GEBRUIKSAANWIJZING. -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl"

Transcriptie

1 ARMONIA ClasSIc GEBRUIKSAANWIJZING -

2 Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: telefax: service:

3 Inhoudsopgave 1. Eerst lezen! Auteursrechten Conformiteit met standaards EG conformiteitsverklaring Symbolen in de handleiding Bij storingen Typeplaatje 6 2. Veiligheid Correct gebruik Principiële veiligheidsinstructies Gebruiksinstructies 8 3. Technische gegevens Algemene gegevens Water Omgevingsomstandigheden Materiaal Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen Aansluitschema Installeren Levering controleren Uitpakken Opstellen Wateraansluiting Elektro-aansluiting Wat is wat? Toetsbezetting Ingebruikname Inschakelen Uitschakelen Instellen Melkschuim Melktemperatuur Molen Productbereidingen Productbereiding starten en stoppen Containers vullen Tweede productniveau (shift) Koffiespecialiteiten Koffiespecialiteiten met gemalen koffie Heet water 21 Pagina 3

4 8.7 Melkschuim (optioneel) Stoom (optioneel) Reinigen Zetgroep reinigen (automatisch) Power Cleaner (optioneel) Mixer-unit handmatig reinigen Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen Toebehoren reinigen Ontkalken Programmeren Toegang met wachtwoord Toegang met chipkaart Functietoetsen Teller Instellingen Systeemmanager Foutcorrectie Bewaring en buitenbedrijfstelling Oude apparaten verwijderen 45 Pagina 4

5 Eerst lezen 1. Eerst lezen! De instructies in deze handleiding moeten aandachtig gelezen worden. Ze bevatten belangrijke informatie over de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud. Bewaar de handleiding binnen handbereik. De handleiding is een bestanddeel van het product. Als u het apparaat uitleent of verkoopt, moet u er ook deze handleiding bijvoegen. 1.1 Auteursrechten De instructies, tekeningen, tabellen en algemene gegevens in deze handleiding zijn vertrouwelijk en mogen zonder schriftelijke toestemming van Coffema geheel noch gedeeltelijk gereproduceerd of aan derden doorgegeven worden. 1.2 Conformiteit met standaards EG conformiteitsverklaring De volautomatische speciliateitenmachine voldoet aan de volgende europese richtlijnen; 2006/42/EG, 73/23/EWG, 89/366/EWG, 97/23/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG Veranderingen: 93/68/EWG, 93/97/EWG Normen: DIN EN , DIN EN und DIN EN , DIN EN , DIN EN Symbolen in de handleiding GEVAAR Gemiddeld tot hoog letselrisico! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal zware letsels of de dood tot gevolg hebben. VOORZICHTIG! Laag letselrisico! Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal lichte tot middelzware letsels tot gevolg hebben. Gevaar voor materiële schade! Het niet in acht nemen van deze opmerking kan of zal schade aan het apparaat of andere voorwerpen tot gevolg hebben. Aanvullende informatie. Pagina 5

6 Eerst lezen 1.4 Bij storingen GEVAAR Levensgevaar door elektrische stroom! Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Laat reparaties alleen uitvoeren door de klantendienst van Coffema. Bij defect, storingen, onderdeelbestellingen of vragen over het apparaat neemt u contact op met de klantendienst. Telefoonnummer Nederland: Houd bij de oproep het serienummer bij de hand. Daardoor kan de klantendienst gemakkelijker en sneller werken. Het serienummer bevindt zich op het servicelabel op uw machine en op het typeplaatje. Vul het serienummer hier in. Dan hebt u het altijd bij de hand. Serienummer: 1.5 Typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich boven of naast de lekbak CE-teken: het apparaat beantwoordt aan de geldende Europese Richtlijnen. 2. Seriennummer 3. Model 4. Verwijderingsvoorschrift: het apparaat hoort niet bij het huisvuil. 5. Netspanning, fasen, frequentie 6. Vermogensopname 7. Bouwjaar + gegevens over de machinedruk 8. Informatie van de fabrikant Pagina 6

7 Veiligheid 2. Veiligheid 2.1 Correct gebruik Dit apparaat mag uitdrukkelijk alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontwikkeld en geproduceerd werd: bereiding van koffiespecialiteiten, heet water en stoom. Gevaar Gevaar voor letsels door foutief gebruik! Gebruik het apparaat alleen voor de vastgelegde doeleinden en in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Gebruik voor het apparaat alleen delen die door de fabrikant gecontroleerd en vrijgegeven zijn. 2.2 Principiële veiligheidsinstructies Laat geregeld een onderhoudsbeurt en een controle van alle veiligheidsinrichtingen uitvoeren door gekwalificeerde vaklui. Gevaar Levensgevaar door elektrische stroom! Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende regels in acht worden genomen: Water Breng stroomvoerende delen nooit in contact met water. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen. Stroomvoorziening Sluit het apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning moet overeenstemmen met de waarde op het typeplaatje van het apparaat. Netsnoer Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Om gevaarlijke oververhitting te vermijden, wikkelt u het netsnoer volledig af. Plaats het netsnoer niet over hoeken of scherpe randen. Laat het netsnoer niet in contact komen met olie of zuren. Het netsnoer van dit apparaat mag niet vervangen worden door de gebruiker. Als het snoer beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich tot de klantendienst van Coffema. Pagina 7

8 Veiligheid Verlengsnoer Gebruik géén tussenstekkers, meervoudige contactdozen en verlengsnoeren. Oververhitting Sluit de openingen en sleuven voor de ventilatie en de warmte-afvoer niet af. Bescherming van andere personen Laat niet toe dat het apparaat wordt bediend door kinderen of onbevoegde personen. Defect Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door de klantendienst van Coffema. VOORZICHTIG Verbrandingsgevaar door hete stoom en water! Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen voor koffie, heet water of stoom. Raak geen hete onderdelen aan. 2.3 Gebruiksinstructies Neem voor een correct gebruik van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht: Laat het apparaat alleen bedienen door geinstrueerde medewerkers. Gebruik het apparaat nooit zonder water! Laat het apparaat nooit in ruimtes met een temperatuur onder 5 C zonder eerst de verwarmingsketel en de waterkringloop te legen. Coffema adviseert aan waterfilters te gebruiken zowel in standplaatsen met kalkrijk water als in standplaatsen met zacht water. Reinig het apparaat en de accessoires regelmatig zoals beschreven in deze handleiding. Pagina 8

9 Technische gegevens 3. Technische gegevens 3.1 Algemene gegevens Versie verse melk Topping Netaansluiting: 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz Vermogensopname: 3500 W 2300 W Max. uurcapaciteit: ca. 160 koppen ca. 160 koppen Zekering: 1 x 16 A 1 x 16 A Boilerinhoud koffie/stoom: 1,0 l, 2000 W/ 1,0 l, 1200 W 1,0 l, 2000 W/ Aantal cappuccinatore: 1 Aantal molens: 2 1 Aantal bonenstolpen: 2 à 0,65 kg 1 voor 0,65 kg Aantal mixer: 1 2 Aantal Instantcontainer: 1 voor 1,25 kg chocolade 2 à 1,25 kg chocolade of 1 kg instant Afmetingen (B x H x D in mm) 325 x 717 x x 717 x 560 Nettogewicht: ca. 41 kg ca. 41 kg Bruttogewicht: ca. 50 kg ca. 50 kg Uitloophoogte: max. 160 mm max. 160 mm 3.2 Water Wateraansluiting: 3/8 Waterdruk: max. 5 bar Waterhardheid: 5 dkh 3.3 Omgevingsomstandigheden Rel. luchtvochtigheid: max. 80 % Kamertemperatuur: 5 45 C VOORZICHTIG Om mogelijke schade aan het apparaat te vermijden, leegt u het watersysteem bij temperaturen onder 5 C. 3.4 Materiaal Verbindingsstukken: vernikkeld messing Toevoerslangen: versterkte silicone Zetgroepen: aluminium met edelstaalafdekkingen Ketel: koper Hydraulische pijpen: koper en teflon Pagina 9

10 Technische gegevens 3.5 Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen De tekening toont het grondvlak van het apparaat met de uitsparingen voor toe- en afvoerleidingen. A. Bar-uitsparing voor toevoer- en afvoerleidingen ca. 70 mm diameter B. Bar-uitsparing voor melkslang, ca. 10 mm diameter (optioneel) C. Bar-uitsparing voor bardoorvoer, ca. 80 mm diameter 560 mm 390 mm 280 mm 225 mm 324 mm 162 mm A B 30 mm 120 mm C 162 mm 3.6 Aansluitschema ARMONIA Classic Pagina 10

11 Installeren 4. Installeren Fouten bij de installatie kunnen letsel of materiële schade veroorzaken. In dit hoofdstuk leest u hoe u de machine veilig en zonder schade installeert. 4.1 Levering controleren Controleer bij levering van het apparaat de verpakking op uitwendige beschadigingen. Als de levering beschadigd is, gaat u als volgt te werk: Laat het product en de verpakking onveranderd. Laat de schade bevestigen door de leverancier. Bevestig de schadevrijheid van de levering niet met uw handtekening als er zichtbare schade bestaat! Verborgen schade meldt u binnen één week aan de leverancier. 4.2 Uitpakken Controleer bij het uitpakken van de levering of alle delen onbeschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde apparaten. Als er zichtbare transportschade bestaat, krijgt u hulp van de servicetechnicus of de klantendienst. GEVAAR Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Verpakkingsmateriaal (kunststofzakken, polystyrol, enz.) kan een bron van gevaar zijn. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Het verpakkingsmateriaal moet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. 4.3 Opstellen Neem voor het opstellen van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht: Het stopcontact voor de elektrische aansluiting moet goed toegankelijk zijn. Er moet voldoende afstand gehouden worden van de muur (minstens 10 cm). Plaats het apparaat stabiel in een schone, goed verluchte en droge ruimte. Gebruik het apparaat niet in de openlucht. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, vorst, zon). Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen. 4.4 Wateraansluiting VOORZICHTIG Het apparaat moet door een bevoegde vakman worden aangesloten op het waternet. Pagina 11

12 Installeren Voor een veilige en probleemloze werking neemt u het volgende in acht: De wateraansluiting met goed bereikbare afsluitkraan moet zich in de buurt van het apparaat bevinden, maximaal 1,5 m van het apparaat verwijderd. De aansluiting op de waterafvoer moet beschermd zijn tegen verstopping en terugstroming om verontreinigingen door terugstromend afvalwater te vermijden. Het apparaat wordt aangesloten op een watertoevoer waarvan de druk niet meer dan 5 bar mag bedragen. Bij een druk van meer dan 5 bar moet een drukregelaar worden gemonteerd. Vanaf een waterhardheid van 5 dkh moet voor het apparaat een wateronthardingssysteem geïnstalleerd worden. (Het wateronthardingssysteem behoort niet tot de leveringsomvang.) Om kalkafzetting in koffiemachines tegen te gaan, adviseert Coffema het gebruik van geschikte waterfilters. 4.5 Elektro-aansluiting GEVAAR Levensgevaar door elektrische stroom! De elektrische aansluiting van het apparaat moet door een elektromonteur worden uitgevoerd! Controleer de volgende punten voor het apparaat wordt aangesloten op het stroomnet: De stroomkabel is geschikt voor de koffiezetmachine. De stroomtoevoerleiding op de plaats van gebruik is met een afzonderlijke zekering beveiligd. (Er zijn geen andere verbruikers aangesloten op dezelfde zekering). De op het typeplaatje aangegeven gegevens stemmen overeen met de gegevens van het stroomnet. Als het stopcontact en de stekker niet compatibel zijn, moet het stopcontact vervangen worden door een passend model. Het typeplaatje met het serienummer en de technische gegevens bevindt zich achter de residulade. De 230-V-aansluiting van het apparaat moet gerealiseerd worden met een goed toegankelijk geaard wandcontactdoos. De wandcontactdoos moet in overeenstemming met de lokale bepalingen en veiligheidsvoorschriften beveiligd worden. Bij een vaste aansluiting moet in de onmiddellijke omgeving van het apparaat een schakelaar met alpolige scheiding geplaatst worden. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen verzekerd als het correct aangesloten is op een aarding met voldoende capaciteit. Deze principiële veiligheidsvereiste moet gecontroleerd worden. Bij twijfel moet de installatie worden onderzocht door gekwalificeerde vaklui. Pagina 12

13 Wat is wat 5. Wat is wat? instantcontainer/ bonenstolp 2. bonenstolp 3. handinworpschacht 4. producttoetsen 5. SHIFT toets 6. deurslot 7. in de hoogte verstelbare productuitloop 8. residulade 9. lekbak 10. stoomkraan 11. handgreep 12 toets INFO toets 14. display 15. geheugenkaartlezer 16. instantcontainer 9 Pagina 13

14 Wat is wat 5.1 Toetsbezetting De productinstelling kan voor elke toets afzonderlijk worden vastgelegd. De standaardinstelling bij levering is: In de programmeermodus hebben de toetsten de volgende functies: Toets Product Functie [1] Espresso EDIT [2] Café Crème SPATIE [3] Cappuccino DELETEN [4] Koffie verkeerd SCROLL [5] Latte Macchiato [6] Choco + [7] Chococino of optioneel ENTER stoom [8] Heetwater ESC. Pagina 14

15 Ingebruikname 6. Ingebruikname 6.1 Inschakelen 1. Controleer of residubak en lekbak in positie zijn. 2. Sluit de frontdeur. 3. Zet het apparaat d.m.v hoofdschakelaar aan. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de onderzijde van de machine. 4. Houd SHIFT toets ingedrukt, en druk op de INFO toets. Bij apparaten met zelfbediening: Druk op de SHIFT toets als de deur geopend is. Sluit de frontdeur. 5. Wanneer de boilertemperatuur de 50 C bereikt, spoelt de machine automatisch de zetgroep. Op de display verschijnt: g. AUTO CLEANing VOORZICHTIG Verbrandingsgevaar door hete stoom en heet water! Houd de handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen. 6. Wanneer de ingestelde boilertemperatuur bereikt is, lichten de toetsen op. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 6.2 Uitschakelen Houd SHIFT toets ingedrukt, en druk op de INFO toets, om het apparaat uit te schakelen (Stand-by). Bij apparaten met zelfbediening: Open de frontdeur. De koffiezetmachine schakelt zich zelf uit (Stand-by). Als u in Programma-Modus zit, drukt u herhaaldelijk toets [esc], om het apparaat uit te schakelen (Stand-by). Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, als u het niet gebruikt. Met de hoofdschakelaar scheidt u het apparaat van het stroomnet. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de onderzijde van de machine. Pagina 15

16 Instellen 7. Instellen 7.1 Melkschuim Afbeelding 1 Afbeelding 2 De cappuccinatore is uitgerust met een schuimregelsysteem dat de nodige luchthoeveelheid voor de melkschuimproductie regelt. 1. Open de frontdeur en verwijder de metalen afdekplaat van de stelschroef die zich aan de linkerzijde van de machine bevindt (Afbeelding 1). 2. Draai de stelschroef met de klok mee om een dichter schuim (met kleine bellen) te verkrijgen of tegen de klok in voor een lichter schuim (met grote bellen). 7.2 Melktemperatuur De melktemperatuurregelaar bevindt zich aan de melkslang van de cappuccinatore. Draai de stelschroef met de klok mee om de temperatuur te verhogen resp. tegen de klok in om de temperatuur te reduceren. Pagina 16

17 Instellen 7.3 Molen VoOrZichtIG Beklemmingsgevaar en Lichamelijk letsel mogelijk door maalschijven! Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, wanneer u de productcontainers vult of wanneer u instellingen aan de molen gaat doen. Houdt handen en andere lichaamsdelen bij de maalschijven vandaan. 1. Draai de schroef op bovenzijde apparaat tegen de klok in en verwijder de bonenstolpen. 2. Instelschuif naar rechts: grove maling. Instelschuif naar links: fijne maling. 3. Zet de bonenstolpen er weer in, en draai de schroef met de klok mee vast. De nieuwe instelling is pas bij de derde zetting volledig verwerkt. Pagina 17

18 Productbereidingen 8. Productbereidingen VoorziChtig Verbrandingsgevaar door hete stoom en water! Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen. 8.1 Productbereiding starten en stoppen Om de productbereiding te starten, drukt u op de gewenste producttoets. De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is. Door nogmaals op de gekozen toets te drukken, stopt u de bereiding. Bij producten met melk onderbreekt de eerste druk op de toets de melkbereiding en de tweede de koffiebereiding. Bij machines met zelfbediening kan de productuitgifte niet gestopt worden. 8.2 Containers vullen VoOrZichtIG Beklemmingsgevaar en Lichamelijk letsel mogelijk door maalschijven! Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit wanneer u de productcontainers vult of wanneer u instellingen aan de molen gaat doen. Houdt handen en andere lichaamsdelen bij de maalschijven vandaan. Doe de benodigde hoeveelheid voor 1 dag in de containers, zodat u altijd verse producten heeft. Bonenstolpen vullen Instantcontainer vullen Pagina 18

19 Productbereidingen 8.3 Tweede productniveau (shift) Voor het product op het tweede niveau moet u eerst op de SHIFT toets drukken en daarna op de gewenste producttoets. 8.4 Koffiespecialiteiten Standaarduitvoering Zelfbediening Zelfbediening met Zelfbediening met Met chipkaart kredietkaart muntinworp MAAK UW KEUZE MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN POSITION THE CUP Voor u de kredietkaart in het apparaat steekt, kunt u op een bereidingstoets drukken. De prijs van de bereiding verschijnt gedurende 3 seconden op de display. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Leg de kredietkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnt afwisselend MAAK UW KEUZE en het bedrag dat beschikbaar is op de kaart. Werp muntstukken t.w.v. het aangegeven bedrag in de muntsleuf. Op de display verschijnen afwisselend MAAK UW KEUZE Position The Cup en het beschikbare kredietbedrag. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer.op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx XX staat voor het nummer van de ingestoken kelnerkaart. Druk op de gewenste producttoetsen. De koffieautomaat bereidt het gewenste product. Als u te weinig geld in de automaat hebt geworpen en op een producttoets drukt, verschijnt gedurende ca. 3 seconden het ontbrekende bedrag op de display. Het aantal bereide dranken wordt voor elke kelner afzonderlijk opgeslagen. Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding MAAK UW KEUZE verschijnt. Dan is het apparaat gereed voor de volgende productbereiding. Pagina 19

20 Productbereidingen 8.5 Koffiespecialiteiten met gemalen koffie Indien u producten met gemalen koffie wenst te bereiden, aktiveert de Coffema Servicemonteur deze optie in de software. Voor de bereiding van koffiespecialiteiten met gemalen koffie voert u de volgende handelingen uit. De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening. Standaarduitvoering Met chipkaart MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN Plaats een kopje onder de koffie-uitloop. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx Open de handinworpschacht. Deponeer de gemalen koffie in de handinworpschacht. Sluit de handinworpschacht. Druk op de gewenste bereidingstoets. De koffieautomaat bereidt het gewenste product. De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is. Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding MAAK UW KEUZE verschijnt. Dan is de koffieautomaat gereed voor de volgende productbereiding. Wanneer u de handinworpschacht niet sluit, of wanneer u geen producttoets kiest, breekt de machine de functie na 20 seconden af. De machine zal de zetgroep automatisch opnieuw positioneren. Op de display verschijnt: Pagina 20

21 Productbereidingen 8.6 Heet water Zet de uitgave stop door de heetwatertoets opnieuw in te drukken. U kunt heetwater niet samen met stoom uitgeven. Standaarduitvoering Zelfbediening Zelfbediening met Zelfbediening met Met chipkaart kredietkaart muntinworp MAAK UW KEUZE MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN POSITION THE CUP Voor u de kredietkaart in het apparaat steekt, kunt u op een bereidingstoets drukken. De prijs van de bereiding verschijnt gedurende 3 seconden op de display. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Plaats een kopje onder de koffieuitloop. Leg de kredietkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnt afwisselend MAAK UW KEUZE en het bedrag dat beschikbaar is op de kaart. Werp muntstukken t.w.v. het aangegeven bedrag in de muntsleuf. Op de display verschijnen afwisselend MAAK UW KEUZE Position The Cup en het beschikbare kredietbedrag. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer.op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx XX staat voor het nummer van de ingestoken kelnerkaart. Druk op de heetwater toets. Er wordt heet water bereid. De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is. Als u te weinig geld in de automaat hebt geworpen en op een producttoets drukt, verschijnt gedurende ca. 3 seconden het ontbrekende bedrag op de display. Het aantal bereide dranken wordt voor elke kelner afzonderlijk opgeslagen. Wacht tot de heetwater bereiding afgesloten is en op de display weer de melding MAAK UW KEUZE verschijnt. Dan is de koffieautomaat gereed voor de volgende productbereiding. Pagina 21

22 Productbereidingen 8.7 Melkschuim (optioneel) De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening en uitsluitend mogelijk bij machines met stoomboiler. Standaarduitvoering Met chipkaart MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN Plaats een kopje onder de cappuccinatore. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer. Op de display verschijnen afwisselend de volgende meldingen: MAAK UW KEUZE Kelner xx Houd de toets van een product met melk ingedrukt. Na ca. 2 seconden begint de productie van het melkschuim. Om de melkschuimproductie te beëindigen, laat u de toets los. Pagina 22

23 Productbereidingen 8.8 Stoom (optioneel) Machines met zelfbediening en topping versie hebben geen stoompijp. De stoomuitgifte is derhalve niet mogelijk. Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken. Pak de stoompijp altijd bij de handgreep vast 1. Druk op de stoomtoets om de stoompijp te reinigen. 2. Dompel de stoompijp in de drank. 3. Als u de stoombereiding wilt beëindigen, neemt u de stoompijp uit de drank. 5. Druk na gebruik van de stoompijp de stoomtoets in om de stoompijp te reinigen. 6. Veeg de stoompijp met een vochtige doek schoon. Laat de stoompijp NOOIT in de vloeistof staan. Pagina 23

24 Reinigen 9. Reinigen Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina s. De aanspraak op garantie vervalt als de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het apparaat niet gebeuren zoals beschreven in deze handleiding of andere dan de door Coffema aanbevolen reinigingsmiddelen gebruikt worden. 9.1 Zetgroep reinigen (automatisch) Deze handleiding beschrijft de reiniging van koffiezetmachines met Cappuccinatore en Power Cleaner. Sla enkele stappen over die NIET van toepassing zijn op uw koffiezetmachine. Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: ), reinigingsborsteltje (Z0624), Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: ), maatbeker (ca. 750 ml inhoud) 1 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. 2 Druk toets 4, om de Power 3 STANDARD: Druk toets 7, Cleaner reiniging over om de reiniging te star- te slaan. ten. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING 4 Open de frontdeur. Verwijder 5 alle koffieresten uit de zetgroep. Sluit de frontdeur. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING Open de frontdeur. Reinigingstablet in de zetruimte leggen. 3a 6 GROUP CLEANING DEUR OPENEN EN CLEAN COMPONENT Bij apparaten met zelfbediening: Voer uw wachtwoord in. Druk toets 7, om de reiniging te starten. PASSWORD _ Frontdeur sluiten. Einde van de mixer reiniging afwachten. Pagina 24 GROUP CLEANING CLEAN & CLOSE FRONT PANEL GROUP CLEANING TABLET INWERPEN GROUP CLEANING END in xx SeC.

25 Reinigen 7 Druk toets 7, om de reiniging 8 De reiniging start. Einde 9 Druk toets 7, om de reini- van de mixer-unit te van de mixer reiniging ging van de cappuccina- starten. afwachten. tore te starten. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING þ þ MIXER CleaniNG END in xx SeC. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING þ þ þ 10 Verwijder de melkaanzuigslang uit het melkkar- en slagroomreiniger in in de met reinigingsmid- 11 Meng twee doppen melk- 12 Leg de melkaanzuigslang ton. 400 ml water. del gevulde maatbeker. MILKER CLEANING INSERT CLEANSER PRESS SHIFT BUTTON MILKER CLEANING INSERT CLEANSER PRESS SHIFT BUTTON MILKER CLEANING INSERT CLEANSER PRESS SHIFT BUTTON 13 Druk toets 7, om de reiniging te starten. 14 Na afloop van de reiniging verschijnt de 15 Druk toets 7, om de volgende melding op de display: Milker Cleaning END in xx SeC. MILKER CLEANING REPEAT CLEAN USING ONLY WATER PRESS B7 TO START Leg de melkaanzuigslang in een reservoir met koud water (400 ml). reiniging alleen met water te starten. Na afloop van de reiniging verschijnt de volgende melding op de display. MAAK UW KEUZE RESIDUBAK VOL Pagina 25

26 Reinigen 16 Drankuitloopopening 17 Residubak eruit trekken omhoog schuiven. en legen. 18 Minimum 5 seconden wachten. Op de display verschijnt de volgende melding: MAAK UW KEUZE RESID. uit Posi. MAAK UW KEUZE MAAK UW KEUZE 19 RESIDUBAK VOL Residubak in het apparaat plaatsen. RESID. uit Posi. 20 Lekbak verwijderen en legen. 21 Lekbak in het apparaat plaatsen. UIT Empty the Drip tray UIT DRIP tray out. UIT Insert drip tray 9.2 Power Cleaner (optioneel) 1 Stop de melkaanzuigbuis in bij de Power Cleaner houder. MAAK UW KEUZE 2 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. 3 Druk toets 7, om de om de Power-Cleaner-Reiniging te starten en einde van de mixer reiniging afwachten. GROUP CLEANING PRESS B7 TO START PRESS T4 TO SKIP Power Cleaner GROUP CLEANING MIXER CLEANING MILKER CLEANING þ þ MAAK UW KEUZE Pagina 26

27 Reinigen 9.3 Mixer-unit handmatig reinigen Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel 1 Open de frontdeur. 2 Haal uitloopslang van Mixer. 3 Draai de vergrendeling tegen de klok in. 4 Neem de mixer uit. 5 Spoel de mixer grondig onder stromend water af. 6 Bevestig de mixer. 7 Bevestig de uitloopslang terug. Sluit de frontdeur. Pagina 27

28 Reinigen 9.4 Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed schoon geworden is en daardoor niet werkt. Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen daarbij beschadigd worden! 1 Neem de cappuccinatore 2 uit de houder. Cappuccinatore uit de koffieuitloop verwijderen. Silicone-slang No.3 en No.4 verwijderen. 3 Neem de cappuccinatore uit elkaar. demonteren. Af- 4 Koffieuitloop Reinig de verschillende onderdelen reinigen. Koffiezonderlijke delen grondig met water resten uit de gaten en vaatwasmiddel. verwijderen. Melkresten uit de gaten verwijderen. Pakkingen controleren. 9.5 Toebehoren reinigen Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel BEHUIZING Reinig de behuizing dagelijks met water en normaal vaatwasmiddel. Gebruik alleen zachte reinigingsdoeken zodat de behuizing niet zal bekrassen. VOORZICHTIG Het inademen van dampen kan schadelijk voor de gezondheid zijn Vermijd bij het reinigen het gerbruik van azijn Pagina 28

29 Ontkalken Lekbak en residubak Reinig de lekbak en residubak dagelijks grondig met water en reinigingsmiddel. Bonenstolpen 1 Draai de schroef op bovenzijde apparaat tegen de klok in en neem de bonenstolp uit. Instantcontainer 1 Draai de schroef op bovenzijde apparaat tegen de klok in en neem de instantcontainer uit. 2 Reinig de bonenstolpen eenmaal per week met een doek en geschikt reinigingsmiddel. 2 Reinig de instantcontainer eenmaal per week met een doek en geschikt reinigingsmiddel. 10. Ontkalken Laat het ontkalken van uw koffieautomaten uitsluitend door Coffema uitvoeren, om kalkafzetting in koffieautomaten te vermijden, adviseert Coffema het gebruik van geschikte waterfilters. Pagina 29

30 Programmeren 11. Programmeren Het programmeerniveau heeft de volgende structuur: Pagina 30

31 Programmeren 11.1 Toegang met wachtwoord Het wachtwoord bestaat uit 5 cijfers. Afhankelijk van het bevoegdheidsniveau bestaan er verschillende wachtwoorden. Met het chef-wachtwoord heeft u volledige toegang tot alle hierna beschreven programmamenu s. Met het verkoop- en kelnerwachtwoord heeft u beperkte gebruiksmogelijkheden. 0 Chef: Kelner: Schakel het apparaat uit. 2. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. Op de display verschijnt de volgende melding: PassworD _ Voer uw wachtwoord in. Het programmamenu wordt geopend Toegang met chipkaart 1. Schakel het apparaat uit. De witte LED van de kaartlezer licht op. 2. Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer. Het witte LED verdwijnt. Let erop dat de kaartlezer goed schoon is, anders kan het zijn dat de kaartlezer niet functioneert. 3. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. Op de display verschijnt het hoofdmenu zoals hierboven beschreven staat 11.3 Functietoetsen Met de Enter-toets kunt u wijzigingen bevestigen of naar het volgende niveau schakelen. Met de toetsen [+] en [ ] kunt u instellingen wijzigen en omschakelen tussen menupunten hetzelfde niveau. Met de Esc-toets kunt u een menu verlaten. Pagina 31

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Inhoud GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Apparaatbeschrijving: Pagina 1 Inschakelen: Pagina 2 stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8 Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen: Pagina

Nadere informatie

TEMA GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl 10A1201 Z0821

TEMA GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl 10A1201 Z0821 TEMA GEBRUIKSAANWIJZING E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl NL 10A1201 Z0821 NEDERLAND Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: 073 613 75 79 telefax: 073 614 21 79 service:

Nadere informatie

SIRIO GEBRUIKSAANWIJZING 14H800 2.04 Z0697

SIRIO GEBRUIKSAANWIJZING 14H800 2.04 Z0697 SIRIO GEBRUIKSAANWIJZING NL 14H800 2.04 Z0697 Coffema International Handel B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: 073 613 75 79 telefax: 073 614 21 79 service: 0900 26 333 62 e-mail:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing MX-5

Gebruiksaanwijzing MX-5 NEDERLAND Gebruiksaanwijzing MX-5 Inhoud Apparaatbeschrijving: Pagina 1 In- en uitschakelen: Pagina 2 Stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8 Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Armonia Smart

Gebruiksaanwijzing Armonia Smart NEDERLAND Gebruiksaanwijzing Armonia Smart Inhoud Apparaatbeschrijving: Pagina 1 Bedieningsscherm: Pagina 1 Frontdeur openen: Pagina Containers vullen: Pagina In- en uitschakelen: Pagina Productbereidingen:

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

RLX HEETWATER/STOOM MODULE

RLX HEETWATER/STOOM MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER/STOOM MODULE 700.403.277 Bravilor Bonamat 12 2001 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 4 en 8 (heetwater/stoom).................................

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer Mod. 04005 Silvano Handleiding QM 4005 Graag bedanken wij u voor de aanschaf van ons product. Voor ingebruikname van de machine, raden we u aan deze handleiding aandachtig te lezen voor correct gebruik

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63094 1/01 Jura Card Legende: = Displayaanduiding = Uitvoeren = Aanwijzing Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi INSTRUCTIES_NL Deze handleiding verwijst naar de mixer te kiezen. Het bevat belangrijke adviezen over de werking en bediening. Houd hier rekening mee bij het aanbieden van het product aan derden. Bewaar

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Viscosimeter PCE-RVI 6

GEBRUIKSAANWIJZING Viscosimeter PCE-RVI 6 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Viscosimeter PCE-RVI 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1750SS NL Waterkoker - 1 - NL Waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt,

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 6 7. Bijzondere functies 8 - BIT versie

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Personenweegschaal MD 13523

Personenweegschaal MD 13523 Personenweegschaal MD 13523 Handleiding Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Over dit toestel... 2 Algemeen... 2 Op de juiste wijze omgaan et batterijen... 3 Repareer het toestel nooit zelf... 3 Inhoud van

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Ellen 1 HVE. Bouwjaar: 2012 Versie : 2.0 Introductie: Voor u ligt

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE NEDERLANDS 4 Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Pure. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure online te registreren

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie