Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors"

Transcriptie

1 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

2 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden, om zaken nog eens na te slaan. Mochten er na het doorlezen van deze info-gids nog vragen bestaan, neem dan alstublieft contact op met het secretariaat en/of bestuursleden van de vereniging. Wij wensen je een sportief lidmaatschap binnen onze vereniging toe. Met vriendelijke groet, Het bestuur Voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2013 Contactgegevens Accomodatie/speelvelden Sportpark Limbricht, Allee 9, 6141 AV Limbricht Correspondentieadres h.s.c. De Sittard Condors, Postbus 340, 6130 AH Sittard Internet Website : Facebook : https://www.facebook.com/sittard.condors.921 Dagelijks bestuur: Voorzitter Henk Janssen, , , Secretaris Harry Collewijn, , , Penningmeester Peter Wijnands, , , Onze vereniging maakt deel uit van regio Zuid waaronder Oost-Brabant en Limburg valt. Wij hebben clubnummer 156.

3 3 Accommodatie Voor de zomertrainingen en wedstrijden maakt de club gebruik van de sportvelden van het Sportpark Limbricht, Allee 9, 6141 AV Limbricht. Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein direct langs de Allee. Het is niet toegestaan om de auto via een van de service-wegen vlakbij de sportvelden te zetten. De wintertrainingen vinden plaats in door de gemeente Sittard toegewezen gymzalen in Sittard. Aanmeldingsprocedure nieuwe leden Als je geïnteresseerd bent in honkballen of softballen bij onze vereniging dan kom je gewoon naar de training (kijk op onze website voor de trainingstijden) Na 4 keer meetrainen neem je een beslissing. Als je lid wilt worden vul je het aanmeldingsformulier in (te vinden op onze website Zodra jij het formulier hebt ingeleverd wordt je bij de honk- en softbalbond (KNBSB) aangemeld en kun je wedstrijden gaan spelen. Je krijgt dan een lidnummer ter bevestiging van je lidmaatschap waarna ook de contributie per automatische incasso zal worden geind. Wijzigingen van persoonlijke gegevens (zoals opgegeven op het aanmeldingsformulier) dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via een mail aan Leden van andere verenigingen, die lid willen worden van h.s.c. De Sittard Condors, dienen zelf voor de benodigde overschrijvingsformulieren te zorgen, waarbij zij zelf de kosten dragen. Contributie Er zijn vier contributie categorieën: 1. Jeugdleden, leden tot en met 17 jaar (honk- en softbal), 120,-- per jaar 2. Seniorleden, leden vanaf 18 jaar (honk- en softbal), 137,50 per jaar 3. Recreanten, leeftijdsonafhankelijk (recreatief softbal), 82,50 per jaar 4. Ondersteunend lidmaatschap, leeftijdsonafhankelijk, 25,-- per jaar Contributiebedragen worden jaarlijks door de stemgerechtigde leden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en worden gepubliceerd op onze webpagina. Contributie is verschuldigd over het gehele jaar. Wie gedurende het seizoen zijn lidmaatschap opzegt is verplicht het volledige jaarbedrag te voldoen. Wie gedurende het seizoen lid wordt betaald 5,00 inschrijfgeld en naar rato van het aantal maanden dat hij lid is tot het einde van het jaar.

4 4 Contributie kan alleen via automatische incasso gescheiden (verplicht per ) vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van bank- of girorekening dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie via een mail aan In het jaar dat je 18 wordt ben je vanaf 1 januari van dat jaar seniorlid. De contributie wordt geïnd in twee termijnen. Eind februari betaal je de bondscontributie en de helft van de clubcontributie. Begin Augustus betaal je de helft van de clubcontributie. Voorafgaand aan de automatische incasso ontvang je een mailtje van de penningmeester. Bij het niet nakomen van de contributieverplichting, ontvangt men een aanmaning. Blijft een lid na een herhaalde aanmaning nog steeds in gebreken, dan is de vereniging bevoegd juridische stappen te ondernemen. Voor een tweede spelend lid uit hetzelfde gezin, thuiswonend, wordt een korting gegeven van 25% op de clubcontributie (geldt niet voor de bondscontributie). Voor elk derde en daarop volgende spelend lid/leden van één gezin geldt een clubcontributie korting van 50% per lid. Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. De schriftelijke opzegging dient te worden gezonden naar het secretariaat of de ledenadministratie van de vereniging. Dit dient te gebeuren voor 31 december. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan is men alsnog contributieplichtig over het betreffende jaar. Leeftijdscategorieën 5-9 jaar Bee-Ball 8-12 jaar Pupillen jaar Aspiranten jaar Junioren Vanaf 18 jaar Senioren Trainingen De trainingstijden staan op onze website. Deelname aan de training is verplicht. Bij verhindering dien jij je persoonlijk af te melden bij de trainer/ coach. Na de training ruimen we samen het wedstrijdmateriaal op, vegen het veld en maken we de dugout schoon.

5 5 Materiaal en kleding Bij deelname aan wedstrijden is het dragen van het clubtenue verplicht. Dit is als volgt samengesteld: Condors-honkbalpet met logo Lichtblauw overshirt met Condors-logo Wit ondershirt met blauwe mouwen Blauwe broek Blauwe riem Witte kousen Blauwe slobkousen Om de kosten te drukken is het raadzaam om op onze website te kijken of er 2 e hands spullen aangeboden worden. Wie nieuwe kleding wil kopen kan dit rechtstreeks bij de leverancier (Covee) doen via een link op onze website. Voor de jongere jeugdleden worden uitsluitend voetbalschoenen aangeraden, terwijl junioren en senioren ook spikes mogen dragen. Tevens is voor mannelijke leden het dragen van een liesbeschermer verplicht (ook wel een toque genoemd). Voordat je handschoen, knuppel en tas gaat aanschaffen is het raadzaam om eerst te gaan praten met de trainer/coach. Hij kan waardevolle tips geven. Ook deze materialen worden op onze website aangeboden. Medische keuring h.s.c. De Sittard Condors, kent géén verplichte medische keuring. De K.N.B.S.B. schrijft deze evenmin voor. Toch wordt een nieuw lid aangeraden om zich bij de huisarts te laten keuren vóórdat ze met sport beginnen. Hiervoor worden meestal geen extra kosten in rekening gebracht. Vervoer Bij uitwedstrijden wordt gebruik gemaakt van eigen vervoer. Er wordt verzameld op onze velden te Limbricht. Van de ouders van onze jeugdleden wordt verwacht dat zij bereid zijn mee te werken aan het vervoer van spelers en speelsters. Aan het begin van de competitie worden vervoers-schema s opgesteld. In principe zijn de vervoerskosten voor eigen rekening. Indien spelers meerijden dienen zij een bedrag van 3,50 aan de coach te voldoen, deze zal het totale bedrag gelijkelijk onder de chauffeurs verdelen. Bij ruimte binnen de clubbegroting is een gedeeltelijke vergoeding van uit de club mogelijk, dit ná goedkeuring door penningmeester en ledenvergadering.

6 6 Voor vervoer van jeugdleden zijn de ouders en/of verzorgers verantwoordelijk. Ontheffing van deze verantwoordelijkheid is alleen mogelijk, indien de desbetreffende ouders c.q. verzorgers niet in staat zijn aan het vervoersschema te voldoen door bijvoorbeeld het ontbreken van een vervoersmiddel. Ingedeelde ouders/verzorgers dienen zelf voor een vervanger te zorgen indien zij op de betreffende speeldag niet aan hun verplichting kunnen voldoen. Ná een uitwedstrijd, zijn jeugdspelers verplicht zich om te kleden (douchen is een optie), zodat de auto van de chauffeur niet onnodig wordt bevuild. Van de chauffeurs wordt verwacht dat zij de verkeersregels respecteren en uiterst zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de meerijdende spelers. 1. Gebruik altijd de veiligheidsgordels Aan alle bestuurders het verzoek extra alert erop te zijn dat niet meer personen meegenomen worden dan het aantal toegestane zitplaatsen in de auto. Ben extra alert dat ook alle medepassagiers hun gordel correct dragen. 2. Rijd defensief en rustig Houd aub steeds de maximum voorgeschreven snelheid aan. Rijd defensief in plaats van sportief. Vorig jaar zijn een aantal kinderen een paar keer bang geweest toen ze meereden met bepaalde ouders. We willen dat heel graag voorkomen. De coaches zullen dit steeds voor elk vertrek blijven benadrukken bij de bestuurders. 3. Ophalen en afzetten Elk team regelt onderling wat de vaste verzamelplek is van waaraf het team vertrekt naar uitwedstrijden. Zorg dat je als bestuurder zeker 10 minuten voor de afgesproken vertrektijd aanwezig bent. De coach van het team coördineert dat de verschillende auto's gezamenlijk vertrekken. De normale afspraak is dat spelers na de wedstrijd thuis worden afgezet! Tenzij door de coach expliciet anders is aangegeven. Controleer of de spelers die je thuis afzet wel naar binnen kunnen. Controleer dat altijd voordat je weg rijdt! Laat kinderen nooit ongecontroleerd alleen achter bij de huisdeur. Doe dit aub ook als u verschillende kinderen na de training naar huis brengt. 4. Jonge chauffeurs Met een auto vol passagiers de weg op gaan is een grote verantwoording die we liever niet op de schouders van jonge chauffeurs leggen. Wij doen daarom een beroep op ouders van jonge chauffeurs (< 1 jaar rijbewijs en zonder regelmatige rij-ervaring), om zelf te blijven rijden. Dat is ook leuk voor de wedstrijd omdat er dan ook meer supporters zijn bij de uitwedstrijden.

7 7 Is het niet anders mogelijk dan dat een jonge chauffeur de auto bestuurt dan zal de coach met deze jonge bestuurder afspreken dat hij/zij steeds achter een afgesproken auto met een ervaren bestuurder zal blijven, en zal de auto waarin de coach zit steeds achter de jonge bestuurder blijven. 5. Vergoeding De vaste vergoeding voor het vervoer bedraagt 3 Euro per passagier. Het geld zal door de coach zelf worden geïnd en dan verdeeld onder de bestuurders van de verschillende auto's. Er is een soort gebruik ontstaan dat bestuurders het geld niet aannemen maar in de team-pot doneren, maar dat is een vrije beslissing die iedere bestuurder zelf moet nemen. Elke bestuurder heeft het recht op de afgesproken vergoeding, zonder commentaar. Verzekeringen Ongevallenverzekering: Leden en zgn. kennismakingsleden van h.s.c. De Sittard Condors, zijn tijdens de deelname aan wedstrijden en trainingen verzekerd voor ongevallen. Dit geldt tevens voor de heen- en terugreis naar de trainingen en wedstrijden. Deze collectieve ongevallen verzekering wordt door de K.N.B.S.B. afgesloten voor alle bij haar geregistreerde leden. Informatie over de polisvoorwaarden is verkrijgbaar bij het secretariaat van de club. Ongevallen dienen direct gemeld te worden bij het secretariaat, waarna verdere afhandeling van de schadeclaim zal plaatsvinden. W.A. verzekering De vereniging in het algemeen en de individuele leden zijn via de Gemeente Sittard verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Informatie over deze verzekering is eveneens verkrijgbaar bij het secretariaat. Veroorzaakte schade dient ook hier gemeld te worden. Afgelastingen van thuiswedstrijden De coach / scheidsrechter van de thuisspelende ploeg keurt zo nodig de velden. De coach informeert de het wedstrijdsecretariaat als de wedstrijd niet door kan gaan. Het wedstrijdsecretariaat informeert indien nodig andere coaches, tegenstanders en de KNBSB. De coaches informeren de spelers, ouders, scheidsrechters en begeleiders. Afgelastingen van uitwedstrijden Het wedstrijdsecretariaat ontvangt bericht van afgelasting van de wedstrijd en informeert de coaches. Ook kunnen de coaches rechtstreeks informeren bij de desbetreffende vereniging. De coaches informeren de spelers, ouders en begeleiders.

8 8 Verplichte werkzaamheden, inzet vrijwilligers H.s.c. De Sittard Condors is een vereniging die draait op de inzet van vele vrijwilligers. Om onze vereniging in stand te houden is ieder lid verplicht naast het trainen en spelen ook werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Ook van de ouders van onze jeugdleden (5-18 jaar) wordt verwacht dat zij hieraan bijdragen. Geen enkel lid is vrijgesteld. Het niet nakomen zal sancties tot gevolg hebben. Van onze leden die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben verwachten wij dat zij bij toerbeurt scheidsrechteren bij thuiswedstrijden. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren krijgen zij een gratis scheidsrechterscursus die jaarlijks georganiseerd wordt. Van de ouders/verzorgers van onze jeugdleden verwachten wij dat ze minimaal 5x per seizoen de helpende hand te bieden. Er zijn vele mogelijkheden. Scoren, onderhoud velden/materiaalhokken, tap-acties, assistentie bij familiedag / seizoensafsluiting / winteractiviteit / toernooien of training en coaching. Wellicht heeft u ook andere kwaliteiten, bijvoorbeeld op bestuurlijk vlak. Ook daarvoor kunnen wij binnen onze vereniging uw inzet goed gebruiken. U kunt uiteraard ook de uitdaging aangaan om een scheidsrechterscursus te volgen. Honk-dienst en vervoer is gedurende het hele seizoen verplicht voor alle ouders. De verplichte werkzaamheden zijn niet af te kopen. Inzet is niet alleen hard nodig maar levert daarnaast ook heel veel plezier op. Bij de planning van de taken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere verplichtingen. Wie een taak niet kan uitvoeren dient zelf voor vervanging te zorgen en de planner tijdig op de hoogte te stellen. Bestuur en Organisatie Aan het hoofd van iedere vereniging staat een bestuur. Zij probeert alles in goede banen te leiden. De hoofddoelen 1. Zorgen voor een optimale situatie waarin iedere speler en vrijwilliger met plezier kan functioneren binnen onze vereniging 2. Honkbal en softbal promoten 3. Invulling geven aan een meerjarenplan 4. Uitbreiden van vriendschappelijke contacten met andere verenigingen Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies met speciale taken en/of activiteiten.

9 9 Activiteiten commissie De activiteiten commissie organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten die niet rechtstreeks met honkbal en softbal te maken hebben. Gecoördineerd door de voorzitter van de commissie worden veelal jaarlijks terugkerende evenementen op touw gezet, variërend van de Familiedag, een winterwandeling, de Seizoen afsluiting, of bijvoorbeeld ook busreis naar een internationaal toernooi als bijv. de Haarlemse Honkbalweek. Voor meer inlichtingen of leuke en originele initiatieven kun je altijd contact opnemen met één van de commissieleden. Technische commissie Voor de technische zaken binnen de vereniging is de T.C. verantwoordelijk. Binnen haar werkterrein vallen o.a. de volgende zaken: begeleiden van coaches begeleiden van scheidsrechters vormen van een strafcommissie opstellen van richtlijnen ter invulling van ruilwedstrijdformulieren opstellen van richtlijnen voor het gebruik van zaal en/of velden vergaren van sport-technische literatuur verdelen van trainingsuren maken van teamindelingen spelregel problemen oplossen/uitleggen richtlijnen van het bestuur doorgeven/doorspreken De T.C. wordt gevormd door de diverse trainers/coaches van de honk- en softbalteams, evenals andere sporttechnische medewerkers. In de commissie kunnen ook één of meer bestuursleden zitting hebben. Sponsor commissie Om de contributie zo laag mogelijk te houden is de sponsorcommissie continu op zoek naar bedrijven die ons financieel willen ondersteunen. Daarnaast organiseren we elk jaar tap-acties waardoor er extra geld in de clubkas vloeit. Vergadering Jaarlijks worden ten minste een algemene ledenvergaderingen gehouden, binnen twee maanden ná afloop van elk boekjaar. Tijdens de vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens het afgelopen jaar. Commissies brengen verslag uit van hun activiteiten. Daarnaast legt het bestuur zijn voornemens voor het komende jaar ter goedkeuring voor. De leden zijn verplicht de jaarvergadering bij te wonen. Indien een lid is verhinderd, dient men zich één week van tevoren schriftelijk of telefonisch af te melden bij de secretaris.

10 10 Honkbal en Softbal Doordat in onze naam h.s.c. De Sittard Condors naar honkbal en naar softbal wordt verwezen lijkt het of er binnen onze club twee sporten worden beoefend. Héél precies is dat ook zo, maar in de praktijk kun je softbal en honkbal het best vergelijken met de dames- en heren afdeling die de meeste clubs wel hebben. In ons geval is de softbal voor dames en de honkbal voor heren, hoewel meisjes ook wel in een honkbalteam mogen meespelen. Soft- en honkbal wijken op enkele punten nogal van elkaar af, maar het basisprincipe is van beide sporten gelijk. De spelregels van honkbal Honkbal is een fascinerende kijksport, zeker wanneer het zoals nu op wereldniveau wordt bedreven. U moet alleen wel even weten waar u op moet letten en de momenten herkennen wanneer het er echt om spant. Voor diegene die pas net kennis maken met deze fantastische sport staan hieronder beknopte spelregels. Echter, bij honkbal gebeurt meer! Geen wedstrijd is hetzelfde en hoe vaker u naar een wedstrijd gaat hoe meer u er van zult gaan houden. Spelers Een honkbalteam bestaat uit 9 man, die tijdens een wedstrijd zowel als slagpartij (aanvallend) en als veldpartij (verdedigend) fungeren. Alleen de slagpartij kan punten scoren en de volgorde waarin de spelers van deze ploeg als slagman fungeren staat van tevoren vast. De verdedigende partij bestaat uit een werper (pitcher), achtervanger (catcher), drie honkmannen, een korte stop en 3 buitenvelders. De coaches van de slagpartij staan, buiten het veld, bij het 1e en het 3e honk. Er is een scheidsrechter bij de thuisplaat en soms staat er ook nog een arbiter in het veld. Wedstrijd Een honkbalwedstrijd duurt 9 innings (jeugdwedstrijden hebben een tijdslimiet). In 1 inning zijn beide teams aan slag geweest en is de slagbeurt beëindigd doordat de scheidsrechter 3x uit heeft gegeven. Heeft de slagpartij dus 3 maal uit gekregen, wordt zij veldpartij. De veldpartij is nu aan slag tot er wederom sprake is van driemaal uit. Soms is een slagbeurt hierdoor snel voorbij. Maar het kan ook voorkomen dat de spelers van de slagpartij in één inning meerdere malen mogen slaan. Iets wat op wereldniveau overigens zelden voorkomt. Veld Het honkbalveld heeft de vorm van een driehoek. de afstand vanaf de thuisplaat, waar de achtervanger (catcher) staat tot de achterlijn (hek) bedraagt ruim 100 meter. De afstand tussen de honken onderling is 27,5 meter. De heuvel voor de werper ligt op 18,5 meter van de thuisplaat. Het veld is gras met gravelpaden tussen de honken en de thuisplaat.

11 11 Punt scoren Een slagman die na een goed geslagen bal via de drie honken over de thuisplaat binnenkomt, scoort daarmee 1 punt. Wanneer hij de bal over het hek slaat spreken we van een homerun en mag hij ongehinderd via de honken de thuisplaat bereiken en een punt scoren. Verdedigen De veldpartij probeert te verhinderen dat de slagman een punt scoort en tracht te voorkomen dat hij de opeenvolgende honken bereikt. De slagman moet uit. Bijvoorbeeld door uitvangen. De slagman slaat, maar de bal wordt onderschept en pijlsnel naar het eerste honk gegooid en gevangen door de 1e honkman, die contact heeft met 't honk. Gebeurt dit voor de slagman het eerste honk heeft aangeraakt is hij uit. Wordt de bal na een slag van de slagman in één keer gevangen is hij ook uit. Heeft de slagman eenmaal het 1e honk bereikt, kan hij het resterende traject alleen nog worden uitgetikt. Ofwel, met de bal in de hand worden aangeraakt voor hij een honk heeft bereikt. Spel Het spel begint met de werper die op een heuvel staat waardoor hij harder en met de vreemdste effecten kan gooien. Zijn doel is reglementair zo te gooien dat de slagman zo min mogelijk kans heeft goed te kunnen slaan. De werper moet daarbij op twee dingen letten: de bal moet in de slagzone gegooid worden en over de thuisplaat. Slagzone is de ruimte tussen knieën en okselhoogte van de slagman. De breedte van de thuisplaat is ± 40 cm. Slaat de slagman mis op een correct aangegooide bal, is het slag. Doet hij dit driemaal, is hij uit. Gooit de werper buiten de slagzone, is het wijd. Gebeurt dit vier keer, mag de slagman zo naar het 1e honk lopen. Hij mag dit ook doen wanneer hij wordt geraakt door een aangegooide bal. Er is ook sprake van slag wanneer de slagman de bal, zonder de grond of een speler te raken, buiten het speelveld slaat. Bij honkbal mag op elk honk slechts 1 speler van de slagpartij staan. Wanneer het eerste of meerdere honken bezet zijn, kan de slagman besluiten tot een stootslag. Ofwel, hij stopt de gegooide bal door de knuppel met twee handen horizontaal te houden. De verwarring die nu ontstaat biedt hem of z'n medespelers de kans het beoogde honk te bereiken. De Vaktaal van het honkbal Slagzone De hoogte tussen knie- en okselhoogte van de slagman, waarbinnen een bal over de thuisplaat gegooid moet worden. Vangbal Een geslagen bal wordt direct, zonder de grond te raken, gevangen.

12 12 3-slag Wanneer de bal de slagzone passeert en de slagman de bal voorbij laat gaan, of hij probeert de bal te raken zonder succes, dan roept de hoofdscheidsrechter "Slag". Na driemaal slag ("Strike") is de slagman uit en moet weer plaatsnemen in de dug-out. Uittikken Na geslagen te hebben in de goede richting, wordt de slagman (nu loper geworden) uitgemaakt als hij wordt aangetikt met de bal, die wordt vastgehouden door één van de verdedigers die de bal heeft opgeraapt of aangegooid gekregen van één van zijn teamgenoten. Gedwongen loop Wanneer een loper een honk nadert en niet terug kan keren (bijv. na het slaan van de bal is de slagman verplicht richting 1e honk te rennen) en een verdediger is in het bezit van de bal, als deze het betreffende honk eerder aanraakt dan de loper, is de loper uit. Gedwongen loop Wanneer een loper een honk nadert en niet terug kan keren (bijv. na het slaan van de bal is de slagman verplicht richting 1e honk te rennen) en een verdediger is in het bezit van de bal, als deze het betreffende honk eerder aanraakt dan de loper, is de loper uit. "In" safe Een aanvaller probeert het honk te veroveren wat volgt op het honk waar hij zich bevindt. Hij zal stoppen op het honk dat hij veilig heeft bereikt. Deze situatie in het veld blijft zo totdat de bal teruggaat naar de werper om het spel te hervatten met de volgende slagman. 4-wijd Als de werper de bal niet in de slagzone gooit en de slaman niet op de bal slaat, roept de hoofdscheidsrechter "Wijd" (Ball). Wanneer het totaal van de wijdballen (ook afgewisseld met slagballen) 4 bedraagt, heeft de slagman het recht om als loper naar het 1e honk te gaan. Gestolen honk De lopers die worden begeleid door de coaches kunnen ook proberen het volgende honk te bereiken zonder dat er werkelijk wordt geslagen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de honkloper naar het volgende honk rent en de verdedigende partij te laat is met het aangooien naar dat honk. Ook de achtervanger kan de bal laten schieten of verkeerd aangooien. Men spreekt dan van een gestolen honk.

13 13 Dubbelspel Wanneer er behalve de slagmanloper nog meer lopers op de honken zijn, heeft de verdedigende partij de mogelijkheid om meer dan één speler uit te maken. In het bijzonder als het een geval van een gedwongen loop is op een korte slag of wanneer er sprake is van een vangbal en de lopers moeten terugkeren naar het losgelaten honk. Spelregels in woord en beeld

14 14

15 15 Gedragscode Trots Wees trots op de clubkleuren en het tenue. Draag deze met trots, het is tenslotte ook JOUW vereniging. Teamgeest Blijf altijd positief en toon teamspirit. Samen winnen is leuk, Plezier hebben is het belangrijkste en verliezen doe je samen met je team. Respect Respecteer je coach, de tegenstander, de scheidsrechter, de toeschouwers, de vrijwilligers. Kortom respecteer iedereen inclusief jezelf. Materiaal Het materiaal is eigendom van de vereniging. Ga ermee om alsof het van jezelf is. Na de training en thuiswedstrijden wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd. Meld wanneer materiaal kapot is of versleten. Veld Help mee het veld schoon houden en ruim je rommel op. Het vegen van het infield en de dug outs doen we samen. Kleding Draag je tenue zoals het hoort. Schoon en shirt in de broek. Wedstrijden Zorg dat je op tijd bent voor de warming up en de wedstrijd. Ook voor elke wedstrijd geldt dat je je ruim van te voren bij je coach afmeldt. Je benadeelt je team als je niet komt opdagen voor een wedstrijd. Je gaat als team op en van het veld. Na thuiswedstrijden wordt gezamenlijk opgeruimd en verlaat je met je team het veld. Niemand vertrekt (eerder) zonder toestemming van de coach. Aan de ouders het verzoek om niet onnodig de aandacht van de spelers, coaches, scoorders en scheidsrechters te vragen tijdens de wedstrijd. Thuishonk en kleedkamers In ons thuishonk gelden de regels zoals deze ook in de horeca gelden. De kleedkamers worden netjes en schoon achtergelaten, afval in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd, kranen uit, licht uit. Fair Play en ander gedrag Bij de Sittard Condors wordt tijdens de training en wedstrijden streng gelet op veiligheid en sportief gedrag. Immers, we spelen het spel omdat we honkballen leuk vinden. Teleurstellingen verwerken is onderdeel van het spel. Het is logisch dat je soms emoties wilt uiten. Houd wel rekening met elkaar en let op het volgende: Vloeken en schelden tegen elkaar of op de tegenstander staan wij niet toe. Er wordt niet gegooid met materiaal. We blijven van elkaar af.

Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Heb je nog vragen? Ook op de velden kun je met jouw vraag terecht

Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Heb je nog vragen? Ook op de velden kun je met jouw vraag terecht Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Of denk jij of jouw zoon of dochter erover na om te gaan honk- of softballen bij WSB? Lees dan dit informatiepakket door. Hier vind je alle informatie voor

Nadere informatie

SPELREGELS HONKBAL & SOFTBAL

SPELREGELS HONKBAL & SOFTBAL SPELREGELS HONKBAL & SOFTBAL 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Het veld en de veldposities 6 2.1. Het veld 6 2.2. De veldposities 8 3. De uitrusting en het materiaal 9 3.1. De uitrusting van de spelers

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen.

Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen. EEN SPEL VOOR JONGENS EN MEISJES Inleiding Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen. Alleen de spelregels, die u hierna aantreft,

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

De regels van het spel

De regels van het spel De regels van het spel De oorsprong van het honkbal ligt in Amerika. Daar wordt nu meer dan 150 jaar baseball gespeeld. Aan de spelregels is in al die jaren weinig veranderd, wel aan de uitrusting van

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

Leeftijdscategorieën Honkbal /Softbal:

Leeftijdscategorieën Honkbal /Softbal: Voorwoord Voor u ligt het jeugdplan van de Honk- & Softbalvereniging SV Spaarnwoude. Dit jeugdplan is onderdeel van het beleidsplan van SV Spaarnwoude Honk & Softbal. Het uitgangspunt van de vereniging

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Algemene informatie voor alle deelnemers

Algemene informatie voor alle deelnemers Algemene informatie voor alle deelnemers Lees als aanvoerder alle informatie goed door en bespreek het in je team! - Zorg dat je s ochtends een half uur voor aanvang van je 1 ste wedstrijd aanwezig bent

Nadere informatie

Reglement - Softball

Reglement - Softball Reglement - Softball 2017-2018 Algemene bepalingen: Er wordt gewerkt in vijf categorieën: o klas 1 2 jongens o klas 1 3 meisjes o klas 3 4 jongens o schoolteam jongens en meisjes Een speler mag altijd

Nadere informatie

Speluitleg honkbal Algemeen De Uitrusting van de honkballer

Speluitleg honkbal Algemeen De Uitrusting van de honkballer Speluitleg honkbal Voor buitenstaanders is honkbal een moeilijk sport. De spelregels zijn niet zo duidelijk als bij een sport als voetbal. Dat maakt het honkbal niet alleen een stuk unieker, maar mooier.

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen?

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen? INFORMATIEFOLDER Welkom! Van harte welkom bij Honk- en Softbalvereniging WSB Apeldoorn. Nu je lid bent of lid wilt worden, heb je waarschijnlijk veel vragen. Middels deze informatiefolder proberen we de

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGD 2014

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGD 2014 REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGD 2014 Tevens wordt verwezen naar de matrix 1 REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDSPORT JEUGDHONKBAL Ter bevordering van de leesbaarheid is het honkbal jeugdreglement

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

CIOS Arnhem Sporting Events SPELREGELS. Sportdag Sportaccentscholen

CIOS Arnhem Sporting Events SPELREGELS. Sportdag Sportaccentscholen SPELREGELS Sportdag Sportaccentscholen 2013 www.ciosarnhemsportingevents.nl 1 Basketbal 1. Geen lichamelijk contact. 2. Niet de bal uit handen slaan/trekken. 3. Geen second dribbel. 4. Terugspelen op eigen

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave:

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1 Informatie voor aspirant leden van R.k.s.v. BSC Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1. Verenigingsdoelstelling 2. Aanmelden en opzeggen bij BSC 3. Contributie 4. Verenigingsinformatie

Nadere informatie

De regels van het spel

De regels van het spel ZO IS SOFTBAL De regels van het spel De oorsprong van het softbal ligt in Amerika. Deze sport is afgeleid van honkbal dat al meer dan 150 jaar wordt gespeeld. Softbal is één van de veiligste veldsporten.

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere

Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere Welkom! Honkbal en softbal zijn twee nauw verwante takken van sport, welke sporten in Nederland door enige tienduizenden worden beoefend. Zowel

Nadere informatie

Landelijke BEEBALLdag. 7 juni 2015 Royals Honkbal- en Softbal Vereniging

Landelijke BEEBALLdag. 7 juni 2015 Royals Honkbal- en Softbal Vereniging Landelijke BEEBALLdag 7 juni 2015 Royals Honkbal- en Softbal Vereniging WELKOM OP DE LANDELIJKE BEEBALL DAG BIJ DE ROYALS Beste Sportvrienden, 7 juni staat Beeball centraal op 7 lokaties in Nederland.

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

Gedragscode S.V. Borger

Gedragscode S.V. Borger Gedragscode S.V. Borger Sportpark de Drift De Drift 6 9531 TK Borger 0599-234832 Secretariaat: Manita Kramer Draagsteen 4 9531 PE Borger Website www.svborger.com Gedragscode S.V. Borger, goedgekeurd in

Nadere informatie

Softbal slow pitch. Bijeenkomst 22 Feb Agenda: - Oorspronkelijk uitgangspunt. - Terugblik seizoen 2014 Plus Delta Leermomenten

Softbal slow pitch. Bijeenkomst 22 Feb Agenda: - Oorspronkelijk uitgangspunt. - Terugblik seizoen 2014 Plus Delta Leermomenten Softbal slow pitch Agenda: Bijeenkomst 22 Feb 2015 - Oorspronkelijk uitgangspunt - Terugblik seizoen 2014 Plus Delta Leermomenten - Wat is softbal slow pitch? Belangrijkste regels Overige regels - Regels

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

BeeBall is een spel voor iedereen en overal

BeeBall is een spel voor iedereen en overal FUN! Dit boekje is bedoeld als leidraad voor de begeleiding van de jeugd tot en met 12 jaar. Spelplezier staat bij deze doelgroep voorop. De spelregels moeten daarom met flexibiliteit worden gehanteerd.

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers Wat u moet weten over basketbalvereniging De Hoppers Versie: 28 augustus 2008 Inhoudsopgave blz Leeftijdsgroepen.. 3 Trainingen 3 sporthal trainingstijden aantal trainingen looptijd van een seizoen teambegeleiding

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie

REGLEMENT SOFTBAL. De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

REGLEMENT SOFTBAL. De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT SOFTBAL De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. PLOEGEN Een ploeg bestaat enkel uit meisjes. Een ploeg bestaat uit 8 speelsters

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

De aftrap informatieavond voor jeugdspelers, ouders, trainer(s) en leider(s)-

De aftrap informatieavond voor jeugdspelers, ouders, trainer(s) en leider(s)- De aftrap informatieavond voor jeugdspelers, ouders, trainer(s) en leider(s)- Wanneer Waar Waarom : Aan het begin van elk voetbalseizoen : Eén van de vergaderruimtes (te coördineren door.. om te voorkomen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING 1 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene korfbalinformatie 1. Bestuur blz. 3 2. Competitiezaken van onze vereniging blz. 4 3. Accommodatie blz. 4 4. Teamindeling blz. 4 5.

Nadere informatie

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta Informatie brochure Informatie brochure volleybalvereniging Dosko/Acta. Volleybal vereniging Dosko/Acta is de volleybal vereniging voor Franeker en omstreken en is opgericht in 2006. Dosko/Acta is ontstaan

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C.

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Seizoen 2017 2018 Versie 2.0 Voorwoord Voor jullie ligt het informatieboekje voor de jeugdafdeling van voetbalvereniging R.K.P.S.C. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis Maart 2006 Anniek de Jong 1 Hockey is een teamsport. Dat betekent dat je in het hockey er nooit alleen voor staat. Een teamsport betekent: Je samen inzetten

Nadere informatie

Aandachtspunten nieuwe leden:

Aandachtspunten nieuwe leden: Aandachtspunten nieuwe leden: Welkom bij Smash, Met elkaar proberen we zoveel mogelijk plezier te beleven aan het volleyballen. Daar heb je natuurlijk niet alleen een team voor nodig dat zowel in als buiten

Nadere informatie

HANDLEIDING. Slowpitch

HANDLEIDING. Slowpitch Slowpitch Slowpitch Binnen Slowpitch een onderscheidt gemaakt tussen Topsport Slowpitch en Breedtesport Slowpitch De Topsport variant van Slowpitch wordt gespeeld volgens de reglementen van ASA. Reglement

Nadere informatie

MATRIX HONKBAL JEUGD 2013 Speelbal Artikel 6

MATRIX HONKBAL JEUGD 2013 Speelbal Artikel 6 Leeftijd Artikel 2 t/m 18 jaar Speelveld Artikel 4 Knuppel Artikel 5 Aluminium knuppels met verhouding -5, baumbats of houten knuppels MATRIX HONKBAL JEUGD 2013 Speelbal Artikel 6 Wedstrijd Artikel 7 na

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS

INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS Korfbalvereniging De Maaskanters Wij zijn erg blij dat je interesse hebt in onze vereniging. Dit boekje geeft je een eerste indruk van de sport korfbal

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

BeeBall is een spel voor iedereen en overal!

BeeBall is een spel voor iedereen en overal! Ter introductie BeeBall is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn

Nadere informatie

PLAYBOOK. BeeBall. Een spelletje voor de toekomst

PLAYBOOK. BeeBall. Een spelletje voor de toekomst PLAYBOOK BeeBall Een spelletje voor de toekomst Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Wattbaan -9 9 ML Nieuwegein telefoon + (0)0-0 fax + (0)0- www.knbsb.nl versie: 0--008 :: SINGLE B (B) meter

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2016-2017 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

In de zomer is er een zomerstop. Die wordt vastgesteld door de KNBSB en is voor HSV Saints niet beïnvloedbaar.

In de zomer is er een zomerstop. Die wordt vastgesteld door de KNBSB en is voor HSV Saints niet beïnvloedbaar. Honkbal en softbal Het wedstrijdseizoen loopt bij honkbal en softbal van april tot oktober. Voorafgaande aan de competitie worden vanaf half maart altijd enkele oefenwedstrijden gespeeld. Het seizoen wordt

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE AANMELDING Aanmelden doe je bij de ledenadministratie. Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie

Dit is een vereenvoudigde weergave van de spelregels. Hier staan alleen de belangrijkste regels die op school worden gebruikt.

Dit is een vereenvoudigde weergave van de spelregels. Hier staan alleen de belangrijkste regels die op school worden gebruikt. Spelregels softbal Dit is een vereenvoudigde weergave van de spelregels. Hier staan alleen de belangrijkste regels die op school worden gebruikt. Het speelveld 1 Doel van het spel De slagman slaat een

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Honkbal en Softbal vereniging. Blue Birds

Huishoudelijk Reglement. Honkbal en Softbal vereniging. Blue Birds Huishoudelijk Reglement Honkbal en Softbal vereniging Blue Birds Huishoudelijk Reglement Honkbal en Softbal vereniging Blue Birds. Doel van dit huishoudelijk reglement is het vastleggen van de afspraken

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Training en Competitieboekje Jeugd 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 Trainingen... 4 Competitie... 5 Huisregels competitie... 5 Begeleiding... 5 Verzetten van wedstrijden... 6 Zaalop- en

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

Beste leden, ouders, trainers, sponsoren, coaches, en overige vrijwilligers,

Beste leden, ouders, trainers, sponsoren, coaches, en overige vrijwilligers, TEN EERSTE... Beste leden, ouders, trainers, sponsoren, coaches, en overige vrijwilligers, Het nieuwe hockeyseizoen is alweer begonnen. De eerste competitiewedstrijden zijn al gespeeld. Dames 1 en heren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Opleiding Scheidsrechter Honkbal Level 1

Opleiding Scheidsrechter Honkbal Level 1 Honkbal Scheidsrechter Level 1 Opleiding Scheidsrechter Honkbal Level 1 I. Theorie deel blz. 3 II. Enkele regelnummers blz. 4 III. Matrix indeling jeugdcategorieën blz. 5 IV. Definitie en toepassing van

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE LEDEN

INFORMATIE NIEUWE LEDEN INFORMATIE NIEUWE LEDEN vv Volta Lelystad Datum : 23 november 2014 Versie : 1.0 Status : definitief Auteur(s) : Erik Rombout Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE VERENIGING... 4 2.1 BESTUUR... 4 2.2 COMMISSIES...

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Leef je uit, maar nooit op een ander!

Leef je uit, maar nooit op een ander! Leef je uit, maar nooit op een ander! Verbeter je eigen leefomgeving De filosoof Epictetus deelde 2000 jaren geleden al de volgende wijsheid met zijn leerlingen die nog steeds van toepassing is: "Iedereen

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

Gedragscode Dordtsche Rugby Club

Gedragscode Dordtsche Rugby Club Gedragscode Gedragscode Dordtsche Rugby Club 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Dordtsche Rugby Club (hierna genoemd DRC) wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie