de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek"

Transcriptie

1 de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren 1

2 in dit nummer p. 9 Groepsaankoop groene energie p. 14 Wijzigingen Infopunt thuis- en seniorenzorg p. 25 Bouw je wagentje p. 29 Winnaar Junior Journalist-wedstrijd Berichten de Wommelgemnaar De volgende de Wommelgemnaar verschijnt op 1 september Berichten, bestemd voor het gemeentelijk informatieblad, kan je tot 1 augustus bezorgen aan de dienst informatie. Inzendingen die te laat toekomen, komen niet in aanmerking voor publicatie. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Aan teksten in dit informatieblad kan geen rechtskracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij om de ingezonden stukken, die in aanmerking komen voor publicatie, in te korten met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Redactieadres: dienst informatie, Kaakstraat 2 te 2160 Wommelgem, tel of Bezoek onze website Colofon Redactie dienst informatie, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem tel fax Grafische vormgeving en druk De Bie bvba, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel tel fax Fotografie Emiel Marnef, Foto Crea en dienst informatie Verantwoordelijke uitgever gemeentebestuur Wommelgem, p/a Ann Theys, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem Afgiftekantoor 2160 Wommelgem Erkenningsnummer: P Dit infoblad wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met bio-inkten. 2

3 Den burger informeert de burger Verhuis administratie naar Herentalsebaan uit het gemeentehuis Het administratief centrum verkast in 2017 naar een ander pand aan de Herentalsebaan. De staat van het gemeentehuis laat namelijk al langer te wensen over. Het gebouw is verouderd, onvoldoende geïsoleerd, er zijn tochtplekken en op sommige plaatsen regende het zelfs binnen. De vorige bestuursploeg had de intentie om het gebouw te renoveren maar dat valt vrij duur uit. Er liepen al onderhandelingen met verschillende architecten tot de mogelijkheid zich voordeed om een pand aan te kopen aan de Herentalsebaan 643. Daar bevond zich tot voor kort de zetel van de Vlaamse Ingenieurskamer. Binnen twee jaar wil de gemeente de administratieve diensten, samen met het OCMW, onderbrengen in dat gebouw. Die verhuis biedt veel voordelen. Zo ondervindt het personeel zelf geen hinder van de werken en blijft vooral je dienstverlening gewaarborgd. Bovendien is het veel goedkoper dan een renovatie van het huidige gemeentehuis. Met die besparing kunnen we voor jou andere projecten realiseren. Het pand aan de Herentalsebaan wordt volledig gerenoveerd zodat we over een modern uitgerust gemeentehuis beschikken dat voor de komende 30 jaar zeker dienst zal kunnen doen. Het gebouw en de grond in de Kaakstraat blijven wel eigendom van de gemeente. Een renovatie van het huidige pand voor andere doeleinden, is niet meteen aan de orde. Dat zal de gemeente immers opnieuw geld kosten. Een meer voor de hand liggende denkpiste is om het gebouw af te breken en de grond als park in te richten. In Wommelgem is er namelijk een tekort aan groene ruimte. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2016 met de renovatiewerken in het nieuwe pand te starten. De verhuis staat gepland in het voorjaar van Het oud gemeentehuis op de Kerkplaats, waar op dit moment enkel nog huwelijken en andere ceremonies plaatsvinden, blijft behouden. Het wordt gerenoveerd en in zijn oude glorie hersteld. Frank Gys Burgemeester Verplaatsing wekelijkse markt Vrijdag 3 juli Vrijdag 10 juli Vrijdag 18 september Alle vrijdagen in december De markt vindt wekelijks plaats op de Kerkplaats, telkens op vrijdag. Wanneer er andere festiviteiten gepland zijn op de Kerkplaats verhuist de markt naar het Scheersel. Hieronder vind je de datums waarop de markt dit jaar nog uitwijkt naar het Scheersel. Julikermis Activiteiten 11 juliviering Septemberkermis Winterdorp Sluitingsdagen Gemeentehuis en OCMW Maandag 20 en dinsdag 21 juli Maandag 17 augustus Bibliotheek Zaterdag 11 juli Dinsdag 21 juli Zaterdag 15 augustus Politie MINOS Maandag 20 en dinsdag 21 juli BKO t Evertje Dinsdag 21 juli Containerpark Gulkenrode Dinsdag 21 juli Zaterdag 15 augustus Opgelet! In juli en augustus is het gemeentehuis niet open op woensdagnamiddag. 3

4 uit het gemeentehuis Beslist! Het gemeentebestuur houdt je graag op de hoogte van zijn beslissingen. Wat Beslist! werd in de vorige gemeenteraad of -raden, geven we hier kort weer. Het volledige verslag vind je, na goedkeuring door de raad in de volgende zitting, terug op Gemeenteraad van donderdag 23 april - Ter voorbereiding van wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat, koos het schepencollege ervoor om het laagspanningsnet ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen. Geraamde kostprijs: ,83 euro (exclusief btw). De gemeenteraad bevestigde deze keuze. - In de Vremdesteenweg wordt een nieuw fietspad aangelegd. Het betreft het gedeelte tussen de Herentalsebaan en huisnummer 85. Voor die opdracht werd een bestek uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerper. Geraamd bedrag: euro (exclusief btw). Een deel van de kostprijs van de werken wordt betaald door Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. De gemeenteraad ging akkoord met de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het bestek. - Het bestuur wil een behoefteonderzoek opstarten naar de mogelijke oprichting van een ontmoetings- of gemeenschapscentrum. Komt die nood duidelijk tot uiting, dan moet het onderzoek uitmonden in een programma van eisen. Dat programma geeft aan hoe een project op maat van de gemeente het best vorm kan krijgen. Voor deze opdracht werd een bestek opgemaakt voor het aanstellen van een studiebureau. Geraamde prijs: euro (exclusief btw). De raad stemde in met de voorwaarden van het bestek en de gunningswijze. - Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk voorbehouden is voor spelende kinderen. Niet elke straat komt daarvoor in aanmerking. In een reglement werden daarom de voorwaarden vastgelegd. Eén van de bepalingen is dat een speelstraat alleen kan ingericht worden als minstens de helft van de gezinnen uit de straat, of dat gedeelte van de straat dat als speelstraat wordt ingesteld, akkoord gaat. Ook moeten er minstens twee buurtbewoners peter of meter zijn. Zij houden een oogje in het zeil en plaatsen de dranghekken. De gemeenteraad keurde het reglement goed. Het is enkel van toepassing voor de maanden juli en augustus. Voor dit jaar waren nog aanvragen mogelijk tot 1 juni, vanaf volgend jaar kan dit t.e.m. 15 mei. - De gemeenteraad stelde de verkoopprijzen van diverse manifestaties opnieuw vast. De seniorennamiddag is vanaf nu ook gratis. Dat was al het geval voor de andere initiatieven tijdens Vlaanderen Feest!, de activiteitencampagne rond de Vlaamse feestdag. Gemeenteraad van donderdag 21 mei - De gemeenteraad stemde in met de aankoop van een pand van de Vlaamse Ingenieurskamer, gelegen aan de Herentalsebaan 643. Bedoeling is om er in 2017 de administratieve diensten in te huisvesten. Door de notaris werd een ontwerp van akte opgemaakt voor een verkoopprijs van euro. De raad ging hiermee akkoord. - Toen de Wegcode in 2004 werd aangepast, werd er voor het aangeven van de bebouwde kom een nieuw verkeersbord ingevoerd. Daarop staat het silhouet van een dorpskern afgebeeld. Vanaf 1 juni 2015 moesten alle oude verkeersborden, die een bebouwde kom enkel aangeven met de naam van de gemeente, Zo ziet het nieuwe bord eruit: met een silhouet van een dorpskern. verdwenen zijn. Dan liep de overgangsperiode die werd vastgelegd in de nieuwe Wegcode definitief af. In de gemeenteraad werd beslist om de naamgeving van de zones Wommelgem Rooibos, Wommelgem Centrum en Wommelgem Zuid te wijzigen en enkel nog Wommelgem te vermelden. Door dit besluit kunnen de borden vervangen worden, wat ondertussen al gedeeltelijk gebeurde. - Voor gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje (Dasstraat 26) werd reeds Rooilijn architectuur uit Antwerpen aangesteld voor een grondige verbouwing. Aan hen werd gevraagd om te onderzoeken of ook buitenschoolse kinderopvang t Evertje daarin ondergebracht kan worden. Na positief advies werd de oorspronkelijke opdracht uitgebreid. De gemeenteraad keurde de voorwaarden van het bestek en de gunningswijze goed. - De kleedkamers van de sportterreinen op het Scheersel worden uitgebreid. Het gaat om de ruimten ter hoogte van speelvelden C en D. Van het project werd een ontwerp opgemaakt en goedgekeurd, zodat in het najaar kan worden overgegaan tot uitvoering van de werken. De lastvoorwaarden en gunningswijze van het bestek werden door de gemeenteraad goedgekeurd. De geraamde kostprijs bedraagt ,24 euro (exclusief btw). - De raad bracht gunstig advies uit over de jaarrekening van de kerkfabriek O.L.V. Boodschap. - Bepaalde stedenbouwkundige aanvragen moeten worden afgetoetst op toegankelijkheid voor de gebruikers. Deze adviezen worden verstrekt door de vzw Ato, die gelijke kansen in de samenleving wil bevorderen door fysieke en mentale barrières zo veel mogelijk weg te werken. De adviezen zijn betalend voor de aanvrager. De tarieven werden daarom in een retributiereglement opgenomen en zijn afhankelijk van de grootte van het dossier (klein, middelgroot en groot). De raad ging akkoord met deze aanvulling in het reglement. 4

5 uit het gemeentehuis Bomen Kerkplaats gered Vorig jaar was de aanblik van de bomen op de Kerkplaats in volle lente en zomer zeer triestig: het leek wel herfst met de weinige bladeren die bovendien nog bruin verkleurden. Het advies van een boomchirurg was dan ook duidelijk. De grote bomen waren te redden maar dan moest er wel dringend ingegrepen worden. De te harde grond errond liet namelijk geen water meer door. De afgelopen maanden hebben onze werklieden hard gewerkt aan deze reddingsoperatie. De te sterk verdichte grond rond de bomen werd verwijderd en vervolgens opgevuld met speciaal bomenzand. Om te vermijden dat de grond opnieuw uitgehard wordt door voertuigen die erop rijden, werden paaltjes rond de boomspiegels geplaatst. De laatste fase is het aanplanten van een bodembedekker zodat het geheel een fris en groen uiterlijk krijgt. Met deze ingreep kunnen de bomen nog lang meegaan en blijft het groene karakter van de Kerkplaats behouden. technische dienst Kaakstraat 2 tel Omwisselen van een rijbewijs? Niet verplicht, soms aan te raden Sinds april 2013 is een nieuw model van rijbewijzen in omloop. Het nieuwe rijbewijs heeft het formaat van een bankkaart. Het is nog niet wettelijk verplicht om de oude papieren rijbewijzen om te wisselen voor een nieuw exemplaar, maar soms is het wel aan te raden. In volgende gevallen raden we je aan om je rijbewijs om te ruilen: Je hebt een rijbewijs dat werd uitgereikt vóór 31 december Je rijbewijs is beschadigd. Je lijkt niet meer op de foto die op je rijbewijs staat. In België hoef je geen problemen te verwachten, maar in andere landen van de Europese Unie soms wel. In sommige landen kan je zelfs een boete krijgen. Ga je deze zomer op reis naar het buitenland? Neem dan het zekere voor het onzekere en ruil je oude rijbewijs in voor een nieuw exemplaar. Omruilen doe je in het gemeentehuis. Je meldt je daarvoor persoonlijk aan bij de dienst bevolking. Breng je identiteitskaart mee. Als je nog lijkt op de foto die daarop staat, komt dezelfde foto op je nieuwe rijbewijs. Voor het aanmaken van een nieuw rijbewijs betaal je 25 euro. dienst bevolking Kaakstraat 2, tel

6 uit het gemeentehuis Wommelgemse elektronische nieuwsbrieven Lees enkel wat je interesseert Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Wommelgem? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief. Zo krijg je regelmatig een nieuwsbrief in je mailbox, volgens een thema naar keuze. Abonneer je op de website via Mijn Wommelgem op de nieuwsbrief van je keuze en lees enkel die informatie waarvoor je interesse hebt. Welke e-nieuwsbrieven zijn er? Wommelgem in beweging: alles omtrent vrije tijd, cultuur, sport,... zowel mentale als fysieke beweging dus. Wommelgem leest: informatie vanuit de bib. Nieuwe boeken, cd s, dvd s, acties in de bib,... Wommelgem sociaal: het sociale nieuws uit Wommelgem, vooral gestoffeerd door het OCMW. Opvang in Wommelgem: gericht op zowel voor- als naschoolse kinderopvang. Wommelgem ruimtelijk: dit betreft alle grondgerelateerde materies zoals milieu, openbare werken en ruimtelijke ordening. Wommelgem algemeen: deze nieuwsbrief verzorgt het nieuws dat voor zowat iedereen interessant kan zijn. Het bestrijkt een breed gamma gaande van bevolking en burgerlijke stand tot veiligheid en financiën. In elke e-nieuwsbrief vind je eenzelfde indeling: - onderwerpen in verband met het thema van de nieuwsbrief, - een link naar het laatste nieuws op de website, - een link naar de activiteitenkalender van de website. Voor de e-nieuwsbrieven zijn er geen vaste verschijningsmomenten. Zodra er nieuws te melden is, brengen we een e-nieuwsbrief uit. Aarzel dus niet. Schrijf in voor de e-nieuwsbrieven van je keuze en lees zo enkel de informatie die je interesseert. Volg ons vanaf nu ook op Facebook De gemeente zet haar eerste stappen in de wereld van de sociale media. Eind juni lanceerde het gemeentebestuur een officiële pagina op Facebook. Daarmee willen we op een efficiënte en snellere manier communiceren met onze inwoners. Bovendien vormt de pagina een nuttige aanvulling op de bestaande informatiekanalen. Via onze Facebookpagina zullen we grote activiteiten bekendmaken en belangrijke nieuwsfeiten onder de aandacht brengen. Daarnaast is Facebook ook een geschikt kanaal om bij mogelijke noodsituaties correct en snel te kunnen informeren. Je kan Wommelgem volgen op de pagina Gemeente Wommelgem. Wie al een profiel heeft op Facebook kan onze pagina vinden door te zoeken naar gemeente Wommelgem. Wanneer je klikt op vind ik leuk krijg je voortaan alle berichten van Wommelgem in je nieuwsoverzicht. Wie geen Facebook-account heeft, kan altijd surfen naar om op de hoogte te blijven. 6

7 veiligheid & preventie Tarieven interventies brandweer aangepast Sinds 1 januari maakt Wommelgem deel uit van de Brandweer Zone Rand, samen met 20 andere gemeenten. De hulpverleningszone werd opgericht in het kader van de brandweerhervorming. Die is specifiek bedoeld om de dienstverlening te verbeteren en te professionaliseren. Door de hervorming wordt er één retributiereglement voor niet-dringende hulpverlening vastgelegd dat geldt voor de volledige brandweerzone. Alle bestaande korpsen samenvoegen tot één geheel vraagt heel wat werk. Aan de dienstverlening richting burger verandert er echter niets. Integendeel. Die zal er alleen maar beter op worden door de intensievere samenwerking. Wat je wel zal merken, is dat door de hervorming alle procedures, werkmethodes en vergoedingsregelingen voor de brandweerkrachten op eenzelfde manier samengebracht en op één lijn gezet worden. Onder andere het retributiereglement voor niet-dringende hulpverlening werd aangepast en kan licht verschillen met hoe het voordien geregeld was. De hulp van de brandweer inroepen bij noodsituaties blijft uiteraard gratis. Omdat er voordien in de gemeentelijke brandweerkorpsen op verschillende manieren gefactureerd werd voor bepaalde niet-dringende interventies, is er nu één reglement vastgelegd. Enkele voorbeelden: Bestrijden van wespennesten - Eerste interventie: 25 euro - Tweede maal bestrijden van hetzelfde nest: GRATIS (indien binnen de 7 dagen) Interventie door (inbraak)alarm te goeder trouw gemeld: GRATIS Interventie door een (falend) technisch (inbraak) alarm Het uitschakelen van een onbeheerd alarm op verzoek van de politie. Inclusief het veroorzaken van een technisch alarm door nalatigheid van personen zoals: - roken onder een brandmelder; - werkzaamheden die rook en/of stof veroorzaken zonder de installatie te hebben uitgezet; - koken op onvoorziene plaatsen; - verkeerde plaatsing rookmelders. Voor de eerste nutteloze interventie betaal je 120 euro. Voor elke nutteloze interventie nadien (binnen de 12 maanden) betaal je 350 euro. Vervoer per ambulancedienst van personen in nietdringend vervoer. Voor iedere verplaatsing heen en terug betaal je voor de eerste 20 km een forfaitaire som van 29,02 euro. Vanaf de 21ste kilometer betaal je 0,73 euro per kilometer. Aanvragen, controles, onderzoeken en adviezen die wettelijk voorzien zijn 25 euro per dossier + 75 euro per uur (ook afleveren attesten, opmaken planstudies, inspectiebezoeken, controle vooropgestelde preventiemaatregelen). Het volledige reglement vind je terug op Korpschef Bob Deboel met pensioen Het personeel van politiezone MINOS heeft korpschef Bob Deboel uitgezwaaid. Op 1 juni ging hij met pensioen. Bob heeft een hele carrière bij de politie achter de rug. Zijn intrede in het Antwerps politiekorps deed hij in Nog geen 10 jaar later, in 1987, werd hij benoemd tot adjunct-commissaris van Wommelgem en in 1990 werd hij politiecommissariskorpschef in onze gemeente. Door de omvorming naar de politiezone MINOS mocht hij zich vanaf 2001 commissaris van politie-korpschef van de hele zone noemen. Vier jaar later werd hij hoofdcommissaris-korpschef van de politiezone MINOS. Na een carrière van bijna 40 jaar bij de politie kan Bob nu met volle teugen genieten van zijn pensioen. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe korpschef start binnenkort. 7

8 werken & mobiliteit Rotondes: wat zijn de regels? De afgelopen jaren is het aantal rotondes op onze wegen enorm toegenomen. Toch worden de regels niet altijd even goed nageleefd door de weggebruikers. Tijd voor een kleine opfrissing dus. Rotondes hebben heel wat voordelen ten opzichte van klassieke kruispunten. Zeker op het vlak van doorstroming van verkeer en veiligheid. Zo gebeurt in België maar iets meer dan 1% van de letselongevallen op een rotonde. Dat is 7 keer minder dan ongevallen op een kruispunt met verkeerslichten. Maar om de rotondes veilig te houden, is het nodig dat alle weggebruikers de verkeersregels kennen die gelden op rotondes én zich daar ook aan houden. In de wegcode wordt een rotonde als volgt gedefinieerd: weg waarop het verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd middeneiland en gesignaleerd met verkeersborden D5 (rotonde) en waarvan de toegangswegen voorzien zijn van verkeersborden B1 (voorrang verlenen) of B5 (stopbord). Dat houdt dus in dat niet alle cirkelvormige plaatsen rotondes zijn en dat alle rotondes niet noodzakelijk een ronde vorm hebben. Vierkante, rechthoekige of andere vormen die aangeduid worden met het verkeersbord D5 kunnen dus ook een rotonde zijn. Te respecteren regels De rotonde oprijden Nog vóór je de rotonde oprijdt, moet je weten waar je er terug af gaat rijden (de richtingen worden soms aangegeven op de toegangsstroken). Zo vermijd je onverwachte manoeuvres op de rotonde. Vertraag als je een rotonde nadert. Op de toegangsstroken zijn er vaak oversteekplaatsen voor voetgangers of fietspaden. Wees dus voorzichtig en verleen voorrang aan overstekende weggebruikers. Geef voorrang aan alle weggebruikers die zich al op de rotonde bevinden. Als je een rotonde oprijdt, hoef je je richtingaanwijzers niet te gebruiken. Op de rotonde Als je op de rotonde de volgende afslag al moet nemen, blijf je best op de rechterrijstrook rijden. Als je de rotonde niet onmiddellijk moet verlaten, kan je ook op de linkerrijstrook rijden. Vergeet niet om eerst terug naar de rechterrijstrook te gaan voordat je de rotonde verlaat. Ook als je op de rotonde van rijstrook wisselt, ben je verplicht om je richtingaanwijzers te gebruiken. De rotonde verlaten Gebruik altijd je rechter richtingaanwijzer als je de rotonde gaat verlaten. Vergeet niet om voorrang te verlenen aan de voetgangers die er oversteken. Ook fietsers hebben voorrang wanneer ze zich op de rotonde bevinden of op een doorlopend fietspad. Nachtnet Antwerpen stopgezet Op 27 juni reden de Antwerpse nachtbussen voor de laatste keer uit. Zelfs aangevuld met een bijdrage van de gemeenten volstond de verkoop van vervoersbewijzen niet om de werkingskosten van het nachtnet te dekken. Bovendien werd de oorspronkelijke doelstelling - een verkeersveilige brug slaan tussen Antwerpen en de randgemeenten - niet altijd gerealiseerd. Het aanbieden van een nachtnet is een extra dienst die buiten de werkingsmiddelen van De Lijn valt. Om het aanbod te behouden, moest het nachtnet kostendekkend zijn. Dat bleek helaas niet het geval. De bijdrage van de bediende gemeenten en de verkoop van vervoersbewijzen volstonden niet om de werkingskosten te dekken. In tijden van besparingen wil De Lijn haar middelen zo efficiënt mogelijk inzetten om zo veel mogelijk mensen mobiel te maken. Dat betekent dat het aanbod voor woonwerk- en woon-schoolverkeer voorrang krijgt op een duur nachtnet voor een beperkt aantal gebruikers. Daarom besloot De Lijn het huidige nachtnet stop te zetten. Samen met de stad Antwerpen en de omliggende gemeenten zoekt De Lijn nu naar betaalbare alternatieven voor een verkeersveilig vervoer tijdens de weekendnachten. 8

9 milieu Groepsaankoop groene energie voor particulieren Kies voor goedkopere groene energie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Ook onze gemeente steunt dit initiatief. Van 1 juli tot en met 6 oktober kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je daar heel wat op kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken, maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Antwerpse provinciebestuur biedt al haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas. Je hoeft je alleen maar in te schrijven vóór 7 oktober. Op die manier bied je je samen met vele andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Begin oktober wordt er een online veiling georganiseerd, waar energieleveranciers hun beste bod kunnen geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier voor je opgegeven verbruik. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Succesvolle groepsaankopen de afgelopen jaren De groepsaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan huishoudens schreven zich in en bijna gezinnen gingen ook effectief in op het aanbod van de winnende leveranciers. Gezinnen bespaarden zo gemiddeld 210 euro op jaarbasis. Iedereen in Vlaanderen kan inschrijven, ook gezinnen die het afgelopen jaar van energieleverancier zijn veranderd. De verbrekingsvergoeding is afgeschaft, dus je kan zonder problemen het aanbod van de groepsaankoop aanvaarden. Begeleiding en inschrijving De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met begeleiding bij elke stap, van de vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap naar je nieuwe leverancier. Inschrijven kan van 1 juli tot en met 6 oktober op de website (doorklikken naar provincie Antwerpen). Je vindt er ook een antwoord op veel vragen. Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in of bel gratis naar Na de veiling op 7 oktober krijg je vanaf 19 oktober een persoonlijk aanbod. Dat vergelijkt meteen de veilingresultaten met de huidige tarieven. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap, die je moet bevestigen vóór 23 november, kan je rekenen op een helpende hand. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Heel de maand september kan je elke werkdag, behalve woensdag, van 9 tot 12 u. terecht bij de milieudienst. Op woensdag kan je daarvoor van 9 tot 11 u. terecht bij het OCMW. Vergeet zeker je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas niet mee te brengen. Let op: ook als je vorig jaar al intekende op de groepsaankoop, moet je je opnieuw inschrijven om van het winnende aanbod te kunnen genieten. gratis nummer

10 milieu Groepsaankoop groene energie voor kmo s, zelfstandigen en verenigingen Van 1 juli tot en met 13 oktober kan je met je bedrijf, vereniging of als zelfstandige vrijblijvend intekenen op de groepsaankoop 100% groene stroom en gas. Doe mee, bespaar op je energiefactuur en draag je steentje bij tot een beter milieu. Ook voor professionele contracten zijn de verbrekingsvergoedingen weggevallen en kan je dus probleemloos en zonder kosten overstappen naar een goedkopere leverancier. Iedereen met een professioneel contract (enkel laagspanning) en een jaarlijks energieverbruik lager dan kwh elektriciteit en kwh gas kan zich vrijblijvend inschrijven. Neem de laatste jaarafrekening van je energieleverancier erbij en schrijf je online in op www. samengaanwegroener.be. Meer info en inschrijven? gratis nummer Vergroot de hoop Snoei mee taxus tegen kanker Dit jaar kan je nog tot 31 augustus gratis je taxussnoeisel kwijt op het containerpark. Bovendien steun je zo de strijd tegen kanker. Heb je een taxushaag? Dan ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit is van een plant die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van kankermedicijnen. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 m taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. Hoe kan je helpen? Snoei de taxus in je tuin en breng het verse snoeisel gratis naar het containerpark. Let wel, enkel jong en zuiver taxussnoeisel komt in aanmerking. Verzamel de eenjarige scheutjes van max. 20 à 30 cm en vang het snoeisel op in een doek om vermenging met gras, bladeren of ander snoeisel te voorkomen. Je kan het ook rechtstreeks in een zak stoppen. Groepsaankoop zonnepanelen Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald. De provincie wil met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren. Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal je minder of geen elektriciteit aan je leverancier en help je mee aan een beter milieu. Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog tot en met 12 augustus op De provincie zorgt voor een totale begeleiding gedurende het hele project: van de aanvraag van offerte, opmaak van een persoonlijk voorstel, bespreking van je dossier, installatie bij je thuis, keuring en aanmelding van de installatie tot het bewaken van een goede werking van de installatie. gratis nummer

11 milieu Dienstverlening afvalcontainers Makkelijk van thuis uit Sinds vorig jaar kan je alle zaken die te maken hebben met je afvalcontainers regelen via een service center. Je hoeft daarvoor dus niet meer speciaal naar het gemeentehuis te komen of de milieudienst te bellen of mailen. Waarvoor kan je hier terecht? - Je wenst container(s) te bestellen. - Je wenst container(s) te laten ophalen (bijvoorbeeld bij een verhuis). - Je container is verdwenen of gestolen. - Je wenst van containervolume te veranderen. - Je verhuist (binnen of buiten de gemeente). - Je containers worden niet (meer) geledigd. - Je wenst je afvalverbruik op te volgen. - Je bent je factuur kwijt. Ook de verenigingen in Fort 2 kunnen gebruikmaken van het service center. Dit voor het bestellen of bijbestellen van badges (chipkaart) voor de ondergrondse verzamelcontainer en het opvolgen van het afvalverbruik. Service center GRATIS groene lijn: tel Website: klik door naar mijn container Overlast door paardenmest op straat De laatste tijd ontvangt de gemeente steeds meer klachten van inwoners over paardenpoep op straat. De paardeneigenaars ruimen de uitwerpselen vaak niet op en dat zorgt voor overlast. Bij veel inwoners is alom bekend dat hondenpoep op straat laten liggen strafbaar is. Voor paardenpoep geldt net hetzelfde: je riskeert een GASboete tot 350 euro als je de uitwerpselen van je paard op straat laat liggen. We begrijpen dat het moeilijk is voor paardenliefhebbers om tijdens de rit af te stappen of om een schep mee te nemen te paard. Maar als je merkt dat je paard voor iemands huis heeft gepoept tijdens de rit, ga dan desnoods nadien even terug om de boel op te ruimen. Met een fiets en een schep ben je snel van het probleem af. Het hoort toch bij iedere vrijetijdsbesteding of hobby om nadien de achtergebleven rommel op te ruimen. Of je voorkomt uitwerpselen op straat door middel van een opvangzak. De tijd waarin het normaal was dat paardenpoep midden op straat lag is al lang voorbij. Toch zeker in residentiële wijken en dorpskernen. Met je wagen door de paardenmest moeten rijden voor je je oprit en garage bereikt, is voor niemand prettig! 11

12 milieu Samen maken we komaf met zwerfvuil Iedereen woont graag in een propere buurt. Veel burgers stellen een propere leefomgeving op prijs en zijn ook bereid daaraan mee te werken door een deel van het openbaar domein proper te houden. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) start binnenkort met een originele actie waarbij je als burger zelf een plekje kan kiezen in je buurt dat je vervolgens proper houdt. Al jaren huldigt Vlaanderen het principe de vervuiler betaalt. Wie afval produceert, betaalt ook voor de verwerking ervan. Zet je wekelijks je container buiten, dan betaal je dubbel zoveel als je buurman die maar om de twee weken een container buitenzet. Doe je moeite om bijvoorbeeld PMD afzonderlijk aan te bieden, dan is dat door de lagere aankoopprijs van een blauwe PMD-zak ook voordelig. Tot zover de regels voor wie het goed meent. Jammer genoeg treffen we toch dagelijks sluikstort en zwerfvuil aan in Wommelgem. Dat zie je ook als je langs de verloren hoekjes komt. De gemeentelijke werklieden kunnen niet overal tegelijk zijn en op elk moment het afval opruimen. Bovendien brengt die opruiming ook heel wat kosten met zich mee. Als je betrapt wordt op sluikstorten, krijg je een fikse GAS-boete. Claim je plekje, binnenkort ook in Wommelgem Om dat zwerfvuil tegen te gaan, start de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met een nieuwe, originele actie waarbij je als burger een stukje land kan claimen. Je kiest een plek in je buurt en engageert je om die plek ook proper te houden, alleen of in team. Zo wordt de plek als het ware een beetje van jou of van jullie. En zo geniet iedereen van een propere buurt. Hoe claim je jouw plek? Surf naar Daar kan je je registreren. Vervolgens kan je via de kaart één of meerdere stukken land claimen. Je kan kiezen tussen een eenmalige actie of een langdurig engagement. Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot de claimkaart binnenkort online is om actie te ondernemen. Wil je een opruimactie organiseren met je vereniging of met je buurt? Of zie je het zitten om een plekje in Wommelgem proper te houden? Bij de gemeentelijke milieudienst kan je steeds de nodige opruimmaterialen aanvragen om aan de slag te gaan: handschoenen, fluohesjes, grijpstokken en zwerfvuilzakken. Als je kiest voor een langdurig engagement, kan je ook een zwerfvuilpasje krijgen voor het containerpark. Daarmee kan je zwerfvuil (enkel in zwerfvuilzakken) gratis achterlaten op het containerpark. De leerlingen van gemeentelijke basisschool t Laar staken alvast de handen uit de mouwen. Op 8 mei trokken ze enthousiast op pad om de omgeving van de school en Fort 2 proper te maken. Bedankt voor dit fijne initiatief. Hey, t is Rein(h)ier Je hebt ze misschien al wel zien staan naast de weg: de kleine bordjes met het schattige vuilbakmannetje dat vrolijk Hey, t is Rein(h)ier roept. Maar wie is die Reinier eigenlijk? Elke keer als de gemeentelijke werklieden afval hebben opgeruimd, zetten ze na afloop een Rein(h)ierbordje. De bedoeling is dat de sluikstorters door de bordjes worden gewezen op het probleem, dat ze erbij stil gaan staan en hun afval al zeker niet meer gaan dumpen op die plaats. In een later stadium hopen we dat er een gedragsverandering zal optreden als ze de bordjes vaak tegenkomen en hun afval dus op de juiste manier gaan verwerken. Aan de andere kant hopen we dat de bordjes ook de sociale controle door de omwonenden zal aanwakkeren. milieudienst Kaakstraat 2 tel

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie