Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein 9 Faillissementsnummer : F09/258 en F09/259 Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee Activiteiten onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V.: Het exploiteren van een transportonderneming in ongeregeld vervoer en de opslag van goederen voor derden. Jaap Spijker Holding B.V.: houdstermaatschappij, aandeelhoudster van Transportbedrijf Spijker B.V. Omzetgegevens : De totale jaaromzet 2008 bedroeg volgens concept jaarrekening ,-. In 2007 bedroeg de totale jaaromzet ,- Personeel gemiddeld aantal : In 2008 waren er gemiddeld 33 personen werkzaam Verslagperiode : 14 oktober 2010 t/m 14 februari 2011 Bestede uren in verslagperiode : 12:00 uren Bestede uren totaal : 151:54 uren 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Transportbedrijf Spijker B.V. is opgericht bij akte d.d. 17 juli 1981 en was statutair gevestigd te Oude Pekela. Op 31 oktober 2007 zijn alle aandelen van de vennootschap door H. Spijker Holding B.V. verkocht aan Jaap Spijker Holding B.V., die vanaf dat moment tevens statutair directeur is. Het betreft een verkoop binnen de familie: Jaap Spijker is de zoon van H. Spijker. Jaap Spijker voert sinds de aandelenovername in 2007 het feitelijke bestuur over het transportbedrijf Winst en verlies : Het resultaat voor belastingen over 2008 bedroeg volgens concept jaarrekening ,- negatief. In 2007 bedroeg het resultaat voor belastingen ,- positief Balanstotaal : Volgens concept jaarrekening 2008 bedroeg het balanstotaal in , Lopende procedures : geen 1.5. Verzekeringen : Autoverzekeringen, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, opstalverzekering bij TVM. Bij Nationale Nederlanden is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten voor de directeur. De verzekeringen zijn beëindigd.

2 1.6. Huur : niet van toepassing 1.7. Oorzaak faillissement : Eigen aangifte tot faillietverklaring. Kort nadat de aandelen werden overgenomen door Jaap Spijker Holding B.V. is Transportbedrijf Spijker B.V. een grote klant verloren waardoor de omzet met 20% daalde. Er zijn destijds volgens de directie wel maatregelen genomen om deze omzetdaling te ondervangen, maar vervolgens werd het bedrijf getroffen door de zogenoemde kredietcrisis waardoor de transporttarieven sterk daalden en de kosten niet meet voor de baten gingen. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill.: 23 inclusief directeur Jaap Spijker 2.2. Aantal in jaar voor faill : Datum ontslagaanzegging: 16 september Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : Transportbedrijf Spijker B.V. is eigenaar van het bedrijfsterrein met loods en naastgelegen bedrijfswoning gelegen aan het Flessingsterrein 9-11 te Oude Pekela 3.2. Verkoopopbrengst : De verkoopopbrengst is nog niet bekend; hypotheekhouder ING Bank NV zal proberen het onroerend goed via een makelaar onderhands te verkopen, zulks met medewerking van de curator tegen een nader overeen te komen boedelbijdrage. Inmiddels het onroerend goed onderhands verkocht. De koopprijs bedroeg ,- k.k. De levering heeft in februari 2010 plaatsgevonden Hoogte hypotheek : , Boedelbijdrage : 2.000,- Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Kantoorinventaris (waaronder diverse kasten, tafels, stoelen, computers en overige apparatuur), een wasstraat, diverse trekkers en (koel)opleggers, een aanhangwagen, 1 Fiat Ducato bestelauto, een heftruck; palletwagen; diverse brandblussers; veiligheidssets (ADR), lasapparaat, accubooster, bandenstelling, stellingkasten; een en ander zoals weergegeven in het taxatierapport van Troostwijk d.d. 22 september De kantoorinventaris en overige resterende roerende zaken welke zich nog in het pand bevonden, zijn aan de koper van het onroerend goed verkocht voor 2.000,- Voorts zijn in overleg met de pandhouder uit de leasevrachtwagens de Transics boordcomputers gedemonteerd (14 stuks) aangezien deze geen deel uitmaakten van het leaseobject en vermoedelijk relevante verkoopwaarde hebben. Verkoopinspanningen ten aanzien van deze boordcomputers hebben tot nog toe helaas geen resultaat gehad. Betreffende de boordcomputers zijn opnieuw opkopers benaderd en is er een advertentie op marktplaats.nl geplaatst. Tot op heden zijn hier geen reacties op gekomen. De curator zal thans trachten deze activa te verkopen via Onlineveilingmeester.nl. Het is de curator, ondanks haar inspanningen, niet gelukt een koper te vinden voor de boordcomputers. De 14 Transix boordcomputers zullen binnenkort door de pandhouder, ING Bank, afgehaald worden ten kantore van Faillissement Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V. pagina 2 van 6

3 curator. ING Bank heeft voorts toegezegd de demontagekosten over te maken naar de boedelrekening Verkoopopbrengst : ,- plus 2.000, Boedelbijdrage : , Bodemvoorrecht fiscus : Ja, op kantoorinventaris. Deze moet nog worden verkocht. De kantoor inventaris is inmiddels verkocht voor 2.000,-, zie 3.5. Voorraden/ onderhanden werk 3.9. Beschrijving : 9.773,23 aan nog te factureren vervoersopdrachten. Met de pandhouder zal overlegd worden over inning van de te factureren bedragen. ING Comercial Finance heeft de incasso van deze te factureren bedragen ter hand genomen Verkoopopbrengst : nog niet bekend Boedelbijdrage : n.v.t. Andere activa Beschrijving : Gebleken is dat directeur Jaap Spijker voorafgaande aan het faillissement geld heeft onttrokken aan de vennootschap door de verkoopopbrengst van een oplegger ten bedrage van ,- op zijn privérekening te laten uitbetalen. De heer Spijker heeft de curator een vervalst ontvangstenjournaal/ rekeningafschrift van ING Commercial Finance overhandigd waarop stond vermeld dat de betaling op de ING Commercial Finance rekening was ontvangen. Na ontdekking van deze fraude is J. Spijker gesommeerd tot afdracht van ,- op de boedelrekening, welk bedrag inmiddels is ontvangen. Hetzelfde blijkt overigens te zijn gebeurd bij verkoop van pallets van de vennootschap; ook die verkoopopbrengst (het ging hier om 1.746,-) heeft de heer Spijker op 8 juni 2009 op zijn privérekening laten uitbetalen. Ook dit bedrag heeft de heer Spijker inmiddels op de boedelrekening gestort. ING Bank en ING Commercial Finance hebben zich gezamenlijk op het standpunt gesteld dat deze vorderingen jegens de heer J. Spijker verpand waren aan ING Commercial Finance, en dat de curator ten onrechte tot inning is overgegaan. De curator kon zich op diverse juridische gronden niet vinden in dat standpunt. Hierover is door de curator uitvoering met ING gecorrespondeerd. Uiteindelijk is deze kwestie, met instemming van de Rechter-commissaris, op 5 maart 2010 geschikt op basis van 50%-50% Verkoopopbrengst : 8.310,50 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Volgens de administratie bedraagt de debiteurenstand ,90. De lijst was echter enige tijd niet meer bijgewerkt in verband met ziekte van (c.q. arbeidsconflict met) de boekhouder. De vorderingen op debiteuren zijn voorgefinancierd middels factoringovereenkomst en verpand aan ING Commercial Finance B.V. Deze draagt zelf zorg voor incasso. Voorts is gebleken dat Transportbedrijf Spijker B.V. kort voor faillissement een oplegger heeft verkocht en geleverd aan H. Spijker Holding B.V. De koopsom ten bedrage van ,- ex btw is op verzoek van de curator binnen een week na datum faillissement voldaan op de boedelrekening en is vervolgens met het oog op Faillissement Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V. pagina 3 van 6

4 ING-Verdonk jurisprudentie doorbetaald aan pandhouder ING Commercial Finance Opbrengst : Voor de oplegger: ,- inclusief btw waarvan ,- is doorbetaald aan ING Commercial Finance. De opbrengst van de handelsdebiteuren is nog niet bekend; ING Commercial Finance draagt zelf zorg voor incasso van verpande handelsdebiteuren Boedelbijdrage : niet van toepassing. 5. Bank/Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) : ING Bank N.V. heeft jegens Transportbedrijf Spijker B.V. een vordering van ,90 en jegens Jaap Spijker Holding B.V. een vordering van , Leasecontracten : Verschillende trekkers en opleggers werden geleased van ING Lease B.V., Lage Landen Lease en Cargo Bull Lease. Deze zijn grotendeels door de leasemaatschappijen teruggehaald. Een deel van de leasewagens is met medewerking van de curator verkocht; voor verkoopopbrengst en boedelbijdrage zie 3.6 en Beschrijving zekerheden: ING Bank heeft hypotheekrecht op het perceel met woonhuis,bedrijfsruimte, erf en tuin aan de Flessingsterrein 9-11 te Oude Pekela. ING Commercial Finance B.V. heeft eerste pandrecht op handelsdebiteuren; ING Bank N.V. is tweede pandhouder debiteuren en is eerste pandhouder bedrijfsvoorraden, bedrijfsinventaris en -middelen. ING Commercial Finance stuurt de curator regelmatig digitaal een update van de incasso van verpande debiteuren. Het ziet er naar uit dat de vorderingen van ING niet volledig voldaan zullen kunnen worden Separatistenpositie : zie Boedelbijdragen : Ten aanzien van de verpande goederen die door de curator worden verkocht op verzoek van de pandhouder(s) bedraagt de boedelbijdrage 10% van verkoopopbrengst. Zie punt Eigendomsvoorbehoud : n.v.t Reclamerecht : n.v.t Retentierechten : n.v.t. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden : n.v.t Financiële verslaglegging: n.v.t. Doorstart 6.3. Beschrijving : n.v.t Verantwoording : n.v.t. Faillissement Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V. pagina 4 van 6

5 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : voldaan 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant: niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Aan de curator is na onderzoek niet gebleken van ander onbehoorlijk bestuur dan de onttrekking aan vennootschapsvermogen als vermeld in paragraaf Het daarmee gemoeide bedrag heeft de bestuurder op eerste verzoek terugbetaald aan de boedel. 7.6 Paulianeus handelen : Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen is inmiddels afgerond en heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd. 8 Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen: Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van , Preferente vordering van de fiscus: , Preferente vordering van het UWV: , Andere preferente crediteuren: ING Bank ,75 (preferent voor zover gedekt door pand of hypotheek), dhr. T. Jongeling 9.535,77 en dhr. F.M. Hommes 2.998, Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Gezien de hoge boedelschuld aan UWV (betreffende de door het UWV overgenomen loonverplichtingen), en de gerealiseerde en wellicht nog te realiseren baten in dit faillissement, is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. 9 Procedures 9.1. Naam wederpartij(en): geen 9.2. Aard procedure: n.v.t Stand procedure: n.v.t. 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement: De curator stelt voor het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel. Verdere baten zijn in dit faillissement niet te verwachten. De boedelvordering van het UWV is dusdanig hoog dat een uitkering aan de preferente crediteuren niet mogelijk is. De curator verzoekt het salaris vast te stellen conform bijgaand salarisvoorstel Plan van aanpak: Nader onderzoek paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur; Nader onderzoek bedrijfsadministratie Verkoop van kantoorinventaris en overige bedrijfsinventaris; Te zijner tijd: medewerking verlenen aan afwikkeling verkoop onroerend goed; Faillissement Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V. pagina 5 van 6

6 Verkoop van boordcomputers (wellicht via online veiling; circa 3 maanden); Afwikkeling pandrechten ING Bank en ING Commercial Finance. (punten gemarkeerd met zijn reeds afgerond) 10.3 Indiening volgend verslag: n.v.t. Veendam, 14 februari 2011 S. van Gessel, curator Faillissement Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V. pagina 6 van 6

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie