de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek"

Transcriptie

1 de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren 1

2 in dit nummer p. 9 Groepsaankoop groene energie p. 14 Wijzigingen Infopunt thuis- en seniorenzorg p. 25 Bouw je wagentje p. 29 Winnaar Junior Journalist-wedstrijd Berichten de Wommelgemnaar De volgende de Wommelgemnaar verschijnt op 1 september Berichten, bestemd voor het gemeentelijk informatieblad, kan je tot 1 augustus bezorgen aan de dienst informatie. Inzendingen die te laat toekomen, komen niet in aanmerking voor publicatie. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Aan teksten in dit informatieblad kan geen rechtskracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij om de ingezonden stukken, die in aanmerking komen voor publicatie, in te korten met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Redactieadres: dienst informatie, Kaakstraat 2 te 2160 Wommelgem, tel of Bezoek onze website Colofon Redactie dienst informatie, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem tel fax Grafische vormgeving en druk De Bie bvba, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel tel fax Fotografie Emiel Marnef, Foto Crea en dienst informatie Verantwoordelijke uitgever gemeentebestuur Wommelgem, p/a Ann Theys, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem Afgiftekantoor 2160 Wommelgem Erkenningsnummer: P Dit infoblad wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met bio-inkten. 2

3 Den burger informeert de burger Verhuis administratie naar Herentalsebaan uit het gemeentehuis Het administratief centrum verkast in 2017 naar een ander pand aan de Herentalsebaan. De staat van het gemeentehuis laat namelijk al langer te wensen over. Het gebouw is verouderd, onvoldoende geïsoleerd, er zijn tochtplekken en op sommige plaatsen regende het zelfs binnen. De vorige bestuursploeg had de intentie om het gebouw te renoveren maar dat valt vrij duur uit. Er liepen al onderhandelingen met verschillende architecten tot de mogelijkheid zich voordeed om een pand aan te kopen aan de Herentalsebaan 643. Daar bevond zich tot voor kort de zetel van de Vlaamse Ingenieurskamer. Binnen twee jaar wil de gemeente de administratieve diensten, samen met het OCMW, onderbrengen in dat gebouw. Die verhuis biedt veel voordelen. Zo ondervindt het personeel zelf geen hinder van de werken en blijft vooral je dienstverlening gewaarborgd. Bovendien is het veel goedkoper dan een renovatie van het huidige gemeentehuis. Met die besparing kunnen we voor jou andere projecten realiseren. Het pand aan de Herentalsebaan wordt volledig gerenoveerd zodat we over een modern uitgerust gemeentehuis beschikken dat voor de komende 30 jaar zeker dienst zal kunnen doen. Het gebouw en de grond in de Kaakstraat blijven wel eigendom van de gemeente. Een renovatie van het huidige pand voor andere doeleinden, is niet meteen aan de orde. Dat zal de gemeente immers opnieuw geld kosten. Een meer voor de hand liggende denkpiste is om het gebouw af te breken en de grond als park in te richten. In Wommelgem is er namelijk een tekort aan groene ruimte. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2016 met de renovatiewerken in het nieuwe pand te starten. De verhuis staat gepland in het voorjaar van Het oud gemeentehuis op de Kerkplaats, waar op dit moment enkel nog huwelijken en andere ceremonies plaatsvinden, blijft behouden. Het wordt gerenoveerd en in zijn oude glorie hersteld. Frank Gys Burgemeester Verplaatsing wekelijkse markt Vrijdag 3 juli Vrijdag 10 juli Vrijdag 18 september Alle vrijdagen in december De markt vindt wekelijks plaats op de Kerkplaats, telkens op vrijdag. Wanneer er andere festiviteiten gepland zijn op de Kerkplaats verhuist de markt naar het Scheersel. Hieronder vind je de datums waarop de markt dit jaar nog uitwijkt naar het Scheersel. Julikermis Activiteiten 11 juliviering Septemberkermis Winterdorp Sluitingsdagen Gemeentehuis en OCMW Maandag 20 en dinsdag 21 juli Maandag 17 augustus Bibliotheek Zaterdag 11 juli Dinsdag 21 juli Zaterdag 15 augustus Politie MINOS Maandag 20 en dinsdag 21 juli BKO t Evertje Dinsdag 21 juli Containerpark Gulkenrode Dinsdag 21 juli Zaterdag 15 augustus Opgelet! In juli en augustus is het gemeentehuis niet open op woensdagnamiddag. 3

4 uit het gemeentehuis Beslist! Het gemeentebestuur houdt je graag op de hoogte van zijn beslissingen. Wat Beslist! werd in de vorige gemeenteraad of -raden, geven we hier kort weer. Het volledige verslag vind je, na goedkeuring door de raad in de volgende zitting, terug op Gemeenteraad van donderdag 23 april - Ter voorbereiding van wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat, koos het schepencollege ervoor om het laagspanningsnet ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen. Geraamde kostprijs: ,83 euro (exclusief btw). De gemeenteraad bevestigde deze keuze. - In de Vremdesteenweg wordt een nieuw fietspad aangelegd. Het betreft het gedeelte tussen de Herentalsebaan en huisnummer 85. Voor die opdracht werd een bestek uitgeschreven voor het aanstellen van een ontwerper. Geraamd bedrag: euro (exclusief btw). Een deel van de kostprijs van de werken wordt betaald door Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. De gemeenteraad ging akkoord met de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het bestek. - Het bestuur wil een behoefteonderzoek opstarten naar de mogelijke oprichting van een ontmoetings- of gemeenschapscentrum. Komt die nood duidelijk tot uiting, dan moet het onderzoek uitmonden in een programma van eisen. Dat programma geeft aan hoe een project op maat van de gemeente het best vorm kan krijgen. Voor deze opdracht werd een bestek opgemaakt voor het aanstellen van een studiebureau. Geraamde prijs: euro (exclusief btw). De raad stemde in met de voorwaarden van het bestek en de gunningswijze. - Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk voorbehouden is voor spelende kinderen. Niet elke straat komt daarvoor in aanmerking. In een reglement werden daarom de voorwaarden vastgelegd. Eén van de bepalingen is dat een speelstraat alleen kan ingericht worden als minstens de helft van de gezinnen uit de straat, of dat gedeelte van de straat dat als speelstraat wordt ingesteld, akkoord gaat. Ook moeten er minstens twee buurtbewoners peter of meter zijn. Zij houden een oogje in het zeil en plaatsen de dranghekken. De gemeenteraad keurde het reglement goed. Het is enkel van toepassing voor de maanden juli en augustus. Voor dit jaar waren nog aanvragen mogelijk tot 1 juni, vanaf volgend jaar kan dit t.e.m. 15 mei. - De gemeenteraad stelde de verkoopprijzen van diverse manifestaties opnieuw vast. De seniorennamiddag is vanaf nu ook gratis. Dat was al het geval voor de andere initiatieven tijdens Vlaanderen Feest!, de activiteitencampagne rond de Vlaamse feestdag. Gemeenteraad van donderdag 21 mei - De gemeenteraad stemde in met de aankoop van een pand van de Vlaamse Ingenieurskamer, gelegen aan de Herentalsebaan 643. Bedoeling is om er in 2017 de administratieve diensten in te huisvesten. Door de notaris werd een ontwerp van akte opgemaakt voor een verkoopprijs van euro. De raad ging hiermee akkoord. - Toen de Wegcode in 2004 werd aangepast, werd er voor het aangeven van de bebouwde kom een nieuw verkeersbord ingevoerd. Daarop staat het silhouet van een dorpskern afgebeeld. Vanaf 1 juni 2015 moesten alle oude verkeersborden, die een bebouwde kom enkel aangeven met de naam van de gemeente, Zo ziet het nieuwe bord eruit: met een silhouet van een dorpskern. verdwenen zijn. Dan liep de overgangsperiode die werd vastgelegd in de nieuwe Wegcode definitief af. In de gemeenteraad werd beslist om de naamgeving van de zones Wommelgem Rooibos, Wommelgem Centrum en Wommelgem Zuid te wijzigen en enkel nog Wommelgem te vermelden. Door dit besluit kunnen de borden vervangen worden, wat ondertussen al gedeeltelijk gebeurde. - Voor gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje (Dasstraat 26) werd reeds Rooilijn architectuur uit Antwerpen aangesteld voor een grondige verbouwing. Aan hen werd gevraagd om te onderzoeken of ook buitenschoolse kinderopvang t Evertje daarin ondergebracht kan worden. Na positief advies werd de oorspronkelijke opdracht uitgebreid. De gemeenteraad keurde de voorwaarden van het bestek en de gunningswijze goed. - De kleedkamers van de sportterreinen op het Scheersel worden uitgebreid. Het gaat om de ruimten ter hoogte van speelvelden C en D. Van het project werd een ontwerp opgemaakt en goedgekeurd, zodat in het najaar kan worden overgegaan tot uitvoering van de werken. De lastvoorwaarden en gunningswijze van het bestek werden door de gemeenteraad goedgekeurd. De geraamde kostprijs bedraagt ,24 euro (exclusief btw). - De raad bracht gunstig advies uit over de jaarrekening van de kerkfabriek O.L.V. Boodschap. - Bepaalde stedenbouwkundige aanvragen moeten worden afgetoetst op toegankelijkheid voor de gebruikers. Deze adviezen worden verstrekt door de vzw Ato, die gelijke kansen in de samenleving wil bevorderen door fysieke en mentale barrières zo veel mogelijk weg te werken. De adviezen zijn betalend voor de aanvrager. De tarieven werden daarom in een retributiereglement opgenomen en zijn afhankelijk van de grootte van het dossier (klein, middelgroot en groot). De raad ging akkoord met deze aanvulling in het reglement. 4

5 uit het gemeentehuis Bomen Kerkplaats gered Vorig jaar was de aanblik van de bomen op de Kerkplaats in volle lente en zomer zeer triestig: het leek wel herfst met de weinige bladeren die bovendien nog bruin verkleurden. Het advies van een boomchirurg was dan ook duidelijk. De grote bomen waren te redden maar dan moest er wel dringend ingegrepen worden. De te harde grond errond liet namelijk geen water meer door. De afgelopen maanden hebben onze werklieden hard gewerkt aan deze reddingsoperatie. De te sterk verdichte grond rond de bomen werd verwijderd en vervolgens opgevuld met speciaal bomenzand. Om te vermijden dat de grond opnieuw uitgehard wordt door voertuigen die erop rijden, werden paaltjes rond de boomspiegels geplaatst. De laatste fase is het aanplanten van een bodembedekker zodat het geheel een fris en groen uiterlijk krijgt. Met deze ingreep kunnen de bomen nog lang meegaan en blijft het groene karakter van de Kerkplaats behouden. technische dienst Kaakstraat 2 tel Omwisselen van een rijbewijs? Niet verplicht, soms aan te raden Sinds april 2013 is een nieuw model van rijbewijzen in omloop. Het nieuwe rijbewijs heeft het formaat van een bankkaart. Het is nog niet wettelijk verplicht om de oude papieren rijbewijzen om te wisselen voor een nieuw exemplaar, maar soms is het wel aan te raden. In volgende gevallen raden we je aan om je rijbewijs om te ruilen: Je hebt een rijbewijs dat werd uitgereikt vóór 31 december Je rijbewijs is beschadigd. Je lijkt niet meer op de foto die op je rijbewijs staat. In België hoef je geen problemen te verwachten, maar in andere landen van de Europese Unie soms wel. In sommige landen kan je zelfs een boete krijgen. Ga je deze zomer op reis naar het buitenland? Neem dan het zekere voor het onzekere en ruil je oude rijbewijs in voor een nieuw exemplaar. Omruilen doe je in het gemeentehuis. Je meldt je daarvoor persoonlijk aan bij de dienst bevolking. Breng je identiteitskaart mee. Als je nog lijkt op de foto die daarop staat, komt dezelfde foto op je nieuwe rijbewijs. Voor het aanmaken van een nieuw rijbewijs betaal je 25 euro. dienst bevolking Kaakstraat 2, tel

6 uit het gemeentehuis Wommelgemse elektronische nieuwsbrieven Lees enkel wat je interesseert Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Wommelgem? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief. Zo krijg je regelmatig een nieuwsbrief in je mailbox, volgens een thema naar keuze. Abonneer je op de website via Mijn Wommelgem op de nieuwsbrief van je keuze en lees enkel die informatie waarvoor je interesse hebt. Welke e-nieuwsbrieven zijn er? Wommelgem in beweging: alles omtrent vrije tijd, cultuur, sport,... zowel mentale als fysieke beweging dus. Wommelgem leest: informatie vanuit de bib. Nieuwe boeken, cd s, dvd s, acties in de bib,... Wommelgem sociaal: het sociale nieuws uit Wommelgem, vooral gestoffeerd door het OCMW. Opvang in Wommelgem: gericht op zowel voor- als naschoolse kinderopvang. Wommelgem ruimtelijk: dit betreft alle grondgerelateerde materies zoals milieu, openbare werken en ruimtelijke ordening. Wommelgem algemeen: deze nieuwsbrief verzorgt het nieuws dat voor zowat iedereen interessant kan zijn. Het bestrijkt een breed gamma gaande van bevolking en burgerlijke stand tot veiligheid en financiën. In elke e-nieuwsbrief vind je eenzelfde indeling: - onderwerpen in verband met het thema van de nieuwsbrief, - een link naar het laatste nieuws op de website, - een link naar de activiteitenkalender van de website. Voor de e-nieuwsbrieven zijn er geen vaste verschijningsmomenten. Zodra er nieuws te melden is, brengen we een e-nieuwsbrief uit. Aarzel dus niet. Schrijf in voor de e-nieuwsbrieven van je keuze en lees zo enkel de informatie die je interesseert. Volg ons vanaf nu ook op Facebook De gemeente zet haar eerste stappen in de wereld van de sociale media. Eind juni lanceerde het gemeentebestuur een officiële pagina op Facebook. Daarmee willen we op een efficiënte en snellere manier communiceren met onze inwoners. Bovendien vormt de pagina een nuttige aanvulling op de bestaande informatiekanalen. Via onze Facebookpagina zullen we grote activiteiten bekendmaken en belangrijke nieuwsfeiten onder de aandacht brengen. Daarnaast is Facebook ook een geschikt kanaal om bij mogelijke noodsituaties correct en snel te kunnen informeren. Je kan Wommelgem volgen op de pagina Gemeente Wommelgem. Wie al een profiel heeft op Facebook kan onze pagina vinden door te zoeken naar gemeente Wommelgem. Wanneer je klikt op vind ik leuk krijg je voortaan alle berichten van Wommelgem in je nieuwsoverzicht. Wie geen Facebook-account heeft, kan altijd surfen naar om op de hoogte te blijven. 6

7 veiligheid & preventie Tarieven interventies brandweer aangepast Sinds 1 januari maakt Wommelgem deel uit van de Brandweer Zone Rand, samen met 20 andere gemeenten. De hulpverleningszone werd opgericht in het kader van de brandweerhervorming. Die is specifiek bedoeld om de dienstverlening te verbeteren en te professionaliseren. Door de hervorming wordt er één retributiereglement voor niet-dringende hulpverlening vastgelegd dat geldt voor de volledige brandweerzone. Alle bestaande korpsen samenvoegen tot één geheel vraagt heel wat werk. Aan de dienstverlening richting burger verandert er echter niets. Integendeel. Die zal er alleen maar beter op worden door de intensievere samenwerking. Wat je wel zal merken, is dat door de hervorming alle procedures, werkmethodes en vergoedingsregelingen voor de brandweerkrachten op eenzelfde manier samengebracht en op één lijn gezet worden. Onder andere het retributiereglement voor niet-dringende hulpverlening werd aangepast en kan licht verschillen met hoe het voordien geregeld was. De hulp van de brandweer inroepen bij noodsituaties blijft uiteraard gratis. Omdat er voordien in de gemeentelijke brandweerkorpsen op verschillende manieren gefactureerd werd voor bepaalde niet-dringende interventies, is er nu één reglement vastgelegd. Enkele voorbeelden: Bestrijden van wespennesten - Eerste interventie: 25 euro - Tweede maal bestrijden van hetzelfde nest: GRATIS (indien binnen de 7 dagen) Interventie door (inbraak)alarm te goeder trouw gemeld: GRATIS Interventie door een (falend) technisch (inbraak) alarm Het uitschakelen van een onbeheerd alarm op verzoek van de politie. Inclusief het veroorzaken van een technisch alarm door nalatigheid van personen zoals: - roken onder een brandmelder; - werkzaamheden die rook en/of stof veroorzaken zonder de installatie te hebben uitgezet; - koken op onvoorziene plaatsen; - verkeerde plaatsing rookmelders. Voor de eerste nutteloze interventie betaal je 120 euro. Voor elke nutteloze interventie nadien (binnen de 12 maanden) betaal je 350 euro. Vervoer per ambulancedienst van personen in nietdringend vervoer. Voor iedere verplaatsing heen en terug betaal je voor de eerste 20 km een forfaitaire som van 29,02 euro. Vanaf de 21ste kilometer betaal je 0,73 euro per kilometer. Aanvragen, controles, onderzoeken en adviezen die wettelijk voorzien zijn 25 euro per dossier + 75 euro per uur (ook afleveren attesten, opmaken planstudies, inspectiebezoeken, controle vooropgestelde preventiemaatregelen). Het volledige reglement vind je terug op Korpschef Bob Deboel met pensioen Het personeel van politiezone MINOS heeft korpschef Bob Deboel uitgezwaaid. Op 1 juni ging hij met pensioen. Bob heeft een hele carrière bij de politie achter de rug. Zijn intrede in het Antwerps politiekorps deed hij in Nog geen 10 jaar later, in 1987, werd hij benoemd tot adjunct-commissaris van Wommelgem en in 1990 werd hij politiecommissariskorpschef in onze gemeente. Door de omvorming naar de politiezone MINOS mocht hij zich vanaf 2001 commissaris van politie-korpschef van de hele zone noemen. Vier jaar later werd hij hoofdcommissaris-korpschef van de politiezone MINOS. Na een carrière van bijna 40 jaar bij de politie kan Bob nu met volle teugen genieten van zijn pensioen. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe korpschef start binnenkort. 7

8 werken & mobiliteit Rotondes: wat zijn de regels? De afgelopen jaren is het aantal rotondes op onze wegen enorm toegenomen. Toch worden de regels niet altijd even goed nageleefd door de weggebruikers. Tijd voor een kleine opfrissing dus. Rotondes hebben heel wat voordelen ten opzichte van klassieke kruispunten. Zeker op het vlak van doorstroming van verkeer en veiligheid. Zo gebeurt in België maar iets meer dan 1% van de letselongevallen op een rotonde. Dat is 7 keer minder dan ongevallen op een kruispunt met verkeerslichten. Maar om de rotondes veilig te houden, is het nodig dat alle weggebruikers de verkeersregels kennen die gelden op rotondes én zich daar ook aan houden. In de wegcode wordt een rotonde als volgt gedefinieerd: weg waarop het verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd middeneiland en gesignaleerd met verkeersborden D5 (rotonde) en waarvan de toegangswegen voorzien zijn van verkeersborden B1 (voorrang verlenen) of B5 (stopbord). Dat houdt dus in dat niet alle cirkelvormige plaatsen rotondes zijn en dat alle rotondes niet noodzakelijk een ronde vorm hebben. Vierkante, rechthoekige of andere vormen die aangeduid worden met het verkeersbord D5 kunnen dus ook een rotonde zijn. Te respecteren regels De rotonde oprijden Nog vóór je de rotonde oprijdt, moet je weten waar je er terug af gaat rijden (de richtingen worden soms aangegeven op de toegangsstroken). Zo vermijd je onverwachte manoeuvres op de rotonde. Vertraag als je een rotonde nadert. Op de toegangsstroken zijn er vaak oversteekplaatsen voor voetgangers of fietspaden. Wees dus voorzichtig en verleen voorrang aan overstekende weggebruikers. Geef voorrang aan alle weggebruikers die zich al op de rotonde bevinden. Als je een rotonde oprijdt, hoef je je richtingaanwijzers niet te gebruiken. Op de rotonde Als je op de rotonde de volgende afslag al moet nemen, blijf je best op de rechterrijstrook rijden. Als je de rotonde niet onmiddellijk moet verlaten, kan je ook op de linkerrijstrook rijden. Vergeet niet om eerst terug naar de rechterrijstrook te gaan voordat je de rotonde verlaat. Ook als je op de rotonde van rijstrook wisselt, ben je verplicht om je richtingaanwijzers te gebruiken. De rotonde verlaten Gebruik altijd je rechter richtingaanwijzer als je de rotonde gaat verlaten. Vergeet niet om voorrang te verlenen aan de voetgangers die er oversteken. Ook fietsers hebben voorrang wanneer ze zich op de rotonde bevinden of op een doorlopend fietspad. Nachtnet Antwerpen stopgezet Op 27 juni reden de Antwerpse nachtbussen voor de laatste keer uit. Zelfs aangevuld met een bijdrage van de gemeenten volstond de verkoop van vervoersbewijzen niet om de werkingskosten van het nachtnet te dekken. Bovendien werd de oorspronkelijke doelstelling - een verkeersveilige brug slaan tussen Antwerpen en de randgemeenten - niet altijd gerealiseerd. Het aanbieden van een nachtnet is een extra dienst die buiten de werkingsmiddelen van De Lijn valt. Om het aanbod te behouden, moest het nachtnet kostendekkend zijn. Dat bleek helaas niet het geval. De bijdrage van de bediende gemeenten en de verkoop van vervoersbewijzen volstonden niet om de werkingskosten te dekken. In tijden van besparingen wil De Lijn haar middelen zo efficiënt mogelijk inzetten om zo veel mogelijk mensen mobiel te maken. Dat betekent dat het aanbod voor woonwerk- en woon-schoolverkeer voorrang krijgt op een duur nachtnet voor een beperkt aantal gebruikers. Daarom besloot De Lijn het huidige nachtnet stop te zetten. Samen met de stad Antwerpen en de omliggende gemeenten zoekt De Lijn nu naar betaalbare alternatieven voor een verkeersveilig vervoer tijdens de weekendnachten. 8

9 milieu Groepsaankoop groene energie voor particulieren Kies voor goedkopere groene energie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Ook onze gemeente steunt dit initiatief. Van 1 juli tot en met 6 oktober kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je daar heel wat op kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken, maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Antwerpse provinciebestuur biedt al haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas. Je hoeft je alleen maar in te schrijven vóór 7 oktober. Op die manier bied je je samen met vele andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Begin oktober wordt er een online veiling georganiseerd, waar energieleveranciers hun beste bod kunnen geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier voor je opgegeven verbruik. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Succesvolle groepsaankopen de afgelopen jaren De groepsaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan huishoudens schreven zich in en bijna gezinnen gingen ook effectief in op het aanbod van de winnende leveranciers. Gezinnen bespaarden zo gemiddeld 210 euro op jaarbasis. Iedereen in Vlaanderen kan inschrijven, ook gezinnen die het afgelopen jaar van energieleverancier zijn veranderd. De verbrekingsvergoeding is afgeschaft, dus je kan zonder problemen het aanbod van de groepsaankoop aanvaarden. Begeleiding en inschrijving De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met begeleiding bij elke stap, van de vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap naar je nieuwe leverancier. Inschrijven kan van 1 juli tot en met 6 oktober op de website (doorklikken naar provincie Antwerpen). Je vindt er ook een antwoord op veel vragen. Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in of bel gratis naar Na de veiling op 7 oktober krijg je vanaf 19 oktober een persoonlijk aanbod. Dat vergelijkt meteen de veilingresultaten met de huidige tarieven. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap, die je moet bevestigen vóór 23 november, kan je rekenen op een helpende hand. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Heel de maand september kan je elke werkdag, behalve woensdag, van 9 tot 12 u. terecht bij de milieudienst. Op woensdag kan je daarvoor van 9 tot 11 u. terecht bij het OCMW. Vergeet zeker je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas niet mee te brengen. Let op: ook als je vorig jaar al intekende op de groepsaankoop, moet je je opnieuw inschrijven om van het winnende aanbod te kunnen genieten. gratis nummer

10 milieu Groepsaankoop groene energie voor kmo s, zelfstandigen en verenigingen Van 1 juli tot en met 13 oktober kan je met je bedrijf, vereniging of als zelfstandige vrijblijvend intekenen op de groepsaankoop 100% groene stroom en gas. Doe mee, bespaar op je energiefactuur en draag je steentje bij tot een beter milieu. Ook voor professionele contracten zijn de verbrekingsvergoedingen weggevallen en kan je dus probleemloos en zonder kosten overstappen naar een goedkopere leverancier. Iedereen met een professioneel contract (enkel laagspanning) en een jaarlijks energieverbruik lager dan kwh elektriciteit en kwh gas kan zich vrijblijvend inschrijven. Neem de laatste jaarafrekening van je energieleverancier erbij en schrijf je online in op www. samengaanwegroener.be. Meer info en inschrijven? gratis nummer Vergroot de hoop Snoei mee taxus tegen kanker Dit jaar kan je nog tot 31 augustus gratis je taxussnoeisel kwijt op het containerpark. Bovendien steun je zo de strijd tegen kanker. Heb je een taxushaag? Dan ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit is van een plant die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van kankermedicijnen. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 m taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. Hoe kan je helpen? Snoei de taxus in je tuin en breng het verse snoeisel gratis naar het containerpark. Let wel, enkel jong en zuiver taxussnoeisel komt in aanmerking. Verzamel de eenjarige scheutjes van max. 20 à 30 cm en vang het snoeisel op in een doek om vermenging met gras, bladeren of ander snoeisel te voorkomen. Je kan het ook rechtstreeks in een zak stoppen. Groepsaankoop zonnepanelen Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald. De provincie wil met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren. Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal je minder of geen elektriciteit aan je leverancier en help je mee aan een beter milieu. Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog tot en met 12 augustus op De provincie zorgt voor een totale begeleiding gedurende het hele project: van de aanvraag van offerte, opmaak van een persoonlijk voorstel, bespreking van je dossier, installatie bij je thuis, keuring en aanmelding van de installatie tot het bewaken van een goede werking van de installatie. gratis nummer

11 milieu Dienstverlening afvalcontainers Makkelijk van thuis uit Sinds vorig jaar kan je alle zaken die te maken hebben met je afvalcontainers regelen via een service center. Je hoeft daarvoor dus niet meer speciaal naar het gemeentehuis te komen of de milieudienst te bellen of mailen. Waarvoor kan je hier terecht? - Je wenst container(s) te bestellen. - Je wenst container(s) te laten ophalen (bijvoorbeeld bij een verhuis). - Je container is verdwenen of gestolen. - Je wenst van containervolume te veranderen. - Je verhuist (binnen of buiten de gemeente). - Je containers worden niet (meer) geledigd. - Je wenst je afvalverbruik op te volgen. - Je bent je factuur kwijt. Ook de verenigingen in Fort 2 kunnen gebruikmaken van het service center. Dit voor het bestellen of bijbestellen van badges (chipkaart) voor de ondergrondse verzamelcontainer en het opvolgen van het afvalverbruik. Service center GRATIS groene lijn: tel Website: klik door naar mijn container Overlast door paardenmest op straat De laatste tijd ontvangt de gemeente steeds meer klachten van inwoners over paardenpoep op straat. De paardeneigenaars ruimen de uitwerpselen vaak niet op en dat zorgt voor overlast. Bij veel inwoners is alom bekend dat hondenpoep op straat laten liggen strafbaar is. Voor paardenpoep geldt net hetzelfde: je riskeert een GASboete tot 350 euro als je de uitwerpselen van je paard op straat laat liggen. We begrijpen dat het moeilijk is voor paardenliefhebbers om tijdens de rit af te stappen of om een schep mee te nemen te paard. Maar als je merkt dat je paard voor iemands huis heeft gepoept tijdens de rit, ga dan desnoods nadien even terug om de boel op te ruimen. Met een fiets en een schep ben je snel van het probleem af. Het hoort toch bij iedere vrijetijdsbesteding of hobby om nadien de achtergebleven rommel op te ruimen. Of je voorkomt uitwerpselen op straat door middel van een opvangzak. De tijd waarin het normaal was dat paardenpoep midden op straat lag is al lang voorbij. Toch zeker in residentiële wijken en dorpskernen. Met je wagen door de paardenmest moeten rijden voor je je oprit en garage bereikt, is voor niemand prettig! 11

12 milieu Samen maken we komaf met zwerfvuil Iedereen woont graag in een propere buurt. Veel burgers stellen een propere leefomgeving op prijs en zijn ook bereid daaraan mee te werken door een deel van het openbaar domein proper te houden. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) start binnenkort met een originele actie waarbij je als burger zelf een plekje kan kiezen in je buurt dat je vervolgens proper houdt. Al jaren huldigt Vlaanderen het principe de vervuiler betaalt. Wie afval produceert, betaalt ook voor de verwerking ervan. Zet je wekelijks je container buiten, dan betaal je dubbel zoveel als je buurman die maar om de twee weken een container buitenzet. Doe je moeite om bijvoorbeeld PMD afzonderlijk aan te bieden, dan is dat door de lagere aankoopprijs van een blauwe PMD-zak ook voordelig. Tot zover de regels voor wie het goed meent. Jammer genoeg treffen we toch dagelijks sluikstort en zwerfvuil aan in Wommelgem. Dat zie je ook als je langs de verloren hoekjes komt. De gemeentelijke werklieden kunnen niet overal tegelijk zijn en op elk moment het afval opruimen. Bovendien brengt die opruiming ook heel wat kosten met zich mee. Als je betrapt wordt op sluikstorten, krijg je een fikse GAS-boete. Claim je plekje, binnenkort ook in Wommelgem Om dat zwerfvuil tegen te gaan, start de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met een nieuwe, originele actie waarbij je als burger een stukje land kan claimen. Je kiest een plek in je buurt en engageert je om die plek ook proper te houden, alleen of in team. Zo wordt de plek als het ware een beetje van jou of van jullie. En zo geniet iedereen van een propere buurt. Hoe claim je jouw plek? Surf naar Daar kan je je registreren. Vervolgens kan je via de kaart één of meerdere stukken land claimen. Je kan kiezen tussen een eenmalige actie of een langdurig engagement. Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot de claimkaart binnenkort online is om actie te ondernemen. Wil je een opruimactie organiseren met je vereniging of met je buurt? Of zie je het zitten om een plekje in Wommelgem proper te houden? Bij de gemeentelijke milieudienst kan je steeds de nodige opruimmaterialen aanvragen om aan de slag te gaan: handschoenen, fluohesjes, grijpstokken en zwerfvuilzakken. Als je kiest voor een langdurig engagement, kan je ook een zwerfvuilpasje krijgen voor het containerpark. Daarmee kan je zwerfvuil (enkel in zwerfvuilzakken) gratis achterlaten op het containerpark. De leerlingen van gemeentelijke basisschool t Laar staken alvast de handen uit de mouwen. Op 8 mei trokken ze enthousiast op pad om de omgeving van de school en Fort 2 proper te maken. Bedankt voor dit fijne initiatief. Hey, t is Rein(h)ier Je hebt ze misschien al wel zien staan naast de weg: de kleine bordjes met het schattige vuilbakmannetje dat vrolijk Hey, t is Rein(h)ier roept. Maar wie is die Reinier eigenlijk? Elke keer als de gemeentelijke werklieden afval hebben opgeruimd, zetten ze na afloop een Rein(h)ierbordje. De bedoeling is dat de sluikstorters door de bordjes worden gewezen op het probleem, dat ze erbij stil gaan staan en hun afval al zeker niet meer gaan dumpen op die plaats. In een later stadium hopen we dat er een gedragsverandering zal optreden als ze de bordjes vaak tegenkomen en hun afval dus op de juiste manier gaan verwerken. Aan de andere kant hopen we dat de bordjes ook de sociale controle door de omwonenden zal aanwakkeren. milieudienst Kaakstraat 2 tel

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2012 29/02 29ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Het ABC van de sociale media...... Kattenbosserjoging Wat komt... 50+ en gezond blijven!... Dropping... Samenaankoopstookolie...

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven contactpersonen Bouwheer Medeopdrachtgevers Aannemer Werfleider van de aannemer Agentschap Wegen en Verkeer Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen!

Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen! Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen! Milieubewuste bedrijven zijn goud waard. Motiveer ze daarom om zich in te schrijven voor de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas, in samenwerking

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Samen gaan we groener Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Waarom een groepsaankoop? onevenwicht op de markt duurder dan in omliggende landen prijzen stijgen sterk we betalen

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014

Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014 Jaargang 13, nummer 38 Vrijdag 13-06-2014 Ouderbedankochtend Vele ouders helpen op school mee met bijv. excursies, oudervereniging, medezeggenschapsraad, oud papier ophalen etc. Dinsdag 17 juni van 11

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens

Nadere informatie

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie.

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie. SPEELSTRATEN SPEELSTRATEN Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975: een openbare weg, waar tijdelijk en tijdens

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Energievergelijker van. Copyright 2016 by onlineenergievergelijker.nl

HANDLEIDING. Energievergelijker van. Copyright 2016 by onlineenergievergelijker.nl HANDLEIDING Energievergelijker van Copyright 2016 by Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Voorwoord pag. 3 3. Start vergelijking pag. 4 3.1 Postcode en Huisnummer pag. 4 3.2 Woonsituatie pag. 4 3.4

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Draaiboek Proper Diest- Netheidscharter

Draaiboek Proper Diest- Netheidscharter Draaiboek Proper Diest- Netheidscharter COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Stad Diest Grote Markt 1 3290 Diest Redactie: Milieudienst stad Diest (DROHM) Inhoud: Hoe kan jij meehelpen aan een proper Diest?

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari, februari, maart 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari, februari, maart 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari, februari, maart 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners,

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkalender februari Vorming: Als eten een zorg wordt dinsdag 9 februari Gezond eten

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008

Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008 Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008 Context en doel van de actie De buurt Steenakker is een sociale tuinwijk, gebouwd ergens tussen de jaren 20 en 50. Sedert enkele jaren worden regelmatig

Nadere informatie

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet.

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Hoe oud moet ik zijn om met een brommer te mogen rijden? Zijn mijn ouders over alles de baas? Waarover mag ik zelf beslissen? In dit boekje lees je er

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Geen wijkkrant meer! Hoe weten wij nu wat er te doen is in het lokaal dienstencentrum? In het dienstencentrum ligt steeds een stapeltje met activiteitenkalenders

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Netheidsverantwoordelijke

Netheidsverantwoordelijke Netheidsverantwoordelijke Infobrochure Dienst leefomgeving Tel.: 053 640 653 leefomgeving@denderleeuw.be 1. Waarom het project netheidsverantwoordelijken? Een buurt die er niet proper bij ligt zorgt voor

Nadere informatie

Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be

Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be Koen (34) en Eva (31) zijn fervente wereldreizigers. Vier continenten bezoeken in tien maanden? Dat is voor het koppel een kleintje. Zo reisden ze deze zomer

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011

wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011 wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011 bevolking inwoners: 26.434 politie vijf zonale prioriteiten diefstallen in woningen verkeer overlast drugs FOCUS gps-diefstallen intrafamiliaal geweld brandweer

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie