Voorbereidingsboekje Maaltijd van de Heer PKN Zuid-Beijerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereidingsboekje Maaltijd van de Heer PKN Zuid-Beijerland"

Transcriptie

1 Voorbereidingsboekje Maaltijd van de Heer PKN Zuid-Beijerland

2 Voorwoord Maaltijd van de Heer vieren Beste kinderen, Voor je ligt een boekje, speciaal gemaakt voor jou. Het is een soort dagboekje. Misschien kun je zelf allang lezen, misschien leest iemand het je voor. Je kunt er vandaag al in beginnen. Waarom? Zondag 8 september a.s. wordt mogelijk de Maaltijd van de Heer met iedereen die wil meedoen gevierd in onze kerk. Maar wat is de Maaltijd van de Heer precies? Waarom vieren we dat? In dit boekje staan een Bijbelverhaal, een korte uitleg, een opdracht, die jou daar meer over wil leren. Er staan ook vragen in die kunnen helpen om er samen over na te denken. Misschien weet je al heel veel, misschien heb je zelf heel veel vragen Door er over te praten met bv. je ouders kunnen je proberen om samen een antwoord te vinden op die vragen. Ook in de kindernevendienst wordt er extra aandacht aan besteed en kun je je vragen stellen. Hopelijk is hiermee alles veel duidelijker voor jou!

3 Beste ouders / verzorgers, Vanaf zondag 8 september a.s. wordt mogelijk in onze gemeente de Maaltijd van de Heer gevierd voor iedereen die mee wil vieren. De Maaltijd van de Heer is meer dan zomaar een maaltijd. Hoe ga je daar mee om als ouders/verzorgers, nu ook kinderen de Maaltijd van de Heer mee mogen vieren? Hoe leg je hen uit wat we vieren en waarom? De verantwoordelijkheid voor deelname van uw kind aan de Maaltijd van de Heer, ligt immers bij u als ouders. Zowel voor de kinderen als voor u, is daarom een goede toerusting belangrijk. Het boekje dat voor u ligt is bedoeld, om hierbij een handreiking te bieden. Het kan gebruikt worden in de week voorafgaand aan de Maaltijd van Heer viering. Het boekje begint op zondag. Voor elke dag is er een Bijbelgedeelte, een korte uitleg, een gebed en een verwerking. Samen met uw kind(eren) kunt u het verhaal in de (kinder)bijbel opzoeken. De vragen kunt u gebruiken om er over in gesprek te gaan. Dit kunt u bijvoorbeeld doen na het eten of op een ander vast moment van de dag. Wij hopen dat dit boekje zo mag toerusten tot een bewuste deelname aan de Maaltijd van de Heer en hopen op goede Maaltijd van de Heer vieringen met elkaar! Tot slot hebben we nog een praktische tip. Drink samen met uw kinderen eens druivensap als ze dat nooit drinken. Als kinderen dit niet lusten, bespreek dan hoe ze hier mee om kunnen gaan. In de kindernevendienst wordt ook aan de praktische kant en de gang van zaken aandacht besteed.

4 Zondag: Johannes 1: 35-51: Jezus roept de leerlingen. Je bent geroepen! Ken je dat: uitgekozen worden? Vaak is dat heel fijn. Bijvoorbeeld als je gekozen wordt om in het eerste voetbalelftal te spelen. Of als je de hoofdrol mag spelen in de musical. Je voelt je dan vast trots, je wilt het aan iedereen vertellen! Misschien kun je zelf ook wel iets bedenken waar jij graag voor uitgekozen zou willen worden Jezus kiest ook een team, een groep van 12 mannen. Discipelen heten zij, dat betekent leerlingen. Wat denk je, zouden zij ook trots geweest zijn, dat ze uitgekozen werden? Ze mogen steeds dicht bij Jezus zijn. Elke dag horen ze Hem. Ze leren van Hem. Ze zien wat Hij doet. Wat mooi om zo dicht bij Hem te mogen leven. Later worden ze er op uitgestuurd om alle mensen van Jezus te vertellen. Jezus roept ook jou en mij! Hij wil ons in Zijn team! Hij heeft je nodig! Elke dag mag je heel dicht bij Hem zijn! Vragen: Stel je voor dat jij één van die discipelen was en Jezus komt voorbij en vraagt je Hem te volgen. Wat zou je doen? Wat als je alles achter zou moeten laten? Wat betekent het voor jou nu dat Jezus je roept? Gebed: Heer, wij danken U dat U ons uit hebt gekozen. Dat we bij U mogen horen. En dat we daardoor heel dicht bij U mogen zijn. Heer, help ons te luisteren naar die roeping. We bidden U vandaag speciaal voor mensen die voor hun roeping alles achtergelaten hebben. Mensen die anderen van U willen vertellen. Soms heel ver weg. We bidden U om kracht voor die mensen.

5 Rebus: - n d=j m=z - r l=r +t m=j - w

6 Maandag: Marcus 10: : Jezus zegent de kinderen. Bij wie hoor je? Je bent niet alleen op de wereld. Je hoort bij andere mensen. Bij wie hoor jij? Hoe merk je dat? Je hoort bij anderen. Je kunt ook zeggen: je bent verbonden met anderen. De liefde, die je voor elkaar voelt, maakt dat je bij elkaar hoort. Misschien voel je je wel eens alleen en bang. Dan is het fijn, als iemand zijn arm om je heen slaat en zegt: je bent niet alleen. Ik ben er toch? Maar je hoort niet alleen bij andere mensen. Je hoort ook bij God! Je bent een kind van God. Wanneer je gelooft en misschien gedoopt bent, zegt God : Jij hoort erbij, jij hoort bij Mij. Wanneer we thuis met elkaar eten, voelen we dat we bij elkaar horen. Wanneer we volgende week zondag met elkaar in de kerk een stukje brood eten en een slokje wijn of druivensap drinken, dan voelen we ons verbonden met God en met elkaar. Vragen: Je mag bij God horen. Hoe weet je dat? Voel je daar ook iets van? Gebed: Here God, dank U wel voor de mensen om ons heen. Thuis, op school, in de kerk. Dank U wel dat wij bij elkaar mogen horen. Dat we elkaar kunnen helpen, kunnen troosten maar dat we ook blij kunnen zijn met elkaar. We danken U dat U onze Vader wilt zijn. U laat ons niet alleen. Wilt U zijn met mensen die zich wel alleen voelen. Wilt U ze laten zien dat U er bent. Lied: Weet je dat de Vader je kent Weet je, dat je van waarde bent Weet je dat je een parel bent Een parel in Gods hand Een parel in Gods hand Ik weet dat de Vader me kent Ik weet dat ik van waarde ben Ik weet dat ik een parel Een parel in Gods hand Een parel in Gods hand Trek je hand om op een papier. Teken hierin de mooiste parel die je kunt bedenken. Zo ben jij een parel in Gods hand. Teken jezelf. Wie horen er bij jou? Teken ze erbij.

7 Je mag bij God horen. Merken andere mensen daar ook iets van? Kies wat bij jou past. Waar ben je trots op? Wat vind je makkelijk, wat kost je moeite? Als ik iets wil gebeurt het Als God iets wil gebeurt het Ik luister naar God Ik ben eigenwijs Ik roddel Ik bid voor mensen Ik ben jaloers Ik ben blij voor anderen Ik geef ook mensen die er niet mooi uitzien het beste Ik zeg tegen een arme "zorg goed voor jezelf" Ik geef mooie mensen de beste plaats Ik geef arme mensen eten en kleren Ik wil alles hebben Ik heb genoeg en wil uitdelen Ik denk na voordat ik iets zeg Ik zeg gewoon alles Ik word zo moe van haar Ik blijf geduldig Als ik vrolijk ben ga ik een loflied zingen Als ik het moeilijk heb ga ik mopperen Als ik vrolijk ben ga ik iemand pesten Als ik het moeilijk heb ga ik bidden

8 Dinsdag: Lucas 19: 1-10: Jezus roept Zacheüs. Samen eten. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat je niet met andere kinderen mag meedoen? Ze zijn boos op je, je hebt iets verkeerd gedaan. Ze hebben je weggestuurd. Misschien wil je dan wel het liefst in een hoekje kruipen, zodat niemand je ziet. Net als Zacheüs. De mensen mogen hem niet, hij hoort er niet bij. En het is zijn eigen schuld. Hij werkt immers voor de vijand en hij is ook nog eens oneerlijk. Daarom kruipt hij weg tussen de takken van de boom. Zo kan hij alles zien, zonder gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel. En Hij wil zelfs bij Zacheüs komen eten. Wat zal Zacheüs blij geweest zijn, maar ook een beetje verbaasd, denk ik. Jezus is niet boos op hem. Dus zet Zacheüs zijn beste beentje voor. Hij wil graag doen wat Jezus wil. Zacheüs belooft alles goed te maken. Zondag eten wij ook samen. Eigenlijk zijn we te gast aan Gods tafel. Wat is het dan goed om dat met iedereen te vieren. En dan ons beste beentje voor te zetten. Te zorgen dat we op een goede manier bij elkaar mogen zijn. Door niet boos op elkaar te blijven bijvoorbeeld. We horen immers allemaal bij God en bij elkaar. Net als broers en zussen in een gezin. En God blijft niet boos, Hij vergeeft Vragen: Met wie zit jij aan tafel? Wanneer is het gezellig aan tafel? Stel je voor dat de koningin bij je komt eten. Zou je je dan anders gedragen, bijvoorbeeld netter? Of dat Jezus bij jou aan tafel zou zitten. Waar zou je dan op letten? Geldt dat ook voor de Maaltijd van der Heer viering aanstaande zondag? Gebed: Heer, we danken U dat U onze Vader bent. Dat we bij U mogen horen. En we danken U dat U ons telkens weer vergeeft als wij U daarom vragen. We vinden het zelf vaak zo moeilijk om anderen te vergeven, wilt U ons daarbij helpen. Ons helpen om niet boos te blijven, zodat we samen in een goede sfeer met elkaar mogen leven. Thuis en ook in de kerk als gemeente.

9 Extra: Maak het gezellig aan tafel met een kaarsje of een bloemetje. Misschien kun je voor iedereen een mooi kaartje schrijven met daarop: God houdt van jou! Of zet er een mooie Bijbeltekst op, bijvoorbeeld één van de volgende teksten: Romeinen 5: 8 of Handelingen 4 : 12, Psalm 27:1, Psalm 121:8, 1 Joh.4:9 of 10. Zet de kaartjes bij ieders bord neer. Je kunt daarvoor zelf een kaartje maken van gekleurd papier, waar je een mooi plaatje op plakt of wat tekent. Maar je kunt ook kant en klare kaartjes gebruiken.

10 Woensdag: Hand.2: 43-47: De eerste gemeente. Samen delen. Dat is wel even wat anders als bij ons! Stel je voor dat wij elke dag bij elkaar kwamen. Dat alles van iedereen samen was, iedereen krijgt genoeg op die manier. En wat zou het mooi zijn als er elke keer weer meer mensen zouden komen Als je de eerste gemeente vergelijkt met die van ons, is er wel veel veranderd. Er zijn ook dingen hetzelfde gebleven. Misschien weet je wel iets Eén ding is voor elkaar zorgen. Samen delen. Jezus wil dat we goed voor onze naaste zorgen. En daarom wordt er ook in onze kerk gecollecteerd. Soms voor mensen dichtbij, maar ook voor mensen ver weg. Als we de Maaltijd van de Heer vieren, is er een speciale collecte; de Maaltijd van de Heer collecte. Waarom is er zo n collecte? We zijn blij dat God ons eeuwig leven geeft. Jezus heeft er al voor betaald. Maar voor ons is dat helemaal gratis, genade is dat. Als dank geven wij andere mensen iets van onze overvloed door in de dienst te collecteren. Zij krijgen dat gratis. Zo is Maaltijd voor de Heer vieren ook zorgen voor diegenen die onze hulp hard nodig hebben. Jezus stierf, omdat Hij zoveel van ons houdt. En op die manier mogen wij van onze medemens houden en iets van onszelf uitdelen. Praat eens met elkaar over onze gemeente. Hoe ziet een dienst eruit? Welke feesten vieren wij en waarom doen we dat? Wat doen wij voor anderen? Gebed: Here God, onze Vader in de hemel. We willen U danken voor Uw Zoon, Jezus Christus. Dank U wel dat wij door Hem helemaal gratis het eeuwig leven mogen krijgen. Heer, we willen U bidden voor onze naaste dichtbij of ver weg. We bidden U om hulp voor hen, daar waar dat nodig is. Heer, wilt U ons helpen een naaste te zijn voor die ander. Help ons uit te delen van onze overvloed. Lied: Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen Wij zijn in de wereld niet alleen Want wij moeten samen spelen, samen zingen, samen delen

11 Ook al ben je nog maar klein Samen spelen is pas fijn. Extra: Misschien kun je zelf ook geld verdienen om zondag in de collectezak te stoppen. Door het ophalen van statiegeldflessen bijvoorbeeld. Of je kunt een klusje doen voor je vader of moeder, opa of oma. Het doel van de collecte vind je in de In Eendracht van de maand September Vraag of je vader of moeder het even voor je opzoekt! Kleur alleen de plaatjes die bij het verhaal van deze dag horen Puzzel: In de kerk vieren we regelmatig iets met elkaar. Probeer eens te bedenken welke feesten er zijn. Schrijf de gevonden woorden in de vakjes. Van boven naar beneden lees je dan iets wat bij het verhaal van deze dag horen. k g k o ij p d a v v a g

12 Donderdag: d Mattheus 26 : 26 29: De instelling van het Avondmaal. Jezus geeft een opdracht. Heb je het wel eens gezien op een muur? Met krijt of een steentje is er een hartje getekend met een pijl erdoor. Aan elke kant van de pijl staat een letter. Misschien heb je zelf zoiets ooit weleens getekend.. Wat betekent het hartje? Wat betekenen de letters? Het hart is het symbool van de liefde. Symbolen kunnen heel veel vertellen. Ze verwijzen naar iets veel groters. Jezus viert het Paasfeest met zijn leerlingen, Pesach. Ze denken aan hoe God het volk Israël ooit bevrijd heeft uit het land Egypte. Jezus laat door wat Hij doet zien, wat bevrijding betekent. Zieke mensen maak Hij beter, Hij komt op voor armen. Mensen waar niemand iets mee te maken wil hebben, daar gaat Hij zelfs mee eten. Hij vergeeft zonden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommige leiders van het volk zijn boos op Hem en willen Hem zelfs doden. Als Jezus voor de laatste keer Pesach viert met Zijn vrienden, weet Hij dat Hij niet lang meer bij hen zal zijn. Hij vertelt dit door het brood te breken. Dit is mijn lichaam zegt Hij. En als Hij de wijn inschenkt zegt Hij: Dit is mijn bloed. Wat bedoelt Jezus daar precies mee? De wijn blijft toch wijn, het brood blijft toch brood? Wat denk jij? Jezus gebruikt het brood en de wijn als een symbool voor Zijn lichaam en bloed. Zo laat Hij zien dat Hij zijn leven zal geven, om ons vrij te maken voor altijd. Hij geeft daarbij een opdracht: Blijf dit doen om aan Mij te denken, totdat Ik weer kom. Door er steeds aan terug te denken, kun je het niet vergeten. Kort daarna wordt Jezus gevangen genomen en gekruisigd. Maar gelukkig eindigt het daarmee niet. Weet jij wat er na drie dagen gebeurde? Het is net als bij een graankorrel. Die wordt in de grond gestopt wordt en moet sterven voordat er een mooie korenhalm uit kan groeien. Zo heeft Jezus Zijn leven gegeven voor ons. Hij wil onze verkeerde dingen vergeven. Zo maakt Hij de weg tussen God en jou weer vrij. Als je Jezus wil volgen, mag je leven naar Zijn voorbeeld. Dan mag je meevieren van wat Hij ook voor jou gedaan heeft.

13 Vragen: In de kerk vieren we de Maaltijd van de Heer. Van wie hebben we de opdracht gekregen om dit te doen? Waar denken we aan als we dit vieren? Wat betekent het voor jou dat Jezus dit heeft gedaan? Gebed: Here God, dank U wel dat U zoveel van ons houdt. U laat ons niet in de steek, ook niet als wij de verkeerde kant op gaan. Wij mogen altijd weer terugkomen bij U. Dank U wel dat U Uw Zoon voor ons naar deze wereld stuurde. Dat Hij voor ons de dood overwon. Wilt U ons onze verkeerde dingen vergeven en ons helpen om te leven als een kind van U. Gods liefde voor is zo groot dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon voor..heeft gegeven.. God Ken jij deze symbolen? Waar staan ze voor?

14 Jezus viert het laatste Avondmaal met zijn leerlingen Ontcijfer de code om te ontdekken wat Jezus gezegd heeft a b c d e h i j l m n o r S t v

15 ,

16 Vrijdag: Joh.2: 1-11: Bruiloft te Kana. Samen vieren. Het zal je maar gebeuren! Je geeft een feest en de hele klas is uitgenodigd. Maar als pas de helft van de kinderen gearriveerd is, is de taart op. Daar gaat je geweldige feest! Zo gaat het ook in Kana. Hier is niet de taart op, maar de wijn. Maar gelukkig is Jezus één van de gasten. Hij zorgt dat alles goed komt en dat het feest kan doorgaan. Gelukkig maar! Want een bruiloft zonder wijn, dat kan niet, toch? Nou ja, je kan toch ook wel wat anders drinken? Was het wonder van Jezus wel echt nodig? Jezus doet dit wonder niet zomaar. Hij wil er iets mee vertellen. Ons leven is als een bruiloft. Een bruiloft zonder wijn is niet compleet. Zo is het ook met een leven zonder Jezus. Hij geeft ons levenskracht. Ook daar denken we aan als we in de kerk de Maaltijd van de Heer vieren. Nu is ons leven nog niet, zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Als we de Maaltijd van de Heer vieren met elkaar, krijgen we vast een voorproefje van het goede leven in het Koninkrijk van God. En dat zal pas ècht een feest zijn! Gesprek: Wat maakt voor jou een feest tot een echt feest? Wat en wie zijn nodig? Hoe zit dat met je leven? Heb je Jezus nodig in je leven? Gebed: We danken U dat U onze Vader bent. We danken U voor Uw Zoon Jezus. Hij maakt ons leven compleet. We bidden U vandaag voor mensen voor wie het leven geen feest is. Mensen die ziek zijn, verdriet hebben of leven in armoede of oorlogssituatie. Er is nog zo veel wat niet goed is, maar U hebt beloofd dat er eens een nieuwe hemel en aarde zal komen. Dan wordt alles goed en zal het voor iedereen feest zijn. Dank U wel daarvoor!

17

18 Zaterdag: Psalm 105:1-9: Danklied. Uitnodiging. Ken je dat? Je kijkt in de brievenbus en er zit een envelop in, speciaal voor jou. Als je hem openmaakt zie je het meteen: Hoera, het is een uitnodiging! Je had het misschien al een beetje verwacht. Je beste vriend of vriendin geeft een feest en jij mag er bij zijn. Op de uitnodiging kun je precies lezen op welke dag het is, welke tijd en of je misschien je zwemspullen mee moet nemen Vandaag krijg je ook een uitnodiging. Morgen wordt in de kerk de Maaltijd van de Heer gevierd. Jij mag er bij zijn. Het wordt een bijzondere kerkdienst. Hoe gaat het dan precies? Voor een aantal groepen is er eerst een korte kindernevendienst. Daarna komt iedereen weer terug in de kerk en gaan we zingen. Waarom doen we dat? We willen God loven en danken. We zijn blij. God heeft ons geroepen. Of we hoog verstopt zitten in een boom, of dat we onze netten aan het schoonmaken zijn, of we alles snappen, of nog veel moeten leren. We mogen bij hem horen, als kinderen van één Vader. Ook jij hoort erbij. We gaan lezen hoe Jezus Pesach vierde met Zijn vrienden. We horen hoe Hij de opdracht geeft om dit te blijven doen. Tussendoor zingen we. We bidden het Onze Vader. Dat ken je misschien wel uit je hoofd. Daarna breekt de dominee het brood en schenkt hij de wijn / druivensap in en worden we uitgenodigd om samen de Maaltijd van de Heer te vieren. We mogen proeven dat God van ons houdt en al onze verkeerde dingen wil vergeven. Daarom gaan we niet naar huis voordat we een loflied hebben gezongen om Hem daarvoor te danken. Vragen: Waar ben jij God dankbaar voor? Je bent morgen uitgenodigd om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. Zijn er nog dingen die je niet snapt of die je moeilijk vindt? Noem ze eens? Praat samen over of je morgen wel of niet meedoet aan de Maaltijd van de Heer. Waarom wel, waarom niet? Ook als je niet meedoet ben je van harte welkom in de kerk! Gebed: Dank U wel God, dat U onze Vader wilt zijn. We mogen allemaal bij U horen. Morgen mogen we dit in de kerk zien en ervaren. Wilt u ons een fijne dienst geven met elkaar. Dank U wel dat we afgelopen week samen mochten lezen en praten over de Maaltijd van de Heer. Wilt U ons helpen om er eerbiedig mee om te gaan. Ook als we nog niet alles begrijpen. Wilt U ons helpen als er dingen zijn die we moeilijk vinden. Wij zijn blij dat we bij U altijd welkom zijn.

19 KOM IN DE KRING VAN GODS GEZIN JE BENT VAN HARTE UITGENODIGD EENDRACHTSKERK ZUID-BEIJERLAND 9.30 UUR

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:

Het onze Vader. Naam: Het onze Vader Naam: Onze Vader Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

WAT BETEKENT HET AVONDMAAL?

WAT BETEKENT HET AVONDMAAL? WAT BETEKENT HET AVONDMAAL? DE PESACHMAALTIJD Kennen jullie nog dat verhaal van de uittocht uit Egypte? Hoe Mozes het volk leidde? 4-18 Ook het joodse volk is dat nooit vergeten. Vroeger niet en nu nog

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Petrus Zet je voet maar op het water

Petrus Zet je voet maar op het water Thuisboekje Kerk-School-Gezin Themaweek 25-31 januari 2016 Petrus Zet je voet maar op het water Beste kinderen en ouders/ verzorgers, In de week van 25 tot 31 januari is er op alle christelijke scholen

Nadere informatie

Kinderdienst zondag 7 juni 2015

Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Aanvang: 9.30 uur De dienst wordt geleid door jongerenwerker Aafke Stegeman-van Dijk Organist: Hans van Noord Thema: Gastvrijheid, wees welkom! Aan de zijkanten in de kerkzaal

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

40 DAys 40 nights. Werkboekje 40 dagentijd 2014. ProJOP

40 DAys 40 nights. Werkboekje 40 dagentijd 2014. ProJOP 40 DAys 40 nights Werkboekje 40 dagentijd 2014 De 40 dagen tijd is de periode voor Pasen. Het is een periode van stilte: van stilstaan bij waar je mee bezig bent, hoe je jezelf gedraagt, wat voor keuzes

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Oase viering 22 oktober 2016 Bidden Liedje: Wees eens even stil Wees eens even stil,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: Kleuren

Voor de dienst zingen we: Kleuren Feest in de kerk! Voor de dienst zingen we: Kleuren M. Zimmer Kleuren, kleuren, allemaal kleuren rood, oranje, geel, groen, paars en blauw God bedacht die prachtige kleuren Anders was alles zo grijs en

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Kerk- School- Gezin Themaweek 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is er op alle Christelijke scholen in

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten Heer

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Psalm 149: 1 en 2 NB 1.Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden.

Nadere informatie

Petrus Zet je voet maar op het water

Petrus Zet je voet maar op het water Gezinsboekje Met Bijbelleesrooster Kerk- School- Gezin Themaweek 25-31 januari 2016 Petrus Zet je voet maar op het water Beste kinderen en ouders/ verzorgers, In de week van 25 tot 31 januari is er op

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

God, jij en de ander. Gebedstip. Liefde. dag 1. Markus 12: Benodigdheden

God, jij en de ander. Gebedstip. Liefde. dag 1. Markus 12: Benodigdheden G Liefde God, jij en de ander od zegt vandaag tegen ons: heb Mij lief met heel je hart. Dit is het eerste gebod dat Hij geeft. Als we God liefhebben, willen we die liefde uitdelen. Daarom krijgen we nog

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven

Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven Pasen gaat niet alleen over de opstanding van Jezus. Het mag ook Pasen zijn in je eigen leven. Volgens Paulus zijn christenen zo sterk aan Christus verbonden dat zij ook

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Themaweek Kerk- School- Gezin 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers van de hersteld hervormde gemeente, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is

Nadere informatie