boomberg krant Nr. 118, februari 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "boomberg krant Nr. 118, februari 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum"

Transcriptie

1 boomberg krant Nr. 118, februari Krant voor de Boombergwijk in Hilversum

2 Van de voorzitter Toonaangevend als het gaat om bewegen en gezondheid! Fysiotherapie Manuele Therapie Geriatriefysiotherapie Oedeemtherapie Orthopedische Revalidatie Dry Needling Acupunctuur U vindt Fysiotherapie De Boomberg op de eerste etage van Hilverzorg De Boomberg Vaartweg SV Hilversum Dit jaar gaat het bestuur van de Stichting weer aan de slag voor de Boombergwijk. We hebben enkele belangrijke zaken op het programma staan en daarover houden wij u op de hoogte of vragen wij uw medewerking. Wij overleggen ieder kwartaal met de gemeente Hilversum over de voortgang van lopende zaken en wisselen informatie uit. Met name de illegale kap-, sloop- en bouwactiviteiten en de handhaving komen aan de orde en op welke manier wij de bewoners daarover beter kunnen informeren. De gemeente informeert ons wat de komende projecten zijn in de wijk. Dit jaar gaat de website van de Boombergwijk van start. Daarop vindt u veel informatie over de gemeentelijke voorschriften. Verderop in deze krant kunt u daar meer over lezen en uw suggesties of reacties zijn van harte welkom. De gemeente gaat in 2016 de verouderde riolering in de wijk vervangen. Dat is een groot project met veel overlast, maar het biedt ook kansen voor ons om wegen te verbeteren, trottoirs te vernieuwen en eventueel bomen te planten of herplanten. Wij vragen de bewoners om in 2015 hierover mee te denken: de resultaten zullen we met de gemeente bespreken. In deze krant staat het plan van aanpak. Doet u mee? De veiligheid in de wijk blijft een punt van aandacht; nog altijd zijn er inbraken in woningen en auto s. Buurtpreventie en -waakzaamheid zijn belangrijk. Blijf dus als bewoners en buren alert en waarschuw de politie bij verdachte situaties. Bespreek uw afwezigheid met uw buren, want zo kunnen we elkaar helpen op te letten om narigheid te voorkomen. De Stichting houdt haar jaarvergadering op donderdag 19 maart a.s. in het Pinetum Blijdenstein. Daarvoor wordt u van harte uitgenodigd via deze krant. U kunt dan met het bestuur en de andere aanwezigen, onder het genot van een drankje en een hapje, over allerlei onderwerpen met betrekking tot de Boombergwijk van gedachten wisselen. Dat stellen we zeer op prijs, want we zijn er voor u. De avond wordt afgesloten met een interessante lezing. Tot ziens! Frank August de Meijer 3

3 Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg nodigt alle bewoners van de wijk de Boomberg uit voor de Jaarvergadering 2015 Agenda Jaarvergadering 2015 Donderdag 19 maart uur Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein, bezoekerscentrum Klein Vogelenzang Van der Lindenlaan 125, 1217 PJ Hilversum 1. Opening 2. Goedkeuring van het verslag van de vorige jaarvergadering (zie BBK nr.116, juni 2014) 3. Presentatie door de bestuursleden van de resultaten 2014 en vooruitblik voor Verslag van de penningmeester 5. Benoeming nieuw bestuurslid 6. Gelegenheid tot het stellen van vragen 7. Sluiting van de vergadering Sint Maartenborrel op het Burgemeester Schookplein Op 11 november was het weer zover, tientallen kinderen liepen, vaak begeleid door ouders, door de stra- gehad! Of het de goede pr, de locatie, of het gunstige te bij de kraam hebben we de afgelopen jaren niet meer ten van de Boombergwijk met prachtige lampionnen, weer was, weten wij niet, maar wij hopen natuurlijk de een nog mooier dan de ander, op zoek naar huizen dat het volgend jaar weer net zo gezellig wordt! met kaarsjes of lichtjes voor de ramen. Er waren in de buurt veel bewoners die er werk van hadden gemaakt Namens de Sint Maartenborrelorganisatie: om de Sint Maartenlopers een warm welkom te geven. Nicolette (Burgemeester Schooklaan), Sonja (Bergweg) Ook dit jaar konden de kinderen en ouders traditiegetrouw de wandeling afsluiten met een lekker en Lidwien (Bergweg) glas warme chocolademelk of glühwein, een koekje P.S. en een borrelnootje bij de kraam op het Burgemeester Wij hebben gezien dat het Burgemeester Schookplein Schookplein. Het weer was ons gunstig gezind, heel sinds kort is omgedoopt: volgend jaar vindt de Sint zacht en droog. En dat hebben we gemerkt, wat een Maartenborrel dus waarschijnlijk plaats op het enorme opkomst dit jaar! Zoveel gezelligheid en druk- Domela Nieuwenhuisplein (redactie). Pauze Na de pauze zal de heer Jaap Vlaanderen van het Goois Natuur Reservaat (GNR) een voordracht geven over: Ecologische Hoofdstructuur en Ecoducten in het Gooi Natuurbruggen of ecoducten, je ziet ze in heel Nederland en er verschijnen er ook steeds meer in het Gooi. Ze maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen. Dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Maar is dat ook zo? Functioneren ze? Worden ze gebruikt? Afgesloten wordt met een drankje en een hapje. 4 5

4 Denk mee over het verkeer in de wijk Boomberg De gemeente gaat de sterk verouderde riolering van de Boombergwijk in fasen vernieuwen. Dat begint in Het betekent natuurlijk veel graafwerk en ten slotte een nieuwe bestrating van de rijweg en de stoepen. Dat biedt kansen! Met de werkgroep Boomberglaan hebben wij al met de gemeente contact gehad over de indeling van de Boomberglaan, om deze straat verkeersluw en veiliger te maken. De voorstellen van deze werkgroep zullen te zijner tijd vooraf worden besproken, zodat de gemeente bij de vernieuwing van de straat daarmee rekening kan houden. Ook wil de gemeente met ons alle verkeersknelpunten in de wijk bespreken. Deze punten moeten dan wel door de bewoners aangedragen worden. Denk daarbij aan de conditie van de trottoirs, de plaats van de 30-km drempels, gevaarlijke kruisingen, verandering van rijrichting, parkeerhavens, etc. De bewoners kennen de problemen in hun straat het beste en daarom doen we een beroep op u om u te melden als deelnemer aan een van de vier werkgroepen om mee te denken over het verkeer in de wijk. Wij hebben de wijk ingedeeld in vier regio s, waar het verkeer een zekere samenhang heeft in de betrokken straten. Deze wijkdelen worden begrensd door de straten: deel 1: s Gravelandseweg - Boomberglaan - Vaartweg - Torenlaan P.C. Hooftweg deel 2: Vaartweg - Schuttersweg - Bergweg deel 3: Burg. Gülcherlaan - A. Perkstraat - Schuttersweg - Sterrelaan - Zonnelaan - v/d Lindelaan deel 4: s Gravelandseweg - Schuttersweg - Jonkerweg - Lindenheuvel De eindverslagen van de werkgroepen worden plenair met alle werkgroepen besproken en bij (redelijke) consensus gebundeld door WOO De Boomberg voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder. Als u wilt meewerken in de werkgroep, meldt u zich dan bij Dan gaan we snel van start. VACATURE BESTUUR In het bestuur van Wijkoverlegorgaan De Boomberg is een vacature ontstaan voor het bestuurslid dat verkeer en buurtpreventie in zijn/ haar portefeuille heeft. Voor nadere inlichtingen over het bestuurswerk en over de vacature kunt u terecht bij de overige bestuursleden: zie de colofon achterin dit blad. Aanmeldingen graag bij de voorzitter: Frank August de Meijer Wij hopen op de jaarvergadering een nieuw bestuurslid aan u te kunnen voorstellen. Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie Sinds 1969 bieden wij u in de Boombergwijk de beste zorg op het gebied van fysiotherapie, Manuele therapie en sportmassage. Kleinschaligheid, klantgerichtheid, persoonlijke aandacht en multidisciplinaire samenwerking zijn onze uitgangspunten (wij werken intensief samen met TerGooi ziekenhuizen) We zijn gespecialiseerd in aandoeningen van de wervelkolom, de nabehandeling van nieuwe knieën of heupen, stress gerelateerde klachten, maar ook in de behandeling van chronische aandoeningen als reuma en gewrichtsaandoeningen (artrose). Voor ouderen hebben wij speciale oefenprogramma s, ook gericht op valpreventie. Indien nodig komen wij u thuis behandelen. Tot ziens! P.B.P. Lunaček, C.W.M. Redegeld, T. Lunaček Café en restaurant de Jonge Haan heet u van harte welkom voor lunch of diner, vergadering, seminar, receptie, huwelijks- of verjaardagsfeest, zakelijke bespreking of bedrijfsuitje. U kunt bij ons voor welke gelegenheid dan ook op elk moment van de dag terecht! Café en restaurant de Jonge Haan - s-gravelandseweg ET Hilversum Valkenhoflaan 2a, Hilversum tel: /

5 Anton van der Veer park te bewateren. Hij heeft toen ongeveer liter water verbruikt om alles weer op orde te krijgen. Het werd fantastisch. De planten groeiden en deden het goed tot grote vreugde van velen waaronder de vrienden van het Boombergpark. De bewoners van het complex Palaboean zijn er ook heel blij mee en zij hebben hem financieel gesteund om een en ander te kunnen blijven doen. Anton doet het met plezier, geniet ervan, en heeft een prima relatie met de beheerder Op een maandagavond ben ik op bezoek geweest bij Anton en Liesbeth, gezellig bij de zojuist versierde van de groenvoorziening van de gemeente Hilversum kerstboom. Het gesprek ging al gauw over hun park opgebouwd. waar ze vlakbij wonen. Ze hebben uitzicht op de toegang van het park aan de Vaartweg. pen om voor hen te werken, maar nu als zelfstandig Inmiddels is hij ook weer gevraagd door de omroe- Nadat Anton, vanwege bezuinigingen, geen werk ondernemer. Verder onderhoudt hij de Joodse Begraafplaats (Vreelandseweg 1-3, hoek Gijsbrecht van meer had bij de omroep kon hij niet stilzitten. Hij zag dat de gemeente Hilversum nieuwe rododendrons aan Amstelstraat) die ook zeer de moeite waard is om te het van Ravenswaaypad had geplaatst, onderdeel van bezoeken. het Boombergpark. Alles bij elkaar heeft hij het druk. Hij blijft het van De zomer van 2013 was prachtig maar erg droog. Ravenswaaypad bijhouden omdat het hem voldoening geeft en omdat wij hem er zo voor waarderen. Hij maakte er echt werk van. Met een lange slang en een hogedrukspuit begon hij het schuin aflopende Hij vraagt aandacht voor de wijze waarop er honden worden uitgelaten. Honden moeten op dit deel van het park aangelijnd zijn en zoals iedere hondenbezitter weet moet de poep worden opgeruimd. Anton heeft zelf ook een kastje voor de nodige zakjes opgehangen! Maar desondanks zijn er veel mensen die de poep niet opruimen; zeer tot zijn verdriet of ergernis. Heel begrijpelijk, want poep is vies en zit stampvol bacteriën. Anton moet zijn maaimachine nadat hij heeft gemaaid, dan ook uitgebreid schoonmaken, wat erg lastig is. Dit zou niet nodig zijn als wij het zelf opruimen! Zijn kleinzoon mag af en toe mee op de maaimachine, hij vindt het reuze spannend in zijn bijpassende overall samen met opa. Anton vertelt dat de flats die na 1945 zijn gebouwd en waar hij nu alweer jaren woont in de plaats zijn gekomen van een grote villa die destijds verwaarloosd was en is afgebroken: Villa Palabouan. Bij het bordje dat geplaatst is door de vereniging Albertus Perk kun Anton is een voorbeeld voor ons. Iemand die vrijwillig je lezen dat villa Corvin ook op dit terrein heeft gestaan: aan de Bergweg. Ooit was het de bedoeling een we hem tegemoetkomen en beter op het afval van onze veel werk doet voor onze wijk. En met plezier! Laten groot wandelgebied te hebben op deze plek, maar desondanks is er door de gemeente vergunning afgegeven honden letten. voor de aanleg van de Bergweg. Anneke Verdam ~ Advertentie ~ Bussummerstraat 50 Hilversum Tel.: Fax: Biologische slagerij boomberg.indd :13:57 8 9

6 Ingepakte beuken Wie van de Boomberglaan het Boombergpark inloopt, ziet links als twee schildwachten een paar omklede beuken staan, met daar tussenin een stam zonder takken. De afdeling Groen van de gemeente heeft aan dit drietal veel zorg besteed. De stam van 9 meter hoog, zonder takken, zal in de loop van de tijd een broedplaats van insecten en vogels worden, terwijl de illusie van de rij beuken toch blijft bestaan. Omkleding van beuken met jute is een bescherming van de stam tegen (brand)plekken door te veel zon. Dit gebeurt als het bladerdak van nabijgelegen bomen plotseling wegvalt. Zo zijn ook de jonge beuken verderop bij de Schuttersweg gered bij de herinrichting van het park een tiental jaar geleden. De brandwonden op hun stammen zijn nog steeds te zien, hoewel die goed aan het dichtgroeien zijn. Zonder jute-bekleding hadden die beuken het niet gered. De strook groen aan de rand van het park naast het voormalige NCRV-terrein krijgt dit voorjaar versterking met extra groen. Meer variatie in soorten struiken is wenselijk. Het wijkbestuur heeft een gift van 125 voor het planten van de Hondsroos of Rosa Canina ter beschikking gesteld. Of honden daar blij mee zullen zijn? De struiken zitten vol stekeltjes en honden zullen daar niet gauw gaan zitten, maar de kleine roze enkelvoudige roosjes van de Hondsroos zijn aardig om te zien. U kunt dus in de zomer een deel van uw contributie voor het wijkblad in de groenstrook terugvinden, net als in de fraaie Paulowna Tomentosa aan het Jan van Ravenswaay-pad. Het park ziet er deze winter verzorgd uit, mede dank zij wijkbewoners die af en toe zwerfvuil opruimen. Waarvoor dank! Ook de rotjes van Oud en Nieuw zijn goeddeels verwijderd. In december hebben de monumentale bomen in het park gelukkig de harde windstoten overleefd. Ook de beuken en eik met witte stippen. Wat opviel was dat bij de ingang van de Gülcherlaan een mooie jonge boom staat, met op de stam zeven kleine witte stippen. Hoezo zeven witte stippen? We horen in onze volgende bespreking met de medewerkers van de gemeente wel wat de betekenis daarvan is. In november hebben we twee wijkbewoners gevraagd deze bijeenkomst te versterken met hun waarnemingen. Hun inbreng, onder andere over de overlast van honden en een meer gevarieerde beplanting in de groenstrook langs het voormalig NCRV-terrein, zit verwerkt in dit verhaal en dit wijkblad. Namens de Vrienden van het Boombergpark, Joke Sebus 10 11

7 Vergrijzing en verjonging in de Boombergwijk De bevolking wordt ouder. Allerlei maatregelen worden genomen om de toenemende zorgkosten door de vergrijzing te kunnen opvangen. En velen van ons denken na hoe het met hun oude dag moet. De vraag is of de vergrijzing ook in de Boombergwijk toeslaat. Of is er juist sprake van een verjonging? We kijken naar enige cijfers. Velen denken dat Hilversum alsmaar inwoners verliest, doordat jongeren wegtrekken en ouderen overlijden. Dat is echter niet het geval: Hilversum is een groeiende gemeente. In de afgelopen 10 jaar ( ) groeide de bevolking met meer dan 3%. De figuur hieronder laat dit in de eerste kolom zien. De Boombergwijk groeide met 0,2% veel minder dan Hilversum als geheel, maar toch was er ook hier enige groei. Figuur 1: Bevolkingsontwikkeling in Hilversum en de Boombergwijk ( , in %) Bron: CBS; Statline; bewerking kerncijfers wijken en buurten (H =Hilversum; B = Boombergwijk) Vergrijzing / verjonging In de Boombergwijk wonen veel 65-plussers: het aandeel ouderen ligt boven de 30%. Van elke drie bewoners is dus bijna één ouder dan 65 jaar. Voor Hilversum als geheel is dit maar 1 op de 5. Opvallend is dat dit grote aandeel ouderen in de Boombergwijk al lang het geval is: in 2003 was het bijna net zo groot als in Dat komt onder andere doordat de Boombergwijk traditioneel een wijk is waar veel mensen aan het eind van hun wooncarrière zitten. Deels omdat de wijk heel aantrekkelijk is om te wonen: waarom zou je nog weer weggaan? Deels omdat men door de leeftijd een beroep moet doen op zorg in tehuizen. En daar hebben we in de wijk er nu eenmaal veel van. Maar in elk geval neemt de vergrijzing in de Boombergwijk niet veel toe. Figuur 1 hierboven laat in de meest rechtse kolommen zien dat in Hilversum als geheel de afgelopen 10 jaar het aandeel ouderen duidelijk sneller is gegroeid dan de Boombergwijk. Is er in de Boombergwijk dan zelfs sprake van een verjonging? Immers, in sommige straten vestigen zich veel jonge gezinnen. In Hilversum nam de leeftijdscategorie van 0-15 jarigen in de periode toe met meer dan 9% (de middelste kolommen in de figuur). Daardoor groeide het aandeel jongeren in Hilversum als geheel van 16 naar 17%. In de Boombergwijk groeide deze groep ook, maar slechts minimaal: het aandeel jongeren bleef 15%. Je kunt dus niet spreken van een verjonging van de wijk. En binnen de wijk? Samenvattend Zoals er grote verschillen zijn binnen Hilversum, zo Zoals het in een rustige woonwijk hoort, gebeurt er zijn er natuurlijk ook verschillen binnen de Boombergwijk. Het blijkt dat de oudjes vooral aan de randen zagen dat de bevolking in Boombergwijk niet hard hier op demografisch gebied niet veel schokkends. We van de wijk zitten. In het Zuiden bevinden zich de groeit en ook niet sterk vergrijst. Hilversum als geheel bekende zorgcentra De Boomberg en Gooizicht. En groeit harder en vergrijst ook meer. Wel heeft de wijk langs de Schuttersweg en de s-gravelandseweg staan traditioneel een hoog aandeel ouderen. Zeker vergeleken met Hilversum, treedt niet echt verjonging op. appartementencomplexen die veel ouderen huisvesten. Waar zijn dan de kinderen in de wijk te vinden? Er zijn wel grote verschillen binnen de wijk. Ouderen Vooral ten westen van de Boomberglaan (Van Lenneplaan; Albertus Perkstraat) is het aandeel kinderen partementencomplexen, terwijl de jongsten vooral ten wonen vooral aan de randen in zorgtehuizen of ap- hoog. Dit gebied ligt vlak bij het Schookpleintje. westen van de Boomberglaan en aan het einde van de Zouden de feesten op Koningsdag en St. Maarten dit Albertus Perkstraat wonen. veroorzaken? Ook aan het eind van de Albertus Perkstraat is een hoog aandeel kinderen te vinden. Lambert van der Laan Zichtbare gemeentelijke monumentenpracht Om de gemeentelijke monumenten in Hilversum zichtbaar te maken heeft de Historische Kring Albertus Perk het initiatief genomen om het Hilversums monumentenschildje te ontwikkelen. Dankzij bijdragen van Albertus Perk, Dudok Wonen, Kastanje Ontwikkeling en de gemeente Hilversum is een eerste serie van vijfhonderd schildjes gemaakt. Honderd schildjes worden opgehangen op gemeentelijke monumenten in het centrum, vijftig schildjes plaatst Dudok Wonen op monumenten in eigen bezit. De overige driehonderdvijftig schildjes kunnen eigenaren/bewoners van een gemeentelijk monument gratis ophalen bij Museum Hilversum. De bewoners van de Boombergwijk, die in het bezit zijn van een gemeentelijk monument worden van harte uitgenodigd om een schildje op te halen en te bevestigen aan hun pand. Zo wordt het erfgoed in onze mooie wijk beter zichtbaar voor bewoners en bezoekers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norman Vervat via 12 13

8 Waarschijnlijk heeft u ons helemaal niet nodig Want kunt u zich een mooiere woonomgeving voorstellen dan de Boomberg? Waarschijnlijk niet. Wij raken ook in vervoering van de pracht van de wijk; het Rosarium, de wit gepleisterde villa s en de prachtige lanen. De omgeving is adembenemend mooi. Geen reden om te verhuizen; juist een plek om heel lang te blijven wonen. Dat begrijpen wij ook. Maar voor het geval we er misschien naast zitten en u een makelaar nodig heeft Wij staan voor u klaar. Bel: (035) of ga naar: gooilandmakelaardij.nl S B D D E S I G N. N L W E B S I T E S O P M A A T VOOR DESKTOP, TABLET EN SMARTPHONE De Eerlijkheidsfabriek Gooiland Makelaardij: sterk in full service dienstverlening en verkoop. Tevens gespecialiseerd in aankoopbegeleiding en verhuur. Gooiland Makelaardij s-gravelandseweg 46d, Hilversum Voor raad die je niet bij je familie wilt of kunt halen. Ook voor jongeren die de ouders niet als raadgevers kunnen hebben. Voor verwerking van levensgeschiedenis. Aan het begin van 2015 kunnen we met elkaar terugzien op een succesvol 2014 in De Hof. Het verbaast ons steeds weer hoe een der alleroudste begraafplaatsen in Nederland, de monumentale buitenbegraafplaats Gedenkt te Sterven uit 1793 zo n bijzondere plek in onze wijk weet in te nemen. Traditioneel was er de 4 mei herdenking, waarbij in het bijzijn van burgemeester Pieter Broertjes door nabestaanden en betrokkenen bloemen bij de verschillende herdenkingsmonumenten gelegd werden, Monumenten die ons steeds weer doen realiseren hoe belangrijk tolerantie en vrijheid zijn. Daarnaast waren er een aantal muzikale optredens in de vroege zomermaanden en een workshop tekenen onder leiding van Irene van den Bos. Tijdens de Open Monumentendagen in het najaar vonden rondleidingen plaats. Traditioneel werd het jaar afgesloten met het Xmas Carol evenement. Ook voor 2015 staan er weer de nodige evenementen op de kalender. Nu reeds is bekend dat het Goois Vrouwenkoor op vrijdag 12 juni zal optreden, terwijl op 1 juli het Toonkunstkoor haar seizoen in De Hof gaat afsluiten. Maar er komt meer, denk daarbij aan een kinderrondleiding en opnieuw een teken-/schilderworkshop. Informatie is tijdig te vinden op de website van De Hof. Ook zal in het voorjaar een tuinploeg opgericht gaan worden, welke een deel van het groenonderhoud op zich zal gaan nemen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van evenementen in De Hof of deel gaan nemen aan de tuinploeg dan kunt u zich hiervoor via de website aanmelden. Wij hopen dat stadspark De Hof ook in 2015 weer een aangenaam verblijfsgebied in de Boombergwijk zal blijken te zijn! SBD DESIGN De Rijklaan RD Hilversum T: M: Relatieproblemen bespreken in veilige setting. Vermijd de schuldgedachte. Trek op tijd aan de bel! Geschiloplossing Mediation Ook bezoek aan huis, b.v. voor ouderen Mr. Laurien van Egeraat Albertus Perkstraat 59 Hilversum Boombergkrant 119 Sluitingsdatum kopij: 1 mei 2015 (verschijnt 1 juni 2015) Flos Wisse Smit, secretaris !

9 Activiteiten in de Boombergwijk Website Boombergwijk van start FEBRUARI 1 februari Bibliotheek vanaf 13:30 Knutselen en poezie voor kinderen vanaf 3 jaar 4 februari Bibliotheek 19:30-21:30 Schrijfworkshop Knuffelpoezie 8 februari Pin. Blijdenstein 12:00 Erwtensoepwandeling 10 februari Bibliotheek 19:30-22:00 Lezing van Stef Pluijm over New York 18 februari Bibliotheek 20:00-22:00 Bijbelcafé 25 februari Pin. Blijdenstein Speciale actieve rondleiding voor kinderen vanaf 8 jaar MAART 4 maart Bibliotheek 20:00-22:00 Bijbelcafé 6 maart Pin. Blijdenstein Start openbare cursus: Evolutie van planten 9 maart Bibliotheek Lezing: Waanzin in de letteren door Ranne Hovius 18 maart Bibliotheek 20:00-22:00 Bijbelcafé 19 maart Pin. Blijdenstein Jaarvergadering wijkoverlegorgaan De Boomberg 20 maart Bibliotheek Amicitalia: lezing over Giovanni Bellini Met ingang van 1 februari gaat de website van het Wijkoverlegorgaan De Boomberg van start. U kunt daarop allerlei informatie over onze wijk vinden en ook informatie over verschillende gemeentelijk voorschriften en regelingen inzake bijvoorbeeld beschermd stadsgezicht. U vindt de site hier: Graag vernemen wij uw reactie. APRIL 6 april Pin. Blijdenstein Paaseieren zoeken voor de kinderen 26 april Burg. Schookpl Koningsfeest op Burg. Schookplein Goois Jeugd Orkest & junior GJO o.l.v. dirigent Cas van der Horst MEI 4 mei St. De Hof Kranslegging in de Hof 4 mei Rosarium Dodenherdenking 10 mei Pin. Blijdenstein Rododendron rondleiding 30 mei Pin. Blijdenstein Plantenmarkt JUNI 28 juni Rosarium Rosarium Concert met Goois Jeugd Orkest 12 juni De Hof n.n.b. Goois Vrouwenkoor 29 juni Pin. Blijdenstein Blijdenstein schaaktournooi JULI 1 juli De Hof n.n.b. Toonkunstkoor Zondag 28 juni 2015, uur Rosarium, Boomberglaan Hilversum Toegang gratis s.v.p. eigen klapstoel meenemen i.s.m. stichting Wijkoverlegorgaan de Boomberg 16 17

10 Suriname 2014 omgeving met aardige mensen en een glas witte wijn, om de komende nacht af te wachten. Het ging nu echter wat bruut. Aankomst om uur in het donker, meteen in de auto voor een rit van 4 uur naar Nickerie. Daar werden Han Sing Liem, U heeft de zon gebracht in het leven van anderen. Het was op uitnodiging deze keer dat ik weer mocht met steeds weer de terugkerende vraag erbij Wanneer komen, want er zou een feestje zijn ter gelegenheid kom je terug? Met moeite werd het warme nestgevoel van het 55-jarig bestaan van het Streek Ziekenhuis in van ons afgeschud. Nickerie en daar mocht ik veertien dagen over doen. De dag erop werd het feest geopend met een lunch Zeven jaar terug begon ik hier de KNO-heelkunde op het plein voor het ziekenhuis en daar kwam ik een vorm te geven en nu werken er collegae uit Nederland in wisseldienst. (Zie BBK feb 2014) Vrijwel alle gelijk partij. Tot mijn stomme verbazing werd ik door beetje te laat aan in wat sjofele kleding voor een der- veertien dagen werden gevuld met waarvoor ik kwam: de dame van het protocol naar voren geloodst en kreeg feesten. ik een prominente plaats op de tweede rij, ingeklemd tussen de commissaris van politie en de chef van de 18 november 2014 douane te Nickerie. Toen ik de laatste aankeek dacht Het is gebruikelijk rond uur te landen op Zanderij en rond uur daarna ergens aangenaam te neus zat ik in de haren van mevrouw Chantal Doek- ik aan een vergiet; die man laat alles door. Met mijn verkeren, ik bedoel in een leuke hie, zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Nederland, die voor mij zat. De drie religies vormden de inleiding van de feestdag. Eerst zong de vrouwelijke pandith namens de Hindoestaanse gemeenschap. Prachtig, maar ik begreep het niet. De imam citeerde uit de Koran en algemeen chirurg, en ik afgeleverd in dat vieze dorpje dat verstond ik niet. Als derde mijnheer pastoor: bij een prachtige bungalow voor ons tweeën. Die lag in dit ziekenhuis geen abortus en geen euthanasie, precies tegenover mijn stamkroeg en op twee minuten en dat verstond ik wel maar begreep ik niet. Direct lopen van mijn lieve hospita waar ik de laatste twee daarna werd ik gevraagd op het podium te komen en jaar verbleef wanneer ik er was. Dan pak je hoopvol werd ik toegesproken door de Raad van Bestuur over de koffer uit met een blik op de dagen die komen gaan. wat ik voor het ziekenhuis betekend had. Ik kreeg de Natuurlijk wat ontbijt regelen en even wennen aan elkaar maar de ochtend erop gingen we meteen naar ons een plaquette en de tekst die erop staat is zo lief in het Medical Award van het ziekenhuis in de vorm van ziekenhuisje voor het handen schudden, Nescafé koffie Nederlands geschreven en tegelijk zo on-nederlands en het praatje erbij. Het ging allemaal als vanouds en en echt Surinaams. Door het opzetten van de K.N.O. missie hebt u de zon gebracht in het leven van anderen, en uit dankbaarheid kunnen wij de stralen niet weghouden van u. Daarop volgden talloze toespraken van diverse autoriteiten die elkaar prezen over de kwaliteit van het vooruitstrevend ziekenhuis, er werd gezegd dat het zich academische allures zou moeten aanmeten en het was tot dit niveau gekomen door de inspanningen van de huidige regeringspartijen. Gaan we nu professor worden? Dan ben ik echt te vroeg weg gegaan. 24 november Ik had hem al eens eerder ontmoet en een hand gegeven. Hij werd steeds omringd door vrienden van een sportschool met zonnebrillen op die steeds naar een andere kant keken. Nu liep hij zomaar leuk en ontspannen met zijn vrouw Ingrid aan de hand de congreszaal binnen die is gelegen aan het onafhankelijkheidsplein. Zij droeg een charmante beige deux piece, net over de knie, en hij had over zijn donkere pak een van schouder naar schouder reikende ambtsketen. Het gaat om Zijne Excellentie Desire Delano Bouterse die daar kwam om mensen te sieren met versierselen. De zaal was gevuld met 250 mensen met 121 decorandi. Lieftalige dames wezen ons de plek waar wij plaats konden nemen op genummerde gouden partystoelen. In een korte toespraak memoreerde de president wat wij voor het land betekend hadden. Een dame riep daarna de namen af van de decorandi die zich in cohorten van tien stuks opstelden voor het podium om de decoraties in ontvangst te nemen. Begonnen werd met de laagste onderscheidingen in de orde van eremedaille van brons, zilver of goud. Die werden hen opgespeld door districtscommissarissen (commissaris van de provincie), ministers en Ingrid, de echtgenote. Daarna gaf de president iedere gedecoreerde een hand. Na die ere- Vrienden van een sportschool. medailles zat ik nog steeds op mijn gouden partystoel en begreep dat het wat hogers zou worden. Vervolgens kwamen er vijftig ridders aan de beurt en mijn beurt was het nog steeds niet. Dat het nog hoger zou worden kon ik me niet voorstellen tot ik mijn naam hoorde die ik alleen herkende aan de klank van Pieter Antonius en daar liep ik dan, rechter dan ooit, naar voren samen met Han Sing Liem, algemeen chirurg. Daar gingen wij Officier in de Orde van de Erepalm >> 18 19

11 >> van de Republiek Suriname worden. Gemachtigd een regiment te mogen aanvoeren bestaande uit Surinaamse verloskundigen en poli zusters. Hierna volgden nog enige onderscheidingen die voor ons onbereikbaar zijn zoals commandeur. De hoogste onderscheiding viel ten deel aan een mijnheer van Wingerden, ja een Nederlander, die later de President namens alle gedecoreerden bedankte en dat ging zo: Excellentie, toen wij met onze kompie (compagnie) nog lagen in uw legerplaats en toen wisten we meteen: een ex-militair met niet de hoogste rang die hier had gediend bij de voormalige TRIS, een militaire eenheid in Suriname van vóór de onafhankelijkheid, bestaande uit Nederlandse en Surinaamse militairen. Hij werd commandeur in de Orde van de Gele Ster met de Zwaarden en dat allemaal omdat hij heeft gezorgd dat er bij Fort Zeelandia nu een standbeeld staat met vermelding van de namen van 45 Surinaamse en Nederlandse mannen die tijdens hun dienstplicht in Suriname om het leven zijn gekomen. Later las ik in een Nederlandse krant dat er Kamervragen (van Bommel SP) gesteld zijn hoe het mogelijk was dat een Nederlander daar in Suriname een dergelijke onderscheiding kon accepteren. Bemoeizucht dus. Overigens heb ik geen Nederlandse ambassadeur gezien en later hoorde ik dat hij niet uitgenodigd was. Dan maar naar t Vat, een kroeg bekend bij Nederlandse stagiaires waarvan er 3000 in Paramaribo rondlopen. Han Sing Liem, de cheffin van de linnenkamer, Henk Rutten en ik. Wat biertjes en een omelet en dan gauw de stad uit naar huis, naar dat zoveel rustiger Nickerie. Naar ons onderkomen. De laatste keer voor ons. Schutterstoernooi 2014 Buurtfeest Burg. Schookplein Op zaterdag 27 september 2014 werd op het Burgemeester Schookplein een buurtfeest met barbecue georganiseerd. De bewoners op de Van Lenneplaan, Oranjelaan, Zonnelaan en Burgemeester Schooklaan waren uitgenodigd. Er waren ongeveer 40 mensen gekomen met een aantal kinderen. Het was een groot succes; er waren oude bekenden en nieuwe gezichten. De mannen zijn nog tot laat om het vuur blijven zitten. De algemene conclusie was dat we dit vaker zouden moeten doen. Elleke Verstege-Boerrigter Op zaterdag 1 november vond de 30e editie plaats van het jaarlijkse tennisevenement van de Boombergwijk: het Schutterstoernooi. Dit lustrum was door de organisatoren Jane Ek, Thijs Kerssemakers en Reinier Zielhuis voortreffelijk georganiseerd. Vanwege het lustrum begonnen we met een glaasje champagne. En de mensen die 30 jaar terug het toernooi voor de eerste keer hadden georganiseerd waren speciaal uitgenodigd. Het aardige was dat zij ons wisten te vertellen dat het eerste toernooi niet in 1984 in de hal van tennisclub Bosheim had plaatsgevonden, maar in 1983 ergens anders. Pas vanaf 1984 waren wij bij Bosheim te gast en de wisselbeker, de Schutterstroffee, was ook pas die tweede keer geïntroduceerd. Gelukkig bleek al discussiërend en na bestudering van de wisselbeker dat er één jaar was overgeslagen: in 1991 had het toernooi niet plaatsgevonden. Eensgezind constateerden we dat het dus echt de 30e keer was. Intussen werden kennissen gegroet en kennismakingen hernieuwd. Ruim 30 spelers en toeschouwers hadden zich gemeld. Onder de toeschouwers enkele oudgedienden die zelf niet meer meespelen, maar die het evenement toch niet willen missen. Zoals elk jaar werden wij van een smakelijke maaltijd voorzien. Maar er moest eerst wel een rondje worden getennist. Gelukkig voorziet het wedstrijdschema in voldoende pauzes om de inwendige mens ruimschoots aan zijn trekken te laten komen. En om met buren en buurt-genoten bij te praten. Uiteindelijk sleepte Meike Negen de 1e prijs bij de dames in de wacht terwijl Rudolph van den Berg de 1e prijs bij de heren veroverde. En ondergetekende mocht de Schutterstrofee mee naar huis nemen - maar wel onder de voorwaarde dat ik de beker niet zou gaan poetsen want daar kan de 30-jarige niet meer tegen. Op zaterdag 7 november 2015 zal het 31e Schutterstoernooi gaan plaatsvinden. Houdt de informatie in de Boombergkrant in de gaten! Jan Verdam 20 21

12 Colofon De Boomberg krant is een uitgave onder verantwoordelijkheid van de Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg. Oplage: 1150 exemplaren Verschijningsfrequentie: 3 maal per jaar (februari, juni en oktober) De redactie kan artikelen inkorten, samenvatten of van plaatsing afzien. Foto s graag afzonderlijk aanleveren (minimaal 2 Mb). Redactie Anneke Verdam - de Witte Sterrelaan PP Hilversum Tel.: Vormgeving en opmaak Sandra Berends (Sbddesign) De Rijklaan RD Hilversum Tel.: Digitaal geprint door Drukkerij Ten Herkel BV De Zodde MB Oud-Loosdrecht Tel.: Advertentietarieven Uitsluitend zwart-wit ¼ pag. 80 x 120 mm 60,00 ½ pag. 170 x 120 mm 120,00 ½ achterpag. 170 x 120 mm 150,00 achterpag. 170 x 250 mm 300,00 Plaatsing in 3 nummers Donaties Donaties kunt u overmaken op Rekeningnr NL41INGB t.n.v. Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg Paulus van Loolaan SG Hilversum 22 Bestuur Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg Correspondentieadres: Burgemeester Gülcherlaan NX Hilversum Voorzitter Frank August de Meijer tel Secretaris Hein Coops tel Penningmeester Pieter Goderie tel Leden Coördinator Ruimtelijke Ordening Lambert van der Laan tel Coördinator Buurt en Beheer Anna Gabanyi tel Coördinator Verkeer en Buurtpreventie vacature Boombergkrant Anneke Verdam - de Witte tel Wijkcoördinatoren en straatcontactpersonen Wijkdeel A Coördinator M.Th. Arens s-gravelandseweg 81-a tel Straatcontactpersonen fam. August de Meijer, tel mevr. Bour-Weys, tel mevr. A. Kalff, tel Wijkdeel B Coördinator en straatcontactpersoon Tijmen de Groen Boomberglaan 69 tel Plaatsvervanger Maria Goos, tel Straatcontactpersonen R. Beker, tel mevr. L.S. Kruit, tel mevr. A. Goossens-Hulshof, tel J. Fillekers, tel G. de Lange, tel Wijkdeel C Coördinator en straatcontactpersoon M. Kerssemakers Torenlaan 36 tel Straatcontactpersonen mevr. G. Jensen, tel Wijkdeel D Coördinator en straatcontactpersoon mevr. M. Pieters-de Groot Burg. Gülcherlaan 33 tel Straatcontactpersoon P.A.H.M. Goderie, tel Wijkdeel E Coördinator en straatcontactpersoon mevr. F. van de Loo Bergweg 43 tel Straatcontactpersoon mevr. Van Eijk, tel Wijkdeel F Coördinator mevr. M. Scholten Sterrelaan 27 tel Straatcontactpersonen mevr. Stins, tel mevr. A. Brouwer, tel mevr. I. Groen van Duivenboden mevr. E. Rissik, tel

13 same owner, same location, same service, new name, new concept, new spirit... joost! wijn GAAT VERDER ALS... KOM SNEL EEN KEER KIJKEN IN MIJN VERNIEUWDE WINKEL! WIJ ZIJN OPEN VAN DINSDAG T/M VRIJDAG VAN TOT UUR EN OP ZATERDAG VAN TOT UUR JOOST JAARTSVELD ALBERTUS PERKSTRAAT NK HILVERSUM T: E: Sauter heeft ook vestigingen in o.a.: Maastricht Bussum Zeist Velp

boomberg krant Nr. 119, juni 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum

boomberg krant Nr. 119, juni 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum boomberg krant Nr. 119, juni 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum Van de voorzitter Toonaangevend als het gaat om bewegen en gezondheid! Fysiotherapie Manuele Therapie Geriatriefysiotherapie Oedeemtherapie

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kant en Klaar. Bovenste etage. Nieuwe luxe inbouwkeuken. Kleinschalig. Balkon Zuidoost

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kant en Klaar. Bovenste etage. Nieuwe luxe inbouwkeuken. Kleinschalig. Balkon Zuidoost Huizen van Hoekstra & van Eck Albrecht Durerweg 76, 1328 TJ Almere Bovenste etage Nieuwe luxe inbouwkeuken Kleinschalig Kant en Klaar Balkon Zuidoost H19 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat)

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat) 18 dec Interview door Luk Indesteege met Armand Nijs (71), 50 jaar gehuwd met Marie-Julienne Thuys (72) Hengelhoefstraat 85, 3600 Genk gepensioneerd bakker in Hoevenzavel, Marie-Julienne hielp in bakkerij.

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen Weeknieuws week 12 Locatie de Toverdoos 2 jarigen De week vloog weer voorbij! Wat hebben we het weer leuk gehad. We namen rustig afscheid van thema "Regen". De klas wordt nu steeds meer gevuld met spulletjes

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten?

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 1. Rechte tellingen Buren Sommige mensen hebben een goede relatie met hun buren, andere buurtgenoten zien elkaar eigenlijk niet zoveel. 6 1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 51% 5

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Kunt u in het kort beschrijven waar uw bedrijf voor staat? Wat verkoopt u? Waarom verkoopt u deze producten/ dienstverleningen? escape DTP is Irma Weima, een éénmansbedrijf en regelt/verzorgt/maakt alles

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

7th International Table Tennis Team Championships of Veteran Clubs/Groups

7th International Table Tennis Team Championships of Veteran Clubs/Groups 7th International Table Tennis Team Championships of Veteran Clubs/Groups van 15-18 augustus 2019 Hilversum / Nederland georganiseerd door OTC en IVTTS PAGE 1 Uitnodiging Index pagina : 2 Toernooi Brochure

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Informatie van het Odensehuis

Informatie van het Odensehuis Deze informatie is bedoeld voor iedereen die regelmatig bij het Odensehuis komt. Dit zijn alle mensen die het Odensehuis bezoeken, deelnemen aan activiteiten of op andere wijze betrokken zijn: wekelijkse

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

boomberg krant Nr. 121, februari 2016

boomberg krant Nr. 121, februari 2016 boomberg krant Nr. 121, februari 2016 3 www.boombergwijk.nl Van de voorzitter Toonaangevend als het gaat om bewegen en gezondheid! Fysiotherapie Manuele Therapie Geriatriefysiotherapie Oedeemtherapie Orthopedische

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Het is herfst in de poppenkast. door Nellie de Kok

Het is herfst in de poppenkast. door Nellie de Kok Het is herfst in de poppenkast door Nellie de Kok 1 Het is herfst in de poppenkast door Nellie de Kok Samenvatting Jan en Katrijn gaan naar het bos om spullen te zoeken voor de herfsttafel. Als Jan in

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare wijkraadvergadering Molenhoek Ontwikkeling en toekomst wijk Molenhoek

Samenvattend verslag van de openbare wijkraadvergadering Molenhoek Ontwikkeling en toekomst wijk Molenhoek Samenvattend verslag van de openbare wijkraadvergadering Molenhoek Ontwikkeling en toekomst wijk Molenhoek Datum: donderdag 21 februari 2019 Tijd : Inloop 19.30 uur/ Start 20.00 uur Plaats : Bij Bomans

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Uw persoonlijke dienstverlening op maat

Uw persoonlijke dienstverlening op maat Uw persoonlijke dienstverlening op maat Het beste van twee werelden Kemp & Van Egeraat Medioren Senioren Woon en Zorg Makelaardij, biedt alles wat u nodig heeft om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Nieuwsbrief 43, april 2017 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 43, april 2017 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 43, april 2017 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1e nieuwsbrief van 2017. In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is of

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13, november 2009

Nieuwsbrief 13, november 2009 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 13, november 2009 Redactie: Mariska Elfrink Mozaïeken Als we straks met z n allen in WoonMere wonen, beschikken we ook over een heel mooi terras waar we met z n allen kunnen

Nadere informatie

De meeuwen van de Afsluitdijk

De meeuwen van de Afsluitdijk De meeuwen van de Afsluitdijk Eerste druk, oktober 2011 2011 Ellen D. IJzendoorn Kleuringbewerking cover: Kasper Smoolenaars ISBN: 978-90-484-9016-5 NUR: 277 Uitgever: Literoza, Zoetermeer www.literoza.nl

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

Patrick Verhorst Voorzitter

Patrick Verhorst Voorzitter Jaarverslag 2012 Hoewel met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld kunnen in dit jaarverslag onvolkomenheden voorkomen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Stichting

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van TNT Post Onderwerp: Verjaardagen Datum: 26 juli 2010 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Suriname Voorwoord Ik houd mijn werkstuk over het land Suriname. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn oom uit Suriname komt en ik het daarom ook een heel interessant land vind waar ik graag meer over

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Informatiebrochure. De Riethorst De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. De Riethorst De Riethorst Stromenland Informatiebrochure De Riethorst De Riethorst Stromenland Warm welkom Met deze folder geven we u een eerste indruk van verpleeghuis De Riethorst in het hartje van de stad Geertruidenberg. Een verpleeghuis

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen,

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 34 29 mei 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan HERINNERINGEN van de kinderen van Brand en Greet 1 aan tante Nel Anneke van Brand en Greet: Utrecht, Gr. v. Prinstererstaat 26. Vijf december, 1933? Sinterklaasavond. In gespannen afwachting van de komst

Nadere informatie