Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors"

Transcriptie

1 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

2 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden, om zaken nog eens na te slaan. Mochten er na het doorlezen van deze info-gids nog vragen bestaan, neem dan alstublieft contact op met het secretariaat en/of bestuursleden van de vereniging. Wij wensen je een sportief lidmaatschap binnen onze vereniging toe. Met vriendelijke groet, Het bestuur Voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2013 Contactgegevens Accomodatie/speelvelden Sportpark Limbricht, Allee 9, 6141 AV Limbricht Correspondentieadres h.s.c. De Sittard Condors, Postbus 340, 6130 AH Sittard Internet Website : Facebook : https://www.facebook.com/sittard.condors.921 Dagelijks bestuur: Voorzitter Henk Janssen, , , Secretaris Harry Collewijn, , , Penningmeester Peter Wijnands, , , Onze vereniging maakt deel uit van regio Zuid waaronder Oost-Brabant en Limburg valt. Wij hebben clubnummer 156.

3 3 Accommodatie Voor de zomertrainingen en wedstrijden maakt de club gebruik van de sportvelden van het Sportpark Limbricht, Allee 9, 6141 AV Limbricht. Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein direct langs de Allee. Het is niet toegestaan om de auto via een van de service-wegen vlakbij de sportvelden te zetten. De wintertrainingen vinden plaats in door de gemeente Sittard toegewezen gymzalen in Sittard. Aanmeldingsprocedure nieuwe leden Als je geïnteresseerd bent in honkballen of softballen bij onze vereniging dan kom je gewoon naar de training (kijk op onze website voor de trainingstijden) Na 4 keer meetrainen neem je een beslissing. Als je lid wilt worden vul je het aanmeldingsformulier in (te vinden op onze website Zodra jij het formulier hebt ingeleverd wordt je bij de honk- en softbalbond (KNBSB) aangemeld en kun je wedstrijden gaan spelen. Je krijgt dan een lidnummer ter bevestiging van je lidmaatschap waarna ook de contributie per automatische incasso zal worden geind. Wijzigingen van persoonlijke gegevens (zoals opgegeven op het aanmeldingsformulier) dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via een mail aan Leden van andere verenigingen, die lid willen worden van h.s.c. De Sittard Condors, dienen zelf voor de benodigde overschrijvingsformulieren te zorgen, waarbij zij zelf de kosten dragen. Contributie Er zijn vier contributie categorieën: 1. Jeugdleden, leden tot en met 17 jaar (honk- en softbal), 120,-- per jaar 2. Seniorleden, leden vanaf 18 jaar (honk- en softbal), 137,50 per jaar 3. Recreanten, leeftijdsonafhankelijk (recreatief softbal), 82,50 per jaar 4. Ondersteunend lidmaatschap, leeftijdsonafhankelijk, 25,-- per jaar Contributiebedragen worden jaarlijks door de stemgerechtigde leden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en worden gepubliceerd op onze webpagina. Contributie is verschuldigd over het gehele jaar. Wie gedurende het seizoen zijn lidmaatschap opzegt is verplicht het volledige jaarbedrag te voldoen. Wie gedurende het seizoen lid wordt betaald 5,00 inschrijfgeld en naar rato van het aantal maanden dat hij lid is tot het einde van het jaar.

4 4 Contributie kan alleen via automatische incasso gescheiden (verplicht per ) vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van bank- of girorekening dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie via een mail aan In het jaar dat je 18 wordt ben je vanaf 1 januari van dat jaar seniorlid. De contributie wordt geïnd in twee termijnen. Eind februari betaal je de bondscontributie en de helft van de clubcontributie. Begin Augustus betaal je de helft van de clubcontributie. Voorafgaand aan de automatische incasso ontvang je een mailtje van de penningmeester. Bij het niet nakomen van de contributieverplichting, ontvangt men een aanmaning. Blijft een lid na een herhaalde aanmaning nog steeds in gebreken, dan is de vereniging bevoegd juridische stappen te ondernemen. Voor een tweede spelend lid uit hetzelfde gezin, thuiswonend, wordt een korting gegeven van 25% op de clubcontributie (geldt niet voor de bondscontributie). Voor elk derde en daarop volgende spelend lid/leden van één gezin geldt een clubcontributie korting van 50% per lid. Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. De schriftelijke opzegging dient te worden gezonden naar het secretariaat of de ledenadministratie van de vereniging. Dit dient te gebeuren voor 31 december. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan is men alsnog contributieplichtig over het betreffende jaar. Leeftijdscategorieën 5-9 jaar Bee-Ball 8-12 jaar Pupillen jaar Aspiranten jaar Junioren Vanaf 18 jaar Senioren Trainingen De trainingstijden staan op onze website. Deelname aan de training is verplicht. Bij verhindering dien jij je persoonlijk af te melden bij de trainer/ coach. Na de training ruimen we samen het wedstrijdmateriaal op, vegen het veld en maken we de dugout schoon.

5 5 Materiaal en kleding Bij deelname aan wedstrijden is het dragen van het clubtenue verplicht. Dit is als volgt samengesteld: Condors-honkbalpet met logo Lichtblauw overshirt met Condors-logo Wit ondershirt met blauwe mouwen Blauwe broek Blauwe riem Witte kousen Blauwe slobkousen Om de kosten te drukken is het raadzaam om op onze website te kijken of er 2 e hands spullen aangeboden worden. Wie nieuwe kleding wil kopen kan dit rechtstreeks bij de leverancier (Covee) doen via een link op onze website. Voor de jongere jeugdleden worden uitsluitend voetbalschoenen aangeraden, terwijl junioren en senioren ook spikes mogen dragen. Tevens is voor mannelijke leden het dragen van een liesbeschermer verplicht (ook wel een toque genoemd). Voordat je handschoen, knuppel en tas gaat aanschaffen is het raadzaam om eerst te gaan praten met de trainer/coach. Hij kan waardevolle tips geven. Ook deze materialen worden op onze website aangeboden. Medische keuring h.s.c. De Sittard Condors, kent géén verplichte medische keuring. De K.N.B.S.B. schrijft deze evenmin voor. Toch wordt een nieuw lid aangeraden om zich bij de huisarts te laten keuren vóórdat ze met sport beginnen. Hiervoor worden meestal geen extra kosten in rekening gebracht. Vervoer Bij uitwedstrijden wordt gebruik gemaakt van eigen vervoer. Er wordt verzameld op onze velden te Limbricht. Van de ouders van onze jeugdleden wordt verwacht dat zij bereid zijn mee te werken aan het vervoer van spelers en speelsters. Aan het begin van de competitie worden vervoers-schema s opgesteld. In principe zijn de vervoerskosten voor eigen rekening. Indien spelers meerijden dienen zij een bedrag van 3,50 aan de coach te voldoen, deze zal het totale bedrag gelijkelijk onder de chauffeurs verdelen. Bij ruimte binnen de clubbegroting is een gedeeltelijke vergoeding van uit de club mogelijk, dit ná goedkeuring door penningmeester en ledenvergadering.

6 6 Voor vervoer van jeugdleden zijn de ouders en/of verzorgers verantwoordelijk. Ontheffing van deze verantwoordelijkheid is alleen mogelijk, indien de desbetreffende ouders c.q. verzorgers niet in staat zijn aan het vervoersschema te voldoen door bijvoorbeeld het ontbreken van een vervoersmiddel. Ingedeelde ouders/verzorgers dienen zelf voor een vervanger te zorgen indien zij op de betreffende speeldag niet aan hun verplichting kunnen voldoen. Ná een uitwedstrijd, zijn jeugdspelers verplicht zich om te kleden (douchen is een optie), zodat de auto van de chauffeur niet onnodig wordt bevuild. Van de chauffeurs wordt verwacht dat zij de verkeersregels respecteren en uiterst zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de meerijdende spelers. 1. Gebruik altijd de veiligheidsgordels Aan alle bestuurders het verzoek extra alert erop te zijn dat niet meer personen meegenomen worden dan het aantal toegestane zitplaatsen in de auto. Ben extra alert dat ook alle medepassagiers hun gordel correct dragen. 2. Rijd defensief en rustig Houd aub steeds de maximum voorgeschreven snelheid aan. Rijd defensief in plaats van sportief. Vorig jaar zijn een aantal kinderen een paar keer bang geweest toen ze meereden met bepaalde ouders. We willen dat heel graag voorkomen. De coaches zullen dit steeds voor elk vertrek blijven benadrukken bij de bestuurders. 3. Ophalen en afzetten Elk team regelt onderling wat de vaste verzamelplek is van waaraf het team vertrekt naar uitwedstrijden. Zorg dat je als bestuurder zeker 10 minuten voor de afgesproken vertrektijd aanwezig bent. De coach van het team coördineert dat de verschillende auto's gezamenlijk vertrekken. De normale afspraak is dat spelers na de wedstrijd thuis worden afgezet! Tenzij door de coach expliciet anders is aangegeven. Controleer of de spelers die je thuis afzet wel naar binnen kunnen. Controleer dat altijd voordat je weg rijdt! Laat kinderen nooit ongecontroleerd alleen achter bij de huisdeur. Doe dit aub ook als u verschillende kinderen na de training naar huis brengt. 4. Jonge chauffeurs Met een auto vol passagiers de weg op gaan is een grote verantwoording die we liever niet op de schouders van jonge chauffeurs leggen. Wij doen daarom een beroep op ouders van jonge chauffeurs (< 1 jaar rijbewijs en zonder regelmatige rij-ervaring), om zelf te blijven rijden. Dat is ook leuk voor de wedstrijd omdat er dan ook meer supporters zijn bij de uitwedstrijden.

7 7 Is het niet anders mogelijk dan dat een jonge chauffeur de auto bestuurt dan zal de coach met deze jonge bestuurder afspreken dat hij/zij steeds achter een afgesproken auto met een ervaren bestuurder zal blijven, en zal de auto waarin de coach zit steeds achter de jonge bestuurder blijven. 5. Vergoeding De vaste vergoeding voor het vervoer bedraagt 3 Euro per passagier. Het geld zal door de coach zelf worden geïnd en dan verdeeld onder de bestuurders van de verschillende auto's. Er is een soort gebruik ontstaan dat bestuurders het geld niet aannemen maar in de team-pot doneren, maar dat is een vrije beslissing die iedere bestuurder zelf moet nemen. Elke bestuurder heeft het recht op de afgesproken vergoeding, zonder commentaar. Verzekeringen Ongevallenverzekering: Leden en zgn. kennismakingsleden van h.s.c. De Sittard Condors, zijn tijdens de deelname aan wedstrijden en trainingen verzekerd voor ongevallen. Dit geldt tevens voor de heen- en terugreis naar de trainingen en wedstrijden. Deze collectieve ongevallen verzekering wordt door de K.N.B.S.B. afgesloten voor alle bij haar geregistreerde leden. Informatie over de polisvoorwaarden is verkrijgbaar bij het secretariaat van de club. Ongevallen dienen direct gemeld te worden bij het secretariaat, waarna verdere afhandeling van de schadeclaim zal plaatsvinden. W.A. verzekering De vereniging in het algemeen en de individuele leden zijn via de Gemeente Sittard verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Informatie over deze verzekering is eveneens verkrijgbaar bij het secretariaat. Veroorzaakte schade dient ook hier gemeld te worden. Afgelastingen van thuiswedstrijden De coach / scheidsrechter van de thuisspelende ploeg keurt zo nodig de velden. De coach informeert de het wedstrijdsecretariaat als de wedstrijd niet door kan gaan. Het wedstrijdsecretariaat informeert indien nodig andere coaches, tegenstanders en de KNBSB. De coaches informeren de spelers, ouders, scheidsrechters en begeleiders. Afgelastingen van uitwedstrijden Het wedstrijdsecretariaat ontvangt bericht van afgelasting van de wedstrijd en informeert de coaches. Ook kunnen de coaches rechtstreeks informeren bij de desbetreffende vereniging. De coaches informeren de spelers, ouders en begeleiders.

8 8 Verplichte werkzaamheden, inzet vrijwilligers H.s.c. De Sittard Condors is een vereniging die draait op de inzet van vele vrijwilligers. Om onze vereniging in stand te houden is ieder lid verplicht naast het trainen en spelen ook werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Ook van de ouders van onze jeugdleden (5-18 jaar) wordt verwacht dat zij hieraan bijdragen. Geen enkel lid is vrijgesteld. Het niet nakomen zal sancties tot gevolg hebben. Van onze leden die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben verwachten wij dat zij bij toerbeurt scheidsrechteren bij thuiswedstrijden. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren krijgen zij een gratis scheidsrechterscursus die jaarlijks georganiseerd wordt. Van de ouders/verzorgers van onze jeugdleden verwachten wij dat ze minimaal 5x per seizoen de helpende hand te bieden. Er zijn vele mogelijkheden. Scoren, onderhoud velden/materiaalhokken, tap-acties, assistentie bij familiedag / seizoensafsluiting / winteractiviteit / toernooien of training en coaching. Wellicht heeft u ook andere kwaliteiten, bijvoorbeeld op bestuurlijk vlak. Ook daarvoor kunnen wij binnen onze vereniging uw inzet goed gebruiken. U kunt uiteraard ook de uitdaging aangaan om een scheidsrechterscursus te volgen. Honk-dienst en vervoer is gedurende het hele seizoen verplicht voor alle ouders. De verplichte werkzaamheden zijn niet af te kopen. Inzet is niet alleen hard nodig maar levert daarnaast ook heel veel plezier op. Bij de planning van de taken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere verplichtingen. Wie een taak niet kan uitvoeren dient zelf voor vervanging te zorgen en de planner tijdig op de hoogte te stellen. Bestuur en Organisatie Aan het hoofd van iedere vereniging staat een bestuur. Zij probeert alles in goede banen te leiden. De hoofddoelen 1. Zorgen voor een optimale situatie waarin iedere speler en vrijwilliger met plezier kan functioneren binnen onze vereniging 2. Honkbal en softbal promoten 3. Invulling geven aan een meerjarenplan 4. Uitbreiden van vriendschappelijke contacten met andere verenigingen Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies met speciale taken en/of activiteiten.

9 9 Activiteiten commissie De activiteiten commissie organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten die niet rechtstreeks met honkbal en softbal te maken hebben. Gecoördineerd door de voorzitter van de commissie worden veelal jaarlijks terugkerende evenementen op touw gezet, variërend van de Familiedag, een winterwandeling, de Seizoen afsluiting, of bijvoorbeeld ook busreis naar een internationaal toernooi als bijv. de Haarlemse Honkbalweek. Voor meer inlichtingen of leuke en originele initiatieven kun je altijd contact opnemen met één van de commissieleden. Technische commissie Voor de technische zaken binnen de vereniging is de T.C. verantwoordelijk. Binnen haar werkterrein vallen o.a. de volgende zaken: begeleiden van coaches begeleiden van scheidsrechters vormen van een strafcommissie opstellen van richtlijnen ter invulling van ruilwedstrijdformulieren opstellen van richtlijnen voor het gebruik van zaal en/of velden vergaren van sport-technische literatuur verdelen van trainingsuren maken van teamindelingen spelregel problemen oplossen/uitleggen richtlijnen van het bestuur doorgeven/doorspreken De T.C. wordt gevormd door de diverse trainers/coaches van de honk- en softbalteams, evenals andere sporttechnische medewerkers. In de commissie kunnen ook één of meer bestuursleden zitting hebben. Sponsor commissie Om de contributie zo laag mogelijk te houden is de sponsorcommissie continu op zoek naar bedrijven die ons financieel willen ondersteunen. Daarnaast organiseren we elk jaar tap-acties waardoor er extra geld in de clubkas vloeit. Vergadering Jaarlijks worden ten minste een algemene ledenvergaderingen gehouden, binnen twee maanden ná afloop van elk boekjaar. Tijdens de vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens het afgelopen jaar. Commissies brengen verslag uit van hun activiteiten. Daarnaast legt het bestuur zijn voornemens voor het komende jaar ter goedkeuring voor. De leden zijn verplicht de jaarvergadering bij te wonen. Indien een lid is verhinderd, dient men zich één week van tevoren schriftelijk of telefonisch af te melden bij de secretaris.

10 10 Honkbal en Softbal Doordat in onze naam h.s.c. De Sittard Condors naar honkbal en naar softbal wordt verwezen lijkt het of er binnen onze club twee sporten worden beoefend. Héél precies is dat ook zo, maar in de praktijk kun je softbal en honkbal het best vergelijken met de dames- en heren afdeling die de meeste clubs wel hebben. In ons geval is de softbal voor dames en de honkbal voor heren, hoewel meisjes ook wel in een honkbalteam mogen meespelen. Soft- en honkbal wijken op enkele punten nogal van elkaar af, maar het basisprincipe is van beide sporten gelijk. De spelregels van honkbal Honkbal is een fascinerende kijksport, zeker wanneer het zoals nu op wereldniveau wordt bedreven. U moet alleen wel even weten waar u op moet letten en de momenten herkennen wanneer het er echt om spant. Voor diegene die pas net kennis maken met deze fantastische sport staan hieronder beknopte spelregels. Echter, bij honkbal gebeurt meer! Geen wedstrijd is hetzelfde en hoe vaker u naar een wedstrijd gaat hoe meer u er van zult gaan houden. Spelers Een honkbalteam bestaat uit 9 man, die tijdens een wedstrijd zowel als slagpartij (aanvallend) en als veldpartij (verdedigend) fungeren. Alleen de slagpartij kan punten scoren en de volgorde waarin de spelers van deze ploeg als slagman fungeren staat van tevoren vast. De verdedigende partij bestaat uit een werper (pitcher), achtervanger (catcher), drie honkmannen, een korte stop en 3 buitenvelders. De coaches van de slagpartij staan, buiten het veld, bij het 1e en het 3e honk. Er is een scheidsrechter bij de thuisplaat en soms staat er ook nog een arbiter in het veld. Wedstrijd Een honkbalwedstrijd duurt 9 innings (jeugdwedstrijden hebben een tijdslimiet). In 1 inning zijn beide teams aan slag geweest en is de slagbeurt beëindigd doordat de scheidsrechter 3x uit heeft gegeven. Heeft de slagpartij dus 3 maal uit gekregen, wordt zij veldpartij. De veldpartij is nu aan slag tot er wederom sprake is van driemaal uit. Soms is een slagbeurt hierdoor snel voorbij. Maar het kan ook voorkomen dat de spelers van de slagpartij in één inning meerdere malen mogen slaan. Iets wat op wereldniveau overigens zelden voorkomt. Veld Het honkbalveld heeft de vorm van een driehoek. de afstand vanaf de thuisplaat, waar de achtervanger (catcher) staat tot de achterlijn (hek) bedraagt ruim 100 meter. De afstand tussen de honken onderling is 27,5 meter. De heuvel voor de werper ligt op 18,5 meter van de thuisplaat. Het veld is gras met gravelpaden tussen de honken en de thuisplaat.

11 11 Punt scoren Een slagman die na een goed geslagen bal via de drie honken over de thuisplaat binnenkomt, scoort daarmee 1 punt. Wanneer hij de bal over het hek slaat spreken we van een homerun en mag hij ongehinderd via de honken de thuisplaat bereiken en een punt scoren. Verdedigen De veldpartij probeert te verhinderen dat de slagman een punt scoort en tracht te voorkomen dat hij de opeenvolgende honken bereikt. De slagman moet uit. Bijvoorbeeld door uitvangen. De slagman slaat, maar de bal wordt onderschept en pijlsnel naar het eerste honk gegooid en gevangen door de 1e honkman, die contact heeft met 't honk. Gebeurt dit voor de slagman het eerste honk heeft aangeraakt is hij uit. Wordt de bal na een slag van de slagman in één keer gevangen is hij ook uit. Heeft de slagman eenmaal het 1e honk bereikt, kan hij het resterende traject alleen nog worden uitgetikt. Ofwel, met de bal in de hand worden aangeraakt voor hij een honk heeft bereikt. Spel Het spel begint met de werper die op een heuvel staat waardoor hij harder en met de vreemdste effecten kan gooien. Zijn doel is reglementair zo te gooien dat de slagman zo min mogelijk kans heeft goed te kunnen slaan. De werper moet daarbij op twee dingen letten: de bal moet in de slagzone gegooid worden en over de thuisplaat. Slagzone is de ruimte tussen knieën en okselhoogte van de slagman. De breedte van de thuisplaat is ± 40 cm. Slaat de slagman mis op een correct aangegooide bal, is het slag. Doet hij dit driemaal, is hij uit. Gooit de werper buiten de slagzone, is het wijd. Gebeurt dit vier keer, mag de slagman zo naar het 1e honk lopen. Hij mag dit ook doen wanneer hij wordt geraakt door een aangegooide bal. Er is ook sprake van slag wanneer de slagman de bal, zonder de grond of een speler te raken, buiten het speelveld slaat. Bij honkbal mag op elk honk slechts 1 speler van de slagpartij staan. Wanneer het eerste of meerdere honken bezet zijn, kan de slagman besluiten tot een stootslag. Ofwel, hij stopt de gegooide bal door de knuppel met twee handen horizontaal te houden. De verwarring die nu ontstaat biedt hem of z'n medespelers de kans het beoogde honk te bereiken. De Vaktaal van het honkbal Slagzone De hoogte tussen knie- en okselhoogte van de slagman, waarbinnen een bal over de thuisplaat gegooid moet worden. Vangbal Een geslagen bal wordt direct, zonder de grond te raken, gevangen.

12 12 3-slag Wanneer de bal de slagzone passeert en de slagman de bal voorbij laat gaan, of hij probeert de bal te raken zonder succes, dan roept de hoofdscheidsrechter "Slag". Na driemaal slag ("Strike") is de slagman uit en moet weer plaatsnemen in de dug-out. Uittikken Na geslagen te hebben in de goede richting, wordt de slagman (nu loper geworden) uitgemaakt als hij wordt aangetikt met de bal, die wordt vastgehouden door één van de verdedigers die de bal heeft opgeraapt of aangegooid gekregen van één van zijn teamgenoten. Gedwongen loop Wanneer een loper een honk nadert en niet terug kan keren (bijv. na het slaan van de bal is de slagman verplicht richting 1e honk te rennen) en een verdediger is in het bezit van de bal, als deze het betreffende honk eerder aanraakt dan de loper, is de loper uit. Gedwongen loop Wanneer een loper een honk nadert en niet terug kan keren (bijv. na het slaan van de bal is de slagman verplicht richting 1e honk te rennen) en een verdediger is in het bezit van de bal, als deze het betreffende honk eerder aanraakt dan de loper, is de loper uit. "In" safe Een aanvaller probeert het honk te veroveren wat volgt op het honk waar hij zich bevindt. Hij zal stoppen op het honk dat hij veilig heeft bereikt. Deze situatie in het veld blijft zo totdat de bal teruggaat naar de werper om het spel te hervatten met de volgende slagman. 4-wijd Als de werper de bal niet in de slagzone gooit en de slaman niet op de bal slaat, roept de hoofdscheidsrechter "Wijd" (Ball). Wanneer het totaal van de wijdballen (ook afgewisseld met slagballen) 4 bedraagt, heeft de slagman het recht om als loper naar het 1e honk te gaan. Gestolen honk De lopers die worden begeleid door de coaches kunnen ook proberen het volgende honk te bereiken zonder dat er werkelijk wordt geslagen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de honkloper naar het volgende honk rent en de verdedigende partij te laat is met het aangooien naar dat honk. Ook de achtervanger kan de bal laten schieten of verkeerd aangooien. Men spreekt dan van een gestolen honk.

13 13 Dubbelspel Wanneer er behalve de slagmanloper nog meer lopers op de honken zijn, heeft de verdedigende partij de mogelijkheid om meer dan één speler uit te maken. In het bijzonder als het een geval van een gedwongen loop is op een korte slag of wanneer er sprake is van een vangbal en de lopers moeten terugkeren naar het losgelaten honk. Spelregels in woord en beeld

14 14

15 15 Gedragscode Trots Wees trots op de clubkleuren en het tenue. Draag deze met trots, het is tenslotte ook JOUW vereniging. Teamgeest Blijf altijd positief en toon teamspirit. Samen winnen is leuk, Plezier hebben is het belangrijkste en verliezen doe je samen met je team. Respect Respecteer je coach, de tegenstander, de scheidsrechter, de toeschouwers, de vrijwilligers. Kortom respecteer iedereen inclusief jezelf. Materiaal Het materiaal is eigendom van de vereniging. Ga ermee om alsof het van jezelf is. Na de training en thuiswedstrijden wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd. Meld wanneer materiaal kapot is of versleten. Veld Help mee het veld schoon houden en ruim je rommel op. Het vegen van het infield en de dug outs doen we samen. Kleding Draag je tenue zoals het hoort. Schoon en shirt in de broek. Wedstrijden Zorg dat je op tijd bent voor de warming up en de wedstrijd. Ook voor elke wedstrijd geldt dat je je ruim van te voren bij je coach afmeldt. Je benadeelt je team als je niet komt opdagen voor een wedstrijd. Je gaat als team op en van het veld. Na thuiswedstrijden wordt gezamenlijk opgeruimd en verlaat je met je team het veld. Niemand vertrekt (eerder) zonder toestemming van de coach. Aan de ouders het verzoek om niet onnodig de aandacht van de spelers, coaches, scoorders en scheidsrechters te vragen tijdens de wedstrijd. Thuishonk en kleedkamers In ons thuishonk gelden de regels zoals deze ook in de horeca gelden. De kleedkamers worden netjes en schoon achtergelaten, afval in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd, kranen uit, licht uit. Fair Play en ander gedrag Bij de Sittard Condors wordt tijdens de training en wedstrijden streng gelet op veiligheid en sportief gedrag. Immers, we spelen het spel omdat we honkballen leuk vinden. Teleurstellingen verwerken is onderdeel van het spel. Het is logisch dat je soms emoties wilt uiten. Houd wel rekening met elkaar en let op het volgende: Vloeken en schelden tegen elkaar of op de tegenstander staan wij niet toe. Er wordt niet gegooid met materiaal. We blijven van elkaar af.

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje INHOUD Welkom!... 1 Website... 1 Nieuwsbrief... 1 De St!p... 1 Kleding... 1 Vervoer... 2 Gedragscodes... 2 Algemene gedragsregels... 2 Clubhuis en veld... 3 Spelers

Nadere informatie

Spelregelwijzigingen voor 2015 zijn onderstreept in deze auditie van de officiële spelregels.

Spelregelwijzigingen voor 2015 zijn onderstreept in deze auditie van de officiële spelregels. Uitgave 2015 1 WIJZIGINGEN Spelregelwijzigingen voor 2015 zijn onderstreept in deze auditie van de officiële spelregels. In deze editie zijn de termen aanvoerder en helper vervangen door manager en honk

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015

BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015 BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015 Het nieuwe seizoen is weer aanstaande dus is het van belang afspraken te maken die gelden voor alle bondsscheidsrechters vanaf de eerste competitiewedstrijd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC Bijlage B: TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC JANUARI 2008 Bijlage B JEUGDLEIDER BIJ VOETBALVERENIGING RKZVC TE ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie