Informatie Jeugd. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Jeugd. Inhoud"

Transcriptie

1 Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014 ook op de website vermeld. Inhoud Deel 1:Algemene zaken jeugdafdeling vv DEES 1.1 : Contactgegevens 1.2 : De waarde(n)volle club 1.3 : Aanmeldingen/afmeldingen/adreswijzigingen 1.4 : Boetes en registraties 1.5 : Verzekeringen 1.6 : Blessures 1.7 : Kantine, alcohol en roken 1.8 : Jeugdscheidsrechters 1.9 : Ouders Deel 2: Organisatorische en technische zaken jeugdafdeling 2.1 : Doelstelling jeugdbeleidsplan 2.2 : Criteria indeling teams 2.3 : Afmeldingen 2.4 : Uit- en thuiswedstrijden Deel 3: Afspraken en gedragsregels 3.1 : Inleiding 3.2 : Algemeen 3.3 : Algemene gedragsregels 3.4 : Gedragsregels voor de speler/speelster 3.5 : Gedragsregels voor de leider 3.6 : Gedragsregels voor de trainer 3.7 : Gedragsregels voor de ouders/verzorgers 3.8 : Gedragsregels voor de vrijwilliger 3.9 : Sancties 1

2 Deel 1: Algemene zaken Algemeen : Belangrijk telefoonnummers : Alarmnummer Contactgegevens Huisartsenpraktijk Vessem Huisartsenpraktijk Vessem (spoed) Fysiotherapie Hellings K.N.V.B. District Zuid 1, regio 19 Postadres : Postbus 5504, 4801 DE, Breda Bezoekadres : Takkebijsters 3, 4817 BL, Breda, Tel : V.V. DEES : SPORTPARK DE MEREN Opgericht: 17 April 1943 De Merenweg 2, 5513 NZ Verenigingsnummer: BB-HX-155 Wintelre TERREINFUNCTIONARISSEN : Theo Senders Tinus vd Bosch Arnold Coppelmans SECRETARIAAT : Huib van asten LEDENADMINISTRATIE JEUGD : Erwin Loeffen en Lenneke Albers 2

3 JEUGDCOMMISSIE : Contact via; Voorzitter : Secretaris : Wedstrijd secretariaat : Lid: Lid: Lid: Mark Smits Mariette Veldman Erwin Loeffen en Lenneke Albers Henri van de Ven Huub van den Bosch Jos Fonken 1.2 De Waarde(n)volle Club In de loop van het seizoen is de N.K.S., in samenwerking met de K.N.V.B., van start gegaan met een project tegen spelverruwing en agressiviteit door spelers, leiders en publiek. Daartoe zijn clusters van verenigingen gevormd, die op 10 Maart 1999 een intentieverklaring hebben getekend, waarin de verenigingen zich hebben voorgenomen om actief te strijden tegen vervaging van normen en waarden op en naast het voetbalveld. Ook de vereniging vv DEES heeft deze intentieverklaring ondertekend en kan zich dus vanaf die datum een Waarde(n)volleClub noemen. Dit houdt in dat we van leiders, ouders, publiek en leden verwachten dat ze zich respectvol opstellen t.o.v. tegenstanders, medespelers, (assistent-)scheidsrechters, leiders, bezoekers en eigen publiek, kortom voor iedereen die op de een of andere manier bij de voetbalsport betrokken is. Dit alles om de kinderen duidelijk te maken dat niet alles zomaar normaal is, maar dat waarden en normen te leren zijn. Alle verenigingen, die zich Waarde(n)volle Club noemen en herkenbaar zijn door middel van een plaquette op hun clubgebouw, hebben zich dezelfde bovenstaande doelstellingen gesteld. NOG CONCRETER HOUDT DIT IN : Taalgebruik: vloeken, bepaalde drieletterwoorden en racistisch taalgebruik naar tegenspelers, scheidsrechters, elkaar of bezoekers kunnen niet; niet door spelers, leiders, ouders noch supporters. 3

4 Obscene gebaren kunnen eveneens niet. Respectvol omgaan met elkaar en tegenstanders. Schoon achterlaten van kleedlokaal en goed omgaan met materiaal van de vereniging. Houden aan de spelregels van de sport en sportief zijn. Mondje dicht tegen de scheidsrechter! Belangrijke taken liggen hier voor de leiders. Maar zij kunnen het niet alleen. Waarden en normen gaan ons immers allemaal aan. Daarom vragen we ook van de ouders steun in woord en gebaar, zodat we ons met recht een Waarde(n)volle Club kunnen noemen. Natuurlijk is het toegestaan om fouten te maken. Anders blijft het altijd maar 0-0. Belangrijk is echter om deze fouten van elkaar te accepteren en, daar waar nodig, elkaar hierop aan te spreken of corrigerend op te treden. Dit laatste zullen wij dan indien hiertoe aanleiding bestaat- ook zeker doen. Dit kan zijn in de vorm van het opleggen van schorsingen of het uitvoeren van alternatieve straffen. Ook zijn wij er door de K.N.V.B. reeds op geattendeerd dat ook door hen zware straffen zullen worden opgelegd indien spelers zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag, waardoor de naam van onze vereniging, de K.N.V.B. of de voetbalsport in het algemeen wordt geschaad. Met de bij De Waarde(n)volle Club aangesloten verenigingen is in het kader van het bovenstaande besloten om: 1. Voor en na de wedstrijd worden door ALLE jeugdteams handen geschud met de tegenstander, leiders en scheidsrechters. De achterliggende gedachte van het handen schudden voor de wedstrijd is om de tegenstander welkom te heten bij onze vereniging en dat we voornemens zijn er een sportieve wedstrijd van te maken. Een goed begin kan al het halve werk zijn. Ook na de wedstrijd is het belangrijk om elkaar te bedanken voor het spelen van de wedstrijd. Na de wedstrijd is het een gebaar om de goede waarden en normen te bevestigen na de eventuele emoties van een wedstrijd. 2.Mondje dicht tegen de scheidsrechter. Het kan soms heel moeilijk zijn om je emoties te bedwingen, maar toch zullen spelers, leiders, supporters en publiek moeten proberen dat te doen, Een scheidsrechter is ook maar een mens en mensen maken fouten. We roepen leiders, maar ook ouders op om desnoods elkaar te corrigeren. Respect en begrip gelden op elk niveau. 4

5 1.3 Aanmeldingen/afmeldingen/ Adreswijzigingen Alle spelers dienen zich, bij voorkeur schriftelijk, aan- of af te melden als lid bij de ledenadministratie van vv DEES (zie ook downloadformulieren op de website) ; uiteraard geldt dit ook voor adreswijzigingen en verhuizingen. Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te worden van het vv DEES aanmeldingsformulier. Spelers die uitkomen vanaf de D-jeugd dienen in verband met de K.N.V.B. spelerspas een pasfoto in te leveren. Spelers ouder dan 16 jaar moeten zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. In verband met aanmelding en indeling van teams voor het nieuwe seizoen heeft het de voorkeur dat aan- en afmeldingen voor het nieuwe seizoen vóór 1 april van dat jaar plaats vinden. Als je tijdens het seizoen lid wilt worden kan dat natuurlijk ook, alleen kan dan niet gegarandeerd worden dat je meteen ingedeeld wordt in een team. Indien je lid bent van een andere voetbalvereniging dan moet er een overschrijving plaatsvinden. Hiervoor moet je een overschrijvingsformulier invullen (te verkrijgen bij zowel de oude als de nieuwe vereniging) en laten ondertekenen door je oude vereniging. Samen met de Leden-Mutatie-Kaart (LMK), in bezit bij de oude vereniging, dient het overschrijvingsformulier ingeleverd bij VV DEES. 1.4 Boetes en Registraties De door de KNVB opgelegde boetes als gevolg van strafzaken, dienen door spelers zelf te worden betaald. Betaling kan geschieden via de leider of de penningmeester van vv DEES. Per categorie worden de registraties afzonderlijk opgeteld. - De 1 ste,2 de en 3 de registratie: 5,90 (Jeugd). - Vanaf de 4 de registratie: 11,60 (Jeugd). - Strafoplegging bij directe straffen, evenals 2 waarschuwingen in een wedstrijd: 11,60 (Jeugd). 5

6 De boete dient uiterlijk 14 dagen na de wedstrijd door de speler te worden betaald. Door de leider wordt men daar nog op geattendeerd. Als de boete niet wordt betaald zal de speler uitgesloten worden voor het spelen van wedstrijden. VV DEES kent zelf geen vaste procedures voor boetes of alternatieve straffen. Bij ongeregeldheden tijdens wedstrijden, trainingen of andere activiteiten op en rond het veld zal in voorkomende gevallen door de jeugdcommissie of het hoofdbestuur besloten worden wat voor straf van toepassing zal zijn. 1.5 Verzekeringen Verzekering bij vervoer van spelers/speelsters Volgens de Nederlandse wetgeving moet elke auto verzekerd zijn tegen de gevolgen van aansprakelijkheid, de zogenoemde WA-verzekering. Hierdoor is in wezen de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van derden automatisch verzekerd. In de praktijk houdt dit in, dat als een bestuurder van een auto door zijn schuld een ongeluk veroorzaakt en daardoor schade toebrengt aan derden (ook aan passagier), hij voor deze schade aansprakelijk is en dientengevolge ook is verzekerd. Collectieve ongevallenverzekering Elk lid van vv DEES is via de KNVB verzekerd voor schade als gevolg van een ongeval tijdens een vv DEES activiteit. Vrijwilligers, niet geregistreerd als KNVB lid, vallen niet onder de dekking. Onder activiteit wordt verstaan een wedstrijd spelen, bezoeken of leiden, een bijeenkomst of vergadering bijwonen, etc. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam. Geneeskundige en tandheelkundige kosten kunnen niet via de KNVB worden geclaimd. Alleen als het ziekenfonds of de zorgverzekeraar van de desbetreffende persoon niet uitkeert, kan een beroep gedaan worden op de KNVB dekking. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor alle geregistreerde leden van de KNVB waarvoor contributie wordt betaald. Ook vrijwilligers zijn verzekerd als zij werkzaamheden voor de vereniging verrichten. Functionarissen, zoals consul en scheidsrechters, vallen eveneens onder de dekking. 6

7 De dekking is gelijk aan de ongevallen verzekering, dus tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen. Ook voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat de schade altijd eerst bij de particuliere verzekering gemeld dient te worden. Er is dus sprake van een aanvullende verzekering. Melding van een ongeval moet zo snel mogelijk, binnen 2 dagen, plaats vinden door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de vereniging. Het formulier dient vervolgens rechtstreeks aan de verzekeraar te worden gezonden. 1.6 Blessures Als een speler/speelster geblesseerd raakt tijdens de training of tijdens de wedstrijd, kan men zich laten behandelen bij een fysiotherapeut. Alleen is de speler/speelster afhankelijk van hoe deze zelf verzekerd is. De ouders van speler/speelster zullen zelf bij hun eigen zorgverzekeraar na moeten navragen in hoeverre men verzekerd is. In de meeste basispakketten van een zorgverzekeraar zitten 9 behandelingen van een fysiotherapeut. 1.7 Kantine, roken en alcohol De kantine van vv DEES is geopend tijdens wedstrijden, en op donderdagavond na de training van de lagere elftallen en selectie. De opening- en schenktijden van de kantine zijn als volgt: - Op speeldagen voor junioren op zaterdag vanaf een half uur, voor de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op speeldagen op zondag vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op donderdagavond, indien er trainingen worden gehouden, vanaf uur. - Op doordeweekse avonden, inclusief de zaterdag, indien er één of meerdere wedstrijden worden gespeeld, vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. In de Drank- en horecawet is voor alle verenigingen, die een sportkantine exploiteren en alcoholhoudende dranken verkopen, een reglement opgesteld. 7

8 Verkoop van alcoholhoudende en sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden; Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het sportpark; Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers of op of langs de voetbalvelden) te nuttigen dan in de kantine of op een daartoe ingericht terras; Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van de jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. Per 1 Juli 2008 is in de gehele sportsector tegelijk met de horeca, kunst en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties is vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. Er mag wel gerookt worden in aparte afsluitbare rookruimten. In de kantine van vv DEES mag dus niet meer worden gerookt. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere ruimtes op sportpark DE MEREN. Daarnaast is het verboden voor (jeugd)trainers/leiders, tijdens de trainingen, of gedurende de wedstrijden te roken op het trainingsveld en binnen de afrastering van het speelveld. De kantine van vv DEES is geopend tijdens wedstrijden, en op donderdagavond na de training van de lagere elftallen en selectie. De opening- en schenktijden van de kantine zijn als volgt: - Op speeldagen voor junioren op zaterdag vanaf een half uur, voor de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op speeldagen op zondag vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. - Op donderdagavond, indien er trainingen worden gehouden, vanaf uur. - Op doordeweekse avonden, inclusief de zaterdag, indien er één of meerdere wedstrijden worden gespeeld, vanaf de aanvang van de eerste wedstrijd. 1.8 Jeugdscheidsrechters Ieder seizoen proberen we een aantal jeugdleden van vv DEES een pupillen/juniorenscheidsrechter cursus te laten volgen. 8

9 Deze scheidsrechters gaan de E/F/C/D jeugdwedstrijden fluiten. Zodat de leiders van de elftallen zich volledig op het begeleiden van de spelers/speelsters kunnen richten. Het is wel de bedoeling, dat de leiders een positieve rol in de ondersteuning van de scheidsrechters vervullen. Zodat we op deze scheidsrechters, over een aantal jaar ook nog een beroep kunnen doen. 1.9 Ouders Voetbalvereniging vv DEES is een vereniging die geleid wordt door vrijwilligers zoals trainers, leiders, bestuursleden en mensen die onze accommodatie onderhouden. Om het werk van onze vrijwilligers zo makkelijk en plezierig mogelijk te maken vragen wij ouders ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Immers de vrijwilligers stoppen veel energie in onze vereniging: - Zorg ervoor dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is bij wedstrijden en trainingen. Als hij/zij is verhinderd laat dit dan tijdig weten aan de trainer/leider. - Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk naar de wedstrijden van uw zoon of dochter. Als u uw zoon of dochter na de wedstrijd komt ophalen, willen wij u verzoeken om zoveel mogelijk even de kantine binnen te lopen, zodat u meer binding met de club krijgt en evt. een praatje met de begeleiding kan maken. - Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. - Laat het coachen over aan de trainer of leider, geef dus zelf geen aanwijzingen, uw kind kan maar naar 1 persoon luisteren. - De scheidsrechter doet zijn best, accepteer zijn beslissingen. U hebt hierin een voorbeeldfunctie naar uw kind en naar de andere kinderen. Dit geldt bij thuiswedstrijden maar uiteraard ook bij het bezoek aan een andere vereniging. U vertegenwoordigt op zulke momenten onze vereniging. - Blijf altijd positief, juist bij verlies, word niet boos. - Indien uw zoon of dochter op de fiets naar het sportpark toe komt geef hem dan een goede fiets mee met een deugdelijke verlichting. Dit is natuurlijk in het belang van de veiligheid van uw eigen kind. 9

10 - Geef uw zoon of dochter een handdoek en douchespullen mee naar de wedstrijden en trainingen. Hygiëne is zeer belangrijk. Voelt u zich aangetrokken tot het jeugdvoetbal en wilt u meer dan alleen maar kijken, dan kunt u zich opgeven voor jeugdleider, trainer of andere functies, neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie. 10

11 Deel 2:Organisatie en technische zaken 2.1 Doelstelling jeugdbeleidsplan De algemene doelstellingen van de vereniging zijn: Het realiseren van voorwaarden waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen, met het oogmerk dat: -Er plezier aan wordt beleefd. -De speler zich kan ontwikkelen zowel prestatief als recreatief. -Waarbij naleving van de normen en waarden van de vereniging verlangd wordt. -Een lid zich bindt aan de club (speler, coach, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, lid, etc. ) Doelstellingen: Een zo goed mogelijke voetbalopleiding bieden voor de jeugd en het kader. De jeugd zoveel mogelijk de kans geven om te kunnen voetballen. Het in stand houden en verder ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleidsplan. Bekendheid geven waar de vereniging voor staat. Optimaliseren van communicatie binnen de jeugdafdeling. Nog grotere betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders realiseren. Het invoeren en toepassen van het jeugdbeleidsplan. Creëren van meer voetbalbeleving tijdens de trainingen en wedstrijden. Medische begeleiding moet aanwezig zijn. Voldoende opgeleid technisch kader. Verbetering van de resultaten van de gehele jeugdafdeling. Positieve omgeving vasthouden. Behoud en toename van het aantal jeugdleden en vrijwilligers. 2.2 Criteria indeling teams Uitgangspunten (voor zover mogelijk): - De teams van de pupillen niet te groot maken, zodat ze zoveel mogelijk kunnen voetballen. 11

12 - De spelers worden op basis van hun gedrag en leeftijd in een team ingedeeld door de jeugdcoördinator in overleg met de leeftijdscoördinatoren, trainers en leiders. - Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen, daarom zullen we proberen alle jeugdteams zo goed mogelijk in te delen bij de KNVB. Teamindeling: We streven naar een limiet bij de E- en F-pupillen van maximaal 9 spelers (bij voorkeur 8 spelers) per team. Dit kan inhouden wanneer de limiet is bereikt er jammer genoeg geen nieuwe spelers kunnen worden aangenomen, als volwaardig spelende leden. Zij mogen na aanmelding wel direct deelnemen aan de trainingen van hun leeftijdscategorie maar kunnen dan niet deelnemen aan de wedstrijden. Ook bestaat er de mogelijkheid bij jongste F-pupillen 4 tegen 4 te laten spelen In elk E- of F- team spelen zoveel mogelijk kinderen van dezelfde leeftijd. Ook wordt er getracht kinderen die bij elkaar in dezelfde klas op school zitten in 1 team te plaatsen. Daarnaast kan bij de indeling van de spelers ook rekening gehouden worden met de voetbalkwaliteiten van de kinderen. Positieve groepsvorming en het plezier in voetbal met vriendjes staan zoveel mogelijk centraal. De spelers worden ingedeeld door de technische jeugdcoördinator en/of de jeugdcommissie. Vanzelfsprekend zal er ook ruimte zijn voor de mening van de trainers en leiders. Het selecteren van jeugdspelers binnen de jeugdafdeling (A t/m D) vindt, daar waar mogelijk, plaats op basis van voetbalkwaliteiten. Gedrag, trainingsinzet en leeftijd kunnen ook meegewogen worden. Wel zal er in iedere leeftijdcategorie door de technisch jeugdcoördinator gescout worden om alle talentvolle spelers in beeld te hebben. Alle spelers worden geselecteerd door de technisch jeugdcoördinator en/of de jeugdcommissie. Vanzelfsprekend zal er ook ruimte zijn voor de mening van de trainers en leiders. 2.3 Afmeldingen Voetballen is een teamsport. Daarom moeten spelers/speelsters, die niet naar de training of wedstrijd kunnen komen, zich tijdig met opgave van reden afmelden bij hun trainer of leider. Studie kan een reden tot 12

13 afmelding zijn. De speler/speelster moet echter proberen zijn tijd zo in te delen dat school en voetballen samengaan. Afmeldingen moet men tot het uiterste beperken, afwezigheid kan bij een teamsport de overige leden beperken. Voor de trainingen dien je vooraf je altijd af te melden bij de trainer. Voor wedstrijden dien je uiterlijk woensdagavond je af te melden bij je leider van je team, zodat de leider voor een vervanger kan zorgen indien dit nodig is. Kun je door omstandigheden lange tijd niet mee trainen met je eigen team, dat bestaat de mogelijkheid om in overleg met de jeugdcommissie met een andere groep mee te trainen. 2.4 Uit- en thuiswedstrijden Bij alle uitwedstrijden vertrekken de teams vanaf het sportpark DE MEREN. Spelers/speelsters worden bij uitwedstrijden verwacht in nette schone kleding, dus ook als ze hun sporttenue al aan hebben. De spelers zitten namelijk vaak in een auto van iemand anders. Ook is het ivm de hygiëne verplicht dat de spelers direct na de wedstrijd (bij zowel uit- als thuiswedstrijden) douchen en hierna schone kleding aantrekken (dus niet de wedstrijdkleding weer aan doen). 13

14 Deel 3: Afspraken en Gedragsregels 3.1 Algemeen VV DEES wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. VV DEES wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. VV DEES moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De jeugdafdeling heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren. Doelstelling: De jeugdafdeling van VV DEES wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij belangrijke elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VV DEES een vereniging is om trots op te zijn. Over wie gaat het: Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij VV DEES wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij VV DEES worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop 14

15 kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 3.3 Gedragsregels De jeugdafdeling van VV DEES vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Wat zijn onze uitgangspunten: Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. Op en rond het sportcomplex: Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. 15

16 3.4 Gedragsregels voor de speler De speler: Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van VV DEES, maar niet tijdens de trainingen. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens. Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit (niet tegen de muren) en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan. Dient na training en wedstrijd te douchen. Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider. Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. 3.5 Gedragsregels voor de leiders De begeleider: Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 16

17 Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze: - Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team. - Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld. - Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis. Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt. - Deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. - Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 3.6 Gedragsregels voor de trainer De trainer: Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. Brengt spelers passie bij voor het spel. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.). Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. Bepaalt in samenspraak met de leiders de opstelling van het team. Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: - Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team. - Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven. - Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer. - Deel neemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere 17

18 overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. - Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.. - Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 3.7 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers De ouder/verzorger: Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding). Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: - Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven. - Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. - Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. - Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. - Op tijd de contributie voldoen. - Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. 3.8 Gedragsregels voor de Vrijwilliger Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. 18

19 De vrijwilliger: Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van vv DEES. 3.9 Sancties Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende sancties die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting. 19

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt 1. Inleiding Bij onze club Herk Sport Hasselt vinden wij het naleven van de juiste Normen en Waarden bij de beoefening van de voetbalsport zeer

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08 Gedragscode Normen en Waarden van SVC 08 19 februari 2010 Gedragscode Normen en Waarden 19-02-2010 1 Voorwoord Welkom bij SVC 08. Een nieuwe vereniging. Een vereniging waar we met zijn allen iets moois

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Huis- en Gedragsregels vv Aquila

Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huishoudelijk reglement afdeling voetbal vv Aquila (december 2013) 1. Inleiding Onze samenleving verandert. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad GEDRAGSCODE vv Volta Lelystad Datum : 8 april 2014 Versie : 1.2 Status : Definitief Auteur(s) : Bestuur vv Volta Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Doelstelling... 3 4.

Nadere informatie

Gedragscode / Code of Conduct

Gedragscode / Code of Conduct Gedragscode / Code of Conduct 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 3. Doelstelling Over wie gaat het? 2 Waarover gaat het? 2 4.Algemene gedragsregels 3 Wat zijn onze uitgangspunten 3 Op en rond het sportcomplex

Nadere informatie

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement?

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement? HUISHOUDELIJK REGLEMENT HERLEVING SPORTIEF SINT-PAUWELS 1. Inleiding Herleving Sint-Pauwels wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen.

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen. Gedragscode VVAC Aan al onze leden, Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen,

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode vv Baronie versie feb 2014 1 Breda, 2014 1 e druk (03 02 2014) Maakt onderdeel van het Huishoudelijk reglement vv Baronie (februari 2014) Gedragscode vv

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 Gedragscode Voetbalvereniging D.V.V. 09 1. Inleiding D.V.V. 09 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers

Nadere informatie

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Met deze gedragscode geeft Pallas 08 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding

Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding Voetbalvereniging Baarlo wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Gedragscode SKV. Sport Kweekt Vriendschap

Gedragscode SKV. Sport Kweekt Vriendschap Gedragscode SKV Sport Kweekt Vriendschap 2015 Wageningen, april 2015 Inhoudsopgave: bladzijde Inleiding Doelstelling Vertrouwenspersonen Wat zijn onze uitgangspunten Op en rond ons sportcomplex de Zoom

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

De vereniging heeft bij de K.N.G.U. een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering.

De vereniging heeft bij de K.N.G.U. een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering. Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: De vereniging heeft bij de K.N.G.U. een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering. A) Gedragsregels: 1.Inleiding De vereniging genaamd Christelijke gymnastiek, hierna

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Terneuzen

Voetbal Vereniging Terneuzen Voetbal Vereniging Terneuzen Gedrags- / sanctiebeleid 2013-2018 Accommodatie... 5 (Jeugd)spelers/speelsters algemeen... 6 Specifieke afspraken (jeugd)spelers/speelsters... 7 (Jeugd)trainers/leiders algemeen...

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Normen en Waarden. v.v. RCS Regels en afspraken

Normen en Waarden. v.v. RCS Regels en afspraken Normen en Waarden v.v. RCS Regels en afspraken Oktober 2010 Voorwoord Beste betrokkenen bij RCS, Dit kleine boekwerkje is een nieuw initiatief binnen de vereniging RCS. Hierin zijn een aantal gedragsregels

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne

Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne 1 Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne Inhoud 1. Inleiding 2. Gedragsregels 3. Huishoudelijke zaken 4. EHBO en AED 1.Inleiding SV Deurne heeft haar huishoudelijk reglement en gedragsregels

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Handvest Waarden en Normen

Handvest Waarden en Normen Handvest Waarden en Normen Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 T.S.V. THEOLE HANDVEST WAARDEN EN NORMEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Waarden en Normen (Gedragscode) Artikel

Nadere informatie

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Doelstelling van het statuut Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die

Nadere informatie

Gedragscode S.V. Borger

Gedragscode S.V. Borger Gedragscode S.V. Borger Sportpark de Drift De Drift 6 9531 TK Borger 0599-234832 Secretariaat: Manita Kramer Draagsteen 4 9531 PE Borger Website www.svborger.com Gedragscode S.V. Borger, goedgekeurd in

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN MET BIJBEHORENDE GEDRAGSREGELS VOOR JEUGDOPLEIDING DIO 30

TECHNISCH BELEIDSPLAN MET BIJBEHORENDE GEDRAGSREGELS VOOR JEUGDOPLEIDING DIO 30 TECHNISCH BELEIDSPLAN MET BIJBEHORENDE GEDRAGSREGELS VOOR JEUGDOPLEIDING DIO 30 Inhoudsopgave 1. Inleiding / beleidsplan... 3 2. Algemeen... 6 3. Reglementen kledingfonds.... 7 4. Algemene gedragsregels...9

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding

Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding Voetbalvereniging Baarlo wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

c.v.v. Oranje Nassau Almelo

c.v.v. Oranje Nassau Almelo CVV Oranje Nassau, sinds 1932 Informatieboekje voor jeugdleden van c.v.v. Oranje Nassau Almelo Seizoen 2012-2013 Inhoud 1 C.V.V. Oranje Nassau Almelo... 3 1.1 Onze club... 3 1.2 Onze website... 3 1.3 Sportcomplex

Nadere informatie

Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen"

Convenant Samen gezellig en sportief voetballen , Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen" De besturen van de hieronder vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. sportiviteit. gezamenlijkheid. respect. 1. Inleiding

GEDRAGSCODE. sportiviteit. gezamenlijkheid. respect. 1. Inleiding sportiviteit gezamenlijkheid respect GEDRAGSCODE 1. Inleiding In de huidige tijd staan normen en waarden dagelijks op de agenda van de maatschappelijke discussie. Gold in het verleden een algemene standaard,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2 1 GEDRAGSCODE 1. Inleiding 2 Pag. 2. Algemeen 3 2.1. Doel 3 2.2. Inhoudelijk 3 2.3. Uitgangspunten 3 2.4. Aansprakelijkheid 4 2.5. Sancties 4 2.6. Communicatie 4 3. Gedragsregels 5 3.1. Algemene regels

Nadere informatie

Statuut Normen en Waarden.

Statuut Normen en Waarden. Statuut Normen en Waarden. Meteren, 22 juni 2009 1 M.V.V. 58 Regels) Onze vereniging is net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen is in beweging en doet van alles maar wel met één gezamenlijke

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne 1. ALGEMEEN 1.1. Elke speler en ouder (of verantwoordelijke) van deze speler wordt geacht bij het aangaan van het lidmaatschap kennis

Nadere informatie

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ)

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) Gedragscode BOBOZ (dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene gedragsregels 4. Gedragsregels 5. Gedragsregels

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode

IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode (dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van ZC de Vuursche) INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

Jeugdleider, wat houdt dit in?

Jeugdleider, wat houdt dit in? Jeugdleider, wat houdt dit in? Allereerst onze complimenten voor uw vrijwillige bijdrage aan de club. HC 03 is een sportieve en levendige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning RKSV GRAAF WILLEM II-VAC GEDRAGSCODE Sportcomplex de Roggewoning, Buurtweg, Wassenaar Telefoon: 070 517 10 83 Postadres: Amsterdamsestraat 31 2587 CN Den Haag

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Algemeen Onze vereniging verlangt van ieder lid dat deze zich correct gedraagt, zowel binnen als buiten de het veld, zowel tegenover tegenstanders, leiders,

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2013-2014 Tricht, juni 2013 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2013-2014 aan. Hierin

Nadere informatie

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden.

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. Dit plan dient aanwezig te zijn: op het wedstrijdsecretariaat/kantoor op de website van de vereniging Opgesteld door: Bestuur

Nadere informatie

BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL

BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL 1. Elke jeugdspeler van de s.v. Grol heeft er recht op, gelijkwaardig en met respect te worden behandeld als hij/zij zich tenminste aan

Nadere informatie

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN MHCW is een hockeyclub waar sportiviteit, respect, plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit is een waardevol gegeven en dat willen we graag in stand

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN Inhoudsopgave Blz. INLEIDING 3 DE 10 RESPECTREGELS VAN V.V. RSC. 5 SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS V.V. RSC.. 6 GEDRAGSCODE (JEUGD)SPELERS ALGEMEEN... 6 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels ALGEMEEN Dit reglement (hierna gedragscode) vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen IJ.V.V. STORMVOGELS zoals de Boeteregeling

Nadere informatie

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Het bestuur van VELO voetbal heeft in november 2012 beleid ingezet om de vereniging meer dienend te laten zijn naar de leden. In de ALV van november 2012 is er om

Nadere informatie

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL Gedragscode Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan

Nadere informatie