Installatie Instructie. Devireg 850 grond - of daksystemen (1-4 sensoren)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie Instructie. Devireg 850 grond - of daksystemen (1-4 sensoren)"

Transcriptie

1 NL Installatie Instructie Devireg 850 grond - of daksystemen (1-4 sensoren) 1

2 2

3 Inhoud 1. Installatie Instructie - grondsystemen a. Plaatsen van de grondsensor(en) b. Installatie van de signaalkabel(s) c. Installatie van de sensor(en)/sensorbus(sen) d. Systeembeschrijving Installatie Instructie - daksystemen a. Plaatsen van de daksensor(en) b. Installatie van de voedingskabel(s) c. Installatie van de sensor(en) d. Systeembeschrijving Aansluitschema s & opstarten van Devireg Gebruikersinstructie & bedieningsstructuur Technische specificaties & fabrieksinstellingen Garantiebepalingen & garantiecertificaat Opmerking! De installatie dient door een erkende installateur te worden uitgevoerd. Er dient een mogelijkheid in de installatie te worden opgenomen om alle spanningsvoerende geleiders van de voeding te scheiden. Appendix A: Systeem samenstelling PSU & signaalkabel Appendix B: Vermogen per m2 3

4 1. Installatie-instructie (grond) Het Devireg 850 systeem wordt toegepast voor het sneeuw en ijsvrij houden van buiten gelegen oppervlakten zoals parkeerplaatsen, paden, garage-inritten, trappen, opritten, wegdekken en bruggen. De Devireg 850 functioneert volledig automatisch en communiceert digitaal met de intelligente sensoren opgenomen in het verwarmde oppervlak. De sensoren registreren temperatuur en vocht waarbij het systeem de verwarming in - en uitschakelt aan de hand van de geregistreerde waarden. De combinatie van geregistreerde vochtigheid en temperatuur stelt het systeem in staat een energiebesparing te bereiken van ca. 75% t.o.v. een enkel op temperatuur geregelde wegdekverwarming. De digitale sensoren van de Devireg 850 zorgen voor een zeer nauwkeurige meting t.o.v. vergelijkbare analoge systemen. Het resultaat is een optimale functionaliteit en een laag energiegebruik. 1.a. Plaatsen van de grondsensor(en) Juist plaatsen van de sensoren is belangrijk voor een goede werking van het systeem. Enkele basis richtlijnen: Het aantal grondsensoren: 1) Hoe meer sensoren worden toegepast op een systeem des te beter de werking. 2) Het basis principe is één sensor daar te plaatsen waar de eerste sneeuw/ijs te verwachten is (voor snelle detectie) en één daar waar sneeuw/ijs het langst achterblijven (volledig smelten). Als dit niet duidelijk aanwijsbaar is worden de sensoren zover mogelijk uit elkaar geplaatst. 3) Indien er één enkele sensor wordt toegepast dient er overwogen te worden wat het meest van belang is: a) Snelle detectie en activering van het systeem b) Zeker zijn van het complete weg smelten van sneeuw/ijs. sensor sensor 4

5 Een grondsysteem functionerend met één enkele sensor zal minder snel zijn aangaande detectie en activering dan een systeem met twee sensoren, waarbij de ene sensor de grondtemperatuur en de andere de vochtigheid meet. 4) Met meer dan twee sensoren is het mogelijk ook probleemplaatsen te bewaken waar sneeuw/ijs nog niet geheel verdwenen is wanneer het systeem al gestopt is. sensor min.1 m sensor sensor Plaatsen van de grondsensor: 1) De sensor dient te worden geplaatst binnen het verwarmde oppervlak en, zo mogelijk, minimaal 1 m van de rand. 2) De sensor dient tussen de verwarmingkabels geplaatst te worden, waarbij de afstand tussen de sensorhuls en kabel minimaal 1 cm moet bedragen. 3) De minimale afstand tussen de twee sensoren dient 1 m te bedragen. 1.b. Installeren, verlengen van de signaalkabel(s) min. 1 cm min. 1 m Lasdoos Signaalkabel 5

6 Een signaalkabel naar de sensor(en) is mogelijk nodig. De sensoren zijn voorzien van een 15m lange aansluitkabel. Ongeveer 0,5 m van deze kabel dient opgerold op de bodem van de sensorhuls te liggen. De kabel mag verlengd worden zoals aangegeven in de navolgende tabel. De signaalkabel dient 4 aderig te zijn. Zie appendix A: systeem samenstelling PSU & signaalkabel 1.c. Installatie van een sensor en een sensorhuls De sensor en sensorhuls kunnen worden aangebracht tijdens de bouw en op een later tijdstip worden aangesloten. Het volgende is van toepassing op alle typen installaties: 1: Het is noodzakelijk dat de sensorhuls is afgesloten wanneer het beton gestort wordt. 2: De huls dient waterpas geplaatst te worden. De sensor moet zo geplaatst worden dat het koperen oppervlak horizontaal ligt. 3: De basis onder de sensorhuls dient stabiel te zijn b.v. een betonnen oppervlak zodat voorkomen wordt dat de sensor in de grond gedrukt wordt b.v. wanneer er een vrachtauto over rijdt. De huls is zo ontworpen dat deze gemonteerd kan worden op een plaat gebruik makend van de twee schroefgaten in de huls. 6

7 4: Een metalen/plastic buis waardoor de sensorkabel wordt geleid dient tot aan de sensorhuls gevoerd te worden. Installatiebuis 5: Wind ca. 0,5 m van de sensorkabel op in de sensorhuls. 6: Plaats de sensor in de huls tot deze horizontaal en gelijk ligt met de rand van de sensorhuls en rust op de inwendige ring. De sensor kan op een later moment naar boven getrokken worden gebruikmakend van de uitsparingen in de rand van de sensorhuls. De sleuven aan de zijkant van de sensor dienen te corresponderen met deze uitsparingen. Installatiebuis met sensorkabel Installatie in asfalt: De temperatuur rond de sensor/huls mag de 80 C niet overschrijden. Een houten klos of iets vergelijkbaars kan daar worden geplaatst waar naderhand de sensor komt. De installatiebuis dient in dit geval een metalen buis te zijn welke bestand is tegen hoge temperaturen. 7

8 1.d. Systeembeschrijving De Devireg 850 functioneert op basis van de combinatie vocht en temperatuur. De temperatuur en het vocht worden geregistreerd door de sensor(en) geplaatst in de oppervlakte. Men dient het volgende te weten indien besloten wordt de fabrieksinstellingen te wijzigen. Smelttemperatuur (Melting temperature) Het wijzigen van de smelttemperatuur heeft gevolgen voor het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld ingeval van vocht en lage temperaturen. De fabrieksinstelling is 4 C. Dit houdt in dat het systeem wordt geactiveerd indien de temperatuur onder de 4 C komt en er vocht wordt gedetecteerd. Grondtemperatuur (Standby temperature) Hoe hoger de grondtemperatuur des te sneller is het systeem instaat sneeuw/ijs te doen smelten. Anderzijds betekent een hogere grondtemperatuur een hoger energiegebruik. De instelling van de grondtemperatuur is dus een keuze tussen snel verwarmen of lagere kosten. De fabrieksinstelling is -3 C. Vochtniveau (Moisture level) Het vochtniveau bepaald wanneer het systeem vocht detecteert. Des te lager de instelling hoe gevoeliger het systeem voor vocht. De fabrieksinstelling is 50. Na warmtijd (Postheat) Het is mogelijk de na warmtijd te wijzigen. Dat wil zeggen de periode waarin het systeem actief blijft nadat gedetecteerd is dat de oppervlakte droog is. De fabrieksinstelling is 1 uur. 8

9 Grote zekerheid hoger energiegebruik Als er een hoge graad van zekerheid ter voorkoming van sneeuw/ijs gewenst is kan de instelling als volgt gewijzigd worden: De grondtemperatuur (stand-by) en de smelttemperatuur (melting) verhogen. Het vochtniveau (moisture) verlagen naar stand 5. Tenslotte kan de na warmtijd (postheat) verlengd worden. Dit zal een hoge graad van zekerheid geven. Geringere zekerheid Laag energiegebruik Omgekeerd een laag energie gebruik en een gematigd niveau aan zekerheid m.b.t. sneeuw/ijs vrijhouden kan de voorkeur hebben. In dit geval kunnen de grondtemperatuur (stand-by) en de smelttemperatuur (melting) verlaagd - en het vochtniveau (moisture) verhoogd worden. Tenslotte de na warmtijd (postheat) verkorten. Dit zal een relatief laag energie gebruik geven maar de oppervlakte zal nat en ijzig blijven gedurende korte perioden. De fabrieksinstellingen zijn gemiddelde waarden welke zorgdragen voor een relatief hoge zekerheid en een gematigd energiegebruik. Zie appendix B: Vermogen per m2. 9

10 2. Installatie-instructie (dak) Het Devireg 850 daksysteem wordt toegepast voor vorstbeveiliging in dakgoten, bakgoten en regenpijpen en het voorkomen van schade Sensor door vallende ijspegels. In de dakgoot en hemelwaterafvoer kan het systeem worden toegepast voor het vermideren/verwijderen van de sneeuwlast op het dak. dakrand sensor dakgoot regenpijp Devireg 850 De Devireg 850 is een volledig automatisch en digitaal werkend systeem door toepassing van de intelligente sensor(en). De sensor(en) me(e)t(en) temperatuur en vocht, op basis waarvan het systeem de verwarming in of uitschakelt. De gecombineerde vocht/temperatuurmeting maakt het mogelijk ca. 75% aan energie te besparen in vergelijk met een systeem wat enkel op basis van temperatuur regelt. De digitale werking van de sensor(en) voorziet in een veel nauwkeuriger regeling dan vergelijkbare analoge systemen. Het resultaat is een optimale efficiëntie en laag energiegebruik 2.a Plaatsen van de daksensor(en) Correct plaatsen van de sensor(en) is belangrijk voor een goede werking van het systeem. Enige richtlijnen: Het aantal daksensoren 1) Hoe meer sensoren er geplaatst worden des te beter zal het systeem functioneren. 2) Het basis principe is één sensor daar te plaatsen waar de eerste sneeuw/ijs te verwachten is (voor snelle detectie) en één daar waar sneeuw/ijs het langst achterblijven (volledig smelten). Als dit niet duidelijk aanwijsbaar is worden de sensoren zover mogelijk uit elkaar geplaatst. 3) Met meer dan twee sensoren wordt het mogelijk ook probleemplaatsen te bewaken waar sneeuw/ijs nog niet geheel verdwenen is wanneer het systeem al gestopt is. 10

11 Plaatsen van de daksensor 1) De sensor dient geïnstalleerd te worden in de verwarmde omgeving meestal in de dakgoot. Ook op het dak is onder speciale omstandigheden mogelijk. 2) De sensor wordt geplaatst daar waar het eerste water en sneeuw te verwachten zijn. Het is van belang dat de sensor zich in een open omgeving bevindt en niet overdekt is door bomen of andere gebouwen maar juist daar geplaatst waar de meeste sneeuw/ijs - problemen te verwachten zijn. 3) Er is geen algemene richtlijn te geven voor het plaatsten van de sensor aangaande de richting (N, O, Z, W). Uit ervaring is de meest aangewezen plek de noord (noord/west) dakgoot. 2.b. Installeren, verlengen van de signaalkabel Het verlengen van de signaalkabel kan soms nodig zijn. De sensor wordt geleverd voorzien van 15m aansluitkabel. Deze mag verlengd worden overeenkomstig de navolgende tabel (de signaalkabel dient 4 aderig te zijn). Zie appendix A; Systeemsamenstelling PSU & Signaalkabel. min. 1 cm 2.c. Installeren van de sensor(en) Een sensor dient geplaatst te worden naast of tussen de verwarmingskabels. Er dient altijd een minimale afstand van 1 cm te zijn tussen een sensor en de verwarmingskabel. Een sensor moet zo geplaatst worden dat het koperen oppervlak horizontaal is. Om de sensor in de juiste positie te houden zijn er verschillende manieren om deze te monteren. Het gebruik van de bevestigingspunten, het vastlijmen van de sensor op het oppervlak of het éénvoudig in de dakgoot leggen. De bevestigingspunten kunnen worden verwijderd indien deze niet gebruikt worden. 11

12 2.d. Systeembeschrijving De Devireg 850 functioneert op basis van de combinatie temperatuur en vocht. Het navolgende dient in acht genomen te worden als de basis instellingen worden gewijzigd. Smelttemperatuur (Melting temperature) Het wijzigen van de smelttemperatuur heeft gevolgen voor het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld ingeval van vocht en lage temperaturen. De fabrieksinstelling is 1,5 C. Dit houdt in dat het systeem wordt geactiveerd indien de temperatuur onder de 1,5 C komt en er vocht wordt gedetecteerd Vochtniveau (Moisture level) Het vochtniveau bepaald wanneer het systeem vocht detecteert. Des te lager de instelling hoe gevoeliger het systeem voor vocht. De fabrieksinstelling is 50. Na warmtijd (Postheat) Het is mogelijk de na warmtijd te wijzigen. Dat wil zeggen de periode waarin het systeem actief blijft nadat gedetecteerd is dat de oppervlakte droog is. De fabrieksinstelling is 1 uur. Grote zekerheid hoger energiegebruik Als er een hoge graad van zekerheid ter voorkoming van sneeuw/ijs gewenst is kan de instelling als volgt gewijzigd worden: De grondtemperatuur (stand-by) en de smelttemperatuur (melting) verhogen. Het vochtniveau (moisture) verlagen naar stand 5. Tenslotte kan de na warmtijd (postheat) verlengd worden. Dit zal een hoge graad van zekerheid geven. Geringere zekerheid Laag energiegebruik Omgekeerd een laag energie gebruik en een gematigd niveau aan zekerheid m.b.t. sneeuw/ijs vrijhouden kan de voorkeur hebben. In dit geval kunnen de grondtemperatuur (stand-by) en de smelttemperatuur (melting) verlaagd - en het vochtniveau (moisture) verhoogd worden. Tenslotte de na warmtijd (postheat) verkorten. Dit zal een relatief laag energie gebruik geven maar de oppervlakte zal nat en ijzig blijven gedurende korte perioden. De fabrieksinstellingen zijn gemiddelde waarden welke zorgdragen voor een relatief hoge zekerheid en een gematigd energiegebruik. Zie appendix B: Vermogen per m2. 12

13 3. Aansluitschema s voor grond of dak De Devireg 850 en de voeding worden op een DIN rail gemonteerd. De voeding en de sensor(en) worden op de Devireg 850 aangesloten (zie figuur A.) Hierna worden de verwarmingskabels aangesloten volgens één van de navolgende schema s (figuur B-G). A aansluitschema SENSOR WIT WIT RED BLACK Devibus sensoren RS 232 (voor software updates) SENSOR WIT WIT RED BLACK DC Voeding - + BLACK RED WIT WIT De Devireg 850 heeft een integraal alarm welke de sensoren en de microprocessor constant bewaakt. Een extern alarm kan 24V ook op het systeem worden aangesloten. ALARM DAK BODEM 13

14 B 230V, 1-3P/1-3 belastingen grond C- 230V, 1-3P/1-3 belastingen dak K1 K1! 230V cables! 230V cables Indien de sensoren worden aangesloten voordat de Devireg 850 wordt ingeschakeld verschijnen deze in willekeurige volgorde Opstart van de Devireg 850 Het navolgende zal worden gevraagd bij het opstarten van de Devireg 850: 1. Select language (kies taal) 2. Select system (grond of dak) 3. Connect/add sensor(s) sluit sensoren aan of voeg deze toe. 4. Bevestig het aantal sensoren wanneer deze (grond of dak) zijn `aangesloten. In geval van onoplosbare problemen of een verkeerde keuze etc.: Master reset: & gedurende 8 seconden. 14

15 D 400V, 2-3 fasen/1-3 belastingen grond E-400v, 2-3 fasen/1-3 belastingen - dak! 400V cables F - Directe aansluiting grond! 400V cables G Directe aansluiting dak! 230V cables! 230V cables 15

16 4. Gebruikersinstructie De Devireg 850 wordt bediend d.m.v. 3 drukknoppen. infoknop alleen actief indien deze oplicht Volgende menu / volgende regel Enter: bevestig / select Programma opbouw 1. Start screen (opstarten programma). 2. View and set operation mode (bedrijfstatus): a. Automatic (automatisch) b. Constant on (continue aan) (0-99 uur) c. Constant off (continue uit) 3. View sensor measurements (aktuele sensorwaarden): a. Temp. (temperatuur) b. Moist. (vocht) 4. view system parameters (instelbare grenswaarden): a. Moisture level (vochtgrenswaarde) b. Stand-by temperature (grondtemperatuur) c. Melting temperature (inschakeltemperatuur) d. Postheat (nawarmtijd) 5. View alarm menu (alarmmeldingen). 16

17 6. Installer site (installateurs instructie). a. Set moisture level (5-95) (instelling vochtniveau) b. Set stand-by temp. (grondtemp.) alleen grondinstallaties (-20 C tot 0 C) c. Set meltingtemp (inschakeltemperatuur) (1.0 C tot 9,9 C) d. Set postheat (nawarmtijd) (0 tot 9 uur) e. Clogged drain (verstopte leiding) (on / off) f. View statistics (overzicht gegevens) g. Change system (grond of dak / aantal sensoren) h. Set language (taalkeuze) i. Restore factory settings (herstel fabrieksinstellingen Devireg heeft een ingebouwde alarmfunctie voor de aangesloten sensoren en de ingebouwde microprosessor. Bij aktivatie zie het alarmmenu. Een extern alarm kan op het systeem worden aangesloten. 17

18 5. Technische specificaties Technische gegevens Voedingsspaning 230 VAC +10%/-20% Opgenomen vermogen Devireg 850 Max. 3W Sensoren Grond max. 13W dak max 8W Relais (alle incl. alarm) Ohmse belasting A Inductieve belasting 1A (cosinus φ 0,3) Beschermingsklasse Devireg 850 IP 20 Sensoren IP 67 Omgevingstemperatuur Devireg C tot + 40 C Sensor grond -30 C tot + 70 C Sensor dak -50 C tot + 70 C Sensortype: Vochtsensor(en) (devi - protocol) Aansluitkabel sensor 15m 4x1mm2 ( kan verlengd worden zoals aangegeven in de tabel van appendix A Uitlezing 2 x 16 karakters verlicht display Afmetingen Diepte x hoogte x breedte Devireg 850 (DIN rail) 53 mm x 86 mm x 105 mm Sensor grond D = 87 mm hoogte = 74 mm Sensorbus grond D = 93 mm hoogte = 98 mm Sensor - dak 15 mm x 23,5 mm x 216 mm 18

19 Fabrieksinstellingen grond Instellingen Functie Fabrieksinstelling Opties Vochtniveau 50 5 tot 95 (5 is de hoogst mogelijk gevoeligheid voor vocht) Stand-by (grond) -3,0 C -20 C tot 0 C temperatuur Melting (inschakel) 4,0 C 1,0 C tot 9,9 C temp Postheat (nawarmtijd) 1 uur 0 tot 9 uur Clogged drain Off On/Off (verstopping) Bedrijfstatus Automatisch Automatisch Continue aan (timer handmatig) Uit Fabrieksinstellingen dak Instellingen Functie Fabrieksinstelling Opties Vochtniveau 50 5 tot 95 (5 is de hoogst mogelijk gevoeligheid voor vocht) Melting (inschakel) 1,5 C 0,0 C tot 9,9 C temp Postheat (nawarmtijd) 1 uur 0 tot 9 uur Clogged drain Off On/Off (verstopping) Bedrijfstatus Automatisch Automatisch Continue aan (timer handmatig) Uit 19

20 De DEVI Garantievoorwaarden : U heeft een DEVI product gekocht waarvan wij zeker zijn dat dit het comfort in, en economisch verwarmen van, uw huis verbetert. DEVI levert complete verwarmingsoplossingen o.a. bestaande uit deviflex verwarmingskabels, devimat verwarmingsmatten, Devireg thermostaten en devifast montageband. Wanneer er toch tegen alle verwachtingen in een probleem met ons product zou ontstaan is het belangrijk te weten dat wij, als DEVI, met productiebedrijven in Denemarken, als leverancier in de Europese Gemeenschap, onderworpen zijn aan de algemeen geldende regels voor (garantie) aansprakelijkheid zoals deze in de richtlijn 85/374/CEE en de terzake doende wetten zijn vastgelegd. Dit houdt in dat: bijkomende kosten verbonden met de reparatie. Bij defecte Devireg thermostaten behoud DEVI zich het recht voor deze kosteloos, voor de klant, zonder nadere toelichting, direct te repareren. Dit zonder onnodige vertraging voor de klant. De DEVI garantie geldt niet voor installaties welke, door niet erkende installateurs zijn aangelegd, defect geraakt zijn door onjuist ontwerp van anderen, onjuist zijn toegepast, beschadigd zijn door derden, onjuist zijn aangelegd, achteraf defect geraakt zijn door voornoemde feiten. Worden producten gerepareerd na een defect door één van deze feiten veroorzaakt worden reparatiekosten in rekening gebracht. De DEVI garantie vervalt indien betaling van de materialen achterwege blijft. DEVI staat borg, i.g.v. materiaaldefecten en fabricagefouten, voor een garantieperiode van 10 jaar op deviflex verwarmingskabels en devimat dunmatten, voor de overige producten geldt een garantieperiode van 2 jaar. De garantie wordt afgegeven op voorwaarde dat het GARANTIECERTIFICAAT, op de achterzijde, zorgvuldig is ingevuld in overeenstemming met de instructies en het defect is vastgesteld door, of getoond aan, DEVI of aan de officiële importeur. Het garantiecertificaat dient in het engels of in de landstaal te worden ingevuld met de ISO code van uw land in de linker bovenhoek op de voorzijde van de installatie instructie. De verplichting van DEVI bestaat uit het gratis repareren of vervangen, voor de klant, van de component, zonder 20 Ten alle tijden zal DEVI, in openheid, efficiënt en zonder vertraging op alle vragen en gepaste wensen van klanten reageren. De hierboven beschreven garantie betreft productaansprakelijkheid. Zaken in relatie tot wetgeving op verkoop van goederen zullen getoetst worden aan de nationale wetgeving.

21 Garantiecertificaat Naam:_ Telefoon: Adres: Plaats: Attentie: Om aanspraak te kunnen maken op de DEVI garantie, dienen de volgende gegevens nauwkeurig ingevuld te worden. Zie ook de voorwaarden. Opdrachtgever: Legdatum:: Elektra installateur: Installatie datum: Lengte Watt: Artikel: Kabelnummer:_ Mofnummer: Toepassing: Zand/cement Leiding Oprit Houtenvloer Dak en dakgoot Firmastempel: DEVI DK 7100 Vejle Phone Fax

22 24

Installatie instructies

Installatie instructies NL Installatie instructies Devireg 130, 131 en 132 elektronische thermostaten Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de thermostaat installeert en in gebruik neemt. Inhoudsopgave: 1. Toepassing

Nadere informatie

NL Installatie instructie. devireg 120

NL Installatie instructie. devireg 120 NL Installatie instructie devireg 120 Ž Functieomschrijving Uw devireg 120 is speciaal ontworpen voor het regelen van elektrische vloerverwarmingssystemen en is hiervoor uitgerust met een vloersensor (een

Nadere informatie

NL Installatie instructie. devireg 520

NL Installatie instructie. devireg 520 NL Installatie instructie devireg 520 Ž Functie omschrijving: Uw devireg 520 inbouw thermostaat is speciaal ontworpen voor het regelen van elektrische vloerverwarmingssystemen en is hiervoor uitgerust

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding Veria Control B35/B45 Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1.1 Technische specificaties 1 Inleiding 2 1.1 Technische specificaties 3 1.2 Veiligheidsinstructies 5 2 Montage-instructies 6 3 Instellingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 132 Elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 3 1.1 Technische specificaties..... 4 1.2 Veiligheidsinstructies...... 5 2 Montage-instructies..........

Nadere informatie

Veria Control W35/W45. Installatiehandleiding

Veria Control W35/W45. Installatiehandleiding Veria Control W35/W45 Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1.1 Technische specificaties 1 Inleiding 2 1.1 Technische specificaties 3 1.2 Veiligheidsinstructies 5 2 Montage-instructies 6 3 Instellingen

Nadere informatie

DEVI installatie-instructie

DEVI installatie-instructie DEVI installatie-instructie Installatie-instructie voor devimat dunmatten www.devi.com 1 intelligent varme 2 Deze handleiding zorgvuldig doorlezen voor u met de aanleg begint. 1. 2. Vooraf. De DEVI dunmatset

Nadere informatie

EFET 530, 531 en 532 Installatieaanwijzing

EFET 530, 531 en 532 Installatieaanwijzing 88L0395_EFET53x_NL.indd 1 6/2/07 8:51:13 PM EFET 530, 531 en 532 Installatieaanwijzing NL 1 88L0395_EFET53x_NL.indd 2 6/2/07 8:51:13 PM Inhoud Toepassingen en functies... 3 Instelling maximale vloertemperatuur...

Nadere informatie

1. Algemeen !!!LET OP!!!

1. Algemeen !!!LET OP!!! powered by 1. Algemeen Laminotherm is een zeer dunne vloerverwarming om laminaat en (onder voorwaarden) parketvloeren op een comfortabele temperatuur te houden. e voordelen van Laminotherm zijn de eenvoudige

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

worden zo een stabielere temperatuur en een lager energieverbruik verkregen. De vloertemperatuur varieert minder dan +/- 0,3 graden.

worden zo een stabielere temperatuur en een lager energieverbruik verkregen. De vloertemperatuur varieert minder dan +/- 0,3 graden. NL HANDMATIG 1 De garantie is uitsluitend geldig als het product wordt geïnstalleerd en bediend volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Dat betekent dat het zeer belangrijk is dat u de handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT INTRODUKTIE DHT ; De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met een

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming powered by Montage en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming Beste klant, Gefeliciteerd met de aankoop van Laminotherm vloerverwarming. Laminotherm vloerverwarming is een hoogwaardig verwarmingsproduct,

Nadere informatie

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C Handleiding ALFA(NET) 51 PI 24Vdc -50/+50 C 1 Werking De ALFA(NET) 51 PI is een DIN-rail thermostaat-unit met een analoge 0-10Vdc PI-uitgang. Verder heeft de thermostaat ook drie relais uitgangen instelbaar

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Deviheat 550

Gebruiksaanwijzing. Deviheat 550 NL Gebruiksaanwijzing Deviheat 550 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kennismaking Deviheat 550 4 Gebruik van een Deviheat Verwarmings systeem 6 Het dagelijks gebruik 7 Het instellen van de tijd 10 Programmeren

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

Outdoor sneeuw- & vorstvrij systemen Installatie- & bedieningsvoorschriften. magnumheating.nl

Outdoor sneeuw- & vorstvrij systemen Installatie- & bedieningsvoorschriften. magnumheating.nl Outdoor sneeuw- & vorstvrij systemen Installatie- & bedieningsvoorschriften magnumheating.nl MAGNUM Outdoor systeem Artikelnr. Omschrijving Wattage Afmeting Ohm 125019 Outdoor kabel 1900 1900 Watt, 28

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Instructies Thermostaat type EFET 520

Instructies Thermostaat type EFET 520 Instructies Thermostaat type EFET 520 Functie omschrijving: Uw Danfoss inbouw thermostaat type EFET 520 is speciaal ontworpen voor het regelen van elektrische vloerverwarming en is hiervoor uitgerust met

Nadere informatie

Opritverwarming met SiPCP

Opritverwarming met SiPCP Opritverwarming met SiPCP Technische beschrijving 1. Doel De verwarmingsinstallatie heeft tot doel om toegangen ( in- en uitritten, trappen, bordessen, fiets- en voetpaden, bruggen, hellingen, enz. ) sneeuw-

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

Deze handleiding heeft betrekking op de 2HEAT KL Klep en ventiel.

Deze handleiding heeft betrekking op de 2HEAT KL Klep en ventiel. Deze handleiding heeft betrekking op de 2HEAT KL Klep en ventiel. De 2HEAT KL is een gemotoriseerde klep die kan worden toegepast bij conventionele verwarmingsystemen. De 2HEAT KL kan eenvoudig op een

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De Gigant.nl Kleppen en Ventielen zijn zeer geschikt om te worden toegepast bij conventionele (vloer)verwarming. Middels de

Nadere informatie

Installatie en gebruikshandleiding Helios TS-400-S

Installatie en gebruikshandleiding Helios TS-400-S Installatie en gebruikshandleiding Helios TS-400-S Belangrijke kenmerken: Intelligente thermostaat 2.4 TFT kleuren scherm n, resolutie 320x240pixel Volledig aanraak scherm touch screen (resistent-type)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

NL- Gebruiksaanwijzing

NL- Gebruiksaanwijzing SW 801 NL- Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht. De technische specificaties

Nadere informatie

T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat

T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat 3 T2QuickNet Zelfklevende, 3 mm dikke vloerverwarmingsmat voor directe installatie onder keramische tegels of natuursteen. Welke T2QuickNet mat heb ik

Nadere informatie

Elektrische vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming Elektrische vloerverwarming Zeer snelle montage Eenvoudige bediening Ideaal voor renovatie 10 jaar garantie DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Danfoss elektrische vloerverwarming Vloerverwarming is een uiterst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com Gebruikershandleiding DEVIreg 550 Intelligente elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 4 1.1 Veiligheidsinstructies...... 6 2 Instellingen............... 7 2.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

RT51/52 + RF. Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back. Installatie handleiding Instructies voor gebruik

RT51/52 + RF. Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back. Installatie handleiding Instructies voor gebruik RT51/52 + RF Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back GB Installation Instructions User Instructions NL Installatie handleiding Instructies voor gebruik F Instructions d installation

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming

WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming VLOERVERWARMING & -KOELING Uw comfort, onze missie! Montagehandleiding 1. Het legpatroon Teken de vloer en schets hierin het legpatroon van de verwarmingsmat.

Nadere informatie

Montage en bedieningshandleiding Eberle IJsmelder type EM 52489

Montage en bedieningshandleiding Eberle IJsmelder type EM 52489 Montage en bedieningshandleiding Eberle IJsmelder type EM 52489 Digitaal en menugestuurde regelaar Sneeuw en ijs sensor Jowitherm Nederland BV. Elektrische verwarmingssystemen tel. 074-3762733 fax. 074-3766785

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

Elektrische verwarmingssystemen

Elektrische verwarmingssystemen De Easy Timer klokthermostaat ET 32 F De Easy Timer klokthermostaat is voorzien van een groot display, waar de actuele vloertemperatuur af te lezen is. Achter de klepjes zitten 11 knopjes verscholen. Deze

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 550 Intelligente elektronische thermostaat www.devi.com De oorspronkelijke instructies zijn geschreven in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de oorspronkelijke

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN THERSTAAT A50 INHOUD BELANGRIJKE INFORMATIE VEILIG GEBRUIK BESTURING EN INSTELLING DISPLAY STRUCTUUR DAG EN TIJD INSTELLING TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN ERATUUR PROGRAMMEREN SCREENSAVER SELECTEER GEBRUIKSDULES

Nadere informatie

Leveren en plaatsen van een waterlekdetektie systeem TraceTek.

Leveren en plaatsen van een waterlekdetektie systeem TraceTek. Leveren en plaatsen van een waterlekdetektie systeem TraceTek. Om waterlekken op een eenvoudige maar zeer efficiënte manier te detecteren bestaat het lekdetektiesysteem uit een modulair kabelsysteem en

Nadere informatie

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Digitale differentieelregelaar voor installaties met thermische zonnepanelen ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Geleverde voelers 2 Montage 2 Elektrische aansluiting 2 Toepasbare hydraulische schema's

Nadere informatie

EM8695 Draadloze gasmelder

EM8695 Draadloze gasmelder EM8695 Draadloze gasmelder 2 NEDERLANDS EM8695 - Draadloze gasmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 3 3.0 Eerste gebruik... 3 4.0 Gasdetector aanmelden... 3 5.0 Installatie... 4 6.0

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

N301/R01( ) Digitale thermostaat TH132-AF

N301/R01( ) Digitale thermostaat TH132-AF N301/R01(14.07.09) Digitale thermostaat TH132-AF Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Programmamogelijkheden 2 Uitleg symbolen 3 Installatie 4 De schakel instellingen 6 1 Programmamogelijkheden De klokthermostaat

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR IT CZ SI Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 21 Beschrijving knoppen en display

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Elektrische verwarmingsystemen. Gegarandeerd sneeuw- en vorstvrij. Outdoor verwarmingssystemen

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Elektrische verwarmingsystemen. Gegarandeerd sneeuw- en vorstvrij. Outdoor verwarmingssystemen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Elektrische verwarmingsystemen Outdoor verwarmingssystemen Gegarandeerd sneeuw- en vorstvrij Nederland heeft een grillig klimaat. De weersomstandigheden veranderen

Nadere informatie

DISPLAY WM44-P (11/2009)

DISPLAY WM44-P (11/2009) HANDLEIDING UITLEZING MET SETPUNTEN DISPLAY WM44-P (11/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat...

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

idim Orbit Een unieke en complete oplossing voor lichtregeling in één sensor

idim Orbit Een unieke en complete oplossing voor lichtregeling in één sensor connecting light to your space idim Orbit Een unieke en complete oplossing voor lichtregeling in één sensor De idim Orbit is een eenvoudige, slimme oplossing om de verlichting aan te sturen in een ruimte.

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C)

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C) Gebruiksaanwijzing TTA 8000 + DEUR Typenummer 902.000263 (meting per 0,1) VDH doc. 961433 Versie: V1.4 Datum: 23092002 Software: TTA8000D Versie: V1.01 File: do961433.hnd * Werkingsbeschrijving. De TTA

Nadere informatie

Handleiding Fermax N-Cityline/Skyline/N-Marine (7440) paslezer Stand-alone.

Handleiding Fermax N-Cityline/Skyline/N-Marine (7440) paslezer Stand-alone. Deze Fermax proximity paslezer kan gebruikt worden als Stand-alone (Class I), als Stand-alone in network (Class II) of als gecentraliseerd (Class III). In deze handleiding wordt alleen de mogelijkheden

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL SW 803 Hybrid 1000 Software V3.11 Gebruiksaanwijzing NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht.

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT INTRODUKTIE ; De 2HEAT-DESIGN thermostaat is een hoogwaardige hypermoderne opbouw touchscreen thermostaat. De 2HEAT- DESIGN wordt compleet met diverse aluminium frames geleverd, deze zijn eenvoudig naar

Nadere informatie

NEA H 24 V & NEA H 230 V REHAU RUIMTETHERMOSTAAT BEDIENINGSINSTRUCTIE EN MONTAGEHANDLEIDING

NEA H 24 V & NEA H 230 V REHAU RUIMTETHERMOSTAAT BEDIENINGSINSTRUCTIE EN MONTAGEHANDLEIDING NEA H 24 V & NEA H 230 V EHAU UIMTETHEMOSTAAT BEDIENINGSINSTUCTIE EN MONTAGEHANDLEIDING DE EN CZ ES F G HU IT NL PL O S U SE T www.rehau.nl - www.rehau.be Inhoud Leveringsomvang...........142 Inleiding...............143

Nadere informatie

Pellet brander Pell 25 / 40 / 70

Pellet brander Pell 25 / 40 / 70 1 Pellet brander Pell 25 / 40 / 70 De BURNiT Pell is een pellet brander voor cv ketels. De brandstof is houtpellets met 6-8 mm diameter. Een efficiënte verbranding met een lage uitstoot is gegarandeerd.

Nadere informatie

Danfoss elektrische spiegelverwarming type MHSM

Danfoss elektrische spiegelverwarming type MHSM Danfoss elektrische spiegelverwarming type MHSM Elektrische verwarming is een prima methode om condensvorming op spiegels in badkamers te voorkomen. Door het plaatsen van een spiegel verwarmingsmat MHSM

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z.

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z. - Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 8028 PM Postbus 621 8000 AP Zwolle T 0900 555

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 535. Elektronische thermostaat.

Installatiehandleiding. DEVIreg 535. Elektronische thermostaat. Installatiehandleiding DEVIreg 535 Elektronische thermostaat www.devi.com De oorspronkelijke instructies zijn geschreven in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de oorspronkelijke instructies

Nadere informatie

Merkur 2 Radar beweging sensor voor automatische deuren. Uw voordelen

Merkur 2 Radar beweging sensor voor automatische deuren. Uw voordelen sensing the future De meest innovatieve Radar met dubbel veld module en richting herkenning. Uitstekend geschikt voor draai en schuifdeuren. Merkur 2 Radar detectie sensor voor automatische deuren Intelligent,

Nadere informatie

KLIMA 500 TOPLINE. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Klima 500 Topline (Alfanet) met of zonder aan/uit schak. Doc.nr.:

KLIMA 500 TOPLINE. Gebruiksaanwijzing. Omschrijving : Klima 500 Topline (Alfanet) met of zonder aan/uit schak. Doc.nr.: KLIMA 5 TOPLINE Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Klima 5 Topline (Alfanet) met of zonder aan/uit schak. Doc.nr.: 13561 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 14 Versie: V1. Bestand: Software: Do13561 KLIMA

Nadere informatie

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld.

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld. Heatnet Vloerverwarming Thomas à Kempisstraat 32 7009 KT Doetinchem T: 0314-37 82 99 E: info@heatnet.nl AUBE KLOKTHERMOSTAAT LVS Vloerverwarming Pater Schiphorststraat 50 1827 NN Alkmaar T: 072-5400560

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type AA levensduur batterijen - 1 à 2 jaar 11. Specificaties. 12 batterijen - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar schakelspanning - 24 volt A schakelstroom - max. 3 ampere schakelvertraging - ongeveer 10 seconden meetbereik

Nadere informatie

Verkeersteller. Actime B.V. Heuveleindstraat NL Ravenstein

Verkeersteller. Actime B.V. Heuveleindstraat NL Ravenstein Verkeersteller Actime B.V. Heuveleindstraat 5 5371 NL Ravenstein 0486-412846 Inhoud 1. Algemeen 2 2. Overzicht ingebruik name 2 3. Samenstelling 3 4. Montage 5 5. Gegevensverwerking 7 6. Gebruik van een

Nadere informatie

Veria AquaMat. Watervloerverwarming

Veria AquaMat. Watervloerverwarming Veria AquaMat Watervloerverwarming Een vloerverwarming heeft merkbare voordelen Kies voor duurzame kwaliteit De vloerverwarming AquaMat van Veria is een compleet en beproefd kwaliteitssysteem voor vloerverwarming

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding 2 Draads videofoon systeem Drukknop: Gebruikshandleiding 1 2 Inhoudsopgave 1. Onderdelen en fucties:... 4 2. Aansluitingen:... 4 3. Specificaties:... 5 4. Plaatsing:... 5 Monteren zonder regencover...

Nadere informatie

Handleiding Remote control thermostaat

Handleiding Remote control thermostaat Handleiding Remote control thermostaat De programmeerbare intelligente Remote Control thermostaat, is inclusief een eenvoudig bedienbare afstandsbediening maar kan ook bediend worden zonder deze afstandsbediening.

Nadere informatie

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA V02022017 MCOHOME CO2 Monitor MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA Introductie De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector,

Nadere informatie

Oximo WireFree Solar Panel

Oximo WireFree Solar Panel www.somfy.com Ref. 5060625A ES DE IT EN FR Oximo WireFree Solar Panel Inhoud Oximo WireFree Zonnepaneel 1. Inleiding 25 2. Veiligheid 25 2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid 25 2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

Garantie op de CraftBot PLUS

Garantie op de CraftBot PLUS Garantie op de CraftBot PLUS Wanneer u een CraftBot plus bij ons heeft gekocht heeft u recht op gratis technische ondersteuning. We gaan er van uit dat u de handleiding (Engelstalig) en op onze Nederlandstalige

Nadere informatie