PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers"

Transcriptie

1

2 PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit onverminderd goed Positief bedrijfsresultaat verwacht voor het tweede halfjaar 2015 Batenburg Techniek N.V. heeft een lastig eerste halfjaar achter de rug. Ongunstige marktomstandigheden van - naar verwachting - voornamelijk tijdelijke aard zijn de belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de omzet. Voortgezet en genormaliseerd is de EBIT uitgekomen op 1,2 miljoen en de nettowinst op 0,9 miljoen. De kaspositie bedraagt 6,9 miljoen en de solvabiliteit is verder verbeterd tot 56% (46% geschoond voor goodwill). De resultaten van de voortgezette activiteiten voor de totale groep zien er als volgt uit: Omzet en resultaat Batenburg Techniek, voortgezet en genormaliseerd * ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 64,6 68,7 EBIT 1,2 2,6 EBIT als % van de omzet 1,9% 3,8% Nettowinst 0,9 1,9 * Betreft voortgezette activiteiten genormaliseerd exclusief reorganisatiekosten (2015: 0,2 miljoen, 2014: 0,1 miljoen). Toelichting van Ralph van den Broek, CEO: Het eerste halfjaar van Batenburg Techniek kenmerkt zich door uitdagende omstandigheden in markten waarin wij opereren. Zo zetten de investeringen bij potentiële opdrachtgevers nog niet echt door en blijven de prijzen laag in de installatiebranche. Zoals verwacht vraagt de transitie tijd voor wat betreft de implementatie, maar ligt de uitvoering van de aangekondigde strategie op schema. De verkoop van Installatiebedrijf Wisse en de aankoop van Industrial Automation Services voor het segment Industriële Automatisering onderbouwen dit. De integratie van activiteiten in het segment Handel en Assemblage is goed afgerond en de aandacht is nu gericht op groei. Wij verwachten ook een positief bedrijfsresultaat voor de tweede helft van het lopende jaar. 1

3 Handel en Assemblage: Het segment Handel en Assemblage is actief in energietechniek, bevestigingstechniek, mechatronica en industriële elektronica. De resultaten van de voortgezette activiteiten (genormaliseerd) zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, segment Handel en Assemblage, voortgezet en genormaliseerd * ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 27,3 26,8 EBIT 1,4 1,8 EBIT als % van de omzet 5,1% 6,7% * Betreft voortgezette activiteiten genormaliseerd exclusief reorganisatiekosten (2015: 0,2 miljoen). De omzet in de eerste helft van 2015 is gestegen met 2%, in belangrijke mate door de activiteiten in mechatronica en industriële elektronica. De omzet in energietechniek blijft achter, vooral door uitstel van investeringen bij onze opdrachtgevers. De marge van het segment wordt negatief beïnvloed door de algemene prijsdruk in de markt en negatieve valuta-effecten. In de eerste helft van het lopende jaar is geïnvesteerd in het versterken van de commerciële slagkracht. Industriële Automatisering: Het segment Industriële Automatisering is actief in de industrie, infrastructuur en in de tuinbouw. De resultaten van de voortgezette activiteiten (genormaliseerd) zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, segment Industriële Automatisering, voortgezet ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 19,0 21,9 EBIT 0,4 1,0 EBIT als % van de omzet 2,1% 4,6% De omzet in de eerste helft van 2015 ligt 13% achter op de omzet in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit komt voornamelijk door lagere investeringsbereidheid bij opdrachtgevers. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de negatieve effecten van de ontwikkeling van de olieprijs binnen marine & offshore, de ontwikkelingen op de zuivelmarkt en het uitstel van investeringen bij de (semi)overheid en nutsbedrijven. Dit heeft direct effect op de marge. Er zijn stappen gezet om de activiteiten uit te breiden naar andere regio s en sectoren en nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling. De effecten hiervan zullen pas later zichtbaar worden. De verwachting is dat de omzet in het tweede helft van het jaar zal aantrekken. Gebouwgebonden Installaties: Het segment Gebouwgebonden Installaties bestaat, naast de traditionele installatieactiviteiten voor de utiliteitsmarkt, uit specialisaties zoals beveiliging en camerasystemen, retail, vastgoedbeheer en inspecties. Als onderdeel van de strategie is Installatiebedrijf Wisse B.V. uit Goes verkocht op 9 juli Dientengevolge wordt Wisse niet meer gerapporteerd in de cijfers van de voortgezette activiteiten. Deze voormalige werkmaatschappij is actief als totaalinstallateur in de regio Zeeland en vooral in de markt voor particuliere woningen. 2

4 De resultaten van de voortgezette activiteiten (genormaliseerd) zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, segment Gebouwgebonden Installaties, voortgezet en genormaliseerd * ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 18,3 20,0 EBIT -0,1 0,4 EBIT als % van de omzet -0,5% 2,0% * Betreft voortgezette activiteiten genormaliseerd exclusief reorganisatiekosten (2014: 0,1 miljoen). De omzet in de eerste helft van 2015 is 9% lager dan in de vergelijkbare periode in Dit komt voornamelijk door uitstel van investeringen van opdrachtgevers in met name de retailsector en bij (semi)overheidsinstanties. De lagere omzet gecombineerd met aanhoudende prijsdruk in de markt en investeringen in de transitie binnen dit segment hebben geleid tot een klein verlies in het eerste halfjaar. Aandacht voor projectbeheersing heeft geleid tot een fors lagere dotatie aan de voorziening uitvoeringsverliezen ten opzichte van vorig jaar. De strategie is erop gericht om door middel van specialisatie minder afhankelijk te worden van die aanbestedingsmarkten waarin alleen prijs de doorslaggevende factor is. De focus is daarbij gericht op de industrie en utiliteitsbouw. Deze transitie vraagt tijd en de nodige investeringen. Overige resultaten: Onder overige resultaten vallen de activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met de aansturing van de operationele segmenten. De resultaten zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, overig ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet - - EBIT -0,5-0,6 3

5 Normalisatie van omzet en resultaat voor voortgezette activiteiten: De normalisatie van omzet en resultaat voor voortgezette activiteiten ziet er als volgt uit: ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet Omzet in 2014 beëindigde activiteiten Omzet in 2015 voor verkoop aangehouden activiteiten 67,4-2,8 71,3 0,3 2,3 Omzet voortgezette activiteiten 64,6 68,7 EBIT EBIT in 2014 of eerder beëindigde activiteiten EBIT in 2015 voor verkoop aangehouden activiteiten EBIT voortgezet Reorganisatiekosten EBIT voortgezet, genormaliseerd 1,1 2,2 0,1 0,2 - -0,5 1,0 2,5 0,2 0,1 1,2 2,6 De genormaliseerde cijfers over het eerste halfjaar 2014 zijn in vergelijking met het persbericht over het eerste halfjaar 2014 gecorrigeerd voor de in de tweede helft van 2014 verkochte activiteiten (wikkelactiviteiten en IT Services) en voor de in 2015 voor verkoop aangehouden activiteiten van Wisse. Daarnaast is een eenmalige post van afgerond 0,1 miljoen vrijgevallen in het resultaat van het eerste halfjaar 2015 als gevolg van de afwikkeling van het faillissementsdossier van IJsselmuiden uit Totaaloverzicht resultaat: Inclusief de resultaten van de beëindigde activiteiten en reorganisatiekosten komt de EBIT voor Batenburg Techniek voor het eerste halfjaar 2015 uit op 1,1 miljoen tegen 2,2 miljoen in de vergelijkbare periode van De nettowinst over het eerste halfjaar 2015 bedraagt 0,8 miljoen tegen 1,7 miljoen in de vergelijkbare periode van Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, exclusief liquide middelen en rentedragende verplichtingen, bedraagt 3,8% tegen 6,7% in de vergelijkbare periode van Financiële positie: Het banksaldo is gedaald van 9,8 miljoen ultimo 2014 naar 6,9 miljoen ultimo eerste halfjaar 2015, voornamelijk door lagere omzet, dividenduitkering en seizoenseffecten. De solvabiliteit is ultimo eerste halfjaar 2015 verder verbeterd tot 56,0% tegen 54,7% eind Geschoond voor goodwill bedroeg de solvabiliteit 46,0% tegen 44,9% eind De stand van de bankgaranties bedraagt 0,9 miljoen versus 1,4 miljoen ultimo Vooruitzichten: De werkvoorraad en orderportefeuille ultimo eerste halfjaar 2015 geven een voorzichtig positief beeld voor de tweede helft van 2015, maar er is nog steeds sprake van aarzelingen in de markt. Batenburg Techniek verwacht ook de tweede helft van het jaar met een positief operationeel resultaat af te sluiten. Het ingezette beleid wordt voortgezet en wij bouwen verder aan een platform voor groei. 4

6 Gebeurtenissen na balansdatum: Op 9 juli 2015 is Installatiebedrijf Wisse B.V. uit Goes verkocht aan de DWT Groep uit St. Philipsland. De opbrengst van de verkoop is positief, echter door allocatie van een deel van de goodwill die betrekking heeft op het segment Gebouwgebonden Installaties is er per saldo een verlies op de verkoop van 0,3 miljoen. Dit resultaat zal verwerkt worden in de cijfers van het tweede halfjaar Per 24 augustus 2015 is Industrial Automation Services B.V. (I.A.S.) te Zundert overgenomen. I.A.S. is een innovatieve onderneming, actief in het segment Industriële Automatisering, met een omzet van 1,3 miljoen in 2014 en 12 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van procesautomatisering en is voornamelijk actief in de voedingsmiddelenindustrie en de natte infra. Met de acquisitie van I.A.S. versterken we onze positie en wordt onze aanwezigheid op deze markt verder uitgebreid naar de regio Zuid Nederland en België. Rotterdam, 24 augustus 2015 Raad van bestuur Batenburg Techniek N.V. R. van den Broek (CEO) E.H.M. Driebeek (CFO) 5

7 Geconsolideerde balans 30 jun 30 jun 31 dec ( 1.000) Activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Handelsdebiteuren Te vorderen van opdrachtgevers Vennootschapsbelasting Latente belastingvordering Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa jun 30 jun 31 dec Passiva Geplaatst kapitaal Reserves Totaal eigen vermogen Personeelsbeloningen Latente belastingverplichtingen Totaal langlopende verplichtingen Kortlopend deel langlopende verplichtingen Verplichtingen aan opdrachtgevers Rentedragende verplichtingen Leveranciers Vennootschapsbelasting Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige kortlopende verplichtingen Totaal kortlopende verplichtingen Totaal passiva

8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar e halfjaar 2014 Beëindigd en/of aangehouden voor Beëindigd en/of aangehouden voor ( 1.000) totaal voortgezet verkoop totaal voortgezet verkoop Opbrengsten Grond- en hulpstoffen en handelsgoederen Uitbesteed werk Personeelskosten Indirecte inleners Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Bijzonder resultaat deelneming Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen resultaat Resultaat na belastingen (nettowinst) Resultaat per aandeel (in ) * 0,33 0,30 0,03 0,69 0,76-0,07 * Het resultaat per aandeel is gelijk aan het verwaterde resultaat per aandeel. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat ( 1.000) totaal voortgezet 1e halfjaar e halfjaar 2014 Beëindigd en/of aangehouden voor verkoop totaal voortgezet Beëindigd en/of aangehouden voor verkoop Gerealiseerde resultaten Resultaat na belastingen Niet gerealiseerde resultaten Koersverschillen omrekening buitenlandse deelnemingen Totaalresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht ( 1.000) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Kasstromen uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) Aanpassing voor : - afschrijvingen bijzondere waardevermindering Mutaties in : - voorraden vorderingen langlopende verplichtingen kortlopende verplichtingen betaalde/ontvangen belastingen ontvangen en betaalde rente Kasstromen uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstromen uit financieringsactiviteiten Dividend voorgaand jaar Overige mutaties Mutatie liquide middelen Liquide middelen 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen 30 juni

10 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Geplaatst Overige Onverdeeld Totaal ( 1.000) kapitaal reserves resultaat Stand per 1 januari Winstbestemming Uitgekeerd dividend Omrekeningsresultaat Resultaat eerste halfjaar Stand per 30 juni Geplaatst Overige Onverdeeld Totaal kapitaal reserves resultaat Stand per 1 januari Winstbestemming Uitgekeerd dividend Omrekeningsresultaat Resultaat eerste halfjaar Stand per 30 juni

11 Toelichting op de halfjaarcijfers 2015: Grondslagen voor de financiële verslaggeving Batenburg Techniek N.V. is gevestigd te Rotterdam, Nederland, en omvat dienstverlenende ondernemingen op het gebied van Handel en Assemblage, Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties. De geconsolideerde halfjaarrekening 2015 omvat de periode 1 januari tot en met 30 juni 2015 van de vennootschap en haar dochterondernemingen. De vergelijkende cijfers omvatten dezelfde periode in Het halfjaarbericht 2015 van Batenburg Techniek is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 (Interim Financial Reporting). Het bevat niet alle informatie die vereist is voor de jaarrekening en dient in combinatie te worden gelezen met de jaarrekening van Batenburg Techniek per 31 december 2014, die conform IFRS is samengesteld. Op grond van wijzigingen en nieuwe IFRS-standaarden zijn per 30 juni 2015 geen veranderingen in de verslaggeving aangebracht. Het halfjaarbericht 2015 van Batenburg Techniek is op 24 augustus 2015 goedgekeurd voor publicatie door de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Alle bedragen worden gepresenteerd in euro s en zijn afgerond naar duizendtallen, tenzij anders vermeld. Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers Immateriële vaste activa ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Boekwaarde 1 januari Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Boekwaarde ultimo periode Voorraden ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Handelsgoederen Grond- en hulpstoffen Voorziening incourante voorraden Totaal Onderhanden projecten in opdracht van derden ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Totaal ultimo periode gemaakte kosten en opgenomen resultaten Gedeclareerde termijnen Onderhanden projecten ultimo Aan opdrachtgevers verschuldigd Door opdrachtgevers verschuldigd

12 Handelsvorderingen ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Vorderingen jonger dan 3 maanden Vorderingen ouder dan 3 maanden Voorziening voor oninbaarheid Totaal Niet in de balans opgenomen verplichtingen Per 30 juni 2015 zijn de niet in de balans opgenomen verplichtingen grotendeels vergelijkbaar met de positie zoals beschreven in het jaarverslag Op 26 juni 2015 is overeenstemming bereikt met de curator van IJsselmuiden over de afwikkeling van het faillissement uit Dividend In het eerste halfjaar 2015 is duizend aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Transacties met verbonden partijen Er waren geen belangrijke transacties met verbonden partijen in het eerste halfjaar van Belastingen ( 1.000) 30 jun jun 2014 De effectieve belastingdruk is als volgt opgebouwd: Belasting op basis van Nederlands tarief ,0% ,0% Niet aftrekbare kosten 28 2,5% 27 1,2% Invloed andere rechtsgebieden / overige -5-0,4% -10-0,5% Totaal ,1% ,7% Aantal medewerkers 30 jun jun dec 2014 Handel en Assemblage Industriële Automatisering Gebouwgebonden Installaties Totaal

13 Gesegmenteerde informatie ( 1.000) Handel en Assemblage Industriële Automatisering Gebouwgebonden Installaties Totaal operationeel Niet gealloceerd * Totaal 30 juni 2015 Opbrengsten Bedrijfsresultaat (EBIT) Activa Verplichtingen Investeringen Afschrijvingen juni 2014 Opbrengsten Bedrijfsresultaat (EBIT) ** Activa Verplichtingen Investeringen Afschrijvingen Bijz. waardevermindering december 2014 Opbrengsten Bedrijfsresultaat (EBIT) Activa Verplichtingen Investeringen Afschrijvingen Bijz. waardevermindering * De kolom Niet gealloceerd betreft de activiteiten gericht op groepsbeheer. ** De vergelijkende cijfers per 30 juni 2014 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 12

14 Risico s Conform de Transparantierichtlijn bevestigt Batenburg Techniek N.V. dat de fundamentele risico's waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, ongewijzigd zijn ten opzichte van de risico s zoals beschreven in het jaarverslag 2014 van Batenburg Techniek N.V. De geïdentificeerde risico s worden op regelmatige basis getoetst en geëvalueerd. Het nog te behalen resultaat in de resterende maanden in 2015 zal grotendeels afhangen van de economische ontwikkelingen in de markten waarin Batenburg Techniek N.V. actief is, de verdere beheersing van de operationele risico s en een strikt werkkapitaal- en kostenbeheer. Schattingsonzekerheden De wijze van toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte belangrijkste schattingswijzen zijn identiek aan de wijzen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Op 9 juli 2015 is Installatiebedrijf Wisse B.V. uit Goes verkocht aan de DWT Groep uit St. Philipsland. De opbrengst van de verkoop is positief, echter door allocatie van een deel van de goodwill die betrekking heeft op het segment Gebouwgebonden Installaties is er per saldo een verlies op de verkoop van 0,3 miljoen. Dit resultaat zal verwerkt worden in de cijfers van het tweede halfjaar Per 24 augustus 2015 is Industrial Automation Services B.V. (I.A.S.) te Zundert overgenomen. I.A.S. is een innovatieve onderneming, actief in het segment Industriële Automatisering, met een omzet van 1,3 miljoen in 2014 en 12 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van procesautomatisering en is voornamelijk actief in de voedselindustrie en de natte infra. Accountantscontrole Op dit halfjaarbericht 2015 en de in de halfjaarrekening opgenomen cijferopstellingen heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Bestuursverklaring: De raad van bestuur verklaart naar beste weten: dat de halfjaarrekening 2015, zoals opgenomen op de pagina s 6 tot en met 13 van dit Halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Batenburg Techniek N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; dat het halfjaarverslag 2015, zoals opgenomen op de pagina s 1 tot en met 5 van dit Halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende de eerste helft van het boekjaar van Batenburg Techniek N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen. De financiële agenda wordt gepubliceerd op 13

15 Voor meer informatie: Postbus AK Rotterdam Tel. +31 (10) Over Batenburg Techniek: Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener met ruim 800 specialisten aan oplossingen voor opdrachtgevers. De bedrijven binnen de groep zijn gespecialiseerd in elektromechanische en industriële techniek en actief binnen uiteenlopende industriële sectoren. Bovendien levert en onderhoudt Batenburg Techniek gebouwgebonden installaties. De groep bestaat uit drie segmenten - Handel en Assemblage, Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties. Voor meer informatie, bezoek 14

PERSBERICHT. Rotterdam, 7 maart 2016 PUBLICATIE JAARCIJFERS Herstel omzet en resultaat in tweede halfjaar

PERSBERICHT. Rotterdam, 7 maart 2016 PUBLICATIE JAARCIJFERS Herstel omzet en resultaat in tweede halfjaar PERSBERICHT Rotterdam, 7 maart 2016 PUBLICATIE JAARCIJFERS 2015 Herstel omzet en resultaat in tweede halfjaar Bedrijfsresultaat (EBIT) voortgezet en genormaliseerd van 3,9 miljoen Omzet gedaald met 2,6%;

Nadere informatie

Ha H l a fjaarbericht 2012

Ha H l a fjaarbericht 2012 Halfjaarbericht 2012 Halfjaarverslag Batenburg Techniek verwacht minimaal EUR 2,5 miljoen nettowinst in 2012 na een moeizaam eerste halfjaar. In het eerste halfjaar is de omzet met 3% toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rotterdam, 21 augustus 2017 PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS Goed eerste halfjaar 2017

PERSBERICHT. Rotterdam, 21 augustus 2017 PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS Goed eerste halfjaar 2017 PERSBERICHT Rotterdam, 21 augustus 2017 PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2017 Goed eerste halfjaar 2017 Opbrengsten groeien met 15% Bedrijfsresultaat (EBIT) bijna verdubbeld tot 4,7 miljoen Integratie Bellt

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011

Halfjaarbericht 2011 Halfjaarbericht 2011 HALFJAARVERSLAG Omzet en resultaat Batenburg Beheer nemen toe De omzet is 9% hoger en het bedrijfsresultaat neemt met 51% toe ten opzichte van 2010. Op basis van de voortgezette activiteiten

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Definitieve jaarcijfers 2010

Definitieve jaarcijfers 2010 PERSBERICHT Definitieve jaarcijfers 2010 Hoofdpunten De definitieve cijfers zijn gelijk aan de voorlopige cijfers over 2010 De nettowinst bedraagt EUR 4,7 miljoen bij opbrengsten van EUR 143 miljoen. De

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 22 april 2015 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2014 Strategie Per segment Handel en Assemblage

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rotterdam, 13 maart Goed jaar voor Batenburg Techniek

PERSBERICHT. Rotterdam, 13 maart Goed jaar voor Batenburg Techniek PERSBERICHT Rotterdam, 13 maart 2017 PUBLICATIE VOORLOPIGE 1 JAARCIJFERS 2016 Goed jaar voor Batenburg Techniek Duidelijke autonome omzetgroei (+ 8%) Aanzienlijke stijging autonome EBIT (+ 33%) Strategische

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653 v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft VERSLAG OVER HET 1 e HALFJAAR 2012 Halfjaarbericht 2012 pag. Belangrijke

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Ctac continueert opgaande lijn van resultaat Netto resultaat stijgt in eerste halfjaar met ruim 40% s-hertogenbosch, 20 augustus 2015 ICT Solution Provider

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2015 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2016

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2016 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2016 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2016 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Veldhoven, 19 augustus 2010 Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Hoofdpunten o Omzet over het eerste halfjaar 2010 daalt van 68,0 miljoen naar 65,2 miljoen (-/- 4,1%) o Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, H A L F J A A R W I N S T H E S B E H E E R 1 1, 0 MILJOEN ( - / - 4,3 % ) ; V E R B E T E R I N G R E S U L T A A T I N H E T T W E E D E K W A R T A A L HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht 2017 Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr. 12016134. 1 INHOUDSOPGAVE Verslag over het eerste halfjaar van 2017 IEX

Nadere informatie

S T E R K O P E R A T I O N E E L R E S U L T A A T H E S B E H E E R E E R S T E H A L F J A A R HALFJAARVERSLAG

S T E R K O P E R A T I O N E E L R E S U L T A A T H E S B E H E E R E E R S T E H A L F J A A R HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, S T E R K O P E R A T I O N E E L R E S U L T A A T H E S B E H E E R E E R S T E H A L F J A A R HALFJAARVERSLAG Genormaliseerd nettoresultaat 19% hoger, nettoresultaat

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653 v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft VERSLAG OVER HET 1 e HALFJAAR 2013 pag. Halfjaarbericht 2013 Belangrijke

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014 Leek, 29 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2014

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653 v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft VERSLAG OVER HET EERSTE HALFJAAR 2015 pag. Halfjaarbericht 2015 Belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Ctac zet groei voort in tweede kwartaal Netto resultaat stijgt in eerste halfjaar met ruim 7% s-hertogenbosch, 12 augustus 2016 ICT Solution Provider Ctac

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653 v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft VERSLAG OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 pag. Halfjaarbericht 2014 Belangrijke

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Stijging van omzet eerste halfjaar 2013

Simac Techniek NV: Stijging van omzet eerste halfjaar 2013 Veldhoven, 8 augustus 2013 Simac Techniek NV: Stijging van omzet eerste halfjaar 2013 Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar stijgt van 81,9 miljoen naar 85,3 miljoen (+4%) Bedrijfsresultaat wordt

Nadere informatie

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Persbericht Willemstad, Curaçao, 29 augustus 2014 Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Over het 1 e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam Halfjaarbericht 2013 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2013. Value8 N.V.

Halfjaarbericht 2013. Value8 N.V. Halfjaarbericht 2013 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2013 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie