Directory aanmaken en permissions toekennen mkdir m 700 mijndir (-rwx------) Lege directory verwijderen rmdir mijndirectory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directory aanmaken en permissions toekennen mkdir m 700 mijndir (-rwx------) Lege directory verwijderen rmdir mijndirectory"

Transcriptie

1 Netwerkbeheer 2 voorbereiding examen Voorbereiding Als voorbereiding eerst nieuwe virtuele machine aangemaakt (Debian bits) speciaal voor de oefeningen. Na installatie zal snapshot genomen worden om gemakkelijk te kunnen herbeginnen bij fouten. Host juist zetten /etc/hostname /etc/network/interfaces Basishandelingen Linux juist zetten juist zetten, let wel dat eth0 of eth1 bestaan Bestand aanmaken touch file1 (wordt aangemaakt in de map waarin je zit, geen inhoud) Bestand aanmaken vi /map/map/file2 (vim wordt gebruikt voor editeren van het nieuwe bestand) Bestand verwijderen rm file1 Bestand verwijderen met vraag om bevestiging rm i file1 Wordt ook gebruikt voor lege directories Bestanden en niet lege directories verwijderen rm rf direct1 Bestanden kopiëren cp file1 file2 (binnen de directory) cp file1 /etc/network/file1 (naar andere directory) Bestand hernoemen of naar ander directory verplaatsen mv file1 file2 Directory aanmaken mkdir mijndirectory Directory aanmaken en permissions toekennen mkdir m 700 mijndir (-rwx------) Lege directory verwijderen rmdir mijndirectory Nazien van wat misgelopen is: (tail) head -10 /var/log/syslog Gebruik grep om te flteren: grep i file1 (-i staat voor case insensitive) grep i johan file1 (geeft alle lijnen weer met Johan, johan, etc uit file1) Gebruik find om bestanden te zoeken find /etc > etcfiles.txt (zoekt alle bestanden in /etc en zet de namen ervan in bestand) Users Gebruiker toevoegen useradd -m -d /home/johan -c gebruiker Johan johan -m home directory moet aangemaakt worden -d naam van de homedirectory -c omschrijving johan laatste parameter is de naam van de gebruiker -s /bin/ksh starten met ksh ipv sh of bash Skel: Wanneer we de parameter -m gebruiken, wordt de /etc/skel/ diectory gekopieerd naar de home directory van de nieuwe gebruiker. Indien we dus een bestand in /etc/skel/ zetten, dan wordt deze in de homedirectory opgenomen. Gebruiker verwijderen userdel -r johan -r ook de homedirectory wordt verwijderd Paswoord instellen passwd Kan gecombineerd worden: useradd -m johan ; passwd johan Wijzigen van gebruiker su su - johan door - te gebruiken krijgen we ook de omgeving van die gebruiker su - zonder argument nemen we aan dat we root bedoelen Homedirectory verwijderen: userdel -r johan ook /home/johan/ wordt verwijderd Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 1

2 Groepen (groups) Gebruikers kunnen we onderverdelen in groepen. Zo kunnen we eventueel rechten toekennen aan groepen ipv aan individuele gebruikers. groupadd medewerkers aanmaken groep medewerkers groupdel medewerkers verwijderen groep medewerkers File ownership Elk bestand heeft een userowner en een groupowner. chgrp johan file1 wijzigen van groupowner file1 naar johan chown johan file1 wijzigen van userowner file1 naar johan twee ineen! chown johan:johan file1 wijzigen van group- en userowner naar johan Permissions Bestanden zitten met volgende permissions -rwxrwxrwx - gewoon bestand (d directory; b block device; ) = 777 octal rwx permissions voor user owner = 7 octal rwx permissions voor group owner = 7 octal rwx permissions voor anderen = 7 octal r w x read write execute Permissions worden toegekend via chmod. Gemakkelijkste octaal. Geavanceerde permissions: Sticky bit 1xxx (vb 1700) verhindert dat niet userowners een bestand kunnen deleten Setgid bit 2xxx (vb 2707) zorgt ervoor dat alle bestanden binnen een directory eigendom zijn van de group owner van de directory Aanpassen netwerk- en andere instellingen Hostname aanpassen We doen dit in /etc/hostname Kijken naar inhoud /etc/hosts of het ook daar juist staat Juist zetten internetinstellingen: We doen dit onder /etc/network/interfaces: cat /etc/network/interfaces # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo eth0 iface lo inet loopback # The primary network interface allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address netmask automatisch activeren bij opstarten static is tegenovergestelde van dhcp Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 2

3 network broadcast gateway VIM Om vim te kunnen gebruiken dient eerst het programma te worden geïnstalleerd: procedure is steeds dezelfde: aptitude seach vim nu krijgen we een lijst van de programma s die we beschikbaar zijn aptitude install vim nu wordt programma geïnstalleerd Pakketten installeren RH en Centos gebruiken hiervoor RPM, Debian dpkg. Parametes van dpkg (optionele parameters) dpkg -i debbestandsnaam installeren deb-pakket dpkg -l ( grep bind9) nazien wat er reeds op de computer geïnstalleerd is (hier kijken voor BIND) dpkp -r debbestandsnaam verwijderen van een deb-pakket SSH - zie verder voor uitleg public en private keys Nodig om vanop afstand te kunnen inloggen. aptitude search ssh we krijgen lijst met alle beschikbare programma s aptitude install openssh client open sshclient wordt geïnstalleerd aptitude install openssh-server open ssh server wordt geïnstalleerd inloggen vanop afstand via Putty Met het programma Putty kunnen we inloggen vanop afstand. Standaard werken we via poort 22. We kunnen zowel ip-adres als naam ingeven (die natuurlijk ook moet gekoppeld zijn aan ip-adres) Via Putty hebben we een groter scherm en kunnen we scrollen. Bovendien is kopiëren van stukken tekst eveneens mogelijk. Voor de server op school gebruiken we een andere poort: 9991 & ip ; daarna ssh zenjohan om op eigen server(gedeelte) te geraken. Pwd telkens hunter2. Netwerk: poort 22 - root hunter2 Alle software updaten in Debian We kunnen dit best doen op volgende manier: aptitude update && aptitude upgrade DNS Om te zien welke DNS-server we gebruiken (kan toegekend zijn via een DHCP-server of manueel), kijken we in volgend bestand: cat /etc/resolv.conf (indien we willen dat alle dns-request naar eigen dns-server verwijzen: ) Voor er DNS-servers gebruikt werden, werd een betand /etc/hosts gebruikt. Dit werd door de groei van het internet echter vervangen door DNS. Het bestand bestaat nog en kan nog steeds gebruikt worden. De fully qualified domain name (fqdn) is de combinatie van hostname en domainname. hostname -- fqdn (in mijn geval debianjohan.johan.local) DNS-zone Een DNS-zone bestaat uitrecords (resource records brongegevens), meer bepaald de volgende: A record: of host record bevat het IP-adres (IPv4) van een computer AAAA record: idem maar voor IPv6 PTR record: omgekeerde van een A record, bevat de naam van de computer Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 3

4 NS record: nameserver record, wijst naar de DNS-server(in dezezone) Je kan hier trouwens al je DNS servers als NS records opgeven Glue A record: een A record die de de naam van een NS record naar een IP-adres mapt SOA record: bevat metadata over de zone zelf, er is exact 1 SOA record per zone. CNAME record: creëert een alias voor een bestaande hostname(vb.: naam van mailserver is meestal gemapt naar mail of smtp, webserver naar www) MX record: wijst naar een mailserver. Als je een mail verstuurd naar een ander domain, dan moet je mailserver de MX record van het doel domain kennen. Caching only servers Dit is een DNS server zonder authority over een zone, maar is verbonden met andere DNS servers waarvan het de gegevens in de cache zet. Ze beschikken dus niet over een zonedatabase. Er zijn twee soorten caching only servers: Caching only server met forwarder Deze DNS server krijgt al zijn informatie van een forwarder, dit kan een DNS server zijn van een provider. In het bestand /etc/bind/named.conf staat dan het IP adres van de forwarder als volgt: forwarders { } Caching only server zonder forwarder In dit geval moet de DNS server zijn gegevens uit een andere bron zien te krijgen. Wanneer hij een aanvraag krijgt, moet hij de rootserver contacteren die hem zal doorverwijzn naar een van de TLD servers, die op hun beurt verder doorverwijzen naar een DNS server. Wanneer het antwoord uiteindelijk verkregen is, wordt deze terug gestuurd naar de aanvrager. Iteratieve en recursieve query Bij een recursieve query verwacht de client een volledig antwoord (meestal tussen client en de DNS server) bij een iteratieve query wordt geen volledig antwoord verwacht, enkel doorverwijzing. Rootservers geven nooit een antwoord op recursieve queries. Authoritative DNS servers Een DNS server die een zone controleert, noemt men een authoritative DNS server voor deze zone. Hierbij niet vergeten dat een zone een verzameling is van bron (resource) records. Primaire en secondaire DNS servers Wanneer we een authoritative DNS server opzetten voor een zone, dan noemt men deze de primaire DNS server. Omwille van fouttolerantie of load balancing, kan een tweede (of derde, ) server opgezet worden voor deze zone, deze noemt men de secundaire DNS server. Zonetranfers De slave server ontvangt een kopie van de zone database van de master server via een zone transfer. Deze worden op regelmatige tijdstippen gevraag door de slave server, de intervallen staan in het SOA record. AXFR of IXFR Er gebeurd niet altijd een volledige zonetransfer (AXFR-protocol), dit is afhankelijk van de grootte van de databes. Indien de totale grootte van de wijzigingen kleiner is dan de omvang van de zone database, wordt gekozen voor een incrementele transfer (IXFR-protocol) Master en slave Wanneer een secundaire server geïnstalleerd wordt voor een zone, wordt deze als slave geconfigureerd. Een secundaire server kan evenwel ook als master optreden voor een volgende server. Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 4

5 SOA record De SOA record bevat een refresh waarde. Wanneer deze op 30 minuten staat, zal deze elke 30 minuten een kopie van de zonegegevens vragen. De retry waarde slaat op het interval dat het gebruikt wanneer de laatste aanvraag voor een zonetransfer niet beantwoord werd. Een zone transfer vindt slechts plaats als de serial number gewijzigd is: dan is er immers een wijziging gebeurd aan de database (records toegevoegd, gewijzigd of verwijderd), indien deze gelijk is in master en slave gebeurd er geen zonetransfer. Installeren DNS server aptitude install bind9 installeren van Bind9 met bind9utils resultaat: dpkg -l grep bind9 ii bind9 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze8 Internet Domain Name Server ii bind9-host 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze8 Version of 'host' bundled with BIND 9.X ii bind9utils 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze8 Utilities for BIND ii libbind9-60 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze8 BIND9 Shared Library used by BIND Verwijderen van DNS-sever Dit kan soms nodig zijn (vb bij installeren Samba 4 waarbij Samba 4 eigen DNS-server speelt) aptitude remove bind9 Nadien nog rm -rf van de mappen waarin de bestanden van bind staan! status van de server en de bestanden die in /etc/bind zitten service bind9 status bind9 is running. ls -l /etc/bind totaal 52 -rw-r--r-- 1 root root 2544 okt 20 20:15 bind.keys -rw-r--r-- 1 root root 237 okt 20 20:15 db.0 -rw-r--r-- 1 root root 271 okt 20 20:15 db.127 -rw-r--r-- 1 root root 237 okt 20 20:15 db.255 -rw-r--r-- 1 root root 353 okt 20 20:15 db.empty -rw-r--r-- 1 root root 270 okt 20 20:15 db.local -rw-r--r-- 1 root root 2994 okt 20 20:15 db.root -rw-r--r-- 1 root bind 463 okt 20 20:15 named.conf -rw-r--r-- 1 root bind 490 okt 20 20:15 named.conf.default-zones -rw-r--r-- 1 root bind 165 okt 20 20:15 named.conf.local -rw-r--r-- 1 root bind 572 okt 20 20:15 named.conf.options -rw-r bind bind 77 dec 24 15:25 rndc.key -rw-r--r-- 1 root root 1317 okt 20 20:15 zones.rfc1918 Inhoud named.conf cat /etc/bind/named.conf // This is the primary configuration file for the BIND DNS server named. // // Please read /usr/share/doc/bind9/readme.debian.gz for information on the // structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize // this configuration file. // Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 5

6 // If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local include "/etc/bind/named.conf.options"; include "/etc/bind/named.conf.local"; include "/etc/bind/named.conf.default-zones"; inhoud named.conf.local cat /etc/bind/named.conf.local // // Do any local configuration here // // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your // organization //include "/etc/bind/zones.rfc1918"; Caching only server met forwarder Hier moeten we een forwarder instellen (vermits range school gelijk gezet met thuis cat /etc/bind/named.conf.options (aanpassen met vim!) options { directory "/var/cache/bind"; // If your ISP provided one or more IP addresses for stable // nameservers, you probably want to use them as forwarders. // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing // the all-0's placeholder. forwarders { ; }; }; auth-nxdomain no; # conform to RFC1035 listen-on-v6 { any; }; Nu gebruikt debianjohan deze nameserver en kunnen we opzoekingen doen nslookup > delijn.be Server: Address: #53 Non-authoritative answer: Name: delijn.be Address: > exit Installeren authoritative DNS servers We gaan nu een eigen authoritative DNS server maken voor ons domain johan.local Niet vergeten de forwarder opnieuw op te zetten of de gegevens voor de forwarder in comment te zetten! Aanpassen named.conf.local cat /etc/bind/named.conf.local (met vi) Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 6

7 // // Do any local configuration here // zone "johan.local" { type master; file "etc/bind/db.johan.local"; }; // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your // organization //include "/etc/bind/zones.rfc1918"; Aanpassen db.johan.local Best werken op kopie van /etc/bind/db.local, dan moeten we minder zelf schrijven>. cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.johan.local cat /etc/bind/db.johan.local ; ; BIND data file for domain johan.local ; $TTL IN SOA ns.johan.local. root.johan.local. ( ; Serial 600 ; Refresh 600 ; Retry ; Expire ) ; Negative Cache TTL IN NS ns.johan.local. ns IN A debianjohan IN A Een DNS slave server toevoegen We kunnen dus Primaire server zijn voor onze zone en slave server voor een andere zone. Om dit te realiseren maken we eerst een directory aan binnen /var, namelijk /var/bind/ Bind moet rechten hebben op deze directory, dit doen we via chown. Als voorbeeld maken we ons slave van paul.local vi /etc/bind/named.conf.local cat /etc/bind/named.conf.local // // Do any local configuration here // zone "johan.local" { type master; file "etc/bind/db.johan.local"; allow-transfer {any; }; //zal alle verbindingen accepteren }; zone "paul.local" { type slave; file "/var/bind/db.paul.local";q masters { ; }; Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 7

8 } // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your // organization //include "/etc/bind/zones.rfc1918"; Afhankelijk van de grootte van de gegevens, wordt een IXFR of een AXFR gedaan (een incrementele of een volledige zonetransfer) Deze zonetransfer vind plaats vanaf de eerste keer dat bind herstart wordt. Installeren DHCP server aptitude install dhcp3-server Om problemen te vermijden in het netwerk wordt er geen dhcp-server geïnstalleerd. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van configuraties die mogelijk zijn: Voorbeeld: dhcp-server met 180 adressen /etc/dhcp/dhcp.conf #voorbeeld subnet netmask { range ; option domain-name-servers ns1.voorbeeld.local; option domain-name voorbeeld.local ; option routers ; option broadcast-address ; default-lease-time 7200; max-lease-time 7200; } Hieronder een client reservatie: # # laptop # host laptop { hardware ethernet 00:45:f3:21:14:1 e ; fixed-address laptop.voorbeeld.local; //of vb } SAMBA3 Kijken of Samba reeds geïnstalleerd is op system: in principe niet nodig voor CentOs of andere RedHat distributies, daar is Saba standaard aanwzig. dpkg -l samba grep version Geen pakketten gevonden overeenkomend met samba. dpkg -l of aptitude show samba Indien geen Samba, eerst zoeken en daarna instaleren. aptitude search samba p dpsyco-samba - Automate administration of access to samba p gadmin-samba - GTK+ configuration tool for samba p gadmin-samba-dbg - GTK+ configuration tool for samba (debug) p gosa-plugin-samba - samba3 plugin for GOsa² p samba - SMB/CIFS file, print, and login server for v samba-client - p samba-common - common files used by both the Samba server Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 8

9 p samba-common-bin p samba-dbg p samba-doc p samba-doc-pdf p samba-tools - common files used by both the Samba server - Samba debugging symbols - Samba documentation - Samba documentation in PDF format - Samba testing utilities installeren maar aptitude install samba De volgende NIEUWE pakketten zullen worden geã nstalleerd: dbus{a} libavahi-client3{a} libavahi-common-data{a} libavahi-common3{a} libcups2{a} libdbus-1-3{a} libfile-copy-recursive-perl{a} libtalloc2{a} libwbclient0{a} samba samba-common{a} samba-common-bin{a} update-inetd{a} 0 pakketten opgewaardeerd, 13 nieuwe geã nstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opwaarderen. Heb 14,8 MB archieven nodig. Na uitpakken zal 42,4 MB worden gebruikt. Wilt u verder gaan? [Y/n/?] Y account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for type 9 (disconnect time), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32 failed for type 10 (refuse machine password change), re turning 0 Importing account for nobody...ok Importing account for johan...ok Toevoegen groep `sambashare' (groepsnummer 108)... Klaar. update-alternatives: using /usr/bin/smbstatus.samba3 to provide /usr/bin/smbstatus (smbstatu s) in auto mode. Starting Samba daemons: nmbd smbd. Instellen van samba-common-bin (2:3.5.6~dfsg-3squeeze8)... update-alternatives: using /usr/bin/nmblookup.samba3 to provide /usr/bin/nmblookup (nmblooku p) in auto mode. update-alternatives: using /usr/bin/net.samba3 to provide /usr/bin/net (net) in auto mode. update-alternatives: using /usr/bin/testparm.samba3 to provide /usr/bin/testparm (testparm) auto mode. in Samba is nu geïnstalleerd Read-only file server opzetten Hiervoor maken we eerst een directory en bestandje aan: mkdir -p /srv/samba/enkellezen cd /srv/samba/enkellezen/ echo "enkel lezen fileserver opzetten" >lezen.txt cat lezen.txt enkel lezen fileserver opzetten [global] ## Browsing/Identification ### # Change this to the workgroup/nt-domain name your Samba server will part of workgroup = WORKGROUP # server string is the equivalent of the NT Description field server string = Public Anonymous File Server netbios name = ENKELLEES Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 9

10 security = share Writeable fileserver Bijna hetzelfde: mkdir -p /srv/samba/schrijf chmod 777 /srv/samba/schrijf/ In /etc/samba/smb.conf volgende aanpassing: [wrshare1] path = /srv/samba/schrijf read only = No guest ok = Yes Herstarten van de server: service samba restart Stopping Samba daemons: nmbd smbd. Starting Samba daemons: nmbd smbd. En kijken of deze ook zichtbaar/bruikbaar is onder Windows7. (en ja hoor SAMBA4 Nazien of samba 4 draait: ps fax Na herstart en voor terug opstarten samba4 : mount -o remount,acl / Opstarten samba4: /usr/local/samba/sbin/samba Indien problemen met domein, kan provision opnieuw uitvoeren de oplossing zijn. Let wel, indien je bvb service networking restart uitvoert of een verandering aan netwerk aanbrengt, het mogelijk is dat samba niet meer zal werken. Procedure: rm etc/smb.conf opkuisen oude map rm private/sam.ldb opkuisen database pkill samba /usr/local/samba/bin/samba-tool domain provision Daarna herstarten Webserver op Debian Installeren van de server aptitude update && aptitude install apache2 Status nazien service apache2 status Apache2 is running (pid 2477). Standaardpagina De server draait nu al: je kan dus in een browser de pagina opvragen: er staat alleen dat hij bestaat maar dat er nog niets in zit, dit komt nog. cat /etc/apache2/sites-available/default <VirtualHost *:80> ServerAdmin DocumentRoot /var/www <Directory /> Options FollowSymLinks Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 10

11 <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews allow from all ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Allow from all ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> De verwijzing naar de standaardsite: /var/www# ls -l totaal 4 -rw-r--r-- 1 root root 177 jan 2 19:39 index.html Deze webpagina kunnen we aanpassen, huidige inhoud is: /var/www# cat index.html <html><body><h1>it works!</h1> <p>this is the default web page for this server.</p> <p>the web server software is running but no content has been added, yet.</p> </body></html> Laten we dit gewoon veranderen naar: cat index.html <html><body><h1>dit is de wensite van Debianjohan op </h1> <p></p> <p>dit is de de pagina die je normaal ziet bij het surfen.</p> <p>niet spectaculair he</p> <p></p> <p>de web server software draait en er is inhoud!</p> </body></html> Zo ziet het er uit tijdens het surfen typfouten inbegrepen) Dit is de wensite van Debianjohan op Dit is de de pagina die je normaal ziet bij het surfen. Niet spectaculair he Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 11

12 De web server software draait en er is inhoud! Sites op poortnummer cat ports.conf # If you just change the port or add more ports here, you will likely also # have to change the VirtualHost statement in # /etc/apache2/sites-enabled/000-default # This is also true if you have upgraded from before (i.e. from # Debian etch). See /usr/share/doc/apache2.2-common/news.debian.gz and # README.Debian.gz NameVirtualHost *:80 Listen 80 Listen Listen 1201 Listen 8472 <IfModule mod_ssl.c> # If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change # the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl # to <VirtualHost *:443> # Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not # supported by MSIE on Windows XP. Listen 443 </IfModule> <IfModule mod_gnutls.c> Listen 443 </IfModule> cat /etc/apache2/sites-available/default <VirtualHost *:80> ServerAdmin DocumentRoot /var/www <Directory /> Options FollowSymLinks <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews allow from all ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Allow from all Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 12

13 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> <VirtualHost *:31337> ServerAdmin DocumentRoot /var/wwwblue <Directory /> Options FollowSymLinks <Directory /var/wwwblue/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews allow from all ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Allow from all ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> <VirtualHost *:1201> ServerAdmin DocumentRoot /var/wwwred <Directory /> Options FollowSymLinks <Directory /var/wwwred/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews allow from all Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 13

14 ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Allow from all ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> <VirtualHost *:8472> ServerAdmin DocumentRoot /var/wwwgreen <Directory /> Options FollowSymLinks <Directory /var/wwwgreen/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews allow from all ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Allow from all ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. LogLevel warn CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 14

15 SSH - public and private key We gebruiken openssh voor inloggen op remote server, vanuit Windows gebruiken we Putty voor het leggen van deze verbindingen. Indien we en beveiligde verbinding willen maken met een remote server of toestel, kunnen we ssh gebruiken. We creëren hierbij een sleutelpaar: op die manier kan men blijven aanloggen op het andere toestel ook al wordt het paswoord veranderd: We doen dit als volgt: opm: hier werd root gebuikt - niet verstandig! ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): Created directory '/root/.ssh'. Enter passphrase (empty for no passphrase): geen passphrase invoeren Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: 65:3d:35:ff:55:af:66:0c:23:2d:23:8d:bc:28:69:84 The key's randomart image is: +--[ RSA 2048]----+ o... o o. oo E. + B * +... = + =.o +. S =... o ls -l.ssh totaal 8 -rw root root 1679 jan 6 13:21 id_rsa -rw-r--r-- 1 root root 398 jan 6 13:21 id_rsa.pub De onzichtbare directory ~/.ssh werd gecreêerd. We doen dit ook voor user Johan ls -l.ssh totaal 8 -rw root root 1679 jan 6 13:21 id_rsa -rw-r--r-- 1 root root 398 jan 6 13:21 id_rsa.pub ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/johan/.ssh/id_rsa): Created directory '/home/johan/.ssh'. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/johan/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /home/johan/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: d1:3e:04:b5:3a:e6:9c:21:1d:1f:a9:27:17:4b:a3:61 The key's randomart image is: +--[ RSA 2048]----+ Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 15

16 ... o o E X o % =. S B = B ls -l ~/.ssh totaal 8 -rw johan johan 1675 jan 6 13:24 id_rsa -rw-r--r-- 1 johan johan 399 jan 6 13:24 id_rsa.pub id_rsa is de private sleutel id_rsa_pub is de publieke sleutel Om twee personen te laten communiceren zijn deze sleutels nodig: Wanneer Anna een beveiligd bericht wil sturen naar Benjamin, dan gebruikt Anna de publieke sleutel van Benjamin. Dat wil zeggen dat Anna ook de publieke sleutel van Benjamin moet hebben (vandaar de naam publieke sleutel) Omdat enkel Benjamin de private sleutel heeft van Benjamin, is Anna zeker dat het bericht enkel door Benjamin kan gelezen worden. Wanneer Benjamin wil verifiëren dat de boodschap effectief van Anna kwam, gebruikt Benjamin hiervoor de publieke sleutel van Anna. Vermits enkel Anna de private sleutel heeft van Anna, is Benjamin zeker dat Anna het bericht stuurde. iscsi Met het iscsi-protocol delen we harde schijven over tcp/ip. De schijven zitten dan niet in de eigen computer, maar in een andere (meestal een SAN - Storage Area Network) Best is een schema op te stellen van hoe het netwerk eruit moet zien met deze iscsi-schijven. Target: dit is het toestel waar de fysieke schijven zitten Initiator: dit is het toestel dat de fysiekeruimte benadert Een iscsi-target opzetten In dit voorbeeld gaan we 3 bestanden gebruiken die in de map /srv/iscsi zitten (aanmaken!) We doen dit als volgt: # dd if=/dev/zero of=/srv/iscsi/disk1 count= bs=10 # dd if=/dev/zero of=/srv/iscsi/disk2 count= bs=10 # dd if=/dev/zero of=/srv/iscsi/disk3 count= bs=10 Controle: # ls -lh /srv/iscsi/ total 601M -rw-r--r-- 1 root root 200M Jan 8 07:10 disk1 -rw-r--r-- 1 root root 200M Jan 8 07:10 disk2 -rw-r--r-- 1 root root 200M Jan 8 07:10 disk3 Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 16

17 Eerst de Target software installeren. # aptitude search iscsi p iscsitarget - iscsi Enterprise Target userland tools p iscsitarget-dkms - iscsi Enterprise Target kernel module source - p iscsitarget-source - iscsi Enterprise Target kernel module source p open-iscsi - High performance, transport independent iscsi # aptitude install iscsitarget iscsitarget-dkms Default staat de Target uit: # grep ENABLE /etc/default/iscsitarget ISCSITARGET_ENABLE=false # vi /etc/default/iscsitarget aanpassen in aan # grep ENABLE /etc/default/iscsitarget ISCSITARGET_ENABLE=true We bekijken even de config file /etc/iet/ietd.conf en passen deze als volgt aan: # cp ietd.conf ietd.conf.backup # vi ietd.conf # > ietd.conf # vi ietd.conf # cat ietd.conf Target iqn be.linux-training:storage.lun1 IncomingUser OutgoingUser Lun 0 Path=/srv/iscsi/disk1,Type=fileio Alias LUN1 We bekijken ook de lijst van toegelaten Initiators (default laat die iedereen toe). # vi initiators.allow # cp initiators.allow initiators.allow.backup # > initiators.allow # vi initiators.allow # cat initiators.allow iqn be.linux-training:storage.lun We laten toe om te verbinden met /srv/iscsi/disk1. We starten de service en controleren in /proc dat alles werkt. # service iscsitarget start Starting iscsi enterprise target service:.. cat /proc/net/iet/session tid:1 name:iqn be.linux-training:storage.lun1 De Target is klaar. Een iscsi Initiator opzetten De iscsi Initiator gaat op zoek naar diskruimte die op een ander (fysiek) toestel zit. De software installeren: # aptitude search iscsi p iscsitarget - iscsi Enterprise Target userland tools p iscsitarget-dkms - iscsi Enterprise Target kernel module source - p iscsitarget-source - iscsi Enterprise Target kernel module source p open-iscsi - High performance, transport independent iscsi i Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 17

18 # aptitude install open-iscsi De configfile aanpassen: # cd /etc/iscsi/ # vi iscsid.conf # grep ^node.startup iscsid.conf node.startup = manual # vi iscsid.conf # grep ^node.startup iscsid.conf node.startup = automatic De service herstarten: # service open-iscsi restart De Target zoeken: # man iscsiadm # iscsiadm -m discovery -t st -p :3260,1 iqn be.linux-training:storage.lun1 # man iscsiadm # iscsiadm -m node :3260,1 iqn be.linux-training:storage.lun1 Eens kijken wat die commando's ons allemaal geven in /etc/iscsi/nodes. # ls -l /etc/iscsi/nodes/ Je ziet nog geen extra block device: # fdisk -l Eerst de service herstarten # service open-iscsi restart Nu zie je wel een nieuw block device: # fdisk -l De rest van het verhaal ken je: # fdisk /dev/sdb # mkfs.ext3 /dev/sdb1 # mkdir /srv/project42 # mount /dev/sdb1 /srv/project42 # df -h grep project42 Prakijkgeval: service open-iscsi status Current active iscsi sessions: tcp: [1] :3260,1 iqn be.johandisk1:storage.lun1 service open-iscsi stop Unmounting iscsi-backed filesystems: Unmounting all devices marked _netdev. Disconnecting iscsi targets:logging out of session [sid: 1, target: iqn be.johandisk1:storage.lun1, portal: ,3260] Logout of [sid: 1, target: iqn be.johandisk1:storage.lun1, portal: ,3260]: successful. Stopping iscsi initiator service: Voorbereiding examen Netwerkbeheer 2 Pagina 18

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Examen Windows & Linux Server

Examen Windows & Linux Server Examen Windows & Linux Server Sasha Van Beers Virtualisatie... Het verschil tussen Bridged en NAT... Bridged networking If your host computer is on a network and you have a separate IP address for your

Nadere informatie

[ EXAMEN LINUX UBUNTU SERVER ]

[ EXAMEN LINUX UBUNTU SERVER ] 2011 Examen Windows en linux Dieter Verbeemen [ EXAMEN LINUX UBUNTU SERVER ] [Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving van de inhoud van het document. Geef

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

HOWTO: Named, a Domain Name Server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Named, a Domain Name Server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Named, a Domain Name Server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto legt uit hoe je een Named server kan configureren. Enkel de elementen die voorkomen in het voorbeeld zullen

Nadere informatie

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand.

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand. Extra gids apache installeren Dit voorbeeld is op debian, maar zou heel gelijkaardig moeten zijn op ubuntu. We beginnen met te controleren of we apache nog moeten installeren. root@debex:~# dpkg -l apache2

Nadere informatie

HowTo => OpenBSD => Local Caching DNS + DNSSEC (BIND)

HowTo => OpenBSD => Local Caching DNS + DNSSEC (BIND) => => Local Caching DNS + DNSSEC (BIND) Hardware => Soekris 5501 (10W) Tools => USB naar Serial Adapter voor Console Putty voor Terminal sessie middels USB Serial Adapter Operating System => 4.8 Software

Nadere informatie

1 Wat is Dns? 2 Logische Structuur van DNS. 3 Fysische structuur van DNS. 4 Records. 5 Hoe werkt nu DNS. 6 DNS in windows 2008

1 Wat is Dns? 2 Logische Structuur van DNS. 3 Fysische structuur van DNS. 4 Records. 5 Hoe werkt nu DNS. 6 DNS in windows 2008 Deel 5 DNS 1 Wat is Dns? 2 Logische Structuur van DNS 3 Fysische structuur van DNS 4 Records 5 Hoe werkt nu DNS 6 DNS in windows 2008 We hebben allemaal een adres. Huppeldepupstraat 25 1111 Oostrozebeke

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

IPFire: Firewall en primary domain controller

IPFire: Firewall en primary domain controller IPFire: Firewall en primary domain controller 1. IPFire firewall-proxy server 1.1. Installatie 1. Boot vanaf CD ENTER 2. English OK OK 3. I accept this license OK 4. Prepare harddisk [ ] partitioned[ ]

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie SSH/VSFTPD Debian 5 Lenny SSH Omdat we niet altijd fysieke toegang hebben tot een server willen toch met deze verbinding kunnen maken zonder op locatie te moeten gaan. Een van

Nadere informatie

Wat is Samba en Samba 3.0 server voor Linux instellen als Primaire Domain Controller in een netwerk met Windows XP clients.

Wat is Samba en Samba 3.0 server voor Linux instellen als Primaire Domain Controller in een netwerk met Windows XP clients. Vak: Datacommunicatie en netwerken Naam: Voordeckers Jo Keijzer Thomas Klas: TI3A Datum: 14-12-2003 Wat is Samba en Samba 3.0 server voor Linux instellen als Primaire Domain Controller in een netwerk met

Nadere informatie

Domain Name System. DNS-service voor je eigen subdomein van os3.nl leveren.

Domain Name System. DNS-service voor je eigen subdomein van os3.nl leveren. Hoofdstuk 3 Domain Name System Het Domain Name System (DNS) is een hiërarchische, gedistribueerde database, die vooral gebruikt wordt voor het opzoeken van IP-adressen op hostname. Maar DNS-informatie

Nadere informatie

HowTo => OpenBSD => Local Caching DNS + DNSSEC (UNBOUND)

HowTo => OpenBSD => Local Caching DNS + DNSSEC (UNBOUND) => => Local Caching DNS + DNSSEC (UNBOUND) Hardware => Soekris 5501 (10W) Tools => USB naar Serial Adapter voor Console Putty voor Terminal sessie middels USB Serial Adapter Operating System => 4.8 Software

Nadere informatie

HOWTO: Configuratie van Samba als PDC

HOWTO: Configuratie van Samba als PDC HOWTO: Configuratie van Samba als PDC Steve Weemaels 2005 Wat is samba Een implementatie van het Microsoft SMB protocol onder Unix systemen, met als doel het sharen van directories en printers, userauthenticatie

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

ISW Presents Debian Homeserver Workshop

ISW Presents Debian Homeserver Workshop ISW Presents Debian Homeserver Workshop Lucas Kauffman Vincent Andries Debian Homeserver Voorzitter ISW lucas@isw.student.khleuven.be serveradmin ISW goose@isw.student.khleuven.be Debian Homeserver Installatie

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Automagisch installeren van OES en SLES. Frank Korpershoek Jeroen Bannink

Automagisch installeren van OES en SLES. Frank Korpershoek Jeroen Bannink Automagisch installeren van OES en SLES Frank Korpershoek Jeroen Bannink Agenda Waarom deze methode Installatie Server PXE Booting AutoYast scripts Subscription Management Server Slide: 2 Handmatig vs.

Nadere informatie

DNS. Linuxnijmegen. Oscar Buse. 13 jan 2015

DNS. Linuxnijmegen. Oscar Buse. 13 jan 2015 DNS Linuxnijmegen Oscar Buse 13 jan 2015 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding DNS? Waarom domeinen en zones Hoe werkt DNS? client (resolver) en server (nameserver) resolver nameserver een voorbeeld van de

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand:

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand: Remote administratie Als administrator hebt u verschillende mogelijkheden om een Linux systeem van op afstand te beheren. Populaire toepassingen zijn bijvoorbeeld Webmin en VNC. Het gebruik van deze twee

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Unix Console Gebruik

Unix Console Gebruik Unix Console Gebruik Inleiding tot het gebruik van de Unix console... met wat Linux en distributiespecifieke zaken ertussen. Presentatie van 16/04/2007 voor de HCC-Vl : Mechelen Sven Vermeulen 1 Unix Console

Nadere informatie

Virtual Web mini-howto

Virtual Web mini-howto Dan Pancamo Parag Mehta pm@gnuos.org Vertaald door: Ellen Bokhorst In deze HOWTO wordt het opzetten van een Virtuele Web Site onder Linux besproken. Inhoudsopgave 1. Licentie...1 2. Wat is een Virtuele

Nadere informatie

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 Installatie instructies UBplus Voor Linux / Samba Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 12-sep-11 Introductie UBplus wordt op dit moment vaak geïnstalleerd op Windows servers (2003/2008). Via een terminal server

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht.

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht. Inhoud A Eskwadraat Linuxcursus Jitse Klomp Sysop 10 december 2013 GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht Deze presentatie is terug te vinden op home.a-eskwadraat.nl/~sysop/linuxcursus2013/

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin via HTTP

Linux Quickstart Cygwin via HTTP Linux Quickstart Cygwin via HTTP Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt.

Nadere informatie

Huiswerk Linux: Apache groepsrechten

Huiswerk Linux: Apache groepsrechten Huiswerk Linux: Apache groepsrechten Opdracht: configureer Apache zodanig, dat je Cygwin niet meer Als administrator hoeft te starten om Apache te configureren. Om dit te bereiken maken we in Windows een

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS HANDLEIDING IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS Geschreven door Alexander Knoth / Knoth Hosting Versie 1.2 / 22 februari 2013 In deze handleiding wordt besproken: - Hoe voorzie je een

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin

Linux Quickstart Cygwin Linux Quickstart Cygwin Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt. Let op:

Nadere informatie

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Er is geen Linux driver voor deze printer, maar het werkt ook met de driver van de Fuji Xerox DocuPrint C525A Direct link to Linux

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert Practicum Netwerken CISCO: Deel 1 Philippe Dellaert 17-03-2007 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is de oplossing die ik heb samen gesteld voor het eerste practicum van het vak Computernetwerken met de CISCO routers.

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Keuzevak Linux - Week 2

Keuzevak Linux - Week 2 Paul Sohier Kevin van der Vlist Versie 1.0 6 december 2011 Inhoud 1 Informatie 2 Gebruikers en groepen 3 Runlevels 4 Manual pages 5 Filesystem 6 Editors Informatie en benodigdheden dictaat, presentaties,

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum

studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum Hendrik Jan Hoogeboom h.j.hoogeboom@liacs.leidenuniv paleistuin (computers) tijd 10.45 15.00 studievaardigheden

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie Debian 5 Lenny Installeer Debian zonder grafische omgeving. Minimum voorwaarden voor een Debian Server: Install Type Minimal RAM[114] Recommended RAM[114] Hard Drive space used[114]

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

HOWTO: Samba en Name Servers. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Samba en Name Servers. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Samba en Name Servers geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt de aspecten die er nodig zijn voor het laten samenwerken van een samba server, geconfigureerd als een

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Bij het installeren van Exim liep ik niet echt tegen problemen aan, behalve dan dat de informatie die je nodig hebt om het geheel werkend te krijgen, niet op één

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Configureren en installeren OPENOB op Raspberry PI

Configureren en installeren OPENOB op Raspberry PI Toepassing van http://jamesharrison.github.com/openob/ Voor een point to point link zijn 2 stuks nodig, transmitter en receiver. Op beide Raspberry's worden dezelfde programma's geinstalleerd. Als extra

Nadere informatie

RaspBerry Pi installatie

RaspBerry Pi installatie RaspBerry Pi installatie Wij geven de installatie met screenshots vanaf het begin. De Raspberry site is te vinden op http://www.raspberrypi.org/ Eerst de hardfloating wheezy raspbian image bij: http://www.raspberrypi.org/downloads

Nadere informatie

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 1 Algemeen 2 2 Tools 2 2.1 Unit Manager Express 2 2.2 Unit Manager Network 3 3 Configureren van de AP 1120 3 3.1 Programmeren IP adres. 3 3.2 Software upgrade.

Nadere informatie

Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0

Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0 Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0 het gebruik van deze howto is (vanzelfsprekend) voor eigen risico Algemeen: Deze howto beschrijft het online krijgen van een freesco router, bij de ISP

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen

Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen Inhoudstafel Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen...1 Oefening 2: werken met partities...1 Oefening 3: opkuis en automatisatie...1 Oefening 4: werken met file systems...2

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Linux in de computerklas

Linux in de computerklas Linux in de computerklas Departement Computerwetenschappen K.U.Leuven 5 oktober 2006 (K.U.Leuven) Linux in de computerklas 5 oktober 2006 1 / 18 De computerklas 1 De computerklas 2 Gebruik 3 Shell commando

Nadere informatie

Externe Toegang installeren onder Linux

Externe Toegang installeren onder Linux Externe Toegang installeren onder Linux Deze handleiding beschrijft hoe u Externe Toegang installeert onder Linux. Er zijn aparte handleidingen voor Windows XP, Windows 7, Windows 8 en Mac OSX). Algemeen

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

Printen met Vector Linux 4.3

Printen met Vector Linux 4.3 Printen met Vector Linux 4.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Pre-installatie check...4 3. Installatie...5 4. CUPS configuratie voor de lokale printer...6 5. Printen via een windows server met SAMBA...7

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 Contents WINDOWS SERVER 2012 BUILT-IN BACKUP APPLICATION TO RESTORE A SYSTEM IMAGE.... 2 RESTORE OPTIONS IN WINDOWS SERVER BACKUP... 2 SYSTEM RECOVERY

Nadere informatie

darkstat - een netwerk-verkeer analyzer

darkstat - een netwerk-verkeer analyzer LinuxFocus article number 346 http://linuxfocus.org darkstat - een netwerk-verkeer analyzer door Mario M. Knopf (homepage) Over de auteur: Mario houdt zich graag druk bezig met Linux, netwerken en andere

Nadere informatie

9600 VPN Phone met een Netgear VPN router

9600 VPN Phone met een Netgear VPN router 9600 VPN Phone met een Netgear VPN router Thuis werken in dezelfde omgeving zoals op het werk, geen aanpassingen als mobiele werkers vanaf huis willen werken en de identieke omgeving voor thuiswerkers.

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Denit Handleiding Service plans, Customers en Subscriptions aanmaken in Plesk 11

Denit Handleiding Service plans, Customers en Subscriptions aanmaken in Plesk 11 Denit Handleiding Service plans, Customers en Subscriptions aanmaken in Plesk 11 Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen binnen uw resellerpakket om een nieuwe klant aan te maken met

Nadere informatie