Weekbericht. Agenda: Maandag, 15 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weekbericht. Agenda: Maandag, 15 september 2014"

Transcriptie

1 Weekbericht Maandag, 15 september 2014 Agenda: 15 sept uur Klas 4, ouderavond 15 sept uur Kleuterklassen, ouderavond 23 sept uur Klas 3, ouderavond 25 sept uur Klas 2, toneelstuk voor ouders in de zaal 26 sept uur Klas 1, taalperiodepresentatie 29 sept uur hele school uit! Michaëlsfeest Vanuit de schoolleiding Uitbreiding kleuterklassen vanaf januari Zoals in het vorige weekbericht vermeld stond zijn we met 2 goedgevulde kleuterklassen gestart (48 kleuters in totaal). Daar komen tot aan de kerst nog 3 kleuters bij. Verderop in het jaar zullen er nog meer leerlingen instromen. Nog niet zo veel dat een 3 e kleuterklas begonnen kan worden, maar wel zo veel dat 2 kleuterklassen (te) krap is voor een aantal activiteiten en met name de differentiatiemogelijkheden. Daarop anticiperend hebben we een mooi plan ter uitbreiding bedacht. Vanaf de kerstvakantie zullen de oudste kleuters dagelijks door juf Nelleke (al bekend voor de kinderen vanuit de vervang vorig jaar) tussen 9u en 11u opgehaald worden om specifiek oudste kleuteractiviteiten te doen. Dit betekent voor deze kleuters een eigen uitdagend programma en voor de jongere kleuters ruimte om te spelen en om activiteiten te doen die juist voor hen geschikt zijn. Een aantal jaar geleden werkten we ook een aantal jaar volgens dit concept en dat is toen goed bevallen. Welke kinderen precies hieraan mee gaan doen zullen de kleuterjuffen zelf met de ouders communiceren. Vanavond op de ouderavond kunnen de kleuterouders ook vragen hierover stellen aan de juffen. Studie(mid)dagen Er is bekend wanneer de studie(mid)dagen zijn dit jaar. Dit betekent dus dat de leerlingen op die momenten vrij zijn omdat de leerkrachten studeren. Daarnaast zijn alle leerlingen net als de vorige schooljaren na een aantal jaarfeesten om 13u uit. Dit staat ook in onderstaand rooster: ma Michaelfeest 13.00u alle leerlingen uit ma Michaelconferentie regio studiedag alle vrijescholen in Midden-Nederland geen lesdag, herfstvakantie duurt dus 1 dag langer voor de leerlingen!! vr 5-12 Sinterklaas 13.00u alle leerlingen uit vr kerstspeldag 10u-11.30u opvoering kerstspel, verder geen les die dag. vr carnaval 13.00u alle leerlingen uit do studiemiddag 13.00u alle leerlingen uit do studiemiddag 13.00u alle leerlingen uit do 5-03 studiemiddag 13.00u alle leerlingen uit vr palmpasen 13.00u alle leerlingen uit do studiemiddag 13.00u alle leerlingen uit ma koningsdag Landelijke vrije dag voor alle leerlingen vr pinsterfeest 13.00u alle leerlingen uit vr 5-06 Personeelsuitje Is de dag na de avondvierdaagse. Alle leerlingen hele dag vrij. vr laatste schooldag 11.00u alle leerlingen uit

2 Vanuit de klassen Welkom In kleuterklas A is Julian Keppel begonnen. Wij wensen Julian en zijn ouders een hele fijne tijd toe op onze school. WAAR WAS DE PIZZADAG WOENSDAG? Afgelopen woensdag werd de bescheiden markt vanuit de schooltuin goed ontvangen. Er werd lekker geproefd aan courgettesoep en koolsalade gemaakt door juf Maike met klas 2 en allerhande zaken afgenomen. We wogen met de hand een grote pompoen, geschonken door Fien s ouders uit klas 2. Het geschatte gewicht van Jonas uit klas 4 bleek het juiste te zijn. 10 kg! Maar juf Marijke dacht dat ze alles klaar gezet had en niemand die vroeg waar de pizzakruiden waren. Helemaal vergeten. Over 2 weken zetten we de kraam nogmaals op en help mij er alsjeblieft aan herinneren wanneer je het kruid nog niet ziet. Nu hangt het nog te drogen in het handarbeidlokaal. Hopelijk dan dus echt pizza eten! Juf marijke, Hulp met opbouw of afbreken wordt zeer op prijs gesteld, Laat maar weten via een mobiel berichtje: En staat zondag 21 september vanaf half 2 al genoteerd? We zullen snoei- en spitwerk verrichten dus een goed alternatief voor de sportschool en met gratis frisse buitenlucht. Eerste klas leerling probeert een kool uit de grond te trekken Vanuit de ouders Nieuw redactielid gezocht voor de schoolkrant De schoolkrantredactie is op zoek naar een nieuwe ouder, het liefst een kleuterouder, die ons kan komen versterken. Omdat we als redactie zelf geen kinderen in de kleuterleeftijd meer hebben, zijn we bang dat we de feeling met de kleuterklassen gaan missen. Daarom hopen we dat er een ouder is die het leuk vindt om af en toe een stukje te schrijven en mee te denken over onderwerpen! De redactie bestaat nu uit Hester van Delden, Marjoleine Marijt, Patrick Defaix en Marjolein Dorresteijn. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Dorresteijn: Adverteerders gezocht! De Seizoener zoekt adverteerders. Heb je een winkel, praktijk of iets anders dat je graag onder de aandacht wil brengen? Dan kun je al vanaf 45 euro een advertentie plaatsen in het midden katern van de Seizoener. Dit midden katern wordt gelezen door ouders van De Vuurvogel, de Wolkenwagen en de kinderopvang, plus veelal familie en vrienden. Het is ook mogelijk om een advertentie in het landelijke

3 deel van de Seizoener te plaatsen (in kleur), zodat een veel grotere groep van ca lezers wordt bereikt. De kosten zijn daarvoor uiteraard anders (zie Onze school krijgt voor iedere 'landelijke' advertentie die we aandragen een vergoeding, dus ook de Vuurvogel heeft daar profijt van! Neem voor meer informatie contact op met Patrick Defaix: Vanuit de werkgroep Ouderscholing (VOS) De werkgroep Vrijeschool OuderScholing (VOS) Na een rustperiode van enkele jaren is dit komende schooljaar de werkgroep ouderscholing weer actief. Doel van de werkgroep is om informatie uit te wisselen en kennisoverdracht te organiseren. De kennisoverdracht is gericht op onderwijs, opvoeding en ontwikkeling van het kind en van onszelf. U zult geregeld informatie van ons vinden in het weekbericht. Dat kan een artikel zijn, of een interessante link. Met deze informatie willen wij een soort databank vullen. Als u interessante informatie (boektitels, artikelen, websites, lezingen of anders) heeft, horen wij dit graag van u via het e- mailadres: Als eerste aanzet heeft de werkgroep ouderscholing voor het komende jaar een aantal lezingen georganiseerd over actuele onderwerpen. Deze lezingen zullen naast kennisoverdracht ook verbinding leggen tussen theorie en de eigen praktijk en tussen ouders onderling. Noteer de volgende data vast in uw agenda: Datum Onderwerp Spreker/begeleider Donderdag 9 oktober Communiceren met kinderen: Over Grenzen! Om te kunnen groeien verleggen kinderen grenzen. Voor hun ontwikkeling is ruimte nodig, evenals begrenzing. Zowel te veel als te weinig grenzen kunnen de kinderen in hun ontwikkeling belemmeren. Voor elke leeftijdsfase van het kind, elke situatie en elke opvoeder gelden er andere grenzen en stellen we die verschillend. Hoe kunnen we dan toch consequent zijn? Deze avond ervaren we dat het er niet alleen om gaat dát je grenzen stelt,maar vooral hóe je grenzen stelt voor het gewenste resultaat. Carien Huijzer Carien Huijzer is moeder van 4 kinderen en geeft communicatiecursussen, trainingen en lezingen aan ouders, leraren en kinderen voor scholen en voor teams in organisaties. Ook besteden we aandacht aan hoe je omgaat met het verzet van het kind en hoe de beleving is van het kind hierbij. We gaan aan de slag vanuit de eigen situatie. Dinsdag 4 november Start van een cyclus van 3 avonden (alleen als cyclus te volgen) over de ontwikkeling van het kind, bezien vanuit perioden van 7 jaar (0-7; 7-14;14-21 jaar). Per avond wordt een periode behandeld. Per periode van 7 jaar verschilt de verhouding van het kind met zijn/haar omgeving. Naast dat deze verhouding belicht wordt, komen ook diverse actuele opvoedthema s aan de orde. De eerste periode (0-7 jaar), van de geboorte tot de tandenwisseling, kenmerkt zich, doordat het kind in een openheid tegenover de buitenwereld staat. Vol vertrouwen treedt het de heeft ruime ervaring in het Vrije School onderwijs (onder- en bovenbouw) als o.a. docent, mentor en directeur op diverse scholen. Hij heeft een eigen adviesbureau Tsjai en geeft lezingen en cursussen en begeleidt leraren in de klas en schoolmanagement,

4 Dinsdag 18 november wereld tegemoet. De tweede periode (7-14 jaar), van tandenwisseling tot puberteit, kenmerkt zich doordat het kind al een eigen wereld heeft. Het is een koning in een eigen rijk en kan al bepalen, dat de buitenwereld soms slechts fragmentarisch mag binnenkomen. Dinsdag 25 november De derde periode (14-21 jaar), van puberteit tot volwassenheid kenmerkt zich door een naar buiten tredende jonge mens. Hij wil de buitenwereld gaan omvormen naar zijn eigen normen en raakt op een andere manier sociaal betrokken. Donderdag 29 januari Donderdag 5 maart Platform voor informatie-uitwisseling (dialoog, discussie, brainstorm) met en voor ouders over onze school en het onderwijs. Aan de hand van input van ouders (vragen, informatie, wensen) gedurende de eerste schoolmaanden organiseren wij een avond waarop we diverse actuele thema s, die spelen op school, met elkaar willen bespreken en bediscussiëren. De thema s en aandachtspunten worden teruggekoppeld naar de schoolleiding. Gevoeligheid van kinderen en volwassenen in deze tijd De ingang van deze avond zijn onze gevoelige kwaliteiten, het gevoelige kind in jezelf als vader of moeder. Als je deze gevoeligheid leert herkennen en weet hoe je hiermee om kunt gaan in het dagelijks leven wordt je krachtiger en authentieker dan je nu al bent. Bevrijd je van de negatieve beelden die je hebt over je eigen gevoeligheid, waardoor je ze niet meer hoeft te verdedigen, maar met levensvreugde kunt inzetten o.a. in de omgang met je (gevoelige) kind. Nog niet bekend Ramses van Hees Ramses van Hees is als vader van drie kinderen op school een betrokken ouder. Daarnaast is hij (bedrijs)arts en heeft zich gespecialiseerd op het gebied van gevoeligheid. Hij organiseert symposia, workshops, lezingen e.d. over gevoeligheid. Gevoeligheid, die wij allemaal in ons hebben. Donderdag 16 april Nog nader in te vullen Aan de bijeenkomsten zijn kosten verbonden. Deze zullen per avond/thema verschillen. Deze zullen bijtijds gecommuniceerd worden. Uitgebreidere informatie over de bijeenkomsten en de kosten daarvan zullen ruim bijtijds gecommuniceerd worden via de weekberichten en het prikbord in de hal op school. Inschrijven voor de bijeenkomsten kan via ons adres. Hartelijke groet, Ancel van Huffelen; Rosemunde Vonk & Anneke Vixseboxse

5 Vanuit de BSO WELKOM Fenna Verboom, Olivier van Deuveren, Noemi te Boekhorst, Nika te Boekhorst, Wiebe van Rijn, Sterre van Westreenen, Kiki Wegener. Van harte welkom allemaal, wij wensen jullie een hele fijne tijd op BSO de Vuurvogel! Thema: Koken uit de natuur. Afgelopen weken zijn we opgestart met het thema "koken uit de natuur". We hebben vuurtjes gemaakt van zelfgezochte takjes en blaadjes; dat was voor zowel jong, als oud, meisjes en jongens een groot succes! Ook zijn we appels gaan plukken bij de schooltuin, waarvan we heerlijke appelmoes gemaakt hebben. Omdat we nog veel appels over hebben gaan we dat zeker deze week nog eens doen. Andere activiteiten die we gedaan hebben Muziek gemaakt met muziekinstrumentjes, stokjes gezocht en daarvan klankhoutjes gemaakt door de schors eraf te snijden en hazelnoten gezocht en opgepeuzeld. Hartelijke groet, Annemarie en Nadja Herhaling: Kleutervioolcursus Binnen onze brede school bieden we sinds april een cursus Kleuterviool aan. De eerste groep kinderen gaat nu enthousiast door met een vervolgcursus. Er is weer ruimte voor een nieuwe cursus voor beginners! Bij voldoende belangstelling zal deze cursus starten in oktober. Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat hierbij centraal. De lessen worden gegeven op dinsdag uur en op donderdag uur en duren een uur. De kosten zijn 10 per les. Kinderen die voor de les graag willen lunchen bij de BSO kunnen daar voor 2 terecht. Kinderen die op de lesdag al op de BSO zijn krijgen die dag de lunch à 2, - gratis en een extra korting van 2, - op de BSO kosten. Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met Anne Drewes via of Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van tot uur Schenkerij: iedere vrijdag van tot uur Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Kinderdagverblijf: ma t/m vr van uur (Mariëtte, ) Buitenschoolse opvang: ma-di-do van (Kantoor: / Groepstelefoon: ) De Vuurvogel Vrije School Driebergen Contact: tel: Kopij uiterlijk inleveren voor uur maandagochtend Faunalaan 250 bij Hennie den Teuling 3972 PS Driebergen

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

NR. 689. Berichten van het bestuur. Berichten van de schoolleiding. Mededelingen vanuit de school. Drie Koningenspel.

NR. 689. Berichten van het bestuur. Berichten van de schoolleiding. Mededelingen vanuit de school. Drie Koningenspel. NR. 689 Berichten van het bestuur Deze week geen berichten. Berichten van de schoolleiding Deze week geen berichten. Mededelingen vanuit de school Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje: Dinsdag en donderdag:

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Infobrief nummer 12, 2014-2015

Infobrief nummer 12, 2014-2015 Infobrief nummer 12, 2014-2015 AGENDA Ma. 02-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Ma. 09-03-2015 Meester Jeroen in groep 8 Meester Thijs ADV, juf Karen in groep 7 Di.

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

We willen zo graag scoren Dat geeft ons eer en roem Cijferlijstjes, de allerhoogste Zodat je mee kunt doen

We willen zo graag scoren Dat geeft ons eer en roem Cijferlijstjes, de allerhoogste Zodat je mee kunt doen 10 e editie, nr. 6 schooljaar 2013/2014 Holleblok 6, 1273 EG Huizen, tel.nr. 035-5257155 E-mail: deparel@ichthushuizen.nl Website: www.parelhuizen.nl Maart 2014 Van de directie De afgelopen weken hebben

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 programma kalender kalender uitscheuren op perforatie 21 januari Communiceren met pleegkinderen avond 1 28 januari

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie