinden. Als je tijdens het seizoen lid wilt worden kan dat natuurlijk ook, alleen kan dan niet gegarandeerd worden dat je meteen ingedeeld wordt in een team. Indien je lid bent van een andere voetbalvereniging dan moet er een overschrijving plaatsvinden. Hiervoor moet je een overschrijvingsformulier invullen (te verkrijgen bij zowel de oude als de nieuwe vereniging) en laten ondertekenen door je oude vereniging. Samen met de Leden-Mutatie-Kaart (LMK), in bezit bij de oude vereniging, dient het overschrijvingsformulier ingeleverd bij VV DEES. 1.4 Boetes en Registraties De door de KNVB opgelegde boetes als gevolg van strafzaken, dienen door spelers zelf te worden betaald. Betaling kan geschieden via de leider of de penningmeester van vv DEES. Per categorie worden de registraties afzonderlijk opgeteld. - De 1 ste,2 de en 3 de registratie: 5,90 (Jeugd). - Vanaf de 4 de registratie: 11,60 (Jeugd). - Strafoplegging bij directe straffen, evenals 2 waarschuwingen in een wedstrijd: 11,60 (Jeugd). 5

6 De boete dient uiterlijk 14 dagen na de wedstrijd door de speler te worden betaald. Door de leider wordt men daar nog op geattendeerd. Als de boete niet wordt betaald zal de speler uitgesloten worden voor het spelen van wedstrijden. VV DEES kent zelf geen vaste procedures voor boetes of alternatieve straffen. Bij ongeregeldheden tijdens wedstrijden, trainingen of andere activiteiten op en rond het veld zal in voorkomende gevallen door de jeugdcommissie of het hoofdbestuur besloten worden wat voor straf van toepassing zal zijn. 1.5 Verzekeringen Verzekering bij vervoer van spelers/speelsters Volgens de Nederlandse wetgeving moet elke auto verzekerd zijn tegen de gevolgen van aansprakelijkheid, de zogenoemde WA-verzekering. Hierdoor is in wezen de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van derden automatisch verzekerd. In de praktijk houdt dit in, dat als een bestuurder van een auto door zijn schuld een ongeluk veroorzaakt en daardoor schade toebrengt aan derden (ook aan passagier), hij voor deze schade aansprakelijk is en dientengevolge ook is verzekerd. Collectieve ongevallenverzekering Elk lid van vv DEES is via de KNVB verzekerd voor schade als gevolg van een ongeval tijdens een vv DEES activiteit. Vrijwilligers, niet geregistreerd als KNVB lid, vallen niet onder de dekking. Onder activiteit wordt verstaan een wedstrijd spelen, bezoeken of leiden, een bijeenkomst of vergadering bijwonen, etc. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam. Geneeskundige en tandheelkundige kosten kunnen niet via de KNVB worden geclaimd. Alleen als het ziekenfonds of de zorgverzekeraar van de desbetreffende persoon niet uitkeert, kan een beroep gedaan worden op de KNVB dekking. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor alle geregistreerde leden van de KNVB waarvoor contributie wordt betaald. Ook vrijwilligers zijn verzekerd als zij werkzaamheden voor de vereniging verrichten. Functionarissen, zoals consul en scheidsrechters, vallen eveneens onder de dekking. 6

7 De dekking is gelijk aan de ongevallen verzekering, dus tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen. Ook voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat de schade altijd eerst bij de particuliere verzekering gemeld dient te worden. Er is dus sprake van een aanvullende verzekering. Melding van een ongeval moet zo snel mogelijk, binnen 2 dagen, plaats vinden door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de vereniging. Het formulier dient vervolgens rechtstreeks aan de verzekeraar te worden gezonden. 1.6 Blessures Als een speler/speelster geblesseerd raakt tijdens de training of tijdens de wedstrijd, kan men zich laten behandelen bij een fysiotherapeut. Alleen is de speler/speelster afhankelijk van hoe deze zelf verzekerd is. De ouders van speler/speelster zullen zelf bij hun eigen zorgverzekeraar na moeten navragen in hoeverre men verzekerd is. In de meeste basispakketten van een zorgverzekeraar zitten 9 behandelingen van een fysiotherapeut. 1.7 Kantine, roken en alcohol De kantine van vv DEES is geopend tijdens wedstrijden, en op donderdagavond na de training van de lagere elftallen en selectie. De opening- en schenktijden van de kantine zijn als volgt: - Op speeldagen voor junioren op zaterdag vanaf een half uur, voor de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op speeldagen op zondag vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op donderdagavond, indien er trainingen worden gehouden, vanaf uur. - Op doordeweekse avonden, inclusief de zaterdag, indien er één of meerdere wedstrijden worden gespeeld, vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. In de Drank- en horecawet is voor alle verenigingen, die een sportkantine exploiteren en alcoholhoudende dranken verkopen, een reglement opgesteld. 7

8 Verkoop van alcoholhoudende en sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden; Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het sportpark; Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers of op of langs de voetbalvelden) te nuttigen dan in de kantine of op een daartoe ingericht terras; Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van de jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. Per 1 Juli 2008 is in de gehele sportsector tegelijk met de horeca, kunst en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties is vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. Er mag wel gerookt worden in aparte afsluitbare rookruimten. In de kantine van vv DEES mag dus niet meer worden gerookt. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere ruimtes op sportpark DE MEREN. Daarnaast is het verboden voor (jeugd)trainers/leiders, tijdens de trainingen, of gedurende de wedstrijden te roken op het trainingsveld en binnen de afrastering van het speelveld. De kantine van vv DEES is geopend tijdens wedstrijden, en op donderdagavond na de training van de lagere elftallen en selectie. De opening- en schenktijden van de kantine zijn als volgt: - Op speeldagen voor junioren op zaterdag vanaf een half uur, voor de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op speeldagen op zondag vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op donderdagavond, indien er trainingen worden gehouden, vanaf uur. - Op doordeweekse avonden, inclusief de zaterdag, indien er één of meerdere wedstrijden worden gespeeld, vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. 1.8 Jeugdscheidsrechters Ieder seizoen proberen we een aantal jeugdleden van vv DEES een pupillen/juniorenscheidsrechter cursus te laten volgen. 8

9 Deze scheidsrechters gaan de E/F/C/D jeugdwedstrijden fluiten. Zodat de leiders van de elftallen zich volledig op het begeleiden van de spelers/speelsters kunnen richten. Het is wel de bedoeling, dat de leiders een positieve rol in de ondersteuning van de scheidsrechters vervullen. Zodat we op deze scheidsrechters, over een aantal jaar ook nog een beroep kunnen doen. 1.9 Ouders Voetbalvereniging vv DEES is een vereniging die geleid wordt door vrijwilligers zoals trainers, leiders, bestuursleden en mensen die onze accommodatie onderhouden. Om het werk van onze vrijwilligers zo makkelijk en plezierig mogelijk te maken vragen wij ouders ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Immers de vrijwilligers stoppen veel energie in onze vereniging: - Zorg ervoor dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is bij wedstrijden en trainingen. Als hij/zij is verhinderd laat dit dan tijdig weten aan de trainer/leider. - Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk naar de wedstrijden van uw zoon of dochter. Als u uw zoon of dochter na de wedstrijd komt ophalen, willen wij u verzoeken om zoveel mogelijk even de kantine binnen te lopen, zodat u meer binding met de club krijgt en evt. een praatje met de begeleiding kan maken. - Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. - Laat het coachen over aan de trainer of leider, geef dus zelf geen aanwijzingen, uw kind kan maar naar 1 persoon luisteren. - De scheidsrechter doet zijn best, accepteer zijn beslissingen. U hebt hierin een voorbeeldfunctie naar uw kind en naar de andere kinderen. Dit geldt bij thuiswedstrijden maar uiteraard ook bij het bezoek aan een andere vereniging. U vertegenwoordigt op zulke momenten onze vereniging. - Blijf altijd positief, juist bij verlies, word niet boos. - Indien uw zoon of dochter op de fiets naar het sportpark toe komt geef hem dan een goede fiets mee met een deugdelijke verlichting. Dit is natuurlijk in het belang van de veiligheid van uw eigen kind. 9

10 - Geef uw zoon of dochter een handdoek en douchespullen mee naar de wedstrijden en trainingen. Hygiëne is zeer belangrijk. Voelt u zich aangetrokken tot het jeugdvoetbal en wilt u meer dan alleen maar kijken, dan kunt u zich opgeven voor jeugdleider, trainer of andere functies, neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie. 10

11 Deel 2:Organisatie en technische zaken 2.1 Doelstelling jeugdbeleidsplan De algemene doelstellingen van de vereniging zijn: Het realiseren van voorwaarden waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen, met het oogmerk dat: -Er plezier aan wordt beleefd. -De speler zich kan ontwikkelen zowel prestatief als recreatief. -Waarbij naleving van de normen en waarden van de vereniging verlangd wordt. -Een lid zich bindt aan de club (speler, coach, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, lid, etc. ) Doelstellingen: Een zo goed mogelijke voetbalopleiding bieden voor de jeugd en het kader. De jeugd zoveel mogelijk de kans geven om te kunnen voetballen. Het in stand houden en verder ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleidsplan. Bekendheid geven waar de vereniging voor staat. Optimaliseren van communicatie binnen de jeugdafdeling. Nog grotere betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders realiseren. Het invoeren en toepassen van het jeugdbeleidsplan. Creëren van meer voetbalbeleving tijdens de trainingen en wedstrijden. Medische begeleiding moet aanwezig zijn. Voldoende opgeleid technisch kader. Verbetering van de resultaten van de gehele jeugdafdeling. Positieve omgeving vasthouden. Behoud en toename van het aantal jeugdleden en vrijwilligers. 2.2 Criteria indeling teams Uitgangspunten (voor zover mogelijk): - De teams van de pupillen niet te groot maken, zodat ze zoveel mogelijk kunnen voetballen. 11

12 - De spelers worden op basis van hun gedrag en leeftijd in een team ingedeeld door de jeugdcoördinator in overleg met de leeftijdscoördinatoren, trainers en leiders. - Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen, daarom zullen we proberen alle jeugdteams zo goed mogelijk in te delen bij de KNVB. Teamindeling: We streven naar een limiet bij de E- en F-pupillen van maximaal 9 spelers (bij voorkeur 8 spelers) per team. Dit kan inhouden wanneer de limiet is bereikt er jammer genoeg geen nieuwe spelers kunnen worden aangenomen, als volwaardig spelende leden. Zij mogen na aanmelding wel direct deelnemen aan de trainingen van hun leeftijdscategorie maar kunnen dan niet deelnemen aan de wedstrijden. Ook bestaat er de mogelijkheid bij jongste F-pupillen 4 tegen 4 te laten spelen In elk E- of F- team spelen zoveel mogelijk kinderen van dezelfde leeftijd. Ook wordt er getracht kinderen die bij elkaar in dezelfde klas op school zitten in 1 team te plaatsen. Daarnaast kan bij de indeling van de spelers ook rekening gehouden worden met de voetbalkwaliteiten van de kinderen. Positieve groepsvorming en het plezier in voetbal met vriendjes staan zoveel mogelijk centraal. De spelers worden ingedeeld door de technische jeugdcoördinator en/of de jeugdcommissie. Vanzelfsprekend zal er ook ruimte zijn voor de mening van de trainers en leiders. Het selecteren van jeugdspelers binnen de jeugdafdeling (A t/m D) vindt, daar waar mogelijk, plaats op basis van voetbalkwaliteiten. Gedrag, trainingsinzet en leeftijd kunnen ook meegewogen worden. Wel zal er in iedere leeftijdcategorie door de technisch jeugdcoördinator gescout worden om alle talentvolle spelers in beeld te hebben. Alle spelers worden geselecteerd door de technisch jeugdcoördinator en/of de jeugdcommissie. Vanzelfsprekend zal er ook ruimte zijn voor de mening van de trainers en leiders. 2.3 Afmeldingen Voetballen is een teamsport. Daarom moeten spelers/speelsters, die niet naar de training of wedstrijd kunnen komen, zich tijdig met opgave van reden afmelden bij hun trainer of leider. Studie kan een reden tot 12

13 afmelding zijn. De speler/speelster moet echter proberen zijn tijd zo in te delen dat school en voetballen samengaan. Afmeldingen moet men tot het uiterste beperken, afwezigheid kan bij een teamsport de overige leden beperken. Voor de trainingen dien je vooraf je altijd af te melden bij de trainer. Voor wedstrijden dien je uiterlijk woensdagavond je af te melden bij je leider van je team, zodat de leider voor een vervanger kan zorgen indien dit nodig is. Kun je door omstandigheden lange tijd niet mee trainen met je eigen team, dat bestaat de mogelijkheid om in overleg met de jeugdcommissie met een andere groep mee te trainen. 2.4 Uit- en thuiswedstrijden Bij alle uitwedstrijden vertrekken de teams vanaf het sportpark DE MEREN. Spelers/speelsters worden bij uitwedstrijden verwacht in nette schone kleding, dus ook als ze hun sporttenue al aan hebben. De spelers zitten namelijk vaak in een auto van iemand anders. Ook is het ivm de hygiëne verplicht dat de spelers direct na de wedstrijd (bij zowel uit- als thuiswedstrijden) douchen en hierna schone kleding aantrekken (dus niet de wedstrijdkleding weer aan doen). 13

14 Deel 3: Afspraken en Gedragsregels 3.1 Algemeen VV DEES wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. VV DEES wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. VV DEES moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De jeugdafdeling heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren. Doelstelling: De jeugdafdeling van VV DEES wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij belangrijke elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VV DEES een vereniging is om trots op te zijn. Over wie gaat het: Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij VV DEES wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij VV DEES worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop 14

15 kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 3.3 Gedragsregels De jeugdafdeling van VV DEES vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Wat zijn onze uitgangspunten: Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. Op en rond het sportcomplex: Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. 15

16 3.4 Gedragsregels voor de speler De speler: Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van VV DEES, maar niet tijdens de trainingen. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens. Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit (niet tegen de muren) en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan. Dient na training en wedstrijd te douchen. Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider. Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. 3.5 Gedragsregels voor de leiders De begeleider: Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 16

17 Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze: - Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team. - Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld. - Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis. Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt. - Deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. - Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 3.6 Gedragsregels voor de trainer De trainer: Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. Brengt spelers passie bij voor het spel. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.). Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. Bepaalt in samenspraak met de leiders de opstelling van het team. Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: - Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team. - Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven. - Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer. - Deel neemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere 17

18 overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. - Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.. - Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 3.7 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers De ouder/verzorger: Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding). Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: - Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven. - Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. - Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. - Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. - Op tijd de contributie voldoen. - Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. 3.8 Gedragsregels voor de Vrijwilliger Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. 18

19 De vrijwilliger: Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van vv DEES. 3.9 Sancties Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende sancties die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting. 19

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje INHOUD Welkom!... 1 Website... 1 Nieuwsbrief... 1 De St!p... 1 Kleding... 1 Vervoer... 2 Gedragscodes... 2 Algemene gedragsregels... 2 Clubhuis en veld... 3 Spelers

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC Bijlage B: TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC JANUARI 2008 Bijlage B JEUGDLEIDER BIJ VOETBALVERENIGING RKZVC TE ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Statuut Waarden & normen van Sportvereniging Loosduinen

Statuut Waarden & normen van Sportvereniging Loosduinen Statuut Waarden & normen van Sportvereniging Loosduinen Inhoud Doelstelling van het statuut... 3 KNVB convenant... 4 Gedragsregels... 5 Gedragsregels algemeen... 5 Gedragsregels vertaald voor en verspreid

Nadere informatie

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I Seizoen 2014/'15 INHOUD INLEIDING 7 LANDELIJKE INFORMATIE

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 1. Bevestiging van akkoord 1 1. Door lid te worden van Stevoort Basketbalclub verklaart het lid (indien minderjarig samen met zijn ouders) zich akkoord met de missie, de visie,

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL Gedragscode Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s.

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s. Jaargang 3 september 2009 Nummer 3 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail: sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Coaching met een dubbel doel

Coaching met een dubbel doel Coaching met een dubbel doel HANDLEIDING VOOR POSITIEVE COACHING Voorwoord Het belang van goede coaches Als coach vervul je een belangrijke rol in het leven van jonge sporters. Je bent in de positie dat

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015

Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Geachte coach, trainer, speler/speelster en ouder/verzorger, Naar aanleiding van een lopende discussie binnen onze vereniging willen we vanuit het

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie