Voetbal Vereniging Terneuzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetbal Vereniging Terneuzen"

Transcriptie

1 Voetbal Vereniging Terneuzen Gedrags- / sanctiebeleid

2

3 Accommodatie... 5 (Jeugd)spelers/speelsters algemeen... 6 Specifieke afspraken (jeugd)spelers/speelsters... 7 (Jeugd)trainers/leiders algemeen... 7 Specifieke afspraken Jeugdleiders/trainers... 8 Ouders / verzorger(s)... 9 Toeschouwers...10

4 1. Doelstelling Onze vereniging wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. VV Terneuzen is een vereniging waar iedereen lid van kan worden en zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en/of culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Of het nu gaat om iemand die actief sport bedrijft, de passieve kijker of iemand die meehelpt (een functie bekleedt) binnen de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport! Dit houdt in dat wij gezamenlijk de vereniging moeten inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn vastgelegd in gedragsregels en specifieke afspraken voor (jeugd)spelers/speelsters en trainers/leiders. 2. Het bestuur Het bestuur voert een beleid gericht op sportiviteit binnen de vereniging en houdt toezicht op correcte en consequente naleving door betrokkenen. Indien iemand zich niet aan de gestelde regels en afspraken houdt, is het bestuur van VV Terneuzen bevoegd om maatregelen te treffen tegen de overtreder. Het bestuur van VV Terneuzen stelt een sanctiecommissie samen die namens het bestuur uitvoering geeft aan vastgestelde en/of passende maatregelen bij een overtreding. Deze sanctiecommissie kan als zwaarste straf een lid aanbieden bij het bestuur voor royement (ontzetting uit het lidmaatschap). De naleving van de gedragsregels en de specifieke afspraken voor (jeugd)spelers/speelsters en trainers/leiders worden halverwege en aan het einde van het seizoen met betrokkenen geëvalueerd. Na de evaluatie zal daar waar nodig worden bijgestuurd. Het bestuur stelt leden en vrijwilligers in de gelegenheid zichzelf op hun vakgebied verder te ontwikkelen binnen de vereniging. Het bestuur stimuleert (jeugd)leden om deel te nemen aan trainerscursussen, scheidsrechters cursussen, spelregelcursussen enz. Het bestuur zorgt ervoor dat ouders, trainers/leiders, sponsors, vrijwilligers etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot sportiviteit in en rond het voetbal.

5 3. Sanctiecommissie De sanctiecommissie is een onafhankelijke groep mensen, die los staat van het bestuur en bestaat uit minimaal één bestuurslid, één coördinator en drie andere personen. De strafmaat bij overtredingen wordt door deze commissie bepaald. Mocht er betrokkenheid zijn van één van de commissieleden bij een overtreder van de gestelde regels, dan wordt dit commissielid niet betrokken bij de behandeling van deze zaak. De commissie dient altijd hoor en wederhoor toe te passen. Elke zaak wordt individueel behandeld en uiteindelijk zullen gepaste straffen worden bepaald. Hierbij zal, indien nodig, ook naar het verleden van de overtreder gekeken worden. Dit betekent dat er bij gelijkwaardige overtredingen andere strafmaatregelen kunnen voorkomen. Alle overtredingen en behandelde zaken worden vastgelegd in dossiers. 4. Gedragsregels De gedragsregels gelden voor bepaalde doelgroepen en onderdelen binnen de vereniging. Immers, voor ouders gelden andere regels dan voor (jeugd)leden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kan worden. Voor de trainers/leiders en de (jeugd)spelers/speelsters zijn ook nog specifieke afspraken gemaakt. De algemene gedragsregels en de specifieke afspraken moeten worden nageleefd om te kunnen voldoen aan de verwachtingen die voortkomen uit deze opgestelde gedragsregels. Wij onderscheiden de volgende gedragsregels en specifieke afspraken: Accommodatie; (Jeugd)spelers/speelsters algemeen; Specifieke afspraken voor (jeugd)spelers/speelsters; (Jeugd)trainers/leiders algemeen; Specifieke afspraken voor (jeugd)trainers/leiders; Ouders/verzorgers; Toeschouwers. Accommodatie Iedereen die op ons sportcomplex aanwezig is spreekt de Nederlandse taal. Degene die de Nederlandse taal nog niet machtig is behoort zich in te spannen om Nederlands te spreken. Respecteer het werk van de mensen die er voor zorgen dat de kantine open is, dat je kunt trainen en dat je een wedstrijd kunt voetballen. (Dit is namelijk niet vanzelfsprekend!) Richt geen vernielingen aan, bijvoorbeeld aan kleedlokalen, materialen, tribune, reclameborden enz. Ontvreemd geen materialen van de club en/of spullen van een ander. Laat geen waardevolle spullen achter in een kleedkamer en/of op het veld, zodat andere mensen niet uitgenodigd worden deze te ontvreemden.

6 Wees zuinig op de door de club of sponsor ter beschikking gestelde materialen (bijv. kleedkamer, kleding, ballen enz.). Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden om het sportcomplex buiten de openingstijden te betreden, met uitzondering van de sleutelhouders. Laat het sportcomplex zowel bij thuis- als uitwedstrijden altijd netjes achter. Zet uw voertuig en/of fiets op de daarvoor bestemde plaats. Het is niet toegestaan de kantine te betreden met voetbalschoenen. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen op en rond de velden zonder expliciete toestemming van het bestuur. Glaswerk, zoals glazen en flesjes, is niet toegestaan op en rond de velden zonder expliciete toestemming van het bestuur. Roken is verboden op het veld, in de kleedkamers inclusief de gang ervoor, dug-out en kantine. Het is niet toegestaan om op het gehele sportcomplex soft- en/of harddrugs te gebruiken. Iedereen dient zich bij het verlaten van de kantine ten volle bewust te zijn van de eventuele gevolgen van het gebruik van alcoholische drank. (Jeugd)spelers/speelsters algemeen Zorg dat je voor alle trainingen en wedstrijden beschikbaar bent. Voetbal is een teamsport en je teamgenoten rekenen op je. Doe mee met activiteiten die VV Terneuzen organiseert. Gedraag je sportief in en buiten het veld en gebruik dus geen verbaal en/of fysiek geweld. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Speel volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw mogelijkheden. Accepteer beslissingen van de scheidsrechter. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal en/of agressieve gebaren. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag. Heb de moed om je eigen fouten en/of tekortkomingen met anderen te bespreken. De door de sponsor en/of vereniging verstrekte kleding mag privé niet worden gedragen. Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmelden, douchen, enz. De (jeugd)trainer/leider zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt.

7 Specifieke afspraken (jeugd)spelers/speelsters Houd je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen bij vertrek. Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht tijdig af te melden bij de (jeugd)trainer en/of leider. Zorg dat je bij een training minimaal 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld aanwezig bent. Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten. Op de training dient men sportkleding te dragen. De spelers zijn verplicht scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen en wedstrijden. Voetbalschoenen maken we schoon bij de borstels aan het begin van het trainingsveld of bij de borstels bij de ingang van de kleedkamers ter hoogte van het hoofdveld. Dit doen we zeker niet in het kleedlokaal of tegen een muur. Het gedrag in de kleedkamer, op en rond het sportpark is te allen tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd. Ook bij uitwedstrijden. Het gedrag tijdens een training en/of wedstrijd is te allen tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd. Je gebruikt geen verbaal en/of fysiek geweld. We blijven van andermans eigendommen af. Het gehele team zorgt ervoor dat de kleedkamer schoon achtergelaten wordt en de (jeugd)trainer en/of leider let(ten) hier op. Dat geldt ook voor de kleedkamer van de tegenstander. Het schoonmaken van de kleedkamer (ook die van de tegenstander) is een verantwoordelijkheid van het gehele team. Dit gebeurt bij voorkeur middels een corvee schema of door andere team afspraken maar in beide gevallen houden wij ons hieraan. Na de training en/of wedstrijd is het verplicht voor iedereen om te douchen met uitzondering van de F en mini pupillen. De F en mini F pupillen moeten wel douchen na de wedstrijd. De aanvoerder bedankt na de wedstrijd de scheidsrechter, grensrechter en aanvoerder van de tegenpartij. Na de wedstrijd worden de tegenstanders door middel van een handdruk bedankt voor de gespeelde wedstrijd. Je houdt je aan de extra afspraken die gelden voor het team waar jij deel van uit maakt. (Jeugd)trainers/leiders algemeen Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Benadruk altijd het plezier, vooral bij de lager spelende teams. Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben. Je hebt zelf een voorbeeldfunctie en dient dus ook als zodanig te handelen. Leer vooral jongere spelers/speelsters dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.

8 Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren. Zorg dat je altijd op tijd bent voor trainingen en wedstrijden. Zorg voor een goede voorbereiding van de trainingen en wedstrijden. Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. Winnen en verliezen zijn onderdeel van het spel. Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende trainingen. Stimuleer de ouders en (jeugd)spelers/speelsters om deel te nemen aan activiteiten en/of evenementen van de VV Terneuzen. Draag de gedragsregels en specifieke afspraken uit aan de ouders en de (jeugd)spelers/speelsters en zie toe op de naleving. Specifieke afspraken jeugdtrainers/leiders Je bent ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van trainingen en wedstrijden. Bij overtreding van de regels omtrent de team organisatie (niet afmelden, niet douchen enz.) worden vaste sancties afgesproken vereniging breed. Deze sanctie wordt door jullie gegeven en terug gekoppeld naar de betreffende coördinator. De coördinator zorgt ervoor dat het bij de Sanctie commissie terecht komt. Bij overtreding van de regels omtrent gedrag wordt dit door jullie terug gekoppeld naar de betreffende coördinator en met hem wordt besproken wat voor actie er is ondernomen tegen de overtreder. De coördinator zorgt ervoor dat het bij de Sanctie Commissie terecht komt. De Sanctie Commissie zal indien nodig passende maatregelen nemen tegen de overtreder. Je stelt voor het schoonmaken van de kleedkamers bij voorkeur een corveeschema op zodat (jeugd)spelers/speelsters dit bij toerbeurt doen. Mocht dit op een andere manier afgesproken zijn dan er voor zorgen dan men zich hier aan houdt. Je zorgt voor toezicht in/bij het kleedlokaal bij wedstrijden en trainingen totdat de laatste (jeugd)speler/speelster klaar is. Ook bij uitwedstrijden. Er wordt afgesproken dat de F en mini F pupillen opgehaald worden bij de accommodatie na een training of wedstrijd. Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal. Alle ballen die het veld op gaan moeten ook weer mee terug komen. Je bent verantwoordelijk voor inname en uitgifte van kleding gedurende en aan het einde van het seizoen. Bij voorkeur Iedereen om de beurt laten wassen middels een was schema en toezien op de naleving ervan. Iedereen moet op toerbeurt rijden bij uitwedstrijden. Hiervoor stel je een rijschema op en je zorgt dat iedereen zich hier aan houdt. Als men geen auto heeft of als het onmogelijk is om te rijden dan dit doorgeven aan de

9 vrijwilligers commissie. Deze ouders zullen dan ingedeeld worden voor extra uren vrijwilligerswerk. Je maakt een telefoon en/of mailcirkel die je inzet bij afgelastingen en/of doorgeven van wijzigingen zodat iedereen weet van de wijziging of afgelasting. Ook de mensen van de accommodatie. Je neemt waardevolle spullen in bewaring tijdens training of wedstrijd. Je ontvangt leiders van de tegenpartij en meld je aan bij uitwedstrijden. Je draagt zorg voor het afhandelen van het wedstrijdformulier en de uitslagen geef je door aan het wedstrijdsecretariaat. Je zorgt dat het veld na de trainingen en wedstrijden leeg is. Er blijven dus geen gebruikte materialen achter op het veld. Je ziet er op toe dat de spelers rekening houden met de weersomstandigheden en passende kleding dragen. Leer (jeugd)spelers/speelster dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. We praten met elkaar en niet over elkaar. Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd en waarbij jou aanwezigheid gewenst is. Bij uitwedstrijden vertrekken we vanaf de parking van VV Terneuzen. Bij een tekort aan (jeugd)spelers/speelsters kan in overleg altijd bij elkaar geleend worden. Je geeft het goede voorbeeld door beslissingen van de scheidsrechter te accepteren en nooit verbaal en/of fysiek geweld te gebruiken. Stimuleer je (jeugd)spelers/speelsters op een positieve manier en let daarbij op je woorden. Ouders/verzorger(s) Forceer een kind dat geen interesse toont niet deel te nemen aan de voetbalsport. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en zorg ervoor dat hij/zij de algemene gedragsregels en specifieke afspraken nakomt. Meld uw kind bij een vakantie ruim van te voren af voor de trainingen en/of wedstrijden. Geef blessures of ongemakken door aan de trainer en/of leider. Leer uw kind dat het resultaat van iedere wedstrijd wordt geaccepteerd. Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of heeft verloren. Moedig uw kind aan en bemoeit u zich niet met het coachen en met de teambegeleiding. Vecht een beslissing van de scheidsrechter niet aan en trek de integriteit van deze persoon nooit in twijfel. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens het voetballen te voorkomen.

10 Zorg dat uw kind altijd met een wedstrijd mee kan doen. Het hele team rekent op hem of haar. Zorg dat uw kind op tijd is voor elke training, wedstrijd en het vertrek naar een wedstrijd. VV Terneuzen is geen kinderdagverblijf. Ieder kind waardeert het als ouders/verzorgers als supporter aanwezig zijn. Laat uw kind na een training of wedstrijd altijd douchen. Dit scheelt een hoop troep in de auto en is zeer goed voor de teambuilding en ontlading na een grote inspanning. Voor de F en mini F pupillen is alleen het douchen na een wedstrijd verplicht. Mocht de trainer/leider van een F team dit verplicht stellen als team regel dan moet dit opgevolgd worden. Zorg dat er tijd is voor uw kind om te douchen, het nabespreken van een wedstrijd of training en het schoonmaken van de kleedkamer. Erken de waarde van vrijwilligers binnen de vereniging, zij geven hun tijd en kennis om het voetballen van uw kind mogelijk te maken. Er moet om de beurt gereden worden volgens een door de (jeugd)trainer/leider opgesteld rijschema. Zorg dat u zich hier aan houdt. Mocht het zo zijn dat het onmogelijk is voor u om te rijden dan wordt dit doorgegeven aan de vrijwilligers commissie en zult u meer uren vrijwilligerswerk toebedeeld krijgen. Er moet om de beurt gewassen worden mocht de (jeugd)trainer/leider hiervoor een was schema hebben opgesteld. Zorg dat u zich hier aan houdt. Mocht er door de trainer/leider voor een andere oplossing vwb het wassen gekozen zijn dan dient u zich ook hier aan te houden. Maak problemen bespreekbaar met diegene waarvan u denkt dat hij of zij het probleem kan oplossen. Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor VV Terneuzen. Toeschouwers Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetballen. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters enz. Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als dat van het team dat te gast is of als gastheer optreedt. Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. Maak voetballers of voetbalsters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. Veroordeel elk gebruik van zowel verbaal als fysiek geweld. Respecteer en accepteer altijd de beslissingen van de scheidsrechter. Wees altijd sportief. Want goed voorbeeld doet volgen.

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

Normen, Waarden en Fairplay. Voetbalvereniging Schoonhoven

Normen, Waarden en Fairplay. Voetbalvereniging Schoonhoven Normen, Waarden en Fairplay Voetbalvereniging Schoonhoven 1. Inleiding In teamverband voetballen, waaraan een ieder met plezier en een veilig gevoel kan deelnemen, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ALGEMENE GEDRAGSREGELS Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent Trek nooit de integriteit van

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

De hockey gedragscode: (1): Spelers

De hockey gedragscode: (1): Spelers De hockey gedragscode: (1): Spelers Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom heeft de KNHB een gedragscode opgesteld. De KNHB-gedragscode luidt

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Statuut Waarden en Normen. Een aanvulling op het. Beleidsplan s.v. Rood-Wit

Statuut Waarden en Normen. Een aanvulling op het. Beleidsplan s.v. Rood-Wit Statuut Waarden en Normen Een aanvulling op het Beleidsplan s.v. Rood-Wit 62 2013-2017 Ambitie, sportiviteit en solidariteit Datum: 9-12- 2013 Versie: 1 20131209 Statuut Waarden en Normen Pagina 1 Voor

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN Inhoudsopgave Blz. INLEIDING 3 DE 10 RESPECTREGELS VAN V.V. RSC. 5 SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS V.V. RSC.. 6 GEDRAGSCODE (JEUGD)SPELERS ALGEMEEN... 6 SPECIFIEKE

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

DTC 07, een waarde (n) volle vereniging

DTC 07, een waarde (n) volle vereniging DTC 07, een waarde (n) volle vereniging Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Code sportief gedrag in- en buiten het veld

Code sportief gedrag in- en buiten het veld Code sportief gedrag in- en buiten het veld HZVV, MEER DAN VOETBAL ALLEEN HZVV Samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen! De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig

Nadere informatie

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Het bestuur van VELO voetbal heeft in november 2012 beleid ingezet om de vereniging meer dienend te laten zijn naar de leden. In de ALV van november 2012 is er om

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Inleiding. Wij rekenen op eenieders begrip en steun. Namens Algemeen en Jeugdbestuur H.V.C.H.,

Inleiding. Wij rekenen op eenieders begrip en steun. Namens Algemeen en Jeugdbestuur H.V.C.H., Normen en waarden 1 Inleiding H.V.C.H. heeft als doel een gezond en groeiend voetbal te borgen voor de gehele vereniging. Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een

Nadere informatie

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht Statuut SC Waarde Inhoud 1. Doelstelling van het statuut... 3 2. Gedragsregels... 3 3. Sancties...3 Overzicht sancties...4 1. Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)...

Nadere informatie

Statuut Waarden en Normen

Statuut Waarden en Normen Statuut Waarden en Normen 1/01/2014 Gedragsconvenant SV Brandevoort 2014.In dit statuut Waarden en Normen SV Brandevoort worden de wenselijke waarden en normen van de vereniging formeel omschreven en nader

Nadere informatie

Normen en Waarden. v.v. RCS Regels en afspraken

Normen en Waarden. v.v. RCS Regels en afspraken Normen en Waarden v.v. RCS Regels en afspraken Oktober 2010 Voorwoord Beste betrokkenen bij RCS, Dit kleine boekwerkje is een nieuw initiatief binnen de vereniging RCS. Hierin zijn een aantal gedragsregels

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E

VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E VOETBAL MET PLEZIER EN RESPECT; DAT DOEN WE MET Z N ALLEN!! Groningen, december 2012 VV HELPMAN; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER De kleedkamer netjes achterlaten

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen

Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen Voor de sporters in het algemeen: 1. Behandel alle deelnemers in de voetbalsport gelijkwaardig. 2. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij voetballen.

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave

Gedragscode. Inhoudsopgave Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wat is een gedragscode?... 2 Een gedragscode is geen wet... 3 Gedragscode voor de sport... 3 Richtlijnen voor afspraken binnen een gedragscode... 3 Sporters...

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning RKSV GRAAF WILLEM II-VAC GEDRAGSCODE Sportcomplex de Roggewoning, Buurtweg, Wassenaar Telefoon: 070 517 10 83 Postadres: Amsterdamsestraat 31 2587 CN Den Haag

Nadere informatie

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS Vlaamse Taekwondo Bond vzw De bijgevoegde regels gelden op en rond elke dojang en wedstrijdterrein. Lees ze goed en verspreid ze onder uw leden, zodat we er samen

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER

VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler van een ander team in jouw ogen een fout heeft

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Gedragscodes

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Gedragscodes Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Gedragscodes Gedragscodes Eén van de methodes om ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen van gedragscodes bij uw vereniging. Gedragscodes zijn regels die vaak

Nadere informatie

Maar ook de sporters binnen Avanti W kunnen een beroep doen op de vertrouwenscommissie.

Maar ook de sporters binnen Avanti W kunnen een beroep doen op de vertrouwenscommissie. Inleiding Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de Omni sportvereniging Avanti Wilskracht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, trainers, leiders, sporters en ouders. Avanti

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Commissie Sportiviteit en Respect (S&R)

Commissie Sportiviteit en Respect (S&R) Commissie Sportiviteit en Respect (S&R) Commissie Sportiviteit en Respect (S&R) Het doel van de commissie is het bij elk(e) lid/ouder/verzorger bewust houden van het belang van sportiviteit en respect

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Doelstelling van het statuut Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die

Nadere informatie

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen 1. Inleiding Zwemmen Rotterdam-Zuid (verder ZRZ) wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen zwemmen en zich blijven ontwikkelen. Om er voor te zorgen dat we normaal met elkaar omgaan, spreken

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN MHCW is een hockeyclub waar sportiviteit, respect, plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit is een waardevol gegeven en dat willen we graag in stand

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2 1 GEDRAGSCODE 1. Inleiding 2 Pag. 2. Algemeen 3 2.1. Doel 3 2.2. Inhoudelijk 3 2.3. Uitgangspunten 3 2.4. Aansprakelijkheid 4 2.5. Sancties 4 2.6. Communicatie 4 3. Gedragsregels 5 3.1. Algemene regels

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL Gedragscode Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan

Nadere informatie

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Met deze gedragscode geeft Pallas 08 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want

Nadere informatie

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG Charter JAGO SINT-AMANDSBERG 1. Inleiding JAGO SINT-AMANDSBERG wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vinden we daarbij heel belangrijk.

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

Schoolvoetbaltoernooi Soest Groep 3 en 4

Schoolvoetbaltoernooi Soest Groep 3 en 4 Schoolvoetbaltoernooi Soest Groep 3 en 4 WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 Groep 3 13.45 uur tot 16.40 uur Groep 4 14.05 uur tot 17.00 uur Locatie: Sportvelden SO Soest, Bosstraat Oost SO Soest is telefonisch bereikbaar

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

Huis- en Gedragsregels vv Aquila

Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huishoudelijk reglement afdeling voetbal vv Aquila (december 2013) 1. Inleiding Onze samenleving verandert. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE-STATUUT sv Houtwijk

GEDRAGSCODE-STATUUT sv Houtwijk GEDRAGSCODE-STATUUT sv Houtwijk Artikel 1 Commissie sportiviteit en respect a. Het gedragscode-statuut (het statuut) hoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement en is bedoeld om als leidraad te fungeren

Nadere informatie

Intern reglement Eendracht Termien

Intern reglement Eendracht Termien Intern reglement Eendracht Termien 1. Inleiding Eendracht Termien staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit. Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden Introductie FC Weesp dat zijn wij allemaal! Dat is een mooie kreet, hoe vullen we dat nu in en wat betekent het concreet? Hieronder vind je de verdere

Nadere informatie

Club Regels voor in en buiten het veld

Club Regels voor in en buiten het veld Club Regels voor in en buiten het veld VIOD Samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen! Inhoud 1 Inleiding...4 2 Basiswaarden van Viod...5 2.1 Algemene gedragsregels van Viod...5 3 Regels gedurende

Nadere informatie

Gedragscode v.v. Trekvogels

Gedragscode v.v. Trekvogels Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

Seizoensopening. Vrijwilligerscommissie & Sportiviteit en Respect. Roeland Verbeet Zoë van Ginneken Lizet van Engelen Femke Zoon

Seizoensopening. Vrijwilligerscommissie & Sportiviteit en Respect. Roeland Verbeet Zoë van Ginneken Lizet van Engelen Femke Zoon Seizoensopening Vrijwilligerscommissie & Sportiviteit en Respect Roeland Verbeet Zoë van Ginneken Lizet van Engelen Femke Zoon Niet voetbaltechnische zaken Attenties Handleiding jeugdleiders Verklaring

Nadere informatie

Normen & waarden STATUUT NORMEN EN WAARDEN(CONCEPT) OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16

Normen & waarden STATUUT NORMEN EN WAARDEN(CONCEPT) OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16 2016 Normen & waarden STATUUT NORMEN EN WAARDEN(CONCEPT) OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Gedragscode 4 3. Specifieke gedragscodes

Nadere informatie

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet. Basiswaarden - Plezier - Respect - Eerlijkheid - Betrokkenheid

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

3. Algemene gedragsregels

3. Algemene gedragsregels 3. Algemene gedragsregels WAT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN Voetbal is een teamsport, die we met elkaar en met de tegenstander samen beoefenen. Zonder samenspel geen voetbal. Zonder tegenstander geen voetbal.

Nadere informatie

Gedragscode Dordtsche Rugby Club

Gedragscode Dordtsche Rugby Club Gedragscode Gedragscode Dordtsche Rugby Club 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Dordtsche Rugby Club (hierna genoemd DRC) wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie

Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen"

Convenant Samen gezellig en sportief voetballen , Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen" De besturen van de hieronder vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met

Nadere informatie

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Algemeen Onze vereniging verlangt van ieder lid dat deze zich correct gedraagt, zowel binnen als buiten de het veld, zowel tegenover tegenstanders, leiders,

Nadere informatie

Gedragscode S.V. Borger

Gedragscode S.V. Borger Gedragscode S.V. Borger Sportpark de Drift De Drift 6 9531 TK Borger 0599-234832 Secretariaat: Manita Kramer Draagsteen 4 9531 PE Borger Website www.svborger.com Gedragscode S.V. Borger, goedgekeurd in

Nadere informatie

Gedragscode R.F.C. Haarlem

Gedragscode R.F.C. Haarlem Gedragscode R.F.C. Haarlem 1. Inleiding; 2. Algemeen 3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het 4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex 5. Gedragsregels

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtsnoer voor het handelen. FC Geleen Zuid Normen en Waarden FC Geleen Zuid Versie: 18 april 2017 FC Geleen Zuid wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders.

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. VOORAF Voor u ligt de teamgids van Marvilde. Of u speler, begeleider of ouder bent, we vragen u dit boekje door te lezen. In dit boekje kunt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt 1. Inleiding Bij onze club Herk Sport Hasselt vinden wij het naleven van de juiste Normen en Waarden bij de beoefening van de voetbalsport zeer

Nadere informatie