Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 15 december 2009 Nummer: 8"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8 Faillissementsnummer : F2008 / 03 Datum uitspraak : 5 februari 2008 Curator : mr. S.M.W.L. van Boven Rechter-commissaris : tot 1 april 2009: mr. M.C. de Regt : vanaf 1 april 2009: mr. M.P. Meeuwisse Activiteiten onderneming : bewerken, verhandelen alsmede import en export van afvalstoffen en : andere reststoffen en producten. Omzetgegevens : 2007: circa ,-- (gegevens gebaseerd op indicatieve : resultaat berekening ) Personeel gem. aantal : 20 Saldo einde verslagperiode : Tot op heden is een actief gerealiseerd van ,53. Hiervan is : nog een bedrag van ,41 beschikbaar. Als bijlage 1 is aan dit : verslag een tussentijds financieel verslag gehecht. Verslagperiode : 8 september 2009 tot en met 8 december 2009 Bestede uren in verslagperiode : mr. S.M.W.L. van Boven: 7 uur en 24 minuten : mr. B.F.C. van de Weijgert: 10 uur Bestede uren totaal : mr. S.M.W.L. van Boven: 243 uur en 24 minuten : mr. B.F.C. van de Weijgert: 94 uur en 18 minuten : mr. J.F. Dominicus: 13 uur en 6 minuten : mr. G. Durdabak: 3 uur en 24 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie 1

2 Zie eerste verslag. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures Niet van gebleken. 1.5 Verzekeringen Zie derde verslag. 1.6 Huur Zie zesde verslag. 1.7 Oorzaak faillissement Zie eerste en tweede faillissementsverslag. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Zie eerste verslag. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Zie eerste verslag. 2.3 Datum ontslagaanzegging. 2.4 Werkzaamheden Geen. 2

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden Geen. 3

4 Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving Zie eerste en tweede verslag Verkoopopbrengst Zie eerste en tweede verslag Boedelbijdrage Zie eerste en tweede verslag Werkzaamheden Andere activa 3.15 Beschrijving Zie vierde verslag Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren In de achterliggende verslagperiode is met een Duitse debiteur een regeling getroffen. Deze debiteur heeft een bedrag van 2.270,-- betaald. Thans resteren nog vorderingen op twee Franse debiteuren en één Belgische debiteur. De curator heeft inmiddels een advocaat in Frankrijk benaderd om de incasso van de twee Franse debiteuren ter hand te nemen. In de komende verslagperiode zal de curator ook een Belgische advocaat inschakelen om de vordering op de Belgische debiteur te incasseren. 4

5 4.2 Opbrengst Zie Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Correspondentie bestuurder failliete vennootschap, overleg advocaat in Frankrijk, correspondentie debiteuren. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Zie eerste verslag. 5.2 Leasecontracten Zie vijfde verslag. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten Niet van gebleken. 5.8 Retentierechten 5

6 5.9 Werkzaamheden Beheer rekening Kasbank. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Zie eerste verslag. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Geen. Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden 6

7 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen Nog niet van toepassing. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant worden onderzocht. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Zie zesde verslag. 7.6 Paulianeus handelen Zie zesde verslag. 7.7 Werkzaamheden Geen. 8. Crediteuren./. 8.1 Boedelvorderingen Als bijlage 2 is aan dit verslag de lijst van erkende (geverifieerde) schuldvorderingen gehecht. Op dit moment zijn er geen opeisbare boedelvorderingen meer. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend voor een bedrag van ,--. Dit bedrag is reeds aan de Belastingdienst voldaan (zie hierna onder 8.7). 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft tot nu toe preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van ,33. Dit bedrag is reeds aan het UWV voldaan (zie hierna onder 8.7). 7

8 8.4 Andere preferente crediteuren Niet ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Er hebben zich tot nu toe 83 crediteuren met een concurrente schuldvordering aangemeld. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling In de achterliggende verslagperiode heeft een eerste uitkering aan de geverifieerde schuldeisers plaatsgevonden. De preferente vorderingen van het UWV en de Belastingdienst zijn hierbij volledig voldaan. Aan de concurrente crediteuren is een uitkering gedaan van 12,5% van hun vordering. Hoewel daartoe wel opdracht was gegeven door de curator aan de Kasbank, is aan één crediteur vermoedelijk nog geen uitkering gedaan. Het gaat daarbij om een bedrag van 253,08. In verband met de incassoprocedures in het buitenland, diende na de uitkering nog actief beschikbaar te blijven. Wanneer de kwestie met de debiteuren is afgerond, kan het faillissement verder worden afgewikkeld. Naar alle waarschijnlijkheid kan bij de slotuitdeling nog een tweede uitkering aan de concurrente crediteuren plaatsvinden. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de uitkomst van de incassoprocedures in het buitenland en de kosten die daarmee gemoeid zijn. 8.8 Werkzaamheden Uitvoerige correspondentie Kasbank, correspondentie crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Nog niet van toepassing (zie 4.1). 9.2 Aard procedure 8

9 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet aan te geven. Afhankelijk van de incassoprocedures op de buitenlandse debiteuren Plan van aanpak De curator zal verder gaan met het incasseren van de vorderingen op de buitenlandse debiteuren Indiening volgend verslag Over circa drie maanden Werkzaamheden Opstellen verslag. Middelburg, 15 december 2009 S.M.W.L. van Boven curator 9

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Uitwinnen van zekerheden

Uitwinnen van zekerheden Uitwinnen van zekerheden EEn aantal praktische aandachtspunten Mr. J. DE BOnt het belang van zekerheden in onzekere tijden is groot. Enerzijds geeft het kredietnemers mogelijkheden om geld te blijven lenen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma Dit is een voorbeeld van een VOF-contract zoals gegenereerd met de VOF contract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/vofcontract-generator/ In dit voorbeeld ziet

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie