Brancheanalyse Zorgverzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancheanalyse Zorgverzekeraars"

Transcriptie

1 Brancheanalyse Zorgverzekeraars Minor Bedrijfsjournalistiek, oktober 2009 Docent: Mark van Hasperhoven Loes Berghs Brigitte van Bommel Juliette Cober Karlijn van Gageldonk Astrid van der Heiden Nicole van Hoof

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheidszorg algemeen 4 Achmea 8 Organisatiestructuur 10 Doelgroepen 12 Imago 13 Communicatiemiddelen 17 Concurrentieanalyse 22 SWOT analyse 32 Trends 33 Bronvermelding 35 Achtergrondinformatie 36 Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 2

3 Voorwoord De bedrijfsjournalist werkt voor een bedrijf of organisatie en weegt daarbij de belangen tussen zender en ontvanger af en verliest daarmee de journalistieke principes niet uit het oog. Wij zijn een groep communicatie- en journalistiekstudenten die dit jaar zijn begonnen aan de minor Bedrijfsjournalistiek die gegeven wordt op de Fontys Hogeschool voor journalistiek. In het eerste moduul van deze minor zijn wij zessen bij elkaar gebracht om een brancheanalyse te maken van een door ons zelf gekozen branche. Voor deze branche moeten we uiteindelijk een bedrijfsblad maken. Na enig overleg hebben wij ons georiënteerd op de branche Zorg. We kwamen er echter al snel achter dat deze branche te breed was. Daarom hebben we het specifieker gemaakt; zorgverzekeringen. Maar zelfs toen kwamen we erachter dat dit nog een te groot gebied was. Je hebt bijvoorbeeld bedrijfsbladen die worden verstrekt aan medewerkers of bladen voor leden van zorgverzekeringen. Wij hebben voor die laatste gekozen. Hierna hebben we al snel gekozen voor Achmea zorgverzekeringen. Na research bleek dat deze zorgverzekeraar de grootste speler op de zorgverzekeringsmarkt in Nederland is. Het ledenblad dat Achmea uitgeeft is Achmea Health. Deze hebben wij voor deze opdracht dan ook geanalyseerd. Na de taakverdeling hebben we een analyse van Achmea, een analyse van het bedrijfsblad Achmea Health, een concurrentieanalyse en SWOT-analyse gemaakt. Om een goed beeld te krijgen van Achmea hebben wij ons meer gericht op de branche zorgverzekeraars als geheel. Dit hebben wij gedaan door de andere grote spelers op de markt te analyseren. Ook aan de hand van trends hebben wij gekeken wat er speelt op het gebied van zorgverzekeringen en hoe spelen de verschillende zorgverzekeraars hierop in. Uiteindelijk hebben wij volgend verslag gemaakt waarin de verschillende analyses te lezen zijn. Het uiteindelijk doel van deze analyse is om met een advies te komen voor zorgverzekeraar Achmea en het blad Achmea Health om te zorgen dat deze de leden op goede wijze kan blijven voorzien van de informatie die voor hen belangrijk is. Loes Berghs Brigitte van Bommel Juliette Cober Karlijn van Gageldonk Astrid van der Heiden Nicole van Hoof Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 3

4 Gezondheidszorg algemeen ZN Zorgverzekaars Nederland ZN is de overkoepelende organisatie van alle zorgverzekeraars in Nederland. Bij deze organisatie zijn dus alle verzekeraars aangesloten, zoals Achmea, CZ en Univé. De organisatie behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. Hun hoofdactiviteit is het realiseren van voorwaarden waardoor de leden het vak van zorgverzekeraar goed uit kunnen oefenen. Voorbeelden hiervan zijn procesondersteuning, informatievoorziening, PR en het vertegenwoordigen van de branche in overleg met de overheid en andere beroepsorganisaties. Zorgverzekeraars Nederland bestaat sinds 1 januari 1995 en is voortgekomen uit een fusie tussen de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ). Waar staat ZN voor? Zorgverzekeraars Nederland wil een gezaghebbende en betrouwbare gesprekspartner zijn voor andere instellingen in de gezondheidszorg. Zij hebben contacten met de overheid, landelijke organisaties van zorgaanbieders, patiënten, consumenten en verschillende maatschappelijke organisaties. ZN neemt actief deel aan het maatschappelijk issue over het zorgverzekeringstelsel. Structuur ZN ZN bestaat uit drie onderdelen. De ledenvergadering is het hoogste onderdeel, zij komen twee keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen worden het bestuur van ZN genoemd. Dit bestuur staat onder leiding van H.Wiegel. Hieronder is het organogram van de ZN te zien: Je ziet dat er gewerkt wordt met een lijn structuur. Er staat één leidinggevende boven de verschillende onderdelen zoals zorg, verzekeringen etc. Zij moeten allemaal luisteren naar de hoogste leidinggevende, de heer H. Wiegel. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 4

5 Missie In de missie van Zorgverzekeraars Nederland staan de belangen van de verzekerden, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het creëren van ruimte om te ondernemen centraal. De missie van het ZN geeft de eisen van de externe communicatie aan, deze moeten altijd aansluiten aan de missie. De missie is gebaseerd op zes uitgangspunten, deze staan hieronder beschreven: 1. De overkoepelende organisatie ZN staat voor de gemeenschappelijke belangen van de leden en het creeren van ruimte om te ondernemen voor de zorgverzekeraars (zie hierboven.) 2. Het belang van de verzekerde staat centraal (denk hierbij aan gezonde en zieke patienten.) 3. Betrouwbaarheid en zekerheid uitstralen. 4. ZN staat voor gemak; objectieve en heldere informatie uitstralen. 5. Goede prijs/kwaliteitverhouding is het streven. 6. De branche richt zich op zorg en op de gezondheid van verzekerden. Opleidingen ZN heeft twee speciale opleidingen ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in deze branche. Deze opleidingen zijn: - Vakopleidingen Zorgverzekeringen - Cursus Zorg & Verzekeringen Hier leren de medewerkers meer over de branche van de zorgverzekeraars. Bestuursleden van ZN Zorgverzekeringen Voorzitter H. Wiegel Vicevoorzitter A.M. van Houten MHA Bestuursleden M.J.W. Bontje mr. R.H.L.M. van Boxtel drs. J.W. de Jong mr. E.A. Kleijnenberg R. Konterman drs. W.A. van der Meeren Mevrouw drs. D.M.J.J. Monissen drs. T. Pluijter Directie Algemeen directeur dr. P.F. Hasekamp Directeur Zorg drs. A.J. Lamping, arts Directeur Verzekeringen drs. M.W.L. Hoppenbrouwers Adjunct-directeur Zorg ir. P.M. van Rooij Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 5

6 Feiten en cijfers Goede gezondheidszorg is een grondwettelijk recht. Om de inwoners van Nederland deze zorg te kunnen bieden, bemoeit de overheid zich met de wetgeving en financiering van de zorg. Ook speelt de overheid een rol bij de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardige zorg, die toegankelijk en bereikbaar is voor alle Nederlanders. Betekenis Zorgverzekeraars die aangesloten zijn bij Zorgverzekeraar Nederland zijn te beschrijven als: Regionaal werkende zorgverzekeraars. Deze leden streven bewust naar een sterke positie in het zorgveld van de regio waarin zij werken, om zo rechtstreeks te kunnen onderhandelen met de zorgverleners. Landelijk werkende zorgverzekeraars met enkele sterke regionale kantoren. Dit zijn voormalige ziekenfondsen die hun afzetgebied willen uitbreiden of ondernemingen die zijn ontstaan door fusies en samenvoegingen van verschillende ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars. Landelijk werkende verzekeraars die als onderdeel van hun pakket ook ziektekostenverzekeringen aanbieden. Verzekeren is het afkopen van bepaalde risico's. Zorgverzekeraars nemen, in ruil voor een ontvangen premie, bepaalde zorgrisico's over van hun verzekerden. Mocht de verzekerde onverhoopt zorg nodig hebben, dan staat de zorgverzekeraar garant voor de betaling van de kosten van die zorg - uiteraard met inachtneming van de voorwaarden in de verzekeringspolis. De met de zorgverzekering te verzekeren risico's bestaan uit de behoefte aan geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, verpleging, verzorging, verblijf in verband met geneeskundige zorg en het vervoer in verband met het ontvangen van zorg. Zorgkantoren Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren - nauw verwant aan de zorgverzekeraar ter plekke - die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar trachten af te stemmen De taken van een zorgkantoor zijn: De patiënt/consument: informatie geven over AWBZ-zorg en vaststellen of de zorgvrager verzekerd is. Het regionaal zorgbeleid: opstellen van een beleidsplan, zorg contracteren, overleg voeren met partijen. De eigen bedrijfsvoering: adequate registratie, adequate administratie. Missie van het zorgkantoor De missie van het zorgkantoor is: een klantgerichte, doelmatige, uniforme en concurrentievrije uitvoering van de AWBZ. Verzekerden dienen gelijke rechten te hebben. Zorg en hulpverlening dient van een hoog kwalitatief niveau te zijn. Het zorgkantoor dient deze uitgangspunten in de praktijk concreet handen en voeten te geven. Het zorgkantoor dient dan ook intensieve relaties te onderhouden met de zorgaanbieders en patiënten / cliëntenorganisaties in de regio. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 6

7 AWBZ is De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze vergoedt hoge medische kosten, kosten waarvoor iemand niet verzekerd is via de Zorgverzekeringswet. Deze kosten kunnen zijn: Levenslange zorg voor iemand met een zware meervoudige handicap Langdurige revalidatie na een ernstig auto-ongeluk Verpleging en verzorging van (dementerende) ouderen in een verzorgingshuis. Daarnaast betaalt de AWBZ voor zaken als het inentingenprogramma voor kinderen en onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten, de zogenoemde hielprik. Ook een doventolk voor de leefsituatie (dus niet voor het werk) wordt vergoed door de AWBZ. AWBZ-zorg kun je op twee manieren krijgen: In natura: je krijgt de nodige zorg rechtstreeks en de zorgverzekeraar zorgt voor de betaling. Je koopt de zorg zelf in met een persoonsgebonden budget (PGB) (dit kan bij sommige vormen van AWBZ-zorg). Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 7

8 Achmea Achmea is de overkoepelende organisatie voor verschillende zorgverzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht van de onderdelen van Achmea: Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, Agis Zorgverzekeringen en Zilveren Kruis Achmea. Achmea maakt deel uit van Eureko, een toonaangevende organisatie in de financiële dienstverlening met activiteiten in twaalf Europese landen, waaronder Griekenland, Ierland, Turkije en Slowakije. Propositie Achmea is de leider van zorgverzekeraars in het volgen van ontwikkelingen op de markt; maatschappelijke betrokkenheid, innoverend en toonaangevend. Missie Achmea wil een maatschappelijk betrokken, toonaangevende en innoverende dienstverlener zijn in financiële diensten, zekerheid en zorg. Visie Zes maatschappelijke issues staan centraal: (het herstel van) vertrouwen, solidariteit, preventie, wereldwijde vernieuwing en verbetering, klimaat en duurzaam beleggen. Doel Het doel van Achmea is om er voor te zorgen dat in 2020 Nederland het meeste vertrouwen heeft in Achmea Zorg als het gaat om gezondheid en vitaliteit Kernwaarden De Achmea kernwaarden zijn richtinggevend voor het denken en doen van de medewerkers van Achmea. Ze geven bandbreedte voor zorgvuldig en adequaat optreden. - Integriteit Integriteit betekent dat iedereen Achmea kan vertrouwen. Achmea is eerlijk, betrouwbaar en oprecht in al hun handelen. - Respect Achmea respecteert de eigenheid en diversiteit van alle betrokkenen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in wat onze cliënt beweegt en laten mensen in hun waarde. - Betrokkenheid Achmea stelt zich betrokken op. Dit betekent dat zij oog hebben voor de belangen van de medewerkers, klanten, aandeelhouders, zakenpartners en de maatschappij. - Professionaliteit Achmea medewerkers zijn alert, zakelijk en deskundig. Ze laten de feiten spreken, durven zelf initiatief te nemen en staan open voor verbeteringen. - Resultaatgerichtheid Achmea streeft naar een realistische balans tussen people, planet en profit. Ze stellen zichzelf duidelijke en meetbare doelen. Kernkwaliteiten Dichtbij zijn, Coöperatief, Waarmaken. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 8

9 Campagne Achmea denkt niet alleen na over herstellen, maar geeft zelf aan; voorkomen is beter dan genezen. Zij willen door middel van hun campagne investeren in de omgeving en mensen aan het denken te zetten: Waar zijn wij mee bezig? Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 9

10 Organisatiestructuur Achmea beschikt over een divisiestructuur. Deze divisiestructuur is opgebouwd uit zes divisies die de dienstverlening verzorgen samen met de andere bedrijfsonderdelen zoals de bankonderdelen, de staven en diensten. Drie divisies zijn productdivisies, dit zijn de divisies Sociale Zekerheid, Pensioenen en Zorg. Daarnaast zijn er drie divisies ingedeeld naar hun eigen distributiekanaal: Bancaire, Directe en Intermediaire distributie. De divisies hebben hun eigen kernactiviteiten en opereren naar de markt onder verschillende merknamen. De organisatie van Achmea ontwikkelt zich in de richting dat de productdivisies de producten ontwikkelen en de kanaaldivisies zich meer richten op de verkoop van de producten. Divisiestructuur Achmea en merken van Eureko Grootte organisatie Achmea is het Nederlandse bedrijf van Eureko, een financiële dienstverlener gevestigd in Zeist met ondernemingen in twaalf Europese landen. Eureko s belangrijkste activiteit is verzekeren. Achmea is het grootste onderdeel van Eureko en beslaat ongeveer 90 procent van de activiteiten van Eureko. Eureko heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen, die deze functies tevens vervullen voor Achmea. De Vereniging Achmea en de Rabobank hebben het grootste belang in Achmea. De Vereniging Achmea bestaat uit bedrijven die lid zijn van de Ledenraad Achmea. Deze Vereniging is voor 54,4 procent eigenaar van Eureko. De Rabobank is voor 39,5 procent eigenaar van Eureko. Verder heeft Eureko nog een tiental kleinere aandeelhouders. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 10

11 Bedrijfscultuur Achmea beschikt over een open en informele bedrijfscultuur. Deze cultuur komt vaak voor bij succesvolle en innovatieve bedrijven en zijn gefocust op de toekomst. Omdat Achmea marktleider is en zich steeds met nieuwe ontwikkelingen bezig houdt, past deze bedrijfscultuur perfect bij Achmea. Er heerst een informele sfeer waarbij medewerkers nieuwsgierig en gebrand zijn op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en maatschappelijke vraagstukken spelen daarin een hoofdrol. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 11

12 Doelgroepen Achmea heeft een brede klantengroep. Onder deze klantengroep vallen: - Particulieren - Overheden - AEX-bedrijven - Kleine en middelgrote bedrijven. Overheden - Gemeenten - Provincies - Waterschappen - Regionale samenwerkingsorganen - Openbare lichamen voor beroep en bedrijf - Staten Generaal - Hoge colleges van Staat - Ministeries - Adviescolleges - Zelfstandige bestuursorganen - Rechterlijke macht - Politie en brandweer AEX-bedrijven ABN Amro Aegon Ahold AkzoNobel ASM Lithography Buhrmann CMG DSM Elsevier Fortis Getronics Gucci Hagemeyer Heineken ING Koninklijke Olie/Shell KPN Numico Moolen Philips TNT Post Unilever VNU Wolters Kluwer MKB -Omvat 99% van alle bedrijven bedrijven en instellingen. - Is met 4,2 miljoen werknemers de banenmotor van Nederland. - Is goed voor 58% van de werkgelegenheid in de marktsector. - Boekte in 2006 een omzet van 765 miljard. - Behaalt hiermee 58% van de omzet van het gehele bedrijfsleven. - Telt maximaal 250 medewerkers per bedrijf. - Is zeker niet hetzelfde als de middenstand. - Wordt geleid door ondernemers die voor eigen rekening en risico werken. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 12

13 Imago Een imago-onderzoek brengt het beeld dat de buitenwereld van een organisatie heeft in kaart. Het is tevens ook geschikt om de wijze waarop de eigen medewerkers tegen hun organisatie aankijken, inzichtelijk te maken. Medewerkers dragen de identiteit van een organisatie naar buiten toe uit. Het is daarom van belang dat hun beeld overeenkomt met het gewenste imago van een organisatie. Op het gebied van zorgverzekeringen zijn er verschillende imago-onderzoeken te vinden. Onderstaand ziet u het imago dat bestaat over algemene zorgverzekeringen. Buiten dit imago van verschillende zorgverzekeringen ziet u samengevat verschillende onderzoeksresultaten betrekking tot het imago en de identiteit van Achmea. Imago zorgverzekeringen algemeen Het beeld dat de Nederlandse consumenten hebben van hun zorgverzekeraar is verbeterd sinds De beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening laat een stijgende trend zien sinds Dit blijkt uit de resultaten van KlantenMonitor Zorgverzekeringen. Het imago is van groot belang voor de loyaliteit van de gemiddelde zorgverzekerde. Het imago van de zorgverzekeraars in Nederland is volgens de eigen klanten duidelijk verbeterd. Gemiddeld wordt er een hoger cijfer gegeven dan in 2007 en 2008 voor het leveren van de actieve bijdrage aan de Nederlandse gezondheidszorg, het voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen, het hebben van gemotiveerde medewerkers, het horen, het lezen of zien van goede dingen over de zorgverzekeraar, het zich thuisvoelen bij de zorgverzekeraar en het bieden van mogelijkheden die de verzekerde elders niet heeft. Het beeld van de Nederlandse consumenten bij hun zorgverzekeraar is dus duidelijk beter geworden. Imago Leveren actieve bijdrage aan de Nederlandse gezondheidszorg 7,0 7,2 Het voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen 6,7 6,8 Het hebben van gemotiveerde medewerkers 7,2 7,3 Het horen, lezen of zien van goede dingen over de zorgverzekeraar 7,1 7,2 Het zich thuisvoelen bij de zorgverzekeraar 7,3 7,4 Het bieden van mogelijkheden die de verzekerde elders niet heeft 6,3 6,5 Gelijk aan het imago laat de tevredenheid met de kwaliteit van de dienstverlening ook een positieve trend zien sinds In vergelijking met 2008 is de gemiddelde score toegenomen van een 7,3 naar een 7,4. De Nederlandse consument is daarmee tevreden met zijn/haar zorgverzekeraar, slechts 5% van de Nederlanders geeft hun eigen zorgverzekeraar een onvoldoende. Per zorgverzekeraar zijn er wel degelijk verschillen. Zo wordt DVZ door hun eigen klanten het best beoordeeld met gemiddeld een 8,1 en krijgt Avéro Achmea, met gemiddeld een 7,1, de laagste score van haar eigen klanten. Opvallend is dat zorgverzekeraars die zich specifiek op een regio of een bepaalde groep consumenten richten beter beoordeeld worden dan de landelijke zorgverzekeraars. De landelijke verzekeraars krijgen bijna allemaal een gemiddelde beoordeling tussen de 7,3 en 7,7. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 13

14 Tevredenheid dienstverlening Verzekeraar 2009 DVZ 8,1 Pro Life 8,0 De Friesland 7,9 ONVZ, DSW 7,7 Azivo, Zorg en Zekerheid, FBTO 7,6 Interpolis, AnderZorg 7,5 Univé VGZ IZA Trias, OHRA, Agis 7,4 Groene Land Achmea, IZZ, CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis 7,3 Avéro Achmea 7,1 Ten opzichte van 2008 zijn Menzis, AnderZorg en FBTO de drie grootste stijgers wat betreft de tevredenheid met de dienstverlening. Azivo en IZZ zijn de grootste dalers. De gemiddelde beoordeling van de klanten is nog altijd ruim voldoende. Persoonlijk contact en telefonische contact Het persoonlijk contact wordt door de Nederlandse consumenten erg hoog beoordeeld. 80% van de consumenten beoordeelt het persoonlijk contact met een 8 of hoger. Gemiddeld scoort het persoonlijk contact een 8,1. Ook het telefonische contact met de zorgverzekeraar wordt zeer goed beoordeeld. Qua kanalen blijven het schriftelijke contact en het contact via de kanalen waarover de consumenten het minst tevreden zijn. Voor beide kanalen geldt dat ongeveer 1 op de 6 klanten echt ontevreden is en het schriftelijke contact en het e- mail contact met een 5 of lager beoordeelt. Probleemafhandeling blijft lastig voor de zorgverzekeraars. Hoewel is aangetoond dat de wijze van probleemafhandeling een grote invloed heeft op klantentrouw, geeft een kleine meerderheid (51%) van de consumenten die een probleem meldden, zorgverzekeraars een dikke onvoldoende. De gemiddelde score van 5,2 is een lichte stijging in vergelijking met 2008 (4,9). Dat het wel mogelijk is hoge scores te halen blijkt uit het feit dat er ook een kleine groep klanten is die de zorgverzekeraar een 9 of zelfs een 10 geeft voor de wijze waarop met het probleem werd omgegaan. Imago Achmea Uit onderzoek blijkt dat verzekeraars een negatief imago hebben waar het gaat om het oplossen van problemen voor de klant. Op dat punt wil Achmea Particulieren zich onderscheiden. Achmea biedt de klant maatwerk-oplossingen in veel gevallen ook als hij/zij daar niet voor verzekerd is. Bijvoorbeeld wanneer een oudere dame schade heeft aan haar auto, kunnen ze haar beter drie taxiritten aanbieden dan een vervangende auto waar zij zich niet prettig in voelt. Achmea biedt toegevoegde waarde door praktische diensten aan haar producten te koppelen. Denk aan pechhulp in binnen- en buitenland en aanvullende diensten op het gebied van gezondheid, veiligheid, verzuimpreventie en reïntegratie. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 14

15 Identiteit Achmea De fusie met Interpolis heeft de identiteit van Achmea versterkt. Het is een bedrijf met een coöperatieve achtergrond, dat gericht is op groei, uitstekende prestaties wil neerzetten en een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij wil leveren. Achmea zal zich blijven focussen op organische groei en kostenbeheersing. Achmea denkt haar omzet te kunnen vergroten door scherper geprijsde producten en diensten aan te bieden. Onderzoek Management Team Management Team 500 doet elk jaar onderzoek naar het imago van de vijfhonderd meest populaire bedrijven en instellingen die actief zijn op de Nederlandse markt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van MT. De onderzoeker vraagt de deelnemers aan het onderzoek hun meest favoriete bedrijven en instellingen te noemen in drie categorieën: arbeid, business en strategie. Iedere respondent noemt spontaan per categorie vijf bedrijven. Het totaal aantal stemmen per bedrijf laat zien hoe populair een bedrijf is. Achmea stond in 2006 op de 15 e plaats. Overall Overall Overall Bedrijf Arbeid 2006 Business Philips Shell Rabobank ING Groep ABN Amro Ahold KPN Unilever KLM/Air France Microsoft Akzo Nobel Heineken DSM Google Achmea Vendex KBB ASML Fortis NS TNT Ikea Belastingdienst Min. van Justitie Strategie Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 15

16 Intermediair Imago Onderzoek Het Intermediair Imago Onderzoek (IIO) houdt de vinger aan de pols van de actuele arbeidsmarktontwikkelingen, meet het arbeidsmarktimago van bedrijven en instellingen en onthult de favoriete werkgevers van jonge hoogopgeleiden. Bovendien schetst het onderzoek een representatief beeld van hun ambities, wensen en verwachtingen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Het IIO 2007 is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Interview NSS, in opdracht van VNU Media. Achmea is in dit onderzoek geëindigd op de 31 e plaats. naam Ranking2007 Rabobank 1 Philips 2 Shell 3 ING 4 Unilever 5 KLM 6 ABN AMRO 7 Heineken 8 Fortis 9 Koninklijke Ahold 10 TNO 11 Politie 12 AKZO Nobel 13 Nike 14 KPN 15 Ministerie van Buitenlandse Zaken 16 Gemeente Amsterdam 17 DSM 18 Schiphol 19 KPMG 20 Sara Lee / D.E. 21 PricewaterhouseCoopers 22 Belastingdienst 23 Capgemini 24 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 25 Organon 26 Rijkswaterstaat 27 Vendex KBB 28 Arcadis 29 Universteit Utrecht 30 Achmea 31 Microsoft 32 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33 ASML 34 Verenigde Naties 35 Google 36 SNS Reaal Verzekeringen 37 Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 16

17 Communicatiemiddelen Website De site ziet er netjes en professioneel uit. Ze richten zich op actualiteiten en kennis. Het is een informatieve website, voor alle verzekeringen van Achmea. Op de homepage opent Achmea met een grote foto van mensen met een roltrap. In die foto staat de slogan: Wij van Achmea zijn goed in verzekeren. We denken ook graag over wat er beter kan in Nederland. Daarom delen we onze kennis via artikelen op deze website. Consumentenartikelen - Gezond leven - Veiligheid - Zorg - Werken - Goed voor later Doorverwijskopjes - Home - Actueel o Alle berichten o Jaarverslagen - Over Achmea o Onze organisatie o Geschiedenis o MVO o Waar zijn we mee bezig - Werken bij Achmea - Pers o Woordvoerders o Persberichten - Verzekeren - Contact o Veelgestelde vragen o Stel een vraag Health Magazine Over Health Het Health Magazine verschijnt vier keer per jaar. Het is een blad over gezond zijn én gezond blijven. Dat betekent allerlei tips voor een gezonde levensstijl, advies over verantwoord bewegen en de kans voor lezers om met elkaar in contact te komen over allerlei gezondheidskwesties. Inhoud Health is een echt gezondheidsblad. Op een heldere en objectieve wijze wordt de lezer geïnformeerd over gezond zijn en gezond blijven. Daarnaast wordt hij of zij op een overzichtelijke manier wegwijs gemaakt in het doolhof van de gezondheidszorg. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 17

18 Tone of voice De toon van het blad is volwassen en positief, de informatie serieus en populairwetenschappelijk, maar zeer toegankelijk. Health is onafhankelijk, betrouwbaar en informatief. Iedereen met een zorgpolis van Achmea krijgt het blad thuisbezorgd. Doelgroep Primair richt Health zich op heel Nederland. De doelgroep is breed en divers: van 18 tot 88 jaar, zowel vrouwen als mannen, en multicultureel. Toch is er een duidelijke kernlezer van Health: vrouw, ouder dan 35 jaar, veelal met partner, veelal met kinderen en met ouders die al op leeftijd raken. Ze is begaan met haar eigen kringetje, zoekt naar kwaliteit in het leven en heeft een gemiddeld tot goed inkomen. Daarbij is ervan uitgegaan dat zij leest in verschillende opzichten: als vrouw, als partner, als moeder, als dochter en als vriendin/zus/collega. Zij zal niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een ander informatie uit het blad halen. Doelstelling Het tijdschrift Health heeft twee belangrijke doelstellingen. Aan de ene kant geeft het blad veel informatie die de lezer in staat stelt beter voor haar of zijn eigen gezondheid te zorgen. Aan de andere kant maakt Health diegenen die ziek zijn wegwijs in het doolhof dat de gezondheidszorg inmiddels geworden is. Helder, in gewone mensentaal, en altijd op zo'n manier dat je er een positief gevoel aan overhoudt. Vier keer per jaar wordt Health door Achmea aan alle cliënten van Achmea cadeau gedaan. En door de hoge oplage ( ; het blad is tevens in de losse verkoop verkrijgbaar en heeft ook abonnees) werd het vanaf de start in een keer het grootste gezondheidsblad van Nederland. Redactionele onderwerpen Gezondheid(szorg): - Interviews en levensverhalen; - Informatieve dossiers; - Laatste nieuws; - Feiten en cijfers; - Recente onderzoeken; - Gezondheidsvragen; - Preventie; - (Alternatieve) geneeswijzen; - Chronische ziekten. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 18

19 Beweging: - Interviews met sporters; - Goede oefeningen; - Nieuwe trends; - Informatie en dossiers; - Sport en blessures. Gezonde voeding: - Informatie over verantwoord eten; - Ontwikkelingen op gebied van voeding; - Gezonde-voedingtrends; - Functional food; - (Over)gewicht en dieet. Mentaal welzijn: - Psychologie; - Informatie en dossiers; - Laatste nieuws en trends; - Geestelijke ontplooiing; - Anti-stress en ontspanning. Technische gegevens Oplage Frequentie Formaat Omvang Papiersoort Kleurgebruik Drukwerkprocedure Afwerking : 1,3 miljoen : 4 x per jaar : 210 x 263 millimeter : omslag 4 pagina s, binnenwerk 80 pagina s : omslag 115 grams houtvrij MC binnenwerk 56 grams mat SC : fullcolour : omslag rotatieoffset binnenwerk diepdruk : geniet Wijze van distribueren Health wordt verspreid onder de verzekerden van Achmea Zorg waaronder Zilveren Kruis, Avéro, Groene Land, DVZ en PWZ vallen. Ook is het mogelijk een abonnement te nemen en het blad los te kopen. Internetactiviteiten Achmea Health heeft een eigen website: Effectmeting Geregeld wordt er voor Health een kwalitatief lezersonderzoek gehouden. Zie waardering hieronder. Waardering Bij een kwalitatief onderzoek uit 2005 waardeerden de lezers het blad Health met gemiddeld een 7,2 (30% geeft zelfs een 8 of hoger als waarderingscijfer). Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 19

20 Hieronder een samenvatting van de onderzoeksresultaten - Binnen de doelgroep is 98 procent bekend met Health - Health wordt goed gelezen o 52% leest Health intensief; o Gemiddelde leesduur: ruim 31 minuten - Health biedt mensen relevantie informatie, maar is ook een prettig leesblad o 92% vindt het blad informatief; o 87 % vindt het prettig vormgegeven; o 84% vindt het prettig om te lezen; o 76% vindt het leuk om te krijgen - De cover is aantrekkelijk, zo vindt 83%: o 72% zegt dat de cover uitnodigt om Health te gaan lezen; o De cover is ook informatief: 68% geeft dit aan; o 85% vindt de cover kleurrijk - Een prettige constatering: Health geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie: o 66% is het eens met deze stelling; o 21% heeft hier een neutrale mening over; o 5% heeft het gevoel dat dit niet zo is - Effectiviteit van Health: o 65% vindt dat het blad wel degelijk helpt in de bewustwording om beter met de eigen gezondheid om te gaan. - Als de doelgroep van Health ziet men zowel zieke als gezonde mensen o 91% vindt het blad voor beide doelgroepen geschikt - Health wordt ook meegelezen binnen het gezin Historie Eind 2000 benaderde Achmea Sanoma Uitgevers voor een nieuw blad. Ze wilde wel geen relatiemagazine, geen blad over verzekeringen, geen clubblad. Ze wilde meer serviceverlener worden en in die lijn paste een volwaardig tijdschrift. Een blad dat Achmea vier keer per jaar aan alle zorgverzekerden cadeau kon doen. Sponsoring Zilveren Kruis Achmea ondersteunt regelmatig initiatieven op het gebied van gezondheid, bewegen en maatschappelijk relevante onderwerpen. Ze vinden het belangrijk dat mensen bewust met hun gezondheid bezig zijn en dragen hieraan bij door activiteiten mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van initiatieven zijn: De Nationale Sportweek: Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van het leven. Het is gezond, zorgt voor ontspanning en mensen genieten ervan. Daarom steunt Zilveren Kruis Achmea de Nationale Sport Week. Hierin verzorgen zijn de nationale Sport Doe Test. Het BMI, snelheid, uithoudingsvermogen, behendigheid, coördinatie en kracht worden getest. Expositie van gehandicapte kunstenaars Het museum Jan van der Togt organiseerde in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea de tentoonstelling mensen als wij. In deze expositie werden schilderijen en beeldhouwwerken getoond van kunstenaars met een beperking. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 20

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG MARTIN BONTJE: 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG

UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG MARTIN BONTJE: 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG juli 2008 nummer 1 MARTIN BONTJE: UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG 4 PGGM WIL DE ZORGSECTOR AANTREKKELIJK HOUDEN KortSenecaNieuws Communicatie

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 1 Inhoud VOORWOORD > 3 CORPORATE GOVERNANCE > 56 Governancestructuur > 56 LEESWIJZER > 4 Governancestructuur > 56 Risicomanagement > 60 PROFIEL & PRESTATIES

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector 1 Inhoud Voorwoord 5 1 Monitoring van de

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie