Business IT & Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business IT & Management"

Transcriptie

1 Business IT & Management Assessmentrapport Starbucks & Great Outdoors Auteur: Opdrachtgever: Studentnummer: Sander Voskuilen Starbucks & Great Outdoors Blok, course: Plaats, Datum BIM- E, Business Intelligence Den Haag, 17 oktober 2014

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING BUSINESS ALIGNMENT (BALANCED SCORECARD) PERSPECTIEF: FINANCIEEL PERSPECTIEF: KLANT PERSPECTIEF: INTERNE BEDRIJFSPROCESSEN PERSPECTIEF: INNOVATIE ANALYSE MANAGEMENTVRAAG 1: HOE ZIJN DE VERKOPEN OVER DE KWARTALEN VERDEELD. HEB JE ALS BEST VERKOPENDE MEDEWERKER DIRECT DE GROOTSTE BIJDRAGE GELEVERD AAN HET BEST VERKOCHTE PRODUCT? Totalen Conclusie MANAGEMENTVRAAG 2: HOEVEEL OMZET VERLIEST GREAT OUTDOORS OP DE TERUG GEBRACHTE PRODUCTEN? Conclusie BIBLIOGRAFIE BIJLAGE 1 ONZE STARBUCKS MISSIE BIJLAGE 2 STARBUCKS COMPANY PROFILE BIJLAGE 3 OVER ONS BIJLAGE 4 WINKELONTWERP BIJLAGE 5 COFFEE MASTERS... 43

3 1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijf ik de aanleiding, het doel, en de vooruitblik van het onderzoek. Opening Hier voor u ligt het assessmentrapport met daarin een Balanced Scorecard voor het bedrijf Starbucks en een tweetal managementvragen voor het bedrijf Great Outdoors. Aanleiding Starbucks is één van de grootste koffie bedrijven die de wereld kent. Door zijn goed getrainde personeel en vriendelijke winkels is Starbucks uitgegroeid tot een wereld onderneming. Ik, als student aan de Haagse Hogeschool mag de Balanced Scorecard invullen voor dit prachtige bedrijf. Vervolgens mag ik een analyse uitvoeren op de hieronder geformuleerde managementvragen voor het bedrijf Great Outdoors. Great Outdoors is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste outdoor onderneming ter wereld. Great Outdoors is dus een zeer interessant bedrijf om daarvan de database te mogen analyseren en vervolgens een verbeteradvies te mogen uitbrengen. Doel Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van succesfactoren en prestatie indicatoren voor het bedrijf Starbucks. Dit wordt geanalyseerd door middel van een Balanced Scorecard. Vervolgens zal er een tweetal managementvragen worden beantwoord voor het bedrijf Great Outdoors. Aan het eind van het onderzoek (week 7, vrijdag 17 oktober) moet ik de Balanced Scorecard voor Starbucks opleveren en de hoofdvragen beantwoord hebben voor Great Outdoors. Dit onderzoek wordt opgeleverd via een onderzoeksrapport en een korte presentatie van de meest opvallende feiten die tijdens dit onderzoek aan bod zijn gekomen. Doelgroep Dit document is bestemd voor de docenten Eric Hoekstra, Tim Goes en voor een ieder ander voor wie dit document een nuttige bijdrage kan leveren. Managementvragen Hierbij de opgegeven managementvragen: 1. Hoe zijn de verkopen over de kwartalen verdeeld. Heb je als best verkopende medewerker direct de grootste bijdrage geleverd aan het best verkochte product? 2. Hoeveel omzet verliest Great Outdoors op de terug gebrachte producten? Vooruitblik In hoofdstuk 2 op bladzijde 2 zal de Balanced Scorecard worden toegelicht met de daarbij horende 4 perspectieven. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 op bladzijde 4 de analyse worden ingeleid waarna op bladzijde 5 de eerste managementvraag wordt behandeld. Op bladzijde 28 zal hier kort een conclusie op worden gegeven. Daarna wordt op bladzijde 29 de tweede managementvraag worden behandeld. Ook bij deze managementvraag zal een conclusie worden gegeven op bladzijde 32. 1

4 2. Business Alignment (Balanced Scorecard) In dit hoofdstuk wordt de Balanced Score Card in kaart gebracht. De Balanced Score Card bestaat uit vier verschillende sectoren waarin de Kritische Succes Factoren (KSF) worden bijgehouden. Bij iedere KSF behoren Kritische Prestatie Indicatoren (KPI). De KPI s zijn de indicatoren waarmee je meet of de KSF s worden behaald Perspectief: Financieel 1. SF: Winstgevendheid KPI: Nettowinst bedrag KPI: Aantal royalty winkels KPI: Aantal unieke klanten KPI: Gemiddelde winstmarge per product EMEA total net revenues for fiscal 2013 increased $19 million, or 2%, over fiscal Licensed stores revenue grew $51 million, or 36%, due to increased product sales to and higher royalty revenues from licensees, primarily from the opening of 129 net new licensed stores over the past 12 months and improved comparable store sales. This growth was largely offset by a decline of $36 million in company- operated stores revenue resulting from our store portfolio optimization activities which began in the prior year. Bron Starbucks Annual Report SF: Marktleiderschap KPI: Aantal financieel ondersteunde koffieboeren KPI: Het investeringsbedrag dat wordt gebruikt voor zijn koffieboeren We weten dat ons succes op de lange termijn is gekoppeld aan het succes van de duizenden boeren die onze koffie verbouwen. Daarom werken we met boeren ter plaatse om de koffiekwaliteit te helpen verbeteren en investeren we in leen programma s voor gemeenschappen waar koffie wordt verbouwd. Het is niet alleen gewoon goed, het is ook goed voor ons bedrijf. Door koffieboeren te ondersteunen en hun gemeenschappen te versterken garanderen we een gezonde aanvoer van hoogwaardige koffie voor de toekomst. Bijlage 2 Starbucks Company Profile 2.2. Perspectief: Klant 1. SF: Externe communicatie KPI: Gemiddeld beoordelingscijfer van klanttevredenheidsonderzoek. KPI: Percentage aan het (glim)lachen gebrachte klanten. We zijn volledig betrokken, we maken contact met onze gasten, lachen met ze en geven ze een steuntje in de rug al is het maar voor even. Waar het echt om gaat, is menselijk contact. Bijlage 1 Onze Starbucks missie 2. SF: Voorzieningen KPI: Aantal gebruiksuren van een Starbucks hotspot 2

5 KPI: Aantal verbruikte kilowatturen op klantstopcontacten Zodra onze gasten merken dat ze zich hier thuis voelen, worden onze vestigingen een toevluchtsoord, even weg van de zorgen buiten, een plek waar je je vrienden kunt ontmoeten. Het gaat om plezier, in het tempo van het leven soms langzaam en genietend, soms sneller. Maar altijd vol medemenselijkheid. Bijlage 1 Onze Starbucks missie 2.3. Perspectief: Interne bedrijfsprocessen 1. SF: Diversiteit KPI: Aantal verschillende culturen/af komsten in het personeelsbestand KPI: Aantal inkomende klachten bij personeelszaken Samen streven we naar diversiteit en creëren we een plek waar we allemaal onszelf kunnen zijn. We behandelen elkaar altijd met respect en waardigheid. Bijlage 1 Onze Starbucks missie 2. SF: Personeelsopleiding KPI: Slagingspercentage van Coffee Masters KPI: Aantal medewerkers dat Coffee Master wil worden Vanaf dag 1 worden nieuwe partners de kneepjes van het vak bijgebracht en worden zij langs het verleidelijke pad van smaak en textuur gevoerd. We nemen hen mee op een reis langs de verschillende teeltregio's in de wereld en helpen hen een echte kennerssmaak te ontwikkelen. Ze leren niet alleen basiskennis over koffie en de rijke geschiedenis ervan, maar ook hoe ze hun eigen koffie kunnen klaarmaken en dit aan jou kunnen demonstreren in de winkel. Bijlage 5 Coffee Masters 2.4. Perspectief: Innovatie 1. SF: Milieuverbetering KPI: Aantal gerecyclede bekers KPI: Aantal vestigingen voorzien van een milieu (LEED*) certificaat KPI: Aantal liter bespaard water door interne milieuvoorzieningen/maatregelen Het is ons doel dat in % van onze bekers herbruikbaar zullen zijn of recyclebaar zijn. Bij het bouwen en renoveren van onze vestigingen maken we gebruik van lokaal gevonden materialen en lokale bouwvakker. Daarnaast gebruiken we waar mogelijk hergebruikte en gerecyclede elementen. Als richtlijn voor onze inspanningen gebruiken we het US Green Building Council s LEED certificeringsprogramma als een graadmeter voor succes. Bijlage 4 - Winkelontwerp *Leadership in Energy and Environmental Design We zullen ook werken aan ons ecologische voetafdruk aanzienlijk te verminderen door energie- en waterbesparing, recycling en groene bouw. Als u de volledige teksten zou willen lezen verwijs ik u naar de bijlagen. 3

6 3. Analyse Dit hoofdstuk bevat de analyse voor de Great Outdoors casus. Hierin zullen een tweetal managementvragen worden beantwoord. Om tot dit antwoord te komen zijn er verschillende deelvragen geformuleerd. Deze analyses zijn ondersteund door het software programma Qlikview. 4

7 3.1. Managementvraag 1: Hoe zijn de verkopen over de kwartalen verdeeld. Heb je als best verkopende medewerker direct de grootste bijdrage geleverd aan het best verkochte product? Om tot een antwoord te komen van bovenstaande hoofdvraag zijn er verschillende deelvragen geformuleerd. In de uitwerkingen zijn alleen een top 3 opgenomen van de behandelde onderwerpen Totalen Overzicht In figuur 1 is het totaal aantal verkochte producten weergegeven per jaar in kwartalen. Welke producten zijn hier dan het meest in verkocht? En welke medewerker heeft dit te weeg gebracht? Figuur 1 Berekening: sum(order_quantity) Dimensie: DAY_YEAR_nr, DAY_QUARTER_nr In figuur 2, 3 en 4 is te zien welke verkoopmedewerkers de meeste producten heeft verkocht over een periode van 3 jaar. Wat opvalt in onderstaande grafieken is dat Donald Chow en Eduardo Guimaraes vaak in de top 3 te vinden is als best verkopende medewerker in 2004, 2005 en Hebben zij dan ook de grootste bijdrage geleverd aan de best verkochte producten? 5

8 Figuur 2 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname Totaal All- round 2004 Figuur 3 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 Totaal 6

9 2005 Figuur 4 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 Totaal 2006 Figuur 5 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname

10 Volgens figuur 6 zijn de meest verkochte producten gedurende 3 jaar van hoog naar laag de BugShield Extreme, BugShield Lotion Lite en de Sun Shelter 30. Maar zijn deze producten ook de meest verkochte producten in alle overige kwartalen in de jaren 2004, 2005 en 2006? En welke medewerkers hebben dan die hoogste verkopen te weeg gebracht? Figuur 6 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name Om hier een goed antwoord op te kunnen geven zijn hieronder alle jaren verdeeld in kwartalen met daarin de top 3 van de meest verkochte producten, de meest verkopende medewerker en de medewerkers die de meeste producten hebben verkocht van het best verkochte product. Na dit te hebben aangetoond kan er een conclusie worden getrokken om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 8

11 kwartaal 1 Figuur 7 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: Product_name 2004 kwartaal 1 In kwartaal 1 van het jaar 2014 zijn bovenstaande producten het meest verkocht. Zo valt op te maken in figuur 4 dat de BugShield Extreme er als nummer 1 uit komt. Figuur 8 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 1 In kwartaal 1 van 2014 is Eduardo Guimaräes de meest verkopende medewerker.maar hebben deze verkopers ook een bijdrage geleverd aan de best verkochte producten? 9

12 Figuur 9 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 1 producten geselecteerd In figuur 6 is te zien dat alleen Eduardo een bijdrage heeft geleverd aan het best verkochte product. De overige 2 medewerkers Bjorn en Donald komen hier niet in voor. Bij kwartaal 1 van 2004 is het dus niet zo dat de meest verkopende medewerker direct de grootste bijdrage heeft geleverd aan het best verkochte product. 10

13 2004 kwartaal 2 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2004 kwartaal 2 In kwartaal 2 van het jaar 2014 is eveneens de BugShield Extreme als meest verkocht. Hier is wel te zien dat er een nieuwe nummer 3 is, namelijk de Sun Shield. Figuur 10 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 2 In het 2 e kwartaal van het jaar 2004 is op te maken dat er wederom een nieuwe nummer 1 is. Zelfs de nummer 2 is veranderd. Wat hier weer opvalt is dat Björn weer op nummer 3 staat. Maar hebben de medewerkers in figuur 10 ook de hoogste bijdrage geleverd? 11

14 Figuur 11 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 2 producten geselecteerd Zoals in figuur 11 te zien is zijn hier de nummer 2 en 3 veranderd. Echter is de nummer 1 van meest verkopende medewerker in dit kwartaal nog steeds hetzelfde gebleven. Hier is dus uit op de maken dat de best verkopende medewerker van dit kwartaal wel de grootste bijdrage heeft geleverd aan het best verkochte product. 12

15 2004 kwartaal 3 Figuur 12 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2004 kwartaal 3 In kwartaal 3 van het jaar 2014 is de top 3 nu veranderd. We zien dat de Sun Shelter 30 de 1 e plaats heeft overgenomen en de BugShield Lotion als nieuwkomer in de top 3 is verwelkomd. Figuur 13 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 3 In kwartaal 3 van het jaar 2004 zijn wederom Björn en Eduardo weer in de top 3 te vinden. Echter is nu Silvano de nummer 1 van meeste verkopen in dit kwartaal. 13

16 Figuur 14 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 3 producten geselecteerd In figuur 11 is op te maken dat een groot deel van de best verkopende medewerker op rekening van Eduardo is komen te staan. Maar de overige 2 medewerkers Silvano en Björn zijn hier niet in terug te vinden. Dus ook in kwartaal 3 van 2004 is de best verkopende medewerker niet direct de medewerker die de grootste bijdrage heeft geleverd aan het best verkopende product. 14

17 2004 kwartaal 4 Figuur 15 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2004 kwartaal 4 In kwartaal 4 van het jaar 2004 zijn er totaal verschillende producten verkocht. Zijn daar ook totaal andere verkopers voor nodig geweest? Figuur 16 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 4 Zoals we in figuur 16 zien zijn Eduardo, Björn en Donald wederom de best verkopende medewerkers. Maar hebben zij ook daadwerkelijk de best verkochte producten gefinancierd? 15

18 Figuur 17 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2004 kwartaal 4 producten geselecteerd In figuur 17 valt op te maken dat alleen Eduardo een grote bijdrage heeft geleverd aan het best verkopende product. Dus ook in kwartaal 4 van 2004 is de best verkopende medewerker verantwoordelijk geweest voor het best verkopende product in dit kwartaal. 16

19 kwartaal 1 Figuur 18 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2005 kwartaal 1 In figuur 18 is te zien dat wederom de Sun Shelter 30 en de BugShield Extreme weer terugkeren in de top 3 van de meest verkochte producten. Figuur 19 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 1 In figuur 19 is te zien dat deze keer Donald Chow op de 1 e plaats is te vinden. Opvallend is dat hier een medewerker te zien is die nog niet eerder in de top 3 heeft gestaan, namelijk Gunter. Björn is wederom in de top 3 te vinden. 17

20 Figuur 20 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 1 producten geselecteerd In figuur 20 is te zien welke medewerkers de bijdrage hebben geleverd aan de top 3 best verkopende producten. Deze zijn ook in kwartaal 1 van 2005 totaal anders dan de best verkopende medewerker in dit kwartaal zoals in figuur 19 te zien was. Dus ook hier in kwartaal 1 van 2005 is de best verkopende medewerker niet verantwoordelijk voor het best verkopende product kwartaal 2 Figuur 21 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2005 kwartaal 2 In figuur 21 is te zien dat in kwartaal 2 van 2005 de Granite Carabiner op nummer 1 te vinden is. Deze is ook nog niet eerder in de top 3 verschenen van het best verkopende product. 18

21 Figuur 22 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 2 In figuur 22 is te zien welke medewerkers de meeste verkopen hebben gerealiseerd. We zien hier dat Björn de meeste producten heeft verkocht. Figuur 23 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 2 producten geselecteerd In figuur 23 zijn weer hele andere medewerkers te zien. Deze medewerkers hebben de best verkopende product gefinancierd. En hier is dus wederom geen verband te vinden tussen de best verkopende product en het best verkopende medewerker in dit kwartaal. 19

22 2005 kwartaal 3 Figuur 24 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2005 kwartaal 3 In figuur 24 is te zien welke producten in kwartaal 3 van 2005 het best zijn verkocht. Hier valt op dat de Sun Shelter 30 en de BugShield Extreme weer zijn te vinden. Figuur 25 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 3 In figuur 25 is te zien welke medewerkers de beste verkopen hebben neergezet in kwartaal 3 van Björn is weer goed vertegenwoordigd. En ook Eduardo is hier weer te vinden. 20

23 Figuur 26 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 3 producten geselecteerd In figuur 26 is te zien welke medewerkers de de best verkopende producten hebben gerealiseerd. Hier is te zien dat alleen Gunter een grote bijdrage heeft geleverd aan het best verkopende product. Maar is hier is dus wederom uit op te maken dat de best verkopende medewerker niet direct aan het best verkochte product heeft geholpen kwartaal 4 Figuur 27 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2005 kwartaal 4 In figuur 27 is te zien welke producten het best zijn verkocht in kwartaal 4 van Hier valt nu op dat er totaal andere producten het best zijn verkocht. Waarom dit andere producten betreft valt weer onder een andere managementvraag en zal hier dus niet in worden behandeld. 21

24 Figuur 28 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 4 In figuur 28 is te zien welke medewerkers de meeste producten hebben verkocht. Hier is Eduardo en Björn wederom aanwezig. Figuur 29 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2005 kwartaal 4 producten geselecteerd In figuur 29 is te zien welke medewerkers de grootste hoeveelheid verkopen heeft gegenereerd aan de best verkochte producten. Zoals te zien is, is Eduardo ditmaal wel de medewerker die de grootste bijdrage heeft aan het best verkopende product in kwartaal 4 van

25 kwartaal 1 Figuur 30 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2006 kwartaal 1 In figuur 30 is te zien welke producten het meest verkocht zijn in kwartaal 1 van Hier is de Firefly Extreme de nummer 1. Figuur 31 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 1 In figuur 31 is te zien welke medewerkers de beste verkoopaantallen hebben gerealiseerd. Zijn deze medewerkers in figuur 28 ook de medewerkers die de grootste bijdrage hebben geleverd aan de best verkochte producten? 23

26 Figuur 32 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 1 producten geselecteerd Zoals in figuur 32 is te zien valt op dat geen van de best verkopende medewerkers die in figuur 31 waren getoond hierin terugkomt. Waar wij dus wederom uit kunnen concluderen dat voor kwartaal 1 van 2006 wederom geen verband is te maken tussen de best verkopende medewerker en het best verkochte product kwartaal 2 Figuur 33 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2006 kwartaal 2 In figuur 33 is te zien welke producten in kwartaal 2 van 2006 het best verkocht zijn. Hieronder zal weer een vergelijking worden gemaakt met of de best verkopende medewerker ook de medewerker is die de grootste bijdrage heeft geleverd aan het best verkopende product. 24

27 Figuur 34 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 2 In figuur 34 te zien welke medewerkers in kwartaal 2 van 2006 de beste verkoop aantallen heeft geproduceerd. Hier valt op dat Björn weer is te vinden op de 3 e plaats. Figuur 35 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 2 producten geselecteerd In figuur 35 is te zien dat Maria Laponder de meeste producten heeft verkocht van de best verkochte producten in kwartaal 2 van Hier is dus wederom een uitzondering op het aantal producten dat de beste verkopende medewerker ook terug te vinden is in het overzicht van de meeste verkopen van het best verkochte product. 25

28 2006 kwartaal 3 Figuur 36 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2006 kwartaal 3 In figuur 36 is te zien welke producten in kwartaal 3 van 2006 het meest zijn verkocht. Figuur 37 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 3 In figuur 37 is te zien welke medewerkers de meeste verkopen heeft weten te realiseren in kwartaal 3 van Wat hier opvalt is dat Björn weer vertegenwoordigd is. 26

29 Figuur 38 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 3 producten geselecteerd Zoals in figuur 38 wordt getoond is dat Björn hier ook de grootste bijdrage heeft geleverd aan het meest verkopende product. Hier wordt aangetoond dat Björn hier wel de grootste bijdrage geleverd aan het best verkochte product kwartaal 4 Figuur 39 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: PRODUCT_name 2006 kwartaal 4 In figuur 39 zijn de best verkochte producten in kwartaal 4 van 2006 weergegeven. Wat opvalt is dat weer 3 totaal andere producten het meest zijn verkocht. 27

30 Figuur 40 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 4 In figuur 40 is te zien welke medewerkers het meest verkocht hebben in kwartaal 4 van Opvallend is dat Björn wederom in de top 3 staat. Hij heeft dus een goede all- round verkoopprestatie. Figuur 41 Berekening: sum (ORDER_quantity) Dimensie: SALES_STAFF_fullname 2006 kwartaal 4 producten geselecteerd In figuur 41 is te zien welke medewerkers de daadwerkelijke verkoop van producten in kwartaal 4 van 2006 hebben gerealiseerd. Wat hierin opvalt is dat alleen Yvette hier een grote bijdrage in heeft geleverd. Hier is dus uit op te maken dat de best verkopende medewerker wel de grootste bijdrage heeft geleverd aan het best verkopende product. 28

31 Conclusie In dit hoofdstuk wordt de uitkomst van managementvraag 1 besproken. Hoofdvraag: Hoe zijn de verkopen over de kwartalen verdeeld. Heb je als best verkopende medewerker direct de grootste bijdrage geleverd aan de best verkochte producten? Om op de hoofdvraag een passend antwoord te geven heb ik de totale verkopen van een product per jaar in kaart gebracht. Vervolgens ben ik gaan drillen naar onderen. Ik ben per kwartaal gaan uitzoeken welke producten er het meest verkocht zijn. En daarbij de best verkopende medewerkers geselecteerd in een top 3. Tot slot ben ik gaan kijken of de best verkochte producten ook daadwerkelijk door die best verkopende medewerker is gerealiseerd. Uit de hierboven getoonde resultaten kan ik concluderen dat de best verkochte producten niet direct door de best verkopende medewerker is gerealiseerd. In de volgende kwartalen zijn de medewerkers getoond die wel de grootste bijdrage hebben geleverd aan de best verkochte producten: 1. Kwartaal door Silvano; 2. Kwartaal door Eduardo; 3. Kwartaal door Eduardo; 4. Kwartaal door Maria; 5. Kwartaal door Bayard. Dat betekent dat bij 42% van alle kwartalen de best verkochte producten door dezelfde best verkopende medewerker is gerealiseerd. Daarmee beantwoorden we ook de hoofdvraag: Hoe zijn de verkopen over de kwartalen verdeeld. Heb je als best verkopende medewerker direct de grootste bijdrage geleverd aan de best verkochte producten? Het antwoord is: Nee, als de medewerker de meeste producten heeft verkocht, hoeft dit niet meteen te betekenen dat de beste verkopende medewerker ook daadwerkelijk de grootste bijdrage heeft gehad aan het best verkochte product. 29

32 3.2. Managementvraag 2: Hoeveel omzet verliest Great Outdoors op de terug gebrachte producten? Bij Great Outdoors worden er zoals in ieder ander bedrijf producten terug gebracht met een daarbij horende reden. De verkopende partij wil dit zo veel mogelijk beperken door goede producten te leveren. Maar dit is niet altijd mogelijk. Welke producten worden er het meest terug gebracht bij Great Outdoors, welke redenen heeft dit, en hoeveel verlies draait Great Outdoors hier precies op gedurende de afgelopen drie jaar? Figuur 42 Berekening: sum(return_return_quantity) Dimensie: Product_name Zoals in figuur 42 wordt getoond zijn de producten EverGlow Lamp, Star Peg en de Firefly 2 het meest terug gebracht gedurende 3 jaar. Hoe is de verhouding tussen de vijf gebruikte redenen die door klanten worden aangegeven wanneer ze een product terug brengen? Figuur 43 Berekening: count(return_return_quantity) Dimensie: RETURN_REASON_description De meeste producten worden onder de reden van Defective product terug gebracht. Dit taartdiagram geeft echter niet een duidelijk overzicht van hoeveel producten er dan daadwerkelijk van de totale order is terug gebracht, en onder welke reden. 30

33 Figuur 44 Berekening: sum(return_return_quantity) Dimensie: RETURN_REASON_description Berekening: sum(return_return_quantity) / sum(total RETURN_return_quantity) Dimensie: RETURN_REASON_description Percentage In figuur 44 is wel te zien welke redenen er het meest gebruikt worden per product dat is terug gebracht. Hierin zien we dat niet het Defective product de meest gebruikte reden is maar dat de klant niet tevreden is het met aangekochte product (Unsatisfactory product). De producten die in figuur 42 zijn getoond, zijn dit ook de producten waarop de meeste omzet verloren wordt? Figuur 45 Berekening: sum(return_return_quantity * ORDER_unit_sale_price) Dimensie: Product_name Zoals figuur 45 laat zien zijn het juist de Star Dome en Star Gazer 6 die de meeste omzet verlies genereren voor Great Outdoors. En niet de EverGlow Lamp, Star Peg of de Firefly 2. Wat op een totaal komt van: ,72 euro verlies. 31

34 Welk bedrijf heeft hier dan het grootste aandeel in? Misschien is het mogelijk om dan per bedrijf te kijken wat er precies niet goed gaat met de producten. Figuur 46 Berekening: sum(return_return_quantity * ORDER_unit_sale_price) Dimensie: RETAILER_CONTACT_RETAILER_company_name Zoals in figuur 46 is aangegeven levert het bedrijf Ultra Sports het meeste omzet verlies op. Maar waarom worden de producten dan door Ultra Sports terug gebracht? Figuur 47 Berekening: sum({$1}return_return_quantity * ORDER_unit_sale_price) na selectie list box: Ultra Sports Dimensie: RETURN_REASON_description In figuur 47 zien we de top 3 redenen waarom het bedrijf Ultra Sports zijn producten terug brengt. Hier is duidelijk te zien dat het de voornaamste reden Unsatisfactory product betreft, oftewel Ultra Sports is in de meeste gevallen niet tevreden met het verkregen product. Wat ook opvalt is dat men het verkeerde product besteld. 32

35 Figuur 48 Ultra Sports heeft de producten die getoond worden in figuur 48 het meest terug gebracht. Deze producten waren dus vooral onder de reden unsatisfactory product terug gebracht Conclusie Om bovenstaande managementvraag te kunnen beantwoorden is er opgezocht welke producten er het meest zijn terug gebracht gedurende de drie jaar dat Great Outdoors deze gegevens registreert in een database. Vervolgens is er gekeken welke redenen het meest voorkomen bij het terug brengen van een product. Toen deze feiten bekend waren heb ik gekeken of het meest terug gebrachte product ook de boosdoener is die het meeste omzet verlies heeft genereerd. Uiteindelijk is er bepaald welk bedrijf hier de meest omzet verlies maakt en onder welke reden. Als allerlaatste heb ik gekeken welke producten Ultra Sports nu daadwerkelijk terug brengt. Ik kan uit mijn onderzoek opmaken dat de meest terug gebrachte producten niet het grote omzet verlies van ,72 euro veroorzaken. Het zijn juist de wat minder verkochte producten, maar welke wel een hoger prijskaartje hebben. Het bedrijf Ultra Sports heeft met 116, euro het meeste omzet verlies gegenereerd van Great Outdoors. De reden waarom Ultra Sports vaak producten terug bracht was omdat Ultra Sports niet tevreden was met het bestelde product of dat het verkeerde product werd besteld. Dit ging dan om de producten Star Dome, Firefly Multi- light en de Firefly Climbing Lamp. Een oplossing voor Great Outdoors zou kunnen zijn om de informatie van de producten nog eens goed te bekijken. Er zou bijvoorbeeld extra informatie over de producten kunnen worden toegevoegd aan de verkoopsite. Hiermee wordt ook direct de twee na hoogste reden voor het terugbrengen getackeld. Of dat de telefoniste / contactpersoon die het product op dat moment verkoopt nog eens duidelijk toelicht wat het product precies doet en vooral of het aansluit bij de eisen en wensen van de klant. Op deze manier kan Great Outdoors zijn terug gebrachte producten aanzienlijk verlagen. 33

36 Bibliografie (sd). Opgehaald van Finno.wordpress.com: 10- meest- innovatieve- bedrijven- in- de- financiele- sector- deel- 1/ Hogeschool, de Haagse. (sd). Opgehaald van Checklist rapporteren.doc: Qlikview. (sd). Opgehaald van QlikView Reference Manual 10.pdf : Starbucks. (sd). Opgehaald van Starbucks. (sd). Opgehaald van Starbucks Annual Report 2013.pdf : 34

37 Bijlage 1 Onze Starbucks missie Onze Starbucks- missie Onze missie: het inspireren en voeden van de ziel - één persoon, één kop en één gemeenschap tegelijk. Dit zijn onze principes voor elke dag: Onze koffie Het is ons altijd om kwaliteit gegaan en dat zal altijd zo blijven. We zoeken vol passie naar de beste (verantwoord geproduceerde) koffiebonen, we branden ze uiterst zorgvuldig en we proberen de levens te verbeteren van de mensen die ze telen. We voelen ons daar erg betrokken bij. Ons werk is nooit klaar. Onze partners We praten over 'partners' omdat het niet alleen werk is, maar een passie. Samen streven we naar diversiteit en creëren we een plek waar we allemaal onszelf kunnen zijn. We behandelen elkaar altijd met respect en waardigheid. En we houden elkaar aan die norm. Onze gasten We zijn volledig betrokken, we maken contact met onze gasten, lachen met ze en geven ze een steuntje in de rug al is het maar voor even. Natuurlijk begint het met de belofte van een perfect bereid drankje, maar ons werk gaat veel verder. Waar het echt om gaat, is menselijk contact. Onze vestigingen Zodra onze gasten merken dat ze zich hier thuis voelen, worden onze vestigingen een toevluchtsoord, even weg van de zorgen buiten, een plek waar je je vrienden kunt ontmoeten. Het gaat om plezier, in het tempo van het leven soms langzaam en genietend, soms sneller. Maar altijd vol medemenselijkheid. Onze gemeenschappen Elke vestiging maakt onderdeel uit van een gemeenschap en we nemen onze verantwoordelijkheid om goede buren te zijn serieus. Waar we zaken doen willen we welkom zijn. We kunnen een stimulans zijn voor positieve actie door onze partners, gasten en de gemeenschap bij elkaar te brengen en elke dag een bijdrage te leveren. We merken nu dat onze verantwoordelijkheid en onze mogelijkheden om goed te doen nog grootschaliger is. De wereld kijkt naar Starbucks om een nieuwe norm te stellen. Wij nemen het voortouw. Onze aandeelhouders We weten dat succes op deze gebieden het soort succes is dat goed is voor onze aandeelhouders. We nemen onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al deze elementen kloppen, zodat Starbucks samen met alle betrokkenen zich kan handhaven en kan bloeien. 35

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Buon giorno Segafredo Zanetti

Buon giorno Segafredo Zanetti Buon giorno Segafredo Zanetti Internationale Segafredo Zanetti Group Wereldwijd opererend Italiaans familiebedrijf (Bologna) Opgericht in 1973 door de heer Massimo Zanetti 2.000 medewerkers Internationale

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Searchisearching for knowledge to share

Searchisearching for knowledge to share Master Barista Program Leerjaar 1 Algemeen: Het Master Barista Program is ons premium opleidingstraject tot Master Barista. Tijdens het opleidingstraject van een jaar leer je in twaalf cursusdagen alle

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART SPANJE

HANDLEIDING SIM KAART SPANJE HANDLEIDING SIM KAART SPANJE Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Our mission, passion and obsession is to delight all those who cherish the quality of life, through our search for the best coffee nature can provide, enhanced by the best available technologies and by

Nadere informatie

Verwen uw gasten Vereenvoudig het werk Verhoog de winst

Verwen uw gasten Vereenvoudig het werk Verhoog de winst Verwen uw gasten Vereenvoudig het werk Verhoog de winst Direct succes. Onze lange termijn belofte die gegarandeerd uitkomt. Een compleet concept dat het verrassend eenvoudig maakt om uw gasten uitzonderlijk

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomer 1 31 Juli 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Aan 592 jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

bacchi beans Voor de wholesale hebben we speciale kilo verpakkingen ontwikkeld. We bieden de volgende brandingen aan: Brazil, Crema en Italian Roast

bacchi beans Voor de wholesale hebben we speciale kilo verpakkingen ontwikkeld. We bieden de volgende brandingen aan: Brazil, Crema en Italian Roast meet bacchi Even rust, opladen, koffie van bacchi, een rijke smaak, heerlijk aroma, puur genieten, andere koffie, koester het moment met bacchi. Bacchi is een merk waarmee je gezien mag worden en om stil

Nadere informatie

PISA-resultaten Financiële geletterdheid

PISA-resultaten Financiële geletterdheid Inspiratiedag Financiële Vorming Want geldzaken van jongeren zijn ook jouw zaak PISA-resultaten Financiële geletterdheid Inge De Meyer Vlaams National Project Manager PISA 2012 Vakgroep Onderwijskunde

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Program. VOOR GROTE PARTNERS EN PARTNERS DIE GROOT WILLEN WORDEN. Forse omzetstijging. Prachtige cadeaus. Aantrekkelijke privileges

Program. VOOR GROTE PARTNERS EN PARTNERS DIE GROOT WILLEN WORDEN. Forse omzetstijging. Prachtige cadeaus. Aantrekkelijke privileges Program VOOR GROTE PARTNERS EN PARTNERS DIE GROOT WILLEN WORDEN. Forse omzetstijging Prachtige cadeaus Aantrekkelijke privileges 2 3 Program Hoe groot wilt u worden? Hoe groot wilt u worden? Dat is de

Nadere informatie

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilox.com 078 6170707 eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition XS4 RE-VOLUTION

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer, een goede keus!

Zelfstandig ondernemer, een goede keus! Zelfstandig ondernemer, een goede keus! Cash Converters is uitgegroeid tot een enorm internationaal succes. Na de aanvankelijke introductie van het concept in Australië, zijn er inmiddels meer dan vijfhonderd

Nadere informatie

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong U geniet van goede en eerlijke producten U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong Voor mens en milieu Steeds meer organisaties willen in de bedrijfsvoering een balans vinden tussen planet, people

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 De emigratie neemt toe. In 2013 emigreerden ruim 13.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar, een stijging van 6% ten opzichte van 2012. Goed moedertaalonderwijs

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Great coffee just enjoy it

Great coffee just enjoy it Great coffee just enjoy it Ik zoek lekkere koffie, met keuze uit verschillende koffievariaties, die snel en gemakkelijk bereid wordt. Al uw wensen in één koffiemachine. Dat is de kracht van NESCAFÉ Alegria.

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Verzekerd als geen ander...

Verzekerd als geen ander... Verzekerd als geen ander... Over Hiscox Inleiding Waarom Hiscox het verschil kan maken Op Hiscox kunt u vertrouwen Geschiedenis Vestigingen Gelderlandplein 75A, Postbus 87033, 1080 JA Amsterdam T +31 (0)20

Nadere informatie

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Koffiehuis & branderij Coffyn is al jaren een geliefde plek in Nijmegen. Gasten komen bij Coffyn genieten

Nadere informatie

Taste the experience

Taste the experience Taste the experience D.E JURA D.E & JURA introduceren de complete espresso oplossing voor het MKB Douwe Egberts en JURA hebben de krachten gebundeld: de heerlijke espresso melanges van Douwe Egberts samen

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical.

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Om te beginnen Pro Focus UltraView Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Ga naar: www.bkmed.com/customer service/user manuals Lees voordat u de scanner gebruikt

Nadere informatie

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen

Stages via IFMSA. Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Op stage met IFMSA Stages via IFMSA Algemene introductie IFMSA Ontwikkelingsstages Klinische stages Onderzoeksstages Vragen Introductie IFMSA International Federation of Medical Student s Associations

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

_Wie wij zijn... Meer dan ooit kijkt Lennox HVAC&R EMEIA naar de toekomst, samen met u.

_Wie wij zijn... Meer dan ooit kijkt Lennox HVAC&R EMEIA naar de toekomst, samen met u. Hervé MARTINO VP, Afgevaardigde Bestuurder van LENNOX HVAC&R EMEIA _Wie wij zijn... Lennox HVAC&R EMEIA, onderdeel van Lennox International Incorporated, is het resultaat van de recente fusie (oktober

Nadere informatie

RPM International Inc. Instructies hotline

RPM International Inc. Instructies hotline RPM International Inc. Instructies hotline Terwijl problemen inzake naleving vaak op lokaal niveau kunnen worden opgelost, biedt de hotline van RPM International Inc. ( RPM ) nog een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Wereldtentoonstelling

Wereldtentoonstelling Wereldtentoonstelling Namen: Door:FrankvandenEnde(http://www.frankvandenende.nl) 1 Opdracht:Wereldtentoonstelling Duur:8weken Inhoudsopgave Hetstappenplan: Week Bladzijde Inleiding 3 Stap1:LandKiezen week1

Nadere informatie

Actief & Avontuurplein. (Hal 2) Suriname, kleurrijke grond! Verre Reizen is voor iedereen! (FOX) Tips & Trucks voor betere vakantiefoto s (Canon)

Actief & Avontuurplein. (Hal 2) Suriname, kleurrijke grond! Verre Reizen is voor iedereen! (FOX) Tips & Trucks voor betere vakantiefoto s (Canon) woensdag 9 januari Hong Landelijk Toerisme en wandelen in Gran Canaria Ruzie met een neushoorn in Zuid-Afrika Schotland per trein Verre Reizen is voor iedereen! Fietsavontuur Europa met kinderen (Europa

Nadere informatie

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur 2 Scanner aan- en uitzetten Mechanisch contact Stand-byschakelaar Array contact Transducers aansluiten Gebruik de groene stand-byschakelaar. Scanner aanzetten:

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008 Euler Hermes We protect your business transactions globally Detaco 7 november 2008 Inhoud 1 Internationale Kredietcrisis 2 Onze business 3 Wie is Euler Hermes 4 Waarom Euler Hermes Internationale kredietcrisis

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

UNIEK VANONS LANDMARK POP-UP IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND ETEN RETAIL CONCERTEN VERNIEUWEND BESTEMMING FOOD TRUCKS GELIEFD OP ZEE EIGENTIJDS DUURZAAM

UNIEK VANONS LANDMARK POP-UP IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND ETEN RETAIL CONCERTEN VERNIEUWEND BESTEMMING FOOD TRUCKS GELIEFD OP ZEE EIGENTIJDS DUURZAAM OPENING 2015 2 WAAROM IS DE PIER ZO SPECIAAL INNOVATIEF LANDMARK CULTUREEL ERFGOED VANONS VERNIEUWEND VOORCULTUUR IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND EIGENTIJDS BAKEN AMBACHTELIJK GELIEFD UNIEK CONCERTEN REUZENRAD

Nadere informatie

Ben jij een ondernemende samenwerker?

Ben jij een ondernemende samenwerker? Ben jij een ondernemende samenwerker? P1 Ben jij een ondernemende samenwerker? En zoek je het goede gezelschap van een groeiende formule? Jij wilt je eigen onderneming starten. Het liefst in een formule

Nadere informatie

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 10-2014 / V2.0 10-2014 V2.0 Communicatie gaat tegenwoordig een stuk verder dan alleen vaste of mobiele telefonie. OZMO zorgt voor een uitstekende vast mobiel integratie. Hierdoor bent u als ondernemer

Nadere informatie

SPECIALTY COFFEE WORDT NIEUWE TREND

SPECIALTY COFFEE WORDT NIEUWE TREND BELGISCHE PASSIE VOOR WERELDGASTRONOMIE SPECIALTY COFFEE WORDT NIEUWE TREND KOFFIEBAR CAFÉ DU SABLON EN ROMBOUTS TILLEN KOFFIE NAAR EEN GASTRONOMISCH NIVEAU Meer dan tien jaar na Coffee Company in de Zuidstraat

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

Drukhouding in change-over systemen. White paper

Drukhouding in change-over systemen. White paper Drukhouding in change-over systemen White paper Flamco B.V. oktober 2013 Drukhouding in change-over systemen Change-over systemen hebben de laatste jaren een grote opmars gemaakt, vooral in objecten waar

Nadere informatie

presentatie voor distributeurs

presentatie voor distributeurs presentatie voor distributeurs we don t remember days we remember moments brand De naam (fonetisch bàki) vindt zijn oorsprong in Italië en is daar een veelvoorkomende Italiaanse achternaam. Italië staat

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

De perfecte kop koffie in een wereld die continu beweegt

De perfecte kop koffie in een wereld die continu beweegt De perfecte kop koffie in een wereld die continu beweegt Nestlé Professional D LIKE A SKINNY LATTE CAPPUCCINO skimmed milk MOCHA OFFEE make it stronger cold WATER UNGO DRINK ESPRESSOAMERICANO LATTECHOCOLATEE

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie 10-2011

Bedrijfspresentatie 10-2011 Bedrijfspresentatie 10-2011 Mohawk Over Mohawk MohawkIndustriesis marktleider in de sector van vloerbekleding in de US en biedt karpetten, tapijt, parket, laminaat, keramische tegels en vinyl aan. De groep

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring Dit beleid geldt per 1 april 2015 voor alle Europese markten (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland,

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

Verkenning van mijn slice. Week 2 Onderzoek Project Printmedia B5 Vera den Engelsman

Verkenning van mijn slice. Week 2 Onderzoek Project Printmedia B5 Vera den Engelsman Verkenning van mijn slice Week 2 Onderzoek Onderzoek in mijn slice Week 3 Onderzoek/Verkenning Interview Vehbi Over Vehbi * Turkse komaf * Broer eigenaar theehuis Pamukalle * Sinds 1978 in Nederland *

Nadere informatie

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer Octrooidatabases worden met het jaar completer. Het analyseren van de hierin aanwezige informatie, ook wel landscaping

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

De Mexicaanse griep. Als je de verspreiding van de Mexicaanse griep wilt onderzoeken, moet je er eerst iets over de griep weten.

De Mexicaanse griep. Als je de verspreiding van de Mexicaanse griep wilt onderzoeken, moet je er eerst iets over de griep weten. De Mexicaanse griep - Laat leerlingen het werkblad in groepen van twee invullen. - Indien u één groep van 3 leerlingen heeft, kunnen twee leerlingen hun naam in één teksveld plaatsen. - U kunt de werkbladen

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem compact te houden.

Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem compact te houden. nl_print_file 9/9/02 11:43 am Page 1 Pneumatische Hoge nauwkeurigheid (+/-0,01 mm) en herhaalbaarheid (+/-0,03 mm) geven een precies grijpwerk. Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q2 28 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q2/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 BEVORDEREN VAN ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS November 2014 Amway Global Entrepreneurship Report 2014 Al 55 jaar helpt Amway mensen zich optimaal te ontplooien door hen

Nadere informatie

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal

koop nu je s InterRail Pasbs.be www.nmbs.be Bestemming beter van 01.01.2010 t/m 31.12.2010 Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal V.U. : Michel Jadot NMBS Europe Hallepoortlaan 40 1060 Brussel Realisatie : Euro RSCG Brussels Griekenland Italië Portugal Ierland Grootbrittannië Spanje belgië frankrijk turkije van 01.01.2010 t/m 31.12.2010

Nadere informatie

Het geheim. van finesse. www.cafeami.nl

Het geheim. van finesse. www.cafeami.nl Het geheim van finesse www.cafeami.nl Sterk concept voor de horeca Er gaat geen dag voorbij zonder dat er een kop koffie wordt geschonken. TopClass Group biedt met Café Ami een onderscheidend koffieconcept

Nadere informatie

giroflex 33 Stoll Giroflex AG

giroflex 33 Stoll Giroflex AG De giroflex 33 verenigt verfijnde vormgeving, doordachte techniek, efficiënt materiaalgebruik en gezond zitcomfort. De inzichten uit het ergonomisch onderzoek komen tot uitdrukking in de functionele en

Nadere informatie

Koffie. Inhoud. 1.Waar komt koffie vandaan. 1. Waar komt koffie vandaan

Koffie. Inhoud. 1.Waar komt koffie vandaan. 1. Waar komt koffie vandaan Koffie Inhoud 1. Waar komt koffie vandaan 2. Hoe groeit koffie 3. Oogsten 4. Het mengen en branden 5. 10 uur koffietijd 6. Volksdrank 7. De verpakking 8. Cafeïne en cafeïnevrije koffie 9. Koffiemolens

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie