Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID)"

Transcriptie

1 GEBRUIKS HANDLEIDING Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID) Bedrijfsomstandigheden / omgevingsomstandigheden: 5 55 C IP54 (rekenwerk en debietmeter) 93 % rel. vochtigheid. Apparaat eigenschappen / correct gebruik De ultrasone compacte warmtemeter ultra S 3 is een energiemeter voor universele toepassing in systemen voor warmte en koude registratie. met deze meter is het mogelijk om alle afreken relevante gegevens in verwarmings- en koelinstallaties te verzamelen. Het rekenwerk is verkrijgbaar in deze uitvoeringen: rekenwerk warmte voor de registratie van warmte, Het rekenwerk registreert de opgewekte thermische energie. Doelgroep Belangrijke informatie Deze installatie instructies zijn bedoeld voor speciaal opgeleide vakmensen. Hierdoor worden fundamentele arbeidsprocedures niet behandeld Veiligheidsinstructies De voorschriften voor het gebruik van energiemeters dienen in acht genomen te worden! De voorschriften voor elektrische installaties dienen in acht genomen te worden! Installatie dient door specialisten op het gebied van verwarmingsinstallaties en/ of elektriciteit uitgevoerd te worden. De medewerkers dienen opgeleidt te zijn in de installatie en omgang van elektrische apparatuur en de laag spanningsrichtlijnen. Algemene instructies R = temperatuur sensor met rode markering (label) B = temperatuur sensor met blauwe markering (label) rekenwerk koude voor de registratie van koude, Hier registreert het rekenwerk de koude energie. rekenwerk met koude tarief voor gecombineerde registratie van warmte/koude, Voor het grootste gedeelte wordt de compacte warmtemeter ultra s3 beschreven in dit document. De eigenschappen en functies van de koudemeter die afwijken worden beschreven in het hoofdstuk ultra S 3 koudemeter. Zodra de ultrasone compacte warmtemeter is geïnstalleerd dient hij in bedrijf te worden gesteld. Controleer of het getoonde debiet en de temperaturen in de display aannemelijk zijn. De verschillende componenten dienen ook verzegeld te worden (rekenwerk, debietmeter en temperatuursensoren). Het resultaat van moetwillig beschadigen van de zegels door niet geautoriseerde personen zorgt ervoor dat de garantie vervalt en de gebruiksgegevens niet bruikbaar zijn voor de afrekening van het gebruik. De bijgeleverde kabels mogen niet ingekort of op een andere wijze aangepast worden. Medium: water als beschreven in het AGFW informatieblad FW510. Temperatuur van het medium: 5 C 130 C (150 C) het temperatuurbereik hangt af van de toegepaste variant en de nominale grootte. Het exacte temperatuurbereik staat aangegeven op de typeaanduiding. Met deze installatie worden de hoeveelheden energie die worden geproduceerd voor zowel warmte als koude geregistreerd. rekenwerk solar als speciale uitvoering voor solar systemen (er bestaat geen toelating voor deze uitvoering). markering: zie warmte meting. De meetnauwkeurigheid komt overeen met de eisen volgens EN1434 spaarstand (display off) Individuele afstanduitlezing met optionele Plug & Play modules (M-bus, Impuls)

2 Speciale kenmerken van het ultra S3 puls model Het ultra S3 puls model is beschikbaar in bepaalde maten met een vooraf geïnstalleerde pulsmodule. Deze meter is voorzien van snelle temperatuurmeting met 4-seconden intervallen en is, vergeleken met een normale ultra S3 (16- seconden intervallen), speciaal geschikt voor de meting van warmwaterenergie en voor gebruik in locale wijkverwarmings overgavestations. mogen nooit verlengd of gewisseld worden. Alleen warmtemeters met dezelfde meetinterval mogen gebruikt worden voor een specifieke soort meting (bijv. warmwatereenergie, groepen scheiding, energie per gebruiker). Twee voorbeelden: OK: ultra S3 puls voor warmwaterenergie en ultra S3 voor groepenscheiding Niet toegestaan: Afnemer groep 1 met ultra S3 puls en afnemer groep 2 met standaard ultra S3 Voeding Batterij Een 3.6 V DC lithium batterij is geplaatst in de standaard uitvoering. Deze batterij mag niet opgeladen of kortgesloten worden. Omgevingstemperatuur onder 40 C beïnvloeden de levensduur van de batterij. Gebruikte batterijen moeten worden ingeleverd bij de daarvoor bedoelde inzamelpunten! Er is een gevaar voor explosie wanneer een verkeerd type batterij gebruikt wordt. Netvoedingmodule Het toepassen van een rekenwerk alleen aangesloten op netvoeding is niet geschikt voor het bepalen van het verbruik om een afrekening conform de wet. Wanneer er een stroomstoring optreed zijn alle functies buiten werking! Netvoeding modules met 24 V AC of 230 V AC zijn voor dit rekenwerk beschikbaar. Een netvoedingmodule kan altijd gewisseld of achteraf geplaatst worden. Netvoedingsmodules mogen alleen worden aangesloten door een elektricien of speciaal daarvoor opgeleide personen. Tijdens een stroomstoring voorziet de verwisselbare backup batterij (CR2032) op de module tot wel 1 jaar van stroom. Tijdens een stroomstoring worden de LCD waarden (na indrukken van de bedientoets) voor de datum en tijd op-todate gehouden. Communicatie via de optionele M-bus module of optische interface blijft ook behouden, maar het reduceert de levensduur van de backup batterij. Luchtbellen en lucht ophoping in de meter zorgen voor storingen. Hierom mag de meter nooit geplaatst worden op locaties waar zich luchtzakken kunnen vormen: Echter, indien installatie alleen maar mogelijk is op een hoog punt, dan dient een ontluchtings mogelijkheid geplaatst te worden. Installatie op een laag punt dient ook te worden vermeden omdat zich daar vuil kan verzamelen wat de meter kan beschadigen. Zorg voor voldoende afstand ( mm) tussen het rekenwerk en eventuele elektromagnetische storingsbronnen (schakelaars, elektromotoren, TLverlichting etc.). Het rekenwerk mag niet aangesloten worden op de aarding van het gebouw. Een wandmontageplaat (standaard bij levering) of een afstandhouder (optioneel) is beschikbaar voor montage. De warmtemeter kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd. We adviseren de debietmeter hellend te monteren. Wanneer de meter voorzien is van een netvoeding module dient de sticker van de netvoedingmodule aan de linker onderzijde van het bovendeel van het rekenwerk geplakt te worden. Installatie Installatie instructies Selecteer een droge, eenvoudig bereikbare locatie (meter aflezing en vervanging!) voor de meter of het passtuk. De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 C. Bij de selectie van de inbouwlocatie dient de lengte van de vast aangesloten voelerkabel in acht genomen te (standaard: 2 m, speciale uitvoering 10 m). De kabels Kalmeringslengten voor en achter de meter zijn niet noodzakelijk.

3 Indien mogelijk dienen de meters binnen 1 object uniform gemonteerd te worden! Het display dient te allen tijde zonder hulpmiddelen bereikbaar en afleesbaar te zijn. We adviseren een vuilvanger te plaatsen voor de diebietmeter. Installeer afsluiters voor de meter (of vuilvanger) en na de warmtemeter. Spoel de leiding grondig voor het installeren van de meter gebruik daarbij een passtuk. Wanneer de meter vervangen wordt dienen de aansluitoppervlakken van de meter gereinigd te worden. Gebruik hierbij altijd nieuwe pakkingen. Open de afsluiters en controleer op lekkages. Als de temperatuur van het medium lager is dan de omgevingstemperatuur, verwijder het rekenwerk van het volumedeel en gebruik de gegoten meter variant (koude meter) in verband met defect door condensvorming: Plaats het rekenwerk op de muur met het meegeleverde bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen,...). Instructies voor de installatie van de temperatuursensoren Temperatuursensoren mogen alleen geplaatst worden zoals ze worden geleverd. De kabels mogen niet ingekort of verlengd worden. Het temperatuursensor type kan van het opschrift van het label op de sensorkabel afgelezen worden. Het temperatuursensor type (Pt 500) moet overeenkomen met de specificaties op de typeaanduiding van het rekenwerk. Het temperatuursensor type kan van het opschrift van het label op de sensorkabel afgelezen worden. Nooit de senorkabel dicht bij kabelschachten of kabelgoten plaatsen. Houdt een minimale afstand van 300 mm. De temperatuursensor kunnen in speciale kogelafsluiters of dompelbuizen geplaatst worden. Zorg ervoor dat de sensoren symmetrisch gemonteerd worden bij voorkeur direct onderdompelend. Bij montage in dompelbuizen dienen de sensoren volledig tot de bodem van de dompelbuis ingevoerd te worden en da vastgezet te worden. Bij montage van de sensoren gaat u als volgt te werk: Voer na montage een functiecontrole uit. Verzegel beide vrije temperatuursensoren en het rekenwerk. Documenteer afsluitend de ingebruikname. Bevestiging van het rekenwerk op de muur Selecteer een droge, goed toegankelijke locatie voor het rekenwerk. Houdt rekening met de lengte van de temperatuursensoren: max. 10 m Schroef de afdichtingplug uit de kogelkraan, speciaal T- stuk of aansluitstuk. Plaats een O-ring van de bijgeleverde montageset op de montagestift (afb. onder, item 2). U kunt altijd maar één O-ring tegelijkertijd gebruiken. Bij terugplaatsen van de sensor, dient de oude O-ring verwijderd te worden en dient vervangen te worden door een nieuwe. U kunt reserve O-ringen bestellen onder artikelnummer (adapter set voor sensor installatie). Draai de O-ring met de montagestift in de sensoraansluiting van de kogelkraan (afb. onder, item 3). Positioneer de O-ring door gebruik te maken van de andere zijde van de montagestift (afb. onder, item 4). Schuif de bevestigingsschroef over de temperatuursensor. Plaats de montagestift zo ver mogelijk over de temperatuursensor.

4 De temperatuursensor is nu vastgezet in de besvestigingsschroef. Duw de gegroefde pin in de temperatuursensor bevestigingsschroef met een tang (afb. onder, item 6). Verwijder de montagestift van de temperatuursensor (afb. onder, item 5). Plaats de temperatuursensor met de adapter in de kogelkraan en draai de messing schroef handvast aan (afb. onder, item 7). Plaats voorzichtig de voorbereide lintkabel aan beide zijden Bij montage in dompelbuizen, dienen de sensoren tot op de bodem van de dompelbuis gedrukt te worden en dan gefixeerd. Uitbreidingsmodules Het rekenwerk heeft twee aansluitingen voor uitbreidingsmodules. De modules kunnen gebruikt en gecombineerd worden volgens de volgende tabel. Niet vermelde combinaties zijn niet toegestaan. Deze modules hebben geen invloed op de meting en kunnen worden geplaatst zonder de ijkmarkering te beschadigen. De desbetreffende ESD voorschriften (ESD: electrostatic discharge) dienen in acht te worden genomen. Bij beschadiging (in het bijzonder aan de elektronica), voortkomend uit onachtzaamheid, wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Module geschikte poort(en) M-bus Poort 1 en poort 2 Pulse in* Poort 1 en poort 2 Pulse out Alleen poort 2 Analoge Poort 1 (poort 2 kan niet worden gebruikt) * De pulse input module kan 2 inputs beheren. Plaatsing van de modules Klap de sluitingen aan de beide zijden van het rekenwerk open. Plaats de module in de betreffende poort. Sluit de deksel. Bedientoets indrukken om het functioneren van de meter te controleren. Verzegel de behuizing. slot 1 slot 2

5 M-bus communicatie module De M-bus communicatiemodule is een seriële interface voor de gegevens uitwisseling met externe apparaten (M-bus centrale). Op de module is een 2-polig aansluitklem aangebracht met de gekenmerkte aansluitingen 24, 25. De aansluiting is polariteit onafhankelijk en galvanisch gescheiden M-bus protocol in overeenstemming met EN ; EN of 2400 bauds (auto baud detect) Stroom consumptie: 1 M-bus last. pulse interval ~1:1 Pulse waarde: laatste positie op het display (zie puls lus, pulse output 1 and 2): Warmtemeter Puls uitgang module extern Pulse output functie module Deze module wordt bijvoorbeeld toegepast om het rekenwerk geschikt te maken voor RF-verzending met de data III pulse radio interface (IFS data III). Alle versies van het ultra S3 puls model hebben reeds de puls module vanaf fabriek aangebracht en zijn daardoor geschikt voor RF activatie met een IFS data III zonder verdere aanpassing. De pulsmodule mag niet verwijderd worden uit de ultra S3 puls. In geval van defect dient de complete meter vervangen te worden. Er zijn aansluitingen voor 2 puls outputs op de module. Standaard daarbij zijn O1 Energy en O2 Volume. De outputs zijn gekenmerkt op de klemmenlijst met respectievelijk O1 - en O2 - en in het display met respectievelijk Out1 and Out2. Sluit de twee kabels van de IFS data III als volgt aan: Positief (+) op klem 01 GND ( ) op GND ( ) Een uitzondering is het rekenwerk met twee registers. In dat geval is de aansluiting: de IFS voor warmte-energie op O1 and de IFS voor koude-energie op O2 and Koudemeter ultra S3 Dit hoofdstuk beschrijft alleen de kenmerken en functies van de koudemeter welke afwijken van die van de warmtemeter. Algemene informatie over de koudemeter Tijdens de koude meting verschillen de meetcondities aanzienlijk van die bij warmte meting. Neem daarvoor de volgende aanwijzingen/informatie in acht! Koudemeter type goedkeuring We bevestigen dat deze meters zijn vervaardigd volgens de Duitse Fysisch en Technisch instituut (PTB) type goedkeuring en mogen worden gebruikt wolgens het Duitse ijkwezen. Bedrijfscondities/meetbereik Rekenwerk Θ 1 C 105 C Θ 3 K 102 K Debietmeter Θq 2 C 105 C Omgevings temperatuur: 5 55 C Beschermingsklasse: IP 54 (rekenwerk) IP 65 (debietmeter) Instructies voor de installatie van de debietmeter/ rekenwerk van de koudemeter Algemeen gesproken dient het rekenwerk apart van de debietmeter geïnstalleerd te worden. Dit zorgt ervoor dat de temperaturen dalen tot onder het dauwpunt. Installeer de debietmeter in de retourleiding. De debietmeter dient diffusievast geïsoleerd te worden na de installatie. Deze isolatie dient iedere keer dat de meter vervangen wordt opnieuw aangebracht te worden. Meters voor toepassing in Glykol-water mengesels kunnen niet worden gekalibreerd. Plaats de kabels van de debietmeter en de temperatuursensoren aan het rekenwerk met een driplus this prevents condensate water from penetrating into the calculator. Overige specificaties van de puls module Externe voeding Vcc = 3 30 V DC Uitgangsstroom < 20 ma met restspanning < 0.5 V Open collector (drain) Galvanisch gescheiden Output 2: frequentie <= 100 Hz Verhouding : pulse duur/

6 Installatie van de direct onderdompelende temperatuursensoren The temperature sensors must only be installed as shown in the following diagram that is from below: De debietmeter mag tot 45 gedraaid worden ten opzichte van de horizontale as. Installation of the temperature sensors in immersion sleeves De temperatuursensoren mogen alleen geïnstalleerd worden zoals getoond in het volgede schema dat is van onder af: De plastic behuizing mag niet naar boven of onder gericht gemonteerd worden. Displays/bediening Om de door het rekenwerk gegenereerde gegevens weer te geven zijn er verschillende vensters met bijbehorende systeeminformatie gemaakt die met een lusfunctie in volgorde kunnen worden opgeroepen. Het rekenwerk mag alleen als volgt gemonteerd worden: verticaal, hellend (in een hoek tussen verticaal en horizontaal), horizontaal. Daarbij dient de sensorkabel altijd van onder af te komen. Op deze manier kan hij fungeren als druiprand Instructies voor de installatie van de temperatuursensoren van de koudemeter In principe gelden de zelfde regels voor de koudemeter als voor de warmtemeter (zie pagina 12). Hier de verschillen. Om kleine temperatuurverschillen correct vast te leggen dienen de temperatuursensoren direct onderdompelend gemonteerd te worden (d.w.z. zonder dompelbuis) dit is voorgeschreven tot DN 25 bij nieuwe installatie van koudemeters en is verplicht. Tot DN 40 kunnen de sensoren zonder probleem in een speciale kogelkraan gemonteerd worden. Installeer beide temperatuursensoren op een locatie met dezelfde en hogere debieten. Om meetverschillen die veroorzaakt worden door de installatie, te verminderen dient een diffusievaste isolatie toegepast te worden. Maak de isolatie zo dat er geen condensatie kan binnendringen via de isolatie van de leidingen via de temperatuursensor. Zorg ervoor dat de typeaanduiding, ijkmerk en de loodzegels vrij toegankelijk zijn. In de standaard versie heeft het rekenwerk 5 of 6 verschillende lussen: Hoofdlus Omslagdatumlus Informatielus Pulslus Tarieflus (standaard alleen voor gecombineerde meters voor verwarming/koeling) Maandlus. De hoofdlus is geprogrammeerd met de actuele gegevens zoals energie, volume en flow gegevens. Met de bedientoets kan er gewisseld worden tussen de individuele aanduidingen. Daarbij wordt er een onderscheidt gemaakt tussen korte en lange toetsdrukken. Met een korte toetsdruk (< 3 seconden) wordt binnenin een lus verder geschakeld. Met een lange toetsdruk (> 3 seconden) wordt naar de volgende lus geschakeld. De aanduiding (1.1) van de hoofdlus is de basis aanduiding. Als de toets ongeveer 4 minuten niet wordt gebruikt dan schakelt de display automatisch uit om elektriciteit te besparen (uitzondering: bij foutmelding). Als de toets opnieuw wordt ingedrukt dan toont de display de basisaanduiding.

7 Display lussen Hoofdlus (1, standaard display) Gecumuleerde Volume Doorstroming Vermogen KD = kort drukken (< 3 seconden) Bij gecombineerde warmte-/ koudemeters worden na het volume extra de geaccumuleerde koude energie getoond. Informatielus (3) Het rekenweerk is voorzien met automatische identificatie classic S3 calculator is equipped with automatic en een display wat toont welke module er geplaatst is in welke poort. Deze identificatie wordt getoond in lus 3, in twee verschillende schermen voor respectievelijk poort 1 en 2 - automatisch en afwisselend. Module type Geen module 0 M-bus 1 Pulse input 4 Pulse output 5 Analoge output 6 Huidige datum Display Actuele tijd Aanvoer-/Retour temperatuur Temperatuurverschil Bedrijfs dagen,sec_adr,pri_adr 1,Pri_Adr 2 Secondair adres Primair adres 1 Primair adres 2 Fout status Installatie locatie Mogelijke waarden: - cold pipe - hot pipe Display test Omslagdatumlus (2, standaard scherm),port 1 Aantal modules in slot 1,Accd 1A,Port 2 Aantal modules in slot 2,Accd 1 Datum toekomstige,f Software versie Controle getal Zie bovenstaande tabel vorig jaar vorig jaar,accd 1L Pulslus (4),Accd 2A Pulsingang 1 Gecum. waarde Pulsing. 1 Puls per opslag,accd 2 Datum toekomstige Pulsingang 2 Gecum. waarde Pulsing. 2 Puls per opslag vorig jaar vorig jaar,accd 2L Als er een pulse input module aangesloten is, worden de extra gegevens hier getoond. Pulsuitgang 1 Pulsuitgang 2 Waarde pulsuitgang 1 Waarde pulsuitgang 2* * Warmtemeter/koudemeter

8 Tarieflus (5) Standaard alleen actief voor gecombineerde meting van verwarming / koeling. Tariefteller 1 Tarieftype 1 * Tarieflimiet 1 Foutcodes Wanneer er een fout optreedt, wordt de foutcode getoond in de hoofdlus. Alle andere schermen zijn nog steeds beschikbaar wanneer de bedientoets wordt ingedrukt. Wanneer de bedientoets na 4 minuten niet wordt ingedrukt, wordt de foutcode automatisch weer getoond. Datum tarief 1 Tariefteller 1,Accd 1A Het foutscherm verdwijnt automatisch zodra de oorzaak van de fout verholpen is. Alle fouten die langer dan 6 minuten aanwezig zijn, worden opgeslagen in het foutgeheugen. C-1 Basis parameters in het flash of RAM vernietigd Datum tarief 1 Tariefteller 1,Accd 2A E-1 Defecte temperatuur meting: Temperatuurbereik buiten [-9.9 C 190 C] Sensor kortgesloten Sensor gebroken Tariefteller 2 Datum tarief 2 Tarieftype 2 * Tariefteller 2 Tarieflimiet 2,Accd 1A E-3 Sensor verwisseld in het warme en koude gebied E-4 Hardware fout tijdens ultrasone meting: Ultrasone omvormer defect Ultrasone omvormer kortgesloten E-5 Te vaak uitgelezen tijdelijk geen m-bus communicatie mogelijk Datum tarief 2 Tariefteller 2,Accd 2A E-6 Verkeerd flowrichting debietmeter verkeerd geïnstalleerd E-7 Geen zinvol ultrasoon ontvangstsignaal: Lucht in het meetgedeelte. Tariefteller 3 Tarieftype 3 * Tarieflimiet 3 E-8 Primaire voeding faalt (alleen bij netvoeding modules) voeding via backup batterij Tariefteller 4 Tarieftype 4 * Tarieflimiet 4 E-9 Waarschuwing: batterij capaciteit laag Gegevens uitlezen/programmeren Maandlus (6) Datum,LOG vorige maand * wordt getoond, wanneer de tariefvoorwaarde voldoet. Volume flow output Benodigdheden voor deze twee functies: Of de Techem Bluetooth optical head of de Hydrometer Bluetooth optical head is geïnstalleerd en ingesteld. De software voor uitlezing en voor de configuratie van de standaardfuncties dient geïnstalleerd te zijn op een notebook.,log,log Datum maand - 1 Datum maand - 23 Volume Volume flow flow output output De optische afleesbutton zorgt ervoor dat de gegevens van de gekoppelde meter uitgelezen en getoond wordt. Het primaire adres voor de M-bus communicatie kan worden gewijzigd in het tabblad General. De voor Techem relevante omslagdatum kan worden gewijzigd in het veld Due date 1 in het tabblad Due dates. Wanneer er waarden worden gewijzigd dient dit in de betreffende meter te worden geprogrammeerd door gebruik te maken van de Write button _0314 ( ) Het is niet mogelijk om uit te lzen of te programmeren met de HYDRO-Set software welke gebruikt werd bij voorgaande meter generaties! EU conformiteitsverklaring De complete conformiteitsverklaring van HYDROMETER GmbH is te vinden op pagina 8. Techem Energy Services B.V. Postbus CD Breda

9

Rekenwerk classic S 3 (MID)

Rekenwerk classic S 3 (MID) GEBRUIKS HANDLEIDING Rekenwerk classic S 3 (MID) Apparaat eigenschappen Het classic S 3 rekenwerk is een energie rekenwerk voor universele toepassing in systemen voor warmte en koude registratie. met deze

Nadere informatie

Ultrasone energie meter F96+ (sharky 775) Installatiehandleiding

Ultrasone energie meter F96+ (sharky 775) Installatiehandleiding Ultrasone energie meter F96+ (sharky 775) Installatiehandleiding 1. ALGEMEEN Deze installatie handleiding is bedoeld voor opgeleid personeel en bevat geen installatie stappenplan. Belangrijk! Het zegel

Nadere informatie

Nederlands SHARKY FS 473. Installatiehandleiding. de eindklant

Nederlands SHARKY FS 473. Installatiehandleiding. de eindklant SHARKY FS 473 Installatiehandleiding Dez han dl di ent t e eie di wor ng d afgaan egeven en de eindklant 2 SHARKY FS 473 01/2016 1 ALGEMEEN Deze instructies zijn bedoeld voor speciaal opgeleide vakmensen.

Nadere informatie

Ultrasone warmtemeter (MID) Ultrasone koudemeter (PTB) Ultrasone warmte-/ koudemeter 3.2.1

Ultrasone warmtemeter (MID) Ultrasone koudemeter (PTB) Ultrasone warmte-/ koudemeter 3.2.1 GEBRUIKS HANDLEIDING Ultrasone warmtemeter 3.2.1 (MID) Ultrasone koudemeter 3.2.1 (PTB) Ultrasone warmte-/ koudemeter 3.2.1 Algemene informatie Dit document beschrijft in basis de vario 3 type 3.2.1 ultrasone

Nadere informatie

Verwarming Water Verrekening Benelux. Voor meting van waterverbruik in. Flatgebouwen en meergezinswoningen Kantoren en administratieve gebouwen

Verwarming Water Verrekening Benelux. Voor meting van waterverbruik in. Flatgebouwen en meergezinswoningen Kantoren en administratieve gebouwen Verwarming Water Verrekening Benelux SIEMECA Elektronische watermeters WFC... WFH... Elektronische, batterijgevoede watermeters om het verbruik in autonome waterverzorgingsinstallaties te meten. Opslag

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

Elektronische warmtemeter

Elektronische warmtemeter Elektronische warmtemeter Toepassing zwaans-concept Absolute warmtemeter G20 Elektronische batterijgevoede warmtemeters voor het meten van het warmteverbruik in autonome verwarmingsinstallaties. Display

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing P1G2 Handleiding firmware datum auteur Aanpassing versie 1.0 5-3-2014 Mike vd Hulst Eerste versie 1.05 2-6-2014 Mike vd Hulst Aangepaste firmware 2.0 1-10-2014 Mike vd Hulst Objecten toegevoegd volgens

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V.

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V. PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING ph-meter PCE-PH20S

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

Ultrasone compacte Warmtemeter radio 3 (MID) Koudemeter radio 3 (PTB)

Ultrasone compacte Warmtemeter radio 3 (MID) Koudemeter radio 3 (PTB) GEBRUIKS HANDLEIDING Ultrasone compacte Warmtemeter radio 3 (MID) Koudemeter radio 3 (PTB) algemene informatie). Maak de batterijen niet open, laat de batterijen niet in contact komen met water en stel

Nadere informatie

Nederlands. SHARKY 774 Compact. Installatiehandleiding. Deze handleiding dient te worden afgegeven de eindklant.

Nederlands. SHARKY 774 Compact. Installatiehandleiding. Deze handleiding dient te worden afgegeven de eindklant. SHARKY 774 Compact Installatiehandleiding Deze handleiding dient te worden afgegeven de eindklant. I II III IV 8 7.3 5 6.1 7.2 3 4 7.1 2 SHARKY 774 COMPACT 01/2016 V A B C D E VI A B 105 optionele adapter

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Installatie- en Onderhoudsinstructies KAPTIV-CS-HP-S. Elektronisch niveaugestuurde condensaataftap 06/14

Installatie- en Onderhoudsinstructies KAPTIV-CS-HP-S. Elektronisch niveaugestuurde condensaataftap 06/14 Installatie- en Onderhoudsinstructies KAPTIV-CS-HP-S Elektronisch niveaugestuurde condensaataftap ALGEMENE BESCHRIJVING 06/14 De KAPTIV-CS-HP-S (Compact Solution High Pressure Stainless Steel) is een compacte

Nadere informatie

Warmtemeter SENSONICAL ULTRA

Warmtemeter SENSONICAL ULTRA 78234NL Warmtemeter SENSONICAL ULTRA Copyright 2016 Caleffi Technische specificaties www.caleffi.com serie CAL19185M Aansluiting 3/4 M Aansluiting sensor M10x1 Nominale druk PN 16 Meetbaar temperatuurbereik

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

CALEFFI. SENSONICAL compacte warmtemeter met directe aflezing. serie CAL1915 01077/07 NL. Functie

CALEFFI. SENSONICAL compacte warmtemeter met directe aflezing. serie CAL1915 01077/07 NL. Functie SENSONIL compacte warmtemeter met directe aflezing serie L1915 LEFFI 01077/07 NL Functie De SENSONIL is een thermische energiemeter met directe aflezing, bestemd voor de meting van het warmteverbruik in

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler I.6.2 Alle componenten van de SCHÜTZ vloerverwarmingsverdeler zijn optimaal op elkaar afgestemd, zetten de systeemgedachte in combinatie met de verdelerkasten consequent voort en zijn toepasbaar bij vloerverwarmingsen

Nadere informatie

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D Nederland - België NL Externe display voor het zonneboilersysteem ZentaSOL ZentaSOL Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Toegepaste symbolen...2

Nadere informatie

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Beschrijving De Remote Monitoring Module (RMM) wordt gebruikt voor de verzameling van sensor-/temperatuurinvoeren

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. KNX KNX temperatuurregelaar voor objecten. Best.nr. : XX

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. KNX KNX temperatuurregelaar voor objecten. Best.nr. : XX Best.nr. : 7544 12 XX Bedieningsen montagehandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 Bestekteksten Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 DEEL 4 SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, 2 LOT 40 CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

H 4000 / H 4300 Woltmannmeter Helix Aanvoer en retour flowmeters voor de beste resultaten

H 4000 / H 4300 Woltmannmeter Helix Aanvoer en retour flowmeters voor de beste resultaten H 4000 / H 4300 Helix Aanvoer en retour flowmeters voor de beste resultaten Type WP/WP-H. Nominale doorlaat N 40... 500. Koudwater- en warmwatermeters voor verschillende temperatuurbereiken. Metrologische

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

GPS repeater. Inleiding

GPS repeater. Inleiding NASA GPS repeater Inleiding De Clipper GPS repeater wordt geleverd met 10 meter kabel, een 9 pins RS 232 connector en een 12 Volt voedingkabel. Het apparaat neemt gegevens over zoals verzonden door een

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

METER VAN WARMTEVERBRUIK Meter verwarming/afkoeling

METER VAN WARMTEVERBRUIK Meter verwarming/afkoeling Warmteverbruiksmeter Versie plaatselijke aflezing METER VAN WARMTEVERBRUIK Meter verwarming/afkoeling Versie plaatselijke aflezing Handleiding voor montage Versie plaatselijke aflezing Warmteverbruiksmeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opmerking: afhankelijk van uw configuratie is de print voorzien van de benodigde componenten.

Opmerking: afhankelijk van uw configuratie is de print voorzien van de benodigde componenten. Gefeliciteerd met de aankoop van deze PC- I/ O kaart. Lees vóór u de kaart gaat installeren, de instructies in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag. Controleer

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

MGC OpenTherm regelaar

MGC OpenTherm regelaar MOS NL-780-2 MGC 061100 MGC OpenTherm regelaar Montage- en gebruikshandleiding Gebruikte symbolen In dit document worden de volgende symbolen gebruikt: Gevaar voor elektrische spanning! Let op! Gebruikte

Nadere informatie

Installatie handleiding voor de I-FREE03TV tv on the move

Installatie handleiding voor de I-FREE03TV tv on the move Product: Toepassing: Functie: I-FREE03TV (Software V4.0.2R en hoger) Universele kabelset met losse verloop kabels om alle onderstaande genoemde auto s vrij te zetten. CAN Bus activatie van de TV Function

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

ClimateBooster Handleiding

ClimateBooster Handleiding ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en bespaart u ca. 10% energie

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Sensoren bereik. Display status

Sensoren bereik. Display status Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit Bij het achteruit rijden zal het display weergeven: 1.5m Veilig Groen 1.3-1.4m Veilig Groen 1.0-1.2m Veilig Groen 0.7-0.9m Alarm Geel

Nadere informatie

RADIATORENDISCOUNTER. ClimateBooster. Handleiding. Meer comfort met minder energie.

RADIATORENDISCOUNTER. ClimateBooster. Handleiding. Meer comfort met minder energie. RADIATORENDISCOUNTER ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- 123

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- 123 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- 123 Inhoudsopgave

Nadere informatie

6 Problemen oplossen. 6.1 Foutmeldingen. 6 Problemen oplossen

6 Problemen oplossen. 6.1 Foutmeldingen. 6 Problemen oplossen 6 Problemen oplossen In dit hoofdstuk worden de foutmeldingen beschreven die tijdens het gebruik van de analyser kunnen verschijnen. Als het niet lukt de problemen met behulp van deze handleiding op te

Nadere informatie

HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies

HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies HP Server Console Switch with Virtual Media Installatie-instructies Installatieoverzicht De consoleschakelaar wordt geleverd met rackmontagebeugels voor eenvoudige integratie in het rack. Stabiliseer het

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

SS / / / ATEX 94 / 9EG

SS / / / ATEX 94 / 9EG Thermopile-Stromingssensor SS 23.400 Thermopile-stromingssensor tot 20 m/s / voor lucht en gas / eenvoudige één-gat-montage / ATEX goedkeuring volgens 94 / 9EG in Zone 2 / detectie van de stroomrichting

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN THERSTAAT A50 INHOUD BELANGRIJKE INFORMATIE VEILIG GEBRUIK BESTURING EN INSTELLING DISPLAY STRUCTUUR DAG EN TIJD INSTELLING TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN ERATUUR PROGRAMMEREN SCREENSAVER SELECTEER GEBRUIKSDULES

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem AC-563 buiten unit INSTALLATIE HANDLEIDING 2 Functies RVS torqbouten met veiligheidsnok nachtzicht LED verlichting kleuren CCD camera luidspreker beldrukknop naamlabel vensters microfoon

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER HENCO INSTLLTIEHNDLEIDING COMPOSIET VERDELER Composiet verdeler Introductie De composiet verdeler wordt gebruikt om het medium in installaties voor vloerverwarming en koeling te verdelen. Deze serie verdelers

Nadere informatie

Sunis WireFree io zonsensor

Sunis WireFree io zonsensor Sunis WireFree io zonsensor Installatiehandleiding Artikelnummer 88245 - 2 - Sunis WireFree io zonsensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RF EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAJ Sununo omvormers

Gebruikershandleiding SAJ Sununo omvormers Gebruikershandleiding SAJ Sununo omvormers Inhoudsopgave Pagina 1. Display en knoppen op de omvormer 2 2. Menu s in de omvormer 3 3. Internetverbinding voor monitoring 4 4. Storingen en foutcodes 5 1 1.

Nadere informatie

MAXIMUM 35 INDOOR GUARANTEE HANDLEIDING MINIMUM 2 YEAR BATTERY ON-OFF 250 VOLT 2 X AAA ALKALINE EXCLUSIVE SWITCH 5(3) AMP

MAXIMUM 35 INDOOR GUARANTEE HANDLEIDING MINIMUM 2 YEAR BATTERY ON-OFF 250 VOLT 2 X AAA ALKALINE EXCLUSIVE SWITCH 5(3) AMP MAXIMUM 35 INDOOR GUARANTEE HANDLEIDING 5 MINIMUM 2 YEAR ON-OFF SWITCH 22 250 VOLT 5(3) AMP BATTERY 2 X AAA ALKALINE EXCLUSIVE C.0 SW DK INHOUDSOPGAVE 1 IEIDING.2 2 PLAATSING...4 3 INSTELLING TEMPERATUUR..11

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO en de LEGO. De past op de onderkant van het. Schuif de eenvoudig omlaag op de om hem te installeren. Om de weer te verwijderen,

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Serie 7E - kwh-meters met Modbus

Serie 7E - kwh-meters met Modbus Serie - kwh-meters met Modbus SERIE Elektronische enkelfase kwh-meters met geïntegreerde Modbus interface (RS485) Uitvoering volgens MID-richtlijn verkrijgbaar voor verrekening Conform EN 62053-21 en EN

Nadere informatie

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verklarende woordenlijst AC Afkorting voor wisselstroom DC Afkorting voor gelijkstroom Energie Energie wordt gemeten in Wh (watt-uur), kwh (kilowatt-uur) of

Nadere informatie

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker:

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: Handleiding 1. Model Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: IOL-1515SP 2. Specificatie Onze LED Cube met Bluetooth Speaker is vervaardigd volgens een

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie