Inhoudsopgave. Voorwoord Missie en visie Missie Visie 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2011

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie en visie Missie Visie 7 2. Passende ondersteuning bij terugkeer Inleiding Aantal cliënten Selectie en ondersteuning van partnerorganisaties Inleiding Methodiek Selectie Ondersteuning Samenwerking in Nederland Stichting Duurzame Terugkeer Conferentie vervolg samenwerking Methodiek Bewogen terugkeer Stichting WereldWijd Samenwerking in Europa ERSO ERSO West Toekomstontwikkeling jonge alleenstaande asielzoekers Inleiding Toekomstvoorbereiding AMA s Empowerment ex-ama s Conferentie toekomstverbetering ex-ama s Jongerennetwerken Organisatie Personeel Bestuur 27 ontwerp: 8. Financieel jaaroverzicht 28

4

5 Voorwoord 2011 was een onzeker jaar voor Maatwerk bij Terugkeer en zijn cliënten en samenwerkingspartners. Daarom kunnen we extra trots zijn op de behaalde resultaten. In het voorjaar besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken voortijdig de stekker te trekken uit het pilotprogramma van de Stichting Duurzame Terugkeer, waar Maatwerk bij Terugkeer deel van uitmaakte. Een groot deel van onze financiering viel daardoor weg. Vervolgens moesten we enkele maanden in afwachting blijven van nieuwe subsidiemogelijkheden, omdat de ministeries van Binnen- en Buitenlandse Zaken de voorwaarden gingen aanpassen voor projecten die vrijwillige terugkeer stimuleren. Door deze ontwikkelingen was Maatwerk bij Terugkeer genoodzaakt tussen juli en oktober het personeelsbestand tijdelijk te halveren (van tien naar vijf medewerkers). Vervelender nog: aan migranten uit veel herkomstlanden konden we voorlopig geen passende ondersteuning meer bieden bij hun terugkeer en re-integratie. Maar dan het goede nieuws. Ondanks de personele inkrimping is het ons gelukt om alle doorlopende projecten uit te voeren, die werden gefinancierd door onder meer het Europees Terugkeerfonds en Cordaid. Daarnaast zijn we er in geslaagd om de goede relaties te behouden met onze partnerorganisaties in herkomstlanden en onze samenwerkingspartners in Nederland en Europa. Ook hebben we nieuwe initiatieven ontwikkeld die kunnen rekenen op financiering in Een voorbeeld daarvan is het consortium Duurzame Terugkeer op Maat. Hierin gaan we samenwerken met VluchtelingenWerk Nederland, het UAF, Pharos, IntEnt en HealthNet TPO om (potentiële) terugkeerders optimaal te kunnen ondersteunen. Een plekje vinden in een maatschappij in een ver land dat je eens hebt verlaten, is allesbehalve gesneden koek. Zeker als je geen inkomstenbron en lokaal netwerk hebt. Voor veel terugkerende ex-asielzoekers en andere migranten zonder verblijfspapieren is ondersteuning op maat daarom van groot belang. We zijn dan ook blij dat we ons werk kunnen voortzetten in Met vriendelijke groet, Lenie van Goor Directeur Maatwerk bij Terugkeer 5

6 1. Missie en visie 6

7 1.1 Missie Maatwerk bij Terugkeer bevordert een menswaardige en duurzame terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren, door: hen volledig te informeren over hun mogelijkheden om terug te keren naar hun land van herkomst, zodat zij daarover een weloverwogen keuze kunnen maken; hen op maat gesneden ondersteuning te bieden bij hun re-integratie in hun land van herkomst, zodat zij daar niet buiten de maatschappij vallen en in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen. 1.2 Visie Maatwerk bij Terugkeer: is een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie; laat cliënten vrij in hun keuze om al dan niet terug te keren naar hun land van herkomst; biedt ondersteuning die past bij de individuele behoeften, capaciteiten en omstandigheden van de cliënt; biedt ondersteuning die de economische, sociale en psychosociale re-integratie van de cliënt bevordert; zorgt ervoor dat terugkeerders in hun land van herkomst worden opgevangen en ondersteund door een daarvoor geschikte lokale non-gouvernementele organisatie; werkt samen en wisselt kennis uit met nationale en internationale collega-organisaties om de dienstverlening aan cliënten te optimaliseren; is een lerende organisatie in een continue veranderende wereld; is laagdrempelig, efficiënt, klantvriendelijk, professioneel en doet wat het belooft. 7

8 2. Passende ondersteuning bij terugkeer 8

9 2.1 Inleiding Uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren kunnen bij Maatwerk bij Terugkeer terecht voor informatie over en individuele begeleiding bij hun terugkeer naar het land van herkomst. Aan de hand van de wensen van de terugkeerder en de mogelijkheden in het desbetreffende land krijgt hij of zij ondersteuning bij de re-integratie, bijvoorbeeld bij het vinden van een woning, medische (na)zorg of het opzetten van een onderneming. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met een lokale partnerorganisatie (zie 3 Selectie en ondersteuning van lokale partnerorganisaties). Maatwerk bij Terugkeer geeft een terugkeerder ook een financiële bijdrage, die hij of zij in samenspraak met de partnerorganisatie uitgeeft aan zaken die zijn of haar re-integratie bevorderen, zoals de huur van een woning, medicatie of materialen voor een eigen onderneming. In 2011 kregen volwassenen maximaal euro, minderjarigen 875 euro. Tot maximaal één jaar na terugkeer houdt Maatwerk bij Terugkeer de betreffende persoon in beeld om te controleren of het re-integratieproces naar verwachting verloopt. 9

10 2.2 Aantal cliënten In 2011 heeft Maatwerk bij Terugkeer aan 252 uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerde migranten passende ondersteuning geboden bij hun terugkeer (zie Tabel 1). Dit heeft grotendeels plaatsgevonden in de eerste helft van het jaar. Daarna werd begeleiding naar de meeste landen financieel onhaalbaar door het wegvallen van de subsidie aan Stichting Duurzame Terugkeer, waarin Maatwerk bij Terugkeer zitting had (zie 4.1 Stichting Duurzame Terugkeer). Begeleiding van terugkeerders naar Suriname, de Filippijnen, Ghana, Nigeria en Brazilië kon wel worden voortgezet dankzij financiering door het Europees Terugkeerfonds en cofinanciering door Cordaid in het kader van het project Terugkeer en re-integratie van ongedocumenteerden. Het ERSO West-programma (zie 4.2 ERSO West) maakte mogelijk dat ook begeleiding naar Sierra Leone, Marokko, Senegal, Kameroen en Togo mogelijk bleef. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) bekostigde de ondersteuning van terugkeerders naar Burundi. Land Macedonië 109 Ghana 24 Mongolië 18 Georgië 16 Filippijnen 14 Burundi 12 Nigeria 11 Suriname 10 Vietnam 5 Servië 5 Armenië 4 Ecuador 4 Brazilië 3 Kameroen 3 Irak 3 Kosovo 2 Sierra Leone 2 Angola 1 Pakistan 1 D.R. Congo 1 Guinee 1 Benin 1 Liberia 1 Senegal 1 Totaal 252 Aantal terugkeerders Tabel 1. Aantal personen per herkomstland die in 2011 van Maatwerk bij Terugkeer passende ondersteuning hebben gekregen bij hun terugkeer en re-integratie. 10

11 Praktijkvoorbeeld: In 2011 klopte Ino (Angolees, 26 jaar) bij Maatwerk bij Terugkeer aan nadat hij had deelgenomen aan het empowermentprogramma van Beyond Borders voor ex-ama s (zie 6 Toekomstontwikkeling jonge alleenstaande asielzoekers). Maatwerk bij Terugkeer en de lokale partnerorganisatie JMJ begeleidde hem bij zijn terugkeer naar Angola en verleende hem financiële steun voor het starten van een eigen ICT-onderneming. Ino is daar nu nog druk mee bezig. Hij verdient alvast een basisinkomen door te werken bij een computerbedrijf. 11

12 3. Selectie en ondersteuning van lokale partnerorganisaties 12

13 3.1 Inleiding Voor een duurzame terugkeer van migranten is het van cruciaal belang dat zij in hun land van herkomst goed worden opgevangen en worden ondersteund bij hun re-integratie. Maatwerk bij Terugkeer zorgt er daarom voor dat er lokale non-gouvernementele organisaties klaarstaan om deze taak adequaat uit te voeren. 3.2 Methodiek In 2011 hebben we onze methodiek verfijnd waarmee we geschikte partnerorganisaties kunnen selecteren en kunnen bepalen welke ondersteuning zij verder nodig hebben om terugkeerders optimaal te begeleiden. Deze methodiek bestaat nu uit: Een open-callpublicatie: in het betreffende land schrijven we een aanbesteding uit voor het bieden van re-integratieservice, waarop lokale organisaties kunnen reageren. Een partnerassessment: door middel van verschillende tests beoordelen we of de potentiële partnerorganisatie geschikt is om terugkeerders bij te staan. Belangrijke criteria zijn onder meer dat de organisatie aantoonbaar professioneel werkt, financieel stabiel is en actief is op thema s als migratie en ontwikkeling. Een stakeholderanalyse: we onderzoeken of de potentiële partnerorganisatie een netwerk heeft dat bijdraagt aan de re-integratie van terugkeerders. Een contextanalyse: we brengen de specifieke kenmerken van het betreffende land in kaart waarmee rekening gehouden moet worden om de re-integratie van terugkeerders te kunnen laten slagen. 13

14 3.3 Selectie Onze medewerkers gaan ter plekke in herkomstlanden op zoek naar geschikte partnerorganisaties. In 2011 zijn we nieuwe partnerrelaties aangegaan in Brazilië, Nigeria, Ghana, Colombia, Peru en Bolivia. Maatwerk bij Terugkeer heeft nu, mede dankzij samenwerking met zijn Europese collega-organisaties, in 34 landen betrouwbare partners die zorgdragen voor een duurzame re-integratie van terugkeerders (zie pagina 15). De samenwerking met de partners in Colombia, Peru en Bolivia moest medio 2011 noodgedwongen worden stilgezet. De hoofdfinanciering van deze partnerschappen viel weg, omdat Stichting Duurzame Terugkeer geen subsidie meer kreeg. De partnerschappen in Brazilië, Nigeria en Ghana konden wel doorgaan, omdat deze vielen onder het project Terugkeer en re-integratie van ongedocumenteerden van het Europees Terugkeerfonds. 3.4 Ondersteuning Nadat zij door ons zijn geselecteerd, krijgen de organisaties onder meer training en voorlichting om hun (financiële) administratie en dienstverlening aan terugkeerders te optimaliseren. In 2011 hebben we deze ondersteuning geboden aan onze partners in Burundi, Sierra Leone, Angola en Macedonië. Voor de Burundese partnerorganisatie (Ligue Iteka) hebben we cursussen geregeld om de nazorg aan terugkeerders en de Engelse taalvaardigheid van de medewerkers te verbeteren. De jongerennetwerken van de partners in Sierra Leone (Christian Brothers) en Angola (JMJ) kregen training in het bijstaan van jonge terugkeerders. Voor de partnerorganisatie in Macedonië (Nadez) hebben we een nieuwe medewerker laten aanstellen om de personeelsdruk te verlagen, die daar was ontstaan vanwege een groot aantal terugkeerders in korte tijd. 14

15 Partnerorganisaties in 34 landen: Afghanistan, Algerije, Angola, Armenië, Azerbeidzjan, Benin, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Burundi, Colombia, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Filippijnen, Georgië, Ghana, Guinee, Irak, Kameroen, Kenia, Kosovo, Macedonië, Marokko, Mongolië, Nepal, Nigeria, Oekraïne, Rwanda, Senegal, Servië, Sierra Leone, Suriname, Togo en Vietnam. 15

16 4. Samenwerking in Nederland 16

17 4.1 Stichting Duurzame Terugkeer Op initiatief van Maatwerk bij Terugkeer werd in februari 2010 de Stichting Duurzame Terugkeer opgericht. Hierin gingen we samenwerken met acht andere Nederlandse organisaties die actief zijn op het gebied van asiel en migratie: VluchtelingenWerk Nederland, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Stichting HIT, Nidos, Pharos, HealthNet TPO en Stichting Mondiale Samenleving (SMS). Doelstelling hiervan was om de dienstverlening aan terugkeerders te verbeteren en de overheidsgelden voor re-integratieprojecten efficiënter te besteden. De samenwerking resulteerde begin 2011 in een verbeterd re-integratieaanbod waarin de diensten van de verschillende organisaties waren gecombineerd. De ministers van Buitenlandse Zaken en Immigratie en Asiel besloten echter de effecten hiervan niet af te wachten en al in mei 2011 het aanvankelijk tweejarige samenwerkingsprogramma te beëindigen. Zij waren van oordeel dat de samenwerking tot dan toe te weinig extra ex-asielzoekers had opgeleverd die waren teruggekeerd naar hun land van herkomst. 17

18 4.2 Conferentie vervolg samenwerking Maatwerk bij Terugkeer organiseerde op 15 september 2011 samen met Pharos, kenniscentrum op het gebied van gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen, de werkconferentie Terug naar de toekomst. De organisaties die hadden samengewerkt in de Stichting Duurzame Terugkeer en andere betrokken instellingen en beleidsmakers kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen en te praten over het verbeteren van de ondersteuning bij re-integratie. Uit de conferentie kwam onder meer naar voren dat een succesvolle terugkeer alleen mogelijk is als mensen emotioneel, sociaal en economisch stabiel zijn. Veiligheid is voor asielzoekers het grootste zorgpunt bij een eventuele terugkeer. Mensen die hen hierover informeren, zullen bovendien eerst hun vertrouwen moeten winnen. De deelnemers aan de conferentie gaven verder aan graag samen te willen blijven werken om terugkeer zo menswaardig en duurzaam mogelijk te maken Methodiek Bewogen terugkeer Op de conferentie Terug naar de toekomst presenteerde Pharos de methodiek Bewogen terugkeer voor psychosociale begeleiding van (ex-)asielzoekers en ongedocumenteerden. De methodiek stelt begeleiders in staat om ondersteuning te bieden bij de mentale voorbereiding op terugkeer. Het boek komt voort uit de samenwerking binnen de Stichting Duurzame Terugkeer. Ook Maatwerk bij Terugkeer leverde zijn expertise voor de totstandkoming ervan. 4.3 Stichting WereldWijd Maatwerk bij Terugkeer heeft in 2011 zijn samenwerking met Stichting WereldWijd verstevigd. WereldWijd is een vrijwilligersorganisatie die opleidingsmogelijkheden biedt aan asielzoekers en vluchtelingen. Daarnaast geeft het in het project Wereldtools terugkeerders een kist mee met spullen voor het starten van een eigen onderneming. In een convenant hebben we met WereldWijd afgesproken dat onze partnerorganisaties in de herkomstlanden de gevulde kisten voor terugkeerders inklaren. 18

19 19

20 5. Samenwerking in Europa 20

21 5.1 ERSO Maatwerk bij Terugkeer neemt deel aan het Europese netwerk ERSO (European Reintegration Support Organisations). Organisaties uit verschillende landen die ondersteuning bieden bij terugkeer, wisselen hierin kennis, ervaringen en contacten uit en proberen gezamenlijk het draagvlak voor hun werk te vergroten bij nationale en internationale overheden. Het netwerk bestaat naast Maatwerk bij Terugkeer uit ACCEM (Spanje), Caritas Oostenrijk, Caritas België, Caritas Bulgarije, Caritas Essen (Duitsland), Caritas Europa, France Terre d Asile (Frankrijk), Raphaels-Werk (Duitsland) en Refugee Action (Groot-Brittannië). In 2011 hebben de ERSO-leden besloten nog intensiever onderling te gaan samenwerken. Maatwerk bij Terugkeer is aangewezen om samen met Caritas Oostenrijk en Caritas België de stuurgroep te vormen die de plannen voor deze samenwerking uitwerkt. De stuurgroep zal onder meer een mission statement, strategisch plan en institutioneel kader voor het netwerk ontwikkelen. In 2012 gaat de vernieuwde samenwerking van start. 5.2 ERSO West Samen met ACCEM, Caritas België, Caritas Oostenrijk, Raphaels- Werk en France Terre d Asile is Maatwerk bij Terugkeer in 2011 gestart met het ERSO West-programma. Hierin werken de ERSOleden samen met hun partnerorganisaties in West-Afrika om de re-integratie van terugkeerders naar deze regio te verbeteren en bewustwordingscampagnes te voeren in de herkomstlanden over de mogelijke gevolgen van illegale migratie. Het gaat om de partners in Sierra Leone (Christian Brothers), Marokko (Cardev), Senegal (Caritas Senegal), Kameroen (CCEY) en Togo (BCGO). In 2011 zijn in het van het ERSO West-programma 75 terugkeerders voorzien van een uitgebreid re-integratietraject. Daarnaast is in enkele landen gestart met het opzetten van een bewustwordingscampagne. Zo heeft de Marokkaanse partnerorganisatie een campagneweek gehouden, die onder meer bestond uit een rapwedstrijd en het vertonen van een documentaire over teruggekeerde vrouwen uit Italië ( Aicha est rentrée ). In Sierra Leone heeft de partnerorganisatie samen met terugkeerders uit Nederland voorlichting gegeven op scholen en via de radio. Het ERSO West-programma loopt nog tot 2014 en is gefinancierd door EuropeAid, het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. 21

22 6. Toekomstontwikkeling jonge alleenstaande asielzoekers 22

23 6.1 Inleiding Wanneer alleenstaande asielzoekers 18 jaar worden, verliezen zij hun recht op opvang en scholing. Bovendien hebben zij vaak geen of een onrealistisch beeld van hun toekomstmogelijkheden. Om te voorkomen dat deze jongeren wegzakken in de illegaliteit, wil Maatwerk bij Terugkeer hen helpen bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. In het programma Beyond Borders krijgen zij de nodige begeleiding om de controle te krijgen over hun eigen toekomst. Maatwerk bij Terugkeer nam het programma in 2009 over van het opgeheven SAMAH, de belangenorganisatie voor jonge asielzoekers. 6.2 Toekomstvoorbereiding AMA s In 2011 heeft Beyond Borders twee kleinschalige wooneenheden (KWE s) in Den Haag en één in Tilburg bezocht om op een laagdrempelige en vrijblijvende manier de realistische toekomstmogelijkheden te bespreken met alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA s). 23

24 Aan bod kwam zowel het onderwerp terugkeer naar het land van herkomst als leven in de illegaliteit. Twee ex-ama s traden op als gastspreker om te vertellen hoe zij het ervaren om zonder rechten te verblijven in Nederland. Volgens de mentoren van de AMA s had de voorlichting tot gevolg dat de jongeren actief gingen nadenken over en aan de slag gingen met hun toekomst. 6.3 Empowerment ex-ama s Veel ex-ama s hebben nooit de kans gehad om hun kwaliteiten te ontplooien en hun wensen waar te maken. Als zij op hun 18de op straat komen te staan zonder recht op opvang, onderwijs en werk, weten zij vaak niet hoe zij een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen. Beyond Borders geeft deze jongeren daarom de mogelijkheid een empowermenttraining te volgen, waarin zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen en een toekomstplan maken. De training, genaamd Ondernemen in je eigen toekomst, is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door New Dutch Connections, een stichting die sociale cohesie wil bevorderen door middel van onder meer theater. Vanaf januari 2011 volgden 31 ex-ama s gedurende ruim twee maanden wekelijks de activerende empowermenttraining. Op een slotevenement (zie 6.4 Conferentie toekomstverbetering ex-ama s) presenteerden de jongeren hun toekomstplan aan mensen en organisaties die hen mogelijk verder konden helpen bij de realisatie ervan, door middel van bijvoorbeeld een stageplek of materialen voor een eigen onderneming. Enkele ex-ama s zijn na het empowermenttraject doorverwezen naar IntEnt, dat mensen ondersteunt bij het opzetten van een bedrijf in het buitenland, en het project Wereldtools van Stichting WereldWijd, waarin terugkeerders begeleiding en spullen krijgen om een eigen onderneming te starten in hun herkomstland. 6.4 Conferentie toekomstverbetering ex-ama s Beyond Borders organiseerde op 31 maart 2011 in Utrecht de conferentie Ondernemen in de toekomst, de ontwikkeling van ex-ama s in zicht. Op een zogenaamde talentenmarkt konden de jongeren die het empowermentprogramma van Beyond Borders hadden gevolgd, hun vaardigheden en toekomstplan presenteren en de bezoekers vragen om ondersteuning bij de uitvoering van dat plan. Daarnaast gingen maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, onderzoekers van de Erasmus Universiteit, ex-ama s en andere deskundigen met elkaar in discussie over de vraag hoe het toekomstperspectief van de jongeren verbeterd kan worden als daarvoor weinig formele mogelijkheden zijn. De deelnemers trokken gezamenlijk de conclusie dat de bestaande alternatieve mogelijkheden voor ex-ama s om een toekomstplan te ontwikkelen, in kaart moeten worden gebracht. Verder zou het goed zijn om de schrijnende verhalen van ex-ama s onder de brede publieke aandacht te brengen. 6.5 Jongerennetwerken Beyond Borders onderhoudt netwerken van jonge terugkeerders in Afghanistan, Angola en Sierra Leone. Deze netwerken vormen een vangnet voor nieuwe jonge terugkeerders. Via de websites afghanistanbridge.org, angolabridge.org en sierraleonebridge.org informeren zij daarnaast jonge (ex-)asielzoekers in Nederland over hoe het zou zijn om terug te keren en te leven in hun land van herkomst. In 2011 heeft Beyond Borders in Afghanistan en Angola een training georganiseerd om de netwerken te leren hoe zij jongeren kunnen bijstaan bij hun re-integratie. Verder heeft Beyond Borders Angola en Sierra Leone bezocht om zijn activiteiten te presenteren en de jongeren te activeren om aan de slag te gaan met hun 24

25 website. Het jongerennetwerk in Sierra Leone is daarnaast door Beyond Borders, IntEnt en zijn lokale partners getraind in het opzetten van een eigen onderneming. Ook Beyond Borders moest medio 2011 vrijwel al zijn activiteiten staken door het wegvallen van de gelden voor de Stichting Duurzame Terugkeer. De tweede helft van het jaar stond daarom vooral in het teken van het behouden van de bestaande contacten en het vinden van nieuwe financieringsbronnen. 25

26 26

27 7. Organisatie 7.1 Personeel Door de opheffing van de Stichting Duurzame Terugkeer en de daaraan gekoppelde financiering, moest Maatwerk bij Terugkeer in de loop van 2011 afscheid nemen van de helft van zijn personeel. Hieronder een overzicht van de medewerkers in het afgelopen jaar. Coördinator Lenie van Goor Programmaverantwoordelijke Denise Lapoutre (tot 1 september 2011) Programmamedewerkers Santje Geuze Eva van Gestel Marieke van der Vliet (tot 15 juli 2011) Janko van der Werf (tot 1 oktober 2011) Projectcoördinator Beyond Borders Liesbeth Devos Projectmedewerkers Beyond Borders Antonio Frank (tot 1 september 2011) Anne Schmidt (tot 1 september2011) Officemanager Anouska Cekalovic (tot 1 maart 2011) Loes Cornelissen (vanaf 1 mei 2011) Financieel medewerker Dinus de Vries (van 1 mei tot 1 juli 2011, daarna op ZZP-basis) 7.2 Bestuur Voorzitter en verantwoordelijk voor externe relaties Joep van Zijl (sectormanager programma Nederland bij Cordaid) Bestuurslid en verantwoordelijk voor personeelszaken Han Baartmans (manager Organisatie & Vereniging bij VluchtelingenWerk Nederland) Penningmeester Henk van Dijk (onder meer actief als hoofd Projecten & Beheer bij lokale overheden) 27

28 8. Financieel jaaroverzicht 28

29 Hieronder volgt een korte samenvatting van de jaarrekening van Maatwerk bij Terugkeer over 2011, die gemaakt is door Ernst & Young. Opbrengsten: Personeelskosten: Overige kosten: Som der lasten: Rentelasten en soortgelijke kosten: Reserves Continuïteitsreserve: Vrije reserves:

30

31

32 Contact Maatwerk bij Terugkeer Bezoekadres: Goeman Borgesiuslaan ET Utrecht Postadres: Postbus GT Utrecht T: +31 (0) F: +31 (0) E: I: Beyond Borders T: +31 (0) E: I:

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren 1 Een initiatief van Bureau Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met Stichting Mondiale Samenleving Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Programmaverantwoordelijke 0,8 fte (m/v)

Programmaverantwoordelijke 0,8 fte (m/v) Stichting Maatwerk bij Terugkeer heeft als doel het faciliteren van een humane en zelfstandige terugkeer van ex-asielzoekers en ongedocumenteerde migranten naar hun land van herkomst door begeleiding te

Nadere informatie

77 3515 ET 9769 3506 GT

77 3515 ET 9769 3506 GT Stichting Maatwerk bij Terugkeer Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET Utrecht Postbus 9769 3506 GT Utrecht T: 030-7551580 F: 030-7551582 E:info@maatwerkbijterugkeer.nl www.maatwerkbijterugkeer.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 8 HET JAAR VAN MAATWERK BIJ TERUGKEER. Sleutels voor duurzame re-integratie van terugkeerders

INHOUDSOPGAVE 8 HET JAAR VAN MAATWERK BIJ TERUGKEER. Sleutels voor duurzame re-integratie van terugkeerders JAAR VERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 4 VOORWOORD 8 HET JAAR VAN MAATWERK BIJ TERUGKEER 12 ONDERSTEUNING VAN TERUGKEERDERS IN DE PRAKTIJK 14 OP NAAR HET THUISGEVOEL Sleutels voor duurzame re-integratie van

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood G.P. de Jong De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 62 96 1 6340358 03-05-2017 Geachte heer,

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 Inhoudsopgave A. VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND Vluchtelingen in Nederland: grootste groepen 2 Asielaanvragen 3 Beslissingen 4 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv en)

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014 STAD ZOTTEGEM Bevolkingscijfers 2014 Overzicht 2014 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12565 13233 25798 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 110 99 209 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Datum rapport: 17/04/2015 SL-STC, contactpersoon: Veerle Hellemans 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte beschrijving initiatieven nachtopvang winterwerking

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD NL FR FR EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.6.2010 COM(2010)342 definitief 2010/0189 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING (EU) nr..../... VAN DE RAAD betreffende de vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 27 tot en met 211 Maart 212 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015 www.vriendenvansamah.nl www.vriendenvansamah.nl info@vriendenvansamah.nl 1 VRIENDEN VAN SAMAH Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van gewone jongeren; ze hebben dezelfde

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers AHHA-Project Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers Wat is een holebi-asielzoeker? Iemand die asiel aanvraagt omdat hij/zij in het land van herkomst gediscrimineerd en/of vervolgd wordt op basis

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

ANBI-gegevens Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht

ANBI-gegevens Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht Palestrinastraat 1 b, 3533 EH Utrecht www.sndvu.nl ANBI-gegevens Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht INHOUDSOPGAVE 1 Naam... 1 2 Fiscaal

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009 ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 24 tot en met 28 Datum 3 maart 29 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 24-28 1.1.

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2014

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2014 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2014 De afgelopen jaren is het onderwerp asielbeleid sterk gepolariseerd. In het debat over vluchtelingen en asielzoekers worden vaak statistieken gebruikt om standpunten of stellingen

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 26-21 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over

Nadere informatie

vrijwillige terugkeer * Jaarverslag 2011

vrijwillige terugkeer * Jaarverslag 2011 vrijwillige terugkeer * Jaarverslag 2011 2 Vrijwillige terugkeer 2011 Inhoud Woord Vooraf // 3 Terugkeerprogramma // 4 Doel, Structuur, Financiering, Doelgroepwerking, Internationale samenwerking Terugkeerbegeleiding

Nadere informatie

HARMONISATIE VAN DE RE-INTEGRATIEPRAKTIJK IN AFRIKA

HARMONISATIE VAN DE RE-INTEGRATIEPRAKTIJK IN AFRIKA HARMONISATIE VAN DE RE-INTEGRATIEPRAKTIJK IN AFRIKA INHOUDSTAFEL 3 Inleiding 7 Context 7 Belgische vrijwillige terugkeercontext 7 Asielprocedure 8 Vrijwillige terugkeer en re-integratie 11 Nederlandse

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2011 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12248 13140 25388 Geboorten in de geboorteakte 410 Mannen Vrouwen Totaal 126 410 246 Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 152 143 295 Natuurlijk saldo

Nadere informatie

ADOPTIE. Trendsen analyse. Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met Maart 201 2

ADOPTIE. Trendsen analyse. Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met Maart 201 2 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trendsen analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 007 tot en met 0 Maart 0 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015 VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie Vluchtelingen in getallen uit. De publicatie geeft een actueel overzicht van de en belangrijkste cijfers over vluchtelingen

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22349 13 december 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 5 december 2011 nr. DSO/OO-454/11, tot

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2016

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2016 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2016 VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie Vluchtelingen in getallen uit. De publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare

Nadere informatie

Geregistreerde Exporteur (REX) APS

Geregistreerde Exporteur (REX) APS Geregistreerde Exporteur (REX) APS Inhoud Inleiding Wettelijke bepalingen Het REX-systeem Inleiding Artikelen: 70, 72, 78-93, 99-109 Bijlagen: 22-06, 22-07 en 22-20 Wettelijke bepalingen Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak)

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006.

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. JAARVERSLAG 2007 BURGERZAKEN Augustijnenlaan 30 Diensthoofd: Guy Vleugels Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals 26.268 inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. Deelgemeente Belgen

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11899 4 mei 2015 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 april 2015, nr.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2002-2003 Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland echt veel meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel gestelde vragen,

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2017

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2017 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2017 VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie Vluchtelingen in getallen uit. De publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare

Nadere informatie

Geachte heer Deforche

Geachte heer Deforche VERVIERVOUDIGING VAN AANTAL ERKENDE VLUCHTELINGEN IN ROESELARE op VIJF JAAR TIJD Dat de vluchtelingencrisis van de jongste jaren ook Roeselare had bereikt, konden we al enigszins vermoeden. Dat merkt eenieder

Nadere informatie

Bevolkingscijfers per 1 januari 2013

Bevolkingscijfers per 1 januari 2013 Bevolkingscijfers per 1 januari 2013 Markt 31 Postbus 900, 6040 AX Roermond Pagina 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 inwoners / gezinnen 2 inwoners per per wijk 3 inwoners uitgesplitst naar en geboortejaar

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt

Datum 16 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de toename van het aantal afgewezen asielzoekers dat van de radar verdwijnt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie