GEBRUIKSAANWIJZING. -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl"

Transcriptie

1 ARMONIA ClasSIc GEBRUIKSAANWIJZING -

2 Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: telefax: service:

3 Inhoudsopgave 1. Eerst lezen! Auteursrechten Conformiteit met standaards EG conformiteitsverklaring Symbolen in de handleiding Bij storingen Typeplaatje 6 2. Veiligheid Correct gebruik Principiële veiligheidsinstructies Gebruiksinstructies 8 3. Technische gegevens Algemene gegevens Water Omgevingsomstandigheden Materiaal Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen Aansluitschema Installeren Levering controleren Uitpakken Opstellen Wateraansluiting Elektro-aansluiting Wat is wat? Toetsbezetting Ingebruikname Inschakelen Uitschakelen Instellen Melkschuim Melktemperatuur Molen Productbereidingen Productbereiding starten en stoppen Containers vullen Tweede productniveau (shift) Koffiespecialiteiten Koffiespecialiteiten met gemalen koffie Heet water 21 Pagina 3

4 8.7 Melkschuim (optioneel) Stoom (optioneel) Reinigen Zetgroep reinigen (automatisch) Power Cleaner (optioneel) Mixer-unit handmatig reinigen Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen Toebehoren reinigen Ontkalken Programmeren Toegang met wachtwoord Toegang met chipkaart Functietoetsen Teller Instellingen Systeemmanager Foutcorrectie Bewaring en buitenbedrijfstelling Oude apparaten verwijderen 45 Pagina 4

5 Eerst lezen 1. Eerst lezen! De instructies in deze handleiding moeten aandachtig gelezen worden. Ze bevatten belangrijke informatie over de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud. Bewaar de handleiding binnen handbereik. De handleiding is een bestanddeel van het product. Als u het apparaat uitleent of verkoopt, moet u er ook deze handleiding bijvoegen. 1.1 Auteursrechten De instructies, tekeningen, tabellen en algemene gegevens in deze handleiding zijn vertrouwelijk en mogen zonder schriftelijke toestemming van Coffema geheel noch gedeeltelijk gereproduceerd of aan derden doorgegeven worden. 1.2 Conformiteit met standaards EG conformiteitsverklaring De volautomatische speciliateitenmachine voldoet aan de volgende europese richtlijnen; 2006/42/EG, 73/23/EWG, 89/366/EWG, 97/23/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG Veranderingen: 93/68/EWG, 93/97/EWG Normen: DIN EN , DIN EN und DIN EN , DIN EN , DIN EN Symbolen in de handleiding GEVAAR Gemiddeld tot hoog letselrisico! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal zware letsels of de dood tot gevolg hebben. VOORZICHTIG! Laag letselrisico! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal lichte tot middelzware letsels tot gevolg hebben. Gevaar voor materiële schade! Het niet in acht nemen van deze opmerking kan of zal schade aan het apparaat of andere voorwerpen tot gevolg hebben. Aanvullende informatie. Pagina 5

6 Eerst lezen 1.4 Bij storingen GEVAAR Levensgevaar door elektrische stroom! Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Laat reparaties alleen uitvoeren door de klantendienst van Coffema. Bij defect, storingen, onderdeelbestellingen of vragen over het apparaat neemt u contact op met de klantendienst. Telefoonnummer Nederland: Houd bij de oproep het serienummer bij de hand. Daardoor kan de klantendienst gemakkelijker en sneller werken. Het serienummer bevindt zich op het servicelabel op uw machine en op het typeplaatje. Vul het serienummer hier in. Dan hebt u het altijd bij de hand. Serienummer: 1.5 Typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich boven of naast de lekbak CE-teken: het apparaat beantwoordt aan de geldende Europese Richtlijnen. 2. Seriennummer 3. Model 4. Verwijderingsvoorschrift: het apparaat hoort niet bij het huisvuil. 5. Netspanning, fasen, frequentie 6. Vermogensopname 7. Bouwjaar + gegevens over de machinedruk 8. Informatie van de fabrikant Pagina 6

7 Veiligheid 2. Veiligheid 2.1 Correct gebruik Dit apparaat mag uitdrukkelijk alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontwikkeld en geproduceerd werd: bereiding van koffiespecialiteiten, heet water en stoom. Gevaar Gevaar voor letsels door foutief gebruik! Gebruik het apparaat alleen voor de vastgelegde doeleinden en in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Gebruik voor het apparaat alleen delen die door de fabrikant gecontroleerd en vrijgegeven zijn. 2.2 Principiële veiligheidsinstructies Laat geregeld een onderhoudsbeurt en een controle van alle veiligheidsinrichtingen uitvoeren door gekwalificeerde vaklui. Gevaar Levensgevaar door elektrische stroom! Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende regels in acht worden genomen: Water Breng stroomvoerende delen nooit in contact met water. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen. Stroomvoorziening Sluit het apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning moet overeenstemmen met de waarde op het typeplaatje van het apparaat. Netsnoer Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Om gevaarlijke oververhitting te vermijden, wikkelt u het netsnoer volledig af. Plaats het netsnoer niet over hoeken of scherpe randen. Laat het netsnoer niet in contact komen met olie of zuren. Het netsnoer van dit apparaat mag niet vervangen worden door de gebruiker. Als het snoer beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich tot de klantendienst van Coffema. Pagina 7

8 Veiligheid Verlengsnoer Gebruik géén tussenstekkers, meervoudige contactdozen en verlengsnoeren. Oververhitting Sluit de openingen en sleuven voor de ventilatie en de warmte-afvoer niet af. Bescherming van andere personen Laat niet toe dat het apparaat wordt bediend door kinderen of onbevoegde personen. Defect Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door de klantendienst van Coffema. VOORZICHTIG Verbrandingsgevaar door hete stoom en water! Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen voor koffie, heet water of stoom. Raak geen hete onderdelen aan. 2.3 Gebruiksinstructies Neem voor een correct gebruik van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht: Laat het apparaat alleen bedienen door geinstrueerde medewerkers. Gebruik het apparaat nooit zonder water! Laat het apparaat nooit in ruimtes met een temperatuur onder 5 C zonder eerst de verwarmingsketel en de waterkringloop te legen. Coffema adviseert aan waterfilters te gebruiken zowel in standplaatsen met kalkrijk water als in standplaatsen met zacht water. Reinig het apparaat en de accessoires regelmatig zoals beschreven in deze handleiding. Pagina 8

9 Technische gegevens 3. Technische gegevens 3.1 Algemene gegevens Versie verse melk Topping Netaansluiting: 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Vermogensopname: 3500 W 2300 W Max. uurcapaciteit: ca. 160 koppen ca. 160 koppen Zekering: 1 x 16 A 1 x 16 A Boilerinhoud koffie/stoom: 1,0 l, 2000 W/ 1,0 l, 1200 W 1,0 l, 2000 W/ Aantal cappuccinatore: 1 Aantal molens: 2 1 Aantal bonenstolpen: 2 à 0,65 kg 1 voor 0,65 kg Aantal mixer: 1 2 Aantal Instantcontainer: 1 voor 1,25 kg chocolade 2 à 1,25 kg chocolade of 1 kg instant Afmetingen (B x H x D in mm) 325 x 717 x x 717 x 560 Nettogewicht: ca. 41 kg ca. 41 kg Bruttogewicht: ca. 50 kg ca. 50 kg Uitloophoogte: max. 160 mm max. 160 mm 3.2 Water Wateraansluiting: 3/8 Waterdruk: max. 5 bar Waterhardheid: 5 dkh 3.3 Omgevingsomstandigheden Rel. luchtvochtigheid: max. 80 % Kamertemperatuur: 5 45 C VOORZICHTIG Om mogelijke schade aan het apparaat te vermijden, leegt u het watersysteem bij temperaturen onder 5 C. 3.4 Materiaal Verbindingsstukken: vernikkeld messing Toevoerslangen: versterkte silicone Zetgroepen: aluminium met edelstaalafdekkingen Ketel: koper Hydraulische pijpen: koper en teflon Pagina 9

10 Technische gegevens 3.5 Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen De tekening toont het grondvlak van het apparaat met de uitsparingen voor toe- en afvoerleidingen. A. Bar-uitsparing voor toevoer- en afvoerleidingen ca. 70 mm diameter B. Bar-uitsparing voor melkslang, ca. 10 mm diameter (optioneel) C. Bar-uitsparing voor bardoorvoer, ca. 80 mm diameter 560 mm 390 mm 280 mm 225 mm 324 mm 162 mm A B 30 mm 120 mm C 162 mm 3.6 Aansluitschema ARMONIA Classic Pagina 10

11 Installeren 4. Installeren Fouten bij de installatie kunnen letsel of materiële schade veroorzaken. In dit hoofdstuk leest u hoe u de machine veilig en zonder schade installeert. 4.1 Levering controleren Controleer bij levering van het apparaat de verpakking op uitwendige beschadigingen. Als de levering beschadigd is, gaat u als volgt te werk: Laat het product en de verpakking onveranderd. Laat de schade bevestigen door de leverancier. Bevestig de schadevrijheid van de levering niet met uw handtekening als er zichtbare schade bestaat! Verborgen schade meldt u binnen één week aan de leverancier. 4.2 Uitpakken Controleer bij het uitpakken van de levering of alle delen onbeschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde apparaten. Als er zichtbare transportschade bestaat, krijgt u hulp van de servicetechnicus of de klantendienst. GEVAAR Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Verpakkingsmateriaal (kunststofzakken, polystyrol, enz.) kan een bron van gevaar zijn. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Het verpakkingsmateriaal moet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. 4.3 Opstellen Neem voor het opstellen van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht: Het stopcontact voor de elektrische aansluiting moet goed toegankelijk zijn. Er moet voldoende afstand gehouden worden van de muur (minstens 10 cm). Plaats het apparaat stabiel in een schone, goed verluchte en droge ruimte. Gebruik het apparaat niet in de openlucht. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, vorst, zon). Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen. 4.4 Wateraansluiting VOORZICHTIG Het apparaat moet door een bevoegde vakman worden aangesloten op het waternet. Pagina 11

12 Installeren Voor een veilige en probleemloze werking neemt u het volgende in acht: De wateraansluiting met goed bereikbare afsluitkraan moet zich in de buurt van het apparaat bevinden, maximaal 1,5 m van het apparaat verwijderd. De aansluiting op de waterafvoer moet beschermd zijn tegen verstopping en terugstroming om verontreinigingen door terugstromend afvalwater te vermijden. Het apparaat wordt aangesloten op een watertoevoer waarvan de druk niet meer dan 5 bar mag bedragen. Bij een druk van meer dan 5 bar moet een drukregelaar worden gemonteerd. Vanaf een waterhardheid van 5 dkh moet voor het apparaat een wateronthardingssysteem geïnstalleerd worden. (Het wateronthardingssysteem behoort niet tot de leveringsomvang.) Om kalkafzetting in koffiemachines tegen te gaan, adviseert Coffema het gebruik van geschikte waterfilters. 4.5 Elektro-aansluiting GEVAAR Levensgevaar door elektrische stroom! De elektrische aansluiting van het apparaat moet door een elektromonteur worden uitgevoerd! Controleer de volgende punten voor het apparaat wordt aangesloten op het stroomnet: De stroomkabel is geschikt voor de koffiezetmachine. De stroomtoevoerleiding op de plaats van gebruik is met een afzonderlijke zekering beveiligd. (Er zijn geen andere verbruikers aangesloten op dezelfde zekering). De op het typeplaatje aangegeven gegevens stemmen overeen met de gegevens van het stroomnet. Als het stopcontact en de stekker niet compatibel zijn, moet het stopcontact vervangen worden door een passend model. Het typeplaatje met het serienummer en de technische gegevens bevindt zich achter de residulade. De 230-V-aansluiting van het apparaat moet gerealiseerd worden met een goed toegankelijk geaard wandcontactdoos. De wandcontactdoos moet in overeenstemming met de lokale bepalingen en veiligheidsvoorschriften beveiligd worden. Bij een vaste aansluiting moet in de onmiddellijke omgeving van het apparaat een schakelaar met alpolige scheiding geplaatst worden. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen verzekerd als het correct aangesloten is op een aarding met voldoende capaciteit. Deze principiële veiligheidsvereiste moet gecontroleerd worden. Bij twijfel moet de installatie worden onderzocht door gekwalificeerde vaklui. Pagina 12

13 Wat is wat 5. Wat is wat? instantcontainer/ bonenstolp 2. bonenstolp 3. handinworpschacht 4. producttoetsen 5. SHIFT toets 6. deurslot 7. in de hoogte verstelbare productuitloop 8. residulade 9. lekbak 10. stoomkraan 11. handgreep 12 toets INFO toets 14. display 15. geheugenkaartlezer 16. instantcontainer 9 Pagina 13

14 Wat is wat 5.1 Toetsbezetting De productinstelling kan voor elke toets afzonderlijk worden vastgelegd. De standaardinstelling bij levering is: In de programmeermodus hebben de toetsten de volgende functies: Toets Product Functie [1] Espresso EDIT [2] Café Crème SPATIE [3] Cappuccino DELETEN [4] Koffie verkeerd SCROLL [5] Latte Macchiato [6] Choco + [7] Chococino of optioneel ENTER stoom [8] Heetwater ESC. Pagina 14

15 Ingebruikname 6. Ingebruikname 6.1 Inschakelen 1. Controleer of residubak en lekbak in positie zijn. 2. Sluit de frontdeur. 3. Zet het apparaat d.m.v hoofdschakelaar aan. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de onderzijde van de machine. 4. Houd SHIFT toets ingedrukt, en druk op de INFO toets. Bij apparaten met zelfbediening: Druk op de SHIFT toets als de deur geopend is. Sluit de frontdeur. 5. Wanneer de boilertemperatuur de 50 C bereikt, spoelt de machine automatisch de zetgroep. Op de display verschijnt: g. AUTO CLEANing VOORZICHTIG Verbrandingsgevaar door hete stoom en heet water! Houd de handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen. 6. Wanneer de ingestelde boilertemperatuur bereikt is, lichten de toetsen op. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 6.2 Uitschakelen Houd SHIFT toets ingedrukt, en druk op de INFO toets, om het apparaat uit te schakelen (Stand-by). Bij apparaten met zelfbediening: Open de frontdeur. De koffiezetmachine schakelt zich zelf uit (Stand-by). Als u in Programma-Modus zit, drukt u herhaaldelijk toets [esc], om het apparaat uit te schakelen (Stand-by). Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, als u het niet gebruikt. Met de hoofdschakelaar scheidt u het apparaat van het stroomnet. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de onderzijde van de machine. Pagina 15

16 Instellen 7. Instellen 7.1 Melkschuim Afbeelding 1 Afbeelding 2 De cappuccinatore is uitgerust met een schuimregelsysteem dat de nodige luchthoeveelheid voor de melkschuimproductie regelt. 1. Open de frontdeur en verwijder de metalen afdekplaat van de stelschroef die zich aan de linkerzijde van de machine bevindt (Afbeelding 1). 2. Draai de stelschroef met de klok mee om een dichter schuim (met kleine bellen) te verkrijgen of tegen de klok in voor een lichter schuim (met grote bellen). 7.2 Melktemperatuur De melktemperatuurregelaar bevindt zich aan de melkslang van de cappuccinatore. Draai de stelschroef met de klok mee om de temperatuur te verhogen resp. tegen de klok in om de temperatuur te reduceren. Pagina 16

17 Instellen 7.3 Molen VoOrZichtIG Beklemmingsgevaar en Lichamelijk letsel mogelijk door maalschijven! Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, wanneer u de productcontainers vult of wanneer u instellingen aan de molen gaat doen. Houdt handen en andere lichaamsdelen bij de maalschijven vandaan. 1. Draai de schroef op bovenzijde apparaat tegen de klok in en verwijder de bonenstolpen. 2. Instelschuif naar rechts: grove maling. Instelschuif naar links: fijne maling. 3. Zet de bonenstolpen er weer in, en draai de schroef met de klok mee vast. De nieuwe instelling is pas bij de derde zetting volledig verwerkt. Pagina 17

18 Productbereidingen 8. Productbereidingen VoorziChtig Verbrandingsgevaar door hete stoom en water! Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen. 8.1 Productbereiding starten en stoppen Om de productbereiding te starten, drukt u op de gewenste producttoets. De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is. Door nogmaals op de gekozen toets te drukken, stopt u de bereiding. Bij producten met melk onderbreekt de eerste druk op de toets de melkbereiding en de tweede de koffiebereiding. Bij machines met zelfbediening kan de productuitgifte niet gestopt worden. 8.2 Containers vullen VoOrZichtIG Beklemmingsgevaar en Lichamelijk letsel mogelijk door maalschijven! Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit wanneer u de productcontainers vult of wanneer u instellingen aan de molen gaat doen. Houdt handen en andere lichaamsdelen bij de maalschijven vandaan. Doe de benodigde hoeveelheid voor 1 dag in de containers, zodat u altijd verse producten heeft. Bonenstolpen vullen Instantcontainer vullen Pagina 18

19 Productbereidingen 8.3 Tweede productniveau (shift) Voor het product op het tweede niveau moet u eerst op de SHIFT toets drukken en daarna op de gewenste producttoets. 8.4 Koffiespecialiteiten Standaarduitvoering Zelfbediening Zelfbediening met Zelfbediening met Met chipkaart kredietkaart muntinworp MAAK UW KEUZE MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN POSITION THE CUP Voor u de kredietkaart in het apparaat steekt, kunt u op een bereidingstoets drukken. De prijs van de bereiding verschijnt gedurende 3 seconden op de display. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Leg de kredietkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnt afwisselend MAAK UW KEUZE en het bedrag dat beschikbaar is op de kaart. Werp muntstukken t.w.v. het aangegeven bedrag in de muntsleuf. Op de display verschijnen afwisselend MAAK UW KEUZE Position The Cup en het beschikbare kredietbedrag. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer.op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx XX staat voor het nummer van de ingestoken kelnerkaart. Druk op de gewenste producttoetsen. De koffieautomaat bereidt het gewenste product. Als u te weinig geld in de automaat hebt geworpen en op een producttoets drukt, verschijnt gedurende ca. 3 seconden het ontbrekende bedrag op de display. Het aantal bereide dranken wordt voor elke kelner afzonderlijk opgeslagen. Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding MAAK UW KEUZE verschijnt. Dan is het apparaat gereed voor de volgende productbereiding. Pagina 19

20 Productbereidingen 8.5 Koffiespecialiteiten met gemalen koffie Indien u producten met gemalen koffie wenst te bereiden, aktiveert de Coffema Servicemonteur deze optie in de software. Voor de bereiding van koffiespecialiteiten met gemalen koffie voert u de volgende handelingen uit. De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening. Standaarduitvoering Met chipkaart MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN Plaats een kopje onder de koffie-uitloop. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx Open de handinworpschacht. Deponeer de gemalen koffie in de handinworpschacht. Sluit de handinworpschacht. Druk op de gewenste bereidingstoets. De koffieautomaat bereidt het gewenste product. De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is. Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding MAAK UW KEUZE verschijnt. Dan is de koffieautomaat gereed voor de volgende productbereiding. Wanneer u de handinworpschacht niet sluit, of wanneer u geen producttoets kiest, breekt de machine de functie na 20 seconden af. De machine zal de zetgroep automatisch opnieuw positioneren. Op de display verschijnt: Pagina 20

21 Productbereidingen 8.6 Heet water Zet de uitgave stop door de heetwatertoets opnieuw in te drukken. U kunt heetwater niet samen met stoom uitgeven. Standaarduitvoering Zelfbediening Zelfbediening met Zelfbediening met Met chipkaart kredietkaart muntinworp MAAK UW KEUZE MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN POSITION THE CUP Voor u de kredietkaart in het apparaat steekt, kunt u op een bereidingstoets drukken. De prijs van de bereiding verschijnt gedurende 3 seconden op de display. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Leg de kredietkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnt afwisselend MAAK UW KEUZE en het bedrag dat beschikbaar is op de kaart. Werp muntstukken t.w.v. het aangegeven bedrag in de muntsleuf. Op de display verschijnen afwisselend MAAK UW KEUZE Position The Cup en het beschikbare kredietbedrag. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer.op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx XX staat voor het nummer van de ingestoken kelnerkaart. Druk op de heetwater toets. Er wordt heet water bereid. De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is. Als u te weinig geld in de automaat hebt geworpen en op een producttoets drukt, verschijnt gedurende ca. 3 seconden het ontbrekende bedrag op de display. Het aantal bereide dranken wordt voor elke kelner afzonderlijk opgeslagen. Wacht tot de heetwater bereiding afgesloten is en op de display weer de melding MAAK UW KEUZE verschijnt. Dan is de koffieautomaat gereed voor de volgende productbereiding. Pagina 21

22 Productbereidingen 8.7 Melkschuim (optioneel) De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening en uitsluitend mogelijk bij machines met stoomboiler. Standaarduitvoering Met chipkaart MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN Plaats een kopje onder de cappuccinatore. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx Houd de toets van een product met melk ingedrukt. Na ca. 2 seconden begint de productie van het melkschuim. Om de melkschuimproductie te beëindigen, laat u de toets los. Pagina 22

23 Productbereidingen 8.8 Stoom (optioneel) Machines met zelfbediening en topping versie hebben geen stoompijp. De stoomuitgifte is derhalve niet mogelijk. Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken. Pak de stoompijp altijd bij de handgreep vast 1. Druk op de stoomtoets om de stoompijp te reinigen. 2. Dompel de stoompijp in de drank. 3. Als u de stoombereiding wilt beëindigen, neemt u de stoompijp uit de drank. 5. Druk na gebruik van de stoompijp de stoomtoets in om de stoompijp te reinigen. 6. Veeg de stoompijp met een vochtige doek schoon. Laat de stoompijp NOOIT in de vloeistof staan. Pagina 23

24 Reinigen 9. Reinigen Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina s. De aanspraak op garantie vervalt als de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het apparaat niet gebeuren zoals beschreven in deze handleiding of andere dan de door Coffema aanbevolen reinigingsmiddelen gebruikt worden. 9.1 Zetgroep reinigen (automatisch) Deze handleiding beschrijft de reiniging van koffiezetmachines met Cappuccinatore en Power Cleaner. Sla enkele stappen over die NIET van toepassing zijn op uw koffiezetmachine. Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: ), reinigingsborsteltje (Z0624), Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: ), maatbeker (ca. 750 ml inhoud) 1 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. 2 Druk toets 4, om de Power 3 STANDARD: Druk toets 7, Cleaner reiniging over om de reiniging te star- te slaan. ten. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING 4 Open de frontdeur. Verwijder 5 alle koffieresten uit de zetgroep. Sluit de frontdeur. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING Open de frontdeur. Reinigingstablet in de zetruimte leggen. 3a 6 GROUP CLEANING DEUR OPENEN EN CLEAN COMPONENT Bij apparaten met zelfbediening: Voer uw wachtwoord in. Druk toets 7, om de reiniging te starten. PASSWORD _ Frontdeur sluiten. Einde van de mixer reiniging afwachten. Pagina 24 GROUP CLEANING CLEAN & CLOSE FRONT PANEL GROUP CLEANING TABLET INWERPEN GROUP CLEANING END in xx SeC.

25 Reinigen 7 Druk toets 7, om de reiniging 8 De reiniging start. Einde 9 Druk toets 7, om de reini- van de mixer-unit te van de mixer reiniging ging van de cappuccina- starten. afwachten. tore te starten. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING þ þ MIXER CleaniNG END in xx SeC. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING þ þ þ 10 Verwijder de melkaanzuigslang uit het melkkar- en slagroomreiniger in in de met reinigingsmid- 11 Meng twee doppen melk- 12 Leg de melkaanzuigslang ton. 400 ml water. del gevulde maatbeker. MILKER CLEANING INSERT CLEANSER PRESS SHIFT BUTTON MILKER CLEANING INSERT CLEANSER PRESS SHIFT BUTTON MILKER CLEANING INSERT CLEANSER PRESS SHIFT BUTTON 13 Druk toets 7, om de reiniging te starten. 14 Na afloop van de reiniging verschijnt de 15 Druk toets 7, om de volgende melding op de display: Milker Cleaning END in xx SeC. MILKER CLEANING REPEAT CLEAN USING ONLY WATER PRESS B7 TO START Leg de melkaanzuigslang in een reservoir met koud water (400 ml). reiniging alleen met water te starten. Na afloop van de reiniging verschijnt de volgende melding op de display. MAAK UW KEUZE RESIDUBAK VOL Pagina 25

26 Reinigen 16 Drankuitloopopening 17 Residubak eruit trekken omhoog schuiven. en legen. 18 Minimum 5 seconden wachten. Op de display verschijnt de volgende melding: MAAK UW KEUZE RESID. uit Posi. MAAK UW KEUZE MAAK UW KEUZE 19 RESIDUBAK VOL Residubak in het apparaat plaatsen. RESID. uit Posi. 20 Lekbak verwijderen en legen. 21 Lekbak in het apparaat plaatsen. UIT Empty the Drip tray UIT DRIP tray out. UIT Insert drip tray 9.2 Power Cleaner (optioneel) 1 Stop de melkaanzuigbuis in bij de Power Cleaner houder. MAAK UW KEUZE 2 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. 3 Druk toets 7, om de om de Power-Cleaner-Reiniging te starten en einde van de mixer reiniging afwachten. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING þ þ MAAK UW KEUZE Pagina 26

27 Reinigen 9.3 Mixer-unit handmatig reinigen Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel 1 Open de frontdeur. 2 Haal uitloopslang van Mixer. 3 Draai de vergrendeling tegen de klok in. 4 Neem de mixer uit. 5 Spoel de mixer grondig onder stromend water af. 6 Bevestig de mixer. 7 Bevestig de uitloopslang terug. Sluit de frontdeur. Pagina 27

28 Reinigen 9.4 Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed schoon geworden is en daardoor niet werkt. Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen daarbij beschadigd worden! 1 Neem de cappuccinatore 2 uit de houder. Cappuccinatore uit de koffieuitloop verwijderen. Silicone-slang No.3 en No.4 verwijderen. 3 Neem de cappuccinatore uit elkaar. demonteren. Af- 4 Koffieuitloop Reinig de verschillende onderdelen reinigen. Koffiezonderlijke delen grondig met water resten uit de gaten en vaatwasmiddel. verwijderen. Melkresten uit de gaten verwijderen. Pakkingen controleren. 9.5 Toebehoren reinigen Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel BEHUIZING Reinig de behuizing dagelijks met water en normaal vaatwasmiddel. Gebruik alleen zachte reinigingsdoeken zodat de behuizing niet zal bekrassen. VOORZICHTIG Het inademen van dampen kan schadelijk voor de gezondheid zijn Vermijd bij het reinigen het gerbruik van azijn Pagina 28

29 Ontkalken Lekbak en residubak Reinig de lekbak en residubak dagelijks grondig met water en reinigingsmiddel. Bonenstolpen 1 Draai de schroef op bovenzijde apparaat tegen de klok in en neem de bonenstolp uit. Instantcontainer 1 Draai de schroef op bovenzijde apparaat tegen de klok in en neem de instantcontainer uit. 2 Reinig de bonenstolpen eenmaal per week met een doek en geschikt reinigingsmiddel. 2 Reinig de instantcontainer eenmaal per week met een doek en geschikt reinigingsmiddel. 10. Ontkalken Laat het ontkalken van uw koffieautomaten uitsluitend door Coffema uitvoeren, om kalkafzetting in koffieautomaten te vermijden, adviseert Coffema het gebruik van geschikte waterfilters. Pagina 29

30 Programmeren 11. Programmeren Het programmeerniveau heeft de volgende structuur: Pagina 30

31 Programmeren 11.1 Toegang met wachtwoord Het wachtwoord bestaat uit 5 cijfers. Afhankelijk van het bevoegdheidsniveau bestaan er verschillende wachtwoorden. Met het chef-wachtwoord heeft u volledige toegang tot alle hierna beschreven programmamenu s. Met het verkoop- en kelnerwachtwoord heeft u beperkte gebruiksmogelijkheden. 0 Chef: Kelner: Schakel het apparaat uit. 2. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. Op de display verschijnt de volgende melding: PassworD _ Voer uw wachtwoord in. Het programmamenu wordt geopend Toegang met chipkaart 1. Schakel het apparaat uit. De witte LED van de kaartlezer licht op. 2. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer. Het witte LED verdwijnt. Let erop dat de kaartlezer goed schoon is, anders kan het zijn dat de kaartlezer niet functioneert. 3. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. Op de display verschijnt het hoofdmenu zoals hierboven beschreven staat 11.3 Functietoetsen Met de Enter-toets kunt u wijzigingen bevestigen of naar het volgende niveau schakelen. Met de toetsen [+] en [ ] kunt u instellingen wijzigen en omschakelen tussen menupunten hetzelfde niveau. Met de Esc-toets kunt u een menu verlaten. Pagina 31

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06. Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO Type 114 Programmeerbare espressomachine met maalwerk Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.11 13:33 Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 23.06.11

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een OKI-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen

Nadere informatie