Brancheanalyse Zorgverzekeraars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brancheanalyse Zorgverzekeraars"

Transcriptie

1 Brancheanalyse Zorgverzekeraars Minor Bedrijfsjournalistiek, oktober 2009 Docent: Mark van Hasperhoven Loes Berghs Brigitte van Bommel Juliette Cober Karlijn van Gageldonk Astrid van der Heiden Nicole van Hoof

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheidszorg algemeen 4 Achmea 8 Organisatiestructuur 10 Doelgroepen 12 Imago 13 Communicatiemiddelen 17 Concurrentieanalyse 22 SWOT analyse 32 Trends 33 Bronvermelding 35 Achtergrondinformatie 36 Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 2

3 Voorwoord De bedrijfsjournalist werkt voor een bedrijf of organisatie en weegt daarbij de belangen tussen zender en ontvanger af en verliest daarmee de journalistieke principes niet uit het oog. Wij zijn een groep communicatie- en journalistiekstudenten die dit jaar zijn begonnen aan de minor Bedrijfsjournalistiek die gegeven wordt op de Fontys Hogeschool voor journalistiek. In het eerste moduul van deze minor zijn wij zessen bij elkaar gebracht om een brancheanalyse te maken van een door ons zelf gekozen branche. Voor deze branche moeten we uiteindelijk een bedrijfsblad maken. Na enig overleg hebben wij ons georiënteerd op de branche Zorg. We kwamen er echter al snel achter dat deze branche te breed was. Daarom hebben we het specifieker gemaakt; zorgverzekeringen. Maar zelfs toen kwamen we erachter dat dit nog een te groot gebied was. Je hebt bijvoorbeeld bedrijfsbladen die worden verstrekt aan medewerkers of bladen voor leden van zorgverzekeringen. Wij hebben voor die laatste gekozen. Hierna hebben we al snel gekozen voor Achmea zorgverzekeringen. Na research bleek dat deze zorgverzekeraar de grootste speler op de zorgverzekeringsmarkt in Nederland is. Het ledenblad dat Achmea uitgeeft is Achmea Health. Deze hebben wij voor deze opdracht dan ook geanalyseerd. Na de taakverdeling hebben we een analyse van Achmea, een analyse van het bedrijfsblad Achmea Health, een concurrentieanalyse en SWOT-analyse gemaakt. Om een goed beeld te krijgen van Achmea hebben wij ons meer gericht op de branche zorgverzekeraars als geheel. Dit hebben wij gedaan door de andere grote spelers op de markt te analyseren. Ook aan de hand van trends hebben wij gekeken wat er speelt op het gebied van zorgverzekeringen en hoe spelen de verschillende zorgverzekeraars hierop in. Uiteindelijk hebben wij volgend verslag gemaakt waarin de verschillende analyses te lezen zijn. Het uiteindelijk doel van deze analyse is om met een advies te komen voor zorgverzekeraar Achmea en het blad Achmea Health om te zorgen dat deze de leden op goede wijze kan blijven voorzien van de informatie die voor hen belangrijk is. Loes Berghs Brigitte van Bommel Juliette Cober Karlijn van Gageldonk Astrid van der Heiden Nicole van Hoof Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 3

4 Gezondheidszorg algemeen ZN Zorgverzekaars Nederland ZN is de overkoepelende organisatie van alle zorgverzekeraars in Nederland. Bij deze organisatie zijn dus alle verzekeraars aangesloten, zoals Achmea, CZ en Univé. De organisatie behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. Hun hoofdactiviteit is het realiseren van voorwaarden waardoor de leden het vak van zorgverzekeraar goed uit kunnen oefenen. Voorbeelden hiervan zijn procesondersteuning, informatievoorziening, PR en het vertegenwoordigen van de branche in overleg met de overheid en andere beroepsorganisaties. Zorgverzekeraars Nederland bestaat sinds 1 januari 1995 en is voortgekomen uit een fusie tussen de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ). Waar staat ZN voor? Zorgverzekeraars Nederland wil een gezaghebbende en betrouwbare gesprekspartner zijn voor andere instellingen in de gezondheidszorg. Zij hebben contacten met de overheid, landelijke organisaties van zorgaanbieders, patiënten, consumenten en verschillende maatschappelijke organisaties. ZN neemt actief deel aan het maatschappelijk issue over het zorgverzekeringstelsel. Structuur ZN ZN bestaat uit drie onderdelen. De ledenvergadering is het hoogste onderdeel, zij komen twee keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen worden het bestuur van ZN genoemd. Dit bestuur staat onder leiding van H.Wiegel. Hieronder is het organogram van de ZN te zien: Je ziet dat er gewerkt wordt met een lijn structuur. Er staat één leidinggevende boven de verschillende onderdelen zoals zorg, verzekeringen etc. Zij moeten allemaal luisteren naar de hoogste leidinggevende, de heer H. Wiegel. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 4

5 Missie In de missie van Zorgverzekeraars Nederland staan de belangen van de verzekerden, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het creëren van ruimte om te ondernemen centraal. De missie van het ZN geeft de eisen van de externe communicatie aan, deze moeten altijd aansluiten aan de missie. De missie is gebaseerd op zes uitgangspunten, deze staan hieronder beschreven: 1. De overkoepelende organisatie ZN staat voor de gemeenschappelijke belangen van de leden en het creeren van ruimte om te ondernemen voor de zorgverzekeraars (zie hierboven.) 2. Het belang van de verzekerde staat centraal (denk hierbij aan gezonde en zieke patienten.) 3. Betrouwbaarheid en zekerheid uitstralen. 4. ZN staat voor gemak; objectieve en heldere informatie uitstralen. 5. Goede prijs/kwaliteitverhouding is het streven. 6. De branche richt zich op zorg en op de gezondheid van verzekerden. Opleidingen ZN heeft twee speciale opleidingen ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in deze branche. Deze opleidingen zijn: - Vakopleidingen Zorgverzekeringen - Cursus Zorg & Verzekeringen Hier leren de medewerkers meer over de branche van de zorgverzekeraars. Bestuursleden van ZN Zorgverzekeringen Voorzitter H. Wiegel Vicevoorzitter A.M. van Houten MHA Bestuursleden M.J.W. Bontje mr. R.H.L.M. van Boxtel drs. J.W. de Jong mr. E.A. Kleijnenberg R. Konterman drs. W.A. van der Meeren Mevrouw drs. D.M.J.J. Monissen drs. T. Pluijter Directie Algemeen directeur dr. P.F. Hasekamp Directeur Zorg drs. A.J. Lamping, arts Directeur Verzekeringen drs. M.W.L. Hoppenbrouwers Adjunct-directeur Zorg ir. P.M. van Rooij Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 5

6 Feiten en cijfers Goede gezondheidszorg is een grondwettelijk recht. Om de inwoners van Nederland deze zorg te kunnen bieden, bemoeit de overheid zich met de wetgeving en financiering van de zorg. Ook speelt de overheid een rol bij de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardige zorg, die toegankelijk en bereikbaar is voor alle Nederlanders. Betekenis Zorgverzekeraars die aangesloten zijn bij Zorgverzekeraar Nederland zijn te beschrijven als: Regionaal werkende zorgverzekeraars. Deze leden streven bewust naar een sterke positie in het zorgveld van de regio waarin zij werken, om zo rechtstreeks te kunnen onderhandelen met de zorgverleners. Landelijk werkende zorgverzekeraars met enkele sterke regionale kantoren. Dit zijn voormalige ziekenfondsen die hun afzetgebied willen uitbreiden of ondernemingen die zijn ontstaan door fusies en samenvoegingen van verschillende ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars. Landelijk werkende verzekeraars die als onderdeel van hun pakket ook ziektekostenverzekeringen aanbieden. Verzekeren is het afkopen van bepaalde risico's. Zorgverzekeraars nemen, in ruil voor een ontvangen premie, bepaalde zorgrisico's over van hun verzekerden. Mocht de verzekerde onverhoopt zorg nodig hebben, dan staat de zorgverzekeraar garant voor de betaling van de kosten van die zorg - uiteraard met inachtneming van de voorwaarden in de verzekeringspolis. De met de zorgverzekering te verzekeren risico's bestaan uit de behoefte aan geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, verpleging, verzorging, verblijf in verband met geneeskundige zorg en het vervoer in verband met het ontvangen van zorg. Zorgkantoren Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren - nauw verwant aan de zorgverzekeraar ter plekke - die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar trachten af te stemmen De taken van een zorgkantoor zijn: De patiënt/consument: informatie geven over AWBZ-zorg en vaststellen of de zorgvrager verzekerd is. Het regionaal zorgbeleid: opstellen van een beleidsplan, zorg contracteren, overleg voeren met partijen. De eigen bedrijfsvoering: adequate registratie, adequate administratie. Missie van het zorgkantoor De missie van het zorgkantoor is: een klantgerichte, doelmatige, uniforme en concurrentievrije uitvoering van de AWBZ. Verzekerden dienen gelijke rechten te hebben. Zorg en hulpverlening dient van een hoog kwalitatief niveau te zijn. Het zorgkantoor dient deze uitgangspunten in de praktijk concreet handen en voeten te geven. Het zorgkantoor dient dan ook intensieve relaties te onderhouden met de zorgaanbieders en patiënten / cliëntenorganisaties in de regio. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 6

7 AWBZ is De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze vergoedt hoge medische kosten, kosten waarvoor iemand niet verzekerd is via de Zorgverzekeringswet. Deze kosten kunnen zijn: Levenslange zorg voor iemand met een zware meervoudige handicap Langdurige revalidatie na een ernstig auto-ongeluk Verpleging en verzorging van (dementerende) ouderen in een verzorgingshuis. Daarnaast betaalt de AWBZ voor zaken als het inentingenprogramma voor kinderen en onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten, de zogenoemde hielprik. Ook een doventolk voor de leefsituatie (dus niet voor het werk) wordt vergoed door de AWBZ. AWBZ-zorg kun je op twee manieren krijgen: In natura: je krijgt de nodige zorg rechtstreeks en de zorgverzekeraar zorgt voor de betaling. Je koopt de zorg zelf in met een persoonsgebonden budget (PGB) (dit kan bij sommige vormen van AWBZ-zorg). Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 7

8 Achmea Achmea is de overkoepelende organisatie voor verschillende zorgverzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht van de onderdelen van Achmea: Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, Agis Zorgverzekeringen en Zilveren Kruis Achmea. Achmea maakt deel uit van Eureko, een toonaangevende organisatie in de financiële dienstverlening met activiteiten in twaalf Europese landen, waaronder Griekenland, Ierland, Turkije en Slowakije. Propositie Achmea is de leider van zorgverzekeraars in het volgen van ontwikkelingen op de markt; maatschappelijke betrokkenheid, innoverend en toonaangevend. Missie Achmea wil een maatschappelijk betrokken, toonaangevende en innoverende dienstverlener zijn in financiële diensten, zekerheid en zorg. Visie Zes maatschappelijke issues staan centraal: (het herstel van) vertrouwen, solidariteit, preventie, wereldwijde vernieuwing en verbetering, klimaat en duurzaam beleggen. Doel Het doel van Achmea is om er voor te zorgen dat in 2020 Nederland het meeste vertrouwen heeft in Achmea Zorg als het gaat om gezondheid en vitaliteit Kernwaarden De Achmea kernwaarden zijn richtinggevend voor het denken en doen van de medewerkers van Achmea. Ze geven bandbreedte voor zorgvuldig en adequaat optreden. - Integriteit Integriteit betekent dat iedereen Achmea kan vertrouwen. Achmea is eerlijk, betrouwbaar en oprecht in al hun handelen. - Respect Achmea respecteert de eigenheid en diversiteit van alle betrokkenen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in wat onze cliënt beweegt en laten mensen in hun waarde. - Betrokkenheid Achmea stelt zich betrokken op. Dit betekent dat zij oog hebben voor de belangen van de medewerkers, klanten, aandeelhouders, zakenpartners en de maatschappij. - Professionaliteit Achmea medewerkers zijn alert, zakelijk en deskundig. Ze laten de feiten spreken, durven zelf initiatief te nemen en staan open voor verbeteringen. - Resultaatgerichtheid Achmea streeft naar een realistische balans tussen people, planet en profit. Ze stellen zichzelf duidelijke en meetbare doelen. Kernkwaliteiten Dichtbij zijn, Coöperatief, Waarmaken. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 8

9 Campagne Achmea denkt niet alleen na over herstellen, maar geeft zelf aan; voorkomen is beter dan genezen. Zij willen door middel van hun campagne investeren in de omgeving en mensen aan het denken te zetten: Waar zijn wij mee bezig? Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 9

10 Organisatiestructuur Achmea beschikt over een divisiestructuur. Deze divisiestructuur is opgebouwd uit zes divisies die de dienstverlening verzorgen samen met de andere bedrijfsonderdelen zoals de bankonderdelen, de staven en diensten. Drie divisies zijn productdivisies, dit zijn de divisies Sociale Zekerheid, Pensioenen en Zorg. Daarnaast zijn er drie divisies ingedeeld naar hun eigen distributiekanaal: Bancaire, Directe en Intermediaire distributie. De divisies hebben hun eigen kernactiviteiten en opereren naar de markt onder verschillende merknamen. De organisatie van Achmea ontwikkelt zich in de richting dat de productdivisies de producten ontwikkelen en de kanaaldivisies zich meer richten op de verkoop van de producten. Divisiestructuur Achmea en merken van Eureko Grootte organisatie Achmea is het Nederlandse bedrijf van Eureko, een financiële dienstverlener gevestigd in Zeist met ondernemingen in twaalf Europese landen. Eureko s belangrijkste activiteit is verzekeren. Achmea is het grootste onderdeel van Eureko en beslaat ongeveer 90 procent van de activiteiten van Eureko. Eureko heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen, die deze functies tevens vervullen voor Achmea. De Vereniging Achmea en de Rabobank hebben het grootste belang in Achmea. De Vereniging Achmea bestaat uit bedrijven die lid zijn van de Ledenraad Achmea. Deze Vereniging is voor 54,4 procent eigenaar van Eureko. De Rabobank is voor 39,5 procent eigenaar van Eureko. Verder heeft Eureko nog een tiental kleinere aandeelhouders. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 10

11 Bedrijfscultuur Achmea beschikt over een open en informele bedrijfscultuur. Deze cultuur komt vaak voor bij succesvolle en innovatieve bedrijven en zijn gefocust op de toekomst. Omdat Achmea marktleider is en zich steeds met nieuwe ontwikkelingen bezig houdt, past deze bedrijfscultuur perfect bij Achmea. Er heerst een informele sfeer waarbij medewerkers nieuwsgierig en gebrand zijn op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en maatschappelijke vraagstukken spelen daarin een hoofdrol. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 11

12 Doelgroepen Achmea heeft een brede klantengroep. Onder deze klantengroep vallen: - Particulieren - Overheden - AEX-bedrijven - Kleine en middelgrote bedrijven. Overheden - Gemeenten - Provincies - Waterschappen - Regionale samenwerkingsorganen - Openbare lichamen voor beroep en bedrijf - Staten Generaal - Hoge colleges van Staat - Ministeries - Adviescolleges - Zelfstandige bestuursorganen - Rechterlijke macht - Politie en brandweer AEX-bedrijven ABN Amro Aegon Ahold AkzoNobel ASM Lithography Buhrmann CMG DSM Elsevier Fortis Getronics Gucci Hagemeyer Heineken ING Koninklijke Olie/Shell KPN Numico Moolen Philips TNT Post Unilever VNU Wolters Kluwer MKB -Omvat 99% van alle bedrijven bedrijven en instellingen. - Is met 4,2 miljoen werknemers de banenmotor van Nederland. - Is goed voor 58% van de werkgelegenheid in de marktsector. - Boekte in 2006 een omzet van 765 miljard. - Behaalt hiermee 58% van de omzet van het gehele bedrijfsleven. - Telt maximaal 250 medewerkers per bedrijf. - Is zeker niet hetzelfde als de middenstand. - Wordt geleid door ondernemers die voor eigen rekening en risico werken. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 12

13 Imago Een imago-onderzoek brengt het beeld dat de buitenwereld van een organisatie heeft in kaart. Het is tevens ook geschikt om de wijze waarop de eigen medewerkers tegen hun organisatie aankijken, inzichtelijk te maken. Medewerkers dragen de identiteit van een organisatie naar buiten toe uit. Het is daarom van belang dat hun beeld overeenkomt met het gewenste imago van een organisatie. Op het gebied van zorgverzekeringen zijn er verschillende imago-onderzoeken te vinden. Onderstaand ziet u het imago dat bestaat over algemene zorgverzekeringen. Buiten dit imago van verschillende zorgverzekeringen ziet u samengevat verschillende onderzoeksresultaten betrekking tot het imago en de identiteit van Achmea. Imago zorgverzekeringen algemeen Het beeld dat de Nederlandse consumenten hebben van hun zorgverzekeraar is verbeterd sinds De beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening laat een stijgende trend zien sinds Dit blijkt uit de resultaten van KlantenMonitor Zorgverzekeringen. Het imago is van groot belang voor de loyaliteit van de gemiddelde zorgverzekerde. Het imago van de zorgverzekeraars in Nederland is volgens de eigen klanten duidelijk verbeterd. Gemiddeld wordt er een hoger cijfer gegeven dan in 2007 en 2008 voor het leveren van de actieve bijdrage aan de Nederlandse gezondheidszorg, het voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen, het hebben van gemotiveerde medewerkers, het horen, het lezen of zien van goede dingen over de zorgverzekeraar, het zich thuisvoelen bij de zorgverzekeraar en het bieden van mogelijkheden die de verzekerde elders niet heeft. Het beeld van de Nederlandse consumenten bij hun zorgverzekeraar is dus duidelijk beter geworden. Imago Leveren actieve bijdrage aan de Nederlandse gezondheidszorg 7,0 7,2 Het voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen 6,7 6,8 Het hebben van gemotiveerde medewerkers 7,2 7,3 Het horen, lezen of zien van goede dingen over de zorgverzekeraar 7,1 7,2 Het zich thuisvoelen bij de zorgverzekeraar 7,3 7,4 Het bieden van mogelijkheden die de verzekerde elders niet heeft 6,3 6,5 Gelijk aan het imago laat de tevredenheid met de kwaliteit van de dienstverlening ook een positieve trend zien sinds In vergelijking met 2008 is de gemiddelde score toegenomen van een 7,3 naar een 7,4. De Nederlandse consument is daarmee tevreden met zijn/haar zorgverzekeraar, slechts 5% van de Nederlanders geeft hun eigen zorgverzekeraar een onvoldoende. Per zorgverzekeraar zijn er wel degelijk verschillen. Zo wordt DVZ door hun eigen klanten het best beoordeeld met gemiddeld een 8,1 en krijgt Avéro Achmea, met gemiddeld een 7,1, de laagste score van haar eigen klanten. Opvallend is dat zorgverzekeraars die zich specifiek op een regio of een bepaalde groep consumenten richten beter beoordeeld worden dan de landelijke zorgverzekeraars. De landelijke verzekeraars krijgen bijna allemaal een gemiddelde beoordeling tussen de 7,3 en 7,7. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 13

14 Tevredenheid dienstverlening Verzekeraar 2009 DVZ 8,1 Pro Life 8,0 De Friesland 7,9 ONVZ, DSW 7,7 Azivo, Zorg en Zekerheid, FBTO 7,6 Interpolis, AnderZorg 7,5 Univé VGZ IZA Trias, OHRA, Agis 7,4 Groene Land Achmea, IZZ, CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis 7,3 Avéro Achmea 7,1 Ten opzichte van 2008 zijn Menzis, AnderZorg en FBTO de drie grootste stijgers wat betreft de tevredenheid met de dienstverlening. Azivo en IZZ zijn de grootste dalers. De gemiddelde beoordeling van de klanten is nog altijd ruim voldoende. Persoonlijk contact en telefonische contact Het persoonlijk contact wordt door de Nederlandse consumenten erg hoog beoordeeld. 80% van de consumenten beoordeelt het persoonlijk contact met een 8 of hoger. Gemiddeld scoort het persoonlijk contact een 8,1. Ook het telefonische contact met de zorgverzekeraar wordt zeer goed beoordeeld. Qua kanalen blijven het schriftelijke contact en het contact via de kanalen waarover de consumenten het minst tevreden zijn. Voor beide kanalen geldt dat ongeveer 1 op de 6 klanten echt ontevreden is en het schriftelijke contact en het e- mail contact met een 5 of lager beoordeelt. Probleemafhandeling blijft lastig voor de zorgverzekeraars. Hoewel is aangetoond dat de wijze van probleemafhandeling een grote invloed heeft op klantentrouw, geeft een kleine meerderheid (51%) van de consumenten die een probleem meldden, zorgverzekeraars een dikke onvoldoende. De gemiddelde score van 5,2 is een lichte stijging in vergelijking met 2008 (4,9). Dat het wel mogelijk is hoge scores te halen blijkt uit het feit dat er ook een kleine groep klanten is die de zorgverzekeraar een 9 of zelfs een 10 geeft voor de wijze waarop met het probleem werd omgegaan. Imago Achmea Uit onderzoek blijkt dat verzekeraars een negatief imago hebben waar het gaat om het oplossen van problemen voor de klant. Op dat punt wil Achmea Particulieren zich onderscheiden. Achmea biedt de klant maatwerk-oplossingen in veel gevallen ook als hij/zij daar niet voor verzekerd is. Bijvoorbeeld wanneer een oudere dame schade heeft aan haar auto, kunnen ze haar beter drie taxiritten aanbieden dan een vervangende auto waar zij zich niet prettig in voelt. Achmea biedt toegevoegde waarde door praktische diensten aan haar producten te koppelen. Denk aan pechhulp in binnen- en buitenland en aanvullende diensten op het gebied van gezondheid, veiligheid, verzuimpreventie en reïntegratie. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 14

15 Identiteit Achmea De fusie met Interpolis heeft de identiteit van Achmea versterkt. Het is een bedrijf met een coöperatieve achtergrond, dat gericht is op groei, uitstekende prestaties wil neerzetten en een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij wil leveren. Achmea zal zich blijven focussen op organische groei en kostenbeheersing. Achmea denkt haar omzet te kunnen vergroten door scherper geprijsde producten en diensten aan te bieden. Onderzoek Management Team Management Team 500 doet elk jaar onderzoek naar het imago van de vijfhonderd meest populaire bedrijven en instellingen die actief zijn op de Nederlandse markt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van MT. De onderzoeker vraagt de deelnemers aan het onderzoek hun meest favoriete bedrijven en instellingen te noemen in drie categorieën: arbeid, business en strategie. Iedere respondent noemt spontaan per categorie vijf bedrijven. Het totaal aantal stemmen per bedrijf laat zien hoe populair een bedrijf is. Achmea stond in 2006 op de 15 e plaats. Overall Overall Overall Bedrijf Arbeid 2006 Business Philips Shell Rabobank ING Groep ABN Amro Ahold KPN Unilever KLM/Air France Microsoft Akzo Nobel Heineken DSM Google Achmea Vendex KBB ASML Fortis NS TNT Ikea Belastingdienst Min. van Justitie Strategie Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 15

16 Intermediair Imago Onderzoek Het Intermediair Imago Onderzoek (IIO) houdt de vinger aan de pols van de actuele arbeidsmarktontwikkelingen, meet het arbeidsmarktimago van bedrijven en instellingen en onthult de favoriete werkgevers van jonge hoogopgeleiden. Bovendien schetst het onderzoek een representatief beeld van hun ambities, wensen en verwachtingen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Het IIO 2007 is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Interview NSS, in opdracht van VNU Media. Achmea is in dit onderzoek geëindigd op de 31 e plaats. naam Ranking2007 Rabobank 1 Philips 2 Shell 3 ING 4 Unilever 5 KLM 6 ABN AMRO 7 Heineken 8 Fortis 9 Koninklijke Ahold 10 TNO 11 Politie 12 AKZO Nobel 13 Nike 14 KPN 15 Ministerie van Buitenlandse Zaken 16 Gemeente Amsterdam 17 DSM 18 Schiphol 19 KPMG 20 Sara Lee / D.E. 21 PricewaterhouseCoopers 22 Belastingdienst 23 Capgemini 24 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 25 Organon 26 Rijkswaterstaat 27 Vendex KBB 28 Arcadis 29 Universteit Utrecht 30 Achmea 31 Microsoft 32 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33 ASML 34 Verenigde Naties 35 Google 36 SNS Reaal Verzekeringen 37 Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 16

17 Communicatiemiddelen Website De site ziet er netjes en professioneel uit. Ze richten zich op actualiteiten en kennis. Het is een informatieve website, voor alle verzekeringen van Achmea. Op de homepage opent Achmea met een grote foto van mensen met een roltrap. In die foto staat de slogan: Wij van Achmea zijn goed in verzekeren. We denken ook graag over wat er beter kan in Nederland. Daarom delen we onze kennis via artikelen op deze website. Consumentenartikelen - Gezond leven - Veiligheid - Zorg - Werken - Goed voor later Doorverwijskopjes - Home - Actueel o Alle berichten o Jaarverslagen - Over Achmea o Onze organisatie o Geschiedenis o MVO o Waar zijn we mee bezig - Werken bij Achmea - Pers o Woordvoerders o Persberichten - Verzekeren - Contact o Veelgestelde vragen o Stel een vraag Health Magazine Over Health Het Health Magazine verschijnt vier keer per jaar. Het is een blad over gezond zijn én gezond blijven. Dat betekent allerlei tips voor een gezonde levensstijl, advies over verantwoord bewegen en de kans voor lezers om met elkaar in contact te komen over allerlei gezondheidskwesties. Inhoud Health is een echt gezondheidsblad. Op een heldere en objectieve wijze wordt de lezer geïnformeerd over gezond zijn en gezond blijven. Daarnaast wordt hij of zij op een overzichtelijke manier wegwijs gemaakt in het doolhof van de gezondheidszorg. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 17

18 Tone of voice De toon van het blad is volwassen en positief, de informatie serieus en populairwetenschappelijk, maar zeer toegankelijk. Health is onafhankelijk, betrouwbaar en informatief. Iedereen met een zorgpolis van Achmea krijgt het blad thuisbezorgd. Doelgroep Primair richt Health zich op heel Nederland. De doelgroep is breed en divers: van 18 tot 88 jaar, zowel vrouwen als mannen, en multicultureel. Toch is er een duidelijke kernlezer van Health: vrouw, ouder dan 35 jaar, veelal met partner, veelal met kinderen en met ouders die al op leeftijd raken. Ze is begaan met haar eigen kringetje, zoekt naar kwaliteit in het leven en heeft een gemiddeld tot goed inkomen. Daarbij is ervan uitgegaan dat zij leest in verschillende opzichten: als vrouw, als partner, als moeder, als dochter en als vriendin/zus/collega. Zij zal niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een ander informatie uit het blad halen. Doelstelling Het tijdschrift Health heeft twee belangrijke doelstellingen. Aan de ene kant geeft het blad veel informatie die de lezer in staat stelt beter voor haar of zijn eigen gezondheid te zorgen. Aan de andere kant maakt Health diegenen die ziek zijn wegwijs in het doolhof dat de gezondheidszorg inmiddels geworden is. Helder, in gewone mensentaal, en altijd op zo'n manier dat je er een positief gevoel aan overhoudt. Vier keer per jaar wordt Health door Achmea aan alle cliënten van Achmea cadeau gedaan. En door de hoge oplage ( ; het blad is tevens in de losse verkoop verkrijgbaar en heeft ook abonnees) werd het vanaf de start in een keer het grootste gezondheidsblad van Nederland. Redactionele onderwerpen Gezondheid(szorg): - Interviews en levensverhalen; - Informatieve dossiers; - Laatste nieuws; - Feiten en cijfers; - Recente onderzoeken; - Gezondheidsvragen; - Preventie; - (Alternatieve) geneeswijzen; - Chronische ziekten. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 18

19 Beweging: - Interviews met sporters; - Goede oefeningen; - Nieuwe trends; - Informatie en dossiers; - Sport en blessures. Gezonde voeding: - Informatie over verantwoord eten; - Ontwikkelingen op gebied van voeding; - Gezonde-voedingtrends; - Functional food; - (Over)gewicht en dieet. Mentaal welzijn: - Psychologie; - Informatie en dossiers; - Laatste nieuws en trends; - Geestelijke ontplooiing; - Anti-stress en ontspanning. Technische gegevens Oplage Frequentie Formaat Omvang Papiersoort Kleurgebruik Drukwerkprocedure Afwerking : 1,3 miljoen : 4 x per jaar : 210 x 263 millimeter : omslag 4 pagina s, binnenwerk 80 pagina s : omslag 115 grams houtvrij MC binnenwerk 56 grams mat SC : fullcolour : omslag rotatieoffset binnenwerk diepdruk : geniet Wijze van distribueren Health wordt verspreid onder de verzekerden van Achmea Zorg waaronder Zilveren Kruis, Avéro, Groene Land, DVZ en PWZ vallen. Ook is het mogelijk een abonnement te nemen en het blad los te kopen. Internetactiviteiten Achmea Health heeft een eigen website: Effectmeting Geregeld wordt er voor Health een kwalitatief lezersonderzoek gehouden. Zie waardering hieronder. Waardering Bij een kwalitatief onderzoek uit 2005 waardeerden de lezers het blad Health met gemiddeld een 7,2 (30% geeft zelfs een 8 of hoger als waarderingscijfer). Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 19

20 Hieronder een samenvatting van de onderzoeksresultaten - Binnen de doelgroep is 98 procent bekend met Health - Health wordt goed gelezen o 52% leest Health intensief; o Gemiddelde leesduur: ruim 31 minuten - Health biedt mensen relevantie informatie, maar is ook een prettig leesblad o 92% vindt het blad informatief; o 87 % vindt het prettig vormgegeven; o 84% vindt het prettig om te lezen; o 76% vindt het leuk om te krijgen - De cover is aantrekkelijk, zo vindt 83%: o 72% zegt dat de cover uitnodigt om Health te gaan lezen; o De cover is ook informatief: 68% geeft dit aan; o 85% vindt de cover kleurrijk - Een prettige constatering: Health geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie: o 66% is het eens met deze stelling; o 21% heeft hier een neutrale mening over; o 5% heeft het gevoel dat dit niet zo is - Effectiviteit van Health: o 65% vindt dat het blad wel degelijk helpt in de bewustwording om beter met de eigen gezondheid om te gaan. - Als de doelgroep van Health ziet men zowel zieke als gezonde mensen o 91% vindt het blad voor beide doelgroepen geschikt - Health wordt ook meegelezen binnen het gezin Historie Eind 2000 benaderde Achmea Sanoma Uitgevers voor een nieuw blad. Ze wilde wel geen relatiemagazine, geen blad over verzekeringen, geen clubblad. Ze wilde meer serviceverlener worden en in die lijn paste een volwaardig tijdschrift. Een blad dat Achmea vier keer per jaar aan alle zorgverzekerden cadeau kon doen. Sponsoring Zilveren Kruis Achmea ondersteunt regelmatig initiatieven op het gebied van gezondheid, bewegen en maatschappelijk relevante onderwerpen. Ze vinden het belangrijk dat mensen bewust met hun gezondheid bezig zijn en dragen hieraan bij door activiteiten mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van initiatieven zijn: De Nationale Sportweek: Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van het leven. Het is gezond, zorgt voor ontspanning en mensen genieten ervan. Daarom steunt Zilveren Kruis Achmea de Nationale Sport Week. Hierin verzorgen zijn de nationale Sport Doe Test. Het BMI, snelheid, uithoudingsvermogen, behendigheid, coördinatie en kracht worden getest. Expositie van gehandicapte kunstenaars Het museum Jan van der Togt organiseerde in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea de tentoonstelling mensen als wij. In deze expositie werden schilderijen en beeldhouwwerken getoond van kunstenaars met een beperking. Minor Bedrijfsjournalistiek Brancheanalyse 20

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Beter Af Plus Polis 1 ster Geen vergoeding Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 100% 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is AEGON Ziektekosten onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars ABN AMRO ZorgBeter Instap ZorgBeter Uitgebreid ZorgBeter Compleet ZorgBeter Compleet extra 100% Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz.

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top Aegon Zorgverzekering Super

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar Vallen onder CZ: CZ Direct / OZ / Delta Lloyd / OHRA / Kruidvat / Lancyr / Politie Zorgpolis CZ Direct Extra max. 25 euro per consult, max. 200 euro per jaar max. 25 euro per consult, max. 300 euro per

Nadere informatie

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage PARTNERDAG 3 november 2010 Beurs van Berlage Partnerdag 3 november 2010 Leden 3 november 2010 300.000 290.000 Omvang ledenlijst 301.138 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2014 versie januari 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is. *

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie Vaktherapie Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie Psychosociale therapie Problemen hebben in veel gevallen een sociaal en een psychisch karakter. Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om deze problemen samen met de cliënt op te lossen. Iedere psychosociaal

Nadere informatie

Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is.

Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is. Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - Jaartal 2011 Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie

geen vergoeding Psychosociale module

geen vergoeding Psychosociale module Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011 Bijgewerkt Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017 Augustus 2017 Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal.

Nadere informatie

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250, per jaar x x x Top Maximaal 400, per jaar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoeding

Voorwaarden en vergoeding Voorwaarden en vergoeding Vaktherapie kan in sommige gevallen vanuit de basis zorgverzekering onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden vergoed. Soms kan de zorg

Nadere informatie

ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket

ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor mensen. Wij schrijven u dan ook niet

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Verzekering Polis voorwaarden Vergoeding Aegon (zie ONVZ) Aevitae Aevitae Plus Pakket Aevitae Pakket Aevitae Vib Pakket Agis AnderZorg ASR Verzekering Avero

Nadere informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). Onderstaand treft u een overzicht met de meeste zorgverzekeraars (niet alle zorgverzekeraars die vergoeden

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING:

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: Zorgverzekeraar Aanvullend pakket =Vergoeding: Alternatieve Geneeswijzen* =Vergoeding: alleen Acupunctuur**

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend Natuurgeneeskundige consulten! AEGON zorgverzekering TOP zorgverzekering SUPER AEVITAE Plus Top Vip www.aegonziektekosten.nl

Nadere informatie

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers?

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? ONVZ voor werkgevers Zorg-, verzuim- en inkomensverzekeringen 2011 Uw medewerkers verdienen het beste U wilt het beste voor uw klanten. Waar voor hun

Nadere informatie

Vergoedingen chiropractie 2011

Vergoedingen chiropractie 2011 Vergoedingen chiropractie 2011 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEGON Vervallen, zie ONVZ AGIS Compact (PROLIFE) Compleet 75% 300,00 Comfort 75% 450,00 Comfort plus 75% 600,00 50+ actief 75%

Nadere informatie

Vergoedingen 2015. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vergoedingen 2015. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vergoedingen 2015 Belangrijke wijziging ten opzichte van 2014: De ONVZ verzekeringsgroep is met ingang van 2015 gestopt met het vergoeden van vaktherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. VGZ is met

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie (NVKH leden) AEVITAE Pakket 80% max. 50,- / consult, max. 250,- /jaar Pakket 100% max. 50,- / consult, max. 400,- /jaar Vip pakket 100% max. 50,- / consult,

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam?

Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Wat vinden hoogopgeleiden van Gemeente Rotterdam? Amsterdam, april 2009 Hierbij verklaart Synovate, als uitvoerend onderzoeksbureau, dat de weergave van de resultaten van het onderzoek, zoals gepresenteerd

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 *

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Overgangspraktijk Women's Life adviseert volgens de orthomoleculaire (voedings)-methoden. De praktijk is aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering

Nadere informatie

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen vergoedingen craniosacraal therapie 2013 zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen AEVITAE (UVIT) Plus 50,- Top 50,- 400,- Vip 50,- 500,- Vip 50,- 500,- - / 750,- = 70% Supervip

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 8 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering

Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering Zwolle Maart 2009 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 4 3. Resultaten 5 3.1 Algemeen 7 3.2 Een 50plus

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie per verzekeraar Aevitae Aanvullend Dekking Maximale vergoeding Premie Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Hoewel we bij het samenstellen van deze lijst de grootst mogelijke zorg hebben nagestreefd, sluit de NVL iedere aansprakelijkheid

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie - Janssoniuslaan AJ - Utrecht

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie - Janssoniuslaan AJ - Utrecht Nederlandse Vereniging voor Osteopathie - Janssoniuslaan 32-3528 AJ - Utrecht Vergoedingenoverzicht per 1 januari 2017 Vergoeding Vergoeding Verzekeringsmaatschappij Pakket Per consult Per jaar Aevitae

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu ABN AMRO Aegon Fit Fit vergoedingen (alleen door arts) Aevitae Vip 80% tot max. 50,- tot max. 250,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Agis Compactpolis

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 7 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008 Aan: Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden Afzender: Capgemini C.c.: Ref.: Betreft: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo Datum: 18 september 2008 Inleiding Door Capgemini is er voor de derde keer aan

Nadere informatie

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012)

Lijst Zorgverzekeraars die Biodynamische Therapie (BT) vergoeden (2012) Algemeen In alle verzekeringsvoorwaarden wordt vergoed onder de rubriek Alternatieve geneeswijzen. Behalve bij Zorg en Zekerheid, die vergoed onder de rubriek Lichaamsgerichte therapie. Verzekeraars met

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Overzicht zorgverzekeraars 2015. Overzicht zorgverzekeraars 2015 vergoedingen in de aanvullende verzekering.

Overzicht zorgverzekeraars 2015. Overzicht zorgverzekeraars 2015 vergoedingen in de aanvullende verzekering. Overzicht zorgverzekeraars 2015 vergoedingen in de aanvullende verzekering. De lijst is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld op basis van de vergoedingsgegevens van de zorgverzekeraars zelf. Wij zijn

Nadere informatie