Inhoudsopgave. Voorwoord Missie en visie Missie Visie 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2011

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie en visie Missie Visie 7 2. Passende ondersteuning bij terugkeer Inleiding Aantal cliënten Selectie en ondersteuning van partnerorganisaties Inleiding Methodiek Selectie Ondersteuning Samenwerking in Nederland Stichting Duurzame Terugkeer Conferentie vervolg samenwerking Methodiek Bewogen terugkeer Stichting WereldWijd Samenwerking in Europa ERSO ERSO West Toekomstontwikkeling jonge alleenstaande asielzoekers Inleiding Toekomstvoorbereiding AMA s Empowerment ex-ama s Conferentie toekomstverbetering ex-ama s Jongerennetwerken Organisatie Personeel Bestuur 27 ontwerp: 8. Financieel jaaroverzicht 28

4

5 Voorwoord 2011 was een onzeker jaar voor Maatwerk bij Terugkeer en zijn cliënten en samenwerkingspartners. Daarom kunnen we extra trots zijn op de behaalde resultaten. In het voorjaar besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken voortijdig de stekker te trekken uit het pilotprogramma van de Stichting Duurzame Terugkeer, waar Maatwerk bij Terugkeer deel van uitmaakte. Een groot deel van onze financiering viel daardoor weg. Vervolgens moesten we enkele maanden in afwachting blijven van nieuwe subsidiemogelijkheden, omdat de ministeries van Binnen- en Buitenlandse Zaken de voorwaarden gingen aanpassen voor projecten die vrijwillige terugkeer stimuleren. Door deze ontwikkelingen was Maatwerk bij Terugkeer genoodzaakt tussen juli en oktober het personeelsbestand tijdelijk te halveren (van tien naar vijf medewerkers). Vervelender nog: aan migranten uit veel herkomstlanden konden we voorlopig geen passende ondersteuning meer bieden bij hun terugkeer en re-integratie. Maar dan het goede nieuws. Ondanks de personele inkrimping is het ons gelukt om alle doorlopende projecten uit te voeren, die werden gefinancierd door onder meer het Europees Terugkeerfonds en Cordaid. Daarnaast zijn we er in geslaagd om de goede relaties te behouden met onze partnerorganisaties in herkomstlanden en onze samenwerkingspartners in Nederland en Europa. Ook hebben we nieuwe initiatieven ontwikkeld die kunnen rekenen op financiering in Een voorbeeld daarvan is het consortium Duurzame Terugkeer op Maat. Hierin gaan we samenwerken met VluchtelingenWerk Nederland, het UAF, Pharos, IntEnt en HealthNet TPO om (potentiële) terugkeerders optimaal te kunnen ondersteunen. Een plekje vinden in een maatschappij in een ver land dat je eens hebt verlaten, is allesbehalve gesneden koek. Zeker als je geen inkomstenbron en lokaal netwerk hebt. Voor veel terugkerende ex-asielzoekers en andere migranten zonder verblijfspapieren is ondersteuning op maat daarom van groot belang. We zijn dan ook blij dat we ons werk kunnen voortzetten in Met vriendelijke groet, Lenie van Goor Directeur Maatwerk bij Terugkeer 5

6 1. Missie en visie 6

7 1.1 Missie Maatwerk bij Terugkeer bevordert een menswaardige en duurzame terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren, door: hen volledig te informeren over hun mogelijkheden om terug te keren naar hun land van herkomst, zodat zij daarover een weloverwogen keuze kunnen maken; hen op maat gesneden ondersteuning te bieden bij hun re-integratie in hun land van herkomst, zodat zij daar niet buiten de maatschappij vallen en in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen. 1.2 Visie Maatwerk bij Terugkeer: is een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie; laat cliënten vrij in hun keuze om al dan niet terug te keren naar hun land van herkomst; biedt ondersteuning die past bij de individuele behoeften, capaciteiten en omstandigheden van de cliënt; biedt ondersteuning die de economische, sociale en psychosociale re-integratie van de cliënt bevordert; zorgt ervoor dat terugkeerders in hun land van herkomst worden opgevangen en ondersteund door een daarvoor geschikte lokale non-gouvernementele organisatie; werkt samen en wisselt kennis uit met nationale en internationale collega-organisaties om de dienstverlening aan cliënten te optimaliseren; is een lerende organisatie in een continue veranderende wereld; is laagdrempelig, efficiënt, klantvriendelijk, professioneel en doet wat het belooft. 7

8 2. Passende ondersteuning bij terugkeer 8

9 2.1 Inleiding Uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren kunnen bij Maatwerk bij Terugkeer terecht voor informatie over en individuele begeleiding bij hun terugkeer naar het land van herkomst. Aan de hand van de wensen van de terugkeerder en de mogelijkheden in het desbetreffende land krijgt hij of zij ondersteuning bij de re-integratie, bijvoorbeeld bij het vinden van een woning, medische (na)zorg of het opzetten van een onderneming. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met een lokale partnerorganisatie (zie 3 Selectie en ondersteuning van lokale partnerorganisaties). Maatwerk bij Terugkeer geeft een terugkeerder ook een financiële bijdrage, die hij of zij in samenspraak met de partnerorganisatie uitgeeft aan zaken die zijn of haar re-integratie bevorderen, zoals de huur van een woning, medicatie of materialen voor een eigen onderneming. In 2011 kregen volwassenen maximaal euro, minderjarigen 875 euro. Tot maximaal één jaar na terugkeer houdt Maatwerk bij Terugkeer de betreffende persoon in beeld om te controleren of het re-integratieproces naar verwachting verloopt. 9

10 2.2 Aantal cliënten In 2011 heeft Maatwerk bij Terugkeer aan 252 uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerde migranten passende ondersteuning geboden bij hun terugkeer (zie Tabel 1). Dit heeft grotendeels plaatsgevonden in de eerste helft van het jaar. Daarna werd begeleiding naar de meeste landen financieel onhaalbaar door het wegvallen van de subsidie aan Stichting Duurzame Terugkeer, waarin Maatwerk bij Terugkeer zitting had (zie 4.1 Stichting Duurzame Terugkeer). Begeleiding van terugkeerders naar Suriname, de Filippijnen, Ghana, Nigeria en Brazilië kon wel worden voortgezet dankzij financiering door het Europees Terugkeerfonds en cofinanciering door Cordaid in het kader van het project Terugkeer en re-integratie van ongedocumenteerden. Het ERSO West-programma (zie 4.2 ERSO West) maakte mogelijk dat ook begeleiding naar Sierra Leone, Marokko, Senegal, Kameroen en Togo mogelijk bleef. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) bekostigde de ondersteuning van terugkeerders naar Burundi. Land Macedonië 109 Ghana 24 Mongolië 18 Georgië 16 Filippijnen 14 Burundi 12 Nigeria 11 Suriname 10 Vietnam 5 Servië 5 Armenië 4 Ecuador 4 Brazilië 3 Kameroen 3 Irak 3 Kosovo 2 Sierra Leone 2 Angola 1 Pakistan 1 D.R. Congo 1 Guinee 1 Benin 1 Liberia 1 Senegal 1 Totaal 252 Aantal terugkeerders Tabel 1. Aantal personen per herkomstland die in 2011 van Maatwerk bij Terugkeer passende ondersteuning hebben gekregen bij hun terugkeer en re-integratie. 10

11 Praktijkvoorbeeld: In 2011 klopte Ino (Angolees, 26 jaar) bij Maatwerk bij Terugkeer aan nadat hij had deelgenomen aan het empowermentprogramma van Beyond Borders voor ex-ama s (zie 6 Toekomstontwikkeling jonge alleenstaande asielzoekers). Maatwerk bij Terugkeer en de lokale partnerorganisatie JMJ begeleidde hem bij zijn terugkeer naar Angola en verleende hem financiële steun voor het starten van een eigen ICT-onderneming. Ino is daar nu nog druk mee bezig. Hij verdient alvast een basisinkomen door te werken bij een computerbedrijf. 11

12 3. Selectie en ondersteuning van lokale partnerorganisaties 12

13 3.1 Inleiding Voor een duurzame terugkeer van migranten is het van cruciaal belang dat zij in hun land van herkomst goed worden opgevangen en worden ondersteund bij hun re-integratie. Maatwerk bij Terugkeer zorgt er daarom voor dat er lokale non-gouvernementele organisaties klaarstaan om deze taak adequaat uit te voeren. 3.2 Methodiek In 2011 hebben we onze methodiek verfijnd waarmee we geschikte partnerorganisaties kunnen selecteren en kunnen bepalen welke ondersteuning zij verder nodig hebben om terugkeerders optimaal te begeleiden. Deze methodiek bestaat nu uit: Een open-callpublicatie: in het betreffende land schrijven we een aanbesteding uit voor het bieden van re-integratieservice, waarop lokale organisaties kunnen reageren. Een partnerassessment: door middel van verschillende tests beoordelen we of de potentiële partnerorganisatie geschikt is om terugkeerders bij te staan. Belangrijke criteria zijn onder meer dat de organisatie aantoonbaar professioneel werkt, financieel stabiel is en actief is op thema s als migratie en ontwikkeling. Een stakeholderanalyse: we onderzoeken of de potentiële partnerorganisatie een netwerk heeft dat bijdraagt aan de re-integratie van terugkeerders. Een contextanalyse: we brengen de specifieke kenmerken van het betreffende land in kaart waarmee rekening gehouden moet worden om de re-integratie van terugkeerders te kunnen laten slagen. 13

14 3.3 Selectie Onze medewerkers gaan ter plekke in herkomstlanden op zoek naar geschikte partnerorganisaties. In 2011 zijn we nieuwe partnerrelaties aangegaan in Brazilië, Nigeria, Ghana, Colombia, Peru en Bolivia. Maatwerk bij Terugkeer heeft nu, mede dankzij samenwerking met zijn Europese collega-organisaties, in 34 landen betrouwbare partners die zorgdragen voor een duurzame re-integratie van terugkeerders (zie pagina 15). De samenwerking met de partners in Colombia, Peru en Bolivia moest medio 2011 noodgedwongen worden stilgezet. De hoofdfinanciering van deze partnerschappen viel weg, omdat Stichting Duurzame Terugkeer geen subsidie meer kreeg. De partnerschappen in Brazilië, Nigeria en Ghana konden wel doorgaan, omdat deze vielen onder het project Terugkeer en re-integratie van ongedocumenteerden van het Europees Terugkeerfonds. 3.4 Ondersteuning Nadat zij door ons zijn geselecteerd, krijgen de organisaties onder meer training en voorlichting om hun (financiële) administratie en dienstverlening aan terugkeerders te optimaliseren. In 2011 hebben we deze ondersteuning geboden aan onze partners in Burundi, Sierra Leone, Angola en Macedonië. Voor de Burundese partnerorganisatie (Ligue Iteka) hebben we cursussen geregeld om de nazorg aan terugkeerders en de Engelse taalvaardigheid van de medewerkers te verbeteren. De jongerennetwerken van de partners in Sierra Leone (Christian Brothers) en Angola (JMJ) kregen training in het bijstaan van jonge terugkeerders. Voor de partnerorganisatie in Macedonië (Nadez) hebben we een nieuwe medewerker laten aanstellen om de personeelsdruk te verlagen, die daar was ontstaan vanwege een groot aantal terugkeerders in korte tijd. 14

15 Partnerorganisaties in 34 landen: Afghanistan, Algerije, Angola, Armenië, Azerbeidzjan, Benin, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Burundi, Colombia, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Filippijnen, Georgië, Ghana, Guinee, Irak, Kameroen, Kenia, Kosovo, Macedonië, Marokko, Mongolië, Nepal, Nigeria, Oekraïne, Rwanda, Senegal, Servië, Sierra Leone, Suriname, Togo en Vietnam. 15

16 4. Samenwerking in Nederland 16

17 4.1 Stichting Duurzame Terugkeer Op initiatief van Maatwerk bij Terugkeer werd in februari 2010 de Stichting Duurzame Terugkeer opgericht. Hierin gingen we samenwerken met acht andere Nederlandse organisaties die actief zijn op het gebied van asiel en migratie: VluchtelingenWerk Nederland, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Stichting HIT, Nidos, Pharos, HealthNet TPO en Stichting Mondiale Samenleving (SMS). Doelstelling hiervan was om de dienstverlening aan terugkeerders te verbeteren en de overheidsgelden voor re-integratieprojecten efficiënter te besteden. De samenwerking resulteerde begin 2011 in een verbeterd re-integratieaanbod waarin de diensten van de verschillende organisaties waren gecombineerd. De ministers van Buitenlandse Zaken en Immigratie en Asiel besloten echter de effecten hiervan niet af te wachten en al in mei 2011 het aanvankelijk tweejarige samenwerkingsprogramma te beëindigen. Zij waren van oordeel dat de samenwerking tot dan toe te weinig extra ex-asielzoekers had opgeleverd die waren teruggekeerd naar hun land van herkomst. 17

18 4.2 Conferentie vervolg samenwerking Maatwerk bij Terugkeer organiseerde op 15 september 2011 samen met Pharos, kenniscentrum op het gebied van gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen, de werkconferentie Terug naar de toekomst. De organisaties die hadden samengewerkt in de Stichting Duurzame Terugkeer en andere betrokken instellingen en beleidsmakers kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen en te praten over het verbeteren van de ondersteuning bij re-integratie. Uit de conferentie kwam onder meer naar voren dat een succesvolle terugkeer alleen mogelijk is als mensen emotioneel, sociaal en economisch stabiel zijn. Veiligheid is voor asielzoekers het grootste zorgpunt bij een eventuele terugkeer. Mensen die hen hierover informeren, zullen bovendien eerst hun vertrouwen moeten winnen. De deelnemers aan de conferentie gaven verder aan graag samen te willen blijven werken om terugkeer zo menswaardig en duurzaam mogelijk te maken Methodiek Bewogen terugkeer Op de conferentie Terug naar de toekomst presenteerde Pharos de methodiek Bewogen terugkeer voor psychosociale begeleiding van (ex-)asielzoekers en ongedocumenteerden. De methodiek stelt begeleiders in staat om ondersteuning te bieden bij de mentale voorbereiding op terugkeer. Het boek komt voort uit de samenwerking binnen de Stichting Duurzame Terugkeer. Ook Maatwerk bij Terugkeer leverde zijn expertise voor de totstandkoming ervan. 4.3 Stichting WereldWijd Maatwerk bij Terugkeer heeft in 2011 zijn samenwerking met Stichting WereldWijd verstevigd. WereldWijd is een vrijwilligersorganisatie die opleidingsmogelijkheden biedt aan asielzoekers en vluchtelingen. Daarnaast geeft het in het project Wereldtools terugkeerders een kist mee met spullen voor het starten van een eigen onderneming. In een convenant hebben we met WereldWijd afgesproken dat onze partnerorganisaties in de herkomstlanden de gevulde kisten voor terugkeerders inklaren. 18

19 19

20 5. Samenwerking in Europa 20

21 5.1 ERSO Maatwerk bij Terugkeer neemt deel aan het Europese netwerk ERSO (European Reintegration Support Organisations). Organisaties uit verschillende landen die ondersteuning bieden bij terugkeer, wisselen hierin kennis, ervaringen en contacten uit en proberen gezamenlijk het draagvlak voor hun werk te vergroten bij nationale en internationale overheden. Het netwerk bestaat naast Maatwerk bij Terugkeer uit ACCEM (Spanje), Caritas Oostenrijk, Caritas België, Caritas Bulgarije, Caritas Essen (Duitsland), Caritas Europa, France Terre d Asile (Frankrijk), Raphaels-Werk (Duitsland) en Refugee Action (Groot-Brittannië). In 2011 hebben de ERSO-leden besloten nog intensiever onderling te gaan samenwerken. Maatwerk bij Terugkeer is aangewezen om samen met Caritas Oostenrijk en Caritas België de stuurgroep te vormen die de plannen voor deze samenwerking uitwerkt. De stuurgroep zal onder meer een mission statement, strategisch plan en institutioneel kader voor het netwerk ontwikkelen. In 2012 gaat de vernieuwde samenwerking van start. 5.2 ERSO West Samen met ACCEM, Caritas België, Caritas Oostenrijk, Raphaels- Werk en France Terre d Asile is Maatwerk bij Terugkeer in 2011 gestart met het ERSO West-programma. Hierin werken de ERSOleden samen met hun partnerorganisaties in West-Afrika om de re-integratie van terugkeerders naar deze regio te verbeteren en bewustwordingscampagnes te voeren in de herkomstlanden over de mogelijke gevolgen van illegale migratie. Het gaat om de partners in Sierra Leone (Christian Brothers), Marokko (Cardev), Senegal (Caritas Senegal), Kameroen (CCEY) en Togo (BCGO). In 2011 zijn in het van het ERSO West-programma 75 terugkeerders voorzien van een uitgebreid re-integratietraject. Daarnaast is in enkele landen gestart met het opzetten van een bewustwordingscampagne. Zo heeft de Marokkaanse partnerorganisatie een campagneweek gehouden, die onder meer bestond uit een rapwedstrijd en het vertonen van een documentaire over teruggekeerde vrouwen uit Italië ( Aicha est rentrée ). In Sierra Leone heeft de partnerorganisatie samen met terugkeerders uit Nederland voorlichting gegeven op scholen en via de radio. Het ERSO West-programma loopt nog tot 2014 en is gefinancierd door EuropeAid, het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. 21

22 6. Toekomstontwikkeling jonge alleenstaande asielzoekers 22

23 6.1 Inleiding Wanneer alleenstaande asielzoekers 18 jaar worden, verliezen zij hun recht op opvang en scholing. Bovendien hebben zij vaak geen of een onrealistisch beeld van hun toekomstmogelijkheden. Om te voorkomen dat deze jongeren wegzakken in de illegaliteit, wil Maatwerk bij Terugkeer hen helpen bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. In het programma Beyond Borders krijgen zij de nodige begeleiding om de controle te krijgen over hun eigen toekomst. Maatwerk bij Terugkeer nam het programma in 2009 over van het opgeheven SAMAH, de belangenorganisatie voor jonge asielzoekers. 6.2 Toekomstvoorbereiding AMA s In 2011 heeft Beyond Borders twee kleinschalige wooneenheden (KWE s) in Den Haag en één in Tilburg bezocht om op een laagdrempelige en vrijblijvende manier de realistische toekomstmogelijkheden te bespreken met alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA s). 23

24 Aan bod kwam zowel het onderwerp terugkeer naar het land van herkomst als leven in de illegaliteit. Twee ex-ama s traden op als gastspreker om te vertellen hoe zij het ervaren om zonder rechten te verblijven in Nederland. Volgens de mentoren van de AMA s had de voorlichting tot gevolg dat de jongeren actief gingen nadenken over en aan de slag gingen met hun toekomst. 6.3 Empowerment ex-ama s Veel ex-ama s hebben nooit de kans gehad om hun kwaliteiten te ontplooien en hun wensen waar te maken. Als zij op hun 18de op straat komen te staan zonder recht op opvang, onderwijs en werk, weten zij vaak niet hoe zij een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen. Beyond Borders geeft deze jongeren daarom de mogelijkheid een empowermenttraining te volgen, waarin zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen en een toekomstplan maken. De training, genaamd Ondernemen in je eigen toekomst, is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door New Dutch Connections, een stichting die sociale cohesie wil bevorderen door middel van onder meer theater. Vanaf januari 2011 volgden 31 ex-ama s gedurende ruim twee maanden wekelijks de activerende empowermenttraining. Op een slotevenement (zie 6.4 Conferentie toekomstverbetering ex-ama s) presenteerden de jongeren hun toekomstplan aan mensen en organisaties die hen mogelijk verder konden helpen bij de realisatie ervan, door middel van bijvoorbeeld een stageplek of materialen voor een eigen onderneming. Enkele ex-ama s zijn na het empowermenttraject doorverwezen naar IntEnt, dat mensen ondersteunt bij het opzetten van een bedrijf in het buitenland, en het project Wereldtools van Stichting WereldWijd, waarin terugkeerders begeleiding en spullen krijgen om een eigen onderneming te starten in hun herkomstland. 6.4 Conferentie toekomstverbetering ex-ama s Beyond Borders organiseerde op 31 maart 2011 in Utrecht de conferentie Ondernemen in de toekomst, de ontwikkeling van ex-ama s in zicht. Op een zogenaamde talentenmarkt konden de jongeren die het empowermentprogramma van Beyond Borders hadden gevolgd, hun vaardigheden en toekomstplan presenteren en de bezoekers vragen om ondersteuning bij de uitvoering van dat plan. Daarnaast gingen maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, onderzoekers van de Erasmus Universiteit, ex-ama s en andere deskundigen met elkaar in discussie over de vraag hoe het toekomstperspectief van de jongeren verbeterd kan worden als daarvoor weinig formele mogelijkheden zijn. De deelnemers trokken gezamenlijk de conclusie dat de bestaande alternatieve mogelijkheden voor ex-ama s om een toekomstplan te ontwikkelen, in kaart moeten worden gebracht. Verder zou het goed zijn om de schrijnende verhalen van ex-ama s onder de brede publieke aandacht te brengen. 6.5 Jongerennetwerken Beyond Borders onderhoudt netwerken van jonge terugkeerders in Afghanistan, Angola en Sierra Leone. Deze netwerken vormen een vangnet voor nieuwe jonge terugkeerders. Via de websites afghanistanbridge.org, angolabridge.org en sierraleonebridge.org informeren zij daarnaast jonge (ex-)asielzoekers in Nederland over hoe het zou zijn om terug te keren en te leven in hun land van herkomst. In 2011 heeft Beyond Borders in Afghanistan en Angola een training georganiseerd om de netwerken te leren hoe zij jongeren kunnen bijstaan bij hun re-integratie. Verder heeft Beyond Borders Angola en Sierra Leone bezocht om zijn activiteiten te presenteren en de jongeren te activeren om aan de slag te gaan met hun 24

25 website. Het jongerennetwerk in Sierra Leone is daarnaast door Beyond Borders, IntEnt en zijn lokale partners getraind in het opzetten van een eigen onderneming. Ook Beyond Borders moest medio 2011 vrijwel al zijn activiteiten staken door het wegvallen van de gelden voor de Stichting Duurzame Terugkeer. De tweede helft van het jaar stond daarom vooral in het teken van het behouden van de bestaande contacten en het vinden van nieuwe financieringsbronnen. 25

26 26

27 7. Organisatie 7.1 Personeel Door de opheffing van de Stichting Duurzame Terugkeer en de daaraan gekoppelde financiering, moest Maatwerk bij Terugkeer in de loop van 2011 afscheid nemen van de helft van zijn personeel. Hieronder een overzicht van de medewerkers in het afgelopen jaar. Coördinator Lenie van Goor Programmaverantwoordelijke Denise Lapoutre (tot 1 september 2011) Programmamedewerkers Santje Geuze Eva van Gestel Marieke van der Vliet (tot 15 juli 2011) Janko van der Werf (tot 1 oktober 2011) Projectcoördinator Beyond Borders Liesbeth Devos Projectmedewerkers Beyond Borders Antonio Frank (tot 1 september 2011) Anne Schmidt (tot 1 september2011) Officemanager Anouska Cekalovic (tot 1 maart 2011) Loes Cornelissen (vanaf 1 mei 2011) Financieel medewerker Dinus de Vries (van 1 mei tot 1 juli 2011, daarna op ZZP-basis) 7.2 Bestuur Voorzitter en verantwoordelijk voor externe relaties Joep van Zijl (sectormanager programma Nederland bij Cordaid) Bestuurslid en verantwoordelijk voor personeelszaken Han Baartmans (manager Organisatie & Vereniging bij VluchtelingenWerk Nederland) Penningmeester Henk van Dijk (onder meer actief als hoofd Projecten & Beheer bij lokale overheden) 27

28 8. Financieel jaaroverzicht 28

29 Hieronder volgt een korte samenvatting van de jaarrekening van Maatwerk bij Terugkeer over 2011, die gemaakt is door Ernst & Young. Opbrengsten: Personeelskosten: Overige kosten: Som der lasten: Rentelasten en soortgelijke kosten: Reserves Continuïteitsreserve: Vrije reserves:

30

31

32 Contact Maatwerk bij Terugkeer Bezoekadres: Goeman Borgesiuslaan ET Utrecht Postadres: Postbus GT Utrecht T: +31 (0) F: +31 (0) E: I: Beyond Borders T: +31 (0) E: I:

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren 1 Een initiatief van Bureau Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met Stichting Mondiale Samenleving Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

77 3515 ET 9769 3506 GT

77 3515 ET 9769 3506 GT Stichting Maatwerk bij Terugkeer Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET Utrecht Postbus 9769 3506 GT Utrecht T: 030-7551580 F: 030-7551582 E:info@maatwerkbijterugkeer.nl www.maatwerkbijterugkeer.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 8 HET JAAR VAN MAATWERK BIJ TERUGKEER. Sleutels voor duurzame re-integratie van terugkeerders

INHOUDSOPGAVE 8 HET JAAR VAN MAATWERK BIJ TERUGKEER. Sleutels voor duurzame re-integratie van terugkeerders JAAR VERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 4 VOORWOORD 8 HET JAAR VAN MAATWERK BIJ TERUGKEER 12 ONDERSTEUNING VAN TERUGKEERDERS IN DE PRAKTIJK 14 OP NAAR HET THUISGEVOEL Sleutels voor duurzame re-integratie van

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 Inhoudsopgave A. VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND Vluchtelingen in Nederland: grootste groepen 2 Asielaanvragen 3 Beslissingen 4 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv en)

Nadere informatie

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Datum rapport: 17/04/2015 SL-STC, contactpersoon: Veerle Hellemans 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte beschrijving initiatieven nachtopvang winterwerking

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

ANBI-gegevens Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht

ANBI-gegevens Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht Palestrinastraat 1 b, 3533 EH Utrecht www.sndvu.nl ANBI-gegevens Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht INHOUDSOPGAVE 1 Naam... 1 2 Fiscaal

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2014

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2014 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2014 De afgelopen jaren is het onderwerp asielbeleid sterk gepolariseerd. In het debat over vluchtelingen en asielzoekers worden vaak statistieken gebruikt om standpunten of stellingen

Nadere informatie

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers AHHA-Project Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers Wat is een holebi-asielzoeker? Iemand die asiel aanvraagt omdat hij/zij in het land van herkomst gediscrimineerd en/of vervolgd wordt op basis

Nadere informatie

vrijwillige terugkeer * Jaarverslag 2011

vrijwillige terugkeer * Jaarverslag 2011 vrijwillige terugkeer * Jaarverslag 2011 2 Vrijwillige terugkeer 2011 Inhoud Woord Vooraf // 3 Terugkeerprogramma // 4 Doel, Structuur, Financiering, Doelgroepwerking, Internationale samenwerking Terugkeerbegeleiding

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

HARMONISATIE VAN DE RE-INTEGRATIEPRAKTIJK IN AFRIKA

HARMONISATIE VAN DE RE-INTEGRATIEPRAKTIJK IN AFRIKA HARMONISATIE VAN DE RE-INTEGRATIEPRAKTIJK IN AFRIKA INHOUDSTAFEL 3 Inleiding 7 Context 7 Belgische vrijwillige terugkeercontext 7 Asielprocedure 8 Vrijwillige terugkeer en re-integratie 11 Nederlandse

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015 VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie Vluchtelingen in getallen uit. De publicatie geeft een actueel overzicht van de en belangrijkste cijfers over vluchtelingen

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak)

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11899 4 mei 2015 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 april 2015, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22349 13 december 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 5 december 2011 nr. DSO/OO-454/11, tot

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2002-2003 Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland echt veel meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel gestelde vragen,

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936 ODA UITGAVEN PARTNERLANDEN 2008 Versnelde MDG-realisatie Bangladesh Kenia 2.07 Goed bestuur

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2013

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2013 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2013 VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie 'Vluchtelingen in getallen' uit. Daarin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfers over vluchtelingen

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m september 2014 Pagina 1 van 39

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m september 2014 Pagina 1 van 39 Rapportage januari t/m september 2014 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.1.1 Categorie aanmelding 1

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. IOM Internationale Organisatie voor Migratie

Jaarverslag 2009. IOM Internationale Organisatie voor Migratie Jaarverslag 2009 IOM Internationale Organisatie voor Migratie Bureau COM Cluster Migration & Development Cluster Movements and Facilitated Migration Chief Of Mission Cluster Assisted Voluntary Return Cluster

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

MDF Training & Consultancy

MDF Training & Consultancy Evaluatie- rapport IK VIND HET LEVEN HIER ZO MOEILIJK Evaluatie van het project Terugkeer en Re-integratie van Ongedocumenteerden, gefinancierd door het Europees Terugkeer Fonds, en uitgevoerd door Maatwerk

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2010

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2010 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2010 In de week voor Wereldvluchtelingendag (20 juni) brengt VluchtelingenWerk Nederland jaarlijks de publicatie 'Vluchtelingen in getallen uit. Deze publicatie geeft een overzicht

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2003-2004 (cijfers tot medio 2003) Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon Colofon Inhoudsopgave Uitgave: Cordaid, Bureau Maatwerk bij Terugkeer Tekst: Fréderike Geerdink Fotografie: Cordaid, Martien van Asseldonk, Joost van den Broek, Ontwerp: SO creatief, Den Haag Druk: Hoonte

Nadere informatie

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN?

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN? Tekst van de toespraak van Jan de Wit (SP-Tweede Kamerlid)over het Royaal Gebaar in het Verzetsmuseum te Amsterdam tijdens de Vluchtelingendag op 20 juni 2005. Het Verzetsmuseum was een toepasselijke locatie,

Nadere informatie

Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen

Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen GGD Den Haag Afdeling gezondheidsbevordering Jeannette Jansen Inleiding Sinds 2006 doet Den Haag mee aan de door het ministerie van VWS gefinancierde landelijke pilot

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2011

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2011 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2011 Rond Wereldvluchtelingendag (20 juni) brengt VluchtelingenWerk Nederland jaarlijks de publicatie 'Vluchtelingen in getallen' uit. Deze publicatie geeft een overzicht van

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

BABY-NEST. Informatiebrochure. met cijfers van 2009 tot 2013. Frans van Ryhovelaan 166 9000 Gent Tel: 0486 14 16 87 baby-nest@telenet.

BABY-NEST. Informatiebrochure. met cijfers van 2009 tot 2013. Frans van Ryhovelaan 166 9000 Gent Tel: 0486 14 16 87 baby-nest@telenet. BABY-NEST Informatiebrochure met cijfers van 2009 tot 2013 Frans van Ryhovelaan 166 9000 Gent Tel: 0486 14 16 87 baby-nest@telenet.be www.baby-nest.weebly.com Rek.Nr. Baby-Nest: BE21 00160067 4903 Verantwoordelijken:

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD Periode 01-05-2012 / 30-06-2013 Stichting WereldWijd Klompenstraat 1a 6251 NE Eckelrade wwijd@xs4all.nl www.stichtingwereldwijd.nl 1 Inleiding:

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

REISBEURZEN 2015. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2015. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2015 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Reisbeurs van 1000 euro om een onderdeel van je studies tijdens een kort verblijf in het Zuiden te realiseren Gefinancierd door VLIR- UOS en IRO Waarvoor

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2014 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie